ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/02/2018

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-18OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 569

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, ו' באדר התשע"ח (21 בפברואר 2018), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צה"ל), התשע"ז-2017

הצעתם של חברי הכנסת שולי מועלם-רפאלי, בצלאל סמוטריץ, יאיר לפיד, אמיר אוחנה, יואב קיש, מירב בן ארי, דוד ביטן, עודד פורר, אלעזר שטרן, יואל רזבוזוב, יעקב מרגי - רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מסעוד גנאים

חנין זועבי

מרדכי יוגב
מוזמנים
אלירז קראוז - מנהלת אגף רוח וחברה, משרד החינוך

בלה רדונסקי - עו"ד, ייעוץ משפטי, משרד החינוך

ניקולא ניסים טובול - רכז פרויקטים, המכון לאסטרטגיה ציונית

עדי יהודה ארבל - המכון לאסטרטגיה ציונית

רפי בטיט - מוזמן/ת

עירית ורונין - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צה"ל), התשע"ז-2017

הצעתם של חברי הכנסת שולי מועלם-רפאלי, בצלאל סמוטריץ, יאיר לפיד, אמיר אוחנה, יואב קיש, מירב בן ארי, דוד ביטן, עודד פורר, אלעזר שטרן, יואל רזבוזוב, יעקב מרגי - רביזיה
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-21 בפברואר 2018, ו' באדר התשע"ח. על סדר היום הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צה"ל), התשע"ז-2017 של חברת הכנסת שולי מועלם וקבוצת חברי כנסת.

היה דיון והייתה הצבעה. הוגשה רביזיה על ידי חברת הכנסת חנין זועבי. אנחנו נצטרך להצביע עליה. את רוצה לומר כמה מלים?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כן. קודם כל, אני חושבת שהיינו צריכים לדון בחוק הזה הרבה יותר לעומק. אני חושבת שזה חוק מסוכן ואני חושבת שהיינו אמורים להודיע לכל חברי הוועדה על ההצבעה כי יש חברי ועדה שלא ידעו על כך. אני לא יודעת אם יידעתם אותם.
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו תוך כדי הדיון שתהיה הצבעה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
יש למשל הצבעות שלא מודעים להן.
היו"ר יעקב מרגי
אלא אם כן אני מראש מתכנן את זה ואז אני מודיע שההצבעה תהיה בשעה כלשהי. אבל זה לא היה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כלומר, ידעתם בהתחלת הישיבה שתתקיים הצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
שיש היתכנות. כן.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא הודעתם לנו. כאשר אני שאלתי אותך, מסעוד שאל אותך ואני שאלתי את מסעוד, אתה אמרת שאין הצבעה.

כאשר יש חוקים שאתה יודע שהם חוקים במחלוקת, אני רוצה לבקש ממך להודיע לנו גם אם זה לא לפי התקנון.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב. אני מצטרף לדברים.
היו"ר יעקב מרגי
אני לוקח לתשומת לבי. לי אין בעיה. מכירים את הדיונים שלי, הם בשקיפות מלאה ואין בעיה שאני אומר בצורה הכי ברורה אם מתקיימת הצבעה ומתי, אם אני יודע מתי ויש היתכנות. יתכן שיהיו מצבים שאני אומר שכרגע אני לא יודע אם תהיה הצבעה. אין לי בעיה לומר את זה ולשים את זה על השולחן.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
כפי שאמרה חנין, גם אני שאלתי אם תהיה הצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
לא הודעתי לחברי הוועדה. סיימנו?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
הצבעה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, גם חבריי חברי הכנסת מהסיעה המשותפת. מערכת החינוך של מדינת ישראל היא לא מערכת רק של ולמרות ששר החינוך שם מאוד בראש מעייניו את התגבור של המתמטיקה והאנגלית, והדברים האלה הם ודאי חשובים והם שייכים לכל התקדמות האנושות בכלל ומדינת ישראל בפרט, אבל היא לא רק מערכת ששייכת להישגים וציונים של התלמידים רק במתמטיקה, פיזיקה או אנגלית, ואני בכלל לא מזלזל, גם בליבה של לימודי יהדות ודברים אחרים.

יחד עם זאת, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, כמו שנכתב או נאמר והדברים הם ברורים, ומכוח ההגדרה של המדינה והמציאות של המדינה, ומגילת העצמאות על יסודה נוסדה המדינה, ברי לגמרי שכל מערכת החינוך מבוססת בראש ובראשונה על העולם הערכי. על ערכים. לא רק על ידע. כאשר גוף זה או אחר רוצה להיכנס למערכת החינוך ולבטל או לזלזל או לפגוע באותו מסד ערכי של מדינת ישראל, של קיומה או של קיומם של יהודים, או של צה"ל שמגן על קיומנו, של כל גוף אחר, מערכת החינוך, זאת לא רק זכותה אלא זו חובתה למנוע. אתמול היינו בכנס לשלום הילד באוניברסיטת באר שבע והנושא היה פגיעה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנשי בן גוריון מתעקשים שהיא תיקרא אוניברסיטת בן גוריון.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אין בעיה. רק שיכניסו גם תכנים חשובים כמו תחומים פרה-רפואיים שהם נמנעים מהכנסתם ובכך חסר שירות פרה-רפואי גם לחברי מהרשימה המשותפת בנגב לאחרים. אם נדבר על הפרה-רפואי בנגב, זה באמת בפער גדול אבל זה לא שייך לחינוך ואני אחזור לחינוך. אהיה ממוקד בתחום החינוך.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
הוא לא מדבר על מה שמוסכם בינינו, על החוק להגנה על מורים.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
נכון. בהחלט אפשר לדבר גם על זה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
הגשנו רביזיה כי אנחנו רוצים לשנות משהו.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
נחזור לצד הערכי. לצורך העניין, בצד הערכי הזה, זאת חובת מערכת החינוך, חובת שר החינוך, והוא יפגע בחובתו אם אופי הפעילות שייכנס לבית הספר יהיה כזה שחותר תחת אושיות מדינת ישראל, תחת החינוך הממלכתי כזה או אחר או פועל לפגוע בחיילי צה"ל או בקונצנזוס של החברה הישראלית. כפי שאמרתי אתמול בכינוס לשלום הילד, במקום שבו נכנסים תכנים פוגעניים, פוגעניים במובן הפיזי, פוגעניים במובן הנפשי, פוגעניים במובן המיני, פוגעניים במהות של המדינה, צריך לשים גדר.
היו"ר יעקב מרגי
יש מחלוקת על מקרים שהם פוגעניים או לא? רוב המקרים הם כאלה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
הייתה תמימות דעים בין הגופים שדנו שם. אני מוכרח שאת הכתר לוקחת שם דווקא המערכת של ביטחון הפנים והמשטרה. נדמה לי שנכחת בדיוני יום המשטרה, שדווקא היא בהקמת מאור לוקחת אליה את ראש השולחן העגול. אני חושב ואני מציע למשרד החינוך לקחת שם הרבה יותר מעורבות. מי שפחות חשוב, העיקר שתהיה ראייה מתכללת לגבי הילד והילדה, או כמו שבתכנים הפוגעניים ההם, כך גם בתכנים פוגעניים אחרים.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אתם מושכים את הזמן. יהיו בחירות או לא?
היו"ר יעקב מרגי
על זה אני רוצה לדבר. אתמול בשעות אחר הצהרים הייתה רעידת אדמה 8 בסולם ריכטר.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מתי הבחירות?
היו"ר יעקב מרגי
הבוקר אנחנו דנים על תכנים פוגעניים. מה עם רעידת האדמה?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ועדת החינוך של הכנסת בראשות חברי חבר הכנסת יעקב מרגי היא חממה. היא שמורת טבע. העולם כולו רועש ורוגש, כאן דנים לגופו של עניין.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני שואלת באמת. יהיו בחירות?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני לא נביא.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אתם יכולים לדחוף את הממשלה כמו שאתם דוחפים את ההצבעה הזאת?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני אומר לך חברתי חברת הכנסת חנין זועבי, כשייבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו, תחזור גם הנבואה כי מאז נחרב בית המקדש, ניתנה הנבואה לשוטים. שואלת אותי חברתי אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות. אינני רוצה להידמות כשוטה ולכן אינני יודע אם יהיו בחירות או לא, אבל כשייבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו, נדע אם יהיו בחירות או לא, והוא ייבנה.
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה הצבעה?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הרביזיה לא התקבלה.

אם עכשיו הייתה הצבעה על החוק, הייתי שואל מי בעד החוק ואם היה תיקו, החוק לא היה עובר. ההצבעה כרגע היא על הרביזיה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
החלטנו על הרביזיה. עכשיו הצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
הצבענו עליה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אבל על החוק לא הצבעת.
היו"ר יעקב מרגי
על החוק הצבענו. הרביזיה באה אחרי ההצבעה על החוק.

שכל הוויכוחים שיש בינינו יסתיימו עם חיוך. זה הכי חשוב.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זה רק אתך עם חיוך. לא עם אחרים.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שאני יודע לעשות. לפעמים אני נושך. אנשי משרד החינוך אומרים זאת והם הולכים למנכ"ל להתלונן, אבל בדרך כלל אני עם חיוך.

תודה רבה. יום טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 09:10.

קוד המקור של הנתונים