ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/02/2018

תקנות שירות ביטחון (הרכב הוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית וסדרי הדין בה) (הוראת שעה), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-28OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט

לעניין תקנות בנושא הוועדה לבחינת פטור שניתן למיועדת לשירות ביטחון

יום שלישי, כ"ח בשבט התשע"ח (13 בפברואר 2018), שעה 11:00
סדר היום
תקנות שירות ביטחון (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: אבי דיכטר – היו"ר

אמיר אוחנה

יואב בן צור

עמר בר-לב

מרב מיכאלי

אורי מקלב

ניסן סלומינסקי

עפר שלח
חברי הכנסת
ענת ברקו

מרדכי יוגב

חיים ילין

עליזה לביא

רויטל סויד

רחל עזריה

חמד עמאר

אלעזר שטרן
מוזמנים
סגן שר החינוך מאיר פרוש

סא"ל צחי רביבו - סגן מפקד מיטב, צה"ל, משרד הביטחון

סרן איתי מלמד - הפרקליטות הצבאית, צה"ל, משרד הביטחון

ישי יודקביץ - עו"ד, משרד הביטחון

איציק שושן - יועץ השר אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר

אלי הבלין - יועץ הלכתי לרב הראשי לישראל

אבנר פורת - עו"ד, אחראי תחום חקיקה, ארגון חותם - יהדות על סדר היום

משה פולסקי - עו"ד, היועץ המשפטי, ארגון חותם - יהדות על סדר היום

שגיא אגמון - עו"ד, סמנכ"ל ויועץ משפטי, עמותת חדו"ש

זהרה ברגר צור - חברת הנהלת, עמותת חדו"ש

אורנה כוכבי - חברת הנהלה, עמותת חדו"ש

אורן הניג - מרכז ליבייה

מורי בראון - פורום לשוויון בנטל

גבריאל סעדה - הצלה לאחים

שלמה קוסטינר - מוזמן/ת

דוד איזקסון - עו"ד
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור

איילת לוי נחום
מנהל/ת הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

תקנות שירות ביטחון (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו מבקשים להתחיל בדיון.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אדוני היושב ראש, יש לי הודעה אישית בעניין הוועדה.
היו"ר אבי דיכטר
רגע. עוד לא פתחנו את הדיון. אנחנו מתכנסים לדיון המשך בנושא תקנות שירות ביטחון (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה) (הוראת שעה) (התשע"ח-2017. בבקשה, פרוש.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אדוני היושב ראש, חברים, אני חורג מהנורמה אבל אני רוצה לומר כך, וזה קשור לוועדה שמתכנסת הבוקר. הבוקר בשעה 8:40 הפגינו ליד דלת ביתי אנשים שיש להם טענה על כך שאנחנו, הנציגים החרדים, נמצאים בוועדה עכשיו. אבל לא רק הבוקר ב-8:40 אלא אתמול ב-10:00 בלילה, הם גם היו. כ-150 אנשים באו להפגין. אתמול בצהרים גם הייתה קבוצה בחצר הבית שלי. אני רוצה לומר שחבריי ואני נבחרנו על ידי קרוב לרבע מיליון איש ואישה, או אם לומר את המספר המדויק, זה 216 אלף אנשים, נבחרנו לכנסת כי גדולי ישראל אמרו לאותם 216 אלף אנשים להצביע עבור יהדות התורה. אני יכול לדבר רק בשם יהדות התורה. אנחנו יודעים שאלה שמפגינים, הם לא הלכו להצביע בבחירות. אנחנו גם יודעים שיש גדולי ישראל שאומרים שלא הולכים להצביע אבל אנחנו יודעים שגם גדולי ישראל, אלה שלא אומרים שצריכים להצביע, לא שולחים את אותם אנשים לבתים של חברי כנסת. אני רוצה לומר שאם אנחנו יושבים כאן, זה מכיוון שגדולי ישראל ששלחו אותנו לכנסת, שולחים אותנו גם לוועדה, כולל גם היום, וגם מה שאנחנו אומרים זה שונה ממה שאחרים אומרים אבל אנחנו עושים את השליחות שלנו על פי ציוויים.

מצאתי לנכון למסור את ההצהרה הזאת מכיוון שאולי אנחנו נמצאים כאן בכנסת ולא יודעים מה שמתרחש במגזר החרדי. במגזר החרדי מתרחש משהו. אמרתי את מה שאמרתי, ומה שאמרתי – זה מעט מאוד. תודה.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להוסיף. ראשית, בשונה מרוב חברי הכנסת שנמצאים בכנסת, אנחנו לא נבחרים לא על ידי פריימריס ולא על ידי מרכז מפלגה או הנהלת מפלגה וגם לא על ידי אישים פוליטיים כאלה ואחרים. אנחנו נבחרים לכנסת על ידי גדולי ישראל שהם מנותקים לגמרי מהפוליטיקה. אנחנו סרים רק למרותם. אחד המבחנים שלנו על ציות והכוונה שלהם, ואם אנחנו מיישמים את מה שהם אומרים לנו, זה גם הדיון הזה. אנחנו לא זזים בעמדה שלנו לא ימינה ולא שמאלה. אנחנו לא יכולים לא להקל ודאי וגם לא להחמיר. אפילו אין לנו דעה להחמיר. מה שאנחנו עושים, זאת הוראה שלהם ישירות. לכן מה שאנחנו מייצגים כאן, ולפעמים אולי צד שני לא מבין את זה, זה רק בגלל שאנחנו לא מביאים לכאן שום דבר שלי שהכנו את עצמנו קודם וההוראה שקיבלנו. כשאנחנו לא יכולים, אנחנו אומרים.

הרב פרוש התייחס גם להפגנות שנעשו תחת ביתנו וליד משפחתנו. אני רוצה לומר לכם דבר אחד. אולי בשונה ממקומות אחרים שרוצים לזהות ולהביא תקשורת או לפגוע במפלגה, במקרה שלנו כל הפגנה שיש היא בעצם מגביהה את החומות שלנו, את מי שאני מייצג ואת מי שאני לא מייצג. אמנם יכולים לחשוב תמיד שיש אנשים שלבושים אותו הדבר, אבל מתברר שאנשים בהשקפתם הם אחרים. לא כל מי שלבוש, הוא אותו הדבר. השוני בעניין הזה מבליט וזה גם מחזק אותנו, הדברים האלה. יכול להיות שיש מי שחושב אחרת, אבל אנחנו פועלים רק לפי מה שמורים דרכנו וזאת התרומה שלי לדיון הזה, גם לדיון הקודם וגם לדיון שהיה קודם.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה. אני מעריך מאוד גם את הדברים שאתה אמרת חבר הכנסת פרוש וגם שלך חבר הכנסת אורי מקלב.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
השאלה אם בסוף תעריך את מה שאנחנו אומרים.
היו"ר אבי דיכטר
אני מעריך. את הזמן אני אאריך מפני שלצערי גלשנו בדיון קודם עם הרמטכ"ל. אנחנו נמצה את הדיון הזה בלוח הזמנים שנקבע מלכתחילה, אבל הדברים שאתם אמרתם לניסיון הייתי אומר של ציבור אנשים באשר הוא לנסות ולהשפיע באלימות על עמדתם של חברי כנסת, אני מכיר את הנפשות הפועלות שיושבות כאן מבחינת חברי הכנסת, בחדר כאן. אין לי שום חשש שמי מכם יושפע מאווירת אלימות שתופעל כנגדו, אלימות יותר בוטה או פחות בוטה. תוך כדי הדיון קיבלתי עדכון שחבר כנסת לא יוכל להגיע מפני שהוא נצור בביתו. אני שמח שכל הנצורים שוחררו או השתחררו והגיעו לדיון ואני משוכנע שיאמרו את עמדתם ואת דעתם באופן שבו כל אחד מגבש בפתיחות רבה מאוד. האמינו לי, כאחד שכבר חווה לא מעט הפגנות ליד ביתו במשך חודשים ארוכים בניסיון להפעיל עלי לחץ כדי לשחרר מאן דהוא ממעצר מינהלי, זה לא השפיע כהוא זה. אני מכיר אם אתכם הרב פרוש ואורי מקלב. שום דבר לא ישפיע על עמדתכם כשמנסים לעשות את זה באלימות ואני משוכנע כך לגבי חברי הכנסת האחרים.

מכאן אנחנו עוברים לדיון עצמו, דיון של הוועדה המשותפת של ועדת חוץ וביטחון וועדת החוקה חוק ומשפט. בהמשך לדיון קודם, אנחנו העברנו גם כמה שאלות או בקשות בתום הדיון ואני מבקש ממשרד הביטחון לפתוח בבקשה.
ישי יודקביץ
אנחנו היינו בקשר עם הייעוץ המשפטי של הוועדה. אנחנו נענינו לכל הבקשות של הייעוץ המשפטי של הוועדה. בקשה ראשונה הייתה ששר הביטחון ימנה את הוועדה בתוך שישים ימים.
מירי פרנקל שור
זה בהמשך לבקשת היושב ראש.
ישי יודקביץ
הסכמנו לזה. עשינו בדיקה לגבי היתכנות של מינוי שלוש נשים לוועדה. בדקנו את כוח האדם בדימוס בקרב קצינות באכ"א לפי התבחינים שחברי הוועדה ציינו וזה גם אפשרי. אפשר לשנות את התקנות לנושא של שלוש נשים בוועדה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
שלוש מתוך חמש או שלוש מתוך שבע?
ישי יודקביץ
שלוש מתוך חמש. זה מה שנתבקשנו.
איתי מלמד
מה שיקרה בפועל זה שסביר להניח ששופט שימונה לראש הוועדה תהיה שופטת בדימוס ושני נציגי הציבור שיהיו קצינים במילואים, יהיו בפועל קצינות. באופן פורמלי גם אפשרי שנציג הציבור שהרבנות הראשות תמליץ עליו, גם הוא יכולה להיות נציגת ציבור. באופן תיאורטי יכולות להיות גם ארבע נשים.
יואב בן צור (ש"ס)
גם הרב הצבאי לשעבר יכול להיות.
רחל עזריה (כולנו)
מה הקשר?
היו"ר אבי דיכטר
תכף נעבור לקריאה. אני רוצה בהערות מקדמיות בהמשך לדיון הקודם ואז נעבור לקריאה. תוך כדי הקראה של התקנות, אנחנו נעבור על שיופים אם נדרש או עמדות כפי שיובאו. אני מקווה שנצליח להתקדם בצורה הזאת.

יש עוד הערות למשרד הביטחון? אתם רוצים להוסיף הערות נוספות?
סגן שר החינוך מאיר פרוש
הצבא היה צריך לתת תשובות.
היו"ר אבי דיכטר
משרד הביטחון בשבילי הוא הכול. זה משרד הביטחון וצה"ל ביחד.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אבל היו שאלות לצבא.
יואב בן צור (ש"ס)
אנחנו ישבנו בישיבה עם הצבא והיו לנו שאלות.
היו"ר אבי דיכטר
רגע. יש עוד הערות והשלמות של משרד הביטחון וצה"ל?
צחי רביבו
אנחנו נתבקשנו להציג נתונים. אם אתה רוצה שנציג עכשיו, נציג.
היו"ר אבי דיכטר
בבקשה.
קריאה
תציגו את עצמכם.
צחי רביבו
אני סגן מפקד מרכזי גיוס, נמצא אתכם בתהליך הזה הרבה זמן. מילת פתיחה. אנחנו מיישמים את חוק שירות הביטחון, סעיף 40, בהקשר הזה. מה שאני מציג, הנתונים שאני מציג כאן, אלה נתונים שקשורים לקבלת פטור לאור תצהיר דת. אלה הנתונים שמיד יוצגו. בהיבט הזה היינו לאורך השנה והצגנו לכם את התפתחות הנתונים.
ענת ברקו (הליכוד)
יש לי שאלה ליועצת המשפטית. האם זה יכול להתנגש? הצעת החוק שלי עוסקת במצהירות כזב ומקבלות פטור על בסיס שקרי.
מירי פרנקל שור
התקנות האלה הן תקנות לתיקון 18 שעבר לפני כמה שנים. הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק. אם הצעת החוק הזו תיכנס לשלבי חקיקה, אנחנו צריכים לראות האם התקנות יצטרכו להשתנות בהתאם.
ענת ברקו (הליכוד)
אבל זה לא סותר.
מירי פרנקל שור
אני לא כל כך מכירה את הצעת החוק.
עפר שלח (יש עתיד)
זה לא סותר. אני הגשתי הצעה זהה עוד בכנסת הקודמת. זה לא סותר אבל בוא נגיד שהתקנות האלה משמשות לממשלה בין השאר בשביל להתחמק מחקיקה כמו שאני הצעתי ואת מציעה.
ענת ברקו (הליכוד)
אני הגשתי את הצעת החוק. מצהירות כזב, שיוכלו להחזיר אותן לשירות להעניש אותן כמשתמטות.
צחי רביבו
אדוני היושב ראש, בסיכום שנת עבודה 2017, סיימנו עם 18,958 הצהרות דת שהוגשו. אם תסתכלי במסך מאחוריך, יהיה לך יותר קל ותוכלי לראות את הנתון. 93 אחוזים מהמצהירות דת קיבלו פטור מטעמים דת.
עליזה לביא (יש עתיד)
אתה יכול לומר לנו מאיזה בתי ספר?
צחי רביבו
אני לא נכנס כאן לעניין בתי הספר. אני נתבקשתי להציג את תהליך הפטור ומי לא קיבל.
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל בלי שיהיו מהזרם הממלכתי ולא ממלכתי? מה הנתונים האלה?
ענת ברקו (הליכוד)
על לזה מסתמכים הפטורים.
היו"ר אבי דיכטר
בואו נשמע את הנתונים ואחר כך, אם תהיה דלתא, יהיה אפשר לשאול שאלות.
צחי רביבו
יש לנו 514 תהליכים שעדיין מתקיימים ו-723 שהם ארבעה אחוזים מכלל האוכלוסייה שלא קיבלה פטור. יש כאן מקרא שיסביר מה זאת הצהרה לא מאושרת וממה זה נובע. קודם כל, בבסיס, לעתים התצהיר הוא לא תקין ואותה מועמדת נדרשת לבצע השלמה. התצהיר חייב להיות מול שופט או דיין. יש הגשת תצהיר במועד, כפי שקבוע בתקנות, לעניין זה 90 ימים. יש תצהיר כוזב שבהיבט הזה יש לנו באופן חד משמעי מכלול של דברים שאנחנו מסבירים שאין עמידה בתצהיר ויש נתח משמעותי מהאוכלוסייה, 55 אחוזים מה-723.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
פרט בבקשה.
צחי רביבו
עוד רגע אני אפרט על הכול.

55 אחוזים מכלל ההצהרות הלא מאושרות, לאחר שזומנה אותה מועמדת לשירות ביטחון אל מול לשכת הגיוס והוסבר לה במה התצהיר שלה לא עומד, היא חתמה ויתור מיוזמתה. זאת אומרת, כבר בהיקף הזה ניתן לראות 723 מלש"ביות שהתצהיר לא אושר מתוך 18,953. בהיבט הזה גם נתח שמאוד משמעותי, 55 אחוזים, חותמות ויתור כאשר מסבירים להן במה התצהיר לא עומד. תצהיר כוזב, בהמשך לשאלתך, חד משמעית, עובדות ברורות שבהן יש אי עמידה בתצהיר, לצערנו. בהמשך לשאלתך על תצהיר כוזב.
עליזה לביא (יש עתיד)
כמה אחוזים זה הלצערנו הזה?
צחי רביבו
זה יוצא מתוך ה-723 – 33 אחוזים. מהנתח הכולל, בואו נעשה חישוב מתמטי זריז. 240 מתוך 19 אלף.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
פרט בבקשה. במה אתה רואה תצהיר כוזב?
צחי רביבו
תצהיר כוזב זה אי עמידה על פי מה שמוגדר בשירות הביטחון. אחד משלושת הדברים שקבועים בחוק.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
מה הם שלושת הדברים שקבועים בחוק?
צחי רביבו
נסיעה בשבת, אי שמירת כשרות ומטעמים שבהכרה דתית היא אינה יכולה לשרת.
עליזה לביא (יש עתיד)
שבת, כשרות.
צחי רביבו
נסיעה בשבת, כשרות ומטעמים שמונעים ממנה מטעמי דת לשרת.
מירי פרנקל שור
מטעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת.
קריאה
תן דוגמה.
צחי רביבו
אני יכול לומר דוגמה מאוד פשוטה. לראיה, נסיעה בשבת.
עליזה לביא (יש עתיד)
זה אמרת כסעיף הראשון. מה זה הסעיף השלישי?
רחל עזריה (כולנו)
אנחנו לא מבינים מה זה השלישי.
צחי רביבו
לצורך העניין, כאשר המועמדת מגיעה אלינו, אנחנו מזהים באופן חד משמעי שהיא יכולה לבצע שירות בצבא, היא מקיימת אורח חיים רגיל לחלוטין ובמכלול הדברים שיש לנו, אין לנו בעיה, אנחנו גם מראים את זה למלש"בית וגם יודעים להתקדם עם זה צעד קדימה.
היו"ר אבי דיכטר
הוא מבין שחלק לא הבינו והוא יסביר.
עליזה לביא (יש עתיד)
הוא הסביר פעם שנייה.
היו"ר אבי דיכטר
לא הגבלנו אותו במספר הפעמים.
צחי רביבו
זה יהיה כאן דיון ארוך. נסיעה בשבת, אי עמידה בתצהיר אבל היא לא שומרת שבת. זה נקרא לא לעמוד? כי התצהיר קובע נסיעה בשבת ואנחנו רואים שהיא לא שומרת שבת. היא הלכה לבלות.
עליזה לביא (יש עתיד)
בסדר. זה אחד.
צחי רביבו
אבל היא הלכה ברגל לבלות. זה אחד.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
איך אתה פוסל אתה על רקע זה?
ענת ברקו (הליכוד)
היא הלכה לבר ביום שישי, גם אם היא הלכה ברגל.
צחי רביבו
שמירת כשרות. נושא מאוד קל. הגעה למסעדה שהיא לא כשרה, היא לא עמידה בתצהיר.
עליזה לביא (יש עתיד)
סעיף שלוש.
צחי רביבו
לגבי סעיף 3, אנחנו מחפשים מכלול של דברים. אין כאן פן אחד לצורך העניין, לבוש או משהו כזה, בגינו אתה פוסל. אי אפשר לפסול על בסיס לבוש בלבד. אנחנו מחפשים דברים וקוראים בין אם זה לאימות לראיון ושואלים לוודא מי הבן אדם שעומד מולנו.
רחל עזריה (כולנו)
אתה מתכוון נגיד שימוש בסלולרי בשבת? דברים אחרים של חילול שבת?
קריאה
לא. זאת שמירת שבת.
צחי רביבו
זו דוגמה נוספת של חילול שבת.
עליזה לביא (יש עתיד)
אז זה תחת הראשון או תחת השלישי?
צחי רביבו
במצב כזה, זה תחת טעמים שבהכרה דתית.
רחל עזריה (כולנו)
תחת הסעיף השלישי. הבנו.
עליזה לביא (יש עתיד)
איך זה נעשה? מי בודק את זה? בודקים אחריה איפה היא אוכלת? איך זה קורה? אתה יכול לתאר לנו בבקשה?
צחי רביבו
בגדול אנחנו קודם כל קוראים למועמדת כשאין לנו את מוסד הלימודים. לעתים יש לנו פער במידע. כשיש את המידע, זה מאוד מאוד קל. כשאין את המידע, אתה מזמן אותה לשיחה. בשיחה שאתה מזמן אתה שואל מספר שאלות בסיסיות ועושים בדיקות מסוימות בהיבט הזה.
קריאה
הם יודעים את זה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני רוצה לדעת איך זה קורה.
צחי רביבו
הגעת אלי ללשכה, שאלתי אותך מי את, מה שלומך, איפה את לומדת, אמרת שאת לומדת במוסד כזה או כזה, תוך כדי נכנסים לרשת ורואים באמת אם יש משהו. את יכולה לבדוק שבגדול כאן מסתיימת הבדיקה ואנחנו מזהים שזה לא אורח החיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מי עושה את זה? יש צוות מיומן שהכשרתם אותו לבדוק את ההצהרה הדתית? או שזה מזדמן, שמישהו מגיע ואז שואלים אותו כל מיני שאלות.
צחי רביבו
אני מזמין את אדוני לבוא לראות. זה בעל תפקיד מאוד ספציפי ומפקד הלשכה עוסקים בזה. זה לא כלאחד יד. יש כאן החלטה מאוד משמעותית וגם ההחלטה עצמה היא בסמכות פוקד בלבד.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
צחי, הרב מקלב נבחר להיות בכנסת. הוא שואל אותך שאלה ואתה אומר לו תבוא אלי למיטב.
צחי רביבו
אמרתי לביקור. הוא שאל אם זה כלאחר יד. זה לא.
היו"ר אבי דיכטר
הרב פרוש, אנחנו בדיון מאוד מאוד מסוים. אנחנו לא יושבים עכשיו לעשות בדיקה טכנית מה מתכונת העבודה של הגוף שקובע את הקביעות. אם נרצה לעשות בדיקה כזאת, אני משוכנע שנתארח אצלם לראות את זה כמו שאנחנו עושים הרבה מאוד סיורים וחלק מכם גם משתתף בסיורים האלה, לראות את הדברים האלה, להעיר, ללמוד, אולי גם להחליט החלטות לאחר מכן בוועדה. אבל זה לא הדיון הזה. אנחנו הגענו כבר לישורת האחרונה מבחינתנו. הטלנו מספר משימות או שאלנו מספר שאלות בפעם הקודמת וביקשנו השלמות. קיבלנו את ההשלמות ואנחנו רוצים לעבור להקראה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא. יש לי שאלות לצחי.
היו"ר אבי דיכטר
בבקשה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
עד כמה שלי ידוע, המושג הזה של בגלל הכרה דתית היה כאשר בת אמרה שהיא מנועה מלשרת בצבא מכיוון שיש פסק דין של הרבנים, כולל הרבנות הראשית, של ייהרג ובל יעבור. זו ההכרה הדתית שלה והיא לא יכולה לשרת מכיוון שהיא חייבת להישמע לצו, לפסק של הרבנים שאומרים שאסור, ייהרג ובל יעבור. זו ההכרה שלה ולא דברים אחרים שאני עכשיו שומע אותם. דרך אגב, אני רוצה לחזק את מה שאמר אורי מקלב. הוא לא שאל כאן חלילה כדי למשוך את הזמן אלא הוא רצה בכותרת לדעת מי הבוחנים, מי אלה השואלים, האם הם עוברים מיומנות מסוימת, האם הם מכירים את הנושא. אני חושב שהכרה דתית זה בת שאומרת שהיא לא יכולה ללכת לצבא מכיוון שציוו עליה ייהרג ובל יעבור.

דבר שני שאני לא מבין, כשאתה אומר לגבי השבת. אני חושב שהחוק כתב לא נוסעת בשבת. השאלה היא אם אתה מוצא אותה מחזיקה עט או משהו אחר שהיא עשתה בשבת, אבל העניין של לא נוסעת בשבת, הכוונה היא לפרהסיה. האם היא נכנסת למכונית ונוסעת בשבת. זה עניין של פרהסיה ויש עניין של מה שאתה עושה בבית. בת שלא נוסעת בשבת ויש לה את ההכרה הדתית הזו שהרבנים ציוו עליה, היא עומדת בתנאי החוק. אז עכשיו, איך אתם מורידים אותה, קוראים לה לשאלות או שלא נותנים לה את הפטור מיד

אני לא רוצה לדבר בכלל על הבנות שלומדות בממלכתי. אני רוצה לדבר דווקא על חרדיות. אם ייתנו לי את הזמן, אני רוצה לדבר על חרדיות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בהמשך לדבריו של פרוש. אדוני היושב ראש, אי אפשר להפריד בין הדברים כפי שזה בא לידי ביטוי בישיבה הקודמת. אני לא חושב שצריך כפי שהדברים נאמרו עכשיו, לא צריך להיות מבין גדול בדת כדי להבין שהמבחן הזה בהצהרה הדתית, זה שונה משני הפרמטרים האחרים שזה חילול שבת או אכילת כשר. גם בזה צריך להיות מבחן אמיתי ומדויק. לא יכול להיות שבת נכנסת למסעדה שהיא לא כשרה. זה עדיין לא אומר שהיא אכלה במסעדה לא כשרה. אני מכיר בת שנפגשה עם אבא שלה. היא גרה באזור ליד אבו גוש, בהר אדר, והיא נפגשה עם אבא שלה ועישנה נרגילה. היא לא אכלה. היא לא אכלה אוכל לא כשר. היא נפגשה עם אבא שלה במסעדה שם אולי הישוב רגיל להיפגש. אני אתן לך דוגמה אחת מני דוגמאות רבות. על זה באו ורצו להכשיל אותה, על זה שהיא לא דתית. כמו שאנחנו מבינים שצריכות להיות הוכחות מוכחות ואבסולוטיות שהיא אוכלת אוכל לא כשר, באותה מידה על שמירת שבת, על חילול שבת, ובאותה מידה על הכרה דתית. הכרה דתית זאת מבחן שאני לא יודע אם הוא עומד בפני עצמו. ההסבר של הכרה דתית הוא שני המבחנים האלה. גם אם תעמיד אותו בפני עצמו, עדיין צריך מבחן אובייקטיבי. זה לא יכול להיות שכל מי ששואל אותה שאלות, וההתרשמות.
היו"ר אבי דיכטר
בוא נשמע את התשובה. למרות שאתה לא עוסק בתקנות אלא אתה עוסק בחוק עצמו. בחוק בעקבותיו נגזרו התקנות האלה. נשמע את משרד הביטחון.
ישי יודקביץ
ברור ששמירת השבת - - -
סגן שר החינוך מאיר פרוש
נסיעה בשבת.
ישי יודקביץ
לא. שמירת השבת ושמירת כשרות הם תנאים מאוד קונקרטיים שאפשר לבדוק אותם חד חד-ערכי ומי שמפר אותם, זה ברור. טעמים של הכרה דתית, זה טעם מאוד חמקמק וצריך ליצוק בו תוכן בהתאם לנסיבות. מאוד יכול להיות שהמסעדה הזאת בהר אדר היא מסעדה שהיא לא כשרה וצריך להסתכל על כל מכלול הנסיבות, כמה שיותר מידע ומכשירים לקבלת החלטה של פוקד צריכים להיות כי זה טעם חמקמק ואנחנו מודים שזה טעם חמקמק שצריך ליצוק בו תוכן. מקרים רבים ודוגמאות רבות נמצאות בתחומים של הדוגמאות שכתובות בחוק, של נסיעה בשבת ושמירת כשרות.
היו"ר אבי דיכטר
אורי, אני רוצה לומר לך שאנחנו לא יכולים לעבור לשלב הבא ולדון בשלב הקודם, קרי, בחקיקה. אני מבין את ההערה שלך ואני חושב שגם הרב פרוש דיבר על זה בצורה מסוימת. העמימות המסוימת, ובזה אני מסכים אתך לחלוטין חבר הכנסת מקלב, אנחנו כחברי כנסת לא סובלים עמימות מפני שהחוק לא סובל עמימות. סוגיית העמימות הזו, מן הראוי שתידון בוועדה בדיון נפרד. היא לא קשורה לתקנות. אני אומר לכם שאנחנו נצטרך לעשות דיון, לשבת, ללמוד מכם איך החוק מיושם בפועל. נשב, נלמד, נעיר הערות. יכול להיות שאתם תצטרכו לעשות את השיוף אצלכם. זה לא קשור לתקנות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רק רוצה להגיד לך שבכוונה הכניסו את העניין של הכרה דתית כדי שלא יהיה אפשר למדוד אותו ושיהיו שם כמה שיותר.
היו"ר אבי דיכטר
יכול להיות. אנחנו בכוונה נעשה דיון כדי לוודא שהעמימות הזו מוסרת. אנחנו כחברי כנסת, כמחוקקים, לא יכולים לסבול קיומה של עמימות. זה לא באופי שלנו.

רשות הדיבור לרחל עזריה.
רחל עזריה (כולנו)
אני רוצה להתייחס. אני חושבת שהמונח העמום, יכול שאפשר לדייק אותו במידה מסוימת אבל לא יעזור כי אורח חיים דתי זה נושא חמקמק. כמו שבבתי ספר הכלליים אנחנו יודעים שיש הרבה פעמים ויכוחים בין הורים לבין בית הספר אם הילדה מתאימה לבית הספר, גם ממלכתי-דתי וגם המגזר החרדי, בגלל החמקמקות הזאת, ולכן אני חושבת שבטח האנשים הדתיים שיושבים סביב השולחן, אנחנו יודעים שזה תמיד יהיה. לנסות להגדיר את זה בכללים, אנחנו נהיה בכללים הרבה יותר קיצוניים שאני לא בטוחה שאני רוצה שניכנס אליהם. לכן אני חושבת שהעמימות הזו, יש לה גם יתרון, גם עבור הציבור הדתי, גם עבור צה"ל וזה כן מאפשר להגיע למצבים בהם יש איזשהו דיון ומשא ומתן ומאפשר גם לשאול שאלות. זה לא נעים לפעמים ששואלים את השאלות, אבל אני חושבת שעדיף לעשות את זה מאשר להגדיר משהו כללי מאוד מאוד גורף. אני חושבת שבכללים הגורפים, אני לא בטוחה שזה יהיה עדיף, גם למגזר שלך. אני חושבת כאשר אני חוזרת למה שקורה בבתי הספר, הכללים הגורפים יהיו לדעתי הרבה יותר גורפים, הם יהיו הרבה יותר דומים לכללים של בתי ספר, שאז הרבה בנות יוכלו להיות תחת המטריה הזאת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, בקצרה. הרי כאן מונחות לפנינו תקנות שנותנות אמות מידה איך מבטלים פטור מהכרה דתית.
רחל עזריה (כולנו)
לא. זה לא איך מבטלים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
איך מבטלים.
רחל עזריה (כולנו)
אבל לא הכללים האלה.
היו"ר אבי דיכטר
על הפרוצדורה לביטול. התקנות עוסקות ב-איך והן לא עוסקות ב-מה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו יושבים כאן לא מעט זמן, ישבנו הרבה זמן לפני כן כדי לראות כמה אנחנו צריכים לראות את האפשרויות. מזמינים אותה, היא יכולה לערער, צריך לשלוח מכתב/פרוטוקול, יש משהו קל יותר בלא לתת פטור מטעמי הכרה דתית מאשר לבטל? אין משהו. זה אותו הדבר. אם הקריטריונים האלה נכונים לגבי ביטול מעמד או פטור של הכרה דתית, לא יכול להיות יותר מזה ולתת את הפטור הזה. אם זה נכון לגבי הפטור, אותן מידות, אותן אמות מידה שיש בתקנות ולכן אנחנו מגישים את זה. זאת לא יכולה להיות התרשמות של מישהו. צריך לתת לה אפשרות להוכיח את זה, אפשרות שהיא תדע על מה מדובר, אפשרות לייצג את עצמה, אפשרות לשלוח בכתב, זה לא יכול להיות שמישהו יחליט עליה. דיני נפשות, להגיד שהיא לא דתייה.
היו"ר אבי דיכטר
חבר הכנסת מקלב - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
בואו נדבר על הפיל שבחדר.
היו"ר אבי דיכטר
עליזה, את לא ברשות דיבור. ברשותכם, אנחנו עוברים להקראה. ההערה שלך חבר הכנסת מקלב רק מחזקת את האמירה שלי קודם לכן לגבי הצורך לשבת ולעשות ליבון לגבי החוק, לא לגבי התקנות. אמרת, רחל, שחברי כנסת מרגישים לא נעים – לא מכיר מצב כזה שחבר כנסת מרגיש לא נעים.
רחל עזריה (כולנו)
לא, לא נעים. אני אומרת שברגע שננסה להגדיר כללים, צריך לדבר על אורך החצאית של הבנות, על אורך השרוול. אני לא מוכנה שבחוק הישראלי יתחילו להיות דיונים על אורך החצאית של בנות. לכן אני אומרת שהעמימות הזו היא מתאימה לאורח החיים הדתי. עם כל הכבוד, מישהי שמשתמשת בפלאפון שלה בשבת, אצלכם היא הייתה עפה מבית הספר על זה שיש לה פלאפון. היא אפילו לא הייתה צריכה להשתמש בו בשבת. לכן מה שהם אומרים, אלה כללים שבעיני הם מאוד ברורים. לשבת במסעדה לא כשרה, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, גם זה אסור כדי שמישהו לא יחשוב בטעות שהמסעדה כשרה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, לפני ההקראה אני רוצה לשאול שאלה.
היו"ר אבי דיכטר
אני רוצה לעבור להקראה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אבל אני רוצה לשאול שאלה.
היו"ר אבי דיכטר
היא קשורה לתקנות?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כן. אני מאוד רואה את החוק כטוב. את החוק, מה שנקרא נספח 40. אני רואה אותו כטוב. אני רואה אותו כנורמטיבי, אני רואה אותו כנכון. יחד עם זאת, כשאתם נכנסים לתקנות וגם לביצוע בפועל, יש בו לכאן ולכאן קיצוניות שכזו, של הצהרות כזב בהיקפים שדיברת עליהם, וברור שהם לא גדולים. זאת אומרת, צריך גם אותם לשים בפרופורציה ולא להעמיד את כל הסיפור במקום של הצהרות כזב אבל הן קיימות.

אני רוצה לשאול. כאן אני בא לשאול. עיקר התקנות מדברות על איך לבטל. בהרבה מאוד פניות שאני מקבל, מה זה הרבה? נגיד 15 בשנה, לא במסה של 200 ו-300, אלה בנות שעברו דווקא תהליך הפוך. אני לא בא לעודד לא את השירות בצה"ל לצורך העניין ולא את ההצהרה מטעמי דת. אני בא לקבוע את מה שקבע החוק, שמי שיש לה קושי של אמונות ודעות עם השירות בצה"ל, תהיה לה אפשרות שלא לשרת בצה"ל, בין אם תעשה שירות לאומי ובין אם תעשה דבר אחר, סמינר בית יעקב. אני בא לומר מה המחוקק אמר. האם יש גם דרך כי כאשר אנחנו באים לשים תקנות באות לבטל, צריך לשים גם תקנות באות להוסיף. אם באה בת שהייתה בבית ספר חילוני והיא מסיבה זו או אחרת בשביעית או בשמינית שלה החליטה שהיא חוזרת בתשובה, יש לה קושי עם הדבר, צריך גם את הרטרו האפשרי כשם שלבטל, כך גם לייצר את זה.
ענת ברקו (הליכוד)
באמת, ממש לקראת הגיוס היא חזרה בתשובה.
היו"ר אבי דיכטר
אני לא רוצה שעל בסיס אמירה שיש הערה לתקנה, אתם תדברו על החוק כי אנחנו לא עוסקים בחוק. אנחנו עוסקים בתקנות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
נכון. היה דבר מרכזי שלקח את רוב הזמן בישיבה הקודמת. אנחנו ביקשנו מהצבא תשובות. אנחנו העלינו מקרים לא מעטים של בנות שהן דתיות לפי כל קנה מידה – כשאני אומר דתיות, גם חרדיות - שעל אף שהן הגישו הצהרה ועל אף שיש להן אישור מסירה, על אף שבצבא כתוב ויש הוכחה שההצהרה שלהן הגיעה לצבא, זה מופיע ברישומים ואומרים להן, נקראו ללשכות הגיוס, להעמיד עוד פעם ולעבור עוד פעם עם ההצהרה הזאת, ודרשו להן לבוא בפני ולא לשלוח עוד פעם, לא הסתפקו במשלוח חוזר אלא דרכו מהן להופיע בפני לשכת הגיוס - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
כמה בנות כאלה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא מעט. ביקשנו מהצבא לומר את זה.
היו"ר אבי דיכטר
אם זה לא יקבל ביטוי בתקנות, אנחנו נגיע לסעיף הרלוונטי ונדון בזה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אי אפשר לקבל את זה שזאת הייתה טעות מכיוון שהבת מתקשרת ואומרת שהיא שלחה. היא אומרת שיש לכם אישור מסירה. אי אפשר לומר שאלה מקרים. יש עשרות אלפי מקרים.
היו"ר אבי דיכטר
את הברגים האלה אנחנו נחזק בתקנות. בדיוק לזה נועדו התקנות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא יכול להיות שבלשכת גיוס, כדי להתקדם בדרגה - - -
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו עוברים להקראה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
היושב ראש, תשמע את השאלה שלי ותגיד לי אם היא קשורה לתקנות. קודם כל, מאוד לא נוח לי שפתאום החרדים הם כאלה שרוצים להיצמד ללשון החוק וכשאנחנו נצמדים ללשון החוק, אינה נוסעת בשבת, מנסים לפרש את זה אחרת. משהו משונה. איך אתה מבקש שאנחנו ניכנס לתקנות כאשר אני מחזק את הרב מקלב. לי יש מקרה בחודש אחד. פניתי על שמונה בנות חרדיות שהצבא לא רצה לתת להן את הפטור ואני שלחתי מכתב.
עליזה לביא (יש עתיד)
מהחינוך החרדי?
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כן.
עליזה לביא (יש עתיד)
תן לנו את הדוגמאות.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
בלי שמות כי זה צנעת הפרט.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה יכול להיות גם החינוך הממלכתי-דתי.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
בחודש אחד שלחתי על שמונה בנות במוסד חרדי שלא נתנו להן פטור. וראה זה פלא, מכיוון שפנינו ועוד פעם פנינו ועוד פעם פנינו, יש לי מכתב רשמי מהצבא. הנימוק של הצבא למה הוא לא נותן – מכיוון שלא היה מוזן המוסד בו הבת לומדת. איפה זה כתוב בחוק?
ענת ברקו (הליכוד)
הצבא צריך לדמיין את זה?
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אתה יכול להגן עלי? אני לא מבין. אני כאדם שיושב בבית המחוקקים שואל שאלה. איפה כתוב בסעיף 40 לחוק, כולל מה שאתה מבקש - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אפילו את הפרטים איפה היא למדה לא צריך?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ענת, תני לו לדבר.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אדוני היושב ראש, אני שואל אותך. אני רוצה לדעת לי סעיף 40 איפה כתוב שצריך לומר מוסד לימודים. בגלל זה, ראה זה פלא. שמונה-תשע בנות, אני שולח בשמן ושואל מדוע לא קיבלו פטור ופתאום אני מקבל מכתב.

שאלה חברת הכנסת עליזה לביא כמה בנות. בחודש אחד שמונה בנות חרדיות.
רחל עזריה (כולנו)
הן גדלו בבית חרדי?
היו"ר אבי דיכטר
אני לא חושב שלרגע אחד בת שאמורה לקבל פטור ולא קיבלה מסיבות טכניות כלשהן, זה מקרה ראוי. אני חושב שזו תקלה. איך נפתרת התקלה הזו, היא לא כאן.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
איך זה מתקשר לתקנות? התקנות באות לחול על בת שקיבלה פטור לפי סעיף 40 ויש בעיה עם התצהיר שלה. על מה הוועדה הזאת הולכת לדון? מה הפרמטר של בת? על מה בודקים אותה? האלה אם בודקים אותה על אינה נוסעת בשבת, בודקים אותה על אוכלת כשרות או בודקים אותה על הכרה דתית. זה המנדט של הוועדה? על מה הוועדה הזו שהולכים להקים אותה באמצעות התקנות? על מה?
היו"ר אבי דיכטר
אמרתי לך קודם. הוועדה הזו לא עוסקת ב-מה. אנחנו עברנו את ה-מה. זה לא שזה נגמר ולא ניתן לפתוח את הדיון על החוק. אבל אנחנו כרגע עוסקים בתקנות על ה-איך. אגב, זה לא ששנה ממה שאמר חבר הכנסת מקלב.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
איך אמרת קודם? אתה לא אוהב דבר עמום. אני לא יכול לאשר ועדה כשזה על עמום, אני לא יודע על מה, שאני לא יודע מה המנדט שלה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אתה רוצה שכמה שבנות תגענה לצבא ואתה משתמש בכל הכלים שאתה רק מסוגל.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו עוברים להקראה. חברת הכנסת לביא, אנחנו עוברים להקראה של תקנות שירות ביטחון (ועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית וסדרי הדין בה (הוראת שעה), התשע"ח-2017.
איילת לוי נחום
בתוקף סמכותי לפי סעיף 40ג לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר השפטים ובאישור הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הרכב הוועדה

שר הביטחון ימנה את חברי הוועדה כהגדרתה בסעיף 40א(א) לחוק, וכן רשאי הוא למנות להם ממלא מקום, ובלבד שממלא המקום יעמוד בתנאים בהם עמד חבר הוועדה, כאמור בסעיף קטן (ג).

לפחות שניים או שלושה – תלוי בהחלטת הוועדה - מבין חברי הוועדה יהיו נשים. מונתה חברת ועדה אישה, רשאי שר הביטחון למנות לה כממלא מקום אישה בלבד.
היו"ר אבי דיכטר
שימו לב, אין לי סמכות להוציא חבר כנסת שמדבר אלא בשלוש קריאות. יש לי סמכות מלאה להוציא מישהו אחר בלי שום קריאה נוספת. אז אנא, אל תעמידו אותי במבחן. יש כאן הרבה אנשים. תקנות מאוד מאוד חשובות. נא לשמור על השקט למעט משהו הכרחי של צוות הוועדה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
שאלות לנוסח אפשר לשאול?
היו"ר אבי דיכטר
בוודאי. היא תסיים את הקראת הסעיף ונפתח לשאלות.
איילת לוי נחום
בוועדה יכהנו -

מי שכיהן כשופט של בית משפט שלום, ויצא לקצבה או מי שכשיר להתמנות לשופט כאמור, לפי הצעת שר המשפטים, והוא יהיה יושב הראש.

שני נציגי ציבור, בין שהם עובדי ציבור ובין שאינם, ששירתו בתחום ניהול כוח האדם בצבא הגנה לישראל בדרגה של רב סרן לפחות.

נציג ציבור לפי המלצת הרבנים הראשיים. לא המליצו הרבנים הראשיים כאמור, בתוך 60 ימים, ימנה נציג ציבור הכשיר להתמנות רב עיר לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירת רבני עיר), התשס"ז-2007.

נציג ציבור שכיהן כרב צבאי.

מינוי ועדה יכול שיהיה לכל הארץ או לאזור מסוים שיקבע שר הביטחון.

שר הביטחון יפרסם הודעה על מינוי חברי הוועדה, מענה ואזור שיפוטה ברשומות ובאתרי האינטרנט של משרד הביטחון ואגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל.
הצעה לפי הערת יושב ראש הוועדה מהדיון הקודם
מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1(ג)(3), שר הביטחון ימנה את חברי הוועדה בתוך 60 ימים.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה. הערות. ניסן סלומינסקי, מוטי והרב פרוש אם יחליט לדבר, בבקשה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני רוצה לדבר אבל לא ראשון. עליזה כועסת שאני מדבר.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אני ממשיך את ההערה שהערתי בישיבה הקודמת. יכול להיות שיש לזה פתרון. אני מבקש שבוועדה שתהיה, יהיה שינוי כך שבסעיף 2, שני נציגי ציבור, יהיה פיצול. שוב אני אומר בגלוי שאני הייתי שמח שיהיו שלושה נציגים, לא חשוב לי דרך מי. אני מניח שיהיה נציג של הרבנים הראשיים ומי שכיהן כרב צבאי. אני חושב שצריך להיות עוד מישהו. אחד משני נציגי הציבור, צריך להיות מישהו שבעברו או שהוא אדם דתי. אני חושב שאז הוועדה תהיה טובה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
צריך להגדיר מה זה דתי. יהודי.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
שר הביטחון ימנה מישהו. לא אכפת לי. אני לא מתעקש.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני הצעתי ובלבד שכולם שירתו בצה"ל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
דתי רפורמי?
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אם אתם רוצים, אני חושב שיותר טוב לגופו של עניין.
רחל עזריה (כולנו)
אנחנו מתחבטים עם העמימות בחוק הראשי, בחקיקה הראשית בגלל שקשה להגדיר מי הוא דתי. אנחנו רוצים עכשיו להכניס לתקנות האלה גם הגדרה של דתי? איך תגדיר דתי?
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לא.
רחל עזריה (כולנו)
מי שלא נוסע בשבת?
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
מי שהרבנות הראשית.
היו"ר אבי דיכטר
ניסן סלומינסקי ברשות דיבור. רוצים להתייחס, התייחסות קצרה אבל תנו לו לדבר.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
או מי שהרבנות הראשית תמנה או מי שכיהן כרב צבאי. להוסיף עוד אחד, או לזה או לזה. לא להגדיר אלא ימנה. במקום אחד, שניים שכיהנו כרבנים צבאיים.
רחל עזריה (כולנו)
לא. אנחנו לא נכנסים לזה.
היו"ר אבי דיכטר
משרד הביטחון, אתם רוצים להתייחס לזה?
ישי יודקביץ
שר הביטחון הוא הממנה. יש כאן מבחן של מי הוא דתי. אם אתם מבקשים להכניס כאן מבחן כשירות של דתי, אחד משני נציגי הציבור, צריך להגדיר מי הוא דתי.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אמרתי. רב צבאי. מי שכיהן כרב צבאי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הרבנות הראשית מתנגדת.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
רב צבאי, מקובל עוד אחד?
רחל עזריה (כולנו)
לא יהיו לך אנשים.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אבל שר הביטחון ימנה, נכון? מי שהיה רב צבאי.
רחל עזריה (כולנו)
אין לנו איך להגדיר דתיים.
היו"ר אבי דיכטר
תודה לניסן. שמענו. מוטי, בבקשה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
גם אני מבקש להביע את דעתי שהיא דומה לדעתו של חברי יושב ראש הוועדה, או לשאול. ישי, אליכם, למערכת המשפטית שטרחתם לציין לפחות שלושה מבין חברי הוועדה יהיו נשים.
ישי יודקביץ
נשאלנו על ידי יושב ראש הוועדה בישיבה הקודמת.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בסדר. אני לא חולק. אני לא בא מנקודה עצבנית או משהו כזה. אני רוצה לשאול. מכיוון שאמרתם ששלושה מבין חברי הוועדה צריכים להיות נשים, כי דנים בנשים למשל, מכיוון שאנחנו לא דנים רק בנשים אלא דנים גם בשאלה היותר מהותית, אדוני היושב ראש, מי הוא מה הוא לצורך העניין דתי.
רחל עזריה (כולנו)
דתייה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
דתייה. בחוק עצמו יש שלושה קריטריונים: שמירת שבת, כשרות וטעמי דת שהם טעמים שבהכרה דתית שכאן יכולה גם להיות אמירת הרבנים או דבר אחר. לצורך העניין, כדי לשפוט את הדבר הזה צריך שיהיה אדם, כמו שאמרתם, צריך נשים, כך צריך שכדי לשפוט את הדבר הזה, צריך להיות אדם שמכיר את הדבר הזה.
רחל עזריה (כולנו)
אישה דתייה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
תרשו לי. אני מביע את דעתי. אני מסביר.
קריאה
אני מזכיר שבוועדה יש לנו שני רבנים.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
נכון שיש שני רבנים בוועדה אבל כשם שאמרתם, ואולי בצדק, שצריך שלוש נשים, כי יש כאן תחושה לגבי נשים, ואני לא פוסל את הדבר ולא בא לפסול אותו. באותה מידה, כשאתה בא לבחון בת, מה היא דתייה ומה הקריטריונים שאני שואל לגבי אותה בת, אם היא דתייה או לא, אם הולכים בדרך הזו או בדרך אחרת בציבור כזה או אחר, עם חצאית, עם מכנסיים, זה עושה אותה לא דתייה או כן דתייה, אם היא יודעת במשנה או איננה יודעת במשנה, דברים שנשאלו בשנים האחרונות.
ישי יודקביץ
שר הביטחון - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ישי, לא זכותך עכשיו. סליחה שאני גוער בך. אני אומר את דעתי.
ישי יודקביץ
חשבתי ששאלת.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מבקש להביע את דעתי.
היו"ר אבי דיכטר
אבל בקצרה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בקצרה. לכן מאוד מאוד הגיוני שלפחות שלושה, ואני מחזק את דברי חברי יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, שלפחות שלושה מבין חברי הוועדה יהיו דתיים באותם קריטריונים של שמירת שבת, של כשרות ושל טעמי דת. מצהיר על עצמו, מצהירה על עצמה שהיא דתייה כדי שיהיו לה הכלים לבחון מי הוא דתי כי השאלה מי הוא דתי היא לא שאלה שמי שאיננו דתי יודע לבחון אותה. כשם שאני לא יודע לבחון בצרפתית או בסינית, אני לא מכיר, אני לא בקיא בשפות הללו. זו שפה. השאלות צריכות להישאל על ידי אנשים שבקיאים בשפה. לכן לגיטימי מאוד, ואני חוזר על דברי חברי ומחדד, כשם שאנחנו רוצים שיהיו שלוש נשים, ואני לא כופר בזה, כך לגיטימי מאוד שיהיו שלושה שהם מבינים והם דתיים. הם מבינים את הדבר, הם יודעים. דתיות. היא יודעת את לשון הבן הזאת, האם היא לצורך העניין דוברת אמת או חס וחלילה כזב.
היו"ר אבי דיכטר
אני רוצה לנסות לכנס את ההתייחסויות מפני שהחוק מחייב ששר הביטחון ימנה ועדה בת חמישה חברים. אנחנו אומרים שאנחנו מבקשים לפחות שלוש נשים. זאת אומרת, כדי להתכנס לסיכום כלשהו, צריך להחליט האם אנחנו משאירים שני נציגי ציבור שייבחרו, שכיהנו בעבר בתפקידי כוח אדם בדרגת רב-סרן לפחות - - -
ענת ברקו (הליכוד)
למה דווקא כוח אדם?
היו"ר אבי דיכטר
זה מה שהופיע בתקנות. אם מישהו חושב אחרת, יהיה מישהו אחר. אני רוצה לבדוק מכנה משותף לצורך הדיון. יש אפשרות שיהיו שני נציגי ציבור במתכונת שכתוב כאן ונציג ציבור לפי המלצת הרבנים הראשיים, ויש אפשרות ללכת לנציג ציבור אחד, שני נציגי ציבור של הרבנים הראשיים שאחד חייב להיות אישה כי אחרת אנחנו לא יכולים להתכנס.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
הרבנים הראשיים מתנגדים לשירות בצה"ל.
אלי הבלין
הרבנים הראשיים מתכוונים למנות אישה.
רחל עזריה (כולנו)
אין בעיה, אבל הם מתנגדים לשירות נשים.
היו"ר אבי דיכטר
החוק קובע שמי שמוסמך למנות, זה שר הביטחון ולכן תמיד כשיש ואקום, אם הרבנים הראשיים לא ממנים, שר הביטחון ימנה.
אלי הבלין
לא. הרבנים הראשיים מתכוונים להמליץ דווקא על אישה.
היו"ר אבי דיכטר
בסדר גמור.
קריאה
אנחנו לא סומכים עליהם.
יואב בן צור (ש"ס)
לפני שבועיים ישבנו עם הצבא והעלינו איזה שהן השגות והבטיחו שיחזרו אלינו עם תשובות. אם התשובות זה הנוסח של התקנות שהיו, הבנו.

דבר שני שאני רוצה לומר. כמו שבוועדות רפואיות ללא יוצא מן הכלל יושבים רופאים ואף אחד לא יעלה על דעתו שבוועדה רפואית ישב מישהו שלא מומחה בעניין, גם במציאות הזאת, כאשר באים לבחון תצהיר של בת, שיתכן שיצטרכו לשאול אותה שאלות כאלה ואחרות, זה ברור שהאנשים שצריכים לשאול, אני לא יודע מי היום בצבא שואל, מה תחום ההתמחות שלו בעניין, האם עומדים בדברים האלה ואיזה שאלות הוא שואל, גם כאן אני חושב שמי ששואל את השאלות ומי שיבחן האם לבת הזאת יבוטל הפטור שלה או לא, צריך לפחות להיות רוב של אנשים דתיים. נכון שיש היבטים אחרים של חוק וכולי אבל עדיין המומחיות צריכה להיות של אנשים שמבינים בנושאים הללו ולא סתם אנשים שיבואו לשם ואין להם מושג במה מדובר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני חושב שהתנאי הבסיסי הוא שכל חברי הוועדה שירתו בצה"ל. זה אחד. שנית, שלוש נשים. בהינתן ששני התנאים האלה מקובלים, אני מוכן לקבל כאן את ההערה שלפחות שלושה או שלוש הצהירו על עצמם כדתיים או כדתיות.
ישי יודקביץ
אנחנו כאן נכנסים לתצהיר משנה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מקבל את ההערה של עמר.
היו"ר אבי דיכטר
שמענו את ההערה של עמר. אנחנו עוברים הלאה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אומר לך עוד דבר אדוני היושב ראש. גם בוועדות רפואיות יושבים רק רופאים לצורך העניין. אני מקבל את ההערה של עמר, גם של ענת לצורך העניין, שיהיו בוגרי צבא אבל שיהיו אנשים שמבינים בתחום.
ישי יודקביץ
הועדה שמחליטה על פטור, ההוויה של אכ"א וההוויה של כוח אדם היא ההוויה שכתובה כאן. אני לא יכול להביא מג"ד בדימוס.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זאת בדיוק השאלה. זאת בדיוק ההערה. אנחנו מקבלים פניות.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
בסדר גמור. גם אם זה רב, רב צבאי. כתוב רב צבאי. הוא בוודאי שירת בצבא.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
או קצין או קצינה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
שכולם שירתו בצבא. זה לא במקום שני נציגי אכ"א או איך שאמרת.
עליזה לביא (יש עתיד)
אתה אומר שגם נציגי הרבנים הראשיים שירתו בצבא.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כן.
קריאה
אנחנו לא מסכימים בשום אופן. זו ועדה שמיועדת לפטור.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מאיפה אתה קובע מה האג'נדה?
קריאה
הרבנית חושבת שלא צריך לשרת, אז אתה רוצה שהיא תמליץ על אחת ששירתה?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל הרבנות לא מנהלת את המדינה.
עליזה לביא (יש עתיד)
לגבי הנציגים של הרבנות הראשית. כמו שאתה יודע, הרבנות הראשית מתנגדת לגיוס בנות לצבא וזאת הוראה שהיא נתנה לחינוך הדתי. החינוך הדתי פירט בוועדה שהם כפופים להחלטה של הרבנות הראשית ולכן אני רוצה לחזק את דברי חבר הכנסת בר-לב ולבקש שכל חברי הוועדה הזאת שירתו בצבא.

אני רוצה לבקש נציג ציבור שכיהן כרב צבאי או כמורת הלכה. יש לנו היום מורות הלכה גם במכינות הצבאיות ואני מבקשת להוסיף נציג ציבור או נציגת ציבור שכיהנו כרב צבאי. לצערי אי אפשר למנות נשים שתהיינה בתפקידים הללו, ולכן יש היום מספיק נשים שהן מורות הלכה או רמ"יות במכינות קדם צבאיות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לסעיף 1(ג)(3), צריך להיות שר הביטחון.
מירי פרנקל שור
כן. קיבלנו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הדבר השני. אני מסכים שאי אפשר להכניס הגדרה של דתי/דתייה. יש כאן כאלה שחושבים שהם חזרו מפגישה עם ריבונו של עולם והוא נתן להם. אני כן מציע להיצמד בנשים למה שהחוק דורש כדי שיוכלו לא לשרת. זאת אומרת, לקחת בנות ששירתו בצה"ל אבל כאלה שמצהירות על עצמן או שהן שומרות שבת או כשרות או הכרה דתית. אז אתה מבטיח את זה.
קריאה
מה זאת הכרה דתית?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה שאתם דחפתם לתוך החוק הזה כדי שכולם לא ישרתו. זאת הכרה דתית. אתם עושים עכשיו צחוק?
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו לא חוזרים לאחור. אנחנו בתקנות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תן לי להגיד לך משהו. בהכרה דתית שלי בת צריכה לשרת. חייבת לשרת. זאת ההכרה הדתית שלי. הוא שופט לפי גודל הכיפות. אני כמובן מתנגד להוסיף עוד רב. אני חושב שבאמת רב באופן טריביאלי מתנגדים ואני רוצה להגיד לך שנאמנים עלי שעוד לא מצאו רב שיגיד שמותר לבת לשרת בגדוד מעורב. לכן אני חושב שלהוסיף כאן רבנים, הרי יש להם את החשש שמא, זה לא נכון. מצד שני אני חושב שהמטריה של מי זה דתי לא נחלתם של רבנים, אף פעם וזה עניין אישי. לכן, אם באה בחורה שעומדת בקריטריונים שאנחנו קבענו, והיא אומרת: אתם קבעתם פטור לנשים כמו שאמרתי קודם או, או או, או, אני עושה גם וגם וגם ועכשיו בבקשה בואו נחבר כדי לוודא את ההבנה של מה זה דתית כמו שרוצים להגיד כאן. אישה כזאת שירתה בצה"ל, שומרת שבת, מקפידה על כשרות ועניינים של דתייה ויש לך מתוך החמישה שלוש כאלה ובא לציון גואל. דרך אגב, היא יכולה להיות אחת שהייתה רב-סרן בצה"ל.
רחל עזריה (כולנו)
אני אגיד לך מה האתגר. אין לך דתימוגרף.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון. בגלל זה. זה לב העניין. זה מה שהחוק רוצה לפתור.
קריאה
מי הוועדה שבודקת אותה.
רחל עזריה (כולנו)
אני חושבת שזה חלק מהעניין, שאנחנו באמת לא מסתובבים בעולם. ברוך השם העולם הדתי הוא מגוון ואנחנו לא באיזה שבט. אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור את זה. ההצעה שלי כדי לפתור את האתגר הזה, שאני חושבת שחשוב שתהיה אישה דתייה כדי שלא נתחיל לבדוק מי דתייה ומי לא, ואז רק הוועדה תהיה עסוקה בדיון על המינוי, האם היא מספיק דתייה. אני מציעה שתהיה נציגת אלומה ואז אנחנו יודעים שהיא דתייה. אנחנו יודעים שהיא כמובן שירתה בצה"ל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה זה אלומה?
רחל עזריה (כולנו)
ארגון שעשה מהפכה בצה"ל כדי לאפשר לבנות דתיות לשרת. זה ארגון של נשים דתיות שמקפידות על קלה כבחמורה וחשוב להן עניין של שירות נשים בצה"ל. כך אנחנו מצליחים לפתור את האתגר ולא לחפש הגדרה של דתייה ואז להתחיל לראות מה היא עושה בשבת או לא עושה בשבת. אם היא מאלומה, היא אישה דתייה. אנחנו כן יודעים שהיא מחויבת לעניין של שירות משמעותי לנשים ואני חושבת שזה פותר את העניין. אנחנו אומרים שני רבנים, שני נציגים של צה"ל וכיוון שאנחנו רוצים שיהיו שלוש נשים מצד אחד ומצד שני יהיו שלושה דתיים, כשיש לנו חמישה, אני חושבת שזה פותר את העניין כי אלומה, חזקה עלינו שהיא דתייה וחזקה עלינו שהיא אישה ובא לציון גואל.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
בישיבה הקודמת היושב ראש וגם היועצת המשפטית ביקשו אם אפשר לבדוק תוספת של אישה לשניים שמוצעים, שתהיינה חברות בוועדה הזו. אני מצאתי דווקא חיזוק גדול לדרישה הזו. ביום חמישי פורסם מאמר בעיתון "ישראל היום" תחת הכותרת מי תעמוד בראש מינהלת השירות הלאומי. הכתבה מספרת על כך שבקרוב צפוי לסיים את תפקידו ראש מינהלת השירות הלאומי ג'רבי ובעצם אין גוף בישראל, כך כתוב במאמר, הראוי יותר לכך שבראשות הוועדה הזו תעמוד אישה כמו מינהלת השירות. המאמר תוקף את העובדה שבמכרז אין בכלל עדיפות לאישה.

אלה שרוצים שתהיה כאן עוד אישה, בוודאי שהם יכולים לקבל חיזוק מהדבר הזה אבל אני בודק את עצמי ואני שואל מדוע לדרישה הזאת שתהיה עוד אישה, מכיוון שזה מאוד פופולרי, מכיוון שזו דרישה שקיימת היום בכל ועדה ובכל דירקטוריון.
רחל עזריה (כולנו)
כי הם דנים בנשים.
עליזה לביא (יש עתיד)
אלו הכללים, אם לא שמת לב.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
היום להקים דירקטוריון בלי נשים, זה דבר שמחייב וצריכות להיות בו נשים וזה מובן. הרי אלה שמציגים את הצד הזה, ודאי שטוענים שכך צריך להיות. אבל אני לא מבין למה כאשר הדרישה באה ואומרת שאם מבקשים לדון בבת, שהיא טוענת שלשרת בצבא, יש לה צו מהרבנים על ייהרג ובל יעבור, למה מי שצריך לדון בה הוא לא צריך להיות איזשהו אדם או אישה שיודעים את השיג ושיח בנושאים האלה? אמר את זה יוגב, אמר את זה גם ניסן. למה קמה התנגדות? שוב, אני מרגיש את עצמי לא נוח. אנחנו פתאום צריכים להגן על הנוסח של החוק. החוק אומר שאינה נוסעת בשבת, אוכלת כשרות, יש לה הכרה דתית. אנחנו פשוט מבקשים שמי שאמור בוועדה הזו – לא יודע, אני לא מחפש רוב או מיעוט – כל מי שיושב בוועדה הזאת צריך להבין מה יכולה להיות הסיבה שבת באה להכרה הזאת והיא אומרת שהיא מוכנה גם להיהרג ולא להיכנס לצבא.
רחל עזריה (כולנו)
איזה מזל שאנחנו לא בודקים מי מוכן להיהרג.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני יודע שיש לך מזל, אבל אני רק שואל.
רחל עזריה (כולנו)
לא. לכולנו. לכל המדינה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
נורא מרגש אותו חוסר ההתנגדות שלך לנשים. אני מקווה שבקרוב נראה חברות כנסת מיהדות התורה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה מאוד מאוד ענייני לדיון חברתי מיכל בירן. הגעת בזמן והערת הערה מאוד עניינית.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
תודה רבה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אדוני היושב ראש, אני שואל את אלה שמבקשים להוסיף אישה וזה דבר שהוא מתקבל כאן על ידי רובם ככולם, גברים ונשים יחד. כולם רוצים עוד אישה. איזו משמעות יש להרכב של ועדה כאשר בוועדה יושבים או רוב או חלק מהם שהם בכלל מנותקים מההווי הדתי, מהחשש שאולי הבת תאמר שהיא תשב בכלא, היא תיהרג והיא לא תעבור את הדבר הזה, ואף אחד מאלה שיושבים בוועדה לא יבין במה מדובר.
רחל עזריה (כולנו)
לא נכון. יש לך את המינוי של שני הרבנים הראשיים
סגן שר החינוך מאיר פרוש
איך אפשר לומר שהנשים שתשבנה שם הן בעלות עבר צבאי. הרי אם הן שירתו בצבא, אני לא בא לפגוע חלילה, הן עברו על מה שהרבנים הראשיים לישראל אמרו שייהרג ובל יעבור. הן הולכות לשפוט בת שאומרת שהיא לא יכולה לשרת בצבא? כשרוצים לקחת משנה לאמרכלות, ראיתם שבוועדה הזאת לא ישב אמרכל במשרד ממשלתי אחר? מה זה להקים ועדה שאין לה קשר למי שבאה וטוענת שהיא מבקשת לא לשרת כי היא לא נוסעת בשבת?

אני חייב לספר לך סיפור.
היו"ר אבי דיכטר
לא. סיפורים אחר כך.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
משפט אחד.
היו"ר אבי דיכטר
לא, פרוש, שמור את זה לאחר כך.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כדאי לשמוע את זה.
היו"ר אבי דיכטר
אני סומך עליך, אבל אחר כך. אורי מקלב.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אורי, תן לי דקה.
היו"ר אבי דיכטר
אורי מקלב, בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תודה אדוני היושב ראש. סליחה, מאיר. שלוש סוגיות או שלוש הערות מרכזיות שנאמרו כאן עכשיו בהערות על סעיף 1. אחת מהן הייתה מי הוא דתי. הדבר השני, הייתה בקשה והצעה להגדיל את ההרכב של הוועדה כך שיהיו בה שלוש נשים ולא שתיים. הדבר השלישי שגם עלה כאן הוא שאין כאן מערכת איזון מבחינת האנשים שמבינים בדת, שהם דתיים כפי שקוראים להם ומה הקשר שלהם לדת כי הוועדה לא מחייבת חוץ מהשניים. אין כאן איזון והרוב הוא לא כזה.

הוועדה באה באמת לבחון את הטענות שיש לצבא נגד ההצהרה של הבת הזאת, שזה יכול להיות על ההכרה הדתית או על הפרמטרים הנוספים שיש, והצבא אומר שיש לו הוכחות או הוא טוען שהיא לא דתייה. הבת צריכה להפריך את הטענות האלה. אם היא מגיעה לוועדה, היא באה לומר שזה לא כך. מה צריך בשביל זה? שני מרכיבים מרכזיים צריכה לדעת ועדה שרוצה לבחון את הדבר הזה. האחד, היא צריכה להבין בדת אבל לא רק בדת ובהלכה אלא הרבה יותר. אלה הלכות, אלה המנהגים, זאת ההתנהגות אבל בעיקר גם אורח החיים. האיזון הזה בין אורח החיים, לבין התנהגות, לבין ההלכה. אני אתן לכם דוגמה. הצבא טען לגבי בת שראו שהיא לא שומרת שבת ואיך הייתה ההוכחה? על ידי כך שהיא נראתה במלון בטבריה בשבת. על פניו מישהו בא, מצלם בת במלון בשבת בטבריה, היא הפרה את ההצהרה שלה וזאת הצהרת כזב. מה לעשות שיש גם מלונות בבני ברק ושם יש בנות חרדיות בשבת. זה אומר שהיא לא דתייה? היא ירדה ברגל למלון, היא כל שבת עושה את זה וזה בסדר.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אתה אומר שכאן הצבא טעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
השילוב הזה של בין מי שמכיר את הבנות האלה בתיכון, ואני יכול לקבל למה יש כאן יותר דרישה לנשים, מכיוון שרק בנות באות לדון. אין שוויון בין הגברים לנשים. כאן רק נשים באות. אני רוצה להציע להוסיף לוועדה הזו עוד אישה שהיא מנהלת או בהווה או בעבר בית ספר תיכון דתי/חרדי, שהיא מכירה את הבנות האלה ואת ההווי שלהן. בת שלומדת בבית ספר תיכון חילוני ומצאו אותה בליל שבת הגיעה לאיזו מסיבה בבית שלש אחת החברות, זה מוציא אותה מזה שהיא דתייה?
קריאה
היא יכולה לשרת בצה"ל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה אתה קובע אבל החוק לא קובע כך. החוק אומר הגם שהיא לומדת בבית ספר חילוני - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
פתאום נהיית בית הלל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זו הבעיה ועל זה אנחנו מתקוממים. החוק לא קובע שום דבר לגבי בית ספר. אין התייחסות לבית ספר בחוק. בחוק יש רק הצהרה דתית. אני אומר לכם שגם הצבא מודה לכם.
עליזה לביא (יש עתיד)
נהיית דובר הצבא?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, אבל אני אומר מה אני שמעתי מהצבא. מאות בנות שלומדות בבתי ספר חילוניים, בבדיקה שעשו להן, גם הצבא קבע שהן דתיות ועומדות בכל הפרמטרים. אם זה כך, מי מכיר את אורח החיים שלהן? מי יכול לקבוע בהבדל הדק?
עליזה לביא (יש עתיד)
מנהלת בית הספר. היא זו שיודעת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא צריכה להיות ועדה שהיא מספר פרד אלא גם ועדה זוגית של שישה חברים כשנוספה לה מנהלת התיכון הדתית/החרדית.
היו"ר אבי דיכטר
קודם כל, החוק קובע חמישה, אז אנחנו לא משנים את החוק.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אלה תקנות.
היו"ר אבי דיכטר
החוק קובע שהוועדה תהיה בת חמישה חברים. אנחנו לא יכולים בתקנות לקבוע שישה חברים.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
הכול תקנה. אדוני היושב ראש, יש לי הצעה לסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה נותן שוויון. בתקנות נעשה תיקון עקיף לחוק וזה לא מה שישנה את העניין. בנושא הזה נעשה תיקון עקיף. תקנות מאפשרות לנו לעשות תיקון עקיף.

אם אתה מוסיף עוד אישה לוועדה הזאת, אישה שבאמת תיתן לזה איזון באורח החיים - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
ששירתה בצבא. אישה ששירתה בצבא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שמכירה את הבנות, יודעת מה זה הווי דתי. אני שומע היום על דברים ואני מרגיש שיש היום הבדל של דורות ביני לבין הצעירים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יש מקום לרב הראשי למנות אישה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הרב הראשי שם היבט הלכתי בנושא של אורח חיים. זה מה שיגרום לאיזונים במערכת בין שלושת הדברים המרכזיים שאנחנו דנים בהם בוועדה. אני אומר לך שזה ייתן מענה לכל.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הרב הראשי יכול למנות. ממילא הוא מריונטה שלהם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אישה שמכירה את אורח החיים, תדע להסביר את הבנות, תדע להגן, תדע לומר מה זה הווי.
היו"ר אבי דיכטר
תודה לחבר הכנסת מקלב. משרד הביטחון, אתם רוצים להתייחס?
איתי מלמד
בקצרה מאוד. העניין של חמישה חברים קבוע בחוק ולא בתקנות. לכן הוועדה, לפי התקנות, חייבת להיות עם חמישה חברים.

כשאנחנו הבאנו את ההרכב כפי שהוא מופיע כרגע, כי יש כאן מצד אחד חברי ועדה שמכירים את עולם הדת ועולם ההלכה ולכן יש שני חברים כאלו, ומצד שני צריך שני חברים וחברות שיכירו את עולם הצבא ואת מה הצבא יודע, ולכן נבחרו חברים מאגף כוח אדם שמכירים.
היו"ר אבי דיכטר
למה אחד מהשניים שמכיר גם את הצבא לא יכול להכיר גם את העולם השני כמו שאתה מתאר? מה רמת הקושי?
ישי יודקביץ
עלתה כאן הצעה למשל להיצמד לדברים של החוק ומישהי ששומרת שבת, לא נוסעת בשבת ומטעמים של הכרה דתית אינם מאפשרים לה, להיצמד למלים. זה לא מסתדר. למרות שטעמים של הכרה דתית לא מונעים ממנה לשרת. משהו כאן לא מסתדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא צריך להכיר את עולם הצבא. השאלה כאן היא עולם הדת. אתם פשוט טועים בעניין הזה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
הולכים לשבץ את הבנות האלה ביחידות מסוימות? הולכים לומר אם הבת הזו יכולה לשרת. מה זה קשור לשיבוץ? מה זה קשור לאכ"א? מה זה קשור לכוח אדם? הרי הוועדה הזו לא משבצת. היא אומרת אם היא ראויה לשרת או לא. מה זה קשור לכוח אדם?
ישי יודקביץ
אנחנו מדברים כאן על אישה דתייה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אף אחד לא בוחן האם היא מתאימה לצבא או לא ואם הצבא מתאים לה או לא, לאורח החיים. זה לא המבחן שלכם ואסור לכם לעשות את זה. אתם אמונים לעשות רק דבר אחד, האם ההצהרה שלה שהיא הצהירה, היא נכונה או לא נכונה לפי ההוכחות שיש לכם ואת זה צריך להביא.
ישי יודקביץ
אתה מדבר על המלש"בית. אני מדבר על חברת ועדה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אתה לא הולך לשבץ את המל"שבית. הוועדה הזו לא משבצת את המלש"בית. אם היא לא משבצת את המלש"בית, מה לחברי הוועדה עם כוח אדם בצה"ל? מה הקשר?
ישי יודקביץ
הוועדה הזו בודקת האם ההמלצה של החוקרת מוצדקת או לא מוצדקת.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
באיזה תחום?
ישי יודקביץ
בתחום של התצהיר של המלש"בית.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא קשור אם היא ראויה להיות ביחידה קרבית או לא. מה זה קשור לזה?
היו"ר אבי דיכטר
תנו לו לדבר. הוא לא מצליח להשיב.
ישי יודקביץ
אישה דתייה ששירתה בצבא, אני מבין שעל זה המחלוקת כרגע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא.
יואב בן צור (ש"ס)
למה הם צריכים להיות מכוח אדם. זו השאלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני יכול להבין את הבקשה שלהם כמי שהיה בכוח אדם. אפשר לומר שהיא מצהירה על עצמה שהיא לא שומרת שבת ושירתה בצה"ל. במקום אחד משני הנציגים מכוח אדם.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ששירתו בצה"ל בלי כוח אדם. זה פשוט. אנחנו נפלו כאן לאיזשהו בור, אדוני היושב ראש, שהחוק מחייב בוועדה חמישה. האמינו לי, ואני אומר את זה לכל חבריי חברי הכנסת, אני סומך על צה"ל. נכון שהיו חריגים, נכון שהיו בעיות, נכון שלפני כן היו אולי הצהרות כזב, לא רוצה לומר בסיטונות אבל היו יותר מאשר הנורמה. מדובר במאות. אתה מדבר בכ-600 מתוך 1,200.
קריאה
240.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כ-600 שנתי.
קריאה
מתוך 19 אלף.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ברור לי, אבל ה-19 אלף האלה, כשאתה מסתכל בצורה כזאת, הן כאלה שמטעמי דת לפי החוק הצהירו. חלקן הולכות לשירות לאומי כדרך חיים של תרומה לתקופה של שנתיים שזה חלק מהחוק ואנחנו מעודדים אותן ללכת לשנתיים שירות לאומי ולעשות משהו משמעותי עם עצמן ולא בהכרח בשירות צבאי אלא בשירות לאומי. זה דבר חוקי. זה דבר לגיטימי במדינת ישראל.

אני סומך על צה"ל, שלקחנו את זה למקום של החברה האזרחית בהיקף כזה. נכנסנו לבעיה הפוליטית ויכול להיות שכאן זה המקום לדון בה ויכול להיות שזה צריך לעלות למליאה. יעלה או לא יעלה.
היו"ר אבי דיכטר
שני נציגי ציבור, בין שהם עובדי ציבור ובין שאינם, ששירתו בתחום ניהול כוח אדם בצה"ל בדרגת רב-סרן לפחות. ההצעה שעולה כאן שני נציגות ציבור, אחת מהן לפחות קצינה, אפרופו הנושא של נשים, שמקיימת אורח חיים דתי או כל ניסוח אחר שיכול להיות.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
להבנתנו לא יכולה להיות אחת ששירתה והיא עונה על התשובה של הכרה דתית.
היו"ר אבי דיכטר
לא. מקיימת אורח חיים דתי, זה אני לא מקבל.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
מותר לי לומר.
היו"ר אבי דיכטר
מותר. אני מקווה שהסיפור יותר טוב מהטיעון.
איתי מלמד
זה לפתחו של שר הביטחון. לבקש משר הביטחון לקבוע לגבי חברי הוועדה אם מישהי דתייה או לא דתייה, זה מורכב.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הרי אתה כאן מבקש לקבוע אם מישהי כשירה לשירות. אל תגדיר בחוק דתייה. קח את אותם קריטריונים.
איתי מלמד
אבל יש סתירה בהקשר הזה כי אחד הקריטריונים הוא טעמים שבהכרה שמונעים ממנה לשרת.
היו"ר אבי דיכטר
מה זה קשור?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
יש שלושה קריטריונים לפיהם בחורה משוחררת משירות בצה"ל.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שהנושא הזה, אני לא רואה איזושהי בעיה כשאומרים לשר ביטחון שהוא ממנה שני נציגי ציבור שלפחות אחד מהם הוא אישה קצינה שמקיימת אורח חיים דתי. אני חושב שזה מאפשר לנו גם לתת תשובה סבירה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שומרת שבת וכשרות, בלי דתית. שומרת שבת וכשרות, כמו שכתבנו.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא. מי שמצהיר, אלה צריכים להיות שלושת התנאים. אין חצי. אין אחד. אנחנו ביהדות התורה נצמדים לחוק. לא מזגזגים.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שמקיימת אורח חיים דתי, זה נוסח יותר מוצלח.
רחל עזריה (כולנו)
נציגת אלומה.
היו"ר אבי דיכטר
אני לא יודע. אני לא רוצה לקבוע אם נציגת אלומה. שני נציגי ציבור שאחד מהם לפחות היא אישה.
מירי פרנקל שור
שהיא קצינה שמקיימת אורח חיים דתי.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לנו זה עושה יותר גרוע. לצורך העניין זה עושה לנו יותר גרוע. אם אתם מבקשים לומר אחת ששירתה בצבא ויש לה אורח חיים דתי, מבחינתנו זה ממש לא.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רב סרן באכ"א זה יותר טוב לך. אלא אם כן אתה לא רוצה שתקום ועדה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא אמרתי את זה.
היו"ר אבי דיכטר
לא, חס וחלילה. הוא תומך בזה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כל הרבנים בכל החוגים, בעיני זה רק דוקר לי בעיניים.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו לאט לאט מתכנסים.
ישי יודקביץ
רב-סרן דתייה באכ"א, תהיה לנו בעיה. לגבי נציגת ציבור הנוספת - - -
היו"ר אבי דיכטר
לא. נוותר. אני לא אומר אכ"א. מקיימת אורח חיים דתי. אחד יהיה אכ"א, השני יהיה רב-סרן באשר היא.
ישי יודקביץ
מקובל.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אכ"א היה פתרון איך לא לקחת דתיים.
היו"ר אבי דיכטר
אני מבקש לסכם לפרוטוקול ואנחנו נצביע על הניסוח הזה.
אלי הבלין
אנחנו מבקשים להגיד את דעתנו. אני נציג הרב לאו.
היו"ר אבי דיכטר
אני מכבד מאוד את הרב לאו.
אלי הבלין
לפני שאתם הולכים להצבעה, כי אחרת לשם מה קראתם לנו?
היו"ר אבי דיכטר
בסדר גמור. יש לנו כאן רשימה. אנחנו בהקראה של תקנות.
קריאה
זה הרב הראשי של ישראל, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לו לומר.
היו"ר אבי דיכטר
רגע. אנחנו מנסים להגיע למשהו שהוא איכשהו - - -
אלי הבלין
יש לרבנות מה לומר על זה.
היו"ר אבי דיכטר
אני מסכים אתך שיש לרבנות מה לומר.
אלי הבלין
גם לקולה וגם לחומרה.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו תכף נשמע את הרבנות ואת הנציגים האחרים. אני רק רוצה לומר שמבחינתנו כרגע הסעיף של שני נציגי ציבור, יהיו שני נציגי ציבור שאחד מהם הוא אישה קצינה בדרגת רב-סרן שמקיימת אורח חיים דתי והיא יכולה להיות מאכ"א או יכולה להיות משהו אחר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
למה רב סרן? קצינה.
היו"ר אבי דיכטר
זו ההצעה של שר הביטחון. הוא ימנה שני נציגי ציבור שהיו. בין שהם עובדי ציבור ובין שאינם, ששירתו בתחום כוח אדם באכ"א בדרגת רב סרן לפחות. הם לא חייבים להיות היום בצה"ל.
אלי הבלין
יועץ הלכתי לרב הראשי לישראל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לרב הראשי יש יועץ הלכתי?
אלי הבלין
את זה נסביר אחרי הדיון.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
חברי חבר הכנסת שטרן, למה אתה מזלזל באחרים?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הרב הראשי צריך יועץ הלכתי?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כן. גם לרב הראשי לצה"ל יש יועץ הלכתי.
אלי הבלין
אני מקווה שהדיון הוא לא עלי כרגע. הרבנות הראשית, עמדתה ידועה והיא נגד שירות בצבא בכפייה לפחות. אנחנו חושבים שזה פרדוכס. יותר גרוע מבחינתנו להגיד שהקצינה שהיא נציגה של צה"ל תהיה דתייה מאשר היא תהיה חילונית, ואני מסביר, יש כאן פרדוכס. הרבנות הראשית חושבת שאישה דתייה אמורה במקסימום לשרת בשירות לאומי ולא לשרת בצבא. איך אנחנו יכולים לחשוב שאחת ששירתה בצבא תהיה אובייקטיבית כשהיא באה לדון בת שאומרת שהיא לא רוצה לשרת בצבא מטעם הכרה דתית, כשהיא עצמה שירתה בצבא והיא צריכה לשפוט אותה באובייקטיביות ולחשוב, כן, הכרה דתית מונעת ממנה לשרת. מבחינתנו זה פרדוכס.

הרבנות הראשית מציעה. קודם כל, לרבנות הראשית אין בעיה לקבוע שנציג הציבור לפי המלצת הרבנים הראשיים תהיה אישה בדווקא. אין לה בעיה לכתוב נציג ציבור שהינה אישה, לפי המלצת הרבנים הראשיים.

שנית. הרבנות מציעה יחד עם זאת שיהיו שתי נציגות שימונו בהמלצת הרבנים הראשיים, שתיהן תהיינה נשים אבל בהמלצת הרבנים הראשיים. בדיעבד, אם כל כך חשוב לכם אחת ששירתה, אחת ששירתה בשירות לאומי. אם הוועדה הזאת לא יכולה משהו אחר, אז אחת ששירתה גם בשירות לאומי אבל לא אחת ששירתה בצבא. יש כאן פרדוכס.

עוד סעיף אחד. בסעיף 3 כתוב שהוועדה יכולה לדון בהרכב חסר שיש בו רק שלושה.
היו"ר אבי דיכטר
עוד לא הגענו לשם.
זהרה ברגר צור
אני מייצגת את הפורום לשוויון בנטל שנאבק כבר הרבה מאוד שנים, עוד לפני שחבר הכנסת שטרן היה בכלל ראש אכ"א. זוכר?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן, בטח.
זהרה ברגר צור
הטענה שלנו כאן היא שמראש יש כאן דיון שהוא בעייתי וזה מסיבה מאוד פשוטה. חברי הכנסת החרדים מראש לא רוצים נשים בצבא. אז על מה כל הדיון כאן בפרטים, איזה אישה תהיה ומה תהיה? זה פשוט לא יכול להיות שאתם רבים כאן על מי יהיה בוועדה כאשר המהות היא שאתם לא רוצים נשים בכלל. זאת נקודה אחת.

נקודה שנייה. למה בחיים האזרחיים אתם כל הזמן מחמירים, אסור לעבוד בשבת, אסור לעשות כך וכך והנה כאן מותר לעבוד בשבת, להיות מלצרים, ואם אני בת בוגרת המסלול של התנועה הרפורמית ואני מבקשת פטור? אני כן יכולה לקבל פטור? אני לא יכולה לקבל פטור? המהות כאן היא שהבנות, אתם לא רוצים שישרתו. את הבנים אתם פוטרים, את החרדים, במסה ומי נשאר? אותה קבוצה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני אסביר לך. זה הרי הנושא, אלה שלושת הדברים שעליהם חכמים אומרים ייהרג ובל יעבור. זה בדיוק הנושא של ייהרג ובל יעבור.
רחל עזריה (כולנו)
אתה באמת אומר לנו את זה?
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כך אני אמרתי לבנות שלי ולא רק לך. אמרתי לבנות שלי ייהרג ובל יעבור.
רחל עזריה (כולנו)
אנחנו בוועדת חוץ וביטחון של מדינת ישראל ואתה מדבר על ייהרג ובל יעבור לשרת בצה"ל?
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אבל אנשים לישראל אמרו את זה מיד עם קום המדינה.
רחל עזריה (כולנו)
די. מספיק.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני משמש כסגן שר החינוך ויש לי ארבע בנות. אמרתי להן ייהרג ובל יעבור.
רחל עזריה (כולנו)
אתה יכול לומר שאתה נגד שירות בצה"ל. אתה לא יכול לשבת בוועדת חוץ וביטחון ולומר ייהרג ובל יעבור.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כשאני אומר שצריך להיצמד לחוק, אז אני לא בסדר. אני אומר שאני מקיים את ההוראה של הרבנים ואומר לבנות שלי, לא רק לך אלא לבנות שלי אני אומר, ייהרג ובל יעבור.
רחל עזריה (כולנו)
תגיד לבנות שלך מה שאתה רוצה, אבל אל תגיד את זה בוועדת חוץ וביטחון.
זהרה ברגר צור
אני רוצה לשאול שאלה. אם אני נערה לפני גיוס, בוגרת המכינה של התנועה הרפורמית, האם אני כשירה או לא כשירה לצורך הדיון הזה של מי מקבל פטור ומי לא?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בהתאם לכללים. יש כללים של שמירת שבת.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אם את רפורמית, חלילה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
יש כללים. הכללים הם שמירת שבת, כשרות וטעמי דת. אם את באה מהתנועה הרפורמית ואת אומרת שאת שומרת שבת, את אוכלת כשר ויש לך עוד טעמי דת אחרים, את בקריטריון. אין אפליה. לכן אני שואל גם על חוזרות בתשובה. באותה מידה שאני חושב שבנות שמתגייסות, צריך לחזק אותן. אני חושב שהתקלה החמורה שלנו כאן היא שאנחנו מנסים להיכנס לתוך המלחמה של האמונות והדעות. החוק מאפשר להשתחרר בהצהרה והחוק מאפשר להתגייס ואני מברך את אלה ואני מברך את אלה. אני מקווה שכולן תעשינה טוב ויהיה להן טוב. לצורך העניין, אנחנו נכנסים כאן לבור. פשוט נכנסים לבור. אנחנו צריכים לצאת מהבור באמצעות ועדה שתאמינו לי, אם היא הייתה נשארת בצה"ל, צה"ל היה יודע לאזן את עצמו וקציני צה"ל מחויבים לצאת, כמו ששופט ברמת שופט בית משפט שלום ומעלה או העליון מחויב לא לעשות חריגות. חלק מהם בעליון אני לא סומך עליהם בגלל נטיותיהם הפוליטיות המובהקות, אבל רובם הגדול, שופט אני כן סומך עליו. קצין בצה"ל, אני כן סומך עליו. אחת הטעויות היא שלקחנו את זה אחורה לפינה הפוליטית. אנחנו צריכים לחשוב כוועדה. עדיין לא בשלנו. דווקא דיון מצומצם יכול להיות שכן היה מבשל את זה נכון יותר וטוב יותר כדרך של דיונים בחדר הקטן. אז נביא את העניין כמבושל יותר וכאמיתי יותר. אין לי ספק בכך.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו מסיימים את הדיון בסעיף 1. על הסעיף הזה של הרכב הוועדה, בסוף, עת נגיע להצבעה, תהיינה שתי ורסיות. האחת, כפי שהיא כתובה ללא שינוי, והשנייה אומרת שני נציגי ציבור, כפי שניסחנו כאן, אחד מהם לפחות אישה שירתה בצבא בדרגת רב-סרן.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
ומקיימת אורח חיים דתי.
היו"ר אבי דיכטר
כמובן.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני רוצה להוסיף הסתייגות.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו נגיע להצבעה ואני מקווה שכל צד יתבשל בדעתו ואז נחליט, או אנחנו מצביעים על הנוסח הנוכחי או שאנחנו נבחר את הנוסח המועדף.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
למה אי אפשר לקבל את ההצעה של הרבנות הראשית? יהיו שלוש נשים.
היו"ר אבי דיכטר
שלוש נשים, קבענו. קבענו שלוש נשים.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כן, אבל הרבנות הראשית תציע את האישה, לא שהיא שירתה בצבא.
היו"ר אבי דיכטר
אני לא רוצה להגביל את הרבנות הראשית. היא תחליט אישה, תחליט גבר.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
צריך לגבש הצעה יותר מוסכמת.
היו"ר אבי דיכטר
אם הרבנות הראשית תבחר אישה, היא מוסמכת. לא מגבילים את הרבנות הראשית במגדר. נותנים לה את המנדט לבחור.

סיימנו. אנחנ ו עוברים לסעיף 2.
איילת לוי נחום
ניגוד עניינים

לא יתמנה ולא יכהן כחבר ועדה מי עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה ובין עניין אישי שלו.

חבר הוועדה לא ישתתף בדיון בוועדה בבקשה מסוימת, אם מצא, מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים כי הוא עלול להימצא בניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה ובין עניין אישי שלו. מצא כן – יודיע על כך ליושב ראש הוועדה ולחבריה הודעה מנומקת, ואם החל הדיון – גם לצדדים, ויימנע מלהשתתף בדיון באותה בקשה. הודעתו תירשם בפרוטוקול הישיבה.

התעורר אצל חבר הוועדה, לרבות יושב הראש, ספק בשאלה אם הוא מנוע מלהשתתף בדיון בבקשה מסוימת מפאת ניגוד עניינים, או טען אחד הצדדים שחבר הוועדה מנוע כאמור, יחליט בדבר יושב ראש הוועדה והחלטתו המנומקת תירשם בפרוטוקול.

לא תישמע טענה של אחד הצדדים כי חבר ועדה מנוע מלהשתתף בדיון בבקשה מסוימת בשל ניגוד עניינים, אלא אם כן נטענה בתחילת הדיון או מיד לאחר שנודעה לו עילת ניגוד העניינים.

בתקנה זו -

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרוב של חבר הוועדה, או ענין של גוף, שחבר הוועדה או קרובו הם בעלי עניין בו.

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שלחנו של חבר הוועדה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אפשר שאלות?
היו"ר אבי דיכטר
בבקשה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
עד כמה שאני מכיר את הנושאים האלה, בשאלה של ניגוד עניינים תמיד יש שבעה אנשים שהם בהגדרה של קרוב. אבא, אימא, בן, בת. למה יש לנו כאן 11 או 12 מקרים כאלה? כמה פעמים בחוק או בתקנות יש את ההחמרה הזו עם הסייג הזה על כל כך הרבה שאלות של ניגוד עניינים? למה בדברים אחרים זה לא קיים?

אולי מישהו מהלשכה המשפטית – לא עכשיו – יוכל לתת סקירה מה פתאום כאן בחרו להחמיר. בדרך כלל זה לא יכול לקרות עם האנשים האלה.
היו"ר אבי דיכטר
ישי, אתה רוצה לענות?
איילת לוי נחום
אפשר לומר שזה סעיף סטנדרטי של ניגוד עניינים. זה סעיף די סטנדרטי של ניגוד עניינים.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
הסטנדרטי הזה, הייתי רוצה לדעת פרטים מתי כן ומתי לא.
קריאה
אתה מתמקד בהגדרה של קרוב.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כן. הוא כל כך רחוק שאני לא מכיר אותו. פעם ראשונה שאני נתקל בהחמרה הזאת, לא שזאת יכולה להיות בעיה עם ציבור חרדי כי הרי לא ישבו בוועדה איש חרדי או אישה חרדית. אני רוצה לדעת למה כאן באו להחמיר. זה נראה לי כמו ביקשו אנשי כוח אדם בצה"ל. מה הקשר? לא יודע אבל העיקר שהוא לא יהיה חרדי, אז מצאו פתרון טוב. גם כאן נראה לי שניסו להרחיק כל מיני אנשים. אני שואל מתי יש עוד הגדרות רחוקות כאלו.

לא חייבים לתת לי עכשיו תשובה.
איתי מלמד
ניקח לצורך הדוגמה את הדברים שכאן, שקראת להם הרחבות, כמו הורה הורה. האם זה סביר שסבא ידון בגיוס של נכדתו?
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא זה מה ששאלתי. אני שואל מתי אתה מצאת בניגוד ענייניים שאמרו הורה הורה או נכד או נכדה?
איתי מלמד
אני אומר מה ההיגיון בעניין זה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
הרי העניין של ניגוד עניינים קיים בהרבה דברים. מתי קורה שהולכים לסבא ולסבתא או לנכד ולנכדה?
היו"ר אבי דיכטר
הייעוץ המשפטי של הוועדה אומר שזה עניין סטנדרטי.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אנחנו רוצים לראות את זה.
היו"ר אבי דיכטר
אתה לא מאמין לייעוץ המשפטי של הוועדה?
מירי פרנקל שור
יש לנו טבלה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כתוב אצלנו תביא ונראה. כך נהוג אצלנו.
מירי פרנקל שור
ככל שזה ניגוד עניינים, יש טבלה מפורטת מאוד.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו מתקדמים לסעיף 3.
איילת לוי נחום
הרכב חסר

שלושה מחברי הוועדה, ובהם יושב הראש – יהיו מניין חוקי להפעלת כל סמכות של הוועדה, ובלבד שכל חבריה זומנו כדין לדיון בהתאם לנוהל שתקבע הוועדה.

נמנע מחבר ההרכב, שאינו היושב ראש, למלא את תפקידו לאחר תחילת הדיון, מכל סיבה – יימשך הדיון עד סיומו בפני חברי ההרכב האחרים – ובלבד שלא יפחת מספר חברי הוועדה משלושה, אלא אם כן החליט יושב הראש, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להפסיק את הדיון מחמת עיוות דין.

נמנע מיושב הראש להשתתף בדיון, יישב במקומו ממלא מקומו.

התחלף יושב הראש, רשאי ההרכב להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע ההרכב הקודם, ולנהוג בראיות שגבה ההרכב הקודם כאילו גבה אותן בעצמו, או לחזור ולגבותן, כולן או מקצתן.
אלי הבלין
אפשר הערה?
היו"ר אבי דיכטר
בבקשה.
אלי הבלין
הרבנות רוצה להוסיף כאן משפט אחד בסעיף (א): ובלבד שלפחות שניים מהם הינם נציג הרבנות והרב הצבאי. אני אומר שוב, ואני חוזר לפרדוכס. מדובר כאן בוועדה שלא מיועדת לעודד שירות בצה"ל אלא לבחון אם מישהו שמגיע לי פטור לפי החוק, קיבל אותו במרמה או לא. יש כאן עניין שחייבים להיות שני אנשים דתיים שיכולים לשפוט ולבחון האם מישהו מרמה או לא מרמה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זאת אומרת שאם הרב הראשי לא שולח שני נציגים, אין ועדה.
מירי פרנקל שור
יש ממלא מקום. אם הוא לא יכול להגיע, יש לו ממלא מקום.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
ממלא מקום, כתוב שהוא רק לעניין היושב ראש.
אלי הבלין
יש מניין חוקי להפעיל את כל סמכותם. יהיו כאן מחטפים. פתאום שניים לא הגיעו, אז עושים כאן מחטף ומעבירים מאה החלטות לפיהן הן צריכות להתגייס.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
צריך ששלושה יהיו מניין חוקי ובתנאי שהם זומנו כדין ואין מניעה כלשהי, כמו חס וחלילה אבל.
אלי הבלין
ואם שניים לא הגיעו, אפשר לעשות מחטף ולהעביר מאה החלטות?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אם הם לא מגיעים, אין מה לעשות.
מירי פרנקל שור
אבל זה כתוב ב-3(א).
אלי הבלין
עמדת הרבנות היא שתמיד חייב להיות שם לפחות נציג של הרבנות או רב צבאי, בכל דיון. לא יכול להיות אחרת.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
צריך שיהיו מזומנים כדין ושאין להם איזו מניעה שהיא באמת מניעה שלא מאפשר להם. אבל אם כולם מזומנים ולא רוצים להגיע - - -
אלי הבלין
למה לא רוצים? לא הגיעו.
מירי פרנקל שור
יש הבדל בין שממש נבצר ממנו להגיע, הוא יושב שבעה, לבין מישהו שהוא לא יכול להגיע.
אלי הבלין
הרבנות מתנגדת. הרבנות חושבת שלא יתכן דיון בלי נציג דתי. זאת עמדת הרבנות. לא יתכן דיון בכל מקרה בלי נציג דתי.
מירי פרנקל שור
זה יכול לשים וטו על דיוני הוועדה. בשום פנים ואופן.
אלי הבלין
אפשר להוסיף סעיף שמי שלא השתתף שלוש פעמים - - -
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה. הרב פרוש, בבקשה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
היועצת המשפטית, בתשובת ביניים נקרא לזה לרב הבלין, אמרה שיש את ממלא המקום. אני מבקש להעיר שהעניין של ממלא מקום כתוב רק לגבי היושב ראש. קודם כל, אני חושב שאם את רוצה להשתמש במושג הזה של ממלא מקום, לפני שמוצה העניין של ממלא מקום, אי אפשר להתכנס בהרכב חסר. נגיד, אם אני חבר בוועדה ויש לי ממלא מקום, בבקשה.
היו"ר אבי דיכטר
הוא רשאי למנות להם ממלאי מקום לא רק ליושב ראש הוועדה אלא לכל חברי הוועדה. זה כתוב.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
שימוצה העניין הזה, שאם החבר לא יכול להגיע, שיקראו לממלא המקום לפחות. כאן כתוב שרק אצל היושב ראש צריכים להביא את ממלא המקום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם אני מבקש להוסיף, אדוני היושב ראש. בסך הכול מדברים כאן על ועדה, וכבר הערנו על כך, שהיא לא מאוזנת בין הצד שמייצג את הצבא לבין הצד שמייצג את הבת. בכל אופן, נציג הרב הראשי הוא הגורם שיוצר את ההיבט, מייצג מבחינת טענות הבת, את העמדה ההלכתית. הוא לא מינה ממלא מקום. הוא בדרך, הוא עדיין תקוע בפקק, אז יעשו מחטף, יקבלו החלטה ולא יהיה שום מעמד לנציג הרבנות הראשית במשהו מהותי?
היו"ר אבי דיכטר
יש יושב ראש ועדה, זה איש אחראי, שופט על פי הפירוט.
אלי הבלין
יכול להיות גם עורך דין.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שבאיזשהו מקום אי אפשר לבוא ולומר שאם לא הגיע, אין ישיבה. יש שלושה ואני חושב שאי אפשר לבוא ולומר שיושב ראש הוועדה הוא איזשהו מחשב שאין שלושה ונגמר הסיפור.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני חושב שההערה האחרונה היא הערה מאוד לעניין. אני מבדיל מאוד, ואני ער לזה, אם הוא יהיה שופט בדימוס – זה מצוין. אם הוא כשיר להיות שופט, זה אחרת. מי ששופט, הפרסטיז'ה שלו תפגע הרבה פחות. לכן הייתי מציע לצמצם ולהשאיר מי שכיהן כשופט של בית משפט השלום ויצא לקצבה. לא מי שרשאי להתמנות כי מי שרשאי להתמנות זה באמת מעולם עורכי הדין וזה שם את זה במקום אחר לגמרי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כתוב מי שכיהן.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא. ההערה הזאת היא הערה מאוד לעניין. אלעזר, יש מספיק שופטים עליונים, אקס שופטים ושופטות עליונים, או שלום. יש כאלה עשרות, אם לא מאות ואפשר להחליט בוועדה יהיה אקס שופט שלום. זה בסדר. יש מאות כאלה. שר הביטחון ימצא. לא מי שכשיר. מי שכשיר, זה מכניס אותנו לעולם עורכי הדין ועולם עורכי הדין הוא מלא הטיות. אני חושב שאם נמחק את זה, נגיע למקום יותר טוב. שופט, אני סומך עליו כשם שאני סומך על קצין בצה"ל. אלה אנשים שהפרסטיז'ה שלהם מחייבת אותם לדון דין יותר צדק. אני לא יודע לומר מי זה, אבל אם נמחק את המלים האלה של מי שכשיר, נעמוד במקום יותר טוב. מקום של יותר הסכמות. אני לא אומר מי, שר הביטחון יקבע.
קריאה
במקרה הזה שר המשפטים.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בסדר, אבל שיהיה אקס שופט לא מי שכשיר.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לשופט יש את היכולת.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
היכן שיש שופט, הטענות נמצאות במקום אחר. ההערה של הרבנות בעניין הזה, היא חשובה.
היו"ר אבי דיכטר
ישי, אתם רוצים להתייחס? ההערה אומרת מי שכיהן כשופט בבית משפט שלום ויצא לקצבה לפי הצעת שר המשפטים והוא יהיה יושב ראש.
ישי יודקביץ
אנחנו מסכימים.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אם חזרתם לסעיף הזה, יש לי שאלה.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו עוברים הלאה, לסעיף 4.
אורי מקלב (יהדות התורה)
צריך להיות ברור מתי צריך להיות המינוי של ממלא המקום. נציג הרבנות לא הצליח להגיע לישיבה. הוא רוצה עכשיו למנות ממלא מקום.
מירי פרנקל שור
ברגע שממנים נציג, הוא יכול למנות גם ממלא מקום.
אלי הבלין
איפה זה כתוב?
אורי מקלב (יהדות התורה)
מי ממנה את ממלא המקום?
היו"ר אבי דיכטר
שר הביטחון.
אלי הבלין
את נציג הרבנות הראשית ממנה הרבנות הראשית. מי ממנה את ממלא המקום שלו, גם הרבנות?
קריאה
כן.
אלי הבלין
איפה זה כתוב?
איתי מלמד
זה כתוב ב-1(א). השר ממנה. תסתכלו על תקנה 1(א).
מירי פרנקל שור
אנחנו יכולים לחדד את זה בפסקה (3).
אלי הבלין
אבל זאת לא הרבנות. זה שר הביטחון.
היו"ר אבי דיכטר
מאחר וזו כוונת המחוקק, אני מבקש מהצוות המשפטי לעדכן שלכל מינוי, הגורם המוסמך, במקרה הזה הרבנות הראשית.
ישי יודקביץ
הרבנות ממליצה. שר הביטחון הוא הגורם המוסמך.
היו"ר אבי דיכטר
בסדר. על פי המלצת הגורם הרלוונטי ימונה ממלא מקום.
אלי הבלין
שאל הרב מקלב מה יהיה אם הוא לא נמצא. אם הוא עכשיו בחוץ לארץ.
היו"ר אבי דיכטר
יודעים מי ממלא מקומו.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
ממלא מקום הוא לא רק ליושב ראש אלא לכולם.
היו"ר אבי דיכטר
אני אמרתי לך קודם שזה לכולם.
אלי הבלין
זה לא כתוב.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כתוב רק על היושב ראש.
היו"ר אבי דיכטר
לא. לא נכון.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
תקרא.
היו"ר אבי דיכטר
כתוב בסעיף 1(א). "וכן רשאי למנות להם ממלאי מקום".
סגן שר החינוך מאיר פרוש
תסתכל ב-3(ג). נמנע מהיושב ראש להשתתף בדיון, ישב במקומו ממלא מקומו. מדברים על הרכב חסר. אני מבקש שתבדקו גם לגבי ממלא המקום של החברים ולא רק של היושב ראש. כאשר אני מחפש הרכב לוועדה ואני מזמן, וחבר אומר שהוא לא יכול לבוא, פונים לממלא המקום שלו. אם ממלא המקום לא הגיע, אולי זה נקרא שרוצים להתחמק. אבל לא יכול להיות שלא ישריינו את ממלא המקום.
אלי הבלין
ב-1(א) צריך במקום "רשאי" לומר "חייב".
מירי פרנקל שור
בנוסף לנמנע מהיושב ראש, נמנע מחבר הוועדה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
ממלא מקום אבל צריך לבדוק את זה.
מירי פרנקל שור
בסדר.
אלי הבלין
למה לא לכתוב ב-1(א) שימנה להם ממלאי מקום? לא רשאי אלא ימנה ממלאי מקום.
קריאה
בחקיקה מקובל לכתוב רשאי.
היו"ר אבי דיכטר
בסדר. ימנה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם אחד משני חברי הוועדה שהם הרב הצבאי הראשי או נציג הרבנות, אחד מהם לא יהיה בוועדה, זה באמת הרכב חסר. זה לא רק שלושה. אתה כאן נותן חוסר איזון. בשלושה אפשר לשבת ובלבד שאחד מהם יהיה או נציג הרבנות, בתוך השלושה, או נציג הרב הצבאי.
קריאה
זה קוורום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסוף יוצא שיושבים שלושה רק מצד אחד.
היו"ר אבי דיכטר
יש אחריות מינימלית למי שמתמנה לוועדה כזו. אני חושב שבאיזשהו מקום הטלנו אחריות על יושב ראש הוועדה, קבענו שיהיה שופט ולא מישהו שכשיר להיות שופט, התפשרנו בנושא הזה ואני חושב שזה מהלך רחוק מספיק כדי לעבור הלאה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני רוצה לשאול רק כדי לדעת את הרגישות של העניין.
היו"ר אבי דיכטר
פרוש, אנחנו בסעיף 4.
איילת לוי נחום
בקשה לביטול הפטור

בקשה לביטול פטור תוגש לוועדה כשהיא מודפסת, חתומה בידי הפוקד למען הוועדה שפורסם לפי תקנה 1.
הבקשה תפרט את כל אלה
שם הפוקד, דרגתו, והמען להמצאת הודעות ומסמכים מאת הוועדה.

שמה ומענה של המיועדת לשירות ביטחון, שתצוין כמשיבה.

תמצית בקשה.

העובדות שעליהן מסתמך הפוקד.

הנימוקים שעליהם מתבססת הבקשה.

התאריך שבו נמסרה למיועד לשירות ביטחון ההודעה על כוונתו של הפוקד להגיש בקשה לבחינת הפטור לוועדה כאמור בסעיף 40ב לחוק (בסעיף זה – ההודעה).

כאן יש הצעה של הצוות המשפטי של הוועדה כדי להתמודד עם סוגיית ההמצאות למיועדת לשירות ביטחון. הצוות המשפטי שלנו מציע:

ההודעה תימסר למיועד לשירות ביטחון בדואר רשום עם אישור מסירה, ויראוה כנמסרת אל המיועדת בתאריך הרשום של אישור המסירה או בתאריך בו סירבה לקבל את ההודעה.

משרד המשפטים ומשרד הביטחון, באופן עקרוני הבנתי מכם שאתם מתנגדים לנגיעה בנוסח של השינויים ובהנחה שהוא כן מתקבל, אתם מבקשים להוסיף לסיפא: "או אם הוכיח הפוקד כי פעל בשקידה סבירה וראויה על מנת למוסרה למיועדת".
איתי מלמד
יש כאן עניין מבחינתנו שהוא מאוד מאוד מהותי והוא שלפחות הסיפה שאנחנו מציעים לא תתווסף, אז בעצם יכול להיות מצב שבו הפוקד ישלח בדואר רשום את הבקשה אל המיועדת לשירות ביטחון – יותר נכון לומר אל המופטרת משירות ביטחון בהקשר הזה – ישלח לה בקשה והיא תוכל פשוט לא להגיב וההליך לא יוכל להיות מונע, נקרא לזה כך.
קריאה
אולי הדואר לא הגיע אליה?
איתי מלמד
לכן אנחנו מבקשים את הסיפה האומרת "או אם הוכיח הפוקד כי פעל בשקידה סבירה וראויה על מנת למסרה". רואים שנשלח דואר רשום לצורך עניין לכתובת, למשרד הפנים של אותה מיועדת לשירות ביטחון, היא לא מגיבה. מצד אחד היא לא מאשרת קבלה ומאידך גם לא מודיעה שהיא מסרבת לקבל את זה. במצב כזה הפוקד מראה שהוא מתקשר אליה לטלפון הביתה, שולח הודעות, כל מה שצריך כדי למצוא אותה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
מה הזמן הראוי?
איתי מלמד
צריך לבדוק את זה בנסיבות העניין.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני בכל זאת שואל אותך כי זה חלק מהפניות שקיבלנו. חלק מהאנשים בפנימיות ומגיעים הביתה פעם בשבועיים או בשלושה שבועות. מה הזמן הראוי לזימון? דואר ישראל, אנחנו יודעים מה מצבו.
איתי מלמד
אני אומר שבהקשר הזה, זה גם יגיע לוועדה שצריך לקבוע בכל מקרה ומקרה באופן פרטני, האם במצב קיצוני שבו - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
למה לא דואר רשום? אם היא מסרבת, היא סירבה.
איתי מלמד
לא. זה בנוסף לדואר הרשום. הבעיה היא שהמצב שבו אותה מיועדת לשירות ביטחון מצד אחד לא מאשרת את זה ומצד שני לא מסרבת. היא פשוט לא מגיבה. יכול לקרות מצב כזה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אז הוא כותב, סירבה לקבל.
איתי מלמד
לא, אבל מצב שבו היא לא עונה לדואר לצורך העניין. אין סירוב אקטיבי שהיא אומרת שהיא מסרבת לקבל.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
חתימה בדואר שקיבלה דואר רשום או אמה קיבלה אותו.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
שואלים מה קורה אם היא בכוונה תחילה לא מגיבה.
איתי מלמד
היא פשוט לא מגיבה. היא לא באופן אקטיבי אומרת שהיא מסרבת לקבל.
היו"ר אבי דיכטר
מאחר והבעיה הזו עלתה גם בדיונים הקודמים, הצעת צוות הוועדה, הייתי אומר שזה הרף הסביר ביותר. אתם אומרים בואו נמיר את זה.
איתי מלמד
לא. בנוסף. לא להמיר.
מירי פרנקל שור
אם אתם אומרים "או".
היו"ר אבי דיכטר
תוסיף את זה. ההערה של מירי נכונה. כשאתה אומר או אם הוכיח, זה או שהוא שלח בדואר רשום או שהוא הוכיח. זה לא נראה לנו מספיק טוב. לכן, אם אתם מוכנים לקחת את הצעת צוות הוועדה כפי שהוקרא כאן ולומר שמעבר לכך או בהמשך לכך. הרי אם לא קיבלתם תשובה, לא שהיא קיבלה ולא שלא קיבלה, הטלפונים וכולי, זה בא לאחר מסירת הדואר הרשום. להוסיף את זה כתנאי מתווסף ולא כתנאי במקום.
מירי פרנקל שור
אני מבקשת שלא.
היו"ר אבי דיכטר
למה? זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני. אם את עושה את השלב הראשון של דואר רשום ואחרי כן מוסיפה על זה תנאי נוסף, זה רק לטובת המלש"בית.
מירי פרנקל שור
לא בטוח. הרעיון של סעיף 55 לחוק שירות ביטחון הוא ששולחים אלפי צווים למלש"בים. אנחנו מבינים שאי אפשר לחייב בדואר רשום ולוודא שיגיע לכל אחד. לכן החזקה שמצויה בסעיף 55 לחוק שירות ביטחון היא נכונה. אבל כאן מדברים על תהליך אחר. מדברים על תהליך שצריך להמציא את הודעת הפוקד על כוונתו לבטל את הפטור, שזה פוגע בזכות חוקתית. כלומר, התוצאה היא פגיעה בזכות חוקתית ולכן התהליך צריך כאן להיות זהיר יותר וקפדני יותר. ולכן אנחנו אומרים שבמקרה הספציפי הזה ששונה מכל שליחת צווי התייצבות רגילים, לכן אנחנו אומרים שכאן מערכת הביטחון תהיה חייבת להמציא בדואר רשום באופן אישי. כמה צווים יהיו לכם?
קריאה
זה בעצם כמו זימון לבית משפט.
מירי פרנקל שור
זה המסר של המחוקק. אתם רוצים להתחיל בתהליך, תמציאו את ההודעה למלש"בית.
קריאה
אבל מה אם מישהו מסרב גם לאשר וגם לקבל?
מירי פרנקל שור
כתוב.
קריאה
מה אם היא לא מוכנה אפילו לחתום על סירוב?
מירי פרנקל שור
אתה מתעד. אנחנו נותנים לכם את המענה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם הדואר כותב את זה.
מירי פרנקל שור
יראו כנמסרה – ויראו, יש כאן חזקה – או בתאריך שהיא קיבלה או בתאריך שבו היא סירבה. זה נותן לכם את המענה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מדברים על כאלה שעקבתם אחריהן.
היו"ר אבי דיכטר
שלחו דואר רשום, לא מצאו את הכתובת, אין סירוב ואין קבלה.
מירי פרנקל שור
זה בדיוק המצב.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שהוספת המשפט שלכם כתוספת למה שמתואר בהצעת הצוות, לדעתי זה חיבור יותר טוב. תבטלי את המילה "או".
מירי פרנקל שור
אם כן, לשם מה צריך את זה? אין כאן תוספת.
היו"ר אבי דיכטר
אין קבלה ואין סירוב.
מירי פרנקל שור
לכן ההצעה שלנו. או שיש קבלה או שיש סירוב.
היו"ר אבי דיכטר
לא. אני לא מקבל את זה. ההצעה שלכם לא טובה. היא לא שלמה. התוספת שלהם נראית לי יותר נכונה.
מירי פרנקל שור
למה?
היו"ר אבי דיכטר
יותר הוגנת מבחינת הבת.
מירי פרנקל שור
אם הרעיון שלך מבחינת הבת, זה בדיוק פוגע בבת. אם הרעיון שלך הוא לעזור לבת, הוא פוגע בה.
היו"ר אבי דיכטר
למה? נגמר הסיפור. שלחו דואר רשום, לא מצאו אותה. לא מצאו אותה, לא לקבל אישור ולא לקבל סירוב. את אומרת להסתפק בזה הם אומרים, לא, בואו נמיר את זה. הם אומרים, בואו נמיר את זה. אני אומר, לא, אני לא מוכן להמיר את זה, אני מוכן להוסיף את זה כתנאי נוסף. אם שלחת דואר רשום ולא איתרו את הכתובת או לא היה מי שיקבל את הדואר, לא היה מי שיסרב, אתה לא מרים ידיים, יש לך עוד שלב. זו הכוונה. לכן אני מבקש להוסיף את זה כתנאי נוסף.
מירי פרנקל שור
אתה מחליש את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה מחליש את ההוכחה שלהם, את הצורך בהוכחה שלהם שהיא קיבלה או שהיא סירבה.
מירי פרנקל שור
נכון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה מה שקורה.
היו"ר אבי דיכטר
הצוות של הוועדה אומר בואו נסתפק בדואר רשום.
מירי פרנקל שור
לא. אני אומר עוד פעם. לא. יש כאן חוסר הבנה.
היו"ר אבי דיכטר
אני לא יודע מה זה חוסר הבנה. שלך ולא שלי.
מירי פרנקל שור
על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הודעת הפוקד על כוונתו לבטל את הפטור.
היו"ר אבי דיכטר
נכון.
מירי פרנקל שור
הודעה לפוקד. כך מתחיל התהליך. זאת אומרת, איך אחרת היא תוכל לדעת שהיא צריכה להתנגד לביטול הפטור. ולכן אנחנו אומרים שכדי שהיא תדע, יש כאן באופן חד משמעי או שממציאים לה, ואם היא מסרבת לקבל, הם היו שם, אז אומר השליח שסירבה לקבל. זה הכול. זה חד משמעי.
היו"ר אבי דיכטר
ואם אין סירוב?
מירי פרנקל שור
אז איך מתחילים את התהליך?
איתי מלמד
היא לא פותחת את הדלת.
מירי פרנקל שור
זה סירוב לקבל. זה סירוב.
קריאה
לפי מי? לפי הדבר?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה נורא פשוט. זה צריך להיות בדיוק כמו זימון לבית משפט. איך נעשה זימון לבית משפט?
קריאה
זה יותר מחמיר. כאן אתה יותר מחמיר מזימון לבית משפט. ההשלכות כאן הן מאוד קשות.
מירי פרנקל שור
מאוד קשות ולכן אנחנו אומרים שזה באופן חד משמעי, או שהיא קיבלה או שהיא סירבה לקבל.
ישי יודקביץ
אנחנו מוטרדים מסירוב במחדל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה יכול להוכיח שהיא סירבה.
מירי פרנקל שור
אנחנו כותבים סירוב לקבל ייחשב כהמצאה. יש לך את החזקה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה הדוור. אין לו עניין. הוא לא יודע מה כתוב בפנים. הוא יודע שהנמען סירב לקבל. זה לא מעניין אותו אם זה זימון לבית משפט. הוא לא יודע שזה זימון לוועדה לפטור מצה"ל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה להוסיף עוד משהו. שלוש פעמים יש כאן הדגשים בנושא של מסירה. יש במקרה הזה, אחרי כן כשהוא מחליט להזמין אותה לוועדה ואחרי כן יש לגבי ערר. במקרים אחרים הקלנו מאוד. במפגש הראשון של הפוקד עם הבת, אז ביקשנו החמרה כדי להיות בטוח שבאמת יש מפגש, שהיא יודעת שמחפשים אותה ורוצים לבטל לה את המעמד שלה או את הפטור שלה. הבת בחוץ לארץ. איך היא תדע? היא לא סירבה אלא היא פשוט לא יודעת. אתה מתחיל אתה תהליכים שהמשמעות וההשלכות, מיותר לומר כאן. אין לה את האפשרות. היא לא יודעת על כך. לכן אנחנו בשני המקרים האחרים הורדנו באופן מהותי את ההוכחה. שם זה לפי סעיף 55ה(1) ו-(2) ושם זה רק דואר רשום. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, נחייב אותה, תהיי ערנית, תעקבי אחרי הדיונים.

אם היינו עכשיו חיים בעולם חדש - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
יש לי הצעה.
היו"ר אבי דיכטר
לאמיר אוחנה יש הצעה. בוא נשמע אותו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו בעלי ניסיון בעניין. לא מעט טענות ודו-שיח עם הצבא בעניין של שליחה ואי קבלה, אז בשונה מצו גיוס רגיל - - -
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה. בבקשה, אמיר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי קובעות חזקת מסירה, לפיה רואים את ההודעה על עבירה במקרה הזה, בשינויים המתאימים כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה אם חלפו 15 ימים מיום שנשלחה בדואר רשום זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה.
מירי פרנקל שור
זה בדיוק העניין אתו אנחנו ביקשנו להתמודד. כאן יש חזקה שעובדת כנגד הבת. בתחילת התהליך, כשיש כאן מפגש, כמו שאמר חבר הכנסת מקלב, עם מערכת הביטחון במספר שלבים. התהליך הראשון הוא שיש הודעה על ביטול הפטור, חייב להיות או המצאה או סירוב לקבל המצאה. זה לא יכול להיות אחרת. מה שאתה אומר, אתה נותן איזושהי חזקה אחרת - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
אבל סירוב יכול להיות גם בדרך של לברוח מהבית ולא לפתוח את הדלת.
מירי פרנקל שור
אבל אתה יודע שזה המצב.
היו"ר אבי דיכטר
הבנתי. בנושא הזה לצערי אני לא רואה את הדבר כמחליש. אני לא מבין אותו כך. אני אומר שמבחינתי שני התנאים במצטבר הם חזקים יותר מאשר תנאי אחד בפני עצמו. לכן הודעה תימסר למיועדת - - -
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אדוני היושב ראש, אני מבקש לומר משהו.
היו"ר אבי דיכטר
כך אני מבין את זה. על זה אנחנו נלך להצביע. זה לא יהיה תנאי ממיר.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני מבקש לומר משהו. אני רוצה שירשמו מספר תעודת זהות שאני נותן אותו בלי שם.
היו"ר אבי דיכטר
מה זה קשור לזה?
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני אסביר לך. 207964370. זה מספר תעודת זהות. יש מסמך מגורם בצה"ל שאומר לי שאותה תעודת זהות לא הגישה תצהיר. יש לי מסמך. יש לי כאן מסמך. לא הגישה תצהיר. למחרת אני מקבל מאותו גורם ומספר שהיא הגישה תצהיר חתום מספטמבר. לא מאותה שנה כרגע. ספטמבר. אמנם זה חתום לפברואר אבל זה מספטמבר. אני כותב לו, אדוני היקר, אני מחזיק אצלי אישור מסירה מהצבא שאתם מודיעים שקיבלתם את זה במארס. אך אתה כותב לי בהתחלה שלא קיבלתם את התצהיר ואחר כך אתה אומר שקיבלתם אותו בספטמבר?
היו"ר אבי דיכטר
אבל זה לא קשור לתקנה כאן.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
ועוד איך זה קשור.
היו"ר אבי דיכטר
לא. זה צה"ל מקבל ממנה. כאן מדובר על כך שהיא מקבלת מצה"ל.
איתי מלמד
אפשר להביא עוד מספרי תעודות זהות.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
עד היום היא נחשבת כמשתמטת.
היו"ר אבי דיכטר
אבל זה לא קשור לתקנות. אני מצטער מאוד, זה לא קשור לתקנות. ההערה לא רלוונטית. כאן מדובר במסירה אליה ולא במסירה לצה"ל.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
זה אותו הדבר.
היו"ר אבי דיכטר
לא. ממש לא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הערה ואולי גם הצעת פשרה. אדוני היושב ראש, אנחנו הרי לא ממציאים כאן עכשיו חזקת מסירה חדשה.
היו"ר אבי דיכטר
אני מבקש את ההצעה בלי משפטים כי אנחנו קצרים בזמן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אומר שיש כבר תקדימים. הוצאה לפועל עובד בשיטה שאנחנו מדברים שצריך גם להוכיח מסירה. אני מוכן להציע הצעת פשרה בעניין הזה. אם אחד מבני הבית שהוא נראה מעל גיל 18, הוא קיבל את המכתב, זה גם נכון. צריך להבין, הצבא לא יכול להתחמק. זה גוף גדול מול האזרח הקטן והחלש. לא זו אף זו, הצבא מכיר אותה, הצבא הרי יודע, הוא עקב אחריה, לא סתם הוא בא עכשיו ואומר שהוא רוצה לבטל לה את הפטור. הוא יודע עליה דברים. הוא יודע איך למצוא אותה. בזה שהדוור אומר שלא פתחו לו את הדלת, דפקתי בדלת כמה פעמים, הייתי עוד פעם, אף אחד לא פתח לי את הדלת.
היו"ר אבי דיכטר
אבל למה להתחיל לפרט את המקרים? הניסוח כאן אומר אם הוכיח הפוקד כי פעל בשקידה סבירה, אחרי שכבר היה דואר רשום, וראויה על מנת למוסרה למיועדת, זה מגוון של אפשרויות מסירה שמה שאתה מתאר זה רק מקרה פרטי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא יכול להגיד בשקידה. אפשר לפרט אם הוא בא פעמיים-שלוש.
היו"ר אבי דיכטר
אחרי שהוא היה עם דואר רשום? באמת. אני מצטער מאוד.
מירי פרנקל שור
מה שחבר הכנסת מקלב אומר מופיע בסעיף 55, שם נאמר אם הוא נמסר לאחד מבני משפחתו הגרים עמו ושאינו למטה מגיל 18. במקום השקידה הסבירה, אנחנו יכולים לבקש שזה יהיה אחד מבני הבית.
קריאה
והוא סירב.
מירי פרנקל שור
בדיוק. זה יחול גם על המשפחה.
היו"ר אבי דיכטר
אפשרי. פשרה מקובלת.
קריאה
אין דבר כזה סירוב של בן משפחה. אין לזה שום משמעות..
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז צריך להוכיח שבן המשפחה קיבל את זה.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו ממשיכים בהקראה.
איילת לוי נחום
אנחנו בסעיף 5.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא. לא סיימת את 4.
איילת לוי נחום
נכון. סליחה.
היו"ר אבי דיכטר
צודק.
איילת לוי נחום
רשימת המסמכים שעליהם מתבססת הבקשה.

הודעה בדבר זכותה של המיועדת לשירות ביטחון להגיש כתב תשובה בצירוף מסמכים, להגיש מסמכים בלבד או להשמיע טענותיה בפני הוועדה בעצמה או בלוויית מי מטעמה.

לכתב הבקשה יצורף העתק צילומי של כל מסמך שהפוקד מסתמך עליו, ושמצוי ברשותו.

הוגשה בקשה לוועדה, ימציא הפוקד, לפי סעיף 55(ה)(1) או (2) לחוק, לידי המיועדת לשירות ביטחון עותק של הבקשה לביטול הפטור על מצורפיה כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).
סגן שר החינוך מאיר פרוש
הערה. ב-4(ב)(8) נאמר או להשמיע את טענותיה בפני הוועדה בעצמה או בלוויית מי מטעמה. ואם היא מבקשת לשלוח רק עורך דין שיבוא לבד ולא יחד אתה? הניסוח כאן אומר שהיא יכולה להגיע גם עם עורך הדין, אבל מה קורה אם היא רוצה לשלוח רק אותו?
ישי יודקביץ
אני מבין שחבר הכנסת פרוש רוצה להשמיט את המילה "או בלוויית".
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא. יכול להיות מקרה של בלוויית ויכול גם להיות מקרה שעורך הדין מטעמה יגיע. היא לא חייבת לבוא.
מירי פרנקל שור
או על ידי מי מטעמה. בסדר.
יואב בן צור (ש"ס)
היא לא חייבת להגיע בעצמה.
ישי יודקביץ
בחוק כתוב את זה. ב-40ב(2). "זכותה של המיועדת שלא להתייצב לפניו, זכותה להתייצב לפניו ולטעון את טענותיה לעניין זה אם תרצה בכך בעצמה או בלוויית מי מטעמה או לשלוח את טיעוניה בכתב".
סגן שר החינוך מאיר פרוש
בלוויית, זאת אומרת שגם היא צריכה להיות.
ישי יודקביץ
אנחנו מדברים על הפוקד. אתה מדבר על הדיון בוועדה?
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כן. אני אומר שהיא לא חייבת לבוא עם מישהו אלא היא יכולה לשלוח מישהו.
ישי יודקביץ
איך הוועדה תתרשם?
היו"ר אבי דיכטר
מה פתאום לשלוח מישהו? היא חייבת לבוא עם מישהו. אין דבר כזה.
מירי פרנקל שור
החוק מדבר על כך. היא יכולה לא להתייצב ורק לשלוח מסמכים.
היו"ר אבי דיכטר
אבל הוועדה רשאית לזמן אותה.
מירי פרנקל שור
היא לא חייבת להתייצב. כך קובע החוק. היא לא חייבת להתייצב.
קריאה
היא יכולה לעשות את זה רק על ידי שליחת מסמכים. היא לא חייבת לבוא.
מירי פרנקל שור
ישי, היא לא חייבת להתייצב. הוועדה יכולה להחליט על פי מסמכים שהיא שולחת. זה כבר בחוק.
היו"ר אבי דיכטר
זה כבר בחוק?
מירי פרנקל שור
כן.
היו"ר אבי דיכטר
ממשיכים בהקראה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
עד מתי אנחנו יושבים?
היו"ר אבי דיכטר
עד שאנחנו מצביעים. אנחנו מצביעים היום.
איילת לוי נחום
הזמנת הצדדים לדיון

הוגשה לוועדה בקשה לביטול פטור, יזמין יושב ראש הוועדה או מי שהוא הסמיך לכך, את הפוקד והמיועדת לשירות ביטחון. בהזמנה ייקבעו מועד תחילת הדיון וכל הוראה או פרט הדרושים לעניין.

כתב תשובה

מיועדת לשירות ביטחון רשאית להגיש לוועדה כתב תשובה לבקשה לא יאוחר מ-10 חמים מיום שהומצא לה עותק של כתב הבקשה. יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת כתב תשובה, מטעמים שיירשמו, בשבעה ימים לכל היותר.

כתב התשובה יהיה חתום בידי המשיבה או בא כוחה.

כתב התשובה יוגש בשמונה עותקים ויישלח למען הוועדה בדואר רשום.
אלה הפרטים שיכיל כתב התשובה
שם המיועדת לשירות ביטחון, מענה, מספר זהות שלה, מספר הטלפון שלה – הצעת הצוות המשפטי להוסיף כתובת דוא"ל (אם ישנו) - והמען להמצאת הודעות ומסמכים מאת הוועדה.

תמצית התשובה.

העובדות שעליהן מסתמכת המיועדת לשירות ביטחון.

הנימוקים שעליהם מתבססת התשובה.

רשימת המסמכים שעליהם מתבססת התשובה.

העובדות בכתב התשובה יאומתו בתצהיר של המיועדת לשירות ביטחון לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 שיצורף לכתב התשובה.

לכל עותק של כתב התשובה יצורף העתק צילומי של כל מסמך שמיועדת לשירות ביטחון מסתמכת עליו, ושמצוי ברשותה.

הוועדה תמציא לפוקד עותק מכתב התשובה, על מצורפיו, כאמור בתקנה זו.

פסקה (ח), זו חזקת המצאה שמדברת על המסמכים שהמיועדת תעביר לוועדה:

רואים כתב תשובה שנשלח בדואר רשום לפי סעיף זה כאילו הגיע לידיעת הוועדה בתום 72 שעות מזמן שנמסר לדואר למשלוח.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מאיפה לקחתם את ה-72 שעות?
ישי יודקביץ
סעיף 55.
איילת לוי נחום
זו חזקה שנמצאת בסעיף 55.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לנו הצעות חוק פרטיות, אולי גם ממשלתיות, שמנסות לשנות את חזקת המסירה. יש היום בעיה שכולנו יודעים. זאת לא טענה שאני ממציא אותה עכשיו. אין חזקת מסירה ב-72 שעות. היום זה לא פרקטי. אולי 72 ימים. נכון שאנחנו היום עושים חקיקה חדשה או תקנות חדשות וצריך קצת להתחשב במצב. זה לא יגיע ב-72 שעות. אין מצב.
היו"ר אבי דיכטר
מה פרק הזמן שאתה חושב שהוא ריאלי?
אורי מקלב (יהדות התורה)
צריך לברר.
היו"ר אבי דיכטר
למה אין אפשרות היום להעביר את זה בצורה מקוונת?
איתי מלמד
היא יכולה.
היו"ר אבי דיכטר
היום זה ב-72 שניות.
מירי פרנקל שור
אני רוצה לומר לך שהבעיה של לשלוח דברים במערכת הביטחון, ואני אומרת את זה באופן אישי - - -
איתי מלמד
זה לוועדה.
מירי פרנקל שור
צריך לכתוב פרסום וכולי. יש בעיה של המצאת מסמכים גם באופן מקוון למערכת הביטחון.
איתי מלמד
יש ועדות אחרות שקיימות מטעם משרד הביטחון.
קריאה
ועדות פטור מצפון, ועדות הווי דתי.
איתי מלמד
לא. אני מדבר על ועדה מחוץ לצבא. נגיד ועדה של משרתי קבע. לה יש מען נפרד.
מירי פרנקל שור
אבל לא לכולם יש גישה לאינטרנט. אתה צריך לתת את שתי האפשרויות, או להעביר את זה באופן מקוון או להעביר את זה בהמצאה.
איתי מלמד
אין בעיה. הוא יכול היום להגיע לוועדה ולמסור את זה מבחינתי. כל האופציות יכולות לעבוד.
מירי פרנקל שור
השאלה איפה תהיה לך הוועדה. אם הוועדה תשב בתל אביב, אם אתה גר רחוק, אתה לא יכול להגיע.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כל קבועי הזמן אינם ברורים. אני מבקש להתייחס לעניין. גבר שרוצה לדחות שירות, צריך לעשות את זה עד ה-30 במארס של שנה קודמת. צריך לשים כאן קבועי זמן ברורים וקבועים בלוח השנה העברי או הלועזי. אדוני היושב ראש, קבועי זמן ברורים. הבת רוצה להצהיר לגבי שנה הבאה, היא צריכה להצהיר לצורך העניין עד 30 במארס. שאלה יותר קרדינאלית היא האם הוועדה הזאת באה להוסיף או להגביר. אני מאמין באכ"א. האם בעוד שנה נבוא ונראה שאכ"א התעקש על 10,000?
היו"ר אבי דיכטר
מה זה קשור עכשיו? אנחנו בסעיף אחר לגמרי. אני לא מבין למה אתם מושכים לכיוון אחר. האם 72 שעות לא מספיק? תגידו לי כמה שעות מספיקות. חמישה ימים? כמה?
ישי יודקביץ
אדוני היושב ראש, החוק קבע מסגרת זמן להליך של שלושים ימים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שגם הצבא ישלח בדרך מקוונת.
ישי יודקביץ
החוק קובע בסעיף 40ד(ד) שלגבי כל הדברים במסגרת ההליך יחול סעיף 55ה(1) ו-(2).
מירי פרנקל שור
כן, אבל ה(1) ו-(2) עדיין לא מדבר, אם אני זוכרת נכון, על המצאה בדואר אלקטרוני.
ישי יודקביץ
לא. אני אומר למה אי אפשר. ברגע שסעיף 40ד(ד) אומר שעל כל מה שקורה במסגרת ההליך יחול סעיף 55ה(1) ו-(2) - - -
מירי פרנקל שור
נכון, אבל בנוסף. אם אחר כך רוצים להעביר לה מסמכים, אפשר לשלוח בדואר מקוון.
איתי מלמד
אפשר. לא צריך לקבוע את זה בתקנות. זה אפשרי גם ככה. זה אפשרי. אין סתירה בין הדברים.
מירי פרנקל שור
אנחנו לא יודעים מה זה לא צריך לקבוע. אנחנו יודעים שצריך את הכול לקבוע באופן מפורש.
איתי מלמד
כאן ה-72 שעות, זאת חזקה. אין מניעה מעבר לחזקה שישלחו גם בדרכים אחרות אם הצדדים רוצים לתקשר ביניהם כך. אפשר גם לכתוב את זה במפורש אם רוצים, אבל כאן יש חזקה. זה הכול.
מירי פרנקל שור
אני מציעה להישאר ב-72 שעות.
היו"ר אבי דיכטר
72 שעות פלוס חלופה?
ישי יודקביץ
בחוק עצמו נקבע שכל ההליך מתחילתו ועד סיומו הוא 30 ימים.
מירי פרנקל שור
לא. 60 ימים.
ישי יודקביץ
אנחנו צריכים להתכנס ללוחות הזמנים האלה.
קריאה
למה 60 ימים?
מירי פרנקל שור
כי צריך לזמן אותה וצריך לתת לוועדה עוד 30 ימים.

אני מציעה להישאר ב-72 שעות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה ללכת בדרך אחרת. אולי כשהצבא שולח.
איתי מלמד
אם יורשה לי להעיר בהקשר הזה. אם המיועדת, המופטרת משירות ביטחון, תיתן לנו אמצעי תקשורת אחר.
יואב בן צור (ש"ס)
אין לה. צא מתוך נקודת הנחה שיש אנשים שאין להם אמצעי תקשורת אחר ויש הרבה כאלה.
היו"ר אבי דיכטר
אם זה יהיה חמישה ימים במקום 72 שעות? אם אנחנו באמת עוסקים באוכלוסייה שכמו שאתם מתארים אותה אין לה שום נגישות אחרת, אז יהיו חמישה ימים.
איתי מלמד
אם צריך, אנחנו גם נשלח שליח אליה הביתה.
היו"ר אבי דיכטר
לא. זה מה שמגיע ממנה אליכם.

יש לכם התנגדות שאלה יהיו חמישה ימי עבודה?
איתי מלמד
לא.
קריאה
כל עוד זה מתכנס לימים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היא צריכה להגיש בתוך הזמן. אתה אומר שתוך 72 שעות. אם זה חמישה ימים, זה אומר שהיא צריכה להקדים לשלוח. זה לא טוב. 72 שעות זה בסדר. אבל אנחנו רק מדברים על כך שהצבא רוצה לשלוח.
היו"ר אבי דיכטר
את זה כבר מיצינו בדיון הקודם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא המקרה הראשון אלא המקרה שהוועדה שולחת.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו ממשיכים לסעיף 7.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוועדה שולחת לה. כשהיא מזמינה אותה, מודיעה לה פעם ראשונה.
מירי פרנקל שור
אנחנו מגיעים לזה עכשיו. לתגובה.
דוד איזקסון
היושב ראש, אני עורך דין שעוסק הרבה בגיוס בנות. אין כאן בתקנות אפשרות להמציא באופן פיזי את הבקשה לוועדה. אנחנו יודעים כבר היום שיש קשיים בהמצאת חומרים באופן פיזי לבסיסי צה"ל. צריך להסדיר את זה שמסירה אצל ה-ש.ג. או משהו כזה תיחשב כמסירה.
מירי פרנקל שור
לא. לא אצל ה-ש.ג. אלא במשרדי הוועדה.
דוד איזקסון
במשרדי הוועדה. אבל אם משרדי הוועדה הוקמו בתוך בסיס צבאי, אנחנו לא יכולים להיכנס.
קריאה
לשכת גיוס.
דוד איזקסון
היום לא מקבלים ב-ש.ג. חומר.
מירי פרנקל שור
יכול להיות משרדי הוועדה כפי שתפרסמו?
איתי מלמד
כן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל נאמר שהם צריכים להיות נגישים בצורה כזו או אחרת.
קריאה
יש לנו ברחוב קפלן 17 כמה ועדות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתם עושים כמה בארץ. יש לכם סמכות.
היו"ר אבי דיכטר
מה ייכתב בתקנות?
מירי פרנקל שור
במסמכי ההמצאה על הביטול, אתם גם תכתבו את כתובת המשרד לעניין המצאת מסמכים.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
בכתב.
איתי מלמד
אין בעיה.
מירי פרנקל שור
בכתב. במסירה ביד.
איתי מלמד
אין לנו בעיה שכל הצדדים יוכלו גם להעביר דברים פיזית לוועדה. זה אפילו יקל.
מירי פרנקל שור
נכון.
היו"ר אבי דיכטר
תודה. אנחנו ממשיכים.
איילת לוי נחום
תגובה לכתב התשובה

הפוקד או מי שהוסמך מטעמו רשאי להגיש תגובה לכתב התשובה לא יאוחר מ-5 ימים מיום שהומצא לו כתב התשובה. הפוקד ימציא את כתב התשובה למיועדת לשירות ביטחון.

העלתה המיועדת לשירות ביטחון בכתב התשובה עובדה או טענה שלא עמדו בפני הפוקד בעת הגשת הבקשה לביטול הפטור לוועדה, יובאו הדברים בפניו על מנת שיבחן האם עדיין מתקיימים התנאים המצדיקים את הגשת הבקשה לביטול הפטור.

7א. הוראות המצאה

הוראות סעיפים 55(ה)(1) ו-(2) יחולו על הזמנת המיועדת לשירות ביטחון לפי סעיף 5, המצאת כתב התשובה לפי סעיף 7 והמצאת החלטת הוועדה המיועדת לפי סעיף 12(ד).

7ב. חזרת הפוקד מהבקשה לביטול הפטור

רצה הפוקד לחזור בו מבקשתו לביטול הפטור, יוכל לעשות כן בכל שלב משלבי הדיון, ויודיע כל כך לוועדה ולמיועדת לשירות ביטחון.
דוד איזקסון
לגבי 7ב. האם העברת החומרים לפוקד מעכב את לוח הזמנים של ההמשך?
מירי פרנקל שור
לא. לוח הזמנים קבוע בחוק והעברת החומרים לא מעכבת.
דוד איזקסון
זאת אומרת, הפוקד יכול לקבל את החומר, לא להחליט ואנחנו נמשיך לוועדה.
מירי פרנקל שור
לא הבנתי. הפוקד בכל שלב יכול להחליט שהוא חוזר בו מבקשתו.
דוד איזקסון
כן, אבל אם הוא לא נתן החלטה? נניח הגיע חומר חדש לפוקד, הפוקד לא נתן החלטה. היא צריכה להמשיך לכיוון הוועדה? זה לא עוצר את לוח הזמנים.
מירי פרנקל שור
זה לא.
איתי מלמד
הפוקד גם בפועל יהיה אחראי - זה הליך מספיק רגיש – כדי לבחון את הדברים ברגע שהם יגיעו אליו. אין תהליכים כאלה.
מירי פרנקל שור
הוא יכול להמשיך והוא יכול להפסיק.
אלי הבלין
אפשר להעיר משהו על סעיף 7ב?
היו"ר אבי דיכטר
כן.
אלי הבלין
הרבנות מבקשת להוסיף שלרבות שינוי באורח החיים של המיועדת לאחר הגשת הבקשה.
איילת לוי נחום
זאת כל עובדה או טענה. היא יכולה להעלות כל עובדה או טענה.
אלי הבלין
לא. שלא היה בפני הפוקד בעת הגשת הבקשה לביטול אבל אני אומר לרבות שינוי באורח החיים שהתרחש לאחר מכן. זה דבר מאוד מצוי. זה לא דבר נדיר.
מירי פרנקל שור
זאת תהיה החלטת הוועדה. זה לשיקול דעתה של הוועדה.
אלי הבלין
שלפחות הוועדה רשאית לקחת את זה כפרמטר.
מירי פרנקל שור
אנחנו לא נכנסים כאן לשיקול הוועדה.
היו"ר אבי דיכטר
זה טיעון. מה שאתה אומר, זה טיעון. זה טיעון שיוצג בפני הוועדה.
אלי הבלין
אנחנו מבקשים שהוועדה תהיה חייבת להתייחס לטיעון כזה.
היו"ר אבי דיכטר
לא. אני חושב שזה לא סביר שאנחנו - - -
אלי הבלין
זה דבר מהותי.
היו"ר אבי דיכטר
זה דבר מהותי אבל יש סדרה שלמה של דברים מהותיים שלא היינו מתעקשים למנות שופט שלום לשעבר כדי להיות יושב ראש הוועדה ולרדת מהנושא של עורך דין שהוא כשיר לשפיטה ונגיד עכשיו לשופט מה זאת מהות ומהי הסדרה של המהותיים. אני מבין אותך אבל אני חושב שזה באמת מובן מאליו. התפשרנו בנושא של השופט שזה הרבה יותר משמעותי בעיני מאשר עכשיו להדריך אותו מה זה מהותי ומה זה לא מהותי.
איילת לוי נחום
טיעון בפני הוועדה

הוועדה תדון ותחליט בטענות וראיות שיציגו בעל פה הפוקד או מי שהוסמך מטעמו והמיועדת לשירות ביטחון, אם הופיעה בפני הוועדה בעצמה או בלוויית מי מטעמה, ואולם הוועדה רשאית לדון ולהחליט בבקשה על פי טענות וראיות שהוגשו בכתב בלבד, אם המיועדת לשירות ביטחון נמנעה מלהופיע בפני הוועדה.

הוועדה תקיים דיון בתוך עשרה ימים מהמועד האחרון שבו רשאית הייתה המיועדת לשירות ביטחון להגיש את כתב התשובה, ולא לפני המועד בו רשאי הפוקד או מי שהוסמך מטעמו להגיש תגובה לכתב התשובה. ואולם, רשאית הוועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדחות מועד הדיון עד מועד שלא יחרוג מעבר ל-28 ימים, מיום שהומצא למיועדת לשירות ביטחון בקשת הפוקד לביטול הפטור.

הפעילה הוועדה את סמכותה לפי סעיף 30ד(ב) סיפא לחוק, להאריך את התקופה למתן החלטתה מטעמים מיוחדים שיירשמו – רשאית היא לדחות את מועד הדיון מעבר למועד הקבוע בתקנת משנה (ב) במידה שהתקיימו טעמים מיוחדים.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני מבקש להעיר לגבי סעיף 8. ב-8(א), אני שוב חוזר על אותה בקשה שאמרתי קודם. היא מופיעה בפני הוועדה בעצמה או בלוויית מי מטעמה ואני מבקש שתהיה את האפשרות שעורך הדין שלה יופיע לבד, בלעדיה.
איתי מלמד
על ידי.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא בלוויית אלא מי מטעמה.
איתי מלמד
זה מנותק מהחוק.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
מה כתוב בחוק?
איתי מלמד
אני אקריא.
מירי פרנקל שור
אני רוצה לומר משהו על הסעיף הזה.
איתי מלמד
בסעיף 40ב(2) לחוק מדובר על מה הפוקד צריך להודיע לה, מה יקרה בהליך עצמו. "זכותה של המיועדת לשירות ביטחון שלא להתייצב לפניו, זכותה להתייצב לפניו ולטעון את טענותיה לעניין הזה אם תרצה בכך, בעצמה או בלוויית מי מטעמה". זה נוסח שלקוח מהחוק בהקשר הזה.
מירי פרנקל שור
נכון. זה כתוב גם ב-(3).
איתי מלמד
כן.
מירי פרנקל שור
אני מציעה להישאר. אלו תקנות, זה הנוסח בחוק, אנחנו צריכים להישאר בנוסח שבחוק.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
שתמיד היא צריכה להופיע.
מירי פרנקל שור
לא. היא לא חייבת להופיע. היא גם יכולה לשלוח – יש סעיף קודם – את המסמכים ולא להופיע.
היו"ר אבי דיכטר
על זה דיברנו.
יואב בן צור (ש"ס)
השאלה אם היא יכולה לשלוח עורך דין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שתהיה אפשרות לשלוח עורך דין.
מירי פרנקל שור
סעיף 40ב: זכותה של המיועדת לשירות ביטחון. אנחנו מדברים על החוק. סעיף 40ב לחוק קובע שזכותה של המיועדת לשירות ביטחון שלא להתייצב לפניו, זכותה להתייצב לפניו ולטעון את טענותיה לעניין זה אם תרצה בכך בעצמה או בלוויית מי מטעמה וזכותה לשלוח את טיעוניה בכתב והכול בתוך 30 ימים מיום שקיבלה את ההודעה. זאת פסקה (2). זאת אומרת, יש לה את האפשרות, אם היא מתייצבת, היא יכולה להתייצב לבד או שהיא צריכה להתייצב עם עורך דין. היא יכולה שלא להתייצב ולשלוח את עמדתה. זכותה להשמיע טענותיה לפני הוועדה בעצמה ובלוויית מי מטעמה אם היא הגישה בקשה וכולי.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שזה עונה.
מירי פרנקל שור
אני לא בטוחה שזה עונה. כלומר, זה לא עונה למה שאתם מעוניינים, אבל זה תיקון החוק. את זה החוק קובע. זה החוק. סעיף 40ב לחוק.
היו"ר אבי דיכטר
תודה. אנחנו ממשיכים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אין אפשרות להכניס בתקנות?
מירי פרנקל שור
אני לא רואה כרגע איך.
היו"ר אבי דיכטר
אי אפשר דרך התקנות לתקן את החוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אולי בכל אופן נבדוק, אם אין התנגדות של הצבא, ואני מבין שאין התנגדות של הצבא, שהיא תשלח מישהו מטעמה.
מירי פרנקל שור
יכול להיות שזה יהיה בתוך סדרי הדין. אני לא יודעת. ננסה למצוא את הפתרון באופן שהוועדה קובעת את סדרי הדין. אולי. אבל אנחנו כרגע לא יכולים לעגן את זה בתקנות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אולי בחלק הזה.
ישי יודקביץ
זה לא סביר שרק עורך הדין יופיע.
קריאה
יש חוגים שזה עקרוני אצלם.
ישי יודקביץ
הוועדה צריכה להתרשם מהמיועדת. הוועדה, שיש לה מומחים להלכה ודת, צריכה להתרשם התרשמות בלתי אמצעית מהמיועדת.
יואב בן צור (ש"ס)
עורך הדין דיבר עם המיועדת והוא יציג את המסמכים.
מירי פרנקל שור
כרגע החוק קובע וכרגע אנחנו לא יכולים לשנות.
יואב בן צור (ש"ס)
אם היא ממציאה מסמכים, זה לא בסדר? לא הבנתי. היא הרי יכולה לשלוח מסמכים ולא להגיע. איך הם יתרשמו? מהמסמכים. עכשיו בא גם עורך דין, אז איפה הבעיה?
מירי פרנקל שור
חבר הכנסת בן צור, יכול להיות שיש מקום לאפשר את זה, אבל אנחנו כרגע, כאשר החוק קובע את אופן ההתייצבות בפני הוועדה, אנחנו לא יכולים לכתוב בתקנות דבר שלא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. מה שאני ממליצה למערכת הביטחון, כיוון שהוועדה מסמיכה את הוועדה לקבוע את סדרי הדין, יכול להיות שדרך קביעת סדרי הדין של הוועדה יהיה אפשר לאפשר את זה.
היו"ר אבי דיכטר
תרשמו את זה כהערה לעצמכם. אנחנו לא יכולים לתקן את זה בתקנות.

אנחנו ממשיכים בסעיף 9.
איילת לוי נחום
מסמכים שלא צורפו

לא הוגש מסמך לוועדה לפי תקנות אלה, אף שהוא מצוי ברשות המגיש, לא יסתמך עליו בעל דין בדיון, אלא ברשות הוועדה ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

החלטה בלא כתב תשובה או בהיעדר התייצבות

נמנעה המיועדת לשירות ביטחון מלהתייצב לדיון שנקבע בפני הוועדה, רשאית הוועדה ליתן החלטה בבקשה על סמך החומר שבפניה.

נמנע הפוקד או מי מטעמו להתייצב לדין, רשאית הוועדה לדחות את הדיון למועד אחר או למחוק את הבקשה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בעניין הזה, לפחות בסעיף 10, צריך כאן את ההחרגה. אם הגישה המועמדת איזשהו ערר, כי נמנע ממנה, אינני יודע מה, מתאונת דרכים ועד אירוע אחר, שלא יהיה דיון במעמד צד אחד בלי שמנסים להגיע אליה.
איתי מלמד
לכן כתוב כאן רשאי בהקשר הזה. זאת אומרת, אנחנו סומכים על שיקול הדעת של חברי הוועדה הנכבדים.
היו"ר אבי דיכטר
אני אומר לעצמנו כחברי כנסת. הלכנו לסייג מאוד משמעותי. חייבנו את שר הביטחון למנות שופט. אמרנו לו לא שופט בפוטנציה אלא שופט עם תעודות. כשקבענו את הקביעה הזו, הטלנו משקולת לא פשוטה על שר הביטחון. לא סביר שעכשיו אנחנו נתעלם מהעובדה הזו וכל פעם אנחנו מנסים להגיד לשופט מה זה שיקול דעת, מה זה שיפוט.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אבל זה לא סימטרי.
מירי פרנקל שור
זה היה לבקשת חברי הכנסת החרדים שאמרו שלא כל אחת, שיש חוגים שנמנעים שהבנות שלהם תתייצבנה בפני הוועדה. זה היה לבקשתם.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אבל זה לא סימטרי. אצל הבת, אם היא לא יכולה, הוועדה יכולה להמשיך לדון הלאה. כאן, כאשר הפוקד לא יכול, רשאית הוועדה לדחות.
איתי מלמד
אפשר להתייחס לבקשה ואין בעיה לכתוב את זה במפורש אם רוצים. היא רשאית לדון וגם יכולה להחליט לדחות במסגרת הסמכויות שלה בהקשר הזה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
כאן אתה מדבר על - - -
איתי מלמד
על 10(א). היא רשאית. היא לא חייבת.
מירי פרנקל שור
רשאית לדון או לדחות את הדיון. זה בסדר גמור. או לדחות את הדיון.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
היא יכולה ליתן החלטה בבקשה על סמך החומר או לדחות את הדיון. צריך סימטריה.
איתי מלמד
אין לנו בעיה בסימטריה.
מירי פרנקל שור
או לדחות. אין בעיה. או לדחות את הדיון.
איילת לוי נחום
פרוטוקול

יושב ראש הועדה או מי שהוא קבע לצורך זה, ירשום פרוטוקול שישקף את עיקרי הדיון ודברי הצדדים.

פרוטוקול יכול שייערך גם בדרך של הקלטה או באופן אחר שיקבע יושב ראש הועדה, ובלבד שפרוטוקול שנערך כאמור, יועלה על הכתב ויצורף לתיק הדיון.
יואב בן צור (ש"ס)
למה שלא יהיה פרוטוקול מלא? הוא רשאי לעשות פרוטוקול מלא או לכתוב את עיקרי הדברים. שיהיה פרוטוקול מלא כמו שיש בכל דיון שהוא דיון רציני.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
יש לזה תקציב בתקציב הביטחון?
ישי יודקביץ
פרוטוקול שישקף את עיקרי?
איילת לוי נחום
הוא שואל למה ייקרא דיון ולא תמליל?
מירי פרנקל שור
איך זה הולך בבתי משפט?
איתי מלמד
יש תמלול מלא.
מירי פרנקל שור
ובוועדות ערר?
איתי מלמד
בוועדות ערר, גם יש תמלול מלא כי זה בית דין מינהלי. כאן באופן פורמלי זה לא בית דין מינהלי.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל זו ועדה שיכולה לקבוע גורלות, עם כל הכבוד.
איתי מלמד
אין ספק שהיא יכולה לקבוע גורלות. אנחנו נעמוד בזה. בסדר.
ישי יודקביץ
אם לא תהיה ברירה, נעמוד בזה.
היו"ר אבי דיכטר
ירשום פרוטוקול מלא שישקף את הדיון.
איתי מלמד
ירשום פרוטוקול.
היו"ר אבי דיכטר
ירשום פרוטוקול. בסדר. הערה נכונה.
איילת לוי נחום
יושב ראש הוועדה או מי שהוא קבע לצורך זה יחתום על הפרוטוקול. עותק מהפרוטוקול יימסר לצדדים. הפרוטוקול יימסר לצדים בתום הדיון ואם לא היה הדבר אפשרי, מוקדם ככל האפשר, בסמוך לתום הדיון.

החלטה

נחלקו הדעות בוועדה, תכריע דעת הרוב. היו הדעות שקולות, תכריע דעת יושב ראש הוועדה.

הוועדה תיתן את החלטתה בבקשה בתום הדיון, או במועד סמוך, ככל האפשר לתום הדיון, ובכפוף לאמור בסעיף 40ד(ב) לחוק.
קריאה
למה לא מגבילים את זה בזמן?
איילת לוי נחום
ההגבלה של הזמן נמצאת בסעיף 40ד(ב) לחוק.
מירי פרנקל שור
אלה 60 ימים.
איילת לוי נחום
החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תינתן בכתב ותיחתם בידי חברי הוועדה.

הוועדה תציין בהחלטה את זכות הערעור על החלטתה לבית המשפט לעניינים מינהליים לפי סעיף 40ה לחוק, ואת המועד להגשת הערעור שיחול מיום המצאת ההחלטה למיועדת לשירות ביטחון, לפי תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000.

ההחלטה תימסר לצדדים או תומצא להם בדואר רשום.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה.
אבנר פורת
הערה לסעיף 12. אני חושב שבהחלטה כזאת שהיא מאוד מאוד משמעותית וקרדינלית לחייה של אותה נערה, לכתוב, לתקן בתקנות שיכול להיות מצב שבו הדעות שקולות, אם נאמר לצורך העניין היו ארבעה חברים וזה לא הוכרע, לא הגיעו אפילו לרוב, בעצם יוכרע שהיושב ראש יוכל להכריע ששוללים לה את הפטור, לפחות צריך כאן רוב אם לא פה אחד.
ישי יודקביץ
בוועדה יש חמישה חברים.
היו"ר אבי דיכטר
יש חמישה חברים והיושב ראש הוא שופט. כשהלכנו לקביעה שאנחנו לא הולכים על שופט בפוטנציה אלא הולכים על שופט שכיהן, יש לזה משקל רב מאוד.

אנחנו סיימנו את הדיון. היו כמה שינויים שהכנסנו תוך כדי ואני רוצה לוודא את השינויים, מעבר לניסוחים שעשינו תוך כדי. בסעיף 1(ג)(1).
מירי פרנקל שור
קודם כל, במקום רשאי למנות – ימנה.
היו"ר אבי דיכטר
כן, במקום רשאי למנות – ימנה ממלא מקום. זו הייתה הערה נכונה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
סליחה אדוני היושב ראש. זאת אומרת שאתה אומר שהרכב הוועדה צריך להיות מלא ולא הרכב חסר.
קריאה
חייב להיות ממונה.
מירי פרנקל שור
חייב להיות ממלא מקום.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לצורך העניין, אם ערב קודם נאמר שהרב ינקלביץ לא יכול לבוא, הרבנית ינקלביץ, תקפצי, תגיעי מיידית.
היו"ר אבי דיכטר
היא צריכה להגיע. אם הזמינו מישהו והוא לא יכול לבוא, ממלא המקום הוא לא כונן. ממלא מקום זה מישהו שאם נבצר בגלל שהוא בחוץ לארץ או מסיבה אחרת, אז מזמינים את ממלא המקום. מזמינים את ממלא המקום. לא מקפיצים את ממלא המקום.
אלי הבלין
לדעת הרבנות לא יתכן בכלל דיון בלי נציג אחד לפחות של הרבנות.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו שמענו את הסייג הזה. לא קיבלנו אותו.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
היושב ראש, ולו בשביל הנראות, לפחות שממלא המקום של השופט, של היושב ראש, יהיה דיין. לפחות בשביל הנראות, שאתה גם מתחשב באוכלוסייה.
קריאה
בלבד שהוא שירת בצה"ל. דיין ששירת בצה"ל.
קריאה
אנחנו מדברים על שופטת.
היו"ר אבי דיכטר
למען הסר ספק, במקום שכתוב שופט שלום, יכולה להיות שופטת שלום. שלא תהיה חס וחלילה טעות.

קבענו את הסייג, גם בסעיף (ב), לפחות שלושה מבין חברי הוועדה יהיו נשים. בוועדה, מי שכיהן כשופט של בית משפט שלום ויצא לקצבה לפי הצעת שר המשפטים, הוא יהיה יושב הראש. היה תיקון של ימנה שר הביטחון נציג ציבור. היו עוד תיקונים לאורך הדרך שהוספנו בכתובים?
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לגבי נציג הציבור הייתה פשרה. לא?
היו"ר אבי דיכטר
לא. נשארנו בנוסח המקורי. שינינו את זה לשופט. אמרנו שנצביע על שתי אפשרויות. האחת, שיהיו שני נציגי ציבור שאחד מהם - - -
מירי פרנקל שור
אישה קצינה בדרגת רב סרן שמקיימת אורח חיים דתי.
היו"ר אבי דיכטר
כן.
קריאה
אנחנו התנגדנו.
היו"ר אבי דיכטר
אני בעד לרדת מזה ולהישאר בנוסח הקיים. אני מציע להישאר בנוסח הקיים.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
הם מפחדים אולי מאשת צבא שהיא שומרת אורח חיים דתי.
ענת ברקו (הליכוד)
אף אחד לא מפחד.
היו"ר אבי דיכטר
לא. אף אחד לא מפחד. להפך.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לא אתם.
היו"ר אבי דיכטר
יכול לקבוע שר הביטחון.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
יש כאן את נציג הרבנות הצבאית. נציג ציבור אחד יקבע שר הביטחון בהתייעצות עם הרב הצבאי הראשי, את נציג הציבור השני. בסדר.
היו"ר אבי דיכטר
מה פתאום?
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
הצעתי את זה כל הזמן.
קריאה
זה לא התקבל. זה מה שהוא אומר.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו הולכים על הנוסח. ירצה שר הביטחון, ימנה רב סרן אישה ששומרת על אורח חיים דתי. אני לא מציע לכתוב את זה בתקנות כפי שהתלבטנו כאן ארוכות בדיון. הוא הרי חייב למנות שלוש נשים לפחות, אז אחת מהן יכולה להיות כזו.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אני ביקשתי רק דבר אחד ואני לא מצליח להבין את חבריי. יש אפשרות לעשות את זה והם מעדיפים שיהיו שלושה ולא שניים, והעיקר לא להכניס את הנושא של אורח חיים דתי של אישה רב סרן.
קריאה
כי זה פרדוכס.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ניסן חברי, אני חושב שיותר חשוב אולי אפילו ממה שאתה אומר שלא יתקיים הדיון אם אחד משני הנציגים של או הרבנות הראשית או הרב הצבאי לא היה באותו דיון.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
זה משהו אחר.
היו"ר אבי דיכטר
ברגליים אתה יכול להכתיב הליכי דיון. זה לא סביר.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא ברגליים.
היו"ר אבי דיכטר
ברגליים. אי הגעה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אם הוא לא התייצב כחוק, הוא או ממלא מקומו, אז ברור שבפעם הבאה יעלו עם זה למעלה.
היו"ר אבי דיכטר
בדיוק לצורך הזה נקבע שופט. אנחנו הלכנו לפשרה מאוד משמעותית בחיוב שר הביטחון למנות שופט ולא שופט בפוטנציה. לא עורך דין כשיר לשפיטה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בסדר. זה מקצועי יותר.
היו"ר אבי דיכטר
זה היה מהלך. לקחנו את הוועדה והרמנו את ראשות הוועדה באופן משמעותי למעלה מבחינת היכולת של יושב ראש הוועדה שאנחנו סומכים עליו כמו שאנחנו סומכים על שופט שלום בבית משפט בישראל.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אני ביקשתי בשתי הישיבות דבר אחד פשוט.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ניסן, סליחה, אני אומר משהו יותר חשוב.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
תאמין לי שלא.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני בכל זאת אומר את זה.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
בסדר, זכותך להגיד. מוטי, אם שני הנציגים של אלה לא טורחים לבוא, אז מה אתה רוצה, שלא יהיה דיון כשלא אכפת להם? יש שני נציגים, אחד של הרבנות הראשית ואחד של הרב הצבאי. אם הם לא דואגים לבוא ולא אכפת להם, אז מה אתה רוצה?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מציע שנציג הרבנות יהיה סדיר ואז הוא יבוא.
היו"ר אבי דיכטר
שר הביטחון רשאי בתוקף סמכותו למנות שני נציגי ציבור והוא יכול למנות נציג ציבור כמו שאתה אומר ויכול למנות שני נציגי ציבור.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אם הוא יכול, הוא לא ימנה.
היו"ר אבי דיכטר
למה שלא ימנה?
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
אני מציע שנציג הציבור השני, או שאתה רוצה בדרך שאתה אמרת, או שבהתייעצות עם הרב הצבאי הראשי ימנה את הנציג השני.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שהשר לא מתייעץ עם הרב הצבאי הראשי.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לא אכפת לי. תכתוב בדרך השנייה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
הרבה יותר חשוב, כפי שנאמר כאן, ובלבד שכל חבריה זומנו כדין לדיון בהתאם לנוהל שתקבע הוועדה. רק שלושה רשאים להצביע ובלבד שאחד מהשלושה הוא נציג או הרבנות הראשית או הרב הצבאי הראשי.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו יכולים לעשות שתי הצבעות. אני לא מציע להגביל.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מרגיש שאני צריך התייעצות סיעתית עם חברי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. ניסן, אני אסביר לך. אם אני לא אצליח להסביר לך, אני מבקש התייעצות סיעתית ואני אסביר למה.
היו"ר אבי דיכטר
לא נראה לי ששר הביטחון יתייעץ עם הרב הצבאי הראשי.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
למה לא?
היו"ר אבי דיכטר
לא נראה לי.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
יבקש ממנו המלצה או משהו.
היו"ר אבי דיכטר
הוא יכול לבקש אבל אני לא יוכל לחייב את זה בתקנות. למה אתה מחייב אותו בתקנות?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני רוצה לפשט את זה. אני אומר דיון בשלושה בתנאי שאחד מהשלושה הוא או או. אי אפשר לדון בשלושה כאשר גם נציג הרבנות וגם נציג הרב הצבאי הראשי לא נמצא. אחד משניהם צריך להיות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו דיברנו קודם וזה לא בא לידי ביטוי בסיכומים שלך על כך שאנחנו מרגישים שלבת הזו שהיא באה לדבר על אורח חיים, אנחנו מדברים כאן אם היא דתייה או לא דתייה, אף אחד לא מכיר את אורח החיים שלה והצורה שבת מרגישה, כשהיא היום בתיכון, מה זה נקרא אורח חיים דתי גם כשהיא נמצאת בתיכון חילוני. אנחנו מציעים שמינימום תהיה משקיפה בוועדה, מישהי שמגיעה מתחום החינוך, מנהלת בית ספר בהווה, בעבר, שהיא תיתן את ההיבטים. היא תהיה משקיפה ותיתן את ההיבטים בהתנהלות היום, בהווי שיש היום לבנות בעניין הזה.
היו"ר אבי דיכטר
אני מרגיש שללא קשר להיגיון יש בזה ניסיון לעקוף את החוק. החוק קובע ועדה של חמישה ואנחנו אומרים בוא נשים משקיף שאין לו שום מעמד פורמלי. זה פוליטרוק של הוועדה. סליחה על המילה שאני משתמש בה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אישיות חינוכית.
יואב בן צור (ש"ס)
זה לא פוליטרוק.
היו"ר אבי דיכטר
זאת המשמעות. כך זה נשמע. זאת לא לשון החוק וזאת לא רוח החוק.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה לא בא לסרס.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל רוח הדברים שנאמרו כאן, אדוני היושב ראש.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני באמת לא בא לסרס. אני רק אומר שבאותה מידה, ואני אומר גם לך איתי, בסעיף 1 - - -
היו"ר אבי דיכטר
לא. מוטי, אנחנו לא שם.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה חשוב. האמן לי, זה כן חשוב. זה יותר חשוב.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לא אכפת לי שזה יהיה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בהרכב החסר. איתי, זה אליך. זה פשוט. שלושה חברי ועדה ובהם - - -
היו"ר אבי דיכטר
סליחה, מוטי, אנחנו לא שם. לא נשנה את זה. דנו בזה ארוכות והסברתי.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מבקש התייעצות סיעתית עם חברי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי כדי לשכנע אותו. אין לי דרך אחרת.
ענת ברקו (הליכוד)
אני חושבת שהיום, כשיש שיקול דעת לפוקד, זה הרבה יותר מכל התקנות.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני בעד. אמרתי את זה מראש.
היו"ר אבי דיכטר
אני מבקש להעלות להצבעה את סעיף 1 בשני נוסחים. האחד, הנוסח הקיים כאן שאומר "מי שכיהן כשופט של בית משפט שלום ויצא לקצבה, לפי הצעת שר המשפטים והוא יהיה יושב הראש". הנוסח השני שהוצע כאן על ידי ניסן שאומר. איך כתבתם אותו?
מירי פרנקל שור
אנחנו אתך. אנחנו רק לא יודעים איזה נוסח. היו כאן כל מיני נוסחים.
היו"ר אבי דיכטר
שני נציגי ציבור ששר הביטחון ימנה שאחד מהם אישה קצינה בדרגת רב סרן שמקיימת אורח חיים דתי.

אלה שתי ההצעות.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני רוצה גם את ההצעה שלי. שכולם שירתו בצה"ל, כל החמישה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ואני רוצה גם את שלי.
היו"ר אבי דיכטר
תגישו הסתייגות.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, יש לי הצעה פשוטה.
היו"ר אבי דיכטר
לא.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
לא הייתה הסכמה על כך שכולם שירתו בצה"ל?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
במקרה של הרכב חסר של אחד מהשלושה, יהיה או נציג הרבנות או נציג הרבנות הצבאית.
היו"ר אבי דיכטר
שמענו. תודה רבה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
הרכב חסר.
מירי פרנקל שור
אבל זה לא לכאן.
היו"ר אבי דיכטר
הדיון הסתיים. אנחנו מעלים את התקנות להצבעה.
מירי פרנקל שור
יש כאן בקשה.
היו"ר אבי דיכטר
אני לא מאפשר לאף אחד להפריע.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מבקש התייעצות סיעתית עם ניסן כי אני מרגיש שאנחנו לא סגורים בינינו.
מירי פרנקל שור
בתום הדיון בנושא מסוים ולפני ההצבעה חייבים לתת התייעצות סיעתית.
היו"ר אבי דיכטר
של כמה זמן?
מירי פרנקל שור
של חמש דקות.
היו"ר אבי דיכטר
חמש דקות התייעצות סיעתית. כל סיעה שרוצה לקיים התייעצות סיעתית, זה הזמן. בעוד חמש דקות, בשעה 14:15 תתחיל ההצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:10 ונתחדשה בשעה 14:15.)
היו"ר אבי דיכטר
חברי הכנסת, אנחנו מחדשים את הישיבה.

מי מחליף את מרב?
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אני.
היו"ר אבי דיכטר
חברי הכנסת, נא לשבת. מי שאינו חבר כנסת, או שישב או שיתכבד ויצא. אנחנו עוברים להצבעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מבקש הודעה אישית.
היו"ר אבי דיכטר
רגע. לפני הודעה אישית, יש תיקון שאני רוצה לוודא. תקראי את התיקון בבקשה, מירי.
איילת לוי נחום
בסעיף 1(ו). אנחנו מתקנים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 1(ג)(3), שר הביטחון ימנה את חברי הוועדה בתוך 90 ימים. במקום 60 ימים. זה פשוט נותן מענה לשאלתך מהדיון הקודם על מינוי של כל חברי הוועדה בפרק זמן קבוע מראש ומאפשר את קיום סעיף 1(ג)(3).
סגן שר החינוך מאיר פרוש
וממלאי מקומם.
היו"ר אבי דיכטר
את חברי הוועדה וממלאי מקומם. הערה נכונה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הודעה אישית. אדוני היושב ראש, על אף העבודה שנעשתה כאן בוועדה גם בנושא הזה של הרכב הוועדה וכל הסעיפים של הוועדה, בסופו של דבר עלול להיות שמהוועדה הזו בת שהיא אמנם לא דתית וירצו לבטל לה את הפטור. כשמגיעה החקיקה וההלכה, אנחנו מצווים להלכה ובהלכה הפסיקה של כל הרבנים, כולל של הרבנות הראשית, היא פסיקה שלאף בת אסור לשרת בצה"ל והגדירו את זה בחומרה של העבירות של ההלכה כייהרג ובל יעבור. לכן זה פן אחד שאנחנו נצביע, אני בכל אופן אצביע נגד התקנות האלה. אני אומר את זה כאיש קואליציה. אני אצביע נגד.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
זה עובר עם האופוזיציה. זה לא עובר עם הקואליציה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הדבר השני. אנחנו העלינו, ואנחנו חושבים שאתה אמרת שאתה תלווה את זה, עדיין יש התנהלות של הצבא לא לגבי ביטול הפטור אלא מתן הפטור. כמה דברים שאנחנו העלינו כאן, בין אם מדובר בבת חרדית, בין אם מדובר בבת דתית, בין אם מדובר בכאלה שלמדו בבית ספר תיכון חילוני. אנחנו חושבים ואנחנו גם דורשים מהצבא לשנות את התהליכים מולם. היום ההתנהלות שם היא לא כפי שהייתה ולא כפי שאנחנו חושבים שמתאימה לחוק, לא לפי הסמכות ולא לפי ההגינות כלפי אותן בנות.

לכן אני מקבל את מה שאתה אומר, שאתה תלווה את הנושא הזה אבל יחד עם זאת אני אצביע נגד התקנות.
היו"ר אבי דיכטר
תודה על ההודעה. אני סומך גם עליך וגם על חבר הכנסת פרוש, על חבר הכנסת יואב בן צור ועל כולנו שבסוגיה שהיא באמת כל כך רגישה, אם נחשוב שיש מה להתגבש בתוך הוועדה כדי לבוא לצה"ל בדרישה מפורשת למנוע מצב שבת אחת תיפגע חלילה לכאן או לכאן בגלל מה שאתה מגדיר אי סגירת הברגים עד הסוף, אנחנו נבוא אליהם בדרישה. אנחנו עוסקים כרגע בתקנות. אני מודה שהמשפט ייהרג ובל יעבור הוא משפט זר לי. אני גדלתי כל חיי במשפטים של יהרוג ובל יעבור ונמצאים כאן בחדר לא מעט אנשים שבזכות המשפט הזה שחקוק על לוח לבם, באמת אני רואה בהם אנשים שהתרומה שלהם היא עצומה לביטחון מדינת ישראל וכאן אנחנו עוסקים בביטחון מדינת ישראל.

אנחנו עוברים להצבעות.

ניסן, אני אומר לך ברמה חברית. אני חושב שנכון להתגבש כולנו על ההצעה בנוסח המוצע. המהלך של למנות יושב ראש במעמד של שופט ולא שום ורסיה אחרת, בעיני זה המהלך. אני חושב שכולנו מבינים את ההבדל. שר הביטחון יחליט, בדיוק כמו שהרבנים הראשיים יחליטו למנות אישה, כמו שנאמר כאן, שזה הכיוון, שר הביטחון יכול להחליט, ואני מאמין שהוא ייקח לתשומת לבו את הדברים האלה, את ההערה, גם שלך. אני חושב לעגן את זה בתקנה, נראה לי לא נכון. לכן אני מציע שנצביע על התקנות כפי שהן.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, גם אני מבקש לומר דבר.
היו"ר אבי דיכטר
רגע. אנחנו בהצבעה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
הודעה אישית. אני מבקש הודעה אישית, כמו חברי חבר הכנסת אורי מקלב. בלי ייהרג ובל יעבור וזו ברירת המחדל שלנו כיהודים להרוג או להיהרג. זאת לא ברירת הקיום שלנו. אני רוצה לומר כהודעה אישית. אני סבור שמכיוון שמדובר כאן בדיון בבת שכך או אחרת – ושוב, אני לא בא לעודד לא את אלה ולא את אלה אלא כל אחת לפי אמונתה ודעתה, לפי מה שהחוק מאפשר – אדוני היושב ראש, בסוף אני גם לא מצביע אלא מצביע חברי חבר הכנסת ניסן. אני אומר שזה כן לגיטימי - - -
מיכל בירן (המחנה הציוני)
פיליבסטר.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כשיש הרכב חסר, כפט שאתם אומרים שאפשר שיהיה הרכב חסר, בלבד שאחד מנציגי הרבנות הראשית או הרבנות הצבאית יימצא כי בסוף אתה שופט את הבת הזאת שיש מישהו שמכיר את אורח חייה, שהוא מומחה. כשם שבוועדת רופאים, לא יעלה על הדעת לקיים את הוועדה בלי רופא.
היו"ר אבי דיכטר
מוטי, זו הודעה ששמענו ואני אומר לך שאנחנו עכשיו נמצאים בהצבעה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
שים את זה שם. אני לא יודע מה ניסן יצביע, זו זכותו הלגיטימית להצביע אבל אני אומר, שים את זה שם ואתה מגיע לנקודת איזון יותר נכונה שאיננה פוגעת בשום דבר אחר. בהרכב חסר יהיה לפחות אחד מהנציגים הללו.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה. תם הדיון. תמו ההתייעצויות הסיעתיות ואנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על נוסח התקנות כפי שקראה איילת עם התיקונים הנדרשים שהכנסנו לאורך הקריאה. אני מבקש להצביע.
מירי פרנקל שור
אדוני, יש הצעה.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
ההצעה שלי אומרת שמתוך שני נציגי הציבור, אחד מהם יהיה עם אורח חיים דתי. אתם לא רוצים אישה, אז שיהיה אחד מהם.
היו"ר אבי דיכטר
אני אומר שזה מסוכן לנו כוועדה לקבוע.
ענת ברקו (הליכוד)
מי קובע?
היו"ר אבי דיכטר
כן. אנחנו נכנסים כרגע לנישה שהיו כאן כמה הערות תוך כדי שרק מסבירה לנו כמה הנישה הזו היא בעייתית, שלא לומר מסוכנת לתכלית הזאת.
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)
לא יכול להיות שבמדינת ישראל, בכנסת ישראל, אנחנו לא יודעים להגדיר.
היו"ר אבי דיכטר
אני מוכן להצביע על סעיף.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
מה שאני אמרתי - - -
היו"ר אבי דיכטר
מוטי, אנחנו עכשיו בהצבעה ואני מבקש להיות עם חברי הכנסת בעלי זכות ההצבעה. אנחנו מצביעים רק על סעיף 1(ג)(2). שתי הצעות לסעיף הזה. האחת, כפי שהוא, שני נציגי ציבור בין שהם עובדי ציבור ובין שאינם ששירתו בתחום ניהול כוח אדם בצה"ל בדרגה של רב סרן לפחות.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כוח אדם כבר מחקנו.
יואב בן צור (ש"ס)
אמרנו שמורידים כוח אדם.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
קצינים מצה"ל. ירצו כוח אדם, יהיה כוח אדם.
היו"ר אבי דיכטר
אין לי בעיה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ירצה אדם למנות מכוח אדם, ימנה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אתם לא מקשיבים ליושב ראש הוועדה? מה זה אמרנו? גם אני אגיד עכשיו משהו ואגיד אמרנו.
היו"ר אבי דיכטר
היה תיקון שפשוט לא הייתי ער לו.
ישי יודקביץ
ברגע שהלכנו על החלופה שלך אורח חיים דתי, אמרנו שנפרוס את זה לא רק לאכ"א אלא למשהו נוסף.
מירי פרנקל שור
אבל אורח החיים הדתי ירד.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה נותן יותר חופש פעולה לשר הביטחון. אם ירצה, ישים נציג אכ"א.
היו"ר אבי דיכטר
גם אני חושב שזה נותן לשר הביטחון יותר חופש פעולה לגבי בחירת הנציגים. הוא יכול לבחור שניים מאכ"א והוא יכול לבחור רק אחד מאכ"א או אף אחד לא מאכ"א.
לכן, נוסח אחד
שני נציגי ציבור בין שהם עובדי ציבור ובין שאינם, ששירתו בצה"ל בדרגה של רב סרן לפחות. זה נוסח אחד להצבעה.

הנוסח השני שמציע חבר הכנסת ניסן סלומינסקי יושב ראש ועדת החוקה: שני נציגי ציבור - - -
מירי פרנקל שור
בין שהם עובדי ציבור ובין שאינם, ששירתו בצה"ל בדרגה של רב סרן לפחות ושאחד מהם מקיים אורח חיים דתי.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו מצביעים על הנוסח הראשון כפי שהוא. מי בעד?

הצבעה

בעד – 6

הנוסח הראשון לסעיף 1(ג)(2) – נתקבל.
היו"ר אבי דיכטר
מי בעד הנוסח שהציע חבר הכנסת ניסן סלומינסקי שאחד מהם הוא בעל אורח חיים דתי?

הצבעה

בעד – 1

הנוסח השני לסעיף 1(ג)(2) – לא נתקבל.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה.

עכשיו אנחנו מצביעים על כל התקנות כמכלול שלם. מי בעד אישור תקנות שירות ביטחון (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 2

נמנעים – 1

תקנות שירות ביטחון (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017, נתקבלו.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה. התקנות אושרו.
יואב בן צור (ש"ס)
רביזיה.
היו"ר אבי דיכטר
רביזיה. אנחנו נצביע על הרביזיה בשעה 15:05.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:30 ונתחדשה בשעה 15:05.)
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו ממשיכים לאחר ההצבעה שעשינו בנושא תקנות שירות ביטחון (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018. הוגשה בקשה לרביזיה לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת. ואני מבקש ממגיש הרביזיה חבר הכנסת יואב בן צור לנמק.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לומר לכם שאני מאוכזב ולו רק מהסיבה שקיוויתי שאחרי שמזמינים חברי כנסת כל כך מכובדים לישיבה בקריה בתל אביב ויושבים אתם כמה שעות, והתשובות שאנחנו מקבלים, כמעט אותו דף תקנות שהיה ללא כל התייחסות למה שדיברנו אז. לא הבנתי לשם מה קראו לנו. אלה היו התשובות. אם אלה היו התגובות לישיבה הכול כך ארוכה, אז לשם מה בכלל הגענו לשם? צריך להבין שאנחנו מבינים, וגם סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש הוכיח לצבא, וגם על זה לא הייתה להם תשובה, שהם עובדים בעצם בחלק מסוים לא לפי החוק וגם על זה אמרו שיצביעו אחרי שידברו עם היועצים המשפטיים שלהם אבל אנחנו לא קיבלנו כל תשובה לגבי אף פרמטר עליו דיברנו שם.

אני מאוד מאוד מקווה שהשיח צריך להשתנות. פנינו לשיח, פנינו להבנות ואני חושב שאפשר להגיע להבנות אבל אם זו ההתייחסות, לא יכולנו. יכול להיות שבמקרים אחרים היו התייחסויות שונות ואז היינו לפחות נמנעים ולא מתנגדים אבל עכשיו שזה היה השיח, החלטנו להתנגד בגלל שאנחנו חושבים שהתקנות האלה, יש בהן הרבה פרצות מבחינתנו והן לא תמיד ייתנו את המענה לצורך האמיתי. אנחנו לא באים להגן כאן על כאלה שרוצות להשתמט והן חילוניות. שיהיה ברור. זו ממש לא דרכנו. אנחנו לא באים ליצור פלטפורמה של מישהי שיהיה איזשהו כר נרחב להשתמטות אבל עדיין צריך להבדיל.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זאת מטרת הוועדה.
יואב בן צור (ש"ס)
ברור שזו מטרת הוועדה הזאת אבל אנחנו חושבים שאין מספיק מאזנים בוועדה, במיוחד בנושא של הדיון בשלושה שלא יהיה חייב להיות מישהו שהרי השלושה האלה שימונו מכוח אדם והשופט, אם הם יהיו אנשים דתיים, זה משהו אחר אבל אם לא, עדיין צריך להיות איזה איזון כך שלפחות אחד מהשניים, הרב הצבאי או נציג הרבנים, נציגת הרבנות, ישתתפו בישיבה. אני חושב שזה האיזון שהיה מתבקש והיה מרגיע קצת את העסק.

בכל אופן, אני רוצה להודות לך יושב ראש הוועדה. כמו שהבטחת ללוות את העניין, אנחנו גם נשים לב איך אתה מלווה את העניין ונעזור לך אם צריך במה שצריך ללוות. אני מקווה שלא יצאו תקלות מהתקנות הללו ובאמת מי שצריכה להתגייס, שהיא חילונית, שתתגייס, אבל מי שמצהירה על כך שהיא דתייה, לה צריך לתת את כל הכבוד ואת כל ההערכה. אנחנו שמענו את השאלות ששואלים את הבנות ושבאים לבחון אותן בלשכת הגיוס, אני רוצה לומר לכם שחלק גדול מהשאלות ששאלו, גם אנשים כמונו לא יודעים לענות עליהן. אם כך, אנחנו מבינים שהמגמה היא קצת שונה. גם על זה נתגבר ואני מקווה בעזרת השם שבאמת בסופו של הליך לא תצא תקלה מהתקנות הללו. תודה רבה.
היו"ר אבי דיכטר
תודה. אגב, רק להזכיר לך בהמשך למה שאמרת. אני גם הבהרתי בדיון שהיה שאנחנו עסקנו בתקנות ולא עסקנו בתיקון החוק. בעיות שאתם מזהים בחוק שעלולות חס וחלילה לפגוע בפרט אחד בגין אי הלימה בין מה שצריך לקרות לבין מה שהחוק מחייב את גורמי צה"ל, זה נושא שאנחנו כוועדה נלווה אותו ואם צריך, נבקר שם ונפגוש אותם. זה לא עניין של מה בכך לתת פטור. זה עוד יותר מסובך לאתר את הפטור שנתת ללא הצדקה, בדיעבד. המנגנון שקבוע כאן בתקנות שמסביר איך בעצם אתה מטפל באותם מקרים שמסתבר שנראה על פניו משהו לא תקין. אז עד היום זה היה הפוקד עצמו.
איתי מלמד
עד היום לא הייתה סמכות.
היו"ר אבי דיכטר
אבל הוא היה עושה את זה. הפוקד היה עושה את זה. לא שחס וחלילה אני מטיל דופי אבל הרי כל התקנות האלה באות למסד תהליך שהוא יהיה הרבה יותר קשה למערכת, הרבה יותר יקר ללא ספק, חמישה אנשים וכולי וכולי וכולי. קובע בתקנות מאוד ברורות. אני לא יודע למה הסיפור הזה התעכב שש שנים. אני חושב שבשש השנים האלה, אני מוטרד מה היה בשש השנים האלה שפגע באותן בנות שהצהירו ולאחר מכן הפוקד בלבד הוא היה זה שצריך לטפל בהן. אני חושב שכאן התהליך משפר לאין ערוך את מצבה של הבת שהצהירה.
יואב בן צור (ש"ס)
הבעיה היא שגם בצה"ל כל בת שבאה מבית ספר ממלכתי, ולא משנה מה, מיד מזמינים אותה ללשכת הגיוס ולא מאמינים לתצהיר שלה. אני רוצה להסביר. יש אנשים במיוחד בפריפריה שלוקחים את הבת שלהם ושמים אותה בבית ספר ממלכתי כי אין בית ספר דתי קרוב, כי אחותה למדה שם, אלף ואחת סיבות למצב הזה. עדיין זה לא אומר שהיא לא מקיימת את שלושת הפרמטרים שכתובים בחוק ובהצהרה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
ולהפך. מי שגדלה בבית דתי, בבית ספר דתי, ורק רוצה שייתנו לה להתגייס לצבא.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה בוודאי לא אמר שהיא לא יכולה לשרת בצה"ל.
יואב בן צור (ש"ס)
אף אחד לא אומר כלום. היא לא רוצה לשרת מטעמי דת.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אולי היא משקרת.
יואב בן צור (ש"ס)
מי שמשקרת, אמרתי, אנחנו לא באים להגן עליה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זו מטרת הוועדה.
יואב בן צור (ש"ס)
אני אומר שבצורה גורפת לבוא ולקחת בנות מבית מסורתי, שהם שומרים שבת, אוכלים כשר וגם מטעמים שבהכרה דתית, אפשר להבין שהבית הזה הוא אכן בית דתי, אני לא אומר שזה בכל מקרה אבל אני אומר שזה קיים, לבוא באופן גורף ולומר שאתה אשם עד שלא תוכיח לי אחרת, אני חושב שזה קצת גורף וצריך לראות בדברים הללו איך להגיע לחקר האמת בצורה מושכלת.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זה בדיוק הפוך.
צחי רביבו
אני חולק עליך אדוני, אבל אני יודע שזה לא שלב ההתייחסויות. יש נקודה שזה כבר מתחיל להגיע לנקודות הפוכות.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
לא באנו לפתוח שוב את הדיון.
היו"ר אבי דיכטר
אני אומר לך, יואב, אני עוסק בזה כבר כמה חודשים ואני אומר איך יכול להיות שאנחנו צריכים לשכנע אתכם להסכים לתקנות כאשר המצב הנורמלי היה שאתם הייתם צריכים לבוא ולשכנע אותנו שהתקנות האלה עדיפות לאין ערוך על המצב הקיים.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
אני אענה לך. לצבא אין כל עניין בתקנות האלה כי טוב להם עם ההתנהגות החדשה שלהם שהם לא נותנים פטור לבת ששולחת את התצהיר. הצבא לא צריך את התקנות האלה. שאל אותם, הם לא צריכים את זה. לכן שש שנים זה לא הגיע לכאן.
צחי רביבו
אדוני טועה. ניפגש בעוד שבוע עת התקנות יאושרו ונראה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
עניתי מה אנחנו חושבים. יכול להיות שהוא צודק אבל אני אומר לך ונראה לי שמה שאני אומר, זה כך.
היו"ר אבי דיכטר
האמת היא שאתה רק מחזק את התחושה שלי.
יואב בן צור (ש"ס)
יכולת לפתור את כל הבעיה וכולם היו שבעי רצון אם היית מאפשר משקיפה שאין לה זכות הצבעה בוועדה.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שמשקיפה זה כמו משקיף בכנסת. אין שום משמעות למשקיף בכנסת שעומד ביציע ומשקיף. הוא לא מצביע. אין לו זכות הצבעה.
יואב בן צור (ש"ס)
אז מה הבעיה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יואב, תגיד לרב יוסף שימנה אישה חברה.
היו"ר אבי דיכטר
אני רוצה לעבור להצבעה. משקיף בקבינט הוא פתרון קואליציוני.
יואב בן צור (ש"ס)
גם כאן זה פתרון.
היו"ר אבי דיכטר
אני אומר לך שאם יש דבר שהוועדה הזו לא עשתה בתקנות האלה, אני חושב שהיא לא עשתה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, היא לא עבדה אופוזיציה-קואליציה.

אנחנו עוברים להצביע על הרביזיה. אני מזכיר, מי שמצביע בעד, מצביע בעד הרביזיה, זאת אומרת, להחזיר את הדיון לוועדה ולפתוח את הכול מחדש. מי שמצביע נגד הרביזיה, הוא מתנגד להגשת הרביזיה ובהצבעה הזו מאשרר את ההצבעה שהייתה לפני חצי שעה. כללי המשחק ברורים?

מי בעד קבלת הרביזיה שהגיש חבר הכנסת יואב בן צור? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 6

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר אבי דיכטר
תודה. לצערנו/לשמחתנו הרביזיה לא נתקבלה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
בהצלחה לכם.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה. התקנות אושרו.

הישיבה ננעלה בשעה 15:20.

קוד המקור של הנתונים