ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/02/2018

תקנות אויר נקי (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון - דירוג וסימון רכב מנועי), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-26OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 558

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, כ"ו בשבט התשע"ח (11 בפברואר 2018), שעה 10:00
סדר היום
תקנות אויר נקי (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון - דירוג וסימון רכב מנועי), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
השר להגנת הסביבה זאב אלקין

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה - ישראל דנציגר

ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה, המשרד להגנת הסביבה - אמיר זלצברג

אגף איכות אויר, המשרד להגנת הסביבה - חגית נובו

סמנכ"לית תעשיות, המשרד להגנת הסביבה - שולי נזר

עו"ד בלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה - רן סלבצקי

יועץ מנכ"ל, המשרד להגנת הסביבה - אסף שמואל יזדי

דוברת המשרד, המשרד להגנת הסביבה - גתית פנקס הלמר

יועמ"ש הגנ"ס, משרד הביטחון - רגינה דסקל

רמ"ד הגנת הסביבה, משרד הביטחון - איתי פרויליך

יועמ"ש מחוז מרכז כב"ה, המשרד לביטחון פנים - אביתר טסלר

יחידת המדען הראשי, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים - צבי תמרי

ראש תחום אנרגיה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - עידן עבודי

מנהלת המחלקה לאפידמולוגיה סביבתית, משרד הבריאות - איזבלה קרקיס

יועצת מדעית למשנה ליועמ"ש, משרד המשפטים - תמרה יפה לב

מנהל איגוד ערים לאיכות סביבה, עיריית חיפה, פורום ה-15 - עופר דרסלר

מ. איכות הסביבה, חברת דן - יצחק צרויה

מנהל תפעול והדרכה, חברת דן - רוני גורל

יו"ר איגוד מכוני הרישוי - אבי גלנצר

ארגון חברות ההסעה בישראל - רונן חיריק

יו"ר מועצת המובילים והמסיעים, מועצת המובילים והמסיעים - גבי בן הרוש

קצין בטיחות, חברת נתיב אקספרס - וליד דעקה

מנהל מח' בטיחות וגהות, חברת אגד - סלים סעדיה

מנהל חטיבת הרכש, חברת אגד - ניר לנדאו

עמותת צלול - מאיה יעקבס

מנהל קמפיינים, גרינפיס - יונתן אייקנבאום

מנהל פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות, מוזמנים שונים - יער אמיר

מוזמן/ת - דן קדרון
ייעוץ משפטי
לירון אדלר מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

תקנות אויר נקי (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון - דירוג וסימון רכב מנועי), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב, שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו אחרי סוף שבוע רועש וגועש בגזרה הצפונית, אבל פה אנחנו ממשיכים עם העבודה החשובה של הוועדה בנושא תקנות אוויר נקי. אנחנו נעשה עוד דיון שבו נקיים דיון ספציפי והצבעות על התקנות. אנחנו היום בדיון עקרוני. אני מבין שעדיין צריך עוד חתימה מחודשת של ראש הממשלה כשר הבריאות שעדיין לא הוגשה.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
היה לו סוף שבוע - -
היו"ר יואב קיש
ראש הממשלה היה עסוק. כן.

אז את זה נשלים. אבל היה לי חשוב, גם לבקשתו של השר שנעשה את הדיון כבר עכשיו מכיוון שאנחנו נכנסים לתקופה של תקציב וחוק הסדרים, וזאת תקנה שתכף השר יסביר ויציין. אבל אני הבנתי את הדחיפות ואת החשיבות שאתה רואה את זה לנגד עיניך. לכן, כמובן, גם בוועדה אנחנו נותנים לזה את הדחיפות. אני מעביר את רשות הדיבור לשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, בבקשה.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
תודה רבה, אדוני יושב-ראש הוועדה. אני מודה לך מאוד על ההסכמה לפתוח מהר את הדיון בתקנות לאחר שהעברנו אותן לכנסת. אכן, לדעתנו, הנושא הזה מאוד חשוב, ואני תכף אציג למה. חשוב מאוד שהתקנות יאושרו כמה שיותר מהר וכל המערכת הזאת תיכנס לפעולה כי כל חודש נוסף שאנחנו נמתין, בסוף יש לזה מחיר כבד מאוד גם בתחלואה ואפילו בחיי אדם.

אני מודע לבעיה הפרוצדורלית שנוצרה עם החתימה של שר הבריאות. לתפיסתי ולפרשנותי, אין בזה צורך כי תהליך ההתייעצות הנדרש נעשה ברמת הממשלה ולא בכנסת. כשהוא נעשה ברמת הממשלה אז סגן השר היום ליצמן היה שר הבריאות, ולכן כשהוא חתם על המכתב על כך שהתקיימה התייעצות עם משרד הבריאות הוא עשה את זה כשר הבריאות ברשות ובסמכות. מבחינתנו ברגע זה תהליך ההתייעצות הסתיים. גם עכשיו אנחנו יכולים להעביר לכם מכתב, ותוך כדי דיון יתחלף שר כזה או אחר. כל עוד המשרד לא מודיע על שינוי עמדה אני לא חושב שצריך להביא חתימה של כל שר שהיה בתפקיד. אבל אין גם בעיה להביא, ולכן נביא בימים הקרובים. זאת הערה פרוצדורלית כי לא הבנתי את הדרישה. דובר על תהליך שהיה צריך להתבצע פה בזמן דיון בתקנות. תהליך התייעצות לפעמים לוקח בממשלה שנתיים מול המשרדים השונים. ברגע ששר שהוא ברשות סמכות סיים את התהליך אז הוא הסתיים. אי אפשר כל פעם להתחיל מחדש עם כל שר.

לגופם של דברים, המטרה העיקרית של התקנות האלה היא לשפר את בריאות הציבור באמצעות מניעה והפחתה של זיהום אוויר בכלי רכב. תכף נבין מה המשמעות. זה כמובן חלק מהמטרות של חוק אוויר נקי. אנחנו כאן מקיימים את מטרות החוק, והיעד – וזאת הנקודה המרכזית – זה הפחתה של כ-30% מזיהום האוויר מכלי רכב במהלך הזה. זאת אומרת אנחנו מדברים על ירידה בשליש כמעט, ותכף נסביר מה הכוונה ומה המשמעות של זה.

לפי הערכות OECD, זיהום האוויר במדינת ישראל מביא לכ-2,220 מקרי מוות מוקדם בשנה. זה תג המחיר של זיהום האוויר. שים לב, אדוני היושב-ראש, פי כמה זה יותר מתאונות דרכים ודברים נוספים. מכאן חשיבות הנושא.

הנקודה השנייה החשובה לא פחות – כ-50% ממקרי המוות האלה נגרמים, כנראה, מזיהום אוויר מכלי רכב. כלומר כאן אנחנו מדברים על כל הנושא.
היו"ר יואב קיש
זה נתונים של OECD?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
זה הנתונים של OECD.

כמובן, אנחנו מדברים בתקנות על סוגי רכב ספציפיים, ואתם גם תתעמקו בתקנות, אבל צריך להבין את המשמעות במאקרו. אם אנחנו מדברים על 30% מ-50% אז אתה תראה שזה מביא אותנו לסדר גודל של כ-350-300 מקרי מוות מוקדם בשנה. זה פחות או יותר כמעט כל תג המחיר של תאונות הדרכים במדינת ישראל. זאת המשמעות של המהלך הזה לבדו. אפשר להרחיב אותו אחר כך לסוגי רכב נוספים, וזה דורש כמובן מהלך נפרד עם תקצוב נפרד. אבל כבר כאן מדובר על מהלך שזאת המשמעות שלו. לכן, כפי שאמרתי, כל יום וכל חודש של המתנה הוא בעיניי מיותר, וחשוב לקיים את הדיון כמה שיותר מהר ולאשר כד שנוכל לצאת לדרך ולחסוך את תג המחיר הזה. אנחנו גם ציינו את העלות החיצונית המוטלת על המשק כתוצאה מזיהום האוויר. כפי שמצוין פה זה 7.7 מיליארד דולר. יש לזה, כמובן, גם משמעות כלכלית של הטיפול.

לצערי, בבדיקות שאנחנו עושים ברוב תחנות הניטור שנמצאות ליד הכבישים המהירים ובריכוזי אוכלוסייה בערים ליד כבישים מרכזיים אתם יכולים לראות שהקרבה לכביש מעלה את כמות החלקיקים.
היו"ר יואב קיש
המידע הזה מארצות-הברית?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
לא. זה באופן כללי. אנחנו לא שונים, אלא אפילו יותר. נדמה לי, אמיר, ש-70% מתחנות הניטור שלנו הם ליד הכבישים הם חריגה מה- - -
היו"ר יואב קיש
שזה המרחק מהכביש ברמת הזיהום שבעצם היא די קבועה.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
בפרמטר הזה של חלקיקים נשימים.
היו"ר יואב קיש
מה קורה אחרי 1,000 מטר? זה לא - - - אבל המשמעות היא שמי שקרוב מאוד סובל.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
כן, הוא סובל.

בהמשך לאותו עניין במחקרים שנעשו בעולם אתה יכול לראות סימפטומים למחלות הריאה כתלות מקרבת מגורים לכביש מרכזי. אתה רואה עד כמה קרבה לכביש יכולה לייצר בעיה. מחלות נוספות – סיכוני תחלואה ומחלות נוספות – אתה רואה שהפריסה למרחקים היא מאוד משמעותית. אם תרצה אחר כך, אפשר להיכנס לזה. אני כרגע מדלג על זה ומגיע לגופו של המהלך.

השקף הזה הוא מאוד מרכזי במהלך שאנחנו מציעים. מצד שמאל אתה רואה פילוח של העוגה של התפלגות של פליטות חלקיקים נשימים. האדומים זה הדיזלים למיניהם, והכחולים זה - - - בנזין. כשאתה סוכם את הכול אתה רואה שיותר מ-50% מרמת הזיהום זה דיזל.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת דיזל באופן יחסי מזהם הרבה יותר מבנזין.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
בפרמטר הזה של חלקיקים נשימים – חד משמעית.
היו"ר יואב קיש
זה למרות שאנחנו כל הזמן עודדנו מחיר דיזל נמוך יותר.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
נסייג את עצמנו. הכוונה היא בעיקר לדיזלים ישנים. לשם גם מכוונות התקנות – כל מה שבתקן יורו 1, 2, 3.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת דיזל שיוצא עכשיו לשוק לא מזהם.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
הוא מזהם, אבל הרבה פחות כי הסטנדרטים השתנו, והדרישות לכלים למנועים האלה השתנו. במקביל אתה רואה תמונה הפוכה של הנסועה. כשאתה בודק את הנסועה היחסית במדינת ישראל אתה רואה שהדיזלים למיניהם שהם בשיעור גבוה מאוד של זיהום – קצת פחות 85% - יש בנסועה - -
היו"ר יואב קיש
מה זה הנסועה? השיעור על הכביש?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
זה הקילומטרז' הכולל שנעשה. אתה רואה שהדיזלים הם חלק מאוד קטן. זה גם סביב 20%-15% של הנסועה הכללית. מה המשמעות של שני השקפים האלה? וזה מה שמסביר את עיקר המהלך; שאם אתה עושה פעולה על דיזלים ישנים אתה נוגע יחסית במעט כלי רכב במדינת ישראל, אבל אתה מוריד חלק נכבד מהזיהום. זה פחות או יותר כל התורה על רגל אחת של המהלך שאנחנו מציעים כאן. עדיין כפי שתראה - -
היו"ר יואב קיש
חוק ה-80-20 עובד פה.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
כן. זה נכון. השקף הבא מראה לך את התרומה של הדיזלים הישנים, אבל נעבור לשקף הבא שהוא העיקר. כאן אתה רואה את הפריסה של פליטות חלקיקים נשימים מרכבים שונים. כשיצאנו למהלך – ואתה לא רואה את זה בתקנות, אבל כמובן מאוד חשוב לוועדה לדעת – הבנו שמדובר פה במהלך שיש לו גם משמעות למחזיקי רכבים. כי הרי מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעודד גריטה, ואנחנו יכולים לדרוש לשים מסנן. אין פעולה שלישית שאפשר לפתור את הבעיה של הרכבים מהסוג הזה. ואז פחות או יותר להגיד לכל בעל רכב כזה, או שאתה שם מסנן או שאתה מוריד אותו מהכביש ומעביר לגריטה. ברור היה לנו שאסור לבוא רק עם שוט, אלא גם עם גזר, קרי צריך לעזור לבעלי רכבים להתמודד עם הבעיה הזאת בשתי דרכים: א', לשים מענק לגריטה ולפי סוגים שונים של רכבים התוכנית הזאת מלווה, והמשרד תכף יעדכן במספרים המדויקים מה רמת הסיוע לרכבים השונים לגריטה. זה לא מופיע בתקנות כי התקנות זה השוט, אבל במקביל אנחנו כבר בשלב סופי עם משרד התחבורה על כל הענקת הסיוע. כמובן, את התקציב אנחנו מביאים ומשרד התחבורה הוא הגורם המבצע. במקביל סיוע להתקנת מסנן בעלות של 100% כשמדובר על רכב בודד, וזה פחות או יותר כל הפרנסה של בן אדם או צי רכב עד שלושה רכבים עם מחזור שנתי של מיליון שקלים. לאנשים מהסוג הזה אנחנו גם נותנים מימון מלא למסנן. הגריטה זה אותו מענק לכולם. לכן במסגרת המהלך הזה החלשים יוכלו לממן לעצמם מסנן באופן מלא על חשבון המדינה - -
היו"ר יואב קיש
ואז יש להם עלויות נוספות?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
לא. ברגע שקיבלת - -
היו"ר יואב קיש
ההתקנה עצמה?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
לא, הכול.
היו"ר יואב קיש
המהלך שקוף לבעל רכב יחיד דיזל מזהם?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
כן.
היו"ר יואב קיש
מפסיד יום עבודה - -
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
כן, מפסיד יום עבודה - -
גבי בן הרוש
זה במימון מלא של המדינה? אמרתם לנו 50%.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
מימון מלא.
היו"ר יואב קיש
לרכב בודד.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
לאוכלוסיות חלשות מימון מלא של המסנן.
גבי בן הרוש
זה 5,000 יורו.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
כמה שזה עולה. לסוגים שונים של רכבים זה עלויות שונות. כמה שזה עולה, מימון מלא. יש תוכניות שאנחנו נותנים מימון חלקי בכל מיני תוכניות ניסוייות שעשינו. כמובן, לחלשים ביותר זה עדיין לא מעט כסף, והאופציה של גריטה פתוחה לכל מי שרוצה לגרוט. אז בעלי ציים גדולים יותר שווה להם לגרוט כי ממילא יש תחזית לתחלופה של היצעים, ופה המדינה מסייעת לך במענק גריטה אז כבר שווה לך לקדם.
היו"ר יואב קיש
השאלה מה השווי של הרכב המשומש. גם אם הוא מתכנן להחליף זה לא השווי הוא אפס.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
היום קשה מאוד לקבוע ברכב משומש מי עשה את זה. תאמין לי, אין לנו ספק שכל מענקי הגריטה ינוצלו מהר מאוד. מי שיש לו תזרים מזומנים שווה לו ללכת לגריטה. לחלשים ביותר יש בעיה. גם אם זה שווה להם לא תמיד יש להם הכסף להשקיע, ובשבילם בחרנו לממן את המסנן.

בסופו של דבר שני המהלכים האלה: מצד אחד התקנות לוקחות בערך שליש מציי הרכבים של הדיזלים הישנים. למה שליש? כי רק לשליש יש לנו כסף. אם היה לי תקציב מהאוצר לא סביב 200 מיליון שקל אלא פי שלושה מזה אז היינו הולכים על כל המהלך.
היו"ר יואב קיש
מה זה אומר שליש?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
אנחנו בחרנו סוגים מסוימים של רכבים מהדיזלים הישנים לפי הכמות בשוק ולפי התרומה לזיהום וכולי, והם בעדיפות עליונה. אם היה לי תקציב פי שלושה היינו הולכים על כל הדיזלים הישנים - -
היו"ר יואב קיש
אז לגבי שליש מהדיזלים הישנים הגעת לזה שזה יחסוך 30% מהזיהום?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
כן, בדיוק.
היו"ר יואב קיש
ואם היית הולך על כל הדיזלים?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
אז הייתי חוסך 90% מהזיהום.
היו"ר יואב קיש
מהמספרים שהראית לי אמרת לי – 2,200 כולם - -
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
2,200 זה בכלל זיהום אוויר. חצי מזה זה תחבורה.
היו"ר יואב קיש
אז 900 איש מתוך 1,100 זה בגלל הדיזלים?
אמיר זלצברג
הדיזלים הישנים, לפי הגדרה שלנו, מתחת ליורו 4 – רק הישנים – אחראים על כ-50% מהזיהום. מתוכם אנחנו מתמקדים כרגע בתקנות האלה באוטובוסים ישנים, מיניבוסים ישנים - -
היו"ר יואב קיש
ומתוך 50% מהזיהום של הדיזלים באיזה שיעור אנחנו מתמקדים במה שהתוכנית מאפשרת? חצי מ-50% או רבע?
אמיר זלצברג
25%.
היו"ר יואב קיש
25% מכלל הזיהום או 25% מהדיזלים?
אמיר זלצברג
מכלל הזיהום מכלי רכב. התקנות - - - תוריד 25% מהזיהום; תוסיף לזה את התוכנית שהשר הציג עם התמיכות - -
היו"ר יואב קיש
אני מנסה קודם להבין את הבעיה. ההגדרות שלכם לרכבים שתכף נעבור עליהם בתקנות נוגעים לשליש מרכבי הדיזל המזהמים שהם המזהמים ביותר והישנים ביותר, אם זה נכון מה שהבנתי. נכון?
חגית נובו
רכבי הדיזל הישנים הם 5% מכלל מצאי הרכב.
היו"ר יואב קיש
5% שאחראים ל-50% מהזיהום, נכון?
חגית נובו
הם 5% מכלי הרכב שאחראים על 50% מזיהום האוויר.
היו"ר יואב קיש
קחי את 5% האלה ממספר של 100. מתוך 100 של כלל רכבי הדיזל המזהמים אנחנו מטפלים בתקנות האלה בכמה?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
בתרומה לזיהום. זה מה שמעניין.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. בתרומה לזיהום, נכון. מסך כול הזיהום של כלי הרכב 50% זה דיזל. מתוך 50% דיזל מה אחוז הזיהום שאנחנו מטפלים בו?
חגית נובו
25% בתקנות. התוכנית בכללותה מטפלת ב-30%.
היו"ר יואב קיש
רק להבין – זה 25% מ-50% או 25% מ-100%?
חגית נובו
מהכול.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מטפלים ברבע מהזיהום של כלל הזיהום של הרכבים במדינת ישראל.
אמיר זלצברג
תוסיף את התמיכות ואת אזורי - - - זה 30%.
היו"ר יואב קיש
25% עד 30% מכלל הזיהום.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
יש פה כמה מרכיבים משלימים שגם הם רלוונטיים באופן עקיף לתקנות. לכן זה עולה ל-30%.
היו"ר יואב קיש
העומס בעצם נופל על אותם בעלי רכב שחלקם באוכלוסייה הוא נמוך אבל בזיהום הוא מאוד גבוה. שם יש שני מסלולים, כמו שהבנתי: מסנן שעלותו כ-5,000 דולר - -
קריאה
בין 13,000 ל-20,000 שקל.
אמיר זלצברג
תלוי. זה יכול להיות גם הרבה יותר.
היו"ר יואב קיש
מה זה יותר?
אמיר זלצברג
לדוגמה, "אגד" התקין כבר 400 מסננים, ואני יכול להגיד לך בדיוק כמה הוא שילם – 23-22 אלף שקל. "דן" התקין פה 80 מסננים.
היו"ר יואב קיש
עוד משהו?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
שני משפטים לסיום – למה זה לא 25% אלא 30%. כי ברגע שאתה מאשר את התקנות בנוסח שלהן הן מייצרות סיוע למהלך אחר שאנחנו מובילים, וזה אזור אוויר נקי. יש כבר אחד שנכנס ממש לתוקף עכשיו בחיפה, זה הולך להתרחב לקריות בשנה הקרובה; יש אזור אוויר נקי שהולך להיכנס לתוקף בירושלים. יש מהלך שהעירייה מובילה אותו, ויש כבר שיח עם כמה רשויות מרכזיות אחרות. ברגע שאתה מכניס הגדרה מסודרת מה זה רכב מזהם בתקנות ארציות, ולא צריך כל פעם כהרגל לעשות את זה, כמובן מהלך כזה גם יקל עלינו על כל התהליך של הפעלת אזור אוויר נקי במקומות אחרים. יש עוד רגליים נוספות שכרוכות בתוכנית הזאת שכולם יחד מאפשרים להוריד באופן ניכר את זיהום האוויר במדינת ישראל מתחבורה.
לירון אדלר מינקה
אבל שם אין לכם תמיכות. לפי מה שהצעתם, התמיכות הן לרכב כבד ישן, והרכבים שייקראו "רכבים מזהמים", ובסופו של דבר לא יוכלו להיכנס לערים, אלא אם כן יש להם מסננים, להם אתם כרגע לא מציעים תמיכות או יש תמיכות?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
יש תמיכות, אבל הן לא בהיקף כזה. למשל באזור חיפה אנחנו מציעים תמיכות עוד הרבה לפני שאזור אוויר נקי נכנס לתוקף, אבל המימון שם, כמו שצוין כאן, הוא לא מימון מלא כי שם לאנשים שם יש פתרון – לא להיכנס לאותה רשות. זה גם מהלך חקיקה נפרד של רשות.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת המשמעות של רכב שלא יעשה את המהלך הזה הוא שהוא לא יוכל להיכנס לאותם אזורי אוויר נקי?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
באותם עיריות שבמסגרת סמכותם יעבירו חוק עזר מקומי שמגביל על הכניסה. זה בדומה למה שיש בהרבה מקומות אחרים בעולם. אבל אם הוא לא נכנס לתקנות האלה הוא יוכל לנוע בכל שאר כבישי ישראל בלי בעיה גם אם הוא לא שם מסנן. לצערנו.
לירון אדלר מינקה
השאלה אם יש יכולת אמיתית לסוגי רכבים מסוימים לא להיכנס לעיר מסוימת. למשל, אוטובוסים שחייבים להיכנס לפי הרישיון שלהם לעיר מסוימת, מכבי אש, אמבולנסים.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
זה בדרך כלל נבדק ברמה ספציפית בכל רשות ורשות במסגרת חוק עזר שכידוע דורש תיאום גם עם משרד התחבורה. לכן אם יש מקומות שבהם משרד התחבורה בראייה הכוללת של צי הרכב רואה צורך להשוות כניסה של סעיפים מסוימים מאותו חוק עזר אז הוא מתנה את זה, ואנחנו מגיעים לסיכומים. למשל, יש לנו סיכום כזה על חיפה, ואנחנו בשלב מתקדם של סיכום על ירושלים, והוא לאו דווקא יהיה זהה לחיפה. זאת אומרת שבכל מקום ומקום משרד התחבורה רואה את הצורך, והוא מגיע להתניות משלו לכניסה של אזור אוויר נקי בדיוק בגלל הסיבה שאת מדברת עליה.
ישראל דנציגר
חוק העזר העירוני מתואם עם תוכנית ההצטיידות של משרד התחבורה, ולכן נתנו עיכוב לחיפה, נתנו גם עיכוב בירושלים להכניס את זה.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
לגבי תחבורה ציבורית הוא רואה את התמונה הכוללת. למשל יש קשיים במהלך כזה בתל-אביב, בין השאר בגלל העמדה של משרד התחבורה. כשעיריית תל-אביב רצתה הוא שם על זה הרבה מגבלות, וכרגע המהלך נעצר. אני מקווה שנצליח לחדש אותו. אבל אי אפשר להוביל מהלך כזה של חוק עזר על אזור אוויר נקי ברשות מסוימת בלי הסכמה עם משרד התחבורה, ולכן יש לך פה כלי פיקוח שלא נפגעים צרכים תחבורתיים שהמדינה רואה בהם קריטיים. אין חוכמה – יש רכבים מזהמים, והדרך לפתור את הבעיה היא להוריד אותם מהכביש או לשים מסנן. לכן ברור שיש מישהו שנפגע מזה. רק בשקלול הכולל כשיש ציבור עצום שנפגע מהזיהום אנחנו חושבים שהשיקול הזה קובע. אנחנו מנסים לעזור למי שנפגע. כמו שאמרתי בתקנות האלה לכל החלשים אנחנו עומדים לעזור ב-100% מימון, וזה עניין מאוד חריג. אתם מכירים את הסיוע הממשלתי – בדרך כלל הוא דורש השתתפות עצמית של 10%, 20% ואפילו 50%. דווקא כדי להימנע מפגיעה אפילו קטנה בחלשים הלכנו כאן על מהלך די חסר תקדים בסיוע הממשלתי של מימון 100%.
היו"ר יואב קיש
הבנתי שנעשתה RIA בממשלה?
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
בהחלט. זה יוצג.
היו"ר יואב קיש
אני אשמח אם זה יוצג. כי זאת בעצם המשמעות העיקרית. אם לא היה נזק כספי היינו עושים. תודה רבה.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
ברשותך, אתה משחרר אותי לישיבת הממשלה?
היו"ר יואב קיש
כן, בהצלחה. מאה אחוז.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין
המנכ"ל פה והצוות הבכיר שלנו פה. כמובן, נודה לך על השלמת הדיון הזה והצבעה בהקדם האפשרי.
היו"ר יואב קיש
אני מבין את החשיבות שלו, וכבר היום ניגע בנושאים הרגישים, וננסה להגיע בהקדם לפתרונות.

בבקשה, ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה.
ישראל דנציגר
אני מצטרף לשר לתודות ולברכות על הכניסה לוועדה. רק כמה מילים לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לאמיר, ראש אגף תחבורה שלנו, שיציג את הפרטים. הדבר הזה הוא חלק מהתמקדות של המשרד בשיפור הבריאות והצלת חיים בשנים האחרונות. אתם רואים את זה בצורה מאוד ברורה. לכל אחד מהתחומים, מהזיהומים ומהסיכונים יש תוכנית אסטרטגית איך להפחית אותם כדי להציל חיים ולשפר בריאות. היום אנחנו מדברים על תוכנית אסטרטגית של תחבורה שמה שאתם שומעים והתקנות פה הם חלק מתוכנית מאוד רחבה שהנענו אותה כבר לפני כשנה וחצי. יש לה שני וקטורים: הווקטור הראשון הוא לוודא שהתחבורה שנוסעת במדינת ישראל היא תחבורה נקייה, ההנעה היא נקייה. בגלל זה אנחנו מניעים במדינת ישראל גם התקנת מסננים, וכבר התחילו לעשות את זה גם במשאיות אשפה, גם בתחבורה ציבורית, גם מוניות היברידיות, גם רכבים חשמליים בשיתוף, גם אזורי אוויר נקי כמו שציין השר. הדבר הזה הצטרף אל זה. אסור לשכוח את הווקטור השני שהוא לוודא שכמה שיותר נוסעים בתחבורה הציבורית, ושתחבורה ציבורית אינה מזהמת. אם בשנים הקרובות נצליח להגיע להנעות נקיות, וכמה שיותר תחבורה ציבורית ותחבורה ציבורית שאינה מזהמת זיהום האוויר ו-1,100 האנשים שמתים כל שנה בגלל זיהום אוויר מתחבורה ואלפים שחולים – המספרים האלה ירדו דרמטית. זאת משימה שבהחלט שווה להירתם אליה.

מכאן אני אעביר את רשות הדיבור לאמיר שימשיך עם הפרטים על הדבר החשוב הזה.
היו"ר יואב קיש
תודה. אמיר, ראש אגף תחבורה במשרד להגנת הסביבה, בבקשה.
אמיר זלצברג
אני מבקש בשקף אחד להסביר מה התקנות אומרות. זה אולי השקף החשוב ביותר שמתייחס לתקנות שהבאנו לאישור הוועדה פה. התקנות האלה עושות שלושה מהלכים עיקריים: א', הן קובעות דירוג כלי רכב לפי רמת הזיהום שלהם. בעצם לכל אדם יופיע ברישיון הרכב לאחר שהתקנות האלה יאושרו האם הרכב שלו הוא רכב נקי - -
היו"ר יואב קיש
ממשרד התחבורה יש פה מישהו?
קריאה
כן.
היו"ר יואב קיש
כן, בבקשה.
אמיר זלצברג
האם הרכב הוא רכב נקי שלא גורם זיהום במישרין כלל – רכב חשמלי? האם הוא רכב מופחת זיהום כמו רכב בגז טבעי או רכב שהוא תקן יורו 6 שהוא תקן זיהום האוויר המחמיר ביותר? האם זה הרכב הרגיל שאנחנו מתייחסים אליו שהוא יורו 4 או יורו 5? או רכבי בנזין – כמו שראיתם קודם רכבי הבנזין הם פחות מזהמים; או האם הרכב הוא רכב מזהם. ההגדרה של רכב מזהם זה בעצם מה שהשר הסביר קודם – כל רכב דיזל שהוא מתחת לתקן יורו 4, אלא אם הוא רכב נוסעים פרטי.
היו"ר יואב קיש
רכב נוסעים פרטי דיזל הוא לא מזהם?
אמיר זלצברג
אנחנו לא מכניסים אותו להגדרה של המזהם.
היו"ר יואב קיש
הוא באמת לא מזהם?
אמיר זלצברג
קודם כול זה תלוי. בדרך כלל נפח המנוע של רכבי נוסעים פרטיים הם יותר קטנים, והם שונים קצת מכל הוואנים והמיניבוסים, האוטובוסים והמשאיות, אבל יש פה גם שיקולים אחרים לשים עליהם מגבלות. אני גם אסביר למה השימוש של רכב מזהם. השלב הבא שאנחנו משתמשים בו זה שכל אותם כלי רכב מזהמים יסומנו במדבקה במכון הרישוי.
היו"ר יואב קיש
רכב הבנזין הרגיל הישן – רכב בן 20-15 שנה – לא מזהם ברמות שאנחנו יכולים להתייחס אליהן?
אמיר זלצברג
בשנת 95' נכנס, לפי חוק, שכל רכב בנזין חייב בממיר קטליטי. זאת המצאה שבין לילה הורידה את הזיהום ברכבי בנזין ביותר מ-95%. אנחנו בזמנו גם הפעלנו יחד עם משרד התחבורה תוכנית לעידוד גריטה של אותם כלי רכב. היום הבעיה שלנו היא חד-משמעית ברכבי דיזל.
קריאה
כתבתם ש-37% זה רכבים פרטיים.
היו"ר יואב קיש
דיזל. אני שאלתי על בנזין.
אמיר זלצברג
זאת אומרת שכל כלי הרכב המזהמים יסומנו במדבקה במכון הרישוי.
היו"ר יואב קיש
וזה מתאים להגדרתך פה.
אמיר זלצברג
כפי שהגדרנו פה.
היו"ר יואב קיש
המשמעות היא ש-87,500 זה אוטובוסים ומשאיות, מיניבוסים.
אמיר זלצברג
כן.

מה שחשוב להגיד פה – וברשותכם, אני חוזר אחורה; אנחנו הגדרנו קטגוריה של כל הטנדרים, ואנים, מיניבוסים וכן הלאה שמוגדרים רכב מזהם. מתוך אותה קטגוריה - -
היו"ר יואב קיש
מה זה המספרים 1, 2?
אמיר זלצברג
N1, 2, 3 זה קטגוריית רכב לפי הסיווג האירופי. הכוונה היא - -
היו"ר יואב קיש
זה כמות הזיהום?
אמיר זלצברג
לא. N1 הכוונה היא לרכב משא במשקל עד 3.5- -
היו"ר יואב קיש
לא – המספר 1325 למעלה בטבלה.
אמיר זלצברג
אה, סליחה. הכוונה היא לפליטה מרכב ממוצע לשנה. כמה זיהום נפלט לשנה?
היו"ר יואב קיש
אוקיי. זה אפקט על הזיהום. זאת אומרת אוטובוס M3 הוא המזהם הכי חזק באופן יחסי לרכב.
אמיר זלצברג
כן. אבל מה שחשוב להגיד שמתוך אותה קבוצה של כלי רכב מזהמים זיהינו את הכבדים, ואותם אנחנו מגדירים ככלי רכב שחייבים להתקין מסנן. זאת אומרת מתוך כל אותם מזהמים חלק מהם יידרשו ברמה הארצית להתקין מסנן, אחרת לא יוכלו לחדש את רישיונם.
היו"ר יואב קיש
אז זה לא רק אזור אוויר נקי שאמרת.
אמיר זלצברג
נכון.
היו"ר יואב קיש
יש פה קטגוריה שיאסרו עליהם לחדש רישיון.
אמיר זלצברג
בדיוק. אבל חלק מכלי הרכב האלה, למשל המשאיות הקלות, הטנדרים, הוואנים רק יסומנו במדבקה, והם אלה שבתוך אזור אוויר נקי בחיפה, בירושלים ובקריות וכן הלאה - -
היו"ר יואב קיש
תיאסר עליהם הנסיעה.
אמיר זלצברג
בדיוק ככה.

אם אנחנו מסתכלים על מספרים – יהיו 87 אלף כלי רכב שיסומנו; כלי רכב שיידרשו, על-פי חוק, להתקין מסנן, אלא אם כן לא יחודש רישיונם זה כ-8,000 משאיות וכ-7,000 רכבי נוסעים – אוטובוסים ומיניבוסים. אותם כלי רכב יידרשו להתקין מסנן. המענה התקציבי שאנחנו נותנים לאותם כלי רכב, כפי שהשר אמר, זה תמיכה בהתקנת מסנני חלקיקים. אנחנו צופים שיהיו כ-8,000 מסננים שאנחנו נסבסד.
היו"ר יואב קיש
רגע, תחזור אחורה, בבקשה.
לירון אדלר מינקה
אתם תתמכו ב-15 אלף רכבים?
אמיר זלצברג
יש 15 אלף רכבים, ויש שני מסלולי תמיכה.
היו"ר יואב קיש
יש 15 אלף רכבים שעליהם יש חובת התקנת מסנן או אי חידוש רישיון – זאת הבעיה הכי חמורה.
אמיר זלצברג
נכון.
היו"ר יואב קיש
בנוסף להם יש עוד כ-70 אלף רכבים מזהמים שיסומנו, אבל לא בהכרח יחליפו מסנן.
אמיר זלצברג
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
מה שלא מסתדר לי – אם אמרנו 15 אז אתה יוצא מתוך הנחה ש-9,000 ייגרטו ו-8,000 ישימו. זה ל-15.
אמיר זלצברג
זה קצת יותר. זה גם באזורי אוויר נקי. יש שם גם מסננים לאזורי אוויר נקי. אבל הרעיון הוא שכל בעל רכב יוכל לבחור לעצמו את המסלול שמתאים לו אם הוא רוצה גריטה או את המסנן, אבל ברמה הארצית כדי לקבל 100% סבסוד למסנן זה לא יהיה פתוח לכולם. זה יהיה פתוח לאדם פרטי שמחזיק משאית או מיניבוס. יש אפילו משפחות מרובות ילדים שמחזיקות מיניבוס - -
היו"ר יואב קיש
מה זה אדם פרטי? אם אני מחזיק את זה על-ידי חברה?
אמיר זלצברג
אז אם יש לך רכב אחד אז אתה נחשב ואתה זכאי לקבל 100% מענק.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת או אחזקה אישית ישירה כאדם פרטי או אם החזקתי את זה בחברה - -
אמיר זלצברג
נכון. אבל לחברה יש רכב אחד. חלופה אחרת היא שאם זאת חברה שיש לה עד שלושה כלי רכב אבל מחזור מכירות מאוד קטן עד מיליון שקל לשנה לצורכי מע"מ אז גם אפשר לקבל אותו סבסוד של 100% מסנן.
היו"ר יואב קיש
כמה כאלה יש? אם אתה עושה חשבון כמה מקבלים 100% סבסוד?
אמיר זלצברג
5,500 איש שיכולים לקבל את הסבסוד המלא.
היו"ר יואב קיש
מתוך 15 אלף או שהם גם נמצאים ב-87 אלף?
אמיר זלצברג
לא. מתוך 15 אלף.
היו"ר יואב קיש
אני שואל כי יש לנו 15 אלף רכבים שאנחנו חייבים לפתור את הבעיה שלהם לפי מה שאני מבין, והם חייבים להתמודד עם זה. יש לנו עוד כ-70 אלף, והשאלה אם אותם 70 אלף לא אלה שייכנסו וייקחו את המסנן ואת הגריטה כי הם בקטגוריה של 100%?
שולי נזר
הם לא מחויבים.
היו"ר יואב קיש
אני יודע שהם לא מחויבים, אבל מה אכפת להם?
אמיר זלצברג
הם לא זכאים.
היו"ר יואב קיש
מה זה לא מחויבים? הם רוצים לפתור את הבעיה שלהם. הם לא רוצים למצוא את עצמם מחוץ לאזוריים - -
לירון אדלר מינקה
יכול להיות שזה לא מעשי.
היו"ר יואב קיש
אני מנסה להבין – לא רק מתוך 15 אלף צריך להסתכל מי זכאי ל-100%, אלא מתוך 87,500 צריך להסתכל ל-100% תמיכה.
אמיר זלצברג
אולי לא הייתי מספיק ברור. אני אחדד. הזכאות לקבל 100% מענק על התקנת המסנן חלה רק על אותם כלי רכב כבדים: משאיות, אוטובוסים ומיניבוסים - -
גבי בן הרוש
ואם יש לי עשרה כלי רכב ושלושה - -
היו"ר יואב קיש
אחרי זה תקבל את הזמן לדבר.
גבי בן הרוש
לא, זה חשוב.
היו"ר יואב קיש
לא חשוב. עצור. מה שמך?
גבי בן הרוש
גבי בן הרוש.
היו"ר יואב קיש
גבי, אנחנו לא מכירים. אתה בא לוועדה, והיום זאת הפעם הראשונה שאתה רואה אותי מנהל את הוועדה. אני אומר את זה לכל הנוכחים: אצלי דיון מתנהל כמו שדיון צריך להתנהל. מי שיתפרץ אני אוציא אותו החוצה. אתה רוצה לדבר – אתה נרשמת, אתה תקבל את זכות הדיבור. אתם לא מתפרצים. היחידים שמתפרצים הם חברי כנסת, וגם כשהם מגזימים אנחנו מוציאים אותם בקריאה שלישית.
אמיר זלצברג
אני אחדד כי אולי לא הייתי מספיק ברור. הזכאות לקבלת 100% סבסוד למסנן רלוונטית רק למי שיחולו עליו התקנות הארציות. אם מדובר בטנדר שלא יחויב, לפי חוק, להתקין מסנן הוא לא יהיה זכאי לקבל 100%.
היו"ר יואב קיש
גם אם הוא בעלים יחיד?
אמיר זלצברג
נכון. הוא לא יהיה זכאי לקבל מסנן.
היו"ר יואב קיש
אבל אז אתה לא נותן לו סבסוד, ומוציא אותו מאזורים של אוויר נקי.
אמיר זלצברג
לא סבסוד מלא, סבסוד חלקי. כבר היום אם תרצה ללכת עם רכב דיזל למוסך בחיפה כבר היום יוכלו לתאם התקנה ויתקינו לך מסנן ב-60%-50% סבסוד. אבל זה לא הסבסוד המלא.
היו"ר יואב קיש
זה אומר שזה יעלה בערך 10,000 עד 15 אלף שקלים.
אמיר זלצברג
נכון.
לירון אדלר מינקה
אבל זה רק בחיפה.
אמיר זלצברג
זה בחיפה וברגע שייכנס לירושלים יהיה גם בירושלים.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת בכל אזור שיוגדר אזור אוויר נקי יש 50% סבסוד למסננים?
אמיר זלצברג
60%-50% - זה תלוי - - -
היו"ר יואב קיש
לכל אחד?
אמיר זלצברג
לכל אחד; בלי קשר אם אתה טייקון שמחזיק - -
היו"ר יואב קיש
אז "אגד" שעשו - - - 80 לא זכאים?
אמיר זלצברג
"אגד" אפילו יותר מזה. מכיוון שהם תחבורה ציבורית – וגם "דן" – היה הליך שהם מסובסדים על-ידי הממשלה, והם קיבלו את כל המסנן למעט העבודה והזמן. הם קיבלו סבסוד של כ-21-22 אלף.
היו"ר יואב קיש
על העלות הריאלית של המסנן.
אמיר זלצברג
של החומרים.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. תמשיך, בבקשה.
אמיר זלצברג
האמת שאין לי מה להמשיך. זאת ההצגה של התקנות, ואני פנוי לשאלות.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. אנחנו נמשיך לפי הסדר. שלושת הדוברים הבאים: רגינה דסקל ממשרד הביטחון, אביתר טסלר מהכבאות, יועץ משפטי מחוז מרכז, וסלים סעדיה מ"אגד". בבקשה, רגינה דסקל ממשרד הביטחון.
רגינה דסקל
איתי ידבר.
היו"ר יואב קיש
איתי, בבקשה.
איתי פרויליך
אני מאגף תכנון. אני רמ"ד ביקורות והכשרות בתחום הגנת הסביבה. אנחנו רואים חשיבות רבה במהלך שעיקרו צמצום התחלואה שנובעת מרכבי דיזל מזהמים. אנחנו מתכננים פעילות שכוללת גם התקנת מסנן חלקיקים ובהתאמה קליטה של מאות משאיות חדשות וגריטה של מאות משאיות ישנות כך שנעמוד בתקנה.
היו"ר יואב קיש
אז אתם לא רואים בעיה עם ההצעה של המשרד להגנת הסביבה?
איתי פרויליך
אנחנו רואים שלוש הסתייגויות - -
היו"ר יואב קיש
בואו נדבר על הבעיות. אנחנו פה בשביל לדבר על הבעיות בתקנות.
רגינה דסקל
אנחנו אחרי המחלוקות, ויש לנו נוסח מוסכם.
איתי פרויליך
ערב הדיון הגענו להסכמות עם משרד הביטחון והצבא לגבי ההחרגות הם יקבלו ואיזה לא. מכיוון שזה היה ממש לקראת הדיון והבנו שלא תהיה הקראה הנוסח לא בפניכם, אבל הוא עבר באופן - -
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את ההסכמות. הסיטואציה היא שבגלל בעיה מנהלית ומכיוון שאנחנו לא רוצים להתחיל פה ויכוח בין הצוות המשפטי של הוועדה לבין המשרד, חשוב לנו לעשות דיון אבל שייגע במהות. זאת אומרת אני לא רוצה להגיע לדיון הבא ולהתחיל שוב לשמוע דברים שאני רוצה לשמוע פה עכשיו. אם היה סיכום בין משרד הביטחון למשרד להגנת הסביבה אני רוצה לשמוע אותו עכשיו.
קריאה
ברמה המהותית.
איתי פרויליך
ברמה המהותית חילקנו את כלי הרכב בצבא למספר משפחות, והגענו להסכמה - -
היו"ר יואב קיש
כמה יש לכם? דרך אגב, מתוך 15 אלף כמה מזה של הצבא?
רן סלבצקי
זה מערך רישוי אחר.
היו"ר יואב קיש
לא קשור. מעל כל זה יש לנו גם הרכבים הצבאיים.
איתי פרויליך
הצבא הוא סמכות רישוי בפני עצמו. יש בצבא - -
היו"ר יואב קיש
לא צריך להיכנס יותר מדי למספרים, אלא רק להגיד כמה כלי רכב אתם מזהים שנופלים לקטגוריה של רכב מזהם ישן שחייב טיפול?
איתי פרויליך
יש לנו מאות כלי רכב שנופלים בהגדרה הזאת. רובם, כשני שלישים מהם, מטופלים באמצעות רכש של כלי רכב חדשים וגריטה של הישנים. לצד זה אנחנו מתכננים התקנה של מסנן חלקיקים.
היו"ר יואב קיש
ומה היה הוויכוח?
איתי פרויליך
לא היה לנו כלל ויכוח. יש לנו מערך של אלפי כלי רכב במעמד חירום שלא משפיעים על זיהום האוויר.
היו"ר יואב קיש
אז הם יחרגו מהתקנות?
קריאה
כן.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אז זה פתר את הבעיה. זה רכב שממילא לא נוסע.
קריאה
במלחמה יהיה קצת יותר זיהום.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. זה היה הסיכום שפתר את הפלונטר?
רן סלבצקי
הם גם יקבלו תקופת היערכות של שלוש שנים בהתאם לתוכניות ההצטיידות של צה"ל בכלי רכב חדשים ובהתקנות מסננים.
היו"ר יואב קיש
אתם נותנים כסף למסננים ולגריטה?
ישראל דנציגר
הם מקבלים מספיק ממשרד האוצר.
היו"ר יואב קיש
אז הסיכום היה דחייה בזמנים ושילוב עם הגמ"חים.
איתי פרויליך
זה חלק מהקרביים, צמודי היחידות.
ישראל דנציגר
החרגנו ימ"חים, החרקנו קרביים ונתנו תמיכה - - -
היו"ר יואב קיש
מה זאת אומרת שהחרגתם קרביים?
איתי פרויליך
הכוונה היא שאם נתקין מסנן חלקיקים בכלי רכב קרביים זה עלול ליצור - -
היו"ר יואב קיש
מה נקרא רכב קרבי?
איתי פרויליך
רכב קרבי הוא רכב רב מינוע. הוא רכב שעניינו הגנת גבולות או יחידות לוחמות. התקנה של מסנן חלקיקים עלולה - -
היו"ר יואב קיש
כי ממילא בכבישים הם לא מסתובבים.
ישראל דנציגר
הם מסתובבים על הכביש מעט. הם בבט"ש רוב הזמן.
איתי פרויליך
מסנן חלקיקים עלול לעצור את - - -
היו"ר יואב קיש
אני שמח שיש הסכמות בין משרד הביטחון לבין המשרד להגנת הסביבה.
רן סלבצקי
עוד דבר שעוד לא מוצה כי הגענו אליו לקראת הדיון – הנושא של רשות הכבאות.
היו"ר יואב קיש
רגע, הוא לא דיבר. אתה רוצה להקדים אותו?
רן סלבצקי
כן. אנחנו עדיין בדיונים מולם, וזה לא סוכם באופן מלא.
היו"ר יואב קיש
אבל נשמע מה הבעיה. הבנתי שעוד לא הוסדר.

אנחנו עוברים לאביתר טסלר.
אביתר טסלר
אני אדבר בקצרה מאוד. יש כ-250 רכבים ישנים בכבאות. כמו שבצבא מדברים על רכבי חירום שלא כל היום נוסעים בהם בערים, אנחנו כרגע במגעים מאוד מתקדמים מול המשרד להגנת הסביבה - -
היו"ר יואב קיש
אז כמה רכבים יש לכם שנוסעים ומזהמים?
אביתר טסלר
יש לנו כ-250 רכבים ישנים - -
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שהם לא נוסעים.
אביתר טסלר
הם נוסעים לשריפה. הוועדה יכולה לתאר לעצמה שדקה של שריפה תעשה זיהום אוויר הרבה יותר גדול מאשר להתחיל לנסוע ברכבים האלה. אז שוב, אנחנו מנסים לשבת עם המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר יואב קיש
בני כמה הרכבים האלה?
אביתר טסלר
יש לנו רכבים גם משנת 82'.
היו"ר יואב קיש
כי מצד אחד אני יודע שהיה בוסט גדול מאוד לתקציב של הכבאות להצטיידות חדשה - -
אביתר טסלר
אנחנו מצטיידים, אבל הרבה מאוד יש לנו משנות ה-90 והלאה.
היו"ר יואב קיש
והם עדיין עולים על הכבישים?
אביתר טסלר
השאלה מה זה "נוהגים"? זה לא נהגי משאיות שכל היום נוסעים ברחובות. באים, מניעים בבוקר, רואים שהרכב עובד, ואם צריך לצאת לאירוע – יוצאים.
היו"ר יואב קיש
אז עדיין לא השלמתם את המהלך מול המשרד להגנת הסביבה.
אביתר טסלר
אנחנו השלמנו או לא השלמנו את המהלך מול המשרד להגנת הסביבה?
קריאה
לא.
אביתר טסלר
אנחנו נשב השבוע ונשלים.
ישראל דנציגר
ביום חמישי דיברתי עם נציב הכבאות והצוותים עובדים. אני מניח שבמהלך השבוע הקרוב נגיע להסכמות.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שגם במשרד הביטחון וגם בכבאות – ובטח במשרד הביטחון בימ"חים – הרכבים האלה לא משפיעים רבות על זיהום האוויר. אנחנו לא צריכים להגיד קטגורית שכל רכב מזהם צריך לרדת, אלא כמה הוא מזהם אפקטיבית בסוף וכמה משתמשים בו. הראייה הזאת היא גם בשוק האזרחי, זאת אומרת אם יש גם מקומות בשוק האזרחי ניתקל בהם נתייחס לזה בהתאם. אין ספק שיש הבדל בין רכב לחירום שיושב ולא פעיל רוב הזמן לבין רכב שנמצא כל היום בכבישים.
לירון אדלר מינקה
השאלה אם לצבא אין רכבים מובילים, זאת אומרת דברים שנעים יותר בכבישים בכל זאת.
ישראל דנציגר
הגדרנו רכב לבן שאינו קרבי ונוסע בכבישים, וכולם מטופלים בתוכנית שדיברו.
לירון אדלר מינקה
זה יהיה בתוך שלוש השנים?
ישראל דנציגר
כן. בשלוש שנים. כל המובילים, כל הרכבים הלבנים.
היו"ר יואב קיש
איך מפקחים על זה? חוץ מזה שהצבא יגיד לך, אני עושה את זה, איך אתה יודע שזה קורה?
ישראל דנציגר
- - -
אמיר זלצברג
התקנות יחולו עליהם.
רן סלבצקי
התקנות הקיימות שנוגעות לזיהום רכב חלות גם על הצבא.
היו"ר יואב קיש
אמרת לי שהם ברישוי נפרד.
אמיר זלצברג
אבל התקנות חלות עליהם.
רן סלבצקי
הדין קיים. יש להם מערך רישוי נפרד. עוד הסכמה שלא ציינו היא שהוראות הדירוג והסימון מכיוון שזה מערך רישוי אחר – סיכמנו שהם יחרגו מהם. כלומר התמקדנו בו בעיקר בהוראות הפחתת הזיהום המעשי.
לירון אדלר מינקה
אבל למה שיוחרגו רכבים שהם רכבים לבנים?
רן סלבצקי
ממילא יש החרגות בהסדרים המקומיים שנקבעים גם לפי פקודת התעבורה וגם לפי חוקי העזר שנקבעים. יש החרגות הן לרכב מבצעי והן לדברים שצריכים להיות מתואמים עם נציג שר הביטחון. כך שזה ממילא קבוצה שפחות מתייחסים אליה בהסדרים העירוניים שממילא יכולים לקבוע בעצמם. זאת אומרת הם יכולים לקחת הגדרה שלנו ולהרחיב או להקטין אותה. בגלל שמדובר במערך רישוי אחר ובצורת רישום אחר – לסוגי הרכב שהפנינו אליהם בתקנות התעבורה אין מקבילה ברישוי הצבאי. זאת אומרת שכשמדברים על N1 זה לא מופיע ככה בפקודת הצבא, אלא זה דירוג אחר לגמרי. בשל הקושי הזה שלא מצאנו חשיבות בכל הדירוג נבקש להחריג אותם.
ישראל דנציגר
מה יכולת הפיקוח והאכיפה שלנו?
אמיר זלצברג
יש לנו סמכות, ואנחנו גם עושים את זה, לפי התקנות הקיימות שזה התיקון שלהן, הם חייבים לעמוד למשל בתקני פליטה. אנחנו בודקים בצד הדרך ויש פעמים שאנחנו עושים מבצעי אכיפה ועוצרים כלי רכב צה"ליים בצד הדרך.
ישראל דנציגר
אם בעוד ארבע שנים אני אעצור בצד הדרך רכב לבן של צה"ל שלא עומד בסטנדרטים, מה אני יכול לעשות?
אמיר זלצברג
יש סנקציות שקבועות בתקנות.
ישראל דנציגר
כל הסנקציות שקבועות בחוק חלות עליהם. אוקיי, בסדר.
היו"ר יואב קיש
זה קצת שונה כי כל מערך הרישוי הוא אחר, ולכן יש פה הרבה אחריות שנשארת בידיים של צה"ל. בסופו של דבר הדרך שלכם לאכוף זה על-ידי בדיקות בצדי הדרך שאז גם רכב של צה"ל יכול להיעצר וייבחן, ושם ייבדק האם הוא עומד בתקנות או לא.
אמיר זלצברג
זאת אכיפה שאנחנו עושים כבר היום.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת כבר היום אתם עוצרים רכבים של צה"ל ובודקים אם הם עומדים במגבלות הזיהום?
אמיר זלצברג
יש במשטרת ישראל מדור להגנת הסביבה, ושוטרים כחולים עובדים בשביל המשרד להגנת הסביבה, ובמבצעי פיקוח ואכיפה משולבים אנחנו עומדים גם ליד בסיסי של צה"ל.
היו"ר יואב קיש
גם אני מדי פעם רואה את השלט: "פה נמדד זיהום האוויר של הרכב".
אמיר זלצברג
כן.
רן סלבצקי
במבחני הרישוי הצבאיים המשרד שלנו גם מכשיר את בוחני זיהום האוויר במכוני הרישוי שלהם. זאת אומרת יש בקרה של המשרד.
לירון אדלר מינקה
אבל יש לנו בעיה עם רכבים שיוגדרו מזהמים. בסקטור האזרחי רכבים מזהמים בסופו של דבר ברוב המקומות יהיו חייבים בהתקנת מסנן חלקיקים.
קריאה
לא.
לירון אדלר מינקה
הם יהיו חייבים. כי אם אתם סוגרים את חיפה וסוגרים את ירושלים, ואנחנו רוצים שיסגרו כמה שיותר מקומות לרכבים מזהמים – בסופו של דבר הם יהיו חייבים. צה"ל לא יהיה חייב בהתקנת מסנן חלקיקים.
היו"ר יואב קיש
- - -
לירון אדלר מינקה
לא. יש להם הרכב הכבד הישן שאותו אני מבינה שהם יחליפו. הם יחליפו ויתקינו מסנן חליקיקים פחות ברכבי חירום ויותר באחרים. הנושא של רכב מזהם לא חל בכלל בצה"ל מכיוון שכל הנושא זה סימון. כל הרכבים המזהמים שלו – אני לא יודעת כמה יש לו שהם לא רכב כבד ישן – לא יצטרכו מסנן חלקיקי ולא שום דבר.
רן סלבצקי
הסדרי אזור אוויר נקי הם הסדרים מקומיים. אנחנו מקווים שהם יעשו שימוש בהגדרת הרכב המזהם שלנו. זה הרעיון – לשים אותו על המדף. אבל בחיפה כבר התחיל ההסדר. יש היום סיכומים - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא עונה לה. אני אחדד את השאלה. לגבי הרכבים הישנים של צה"ל – הבנו את המתווה. שמנו את זה בצד. עכשיו אנחנו מדברים על רכב מזהם כהגדרתו. בזה אני לא יודע כמה רכבים מזהמים יש לצה"ל.
רגינה דסקל
כל הרכבים החדשים הם רכבים שעומדים בתקנים.
היו"ר יואב קיש
ברור. אבל כמה יש לכם לא חדשים שהם רכבים מזהמים והם לא בהגדרה של רכב ישן?
אמיר זלצברג
והם לא קרביים.
איתי פרויליך
יש מספר מאות. הם הוצגו ופולחו לפי משפחות פרטיות ומסודרות למשרד להגנת הסביבה, והוצגה להם תוכנית.
היו"ר יואב קיש
בשוק האזרחי רכב שאינו ישן וחייב טיפול או בפילטר או בגריטה או בביטול הרישיון יש 87 אלף – 15 אלף, נשארנו עם 72 אלף. 72 אלף האלה או עצמאית יקבלו 50% מימון או שהם לא ייכנסו לאזורי אוויר נקי. אלה היחסים במגזר האזרחי. אני שואל אותך,מה היחסים אצלך. עזוב מספרים מצדי. אמרת שיש כמה מאות שהם בעייתיים ובהם תטפלו, אבל כמה יש מזהמים שלא נופלים להגדרה של המזהם שיורד מהכביש, אלא מזהם שאמור לא להיכנס לאזור אוויר נקי?
לירון אדלר מינקה
התמריץ לצבא לא קיים.
היו"ר יואב קיש
אין תמריץ. הבעיה נשארת לצבא. זאת נקודה נכונה. רכב מזהם שהיה אמור לקבל מדבקה ולא להיכנס לאזור אוויר נקי – בצבא זה לא קורה. הוא עדיין מזהם, אבל זה לא קורה.
איתי פרויליך
גם כלי רכב שהם מתחת ל-12 טון והם לא בתקנה הארצית וכוללים מאות כלי רכב נמצאים בתוכנית רכש. גם זה הוצג למשרד להגנת הסביבה בצורה מסודרת.
היו"ר יואב קיש
אז מה שאתה אומר לי זאת תשובה טובה שבתוך 3 שנים מהיום גם הרכבים המזהמים שבאזרחות היו מקבלים מדבקה, אבל היו ממשיכים להיות על הכביש – גם הם יוחלפו ולא יישארו בצבא.
איתי פרויליך
זה לא מה שאני אומר. אני אומר שביחס לתקנה הארצית כלל כלי הרכב מופו והם מקבלים מענה בפרק זמן של שלוש שנים. לצורך העניין, כל ראשי המוביל יהיו משנתון 2006 ומעלה, ולכן אין מה לסמן ולקטלג אותם. כולם יהיו כלי רכב שאינם מזהמים. לגבי משפחות שהן מתחת ל-12 טון – יש מאות כלי רכב, יש תוכנית רכש. תוכנית הרכש לא מסתיימת בפרק זמן של שלוש שנים.
רן סלבצקי
רשות מקומית תוכל להחיל הוראות לגבי כלי רכב צבאיים. היום בחיפה יש לצבא בעיה שהוא בא גם אלינו, שחוק העזר חל עליהם. כלומר ההגדרה בתקנות לא מחייבת את ההסדר המקומי. ירושלים וחיפה יוכלו לקבוע בעצמן, ויוכלו להחיל את הצווים ולבוא בדברים עם נציגי הצבא ולקבוע על מי כן ועל מי לא.
היו"ר יואב קיש
זה עוד לא פתר לנו את הבעיה.
לירון אדלר מינקה
אנחנו רוצים שהם יחליפו את הרכבים המזהמים.
רן סלבצקי
ברור. אבל המגבלות ייקבעו בהסדר המקומי כי ההסדר המקומי כרגע לא פה. הוא מאושר בהסדר מאוד מפורט בפקודת התעבורה בכל עיר ועיר. הרשות המקומית תקבע איזה רכבים ייכנסו ואיזה לא, והיא תוכל לקבוע את ההסדרים האלה על כלי רכב של הצבא.
היו"ר יואב קיש
אני מצטער, אני לא הצלחתי להבין את הפתרון לבעיה הזאת. אתם לא מסבירים לי את זה טוב. אז אתה אומר שהרשות המקומית תקבע או לא תקבע – זה פחות מעניין אותי. אני מסתכל על הפתרון הגנרי של הצבא לאותם רכבים שלא מוגדרים רכבים ישנים שבהם יש סיכום סגור עם המשרד להגנת הסביבה. זה בסדר. אבל רכבים מזהמים שהם מתחת ל-12 טון – מה התוכנית שלכם לגביהם?
איתי פרויליך
כן, עניתי.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. תסביר לי שוב.
איתי פרויליך
עניתי שגם התוכנית לכלי רכב שהם מתחת ל-12 טון מתקיימת בתוכנית הצטיידות של מאות כלי רכב שמחליפה אותם. רק עניתי שזה גם לא מסתיים בפרק זמן של שלוש שנים, אלא זה יכול להיות גם ארבע או חמש שנים.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת אין לכם מחויבות של שלוש שנים לפתור את הבעיה של כל הרכבים המזהמים מתחת ל-12 טון. אנחנו מדברים גם על מאות רכבים במקום הזה?
איתי פרויליך
כן, אבל שוב – יש תוכנית צמודה לרענן את כולם.
היו"ר יואב קיש
מה זה לרענן? הם נמכרים עכשיו לשוק האזרחי? מה קורה איתם?
איתי פרויליך
לא. חלקם עוברים למערך החירום, וחלקם נגרטים.
היו"ר יואב קיש
אתם בדקתם את העניין הזה מבחינת המשרד להגנת הסביבה?
אמיר זלצברג
ברמה המקומית אני רק רוצה לציין שכבר היום לאור חוק העזר של חיפה לצבא מתחיל עכשיו הליך של התקנת מסננים על כלי רכב כאלה בנפרד מהאירוע הארצי שאנחנו מדברים עליו עכשיו פה. זאת אומרת הצבא נאלץ לתת גם מענה לכלי הרכב האלה. נכון הדבר שלא יסומן הרכב כרכב מזהם. זאת אמירה נכונה, אבל זה לא אומר שהם יוכלו להיכנס לערים שמכריזות על אזורי אוויר נקי.
היו"ר יואב קיש
הבנתי את העניין. בסדר, אנחנו נתייחס לזה בהמשך.

סלים סעדיה, בבקשה.
סלים סעדיה
ניר יציג.
ניר לנדאו
שמי ניר לנדאו, מנהל הרכש של "אגד".
היו"ר יואב קיש
לפני שאנחנו עוברים לציבור אני רוצה לומר שהתקבל האישור של ראש הממשלה לחתימה על התקנות. הבעיה נפתרה. יכול להיות שנתחיל להקריא ולהתייחס לתקנות בהמשך. לפני זה אני רוצה לעשות סבב של כל מי שרוצה לדבר ולהתייחס באופן עקרוני וכללי לעניין. רשום לי. גם משרדי הממשלה והגורמים הממשלתיים שרוצים להתייחס, נא להירשם ולדבר. "אגד" ידברו ואחר כך יונתן אייקנבאום מגרינפיס, גבי בן הרוש מאיגוד המובילים ויער אמיר, מנהל פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטית.

בבקשה, ניר.
ניר לנדאו
אני מנהל הרכש של "אגד". אני רוצה לציין לגבי ממוצע הפליטה שהמודל שפיתחנו עם המשרד להגנת הסביבה ועם משרד התחבורה, עובד מצוין והוא מודל לחיקוי. אנחנו מחזיקים למעלה מ-3,000 אוטובוסים, ואנחנו, לדעתי, בצעדי ענק להגיע להיות הצי הכי נקי של התחבורה הציבורית במדינת ישראל. עד עכשיו התקדמנו יפה מאוד.
היו"ר יואב קיש
מה ממוצע הגילאים של האוטובוסים?
ניר לנדאו
בבין-עירוני הממוצע הוא חמש שנים לאור מה שעשינו; באוטובוסים העירוניים נגיע בממוצע ל-8-7 שנים.
היו"ר יואב קיש
כמה מתוך 3,000 הרכבים נמצאים בהגדרה של הישנים?
ניר לנדאו
בסטטוס שהוגדר פה על-ידי המשרד להגנת הסביבה רכב מזהם יורו 3 – יש עכשיו 80 מסננים על אונייה בדרך - -
היו"ר יואב קיש
לא מה קורה ומה בדרך – כמה יש היום?
ניר לנדאו
500.
היו"ר יואב קיש
יש היום 500 רכבים מזהמים.
ניר לנדאו
כן.

500 מתוך 3,000 ואף יותר ייעלמו באותו שיתוף פעולה עם משרד התחבורה אם לא נעשה כלום תוך שלוש שנים. זה תלוי בתוכנית ההצטיידות והגריטה של משרד התחבורה. כל ההסתייגות שלנו היא לוחות הזמנים. זאת אומרת אם התקנה הזאת עוברת מחר בבוקר, להרכיב 500 מסננים על 500 אוטובוסים – באופן טכני אנחנו מאוד מנוסים - -
היו"ר יואב קיש
כמה כבר הרכבתם?
ניר לנדאו
מעל 400.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן לקח לכם? מתי התחלתם?
ניר לנדאו
התחלנו לפני שנתיים.
אמיר זלצברג
כן, אבל זה בא בגלים.
ניר לנדאו
זה בא בגלים, אבל זאת מהפכה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, לכל גל לוקח זמן להגיע.
ניר לנדאו
דרך אגב, אחרי שעשינו חצי שנה ניסיון עם מעבדות בטכניון ובשוויץ ומדידות בשיתוף המשרד – עבודה למופת. זה עובד, זה טוב, זה נקי, זה משפר וזה ברכה. יש רק סוגייה אחת של זמן ומרחב ולוחות זמנים. זאת רק הסוגייה שאנחנו צריכים להידרש לה.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן אתם נתתם בתקנות?
אמיר זלצברג
בהצעת התקנות מופיע כרגע שתוך שלושה חודשים התקנות ייכנסו לתוקף, אבל התאריך המחייב מתייחס בהתאם למועד חידוש רישיונו של כל רכב. מכיוון שהחקיקה הראשית קובעת שלא יחודש רישיונו של רכב אלא אם יעמוד בהוראות, וההוראות קובעות שהוא צריך להתקין מסנן זה יתפרס כל אחד בהתאם לתאריך שלו.
היו"ר יואב קיש
זה בערך שנה וחצי.
אמיר זלצברג
עד שזה ברשומות ועד שפה ושם.
היו"ר יואב קיש
והם מדברים על שלוש שנים או שנתיים.
ניר לנדאו
אנחנו יודעים לתת לזה פתרון משותף עם הרכבת מסננים. רק צריך לתאם את זה בלוחות זמנים.
היו"ר יואב קיש
הוא אומר לך שתנהל את זה גם לפי תום הרישיון של אותו רכב. זה מורכב.
ניר לנדאו
כל 500 האוטובוסים האלה יודעים לעבור רישוי בשנה. הרכב הראשון יצטרך לעבור רישוי בעוד יומיים. אז את התיאום הזה צריך לסגור.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. תודה. גריטה אתם עושים?
ניר לנדאו
כן. גורטים. "אגד" מקיים כל שנה הצטיידות וגריטה. זאת אומרת מ-500 האלה שדיברתי עד סוף 2018 200 ייגרטו.
ישראל דנציגר
לאן מגיעים אלה שנגרטים?
ניר לנדאו
נמכרים לפירוק, לחלפים.
ישראל דנציגר
לא מוכרים אותם לחברות יותר קטנות.
ניר לנדאו
לא, לא. אלה אוטובוסים - -
סלים סעדיה
הם גם לא יוצאים מהארץ.
ניר לנדאו
כן. זאת אומרת אם לא נעשה כלום השנה יירדו 200.
לירון אדלר מינקה
הרכבים הכבדים הישנים שמוגדרים כך לפי התקנות – בחלק אתם מתקינים מסננים וחלק אתם גורטים? איך זה עובד?
ניר לנדאו
אנחנו כל הזמן מתארים. אנחנו רואים איזה צי רכב נכנס, אנחנו יודעים איזה רכב יוצא, ובדלתות מתקינים מסננים. הגענו למצב שיש לנו למעלה מ-1,000 אוטובוסים יורו 6 חדשים ועוד 400 אוטובוסים עם מסננים ועוד 800 אוטובוסים יורו 5. תבינו לאיזה ממוצע פליטה מדהים אנחנו מתקרבים. יש הבעיה של ה-500 שצריך לתכנן אותם.
ישראל דנציגר
500 אחרי שנה של רישוי לכמה הם יקטנו כולל גריטה, כולל מסננים.
ניר לנדאו
אם לא עשינו כלום אז עוד שנה יישארו 300. אם הרכבנו על חלקם מסננים גם פה אנחנו צריכים לעשות סוג של עלות-תועלת.
ישראל דנציגר
אז הבעיה היא בין אפס ל-300 בעוד שנה.
ניר לנדאו
כן.
ישראל דנציגר
זה כרגע היקף הבעיה שאתה מתמודד עם התקנות שכרגע אנחנו מוציאים.
ניר לנדאו
אם נתת את השנה הזאת.
ישראל דנציגר
יש לך השנה של הרישוי, כמו שאמרנו.
ניר לנדאו
אבל אם התקנה הזאת עוברת מחר, ונכנס אוטו לרישוי שאין עליו מסנן - -
ישראל דנציגר
תתקין עליו ראשון.
לירון אדלר מינקה
אבל השאלה מה הטעם להתקין מסנן על רכב שהוא צריך לגרוט אותו בעוד שנה או שנתיים.
ניר לנדאו
אנחנו מנהלים את השיח הזה כל הזמן.
לירון אדלר מינקה
יש פתרון לדבר הזה?
גבי בן הרוש
יש פה צרות של עשירים.
אמיר זלצברג
כאשר הרכב הולך לרדת מהכביש תוך שנה אני גם חושב שהרבה יותר הגיוני להקדים את הגריטה. ברמת המשק בדיוק בשביל זה נועדה הגריטה. כי הרי בסופו של דבר כל כלי הרכב שנמצאים היום על הכבישים יירדו מתישהו. המענק הוא להקדמת הגריטה מכיוון שיש פה תועלות למשק. אז אתה נותן לו מענק מאוד גדול - -
לירון אדלר מינקה
אבל החובה להתקין מסנן היא מעוד שלושה חודשים גם אם יש רכב שאתה אמור לגרוט אותו קצת יותר מאוחר מכיוון שאתה מחכה לאוטובוס חדש. אז השאלה אם כל היחסים האלה מסונכרנים. גם יש הוראות של המשרד שלכם.
אמיר זלצברג
בוודאי. ל"אגד" יש הוראות כבר למעלה משנתיים. אבל אני שוב אומר – אם יש רכב שצריך לרדת מהכביש תוך שנה ההיגיון אומר שבמקום להתקין לו מסנן יגרטו אותו מוקדם יותר מהתוכנית המקורית וייהנו מהמענק.
יצחק צרויה
ומה נעשה באותה שנה שאין לנו אוטובוס?
אמיר זלצברג
יקדימו את ההצטיידות כתוצאה מהמענק.
לירון אדלר מינקה
אתה יכול להציג את עצמך?
יצחק צרויה
אני מנהל את איכות הסביבה ב"דן". יש בעיה כאשר אנחנו צריכים להתקין מסננים באוטובוסים שאנחנו אוטוטו הולכים לגרוט אותם. סך הכול מדובר באוטובוסים שצריכים כבר לצאת לגריטה. אבל יש פער בין היחס לגרוט את האוטובוס ולחכות עוד שנה לרכישת אוטובוס חדש. קביעת ההצטיידות נקבעת יחד עם משרד התחבורה, וככל שאנחנו יכולים להקדים את הרכש אנחנו עושים את זה, בייחוד בתל-אביב עם המגבלות של הרכבת הקלה. אבל יחד עם זאת עם כל ההקדמות עדיין אנחנו צריכים להחזיק אוטובוסים ישנים שאנחנו עדיין לא יכולים לגרוט אותם.
היו"ר יואב קיש
טוב. נדבר על זה בהמשך. הבנו את הבעיה.

ד"ר יונתן אייקנבאום מגרינפיס, בבקשה.
יונתן אייקנבאום
אני ד"ר יונתן אייקנבאום, מנהל קמפיינים של גרינפיס. קודם כול ברכות לתפקיד החשוב שאנחנו רואים בחשיבותו ועל דיון מקצועי, נעים וענייני. אנחנו, כמובן, תומכים בהתלהבות רבה במהלך של המשרד להגנת הסביבה. נושא זיהום מתחבורה נחקר יותר ויותר בכל העולם, נושא שעולה לכותרות. בין השאר בזכות הפקקים אנחנו מבינים שגם דרך הפקקים אנחנו סובלים מזיהום אוויר חריג. מחקר שהתפרסם לאחרונה בבלגיה הראה שבעלייה של 10 חלקיקים לקוב אוויר יש גדילה של 3% בהתקפי לב. יש עלייה זהה בתחמוצות חנקן – עלייה של התקפי לב של 5%. אז יש היום דרכים רבות יותר למדוד את זה. אני אתן פה כמה נתונים שהוצאתי ממקדמי פליטות של המשרד להגנת הסביבה: משאית ממוצעת מזהמת כמו 30 רכבים בערך; משאית כבדה יכולה לזהם כמו 50 רכבים ממוצעים.
היו"ר יואב קיש
אחרי ששמים לו את המסנן כמה הוא מזהם?
יונתן אייקנבאום
אוטובוס בתקן הכי מתקדם יורו 6 מזהם כמו חמישה רכבים ממוצעים.
היו"ר יואב קיש
מסנן שווה ערך ליורו 6?
יונתן אייקנבאום
אין פה בכלל מה להשוות. כמובן, המהלך הזה מאוד אמיץ. יחד עם זאת אני רוצה לסייג ולומר שהמהלך הזה הוא חלק הכרחי וחשוב ממהלך כולל שקורה בישראל, ואנחנו רואים אותו בדיונים נוספים. הדברים האלה קורים גם בנושא של אזור אוויר נקי. מפה אנחנו קוראים לקדם גם אזור של אוויר נקי גם בגוש דן. גוש דן הוא האזור הכי מזוהם בארץ עם ריכוזי חלקיקים של עד 25PM2.5 ריכוז שנתי שזה פי שניים וחצי יותר מהמלצת ארגון הבריאות העולמי. הדבר הזה הוא חריג, חריף וחמור מאוד.

נושא נוסף שראוי לקדם אותו במקביל הוא חשמול אוטובוס כדי שתוך כמה שנים כל אוטובוס שהוא לא בתקן יורו 6 ירד מהכביש. יש גם עלות לאיכות החיים שלנו ולמשך הזמן שאנשים מבלים בבתי חולים.

נושא נוסף שנידון ממש בימים אלה בוועדת הכספים – סיום יישבון לבלו על הדיזל. מאוד חשוב למקם את הדיון הזה גם ביחס לנושא הזה. אנחנו מסבסדים את הדלק המזהם הזה וצריך לשים לזה קץ חד וחלק.
היו"ר יואב קיש
אבל אם הוא במכוניות שבאות מתקן יורו 5 אז הוא לא כזה מזהם.
יונתן אייקנבאום
אתה צודק, ולכן חשוב לייצר גם את המדרג ואת ההדרגה.
היו"ר יואב קיש
אמרת שדלק מזהם מסבסדים אבל זאת לא הסיטואציה. חלק מהרכבים כן וחלק לא.
יונתן אייקנבאום
זאת נקודה למחשבה. צריך בהחלט לשלב את שני המהלכים ולראות איך אנחנו מורידים את זה מהמקומות הכי מזהמים. כמובן, מנכ"ל המשרד הזכיר את הנושא. אנחנו ראינו פה פרמטר אחד – PM2.5. יש פרמטרים נוספים כמו תחמוצות חנקן שהם המזהם האופייני ביותר בתחבורה . מחקר מאוד מעניין שהתפרסם לפני כמה שנים התעסק ביום כיפור. הרי יום כיפור הוא יום בשנה ללא שום תחבורה. ואז ראו צניחה של 40%-30% בריכוז חלקיקים, גם חלקיקים אלה, אבל צניחה של 90%-80% בריכוז של תחמוצות חנקן. לכן בתחבורה תמיד מסתכלים על תחמוצות חנקן. יש פה הזדמנות אדירה גם לניידות וגם לבריאות הציבור.

נושא של עידוד תחבורה ציבורית – בין השאר ביצירה של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית כמו תכנית "מהיר לעיר" ושיפור מעמד הנהגים אלה דברים שיכולים לקרות. זאת לא עבודת תשתית לעוד עשר שנים, אלא מהלכים שאפשר לקדם בשנים הקרובות. אני קורא מכאן לוועדה לדחוף את הנושא הזה בכל הכוח, ואנחנו נעמוד מאחורי המשרד להגנת הסביבה בנושא הזה. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה על עמדתכם. שמחתי לשמוע. גבי בן הרוש, בבקשה. מה תפקידך?
גבי בן הרוש
אני יושב ראש מועצת המובילים בישראל. אני מקנא במשרדים הממשלתיים – במכבי אש, בצה"ל, ב"אגד". על חשבון הקופה הציבורית כולם פה מפרגנים אחד לאחר. אנחנו שוב חוזרים לאזרחי שצריך להוציא מהכיס שלו.

אני מלווה את המשרד להגנת הסביבה לפחות כמה שנים. אני מתחיל לשאול את עצמי אם כל הטבלאות והנתונים האלה אמיתיים. אני תושב חיפה. עשינו את הפיילוט בחיפה לפני שנה, והגדרנו רכב מ-12 טון. ירדנו לתקן יורו 3. אני אומר לכם את האמת – אני מצטער, לא מאמין לכם. חד-משמעית לא מאמין לכם.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שאין ירידה בזיהום?
גבי בן הרוש
אין ירידה בזיהום. תל אביב מוגדרת, על-פי הפרמטרים של כולם, כעיר הכי מזהמת בתחבורה הציבורית. איפה התחלנו את הפיילוט? דווקא בחיפה ששם כל התעשייה הפטרוכימית וכל המפעלים המזהמים. העיר שמזהמת הכי הרבה היא אפילו לא במשחק. גם בדיונים הקודמים לפני חצי שנה אמרתם מראש שתל-אביב לא משתפת פעולה.
היו"ר יואב קיש
אמרת משהו שאני רוצה להתייחס אליו – שלמרות שהתחיל המהלך בחיפה לא ראו במדידות ירידה באזור אוויר נקי.
גבי בן הרוש
בנתונים שקיבלנו ראו מדידות כביכול. אבל מי שלא נחשב שם הם האוטובוסים הישנים העירוניים - -
היו"ר יואב קיש
הם עדיין עוברים ומזהמים שם?
גבי בן הרוש
מזהמים ולא הייתה להם הגבלה. הם נכנסו לתוך העיר. מה זה חיפה? חיפה זאת עיר נמל וכל התעשייה. כל הרכבים מתנקזים לתוך העיר.
היו"ר יואב קיש
חשוב לי לשמוע רגע את המשרד.
גבי בן הרוש
עוד הערה, אדוני, כי שאלת נכון. ביקשנו לפני כשלוש שנים כשגלעד ארדן היה השר להגנת הסביבה ביקשנו לא להיכנס למנהרת הכרמל ונזהם את חיפה. אתה יודע מה המשמעויות? רכב פרטי משלם 17 שקל כדי לעבור את המנהרה, ואני כבעל משאית צריך לשלם 85 שקלים. אז איפה העידוד? אומרים לי, תיכנס לתוך העיר ותפקוק אותה ותזהם. איפה המשרד?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את המשרד. נחזור אליך בהמשך אבל אני רוצה לשמוע מה קרה בחיפה.
ישראל דנציגר
אזור אוויר נקי בחיפה התחיל לפעול ב-1 בפברואר, זאת אומרת לפני כמה ימים. אני מברך על כך. כרגע זה עוד לא פעל אז אי אפשר לדעת אם הוריד או לא הוריד. במהלך השנה הזאת יתחילו לנוע משאיות אשפה מונעות בגז, וגם את זה אי אפשר עדיין למדוד; ובשנה האחרונה התחלנו להתקין מסנני חלקיקים על אוטובוסים ולהניע עשרה אוטובוסים חשמליים במפרץ חיפה. גם הדבר הזה עוד אי אפשר למדוד. לפני כארבעה חודשים התחיל לפעול מערך שיתוף רכב חשמלי בחיפה. גם את זה עוד לא השלימו השנה בשביל למדוד האם יש ירידות. אז הדברים בתחילת דרכם. בעוד שנה נהיה יותר חכמים. לגבי מנהרות הכרמל - עשינו סבסוד חלקי לא לכל כלי הרכב כדי לעודד תנועה במנהרות הכרמל ולא בתוך העיר. לא היו לנו תקציבים לסבסד את כל הרכבים שנעים שם. יש גם בעיה עם עידוד משאיות לעבור בתוך המנהרות מכיוון שהן צרות מדי כדי להכיל את כל סוגי כלי הרכב. זאת בהחלט בעיה, ודבר שהמשרד צריך לתת את דעתו עליו בהמשך.
היו"ר יואב קיש
מה זאת אומרת צריך לתת את דעתו?
ישראל דנציגר
צריך לראות איך יוצרים מוטיבציה לכלי הרכב המזהמים הגדולים לא לעבור - -
היו"ר יואב קיש
סמיטריילר לא יכול להיכנס למנהרות?
גבי בן הרוש
נכנסים יום-יום.
ישראל דנציגר
נכנסים ומפחדים שייתקעו שם. יש שם מגבלות לתחבורה, וצריך לראות איך מייצרים את האינסנטיב הכלכלי לנוע סביב העיר ולא בתוך העיר כי יש, כמובן, בתור עיר נמל הרבה רכבים גדולים ומזהמים שנעים באזור חיפה. זאת בהחלט סוגייה שצריך לתת עליה את הדעת וגם את התקציבים. אי אפשר לסבסד בלי תקציבים משמעותיים.
היו"ר יואב קיש
אז רק לגבי האמירה שלך, גבי, לדעתי עוד לא יכולים לבדוק את ההשפעה של המהלך בחיפה. זה מה שהבנתי. אבל תמשיך בנושא השני.
גבי בן הרוש
כמו כל אזרח אני לא רוצה זיהום אוויר ובטח לא בתוך העיר. לגבי הסבסוד – ראיתי אוטובוסים חשמליים. תבינו את סדר הגודל: אוטובוס עולה 1.2 מיליון, והאוטובוס החשמלי עולה פי שלושה או ארבעה. המדינה מסבסדת – אין בעיה. אבל איפה אנחנו האזרחים שלא בגופים האלה שצריכים להוציא את הכסף? אני הצעתי למשרד להגנת הסביבה מה שיש בוועדת סגיס בנושא תאונות הדרכים את נושא הגריטה. דיברתם על גריטה, ואף אחד לא אמר לנו מאיזו שנה ומה הפיצוי. אולי נעודד את האנשים להיפטר מאותם הרכבים כי גם ככה אין להם חלפים? אנחנו שומעים הצהרות אבל לא דברים ברורים.

לגבי שלושה כלי רכב, עשיר, לא עשיר, בעל אמצעים – ואם יש לי חברה עם עשר משאיות ומתוכם שניים או שלושה מזהמים, אני מקבל את ההתקנה?
היו"ר יואב קיש
לא במאה אחוז.
גבי בן הרוש
אז אתה יודע מה יעשו – העברות בעלות של הרכבים. יש מימון של 100% - האוטו יהיה על שמך. למה כל הטריקים האלה? בשביל מה? למה המדינה לא באה ואומרת, חבר'ה, אתם רוצים בריאות הציבור, זה עולה לנו 7 מיליארד – אתם נותנים לאזרח לעשות כל מיני תרגילים.

דבר נוסף – יש תקנה שסותרת תקנה אחרת. היום המשטרה רודפת אחרי נהגים בהיסח הדעת – קוראים לזה. מצד שני המשרד להגנת הסביבה שמה בצו מספר על האוטובוס ועל המשאית, וכתוב שאם הרכב הזה מזהם, נא להתקשר. מה זה אומר לי כנהג? להתקרב, לא לשמור מרחק, ולהתעסק בטלפון כדי להתלונן, ואני לא חייב להזדהות. בדיון הקודם בוועדת הכלכלה הבאתי 150 אוטובוסים בתקן יורו 5 ו-6 של "אגד" שיורדים בגלל תלונות כביכול בגלל זיהום אוויר, ומחברי פה שמעתי על 70 אוטובוסים נוספים. הם הולכים למכונים, והכול תקין ובסדר. מי מפצה בשעות עבודה ועל האגרות שאנחנו משלמים? אני לא יודע למי להאמין, רבותיי.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי מה אתה מתאר – את המקרים שמישהו מתקשר וטוען שרכב מזוהם ואז מורידים את הרכב מהכביש?
גבי בן הרוש
כל יום עשרות אוטובוסים יוצאים ממעגל העבודה, נוסעים למכון רישוי, והוא בודק, והרכב תקין.
היו"ר יואב קיש
זה אחרי שהתקבלה תלונה של אזרח שמזהם?
גבי בן הרוש
נכון.
היו"ר יואב קיש
אתם יכולים להתייחס לזה, המשרד להגנת הסביבה?
אמיר זלצברג
כן, אבל רק לשם ההבהרה, זה לא קשור בכלל לתקנות.
היו"ר יואב קיש
ברור.
אמיר זלצברג
אני אנסה להתייחס לנקודות שהועלו.
היו"ר יואב קיש
אתה יודע מה, בוא נסיים. יש לך עוד דברים, גבי?

אני מסכם את הדברים שהעלית להתייחסות. לגבי חיפה דיברנו וקיבלנו תשובה; לשאלתך בעניין גריטה – מאיזו שנה ומה הפיצוי, והשאלה שלך למה אתם מביאים את האזרח לעשות תרגילים לקבל את ההטבה; והנושא השלישי שלא קשור לתקנות – תלונות של אזרחים שבסוף רק מורידה את האוטובוסים ולא באה לביטוי בשמירה על הגנת הסביבה. סיכמנו?
גבי בן הרוש
סיכמנו. במילה אחת, אדוני, השר לשעבר גלעד ארדן עם ראש עיריית חיפה פנו למשרד להגנת הסביבה ולמשרד התחבורה לתת לנו לעבור דרך המנהרות האלה. אם כבר מדברים על זיהום אוויר - -
היו"ר יואב קיש
שמענו. ההערה עלתה למנכ"ל המשרד. זה נושא תקציבי, ובעניין הזה הוא ינסה להיערך לזה.

כן, בבקשה.
אמיר זלצברג
אני מציג את מענקי הגריטה פה. זה הופיע גם ב-RIA. לא הצגנו את ה-RIA, אבל זה מאוד חשוב. מענקי הגריטה נעים בין 5,000 שקל- -
היו"ר יואב קיש
איפה אני רואה את זה?
אמיר זלצברג
בטבלה מס' 4 בדוח השפעת הרגולציה. אם מדובר במיניבוס קטן בתקן יורו 0 עד יורו 2, זאת אומרת עד שנת ייצור 2000 מענק הגריטה יהיה 5,000 שקלים - -
היו"ר יואב קיש
רגע, אני תכף מצטרף אליך.
אמיר זלצברג
זה נמצא גם באינטרנט.
היו"ר יואב קיש
באיזה עמוד זה?
אמיר זלצברג
בעמוד 13.
היו"ר יואב קיש
אני רואה. אתה רצית לראות את המספרים. אז, א', אני מבקש שתפיצו את זה - -
אמיר זלצברג
זה הופץ. זה באינטרנט, זה באתר הוועדה וגם הצגנו את זה במועצת המובילים.
היו"ר יואב קיש
תן לי דוגמה לשורה אחת כדי שנראה איך זה עובד. אם למשל יש רכב להסעת מעל שמונה נוסעים במשקל כולל עד חמישה טון בתקן יורו 3, שנת ייצור 2005-2001. מענק הגריטה שהוא יקבל זה 8,000 שקל?
אמיר זלצברג
נכון מאוד.
היו"ר יואב קיש
מחיר הרכב בתקנון יורו 4 – 33 אלף.
אמיר זלצברג
האמת היא שזה כבר חלק מהניתוח של השפעות רגולציה. הדבר הפשוט שצריך להבין - -
היו"ר יואב קיש
כמה מענק גריטה הוא מקבל היום? או שהוא לא מקבל.
אמיר זלצברג
היום הוא לא מקבל. היום הוא יכול לקחת את הרכב ולמכור אותו לחלפים. במקרה הטוב על רכב מיניבוס כזה הוא יקבל - -
היו"ר יואב קיש
כשהוא מוכר לחלפים הוא מקבל מענק גריטה?
אמיר זלצברג
לא, לא. היום אין מענקי גריטה.
היו"ר יואב קיש
אחרי שהתוכנית תיכנס הוא יכול למכור חלפים ולקבל מענק גריטה.
אמיר זלצברג
כאשר התוכנית תיכנס הוא יצטרך לקחת את הרכב לאתר מורשה שקשור בחוזה עם המשרד להגנת הסביבה. הוא יקבל מענק בתשלום ממשרד הרישוי, מהמדינה, והרכב עצמו יפורק.
היו"ר יואב קיש
אז אני רואה שמענקי הגריטה נעים בין 5,000 שקלים למקסימום 22 אלף שקל. כמובן, אם הרכב ישן, מ-2000 ומטה המענקים קטנים יותר; ואם הרכב הוא מ-2005-2001 המענקים גבוהים יותר. אין הבחנה אם רכב הוא מ-99' או מ-95'. מעל 2006 אנחנו כבר בתקן יורו 4, ובגלל זה זה לא נכנס?
אמיר זלצברג
אמת.
יצחק צרויה
יש הבחנה בין סוג היורו.
היו"ר יואב קיש
יש הבחנה בין יורו 3 לבין יורו 2-0.
אמיר זלצברג
נכון.
היו"ר יואב קיש
אבל זה בגלל שזה משנת 2000. אז 2000 חותך גם את השנה וגם את היורו.
אמיר זלצברג
נכון.
היו"ר יואב קיש
מישהו רוצה לשאול שאלות לגבי הטבלה?
רונן חיריק
כן, אני רוצה להגיד כמה מילים.
היו"ר יואב קיש
מה שמך?
רונן חיריק
רונן מארגון חברות ההסעה.
היו"ר יואב קיש
אני אתן לך לדבר אחר כך. השאלה אם יש משהו לגבי הטבלה הזאת.
רונן חיריק
לגבי הטבלה יש המון דברים שחבל שאתם מתקצבים אותם ולא ישתמשו בהם. זה מכמה סיבות: רכב להסעת נוסעים – עד עשר שנים אנחנו משתמשים בו, ומעל עשר שנים הוא לא שווה לחברות ההסעה. כי אנחנו עובדים עם משרד החינוך. במשרד החינוך התקנה היא שרכב יכול להסיע עד עשר שנים. זאת אומרת ניקח את התקציב הזה וננצל אותו שאף אחד לא ישתמש בו ולשלול לנו ממקום אחר.
היו"ר יואב קיש
אבל אולי מישהו אחר שעושה פרטי קטן לא מהחברות - -
רונן חיריק
אין כזה דבר.
היו"ר יואב קיש
אין כזה דבר? רק אתה קיים בשוק?
רונן חיריק
זה חאפרים שעובדים ועושים הסעות - -
היו"ר יואב קיש
הוא עושה הסעה בניגוד לחוק?
רונן חיריק
כן.
היו"ר יואב קיש
למה?
רונן חיריק
אלה שנוסעים למחסומים ולוקחים עובדים עם אישורים ובלי אישורים ואסור להם להסיע אותם בשכר. הם חאפרים חד-משמעית.
גבי בן הרוש
אבל אתם מוכרים להם את הרכבים. בגלל שמשרד החינוך הגביל לעשר שנים מוכרים אותם לקבלנים, והם ממשיכים, לזהם ואין שליטה עליהם.
רונן חיריק
אבל הם לא רשומים בחברות ההסעה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. נדבר על זה בהמשך.
אמיר זלצברג
רק לדייק. במכרזים של משרד החינוך לרשויות מקומיות וגם במשרד הביטחון להסעת חיילים יש מגבלה לעשר שנים. יש מקומות שבהם אין מגבלה. יש בתלמודי תורה, יש אצל הבדואים – כל מיני כאלה שמסיעים, ויש גם אנשים פרטיים שיש להם רכבים והם לא מאוגדים.
היו"ר יואב קיש
אז חוץ ממך יש עוד רכבים, וכנראה גם לא כל הרכבים שאתם גומרים איתם הולכים לגריטה. חלק גם נמכרים משומשים בשוק, והם הרכבים שאנחנו רוצים לטפל בהם. לכן דווקא האינטרס קיים במקום הזה, ואני לא הייתי מסתכל על זה כעל תקציב שלא ימומש.

עוד הערות לגבי הטבלה?
גבי בן הרוש
אדוני היושב-ראש, תן את התקציב הזה של המסנן, ואתה תראה שאנשים באופן טבעי יעמדו בתור לגריטה.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי.
גבי בן הרוש
המסנן הזה עולה כמעט 6,000 יורו עם ההתקנה.
היו"ר יואב קיש
20 אלף שקלים.
גבי בן הרוש
זה מה שהצעתי למשרד. האמן לי, אני הראשון שאסתובב עם פלאיירים ואעודד להתפטר מהמסננים האלה.
היו"ר יואב קיש
אבל לא הבנתי מה אתה אומר.
גבי בן הרוש
אני מדבר על המענק.
היו"ר יואב קיש
יותר גריטה פחות מסננים? זה מה שאתה אומר?
גבי בן הרוש
לדעתי, הכי טוב.
אמיר זלצברג
אני רוצה להסביר שזה פתוח בפני בעל הרכב. הוא לא חייב ללכת באיזשהו מסלול. ולנו יש גם גמישות. אם נראה שיותר אנשים באים לגריטה - -
היו"ר יואב קיש
מה שהוא אומר לך שיכול להיות שלך אישית או במעגלים שאתה מכיר רוב האנשים ירצו לגרוט. אבל יש אנשים שאולי המשמעות של גריטה היא כבדה מאוד תזרימית, והוא יעדיף לקבל מסנן ובטח אם נותנים לו אותו עם כל העלות שלו, ואז הוא ישרוד עוד כמה שנים. אני דווקא שמח לשמוע על הגמישות הזאת.
גבי בן הרוש
בשבוע שעבר הייתה לי שיחה עם בעלי משאיות ישנות שפנו אליי ושאלו, מה קורה. אמרתי, יש חוק מ-2011,שאף אחד לא ייתמם. שאלתי, למה אתם לא זורקים את הרכבים? אז אמרו לי, יש לנו מנוף שמותקן – חבל. אבל אם הוא מקבל מענק כזה הוא נותן דמי קדימה או מזמין רכב ומתקדם.
לירון אדלר מינקה
אבל הייתה חלופה של סבסוד, לא של 100% מהמסנן, אלא ש- - - הוא חלק מהמסנן. ואז יש יותר כסף לגריטה.
היו"ר יואב קיש
אם זה ב-RIA אני רוצה אחר כך הצגה נפרדת של ה-RIA, ואז נדבר על ה-RIA באריכות. אנחנו נמשיך עם הדוברים. מהי התייחסות המשרד להגנת הסביבה לגבי תרגילים לקבל את ההטבה? הוא צודק. יש מישהו שמחזיק עשרה רכבים עם מחזור של חמישה מיליון שקלים, שניים מהם בבעיות, אז מחר הבן והבת שלו יקנו את הרכבים, ועכשיו תיתנו להם 100% מימון.
אמיר זלצברג
אני אגיד שני דברים על זה: דבר ראשון,מבחינת הגריטה אין מגבלה. כל מי שיש לו צי רכב גדול הוא זכאי. הנושא שאתה התייחסת אליו הוא רלוונטי רק למסנן. יכול להיות שיעשו דברים כאלה. דבר ראשון, זה אומר שהוא יצטרך לעשות העברת בעלות; שנית, יש אצלנו תנאי שהוא חותם על הצהרת רואה חשבון שהרכב משמש רק אותו, אז הוא יצטרך למצוא רואה חשבון שיסכים לרמאות הזאת - -
היו"ר יואב קיש
הוא לא יכול להגיד שהוא קונה את זה ומשכיר את זה לחברה? הוא לא חייב להיות המפעיל של הרכב.
אמיר זלצברג
בתנאים של קבלת התמיכה הוא צריך לחתום שהוא באמת משתמש ברכב או שהרכב משמש אותו וכך הלאה. אני לא אומרת שזה - - -
היו"ר יואב קיש
אה, אם הוא מחזיק רכב ונותן למישהו אחר להשתמש בו הוא לא רשאי לקבל את המימון? הוא קנה רכב ומחזיק אותו, ונותן למישהו להשתמש.
אמיר זלצברג
בעל הרכב יכול לפנות לקבל את המענק. יתר על כן אם הרכב בשעבוד או בעיקול הוא לא יוכל לקבל מענק גריטה עד שהוא יסיר את זה. זה אני אומר ללא קשר.
היו"ר יואב קיש
זה ברור.
אמיר זלצברג
אני לא אומר שזה bullet proof ומוגן, אבל בסופו של דבר אתה עושה תוכנית כזאת, אתה שם את הבקרות שקיימות - -
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת אתם תמנעו ככל האפשר את התרגילים.
אמיר זלצברג
כן.
היו"ר יואב קיש
אני עובר ליער אמיר, בבקשה.
יער אמיר
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני מפורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות. ראשית אני רוצה לברך את המשרד להגנת הסביבה על המהלך הזה. כל פעולה למאבק בזיהום האוויר ולצמצום זיהום האוויר היא חשובה ומבורכת, ומצדנו אנחנו רואים את עצמנו שותפים לקידום המהלכים האלה. לצערי, אנחנו לא רואים מענה הולם, לדעתנו, מהצד השני, וכמו ש"אגד" ציינו לגבי המשולש שהם פועלים בו עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה, אנחנו לא חושבים שאנחנו לאותו שיתוף פעולה.

לא הייתה איתנו התייעצות לגבי התקנות האלה. לא קיבלנו נוסח מוקדם, לצערנו.
היו"ר יואב קיש
יש עכשיו נוסח. ראית אותו.
יער אמיר
ראיתי אותו היום בבוקר.
היו"ר יואב קיש
אז זאת ישיבה ראשונית, ותהיה עוד ישיבה, וזה בסדר. תוכלו גם לישיבה הבאה.
יער אמיר
אני מדבר באופן כללי. פנינו למשרד להגנת הסביבה מספר פעמים בנושאים של קידום הכנסת רכבים חשמליים למערך התחבורה הציבורית. לצערנו, כרגע זה לא מסתייע, ואני אשמח אם המשרד יוכל למצוא את התקציב המתאים כדי לעודד רכש נוסף של אוטובוסים חשמליים.

לגבי התקנות הספציפיות אני רוצה להגיד שכמו ש"אגד" ו"דן" ציינו תוכניות ההצטיידות של חברות התחבורה הציבורית נגזרות ממשרד התחבורה וממכרזים להפעלת תחבורה ציבורית שהחברות מתמודדות בהן - -
היו"ר יואב קיש
כמה רכבים אתה מייצג?
יער אמיר
כ-5,000.
היו"ר יואב קיש
כמה מתוכם בקטגוריה הבעייתית?
יער אמיר
כמה עשרות בודדות. אלה רכבים שאמורים לצאת משירות במהלך 2018 -2019.
היו"ר יואב קיש
מה זאת אומרת לצאת שוב – גריטה?
יער אמיר
או שהחברות מוכרות אותם במרבית המקרים לחו"ל ובדרך כלל זה גריטה.
היו"ר יואב קיש
יש מכירה לשוק מקומי?
יער אמיר
כמעט שלא. אם כן זה מספרים זניחים בודדים, אחוזים בודדים.
היו"ר יואב קיש
אבל עדיין אותם אחוזים בודדים זה רכב בעייתי שיצטרך לקבל טיפול.
יער אמיר
הוא יצטרך לקבל מסנן. ברוב המקרים הם נגרטים. אם לא, הם נמכרים לחו"ל, ואם כן נשארו כמה אוטובוסים בודדים שאולי יימכרו לשוק המקומי. אני לא יכול להגיד בוודאות שלא כי אני מייצג שבע חברות היום שמפעילות כ-5,000 אוטובוסים.
היו"ר יואב קיש
אז גם מבחינתכם לוחות הזמנים זה נושא, ואם היה מדובר בשנתיים לא הייתה לכם בעיה.
יער אמיר
נכון.

פשוט יש כמה מכרזים שאמורים להסתיים וכמה חדשים שאמורים להיכנס במקומם. יש בהם כמה רכבים ישנים ברמת תקן יורו 3. לדעתי, מתחת לתקן יורו 3 לא מופעלים. אנחנו צריכים הערכה לגבי כמה רכבים בודדים.

עוד סוגייה אחת – גבי דיבר על הוראות צמצום זיהום אוויר ותלונות ציבור. הדבר הזה מטיל עול מאוד כבד על התחבורה הציבורית - -
היו"ר יואב קיש
על זה באמת לא דיברנו.
יער אמיר
- - כיוון שכל אזרח שמתקשר וטוען שרכב פולט עשן ומזהם אוויר החברה מייד מחויבת להשבית אותו ולבצע תחזוקה תוך שלושה ימים. הדבר גורר הרבה מאוד בעיות בתפעול השוטף של התחבורה הציבורית. אם אוטובוס נעלם מהצי כי הוא צריך בדיקות זה דורש בעיות - -
היו"ר יואב קיש
אתה יכול להתייחס לזה, בבקשה?
יער אמיר
אני רק אציין עוד נקודה בהקשר הזה. יש סוגייה שהיא לא פחות חשובה של תלונות חוזרות. זאת אומרת רכב שהתלוננו עליו, נבדק, נמצא תקין וממשיך לפעול – אם תוך פרק זמן קצר מתקבלת עוד תלונה שוב חייבים להשבית אותו ולבצע את הבדיקה. אנחנו נשמח אם תהיה אפשרות להרחיב את פרק הזמן בין תלונה לתלונה שבה נדרש לבדוק את הרכב.
היו"ר יואב קיש
מה היום פרק הזמן?
יער אמיר
אין פרק זמן. זאת אומרת אם רכב ביצע בדיקה, ולמוחרת הוא קיבל תלונה הוא שוב צריך להיכנס לבדיקה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להתייחס לזה. קודם כול הבנו את נושא הזמן. הבעיה אצלך פחות חמורה מאשר אצל "אגד", לפחות במספרים, לפי מה ששמעתי. הנושא שכבר עלה קודם הוא מה קורה ואיך מתייחסים בעניין הזה לתלונות ציבור על זיהום אוויר ברכבים כבדים.
אמיר זלצברג
אני אתייחס רק לגבי הנושא הזה. צריך להבין שהציבור היום מאוד מודע לעניין הזה, וכשהוא רואה אוטובוס שפולט עננים של עשן שחור או משאית שפולטת עשן, אנשים מאוד מודעים לנושא הזה, והם רוצים להתלונן ושהנושא יטופל.
היו"ר יואב קיש
אתם מתלוננים על רכבים כבדים שנמצאים שמישים, אבל יש גם רכבים שנמצאים לא שמישים בעקבות התלונות. מה שיעור הרכבים הלא שמישים שמורדים בעקבות זה?
יער אמיר
יש לי הנתונים שמצאתי בנושא הזה. אם תרשה לי דקה לשלוף אותם.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. בינתיים אמיר ימשיך.
אמיר זלצברג
אצלנו כשאנחנו עוצרים כלי רכב בצד הדרך ובודקים מי תקין ומי לא תקין באמצעות בדיקת מעבדה, לא באמצעות הבדיקה שבן אדם רואה עשן שחור – כאשר אנחנו באמת מכוונים לכלי הרכב הישנים יותר, הדיזלים הישנים האלה, אנחנו מגיעים גם ל-20% כלי רכב שאינם תקינים שגם אם היו מגיעים למכון רישוי הם לא היו עוברים.

בנוסף לנו מאוד חשוב לערב את הציבור באכיפה. אני לא יודע כמה נתקלת בניידת שלנו, אבל יש בסך הכול שבע ניידות כאלה. ברגע שאתה משלב את כל הציבור במערך הפיקוח והאכיפה זה נותן מכפלת כוח מאוד משמעותית. גם כל אחד יודע שאם הוא רואה במראה האחורית שלו עשן שחור יוצא או כתם של פיח סביב האגזוז שלו הוא יודע שהוא צריך לטפל בזה, כי לא רק אם שוטר יתפוס אותו, אלא גם אם אזרח מודאג יראה הוא יוכל לטפל בזה.

דבר נוסף כל מה שהם נדרשים לעשות אם הם מקבלים תלונה על עשן זה לבדוק; לגשת תוך שלושה ימי עבודה. הם לא צריכים להשבית מייד את הרכב. הם צריכים להגיע תוך שלושה ימי עבודה ולבצע בדיקה במכשור במעבדה. לחלק מהם יש המכשור אצלם בבית. ל"אגד", ל"דן" יש המכשור אצלם בבית, וחלק מהם הולכים למכון רישוי, ומבצעים את בדיקת העשן הזאת. אם הרכב תקין אז לא צריך לעשות כלום; אם הוא לא תקין צריך לתקן אותו או להשבית אותו.
היו"ר יואב קיש
אמיר, כל מה שאמרת נכון, אבל אני מסייג את זה בדבר אחד – המהות. אם מתוך אלף תלונות אחד נמצאת מוצדקת אז כל מה שאמרת לא רלוונטי, ואלף פעם הטרדנו נהגים ועשינו בעיות. ואם זה להפך – 200 מתוך 1,000 אז כן? אני אומר, הפרופורציה הוא המשקל החשוב. כי אם בסוף אנשים רואים בעיניים משהו בעייתי ומתלוננים – ועזוב את "אגד" ו"דן" שעושים את זה בתוך הבית – אבל גם זאת השקעה בזמן וכסף. כל מה שאמרת נכון ועושה שכל, אבל אם בסוף זה הופך להיות מטרד שאין בו תועלת ולא מביא לתוצאה אמיתית אז אולי זה מיותר.

נשמע את המספרים.
יער אמיר
אדוני היושב-ראש, אנחנו ניתחתנו את הנתונים לשנת 2016. ניתוח של שנת 2017 עוד לא הספקנו לבצע. בנתונים שנמצאים אצלי אחוז התלונות המוצדקות הוא 3%.
היו"ר יואב קיש
וכמה תלונות היו?
יער אמיר
למעלה מ-200. כ-240.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת 240 התקשרו והתלוננו על רכב כבד, ומתוכם כשבעה רכבים הורדו בעקבות הבדיקות.
גבי בן הרוש
אדוני, ברשותך, אני ביקשתי מ"אגד" לא לבדוק במוסכים שלהם כי זה לא אמין, אלא במוסכים חיצוניים. הם עשו את זה, והם הביאו לי את האישורים שהרכב תקין.
היו"ר יואב קיש
"אגד", מה השיעור אצלכם?
ניר לנדאו
אני לא - -
היו"ר יואב קיש
אין לך פה המספרים?
ניר לנדאו
אין לי פה המספרים.
אמיר זלצברג
אני רוצה להגיב על זה כי הנתון שיער אמר – הם הציגו לנו אותו באמת. אולי זה לא המקום המתאים לפתוח את הסוגייה הזאת, אבל חלק מציי הרכב שהוא מייצג ביצעו את הבדיקה הזאת לא כנדרש. במקום לבצע את הבדיקה באמצעות מכשור הם ביצעו את הבדיקה באמצעות קצין תחבורה שהסתכל רק באופן ויזואלי, והוא החליט על דעת עצמו אם כן או לא. היו מקרים שזה נמצא בהליכי אכיפה. לכן אני לא חושב שהנתון הזה - -
היו"ר יואב קיש
זה נכון?
יער אמיר
המספרים האלה לא כוללים את החברות שאתה התייחסת אליהם.
היו"ר יואב קיש
כל בדיקה כזאת מ-240 בדיקות זאת בדיקה ממוחשבת?
יער אמיר
בדיקה במכון רישוי מורשה.
אמיר זלצברג
זה לא הנתונים שהגיעו אלינו.
היו"ר יואב קיש
איזה מספרים אתה מכיר? על הכביש אתה מגלה 20% שזה הרף הגבוה. מה אתה מגלה?
אמיר זלצברג
כשאנחנו מטרגטים את הישנים אנחנו מגיעים ל-20%. אולי אבי גלנצר יודע להגיד ב"שלוף" – מתוך כלל כלי הרכב שמגיעים לבדיקת רישוי 5% נכשלים על זיהום אוויר?
אבי גלנצר
אני יושב-ראש איגוד מכוני הרישוי בישראל. מכלל הרכבים שמגיעים לרישוי ברכב בנזין הכישלונות הם כ-9%. מאוד דומה לאירופה, דרך אגב. ברכבי דיזל – בסביבות 11%. אני רוצה לציין שהרבה מאוד מהרכבים שמגיעים בעקבות תלונות או הורדות מהכביש לרוב הם מטופלים בטרם הם מגיעים למכון הרישוי.
היו"ר יואב קיש
מה זה "מטופלים"? שמים להם מסנן?
אבי גלנצר
לא.
אמיר זלצברג
תחזוקה. מתקנים אותם.
אבי גלנצר
לוקחים אותם למוסך, מנקים את המסננים או מכוונים את מערכות ההזרקה.
היו"ר יואב קיש
ואז זה משפיע?
אבי גלנצר
בוודאי זה משפיע על תוצאות הבדיקה.
אמיר זלצברג
יש לזה חשיבות מאוד גדולה. אם בציבור הכללי ברכבי דיזל 11% מכלי הרכב שמגיעים לטסט נכשלים בגלל זיהום אוויר אז הנתונים על האוכלוסייה שהציבור התלונן עליה שהיא מעשנת, שהיא רק 3% לא תאמו לזה.
היו"ר יואב קיש
אבל אז מה שהוא אומר מסביר את זה.
יער אמיר
אמיר, אתה שוכח שבקרב החברות שבפורום הרוב המכריע של הרכבים הוא מדגם יורו 5.
גבי בן הרוש
5 ו-6.
יער אמיר
זאת אומרת אחוז הזיהום אמור להיות נמוך אצלם.
אמיר זלצברג
זה נכון. יורו 5 או 6 - -
היו"ר יואב קיש
אני יכול להגיד שיכול להיות שההסבר הוא בעקבות הטיפול או מה שעושים, ואז מורידים כי אז הייתי מצפה לקבל לפחות את אותם 10%-9%.
יער אמיר
ההבדל הוא שחברות התחבורה הציבורית הפרטיות - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי. מה שאמרת כרגע לגבי הרכבים. אבל זה לא רק זה. אתה אומר שהצי שלכם חדיש יחסית, ולכן אתם גם לא ב-10% בסטנדרט. אתם סביב 3% גם ככה. מכיוון שזה נשמע מהלך משמעותי הייתי מנסה לחשוב אם רכב שקיבל תלונה ועבר בדיקה במכון חיצוני, אולי לתת לו פטור של כמה חודשים מתלונות אחרות.
יער אמיר
אנחנו מבקשים שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
זה נראה לי סביר. לא צריך להחזיר אותו כל יום למכון.
קריאה
זה גם עלויות.
היו"ר יואב קיש
זה ברור שיש הרבה דברים שבאים עם זה.
קריאה
זה גם תלונות אנונימיות.
היו"ר יואב קיש
לישיבה הבאה שנדון בתקנות אני מבקש מהמשרד להביא נושא נוסף. אני לא רוצה לבטל את התלונות של הציבור. הן חשובות גם במודעות הכללית. בסופו של דבר זה מהלך שתורם להפחתה. אבל אני רוצה להקל על החברות ולאפשר לוודא. אבל רק רכב שנבדק במכון מורשה שנמצא תקין אז כל התלונות שיגיעו בשלושת החודשים לאחר מכן לא ידרשו בדיקה נוספת. נראה לי הגיוני. אם יש לכם התייחסות לזה, תתייחסו.

אני ממשיך עם הדוברים. איזבלה קרקיס, משרד הבריאות, בבקשה. ראיתי שהשר הביא חתימה.
איזבלה קרקיס
שלום לכולכם. שמי ד"ר איזבלה קרקיס, מנהלת המחלקה לאפידמיולוגיה סביבתית במשרד הבריאות. אני רוצה להדגיש את המשמעות של המהלך לבריאות הציבור. הביסוס של החישובים וההצדקה של התהליך הוא על בסיס חלקיקים שהם המטרד החשוב ביותר של זיהום האוויר, והוא מקושר במחקרים לתחלואה כרונית. חלק מהמחקרים בוצעו גם בארץ, ואנחנו מסתמכים גם על המחקרים שבוצעו בחו"ל. אחד המחקרים שבוצעו בארץ על אוכלוסיית הילדים מצביעה על קשר מאוד משמעותי לקרבה של כבישים גדולים לתחלואה במערכת הנשימה בילדים. חשוב לציין שזאת תחלואה מאוד קשה ומשמעותית, וזה עומס על כלל האוכלוסייה במדינה. החלקיקים הנשימים מוגדרים כחומר מסרטן. להגדיל את התחלואה והסיכון של כל האוכלוסייה בארץ.

לפי ארגון הבריאות העולמי, החלקיקים הנשימים מוגדרים מסרטנים, וכאן החשיבות של הטיפול בחומר הזה כדי להקטין את החשיפה ואת הסיכון של התחלואה בקרב הציבור בארץ. על סמך הנתונים האלה אנחנו תומכים במהלך, ולדעתנו, זמן שנלקח כאן כדי לשפר ולהכניס לתוקף את כל התקנות האלה הוא חשוב. האוכלוסייה ממשיכה להיות חשופה, וצריך להביא את הנתונים בחשבון ולהקטין את החשיפה של האוכלוסייה באופן כללי.

לגבי אזור נקי מזיהום אוויר – יחד עם המשרד להגנת הסביבה עבדנו על הנתונים של שלושת האזורים הגדולים בארץ – חיפה, ירושלים ואזור תל-אביב הגדולה. לדעתנו, כל המהלך הזה חיובי מאוד להורדת תחלואה וסיכונים בריאותיים באוכלוסייה. כך שלדעתנו, ככל שימהרו בהכנסה של האזורים זה לטובת האוכלוסייה, ואנחנו נתמוך בתהליך.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. רונן חיריק, ארגון חברות ההסעה, בבקשה.
רונן חיריק
בנוסף למה שהוא ביקש ואישרת לגבי שלושה חודשים, יש רכבים שעושים היום טסט, והם יהיו פטורים כי בטסט בודקים להם גם זיהום אוויר. אז שיהיה אפשרי שבמשך אותם שלושה חודשים נוכל לתת ניירת שהרכב ביצע טסט ועשו לו בדיקת עשן, וזה תקין, ושזה יתפוס, והוא לא יצטרך גם במסגרת הזאת לעשות בדיקה נוספת.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שזה אותו דבר ממילא.
רונן חיריק
חד-משמעית.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת גם אם הוא עשה טסט ובדקו אותו אז זה אמור להיות רלוונטי לפחות לשלושה חודשים. לצורך העניין כל בדיקה – בטסט או בעקבות זה – תיתן פטור לשלושה חודשים מתלונה אחרת. אני לא רוצה שתחליטו עכשיו. תבחנו את זה. אבל חשוב לי שלדיון הבא תגיעו עם זה.
רן סלבצקי
אבל רק לעניין תלונות ציבור. אם עצרנו ניידת ובדקנו - -
היו"ר יואב קיש
רק לעניין תלונות ציבור.
ישראל דנציגר
חברים, קיבלנו את בקשת יושב-ראש הוועדה. בשביל הפגישה הבאה נבדוק איך אפשר עדיין לקבל את קבילות הציבור כי זה חשוב, אבל לראות איך מקלים עם האנשים שתחתיהם. נבדוק אצלנו ונחזור עם תשובה.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. תודה רבה. עוד משהו?
רונן חיריק
חברות ההסעה הפרטיות מחזיקות היום כ-18,800 רכבים מסוגים שונים: אוטובוסים, טרנזיטים מכל מיני סוגים. אני מבקש אם נוכל להיפגש עם המשרד להגנת הסביבה כדי לגבש ולראות את הדברים מקרוב יותר כדי שנוכל להתייעל ולעמוד בסטנדרטים.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. כמה רכבים בעייתיים יש לכם מתוך 18,800? אם כל הרכבים הם מתחת לגיל 10 אז אין לך בעיה בעיקרון.
רונן חיריק
אבל עדיין יש בעיה עם אוטובוס שהוא בן 9-8 שנים. יש גם נושא של עלויות של אוטובוס. אוטובוס בן 10 שנים, כמעט אין לו מחיר. המדינה מאפשרת לנסוע באוטובוס, אבל לא להסיע במשרד הביטחון ובמשרד החינוך מעל 10 שנים, אבל היא מרשה אוטובוס שינוע בכבישים עד 20 שנה. בדרך כלל האוטובוסים האלה לא נוסעים 20 שנה בכבישים. אפשר לעשות בדיקה.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי מה אתה רוצה.
רונן חיריק
מה יקרה עם אוטובוס שהם בני שבע שנים?
היו"ר יואב קיש
אבל מה הבעיה שלהם? הם לא מזהמים. הם יורו 5, לא?
רונן חיריק
יורו 6 זה רק מ-2016.
אמיר זלצברג
הם לא תחת התוכנית הזאת.
רונן חיריק
הם עושים איזשהו זיהום ואף אחד - -
היו"ר יואב קיש
הם לא ישנים, לא מוגדרים בזיהום. הם לא ב-15 אלף, הם ב-70 אלף?
אמיר זלצברג
גם לא.
היו"ר יואב קיש
אז אתם לא שם.
רונן חיריק
אנחנו בכל מקרה לא שם. אוטובוס עד 10 שנים בכלל לא בקטגוריה. הוא לא מזהם, הוא יכול להיכנס לכל מקום.
היו"ר יואב קיש
מי את, גברתי?
חגית נובו
אני חגית מהמשרד להגנת הסביבה.
היו"ר יואב קיש
תפקידך?
חגית נובו
אני עובדת עם אמיר באגף התחבורה. ההשפעה היחידה היא שברישיון הרכב שלכם יופיע שאתם רכב רגיל, ולא רכב פחת זיהום או רכב נקי. זאת ההשפעה היחידה שתהיה מהתקנות האלה.
היו"ר יואב קיש
מי שהצי שלו לא חורג מעל 10 שנים, לצורך העניין לא יהיו לו שום השפעות כלכליות בסיפור הזה. הבנו נכון?
רונן חיריק
כן, תודה.
היו"ר יואב קיש
יצחק צרויה מחברת "דן", בבקשה.
יצחק צרויה
סיימתי.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. מאיה יעקובס, אחרונת הדוברים, מנכ"לית עמותת "צלול".
מאיה יעקובס
תודה רבה. ברכות על התפקיד החדש והחשוב וברכות גם על קיום הדיון הזה. אני יושבת כאן היום בשני כובעים: גם כמנכ"לית עמותת "צלול". הים מושפע מאוד מנושא זיהום האוויר גם בגלל התחבורה. רק בסוף השבוע האחרון התפרסמה כתבה גדולה ב-YNET בנושא ההתחמצנות הימים והאוקיינוסים כתוצאה מזיהום אוויר. בעצם המשמעות היא פחות ייצור של חמצן לרווחת כולנו. לכן גם הנושא של הים הוא מאוד חשוב בנושא של זיהום אוויר.

אבל אני יושבת פה גם כנציגת תושבים כחלק מארגון אזרחי שנקרא "בינוי שפוי". אני אחת המובילות שלו. "בינוי שפוי" נועד לטפל בכל מה שקשור בתכנון ובבינוי בארץ בכלל, והנושא של תחבורה ציבורית בפרט עומד בסדר העדיפויות שלנו. הדיון כאן הוא מאוד חשוב. אנחנו חיכינו הרבה מאוד זמן שיהיו דיונים בנושאים האלה כאן. לצערי – אבסורד שאני אומרת את זה כצערי, אבל מחר יש עוד דיון בנושא של תחבורה בוועדת כלכלה, ולכן הנושא החשוב ביותר - -
היו"ר יואב קיש
באיזה נושא?
מאיה יעקובס
- - נושא של תחבורה ציבורית. היה חשוב מאוד, וזה בדיוק עוד לקח לכך שיש היום בעיה גדולה וברורה לרבים שכל הנושא של תחבורה בכלל ותחבורה פרטית וציבורית היא מפגע חמור מאוד, ויש צורך במטה לאומי לפתרון הבעיה הזאת, וצריך להסתכל בראייה מערכתית הרבה יותר גדולה. הנושא של זיהום אוויר כתוצאה מתחבורה לא מתכתב מספיק עם העובדה שהממשלה שמה לעצמה יעד לייבא כמה שיותר רכבים כי זה מבחינתה המפתח לצמיחה. מבחינתם כשמייבאים עוד ועוד רכבים והנושא של הדלק מכניסים 40 מיליארד שקל לקופת המדינה. כמובן, אי אפשר לבטל את הסכומים האלה, אבל לא סופרים מנגד את הנזקים הכבדים מאוד לבריאות הציבור שיש כתוצאה מזיהום האוויר והעלויות הכבדות שיש מאובדן שעות עבודה למשק – מאות אלפי שעות שהולכות לאיבוד בפקקים, תאונות דרכים. יש פה מיליארדים רבים שלא נספרים בצד השני. הייתי שמחה אם אתה תרים את הכפפה בתור חבר כנסת חזק שיש לו קשרים גם במקומות גבוהים בליכוד כדי לייצר כזה מטה לאומי ושיח הרבה יותר גדול והרבה יותר חשוב בנושא הזה.

ברמה פרטנית אין לנו כאן נציגים מעיריית תל-אביב. תל-אביב היא עיר עם בעיות קשות מאוד של זיהום אוויר בגלל תחבורה ציבורית. אנחנו מכירים שבמשרד התחבורה יש להם קשיים מול עיריית תל-אביב שמשום מה לא מאמצים את כל התקנות, המסננים והדרישות של המשרד להגנת הסביבה. בעבר היו ניסיונות להוציא את האוטובוסים הכפולים מתוך העיר מתוך מחשבה שאין להם דרישה ציבורית, ולהחליף אותם במיניבוסים קטנים ולתת גישה שהיא פחות מזהמת בפיח שהם מייצרים, ותיתן מענה טוב יותר לצורך הציבורי. אנחנו נכנסים עכשיו לשנת בחירות לרשויות המקומיות. אחת הבעיות שאנחנו שומעים כבר היום זה שראשי הרשויות המקומיות מפחדים לריב עם הציבור שלא מבין מה המשמעות של נתיבי תחבורה ציבורית. לכן יש סיכוי סביר שיעכבו את הנושא הזה, לפחות בשנה הקרובה שהיא שנת הבחירות המקומיות. חשוב לפעול חזק מאוד מול ראשי הרשויות כדי למנוע עיכובים נוספים בעניין הזה.

בחיפה אנחנו רואים שיש בעיה של הרכבת. תחבורה ציבורית ורכבות בפרט צריכות להיות המענה הגדול ביותר. עיריית חיפה מתמודדת עם סוגייה שבה הרכבת שמתוכננת להיסלל ולעזור בהורדת העומס לא תיתן מענה לרוב הציבור שרוצה לצאת ולהיכנס ולעבוד במרחבים שסבי העיר חיפה ולהגיע לתל-אביב ולמקומות אחרים. יש המון - - -. זיהום האוויר שנגרם מתחבורה הוא נושא מאוד חשוב ואקוטי שיש לו השלכות לכיוונים רבים. חשוב לא לצמצם את זה לתקנות מהסוג הזה, אלא להסתכל על זה ולתת לזה טיפול הוליסטי מבריא בראייה מערכתית.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. היועצת המשפטית, בבקשה.
לירון אדלר מינקה
כמה הערות. לגבי הנושא שנשמע כאן בהתחלה בעניין ההתייעצות עם משרד הבריאות – זה לא רק עניין פורמלי. בעצם כל הסמכות של התקנת תקנות והסמכות של ההתייעצות לגבי תקנות מסוימות היא סמכות שנתונה בסופו של דבר לשרים. כמובן, הגורמים המקצועיים מבינים את הפרטים, והם האנשים המקצועיים. אבל דווקא מתוך זה שאנחנו לא רוצים להשאיר הכול רק לגורמים המקצועיים חשוב – וזה דבר מקובל – שכששר מתחלף והוגשו תקנות על-ידי שר מסוים, והשר התחלף אז השר החדש צריך לחתום. כשיש התייעצות עם שר מסוים והשר התחלף אנחנו רוצים להתייעץ גם עם השר כי יש גם עניינים של מדיניות. אנחנו לא רוצים להשאיר את זה רק בידי הגורמים המקצועיים. ברגע שמתחלף שר בראשות המשרד הדרישה היא לעשות התייעצות עם השר החדש, ולכן זה לא רק נושא פרוצדורלי מנהלי, והוא היה חשוב כדי שהתקנות יונחו על שולחן הוועדה בידיעה שכל השרים השותפים אכן מסכימים לתקנות.
ישראל דנציגר
הבאנו במהירות.
לירון אדלר מינקה
אוקיי.

התקנות הגיעו לעיונינו ממש לקראת סוף השבוע. אלה תקנות שיש להן השפעה כבדת משקל לכל הכיוונים. מצד אחד הן יכולות להביא תועלת סביבתית רבה, ומצד שני ההשפעה הכלכלית שלהם היא לא מועטה. אלה באמת סכומים גדולים מאוד של כסף לכל הגורמים המעורבים ולכל מי שמושפע מהתקנות. לכן צריך להתייחס אליהם בכל הרצינות ולראות שמה שאנחנו מתקינים זה משהו שכולם יכולים לעמוד בו, שהוא סביר מבחינת ההוצאה שאנחנו מטילים על האנשים שעוסקים בתחום. כמה שאנחנו רוצים לשפר את הסביבה צריך לראות שגם מהצד השני אנחנו לא פוגעים יותר מדי באנשים שמעורבים.

אז יש כאן כמה עניינים שצריך לבדוק אם הם מתואמים: גם מול נותני השירות הממשלתיים – צה"ל, כיבוי אש, משטרה – שלא היו פה. אני לא יודעת כמה אתם מתואמים וכמה רכבים יש אצלם, ואיך זה משפיע עליהם.

בעניין החברות הגדולות – אני מבינה, ולפחות זה עלה מה-RIA שהיו הוראות של המשרד להגנת הסביבה, אז לא לגמרי ברור איך התקנות האלה מסתנכרנות עם ההוראות האלה בלוחות הזמנים. כרגע לפי נוסח התקנות, איסור על נהיגה ברכב ישן הוא אחרי שלושה חודשים. לא הוזכר פה הנושא של הרישוי כמו שנאמר כאן. צריך להביא בחשבון את הנושא של רכב מזהם. אנחנו אומרים פה שרכב מזהם לא חייב להתקין מסנן חלקיקים, אלא רק צריך לסמן את עצמו כרכב מזהם. מצד אחד כשאין לנו מספיק אזורי אוויר נקי אין לנו כל כך תועלת בתקנה הזאת. כי כל התועלת של התקנה של רכב מזהם היא רק ברגע שיש לנו אזורי אוויר נקי, אחרת אין לנו תמריץ. מצד שני ככל שיש לנו יותר אזורי אוויר נקי, וכן היינו רוצים לעודד את הדבר הזה אז צריך לשים לב שכל התמיכות הן רק לרכב כבד ישן. אתם אומרים שבחיפה מצאתם פתרון. אני מניחה שלכל מקום ימצאו את הפתרון, אבל השאלה אם יש צפי לדבר הזה - -
היו"ר יואב קיש
הגריטה זה לכולם, לכל ה-80 אלף. רק המסנן.
אמיר זלצברג
זה לכל הכבדים.
היו"ר יואב קיש
רק המסננים. המימון המלא למסננים.
לירון אדלר מינקה
המסננים נכנסים רק לרכב כבד ישן, אבל מענקי הגריטה הם לרכב מזהם?
אמיר זלצברג
כן, גריטה היא לרכב כבד ישן.
היו"ר יואב קיש
רק ל-15 אלף?
לירון אדלר מינקה
לא לרכב מזהם.
היו"ר יואב קיש
רק ל-15 אלף?
חגית נובו
ללא תלות בסוג הבעלות על הרכב או במחזור עסקים. זאת הייתה הכוונה.
היו"ר יואב קיש
אבל זה רק 15 אלף. אז את צודקת.
לירון אדלר מינקה
יש עניין פה בנושא של רכב מזהם גם מהבחינה שרכב יכול לא להיכנס לעיר. גם בחיפה אני מניחה שהבעיה הזאת עלתה. גם אמרו פה שזאת עיר נמל. אני מניחה שרכבי שירות לא באמת יכולים לא להיכנס לעיר. לכן המסנן הוא משהו שהם צריכים להביא בחשבון. אפשר גם לא לתת תמיכות, ולהגיד שזאת החובה ובה צריך לעמוד, אבל אז צריך לראות איך עושים את זה בצורה מדורגת. התקנות לא נוגעות כאן לגמרי בזה. רכב מזהם תמיד תלוי במהלכים שיתרחשו בהמשך, אבל צריך להביא את הדברים האלה בחשבון של הצפי – תוך כמה זמן רוצים בתל-אביב, תוך כמה זמן רוצים בירושלים – כדי שתהיה משמעות לתקנות האלה. אני רק מאירה את הדברים באופן כללי.

לגבי ה-RIA – היושב-ראש ביקש לדבר על זה בנפרד. הוצגו שם כמה חלופות. האמת שלנו עלו שאלות, למה נבחרה חלופה אחת ולא חלופה אחרת שהוצגה שם. לגבי הסדרה בעולם – תואר שם באופן כללי, אבל היינו רוצים לדעת לגבי סוגים של חוקים ותקנות שיש בעולם. אלה גם חלק מהחובות שנובעות מחוק אוויר. יש לנו עוד הערות לנוסח של התקנות גם לגבי סוג הענישה. נעשה עבודה מול המשרד עד הדיון הבא שהיינו שמחים לעשות גם לפני הדיון הזה, אבל שוב בגלל קוצר הזמנים.
היו"ר יואב קיש
תודה.
רן סלבצקי
אפשר להתייחס לחלק מההערות?
היו"ר יואב קיש
אנחנו נעשה את הכול בדיון הבא.
קריאה
תהיה עבודה מקדימה, אני מבין.
היו"ר יואב קיש
כן, ברור.

ראשית אני רוצה לברך את המשרד להגנת הסביבה על עבודה מאוד חשובה. המלחמה בזיהום מצילה חיים. זה פחות סקסי מתאונות דרכים, אבל לא פחות חשוב.
גבי בן הרוש
אז למה זה לא בכל הארץ, אדוני?
היו"ר יואב קיש
סליחה, לא להפריע עכשיו.

אני רוצה להתייחס לכמה דברים שעלו פה בדיון, ובדיון הבא כבר נקריא את התקנות, ואני מקווה שתהיה נוכחות יותר משמעות של חברי כנסת. נשתדל לא לעשות את זה ביום ראשון, אלא ביום שיהיו יותר חברי כנסת. בעיקרון כמה דברים: ראשית תציגו את ה-RIA. זה יהיה הדבר הראשון שנתחיל איתו. אני מקווה שעד אז יהיה הסדר עם כיבוי אש וכל מה שנשאר פתוח; הנושא הכי משמעותי, להבנתי, מעבר ל-RIA ולמשמעויות הכלכליות על המגזר האזרחי זה לוחות זמנים. אין ספק שיש פה טרייד-אוף, שמצד אחד אנחנו כמה שיותר מהר מרוויחים את הרווחים שלנו בחיי אדם מול העומס שאנחנו מטילים על המגזר העסקי. זה יהיה מהות הדיון. עוד לא ראיתי את לוח הזמנים שהצעתם, אבל אני בהחלט יכול להבין את הבעיות שלוח זמנים קצר מדי יכול להטיל קושי משמעותי מאוד על המגזר האזרחי והעסקי, ואנחנו כמובן נתחשב בכל הגורמים בדיון הבא. לדעתי, לשם אנחנו נתנקז. כמו שאמרנו, תנו לנו גם תשובה על תלונות ציבור לגבי רכב שעבר במכון מורשה בדיקה, אם לתת לו גרייס של שלושה חודשים לבדיקה חוזרת.

תודה רבה לכולם. תהיה עוד הזדמנות לדבר גם בסיבוב הבא. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים