ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/02/2018

פרק י' כולו (עבודות פיתוח בתכנית למגורים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-04-10OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 578

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, י' באדר התשע"ח (25 בפברואר 2018), שעה 9:09
סדר היום
הצעת חוק התכנית הכלכלית ((תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019) התשע"ח-2018 - פרק י': עבודות פיתוח בתוכנית למגורים
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

יעל גרמן
מוזמנים
אריאל יוצר - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

דניאל מלצר - רפרנט בינוי ורמ"י, אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת פרוקצ'יה - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עמית שטאובר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אלעד יוסף לב - מנהל אגף תכנון ובנייה, משרד הפנים

יוסף אלדשטיין - מנהל מינהל אכיפה לזרים, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

יוסף בנישתי - כלכלן, משרד הפנים

אריאל צבי - עו"ד, משרד המשפטים

טלי אהרון - רמ"ד תיאםו אזרחי, משרד הביטחון

רויטל גור - עו"ד, המשרד לביטחון פנים

אילת גורצקי - עו"ד, המשרד לביטחון פנים

אלון פרס - יועץ אגף תקצוב ובקרה, משרד הבינוי והשיכון

סמדר לוי זיזי - עו"ד, ממונה ייעוץ משפטי וממונה על גיוון תעסוקה, משרד הבינוי והשיכון

יורי גמרמן - מנהל אגף פיתוח והנדסה, רשות מקרקעי ישראל

מלי וגנר - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות מקרקעי ישראל

מירה סלומון - עו"ד, מנהלת המחלקה המשפטית, מרכז השלטון המקומי

ציון נקאש - מנהל תחום תשתיות, מרכז השלטון המקומי

שלום זינגר - עו"ד, יועץ משפטי לתכנון ובנייה, פורום ה-15

חגי רגב - ממונה על הכלכלה האורבנית, עיריית ירושלים

גרא קאושנסקי - סמנכ"ל תשתיות ובנייה חוזית, התאחדות בוני הארץ

רביע אגבריה - מוזמן/ת

עינת גייר - מוזמן/ת

עזרא לוי - מוזמן/ת

יהודה בר אור - מוזמן/ת

אלכס זרנופולסקי - מוזמן/ת

מנשה אחמסי - מוזמן/ת

רונית ישי - מוזמן/ת

רגינה שורשי - מוזמן/ת

אפרת טפליץ - מוזמן/ת

ציפורה רוזנברג - מוזמן/ת

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את הוט מובייל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק התכנית הכלכלית ((תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019) התשע"ח-2018 - פרק י': עבודות פיתוח בתוכנית למגורים
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב. שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה.

אנחנו מתחילים לדון בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019) התשע"ח-2018 - פרק י': עבודות פיתוח בתוכנית למגורים.
אריאל יוצר
בוקר טוב אדוני יושב ראש הוועדה. התיקון שאתם תראו כאן לפניכם הוא תיקון שאמור לתת לנו כלי או כלי נוסף להגדיל את היצע הקרקעות הזמינות לבנייה. בגדול, רק כדי להסביר, התהליך היום עובד כך שאנחנו מקדמים תכנית סטטוטורית, מה שנקרא תב"ע, ואחרי שהתב"ע הזאת מאושרת, אנחנו כלל מתחילים – בדרך כלל זה נעשה תוך כדי – בדין ודברים עם השלטון המקומי על מנת להגיע להסכם פיתוח הקרקע. לפיתוח קרקע הוא תנאי לשווק אותה ואחר כך להעביר אותה ליזמים, יש שני דרכים.
היו"ר יואב קיש
לפעמים משווקים לפני שמפתחים.
אריאל יוצר
לא. אתה מוכר קרקע ובמקביל מפתח אותה אבל אתה לא משווק קרקע, למעט מקרים חריגים שבחריגים שכבר לא עושים אותה, שאין לה הסכם פיתוח או מקור לפתח אותה כי זה תנאי בסיסי כדי למסור אותה ליזם שיבנה עליה.
היו"ר יואב קיש
תכנון פיתוח היום בכל ההסכמים, הסכמי הגג שאתם עושים, כל תכנוני הפיתוח נעשים קודם, העלות שלהם מוגדרת וכזה יוצא, רק אז יוצא לשיווק.
אריאל יוצר
באופן עקרוני כן. אני אומר למה באופן עקרוני.
היו"ר יואב קיש
הרבה פעמים אני שומע מאותם אלה שכבר חתמו אתכם על הסכמי גג שיש להם המון בעיות בנושא הפיתוח והשקעות.
אריאל יוצר
זאת סוגיה שאני אגע בה. היא לא קשורה למה שאמרתי כאן. היא לא קשורה לה באופן עקרוני ואני אסביר למה אמרתי באופן עקרוני.

כאשר אנחנו חותמים על הסכם גג, אנחנו לוקחים את כלל התב"עות – בין אם הן בתוקף ובין אם הן בתהליך ברשות המקומית – ומנסים לייצר הסכם כולל שמצד אחד מבינים איזו קרקע אנחנו אמורים למכור לציבור ומה הפיתוח שיהיה לצידה, בין אם זה פיתוח תשתיות ובין אם אלה מוסדות ציבור. קרקע שעוד אין לה תב"ע בתוקף, הסכם הפיתוח שלה ועלויות הפיתוח הן לא בהכרח גמורות ומוגדרות כי הן מתפתחות תוך כדי הליך התכנון ולכן אמרתי באופן עקרוני כן.

כאשר אנחנו חותמים על הסכם גג, כל תב"ע שיש לה תוקף ושאושרה במוסד תכנון, יש לצידה עלויות פיתוח מאוד מדויקות, בין אם אלה עלויות פיתוח צמודות ובין אם אלה תשתיות-על, כפי שזה נקרא, ואת הדבר הזה אנחנו מסדירים.

דרך המלך לפתח קרקע עוברת בשני ערוצים. הערוץ הראשון הוא למעשה אגרות והיטלים ומנגנון חוקי שקבוע בפקודת העיריות. ברגע שיש לנו תכנון, אנחנו מוכרים את הקרקע, הרשות המקומית גובה אגרות והיטלים מהקבלנים שעומדים לבנות על הקרקע ובאמצעות האגרות וההיטלים האלה מייצרת פיתוח קרקע.
היו"ר יואב קיש
בין האגרות גם היטל השבחה?
אריאל יוצר
לא. כשאני מדבר על אגרות והיטלים שנועדים לפתח קרקע, אני מדבר על אגרות והיטלים לעבודות תשתית כמו סלילה, תיעול, ביוב.
היו"ר יואב קיש
לאן הולך הכסף?
אריאל יוצר
היטל השבחה מגיע לקופה. הכול קופות מיועדות ברשות המקומית. הכסף מגיע לקופת היטלי השבחה ומשם הולך להשביח תשתית בעיר, לאו דווקא באותה שכונה.
תומר רוזנר
הוא יכול לשמש לפיתוח.
אריאל יוצר
הוא יכול. אמרתי לאו דווקא. הוא יכול להיות באותה שכונה ויכול להיות במקום אחר. כשאני מדבר על אגרות והיטלים, אגרות והיטלים צבועים לפיתוח של אותה שכונה. זאת אופציה ראשונה.
היו"ר יואב קיש
מה נכנס בתוך הפיתוח של השכונה?
אריאל יוצר
תיעול. באופן עקרוני.
תומר רוזנר
לא נכון.
אריאל יוצר
מה זה לא נכון?
תומר רוזנר
זה לא צבוע לשכונה הספציפית.
אריאל יוצר
כשאתה גובה אגרות והיטלים בגין שיווק קרקע מסוים, זה נכון שהוא לכל העיר אבל אתה מחויב לפתח את הקרקע באותו מקום. בוודאי שכן. אם גבית בגינה אגרות והיטלים, ודאי שאתה חייב לפתח כי אחרת לא תוכל למכור אותה.
היו"ר יואב קיש
זה מה שניסיתי להבין. אני שמח שיש כאן את הדיון הזה. בסוף, כאשר מוקמת שכונה חדשה עם תב"ע מאושרת, עכשיו צריך לבנות שם כבישים ומדרכות. זה שלב ראשון. צנרת וכולי. עדיין מבחינתי זה שלב בראשון. שלב שני אלה גם בתי ספר, גני ילדים וכולי. אני לא יודע אם כאשר אתה עכשיו סופר לי עבודות תשתית אתה מדבר רק על הביוב, על מים, כבישים, מדרכות וחשמל או שאתה מדבר גם על גני הילדים, בתי ספר ומוסדות ציבור. אני רוצה לדעת מה מיועד לזה ומה לזה. למשל היטל השבחה, כרגע הבנתי שלא מחויב. היטל השבחה נכנס לקופת היטל השבחה של העירייה והיא מתקצבת דברים שהם בקופת ההשבחה שלה בכל העיר לפי רצונה. איך בסוף קבלן שמשלם אגרת פיתוח, רואה שבאמת מפתחים לו את השטח שלו?
אריאל יוצר
התחלתי להסביר שיש שני מסלולים לייצר את זה. המסלול הראשון הוא אגרות והיטלים והמסלול השני הוא הסכם פיתוח עם גופי השיווק הממשלתיים שזאת רשות מקרקעי ישראל או משרד השיכון., באופן עקרוני, במסגרת הסכמי הגג וגם במסגרת הסכמי פיתוח פרטניים, אנחנו נותנים מענה לכלל הנושאים שדיברת עליהם קודם, בין אם אלה תשתיות צמודות - - -
היו"ר יואב קיש
אתה מדבר כרגע על הסכמי פיתוח.
אריאל יוצר
אני אומר בין אם אלה הסכמי פיתוח ובין אם אלה הסכמי גג. גם במסלול השני שבו הרשות מפתחת בעצמה על לידי גבייה של אגרות והיטלים, גם שם – דרך אגב, זה לבחירת הרשות המקומית שיכולה לבחור או ב-א' או ב-ב'.
היו"ר יואב קיש
רשות מקומית יכולה לבחור ללכת להסכם פיתוח.
אריאל יוצר
בדיוק. או שהיא מממנת את הפיתוח בעזרת אגרות והיטלים ואז היא עושה את זה בעצמה או שהיא משתמשת במנגנוני הגבייה הממשלתיים ומגיעה להסכם פיתוח או הסכם גג עם השלטון המרכזי. הוא גובה עבורה את הכסף מהיזם ואז או שמעביר את הכסף אליה בפיקוח שלנו על מנת שהיא זו שתבצע את הפיתוח.
היו"ר יואב קיש
מה האינטרס שלה? אם היא כבר ממילא מקבלת? היא לא רוצה להיות קבלן הביצוע שלכם. מה ההיגיון? אם האפשרות שלה היא לעבוד ישירות או דרככם בהסכמי פיתוח ובהסכמי גג, למה? אני מנסה להבין, אם היא כבר החליטה שהיא רוצה לעשות את הפיתוח בעצמה - - -
אריאל יוצר
אתה שואל למה אני גובה עבורה.
היו"ר יואב קיש
בדיוק.
אריאל יוצר
אני אסביר. הרבה מאוד פעמים, אגרות והיטלים שיש ברשויות המקומיות - ואין ברשויות המקומיות אחידות באגרות והיטלים ולכל רשות יש אגרה והיטל בגין פעילות פיתוח מסוימת משלה, נובע מתהליך די ארוך ומורכב שמאושר על ידי משרד הפנים – רשות עומדת בפני הדילמה או ההחלטה שבה היא מחליטה באיזה מנגנון יהיה לה יותר נוח ויותר טוב לפתח קרקע. או שהיא עושה את זה במנגנון מימון עצמי, ואז זה מכוח החוק והיכולת שלה לגבות אגרות והיטלים, או שהיא עושה את זה מכוח זה שהיא מאפשרת לממשלה לגבות. הרשות בסוף נמצאת בדילמה ושואלת את עצמה איפה מצד אחד היא יכולה לגבות סכום משמעותי יותר לפיתוח ומצד שני, כשהיא עושה משהו באגרות והיטלים, היא עושה את זה על דעת עצמה לבד מכוח החוק בלי שהממשלה, רמ"י או משרד השיכון מעורבים וזאת למעשה בסופו של דבר הדילמה שעומדת בפני הרשות המקומית. או שהיא עושה את זה לבד לחלוטין על ידי גביית אגרות והיטלים, ואז גם המימון הוא מהכלים שיש לנו בחוק וגם הפיקוח, או שהיא עושה את זה בשיתוף פעולה מסוים מצד הממשלה, שזה רשות מקרקעי ישראל או משרד השיכון.

אלה שני המסלולים. אני יכול לעבור להצעה שלנו אם אתה רוצה עכשיו.
היו"ר יואב קיש
לא ענית לי על השאלה שלי.
אריאל יוצר
תחדד לי אותה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי שלעירייה יש שני מסלולים. בוא ניקח את המסלול הישיר של העירייה. אולי לא אתה הכתובת לענות על זה. החליטה העירייה לצאת לשכונה מסוימת של תב"ע, משווקת את המגרשים וגובה אגרות והיטלי השבחה. היטלי השבחה הולכים למקום אחר בכלל.
אריאל יוצר
לאו דווקא. הוא משרת את העיר כולה.
היו"ר יואב קיש
הם הולכים לקופת ההשבחה של העיר. אני כקבלן של אותה שכונה שעכשיו קנה מגרש ושילם גם היטל השבחה ומשלם גם אגרות פיתוח למיניהן, איך אני יודע שיפתחו לי בזמן את המדרכה שליד הבניין שלי.
אריאל יוצר
אתה מקבל התחייבות שלטונית לעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
של הרשות המקומית. אתם בכלל לא ב-לופ.
יורי גמרמן
זאת בדיוק הנקודה. אני מנהל אגף פיתוח תשתיות ברמ"י. אני אמון על כל הנושא הזה.
היו"ר יואב קיש
אני שואל אותך את השאלה. מה עושה העירייה, איך אותו קבלן מוודא שהכסף שהוא משלם לאגרות פיתוח אכן יפתח את המדרכה שליד הבניין שלו.
יורי גמרמן
אין שום ודאות ולכך נועדה החקיקה שלנו. יכול להיות שהרשות לא גובה כי היא לא מכריזה על תחילת ביצוע עבודות במכוון, או שהיא גובה ולמעשה לא מבצעת אותן תקופות מאוד ארוכות.
היו"ר יואב קיש
היא לא מחויבת בהסכם מול הקבלן?
יורי גמרמן
היא לא מחויבת. אין שום מערכת הסכמית.
היו"ר יואב קיש
היא רק גובה את הכסף.
יורי גמרמן
היא גובה בשני טקטים. הטקט הראשון הוא סדר גודל של 30 אחוזים על מרכיב הקרקע מתעריף ההיטל.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. מה זה 30 אחוזים, מכמה?
יורי גמרמן
לא 30. זה יכול להיות 20 או 30.
היו"ר יואב קיש
לפי עלות הקרקע יש מחיר לפיתוח?
יורי גמרמן
לא. מחיר הפיתוח נקבע בחוקי עזר שמשרד הפנים מאשר.
היו"ר יואב קיש
לכל עירייה יש מגוון חוקי עזר.
יורי גמרמן
כן. בעיקרון זה אמור להיות היטל סלילה ומדרכות, היטל תיעול שזה ניקוז, היטל שצ"פים שזה משהו יחסית חדש, ביוב ומים.
היו"ר יואב קיש
איפה נכנסים מבני ציבור?
יורי גמרמן
זה לא במסלול הפיתוח.
היו"ר יואב קיש
זאת השבחה.
יורי גמרמן
השבחה.
אריאל יוצר
או מימון מדינה.
יורי גמרמן
אם הקרקע משווקת על ידי המדינה, מכל שקל שרשות מקומית גובה מהיזם, היא מפרישה 12 אחוזים חלף היטל השבחה לרשות מקומית ובנוסף היא גובה, אנחנו גובים, לא משנה באיזה מסלול אנחנו עובדים - - -
היו"ר יואב קיש
רגע. על כל שקל שרמ"י גובה, 12 אחוזים הולכים לרשות המקומית?
יורי גמרמן
הולכים לרשות המקומית חלף היטל השבחה. דבר נוסף, אנחנו גם גובים הוצאות פיתוח נוספות ומפרישים באופן מובנה, לא משנה באיזה מסלול מדובר, למבני ציבור, הקמת מבני ציבור שאלה בתי כנסת, אולמות ספורט, מקוואות וכך הלאה. לא חובה. לא גני ילדים ולא בתי ספר כי זה מתוקצב דרך המשרדים הרלוונטיים.
אריאל יוצר
יש גם בתוך תקציב המדינה כסף משמעותי מאוד.
יורי גמרמן
אנחנו גובים ומעבירים לרשות מקומית גם אם היא עובדת בהסכם גג, גם אם היא עובדת דרך אגרות והיטלים. אנחנו מפרישים את הכסף להקמת מוסדות ציבור ובנוסף אנחנו גובים ומפרישים לרשויות מקומיות מרכיב שנקרא ישן מול חדש שהוא לשדרוג תשתיות בשכונות ותיקות. אלה גם סכומים נוספים.

אם אנחנו מתייחסים לאגרות והיטלים, על פי חוקי העזר שאמורים להיות בעולם הנורמלי, הרשות המקומית תוכל לגבות היטל סלילה ומדרכות, היטל תיעול, היטל שצ"פים, ביוב ומים, אם אין לה תאגיד. זה לטובת פיתוח תשתיות.
היו"ר יואב קיש
אם יש תאגיד, התאגיד גובה ועושה את התשתיות?
יורי גמרמן
כן. הוא גובה דמי הקמה ועושה את המערכות הרטובות, מים וביוב.
היו"ר יואב קיש
איך התאגיד יודע שהוא מחויב לכסף שהוא מקבל לאותו מגרש ממנו הוא קיבל את הכסף? זה גם עובד שם?
יורי גמרמן
יש להם נוסחה קשיחה.
היו"ר יואב קיש
אבל הוא אסף ממגרש מסוים כסף, אגרת ביוב ומים, עכשיו הוא מחויב עם אותו כסף להקים תשתית לאותו מגרש?
יורי גמרמן
כן.
תומר רוזנר
לא. ממש לא.
יורי גמרמן
בוא נגיד שגם אצלם זה לא מועד קשיח, מתי הוא אמור לבצע את העבודה. כלומר, יש כאן פרצה.
אריאל יוצר
יש פער בין הנורמה הנהוגה לבין מה שכתוב בחוק. הנורמה הנהוגה היא שברגע שרשות גבתה אגרות והיטלים, היא מחויבת לבצע פיתוח לקרקע הזאת.
שלום זינגר
בתאגידי מים וביוב החוק מטיל עליהם חובה לספק מים. ברגע שיש לך כאן מבנה, אין שאלה אם יסופקו מים או לא כי החוק מטיל עליהם חובה והם לא יכולים להימלט מזה. אני אומר את זה גם כמי ששימש יועץ משפטי לרשות מים ולכן אני בעניין.

מדרכות וכבישים, אין חובה סטטוטורית בחוק שברגע שיש בניין, צריכה להיות שם מדרכה ולכן הסיפור הוא שונה. אגב, לכן תאגידי מים וביוב לא נמצאים כאן בחוק. שם אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
איך אתה כעירייה דואג לכך שכסף שקיבלת, אגרת תשתית כזו או אחרת לסלילה או מה שאמרת, מיזם מסוים, הכסף הזה באמת הולך למדרכה שהוא צריך לקבל. עוד שאלה. אם למשל יש רחוב שלם של תב"ע והוא הראשון שהקים את הבניין שלו ואחרים מתמהמהים, האם אין לכם אינטרס לחכות לאחרים ובינתיים הוא סובל?
שלום זינגר
קודם כל, כמו שתומר אמר, מבנה החוק הוא כזה שבו כסף, אגרות, היטלים מכל הסוגים, לא צבוע לרחוב ספציפי אלא לכל העיר. גם בתחשיב שבו משרד הפנים מאשר את הדברים, נלקחים בחשבון לא רק כל העיר אלא גם הפיתוח העתידי של כל העיר.
היו"ר יואב קיש
אמרת משהו ואני אומר להבין. אני הבנתי שבהגדרה כסף הוא לא צבוע למקום מסוים. אתם כרשות מקומית לא מחויבים, שום אגרה, גם לא סלילה, לחבר אותה למי ששילם. זאת התשובה. זה מה שאמרת.
שלום זינגר
אני אמרת.
היו"ר יואב קיש
אני רק שואל כדי להבין את המצב.
שלום זינגר
מכוח הדין.
היו"ר יואב קיש
ברור. אנחנו יוצאים מהנחה שאתה מקיים את הדין. הבנתי. היה לי חשוב להבין את זה. זאת נקודה חשובה.
שלום זינגר
מה שקורה הוא שבכל ההיסטוריה של דיני האגרות וההיטלים, אני מכיר בערך ארבעה פסקי דין – ואני עוסק בזה הרבה שנים – בהם מישהו בא בטענות שלמרות שהיה לו בניין, הרבה זמן לא סללו לו כביש ולא עשו מדרכות.
היו"ר יואב קיש
זה לא בהכרח רלוונטי לעניין.
שלום זינגר
לא. זה לא קורה.
היו"ר יואב קיש
המקרה שנתתי לך קורה הרבה ובהמון מקומות כי תמיד יש את הראשון. הראשון שבא ומקים את הבניין והוא הראשון בהגדרה, ואז לאחרים לוקח זמן. אני אומר לך שב-90 פלוס אחוזים מהמקרים העירייה, אתה לא תמצא כביש מסודר, מדרגות מסודרות כשיש בניין ראשון. לא תמצא. חלק מהדיירים סובלים וחיים באתר בנייה. למה אותו ראשון לא בא בטענות לעירייה? כי גם הוא חי במציאות מסוימת, גם הוא מבין את המציאות, הוא גם יודע שזה ייקח עוד שנתיים עד שכולם יגיעו, אבל לבוא ולומר שזה לא בבתי משפט, אז אין בעיה, זה לא מדויק.
שלום זינגר
לא. אני רוצה להבין בין שני הדברים, בין שכונות חדשות לבין מתחם בנייה. במתחם בנייה אתה לא עושה כבישים ומדרכות עד סיום הפרויקט כי אתה תהרוס את הכבישים ואת המדרכות. זאת הסיבה שלא עושים אותם. זאת אומרת, באתר בנייה אתה לא עושה פיתוח, לא עושה שצ"פים עד שאתה לא מסיים את הכול כי אחרת תהרוס את זה. מה שקורה באתר בנייה, אם אתה תבנה את המדרכה עד לקטע הזה - - -
היו"ר יואב קיש
אני יכול להגיד לך שבבאר יעקב שבונים שם הרבה כפי שאתה מכיר – עשיתי שם סיור לפני מספר חודשים – עבדו בצורה מושכלת. הכול שם אתר בנייה אחד גדול. בשטח הזה כבר יש שצ"פים.
שלום זינגר
כי אלה הרבה תאי שטח, אבל בתוך השטח עצמו, לא.
היו"ר יואב קיש
ודאי. בתא שטח, צריך להשלים לו. אין שום סיבה בתא שטח של היתר בנייה גדול להשלים את השצ"פ. אין שום סיבה שלא.
שלום זינגר
כאשר תא השטח מושלם, משלימים לו את השצ"פ.
היו"ר יואב קיש
אתה לא מדבר על היתר בנייה. אתה מדבר על תא שטח.
שלום זינגר
אני מדבר על השטח עצמו. כשאני אומר אין הרבה בתי משפט, זאת אינדיקציה לכך - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא בטוח שזאת אינדיקציה נכונה. תמשיך.
שלום זינגר
זאת הייתה הבהרה.
ציון נקאש
השאלה שעולה כאן כרגע אמורה לקבל את פתרונה במסגרת רפורמה אחרת שאגף התקציבים קידם כבר בחוק ההסדרים הקודם ששמה דמי פיתוח רוחביים. יש שם סעיף מפורש שמחייב את הרשויות המקומיות לצאת למכרז לפיתוח התשתית הצמודה בתוך 18 חודשים. זאת רפורמה שמשרד האוצר קידםם אותה.
תומר רוזנר
זה בדיוק מה שכתוב בחוקי העזר. הפתרון שאתה אומר, זה המצב הקיים. אין קשר בין שני הדברים.
ציון נקאש
אני אענה באופן יותר רחב. הרפורמה הזאת שמגיעה כרגע היא באיזשהו מקום סותרת רפורמה שמשרד האוצר קידם ועדיין מקדם.
אריאל יוצר
חכה רגע. עוד לא הצגתי את הרפורמה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לפחות הבנו את הנושא של האגרות וההיטלים בעירייה.
תומר רוזנר
יש הרבה אי דיוקים במה שנאמר.
היו"ר יואב קיש
מה אי הדיוקים? בוא תעשה סדר.
תומר רוזנר
צריך לעשות כאן סדר. חוקי העזר של הרשויות המקומיות הם חוקי עזר שנועדו לכלל העיר וגם מחושבים, כפי שאמר עורך דין זינגר, לכלל העיר. לפי חוקי העזר, הקופה היא קופה צבועה לכל פעילות, זאת אומרת, סלילה נגבה לסלילה, תיעול נגבה לתיעול וכולי. העירייה שקובעת את סדרי העדיפויות של הפיתוח. כשהיא רוצה לגבות מיזם שמבקש היתר בנייה, היא מחויבת לפי חוקי העזר, רוב חוקי העזר, לפחות אלה שאנחנו מכירים, להודיע על לוח הזמנים של הפיתוח. יחד עם זאת, לוח הזמנים הוא לוח זמנים צפוי שהוא לא מחייב והעירייה קובעת את סדרי העדיפויות של הפיתוח לפי מדיניותה. אין מחויבות חוקית לכן גם היזמים לא יכולים לתבוע במצבים בהם העירייה לא מפתחת במועד כי אין מועד. לכן נוצרת בהחלט בעיה במצבים בהם העירייה או לא מעוניינת או לא יכולה לפתח את השטחים. מתי היא לא מעוניינת? אם תכנית הבניין למשל נכפתה עליה או היא לא מעוניינת בה מסיבה אחרת. מתי היא לא יכולה? לעתים קרובות חוקי העזר של הרשויות המקומיות קובעים היטלי פיתוח בסכומים נמוכים ממה שבדרך כלל צריך והיא צריכה להביא כסף ממקורות אחרים, בין אם מתוך היטל ההשבחה שהיא יכולה לגבות ובין אם מתוך כספים שהיא מגייסת בתקציבים בלתי רגילים שהיא יכולה לגייס, בין אם מהממשלה ובין אם מגורמים אחרים. למשל, לגבי מבני ציבור היא יכולה לגייס כספים ממפעל הפיס, ממשרד החינוך, ממקורות אחרים שהם חוץ תקציביים לתקציב השוטף שלה.

נושא היטלי הפיתוח, כפי שנרמז כאן, הוא נושא חולה מאוד ברשויות המקומיות ובאמת צריך טיפול יסודי אבל ההצעה כאן לא נועדה לטפל במצב הקיים אלא לעקוף אותו בצורה של הסדר.
היו"ר יואב קיש
לזה עוד לא הגענו.
תומר רוזנר
נכון. בנושא הרוחבי, כפי שנאמר, ההיטלים הם כלל עירוניים ואין מחויבות ספציפית.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחת הבעיות שיזם לוקח על עצמו לפתח זה שהוא לוקח על עצמו לפתח והוא משלם כמה שזה עולה. בדרך כלל הוא יותר יעיל מהעירייה ואולי יעשה את זה עם עוד כמה דברים. עדיין האגרות וההיטלים של הרשויות הם לא כמה שעולה פרויקט. בוא ניקח למשל כביש או תיעול או מדרכה. בכביש, אם כל אחד, כל יזם, יממן רק את הכביש שלו, אי אפשר יהיה לממן מה שנקרא תשתיות על. לכן בהיטלים מטילים על היזם לא רק את העלות המיידית אלא גם את תשתיות העל. במקרה הזה העירייה תישאר בחסר גדול.
היו"ר יואב קיש
עוד לא התחלנו לדבר על זה. אנחנו מנסים להבין מה המצב כיום והיכן הבעיות. אחרי שנבין את זה, נלך למתווה המוצע ולמה הוא אמור לעזור.
יעל גרמן (יש עתיד)
העלות בסוף תיפול על העיריות אם היזם יעשה רק את הפרויקט שלו.
תומר רוזנר
עוד נקודה חשובה שאני רוצה להשלים ברשותך. ההיטלים והאגרות גם מבטאים סוג של צדק חלוקתי. כלומר, אתה תשלם את אותו היטל כמו שאני אשלם למרות שהשטח שלך דורש פיתוח יקר יותר. אני אשלם מעט יותר ואתה תשלם מעט פחות ממה שזה עולה בפועל כדי ליצור צדק חלוקתי ושוויון בעלויות הפיתוח. יש גם עניין של צדק חלוקתי.

כמו שאמרה חברת הכנסת גרמן, היטלי הפיתוח מתחשבים גם בפיתוח כלל העיר ולאו דווקא משהו שצמוד לנכס מסוים. נגיד במרכז העיר, מקום בו אין בנייה פרטית.
היו"ר יואב קיש
עדיין יש כסף שעובר לשם.
תומר רוזנר
או בפריפריה של העיר שאלה הכניסות לעיר, דברים שאין בהם מגרשים גובלים.
היו"ר יואב קיש
עכשיו אני רוצה לעבור לשלב השני במצב הנוכחי היום וזה המצב שבו העירייה מנהלת את הפיתוח. דיברנו על כך שזה יכול לקרות בשני מקרים, או בהסכם פיתוח או בהסכמי גג, נקרא לו איזה מגה פיתוח. אני מבין שזה לבחירת העירייה.
אריאל יוצר
כן. הנוהג היום הוא שבסופו של דבר מסלול הפיתוח, הרי בסוף בפיתוח יש פעם אחת איך מממנים אותו ופעם שנייה, מי מבצע אותו.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, כשהעירייה מבצעת, היא מביאה קבלני משנה?
אריאל יוצר
כן. ודאי.
היו"ר יואב קיש
שאין בינם קשר לבין אותם קבלנים ספציפיים.
אריאל יוצר
שבונים את הבניין? לא. יש קבלן מפתח, הוא התקשר עם העירייה, הוא לא מוכר דירות. בסופו של דבר עומדות בפני העירייה שתי החלטות. פעם אחת, איך זה ממומן, ופעם שנייה, איך הפיתוח מבוצע. על המימון דיברנו. זה יכול להיות או באגרות והיטלים לפי חוק או בהסכם פיתוח עם הממשלה, שזאת רשות מקרקעי ישראל או משרד השיכון.

לאחר מכן, אחרי שהיא קיבלה את ההחלטה הזאת, נשאלת השאלה איך מבצעים את הפיתוח. באופן עקרוני ברירת המחדל היא שהפיתוח מבוצע על ידי הרשות המקומית, בין אם היא זו שגבתה ובין אם גבינו עבורה והעברנו לה את הכסף, ובמקרים מסוימים בהם יש קושי לרשות המקומית לבצע את הפיתוח בעצמה, הממשלה גם מבצעת בתיאום אתה את הפיתוח.
היו"ר יואב קיש
בהסכם פיתוח?
אריאל יוצר
גם בהסכם פיתוח הרשות היא זו שיכולה להיות הגורם המפתח. זה לא משנה, אבל הסכם פיתוח הוא למעשה המנגנון בו הממשלה גובה מהקבלנים את עלויות הפיתוח במקום אגרות והיטלים, במסגרת הסכם בינה לבין העירייה, ואז מעבירה את הכסף לקופה סגורה, צבועה לאותו פרויקט – בניגוד לאגרות והיטלים שהולכים על כל העיר - - -
היו"ר יואב קיש
איפה כאן הפרמיה שמשולמת במקרים מסוימים לשטחים?
אריאל יוצר
אני אסביר. מה שאנחנו עושים בהסכמים, בין אם אלה הסכמי פיתוח ובין אם אלה הסכמי גג, יש סעיף שנקרא תשתיות-על. ההסכם מתחלק בגדול לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון הוא תשתית צמודה, מה קורה ממש בתוך השכונה עצמה, והחלק השני הוא תשתית העל, איזה תשתיות כלל עירונית השכונה החדשה מוסיפה ואיך מממנים אותן.
היו"ר יואב קיש
אלה אחוזים?
אריאל יוצר
אלה פעילויות פרטניות. משא ומתן שבסוף מקבל פרק סגור שבו מצד אחד יש תקציב ומצד שני יש פעילות.
היו"ר יואב קיש
הכסף הזה לתשתיות מגיע גם מהקבלנים?
אריאל יוצר
כן. ודאי.
היו"ר יואב קיש
כל הגבייה נעשית ישירות.
אריאל יוצר
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
והיא באה לשקף לצורך העניין אם זה היה קורה מול העירייה ישירות.
אריאל יוצר
נכון.
היו"ר יואב קיש
רק שכאן, כאשר זה מול העירייה, כשאין חובת דין לשטח עצמו, כאן אתם מפרידים לשתי קופות, מה שמוקדש לתא שטח וקופה שהולכת לתשתיות על העירייה.
אריאל יוצר
כן. אני אומר שבסוף צריך תמיד שיהיה קשר לשכונה החדשה שפיתחנו. התשתיות הצמודות זה מה שנקרא קשר ישיר והתשתיות-על, זה קשר ישיר עקיף.
היו"ר יואב קיש
בכניסה לעיר, לא צריך שום קשר.
אריאל יוצר
עצם זה שהוספת עוד 4,000 יחידות דיור לעיר מסוימת, אתה צריך גם להרחיב את הכניסה לעיר.
היו"ר יואב קיש
ואם הם רוצים עכשיו את הכסף הזה כדי להחליף צנרת, לא ביוב אלא במרכז העיר. מה זה קשור לשכונה?
אריאל יוצר
לשם כך יש חלף היטל השבחה. אם אין שום קשר בכלל בין הפעילות המבוקשת לבין השיווק - - -
היו"ר יואב קיש
מה אחוז תשתיות העל לעומת הסכם הפיתוח?
יורי גמרמן
בדרך כלל זה סדר גודל של 40-30 אחוזים. אני רוצה לחדד. מה שאריאל חידד, זה עולם של הסכמי גג. אם אנחנו מקימים שכונה בודדת, אנחנו מתייחסים לתשתיות-על, נקרא לזה תשתיות ראש שטח – כך זה במונחים של משרד השיכון. כלומר, את כל התשתיות העודפות שלה שמאפשרות לה לתפקד. אם זה כביש גישה, אם זה גשר, אם זאת תחנת שאיבה וכולי.
היו"ר יואב קיש
איפה ה-אובר הד לעיר?
יורי גמרמן
אני רוצה להמחיש בדוגמה דווקא הפוכה. ברוב המקרים עלויות הפיתוח שלנו וההשקעה שלנו בתא שטח מסוים גבוהות מפוטנציאל הגבייה של הרשות לגבות אגרות והיטלים.
היו"ר יואב קיש
למה?
יורי גמרמן
בסופו של דבר אנחנו רוצים שכונות יפות.
היו"ר יואב קיש
הם גובים יותר? זה מה שאתה אומר? כולם רוצים שכונות יפות.
יורי גמרמן
אני יודע אבל בפועל אם אתה תבחן את רוב רובם של הפרויקטים, 90 אחוזים, ההשקעה שלנו היא גדולה יותר.
היו"ר יואב קיש
אז אתם גובים יותר כסף.
יורי גמרמן
לא גובים כדי לגבות. גובים כדי להשקיע את הכסף הזה בפיתוח.
יעל גרמן (יש עתיד)
איך אתה יכול לגבות מהקבלנים? אך החוק מאפשר לך לגבות?
שלום זינגר
הוא לא גובה.
יורי גמרמן
על פי הסכם עם הרשות. מה שחשוב כאן להדגיש הוא שהכסף הנוסף הזה בא על חשבון הקרקע. כלומר, אנחנו בסופו של דבר מבצעים על מרכיב הקרקע.
היו"ר יואב קיש
אתם מממנים. לא הקבלן מממן. שלוש פעמים אני שואל אותך ואתה אומר לי כן. תגיד לי שהקרקע מממנת.
יורי גמרמן
הקרקע מממנת.
היו"ר יואב קיש
אם לא תענה למה שאני שואל, לא נתקדם. זה משמעותי.
אריאל יוצר
בוודאי שזה משמעותי.
היו"ר יואב קיש
אתה לא יכול לבוא ולומר שאתה עושה שכונות יותר מושקעות ואותו כסף. אתה יכול לומר שאתה מוותר כי זה אתה ואתה רוצה רק חלק מהקרקע.
יורי גמרמן
נכון מאוד.
אריאל יוצר
מנגנון המימון של תשתיות, וזה לא משנה אם זה במסלול של אגרות והיטלים או במסלול של גבייה על ידי הממשלה, בוודאי שבסוף, ככל שאתה מגדיל את עלויות הפיתוח, ערך הקרקע נטו, מה שנשאר בסוף אחרי שניכית את הוצאות הפיתוח, הולך וקטן כי לערך קרקע מפותחת יש מחיר שהוא נקבע.
היו"ר יואב קיש
היית יכול להפריד ולומר שאתה מוציא למכרז לשיווק ובנוסף אתה לוקח איקס כסף.
אריאל יוצר
כך עושים.
היו"ר יואב קיש
בסוף אתה לוקח כסף מהקרקע ומעביר.
יורי גמרמן
לא.
אריאל יוצר
לא. כך זה נעשה. אתה בא ואומר שאני מוכר קרקע - - -
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להבין מאיפה הכסף העודף שמגיע לפיתוח.
אריאל יוצר
בסופו של דבר הוא נגרע מערך הקרקע. באופן טבעי זה המנגנון שקורה. בוא ניקח עכשיו את שיטת מחיר למשתכן. אתה אומר שאני עושה כאן תחרות מי ימכור מטר רבוע במחיר הזול ביותר לצרכן הסופי כשערך הקרקע הוא עניין נתון. עכשיו יש לך סעיף שקבעת מה הן עלויות הפיתוח ועכשיו, ככל שאתה מגדיל את אותו סעיף של פיתוח תשתיות, מן הסתם אתה אוכל מערך הקרקע שיש לך ברווח.
היו"ר יואב קיש
ודאי, אבל אני טוען שהמחיר הזה נקבע לא סתם לפי שווי הקרקע. המחיר הזה נקבע שווה ערך למה שהעירייה הייתה גובה.
יורי גמרמן
לא. אני אסביר לך.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאומרת חברת הכנסת גרמן, שאתה לא יכול על אותו בניין, אם הוא בהסכם גג או בפיתוח או ישירות מול העירייה, אתה לא יכול לגבות כספים שונים.
יורי גמרמן
קודם כל, אני יכול כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, אם זה יזם פרטי, ברור שאי אפשר כי יש דירות יוקרה, אסור לרשות מקומית לגבות יותר ממה שהיא יכולה על פי חוק. אבל אם אני כמדינה, אני יכול לוותר על ההכנסות שלי מהקרקע לטובת הפיתוח. זה מה שקורה. למעשה כמו שאריאל הסביר, אני מעלה את מחיר הפיתוח לא כדי להעלות אותו סתם אלא כדי להשקיע אותו בקרקע או במקרים מסוימים אני אפילו מביא - - -
היו"ר יואב קיש
אז היזם רואה לנגד עיניו סכום אחד שהוא הקרקע פלוס פיתוח. המשמעות שלכם היא שתקבלו פחות.
יורי גמרמן
אלה כלים שלובים. ככל שערך הקרקע גדל - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אינם מעוניינים להוריד את המחירים. המדינה מוכנה להשקיע במה שנקרא הסכמי גג.
תומר רוזנר
זה נכון היכן שיש ערך לקרקע. יש מקומות רבים שאין ערך לקרקע.
יורי גמרמן
אנחנו מביאים סבסוד במקרים כאלה. הממשלה מביאה סבסוד כדי לסבסד.
היו"ר יואב קיש
ההסכם שעשיתם עכשיו באופקים או בדימונה.
יורי גמרמן
נכון. במקרים שהקרקע לא יכולה לתת, אנחנו מביאים סבסוד בהיקפים.
יעל גרמן (יש עתיד)
למעשה יש לנו כאן שלוש תבניות. התבנית היקרה ולדעתי החוקית ביותר היא אותה תבנית שנשענת על חוקי העזר, יודעים בדיוק כמה כל אחד צריך לקבל וזה מה שהוא צריך לקבל וזה מה שהוא צריך לתת.
היו"ר יואב קיש
בעיני יש לה חיסרון אחד.
יעל גרמן (יש עתיד)
לפעמים לעירייה אין את הכסף?
היו"ר יואב קיש
לא. החיסרון נובע מזה שהיא לא מוקדשת לפרויקט. היא עוברת לעירייה. זה החיסרון ההתנהלותי.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון. ללא ספק, נכון מאוד. אמנם בסופו של דבר יצא תב"ר שזה תקציב בלתי רגיל מיועד לפרויקט אבל הכסף שהתקבל יכול להיבלע בתוך הגירעונות.
ציון נקאש
הוא לא יכול. לא.
היו"ר יואב קיש
אולי לא בגירעונות. אתם לא יכולים להתחרט על מה שאמרתם. אתם אמרתם שאתם לא מחויבים לפרויקט עצמו.
ציון נקאש
זה נשאר בעולם הפיתוח.
היו"ר יואב קיש
נשאר בעולם הפיתוח אבל זה יכול ללכת לפרויקט ממול ולא לפרויקט הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ללא ספק. יש מסלול אחר שלפעמים לעירייה אין ברירה ואז היא עושה איזשהו הסכם פיתוח עם הקבלן ורק עם הקבלן. אני לא מדברת על המדינה שמתערבת ועושה הסכמי גג. במקרה כזה העירייה תמיד מפסידה. תמיד. היא גם נכנסת מתוך עמדת נחיתות.
היו"ר יואב קיש
הסכם פיתוח עם המדינה?
יעל גרמן (יש עתיד)
הסכם פיתוח לא עם המדינה אלא עם הקבלן. אני מדברת על שלושה מסלולים. דיברנו על מסלול אחד ועל מסלול שני.
היו"ר יואב קיש
כי אז היא בכלל לא מקבלת תשתיות-על לצורך העניין.
יעל גרמן (יש עתיד)
היא לא תקבל תשתיות-על. המסלול השלישי הוא אותו מסלול של הסכמי הגג.
היו"ר יואב קיש
הסכמי הגג או הסכמי פיתוח לצורך העניין. גם מול המדינה.
יעל גרמן (יש עתיד)
הסכמי פיתוח והסכמי גג.
היו"ר יואב קיש
מול הקבלן. המדינה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כאן זה עניין של משא ומתן וכמה שהעירייה היא יותר חזקה וכמה שהמדינה היא יותר רוצה שיבנו, היא תקבל יותר. אז רשויות חלשות יקבלו פחות.
היו"ר יואב קיש
לא בטוח. לא בהכרח הייתי מסכים לסוף דבריך. המדינה לא תבוא אם היא לא מעוניינת לבנות.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה תלוי באמת ברצונה ובמוטיבציה של המדינה לבנות.
היו"ר יואב קיש
נכון. זה משפט נכון.

אפשר להמשיך.
אריאל יוצר
דיברנו ברקע שאנחנו צריכים לפתח קרקע ושאנחנו מתחילים לעבוד על זה מיד עם אישור התב"ע ומה המסלול הרגיל שאנחנו עושים.
היו"ר יואב קיש
דיברנו. תמשיך.
אריאל יוצר
איפה נמצאת הבעיה ואיך אנחנו מציעים לכנסת לפתור אותה. היום בסופו של יום יש אלפי יחידות דיור שיש להן תב"ע בתוקף, אפשר לשווק שם קרקע ולפתח אותה והן בכל זאת מעוכבות ולא משווקות ולא מפותחות.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה המספר? 100,000?
אריאל יוצר
לא, לא 100,000. רשות מקרקעי ישראל תיתן על כך נתונים. הן לא משווקות, לא מפותחות לא נבנים על הקרקעות האלה בניינים בגלל שאנחנו בסיטואציה של היעדר הסכמה, בין אם היא עניינית ובין אם היא לא עניינית, מצד הרשויות המקומיות. עוד מעט נפרט מקרים.
יעל גרמן (יש עתיד)
סליחה שאני מתעקשת. יש קבלנים שמעוניינים ויש כבר מכרזים?
היו"ר יואב קיש
זה לא משווק.
אריאל יוצר
הרשות המקומית מהווה במסלול הזה - - -
היו"ר יואב קיש
גורם מעכב.
אריאל יוצר
מה זה מעכב? היא מהווה תנאי הכרחי כדי להתקדם ואין לנו בעיה עם הדבר הזה כשזה נוהג במה שנקרא דרך המלך או בנתיב הרגיל, ולא משנה באיזה מסלול בחרנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתם יוצאים מתוך הנחה שאין בעיה. יהיה קבלן שירצה לקחת את זה. אבל הרשות מעכבת. זאת ההנחה שלכם?
אריאל יוצר
כן.
היו"ר יואב קיש
תסביר לי איך רשות מעכבת. תן לי דוגמה למקום.
אריאל יוצר
יורי, אתה רוצה לתת דוגמאות?
יורי גמרמן
ברשותך, אני לא אנקוב בשמות.
היו"ר יואב קיש
אני חייב להתייחס כי אני רוצה להבין.
יורי גמרמן
בוא ניקח את המקרה של בית דגן. אנחנו דווקא התחלנו ממסלול של הסכמה, ניהלנו משא ומתן עם הרשות על הסכם פיתוח. מדובר על 500 יחידות דיור. לקח לנו שנה לנהל את המשא ומתן. הגענו להבנות עם ראש העיר. הביא ראש העיר את הנושא למועצת העיר ולא היה לו רוב. זה נתקע. בסופו של דבר, בהיעדר החוק, לקחנו את המושכות בידיים כי בסופו של דבר רצינו לממש את התכנית בשטח המדינה. מינינו חברה מטעמנו לבצע את העבודות אבל נוצרה בעיה והיא כפל אגרות. היזמים שילמו לנו ואנחנו השקענו בפיתוח.
היו"ר יואב קיש
עשיתם את זה בלי הסכם פיתוח?
יורי גמרמן
בלי הסכם פיתוח.
היו"ר יואב קיש
עכשיו מטילים עליהם אגרות.
יורי גמרמן
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
אבל זאת בעיה בהתנהלות.
יורי גמרמן
לכן בסופו של דבר ביקשנו לתקן את העוולה הזאת בחוק. אם הגורם המפתח, כמו שהגדרנו אותו, מבצע את העבודה - - -
היו"ר יואב קיש
הטעות כאן הייתה, אם אתה כבר שואל אותי, לא צריך לתקן את זה בחוק כי הטעות הייתה שיצאתם להסכמי פיתוח בלי אישור של העירייה. אם חתמו לכם, לא יכול להיות שלקחו מהם אגרות פיתוח ואם לקחו אגרות פיתוח, לא חתמו לכם. אחד מהשניים.
אריאל יוצר
תן לי להסביר. אחר כך תתייחס למקרה הפרטני.
היו"ר יואב קיש
תן לי עוד מקרה פרטני. זאת לא דוגמה טובה. לא לשם כך עושים חוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
רוצים לעקוף את העירייה.
היו"ר יואב קיש
אני לא בטוח.
אריאל יוצר
אני לא מסתיר שום דבר ולא מעדן שום דבר. אני שם את הדברים על השולחן. מאחר והשלטון המקומי הוא אבן דרך הכרחית בתהליך, וזה בסדר גמור מבחינתנו, אף אחד לא רוצה להפוך את המסלול ולהגיד שברירת המחדל היא שהמדינה משווקת קרקע, מפתחת קרקע בלי לדבר עם השלטון המקומי. זה לא נכון, זה לא המצב ואנחנו גם לא רוצים לאפשר סיטואציה כזאת.

מה כן. אנחנו חושבים שזה לא סביר בשום סיטואציה בה יש מקרה שבו יש התנגדות לא עניינית ואנחנ ונשארים עם הסיטואציה הזאת ואין מה לעשות אתה. זאת לא סיטואציה סבירה, לפחות בעינינו.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה זה לא ענייני? למה שהעירייה לא תרצה? היא מקבלת כסף.
אריאל יוצר
אני אסביר. אני אתן דוגמה בלי שם פרטני של הרשות, ואם תרצו, אני אומר. יש לא מעט מקומות בהם נקלענו למצב של מה שנקרא מועצה לעומתית שלא משנה מה מביא ראש העיר כהצעה, הוא מקבל תשובה האומרת לא, מטעמים שהם לאו דווקא טעמים שקשורים באופן ישיר לפרויקט. זה קורה בעוד הרבה מאוד סוגיות ואני מניח שאת מכירה את זה.
יורי גמרמן
אגב, זה בית דגן.
היו"ר יואב קיש
האם ראש העיר חייב אישור מועצה לפרויקט כזה?
יורי גמרמן
כן.
אריאל יוצר
בסופו של דבר, כן במקרה הזה וכן במקרים רבים ושהממשלה מגיעה לסיטואציה בה בגלל סוגיות לא ענייניות, אין לה שום מסלול חלופי או אלטרנטיבי עם כל הבקרות, הזהירות, הבחינות והבדיקות, בעינינו זו סיטואציה לא סבירה.
היו"ר יואב קיש
יש כאן בעיה. אתה מגדיר בחוק מה זה מסלול.
אריאל יוצר
אני מגדיר.
היו"ר יואב קיש
אם אתה מסוגל להגדיר לי את זה, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מי מנהל את העיר? מי יהיה אחר כך אחראי?
היו"ר יואב קיש
אל תענה. בבקשה להתקדם. אתה מנהל אתי את הדיון ולא אתה.
אריאל יוצר
אני מתקדם.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להתקדם. אחרי כן נשמע את השאלות. אני שומע כל שאלה שאת רוצה לשאול, אבל אני רוצה לנהל את הדיון.
אריאל יוצר
אני מתקדם. אני רק חוזר למה שאמרתי.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. תראה.
אריאל יוצר
במקרים שציינתי קודם ובמקרה בו אושרה תב"ע שלפחות 60 אחוזים ממנה מיועדת למגורים - - -
היו"ר יואב קיש
למה זה? אתה אומר אם זה במגורים. אם זה לא במגורים, שישברו את הראש לבד? לא הבנתי.
אריאל יוצר
לא. הסיטואציה היא סיטואציה חריגה. כמו שאמרתי קודם, אני לא מסתיר, לא מייפה ולא שום דבר. זאת סיטואציה חריגה. ציינתי מהי דרך המלך. אם אנחנו כבר סוטים ממנה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה לא בקלות דעת ולא בכל סיטואציה, אלא כשבאמת יש בעיה לפתח. אחת, חשיבות של מגורים כדי לתת מענה למשבר הדיור, שנית, באופן טבעי לרשות מקומית יש תמריצים כלכליים גדולים יותר לפתח.
היו"ר יואב קיש
אחת, זאת התשובה. תמשיך.
אריאל יוצר
בסדר. רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון יוכלו לפנות לרשות המקומית בנוגע לכוונתה לשוק את התכנית. זאת אומרת, הממשלה מודיעה לרשות המקומית שכאן היא רוצה לפתח קרקע ולאפשר בניית מגורים עליה. הרשות המקומית צריכה תוך 60 ימים להשיב האם היא בוחרת באחד מן המסלולים הרגילים שהם אגרות והיטלים או הסכם גג/הסכם פיתוח. במידה ואין התייחסות, היא לא מודיעה, לא אומרת איך היא רוצה לעשות את זה, המדינה יכולה – קרי, רשות מקרקעי ישראל או משרד הבינוי והשיכון – לבצע את עבודות הפיתוח בעצמה. באיזו רמה? ברמה המקובלת.
היו"ר יואב קיש
בלי לחתום הסכם פיתוח?
יורי גמרמן
בלי לחתום.
אריאל יוצר
אתה הגשת את החוק. תן לי לסיים את הדברים.
יורי גמרמן
במקרה הייתי שותף פעיל בהצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
התשובה היא בלי הסכם.
אריאל יוצר
אנחנו מייצרים, כמו בכל מקרה שאנחנו עושים, מפרסמים את עלויות הפיתוח בחוברת המכרז ומה צריך לפתח בכסף הזה. אין הסכם עם הרשות המקומית. הבנת, יורי מה רציתי להגיד?

אחרי שביצענו את המנגנון הזה, הקרקע כמובן משווקת. יש מחויבות של הממשלה לפתח אותה עם קופה סגורה וסכום סגור לעניין הזה וכדי שלא יהיה כפל גבייה, כמו שאמרת קודם, הסכומים האלה לא ייגבו פעם שנייה מהקבלנים במסלול של אגרות והיטלים והם למעשה יקבלו פטור או יקוזזו מהחבות שיש להם לתשלום עבור זה.

עד כאן.
היו"ר יואב קיש
עכשיו תסביר לי כמה דברים. קודם כל, אין פה שום דבר שמתאר כשל בעבודת הרשות המקומית חוץ מזה שאתה אומר שייתנו לי תשובה תוך 60 ימים ואם נתנו – נתנו, ואם לא נתנו – לא נתנו. לא הכנסת כאן שום פקטור שמתאר את המצבים שאתה בעצמך אמרת שהם מצבי קיצון בהם הרשות המקומית לא יכולה לעבוד. אני לא רואה את זה כרגע בהצעת החוק.
אריאל יוצר
הלשכה המשפטית אצלנו תוכל להתייחס.
היו"ר יואב קיש
דבר שני. מה עם עלויות העל שדיברנו עליהם?
אריאל יוצר
הן בפנים.
היו"ר יואב קיש
זה עובר לעירייה מתי שהוא? איפה זה עובר?
אריאל יוצר
לא. מאחר והעירייה היא לכאורה סרבנית פיתוח - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא מעניש אותה.
אריאל יוצר
לא. אני לא מעניש.
היו"ר יואב קיש
אני אסביר לך מאיפה זה בא. אמרת 30 אחוזים. אני רוצה לראות את זה הולך לעירייה.
אריאל יוצר
זה שם.
היו"ר יואב קיש
אז הם מקבלים סדר גודל של 30 אחוזים מעלויות הפיתוח.
יורי גמרמן
לא. ברשותך, אני אסביר.
אריאל יוצר
יורי, תעצור רגע.
היו"ר יואב קיש
אני מדבר עם יוצר. כרגע אמרת לי כן.
אריאל יוצר
אין פגיעה ואני עומד על זה. אין פגיעה בסטנדרט הפיתוח.
היו"ר יואב קיש
תשתיות-על.
אריאל יוצר
זה לא משנה אם אנחנו הפעלנו את הכלי הזה או לא. אין כוונה כזאת להעניש רשות מקומית שבגלל שהיא לא רוצה לפתח, יהיה לה פיתוח ברמה נמוכה יותר, בין אם זה בתשתיות-על ובין אם זה בתשתיות.
היו"ר יואב קיש
מחוץ לשכונה. הכסף עובר לעירייה.
אריאל יוצר
לא, מאחר והיא לא רוצה לפתח אבל זה לא משנה.
יורי גמרמן
במקרים מסוימים, כן. אפשר לקבל את זכות הדיבור?
היו"ר יואב קיש
עוד לא. חכה בסבלנות. יש תור בדיבור. אני אתן לך את התור. תאמין לי, אתה תדבר כמה שאתה רוצה.
יורי גמרמן
פשוט החוק בדמי.
היו"ר יואב קיש
לכן אני לא מוציא אותך, מה שהייתי עושה לאחר.
אריאל יוצר
אין כוונה שבגלל שהרשות המקומית סירבה, אז אנחנו נעניש אותה ברמת הכסף.
היו"ר יואב קיש
איך אתה מחזיר לה את תשתיות העל שהיא הייתה מקבלת בסיטואציה אחרת?
אריאל יוצר
אנחנו נכנסים בנעלי הרשות, גובים את מה שצריך לגבות ברמת הפיתוח המקובלת באזור ואחרי כן באופן עקרוני מבצעים את הפיתוח בעצמנו או מעבירים את הכסף לרשות המקומית.
היו"ר יואב קיש
אתה לא עונה לי על השאלה. אתה מתפלפל סביב זה כבר חצי שעה. שאלתי אותך שאלה פשוטה. בכל קונוטציה אחרת בה גובים את ההיתרים, גם בהסכם פיתוח, יש כסף שמגיע לעירייה לתשתיות-על.
יורי גמרמן
אובר הד.
היו"ר יואב קיש
אובר הד. איך שאתה קורא לו. אתה אומר לי שאתה לא מעניש אבל אתה לא מעביר את זה בקונסטלציה הזאת. אני אומר לך כבר עכשיו שבלי תשתיות-על, זה לא יהיה. אם אתה רוצה להוסיף את זה, בסדר, אני מתקדם. אם אתה לא רוצה להוסיף, אני סוגר וגמרנו את הדיון.

אני רוצה הגדרה ברורה שלא מופיעה כאן מה אלה הסיטואציות בהן תוכלו לעשות את זה. 60 אחוזים מגורים, זאת לא סיטואציה. זה מספר. גם לא תחזרו אלי תוך 60 ימים. אני מבין שיכול להיות שיש בעיות נקודתיות. אני לא יודע אם זה מצדיק חוק. אתם חושבים שכן, בסדר, אבל כמו שאמרת אני רוצה לוודא שדרך המלך נשארת דרך המלך ובמקרה שכך וכך וכך, אז תהיה לכם אפשרות. זה גם משהו שאני עדיין לא רואה אותו. אולי זה קיים בחוק. אמרת שאולי ואנחנו נסתכל על זה.

בסיטואציות האלה, אם נוכל לייצר מצב שאתם לוקחים את המושכות בלי לפגוע בעיריות, סבבה. אני מקדם את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
השאלה הראשונה שלי התייתרה. כמו שאמרת, תשתיות-על יעברו לעירייה וזה טוב.

גם בנושא השני, למעשה אתה נגעת. רק לפני שבוע עברנו על משהו מאוד מאוד דומה, רצו לקחת סמכות מהרשות המקומית בנושא אחר של רישיון עסק, מה שנקרא מפעלים בעלי חשיבות לאומית, אבל שם לפחות באמת אמרו שישאלו, יזמינו את ראש העיר, הוא יוכל לנמק מדוע. כאן זה מחטף. רוצים לחטוף מהרשות את הסמכות שלה. חייבים לזכור שהפיתוח הוא נהדר וזה שיהיו תושבים זה נהדר אבל מי שבסופו של דבר מנהל אותם, מי שיצטרך לשלם עבור החינוך, הרווחה, התרבות, התאורה, הניקיון ופינוי הזבל, העומסים של התנועה – זאת הרשות. אין שום אפשרות בשום עולם שמישהו אחד יקבע לרשות באיזו רמה היא תעשה את זה ובוודאי שאין שום אפשרות לעקוף חוקים קיימים.
יורי גמרמן
לשאלתך לגבי תשתיות-על. אנחנו יצרנו בחוק הזה דווקא מנגנון שהוא מאפשר לקזז מחוקי עזר שאושרו לרשות מקומית את עלות הפיתוח. כלומר, בסופו של דבר אם חוקי עזר שלה לצורך העניין כללים את תשתיות העל, והפיתוח שלי היה זול יותר מאשר יכולת הגבייה שלה, היא תוכל לגבות את ההפרשים.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך יותר מזה. זה לא משנה. אני בהגדרה אומר שהמנגנון שאני אקבע, על כל שקל שאתם גובים, אתם תפרישו איקס לעירייה והאיקס הזה יהיה תשתיות-על. נחליט עליו כאן ולפי זה נתקדם.
יורי גמרמן
ברשותך, אני אענה לך. אני חושב שמאחר ודובר כאן שאגרות והיטלים הם כלל עירוניים וכך הלאה, ואם אני בסופו של דבר מביא יותר כסף, לא בגלל שבא לי אלא בסופו של דבר אני מביא - - -
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך מה ההיגיון העסקי שלי כאן. אני אסביר לך כדי שתבין מאיפה אני בא. זה מנגנון וזה מנגנון עסקי. זה מנגנון שנותן לכם את הזכות לכופף את היד לעירייה. חד וחלק. אתה מסכים אתי? כל הסמכות שלכם, אתם עושים מה שאתם רוצים. לכן בסיטואציה הזאת אני רוצה שאתם תיקחו בחשבון שיש לכם פרמיה מסוימת שאתם נותנים לעיר. אם זה מתאים לכם, תעשו את זה, ואם לא, תנסו להסתדר אתם אבל לא יכול להיות שאם זה לא יהיה, אתם תמיד תלכו למנגנון הזה.
יורי גמרמן
בוא נבין סיטואציה מסוימת. נניח אגרות והיטלים של הרשות הם 100 שקלים לצורך העניין. נדרש, לא סתם בא לי, להשקיע 120 שקלים.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך שאתה תצטרך לתת עוד 20 שקלים. אז יעלה לך 140 שקלים ולא 100 לפי מה שאתה אומר. אתה לא תעשה. אם לך יהיה שווה להוסיף את הפרמיה, את ה-40, אתה תעשה.
יורי גמרמן
אני אגיד לך משהו. למעשה אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 אחוזים מהרשויות. 90 אחוזים הגיעו אתנו להבנות.
היו"ר יואב קיש
אם אתה לא צריך את המנגנון, בואו נלך הביתה.
יורי גמרמן
ה-90 אחוזים בסדר. ה-10 אחוזים נמצאים בגדר סרבנים.
היו"ר יואב קיש
אתה החלטת שהם סרבנים. אני לא קורא להם סרבנים. אתה החלטת שהם לא עושים מה שאתה רוצה ולכן הם סרבנים. אני קורא לזה מועצה שיש לה שיקולים אחרים. אני לא אכתיב להם בלי שהם מקבלים. לך עוד אין ניסיון אתי, ליוצר יש ניסיון קצר. אמרתי לו מה אני רוצה ושאלתי אותו אם הוא רוצה, כן או לא, אמר לי בסדר. אם הוא היה אומר לי לא, הייתי סוגר את הדיון. הדיון הזה כבר מאחורינו. אנחנו נתווכח כמה אחוזים לכו לתשתיות-על. על זה יהיה ויכוח אבל זה שזה יהיה – זה יהיה.
עמית שטאובר
זה מקרה קלאסי שכדאי לצלול לנוסח.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לקרוא את הנוסח כי אני חושב שאפשר לעשות משהו.
אריאל יוצר
כדי לחדד את מה שיורי היה מאוד להוט להסביר. ברגע שאנחנו עוברים לכלי הזה, אנחנו עוברים לעולם מאוד פרטני. אם כדי לפתח את הקרקע הזאת ולבנות עליה בניינים נדרש מחלף בכניסה לעיר כי אחרת אי אפשר יהיה להיכנס אליה, יש אפשרות לעשות את זה.
מירה סלומון
אני רוצה לחדד. אספו כאן מן היקב ומן הגורן תירוצים וסיפורים על רשות מקומית כזו או אחרת. סגן הממונה על התקציבים דיבר על מצב שבו המועצה הלעומתית לא מאשרת תב"ר. בשפה של פקודת העיריות, תב"ר נקרא תקציב מילואים. סעיף 210(ד) אני מפנה את הייעוץ המשפטי של הוועדה, קובע כדלקמן: "לא אישרה המועצה את הצעת תקציב המילואים תוך חודשיים מיום שהוגשה לה, לא תהא עוד ההצעה טעונה אישור המועצה וראש העירייה יגיש את ההצעה לאישור השר – שר הפנים – בצירוף פרוטוקול ישיבות המועצה בהן דנה המועצה בהצעה".

בכל הכבוד, לספר שיש מועצה לעומתית שלא מאשרת תב"ר, זה סיפור.
היו"ר יואב קיש
אפשר בלי המועצה. על זה שאלתי.
עמית שטאובר
זאת תכנית שהמועצה לא רצתה והיא ממשיכה בהתנגדות באמצעים אחרים.
מירה סלומון
הנקודה שאני מעלה היא שהרשות המקומית יכולה להתקדם גם במצב של מועצה לעומתית וזאת לא סיבה. אם יש נימוקים, אלה נימוקים אחרים.
היו"ר יואב קיש
אתם צריכים לתת לי סיבות אחרות ולא רק אישור התכנית על ידי המועצה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מינימום לשמוע את ראש העיר.
היו"ר יואב קיש
יש הבדל אם ראש העיר בעד. אני חושב שיש מקומות בהם ראש העיר יהיה נגד.
יורי גמרמן
יש גם כאלה.
היו"ר יואב קיש
אם ראש העיר בעד, אתם יכולים להסתדר, אבל אם ראש העיר נגד, כאן יש שאלה מדוע ולמה הוא נגד. יכול להיות שיש לו סיבות טובות.
ציון נקאש
אדוני היושב ראש, ברשותכם אני אציג את העמדה של מרכז השלטון המקומי. מרכז השלטון המקומי סבור שנכון לפצל את הפרק הזה.
אריאל יוצר
עוד לא קראנו אותו.
היו"ר יואב קיש
דבר עניינית להצעה.
ציון נקאש
עניינית, הפרק הזה מקומו בהסכמים ספציפיים בין הרשות המקומית לרמ"י ולמשרד הבינוי והשיכון. מדובר בהסדר כפוי שכל מטרתו, כפי שהיושב ראש אמר, לכופף את ידי הרשות המקומית.
היו"ר יואב קיש
אולי יש סיבה.
ציון נקאש
אני אלך לנקודה בה ביקשתי להתחיל. האוצר מקדם רפורמה שנמצאת על שולחן הוועדה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית ובמסגרתה הוא מנסה לפתור - - -
היו"ר יואב קיש
עברה קריאה ראשונה?
תומר רוזנר
ב-2009.
ציון נקאש
עברה קריאה ראשונה.
היו"ר יואב קיש
היא אצלי בוועדה?
ציון נקאש
אצלך בוועדה.
היו"ר יואב קיש
ב-2009?
ציון נקאש
לא. בחוק ההסדרים האחרון עברה בקריאה ראשונה והיא נמצאת כאן בוועדה. במסגרת ההצעה הזאת שמרכז השלטון המקומי דן בא בכובד ראש ומנהל שיחות עם משרד האוצר, יש כוונה לבוא ולפתור את הבעיה מהשורש. בסוף כולם כאן סביב השולחן מסכימים שהדבר הרצוי הוא שלרשויות המקומיות יהיו מקורות מימון לביצוע הפיתוח באופן עצמאי והן לא יהיו תלויות ברמ"י ובמשרד השיכון, לבוא ולנהל משאים ומתנים, לקושש עוד כמה דברים. במצב הדברים היום, הרשויות המקומיות, אם הן מעכבות, זה לא מאיזושהי קפריזה אלא משום שהן שומרות הסף ורוצות להבטיח שיהיה סטנדרט פיתוח, שיהיה היקף פיתוח מספק ועל זה הן נלחמות מול המדינה ולא משום סיבה אחרת. ברגע שאומרים להם כאן תוך 60 יום לתת תשובה, הכוונה היא לשים אותן עם הגב לקיר ולומר שהן יאבדו את יכולת המיקוח שלהן ושהן יקבלו את מה שהמדינה אומרת.

צריך לזכור בעניין הזה אמירה של ראש מטה הדיור שאמר כאן בצורה מאוד מפורשת: מצדי שיוקמו בניינים בלי תשתיות. אנחנו כאן שומר הסף ואנחנו כאן מנהלים את המשאים והמתנים מתוך אחריות. שמעתם קודם את חברת הכנסת גרמן, אנחנו גם רשויות שבסופו של דבר נצטרך לתת את השירותים לתושבים.
היו"ר יואב קיש
תודה.
חגי רגב
עיריית ירושלים. אני מנהל תחום שנקרא כלכלה אורבנית ועוסק הרבה בתחום הפיתוח. כל אזורי הפיתוח בירושלים בשנים האחרונות רוכזו על ידי. אני חושב שהראייה של פיתוח שכונה שמתמקד רק בסוגיית הפיתוח בלי הבנה שיום אחרי כן תושבים מקבלים שירותי, היא תפיסה שהיא בלתי אפשרית ובלתי ראויה ומתעלמת מכך שיום אחרי צריך שיהיו כיתות לימוד, מועדון נוער, שירותי רווחה וכל השירותים הנדרשים במדינה ועוד ועוד ועוד ועוד. באה המדינה ואומרת שהיא תטפל בפיתוח ונשים לכם כמה תושבים שאתם רוצים, אין לכם לומר, ויום אחרי כן, כשאתם צריכים לתת שירותים לתושבים, זאת כבר לא בעיה שלנו.

גם שירותים שאנחנו חייבים בהם, למשל כיתות לימוד, בהסכם הגג ניסו ליצור עסקה שתיתן תקציב מיוחד לכיתות לימוד. כאן באים ואומרים: יש הסכם גג, אין הסכם גג, התפוצץ משא ומתן לגבי הסכם גג, כמו שקרה בירושלים, לא משנה, יהיו כבישים, יהיו שצ"פים, התושבים יצאו לרחוב ולא יהיה להם לאן ללכת.

החוק שמוצע כאן הוא לא ראוי והוא בלתי אפשרי עבור ראשי העיריות.
היו"ר יואב קיש
יוצר, אני רוצה לשמוע את תשובתך ואני בפירוש מבין את הדאגה. אם ראש העיר תומך, אני בסצנריו אחר. אני רוצה להבין. אתה נתת לי דוגמה אחת שהיא לא רלוונטית. לתפיסתי בית דגן היא לא דוגמה רלוונטית כי ראש העיר תומך ולתפיסתי אפשר לפתור את הבעיה. אני שואל שאלה מהותית. תן לי מקרים בהם ראש העיר מתנגד ובעיניך זה לא ענייני ולא מהותי ואתה עכשיו אומר שיש לך בעיה והיא לא עניינית. אם תסביר לי את זה, אני אבין את ההיגיון בחוק. כרגע אני עוד לא מבין את זה. מה שאמרת לי על המועצה, אחרי 60 ימים אפשר ללכת עם ראש העיר לשר הפנים ולגמור את הסיפור.
יורי גמרמן
אני אענה לך.
היו"ר יואב קיש
אמרת 10 אחוזים מהמקרים.
יורי גמרמן
לדוגמה אבן יהודה. יש לנו תכנית להקמת 500 יחידות דיור. ניסינו ליצור הידברות עם ראש העיר במהלך ארבע שנים.
היו"ר יואב קיש
הוא לא רוצה הגדלת הישוב?
יורי גמרמן
שום דבר. התכנית מאושרת.
היו"ר יואב קיש
הוא פשוט לא רוצה להגדיל את הישוב.
יורי גמרמן
לא רוצה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו לא יודעים. לא שמענו אותו.
יורי גמרמן
אני לא בא ליצור סתם תמונה.
היו"ר יואב קיש
מה הוא אומר? למה הוא לא רוצה להגדיל?
יורי גמרמן
אפילו לא אומר. לא רוצה. לא רוצה להגדיל.
היו"ר יואב קיש
אני נבחרתי לשמור על האופי של הישוב.
יורי גמרמן
כן. אני רוצה ישוב כפרי. 500 יחידות דיור מחכות. בגדול אני יכול לשווק את הקרקע ולומר שהרשות תגבה אגרות והיטלים - - -
היו"ר יואב קיש
אבל לא יצא מזה כלום.
יורי גמרמן
אני יודע שהיזמים המסכנים ישבו על הקרקע עוד 20 שנים.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש יזמים?
יורי גמרמן
איך יהיו אם אני לא יכול לשווק כי הוא לא יפתח? אני רוצה ליצור ודאות.
היו"ר יואב קיש
מי מבטיח לך שהם יקבלו היתרי בנייה?
יורי גמרמן
בסופו של דבר זה מנגנון הרבה יותר מובנה.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה לעשות היתרי בנייה במדינה לאבן יהודה?
אריאל יוצר
לא.
יורי גמרמן
יש ועדות ערר ויש כלים להתמודד עם זה.
אריאל יוצר
ביום רביעי אמרו לנו מה אתם רוצים, אחרי ועדת ערר אנחנו מוציאים היתר, אין צורך להזיז את זה לשום מקום, רק תחזירו את זה לרשות המקומית וההיתר יבוא.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו לא עושים חוק בשביל אבן יהודה.
מירה סלומון
אבן יהודה, הוועדה המקומית שלה היא ועדה מרחבית ולא ועדה מקומית ספציפית.
היו"ר יואב קיש
הוא אומר שמדובר ב-10 אחוזים מהמקרים. אני רוצה לשאול אם זה מאפיין לסוג מסוים של רשויות. אולי עיריות גדולות יותר, לא. אני רוצה להבין אם זה מאפיין סוג מסוים של רשות או שאתה רואה את זה בחתך רוחבי.
יורי גמרמן
חתך רוחבי לגמרי. אני לא רוצה לנקוב בשמות הרשויות.
היו"ר יואב קיש
באיזה עוד מקום אתה תקוע חוץ מאבן יהודה?
יורי גמרמן
קח לדוגמה את רמת השרון. ברמת השרון מדובר על 10,000 יחידות דיור כאשר 6,000 כבר זמינות מבחינת התכנית.
היו"ר יואב קיש
באיזה אזור?
יורי גמרמן
דרומה לכביש 5. שכונת צהלה, צפונה לה ובצד השני ליד כביש החוף. יש שתי תכניות שאושרו על ידי הוועדה המחוזית.
היו"ר יואב קיש
בין צומת מורשה לכפר הירוק?
יורי גמרמן
בין צומת מורשה לפי גלילות. אני דווקא לא מייחס את זה לראש העיר אבל יש לו פוליטיקות פנימיות. אי אפשר להגדיר את זה. לפעמים זאת התנהגות ראש העיר, לפעמים המועצה הלעומתית.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך היכן הבעיה.
יורי גמרמן
אני מבין שאתה חותר לעניין של הגדרה.
היו"ר יואב קיש
נכון.
יורי גמרמן
המצב הוא כזה שאי אפשר.
היו"ר יואב קיש
אני לא יכול לתת בלנקו.
אריאל יוצר
לא, בלנקו, אני מבין אותך אבל יש לי הצעה. אם אנחנו מייצרים כאן איזשהו תהליך שבו יש פנייה וגם אם ראש העיר מסרב, הוא מסרב מנימוקים. אני מסכים שזה מאוד קשה להכניס את זה פנימה לתבניות, מה תבנית הסירוב. יכולים להיות אלפי מקרים, חלקם מקרים טובים וחלקם מקרים לא טובים. דרך אגב, בסופו של דבר מדובר בממשלה וברשויות ממשלתיות שיש להם, כך אני חושב, שיקול דעת סביר מתי הם באים ואומרים שיש כאן התנגדות עניינית לחלוטין, יש כאן בעיה וכל בר דעת מבין שאסור לשווק כאן קרקע. אני לא חושב שאחרי שזו הסיטואציה, מנהל רשות מקרקעי ישראל או מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מעליהם יש שרים, יתעלמו מהעניין הזה וימשיכו לשוק. זה לעומת מקרה שבו יש התנגדות לא עניינית ואז אנחנו למעשה שבויים.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שזה שאתם כאן בשביל הדבר הזה, בסך הכול זה סימן טוב. חס וחלילה, שלא ישתמע מזה שאני שומר על המנגנון, שאני חושב שאתם מובילים מהלך שעקרונית הוא לא נכון. עקרונית הוא נכון. יש מקומות שאתם רואים התנגדות לא עניינית, אתם מנסים למצוא את הדרך. סבבה. אין לי בעיה עם זה. אבל אי אפשר לשפוך את התינוק עם המים וזאת הנקודה שאני רוצה שתבהיר. לפעמים – וכאן אני אולי חושב קצת אחרת מיוצר – הלהט של הבנייה ולמגורים מייצר המון בעיות. אני רואה את זה מהצד השני. אני שומע לא מעט רשויות שחתמו אתכם על הסכמי גג ועכשיו פתאום מבינים לאיזה ברוך הם נקלעו. אולי לא שמעתם אבל זה משהו שעוד יתפוצץ לנו כנראה בפנים. אתה דיברת על כך שאתם רואים אזורים ואתם מפעילים שיקול דעת, וכאן לא בונים, אבל אם אני אלך כאן לחצי מחברי הכנסת ואשאל אותם על הוותמ"ל בראשותך, אם היא לא קצת הגזימה, אתה יודע איזה תשובות אני אקבל לגבי סירקין ומקומות אחרים.

לא ניכנס לאמירות. אני קודם כל אומר שאני מברך אתכם על הכוונה. אין ספק. קיבלתם משימה להוריד את מחירי הדיור ואתם נכנסתם כמו אריות לקרב. בסדר גמור. מצד שני, אסור לשכוח שכמו שאמרו לכם, יעצרו אתכם בהיתר בנייה, יעצרו אתכם באלף ואחד מקומות אחר כך ואני לא רוצה לייצר סיטואציה שתגרום לריבוי מקרים. המנגנון הזה, אם אתה שואל אותי למה הוא צריך לשמש, להיות מאוד מוגדר, מאוד ספציפי ובאמת רק במקומות שנוכל לסמן אותם כהתנגדות שהיא – אני לא יודע אפילו להגדיר מה הסיבות שלה אבל צריכה להיות סיטואציה שראש עיר מתנגד וזה משהו שאם לא נעשה, יכול לגרום גם לנזק עתידי לאותו מקום כי אתה רוצה שבני המקום אולי ימשיך להמשיך ולצמוח. אתה יכול להגדיר - פתאום עלה לי רעיון - ם הישוב ב-10 השנים האחרונות לא שיווק אף יחידה. סתם דוגמה. הרעיון להראות שכאילו יש כאן איזושהי מדיניות שלא רוצה לצמוח. אם הוא עשה שכונה אחת פה ואתם רוצים את השכונה הזאת ועכשיו לא מתאים לו כי זה יוצר עומס על העיר והוא מתנגד, זכותו.

יש חשיבות לראש עיר. הוא נבחר או לא נבחר על המדיניות שהוא מוביל ולא כל דבר שאתם רוצים, עם כל הכבוד, אפשר להכתיב לעיר.

אני כן רוצה לאפשר מקומות בהם יש לנו פלונטר אמיתי לעזור לכם ומצד שני זה גם ייתן לכם קצת כוח כי תמיד יהיה לכם את הכלי הזה. אני עושה את זה רק אם אני בונה את זה בצורה מאוד מאוזנת כי בסופו של דבר זה להיכנס לליבת הניהול של העיר, של אותו ראש עיר.

אם זה לא קיים, אני לא רוצה להקריא סתם כמו עשינו בחוק רישוי עסקים. חשוב לי להבין מכם את הקריטריונים האלה.
אריאל יוצר
אני מבין את ההערות שלך. אתה רוצה קריטריונים או תנאי סף שבהם אפשר להפעיל את העניין הזה. דרך אגב, הצענו כזה. הקריטריון הוא שאנחנו פונים בהצעה ואמרו לנו לא.
היו"ר יואב קיש
לא. זה לא קריטריון. נתתי לך דוגמה לקריטריון. דוגמה לקריטריון הוא ישוב שבו לא היו תכניות בנייה למגורים. לא היו שיווקים. לא אמרתי שזה הקריטריון היחיד אלא דוגמה. אבן יהודה, מתי שיווקו בפעם האחרונה?
עמית שטאובר
יש תכנית מאושרת. מוסדות התכנון אמרו שצריך להוסיף תושבים.
היו"ר יואב קיש
מתי הם הוסיפו בפעם האחרונה?
יורי גמרמן
קשה להשיב לך. יכול להיות שהיו קרקעות פרטיות. קרקעות המדינה לא שווקו שם מזמן. קריטריון של אי שיווק?
היו"ר יואב קיש
הוא קריטריון פוסל ולא תומך. אני אומר לך מה הכוונה שלי. אם נגיד לפני שנתיים יצאה תכנית שיווק ל-300 יחידות, אתם לא יכולים לשים את אותו ראש עיר עכשיו בתכנית אחרת. לזה אני מתכוון. לא אמרתי קריטריון תומך. אמרתי קריטריון פוסל. איקס זמן מסוים שאם היו שיווקים של אותה רשות, אתם לא יכולים לומר לו, גם אם הוא לא רוצה, אתה משווק לו.
יורי גמרמן
אם אני לוקח את הדוגמה שלך, הבעיה היא שזה גורר אותנו למצב שאנחנו צריכים לבחון מה גודל הרשות. לדוגמה, עיריית ירושלים, עם כל הכבוד, 700,000 תושבים, בשבילה 1,000 יחידות דיור הן ברכה אבל זאת טיפה בים.
היו"ר יואב קיש
אני לא אעשה עכשיו חשיבה. נתתי לך את הרעיון. אתה בהחלט צריך להתייחס לגודל.
אפרת פרוקצ'יה
לגבי הקריטריונים. באנו למטרה מאוד מסוימת. קריטריונים מסוימים יכולים להפיל אותה לגמרי. אני מציעה שנחשוב על קריטריונים כדי לרצות את הוועדה אבל אלה חייבים להיות קריטריונים שהם חד חד-ערכיים. לא יתכן שיהיה קריטריון שאחר כך נבלה בבתי דין לקבל פרשנות. צריך להיות משהו שהוא פשוט וקל ליישום.
היו"ר יואב קיש
את צודקת. זו הכוונה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מציעה שבקביעת הקריטריונים ישתפו את מרכז השלטון המקומי.
אריאל יוצר
זה נעשה כאן. הם מאזנים ביניהם.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת גרמן, את צודקת, אבל אנחנו רוצים להשלים את החקיקה הזאת בהקדם ולכן אני אשמח שהם יחשבו על קריטריונים, ישלחו לי התייחסות ויביאו את זה לשולחן. אמרתי, כל זה בכפוף לכך שלא ייפגעו אותן עיריות בנושא תשתיות העל. גם לזה תביאו הצעה.
יורי גמרמן
אני רוצה להדגיש את הסוגיה. מה שאריאל הסביר, יש להם מסלול של ההסכם. בסופו של דבר היום חתמנו על סדר גודל של 28 הסכמי גג. אין ספור הסכמי פיתוח עם הרשויות. כלומר, בסופו של דבר ראש עיר שתומך בתכנית הממשלתית, יש לו מסלול ויש לו פתרון.
היו"ר יואב קיש
ואם הוא לא רוצה? אני אגיד לו מה לעשות? אתה תגיד לו מה לעשות אם הוא לא רוצה? לא.
יורי גמרמן
אני לא משפטן גדול אבל זאת גם פגיעה בזכות הקניין של הממשלה.
היו"ר יואב קיש
לא תהיה כאן הכתבה של המדינה לרשויות בלי שום התחשבות. זה לא יהיה. יהיו סיבות טובות שבהן תקבלו את הכלי הזה. כמו שעשינו לתפיסתי, אולי לא לתפיסתה של חברת הכנסת גרמן, ברישוי עסקים עם תשתיות לאומיות.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא לתפיסתי. אני חושבת שלא מספיק.
היו"ר יואב קיש
לתפיסתי, כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להוסיף על מה שאמרת קודם. חלק מהכספים שמגיעים לממשלה - - -
היו"ר יואב קיש
זה אמרתי. תשתיות-על אמרתי להם. הם הבינו את זה. הם יעשו את העבודה הזאת.
חגי רגב
אני רוצה לומר שכל פעולה שתיעשה בצורה חד צדדית, שיווק מעל ראשי הרשויות, הבן אדם היחידי שירוויח מזה, זה עורך הדין שמייצג את היזמים. צריך להבין שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה בה אין סגירות, אין סיכומים ואין קביעת קבע ורק המועצה יכולה לאשר. אז נוצר מצב שאי אפשר לתת היתרי בנייה על פי החוק מבלי לדרוש את כל האגרות ואז מתנהלים עם עורכי דין. חושבים שאפשר לעשות הוקוס פוקוס, אבל ברמה העקרונית, בסוף הקונפליקט יגיע. העירייה חייבת לחייב באגרות על פי החוק ואם המועצה לא אישרה לפטור, היא לא רשאית לפטור.
אריאל יוצר
אני מתייחס שוב בקצרה. לאף אחד מהממשלה אין לא רצון ולא חושב שזה נכון לשנות את ההסדר הרגיל. ההסדר הרגיל הוא שאנחנו באים במשא ומתן או שאתם מבצעים את זה באגרות והיטלים. זה המצב הנכון. אנחנו בעדו והוא מה שעובד., מצד שני, אנחנו לא חושבים שזה סביר, שזה דבר היחידי האפשרי. רק זה, ואם לא, ולא משנה אם לרשות המקומית, גם אם יש לה סיבות לא ענייניות להתקדם, היא פשוט עוצרת את כל התהליך. זה לא סביר בשום מצב. דרך אגב, גם הממשלה בתוכה, אין דבר כזה שבמשרד מסוים יש זכות וטו. תמיד יש אפשרות במקרים חריגים.
קריאה
אנחנו לא מעבירים חוק שמשרד הפנים יהיה מעל משרד המשפטים או הפוך. אין חוק כזה.
אריאל יוצר
תמיד יש אפשרות למסלול חריג. אני מסכים לחלוטין שצריך להגדיר מהו חריג, באיזה תנאים הוא חריג ולוודא כמובן מבחינתנו שכאשר כבר הולכים למסלול החריג הזה, הרשות לא נפגעת.
יורי גמרמן
אני חושב שאולי כדאי ליצור תהליך מסוים ולא קריטריונים קשיחים. כלומר, בסופו של דבר הקריטריונים אף פעם לא פוגעים בול במקרה זה או אחר. יכול להיות שבאיזון התהליך אנחנו יכולים להגיע לאותה תוצאה.
יעל גרמן (יש עתיד)
הדעה שלי הרבה יותר קיצונית. אני בכל זאת לומר שאנחנו מדברים כאן על איזשהו איזון. הרי בסך הכול כמה יחידות דיור כרגע מאושרות שהן מעוכבות?
תומר רוזנר
הוא הבטיח לנו שייתן נתון. נשמע.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה מאוד מעניין לדעת.
יורי גמרמן
להערכתנו המינימום הוא סדר גודל של 10,000 יחידות דיור.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני שמעתי על 100,000 יחידות דיור מעוכבות.
עמית שטאובר
בגלל חוסר רצון של שלטון מקומי לקדם?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא.
עמית שטאובר
יש תב"ע ולא משווקים אותן?
יעל גרמן (יש עתיד)
יש תב"ע ולא משווקים אותן.
קריאה
על קרקע מדינה?
יעל גרמן (יש עתיד)
כן. ניסו לשווק אותן ולא הצליחו ולכן עוד לא שיווקו. כמה יחידות דיור בתב"עות מאושרות ישנן?
היו"ר יואב קיש
הוא מדבר על 10 אחוזים.
תומר רוזנר
הוא אמר 10,000 יחידות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני שמעתי על למעלה מנ-100,000.
יורי גמרמן
לא. לפחות 10,000 שאפשר לשווק והן לא יוצאות לדרך.
היו"ר יואב קיש
בגלל העיריות?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא.
יורי גמרמן
אני דווקא הייתי נמנע מקביעת קריטריונים קשיחים. אולי אנחנו יכולים לעדן את התהליך.
היו"ר יואב קיש
העידון של התהליך הוא קריטריונים קשיחים.
יעל גרמן (יש עתיד)
שלא ניתן לערער עליהם.
היו"ר יואב קיש
יוצר מכיר אותי. אמרתי לך, אתה עוד לא. תבואו עם קריטריונים ברורים, אנחנו לשקול לאשר. בלי קריטריונים לא יהיה.
יורי גמרמן
אפשר לבקש פסק זמן של שעה?
אריאל יוצר
יורי, לא עכשיו. לא.
היו"ר יואב קיש
אתם צריכים לעשות את זה קצת יותר ברצינות ולנו יש דיון נוסף.
חגי רגב
עוד נקודה אחת שקשורה להליך. בין רשויות יש הליך בוררות אצל היועץ המשפטי לממשלה. אם רשות מקומית מסרבת, לפני ששמים לה חוק על הראש, אפשר ליצור הליך בירור על הנושא הזה.
קריאה
זה מחייב אתכם? אם זה יהיה הליך מחייב, אין לנו בעיה.
ציון נקאש
לגבי הנושא של תשתיות העל. חשוב להבטיח שהרשויות לא ייפגעו גם בהיבט של מרכיב מוסדות ציבור ומרכיב של ישן מול חדש, מה שהיום הן עלולות להפסיד אם הן לא ילכו על פיתוח של רמ"י ומשרד השיכון.

חשוב מאוד להבטיח שאם אנחנו הולכים באמת לכיוון של חקיקה כזאת במסגרת חוק ההסדרים, באמת יישמע קולנו באותו דיון כך שנבטיח שזה יקרה במקרה קיצון ולא כמו שכרגע המגמה היא, לתת את זה באופן מאוד רחב.
היו"ר יואב קיש
לא. זאת לא המגמה אבל כן הכוונה היא לעזור לשלטון מרכזי במקומות בהם יש כשל כזה או אחר בשלטון המקומי.

יוצר, אני מציע את שני הדברים עליהם דיברנו, גם בסכומים של תשתיות העל וגם לגבי קריטריונים, כן תנסה לייצר אתם איזושהי הבנה ואז נקבע דיון נוסף. כמו כן תשובה לשאלתה של חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
כמה תב"עות מאושרות שלא יצאו לשיווק.
אריאל יוצר
בלי קשר לסיבת ההתנגדות.
היו"ר יואב קיש
וכמה מתוכן זה בגלל העיריות, לטענתכם.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:28.

קוד המקור של הנתונים