ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/02/2018

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-28OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 6

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד

בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

יום שני, י"א באדר התשע"ח (26 בפברואר 2018), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

שולי מועלם-רפאלי

מרב מיכאלי

יואב קיש
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין

מאיר כהן

עליזה לביא

סאלח סעד

רחל עזריה
מוזמנים
שיר מזרחי - מתמחה, משרד המשפטים

ליאת יעקובוביץ' - עו"ד, משרד המשפטים

ניבאל חסנין - ממונה מחלקה משפטית, משרד המשפטים

מוריה בקשי כהן - ראש אשכול, משרד המשפטים

אדם אבזק - יועמ"ש בתי דין שרעיים, משרד המשפטים

לירון אשל - עו"ד, המועצה לשלום הילד

מאירה בסוק - יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת

יסכה מזרחי - מזכירת הלשכה, לשכת הטוענים הרבניים

פיליפ מרכוס - שופט בדימוס

דליה אלוני - חברת ועד מרכזי, הסתדרות הפסיכולוגים

צפורת שימל - יועצת משפטית, אמונה

אורנית רייניץ - מתנדבת

שושנה גולדשטיין - מתנדבת

זיסל בלאק - מתנדבת
ייעוץ משפטי
נועה ברודסקי-לוי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018, פ/4212/20, הצעת ח"כ יואב קיש
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. 26.2.2018, י"א באדר התשע"ח. הצעת החוק, כפי שאמרנו, הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19). הדיון היום היה צריך להיות בהצבעה על הרביזיות שהוגשו. כל עוד הסעיף שמתלה ביכולת כלכלית נמצא גם הרביזיה שלי נמצאת. ברגע שהסעיף הזה ירד, אני מושך את הרביזיה שלי. זאת אומרת, יישארו רביזיות אחרות שהגישו יואב ומרב מיכאלי שייכנסו. מאחר ויש דין ודברים עם המצביעים על הצעת החוק היום ועדיין אין הסכמות, ואני הבטחתי לעצמי ולאחרים שאני אקדם את החוק הזה רק בהסכמה, אז אני לא אקיים את ההצבעה על הרביזיה כרגע, אבל אני אומר לכם, מודיע לפרוטוקול, שייתכן מאוד שבמשך היום נכנס את הוועדה שוב. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:12.

קוד המקור של הנתונים