ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2018

פרק ו' (תחבורה), סעיפים 22 ו-24 (אכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-05OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 699

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ה' באדר התשע"ח (20 בפברואר 2018), שעה 14:30
סדר-היום
פרק ו' (תחבורה), סעיפים 22 ו-24 (אכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
אורי מקלב
מוזמנים
עדי חכמון - סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר

דור בלוך - רכז תחבורה באגף תקציבים, משרד האוצר

נעמי ברנפלד - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עידו רוזנבלום - ראש תחום תיאום תשתיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נאוה אושר - עו"ד, משרד הפנים

גילי ויליאן - מתמחה, משרד הפנים

דרור וגשל - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דנה ימינחה - ראש מדור ייעוץ וחקיקה, המשרד לביטחון פנים

אברהם אזולאי - מנהל אכיפה אלקטרונית, עיריית ת"א, מרכז השלטון המקומי

משה סעדה - מנהל אגף הפיקוח ורשות החניה בנתניה, מרכז השלטון המקומי

צחי שלום - מנהל מערכות מידע, מרכז השלטון המקומי

טירן ביתן - סגן מנהל מחלקת החניה בנתניה, מרכז השלטון המקומי

יוסי אוחנה - יועץ לתכנון ובנייה, מרכז השלטון המקומי

שמואל שפט - ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים

ורד נוריאל - עוזרת מנהלית צוות חקיקה, עיריית ירושלים

אליצח דמבינסקי - מנהל אגף תפעול וטכנולוגיה, נתיבים מהירים, חברת "נתיבי איילון"

עוזי לוין - ראש מינהל נתיבים מהירים, חברת "נתיבי איילון"

יועד שחר - מינהלת מהיר לעיר, חברת "נתיבי איילון"

וליד דעקה - קצין בטיחות, נתיב אקספרס, מפעילי התחבורה הציבורית

דן מיכאל קדרון - עמותת תנו יד לחרש נכים למען נכים

אורי קריב - מנכ״ל, סייפר פלייס

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את פורום ה-15 הערים העצמאיות
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

פרק ו' (תחבורה), סעיפים 22 ו-24 (אכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, גברתי מנהלת הוועדה, סיימנו עכשיו דיון סוער, אבל אני באמת שמח שסיימנו אותו, רשמת, דובר, חברות וחברים, מי הייעוץ המשפטי שלנו כאן?
לאה ורון
מרב תורג'מן שביקשה ממך חמש דקות.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני ממתין למרב. אני רק רוצה להזכיר לכם שהנושא נמצא על סדר-יומנו, אנחנו עכשיו עוסקים בחוק ההסדרים, פרק ו' (תחבורה).
לאה ורון
למעשה, זה הפרק הראשון שהוועדה דנה בו מתוך חוק התוכנית הכלכלית.
היו"ר איתן כבל
נכון. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לעדי חכמון להציג בפנינו את הצעת החוק, אני רק רוצה להבהיר כדי שנעשה את זה בצורה, איך אומרים, לתקתק את הדברים, אנחנו לא אמורים להתחפר סביב העניין הזה. זה מסוג הדברים שאנחנו גם במסגרת עבודת הוועדה השוטפת, בוודאי בוודאי במסגרת הדיונים שאנחנו מקיימים בשימוע על התחבורה הציבורית, זה לגמרי מתכתב עם העניינים האלה.

אנחנו עוסקים היום בתחבורה. אני רוצה רק לומר לכולכם, תראו, כבר קיימנו דיון מאוד מאוד מאוד דומה בעבר הלא רחוק כשעסקנו גם כן בנת"צים, אני רוצה להזכיר גם לגברתי מנהלת הוועדה וגם לכם וליועצת המשפטית, אז אתי ניהלה לצידי את הדיון. אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד הקפדנו עליהם כשהצבנו את המצלמות, ואז אישרנו לפקחים להיות חלק מהתהליך, זה שהפנים של האנשים לא ייחשפו בתוך התהליך הזה. על זה יקום וייפול העניין.

אני ארצה לקבל בצורה חד-משמעית את ההתחייבות שהטכנולוגיות, ולא משנה מה ולא משנה איך, ותוך כדי תשתנה הטכנולוגיה ותתחלף, זה לא מעניין אותי, הספירה היא שאתה יודע לספור בלי שאתה רואה את השמות.
עדי חכמון
את הפנים.
היו"ר איתן כבל
שלא יהיה כמו בטלוויזיה הישראלית שעושים להם טשטוש, אתה פותח את אל ג'זירה ואתה רואה את הפנים שלהם; אתה פותח עמוד ראשון ב"ידיעות" והם בפנים מטושטשות, בעמוד 4 כולם עם פנים גלויות.
עדי חכמון
או שלפעמים עושים טשטוש ואז כתוב למטה את השם של הבן-אדם, זה גם קרה.
היו"ר איתן כבל
נכון, זה היה אתמול.
לאה ורון
או שעושים טשטוש וכולם מזהים, כי הטשטוש הוא לא טשטוש.
היו"ר איתן כבל
לכן, העניין הוא פשוט מאוד, המשימה שלנו היא לא לפגוע בצנעת הפרט, אלא לדעת האם משתמשי הדרך עומדים בכללים, כן או לא. עדי, בבקשה.
עדי חכמון
אז אני אגיד שני משפטים, ואז דור יציג את הדברים. בעצם זה היה הדבר הראשון שבא כאן לוועדה מתוך התוכנית הכלכלית, זה משהו מאוד משמעותי בעבורנו. כמו שיו"ר הוועדה אמר, זה מאוד מתחבר לשימועים שהוועדה הזאת עושה בעניין התחבורה הציבורית והפחתת הגודש בכבישים, זה צעד משלים וחשוב. זה למעשה צעד שיאפשר לנו לתת בנתיבי תחבורה ציבורית, שכמובן שיש בהם פניות ושלא יעמיסו על התחבורה הציבורית האחרת, אבל לאפשר לרכבים מרובה נוסעים לעבור בנתיבים האלה. ובדרך הזאת אנחנו נעודד אנשים לעשות תחבורה משותפת ולנסוע יחד בכבישים. דור יציג לפרטים את הדבר, ואנחנו נענה על החששות שהיו"ר הציג, גם החששות לפרטיות, דור.
דור בלוך
תודה רבה. אני ארוץ על הדברים במהירות כי הוועדה כבר מכירה אותם היטב מהדיונים שלה. הבעיה שאנחנו מנסים לפתור ובעצם עוסקים בה היא בעיית הגודש, והבעיה הזאת נובעת במידה רבה ממיעוט האזרחים שבוחרים לנסוע בתחבורה הציבורית או בנסיעה השיתופית, כפי שאפשר לראות בנתונים, הם נמוכים גם אבסולוטית וגם בהשוואה בין-לאומית.

אנחנו בעצם, גם בממשלה וגם בוועדת הכלכלה במסגרת הדיונים שעורך יושב-ראש הוועדה, מתעסקים עם הפתרונות, והפתרונות האלה מתחלקים לשניים עיקריים. האחד זה ניסיון לעודד נסיעה בתחבורה ציבורית, והשני הוא ניסיון לעודד נסיעה משותפת כדי לנצל את המקומות הפנויים ברכב הפרטי. עשינו שורה של דברים, ואחד הדברים שהוכיח את עצמו כמוצלחים שבהם הוא הנתיב המהיר לתל אביב.
היו"ר איתן כבל
כבר בא לי רעיון למיזם של בובות.
דור בלוך
אנחנו מייד נידרש לבעיה הזאת.
היו"ר איתן כבל
אתה שם ראש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה לא בסדר, איתן, סיכמנו משהו קודם, לא מדברים על זה, מתקדמים תוך כדי תנועה, ואתה כבר אומר את זה פה, נו, באמת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה לא ממציא את הבובות, זה כבר דברים שאנשים משתמשים עם זה. כבר היום מתברר שאנשים משתמשים, בארץ, בחוץ-לארץ, אתה יודע איפה, שמו כל מיני לוחות כאילו שיש אנשים בתוך הרכב. זה לא דבר שלא קיים. אבל זה לא האנשים, השאלה מה - - -
היו"ר איתן כבל
אה, כן? אז אוקיי.
עדי חכמון
זה בשוליים, ואלו דברים שנצטרך להתמודד איתם.
היו"ר איתן כבל
ברור, בוודאי. בבקשה.
דור בלוך
אז אחד מהנושאים שהכי הוכיחו את עצמם זה באמת הנושא של הנתיב המהיר, שמאפשר למי שנוסע עם שלושה או ארבעה נוסעים לעקוף את הפקק בכניסה לתל אביב, והפעולה הזאת הכפילה את כמות האנשים שנוסעים ברכב מרובה נוסעים. מיותר לציין שההשפעה של זה על הפקקים היא דרמטית, ובעקבות זה בעצם הרעיון שלנו והמטרה שלנו והשאיפה היא להביא לזה שיהיה אפשר לצמצם את כמות הרכבים באמצעות מתן העדפה בנת"צים לרכבים מרובי נוסעים. בעצם ההסדרים כדי להביא לפעולה את הדבר הזה היא שנכון להיום ספירת הנוסעים היחידה שאפשרית היא ספירה ידנית. המשמעות היא אובדן זמן של הנוסע.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור, אנחנו יודעים לקרוא.
עדי חכמון
כולם מכירים בנתיב המהיר את הבן-אדם שסופר אותנו, ומרים את המחסום.
היו"ר איתן כבל
העניינים ברורים. מה שאנחנו מבינים תעבירו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם את הסיבוב לעשות זה לוקח זמן.
דור בלוך
נכון. זה קצת הזוי שב-2018 בישראל, בניגוד לכל מקום אחר בעולם, אתה מגיע לבודקה ומישהו מסתכל עליך, ואתה מתקדם או לא מתקדם.
עדי חכמון
סופר, ואם עושים לו איזה חיוך אז אולי הוא גם - - -
היו"ר איתן כבל
יאללה, לא ראיתי, סע.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תלוי מי מחייך.
עדי חכמון
אני שמעתי על זה, אני מעולם לא.
היו"ר איתן כבל
הלאה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני חייכתי פעמיים ולא עזר לי.
עדי חכמון
אני יכולה להבין.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תלוי מי מחייך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הבינו כולם, היא הבינה ואמרה, הוא אמר גם כן, הכול היה ברור.
דור בלוך
ולכן ההצעה שלנו היא בעצם להביא הסדרה חוקית של אמצעי אכיפה שיאפשרו מתן העדפה לנוסעים ברכב משותף, קודם כול באמצעות מצלמות, ספירת נוסעים כזאת מבצעית כבר מ-2015 פועלת בעשרות מקומות בעולם, עם בובות או בלי בובות, בהצלחה רבה.
היו"ר איתן כבל
אבל היא רק סופרת.
דור בלוך
כן, בהחלט.
היו"ר איתן כבל
היא לא מצלמת.
עדי חכמון
היא מצלמת.
דור בלוך
היא מצלמת באופן שמאפשר את הספירה, ולא מאפשרת זיהוי של האדם עצמו לפי תמונתו באל ג'זירה.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת, זה לא משנה באיזה פילוח, ניתוח, אתה עושה את זה, הטכנולוגיה איננה מאפשרת זיהוי פניו של האיש. יש פה מישהו מהתחום?
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מגיע ל-Database שלכם בלי פנים או שזה מגיע עם פנים?
דור בלוך
מטושטש.
עדי חכמון
זה מגיע מטושטש. ברגע שזה מגיע ל-Database - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מראש.
דור בלוך
אנחנו מייד נציג את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מיצירתו, 40 שניות לפני יצירת - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
השאלה מה עוד רואים. רואים את גם את הרכב בפנים?
היו"ר איתן כבל
חברים, יש פה מומחים, נשאל אותם.
עדי חכמון
יש צילום של מה שרואים, עוד שנייה נציג את זה.
דרור וגשל
חשוב להגיד שגם אם הטכנולוגיה מאפשרת את זה, החוק כבר היום קובע לגבי הצילומים האלה שאי-אפשר יהיה לשמור אותם אם אפשר לזהות את הפנים.
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, יש לי שאלה, יש לי הבהרה, אני זוכר היטב את מה שאני העברתי פה בחוק, אלו דברים שאתי ואני - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל אם אתה צילמת רק רכב, בלי צילומים של פנים, בתוך האוטו - - -
היו"ר איתן כבל
הייתה אז שאלה נוספת, כי כשאתה מצלם אתה מצלם את - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
את הפנים.
היו"ר איתן כבל
ואז עלו כל מיני שאלות, וברור היה שהם צריכים להשמיד, ויש בחוק קביעה של זמנים, הכול בסדר. אני רוצה לייצר מצב לסיכוי שאולי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שלא יהיה בפנים - - -
היו"ר איתן כבל
בדיוק. אז לפני החקיקה אני רוצה קודם כול להבין את העניין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא רק מה ששומרים גם מה שמצלמים. לא רק מה ששומרים ומה שמטשטשים אחר כך, אלא עד איפה הוא חודר פנימה.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. אני רוצה קודם כול להבין את העניין הטכנולוגי, חבר הכנסת מקלב. אורי, תאר לי בדיוק את הרכב נוסע.
עדי חכמון
יש לנו עוד איזה שני שקפים רק להציג את הכול.
היו"ר איתן כבל
בסדר, בבקשה. שום חדש.
עדי חכמון
למה? תן שנייה, יש עוד איזה שני דברים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הכינו, די.
דור בלוך
רק נשלים שאפשרויות האכיפה שאנחנו מבקשים לאשר זה באמצעות מצלמות או באמצעות רשומה אלקטרונית, שתיהן כבר פעילות בעולם בהצלחה. אנחנו גם מבקשים לאפשר לרשויות מקומיות, שכבר היום יכולות בעצם לאכוף בשטחן, לאכוף גם במקומות שהן שטחן, אבל הן דרך בין-עירונית. נכון להיום אפשר גם בדרך עירונית, אנחנו רוצים לאפשר להן גם בדרך בין-עירונית, שוב, שהיא רק בשטח הקו הכחול שלהן, שום דבר מעבר לזה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
על מה האכיפה? על מספר נוסעים?
דור בלוך
נת"צ.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא על חניה.
היו"ר איתן כבל
יש לי רק שאלה. אנחנו מדברים עכשיו, לא קובעים מי מטפל בזה עם אכיפה, אנחנו מדברים רק על המצלמה, נכון? באשר היא, לא משנה אם היא בין-עירונית או עירונית, ברמת העיקרון.
דור בלוך
נכון.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. תודה.
דור בלוך
מה שאפשר לראות בדוגמה, וחברים מ"נתיבי איילון" שראו את המערכת הזאת אולי יוכלו להסביר יותר טוב ממני, אבל רואים פה באמת את הטשטוש שאי-אפשר לזהות אף אחד ושום דבר, וככה זה נראה וככה המערכת תהיה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז איך אפשר לזהות כמה נוסעים?
דור בלוך
אי-אפשר.
עדי חכמון
אפשר לזהות. המערכת מצלמת, מטשטשת, ואז סופרת את הנוסעים.
היו"ר איתן כבל
אני מציע לגברתי שתעסוק בתחום הכלכלה, אנחנו אחר כך נשאל את איש המקצוע, הוא יסביר לנו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ילד, למשל, אם הוא יושב צפוף, ילדים יושבים צפופים, ילד עם האימא, איך זה ייחשב?
יעקב אשר (יהדות התורה)
צפופים מדיי זה לא חוקי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא יודע, אני לא רוצה - - -
עדי חכמון
צפוף מדיי זה לא הלכתי.
היו"ר איתן כבל
סיים.
דור בלוך
הנושא של הפרטיות נידון בצורה אינטנסיבית עם משרד המשפטים. אגב, זה כמו שהיושב-ראש אמר בוודאי, זה אחד הנושאים החשובים בהקשר הזה, ועמדת משרד המשפטים היא שההצעה לא מעוררת קושי. ויותר מזה, במסגרת החלטת הממשלה, ואת זה חשוב להגיד, נכתב שלא ייערך כל שינוי בהוראות שעניינן הגנת הפרטיות בפקודת התעבורה. כך שההצעה עומדת בכפיפות מלאה להוראות שאדוני היושב-ראש אישר כאן במסגרת ועדת הכלכלה.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני. תודה לכם. אני רק אומר ברמת העיקרון, אני, אני לא רוצה לדבר בשם חבריי, למרות שיש כאן את חבר הכנסת מקלב שיש לו הצעת חוק פרטית דומה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לכן אני נמצא פה, אבל גם שלך וגם של חבר הכנסת יעקב אשר.
היו"ר איתן כבל
נכון. הכנסתם אותי לחבורה הליטאית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר, אנחנו יודעים את מי להכניס. הרי אמרת פעם שתחזור בשאלה, מבחינתך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ניסינו, ניסינו, אנחנו לא מתייאשים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נכון? אמרת שתחזור אלינו. באת מליטאים ותחזור לליטאים.
עדי חכמון
אולי זה בסוף יצליח.
היו"ר איתן כבל
אני אומר מהנקודה הזאת, אני מניח שגם חבריי חושבים את אותו דבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לגבי השילוט, לא?
היו"ר איתן כבל
ברמת העיקרון אנחנו בעד לקדם. הדבר שאנחנו רק צריכים לסגור ולוודא אותו, כמו שאמרתי, זה עניין של שמירת זכויות הפרט. אדוני, בבקשה, פשוט תעשה לנו את הסיפור, דרך, רכב, נוסע, ואת התרחיש.
אורי קריב
רק למען הגילוי הנאות, אנחנו מספקים את המערכות בין היתר בתל אביב. המערכות שראיתם כאן הן לא המערכות שלנו, יש חברות שונות שמספקות מערכות אחרות.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור.
אורי קריב
איך שהמערכות עובדות. מערכת נמצאת ביחידת הקצה עם מצלמה ומחשב. הרכב נוסע, המצלמה מצלמת אותו ומועברת לעיבוד במחשב המקומי. עין אדם לא שוזפת את הצילום בנקודת הזמן הזאת. המערכת מבצעת החלטה בנקודת הקצה.
לאה ורון
אתם החברה שזכתה בביצוע העבודה במכרז?
אורי קריב
לא במכרז הזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, לא.
אורי קריב
אנחנו מספקים כיום את אכיפת הנת"צ בתל אביב.
היו"ר איתן כבל
הם עושים את זה בתל אביב.
אורי קריב
ואנחנו עושים את זה גם בחו"ל. מה שמשותף כמעט לכל המערכות האלה, יש לך יכולת עיבוד ביחידת הקצה, יחידת הקצה מצלמת, מעבדת ומזהה, אם לדעתה מבוצעת ספק עבירה, כן או לא. אם לא בוצעה עבירה פשוט החומר נמחק, אם בוצעה עבירה החומר מטושטש ברמת הטשטוש שבוחרת הרשות שפרצה את המערכת.
היו"ר איתן כבל
זה ברור לי. תן לי, אורי, אני רוצה להתמקד באירוע אחד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אם אתה קובע את זה - - -
היו"ר איתן כבל
אני רוצה רק להבין נקודה אחת. הצילום, האם אפשר מהצילום למשל, לזהות בעיבוד כזה או אחר?
אורי קריב
לא, לא. אם החברה עשתה את העבודה טוב, לא. הצילום מטושטש באופן שהוא חד-כיווני, לא ניתן לפתיחה מחדש, ורק הצילום המעורבל הזה נשלח אחורה אל הרשות.
היו"ר איתן כבל
עזוב מה שמעורבל. אני קודם כול מנסה להבין את העבריינים בנקודת המוצא. אני אומר עבריינים, כמובן במירכאות כפולות, כי אני מנסה לסגור פערים בכל אחד מהשלבים. זאת אומרת שגם זה שביצע את פעולת הצילום הראשונה, ברגע שהוא ביצע אותה הוא עצמו לא יודע לראות או לפענח אותה.
אורי קריב
זה תלוי במצלמה הספציפית ששמת.
היו"ר איתן כבל
אין דבר כזה מצלמה ספציפית. אנחנו חלק מהעניין פה כשאנחנו מדברים על מצלמות, רוצים להיות בטוחים שהמצלמות שאנחנו שמים הן אינן מצלמות שבנקודת המוצא בכלל יכולות להתכתב בכל שלב כזה או אחר, או גם אם נדרש פענוח – אני אתן לך סתם דוגמה, אני אלך אתך למקרה קיצוני. באה המשטרה בעניין אחר לגמרי, אין לו דבר וחצי דבר עם - -
לאה ורון
מס' הנוסעים ברכב.
היו"ר איתן כבל
- - מס' הנוסעים ברכב, עניין אמיתי לחלוטין. ממה אני מוטרד? מהדברים שכולם אומרים: ואללה, חייבים, אין ברירה, קרה פה איזשהו - - -
לאה ורון
כשקורה אסון על הכביש.
היו"ר איתן כבל
קורה אסון שכולנו לבנו עם העניין, אבל מצד שני אנחנו לא עשינו את החוק הזה כדי לתת מענה למשטרה. אתה יודע מה יקרה? אני כבר יודע.
לאה ורון
בדיוק.
היו"ר איתן כבל
כולנו יודעים. כל שני וחמישי יהיו צווים, יבואו למשטרה ויגידו: תשמע, אין ברירה במקרה הזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תפתח את התמונות.
היו"ר איתן כבל
חייבים לפתוח. לכן לא סתם אני רוצה להתמקד, לא בשלב שהוא העביר, בשלב שהוא העביר זה כבר פחות מעניין אותי, בשלב הראשוני של הצילום הראשון כשאין לו יכולת. זאת אומרת, יבוא אליו מישהו או משטרה או סתם מישהו שבכסף יש לו עניין כזה או אחר לדעת, והוא אומר: אני רוצה שתפענח לי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מי היה באוטו.
יוסי אוחנה
ואם הנהג רוצה להגן על עצמו?
היו"ר איתן כבל
אני אתן לך.
יוסי אוחנה
אם המצלמה צילמה מלכתחילה ומטושטשת ואי-אפשר לפתוח אחורה, ואותו נהג אומר: אני רוצה ללכת לערכאות, אני רוצה להראות לכם שברכב היו באמת חמישה נוסעים? והצילום מטושטש, לא יודע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה אחד מהנושאים המרכזיים. אתה רוצה גם להסתיר - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אבל בטשטוש – לטענתם, הם יודעים לשמור את האנשים.
היו"ר איתן כבל
זה החלק הקל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה יישאר, זה החלק הקל.
היו"ר איתן כבל
תקשיב, עורך-דין אוחנה, אני רוצה שתבין, הוא יכול תמיד לערער והוא לא צריך לפענח. למה אני אומר את זה? כי על סמך הטענה שהמשטרה או הפקח טוען, בערעור הוא צריך להוכיח על סמך זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
על אותו בסיס.
היו"ר איתן כבל
הוא לא יכול לעשות את זה על סמך דבר אחר. גם אם הוא יבוא ויגיד: סליחה, לא אני נהגתי, הבן שלי נהג, אבל השאלה היא כמה היו באוטו, זה לא משנה אם הבן שלך נהג.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה ויכוח על האמינות. יש ויכוח בסוף האם זה אמין או לא אמין.
היו"ר איתן כבל
הבנו את העניין?
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים, לכן אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. אני לא נכנס לעניינים טכנולוגיים, זה גם לא ענייני, אני גם לא נכנס מי יזכה, זה לא ענייני. אני רק רוצה להבהיר נקודה אחת, ואני אומר את זה בעיקר לכם במשרד האוצר שמובילים את המהלך ובדין, וזה לא משנה - - -
דור בלוך
זה משרד התחבורה, מסבך אותם.
היו"ר איתן כבל
משרד התחבורה, ודאי, ודאי, חוה, סליחה ראיתי. חוה, אני רוצה להבהיר, ואני רוצה שגם במשרד האוצר ידעו, ובמשרד המשפטים, שגם אם אתם מאצילים לאחר מכן, סתם דוגמה, ותבוא חקיקה שתגיד שמשרד התחבורה מאציל בצו, או אני לא יודע מה, לעירייה כזו או אחרת לבצע בתחומה את זה - - -
דרור וגשל
זה כבר קיים בהצעה הזאת שלפניך. זה לא בעתיד, זה כבר עכשיו.
היו"ר איתן כבל
תן לי שנייה, אני רק רוצה להבהיר. אתם אפילו לא יודעים על מה אני מדבר לגבי המצלמות. שיובהר שהמצלמות שמותקנות מלכתחילה, זה לא כמו שאומר לי אורי, תלוי איזה מצלמה אני מציב, אין כאן תלוי.
אורי קריב
לא הבהרתי את עצמי היטב. אני אומר תלוי באיזה מצלמה הרשות בוחרת, ומה שאני חושב שתפקיד הוועדה, בדיוק כמו בנת"צ, להכתיב שתיבחרנה מצלמות כאלה שלא רואים את הפנים, וזה מה שקרה בנת"צ.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא להכתיב חברה אלא להכתיב דגם.
עדי חכמון
להכתיב טכנולוגיה.
היו"ר איתן כבל
אבל, אורי, זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו מבקשים, לא מבקשים, תובעים, וגם נדאג שזה יהיה בחקיקה, שסוג הטכנולוגיה יהיה כזה שיודע להתכתב עם מה שאנחנו מגדירים.
מרב תורג'מן
ואדוני מדבר על הצילום או על השמירה שאחרי הצילום?
היו"ר איתן כבל
אני קודם כול דיברתי על הצילום.
מרב תורג'מן
קודם כול שהצילום יודע לספור, הוא לא יודע לזהות מלכתחילה.
דרור וגשל
זה כבר נכון היום לנת"צים, זה סוג המצלמות שהן לא יודעות - - -
אורי קריב
וזה בדיוק מה שקרה בנת"צ, הוועדה נתנה את ההכוונה לשמירה על פרטיות, ונבחרו מצלמות שלא מאפשרות זיהוי.
דור בלוך
אז אותן הנחיות שחלו בפעם שעברה חלות גם על זה.
דרור וגשל
שנייה, דור, בפעם שעברה לא כתבו כך, בפעם שעברה מה שכתבו זה שלא ניתן יהיה לשמור את התמונות באופן שמזהה את הפנים.
מרב תורג'מן
נכון.
דרור וגשל
ולכן, מה שאני מבין ממך, המצלמה עושה משהו טכני לחלוטין, אבל ברגע שהיא מצלמת היא כבר מטשטשת, בשלב הזה אין יד אדם וזה עובר ככה מטושטש.
אורי קריב
נכון.
דרור וגשל
והשאלה אם יש מצלמות שמלכתחילה אין להן את היכולת לזהות פנים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא יודעות להביא תווי פנים.
אורי קריב
אז המצלמות שיש כרגע בתל אביב לא מזהות פנים, לא יכולות, הרזולוציה לא מספקת - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא יכולות, זה לא שיש.
אורי קריב
לא יכולות. מה שהן כן יכולות, הן יכולות לפענח את כל מספרי לוחיות הרישוי, והן מעבירות רק את לוחיות הרישוי שביצעו עבירה, אבל פנים אתה לא מזהה בשום פנים ואופן.
דרור וגשל
ואותה טכנולוגיה פועלת גם לגבי מס' זיהוי הנוסעים? זאת השאלה.
אורי קריב
כל חברה זאת חברה אחרת. זאת כבר שאלה - - - ספציפי.
דרור וגשל
זאת השאלה. כי אם הטכנולוגיה הזאת היא לא אפשרית, וגם בפעם שעברה, אני כנראה באמת שם, אני לא מכיר את המצלמות שנקבעו, אבל בעיקרון אתה צודק, אתה הרבה פעמים אומר שלא צריך לתכנן את החוק לפי עבריינים.
היו"ר איתן כבל
נכון.
דרור וגשל
בעיקרון החוק פה קובע שבכלל אי-אפשר יהיה לשמור את התמונה באופן שמזהה את הפנים. אלו גם יהיו ההוראות שיהיו במכרז שייחתם עם הזכיין, ובסוף זאת תהיה המצלמה. אם בסוף מישהו יעשה איזשהו פעולה, אתה יודע, זה תמיד יכול לקרות.
קריאה
זה תמיד יכול להיות בכל דבר.
מרב תורג'מן
אבל אפשר להוסיף הוראה.
קריאה
החוק לא מאפשר.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
סליחה, השאלה אם המצלמה לא יכולה לזהות או יכולה לזהות, אבל התמונה תישמר מטושטשת.
היו"ר איתן כבל
זאת השאלה.
דרור וגשל
אני אומר שאלו שתי שאלות שונות.
מרב תורג'מן
שתי שאלות נפרדות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא אמר שהוא לא יודע.
קריאות
- - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה יודע מה, יש לנו פרשה היום בתקשורת, מישהו נוהג ורוצה שמישהו אחר, המצלמה באה והוא אומר: לא אני, בסדר?
היו"ר איתן כבל
אז זה לא משנה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני יודע.
היו"ר איתן כבל
זה לא משנה לחוק הזה, כי אתה סופר, לא מעניין אותך אם - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
פה אנחנו צריכים לראות לוחות.
קריאות
- - -
צחי שלום
אדוני, בנת"צים אנחנו בודקים רק לוחות זיהוי.
דרור וגשל
ולכן זה שונה.
היו"ר איתן כבל
זה ברור לי, חבר'ה, אני קבעתי את החוק פה. אני רוצה להבהיר ולהתקדם. הבנו את העניין, זה לא כזה מסובך. כל אשר אני אומר, ושזה יהיה ברור – אני אומר את זה למשרד המשפטים, אני אומר את זה למשרד התחבורה, אני אומר את זה לכם במשרד האוצר, ואותי לא מעניין אם זה יהיה שרשור ואם זה מכרז שמסמיך משרד התחבורה את מרכז השלטון או דברים מהסוג הזה – המצלמות שיותקנו תהיינה מצלמות שיודעות רק לספור ואין להן יכולת מלכתחילה לזהות.
דרור וגשל
אבל זאת בעיה. צריך לשאול פה את הגורמים המקצועיים אם יש כזאת טכנולוגיה.
חוה ראובני
אני רוצה לציין שמשרד התחבורה הוא בכלל לא חלק מהתהליך.
היו"ר איתן כבל
לא הבנת אותי, אמרתי משרד התחבורה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מי קובע את זה?
דרור וגשל
אדוני, יש פה את "נתיבי ישראל" שמכירים את הטכנולוגיה, והם יוכלו להגיד אם דבר כזה קיים או לא.
היו"ר איתן כבל
לא, חברים יקרים, סליחה. בסדר, "נתיבי ישראל".
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוא נשמע אותם.
דרור וגשל
אם זה לא קיים אדוני יכול להחליט שלא נלך על זה, אבל שנדע אם זה קיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק. אם זה לא קיים, החוק הזה לא יעבור.
היו"ר איתן כבל
צודק. בבקשה.
אליצח דמבינסקי
טיפלנו במכרז הזה. המצלמות, ברגע שעובר מישהו ברכב, בוא ניקח את כל תיאור האירוע, עובר הרכב, המצלמה מצלמת; בשלב הזה שהיא צילמה היא מצלמת ברזולוציה גבוהה. אותה יחידה שנמצאת בכביש מזהה כמה נוסעים יש ברכב; ברגע שהיא זיהתה את כמות הנוסעים היא מטשטשת לחלוטין באופן שבלתי ניתן לזיהוי את הפנים; היא מסמנת את האנשים, נקרא לזה באיקסים או בעיגולים; ואז הנתון הזה עובר לשמירה בשרת כזה או אחר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל ב-Database של המחשב, לא בשטח.
עדי חכמון
אין, אין, זה מיידי.
אליצח דמבינסקי
אין Database. למחשב.
היו"ר איתן כבל
הוא מעביר Online.
אליצח דמבינסקי
הוא מצלם, מזהה, מעביר את זה מטושטש, אין Database לאותו מחשב, הוא לא אוגר את הנתונים. הוא יכול לאגור אותו רגעית אם הייתה תקלת תקשורת והוא לא הצליח להעביר את הנתון.
היו"ר איתן כבל
אליצח, תקשיב, אני רוצה מהמקום ששאל חבר הכנסת יעקב אשר אחורה. אותי מעניינת רק נקודת זמן אחת, הנחת העבודה שלי, once צילם, שיגר כבר זה שקיבל. נניח שיעקב אשר יושב על המחשב, הסיכוי והיכולת הטכנולוגית לפענח היא כבר מסובכת מדיי לדעתי, אם בכלל אפשר לעשות את זה. אני דווקא רוצה להתמקד בקטע המאוד מוגדר. צילמת, אני רוצה להבין איך זה קורה. העברת, האם זה מושמד באופן אוטומטי, מה שיש אצלך, או שזה נכנס לאיזה סוג של מאגר שיכול מאן דהו לבוא מחר, יעקב אשר המומחה, ולהגיד: אוקיי, אני בא משלם לך, תהפוך לי את הטשטוש , תעשה - - -
מרב תורג'מן
תעשה rewind.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תחזיר אותו.
היו"ר איתן כבל
תחזיר אותי לזה, זה מה שאני מבקש.
דרור וגשל
הושמד.
היו"ר איתן כבל
במקטע הזה אם אתה יודע לתת לי את המענה - - -
דרור וגשל
זאת קצת שאלה אחרת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אלו שתי שאלות שהן אחת.
דרור וגשל
כלומר, יש שאלה האם התמונה המקורית שטושטשה הושמדה, והתשובה לזה היא כן.
היו"ר איתן כבל
אני שאלתי שתי שאלות.
עדי חכמון
אבל תן לו לענות.
היו"ר איתן כבל
חברים, תנו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק.
דרור וגשל
השאלה אם אפשר להנדס לאחור היא שאלה אחרת.
היו"ר איתן כבל
יש לי שאלה, אתה שאלת?
דרור וגשל
- - - התפרצתי.
עדי חכמון
התפרצת לדלת פתוחה.
היו"ר איתן כבל
אני שאלתי. אתה שואל אותי את השאלה שלי. זה חדש אצלך, דרור. בבקשה.
אליצח דמבינסקי
התמונה מושמדת באותו רגע ביחידת קצה שנמצאת בכביש, התמונה מושמדת. ברגע שצילמת והתמונה עברה היא מושמדת, זהו, אין.
היו"ר איתן כבל
יפה. הנה, אתה מבין, לעניין הזה שברור לנו שאין איזשהו מאגר שבו מישהו יכול לבוא ליעקב אשר. אחד.
עדי חכמון
שאפשר לחדור אליו אחר כך.
לאה ורון
אבל הוא אמר שהתמונה עברה ומושמדת. התמונה טושטשה, עברה ומושמדת?
היו"ר איתן כבל
בדיוק, כן.
אליצח דמבינסקי
אז ככה, אם קבענו שההגדרה היא ארבעה פלוס, אז כמובן שכל מי שנסע ארבעה פלוס, התמונה מושמדת במקום כי אין צורך לשמור אותה, אין צורך לאגור אותה, והוא לעולם לא יערער שנתנו לו נסיעה בחינם. אם אנחנו מדברים על מי שנסע פחות, שהוא לצורך העניין עבריין, אותו עבריין ברגע שהמצלמה צילמה אותו, היא זיהתה שהוא לא ארבעה פלוס אלא רק שלושה. היא זיהתה אותו שלושה, היא מסמנת את התמונה כשלושה, מטשטשת את התמונה לחלוטין באופן שלא ניתן לחזור אחורה, ומעבירה אותה לשמירה.
היו"ר איתן כבל
ומושמדת.
אליצח דמבינסקי
ומושמדת.
היו"ר איתן כבל
תודה.
עדי חכמון
המקורית מושמדת.
דרור וגשל
התמונה המקורית מושמדת.
היו"ר איתן כבל
המקורית מושמדת.
מרב תורג'מן
ברור.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני כבר בשלב הבא. יפה. הגענו למרכז הבקרה של עיריית תל אביב באיזשהו מקום שיושבים שם עם המצלמות, הגיעה התמונה. השאלה שלי, האם יש טכנולוגיה נכון להיום, אתה מבין, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת, במובן הזה של לשחזר את התמונה למרות שהיא מטושטשת?
אליצח דמבינסקי
לא, בשום אופן.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. יפה. אלה שתי השאלות המרכזיות שבעצם מונחות כאן לפתחנו. אני רוצה להבהיר – עכשיו זה לא נכנס לזה, חוה, אם אתם בעניין, לא בעניין – אני אומר את הדברים כדי שמישהו לא יגיד שלא אמרתי. לא משנה מי האיש שבשרשרת, אני אומר את זה שיהיה ברור, שאין מצב שיוצא מכרז שיגידו לי: לא, זאת מצלמה. אני מדבר על מה שאליצח תיאר, שהטכנולוגיה מתכתבת עם מה שאליצח תיאר בפנינו. שלא ייווצר מצב שפתאום איזו רשות מקומית אומרת: מה, באמת? לא ידענו, לא אמרו לנו, כן שתו לנו, אכלו לנו, או דברים מן הסוג הזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
פה צריך לדעת איך זה יוגדר בחוק. אני חושב שזה תפקיד של משרד המשפטים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה לא מה שהם אומרים לנו פה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
לכן זה צריך להיות מוגדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מוגדר בפונקציות שלו.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
עדי חכמון
אני רק מנסה לתקן את החוק, ואז נראה איך אנחנו כותבים את זה. בעצם מה שאתה אומר, שלא תהיה שמירה בשום מאגר של תמונה לא מטושטשת, ולא ניתן יהיה לחזור אחורה ולבטל את הטשטוש.
היו"ר איתן כבל
בדיוק.
עדי חכמון
אלה בעצם שני הדברים שאתה מבצע.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. חברי הכנסת רוצים להוסיף עוד איזושהי נקודה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא רק שלא תהיה שמירה, זה יותר. בהגדרה זה יותר, כי בעצם אין לתמונה אפילו שניית חיים.
היו"ר איתן כבל
זה מה שהוא אמר.
אליצח דמבינסקי
היא לא נשמרת. היא לא קיימת.
היו"ר איתן כבל
היא מושמדת.
קריאות
- - -
עדי חכמון
יש לה מיל השנייה, יש לה איזשהו רגע בקיום שהיא הייתה, מהרגע שהיא זיהתה שיש כאן בעיה של מס' נוסעים לא בסדר היא מטשטשת ומעבירה הלאה.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. חבר'ה, זה בסדר גמור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל זה צריך לעמוד בכל הכללים של שמירה במאגרי מידע. אני עכשיו חוזר - - -
מרב תורג'מן
יש התייחסות לזה, ואפשר להוסיף.
היו"ר איתן כבל
יש בחוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם זה בחוק אנחנו יודעים שנכניס את זה.
לאה ורון
איתן, הנושא של התשלום.
היו"ר איתן כבל
תשמעי, יש פה נקודה דרמטית, אלא אם כן פתאום תיתני את התשובה. נסיעה בנת"צ, פעם אחת; ופעם שנייה, אם אני לוקח את המשפחה שלי, זאת המשפחה שלי, אבל מעבר לזה, יש כללים של נסיעה שיתופית של מס' אנשים, האם הם משלמים ביטוח, לא ביטוח, כל השאלות האלה. אלה שאלות שצריך לתת עליהן את הדעת.
עדי חכמון
אבל זה לא מה שאנחנו מביאים פה.
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי. אני רק מסב את תשומת הלב.
עדי חכמון
מוסכם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איזה ביטוח? לא הבנתי.
לאה ורון
אם יש תשלום ביטוח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה הבעיה בביטוח?
היו"ר איתן כבל
תכף אסביר.
לאה ורון
אם אתה גובה תשלום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה, גובה תשלום. אותם זה לא מעניין, הם רוצים להוריד את הגודש בכבישים, זה לא מעניין אותם.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני רוצה עכשיו ברצינות להגיד לכם את הדבר הבא, תקשיבו, אני לא רוצה שהחוק הזה, יעקב אשר, יהיה מי שיחשוב שהוא אכסניה שמאפשרת נסיעה שיתופית. מה אני מתכוון? כי אתה אומר, אוקיי, אם יש מצלמה שכבר יודעת לספור כמה ואיך, אז לא כולם – מי שלוקח את המשפחה שלו, את דוד שלו, אח שלו.
עדי חכמון
חברים.
היו"ר איתן כבל
או חברים שלו מהצבא, יש הבדל.
לאה ורון
רק מהצבא יש חברים?
היו"ר איתן כבל
ברוב המקרים כן. אני רוצה לענות לך.
עדי חכמון
מהשריון?
לאה ורון
מהצנחנים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אפשר רשימה של השמות.
היו"ר איתן כבל
אני אבהיר. עדי, הנחת העבודה היא – ואני אומר את זה לכולנו, ואני אומר את זה גם לך, לאה – שאם זאת נסיעה שיתופית, האדם יחזור עליה בתדירות יותר גבוהה מאשר שבמקרה נסענו לפאב באיזשהו מקום או לטיול או משהו. אם מתבצעת פעולה שאנשים יהיו – זה לא חלוט מה שאני אומר, אבל הנחת העבודה היא שבא בן-אדם ואומר: תשמע, אני נוסע לאוניברסיטה כל יום, ועל הקו הזה יש את יעקב אשר שכבר למד לימודי ליבה ויכול ללכת לאוניברסיטה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תן לדוגמה את חאג' יחיא.
היו"ר איתן כבל
חאג' יחיא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זהו, לא נעים, שלא תהיה אפליה.
היו"ר איתן כבל
ודרור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ניקח אותך כדי להשלים את המניין, זה העיקר.
היו"ר איתן כבל
ולכן אני אומר את זה ככה, אני יודע שזה לא פה.
לאה ורון
אבל אם המטרה שלהם אכן למנוע את הגודש בכבישים, אז צריך לעשות עוד צעד אחד קדימה ולוודא.
היו"ר איתן כבל
יש כזה.
לאה ורון
תראה, אני יודעת. אני מסתכלת פה על היועצים הפרלמנטריים, שכולם חברים שלנו, הם רוצים לחלוק את הנסיעה, אבל גם שאותו אחד שמוציא את הרכב יוכל לגבות איזשהו סכום מהשותפים שלו לנסיעה שנוסעים איתו כמעט יום יום.
היו"ר איתן כבל
הם עושים את זה, דרך אגב.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בסדר, אבל יש הצעת חוק כזאת.
עדי חכמון
יש כבר כללים.
קריאות
- - -
דרור וגשל
נקבעו ממש לא מזמן תקנות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה נכנס לסרט.
חוה ראובני
יש כבר - - -
היו"ר איתן כבל
חוה, חוה.
לאה ורון
אז למה זה לא פה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה לומר משהו.
עדי חכמון
זה כללים של השר.
היו"ר איתן כבל
חוה. אני אאפשר לאדוני. אלו שני עניינים שונים, אבל הם מתכתבים זה עם זה לחלוטין. פה רק אמרנו, ובצדק, לקחתי את אשר אמר, אבל החוק הזה חי קודם כול בזכות עצמו כיוון שהתפקיד המרכזי שלו הוא לתת - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
להוריד גודש.
היו"ר איתן כבל
לא, עדיין אין כאן שום עניין של גודש, הוא קודם כול כלי. המטרה שלו היא להגיע לגודש, בגודש יש כמה מרכיבים. אף אחד לא חי בזכות עצמו. זאת אומרת, הדבר הראשון הוא קודם כול העניין הזה שיש נת"צ, פעם אחת. נת"צ לבד לא מספיק אם כולם ייסעו עליו, אז אתה קובע מי יכול לנסוע בנת"צ. אחרי זה מגיע עוד שלב, מגיע השלב שבו אנחנו אומרים ועוסקים בנסיעה שיתופית, שזה דיון נפרד, יש בו חגיגה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חתונה אחרת.
היו"ר איתן כבל
חתונה אחרת, שהיא סרט. עוד יהיו מאבקים. יש לנו דרך אגב את זה במוניות כבר שאנחנו עושים את זה, שאפשר לעשות נסיעה שיתופית.
מרב תורג'מן
זה מההסדרים של שנה שעברה.
היו"ר איתן כבל
כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, בספיישל.
היו"ר איתן כבל
בספיישל. יש שתי הצעות חוק, של מירב בן ארי ושל מרב מיכאלי, שמדברות על נסיעה שיתופית. ואני רוצה להזכיר לכם מה אמר חברי, מר ספיישל, על הנסיעה השיתופית, יהודה ברוך שמתנגד בצורה ברורה לעניין הזה. אבל אנחנו לא נפתח עכשיו את הדיון, אלא אם חוה, אני רואה שהיד שלה ככה כבר לא יכולה יותר.
חוה ראובני
אני רק מבקשת לציין שהותקנו תקנות להסדרת נסיעה שיתופית, אפשר להתווכח אם הן נותנות מענה נכון.
היו"ר איתן כבל
זה עניין אחר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון.
חוה ראובני
אבל יש תקנות. תוקנה תקנות 84א'.
היו"ר איתן כבל
מתי הן יובאו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא נותן מענה.
חוה ראובני
הן כבר בתוקף.
לאה ורון
שמה הן אומרות?
חוה ראובני
שמותר להסיע עד פעמיים ביום, ושני שקלים.
היו"ר איתן כבל
נכון, זאת הייתה הפשרה איתם. נכון, הוא צודק.
קריאות
- - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יום לפני הדיון בהצעת החוק.
דרור וגשל
עד היום לא פנו.
היו"ר איתן כבל
נכון, הוא שמט, משך את זה.
עדי חכמון
לאה, תגידי ליועצים הפרלמנטריים שיפתחו ב-Moovit.
לאה ורון
אז מה מותר לגבות?
חוה ראובני
אין לי את הנוסח פה לפני, אבל יש אפשרות להסיע עד ארבעה נוסעים, עד פעמיים ביום, במחיר שיתחלק בין כל הנוסעים ברכב, כולל המסיע, של שני שקל לקילומטר. זה מאוד מאוד כללי.
היו"ר איתן כבל
כך הוא חיסל את החוק שהיה, את לא זוכרת?
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון, כך הוא חיסל את - - -
היו"ר איתן כבל
צודקת, גברתי, אני זוכר. לא זוכרת מנהלת הוועדה שהיא אמרה לי שצריך להעביר את מירב ומרב למרות שהשר עשה את - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
נכון, יום לפני פרסם השר.
היו"ר איתן כבל
נכון, ככה הוא חיסל – לא נגיד את מי.
עדי חכמון
הבנו.
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
חברים, התייחסות אחרונה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ראינו במהדורה המרכזית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מילה אחת. לא הבנתי מכל השיח הזה בסוף, אנחנו לא הולכים להיכנס עכשיו לנושא של נסיעות שיתופיות.
היו"ר איתן כבל
לא, זה לא קשור לזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
המטרה שאני מבין שמשרד התחבורה ומשרד האוצר רוצים להגיע זה שיהיה ניצול מיטבי יותר של הנת"צים והדברים האלה, שיהיו פחות מכוניות על הכביש.
דרור וגשל
וגם זה לא נקבע עכשיו. כבר היום מותר לנסוע, זה נקבע בתמרורים, האם אפשר לנסוע - - - בנת"צ, ומה שיש פה זאת אכיפה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין בעיה. אני הייתי נזהר מלהיכנס לזה.
היו"ר איתן כבל
יעקב אשר, זה לא הדיון עכשיו, אבל אין לנו ברירה אלא להביא עוד ילדים כדי שנוכל לנסוע בנת"צ.
קריאות
- - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
העניין של התדירות עם הרכב הזה, פתאום לקח פה, או כאילו שזה חוזר על עצמו, אני חושב שאין צורך להעלות את זה.
היו"ר איתן כבל
אני לא נכנס לזה, חברים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא צריך להעלות את זה.
חוה ראובני
הצעת החוק הזאת לא - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, אני רק תיארתי - - -
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
סופרים ראשים.
היו"ר איתן כבל
חאג' יחיא, יעקב אשר, החוק הזה מדבר על הטכנולוגיה בלבד. חברים, רק העלית מנהלת הוועדה נקודה נוספת. אנחנו מתעסקים פה בראש ובראשונה בעניין הטכני ובהאצלת סמכויות לרשויות מקומיות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בחלק הטכני זאת שאלה אחת בתור נציג המשפחות ברוכות הילדים.
דור בלוך
מרחיבים אותה.
מרב תורג'מן
כן, אבל מרחיבים אותה לגבי נת"צים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איך מזהים תינוקות בני יומם?
קריאות
- - -
דור בלוך
גם היום זה בנת"צים, זו אותה עבירה.
מרב תורג'מן
לא, בין-עירוניים.
היו"ר איתן כבל
אם הוא יודע לעשות רנטגן לדעת מה יש. הבנתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא הבנת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש לו את העגלה, שם את הבובה שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש תינוק שיושב בכיסא הזה, הוא נמוך, הוא גם לא בגובה החלונות בדרך כלל.
מרב תורג'מן
הוא גם הפוך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא גם הפוך. זאת אומרת, מקסימום יהיה לך את הכיסא ולא את הילד.
לאה ורון
- - - בסלקל.
אליצח דמבינסקי
יש סט כזה של מערכת שמורכבת משתי מצלמות: מצלמה קדמית שבהחלט תראה את הגב, ומצלמה צידית שתראה את - - -
היו"ר איתן כבל
תודה רבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, וזה פותר את הבעיה, גם פיצקל'ה, מה שנקרא?
אליצח דמבינסקי
פותר לגמרי את הבעיה.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת, איך אמרת, את הסטרטאפ שלך תשנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איזה סטרטאפ, זה אצלי בבית, זה לא סטרטאפ.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, שאלה אחרונה.
יוסי אוחנה
לא שאלה, אדוני.
עדי חכמון
אם זה בובות תינוקות, אתה יכול להסתפק בבובות של תינוקות.
מרב תורג'מן
אל תיתני פה רעיונות.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני רוצה לסיים את זה.
יוסי אוחנה
אדוני, אנחנו כמרכז שלטון מקומי בעד הצעת החוק.
היו"ר איתן כבל
אלא שאתם לא רוצים שיסמיכו אתכם.
יוסי אוחנה
יש לנו שתי הסתייגויות, הערות לעניין הצעת החוק. אחת, העלות של המערכת הזאת, כמו ששמענו מחוץ לאולם הישיבה, היא בארצות-הברית מוערכת ב-150,000 דולר למצלמה, כאשר נת"צ, נתיב תחבורה ציבורית צריך כמה מצלמות כאלה. מאידך, החוק אומר שרשות רשאית לפעול כך וכך, אבל אם לא יהיו לה את המשאבים לפעול כך וכך.
היו"ר איתן כבל
אפשר? תודה. בואו נעשה את ההסדר הבא: קודם כול בוא נעביר את שלב א', את החוק, אין לו דבר וחצי דבר, הרי אין פה חובה.
עדי חכמון
לא מחייבים.
יוסי אוחנה
נכון.
היו"ר איתן כבל
תרשה לי. אתה כבר מדבר על השלב הבא. אתה אומר לנו, ובדין, אם המדינה מעוניינת – תן לי לסכם את העניין הזה בסוף. השאלה שלך נכונה, היא לא - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה זה בסוף? לפני אישור החוק.
היו"ר איתן כבל
לא, לא קשור לחוק. אין לזה קשר לחוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם אנחנו רוצים שהדבר הזה יפעל או לא.
היו"ר איתן כבל
קודם כול בוא נניח את החוק שהוא יהיה במדף.
עדי חכמון
יש קנסות. לאן זה הולך?
יעקב אשר (יהדות התורה)
בסדר.
היו"ר איתן כבל
שלב ב', אם אין חוק, אתה לא יודע אפילו על מה ללחוץ. once יש לך חוק, אתה יכול לבוא למדינה ולהגיד לה: חברות וחברים, יש כאן חוק, בואו נפעיל אותו. ואז אתה בוועדה שלך, אני בוועדה שלי, כל אחד בזה. נכון לרגע זה זה דיבורים בעלמא.
יוסי אוחנה
אני מקבל את ההערה של אדוני, אבל בנוסף לכך יש לנו הערה נוספת, היום יש לנו סמכות כרשות מקומית - - -
היו"ר איתן כבל
נגיע לסעיף, שאדוני יעיר. אני יודע שזאת לאדוני פעם שנייה או שלישית בוועדה, הוא עדיין לא שינן את שיטות העבודה שלנו. אבל, אדוני, נגיע לסעיף, אדוני יוכל להתייחס.

מי מקריא? בבקשה, גברתי.
נעמי ברנפלד
"פרק ו: תחבורה

תיקון פקודת התעבורה

22.

בפקודת התעבורה [נוסח חדש] -

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מסוף לתחבורה ציבורית", יבוא:

"חוק נתיבים מהירים" – חוק נתיבים מהירים, התש"ס–2000.";

בסעיף 27א(א), אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) מספר הנוסעים ברכב.";

בסעיף 27א1, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בדרכים המנויות בתוספת השתים עשרה שגוף אחר מונה לגביהן כרשות תמרור מקומית ושמצויות בתחומה של רשות מקומית מסוימת, רשאית אותה רשות מקומית לבצע פעולות כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א), לעניין עבירה המנויה בפרט 1 לתוספת האחת עשרה; שר התחבורה, בהסכמת השר לביטחון הפנים רשאי לשנות את התוספת השתים עשרה, להוסיף לה או לגרוע ממנה דרכים נוספות כאמור."."
מרב תורג'מן
אפשר להעיר הערה לפני סעיף (7). לפני שאת ממשיכה לקרוא את סעיף 27 שעניינו רשומה אלקטרונית, אני מבקשת שוב, זה כבר דובר, אבל להפנות את תשומת לב הוועדה שסעיפים קטנים (ד) ו-(ה) לסעיף 27א1, כפי שבאמת קבעה הוועדה בזמנו, שבצילום שהופק לפי סעיף קטן (א)(2) יופיעו הנתונים המנויים בסעיף 27א(א) כולם או חלקם, והתמרור הנוגע לעבירה המתועדת הנדרשים להוכחת ביצוע העבירה.

פה מדובר על שלב של הצילום עצמו. ככל שהוועדה תחליט, ניתן להוסיף הוראה שקובעת שבלבד לעניין פסקה (6) שבסעיף קטן 27א(א), לא יתבצע צילום באופן שמביא לזיהוי הנוסעים. זה בשלב של הצילום. זה כלל שהוועדה תחליט, ככל שהמצב תואם את הטכנולוגיה הקיימת.
דור בלוך
לא רק שזה לא נכון, כמו שהובהר לאור השאלות של היושב-ראש, גם במסגרת המחליטים. מה שמשרד המשפטים דרש, ואני חושב שזה בדיוק בעקבות מה שאתה אומר, שלא נשנה מהקביעות לגבי פרטיות במסגרת החוק או התקנות כדי לשמר את ההישגים של הוועדה בהיבט הזה, שומרים על הפרטיות, וזה מה שסוכם. בבקשה, תשובות, תניחו את הדעת.
מרב תורג'מן
זה לא מחייב את הוועדה, זה בוודאי.
דרור וגשל
אני גם אתייחס.
עדי חכמון
לא משנה, לגופו של עניין - - -
היו"ר איתן כבל
דרור.
דרור וגשל
שנייה, עדי, התיקון פה – הצילום שמדובר עליו זה אותו צילום מכוח אותו סעיף שהוועדה יצרה בפעם שעברה.
היו"ר איתן כבל
אישרה, כן.
דרור וגשל
וכל ההוראות שחלות על הצילום הזה, זאת גם אותה עבירה, לא שינינו כלום, אז מה שהוא שינה פה זה כלי האכיפה. ולכן, כל ההוראות שחלות לגבי הצילום חלות גם לגבי צילום, בין אם זה למס' הזיהוי ובין אם זה לצורך זיהוי האנשים. אלו אותן הוראות וזה חל, ואנחנו התעקשנו על זה שיחולו אותן הוראות שנקבעו, ולכן מבחינתנו אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז. אני אסביר. כיוון שרק לא מזמן, זה רק חודשים, זה לא לפני שנים, העברנו חוק שלקח לנו זמן עד שהנחנו אותו על אדני ברזל, כיוון שזאת הייתה פעם ראשונה והיו שאלות עוד הרבה יותר מורכבות, ושאלנו את כל השאלות, זה לא שאני עכשיו ממציא. כל השאלות שנשאלו, ואני לא אחזור עכשיו, האם זה מצלם מישהו שעומד ליד חנות כזו או יצא ממקום כזה, או שאלות מן הסוג הזה, שהן שאלות הכי הכי זכויות הפרט.

לכן, אני מציע, באמת, מרב, אם הסעיף הזה לא נותן את המענה האולטימטיבי למה שאנחנו כיוונו, חברי הכנסת, בשאלה הזו של יצירת מאגר שהמצלמה מצלמת, מזהה שאין מספיק אנשים, יודעת לצלם, לטשטש ולשלוח, ולבטל את הצילום המקורי, אז למה להתעסק עם זה?
מרב תורג'מן
ההוראה בחוק לא מתייחסת לשלב הצילום עצמו, היא מתייחסת לשלב של השמירה. יש באמת הוראה בסעיף קטן (ה) שמדברת על כך שלא ניתן לצפייה ולא יישמר, אלא באופן שלא יביא לזיהוי הנוסעים ברכב.
דרור וגשל
אבל, מרב, הבהרנו לו שאי-אפשר, זה לא אפשרי טכנית לעשות כזה דבר.
עדי חכמון
זה לא אפשרי.
מרב תורג'מן
יהיה אפשרי טכנית, אז תלוי מה הוועדה מחליטה.
חוה ראובני
אני רוצה גם להוסיף שיש תקנות של שר המשפטים - -
דור בלוך
נכון.
חוה ראובני
- - של שרת המשפטים שמסדירות את התמונות האלה, את השמירה שלהן, את כל הפרטים בתקנות לפי סעיף - - -
היו"ר איתן כבל
חוה, אנחנו קצת יותר מתקדמים מהתקנות שהכינו.
דרור וגשל
זה תקנות באישור הוועדה, אדוני.
חוה ראובני
התקנות שאושרו פה.
היו"ר איתן כבל
מנקודת המבט שלי אין שמירה.
עדי חכמון
נכון.
היו"ר איתן כבל
אין פה מצב שבו אנחנו בכלל מתעסקים עם האלמנט הזה של השמירה.
מרב תורג'מן
הצילום עצמו לא מתייחס למצב שלא ניתן לצלם ללא זיהוי פנים, אין התייחסות.
עדי חכמון
אבל זה לא מה שסוכם כאן. מה שסוכם זה שאין שמירה של זה.
היו"ר איתן כבל
אני אמרתי את הדבר, ואני חוזר ואומר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל היא רוצה בעצם לעגן את זה, לחזק את זה. מה הבעיה שזה יוסף?
עדי חכמון
היא מבקשת לעגן משהו שלא סיכמנו, לעגן את שלב הצילום. בצילום אמרנו שיש איזושהי מאית שנייה בזמן שבה זה מצולם לא מטושטש, מהרגע שמזהים שיש עבירה זה מטושטש ונכנס למאגר. זה מה שסיכמנו.
היו"ר איתן כבל
נכון, זה היה.
נעמי ברנפלד
והמאגר עומד בכל מקרה בסעיף קטן (ה).
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להבהיר, חברים, אנחנו פה. זה לא שאנחנו עכשיו מתווכחים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה רוצה לעשות את זה עם רנטגן?
קריאות
- - -
היו"ר איתן כבל
יעקב אשר, חברים, אני רוצה לסיים את החוק היום. אנא, יש לנו מספיק עבודה גם בלי שנעשה עוד דיון, בוודאי לא בנושא שהוא כזה די קונצנזואלי, אין לנו פה בעיות גדולות מדיי. אני רק מבהיר, אני לא חושב שצריך לשנות כאן, הסעיפים כאן באמת מובהרים. אני גם אומר לך, מרב, כל המוסיף גורע.
מרב תורג'מן
אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
הטכנולוגיה יודעת להתכתב עם מה שאמרנו. הבהרנו את הדברים גם בדברי - - -
מרב תורג'מן
בנאום.
היו"ר איתן כבל
נכתוב את הדברים בצורה מובהרת בעניין הזה, ובא לציון גואל. הלאה.
נעמי ברנפלד
"

אחרי סעיף 27ג יבוא -

"רשומה אלקטרונית – ראיה קבילה

27ד.

רשומה אלקטרונית שהוגשה בדרך שנקבעה בתקנות לפי סעיף קטן (ב) תהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי מספר הנוסעים ברכב.

שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הוראות בעניינים אלה -

פיקוח ובקרה על המכשירים המפיקים את הרשומות האלקטרוניות, על הרשומות האלקטרוניות המוגשות כראיות, ועל דרך הטיפול בהם;

אופן הגשתן לבית המשפט של רשומות אלקטרוניות שנעשו בהתאם להוראות סעיף זה.

לעניין סעיף זה -

לא ייחשב פלט שהוא רשומה אלקטרונית כהעתק, אלא כמקור.

"פלט" ו"רשומה אלקטרונית" – כהגדרתם בסעיף 4ט(א) לחוק נתיבים מהירים.";
אחרי התוספת האחת עשרה יבוא
"תוספת שתים עשרה
(סעיף 27א1)

קטעי הדרך באחת מהדרכים המפורטות להלן ששר התחבורה קבע אותם כנתיב מהיר לפי סעיף 2 לחוק נתיבים מהירים:

כביש ארצי מספר 1;

כביש ארצי מספר 2;

כביש ארצי מספר 5;

כביש ארצי מספר 20."."
לאה ורון
את מוכנה לומר רק מהם הכבישים האלה?
מרב תורג'מן
מהם הכבישים? וששלושתם עדיין לא קיימים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חלקם עוד לא קיימים, זה בתוכנית.
מרב תורג'מן
נכון.
נעמי ברנפלד
נכון, אבל הם אושרו כבר על-ידי שר התחבורה.
דור בלוך
וסטטוטורית - - -
היו"ר איתן כבל
מה זה?
דור בלוך
תכף היא תקריא את סעיף 24 ואז זה יהיה ברור.
היו"ר איתן כבל
בסדר. הלאה.
נעמי ברנפלד
"פרק ו' – תחילה

24. תחילתו של פרק זה ביום פרסומו של חוק זה."
היו"ר איתן כבל
איפה זה? אין לי 24.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש לי מקווה ישראל פה, מה זה?
נעמי ברנפלד
אחד אחרי. מקווה ישראל נידון בוועדה אחרת.
מרב תורג'מן
"תחילתו של פרק זה ביום פרסומו", השאלה אם יש כבר היתכנות טכנולוגית לביצוע הסעיף מהרגע להרגע?
היו"ר איתן כבל
מבחינתם כן, כבר אפשר, הטכנולוגיה כבר - - -
יוסי אוחנה
אין מצלמות כאלה עדיין בארץ, יש בארצות-הברית - - -
היו"ר איתן כבל
זה לא משנה.
יוסי אוחנה
טכנולוגית כן, אבל אתה רוצה להפעיל עכשיו, הוא לא יכול.
היו"ר איתן כבל
חברים, זה בסדר גמור, נשמה, אם אין, אז ממילא שום דבר לא קורה. כל העניין הוא שאני רוצה לייצר את המצב שלא נתחיל עכשיו לחכות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שהלחץ יהיה עליהם.
היו"ר איתן כבל
once זה, זה אחד. כביש 5 לא קיים?
מרב תורג'מן
נתיב מהיר.
היו"ר איתן כבל
ברור כשמש לאור הירח, חבר'ה. נכון לרגע זה, האמת, אין נת"צ אמיתי במובן אליו אנחנו מתכוונים בשום מקום באמת. אני לא מדבר איתכם על איזה קטע שציירו לו קילומטר שניים, ואחרי זה הוא פתאום נכנס חזרה לתוך הכביש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מדבר על הנת"צים או רק על נתיב התחבורה המהיר?
היו"ר איתן כבל
נת"צים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, זה נתיב מהיר. נת"צים יש לך בעוד הרבה מקומות.
מרב תורג'מן
לכן רציתי שהם יסבירו את זה.
לאה ורון
אולי שיסבירו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי מישהו יסביר?
עדי חכמון
נסביר.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
נעמי ברנפלד
בחוק הזה, כמו שהסבירו קודם, אנחנו עושים שני דברים. קודם כול מאפשרים לרשויות המקומיות לאכוף בנתיבי תחבורה ציבורית שבשטחן בקטעים שבתוספת ה-12, כלומר, בנתיבים מהירים.
היו"ר איתן כבל
מה שקבענו אז.
נעמי ברנפלד
בנתיבים מהירים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא הבנתי. לא קשור לפירוט הזה.
נעמי ברנפלד
זה הפירוט הזה שמדבר על הנתיבים המהירים - - -
דור בלוך
קשור.
עדי חכמון
הפירוט הזה רלוונטי לקטעים שבהם מותר לרשות מקומית לבצע אכיפה.
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ברחוב ז'בוטינסקי שחוצה את רמת גן יש נת"צ.
נעמי ברנפלד
יש שני דברים. יש נסיעה ברכב מרובי נוסעים. הדבר הראשון הוא כללי וארצי של נסיעה ברכב מרובי נוסעים במקום שבו שר התחבורה או הממונה על התעבורה יקבע בתמרור, אפשר יהיה לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית.
היו"ר איתן כבל
יפה.
נעמי ברנפלד
זה ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן ככל שייקבע שם תמרור כזה.
עדי חכמון
ולבצע אכיפה אלקטרונית.
נעמי ברנפלד
הדבר השני זה מתן סמכויות לרשויות מקומיות לאכוף בדרכים שבשטחן, שמופיעות בתוספת ה-12, שנכון לעכשיו אלו הנתיבים המהירים.
עדי חכמון
שלא בשטחן.
דור בלוך
- - -
היו"ר איתן כבל
ששש, חברים.
לאה ורון
אנחנו לא מצליחים להבין כשאתם מדברים ביניכם.
דור בלוך
סליחה, אני מתנצל. אני אסביר שנייה את הלפני ואת האחרי. המצב הקיים היום בחוק שיושב-ראש הוועדה העביר זה מכבר, שאפשר בתוך שטח של עירייה שהוא כביש עירוני לאכוף. זה המצב הקיים. אנחנו עכשיו מאפשרים גם בכבישים שהם בשטח הרשות המקומית בקו הכחול שלה והם מהווים - -
נעמי ברנפלד
הם מופיעים בתוספת 12.
דור בלוך
- - דרך בין-עירונית וקבועים ברשימה הזאת, לאכוף, כי זה אנחנו רואים כנת"צים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
והם ברשימה הזאת של החמישה האלה, ואז בעצם כיסית את כל הנת"צים בהם תחליט לשים תמרור, גם בבין-עירוני.
דור בלוך
וכמו שאמר יושב-ראש הוועדה, הנת"צים האמיתיים, לא נת"צים כאלה, אלו הנת"צים האמיתיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם תחליט בקטנים האלה גם לשים, אז זה גם יהיה - - -
היו"ר איתן כבל
זה ברור. אני אגיד לך את זה ככה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הבנתי את זה.
היו"ר איתן כבל
ברור, גם אני הבנתי. אני מנסה להגיד לך משהו אחר, זאת אולי המדרגה הנוספת. המדרגה הנוספת בעצם מתכתבת עם השימוע שלנו. אחת הנקודות המרכזיות שהיא אולי הנקודה בה"א הידיעה מעבר לכל, שאנחנו נרצה לצאת כסיכום יחד עם האוצר ויחד עם משרד התחבורה לצאת לפרויקט, אמרנו ישראל נת"צ.
דור בלוך
קליט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
במקום ישראל כץ, ישראל הורדוס.
היו"ר איתן כבל
כן, הוא הבין, הוא מהאוצר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי הוא זוכר הורדוס.
היו"ר איתן כבל
ישראל נת"צ אמרתי בדיון. היית בדיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חידדתי את זה לכמה אנשים שלא היו. הורדוס של הכבישים.
היו"ר איתן כבל
יש את ישראל כץ הורדוס, אני מקווה שהוא רואה את זה בשידור ישיר. ישראל, אנחנו מדברים בשבחך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם אני.
היו"ר איתן כבל
הוא באמת ההורדוס של הכבישים. אמרתי שאנחנו רוצים לעלות מדרגה נוספת בענייני התחבורה הציבורית, ולהגיד במקום ישראל כץ, ישראל נת"צ. זאת אומרת שבעצם ניקח את כל מדינת ישראל, את כל - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הנה, קח למשל את המהיר בעיר עכשיו כשנתקדם, אוטומטית הוא יתלבש על זה.
היו"ר איתן כבל
נכון. כל הדיונים אני אומר את זה ככה, יש מה שנקרא תנאי הכרחי – הוא לא תנאי מספיק אבל הוא תנאי הכרחי – אתה יכול שיהיו לך את האוטובוסים הכי טובים בעולם, יהיו לך נהגים, סידרנו את הכול, אם אין לך בסוף את המקום שהוא יודע לנסוע שם בצורה חופשית ולהגיע ממקום למקום, לא רק בתוך העיר, אלא במרחב שבו נקבע שהוא המרחב העמוס והמרכזי, אין לאף אחד סיבה לנסוע. אין.
עדי חכמון
כי המהירות הממוצעת של התחבורה הציבורית היא משמעותית יותר נמוכה מהמהיר - - -
היו"ר איתן כבל
נסעתי מהבית שלי, ראית את הסרטון - - -
עדי חכמון
בוודאי שראיתי.
היו"ר איתן כבל
למזלי לא היה פקק בכניסה באותו יום, אמרתי לך את זה.
עדי חכמון
נראה לי שלא למזלך.
היו"ר איתן כבל
יכול להיות.
עדי חכמון
זה גם קצת הרס את הסרטון, הסרטון היה יכול להיות - - -
היו"ר איתן כבל
גם בלי זה הגעתי אחרי שעתיים וחצי, היה יכול לקחת לי שלוש שעות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שאלה.
היו"ר איתן כבל
כן, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא יודע אם אתם יורדים לרזולוציות, אבל אם עכשיו דיברנו על נת"צים – שקראת להם כאלה קטנים, מתוחמים, זאת אומרת שהם לא עשרות קילומטרים ואפילו לא חמישה קילומטר – איך הולך התמרור בדיוק? את זה אני רוצה להבין.
היו"ר איתן כבל
לפני התמרור, אני יכול להצביע?
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוודאי.
היו"ר איתן כבל
אז בואו קודם כול נאשר את זה, שתנוח דעתנו. נשחרר איברים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
על מה? על הכול? על כל החוק?
היו"ר איתן כבל
כן, כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע. רגע. מי יקשיב לי אחר כך, תגיד לי? עזוב. אני שואל באמת, אני לא יודע אם התייחסתם פה לתמרור או לא. איך הולך לעבוד התמרור? האם זה הולך קטע או שיכול להיות נת"צ אחד שיהיה בחלק ממנו מותר, בחלק ממנו אסור? כי זה יכול לבלבל איך יהיה השילוט מה מותר ומה אסור בדברים האלה?
היו"ר איתן כבל
לפני שאתם עונים לו, אני רוצה להבהיר. אם זה יתחיל להיות שאנשים יצטרכו לצאת לסופי שבוע להשלמות או להשתלמויות - - -
דרור וגשל
לא, זה לא, יש משרד תחבורה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שיציגו.
היו"ר איתן כבל
לא, דרור, בגלל שיש משרד התחבורה אני אומר את מה שאני אומר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא התכוון אליכם.
היו"ר איתן כבל
לא אליכם.
עדי חכמון
וגם לא לשר.
היו"ר איתן כבל
לא לשר, בוודאי, חס וחלילה. מה שאני מנסה לומר לכם עכשיו ברצינות, כמובן שיש כאן שלביות ואתה מתקדם, אבל הרצון הכן, אם אתה לא מצליח לייצר שבן-אדם יוצא מביתו כדוגמה בראש העין או באלעד או בבני ברק, והוא יודע שהוא עולה לאוטובוס, האוטובוס יוצא מהתחום העירוני הצר, אם זה תחום עירוני כמו ז'בוטינסקי, שזה בתוך העיר, אז בוודאי שזה כבר מצריך נת"צ, אבל once יצא מראש העין, האוטובוס הגיע ל-444 - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מדבר על האוטו.
היו"ר איתן כבל
כן. הוא חייב מאותו שלב – או רכב עם ארבעה נוסעים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נת"צ צריך להיות או שמותר בו מעל ארבעה או שאסור בו בכלל, לא חצאים או שליש או רביע.
היו"ר איתן כבל
נכון.
עדי חכמון
נכון. לגמרי.
קריאות
- - -
חוה ראובני
אפשר להסביר?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
היו"ר איתן כבל
כן.
חוה ראובני
קיים – יש לי את זה כאן נורא קטן אז קצת קשה להראות – תמרור 501 הוא תמרור שמסמן כביש או נתיב לתחבורה ציבורית, ועליו יש סמלילים של סוגי כלי הרכב שרשאים לנסוע בו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הבנתי.
חוה ראובני
והוא תקף עד שיש תמרור 502 שמבטל אותו, שזה אותו תמרור רק עם אלכסון שחור מעליו. ויש מקומות שיהיה עליו סימן רק של אוטובוס, ויהיו מקומות שיהיה עליו סימן גם פלוס ארבעה, שזה אומר שזה לרכב מרובה קיבולת. פשוט לכל נת"צ יש תמרור בתחילתו שמסמן לאיזה סוגי רכב מותר לנסוע בו.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה.
דרור וגשל
כל זה לא חדש כבר, כבר היום זה נמצא.
היו"ר איתן כבל
ברור. תודה רבה. אני מעלה להצבעה עם התוספות, תיקונים, אם היו.
מרב תורג'מן
אין תיקונים.
היו"ר איתן כבל
אין תיקונים, אין תוספות. מי בעד? ירים את ידו.
מרב תורג'מן
את סעיף 2, ואת סעיף 24 שעניינו התחילה, והתחילה לא של פרק זה, אלא התיקון לפקודת התעבורה כנוסחו בסעיף 22.

הצבעה

בעד – פה אחד

פרק ו' (תחבורה), סעיפים 22 ו-24 (אכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018, אושר.
היו"ר איתן כבל
א. אושר. ב. אני רוצה עכשיו לומר גם לא לפרוטוקול, אלא לומר לאוצר, בכל זאת, נמצאים כאן גורמים מוסמכים בכירים גם של מערכת האוצר והתחבורה. תראו, אני מאוד מבקש, ואתם יודעים אנחנו יושבים ואנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה, אם לא נדע להוציא את זה מן הכוח אל הפועל כך שהעברנו חוק והוא הופך, כמו שאמר כאן נציג מרכז השלטון המקומי, וזה הופך להיות אות מתה, כיוון שיבואו רשויות מקומיות – אני כבר אומר לך, נכון, יש כאן איזון. למה אני מתכוון? יש קנסות.
עדי חכמון
קנסות.
היו"ר איתן כבל
אני מבין עניין. דרך אגב, גם רשויות קטנות וזניחות, במירכאות כמובן, במובן הזה שאין שם זה, גילו את עניין הקנסות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יותר מדי גילו.
היו"ר איתן כבל
נכון, פתאום יישובים שאתה אומר: ואללה, מה? מי? החניה? איזה? כבר שמים לך - -
עדי חכמון
כחול לבן.
היו"ר איתן כבל
- - כחול לבן, כי זה נהיה - - -
דרור וגשל
האכיפה הכי טובה בארץ זה לחניה, לא לסמים, לא לזה – לחניה.
היו"ר איתן כבל
נכון, אתה צודק, מתנפלים עליך.
עדי חכמון
לכן אין חשש.
היו"ר איתן כבל
אפשר להגיע איתם כמובן להסדרים, לעשות BOT, זאת אומרת שאתה מקבל, ואתה מחזיר על-פי הקנסות שאתה מקבל. חברים, תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:47.

קוד המקור של הנתונים