ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/02/2018

הוספת עמותת "ירוק עכשיו" לתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-25OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 561

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ז בשבט התשע"ח (12 בפברואר 2018), שעה 13:00
סדר היום
הוספת עמותת 'ירוק עכשיו' לתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
אביב שהרבני - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

רחל גור - יועצת השר אלקין, המשרד להגנת הסביבה

תמרה לב - יועצת מדעית למשנה ליועמ"ש, משרד המשפטים

ביין ותד - רפרנטית תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

תומר ישראל - מחלקה משפטית, 'ירוק עכשיו'

שלמה רבינוביץ - עו"ד, 'ירוק עכשיו'

משה בוך - מתמחה למשפטים, רשות הטבע והגנים הלאומיים

ניר פפאי - סמנכ"ל שמירת טבע, החברה להגנת הטבע

גיתית ויסבלום - נציגת החברה להגנת הטבע

אלי בן ארי - יועץ משפטי, אדם טבע ודין

אמיר ביידא - יועץ משפטי, קק"ל

נילי ברנר - שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את אסופתא

יצחק סמיה - שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את אדם טבע ודין
ייעוץ משפטי
לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הוספת עמותת 'ירוק עכשיו' לתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)
היו"ר יואב קיש
שלום, צהריים טובים. אני פותח את הדיון. הנושא: הוספת עמותת 'ירוק עכשיו' לתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות). יש לנו את המשרד להגנת הסביבה, מי נמצא פה?
אביב שהרבני
אני אביב שהרבני.
היו"ר יואב קיש
אביב שהרבני מהלשכה המשפטית. משרד המשפטים? תמרה. משרד האוצר, פחות רלוונטי, לדיון עכשיו פחות רלוונטי. יש לנו את 'ירוק עכשיו', מה השם?
תומר ישראל
תומר ישראל.
היו"ר יואב קיש
ויש לנו רשות הטבע והגנים, משה בוך, החברה להגנת הטבע, ניר. אדם טבע ודין, אלי בן ארי. מוצא לארץ ישראל יפה פה? לא. עוד מישהו? קק"ל יש פה?
אמיר ביידא
אמיר ביידא.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נדון בשני נושאים. אחד זה באמת הנושא של הוספת עמותת 'ירוק עכשיו' ושאלה שעלתה בעקבות ההוספה, כי זה לא קורה כל יום, הוספת עמותה, האם אנחנו רוצים לשים איזה שהיא מגבלה על משך השהות של העמותות ברשימה הזו וזה לאור המקרה של העמותה, שאני לא זוכר את שמה - - -
קריאה
מלר"ז.
היו"ר יואב קיש
מלר"ז, שהוסרה מהרשימות לאחר שהתגלתה כעמותה שלא פעלה למען הציבור, בוא נגיד את זה ככה. בזה אני מסכם את הבעיה.

אז אנחנו נתחיל עם 'ירוק עכשיו', עם מצגת קצרה שלכם. תומר, יש לך חמש דקות, לא יותר. בבקשה.
תומר ישראל
היושב ראש, חבר הכנסת קיש, חברי ועדה נכבדים, חברים אחרים. 'ירוק עכשיו' היא עמותה סביבתית שהוקמה בשנת 2008, היא טיפלה מאז במאות ואף יותר מפגעים סביבתיים בכל רחבי הארץ. העמותה ארגנה מספר כנסים, הוציאה כמה וכמה דוחות. מתוך הבנה שמדובר בעמותה קטנה ודלת משאבים, אלה הוקצו והופנו באופן טבעי למקומות הנחוצים, למפגעים המטופלים פחות והפחות מעניינים.

העמותה טיפלה ומטפלת בלא מעט מפגעים ונושאים סביבתיים שעומדים על הפרק, ולא פעם תוך שיתוף פעולה עם גורם זה או אחר, פעם עם עמותה, פעם עם מועצה, פעם עם משרד ממשלתי, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כולם, או גוף מטעמו.

לבור הסביבתי הגדול שהיה ביהודה ושומרון, ושאולי עדיין ישנו, נשאבה העמותה מתוך אותה תפיסה, תפיסה סביבתית. מדינת ישראל כרגע שולטת ביו"ש, כרגע זה פרק זמן ארוך, בטח במה שקרוי בשפה המשפטית 'האזור', ולא משנה איך נגדיר או נפתור את הבעיות הפוליטיות שלנו, על המדינה לקחת אחריות על הסביבה באזור, ביהודה ושומרון.

הכלים המשפטיים העומדים לצד הארגונים הסביבתיים הם לא רבים, קשה להרים עתירה משמעותית בלי תקציב, קשה להזמין חוות דעת מומחה וארוך ומייגע להתנהל מול הרשויות השונות. החוק, חוק מפגעים סביבתיים (תובענות אזרחיות) נועד להסדיר הליכי תביעות אזרחיות בגין מפגעים סביבתיים ומתיר לבית משפט השלום להוציא צו שיורה למי שגורם או עומד לגרום מפגע סביבתי להימנע מהמעשה ו/או לתקן את המעוות, ו/או לעשות את הדרוש כדי למנוע הישנותו של המפגע הסביבתי. במילים אחרות, כוונת החוק היא להרחיב את היריעה, להגדיל את המשקל הכללי והציבורי שיש להקדיש למפגעים סביבתיים.

החוק בא להגיד לגופים הסביבתיים המנויים בו, 'בואו, פנו לבית המשפט לעזרה וייצגו בפניו את טובת הסביבה'. במאבק הישן והמוכר על עמק הצבאים ייצגו גופי הסביבה את הצבאים שנותרו בעמק והגישו בשמם התנגדות לתכנית מכוח חוק צער בעלי חיים. כאן החוק למניעת מפגעים חוסך לגופי הסביבה את הסרבול הזה. הוא מאפשר לגופים הסביבתיים שהוסמכו על ידי השר והוועדה - - -
היו"ר יואב קיש
תומר, את נושא החוק אנחנו מכירים, אני צריך שתדבר על העמותה. אם סיימת, זה גם בסדר, אבל את החוק ומטרתו וכל זה אנחנו מכירים ואין בעיה, בפירוש זו הכוונה ונתמקד מבחינתך בעשייה של העמותה.
תומר ישראל
בעשייה של העמותה. אני מכיר את פרשת מלר"ז והדיון שנערך סביבה, אני יכול לומר בעניין הזה ש'ירוק עכשיו' כבר הוכיחה, היא הוכיחה שאנחנו פועלים לטובת הסביבה, כבר הוכחנו שאנחנו הגונים, כבר הוכחנו שאנחנו מקצועיים וכבר הוכחנו שאנחנו יכולים לשנות.

יש לי פה דוגמאות, הבאנו את צה"ל לשפר הזרמת שפכים, בין השאר ביו"ש, ועוד לא סיימנו. זו עתירה שלנו, שמה זה התחיל, בבג"צ בית אל. הבאנו את המשרד להגנת הסביבה להתייחסות לכלל המפגעים הסביבתיים ביו"ש כאל בעיה המצריכה פתרון כולל. זה כבר קורה במשרד להגנת הסביבה, אבל זה עוד בדרך. ניקיון של מאות אתרים וערימות פסולת ברחבי הארץ, טיפול בפסולת אלקטרונית, כל ההתקדמות שחלה, וזה מעט, זה עוד לא מספיק, כל ההתקדמות שחלה זה אנחנו עם הבקשה לנהל דיונים ומעקבים אחרי המשרד ואחרי הרשויות המקומיות.

זה אנחנו, לא לבד ואנחנו לא היחידים, אבל אנחנו יכולים לקחת טיפה קרדיט. לבד זה יותר קשה להוביל מהלכים ולכן לא פעם, כמו פצלי השמן בעמק האלה ובמתווה הגז, אנחנו כן מצטרפים לקואליציה גדולה של ארגונים.

בכל מצב 'ירוק עכשיו' מונעת ופועלת באופן עקבי ונחרץ לטובת הסביבה בלבד. אני חוזר, אנחנו אמנם ציוניים ועם או בלי 'אבל' פועלים לטובת הסביבה, אבל ללא הטיה כלפי כל קבוצה שהיא.

דילגתי על כל הקטע של הפרמטרים שנכתבו לעניין החוק הזה בעקבות בג"צ של - - -
היו"ר יואב קיש
ספציפית אליכם אני מוכן, מה שקשור ספציפית אליכם אז בבקשה, אין בעיה.
תומר ישראל
אז אני מזכיר את זה. בעקבות בג"צ שאנחנו הגשנו בנושא של היעדר פרמטרים, התהליך שהיום קורה זו תוצאה של עבודה של חמש שנים או יותר. 'ירוק עכשיו' פועלת לטובת הסביבה ללא גבולות, צירופה לחוק הוא תוצאה של עבודה קשה, אנחנו מעריכים מאוד את תמיכת השר והצוות שלו, את הטיפול המסור של היועצים המשפטיים ואת הזמן שאתם מקדישים לנו. תודה, חברי הוועדה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה לעורך דין תומר ישראל מ'ירוק עכשיו'. המשרד להגנת הסביבה, אביב או מישהו אחר? אני רוצה לשמוע לפי מה נקבע שיקול הדעת שלכם לקריטריונים ומדוע ומה שבחנתם ומה שראיתם ואת החלטתכם בעניין.
אביב שהרבני
אוקיי. אז כמו שתומר התחיל להגיד, בעקבות בג"צ שהגישה עמותת 'ירוק עכשיו' הוכנו במשרד אמות מידה להוספה ולהסרת גופים מהתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות).
היו"ר יואב קיש
מתי היה הבג"צ הזה?
אביב שהרבני
ב-2014. אמות המידה הוכנו במהלך שנת 2015 והעתירה נמחקה בעקבות הכנת אמות המידה. את אמות המידה כמובן שאישר השר להגנת הסביבה. מדובר פה בשמונה אמות מידה, חלקן טכניות וחלקן יותר מהותיות, שבחנו. בחנו את הבקשה של 'ירוק עכשיו' בהתאם לאמות המידה.
היו"ר יואב קיש
אני מצטער שאני קצת עוצר אותך, אני עובר לדבר על הרלוונטיים יותר, זה סעיף 6, 'מקיים בשלוש השנים האחרונות לפחות פעילות מוכחת, מגוונת ורחבת היקף בתחום הסביבתי כגון פעילות חינוכית, קהילתית, עריכת מחקרים מסוימים, נותן משקל מיוחד לפעילות משפטית סביבתית'. 7. 'פעילותו אינה מגלה הטיה כנגד קבוצה מסוימת בהיבטים הסביבתיים בהם הוא היה עוסק, דת, גזע, מין, לאום, השקפה פוליטית או אפליה אסורה אחרת' ו'אינו עושה שימוש לרעה בזכאותו להגיש תובענה אזרחית לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים או בהליכים אחרים'.

אלה, לדעתי, הסעיפים היותר מה שנקרא מעבר לשאר, שהם די טריוויאליים, כל החמישייה הראשונה. אז, בבקשה, בהמשך לזה התייחסותך.
אביב שהרבני
אז שוב, בהתייחס לזה, אנחנו בדקנו וראינו שמדובר בעמותה יחסית ותיקה שהיא פועלת במגוון היבטים סביבתיים, גם חינוכיים, גם בהגשת עתירות, גם בטיפול בנפגעים. כמו שאמרתי, מצאנו במסגרת הבדיקה שערכה הלשכה המשפטית שהעמותה פועלת במגוון ההיבטים הסביבתיים, גם בהיבטים משפטיים וגם בהיבטים סביבתיים אחרים כמו חינוך, השתתפות בהרצאות, כלומר העברת הרצאות, גם באיו"ש וגם ברחבי הארץ.

הבדיקה הייתה בדיקה יחסית ארוכה ומדוקדקת כי היו לנו באמת כל מיני שאלות בהתייחס לאמות המידה האלה ובסופו של דבר אנחנו הגענו למסקנה שהעמותה עומדת בכל אמות המידה, גם בשלוש המהותיות האלה שציינת.
היו"ר יואב קיש
תודה. אני רוצה לשמוע את התייחסות הפורום. אני רוצה להגיד ככה, יש לנו בתקנות, בתיקון פה, שני סעיפים, הראשון זה באמת הכנסתה של עמותת 'ירוק עכשיו' לרשימת העמותות, והשני, הצעה של הייעוץ המשפטי של הוועדה, לגבי מגבלת הזמן לרשימת כל העמותות. ההצעה הזו, אני רק רוצה להגיד, נבעה בעקבות תפיסה שהרחקתה של אותה עמותה לקחה המון זמן, הייתה מאוד קשה ומורכבת ואז למעשה בזה שאנחנו שמים איזה שהוא תאריך שמאפשר חידוש או רענון של כל העמותות, כך ניתן יהיה לעצור ולא לחדש את ההיתר הזה לעמותה שיכולה להתגלות כבעייתית. אני אשמח לשמוע התייחסויות של הפורום לשני הדברים, מי שרוצה, בבקשה.
ניר פפאי
דבר ראשון, אני כמובן רוצה לברך אותך, היושב ראש, על הכניסה לעמוד בראש הוועדה הזאת. מבחינתנו זאת הוועדה החשובה ביותר לנושאים שאנחנו מקדמים. צריך להגיד שגם יש לנו שיתוף פעולה מצוין לאורך שנים עם כל הצוות שעומד לרשותך. ואני אגיד עוד דבר אחד לפני, אנחנו כידוע מקדמים הצעת חוק בימים האלה, שנמצאת בוועדת השרים לחקיקה, להרחיב את החוק הזה לנושא - - -
היו"ר יואב קיש
מי זה מקדמים? מה זה מקדמים?
ניר פפאי
זה 70 חברי כנסת שחתמו - - -
היו"ר יואב קיש
שמי מוביל את ההצעה?
ניר פפאי
טלי פלוסקוב.
היו"ר יואב קיש
באיזה נושא?
ניר פפאי
בנושא של להרחיב את הצעת החוק לנושא של ערכי טבע, שהיום לא נכנסים בתוכו.
היו"ר יואב קיש
אה, אני חושב שאפילו אני גם חתמתי, אם אני לא טועה.
ניר פפאי
אז היום מנסים להגיע להבנות, אני מקווה שזה יגיע לוועדת שרים ויגיע במהרה לפה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
ניר פפאי
לגופם של נושאים, אז לגבי הנושא הראשון, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה לאורך שנים עם 'ירוק עכשיו', גם בפעילות ציבורית, גם בכנסים מקצועיים וגם אפילו בעתירות משפטיות ולכן אנחנו בוודאי תומכים בשילוב שלהם.

לגבי הנושא השני אנחנו חלוקים עם ההצעה שעומדת בפנינו. אחת, אני צריך להגיד בראשית הדברים, הארגונים שמנויים עד היום מגלים אחריות רבה ולא עושים שימוש עודף בחוק הזה. אולי אפשר להאשים אותנו ההיפך, שאנחנו לא עושים שימוש מספק, אבל בוודאי לא מנצלים אותו לרעה. זה דבר ראשון. הדבר השני, צריך להגיד, אנחנו רואים בהצעה הזאת מעין איזה שוט פוליטי שמאפשר לשר כשהוא רוצה לאשר את הארגונים, כשהוא לא ירצה הוא ימנע את זה מהארגונים ובעצם אנחנו חושבים שאין לזה מקום. ואם יש בעיה, כמו שציינת, בלהוציא ארגון, כמו שמותר לשר לעשות לפי חוק, צריך לתקן את החוק כך שיתאפשר לו בקלות לעשות את זה, כי אין לנו התנגדות להוצאת ארגונים שלא עומדים בקריטריונים שנקבעו, לכן צריך למצוא את הדרך להוציא, אבל אין סיבה להשית את זה על כולם.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז, תודה רבה. עוד מישהו מהציבור?
אמיר ביידא
מקק"ל.
היו"ר יואב קיש
חצי ציבור, אתה אומר.
אמיר ביידא
חצי ציבור.
היו"ר יואב קיש
עכשיו יש לנו דוחות כספיים שלכם אז כולם יכולים - - -
אמיר ביידא
עכשיו כולם יכולים, בדיוק, ציבור לגמרי. אני מצטרף לחלק השני של החברה להגנת הטבע, כלומר מכיוון שהשיקולים צריכים להיות ענייניים לגבי צירוף או הסרה של גוף שמנוי בתוספת ומכיוון שלשר באישור הוועדה מסורה כבר הסמכות, אין שום צורך להביא לקציבה מלאכותית שהיא לא עניינית. הרי ממה נפשך? אם באמת גוף מסוים ראוי לצאת מהרשימה, או גוף, כמו במקרה שלפנינו, רוצה להיכנס לרשימה, השר שוקל, הוועדה שוקלת ולפי זה וככה ראוי שייעשה. אבל בגלל שהיה איזה קושי, אני לא יודע אם זה קושי טכני, או שלא טכני, בגלל זה לשנות ולהטיל איזה שהיא מגבלה שהיא רק מגבלת זמן, זו לא מגבלה מהותית מבחינת המהות ולכן אין בה שום צורך והיא רק יכולה להזיק, היא יכולה להזיק בכך שהיא מכילה איזה שהיא, לא רוצה להגיד שוט פוליטי, כמו שכאן נאמר, אבל היא בהחלט מטילה מגבלה שהיא לא מגבלה עניינית לפעילות של גוף שאמור לפעול למען הציבור.
היו"ר יואב קיש
תודה. כן, בבקשה. אני שומר את המשרד לסוף.
משה בוך
שמי משה בוך, אני מרשות הטבע והגנים. קודם כל ברכות על המינוי החדש ליושב ראש הוועדה החשובה הזאת, שהיא בליבת העשייה שלנו.

אין לנו התנגדות לקבלת 'ירוק עכשיו' כפי שנקבע שהיא עומדת בפרמטרים שקבע המשרד להגנת הסביבה והשר חתם עליה, אבל יש לנו מה לומר, הרבה מה לומר, בנושא הצעת הייעוץ המשפטי לוועדה לגבי תוקפם של הפרטים שהוא יפוג בתקופה קצובה. בנושא הזה, הקציבה הזאת, שבה הגופים הנמנים, בהם גם רשות הטבע והגנים, הדבר הזה יכביד על פעילות הרשות כי הרשות נערכת לאכיפה של החוק הזה, נערכת בהדרכה, ב - - -
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי מה שאתה אומר, מה יכביד?
משה בוך
עצם ההוצאה האוטומטית ואחר כך הליך של קבלה מחדש, זה דבר שמכביד, כי הרשות מתבססת על כך שהיא עובדת בצורה קבועה עם משאבים קבועים, עם מאמץ קבוע.

דבר נוסף, כיום הרשות עובדת מכוח חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה. מספר סעיפים בחוק עוסקים בנושא של תפקידי הרשות והסמכויות של הרשות. בתפקידים, למשל לשמר ולשקם ערכי טבע, אפרופו מה שאמר ידידי מהחברה להגנת הטבע, ופעולות לשימור ולשיקום ערכי טבע, קיום פעולות פיקוח, לרבות ביצוע ומניעת עבירות לפי חוק זה. חוק הגנים הלאומיים הוא חוק שמוביל אותנו לסדר הדין הפלילי, זאת אומרת כל עבירה היא עבירה פלילית. התקנות למניעת מפגעים סביבתיים מוביל אותנו גם לסדר הדין האזרחי וכאן הרשות שאני עובד בה רואה יתרון גדול לא רק בקטע הפלילי, אלא בקטע של הצטרפות להיבט האזרחי, לאכיפה האזרחית, וזה דבר שאם אנחנו נשחק וכל תקופה קצובה נצטרך להצטרף מחדש, זה דבר שמכביד.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. משרד המשפטים קודם?
תומר ישראל
אני יכול גם בנושא הזה, בקצרה?
היו"ר יואב קיש
כיוון שהבקשה שלך היא על המוקד אני רוצה שאתה לא תתערב בזה. בבקשה.
תמרה לב
אני גם אתייחס רק לנושא השני, לתיקון של ההצעה, כי לגבי שינוי התוספת לחוק זה היבטים מקצועיים, ברגע שהמשרד להגנת הסביבה בחן את העמותה ואנחנו גם הסתכלנו על אמות המידה, אין לנו פה איזה שהיא מניעה משפטית.

לעניין התוקף, אנחנו גם נוטים לחשוב שזה יכול להעלות בעיות משפטיות, בין היתר, למשל, יש הליכים שמתרחשים, נניח הליכים משפטיים שהעמותות האלה יוזמות ומנהלות ופתאום יום אחד - - - זה גם לא דבר שנהוג, זאת אומרת התוספות האלה שבהן כתובות עמותות - - - יש גם בחוק תובענות ייצוגיות ועוד מקומות, לא נהוג לקצוב וזה נראה לנו לא בהכרח הכלי המתאים. אם רוצים כן למצוא איזה שהיא דרך לוודא שלא קורים מקרים כמו שקרו, אפשר לחשוב על איזה שהיא דרך - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה.
אלי בן ארי
אפשר?
היו"ר יואב קיש
אדם טבע ודין. עורך דין בן ארי, בבקשה.
אלי בן ארי
גם לנו אין התנגדות לצירוף של הגוף החדש שמבקש להצטרף, כן ירבו. במיוחד שזה חוק, אני חושב ששווה אולי רק להזכיר את זה, החוק הזה הוא חוק שלא כל כך מופעל. הוא לא כל כך מופעל, בין היתר, לא כי אנחנו לא רוצים להפעיל אותו, אנחנו למשל גוף שעוסק הרבה מאוד בפעילות משפטית, אלא כי יש פה כמה בעיות שאולי עוד בתקופה שלך בקדנציה של יושב ראש הוועדה נזכה לעשות כמה תיקונים שם, למשל האפשרות לתת צווי ביניים, יש בעיה עם האיזון בין הנזק הכלכלי של המזיק לבין הנזק שמנסים למנוע. בקיצור יש מה לתקן בחוק כדי להפוך אותו, גם מבחינת סעדים כספיים שאין בו, אבל מה שרציתי להתייחס זה לגבי העניין של התוספת.

ההצעה של הייעוץ המשפטי, אני מניח שהיא באה מתוך כוונה טובה, לאור הניסיון הרע שהיה עם אחד הגופים. אבל עדיין, ברגע שמפסיקים את ההסמכה של גוף שנמצא בתוספת, צריך רק לחשוב, נאמר שהוא מנהל הליך באותו זמן, ההליכים האלה, אנחנו ניהלנו שניים או שלושה, לא יותר, אבל כל הליך כזה לוקח שנים, מה יקרה אם יעצרו את המינוי ולא יחדשו אותו מיידית? זה דבר שקורה הרבה במשרד להגנת הסביבה
היו"ר יואב קיש
טוב, מאה אחוז.
אלי בן ארי
יש לנו הצעה, אגב.
היו"ר יואב קיש
לא, אני נוטה לבטל את זה, אז אני מציע שתחסוך את ההצעות.
אלי בן ארי
אם אתה מבטל את זה, בסדר, אבל אם לא, אז יש הצעות איך לעשות את זה יותר טוב, פשוט לבחון מחדש - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אני נוטה לא ללכת עם זה. כן, אחרון הדוברים, המשרד להגנת הסביבה, בבקשה.
אביב שהרבני
טוב, מרבית הדברים כבר נאמרו, העמדה של המשרד, העמדה של השר, אנחנו מתנגדים לקציבה של שלוש שנים. כמו שנאמר פה, לשר יש סמכות, כמובן באישור ועדת הפנים, לשנות את התוספת, זה אומר להוסיף וגם להסיר גופים, ואכן כשנמצא שאחת העמותות משתמשת באופן לקוי ולא ראוי בסמכות שניתנה לה על פי החוק אנחנו פעלנו במלוא העוצמה והתמודדנו גם עם עתירה לבג"צ על זה ובסופו של דבר היא הוסרה. זה נכון שזה לקח הרבה זמן, אבל זה נעשה.

חשוב להגיד שכשעמותה מתכוונת להגיש תביעה על פי חוק היא נדרשת לפנות אל המשרד קודם לכן, 60 יום לפני המועד שהיא מתכוונת להגיש את התביעה ובעצם זאת נקודת הזמן שבה אנחנו יכולים לבחון האם התביעה הזאת ראויה, האם היא פועלת באמת בהתאם לסמכויות שניתנו לה על פי החוק או לא. ואגב, כך התברר לנו באמת דפוס הפעילות של מלר"ז וברגע שראינו תביעות שחשבנו שהן לא מקצועיות ולא נכונות ולא ראויות התחלנו לפעול להסרת העמותה.
היו"ר יואב קיש
אוקי, תודה. בסדר, הבנתי. אני מסכם, לפני זה אני אתן גם כמובן ליועצת המשפטית, אני יכול להגיד שאני באמת שמח לראות אחידות דעים מסביב לשולחן בנושא קבלת עמותת 'ירוק עכשיו' כחלק מהעמותות וגם אני רואה את ההתנגדות לתוספת שהוצעה על ידי הוועדה. אני רק רוצה להגיד שהתוספת הזו באמת נבעה מהבנה שיש בעיה. אני שומע שלא זו הדרך ולכן בכוונתי לא לאשר את זה, אבל נשמע, בבקשה, את הייעוץ המשפטי של הוועדה.
לירון אדלר
רק שני דברים. קודם כל לגבי הנושא של 'ירוק עכשיו', רק נביא לידיעת הוועדה ולפרוטוקול שהמשרד להגנת הסביבה כן בחן כאן קצת יותר לעומק את הנושא של אמת מידה 7, של ההטיה לטובת אוכלוסייה מסוימת, כי היה שם, כנראה מבחינה מספרית, לפי מה שהבנו, יותר פניות או יותר פעילויות לגבי האוכלוסייה הפלסטינאית באיו"ש מאשר לגבי האוכלוסייה היהודית. אחר כך היה בירור יותר מעמיק, התכתובות הובאו לידיעתנו והובאו לידיעת חברי הכנסת, אנחנו גם השתכנענו, כמו שהמשרד להגנת הסביבה השתכנע, שבסופו של דבר הפעילויות שנעשות נעשות גם בשטחים שהם לא באיו"ש וגם בתוך איו"ש כלפי - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אבל זו יכולה להיות עמותה שאומרת 'אני מתעסק רק באזור הגליל', 'אני מתעסק רק באזור איו"ש', זאת אומרת זה לגיטימי - - -
לירון אדלר
באזור כן.
תומר ישראל
אז היא לא עומדת בפרמטרים.
היו"ר יואב קיש
אם אתה בוחר אזור, בואו נסתכל עוד פעם בפרמטרים - - -
קריאה
זה לא נכון שזה לא עומד בפרמטרים.
היו"ר יואב קיש
זהו, אני רוצה לדייק. בוא נקריא. 'פעילותו אינה מגלה הטיה כנגד קבוצה מסוימת בהיבטים הסביבתיים בהם הוא עוסק מחמת דת, גזע, מין, לאום השקפה פוליטית או אפליה אסורה אחרת', ולכן האזור כאזור זה בהחלט לגיטימי. לדעתי גם נושא. יכולה להיות מחר עמותה שמחר תבוא ותגיד 'אני עוסקת רק בנושא של בעיה במי תהום' ולעסוק רק בזה, ויכולה להיות עמותה שתגיד 'אני עוסקת רק במפגעים בתל אביב' ולכן אין עם זה בעיה. יכול להיות, דרך אגב, שהמהות של אפליה, נגיד רק בתל אביב, ימצאו שהם מתעסקים רק במגזר היהודי, לצורך העניין, כאילו מפלים לרעה, אני סתם לוקח - - - אם מישהו אומר, 'אני רוצה לבחון רק את נושא איו"ש', יכול להיות שרוב הבעיות הסביבתיות באיו"ש הן סביב מגזר כזה או אחר ולכן זו לא הטיה מגזרית, אלא הטיה שנובעת מאופי האזור, ולכן אני חושב שבהחלט העניין הזה נבדק ונבחן ונראה כלא רלוונטי כלפי אותה עמותה.
לירון אדלר
זהו, רק רציתי לציין שזה נבדק, זה הובא לידיעתנו גם בתכתובות, גם חברי הכנסת, שלחנו את זה לחברי הכנסת והשתכנענו שזה בסדר.

לגבי הנושא של הגבלת התוקף. אנחנו חשבנו שיכול להיות בזה יתרון, בסופו של דבר לגופים האלה שמנויים בתוספת יש כוח וכוח לא מבוטל ומזמן שהתקינו גם את אמות המידה חשבנו שיכול להיות ושיש מקום לנושא של הבחינה האיטית של עמידת הגופים בתוספת. אני מבינה, וכמובן שיש שיקולים כבדי משקל נגד, ההחלטה היא כמובן לגיטימית לכל כיוון, אם זה נראה שזה יוצר את הבעיות שעלו כאן, אז אנחנו - - -
היו"ר יואב קיש
אני השתכנעתי שאנחנו נוותר על סעיף 2 החדש, כפי שהוא מופיע פה בתוספת, 'הצעת הייעוץ המשפטי לוועדה', ואנא, תקריאי, בבקשה, את הנוסח ללא סעיף 2 החדש.
לירון אדלר
תקנות למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)(שינוי התוספת לחוק), תשע"ח-2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב) לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שינוי התוספת לחוק. 1. אחרי פרט 10 יבוא "11 'ירוק עכשיו'."

תחילה. 2. תחילתן של תקנות אלה - - -
היו"ר יואב קיש
האמור בה יסומן (א),
לירון אדלר
'האמור בה יסומן (א)' בעצם לא נדרש בגלל שאנחנו הורדנו את התוספת של הזמן. אז רק 'אחרי פרט 10 יבוא 11'.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אוקיי.
לירון אדלר
תחילה. 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. אני מצביע בעד. ההחלטה התקבלה פה אחד.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הוספת עמותת 'ירוק עכשיו' לתוספת

לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) – אושרה.
היו"ר יואב קיש
חברים, תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30.

קוד המקור של הנתונים