ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/02/2018

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג-2013

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-07OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 681

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ' בשבט התשע"ח (05 בפברואר 2018), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג- 2013 (מ/784) – דיון בסעיף 22 להצעת החוק לעניין ערוץ ייעודי בשפה הערבית והחלטה בדבר פיצול הסעיף מהצעת החוק
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
היועצת המשפטית, משרד התקשורת - דנה נויפלד

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד התקשורת - זיו יצחק גלעדי

רפרנט תקשורת ותיירות באג"ת, משרד האוצר - עמרי בן חורין

עוזרת ראשית יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אלידור בליטנר

עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין - איתמר חרמון

מנכ"ל פאנט, ערוץ הלא טי.וי - בסאם ג'אבר

מזכיר החברה, ערוץ הלא טי.וי - נחשון אקסלרד

שדלן/ית (כהן-רימון-כהן), מייצג/ת את Yes - טל נחום
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

נעמה דניאל
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג-2013, מ/784 - דיון בסעיף 22 להצעת החוק לעניין ערוץ ייעודי בשפה הערבית והחלטה בדבר פיצול הסעיף מהצעת החוק
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, גברתי מנהלת הוועדה, היועצת, יועצות, רשמת, דובר, אורחים נכבדים. התכנסנו בדחיפות בנושא הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג-2013 - דיון בסעיף 22 להצעת החוק לעניין ערוץ ייעודי בשפה הערבית והחלטה בדבר פיצול הסעיף מהצעת החוק.

בבקשה, גברתי.
דנה נויפלד
דנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת. אני, קודם כל, רוצה להודות גם לך וגם ללאה ולאתי שהתגייסו מהניכר בשעות לא שעות.
לאה ורון
האמת היא שבמקרה דנן זה לד"ר עידית חנוכה.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני לא הייתי בניכר.
דנה נויפלד
סליחה, כמובן גם לעידית שהתגייסה במהירות הזו, וגם לאיתי שסייע מהארץ. תודה רבה לכולם.

אני רוצה להסביר מה אנחנו עושים כאן. למעשה, זו הצעה שעוד היתה קיימת בהצעה שנדונה פה בוועדה לפני שנתיים שהיא הצעה לאיחוד המועצות. אנחנו מוציאים משם סעיף אחד שעניינו אופן הפיקוח על הערוץ בשפה הערבית.

כיום הערוץ הייעודי בשפה הערבית מפוקח על ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. אולם, לפי חוק התקשורת שנתיים אחרי שהוא מופץ באופן לא מוצפן, הוא עובר לפיקוח של הרשות השנייה. היתה לנו אפשרות להאריך את המועד הזה בצו לשנתיים, כך עשינו לפני שנתיים. הוועדה האריכה את המועד ודחתה אותו בשנתיים. והנה, אנחנו בתום השנתיים האלה מבקשים לבטל את הסעיף הזה כך שהערוץ בשפה הערבית לא יעבור לפיקוח הרשות השנייה בעת הזו, אלא המעבר ייעשה ביחד עם הערוצים הייעודים האחרים באופן שמוסדר בהצעת החוק שנדונה בוועדה המשותפת בראשותו של חבר הכנסת קיש, ורק אז באותו אופן תעבור לפיקוח של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו על כל המשתמע מכך/ גם אחר כך החלפת הרישיון. הכללים החדשים ייקבעו באותה הצעה ולא עכשיו בעת הזו.
היו"ר איתן כבל
אתי, בבקשה.
אתי בנדלר
שני הליכים צריכים להיעשות עכשיו: האחד, בקשת הפיצול ככל שתאושר. אני מניחה שהיא תאושר.
היו"ר איתן כבל
אני "מת" על הניסוחים שלך: "ככל שתאושר".
אתי בנדלר
אולי אדוני יחליט שלא בא לו?
היו"ר איתן כבל
אגב, כבר קרו מקרים. היום כבר לא אישרנו.
אתי בנדלר
נכון, אני יודעת. קיבלתי דיווח.

אדוני, אני תמיד יוצאת מתוך הנחה ברורה שלוועדה יש שיקול דעת, ויכול להיות שיש איזה נושא שלא חשבנו עליו שימנע את האישור.
היו"ר איתן כבל
נכון.
אתי בנדלר
אם הצעת הפיצול תאושר אז סעיף 22 להצעת החוק לאיחוד הרשויות - -
היו"ר איתן כבל
המועצות.
אתי בנדלר
- - המועצות, רשויות הפיקוח - כן, לפי חוק הרשויות השנייה לטלוויזיה ורדיו ולפי חוק התקשורת בזק ושידורים, סעיף 22 כאמור שעניינו רק בהעברת הפיקוח של הערוץ בשפה הערבית לרשות השנייה, אותו אנחנו נבקש במליאה כמובן לאשר. זאת אומרת, אנחנו נצטרך להניח לקריאה שנייה ושלישית. לכן, אני מבקשת לאשר גם את ביטול סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בסעיף 6לד3 לחוק התקשורת. אני אניח אחרי שהצעת הפיצול תאושר גם במליאה את הסעיף הזה לקריאה שנייה ושלישית, כך שכל עוד לא תאושר הצעת החוק שנדונה היום בוועדה המשותפת, הערוץ בשפה הערבית יישאר תחת פיקוח המועצה לשידורי כבלים ולוויין.

כאמור, הערוץ בשפה הערבית הוא ערוץ ייעודי, ובהתאם להצעת החוק שנדונה בוועדה המשותפת כל הערוצים הייעודים יעברו לרשות השנייה, ובהתאם לכללי הסדרה מכוח אותו חוק. חשוב שתהיה אחידות במעבר הזה עם כל הערוצים הייעודיים.
היו"ר איתן כבל
ברור, אוקיי.

האם מישהו מבקש להתייחס, להאיר, הערות?

קודם כל, בשלב הראשון נצביע על הפיצול.

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשת פיצול הסעיף נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
אני מאשר את הפיצול - זה דבר אחד.

ועכשיו הדבר השני.
אתי בנדלר
עכשיו אני מבקשת מתוך הצעת החוק שמונחת בפני כולנו, לבטל את סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בסעיף 6לד3 לחוק התקשורת.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. יש הערות לפני שאני מצביע?
נחשון אקסלרד
אנחנו כמובן שמחים על הבקשה הזו.
היו"ר איתן כבל
ברור, הרי בשביל זה התכנסנו - כדי שתשמחו.

הצבעה

בעד – פה אחד

ההצעה לבטל את סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בסעיף 6לד3 לחוק התקשורת, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
ההצעה אושרה.
אתי בנדלר
סעיף 6לד3, סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל"ב-1982.
היו"ר איתן כבל
אושר.
דנה נויפלד
תודה רבה לכולם. אתי, תודה רבה. לאה, תודה. עידית, אין כמוך.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:14.

קוד המקור של הנתונים