ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/02/2018

ניתוח מגדרי של הצעת תקציב המדינה לשנת 2019

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-18OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 229

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

יום שני, י"א באדר התשע"ח (26 בפברואר 2018), שעה 12:09
סדר היום
ניתוח מגדרי של הצעת תקציב המדינה לשנת 2019
נכחו
חברי הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר

עליזה לביא
מוזמנים
תמי נאסה - רו"ח בקרת תקצוב ופיקוח ברשויות המקומיות, משרד הפנים

דניאלה קובי - מרכז בכיר הקצאה ותקצוב ברשו"מ, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מירי בן שמחון - סטטיסטיקאית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

רוני שניצר - ראש אגף תכנון - זרוע עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יוליה טפר - מרכזת בכירה תקציבי משטרה, המשרד לביטחון פנים

חמדה לוי - משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

אורית שטלצר פייר - יוהל"ן שב"ס, המשרד לביטחון פנים

אליאן רובוביץ - מנהלת ייעוץ משפטי, משרד התקשורת

איה ינאי בן פורת - עו"ד, משרד התקשורת

מינה גנם - סמנכ"לית אסטרטגיה ומדיניות, משרד התיירות

אושרה לרר שייב - ממונה על שוויון בין המינים, משרד החינוך

פנחס קליין - מרכז עיבוד וניתוח סטטיסטי, משרד החינוך

אופירה אלהרר - אגף בכיר רשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון

מיכל לזרוביץ - נציבות שירות המדינה

נועה נאמן - עו"ד בנציבות הארצית, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

ויקי רושבסקי - חטיבת המחקר, בנק ישראל

אילנית בר - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

חווה מוסקוביץ - יועצת למעמד האישה מועצת בית אל ונציגת מש"מ, מרכז השלטון המקומי

ליאת תמיר - יועצת ראש העיר למעמד האישה קרית אונו, יועצות למעמד האישה

ד"ר יעל חסון - חוקרת ורכזת תחום תקצוב מגדרי, מרכז אדווה

מרים זלקינד - מקדמת מדיניות וחקיקה, שדולת הנשים בישראל

מאירה בסוק - יועצת משפטית, נעמ"ת

מיכל פנט פלג - צוות קשרי ממשלה, נשים עושות שלום

רינה קליין - חברה בצוות הכנסת, נשים עושות שלום

אסתר אשכנזי - פעילה בארגון, נשים עושות שלום

חוה תובל - פעילה, נשים עושות שלום

נעמי רגב - נשים עושות שלום

לאה חוה אליגל - נשים עושות שלום

חיה עבו - נשים עושות שלום

אהובה תמר כץ - נשים עושות שלום

סביונה רוטלוי - נשים עושות שלום

הדס בן אליהו - שוות, מכון ון ליר

עידית סרגוסטי - נציגת עמותת בזכות

איה בלייב - דיפלומטיה ממשל ואסטרטגיה, פני"ם חדשות

נס מי-פז - דובר, עמותת הקשב"ה

גיא טל - טייטלבאום - יו"ר ועד האבות - זכות אבות, ועד האבות - זכות אבות

משה שמעון - עוזר פרלמנטרי, ועד האבות - זכות אבות
רכז תחום פרלמנטרי
אמל ביבאר
רישום פרלמנטרי
הדס לוי, חבר תרגומים

ניתוח מגדרי של הצעת תקציב המדינה לשנת 2019
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בוקר טוב לכולם, אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-26 בפברואר 2018 ואנחנו נעסוק בניתוח מגדרי של הצעת תקציב המדינה לשנת 2019, בעצם 2019 ו-20'.

אני שמחה שחברת הכנסת עליזה לביא, יושבת ראש ועדת המשנה למאבק בזנות, אבל היושב ראש הקודמת של הוועדה לקידום מעמד האישה, אני שמחה שהצטרפת לדיון, אני יודעת שהנושא הזה קרוב לליבך. כולנו יודעים שכל הנושא של תקצוב מגדרי הובל בקדנציה הקודמת על ידי בעיקר גם חברת הכנסת עליזה לביא כיושבת ראש הוועדה ונתקבלה החלטת ממשלה בנידון שחייבה את משרדי הממשלה לאורך ארבע שנים באופן הדרגתי לעשות ניתוח של תקציב המשרדים השונים מבחינה מגדרית.

המטרה העיקרית הייתה ועודנה בנושא הזה לנסות לבדוק באמת מהו נתחן של הנשים בחלוקת המשאבים של השירותים שהמשרדים נותנים לאזרחי מדינת ישראל, האם החלוקה היא שוויונית, האם הנשים באמת מקבלות את מה שמגיע להן כאזרחיות שוות. המטרה השנייה הייתה גם לבחון מה המצב של הנשים בתוך המשרדים השונים אם זה מבחינת עובדות משרד או מבחינת ההתקדמות בתוך המדרג של התפקידים בתוך המשרדים השונים.

אחד מהגילויים המדהימים כשהתחלנו בוועדה לקידום מעמד האישה בקדנציה הזו, ואני באמת הרמתי את הכפפה שנשארה מהקדנציה הקודמת וראיתי את החשיבות של המשך המעקב והבקרה על יישום החלטת הממשלה הוא הפער האדיר שהיה בשכר בין נשים לגברים אפילו בשירות המדינה. זה אחד התוצרים שהיו ברורים מהניתוח שנעשה בעבר לתקציב המשרדים השונים מבחינה מגדרית.

אבל עלו כמה וכמה נושאים אחרים, כבר קיימנו שני דיונים - - - בוא נגיד ככה, קיימנו דיונים בשנתיים שזה היה הרבה יותר מאשר שני דיונים כי בעבר, בשנים הקודמות, אנחנו הלכנו על לקיים דיונים שהם לפי כל משרד, ביקשנו מכל משרד להגיע להגיש את הניתוח שהוא עשה לדיונים שלו ואנחנו קיימנו 15 ישיבות של הוועדה שעסקו בתקציבים השונים של המשרדים השונים וגילינו כמה ממצאים עיקריים.

אני ביקשתי, והכנו חוברת שתצא לאחר הדיון הזה שתכלול גם את הממצאים שמכון המחקר בכנסת עשה כבר סקירה בשנתיים הקודמות וגם השנה. אנחנו נכלול גם את הסקירה אבל עיקר ההמלצות של הדיונים הקודמים. אני לא רוצה לפתוח בכל ההערות שהיו לנו על הניתוחים הקודמים שנעשו אבל אנחנו עוסקים בימים אלה, הכנסת תעסוק באישור תקציב המדינה לשנת 2019-2020. כבר בדיון שהתקיים במליאה אמרנו שבעינינו יש הרבה שאלות למה עכשיו אנחנו מקיימים את הדיון על תקציב המדינה.

תקציב המדינה בדרך כלל מובא לכנסת לקראת סוף השנה. השנה החליטה הממשלה לא רק לקיים דיונים עבור שנתיים מראש אלא להוסיף לזה גם את השנה הזו של 2018. כלומר אנחנו שלוש שנים לפני הזמן כמעט מקיימים דיון על מה יקרה ב-2020. אני חושבת שיש לנו הרבה הערות, אבל מה שבטוח, להגיש תקציב במהירות כזו הפקיעה מהידיים שלנו לקיים את הבקרה האמיתית ובעיניי גם כן הפקיעה מידיי המשרדים את האופציה לנהל ניתוח תקציב מגדרי בצורה נכונה ולפי ההמלצות והפנמת כל התוצאות שהיו והתקיימו בעבר.

אני מאוד ארצה קודם כל שנשמע את הסקירה שהכין עבורנו הממ"מ כדי לראות מה קורה כי השנה אנחנו מקיימות את הדיון מחמת קוצר הזמן לצערי הרב, זאת עוד השפעה שהייתה בהבאת התקציב בצורה כזו, שאנחנו לא נוכל לקיים דיונים על כל משרד לבד אלא אנחנו נעשה סקירה כללית של התקציב המגדרי, של הניתוחים השונים של המשרדים בישיבה אחת ואני מאוד מקווה שנצליח לרדת לעומק הדברים ואם נצטרך עוד דיונים נצטרך לחפש זמן לפני אישור התקציב שנעשה את זה.

אילנית, בבקשה, אני יודעת שעבדתם על המסמך והוא מעניין ביותר, בבקשה.
אילנית בר
לבקשת יושבת ראש הוועדה באמת הכנו סקירה של ניתוח של התקציב המגדרי. הסקירה שעשינו היא בפן הטכני, היא לא בתוצאות של הניתוחים של המשרדים, המטרה הייתה יותר לבדוק אם המשרדים ניתחו את כל מה שהם היו צריכים לנתח, אם הם ציינו את הקשיים שלהם ובעצם עמדו בהחלטת הממשלה.

את ציינת שהתקציב היה אמור להיות מנותח הדרגתית להגיע ל-100%, ולא הייתה ממש הדרגתיות כי היו שני תקציבים דו שנתיים ועכשיו התקציב הזה שהגיע קצת מוקדם אז משרדי הממשלה הייתה להם באמת פחות הזדמנות ללמוד איך לעשות את זה. מה שמאוד בלט בניתוחים זה בשנה שעברה דיברת על זה הרבה שאנחנו רוצים שהניתוחים יהיו צופי אל פני העתיד ולא ניתוחים של התקציב שהיה. וזה לא קרה, גם השנה הניתוחים הם ניתוחים על תקציב 2017 ולא על תקציב 2019 וגם אין ממש התייחסות על החלקים התוספתיים. זאת אומרת, המשרדים לא בדקו מה התוספת של התקציב לשנת 2019 ולפחות אותה לנתח בצורה שונה.

חוץ מזה לא הוצגו בעצם תכניות איך לשנות את המצב ברוב המשרדים. היו כמה משרדים שבנושא השכר כן הציגו תכניות לשיפור. עדיין, רוב ההערות נשארו. בתקציב הקודם הייתה איזשהי התקדמות, בתקציב של 2017 ו-18' ראו איזשהי התקדמות ביחס לניתוחים של תקציב 2015 ו-16'. בתקציב הזה הניתוחים הם דיי זהים לניתוחים שהיו בשנה שעברה. השרה גמליאל אמרה בדיון בשנה שעברה שהמשרד שלה יעשה איזשהן סדנאות למשרדים שהסדנאות היו אמורות להיות ייחודיות לכל משרד בהתאם לצרכים שלו.
עליזה לביא (יש עתיד)
האם נעשו סדנאות?
אילנית בר
לא. אז הסדנאות האלה לא נעשו ומה שאמרו לי מהרשות למעמד האישה זה שבגלל שהתקציב הוקדם והוא לא הוגש בסוף השנה אלא עכשיו הם בעצם לא הספיקו לעשות את ה- - -
עליזה לביא (יש עתיד)
חלפה שנה מאז שהיא התחייבה נכון?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יותר משנה.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה לא חייב להיות - - - תקציב שרוצים להקנות ידע ולהביא - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
דווקא מקנים את הידע הרבה לפני כדי שיוכלו לממש אותו בהכנות.
עליזה לביא (יש עתיד)
היינו רוצים, ברשותך גברתי, אולי להפנות שאלה או מכתב לשרה מתי היא תתחיל, את יודעת, ללמוד על הנושא הזה, יש את ה-OECD שמסייעים ברמה בינלאומית, יש מדינות רבות שצברו ניסיון. היא הייתה פה שנה שעברה. היא הוזמנה לדיון הזה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו הזמנו את המשרד ואת הרשות.
עליזה לביא (יש עתיד)
והם פה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ואני חושבת - - - נציגת הרשות?
קריאה
נציגת הרשות כאן.
עליזה לביא (יש עתיד)
ברשותך אם אפשר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כמובן, אנחנו בסיכומים של הדיון נתייחס לכל מה שצריך לעשות כולל פנייה למשרד לשוויון חברתי בעיקר בגלל שהמשרד הוא האמון על הנושא הזה מצד הממשלה.
עליזה לביא (יש עתיד)
לא רק זה, גם השרה מדברת הרבה על תקציב מגדרי אז בוא נראה שהיא תיישם באמת את מה שהיא התחייבה.
אילנית בר
נקודה נוספת היא שלפי החלטת הממשלה הרשות למעמד האישה הייתה צריכה בעצם לרכז ולפרסם באתר האינטרנט שלה את כל הניתוחים המגדריים, זה גם עדיין לא קרה, זה היה אמור להיות החל משנת 2017.

הערות לגבי הניתוחים, כמו שאמרתי, הן דיי דומות להערות שהיו במה שעשינו שנה שעברה. עדיין מבחינה טכנית קשה לנו לבחון איזה שיעור מהתקציב המשרדים דיווחו. רוב המשרדים לא מציינים את הסכומים שמנותחים, לא מציינים לגבי איזה תקציב הם מתייחסים, לגבי תקציב מאושר, מקורי, נטו, ברוטו, אין איזשהי הפנמה של - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כך שבעצם אי אפשר להגיד מה האחוז של הניתוח.
אילנית בר
אז ניסיתי לעשות את זה וכתבתי גם שזה לא מדוייק, יכול להיות שהשיעור הוא קצת שונה אבל פחות או יותר ניסינו להראות את זה. בהחלטת ממשלה המשרדים היו אמורים לכתוב לגבי חלקים שהם לא מצליחים לנתח הם היו צריכים לכתוב את הקשיים שעומדים בפניהם ואיך הם מתכננים לאכוף אותם וזה גם ברוב המשרדים לא קרה.

נושא השכר שבהתחלה בתקציב הראשון אם את זוכרת הוא לא נותח כמו שצריך, דווקא השנה ברוב המשרדים ניתחו אותו כמו שצריך. עדיין יש משרדים שלא מתייחסים לשכר בכירים ועדיין מציגים רק את ההתפלגות המגדרית, לא את התפלגות השכר. המשרד לשוויון חברתי כן העביר למשרדים את המתווה של איך צריכים משרדים לנתח את השכר. רוב המשרדים עושים את זה, לא כולם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אפשר לתת דוגמה למשל מי לא עשה את זה?
אילנית בר
במשרד הפנים נותח השכר בלי התייחסות לתקציב אז הם התייחסו רק ל- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
טוב, את יודעת, עם משרד הפנים יש לנו התקדמות אדירה שבכלל נכנסו לניתוחים כי ביקשנו את הפיילוט ורציתי לדעת האם באמת נעשה משהו בעניין הפיילוט כי זאת הייתה ההחלטה והתחייבות מהמנכ"ל בוועדה פה.
אילנית בר
בחוברת של הצעת התקציב לא היה כתוב ב- - - נושא הזה. פניתי למשרד לשוויון חברתי וכן התחילו פיילוט, הייתה להם ישיבה בינואר 2018, הם מתחילים עם שתי עיריות שאמורות להביא את הממצאים כבר בתקופה הקרובה ואחרי זה הם מצרפים עוד שמונה עיריות שאני מניחה ש- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בשנה הקרובה הם ישלימו את הפיילוט של - - -
אילנית בר
של העשרה יישובים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
טוב. יש מישהו ממשרד הפנים? לא? אוקיי. בבקשה.
אילנית בר
רוב המשרדים הציגו איזשהו קושי בניתוח של תקציבים שמופנים לכלל האוכלוסייה שזה מתחיל מניתוח של הכנסות המדינה בנושא מע"מ או הטבות כאלה שניתנו לכל האוכלוסייה. משרדים שעוסקים בתשתיות ולא ידעו בדיוק איך לנתח את כל הנושא הזה. כל הנושא של תקציב הרכש המשרדים לא יודעים איך לנתח אותו. המשרד לשוויון חברתי אמר שהם פועלים עכשיו מול החשב הכללי כדי לראות איך אפשר להתגבר על הנושא הזה של הרכש.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מול החשב הכללי למרות שיש ועדת היגוי לניתוח תקצוב מגדרי שאמורה לפי החלטת ממשלה לספק את כל התשובות המקצועיות של איך להתגבר על הקשיים. האם פנו לוועדת ההיגוי? האם ועדת ההיגוי עדיין קיימת? משהו ידוע לנו? את לא יודעת, אוקיי.
אילנית בר
בהרבה משרדים חסרים להם נתונים במערכות שלהם המחשוביות אז לכן הם מתבססים על סקרים ועל נתונים עקיפים שהם לוקחים ממקומות אחרים. יכול להיות שהניתוחים האלה בעצם יביאו לזה שהם יתחילו לאסוף את המידע אבל זה לא מצויין בחוברות.

הנושא של הכנסות המדינה שגם כן היה צריך להיות מנותח, ניתחו 24% מהטבות המס. חלק מההטבות הם לא יודעים לנתח כמו מע"מ, שזה הטבות שמגיעות לכלל האוכלוסייה. בחלק מההטבות שבעיקר זה הטבה לפנסיה הם אומרים שהם עובדים על זה והם מקווים שעד סוף השנה הם כן יידעו איך לנתח את זה, כן יהיו להם את הנתונים. מה שכן הניתוח שהם כן עשו, הם עשו אותו גם מגדרי וגם לפי עשירוני הכנסה מה שנותן עוד איזשהו נדבך לניתוח עצמו.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה ממש מתסכל, מה אני אגיד לך גברתי היושבת ראש.
אילנית בר
אין ממש התקדמות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
רק שאין לנו את הפריבילגיה להיות מתוסכלות, זאת הבעיה.
אילנית בר
דבר אחרון שהתייחסת אליו גם בשנה שעברה, יש שלושה משרדים שלפי החלטת הממשלה לא היו מחוייבים לעשות את הניתוח שזה בנק ישראל, הכנסת ומבקר המדינה. לגבי בנק ישראל ומבקר המדינה אנחנו לא יודעים עדיין אם הם עשו את הניתוח או לא. לגבי הכנסת קיבלנו את הניתוח - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חייבת להגיד שהפנייה הראשונה שלנו למנכ"ל ויושב ראש הכנסת נענתה בחיוב מיידי, גם הגיעו לוועדה והציגו את התקציב, לקחו על עצמם למרות שהחלטת הממשלה לא חייבה אותם אבל הם היו מוכנים לעשות את זה ואני חייבת להגיד שההצגה הייתה פה ואני שמחה לראות שהם התמידו ואנחנו מברכים על כך. מבחינת משרד מבקר המדינה הייתה לי ישיבה עם משרד מבקר המדינה והעליתי את הנושא והמבקר התחייב מהשנה הזו להתחיל לראות איך הוא יעשה את זה כי יש להם קשיים באיך לנתח. אנחנו לא נרפה כפי שנאמר עד עכשיו, אנחנו לא נהיה מתוסכלות ולא נרפה עד שכולם יתחילו לעשות את זה.
אילנית בר
זהו, בגדול. בניתוח שעשינו במסמך אז יש לגבי כל משרד את הקשיים שהוא העלה ומה הוא ניתח, מה הוא לא ניתח, השאלה עד איזה רמה את רוצה לפרט את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו אולי נעסוק בפירוט עוד מעט, אבל קודם אני רוצה לתת לחברת הכנסת עליזה לביא, רצית להתייחס לפני.
עליזה לביא (יש עתיד)
תודה. כן, אני חייבת, כמו כולנו, לרוץ לדיונים נוספים והיה לי מאוד חשוב, אני גם ביקשתי לקיים את הדיון ותודה לך גברתי היושבת ראש שאת - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה היה כבר על - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
זה היה על הסדר יום, את נרתמת מהרגע הראשון שהגעת לנהל את הוועדה באמת להמשיך את הנושא הזה של תקציב מגדרי שהוא כלי משמעותי. אנחנו לא מדברים על עוד משהו, אנחנו מדברים פה על ללכת לבדוק מההתחלה מה קורה בסוף הדרך. ואני אגיד לך למה אני כן מתוסכלת משום שאני זוכרת שכשהעברנו את זה ב-2014 אמרנו ש-2018 תהיה השנה שבה התקציב יוגש במלואו. ולגלות היום מציאות שגם ההכשרות לא נעשות אחרי התחייבות שהייתה כאן וגם המשרדים, גם אלה שמנסים, אין קווים מנחים ויש לנו את הידע ואת הניסיון.

השתתפתי לא מזמן יחד עם ח"כיות נוספות בכנס של חברות פרלמנט באיסלנד. השוק המשותף בא ומשתף ואנחנו רואים איך מדינות, כולל ירדן, מדינות שכנות, מדינות באירופה, אני לא מדברת על המדינות הנורדיות, אבל איך באמת התקציב המגדרי מוטמע ומה המשמעות של הבנה. וכשאנחנו מקבלים פה חלק מהתקציבים שמוגשים אבל הם מוגשים אחורה.

כל הרעיון של תקציב מגדרי, ואמרנו את זה בשנה שעברה, זה להגיש את זה קדימה, לבחון את תקציב המדינה קדימה. תקציב מדינה זה לא גזירת גורל, זה לא איזה משהו טבעי, זה החלטות פוליטיות, זה משקף אג'נדה. ויש עדיין שרות בממשלת ישראל שלא משתמשות בכלי הזה למשרדים שלהן. בואו נבחן, ואני אומרת לך את זה כבר עכשיו, בואי תבחני את תקציבי הספורט, לך אני צריכה להגיד את זה? נכון, אנחנו שכחנו לברך את היושבת ראש, מגיע לך מזל טוב, הפכת לסבתא, לנכד ולנכדה, שוויון מגדרי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה, תודה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אז באמת מהמקום הזה של אחריות על הדור הבא, את גם סבתא היום, המקום הזה של האחריות, איך אנחנו בעצם מתקנים. והכלי הזה של תקציב מגדרי, משרדים מנתחים לאחור כי אף אחד לא אמר להם אחרת ואת אותם דברים שמענו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את האמת, אמרנו להם, אמרנו להם בשנה שעברה, יצאה החלטה, הם כולם קיבלו מכתבים ונאמר להם, צריך לנתח קדימה. אוקיי, בשתי הפעמים הראשונות עשינו לכם הנחה, למדתם את הנושא, הוכשרתם בנושא, עכשיו צריכים ללכת קדימה.
עליזה לביא (יש עתיד)
ועדיין, ועדיין, יש הרבה מה ללמוד ולהתאים למשרדים השונים ולעשות את זה נכון, ויש ממי ללמוד, ויש גם בארץ את אדווה וגם בחו"ל ב-OECD, רק לפנות ולקבל סיוע, עזרה, הכוונה מותאמת. האי יישום של הכלי הזה, חבל, חבל, אנחנו מאבדים פה הרבה מאוד זמן ודרך שתתן לנו את התיקון. ולא בכדי בחדר הזה נמצאות לרוב נשים, וזה לא עניין של נשים, אנחנו גם אמרנו את זה מההתחלה. צריך להיות סמנכ"ל משרד שאחראי, סמנכ"לית משרד, בדירוג הזה, שאחראית על היישום ועל ההטמעה של החשיבה המגדרית בבניית התקציב של המשרד.

אז המהירות היא מהשטן והדרך שהתקציב מובל כאן בכנסת, גברתי, כמו שפתחת ואמרת, לא לטובתנו. אבל יחד עם זאת אי אפשר להתעלם מחוסר העשייה שהיה כאן בשנה האחרונה וכן אני קוראת מכאן גם לשרה לשוויון חברתי וגם למזכיר הממשלה, זאת החלטת ממשלה גברתי, זה לא עניין של שר כזה או שרה אחרת. יש החלטה, זאת החלטת ממשלה, התחייבנו ליישם תקציב מגדרי במלואו עד 2018 ולא ייתכן שאנחנו נימצא במקום הזה וצריך מחר להתחיל לראות איך מיישמים את ההנחיות. את יודעת מה, התקציב הזה לא בטוח שיהיה פה באמת לשנתיים הקרובות ואני עוצרת כאן.
גיא טל - טייטלבאום
יש לי שאלה עקרונית.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בבקשה, שאל.
גיא טל - טייטלבאום
כתוב שזה בעצם ועדה לשוויון מגדרי אבל לפני השוויון המגדרי יש בעצם קידום מעמד האישה. האם יש גם ועדה לקידום מעמד הגבר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אדוני, שנייה, שנייה, לא, לא, לא, אני מבקשת - - -
גיא טל - טייטלבאום
איפה מורגש החוסר איזון באמת - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבקשת, קודם כל, ואני מבקשת לעצור את הצילום, לא ביקשת רשות, אנחנו משודרים שידור ישיר אבל אני מבקשת, אני רוצה לדבר לבני אדם, לא למצלמות. אני מנסה לנהל דיון על תקצוב מגדרי. דיון רעיוני עכשיו שעומדות מאחוריו כל מיני אידיאולוגיות או חוסר מידע על אי שוויון שקיים בחברה אשמח לנהל אבל לא יכולה לקחת מהזמן של הוועדה בדיון כזה.
גיא טל - טייטלבאום
אבל האם קידום תקציב למעמד מסוים או מגדר מסוים לא בעצם יוצר חוסר שוויון - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אין לך זכות דיבור.
גיא טל - טייטלבאום
אין לי זכות דיבור?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עכשיו כן.
גיא טל - טייטלבאום
מה זאת אומרת? למה אין לי זכות דיבור כשביקשתי שאלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ביקשת שאלה, שאלת שאלה, עניתי לשאלה, לא נתתי לך שוב זכות דיבור, ככה זה הולך בוועדות אם אתה לא יודע. ובינתיים אני באמת - - -
גיא טל - טייטלבאום
אני אמור להרגיש נחות כאילו, אני אמור להרגיש שכאילו לא נותנים לי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תשמע, הרגשות שלך זה עניין שלך, אני בינתיים התייחסתי מאוד בכבוד ואני לא מוכנה שתבזבז את הזמן של הוועדה בגלל שיש לך אג'נדה ומצלמה - - -
גיא טל - טייטלבאום
חברת הכנסת - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבקשת ממך שתתן לי לנהל את הדיון אחרת אני אצטרך באמת לנהל אותו לא כפי שאני אוהבת לעשות.
גיא טל - טייטלבאום
וזה מה זה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ומה זה, תיכף תראה אם תמשיך ככה, אני מאוד מבקשת, אל תקח את זמן הדיבור של כל האנשים מדיון מאוד חשוב.
גיא טל - טייטלבאום
אני שואל שאלה ואת מאיימת עליי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נו באמת. אתה יודע מה אני לא מאיימת כי אתה תיכף תצא מפה על ידי הסדרנית ואני לא אמשיך לאיים אני כן אעשה. אני מבקשת ממך לעצור אתה לא בזכות דיבור, תודה.

אני לצערי הרב קיבלתי עכשיו הודעה מנציגת הרשות לקידום מעמד האישה ממשרד לשוויון חברתי האחראים על נושא תקצוב מגדרי שכנראה התבלבלו מבחינת התאריך וכנראה הבלבול הוא לא רק בתאריך ואני מאוד מצרה וכועסת על זה שדיון חשוב כזה לא טורחים להגיע אליו.

אני מבקשת מנציגות מרכז אדווה, הגשתן נייר עמדה, יעל חסון, בבקשה גברתי.
יעל חסון
תודה רבה. אני לא אאריך בדברים מעבר למה שאילנית כבר דיברה עליו ומעבר למה שאמרתן. אני כן רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל אנחנו לא היינו מעורבות השנה בגלל לוח הזמנים הקצר שהזכרת, אנחנו לא היינו מעורבות השנה בליווי המשרדים כמו שכן היינו בשנה קודמת בתקציב הקודם - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ב-2017 - - -
יעל חסון
ב-2017 ו-2018 ליווינו את המשרדים באיזשהו פיילוט - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, אני לא שואלת על ליווי בהכנת התקציב אז. אני מדברת לאורך שנת 2017, אני יודעת שאתם הייתם המלווים של המשרדים מבחינת המשרד, האם עשיתם איזשהי פעילות, עבודה מול המשרדים ב-2017?
יעל חסון
לא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
למה?
יעל חסון
עיקר העבודה הסתכמה בהגשת הצעת התקציב של 2017-2018 ומאז בעצם ההתקשרות הסתיימה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אפשר לדעת מתי זה מאז?
יעל חסון
אחרי שהוגש התקציב למעשה. אחרי דצמבר שנה שעברה, אחרי שהוגש התקציב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
2016?
יעל חסון
כן 16'.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מדצמבר 2016 בעצם לא הייתה פעילות, לפחות שלכם, כזכיינים בליווי. אתם הייתם ה- - -
יעל חסון
כזכיינים בליווי, בדיוק. ההתקשרות נעשתה עכשיו מחדש, צריך להגיד את זה, אבל בגלל, שוב, לוח הזמנים החריג השנה בהגשת התקציב אנחנו לא היינו מעורבות השנה וראינו את התקציב כמו שכולם ראו אותו כשהוא עלה לאתר של אגף תקציבים. אנחנו כן מתכוונות בשיתוף הרשות למעמד האישה לעשות כנס למנכ"לים ולגזברים במשרדי ממשלה, אנחנו כן חושבות שצריך לגייס את המנכ"לים לתהליך הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מי עושה את הכנס? אתם כמרכז אדווה?
יעל חסון
הרשות למעמד האישה תעשה אותו, אנחנו נסייע מבחינת ידע מקצועי. וזה נכון שיש בתוך התכנית לשנה הבאה או למהלך השנה הקרובה רעיון לעשות הכשרות אישיות ומותאמות לכל אחד מהמשרדים.

אני כן רוצה להגיד משהו ספציפית לגבי איך שנראה הניתוח. ניתוח מגדרי של תקציב, צריך להגיד, זה לא מטרה בפני עצמה. החשש הגדול שלנו זה שזה יהפוך להיות פרוייקט טכני, זה מאוד יפה לראות את הנתונים הסטטיסטיים שנה אחרי שנה אבל זה לא העניין. המטרה של הדבר הזה זה לחשוף דפוסים של אי שוויון ואחר כך לתקן אותם.

ואני חושבת שזה הדבר שהכי הכי חסר בכל הניתוחים של כל המשרדים, אין הסברים לפערים שנמצאו כבר שנה שנייה ושלישית בחלק מהמשרדים. זאת אומרת, זה שיש פער, אוקיי, ראינו, ואין שום תכנית אופרטיבית לתיקון שלהם. וזה בעצם מה שהיינו מצפות כצעד הבא ובעצם זה מה שנמצא על האג'נדה שלנו מבחינת ליווי להבא של המשרדים, לשבת עם כל משרד על איזשהי תכנית אופרטיבית של תיקון, לפחות של חלק מהדברים שנמצאו עד עכשיו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עד כמה שזכור לי אתן גם חברות בוועדת ההיגוי.
יעל חסון
אנחנו לא חברות רשמיות בוועדת היגוי, אנחנו באות לישיבות שלה כשהן מתקיימות אבל הן לא התקיימו הרבה זמן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הייתן מוזמנות לאחרונה - - -
יעל חסון
בשנה האחרונה לא הייתה ישיבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, לא הייתה ישיבה, תודה רבה. אני מבינה שנציגת משרד הפנים, תמי, נמצאת, אנחנו בזמנו העלינו את הבעייתיות הקיימת שמשרד הפנים התקשה אז בלנתח את התקציב וההסבר היה שרוב התקציב של משרד הפנים מחולק לרשויות המקומיות ושם אי אפשר לעשות את הניתוח. בזמנו אני נפגשתי עם יושב ראש מרכז השלטון המקומי, מר ביבס, וגם נפגשתי עם המנכ"ל של משרד הפנים ושניהם התחייבו, באתי ברעיון של לעשות פיילוט, לקחת כמה מהרשויות המקומיות, כן לבדוק שיהיה פיילוט מייצג, דיברנו על עשרה, קיבלנו החלטה שאכן תריצו את התכנית. אני באמת מעוניינת לשמוע איפה זה עומד ואיך אתם מתכוננים לעשות את זה.
תמי נאסה
בחודשיים האחרונים אנחנו בעצם עובדים במסגרת צוות בשיתוף רשויות מקומיות ובנינו איזשהי תכנית על פיה ינותח התקציב במסגרת הפיילוט. הגדרנו שמונה רשויות שיכנסו לפיילוט שהן בתמהיל שונה גם מבחינת המעמד המוניציפלי, גם מבחינת הגודל. יש גם רשות מיעוטים. אנחנו בעצם עכשיו אחרי שגיבשנו את התכנית וניתחנו פרטנית מול שתי רשויות את ההתכנות ואת היכולת להשיג את הנתונים אנחנו יוצאים לדרך בשמונה הרשויות. כרגע אנחנו עובדים פרטנית מול עיריית ראשון לציון וחוף השרון ועתידות להכנס גם בני ברק, באר שבע, יהוד מונוסון, גני תקווה, קצרין וחורפש, זה כרגע הרשויות שנבחרו על ידי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אין אף עיר ערבית בעצם. חורפש זה כפר וזה כפר קטן.
תמי נאסה
נכון, זה כפר, זה מועצה מקומית. את מעוניינת ש- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו דיברנו שכן, יהיו בין הגדולים גם עירייה כך שנוכל גם לעשות איזשהי השוואה מסויימת. קודם כל אני מברכת על זה שלקחתם את זה ברצינות, הקמתם את הוועדה, הוועדה היא בתוך המשרד או שגם בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי או הרשות בעצם?
תמי נאסה
הוועדה כוללת נציגים שלנו מהמשרד ונציג מהמשרד לשוויון חברתי. וכמו שאמרתי, נציגות מרשויות מקומיות שאיתן במסגרת השבת הזה נעשתה חשיבה על המתודולוגיה ואנחנו נרחיב ונוסיף את יתר הרשויות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבינה שמרכז אדווה, אתן חזרתן, יש התקשרות חדשה איתכן כמייעצות ל - - -
יעל חסון
כן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שכדאי מאוד להעזר אם כבר הרשות קיבלה או התקשרה עם מרכז אדווה הידע שיש להן בנושא הוא ידע רב וכדאי מאוד לקבל אותו. יש לו"ז?
תמי נאסה
כן, אנחנו מצפים לקבל את תוצאות הפיילוט בשתי הרשויות שדיברתי עליהן, ראשון לציון וחוף השרון, אחרי פסח. ובהתאם לתוצאות אנחנו נמשיך הלאה עם יתר הרשויות, נפיק לקחים כמובן ואז נמשיך הלאה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
האם יש צפי נגיד שעד יוני אתם תסיימו את זה? יש איזשהו טווח זמן שאתם מדברים עליו?
תמי נאסה
כן, אנחנו בשאיפה כן לסיים את זה תוך, שוב, אחרי פסח אנחנו נשב ונפיק לקחים ומשם עוד בערך חודשיים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, אז אנחנו מצידנו כוועדה נשמור על קשר וננסה לברר גם את הקשיים שעומדים בפניכם ואיך זה הולך עם הרשויות. אני מאוד שמחה לראות שאת אופטימית שאת רוצה תוך חודשיים אחרי פסח כבר לסיים עם הרשויות המקומיות, אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה.
תמי נאסה
לא, אנחנו עוד פעם, אמרתי שנראה איך זה עובד בראשון לציון, הם כבר עובדים על זה בערך חודש וחצי. אם הם יביאו נתונים תוך חודשיים אז אין שום סיבה שזה לא ייצא ביתר הרשויות, אבל יכול להיות שכן יהיו עיכובים, אבל אנחנו עובדים על זה בנחישות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. אני מאוד שמחה, כפי שאמרתי, שאנחנו לא נרפה ואנחנו לא מתייאשות, אנחנו פונות והנה התוצאות גם כן. להערתך יעל, בעניין שזה לא מטרה בחד עצמה, באמת אנחנו ככה מתייחסים לנושא הזה ואני אמרתי את זה בכל הדיונים הקודמים. זה כלי וכלי שיכול לשרת אותנו או כלי שיכול להפוך למן הרגשה טובה שהנה עשינו את הדברים בצורה טכנית ביותר ולא למדנו ולא הפקנו לקחים.

אני חושבת שאחת המטרות העיקריות שצריכות לעמוד מולנו עכשיו זה קודם כל להחזיר, להפעיל את המכונה מחדש. לא יכול להיות ששנה שלמה כאשר אנחנו יודעים שאנחנו עומדים מול תקציב אשר יסתיים ב-2018 ועדת ההיגוי של התקצוב המגדרי, לצערי הרב, אני שומעת שהיא לא התכנסה ועד כמה שידוע לי היא לא התכנסה ואני אנסה לברר את זה ברגע שיהיו לי תשובות מהמשרד לשוויון חברתי שאמון על הנושא הזה.

אנחנו רוצים שהמשרדים השונים ומי שעומד בראש המשרדים האלה יתחילו להפנים את הצורך בניתוח הזה לא בכדי שייעשה ולא בכדי ללמוד איך עושים את זה אלא לעבור הלאה לאיך מקדמים שינוי אמיתי שיסגור את הפערים. ולא יכול להיות שנישאר במצב של צילום תמונה, אנחנו רוצות לעבור כבר לשינוי התמונה הקיימת.
קריאה
יש אפשרות ל - - - אני רוצה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את נרשמת לדיון? אז הנה, אני עוברת על השמות הרשומים ואני אתן זכות דיבור. מיכל פנט פלג מנשים עושות שלום.
מיכל פנט פלג
נעמי רגב תדבר במקומי.
נעמי רגב
שלום, מיכל ביקשה ממני שאני אדבר במקומה, אני גם מנשים עושות שלום.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ברוכה הבאה, בדרך כלל אם מוותרים על זכות דיבור לא מעבירים אותה הלאה, אבל בסדר, אין לי שום בעיה, בבקשה גברתי.
נעמי רגב
קודם כל אני רוצה לברך על העלאת הנושא והדיון בו והועלו פה דברים על תכנית אופרטיבית וצעדים מעשיים. ואני רוצה להרחיב נקודת מבט ולהזכיר ולהתייחס להחלטת הממשלה 2331 מדצמבר 14' שהיא בעצם קראה לגיבוש תכנית פעולה כוללת לשוויון מגדרי בראשות מנהלת הרשות לשוויון האישה ובסיוע המטה הכלכלי חברתי, תכנית פעולה כוללת לייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במגוון הציבורי, גם הפרטי, בדגש על מוקדי קבלת החלטה. כשהתכנית הזו תיושם - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עדיין לא - - - הטמעה חשיבה מגדרית שזה לא רק ייצוג, זה אפילו יותר רחב מזה.
נעמי רגב
נכון מאוד וזה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד. התכנית היא בעצם להטמעת חשיבה מגדרית, לשינוי כל התרבות הארגונית, שינוי תודעה, שינוי שפה. וכאשר הדברים האלה ייושמו באופן יותר מלא באופן טבעי זה יביא להעצמה נשית וזה יביא להגברת השוויון המגדרי יותר. זה מה שרציתי להעיר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אולי כדאי רק להזכיר שעדיין לא הוקמה הוועדה הזו מאז ולא דנה אפילו דיון אחד. כדאי לציין את זה. תודה.

מרים זלקינד משדולת הנשים.
מרים זלקינד
תודה רבה, מזל טוב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה.
מרים זלקינד
אני מאוד שמחה על הדיון הזה, דיון חשוב, קצת מצטערת שלא יהיה כמו בשנים עברו את הניתוח של כל משרד ומשרד כי זה מאפשר בכל זאת יותר התעמקות בתקציבים, תמונה יותר ברורה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לצערי הרב אתם יודעים את הלו"ז המאוד לחוץ שהגישו בו את הצעת התקציב הזו ואני לא הייתי בטוחה שיתאפשר לנו, גם הלו"ז של הוועדה תפוס עד סוף המושב אבל אנחנו נמשיך, במקרה שנמשיך להתכנס ולהיות פה, אנחנו נמשיך לעסוק אחר כך בנושא הזה.
מרים זלקינד
מקווה מאוד. אני מצטרפת למה שיעל אמרה שכמובן הניתוח עצמו הוא לא המטרה אלא התיקון והשיפור והעמידה על הבעיות באופן שצופה פני עתיד. גם לנו מן הסתם בגלל לוח הזמנים המאוד מאוד קצר שהיה האפשרות לדבר באופן רוחבי יותר דיי הצטמצמה. אבל אני כן רוצה להאיר כמה נקודות שבהן השדולה עוסקת באופן שוטף וקשורות כמובן לתקציב.

דבר ראשון זה היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות, נשים שהתפקיד החשוב שלהן בהטמעת חשיבה מגדרית שדיברנו עליה כאן ובשינוי בשטח של מה שקורה עם נשים ועם שוויון מגדרי מאוד מאוד חשוב ועדיין יש המון רשויות, אנחנו לא יודעות מספר מדוייק, שבהן אין יועצות. ומה שיותר בעייתי זה שאין תקצוב לפי תקנים וזאת הסיבה שאנחנו לומדות שגם המשרד לשוויון חברתי וגם משרד הפנים בעצם לא מצליחים לאייש את המשרות החשובות האלה ושום דבר לא מתרחש עם זה כבר שנים וככה מגיעות מדיי שבוע לשדולה, ואני בטוחה גם לארגונים נוספים, תלונות ובקשות לסייע לרשויות שפשוט נמצאות תקופות ארוכות מאוד ללא יועצות.

דבר שני זה כמובן, אנחנו דיברנו על זה גם מול השר בנט לפני כמה ימים בוועדת החינוך, בוועדת הבריאות, על כך ששוב נדחה התקצוב והקמה של המועצה לגיל הרך. מועצה שיכולה לסייע מאוד לנשים עובדות, לילדים, לתת פתרונות לנושא של ילדים עד גיל שלוש שכיום אין לנו פתרון עבורם ושכמובן זה משפיע יותר מכולם על נשים.

באותו עניין, אך בעניין מעט אחר זה שהשנה עבר בתקציב הסעיף שדוחה בפעם השמינית את היישום של חוק יום חינוך ארוך שההשפעה שלו כמובן על יכולת התעסוקה של נשים, על החינוך של הילדים שלנו היא שוב עצומה.

אז צריך לדבר גם על מה שיש בתקציב אבל גם על מה שאין בו ועל ההחלטות שנדחות בו ללא הרף ולתת על כך את הדעת. תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. אני חושבת שחלק מהדברים שאמרת מתייחס גם לעובדה שהציגה אילנית מהממ"מ שלא נותחו התוספות התקציביות. כלומר, מעניין מאוד אם נעשה פעם ניתוח מגדרי לתוספות התקציביות שנכנסות למשרדים השונים ואיך הם מנוצלים, מה תהיה התמונה שם. כי חלוקה זו או אחרת, הרי דחייה או הבאת החוק מחדש לדחייה ליישומו זה מעיד על אג'נדה מסויימת וזה מעיד על סדר יום מסויים.

כדאי מאוד, אם עושים את הניתוח של התוספות אנחנו נוכל לדעת גם עד כמה אנחנו כנשים או העניין של שוויון מגדרי עומד על סדר יומם של המשרדים השונים מבחינה עתידית, וזה מה שרצינו לדאוג לו, שהניתוח יהיה עתידי ולאו דווקא רטרואקטיבי לאחר שכבר אין מה לעשות איתו. הרי אם מנתחים רטרואקטיבי, מנתחים לשנה שעברה, זה כבר חלב שנשפך, אי אפשר לתקן אותו אם לא לומדים ממנו.

ואפשרנו את הניתוח בדיעבד כדי ללמוד ממנו וליישם אותו הלאה. אבל רק ללכת אחורה ולנתח אחורה זה כבר באמת הפך למן תרגיל כזה טכני שסתם עושים אותו כי יש לנו החלטת ממשלה שצריכים איכשהו לעמוד קרוב ליישום שלה. אבל צריך ללכת יותר קדימה.

ליאת תמיר, יועצת ראש העיר קריית אונו למעמד האישה, בבקשה גברתי.
ליאת תמיר
צהריים טובים, זה חלק מהתפקידים, כל יועצת יש לה כמובן תפקידים נוספים, זה לא התפקיד היחיד. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, מרכז אדווה, את ציינת שאתם תקיימו כנס למנכ"לים וגזברים בנושא של תקציב מגדרי. לנו היועצות ישנה חשיבות מאוד גדולה לעצב מדיניות ולא להיות אמרגניות של אירועים אז לכן יש חשיבות לשים דגש ולזמן גם אותנו לכנס מהסוג הזה. כי בסופו של דבר אנחנו מאוד נרצה להטמיע ולקדם את הנושא הזה.

דבר נוסף, שדולת הנשים ככה נגעה בנושא שלנו כיועצות. לרשויות אין שום תקציב בניגוד מהמשרד לביטחון פנים שאני מנהלת תכנית עיר ללא אלימות אז המשרד לביטחון פנים מעביר תקציב לשכר שלי וכיועצת הרשות לא מקבלת שום תקציב על זה. זאת אומרת, זה תקציב שהוא התנדבותי בסופו של דבר כי אין תקציב ליועצת, לשכר שלה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כדאי להגיד שאפילו לפי החוק הם חייבים לתת תוספת מבחינת דרגה - - -
ליאת תמיר
זה על חשבון הרשות. המשרד לשוויון חברתי לא מעביר שום תקציב לשכר של היועצות. מנהלת תכנית עיר ללא אלימות, אני גם מנהלת תכנית, המשרד לביטחון פנים מעביר תקציב לשכר שלי. יועצת למעמד האישה בכל הרשויות זה בעצם תפקיד התנדבותי. בנוסף, אני גם הממונה למניעת הטרדות מיניות בקריית אונו ואלה תפקידים שלא מתוקצבים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חייבת להגיד שאפילו כאשר עבדתי מאוד קשה כדי להשיג תקציב של 5 מיליון כל שנה למשרד לשוויון חברתי כדי למנות יועצות בתקן באוכלוסייה הערבית עד עצם היום הזה אני נאבקת למרות ההצהרה המאוד חגיגית שהייתה על התכנית הזו וקבלת התכנית הזו. עד עצם היום הזה אני נאבקת, אין אפילו תקן אחד למרות שמשרד הפנים בישיבה עם המנכ"ל הסיר את כל החסמים שעלולים לעמוד מול התכנית הזו, עדיין לא התבצעה התכנית לצערי הרב.
ליאת תמיר
עוד שאלה, לגבי הפיילוט שמשרד הפנים עושה במספר רשויות אז אני רואה שבקעת אונו יש לנו נציגות יפה, מכוון שאני לא יודעת איך נעשה הפיילוט השאלה שלי אם יש יועצות שהן שותפות לפיילוט או שזה נעשה רק ברמת גזבר ומנכ"ל.
תמי נאסה
אין יועצות.
ליאת תמיר
חבל.
תמי נאסה
אנחנו נקח את זה - - -
ליאת תמיר
אז אני אומרת שבסופו של דבר - - -
תמי נאסה
אנחנו כרגע בונים את זה, ההערות האלה חשובות.
ליאת תמיר
אז לכן יש ועדה כדי שאנחנו נעלה סוגיות משמעותיות וחשובות. ובאמת אני רואה שהתפקיד של היועצת דיי נדחק. זאת אומרת, אין אפילו, את מבינה, לא לוקחים את זה חלק מהאג'נדה שצריך לזמן יועצות ויושבות כאן נשים בשולחן גם ממרכז אדווה והכנס פונה לגזברות ומנכ"לים.
קריאה
אנחנו עובדות צמוד עם היועצות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא חושבת שקיימת טעות בלפנות לגזברים ולמנכ"לים. אני רוצה שיפנו כי בסופו של דבר המנכ"ל הוא זה שדוחף הוא זה והגזבר הוא זה שמבצע והוא יודע בדיוק מה קורה. אני רוצה שכן, אם דיברנו על הטמעת חשיבה מגדרית אז זה אחד מהתהליכים שצריכים לקרות. אבל זה לא בא במקום שאתן כיועצות תהיו חלק מהתהליך. ואני שמחה שנציגת משרד הפנים כבר לקחה ורשמה את ההערה הזו ואכן אני מקווה שאתן תעבדו שיהיו חלק מהתהליך הזה.
ליאת תמיר
אז באמת ההבהרה היא זה לא במקום אלא בשותפות וביחד. זהו, ושיהיה באמת בהצלחה ושנראה תוצאות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. אני רוה שלא נרשמו לי עוד - - - כן אדוני, בבקשה.
נס מי-פז
נס מי-פז מעמותת הקשבה. למעשה זה התנועה לקידום שוויון בהורות. אני רוצה אולי כמה דברים ממש קצרים. אני ממליץ אולי לצרף מעבר ליועצות בנושא של קידום מעמד האישה וזה אולי גם לקחת יועצים ואני אומר בתור אחד שהיה ממונה על נושא של הטרדות מיניות בחברת הייטק. בנוסף לתפקידים אחרים, דרך אגב, זה הוטל עליי בהתנדבות גם כן אז אני מבין בהחלט על מה את מצירה כי אין לך הרבה יותר מדיי משאבים כדי לטפל בזה. אז זה בהחלט נכון. יועצים זה דבר נכון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יועצים למה?
נס מי-פז
ברשויות המקומיות שיש יועצות לנושא של קידום מעמד האישה אז גם יועצים יכולים לבוא בחשבון, זה גם כן חלק מהשוויון - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יועצים לקידום מעמד האישה?
נס מי-פז
בהחלט, למה לא? אנחנו יושבים פה נשים וגברים.
קריאה
לפי החוק זה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת.
נס מי-פז
ואני רוצה להגיד לך שאני תומך מלא בכל הנושא הזה, אין ספק בכלל, להיפך - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רק שאלתי שאלת הבהרה. בבקשה.
נס מי-פז
כמו שאנחנו עושים בנושאים אחרים גם כן אני חושב שצריך לבוא לידי ביטוי הנושא גם שברגע שרוצים לקדם את הנושא של מעמד האישה צריך לדעת גם לשחרר בקצה אחר כי להחזיק בקצה אחד ולרצות למשוך בקצה אחר זה קצת איפשהו כך סותר. אז יש גם דברים שבהם למעשה גברים לא מופלים לטובה, אלא הפוך, מופלים לרעה. אז כן יש מקום להביא את המצב הזה, זה ייצור מצב יותר של, אני חושב שאפילו תחושה של איזון, של פוליטיקלי קורקט ולא רק איזה מצב שאולי יש תחושה שאולי חלק מהמשתתפים פה ביטאו של רק רצון להוביל רק בכיוון אחד, אלא זה כיוון אחד של כולנו, קידום, שיהיה לנו שוויון מגדרי. תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. אני קודם כל רוצה להודות לממ"מ על המסמך המקיף שהכנתם - - -
מיכל לזרוביץ'
אפשר להוסיף משהו?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בבקשה.
מיכל לזרוביץ'
מיכל מנציבות שירות המדינה מהאגף לשוויון מגדרי. כן רציתי להגיד בנוגע ליועצות וכן לחלוק שכן נעשו במשרדים הרבה מאוד מהלכים בנושא של קידום חשיבה מגדרית, זה תהליכים שלוקחים הרבה זמן. שינוי תרבות ארגונית, שפה, זה לא תהליכים שקורים ביום אחד. לא חושבת שגם אם יש דברים שעדיין לא נעשו לא אומר שלא נעשה שום דבר. לגבי יועצות אני רציתי להגיד שבשירות המדינה יועצות זה נוסף על תפקיד גם אבל שהן בדרגה נוספת אני חושבת שיש משמעות לכוח של התפקיד הנוכחי לפעמים אבל כמובן צריך לתת גם תגמול על עבודה רבה מאוד שנעשית על ידי היועצת ואני מסכימה עם השיתוף ושצריך את השיתוף של היועצות בכל המהלכים האלה שהמשרדים עושים כיוון שהם בעצם, אפרופו, איך מטמיעים את הסיפור הזה, זה חלק מהמדיניות שמגבשים בנציבות שירות המדינה שהשגרירות שלה זה שיהיה בכל משרד נציג שמביע את הקול הזה ורואה במשקפיים האלה ואומר את הדברים האלה ומביאה אותם אל השולחן. כמו שאמרת, יש את הבחינה, אמנם זה לא הבחינה המגדרית של התקציב, אבל כן הבחינה של השכר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה אחד מהפרמטרים.
מיכל לזרוביץ'
הממונות אכן לא התעסקו בבחינה המגדרית של התקציב ואני כן מבינה גם מאדווה וגם מהרשות לקידום מעמד האישה שזה משהו שעומד על שולחנם לביצוע בכנס לסמנכ"לים ועשייה שהיא כן לעבוד עם כל משרד ולעשות איתו את ה- - - אני יודעת שהם עשו פעולות בנושא הזה גם אם זה לא נמצא כרגע, התהליך לא הגיע לסיום שלו. אני יודעת שהם שיתפו אותנו במהלכים שהם מתכננים לעשות בטווח זמן הקצר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מתכננים, כן.
מיכל לזרוביץ'
מתכננים וכבר נמצאים בתוך תהליכי עשייה, לא משהו שהוא נמצא לעוד כמה שנים. זהו, אני רוצה להגיד שאני מצטרפת אליך כן בשפה שאנחנו כן מנסים להוביל ולעשות שינוי שפה של לדבר על הורות וכן כדי שנשים יוכלו לעשות, אנחנו צריכים לדבר על הורות שוויונית שבה לשני בני הזוג הם גם שותפים מלאים ואז גם שני בני הזוג יכולים להתפתח בקריירה שלהם בכל מקום שירצו לכל מקום שירצו להגיע. אני חושבת שעדיין צריך להכיר בזה, ולא סתם יש פה ועדת כזאת ש- - - צריך להכיר בזה שעדיין נשים יש עוד הרבה הרבה פערים שהן צריכות להגיע או להשלים אותן, להגיע למקומות האלה, לפני שאנחנו נדבר, עם כל הכבוד, גם על אפליה של גברים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, תודה. תודה רבה. למרות שאני, את האמת ,אני מכבדת את כל ההערות שנתת אבל אני הייתי רוצה לשמוע את ההערות האלה ממי שהיה צריך לדווח לוועדה וזה כמובן לדווח על מה שהרשות עושה ומה שהמשרד לשוויון חברתי עושים אני צריכה לשמוע מנציגים של המשרדים האלה ולא ממישהו אחר. עובדה שבשנה שעברה לא נעשה כלום בנושא של תקציב מגדרי. ואני חייבת להגיד דבר אחד- - - מה קורה היום?
אושרה לרר שייב
כי היא דיברה אז יש לי מה להוסיף, פתאום נזכרתי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מעניין שלקראת הסוף. בהנחיית קבוצות יש לזה משהו - - -
קריאה
בטיפול פסיכולוגי 5 דקות ליד הדלת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נכון, לפני שסוגרים את המעגל. בבקשה.
אושרה לרר שייב
קודם כל אני רוצה להצטרף לברכות, כבוד היושבת ראש, להולדת הנכדים שלך, הנכדה והנכד ושתגדלי אותם בנחת ושמחה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתם לא תתנו לי לשכוח ולהתמקד בדיון אה?
אושרה לרר שייב
לא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה.
אושרה לרר שייב
שתגדלי אותם בשמחה ונחת בשמחה שוויונית שנותנת הזדמנויות שוות מתוך מקום של צדק וחמלה ואהבה לאנשים. אני רוצה לייצג קצת את מה שקורה אצלנו במשרד החינוך דווקא בגלל הדברים שנאמרו כאן כדי לתת דוגמה. אנחנו כן עובדים ביחד. זאת אומרת אני כן עובדת עם התקציבים על איזשהו ניתוח של התקציב המגדרי למרות שזה לא מחוייב מהתפקיד שלנו. ומה שחסר לנו, ואת זה חשוב לי להבין, זה איזשהי תבנית, איזשהו תבנית ומבנה שיסביר לנו איך עושים סדר בכל הדברים האלה.

למשל, כשאני באה ואני אומרת שתכנית ניצנים שזה צהריי יום ותכנית החופש הגדול, הקייטנות, זה חלק מניתוח תקציב מגדרי כי זה מאפשר יותר לנשים וגברים, ובדרך כלל זה מאפשר ליותר נשים לצאת לשוק העבודה, אומרים לי, לא, המומחים שהתייעצנו איתם, זה לא קשור. הכל - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מי המומחים?
אושרה לרר שייב
לא חשוב, אני לא רוצה להלשין.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, השאלה מומחי מגדר או מומחי תקציב או מומחי תקציב מגדרי.
אושרה לרר שייב
לא במשרד לא. מי שהיה אמור להיות מומחה תקציב מגדרי כי אנחנו יש לנו את הדיונים שלנו כל הזמן בפנים. אני נתתי בכוונה דוגמה מוקצנת שמי שעוסק בתחום המגדר זה ברור לו שזה בפנים.

אז מה שאני רוצה לבקש באמת, אנחנו רוצים לעשות את זה טוב ויש לנו ועדה מגדרית וניתחנו את התקציב בוועדה ועכשיו אנחנו נצא החוצה ופרסמנו מכרז יועצים כדי לעשות ניתוח עוד יותר עומק כי אנחנו באמת רוצים ללמוד את הנושא. כי אנחנו לא כל כך מצאנו ואנחנו אומרים שאם לא מצאנו סימן שלא חיפשנו טוב. איזשהו ייעוץ באמת מקצועי, ורשמתי לפניי שב-OECD יש חומר, ואני אלך לקרוא, אני אלך לחפש, משהו רציני, עמוק, שלא אומר באופן כללי ואחר כך כשאני יושבת אחד על אחד ואומרת אוקיי, מה, תגידו לי מה, ניתחנו הכנסות, ניתחנו הקצאות בתכניות לבנות. מה מעבר לזה. תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. תודה רבה. אני חושבת שמה שהעלית בדיוק זה אחת מהכותרות שהתייחסה אליהם אילנית שזה עניין הקשיים. איך מבצעים את הניתוח של תקציב מגדרי ואיך מתייחסים לקשיים האלה. וועדת ההיגוי לניתוח תקציב מגדרי הייתה אמורה לספק את התשובות. הרי הם ביחד בנו איך עושים את הניתוח המגדרי וידענו מההתחלה שזה לא עונה על כל השאלות והוועדה הייתה צריכה להמשיך לשבת ולקבל את הקשיים האלה מהמשרדים, להעלות אותם, לדון בהם ולספק תשובות מקצועיות כולל התייעצות עם מה שקורה בעולם.

בעולם קיימים דגמים שונים של ניתוח תקציב מגדרי ואפשר ללמוד ואפשר לצרף ולקחת מכל דגם מה שנוח. למשל כל הנושא של ניתוח תשתיות, האם תקציבי תשתיות, האם לחלק את זה שווה בשווה, לבוא ולהגיד הנשים הן 52% מהאוכלוסייה אז בטח הן משתמשות ב-52% מתקציב התשתיות. אני חושבת שזה לא בהכרח בצורה כזו חלקה, אפשר לעשות לעצמנו הקלות וללכת לפי זה.

בגלל זה אנחנו אמרנו גם כן שדיונים עם מנכ"לים וחשבים הם גם חשובים כי הם אלה אנשי המקצוע שבונים את התקציבים, שיודעים איך בונים את התקציבים והם יכולים להעלות את השאלות ולפעמים גם לתת את התשובות ברגע שכן יהיה להם את המשקפיים האלה, המגדריות, שבוחנות את התקציב שהם עושים.

לכן, חשוב מאוד כן לאסוף את הקשיים האלה ולנסות. וחבל, כלומר, אפילו ישיבה כזו היא אמורה לספק חלק מהנושאים לדיונים שאמורים להתקיים או בוועדת ההיגוי או ברשות או בקשר הזה עם מרכז אדווה שזכו במכרז להיות המלוות לתהליך הזה, וחבל, אנחנו לא נוכל לשכתב את הדיון הזה ולהעביר אותו. אני מאוד מקווה שהנציגות של מרכז אדווה כן יעבירו את זה כשתתקיים הישיבה הראשונה של ועדת ההיגוי לתקצוב מגדרי.

רצית להתייחס, אני נותנת לך משפט או שניים ולא יותר כי אני רוצה לסכם את הדיון.
גיא טל - טייטלבאום
אני בעד שוויון ובכלל כלל גברי המגדר הגברי בישראל וההורי גם אבהי בעד שוויון מגדרי מן הסתם, מ-א' עד ת' כולל. עצם העובדה שאין פה בעצם גם את האיש ליד האישה, על איזה שוויון מגדרי מדובר- -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מבינה איזה איש.
גיא טל - טייטלבאום
- - זאת אומרת, עצם העבודה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בעצם פה יוצר את החוסר שוויון המגדרי הזה, זה מה שניסיתי להגיד גם בהתחלה. וחבל שכך כי אפשר לשלב כוחות ולהביא את זה לאיזון יחד. לא צריך להיות אחד - - - כמו שצחקתם או גיחכתם קצת כשנס מעמותת הקשבה הציע שגם יהיו יועצים גברים. למה לא? אנחנו חייבים לעבוד יחד- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אדוני, קודם כל אני נתתי משפט או שניים כי חשבתי שזה תורם בדיוק לסיכום הישיבה הזו. אני מצטערת להגיד שהוועדה הזו קראו לה פעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולא במקרה קראו לה את זה, כי כולם הבינו שמעמד האישה הוא לא מעמד שוויוני למעמד הגברים בחברה. באו והחליטו בקדנציה הקודמת להוסיף "לשוויון מגדרי". אז עכשיו מה? אנחנו צריכים לקידום מעמד הגבר והאישה ולשוויון מגדרי. הרי - - -
גיא טל - טייטלבאום
בוודאי, השוויון המגדרי עם הגבר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אדוני אתה לא מתווכח איתי, עכשיו זה זמן דיבור שלי.
גיא טל - טייטלבאום
זה דיון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא זה לא דיון, עכשיו אני מסכמת כיושבת ראש הדיון ואולי אם תקשיב לי קצת תשמע גם מה שאני הולכת להגיד. בגלל שיש הכרה שמעמד הנשים הוא נחות היה צריך לקדם את המעמד הזה כדי להגיע לשוויון מגדרי. הגבר כבר התקדם, הוא נמצא שם, צריך לקדם את האישה שתהיה לידו. לא צריך להנחית את הגבר ליד האישה כמו שאמרת אלא צריך להעלות את האישה להיות לצד הגבר כדי שיהיה לנו שוויון מגדרי.

בינתיים אנחנו דנים בניתוח תקציב מגדרי ואני רוצה להגיד ככה - קודם כל, אמרתי את זה בדיונים שהתקיימו על תקציב המדינה באופן כללי ואני אומרת את זה שוב. תקציב המדינה זה לא מספרים וזה לא סכומים. תקציב מדינה זה הצהרת כוונות, זה הצהרת כוונות וסדר יום ומדיניות של הממשלה, כל ממשלה שהיא. לכן כאשר אנחנו דנים בתקציב המדינה אנחנו דנים בעצם במדיניות לבניית העתיד של המדינה. להביא את תקציב המדינה במחטף כזה של חודשיים שלא מאפשרים גם הכנתו אפילו בצד הזה שאנחנו מדברים עליו של תקציב מגדרי היא דבר שיפגע בנו בסופו של דבר. הבאת התקציב בלי הכנת הניתוח ולמידה אמיתית של הניתוחים הקודמים ואיך אפשר לשפר את המצב זה אומר, אם מאשרים את התקציב הזה, שדנו את עצמנו לתקציב שימשיך את העוולות עד סוף 2020. וחבל שהמצב הוא ככה ואני חושבת שהגיע הזמן להגיד את הדברים במקומם כי בסופו של דבר אישור תקציב כזה ינחה את משרדי הממשלה עד סוף 2020.

אני התחלתי ואמרתי שאני מודה לממ"מ שמלווה אותנו בתהליך הזה כבר בשלוש השנים האחרונות וכנראה ימשיך ללוות אותנו כדי שיעזור לנו בללמוד את המסות הגדולות של, אני לא יודעת אם אתם יודעים, תקציב המדינה זה חבילות כאלה וערימות כאלה שאי אפשר ללמוד אותם בקלות. אני יודעת שעשיתם עבודה קשה ואני מודה לכם. וכמובן אני מודה למרכז אדווה על הניתוח שגם הועבר אלינו.

אני מצרה על כך ואעביר על זה מכתב בשם הוועדה למשרד לשוויון חברתי והרשות לקידום מעמד האישה על ההעדרות שלהם מהדיון היום. אני לא חייבת להכנס לפרטי פרטים למה נעדרו אבל חובתי לציין שהעדרות היא מאוד מורגשת כאשר ועדה בכנסת מזמנת דיון כזה עובדי המשרד צריכים להתייצב וצריכים לדווח על הפעילות וזה פוגע קשות בעבודת הבקרה שאנחנו כנציגי ציבור, כנבחרי הציבור, המחוקקים, צריכים לקבל את המידע הזה כדי שנוכל גם לעשות את הבקרה וגם ללמוד לעתיד איך אפשר ללכת עם זה.

אני גם מצרה על כך שנודע לי שלא התקיימו הכשרות או פעילות בשנה שעברה בעניין התקצוב המגדרי. לצערי הרב, אני חושבת ואנחנו הבנו וחשבנו שעברנו הלאה, אי אפשר לא לציין, אנחנו יודעים שהייתה בעייתיות מסוימת, לא הייתה מנהלת רשות שיכלה כן להפעיל את התכניות שהן באחריות של הרשות אבל אנחנו קיבלנו דיווחים כל הזמן שאומרים שכל הסמכויות הועברו למנכ"ל המשרד כך שהמשך התכניות היה אמור להתקיים כסדרו ולא להגיע אחרי שנה ולגלות את זה.

אני גם מבקשת מהמשרד לדווח לנו על קיום או אי קיום של ועדת ההיגוי שהייתה אמורה ללוות את התקצוב המגדרי. כמובן אנחנו מברכות על קיום הכנסת שהרשות הולכת לקיים בנושא של תקצוב מגדרי. אנחנו מבקשות להעביר את זה למימדים של מעבר לכנס של יום אחד אלא להכשרות יותר אינטנסיביות.

אני חושבת שהגיע הזמן גם שוועדת ההיגוי תתכנס בדחיפות כדי לשמוע ולקבל ולבקש דיווחים מהמשרדים השונים על הקשיים שעומדים בפניהם כדי ללמוד איך אפשר להתגבר על הקשיים האלה ולספק תשובות מקצועיות למשרדים השונים.

אנחנו מברכים על זה שמשרד הפנים כבר מקיים את ההבטחה שקיבלנו בוועדה ואכן הולכים בכיוון של יישום הפיילוט. אני מבקשת לאחר פסח כאשר תקבלו את המידע, תשלחו לנו הערכת לו"ז ורשימה של הכפרים או הרשויות המקומיות והעיריות שנכללים בפיילוט הזה והשיקול העיקרי של המגוון ההוא.

אנחנו רושמות בפנינו ואנחנו נפנה גם כן לוועדת ההיגוי כדי שתקח את זה בחשבון שאנחנו נרצה לראות כבר את ההחלטה של הוועדה הזו והועברה גם למשרד וגם למשרדים השונים שניתוח תקציב מגדרי אמור להתקיים על התקציב המונח בפני הכנסת ולא על התקציב, כפי שאמרתי, על החלב שכבר נשפך. אנחנו רוצות להיות משפיעות על הקצאת התקציבים ולא רק לצלם מצב שקרה בדיעבד. אנחנו רוצות שתהייה לנו אמירה מאוד ברורה על תקציב שהולך ומתגבש בשלבים הנוכחיים. ולכן הניתוח אמור להתקיים על השנים שיבואו ואני חושבת שהגיע הזמן אולי לבקש שעד סוף שנת 2018 המשרדים יעסקו בניתוח התקציב המוצע, אם אושר או לא אושר, שיתחילו לנתח אותו.

הגיע הזמן גם לפנות לרשות ולבקש להעלות ולרכז את כל הניתוחים שנעשו לתקציב המגדרי ולהעלות אותם כפי שנדרש בהחלטת הממשלה.

אנחנו מודאגות מזה שדווקא לא מנתחים שכר בכירים. אני חושבת, ואני מקווה שאני משערת לא נכון, אבל אני מצפה שהפערים האמיתיים דווקא יתגלו בניתוח שכר בכירים ואנחנו נבקש גם שהמשרדים יעשו ניתוח של שכר בכירים, של אלה שלא עשו, ואני מבינה שרובם לא עשו את זה.
אילנית בר
לא רובם - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אלה שלא עשו נפנה אליהם ונבקש שאכן יעשו.

הוועדה תפנה למזכיר המדינה ולשרה לשוויון חברתי ותדרוש שבאמת ידאגו ליישום החלטת הממשלה בזמנו בעניין תקצוב מגדרי מאחר וזו החלטת ממשלה, זו אחריות של המשרד אמנם, זה נכון, אבל זו אחריות טוטאלית של הממשלה כולה.

אני חושבת שהתייחסנו להכל. לצערי הרב, אני רואה שיש משרדים שלא ניתחו יותר מאשר 60% מתקציב המשרד שלהם ואנחנו נפנה אליהם ונבקש שידווחו למה זה נעשה בצורה כזו.

אני מציינת שוב את הניתוח שנעשה גם על ידי הכנסת ואני מקווה שעד סוף השנה נתחיל לקבל את הניתוח ממשרד מבקר המדינה ואנחנו נמשיך בעניין בנק ישראל.

אני מודה לכולם ונועלת את הישיבה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים