ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/02/2018

חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-05-09OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 568

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ה' באדר התשע"ח (20 בפברואר 2018), שעה 12:12
סדר היום
הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

עודד פורר
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי

אלעזר שטרן
מוזמנים
חנן ארליך - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דפנה גוטליב - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

לירון ספרד - לשכה משפטית, משרד החינוך

זהבה פוזננסקי - מדריכה מחוזית להוראת היסטוריה, משרד החינוך

יוסי אוחנה - יועץ לתכנון ובניה, מרכז השלטון המקומי

ענבל קויתי בן דב - מנהלת אגף הנצחה וקשרי קהילה, מוזיאון יד ושם

חיים ארז - יו"ר עמותת הלוחם היהודי, מוזיאון הלוחם היהודי לטרון

חנן ברנשטיין - מנכ"ל, עמותת יד לשוויון בלטרון

מאיר כחלון - יו"ר מועצת יהודי לוב

משה פרידמן - ועד רבני אירופה

מיכאל גורן - עמותת יהדות ללב

שחף פורטנוי - מתאמת פעולות כנסת, מועצת התלמידים והנוער הארצית

דועאא ג'זמאוי - מזכ"ל הפורום לקידום החברה הערבית

גילי ברנר - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
הדס לוי, חבר תרגומים

הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2017, פ/4798/20, הצעת ח"כ יואב בן צור
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ה-20 בפברואר, 2018, ה' באדר תשע"ח, שעה 12:00. הנושא - הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, תשע"ח - 2017. ויש לי תחושת דה ז'ה וו, היינו בחוק הזה וגמרנו אותו, יש פה איזה תיקון שמתבקש. פה נשמע לאיזה הבנות הגיעו משרדי הממשלה. ועדת שרים לענייני חקיקה, משרדי הממשלה, חנן, גברת גוטליב, בבקשה, את היית בוועדת שרים לענייני חקיקה?
דפנה גוטליב
לא אני אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי יציג את עמדת ועדת השרים?
דפנה גוטליב
אנחנו מוכנים להציג.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, מה שתחליטו.
חנן ארליך
הממשלה תומכת בהצעת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע - - - בבקשה.
חנן ארליך
הממשלה תומכת בהצעה, אבל בסייג אחד שאני אקרא אותו.
היו"ר יעקב מרגי
מה הסייג?
חנן ארליך
הסייג הוא שזה בכפוף לכך שסעיף 3 ב' בהצעת החוק שעוסק במערכת החינוך ייגרע מנוסח הצעת החוק ולכך שהעלות התקציבית שכרוכה ביישום החוק תושט על המשרד לשירותי דת.
היו"ר יעקב מרגי
אה, רק העלות?
חנן ארליך
העלות התקציבית.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה זה במשרד לשירותי דת?
היו"ר יעקב מרגי
זה לא במשרד לשירותי דת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
האחריות על הטקס, ככה כתוב, "השר לשירותי דת ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא אחראי להתיק תקנות לביצועו".
מירב ישראלי
אנחנו צריכים לדבר על היחס של החוק הזה לחוק הקיים.
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא ניתן לכם, למי שלא היה בדיון, הוא לא עומד בפני עצמו, התיקון הזה לא עומד בפני עצמו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בסדר זה אני מבין - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז לכן היועצת המשפטית את - - - בבקשה.
מירב ישראלי
אני מזכירה שבסוף המושב הקודם, לדעתי, ממש לקראת הסוף עברה הצעת חוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
חוקקנו את החוק.
מירב ישראלי
חוקק חוק, חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית שבעצם נקבע שזה סעיף שכבר היה בחוק יד ושם אבל הוא נמצא בחוק יד ושם והוא הורחב לחוק מיוחד שנקבע בו שב-9 במאי, שזה ניצחון של בעלות הברית על גרמניה הנאצית הוא יצויין במחנות צה"ל ובבתי הספר, בכנסת, בממשלה, טקס מרכזי. והחוק הזה הוא באחריות שר העלייה והקליטה - - -היה שם גם עניין של רשויות מקומיות וחדרי זיכרון, אני מזכירה. וכאן החוק הזה הוא בא להוסיף בעצם קביעה של יום בתאריך עברי שיש לו אזכור מסוים גם בחוק יום הניצחון עם גרמניה הנאצית וההקשר של המוסדות חינוך נקבע בחוק: "שר החינוך רשאי להורות כי בבתי ספר מסוימים - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מורידים אותו.
מירב ישראלי
את מה?
קריאה
את שר החינוך.
מירב ישראלי
לא, לא, רגע, אני מדברת על החוק הקיים עדיין. אני אומרת שבחוק הקיים כבר יש אזכור לנושא הזה של כ"ו באייר ונאמר שלגבי הפעילות בבתי הספר - - -
חנן ארליך
בתי ספר מסויימים.
מירב ישראלי
נכון, נכון, הרעיון היה שבאמת בבתי ספר דתיים, חרדים, יקויימו - - - סליחה, כי בבתי ספר מסויימים יום הניצחון על גרמניה הנאצית יצויין ביום כ"ו באייר.
היו"ר יעקב מרגי
זה בחוק העיקרי.
מירב ישראלי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
מה התיקון הזה בא לעשות?
מירב ישראלי
החוק הזה, המוצע, בא להוסיף שיהיה יום בכ"ו באייר שייקרא יום השחרור והצלה מגרמניה הנאצית, לא יום הניצחון על גרמניה הנאצית, וביום הזה, אם אני מבינה את עמדת הממשלה נכון, הדבר שיתקיים בו זה טקס אזכרה ותפילה לזכר הלוחמים היהודים שלחמו בנאצים ברחבת הכותל המערבי שינוהל על ידי המשרד לשירותי דת ו- - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אם ככה זה חוק בפני עצמו.
ענבל קויתי בן דב
נכון.
מירב ישראלי
אני לא יודעת למה - -
חנן ארליך
זה חוק בפני עצמו.
מירב ישראלי
- - להכניס את זה פה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה כי כוונת המחוקק בחוק העיקרי הייתה לשמר את ה-9 במאי, לא לגעת, לא לערבב. זו ההבנה. אני לא רוצה ש- - -
מירב ישראלי
אם זו ההבנה, מבחינה משפטית או לא משפטית, מבחינה של חקיקה הרמונית, נגיד ככה, שיהיה, חוק יום הניצחון וחוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית זה קצת מצב מוזר, אני יכולה להגיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו במדינה מוזרה.
מירב ישראלי
בסדר, אבל אם זה ההסכמות אז - - -
חנן ארליך
בעצם יווצר מצב של שני חוקים מקבילים?
היו"ר יעקב מרגי
כן, כמעט.
מירב ישראלי
כן.
חנן ארליך
אחד ב-9 במאי, מדיי שנה, והשני בכ"ו באייר.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, כ"ו יש לו משמעות מסויימת שונה.
חנן ארליך
לא, כ"ו באייר כי מבחינה היסטורית ה-9 במאי 1945 היה בכ"ו באייר.
היו"ר יעקב מרגי
היה חשוב לחברי הכנסת שהביאו את התיקון הזה של לתת לזה משמעות שמבחינת היהודי המאמין שזה יום השחרור וההצלה. נעשה לעם ישראל - - -
ענבל קויתי בן דב
אבל זה לא של הלוחמים. אז זה לא של הלוחמים צריך להיות. אם זה יום השחרור וההצלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
של העם היהודי.
ענבל קויתי בן דב
של העם היהודי אז זה לא של הלוחמים היהודיים.
היו"ר יעקב מרגי
לא של הלוחמים.
ענבל קויתי בן דב
אז זה צריך לרדת מפה.
מירב ישראלי
זה נמצא ב- 3 א' כרגע הלוחמים.
ענבל קויתי בן דב
"לזכר הלוחמים היהודיים שלחמו בנאצים"
היו"ר יעקב מרגי
לעשות באותו יום באזכרה מה הבעיה?
מירב ישראלי
לא, אבל החוק הזה עוסק בהם, החוק הזה בדיוק עוסק בהם.
ענבל קויתי בן דב
איזה הצלה, איזה לוחמים הם לוחמים, איזה הצלה?
היו"ר יעקב מרגי
באותו יום שהייתה הצלה עושים - - - רוצים אזכרה.
ענבל קויתי בן דב
אני רוצה רגע להגיד שמבחינת יד ושם ההסבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז בואי נעשה ככה, רגע, כדי שגם הפרוטוקול ישתלט על הדיון הפתוח המעורבב הזה שאני לא נוהג לעשות אותו אז בוא נעשה ככה. קודם כל בואי נתמקד עם משרדי הממשלה. תקשיבו, הח"כ המחוקק לא כאן, שבדרך כלל דבר כזה הוא זורק אותו מכל המדרגות, לא נוגע בו, כי אני לא הייתי בסוד הדיונים והמשא ומתן. כדאי שיבדקו איפה נמצא חבר הכנסת בן צור. אני לא הייתי בסוד המשא ומתן ואני הגון עם הליך החקיקה שלי בוועדה והוגן גם ולא רוצה לעשות דבר שלא סוכם עליו. לכן, אתם משרדי הממשלה, נציגי הוועדה, אמונים לומר לי מה היו ההבנות והסכמות.
חנן ארליך
אני אמרתי. הממשלה תומכת. שני דברים - אחד להוריד את סעיף 3 ב' שמדבר על מערכת החינוך. שתיים, שהעלות התקציבית הכרוכה ביישום תושט על המשרד לשירותי דת. זה עמדת הממשלה. נכון הדבר, ופה אני מוסיף, כפי שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה, שלמעשה מדובר על חוק שיווצר מצב של שני חוקים מקבילים - -
היו"ר יעקב מרגי
שהוא אחר בכלל מה - - -
חנן ארליך
- - אבל הוא שונה, נכון, כי אחרי הורדת 3 ב' - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא יושב עליו בכלל. אני חשבתי שזה תוספת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הוא מתכתב איתו.
היו"ר יעקב מרגי
הוא מתכתב איתו, הוא חי לידו, תנסחו את זה איך שאתם רוצים.
חנן ארליך
אחרי הורדת 3 ב' למעשה הפעילות היחידה שתוותר לפי החוק כפעילות חובה זה קיום טקס אזכרה ותפילה לזכר הלוחמים היהודיים מנוהל על ידי המשרד לשירותי דת.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, זו ההסכמה אז זו ההסכמה. התייחסויות, עכשיו, בבקשה גברתי, יד ושם.
ענבל קויתי בן דב
מבחינת יד ושם אנחנו קיבלנו וקראנו גם את דברי ההסבר. אני חושבת ואני מציעה לדייק גם מבחינה היסטורית. ההסבר שכתוב כאן, "ביום כ"ו באייר, התש"ה, 9 במאי 1945, הכניעו בעלות הברית את גרמניה הנאצית במלחמה עקובה מדם וכך ניצלו 12 מיליון יהודים מידי הנאצים". מבחינה היסטורית יש כאן בעיה כי יהודי ארצות הברית לא היו בסכנת השמדה ו-12 מיליון זה בעייתי. לכן אנחנו מציעים לשנות את המשפט.
היו"ר יעקב מרגי
לא, יגידו לך אלה שיתפלמסו איתך, אם הם לא היו נעצרים שם אז היה כבר - - -
ענבל קויתי בן דב
אם ואם, אתה יודע, אפשר להגיד ש- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא כשאת מדברת - - - תקשיבי, התכנית של הצורר הנאצי הייתה לחסל את העם היהודי.
ענבל קויתי בן דב
אז לכן אנחנו מציעים לנסח משפט עם אותה כוונה אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
איך, מה ההצעה שלך?
ענבל קויתי בן דב
הצעתנו היא: ביום כ"ו באייר, התש"ה, 9 במאי 1945, הכניעו בעלות הברית את גרמניה הנאצית במלחמה עקובה מדם והמלחמה באירופה הסתיימה. תכנית הפתרון הסופי להשמדת העם היהודי חוסלה.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל עליי, עם דבריי ההסבר.
מירב ישראלי
אני פשוט אומרת שדברי הסבר אנחנו לא מעתיקים אותם מהטרומית לראשונה, אני יושבת עם הנסחית, אנחנו מנסחים את זה יותר ביחס ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז הנה, היא תקח את זה לתשומת הלב.
ענבל קויתי בן דב
מאה אחוז, אבל מבחינתנו לדברי ההסבר יש חשיבות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מסכים איתך. מקבל. בבקשה אדוני.
מאיר כחלון
אני חושב שצריך להוסיף בנושא של דברי ההסבר: ה-23 בינואר 1943, הוכרעו הגרמני באל עלמין בלוב. זאת אומרת, בעצם הכרעה ראשונה של גרמניה הייתה ב-23 בינואר 1943.
היו"ר יעקב מרגי
עדיין לא הוכנעו, המלחמה - - -
מאיר כחלון
לא - - - או נגמרה, האנגלים - - - נכנסו, יצאו - - -
ענבל קויתי בן דב
מאיר, אבל בא בשעה בברית המועצות ובאירופה המשיכו לחסל - - -
היו"ר יעקב מרגי
נכון, המשיכו.
מאיר כחלון
המשיכו לפעול בברית המועצות. השאלה אם אנחנו מוסיפים את זה או לא.
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, זו עובדה חשובה היסטורית. השאלה אם בחוק שבא לייחס את כ"ו באייר לטובת טקס תפילה יהודי להכניס עכשיו את כל הסיפור ההיסטורי ודברי הסבר שהם לא נכנסים בכלל לחוק. אבל העובדה שציינת נרשום לפרוטוקול.

עוד התייחסויות, בבקשה אדוני.
חיים ארז
אני מבין שהחוק הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה חושב שכולם זוכרים מי אתה, תציג את עצמך.
חיים ארז
חיים ארז - - -
היו"ר יעקב מרגי
האלוף במילואים, שזכיתי לקרוא את הספר שהעניק לנו בלטרון בטקס.
חיים ארז
כדאי לכולכם לקרוא.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שכדאי לקרוא. כל ספר שמתחיל במלחמת העולם השנייה והולך גם כן לתקומה של עם ישראל בארצו. הוא ערוך טוב.
חיים ארז
תודה. אני יושב ראש העמותה להקמת המוזיאון ללוחמים היהודיים במלחמת העולם השנייה. הייתה הפסקה קטנה, אנחנו עכשיו, כנראה, בהסכמה מחדש עם נציגי הממשלה נחדש את הבנייה. זה מוזיאון שיספר את סיפורם של מיליון וחצי חיילים יהודים שלחמו מול הנאצים שמתוכם כ-250,000 נהרגו.

אני מבין שהחוק הזה הוא חוק נוסף על החוק של ה-9 במאי. זה חשוב להבין את זה. אני רק אומר שנדמה לי שבישיבות שהיינו פה על ה-9 במאי היו שתי כוונות. הייתה כוונה אחת להעביר את זה למערכת החינוך. זאת אומרת, שהנושא הזה, 9 במאי, זה לא רק יום של הלוחמים, זה יום שבו צריכים ללמוד מה הלוחמים עשו למען מדינת ישראל במלחמת העולם ואחר כך פה בארץ, במלחמת השחרור, שהם הגיעו לארץ והם הקימו את צה"ל ולמעשה בנו את צה"ל וניצחו את מלחמת השחרור.

הכוונה הייתה שביום הזה מי שילמד וישתתף באירועים זה לא רק הלוחמים, הלוחמים לאט לאט נגמרים, אלא עם ישראל, בני הנוער, החיילים. העסק הזה כרגע, בצורה מסוימת, לא מקיימים אותו. דיברנו עם שרת הקליטה והיא אמרה שזה מסיבות תקציביות, החוק הזה אין לו כסף כנראה, אז עושים מצעד בכנסת - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, תקציב 2018 עכשיו ו-19' שמוגש, היא לא הכניסה את עלות החוק הזה בפנים?
חיים ארז
זה מה שנאמר על ידי עוזרים שלה שאם הכוונה הייתה שיעשו עצרת, אנחנו הצענו שזה יהיה בלטרון כמובן, עצרת שבה נביא חיילים, תלמידים, אלפי אנשים כדי לציין את החוק הזה, לעניין הזה אין תקציב, ולכן מה שעושים זה מצעד בכנסת. וגם האירוע שהיה כל שנה ביד ושם, שגם כן היה אירוע רציני, גם כן לא מתבצע. ולכן זאת נקודה שלדעתי צריך לבחון אותה אחרת החוק הזה של ה-9 במאי למעשה הוא מסורס.
היו"ר יעקב מרגי
לא רק זה הוא גם מזיק יכול להיות.
חנן ברנשטיין
בוודאי. התוצאה מזיקה לתהליך שיתקיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
צריך לדבר עם מי היה, עודד פורר נכון? צריך לדבר עם עודד פורר.
חיים ארז
פורר יודע מהדבר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
ענבל קויתי בן דב
בעניין של הטקס של יד ושם אנחנו היינו בדיונים עם משרד העלייה והקליטה ומכוון שחוק יד ושם השתנה בעקבות חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, הוסכם שהטקס, שרת העלייה והקליטה רוצה לעשות גם את מצעד הוטרנים, גם את הטקס וגם את ישיבת המליאה, כל בכנסת באותו היום, כדי להקל על הוטרנים שכבר חלקם הם למעלה מגיל 90. ומשרד החינוך, כפי שאנחנו זוכרים בדיון לא רצה לקחת על זה אחריות.
חיים ארז
עוד משפט בבקשה. זה בדיוק מנוגד לרוח החוק. הנושא הוא לא על הוטרנים, הנושא הזה זה יום למען חינוך הדור הצעיר - - -
קריאה
דור ההמשך שיידע - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא צודק. לכן התפיסה של השרה פה - - -משהו השתבש בדרך בין הכוונה הטובה לבין תהליך היישום.
חנן ברנשטיין
הוטרנים מבחינת נוחות וטרנים הכנסת או לטרון זה היינו הך, מביאים אותם עד הכיסא, בזה אין בעיה. וכדי להמשיך את הדברים שאמר האלוף חיים ארז, אין ואסור, אנחנו עכשיו קוטעים פעילות שהייתה הרבה שנים באמצעות חוק ולמעשה מורידים את זה למחתרת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אדבר עם עודד פורר, זה לא הייתה הכוונה - - - עם כל הכבוד.
חנן ברנשטיין
באופן מעשי לעסוק במסגרת החינוך, והצגנו את הנושא דרך אגב לשר החינוך לפני כשבועיים, כולל ביקור בתערוכה הזמנית של מוזיאון הלוחם העברי. מערך החינוך, אני מניח שיכנס לתהליך כזה או אחר, ואנחנו רואים את ה-9 במאי כיום שיא שבו מביאים את מירב התלמידים לעצרת של אלפים באמפיתיאטרון לטרון, 9000-10000 תלמידים - - -
היו"ר יעקב מרגי
כדאי שגם אתם תדברו עם עודד פורר, אני אדבר עם עודד פורר.

האלוף במילואים אלעזר שטרן, בדרגות עסקינן, אני לא יכול לדלג על הדרגה של כבודו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני כבר מודה לך אני יכול ללכת.
היו"ר יעקב מרגי
יש כאלה שסובלים מהדרגה שלך פה בכנסת, לא אוהבים, אבל אני נהנה ממנה. אני נהנה מכל מה שעשית וכל מה שאתה עושה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תודה. יש אמירה כזאת, שיר כזה, שאומר הוא "טקסים טקסים על קולר וגיא כי לעם נבחר אין דקה של פנאי". אתה מכיר את זה? ואז ההמשך "וככל שפחות שמחים כך יותר חוגגים". תגיד אתה הבנת? - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך למה לא הבנת. את מה שאתה עובר עכשיו אני עברתי כבר לפני שני מפגשים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אגיד לך מה הם לא הבינו. הם לא הבינו שפה יש הרבה חברי כנסת שחושבים שאם הם לא עושים חוק וזה שתי כותרות בעיתון אז הם לא עשו שום דבר בכנסת ולא משנה מה אחרי זה יהיה. מה אני רוצה לומר, ואולי צריך להגיד את זה קודם, אכן לא היה מקום מספיק בתודעה הציבורית הישראלית לתרומתם של מה שנקרא הוטרנים, של הגיבורים, של אלה ששיחררו את ההורים שלנו, את אבא שלי שחרר הצבא האדום, את אמא שלי שחררו האמריקאים. אנחנו לוטרנים היהודים בתוך זה, ודרך אגב בצבא האדום היו הרבה יותר מפקדים יהודיים והרבה יותר גיבורים, לטרון נותנת לזה, מנסה לתת לזה את המקום הראוי.

אני חושב שבין יד ושם לבין לטרון עובדה שלא היו התנגשויות על הדברים האלה מה כל אחד עושה. תראה, הרי להוציא עכשיו חוק שהטמעת מורשת של הנצחון על הנאצים זה עניין של משרד הדתות. אני כאדם דתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק מימון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא, לא, לא, לא רק מימון.
היו"ר יעקב מרגי
איפה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תסתכל - - -
חנן ארליך
סעיף 5 להצעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
סעיף 5: "השר לשירותי דת ממנה על ביצוע" תגיד לא נצחק?
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה החוק הזה בכלל? מה מכיל בתוך החוק אלעזר?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה?
היו"ר יעקב מרגי
תפילה בכותל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אשאל אותך שאלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני הסכמתי איתך בפתיח - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בוא נתקדם הלאה.
היו"ר יעקב מרגי
- - הסכמתי איתך בפתיח שיש דברים שלא צריך חוק - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מרגי, תשמע, מזל שלא שומעים אותנו. אנחנו שנינו לבד פה.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע, הסכמתי איתך בפתיח. אם שר הדתות היה רוצה לעשות תפילה וזה היה כותב תקנה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מה לעשות שיש חבר כנסת שרוצה שזה יהיה דווקא בחוק וזה התגלגל אליי לוועדה, נכון, מסכים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אז מה, אתה מריונטה?
היו"ר יעקב מרגי
לא - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה לא מריונטה, אני מכיר אותך.
היו"ר יעקב מרגי
אני אסביר לך למה. היה ניסיון, אתה לא היית בחלק הראשון, היה ניסיון לבוא בחוק הקודם שהובא של ה-9 במאי, להכניס את הסממן העברי, את התאריך העברי ויום תפילה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני בעד.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אז אתה בעד, אחרים היו נגד. אז החוק לא היה עובר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני לא מכיר מי שצריך חוק בשביל להתפלל אבל יכול להיות שיש כאלה.
היו"ר יעקב מרגי
לא אם כבר עושים חוק אמרו בוא נעשה את זה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כדי שיתפללו.
היו"ר יעקב מרגי
מסכים איתך, בשביל להתפלל לא צריך חוק.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון, בשביל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא כן צריך חוק?
היו"ר יעקב מרגי
אז באו, כמו שאמרת, ובצדק, לא ידעו, כמו שלא ידעו לספר את הסיפור השלם של השואה גם לא ידעו ללמד אותנו, אנחנו, אני מודה, אני במערכת החינוך של מדינת ישראל הממלכתית, שהגיעו בשנת ה-90 הוטרנים, אליי לבאר שבע, והייתי בעל תפקיד, והייתי צריך גם לעזור להם בחגים ובזה, אמרתי מה כל התחפושות האלה. בשנות ה-90. אני לבושתי וחפתי הודיתי בדיונים הקודמים כי המדינה לא ידעה להנחיל לנו את זה כי לקחו את הסיפור של השואה במשבצת מסויימת ועליה גדלנו. אז היום, ברוך השם, בשנת ה-70 של מדינת ישראל בגרנו ואנחנו יותר פתוחים ולא פוחדים גם לגעת בנושא הזה של השואה. ופתאום מרגישים צורך לדבר גם על עוד כמה צדדים שהיו במלחמת העולם השנייה. אז בא הצורך שנגיד, רבותיי, בוא נוקיר את תרומתם של הלוחמים האלה שחלקם גם נפלו בלוחמים היהודיים, וציון של 9 במאי על תאריך זה יום ניצחון שלנו על גרמניה הנאצית.

באותו קונטקסט באו ואמרו אם כבר עושים את זה זה גם יום שהעם היהודי ניצל בו. היום שהעם היהודי, אנחנו חוגגים את העצמאות, את זה, זה שייך לומר תפילה, זה לא מפריע לאף אחד. לא רצו בחוק ההוא, התעקשו ששום סממן עברי, לא תאריך עברי ולא הסוגייה של התפילה תכנס כי רצו לתת לזה קונטקסט מיוחד, פחדו או לא רצו, לא מעניין, לא נכנסתי לראש שלהם, אני זרמתי עם זה. הנה שבוע, שבועיים, שלוש, מגיעה אלינו הצעת חוק שמופיע הסיפור הזה רק של התפילה והתאריך העברי שזה קרה. ואני חושב, אתה יודע מה, כמו שתשאל אותי מה הקשר למשרד העלייה והקליטה לחוק המרכזי, גם אין קשר, כי מישהו היה צריך לעשות את זה, או שרת התרבות או שר החינוך או שר הביטחון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה מבין תאריך עברי?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
גם אני.
היו"ר יעקב מרגי
נו?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תשמע, ראית מה התאריך העברי שמוצע פה?
היו"ר יעקב מרגי
כ"ו באייר. ו-?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה זה כ"ו באייר?
היו"ר יעקב מרגי
מה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יום לפני יום השואה.
קריאה
לא ניסן- - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אה, כ"ו אייר. אוקיי, שנייה, בסדר, סליחה, זה כאילו צמוד - - -
ענבל קויתי בן דב
זה התאריך העברי של ה-9 במאי 1945.
היו"ר יעקב מרגי
זה התאריך שהיה בפועל - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן, בסדר, אבל ככה נקבע. למה רציתי להגיד לך על יום השואה? תגיד, יום השואה, אתה יודע איך עוד קוראים לו?
היו"ר יעקב מרגי
יום השואה והגבורה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון. אנחנו לא מודים על ההצלה הזאת?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עסוקים בלהנחיל - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בלי הקדוש ברוך הוא כאילו?
היו"ר יעקב מרגי
את הגבורה של הלוחמים לא הזכרנו. אמרנו את זה כמס שפתיים, יום השואה והגבורה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע, שנייה, אז בוא נזכיר את זה ביום השואה, מה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי אתה בכלל, מי אני, יש טקסים, מדינת ישראל קבעה - - - אנחנו פותחים דיון - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע אבל למה אתה אומר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר- - -
ענבל קויתי בן דב
אבל יום הזיכרון לשואה הוא התייחדות עם הנספים.
היו"ר יעקב מרגי
התייחדות עם הנספים, היא צודקת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
- - - לשואה והגבורה - - -
ענבל קויתי בן דב
גם אבל רובו - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בסדר, ברור שהוא עם הנספים - - -
ענבל קויתי בן דב
לא עם הלוחמים היהודיים- - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
את לא מבינה את לא הקשבת לי. שאלתי למי מתפללים, לא מתפללים לניצולים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר רגע, אני הולך איתך למקום אחר. אני כיהודי דתי, ציוני, ציוני חם, מה לעשות אני גם שחרחר, נקרא חרדי בקונטקסט הישראלי - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הלאה, תתקדם, כל אחד והבעיות שלו.
היו"ר יעקב מרגי
אני, מדינת ישראל, בכללי, איך שהיא שקבעה את יום העצמאות הדירה אותי בחגיגות. אתה יודע איך אני חגגתי את זה? בחיק משפחתי בלבד. הדירה אותי כי אני לא יכלתי להשתתף.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תגיד לי אתה השתגעת? לא נעים לי, תבוא להושעיה, תראה תפילה חגיגית עם מאות אנשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תקח את זה לאן שאתה רוצה, חכה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לאן אתה רוצה לקחת את זה?
היו"ר יעקב מרגי
אל תזלזל, באת עם טיעון, תן לי לענות לך. המדינה קבעה איך מציינים את יום השואה ואמרה לך בצדק ענבל מיד ושם, זה יום של התייחדות עם הנספים וככה הוא, וטוב שכך, וטוב שאנחנו שקועים בו. אז לא נערבב. אני באתי ואמרתי לך- - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אז מה עם ענבל אמרה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, מה זה אמרה, יש לך פה במדינת ישראל, יש טקסים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
חוק גם הגבורה, ככה הוא נקרא.
היו"ר יעקב מרגי
אבל מי עסק בגבורה, מי עסק בגבורה, תן לי רגע. למה הלכתי איתך לעצמאות? כי התפרצת לי לפצע פתוח. ודווקא משם אני רוצה להכנס לדיון הזה. תקשיב, זה לא שמישהו רוצה לנכס לעצמו משהו. אני, יעקב מרגי, אם אתה שואל אותי, כן אני חושב שהחברה החרדית בהתייחסות שלה למדינה ולסמליה הציונים לא רק היא אשמה, לא היא לבד קבעה את ההדרה שלה משם כי גם המדינה לא הכניסה אותה להוויה הזו. והיום אחרי 70 שנה פתאום יש דיבורים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לשמחתנו.
היו"ר יעקב מרגי
אז ברוך השם. אבל למה, אז היום כבר חוקקו חוק, היה ניסיון, באו בצדק המחוקקים, אל תערבב, אמרו לו אל תערבב, יש לנו את ה-9 במאי, זה יום הניצחון על גרמניה הנאצית. באה בהבנה ובהסמכה, מדינת ישראל, יש חלק - - - אתה יודע מה, ואני גאה שחלק מהעם היהודי שיושב בישראל רואה בזה הצלה של עם ישראל, של העם היהודי כולו ורוצה לעשות בר מינן, סליחה, תפילה בכותל שמשרד הדתות יארגן אותה. הרי אם היינו מסודרים עם חוק - - -כמו שצריך זה לא היה במשרד הקליטה, עודד, לפני שבאת. זה היה צריך להיות או משרד הביטחון או משרד החינוך או משרד התרבות שאחראי על סמלים וטקסים. אבל מה לעשות שכל אחד חושש וכל אחד לא רוצה אז זה מצ'וקמק מההתחלה. אז זה הברירת מחדל שהייתה.

אתה מלין למה שר הדתות, נו, בחייך, זה הבעיה? אני בכלל הייתי - - - הבעיה היא מעיקרה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תשמע, תן לי להגיד לך, יום השואה והגבורה, ככה הוא נקרא, נקרא קודם יום השואה ומרד הגטאות בחוק שעשו בשנת 53'. הוא נקבע בכ"ז בניסן בגלל מרד גטו ורשה, לא בגלל כמה נספים ולא בגלל מי הגיע לאושוויץ בתאריך הזה, אלא בגלל הלוחמים שמרדו בנאצים. ולכן עם כל הכבוד, ככה נקרא היום הזה. מי שרוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה הפסדת את הדיון הקודם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שנייה רגע. אני דרך אגב אמרתי לעודד, עודד גם יודע, אני בעד היוזמה הזאת שלו. אני חשבתי ואני חושב גם עכשיו שלצערנו הרב כמוך כמוני לא נתנו מקום ראוי לגיבורים, אמרתי את זה קודם גם לפני שעודד - - - מה דרך אגב, סוג של תיקון זה מה שעושים בלטרון, במקום אולי הכי מתאים לעשות את זה, מחבר גבורה לגבורה בהקשרים האלה. דרך אגב- - -
היו"ר יעקב מרגי
ואמרתי בפתיח בהקשר של הספר שלך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון. גם המקום הגיאוגרפי מבטיח שיגיעו לשם המון. זאת אומרת, על צומת דרכים - - -
היו"ר יעקב מרגי
על אם הדרך מכל הכיוונים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בדיוק. עכשיו מה אני אומר? על 10 בטבת לא על הגיבורים, על יום תפילה, על יום תענית, יש לנו את 10 בטבת, חיברנו את זה ליום הקדיש הכללי בעיקר לנספי השואה שאין לנו יום זיכרון, בעיקר אלה שלא יודעים את התאריך המדוייק של מתי הם נספו.

תראה, הרי את הגבורה הזאת, כשאתה סוחב לכותל, אתה ואני יודעים מי יבוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא גבורה, הגבורה אצלו, הגבורה בחוק של עודד פורר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה סתם דיון אחר על עוד יום בכותל?
היו"ר יעקב מרגי
תפילה. רוצים לעשות תפילה בכותל במנותק מהחוק הזה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה צריך חוק?
היו"ר יעקב מרגי
החליט. בא לו. הקואליציה בא לה חוק.
קריאה
אני יכול לענות לו בעניין הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רק רציתי שנגיע איתו לשאלה המרכזית כי לא הבנתי. עכשיו הבנתי- - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
עכשיו כאדם דתי אני נעלב.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
צריך חוק בשביל להודות לקדוש ברוך הוא?
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה אמירה, דקלרציה. אנחנו 50% מהוויכוחים בבניין הזה הם על דקלרציה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אגיד לך עכשיו על דקלרציה - - -
היו"ר יעקב מרגי
האם ספר החוקים של מדינת ישראל לא ראוי שבטרגדיה הכי גדולה שהייתה יכולה להיות לעם היהודי שהייתה ושיכולה להיות עוד יותר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תן לי להגיד לך משהו עכשיו. אתה ואני יש לנו כל אחד כיפה אחרת, ציציות לא השווינו את האורך. לצערי אני אומר לך, כשאתה תצבע את היום הזה בכותל איבדת 60% מהעם.
היו"ר יעקב מרגי
איזה יום? תגיד לי איזה יום.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
את הניצחון על הנאצים.
היו"ר יעקב מרגי
לא אני לא שם, אתה לוקח את זה לשם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אלעזר, ואני חייב גם להגיד שמאחר והייתי מעורב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מודה לך שבאת עודד כי אני לא הייתי שם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני יודע. פשוט היה דיון בכספים שהייתי חייב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם זה לא היה החוק הזה הייתי מגלגל אותו מהמדרגות כי המציע לא נמצא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תראו, יש בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, איך אומרים, אם צריך עוד יום או פחות יום, בואו נסכים דבר אחד, גם 365 ימים בשנה לא יספיקו בשביל לציין את מה שקרה שם, לטוב ולרע. זאת אומרת, הדברים הטובים של השחרור וההצלה והניצחון ואת הזוועות שהיו שם. אבל צריך לציין וצריך בסוף לבחור ימים מסוימים ובחרו. ומדינת ישראל בראשית קיומה ציינה את זה עם יום השואה והגבורה שהתייחס לנושא מסוים שאירע שם.

קודם כל השואה, כל החוויה הטראומתית הזו של האנושות כולה, ובהקשר של העם היהודי בפרט, והגבורה שהייתה מתוך השואה, הגטאות, וזה בדיוק הסיפור של הגטאות, זה סיפור אחד של הגבורה. וזנחו, ולצערי, אנחנו גם דיברנו על זה פה בוועדה כשחוקקנו את ה-9 במאי, שזנחו את נושא הניצחון והגבורה היהודית, לא הגבורה היהודית בשואה שכבודה במקומה מונח, ופה, אתה יודע מה, זכרו את אנילביץ', שכחו את אטצי, עכשיו קצת את אטצי שזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמו שאמרתי, שנת ה-70 מתחילים - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עכשיו מתחילים קצת - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה לא נתתם תאריך עברי?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רגע, יום הניצחון על גרמניה הנאצית הוא לא רק יום הניצחון, הוא בינלאומי, הוא יום בינלאומי, זה לא היה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה היית צריך להיות בדיונים הקודמים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה גם יכול לצאת בשבת ה-9 במאי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ויש התייחסות לזה בחוק. ואני אגיד לך יותר מזה, אלעזר, מדובר פה על חצי מיליון לוחמים יהודים בכל צבאות הברית.
חנן ברנשטיין
מיליון וחצי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
סליחה, מיליון וחצי, חצי מיליון הרוגים.
קריאה
רבע, רבע.
חנן ברנשטיין
רבע מיליון נפלו ומיליון וחצי - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
סליחה, סליחה. מדובר על מיליון וחצי לוחמים יהודים. 40,000 מתוך היישוב היהודי בכלל בארץ ישראל. חצי מיליון אמריקאים ועוד חצי מיליון של צבאות ברית המועצות. ועוד כל השאר בשאר הצבאות. בסוף, את החלק הזה של הלוחם היהודי לא ידעו ועדיין לא יודעים ולא לומדים אותו בבתי הספר. עכשיו לומדים אותו. פעם ראשונה השנה, ב-9 במאי, מערכת החינוך כולה, ואגב אני באתי מהצד של משרד הקליטה עם כל זה ואמרתי צריך להעביר את זה למשרד החינוך. ומשרד החינוך ביקש להשאיר את זה במשרד הקליטה. ביקש להשאיר את האחריות על החוק במשרד הקליטה. כן השארנו שם אחריות למשרד החינוך ללמד ולחנך. וקיבלנו את זה כדי להעביר את החוק. ומשרד החינוך שלא הסכים לקבל את זה על עצמו, יכול להיות שבעוד 10 שנים הוא יקח את זה על עצמו, מטבע הדברים, כי אלה השינויים.

עכשיו באו ואמרו יש עוד עניין שקרה. הייתה גבורה של הלוחם היהודי, הייתה השואה והגבורה בתוך הגטאות, אבל יש גם איזשהי חגיגה שהיא לא אוניברסלית, שהיא לא לכל העולם כולו שחוגג את הניצחון על גרמניה הנאצית, יש פה גם את השחרור וההצלחה של העם היהודי שניצל. בין אם זה אגב העם היהודי שישב פה עם התכניות שהיו עם רומל ומה יעשו פה והרעלת מי השתייה וכל הסיפורים של אל חוסייני והתכניות, ובין אם העם היהודי בכלל בכל אירופה, שוחרר וניצל. ואת זה, דווקא את זה צריך לציין. כן, כמו שאתה אומר, בתאריך העברי. ומה יותר מלציין את השחרור וההצלחה מתפילה בכותל ומאמירת קדיש שם ומכל הטקס כפי שהוא מובא פה וזה כל הסיפור - - -
היו"ר יעקב מרגי
הייתי בטוח שברבע שעה אני נועל את הדיון - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסוף אני אומר לך, אלעזר, בעניין הזה, כמו שאמרתי לך, אין מספיק ימים, השלושה ימים האלה סוגרים לך את כל המעגל כולו יחד, השואה והגבורה, הניצחון על גרמניה הנאצית ו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח שהחוקים הופרדו, זה לא בחוק אחד, זה נושאים אחרים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כי זה שלושה נושאים נפרדים שבאים לכדי עניין אחד שכולו קרה באיזשהי תקופה שאני לא יודע אם האנושות ידעה עוד תקופה כזו. וזו המטרה של זה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני דרך אגב אומר לך, משפט אחד רק, זה היה צריך להיות אם כבר יחד מופרדים כדי שכל אחד תהיה לו הצעת חוק שהוא רשום עליה, ולכן הבלאגן - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו - ניסינו להכניס את זה בחוק הקודם, ניסינו להכניס את זה בחוק הקודם וזה לא הלך לנו מבחינת ניסוחים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כי לא הצלחנו מבחינה משפטית בגלל שהעניין של תפילה בכותל הוא דרש הסכמות החוק - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - - של יש עתיד - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ואתם יודעים מה זה לוחמים?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה יודע מה זה הכותל המערבי?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תעשו את זה בחוץ, לא מתאים לפה, לא מתאים לנושא הזה. עוד משפט אחד - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שלא יתחיל עם יש עתיד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
דיי, עזבו אותי מזה. לא יש עתיד ולא ש"ס.
היו"ר יעקב מרגי
אני מרגיש גננת עכשיו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבקש עוד מילה אחת להגיד בהקשר הזה וזה לגבי מוזיאון הלוחם היהודי בלטרון שגם אליו נתנו התייחסות וגם אתה התייחסת אליו בדבריך, אלעזר. גם פה יבוא עוד חוק. מוזיאון הלוחם היהודי בלטרון צריך להיות מוצדע בהצעת חוק שאני עובד עליה היום בהקשר הזה שהיא תבוא לפה ואני אבקש גם לצרף את הוועדה להצעת החוק הזה בדומה למה שעשינו בגבעת התחמושת, צריך לעשות שם, כי זה בסוף לא צריך להיות לא על הכתפיים של חיים ולא של צביקה שלא נמצא פה, צריך להיות על הכתפיים של מדינת ישראל.
לירון ספרד
אני רק מבקש עוד פעם לוודא שסעיף 3 ב' יורד מהצעת החוק. ועניין נוסף, אני לא יודע אם זה בכוונה אבל בעצם בהצעת החוק הזאת, זה לא חוק שלנו, אבל אני רק אומר, החוק הזה הנוכחי, לא בכלל הוזכר החוק העיקרי וזה חוק - - -
מירב ישראלי
יש פה איזה עניין שהחוק הזה - - - כי החוק - - -
לירון ספרד
התנו את זה לחוק ותיקי מלחמת העולם השנייה אבל מאז זה פוצל ועבר.
מירב ישראלי
כי ההצעה הונחה כנראה לפני, זה לא אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא תעשה את העבודה שלה. אוקיי. תודה. כן גברתי, בבקשה.
זהבה פוזננסקי
אני נציגת הפיקוח על הוראת לימודי ההיסטוריה במשרד החינוך. אני רוצה להגיב על הדברים שנאמרו כאן. הנושא של הלוחמים היהודים נלמד לא רק בשנה האחרונה אלא מתחילת המאה ה-21. אני הבאתי כאן לדוגמה את החוברת שיצאה ב-2005, חיילים יהודים בצבאות בעלות הברית, היא הופצה לבתי הספר, בעיקר בתיכון, אבל נעשות פעילויות גם בכיתות חטיבות הביניים והיסודי. בנוסף לכך אני רוצה להגיב על דברי חיים ארז. אני ממודיעין, השתתפתי לפני כשלוש שנים בטקס הגדול שהיה והגיעו כל תלמידי התיכון במודיעין, וזה היה בהחלט טקס מרשים ביותר.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה רצוני.
זהבה פוזננסקי
כן. עיריית מודיעין התגייסה לעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא רוצים טובות, אנחנו רוצים שזה יהיה בדין.
זהבה פוזננסקי
אני רוצה לומר שמכאן אני יוצאת להשתלמות מורים במודיעין, אני מדריכה את המורים במודיעין וזה אחד הנושאים שהולך כל הזמן בהשתלמויות מורים.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח, ועכשיו מועצם עוד יותר. מלכיאלי רצה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עניין אותי למה - - - מ-3 ב', שר החינוך שיהיה רשום.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, בוא, אני אחרי הבנות. עד כאן עשיתי לדיון, אחרי הבנות, המציע הסכים לזה, מה אתה רוצה להיות יותר צדיק מהמציע.
מירב ישראלי
זה גם מקביל לחוק אחר.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב. זה מופיע בחוק השני - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
איך זה מסתדר שיש שתי הצעות על שני ימים עם אותה כותרת.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא אותה כותרת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה? אני אקריא לך.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, משה, בבקשה.
משה פרידמן
אנחנו התחלנו עם הציון של כ"ו באייר כיום השחרור וההצלה עוד לפני חמש שנים, לפני שחוקקו את החוק הזה ומציינים אותו בעולם, וכמובן עושים טקסי אזכרה לאותם רבע מיליון יהודים שנספו, הלוחמים היהודים. אני כן הייתי רוצה ברשותך שוב להתייחס לסעיף 3 ב' ולנסות להציע אולי ניסוח שיהיה מקובל עליכם, משרד החינוך: "שר החינוך רשאי להורות על קיום פעילות לציון יום השחרור, בלי ימי לימוד" - - -
לירון ספרד
זה כבר מופיע - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מופיע הוא אומר לך, זה לא שלא, שר החינוך מתנגד. זה מופיע בחוק יום הניצחון.
משה פרידמן
צודק, צודק.
היו"ר יעקב מרגי
גם אני בהתחלה חשבתי שלא מנימוקים אחרים, אבל זה מופיע בחוק.
משה פרידמן
צודק.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני רוצה סיכום, בבקשה.
חנן ברנשטיין
חבר הכנסת פורר דיבר על שלושה ימים שיוצרים איזון. אז אני רוצה להסב את התשומת שליצור איזון זה לבצע את האירוע המרכזי בלטרון. כמו שעושים ביד ושם את האירוע של הזיכרון, את הגבורה חייבים לעשות - - -
היו"ר יעקב מרגי
עודד, מה שנוצר היום בעקבות החקיקה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני שוחחתי עם שרת הקליטה על העניין הזה, נוצרה איזשהי בעיה תקציבית - - -
היו"ר יעקב מרגי
ביד ושם הפסיקו לעשות בעקבות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הייתה בעיה תקציבית השנה, אגב, עושים השנה גם בגלל שזו שנת ה-70, וזה מה שהם סיכמו - - - פה בכנסת עושים את הטקס. אני לא יודע מה הסיכום שהם עשו עם יושב ראש הכנסת - - -
מאיר כחלון
אני חושב שצריך להעביר ללטרון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שזה צריך להיות בלטרון.
ענבל קויתי בן דב
יד ושם תומך בהעברת הטקס ללטרון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני חושב שזה צריך להיות בלטרון, אני מעריך שזה גם יהיה בלטרון. בלוחות הזמנים התקציביים, שוחחתי על זה בעקבות הפנייה שלכם גם, עוד לא הספקתי אפילו לעדכן אתכם עם סופה. היא אומרת שלוחות הזמנים והתקציבים הם כאלה שאין לה את היכולת התקציבית לקיים את זה בלטרון. אין לי מה להגיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
ספציפית השנה.
חנן ברנשטיין
רק בשנת ה-70, זה המקום.
היו"ר יעקב מרגי
אז אפשר לסגור את זה אחרי הדיון, נמשיך לראות איך להתמודד עם זה.
חיים ארז
שנת ה-70 הנושא הזה לא מוזכר בכלל. פנינו לשרת התרבות - -
היו"ר יעקב מרגי
היא עסוקה עם אביב גפן.
חיים ארז
- - זה לא מעניינה, ולכן התרומה של אותם לוחמים יהודים שחזרו לארץ, הקימו את צה"ל ויש להם חלק מרכזי בניצחון מלחמת השחרור חייב להיות אירוע מרכזי כזה בלטרון כפי שהיה לפני שלוש שנים.
חנן ברנשטיין
ב-9 במאי 15' היה אירוע. יותר מזה, צה"ל עושה השנה 70 לצה"ל ב-7 במאי בלטרון. זה קלאסי להלביש ל-9 במאי את יום הניצחון על הנאצים. זאת אומרת, הצבא יצא מהלוחמים האלה.
משה פרידמן
הצבא לא יתן לכם.
חנן ברנשטיין
מי לא יתן?
משה פרידמן
לא יתנו לך לערבב שמחה בשמחה.
חנן ברנשטיין
זה לא שמחה בשמחה, זה שביעי וזה תשיעי.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, נדבר אחר כך. אני אדבר עם עודד לראות איך אנחנו אחרי החקיקה מנסים לפתור את זה.
קריאה
- - - משרד הביטחון.
היו"ר יעקב מרגי
שמעתי, מקווה שנצליח. היועצת המשפטית, הקראה.
מירב ישראלי
טוב, כבר הקראנו למעשה חלק.
היו"ר יעקב מרגי
אני בחיים לא השקעתי אנרגיה על חוק- - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני מבקש לפרוטוקול משפט אחד.
היו"ר יעקב מרגי
כל מה שאמרת נכנס לפרוטוקול.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני יודע, אבל אתה יודע - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם זה, זה בדגש.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יהיו עכשיו יומיים-שלושה, אבל אני אומר לך שיהיה יום לדתיים ויום לחילונים- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא נכון, זה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני אשאל אותך אם אתה רואה בית ספר בהושעיה או בתל אביב שנוסע יום אחד לטקס בלטרון או בכנסת, איפה שיהיה, ויש להם עוד אוטובוס יום אחר כך לכותל על אותו נושא. מה שאני אומר לך באמת, ואני אומר את זה בכאב גדול, השכלנו לא לעשות את זה ביד ושם, אין ביד ושם תפילת זיכרון ביום השואה, בכותל, בכ"ח או בכ"ו בניסן. למה? בגלל שזה כולנו. כשאתה לוקח את אותו יום ומשיקולים של קרדיטציה מפצל אותו בין תפילה על אותו עניין לבין טקס על אותו עניין, לצערי הרב, ובכאב גדול, אתה קובע ישר. ואתה הרי יודע שעכשיו רבים איתך פה על גרושים מי ישלם את זה. אני שאלתי באמת, אתה לא נתת לי תשובה, אתה יושב פה ימים ולילות, מתעסק בנושאים תקציביים. אתה באמת חושב שיש בית ספר אחד שיסע לשני הטקסים האלה?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. ולכן מה שאני אומר לך שלפני מנהל בית ספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע שיש גם בתי ספר שלא נוסעים בכלל לא ללטרון ולא ליד ושם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
על אחת כמה, אתה רק מחזק את דבריי.
היו"ר יעקב מרגי
אז עכשיו אולי נתת להם עוד אפשרות לנסוע לכותל ולהחשף - - - עם כל הכבוד למשרד החינוך, ואני אומר לך, התלמידים שלנו בולעים בולעים, מקיאים ולא ממשיך.
זהבה פוזננסקי
לא אצלנו.
היו"ר יעקב מרגי
אשרייך. אני לא רוצה חס ושלום לומר. תקשיב, אלעזר, אני פעם אחרונה שמתייחס כי זה היה לפרוטוקול. אתה רואה הכל שחור לבן ואני לא מוכן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתם עושים פה שחור או לבן, השחורים לשם והלבנים לשם, זה מה שאתם - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא תקשיב, קודם כל זה לא לש"ס, תקשיב - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא אמרתי ש"ס.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה - - - בוא תקשיב טוב טוב. כפי שהתחלתי לומר לך, אתה חושב שכולם חוגגים את העצמאות וכולם אומרים את ההלל וכולם הולכים ליד ושם, לצערי הרב לא - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
- - -בכותל - - -
היו"ר יעקב מרגי
וכולם מכירים את הסיפור של ה-9 במאי? בוא אני אגיד לך - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ביום העצמאות יש תפילה בכותל? למה לא נקבע עוד יום, י' באייר, תפילה בכותל, למה לא נקבע, על זה צריכים לקבוע עוד יום? אתם לא שומעים מה אתם עושים.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא אתן לך תשובות לכל המאוויים שלך - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תצא טיפה החוצה, תסתכל על הדיון הזה, אתה מרגי, חבר הכנסת הכל כך מוערך על ידי כל הכנסת, תשאל את עצמך אם יש עוד דבר כזה. בוא עכשיו גם נעשה יום עצמאות לדתיים ויום עצמאות לחילוניים. זה מה שאתם עושים.
היו"ר יעקב מרגי
באותו יום נעשה שני מסגרות, כן שהמדינה תתקצב יום עצמאות, כן, כן, אני רוצה לחגוג כפי שאני אוהב לחגוג, לפי ההלכה. אין לי. אייל גולן - - - להתפלל זה לא חגיגה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יד ושם אייל גולן - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, יום העצמאות - - - סליחה, אייל גולן לא עושה לי את זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מישהו מפריע לך בכותל?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, לא, אני רוצה חגיגה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תלך ביום העצמאות לכותל. בכותל זה מקום של חגיגות?
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה חגיגה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
פה יש חגיגה בכותל?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה, אתה דיברת על יום העצמאות. אלעזר אתה לוקח ושוכח את מה שאתה אומר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני מזמין אותך באמת, יום העצמאות בהושעיה, אני אספר לך, כדאי לך. ביום העצמאות בהושעיה זה הפעם היחידה שתפילה חגיגית, להבדיל מחגים ושבתות, אפשר להשתמש בה עם כלי נגינה ועם רמקולים. תבוא להושעיה לבית הכנסת - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה תפילה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תפילה. אין לך מושג איזה תפילה יפה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, יפה. לא כולם הושעיה, מה לעשות. אז בוא תקשיב, זה לא מה ש- - - הייתי מוחק עוד הרבה דברים מספר החוקים של מדינת ישראל, זה לא שמעיב עליו ולא עושה עליו צל, מוסיף לו עוד נקודה איכותית - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני לא אצביע נגד, זה חוק שמעמיק את הפיצול בין דתיים לחילונים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, שמעתי, נרשם בפרוטוקול. הקראה בבקשה. רצית להוסיף משהו לפני הקראה?
מיכאל גורן
ביום הזיכרון לחללי צה"ל לצערנו הרב הוספנו גם כן את נפגעי פעולות האיבה לאחר מכן, עושים את זה פחות או יותר משולב בשינוי. לדעתי ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, כשאנחנו מדברים על הגבורה, בדגש על הגבורה, אני חושב שאפשר להכניס כאן את הקטע של הניצחון גם על הנאצים בגבורה. נאמר יש גבורה של - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה משבש את המשמעות. סליחה. אני מבין את המיד של יד ושם. הגבורה שמדברים עליה זה הגבורה בתוך - - -
ענבל קויתי בן דב
חברים, טייס שנהרג במהלך מילוי משימתו בצבא האדום הוא לא נספה בשואה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. האבחנות צריכות להיות ברורות, ולכן פה יש את ההפרדה.
ענבל קויתי בן דב
וצריך להכיר - - - ובשביל זה יש את לטרון.
היו"ר יעקב מרגי
אני מסכים איתך ותודה רבה לך. הקראה בבקשה, גברתי.
מירב ישראלי
טוב, אני עושה את זה במקביל לחוק יום הניצחון כדי שנראה שאין לנו כפילויות. אז לחוק יום הניצחון קוראים חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית - זה הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית.

מטרה

1.

מטרתו של חוק זה לקבוע יום שנתי לציון שחרור והצלת העם היהודי, לאזכור נרדפי הנאצים ולציון כניעת הנאצים לבעלות הברית.
לציון כניעת הנאצים לבעלות הברית זה למעשה מקביל ליום הניצחון.
היו"ר יעקב מרגי
יש בעיה שזה? הלאה תתקן.
מירב ישראלי
אני רק אומרת שיש שני חוקים ש- - -
קריאה
זה באמת יוצר את ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אין בעיה תקן - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - -לפרוטוקול.
היו"ר יעקב מרגי
זה הוקלט. מלכיאלי אתה עכשיו, תן לנו, יש לי יום עמוס היום, אני אחד מהמובילים של יום העוני ויש לי עוד - - -
מירב ישראלי
אז מחקתי את הסעיף.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי הלאה.
ענבל קויתי בן דב
איזה סעיף מחקת?
קריאה
את לציון כניעת הנאצים לבעלות הברית.
מירב ישראלי
אנחנו רוצים פשוט לעשות הפרדה שלא תהיה כפילות.
היו"ר יעקב מרגי
זה מסתיים במרדפי הנאצים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אף אחד מהמהציעים לא בא?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני, למה, סליחה.
ענבל קויתי בן דב
אפשר למחוק את נרדפי הנאצים כי זה מופיע בחוק יום השואה והגבורה.
היו"ר יעקב מרגי
לא אבל היא אומרת על החוק המקביל.
ענבל קויתי בן דב
זה צריך להיות יום השחרור והצלת העם היהודי מהנאצים, זה לא צריך להיות מרדפי הנאצים.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שלא צריך למחוק כלום כי סך הכל זה מתאר מצב. זה לא בא להחליף משהו אחר או בא להוסיף על משהו אחר.
ענבל קויתי בן דב
לא, אבל אם מדברים על כפילות בחוק אז יש פה כפילות בחוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
מטרתו של חוק זה לקבוע יום שנתי לציון שחרור והצלת העם היהודי מידי - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אולי הייתי כותב מידי הצורר הנאצי.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אוקיי.
מירב ישראלי
אז אני מוחקת את מרדפי.
היו"ר יעקב מרגי
זה העיקר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן, מידי הצורר הנאצי.
קריאה
כן אבל למה בחרו את היום הזה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כי זה היום שהוא שוחרר.
קריאה
כי ביום הזה הנאצים נכנעו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
לא נלמד ספר היסטוריה על שתי השורות האלה.
מירב ישראלי
זה יהיה בדברי הסבר אנחנו נציין את זה.

מועד ציון יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית

2.

(א) יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית יצוין מדי שנה ביום כ"ו באייר (להלן – יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית).

(ב) חל יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית ביום חג, מנוחה או שבתון, או ביום זיכרון או ציון ממלכתי, או ביום שלפני או אחרי אחד הימים כאמור, רשאית הממשלה לקבוע שיום השחרור וההצלה יחול סמוך ליום כ"ו באייר.

ב-3 זה הפעילות, כבר הקראתי את 3 א', בעצם אמרנו שזה יהיה בטקס אזכרה ותפילה ברחבת הכותל המערבי שינוהל על ידי המשרד לשירותי דת. את ב' אנחנו מוחקים.
היו"ר יעקב מרגי
ב' מוחקים.
מירב ישראלי
כן. מה שהוער פה גם על ידי משרד החינוך - - -
ענבל קויתי בן דב
אפשר להוסיף מאחר וכן יש פירוט וכתוב "במסגרת בעלות הברית והפרטיזנים" אפשר להוסיף גם לוחמי הגטאות?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בעלות הברית, הפרטיזנים ולוחמי הגטאות.
היו"ר יעקב מרגי
כל הכבוד. זה דיון משמעותי, הערות - - -
מירב ישראלי
אוקיי. אז זהו, מה שנאמר גם קודם – החוק הזה לא מאזכר את החוק החדש אלא איזשהו אזכור אחר לחוק אחר, אז לכן אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מציון יום הניצחון. אנחנו ננסח את זה - - - כמשמעותו בחוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית. אין בזה לגרוע מהחוק הזה.
משה פרידמן
אם אפשר בטקס האזכרה, תפילה והודיה, הרי אנחנו עוסקים פה - - - מיותר?
היו"ר יעקב מרגי
אין בעיה. לומר תודה, נכון, הודיה.
משה פרידמן
לומר תודה ללוחמים וגם לומר תודה ל- - -
היו"ר יעקב מרגי
הודיה.

אוקיי. "אין בהוראות חוק זה", את תנסחי את זה.
מירב ישראלי
"אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית" - - -
היו"ר יעקב מרגי
ולהתאים את דברי ההסבר לאור ההערות שנאמרו.
מירב ישראלי
את זה אנחנו עושים - - -
היו"ר יעקב מרגי
חברי הכנסת שיכולים להצביע.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.

הצעת החוק תעלה לקריאה ראשונה. אני מודה לכל החברים. אנחנו לקחנו לתשומת לבנו, עודד ואני ננסה לסייע בנושא.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים