ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/02/2018

חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים