ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/02/2018

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2017, בדבר הובלת חומרים מסוכנים

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-12OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס'678

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ' בשבט התשע"ח (05 בפברואר 2018), שעה 11:00
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2017, בדבר הובלת חומרים מסוכנים.
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
מנהל תחום מטענים וחומרים מסוכנים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - בני אביעד

לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - סיגלית ברקאי

לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - ספיר דדון

משפטן, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דרור וגשל

אגף חומרים מסוכנים, המשרד להגנת הסביבה - יבגני סופר

ראש משטרה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה - יוסף רבי

ראש מדור ייעוץ וחקיקה, אגף התנועה, משטרת ישראל - סנ"צ דנה ימינחה

קמב"ץ אגף התנועה, משטרת ישראל - רפ"ק ניב ידיד

יושב-ראש, מועצת המובילים והמסיעים - גבי בן הרוש

נציגת הנהלה, מועצת המובילים והמסיעים - קרן גדיש

עמותת תנו יד לחרש נכים למען נכים - דן מיכאל קדרון

מוזמן/ת - שבי בן ארויה

מוזמן/ת - דוד כהן צדק

מוזמן/ת - ברוך לרר

שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את מועצת המובילים והמסיעים בישראל - לירן בן הרוש

שדלן/ית - טל מישר
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
טלי רם

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2017, בדבר הובלת חומרים מסוכנים
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו פותחים ישיבה שנייה של ועדת הכלכלה של הכנסת, על סדר-יומנו ברגע זה תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח–2017, בדבר הובלת חומרים מסוכנים.

ברשותכם, זה יום המשטרה, הבאנו היום סדרה של נושאים שעוסקים בעניינים האלה שמתכתבים תחבורה ומשטרה והמשרד לביטחון פנים. יש לנו כאן צופים מיחידת נחשון, יחידה קדם-צבאית. אני אמור לדבר אתכם היום, לא? בחמש וחצי, משהו כזה.
קריאה
אנחנו לא נהיה פה.
היו"ר איתן כבל
אז זאת קבוצה אחרת, נחשונים אחרים. סבבה לכם, והנה יש לכם הזדמנות להקשיב. אומנם לא הגעתם לנושא הכי מרתק בעולם, יש נושאים לאין שיעור הרבה יותר מרתקים, אבל זה גם חלק משגרת חיינו.

אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. היכן אנחנו אוחזים?
איתי עצמון
אדוני, אלה תקנות שנידונות לראשונה, אני מציע שמשרד התחבורה יציג את התיקון.
היו"ר איתן כבל
זה אמור להיות קצר.
איתי עצמון
נכון.
היו"ר איתן כבל
למרות שכבר ראיתי שקצרים יכולים - -
איתי עצמון
להסתבך.
היו"ר איתן כבל
- - להיות יותר ארוכים מחוברת של 90 עמודים. בבקשה.
סיגלית ברקאי
סיגלית ברקאי, לשכה משפטית, משרד התחבורה. אנחנו מדברים על תקנות שירותי הובלה (תיקון). למעשה, התיקון מדבר על רישיונות לעניין הובלת חומרים מסוכנים. היום, בשביל שמישהו יקבל רישיון מוביל, הוא נדרש להוכיח שיש לו חניון מתאים לכך, למשאית. התיקון הזה נעשה ב-2016.
קריאה
באיזה דיון אנחנו? שירותי תובלה או תעבורה?
סיגלית ברקאי
אתה ערבבת בין הנושאים.
איתי עצמון
היושב-ראש הקריא את הנושא. הנושא כרגע הוא תקנות התעבורה.
לאה ורון
יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת כבל, הקריא מה הנושא.
סיגלית ברקאי
לא, כי דיברתם על חומרים מסוכנים.
איתי עצמון
זה גם.
סיגלית ברקאי
סליחה. מתנצלת. אני פה מהבוקר עד סוף היום – הרבה דיונים.
היו"ר איתן כבל
לא נורא. זה בסדר, גם אנחנו נהיה פה. בבקשה.
סיגלית ברקאי
עברנו לתיקון הנכון. תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח–2018. התיקון הזה למעשה מתייחס לרכבים שמותר להם להוביל חומרים מסוכנים מבחינת כמות המשקל שהם יכולים לשאת עליהם. בהתאם לאמנה הבין-לאומית, הרכבים מוגבלים למשקל של 44,000 קילוגרם.
היו"ר איתן כבל
בואי תאמרי לנו מה יש בתקנה הזו שאין עד היום.
סיגלית ברקאי
היום התקנה מדברת על כמה סוגים של רכבים ואיזה משקל הם יכולים לשאת. התקנה הזאת לא מתייחסת לשני סוגים של רכבים שהם יותר מורכבים, שזה רכב מנועי עם ארבעה סרנים שמצורף אליו גורר בעל שניים או שלושה סרנים; ורכב שהוא תומך בעל ארבעה סרנים שמצורף אליו נתמך בעל שלושה סרנים; שני סוגים של משאיות, סמיטריילר.
היו"ר איתן כבל
יקירה, ברשותך. אני לא נוהג במשאית, אבל אני המחוקק.
גבי בן הרוש
אני פה, איתן.
היו"ר איתן כבל
התכוונתי לנהג, לא למי שמתחזה. התכוונתי לגבי בן הרוש, חברנו, שהוא יושב-ראש מועצת המובילים והמסיעים - ברשותכם, כדי שהפרוטוקול לא יתבלבל שאמרתי לגבי.

אתם מביאים פה תיקון. אני רוצה לדעת במה הוא אמור לשנות את חיי נהגי המובילים, זאת אומרת למה הוא נדרש. נדע למה הוא נדרש, יהיה לנו יותר קל אחר כך לקרוא אותו.
סיגלית ברקאי
הרכבים האלה היום קיימים על הכביש, הם לא רשומים בתקנות כי הם מוגבלים למשקל מסוים, כשבפועל הם כן אמורים להיות מוגבלים גם בהתאם לאמנה וגם בהתאם לעיקרון הכללי שאנחנו חתומים על אותה אמנה.

ולכן, התיקון הזה למעשה פשוט מבקש להכניס גם את שני סוגי הרכבים האלה שנוסעים בכביש, שיהיו מוגבלים באותה דרישה כמו שאר הרכבים האחרים ובהתאם לאמנה שאנחנו חתומים עליה.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. זאת אומרת, מה שאתם מבקשים פה – הפשיטא, מה שנקרא – זה להוסיף לתקנות הקבועות בחוק שני סוגים של כלי רכב שהיום אינם חלק מכלי הרכב שמובילים חומרים מסוכנים בתקנות, ואתם מבקשים להוסיף שני סוגים. האחד – אני מקריא מתוך המכתב של השר אלי - "נוסעים בכבישי מדינת ישראל כשעליהם מובלים חומרים ובכללם חומרים מסוכנים – א. רכב מחובר, רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים; ב. רכב מורכב, תומך בעל 4 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים."

האמת, הייתי שמח לראות תמונה. אתה יכול להעלות לי ביוטיוב, בגוגל, להוציא לי כדי לראות במה מדובר?
גבי בן הרוש
אפשר להתייחס לפני זה?
היו"ר איתן כבל
אתה לא מסוגל לעשות שתי פעולות ביחד, נכון?
גבי בן הרוש
אני אעשה את שתי הפעולות ביחד. אם הוזמן דיון, אדוני היושב-ראש, לחומרים מסוכנים ואם ראיתי את הכותרת בסדר-היום, זה חניונים גם כן.
לאה ורון
זה הנושא הבא.
היו"ר איתן כבל
הדיון הבא. אדוני בכל זאת אולי ינסה לחפש לי. האמת היא שכשנותנים לנו דבר כזה, גברתי, גם כן צריך לדרוש – אין לי מושג אפילו במה מדובר.
סיגלית ברקאי
לצרף תמונה פעם הבאה?
היו"ר איתן כבל
בוודאי. לראות משהו להמחשה, שנדע במה דברים אמורים. אני הולך לאשר משהו שאני לא יודע אפילו איך הוא נראה.
איתי עצמון
מינוח מאוד מקצועי.
היו"ר איתן כבל
זה מינוח מקצועי מאוד מאוד.
סיגלית ברקאי
בסדר גמור.
גבי בן הרוש
מדובר על סוג הגורר הזה, שבעצם מתחבר לנגרר הזה.
היו"ר איתן כבל
לפי התיאור הבנתי במה דברים אמורים. זה גרור מיוחד כנראה, נכון?
גבי בן הרוש
כן, שיש לו ארבעה סרנים. עד עכשיו בתקנות לא התייחסו. מדובר על 4X8.
בני אביעד
בני אביעד, אני המקביל של גבי הרוש במשרד התחבורה. מנהל תחום מטענים וחומרים מסוכנים.
היו"ר איתן כבל
שתיכנס גם לדברי הימים של הכנסת. יש פה עוד מישהו שרוצה להיכנס לדברי הימים של הכנסת? אני אחר כך אאפשר. אנחנו כבר מסיימים, אז אני אאפשר למי מהחבר'ה מנחשון שירצה לספר קצת על עצמו, אני אשמח מאוד אם תבחרו מישהו מכם, מי שתחליטו. קצת שנדע בכל זאת, וגם אתם, אם יש מישהו מכם שיוכל לספר לנו ככה, נשמח מאוד בהזדמנות הזו ייכנס לדברי הימים. זה לא רע.

אוקיי. העניין ברור. יש הערות בעניין הזה?
לאה ורון
אולי הם רוצים להתייחס לאמנה שבשלה התקנתם את התקנות, שמסדירה את המשקל ברחבי העולם גם.
בני אביעד
אז קיימת אמנה אירופאית שנקראת ADR, שזו האמנה האירופאית להובלת חומרים מסוכנים, שמשרד התחבורה פועל על פיה, ובכלל זה גם סיווג של כל אותם חומרים מסוכנים. לסבר את האוזן, יש 3,900 חומרים מסוכנים, מתוכם כ-2,500 חומרים מסוכנים שמשונעים בכבישי ישראל.
לאה ורון
ויש נהלים והוראות - -
היו"ר איתן כבל
איך לשנע.
לאה ורון
- - שונים לגבי סוגי החומרים המסוכנים.
בני אביעד
ברור. האמנה עצמה היא אמנה מאוד מאוד מפורטת, היא קיימת באינטרנט בשימוש חופשי, היא מתעדכנת דרך קבע והיא ממש נכנסת לפרטי פרטים, רזולוציה מוחלטת של כל תחום ותחום – שילוטים, דרישות להכשרות.
היו"ר איתן כבל
ואתה אומר שכל נהגי המשאיות גם מבינים מה שכתוב באינטרנט?
בני אביעד
אנחנו עם גבי בונים להם תוכניות לימוד.
היו"ר איתן כבל
גבי, שאני לא אבחן אותך.
גבי בן הרוש
יש לי חדשות בשבילך – אני בוחן את המרצים. זו אמנה בין-לאומית, קוראים לזה "הספר הכתום" שמוכר על-ידי האו"ם ובכל העולם. אנחנו אימצנו בישראל את התקנה הזאת עם החומרים המסוכנים. הלוואי וכל סוגי ההובלה היו מותאמים לחומרים מסוכנים.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, סתם מעניין אותי. אתה אומר יש 3,900 - - -
בני אביעד
3,900 סוגים של חומרים מסוכנים, שמתוכם 2,500 - - -
היו"ר איתן כבל
מה זה כל השאר, שאין אותם בישראל?
בני אביעד
אולי דברים נקודתיים שאנחנו לא יכולים או שלא הייתה דרישה לפחות.
היו"ר איתן כבל
הבנתי.
בני אביעד
אבל זה מחולק לתשע קבוצות סיווג – לפי סיכונים וכו'. אגב, עוד מעט יוצאים שני ספרים חדשים בניהולו של גבי בן הרוש בתחום הרכב הכבד.
היו"ר איתן כבל
גבי גם כותב ספרים?
גבי בן הרוש
מי שהכניס את תוכנית הלימודים החדשה זה אנחנו, אחרי 40 שנה שהמדינה לא עשתה את זה.
בני אביעד
באוקטובר 2015 למעשה כל סוגי כל הרכב שמובילים חומרים מסוכנים הותאמו מבחינת משקל, אורכים, לאמנה האירופאית, והסוגיה שכאן סיגלית העלתה זה רק לסגור את הקצוות.
היו"ר איתן כבל
התאמה. בסדר גמור. הערות? נא להקריא.
סיגלית ברקאי
"תקנות התעבורה (תיקון מס'__), התשע"ח – 2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(17) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 314א2

11.

בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 בתקנה 314א2(ב) –
בפסקה (6) בסופה יבוא:
בק"ג"

רשום 314א2(א), ואנחנו גילינו שזה צריך להיות (ב). הפנינו את זה לוועדה.

"(ד) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים

44,000 ";

(2) בפסקה (7) בסופה יבוא:

"(ז) תומך בעל 4 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים

44,000 "

תחילה

22.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן."
היו"ר איתן כבל
בטוח שתספיקו להעתיק את זה?
סיגלית ברקאי
כן. הכול בסדר.
היו"ר איתן כבל
אין הערות.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח–2018, בדבר הובלת חומרים מסוכנים, נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
אני מאשר את התקנות. תודה רבה לכם.

גבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה: הטכוגרף החדש למשאיות, מתי הוא אמור להיכנס?
גבי בן הרוש
הדיגיטלי?
היו"ר איתן כבל
כן.
גבי בן הרוש
אני ואתה נהיה בפנסיה, והנכדים שלנו. המדינה לא ערוכה מבחינת תשתיות. הטכוגרף קיים בעולם.
היו"ר איתן כבל
אני שאלתי אותך שאלה.
גבי בן הרוש
פה בארץ?
היו"ר איתן כבל
כן.
גבי בן הרוש
ועדת המשנה שלחה את משרד התחבורה תוך חודש ימים לבוא עם נתונים. אני לא ראיתי שהתקיים דיון, ומשרד התחבורה אין לו מה לחדש.
היו"ר איתן כבל
דרור.
דרור וגשל
יש לך פה את סיגלית.
היו"ר איתן כבל
סליחה, במקרה. לא ידעתי.
סיגלית ברקאי
אנחנו כן מקדמים את תיקון התקנות, כמו שאמרנו כבר בעבר. בשביל לקבל את הטכוגרף הדיגיטלי צריך להצטרף לאמנה. אנחנו בהליכים מאוד מתקדמים להשלמת התיקון של התקנות. זה בהליכי אישור נוסח.
היו"ר איתן כבל
אמרי לי בהערכה גסה – הערכה גסה, למרות הפסימיות של גבי בן הרוש, שדרך אגב, אני מבין מאיפה היא באה, אנחנו פה במקרה מתעסקים עם עניינים הנוגעים למשרדי הממשלה. הטכוגרף הזה, שהוא ממש עניין כבר ברמה של מציל חיים, זה כבר לא איזה משחק, כי הטכוגרף החדש כבר אמור לתת מענים לחלק גדול מהשאלות – אני מניח גם משקל ומהירות.
גבי בן הרוש
שעות עבודה ומנוחה של נהגים.
היו"ר איתן כבל
שעות עבודה ומנוחה כי היום לצערי, גם בעלי בית לוחצים עובדים שלהם ומרמים – בטכוגרף עושים כל מיני עניינים – אז עם הדיגיטלי כבר ייקשה עליהם מאוד לעשות.
לאה ורון
לשנות את הנתונים.
היו"ר איתן כבל
לשנות את הנתונים, ולכן החשיבות הרבה של כניסת הטכוגרף הזה.
גבי בן הרוש
ברשותך, למה ששאלת. יש פה את סיכום דיון 2016 של ועדת החקירה שהייתה והשימוע. שלחתם את משרד התחבורה בנושא החניונים, בסטטוס העברת התוכנית עד 1 בינואר 2017.

אז אני אומר לכם – ב-2070 לא תקבלו את זה, אם זה תלוי במע"צ.
לאה ורון
אתה מדבר על נושא אחר. אתה מדבר על החניונים, לא על הטכוגרף.
גבי בן הרוש
לא, לא. זה קשור. דובר על החניונים. הלוא מה הטכוגרף אומר לנהג בעצם בכל העולם? הוא מאותת לו שהוא חייב אחרי ארבע שעות נהיגה לעצור למנוחה. במדינת ישראל, ממטולה ועד אילת אין לנו חניונים מוסדרים, והוועדה שלחה את משרד התחבורה, בסטטוס עד 1 בינואר 2017.
היו"ר איתן כבל
אבל זה לא הדיון הזה עכשיו.
גבי בן הרוש
אבל שאלת. ככה זה מתנהל.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים