ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/02/2018

מעקב אחר יישום מסקנות ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-25OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 559

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, כ"ח בשבט התשע"ח (13 בפברואר 2018), שעה 12:35
סדר היום
מעקב אחר יישום מסקנות ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

עודד פורר
מוזמנים
חיים הלפרין - מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה, משרד החינוך

ציפורה ליזרוביץ - מדריכה ארצית באגף חינוך יסודי, משרד החינוך

שאול קירשנבום - רפרנט חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

אסף שירמן - רפרנט שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מוראד עמאש - ראש מועצה מקומית ג'סר א-זרקא

דועאא גזמאוי - מזכ"ל הפורום לקידום החברה הערבית

פז כהן - יו"ר, פורום ועדי ההורים היישוביים

מוחמד לוטפי - יו"ר ועד הורים, ג'סר א-זרקא, חבר פורום ועדי ההורים היישוביים

טל ברונשטיין - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים

מאיר אסרף - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים

אור אזרחי - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
א.ב, חבר המתרגמים

מעקב אחר יישום מסקנות ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 13 בפברואר 2018, כ"ח בשבט התשע"ח. הנושא: מעקב אחר יישום מסקנות ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך. הכותרת קצת הייתה נכונה אם המשרד היה מתכונן ליישם את מסקנות ועדת המשנה, אבל אנחנו התכנסנו כאן כדי לשמוע גם את יו"ר ועדת המשנה שהקמנו לטובת סוגיית החופשות. אני גם ארצה לשמוע על דרך, ברשותך עודד, למרות שיזמת, איך המשרד נערך ל"בית הספר של החגים" שאוטוטו מתרחש ומתרגש עלינו בפסח, אם המשרד והרשויות המקומיות עומדות לנוכח האתגר.

אתן לחבר הכנסת עודד פורר לפתוח. אשמע גם את האורחים הנכבדים שיש לנו כאן ונראה לאן זה הולך, לאן אנחנו מתקדמים, כי באמת ההישגים קודם כול, "בתי ספר של החופש הגדול" הם איזו פשרה מכובדת שאנחנו מברכים עליה, אבל היא לא באה במקום. אין ספק שהשינוי הגדול, צריך להוביל אותו, ושוב אני אומר, אך ורק בהבנה ובהסכמה, בהובלה של כל הנוגעים בדבר. זה לא יכול להיות בהובלה חד צדדית של גורם מאן דהוא. יש משולש של מורים, הורים ותלמידים שצריכים להביא להם את הדבר הכי טוב והכי אופטימלי ומקסימלי, שלכולם יהיה win win. אני אומר את זה בכל דיון ואני חושב שזה אפשרי. זה לא בלתי אפשרי.

עודד, בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תודה אדוני. אני מודה לך על ההסכמה שלך לקיים את הדיון הזה. אני חושב שזה חשוב, ולו בשביל שמסקנות ועדות הכנסת לא יהיו אות מתה. אני חייב לומר שבהקשר הזה של נושא מערך החופשות, זו דוגמא לאיך הממשלה ושר החינוך פשוט בוחרים במקום להוביל מדיניות, ללכת לאיזשהו קטע הכי קל שאפשר לעשות. אפשר לסגור פה איזושהי פינה, לייצר כותרת טובה ולא באמת ללכת ולגשת לעניין הזה לעומקו, שזה מה שאנחנו ביקשנו לעשות. אנחנו גם ביקשנו לעשות את הכול כמובן בהידברות. אשמח לשמעו מארגוני המורים על המשא ומתן בעקבות הדיונים פה, האם משהו ממה שעלה בדיונים פה, עלה בדיבורים מול ארגוני המורים.

בסוף, ההמלצות שאנחנו הגשנו קבעו חמש נקודות מרכזיות: הראשונה אמרה, כן, תעשו "בית הספר של החופש הגדול" ו"בית הספר של החגים". זו אחת ההמלצות של הדוח שלנו וטוב שיישמו אותה, אבל היא המלצה הכי קלה, הכי פשוטה וגם אותה יישמו עקום, ואני תיכף אגע בזה.

ההמלצה השנייה היא לעשות 'גשרים' וסופי שבוע ארוכים, אז בחוק ההסדרים, אדוני, שתדע, מביאים את קיצור שבוע העבודה, מורידים רבע שעה מכל שעה, 'ישראבלוף', במקום לבוא ולגשת ולעשות את מה שהציג פה מנכ"ל משרד התיירות, את מה שהציג ראש המטה של שר הכלכלה, שאומר, תלכו באמת על שישה סופי שבוע כאלה ארוכים, זה קיצור אמיתי. הסכימו לזה גם ארגוני המעסיקים. הבאנו אותם לשולחן הזה. הם הסכימו, הם שהתנגדו לחוק הזה בזמנו, א', שהחוק הזה עבר, של סופי שבוע ארוכים. אני הצבעתי נגדו במליאה, כי לא הסכמתי שזה יבוא על הראש של המעסיקים. באו המעסיקים ואמרו, כשאתם עושים את זה חלק מרפורמה, אנחנו בפנים. לא נגעו בזה כלל, לא עשו עם זה שום סיג ושיח עם ארגוני המורים. כמובן שכחלק מזה שנותנים עוד ימים, אמרנו, אפשר יהיה לקצר את החופש הגדול, ואולי המשמעותי ביותר, שזה אני חושב הצעד הראשון שמשרד החינוך היה צריך לעשות, הבסיסי ביותר, וזה לעבור לעבוד לפי הלוח העברי. זה עולה בימים.

עוד לפני שאנחנו מדברים על לקרוע מימי החופש של המורים או להוסיף ימים, אנחנו מדברים על עומס החופשות. אנחנו מדברים על זה ששנת הלימודים, במקום שהיא תתחיל ב-1 בספטמבר, תתחיל ב-א' באלול. תמיד, מה לעשות, א' באלול יוצא חודש לפני א' בתשרי ואז זה תמיד ייצר חודש לפני החגים, קליטה טובה בבתי הספר, עוד יותר משמעותי, אגב, בחינוך המיוחד. מעבר לדקלרציה שבמדינת ישראל כל לוח השנה מתנהל לפי הלוח העברי בחופשות בבתי הספר חוץ מחופשת הקיץ, זה יוצר אבסורדים שאנחנו ניתקל בהם כבר השנה, ואני אשמח לשמוע איך משרד החינוך נערך לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, שאגב, היא לא תיפתח ב-1 בספטמבר, כי זה שבת, היא תיפתח ב-2 בספטמבר. יבואו התלמידים בעיקר כיתה א', נרגשים, ביום ראשון, ואחרי שבוע, ביום ראשון שלאחר מכן, יצאו לחופשת חגי תשרי, כי יום ראשון שאחר כך זה ערב ראש השנה. ביום חמישי הם כבר יצאו ואז הם יחזרו חודש אחר כך ויתחילו עוד פעם את שנת הלימודים ועוד פעם את ההתאקלמות, והנה הלכו להם לאיבוד עוד עשרה ימי לימוד שהיינו יכולים לנצל אותם אחרת, וכל זה למה? כי מסרבים אפילו לדבר על זה מהחשש שארגוני המורים יגידו משהו.

אני לא מפחד מארגוני המורים ואני לא מפחד מהאיומים שלהם, לא של ארגון המורים ולא של הסתדרות המורים, אבל כן צריך לשבת ולדבר איתם ולנהל איתם משא ומתן. אני חושב שבתוך רפורמה כזו אפשר יהיה גם לתת להם הישג, כי אנחנו חוסכים פה כסף למשק. היינו יכולים להעלות את שכר המורים ולקדם את מקצוע ההוראה, אבל משרד החינוך הלך לפתרון הכי קל. עכשיו אני גם אגע בפתרון הזה, אדוני, שגם עליו אנחנו נצטרך לדעתי לקיים פה דיונים פעם בחודש. אני לא רואה שיש פה איזשהו נציג של השלטון המקומי. יש פה ראש מועצה, אבל אני לא חושב שהוא בעניין הזה.
יהודית גידלי
יש להם ועידה היום.
היו"ר יעקב מרגי
ויתרנו על ועדת החינוך בוועידה של השלטון המקומי, כי היא נפלה בימי כנסת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אומר לך שהשלטון המקומי לא ערוך לקיים את "בית הספר של החגים", ומי שמצליח, אם יבוא לפה זכיין שיגיד לי שאין לו שום בעיה לגייס מדריכים לשלושה ימים ולארבעה ימים באמצע השבוע - - -
קריאה
חמישה ימים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה אף פעם לא חמישה ימים רצופים וזה תמיד יוצא יום כזה ויום כזה. אף אחד לא מנהל עסק בשביל שלושה-ארבעה ימים. זה לא עובד, לכן אני גם לא מאמין שזה יעבוד, אבל בבקשה, תמשיכו להוליך שולל את הציבור. בפועל, מהבשורה הגדולה שאפשר היה לעשות פה, ואפשר היה, אנחנו כרגע נמצאים מול אותה גברת אפילו לא בשינוי אדרת.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק. תודה רבה. נציגות ההורים.
פז כהן
טוב, קודם כול תודה רבה על הישיבה. נעשה הפרדה. אנחנו מאוד מברכים על המסקנות של הוועדה שהייתה בראשותו של עודד פורר ושוועדת החינוך עשתה, ואנחנו באמת מצרים על כך שהמסקנות לא יושמו ברובן, בטח על דברים שגם לא עולים כסף כמו התחלת שנת הלימודים ב-א' באלול ועוד.

לגבי היישום של "בית ספר של החגים", אני כן רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בתקשורת מצוינת עם משרד החינוך וגם עם מנהלי מחלקות החינוך. אנחנו מודעים לכך, ונאמר לנו שהיישום של התוכנית בפסח הזה יהיה קשה בגלל שזה קרה בדחק של זמן, ויחד עם זאת העדפה של כולנו שהתוכנית תצא לפועל גם אם היא לא תצליח בצורה מלאה, בידיעה שיש את כל הקשיים של יישום התוכנית, שהיא תצא לפועל כדי שההחלטה הזאת תהיה קבועה בחוק התקציב. גם לחנוכה שנה הבאה חמישה ימים וגם כבר בפסח שנה הבאה שתהיה לנו את התוכנית הזאת שתצא לפועל.

שורה תחתונה, לגבי בית ספר של החגים, אנחנו מודעים ונמצאים בקשר ישיר גם עם משרד החינוך וגם עם מנהלי מחלקות החינוך ויודעים שהיישום הוא מאוד בעייתי ויהיה מאוד מוגבל. אנחנו כן רוצים שהרשויות יעשו את המקסימום ליישם, מתוך הבנה שלנו שזה בעייתי, ואנחנו כן מביעים קול זעקה ומחאה על כך, כבוד היושב ראש, שהמסקנות של הוועדה שהקימה בעצם ועדת החינוך, לא יושמו לחלוטין. לא הרגשנו שיש שום התייחסות אליהן, לא בנושא פתיחת שנת הלימודים, לא בנושא של המרת ימי חופשה של מורים שממילא נעדרים מבתי הספר, בכך שהם יתנו אותם בחזרה כהגמשת ימי חופשה של מורים, ובכל שאר המסקנות. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יש ראש רשות פה?
מוראד עמאש
אני מוראד עמאש, ראש המועצה המקומית ג'סר א-זרקא. קיימנו אצלכם כאן דיון בנושא החינוך ביישוב.
היו"ר יעקב מרגי
נכון, אז תן לנו גם על הדרך - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ההיערכות שלכם לחופשת הפסח.
היו"ר יעקב מרגי
אם השתנה משהו מאז.
מוראד עמאש
עוד לא השתנה. יש כוונות טובות של המחוז שמתחילים להזיז עניינים. המנכ"ל החדש של משרד החינוך הגיע ליישוב לביקור והבטיח הבטחות שאפשר לקדם הרבה נושאים בג'סר, הרבה תוכניות, אבל אתה יודע, זה הליך ארוך טווח.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה שזה לא יהיה דיבורים כמו חול ואין מה לאכול.
מוראד עמאש
נכון, ואני אשמח מאוד שיתקיים כאן דיון נוסף בעניין החינוך בג'סר. אתה זוכר, בזמנו, לא הגיעו לא המנכ"ל ולא מנהלת המחוז ז"ל שהייתה דאז, אבל יש היום מנהל מחוז חדש. אני חושב שחייב להיות דיון מעמיק בנושא החינוך בג'סר.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה דיון.
מוראד עמאש
אינשאללה. תודה רבה לך.

עכשיו בענייני החופשות. אני אגיד לך, אני חלק מהשלטון המקומי ואנחנו מתכתבים בינינו כראשי רשויות ויודעים שזה לא ילך בצורה כזו. אנחנו לא מוכנים. אף אחד לא התייעץ איתנו בנושאים אלה. היה חשוב לערב את ראשי הרשויות בעניין.
היו"ר יעקב מרגי
אין דבר כזה. חיים ביבס הוביל ביחד עם שר החינוך, עם מזכ"לית הסתדרות המורים בהידברות משותפת. הוא הוביל לכך שזה הכול בהסכמה היה. אני מאמין שחיים ביבס קיים דיונים אצלו והתייעצויות.
מוראד עמאש
נכון, אבל אנחנו כראשי רשויות, אנשי שטח שמכירים את הסוגיות הקשות, לנו אי אפשר עכשיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם לא את חופשת הפסח, חופשת האביב.
מוראד עמאש
נכון, ב-21 במרץ.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מכיר את "בית ספר של החגים".
מוראד עמאש
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אצלך תהיה בעיה לגייס מדריכים או מורים לקייטנה הזו?
מוראד עמאש
אני אגיד לך את האמת, אנחנו בחופשה הגדולה מביאים חברה חיצונית להפעיל את זה. אנחנו נמצאים בתוכנית הבראה קשה מאוד, שקשה מאוד להביא מבחוץ עוד עובדים, להכניס אותם לרשות, כי אני אצטרך לשלם מקופת הרשות ואחר כך להביא את הכסף ממשרד החינוך. יהיה לי קושי רב ליישם את זה. בגלל זה אני במצב מיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
מימון ביניים? חיים הלפרין.
חיים הלפרין
התכנון הוא לשלם לרשויות בתחילת אפריל. זה אומר שהם עוד לא הוציאו שקל.
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא הוציאו שקל. יהיה. אוקי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה זאת אומרת לשלם להם? איך תשלם להם? תעביר להם בלי קבלות?
חיים הלפרין
היתרון ברשות מקומית הוא שאתה גם יכול אחר כך לקזז אם יש לך בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
תראה, בבית הספר של האביב, במקרה שלכם, אתם בסוציו אקונומי כמעט כמו סביון. אצלכם זה חינם.
מוראד עמאש
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אם יש מימון ביניים מקדים?
מוראד עמאש
אם אני אקבל את המימון הזה, אני מבטיח שאני אפעיל את התוכניות האלה. זה הכול לטובת הילדים שלנו, שלא ישוטטו ברחובות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מאיר אסרף, אתה רוצה לומר משהו?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ספר על המשא ומתן שמתנהל אתכם.
היו"ר יעקב מרגי
תציג את עצמך.
מאיר אסרף
שמי מאיר אסרף, אני מייצג את הסתדרות המורים.

אנחנו, כזכור, לא בירכנו את מסקנות הוועדה אבל השתתפנו בכל דיוני הוועדה, ועדת המשנה. אנחנו הודינו ליושב ראש ועדת המשנה על כך שלא נכפה פתרון באמצעות חקיקה, אלא שהובילו אותנו לחדר המשא ומתן. אנחנו כמובן במסגרת הסכמי שכר מנהלים שיח על כל נושא שקיים. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נסכים או לא נסכים, אנחנו רק יודעים שמבחינתנו העובדה שהולכים לכיוון של פתרונות מוסכמים ולא פתרונות כפויים, זו דרך המלך, כי לא יתכן שישנו את מסגרת ההעסקה של עובדי הוראה באמצעות חקיקה. העמדה הזו לא מקובלת עלינו כפי שציינו לאורך דיוני הוועדה. גם הנושא הזה עלה לדיון בפני בית המשפט העליון שדיבר על התאמת לוח החופשות. בית המשפט העליון גם קיבל את העמדה הזאת שזה חלק מתנאי העבודה. הוא גם ציין בפני משרד החינוך שמשרד החינוך יזמין וישמע גם את ההורים במסגרת חלק מההיערכות שלו.
היו"ר יעקב מרגי
זו אמירה חשובה. אני מבין שהקטע של החקיקה, גם אני חושב שכשיש ארגון יציג וחזק וגדול, טוב שכך. לציבור גדול פתרונות באמצעות חקיקה הם חד צדדיים, הם דרקוניים, זה לא נכון, אבל אין ספק, קודם כול זו אמירה חשובה מה שאתה אומר. פתוחים להידברות קודם כול. מהידברות לא מתים, אבל קודם כול פתוחים להידברות, האוזן כרויה ואדרבא.
מאיר אסרף
אבל מתנגדים לשינוי לוח החופשות.
היו"ר יעקב מרגי
איך שהוא נראה היום, חד צדדי, ודאי שיתנגדו. גם עודד לא רוצה שיהיה חד צדדי. ברגע שיהיה איזה פתרון של win win, מה שנקרא, המורים יחזקו גם את המעמד שלהם, גם את השכר שלהם. בסוף גם הם הורים.
מאיר אסרף
גברת יפה בן דוד ביקשה ממני גם להדגיש את הנושא הזה, שאת ההתנגדות שלנו אנחנו נשמיע בחדרי המשא ומתן.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק, מקובל, לגיטימי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השאלה אם ניהלו אתכם משא ומתן על המסקנות.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני לא מאמין. עוד לא.
פז כהן
מה עם הגמשת ימי חופשה של מורים? דיברתם על זה? יש לכם עמדה?
היו"ר יעקב מרגי
הוא אמר. אני חושב שהוא אמר הכול. הוא אמר כל מה שאנחנו רוצים לשמוע, במגבלות שיש לו. הוא אמר, אנחנו את דעתנו נשמיע בשולחן המשא ומתן. הם צודקים. אם אני הייתי המורים עכשיו, הייתי גם מתנגד חד צדדי. אתה רוצה לשנות את מערך החופשות? כנס איתי לחדר משא ומתן. יש לי גם לומר, בצדק. השאלה היא שאלה למשרד החינוך ולאוצר. יש קולות בציבור בקרב המעסיקים, בקרב ההורים, שאומרים שהמצב הזה מכביד. אנחנו מדברים על הקורנפלקס, על הרפורמה של הקולגייט. על הכול אנחנו מדברים. זה חלק מאותן רפורמות כדי להשלים את התמונה. צריך גם להתעסק עם זה.

אם אתה שואל אותי, כן, משרד החינוך צריך באומץ. אני לא מבין למה יש לו רתיעה מכך. קודם כול לקחת את המסקנות, לשים אותן לפניו, לא מחייבות. ללמוד אותן. יכול להיות שעינו תצוד לאור האילוצים, חלק מההמלצות שהן כן ישימות וגם האוצר יוכל לחיות עם זה וגם המורים יוכלו לחיות עם זה וההורים והתלמידים ייהנו מזה. זו הקריאה שלנו. גם עודד כיו"ר ועדת משנה לא בא ואמר, כזה ראה וקדש. הוא קבע חמישה מודלים.

קשה לקחת את ההגה של מכונית שדוהרת בירידות ולעשות סיבוב חד. אף אחד לא רוצה לעשות סיבוב חד, אבל המגמה, במיוחד שיש הסכמה ציבורית רחבה, שיש צורך להתאים את מערך החופשות של הורים עם לוח השנה העברי, לכן אני חושב שפה צריכה להיות אמירה ראשונה של משרד החינוך, לא של אף אחד אחר.

מי מדבר מטעם משרד החינוך? אתם רוצים אוצר קודם כול?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רגע, האוצר מייצג את משרד החינוך?
היו"ר יעקב מרגי
לא, את הקופה של המדינה.
שאול קירשנבום
יש פה שני נציגים, גם אגף שכר פה וגם אגף התקציבים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מוכן לשמוע את שניכם.
שאול קירשנבום
אגף שכר יתייחס לענייני הסתדרות המורים.
היו"ר יעקב מרגי
אגף שכר יאמר את אותם דברים שאמר מאיר אסרף מהמורים, בזווית שלו. בבקשה.
אסף שירמן
אסף שירמן, אגף שכר והסכמי עבודה.

הדיון הזה צריך להתחלק לשני חלקים. קודם כול מבחינת הוועדה של חבר הכנסת פורר, הוועדה הזו הייתה בהחלט יוזמה מבורכת. גם אנחנו עשינו עבודה פנימית אצלנו, בדקנו את כל החלופות השונות, עשינו עבודת עומק. בהחלט יש הרבה איך לקדם את הנושא הזה ואנחנו כן מעוניינים לקדם אותו בטווח הארוך. זה דברים שצריך לקדם במסגרת של משא ומתן. דברים כאלה לא עושים באופן חד צדדי, זה לא מקובל, בטח במערכת יחסי עבודה, ויעיד חברי פה. אנחנו הכול עושים בהידברות ולא באופן חד צדדי.

כאן זה המקום לעשות את ההפרדה לגבי הטווח הקצר, וגם חברי שאול יציג את זה, את התוכנית שהושגה. בסוף הייתה בעיה ואת הבעיה הזו היה צריך לפתור. היה פער מאוד גדול. עדיין קיים פער בין ימי החופשות בבתי הספר של התלמידים לבין החופשות של ההורים, ואת הפער הזה שהיה אפשר לגשר עליו בטווח הקצר, בין אם הפתרון הזה הוא יקר יותר או פחות, אבל זה פתרון שנותן מענה לצורך קיים, גם אם לא מענה מלא, אבל הוא נותן מענה והוא כן מסייע וכן תורם וכן אפילו יש לו ערך כלכלי בכך שהעובדים לא יצטרכו לקחת ימי חופשה אלא לצאת לעבוד בזמן שהילדים שלהם במסגרות, יש לכך ערך וצריך לעשות את ההפרדה.
היו"ר יעקב מרגי
אותך מיציתי כבר בשלב המשא ומתן. כל השאר זה של שאול.

תאמר לנו כמה עלות מוערכת גם של "בית הספר של החופש הגדול", של הקיץ ושל החגים, ביחד.
שאול קירשנבום
שאול קירשנבום, רפרנט חינוך, אגף תקציבים.

לגבי תוכנית "בתי הספר של הקיץ", מה שכבר מתקיים כמה שנים, כיום התוכנית פועלת בכיתות א' עד ג'. סך עלות התוכנית הוא 225 מיליון ₪ והיא פועלת בהצלחה. מורים מרוצים.
היו"ר יעקב מרגי
אין בעיה.
שאול קירשנבום
פועל מצוין. התוכנית החדשה שעכשיו התגבשה היא תוכנית להוספת עשרה ימים במהלך השנה, חנוכה ופסח, חמישה ימים בחנוכה, חמישה ימים בפסח. עלות התוכנית היא 400 מיליון ₪ לשנה ובאמת היא מספקת מענה קריטי ודחוף להורים.
פז כהן
עברו 400 או 300?
היו"ר יעקב מרגי
380 עברו. זה התייקר מאז ב-20.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אבל אל תדאג, ינוצלו אולי 200.
פז כהן
רק בשביל לדעת.
שאול קירשנבום
כן, העלות של התוכנית היא 400 מיליון ₪.
היו"ר יעקב מרגי
פז, אספר לך בדיחה. היה לי בוס שהיה מספר לי אותה כל הזמן. כיתת תלמידים הייתה בסיור באיזה מוזיאון. בא מדריך טיולים, אמר להם, אתם רואים את הכד הזה? יש לו מיליון שנה ושבועיים. כל התלמידים קיבלו את זה כאקסיומה. הקטנצ'יק ההוא בסוף השורה אמר, רגע, רגע, מיליון שנה אני הבנתי, שבועיים מאיפה? הוא אמר, לפני שבועיים גמרתי את הקורס. אמרו לנו שזה בן מיליון שנה. זה מה שקרה עם ה-380 עד 400. בסדר, כ-400.
שאול קירשנבום
העלות היא 400 שנה והמודל דומה מאוד למודל של החופשות שהושג בהסכמה עם השלטון המקומי. אני מבין שכמובן בסופו של דבר ההפעלה הראשונה היא בעוד חודשיים-שלושה וצריך להיערך לזה, אבל אני מאמין - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק שהפתרונות שניתנו ל"בית הספר של הקיץ" ול"בית הספר של החגים" נותן מענה כלשהו. מצד אחד זעקנו שלוח השנה העברי לא תואם את לוח החופשות של ההורים ושל המעסיקים. זה נתן פתרון. אני אומר לכם, כל הכבוד, באומץ של האוצר ושל שר החינוך שמו את הסכום המבוקש. צריך לוודא רק שזה ייושם בצורה מיטבית. קיץ, אני מבין. חנוכה, עוד אפשר. מי שיפריע לזה, זה אולי אלה שעושים כסף מהפסטיגלים, אבל פסח, מה לעשות, את החמישה ימים האלה גם ההורים שהם מורים, רוצים וצריך להיערך לכמות גדולה של מדריכים, כי המורים לא יתנדבו. המסלול הוא רצוני.

ארצה לשמוע ממך, חיים, מה המשרד עושה בנושא הזה.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך עוד משהו להוסיף, שאול?
שאול קירשנבום
לגבי ארגון הלמידה וקביעת הימים שבהם מתחילה השנה ומסתיימת, מדובר בסמכותו של משרד החינוך ושר החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
הפינג פונג זה באולימפיאדה עכשיו בקוריאה. זו בעיה של החברה הישראלית. הלית מאן דפליג זה לבוא לפתוח את שנת הלימודים ואחרי כמה ימים לצאת לעוד חופשה של חודש. סוף סוף יש מודל אחד שכולם מדברים עליו ולא חוששים מהדתה, זה לאמץ את התאריך העברי, שכולם מתחילים ב-א' אלול ותמיד חודש אחרי זה החגים מתחילים. זה קבוע, זה סטטי, זו יציבות מסוימת. כולם מכירים בזה. אני מבין שיש בעיה. זה פתאום להתאים למערכות. אני לא אומר שעכשיו צריך לקבל תשובות. אני אומר לחיים, אם אנחנו נדע, גם עודד, גם אני, הרי מה עודד שאל? האם מישהו דיבר אתכם? האם יש כיוון בכלל? תבוא, תגיד, תקשיב, משרד החינוך, מרגע שמצא את הפתרונות עם האוצר ל"בתי הספר של הקיץ", של החגים, הורדנו את הסוגיה הזו מסדר היום. לגיטימי, הוא השר, אנחנו נמשיך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו נמשיך להעלות אותה בדרכים שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
אבל צריך לדעת מה העמדה. חיים הלפרין, תציג את עצמך.
חיים הלפרין
חיים הלפרין, משרד החינוך.

לגבי השיקולים האסטרטגיים והטקטיים של השר והמנכ"ל, מתי לנהל משא ומתן ועל מה, אני ברשותכם לא אכנס.
היו"ר יעקב מרגי
גם אני לא רוצה שתיכנס.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אגיד לך מה כן חשוב שתתייחס אליו, חיים. תראה, ועדת החינוך ישבה, עשתה דיונים, שמה איזשהו נייר של המלצות וקראה לשר החינוך לאמץ את ההמלצות. אני לא מפחד מהחלטות כאלה או אחרות. תגידו לנו, תשמעו חברים, ההמלצות שלכם זה קשקושים, שטויות במיץ עגבניות, מה שנקרא, קחו אותן חזרה, לא מקבלים אותן, או שתגידו, תשמע, דנו בהמלצות שלכם, אנחנו כן רוצים ליישם את סעיף 1,2 ו-3. 4 ו-5 אנחנו חושבים שאנחנו לא ניישם. תנו לזה אמירה. השקט הזה ומה שנקרא, תקיעת הראש בחול היא נותנת סיבה לדאגה.
היו"ר יעקב מרגי
ההתעלמות. בבקשה, חיים.
חיים הלפרין
אני רוצה להגיד מה אנחנו עושים בהיערכות גם של "ניצנים" במהלך השנה וגם ב"ניצנים" בחופשות. אנחנו כחלק מתוכנית כוללת ששאול לא ציין אותה, נתנו מענה של הארכת יום הלימודים, שגם היא צורך של ההורים, יחד עם ההורים, יחד עם השלטון המקומי.
היו"ר יעקב מרגי
מבורך. אני מקווה שהמנדט שנתתי ליפעת, יושבת ראש ועדת זכויות הילד, מנוצל היטב והפיקוח והבקרה של הוועדה עליכם בצהרונים, עובד.
חיים הלפרין
אתה רוצה לפתוח את הנושא הזה?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
חיים הלפרין
יש לי מה להגיד להם בעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
השארתי את זה לוועדת זכויות הילד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היו פה סיכומים בוועדה שאנחנו נעמוד על זה שאתם תקיימו אותם, זה אני כבר אומר לך.
חיים הלפרין
טוב. רציתי להגיד את זה כמשפט פתיח להמשך שלו. אגב, יש לי חבר שאמר, אין הדג נתפס בחכה אלא אם כן פתח פיו תחילה. כל אחד בגרסה שלו. אמרתי את זה בגלל שכשנערכנו ל"ניצנים" בחופשה, יצאנו לרשויות המקומיות לעשות תוכנית שנתית שכוללת גם את ימי החופשה. יש קרוב ל-100 רשויות מקומיות גדולות ובינוניות וגם קטנות שנערכו מראש לתת מענה גם לימי החופשה של חנוכה ופסח, במימון ההורים. במסגרת הזאת כשהרשויות ירשמו אותם לתוכנית של פסח, יוכלו להחזיר להורים או בכסף או בשווה כסף את מה שהמשרד מעביר להן, כדי שההורים יקבלו מענה בפסח ולא יפסידו את המימון של המדינה, זה אחד, לכן אני אומר שמבחינת ההיערכות של הרשויות, יש לא מעט רשויות שנערכו ונערכות.
פז כהן
רק צריך להדגיש שהן צריכות להיענות לקול הקורא. אם הן לא יענו לקול הקורא, הכסף ילך לפח.
חיים הלפרין
זה הבהרנו להם גם במיילים וגם בשיחות טלפון, שברור שהן צריכות להיענות לקול קורא. הן יודעות את זה ונערכות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עד איזה תאריך, אגב, הן צריכות לענות?
חיים הלפרין
21 בפברואר הן צריכות להיענות כדי שנוכל כבר לתת להן מענה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת, אתם תוכלו לבוא בפני הוועדה ב-22 בפברואר ולהגיד כמה רשויות נענו וכמה לא?
חיים הלפרין
לא בדקתי אם 22 בפברואר זה שבת או שישי - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שבוע שאחרי.
חיים הלפרין
אנחנו גם נדווח באמצעות דיוור ולא תהיה לנו בעיה. אנחנו במקביל לזה נערכים, כיוון שאנחנו יודעים שיש פה מצד אחד צורך גדול ומצד שני רצון לתת מענה, אנחנו יחד עם השלטון המקומי פתחנו סוג של חמ"ל אצלנו ובו אנחנו בעצם פנינו לכל המכללות והאוניברסיטאות של עובדי ההוראה והצענו להן להצטרף לסטודנטים עובדי הוראה בתוך המהלך הזה. אנחנו מפנים אותם גם ברמה של פניות הציבור של המשרד וגם במייל שלנו, של תוכנית "ניצנים", לרשויות המקומיות כדי לתת לזה גיבוי. לכל הרשויות שרוצות להיכנס, אנחנו מאפשרים להן להגמיש את כל נושא רכיבי השכר כדי שיוכלו לתת לזה מענה כמה שיותר טוב ומתוך הנחה שאנחנו מצד אחד רוצים לתת מענה באמת לכמה שיותר הורים, כי זה צורך אמיתי, אבל מצד שני לא להפוך את זה למשהו שהוא 'דרדלה' כזה שכל דיכפין ייתי וייכל, אפילו שזה ערב פסח, ולכן המטרה היא באמת על האיזון הזה שבו לתת מענה כמה שיותר לכמה שיותר ילדים וכמה שיותר, זה יותר טוב, מתוך הנחה שאם הפסח הזה יצליח לתת מענה ראוי גם אם הוא לא יהיה מושלם ולא יהיה מלא וכו', מבחינת ההיערכות והיכולת זה ייתן לנו קרש הקפיצה כולל הפקת לקחים לחנוכה.

אני רוצה להדגיש שבדילמה שהייתה לנו, האם לאפשר לרשויות לקחת ימים בודדים או כל אחד בהתאם לחופשות שלו, אנחנו חשבנו שנכון להגדיר ימים רצופים כדי לאפשר תוכנית רצופה ונותנת מענה.

עוד הערה של נשאלה ואני רוצה להגיד אותה פה, שמבחינתנו אנחנו, גם בגלל שחוק הצהרונים תקף, אנחנו מגמישים את המחויבות לחוק הקייטנות ואנחנו נפטור את כל מי שעושה את הפעילות הזאת, מהיערכות לחוק הקייטנות כדי שהם יוכלו להתמקד בתהליכים החינוכיים והארגוניים ופחות בבירוקרטיה.
היו"ר יעקב מרגי
ולשאלה הגדולה שנאמרה ולא נענינו, מסקנות הוועדה?
חיים הלפרין
אמרתי שאני לא מרגיש שזה השולחן שאני יכול לתת מענה.
היו"ר יעקב מרגי
אז לא הבנת אותי. הרי הכותרת של הדיון, אני אקריא אותה כלשונה – מעקב אחר יישום מסקנות ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך. הבאתם את עמדת משרד החינוך?
חיים הלפרין
התשובה שאני קיבלתי הייתה שהנושא בדיונים בלשכת המנכ"ל והשר.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי, גם תשובה. תודה.

יש מישהו מהאורחים שלא התבטא ורוצה לדבר? תודה רבה שכיבדכם אותנו. אני מקווה שנהנים ברגעים אלה.
קריאה
תודה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
איזושהי עמדה לגבי הנושא של תחילת שנת הלימודים ב-א' באלול? נושאים שאין להם השלכות, שברור לחלוטין - - -
מאיר אסרף
יש להם השלכות. אנחנו מתנגדים לזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם מתנגדים הרי לכול. זה ברור שלא יהיה במשא ומתן. זה בסדר. יכול לבוא משרד החינוך ולהגיד, זה נושא שאנחנו חושבים שחשוב לנהל עליו משא ומתן. האם אתה חי בשלום עם זה ששנת הלימודים השנה תיפתח ואחרי חמישה ימים יצאו עוד פעם לחופשה? אחרי חודשיים ימים שהתלמידים יהיו בחופש, הם יבואו ביום ראשון, ישחקו בבית הספר עד יום חמישי וייצאו לעוד חודש חופש.
חיים הלפרין
חבר הכנסת פורר, בשולחן שאני יושב אלה הנתונים - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא יכול להוסיף לך. פז, בבקשה.
פז כהן
כמה דברים. אחד, אני רוצה לבקש מהוועדה שתוציא פנייה גם בשמה לרשויות המקומיות שיגישו את הקול הקורא, כי אם הרשויות לא יגישו את הקול הקורא, הילדים יהיו ב"ניצנים", ההורים ישלמו כסף וילך כסף לאיבוד, שהמדינה כבר הקצתה לטובת הדבר הזה. אם לא יהיה לחץ ציבורי, והוועדה הזאת זה המקום הכי חשוב לזה בסיפור של ה"בית ספר של החגים", אנחנו ממש מבקשים שהרשויות המקומיות יגישו את הקול הקורא. אם לא יישמו מלא, אנחנו מבינים את זה לחלוטין, אבל שיגישו.
היו"ר יעקב מרגי
אני אנסח את זה. אני אקרא למשרד החינוך ולרשויות המקומיות לגלות עניין. שמשרד החינוך יבדוק אלו רשויות לא הגישו, לדרבן אותן להגיש.
פז כהן
דבר שני, הושקעה פה הרבה עבודת חשיבה ובאמת ניסה עודד וכל החברים פה להביא את כולם לשולחן. משרד החינוך אמר לנו, תביאו דברים שהם מקובלים על ארגוני המורים ואנחנו הולכים אתכם. אם זה לא מקובל, אז לא. יש דברים ברורים שלא קיבלנו עליהם מענה. נושא של היעדרויות מורים, מדברים על 7.6 מיליון שעות, תבדקו את הנתונים, שמורים נעדרים בממוצע בשנה. לפעמים זה מגיע לשלושה שבועות בממוצע בשכבות הגיל הנמוכות. הצענו להגמיש את ימי החופשה. אם לא יבוא מישהו וייקח את הדבר הזה, ארגוני המורים בעמדתם לא רוצים להזיז כלום, לא את א' באלול - - -
מאיר אסרף
אנחנו רוצים להזיז. אנחנו רוצים לקבל תוספות שכר, אנחנו רוצים לנהל משא ומתן.
היו"ר יעקב מרגי
פז, אני הבנתי בדיוק בהתבטאות המצומצמת, המכונסת של מאיר. אמרתי, זו דינמיקה של משא ומתן, אין ספק.
פז כהן
מי שומר על הקופה הציבורית, כבוד היושב ראש, כשיש היעדרות יתר של מורים בתוך המערכת?
היו"ר יעקב מרגי
זה דיון בפני עצמו.
פז כהן
אנחנו לא רוצים חלילה לפגוע בזכויותיהם, אבל אם יש פה איזשהו שקר שקורה בתוך המערכת, שקר שהוא כנראה אילוץ, אז שיפתרו אותו.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מצדיק את הכשל ההוא, אבל אני אומר לך, אתה יודע שאני, עד שלא קיימתי דיונים על התל"נים, לא הבנתי שאפשר לעשוק את המערכת בצמצום אם אני צובר - - - . מישהו הפנה את תשומת ליבי. מערכת הצלצולים של בית הספר, מספיק שלוקחים מכל שיעור חמש דקות, אני יכול לבלוע בלי להרגיש, כל יום שיעור במערכת, וזה משאב ציבורי. זה דיון בפני עצמו. תודה.

בבקשה, מאיר.
מאיר אסרף
אני רק רוצה כדי לא להטעות את הוועדה חלילה, לציין כי אנחנו נמצאים בתוך קופה של הסכם שכר סגור שיש בו מיצוי ושקט עד שנת 2019, ולכן אם משרד החינוך לא מקיים דיונים ולא מגיע לדבר איתנו, זה בגלל שהוא יודע שכשהוא יפתח את ההסכם הזה, אנחנו בטח נהיה רשאים לפתוח את ההסכמים.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי, ברור. מאחר ולכנסת באנו לא מהתחום העסקי, אני בכל אופן, באתי מתחום המגזר הציבורי, אני יודע מה זה ועדים וניהלתי גופים גדולים, אז אני יודע מה זה ועד עובדים, מה זה הסכם קיבוצי, וכשאני אומר בהידברות, בהסכמה, כולל מענה לכל החששות גם של המשרד, גם של המורים, גם של הממונה על השכר באוצר, וגם כשתגיע לממונה על השכר באוצר, יבוא לך אגף התקציבים, חכה, בוא נראה מה זה עולה. זה לא מחייב אותם.
מאיר אסרף
בקשר לדיונים שקוימו בוועדת המשנה, אני חושב שהפתרון המוסכם שהושג בעניין "בית הספר של החופש הגדול ו"בית הספר של החגים" לא היה מושג אלמלא היו מתקיימים הדיונים וההידברויות שהיו מאחורי הקלעים בקשר לוועדת המשנה, ולכן ועדת המשנה היה קטליזטור שהוביל לדבר הזה, זה לפתרון המוסכם הזה. זה פתרון שהוא מספיק מבחינתנו והוא מוסכם לא רק כדי לגשר על הפער עד 2019 אלא בכלל זה הפתרון.
היו"ר יעקב מרגי
ובירכנו על כך.
פז כהן
הערה אחרונה. 300 מיליון ₪ הועברו בוועדת כספים, לא 380. זה הסכום שהועבר בוועדת כספים וזו ההודעה של ועדת כספים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אל תדאג, ינוצלו 200 לכל היותר.
פז כהן
בסדר, אבל צריך לשים את זה על השולחן, לא להגיד 400 עם 300.
שאול קירשנבום
אין פה סתירה. עלות התוכנית היא 400 מיליון ₪. יש הבדל בין עלות לבין תקצוב. יש ביצוע, יש מנגנון שלם. עלות התוכנית היא 400 מיליון ₪.
היו"ר יעקב מרגי
הדיבורים שהיו במסיבת עיתונאים, 380, פחות או יותר, גם עם האוצר.
פז כהן
ועדת כספים שבוע שעבר הודיעה שהועברו 300 מיליון.
היו"ר יעקב מרגי
יכול להיות. סמוך עליהם שאם התוכנית תעלה יותר, משרד החינוך יידע לבקש זאת, ואם תעלה פחות, משרד האוצר יידע לא להעביר עוד. מקסימום ייתן לכם בעודף להשתמש לבקשות אחרות שביקשתם.

אני רוצה לסכם. לפני שאני מסכם, מישהו רוצה להוסיף משהו?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה להוסיף. אני רק חייב לומר, אני חושב שההתנהלות של משרד החינוך בנושא הזה לוקה בחסר. אני חושב שהיה ראוי לבוא ולתת התייחסות של המשרד להמלצות, אגב, לדחות או לקבל אותן. אני לא מפחד מתשובה שאומרים, שמע, ההמלצות שלך, אנחנו לא מקבלים אותן. לגיטימי, זכותם. אני מוצא בזה טעם לפגם שלא מנהלים משא ומתן עם המורים ועם ההורים על הנושא הזה, בעיקר על הנושא של תחילת שנת הלימודים ב-א' באלול והצמדת לוח השנה ללוח העברי. אני עוד מתפלא על שר החינוך שדווקא הוא לא מוביל את העניין הזה. הוא היה זה שצריך להוביל את זה. אני כן יכול לומר לך, אני הנחתי יחד עם כל חברי הוועדה שחתמו על הצעת החוק הזו, אגב, היא קיבלה מספר יפה, 5000, הצעת חוק פ/5000. אני אומר לך, אנחנו הנחנו הצעת חוק כזו. אין לי כוונה להעלות אותה לוועדת שרים, כי אני באמת חושב שזה צריך להיות בהידברות, אבל ככל שמשרד החינוך לא ינוע ויזוע כדי לעשות את העניין הזה, אנחנו ננסה להוביל את זה לחקיקה לפחות בכנסת. בלי קואליציה ואופוזיציה, אני אומר לכם, בכנסת יש יותר מ-61 חברי כנסת שתומכים בהצעה הזו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מאיר אסרף
מבחינתנו גם אם משרד החינוך יצביע בעד הצעה 5000 בלי להידבר איתנו, מבחינתנו זה גם הפרה של תנאי העבודה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא יקרה, אל תדאג. אנחנו לא בבית הוועד הפועל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה חושב שבכוונה נתנו לזה את המספר הזה?
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני פוחד שכמו ששם לא היה כלום ולא יקרה כלום - - -. זה מה שאני הצלחתי להבין מה-5000. דברים אחרים לא הבנתי.

טוב, רבותיי, כפי שאמרנו, קודם כול הוועדה קוראת למשרד החינוך להתייחס למסקנות, בין אם בחיוב, בין אם בחלקן, בין אם בשלילה, אבל להתייחס לפחות. אני חושב שזה לא מכובד. התייחסות למסקנות ועדת המשנה.

דבר שני, אנחנו קוראים למשרד החינוך כן לקיים מעקב לגבי רשויות שמשתתפות ב"בבית ספר של החופש הגדול".

אנחנו מברכים את משרד החינוך והרשויות המקומיות וארגוני המורים על "בתי הספר של הקיץ" ושל החגים. אני חושב שיש בהם מענה חלקי לסוגיה הזאת. את משרד האוצר גם כן. זה לא פשוט.

אני אקיים דיון מעקב לקראת סוף המושב הזה, שזה גם תואם את מועד ההגשה של הקול הקורא, כדי לוודא שאכן משרד החינוך ערוך, השלטון המקומי ערוך ליישם את "בית הספר של החגים". אני חושב שזה דבר נכון, דבר מבורך.

שוב, נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים