ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/02/2018

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 29 והוראות שעה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים