ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/02/2018

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תנאים לפיטורים משירות קבע של נגדים שהגיעו לגיל 42 לפחות) (הוראת שעה), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-07-03OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדה משותפת לוועדת חוץ וביטחון וועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 לפי סעיפים 10(א) ו-67ו(א) לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות)

יום שלישי, כ"א בשבט התשע"ח (06 בפברואר 2018), שעה 12:15
סדר היום
תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תנאים לפיטורים משירות קבע של נגדים שהגיעו לגיל 42 לפחות) (הוראת שעה), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: אבי דיכטר – היו"ר

אלי אלאלוף

מירב בן ארי

עופר שלח
מוזמנים
תא"ל מיכל תשובה - ראש מחלקת הסגל, אכ"א, צה"ל, משרד הביטחון

סא"ל כלנית מלכה לקסמן - אכ"א, רע"ן תכנון ובקרה, מחלקת הסגל, צה"ל, משרד הביטחון

סא"ל גלעד לין - פצ"ר, פרויקטור חקיקה ורגולציה, צה"ל, משרד הביטחון

סא"ל אביהו לנדסמן - אכ"א, רע"ן תשו"ג, צה"ל, משרד הביטחון

רס"ן פאבל גורלין - רע"ן תקציבי אכ"א וגמלאות, משרד הביטחון

דרור גרנית - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אפרת פרוק'ציה - עו"ד, סגנית היועץ המשפטי, משרד האוצר

עלי בינג - רכז ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יהונתן מלצר - רכז שכר, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

משה בכר - מרכז בכיר, ביטחחון, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

הילה אורן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
שמואל לטקו
רכזת תחום בכיר לביטחון
דפנה סידס כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תנאים לפיטורים משירות קבע של נגדים שהגיעו לגיל 42 לפחות) (הוראת שעה), התשע"ח-2017
היו"ר אבי דיכטר
שלום לכולם. אני מתנצל על האיחור. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תנאים לפיטורים משירות קבע של נגדים שהגיעו לגיל 42 לפחות) (הוראת שעה), התשע"ח-2017. התקנות הוגשו על ידי שר הביטחון. נדמה לי ששני דברים היו קשורים בזה, גם נגדים וגם גישור.
עידו בן יצחק
גם תנאים לקצבת גישור היו צריכים להגיע מכוח התיקון שנעשה בחוק ההסדרים האחרון, חוק ההתייעלות הכלכלית. שניהם היו צריכים להגיע.
היו"ר אבי דיכטר
כבר חגגנו לחוק יותר משנה. נכון?
עידו בן יצחק
לחוק חגגנו יותר משנה.
היו"ר אבי דיכטר
נדמה לי שגם בנושא הזה השר ביקש עד 1 במרס לתקן תקנות. אנחנו באופן חד פעמי, מבחינת טוב הלב של הוועדה, אמרנו שייקחו את 1 ביוני כי נראה לנו שעד ה-1 במרץ זה לא יסתיים. היינו אופטימיים. הגיע ה-1 ביוני ועוד מעט אנחנו ב1 ביוני 2018. אם כן, יש לנו איזשהו דיליי בנושא הזה. אבל בסדר, אין מוקדם או מאוחר בפנסיות.

מי מציג את הנושא?
גלעד לין
אני אומר כמה מלים. אנחנו כאן כדי לפרוע את השטר הראשון על חשבון החוב שיש לנו לוועדה המשותפת. בתיקון שנערך לחוק שירות הקבע (גמלאות), עוגנו גם ההסכמים מול משרד האוצר ששינה את מודל הפרישה מצה"ל. עד לאותו תיקון גיל הפרישה המינימלי הלך ועלה לפי שנתונים ולפי מקצועות, מגיל 42 עד לגיל 48. במסגרת התיקון, גיל הפרישה המינימלי של הקצינים ירד לגיל 42 וגיל הפרישה המינימלי לנגדים הועמד על גיל 47 אבל נקבעה סמכות בכפוף לתקנות שיקבעו את התנאים המתאימים, לפטר לקצבה נגדים גם לאחר הגיעם לגיל 42.

התקנות שמונחות כאן והובאו לאישור הוועדה נועדו לקבוע את אותם תנאים לפיטורים של נגדים שמלאו להם 42 שנים.

יש בעצם ארבע קטגוריות שאני אפרט אותן.

הקטגוריה הראשונה מתייחסת לנגדים שמוגדרים כנגדים שממלאים תפקידי לחימה. עוד לפני התיקון לחוק, נגדים שמילאו תפקידי לחימה בהתאם לתקנות שהיו באותה עת בתוקף יכלו לפרוש בגיל 42 ואנחנו מבקשים לשמר את אותו מצב. העתקנו לתוספת הראשונה בתקנות כאן את רשימת מקצועות הלחימה של הנגדים שהופיעו בתקנות הישנות ואנחנו מבקשים לאפשר לאותם נגדים לפרוש עם הגיעם לגיל 42 לפחות.

הקטגוריה השנייה מתייחסת גם לסיטואציה שעל פי הדין הקודם לפני התיקון היו נגדים יכולים לפרוש לגמלה משום שהם הגיעו לגיל שנקבע לגביהם בהתאם לגיל הקודם. כמו שאמרתי קודם לכן זה השתנה לפי שנתון. ככל שהשנתון של הנגד היה גבוה יותר, גם הגיל הלך ועלה. אבל כבר אז כאשר החוק תוקן, היו נגדים שהגיעו לגיל המינימלי שנקבע לגביהם ועם תיקון החוק הגיל פתאום קפץ ל-47 בגלל שהם ידעו והכירו שהגיל לגביהם היה נמוך יותר, לשמר גם את האפשרות של אותם נגדים לפרוש באותו גיל שנקבע לפני התיקון לחוק.

הקטגוריה השלישית מתייחסת למצבים בהם מטעמים ארגוניים – התייעלות, קיצוצים שעוברים על הצבא מעת לעת – נסגרות יחידות, נעשים מהלכים אחרים שמחייבים פיטורים של לפעמים מספר לא קטן של נגדים. אנחנו רוצים לאפשר באותן נסיבות לאותם נגדים לפרוש כבר עם הגיעם לגיל 42.

הקטגוריה הרביעית מתייחסת למספר מצומצם, למקרים חריגים שלפעמים אפילו קשה לשער ולצפות מראש. הגבלנו את המספר ל-40 נגדים על פני תקופה מצטברת של שלוש שנים בסך הכול באמת עבור המקרים הבלתי צפויים מראש שאם ניתן היה לחשוב על כל הדוגמאות, היינו יכולים למנות אותם. לכן זה גם מספר קטן יחסית.

סיכמנו מול משרד האוצר שיימסר דיווח מדי שנה על הפיטורים ועל העילות ושבאמת תתאפשר מידה מסוימת של בקרה ויראו ששיקול הדעת שמופעל באמת מופעל בצורה סבירה ומידתית.

התקנות הוגבלו – אתם רואים בתקנה 4 המוצעת – בזמן. זה יאפשר לבדוק גם בעתיד האם אנחנו מצליחים לעמוד בהתחייבות שנקבעה בחוק לגיל פרישה ממוצע מינימלי שקבענו. ברור לנו שבוא העת נצטרך לשוב ולתקן את התקנות אם נרצה להמשיך ולהאריך את האפשרות לפטר נגדים לפני גיל 47.
היו"ר אבי דיכטר
ברמה העקרונית יש עוד מישהו שרוצה להתייחס מעבר להתייחסות של גלעד?
משה בכר
משרד האוצר. בעיקרון עשינו עבודה לפני והנוסח הוא בהיוועצות אתנו והגענו אליו בהסכמה. כאשר נקריא, יש כאן הצעה.
היו"ר אבי דיכטר
לפני ההקראה, אני רוצה ברמה העקרונית אם יש למי מהצדדים לומר משהו.
אפרת פרוק'ציה
משרד האוצר. התקנות הן בהסכמת משרד האוצר ומשרד הביטחון. הן הוכנו ביחד.
היו"ר אבי דיכטר
אירוע חגיגי בפני עצמו, אני חייב להודות.

מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס ברמה העקרונית?
אלי אלאלוף (כולנו)
מה הרוח אצל הנגדים בקשר להצעות האלה? הם מרגישים טוב עם זה?
מיכל תשובה
צריך לומר שאנחנו נתקלים לא מעט בשיח שהנגדים אומרים, רגע, ביגרתם את הגיל שלנו. הביגור הוא ביגור שנעשה בשלבים אבל בקרב הנגדים יש לא מעט שיח שהשחיקה נותנת את אותותיה. אנחנו משקיעים הרבה מאוד במעטפת פרט כדי לגרום להם להתבגר עם מוטיבציה, מה שנקרא. לגבי השחיקה, אנחנו רואים נגדים ברמת פעילות א', אנחנו רואים את זה בחיל הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. אנחנו רואים נגדים בטח בדרום, בצפון, בקצוות שמתקנים טנקים והם בני 49-48 וזה קשה. אנחנו רואים את דור ההמשך שהוא בן 45-44 שזה קשה. הם מביעים קושי. יחד עם זאת אנחנו יודעים בסופו של דבר לתת איזושהי מעטפת תומכת שתביא אותם לאן שאנחנו רוצים. אחד הדברים הוא באמת מודל קדנציות. אם בעבר נגד היה נכנס ליחידה ויוצא בפרישה, היום אנחנו מבינים שאי אפשר שנגד יהיה ברמת פעילות א' או א' פלוס 35-30 שנים ואנחנו חייבים רגע לעשות את המעבר בין שטח למטה, פיקוד וכולי בשביל לראות אך אנחנו מחזיקים את זה לאורך זמן.

כרגע אנחנו מצליחים לעמוד ביעדים.
אלי אלאלוף (כולנו)
המסקנה. הם לא מתאהבים בהסדר המוצע.
מיכל תשובה
מצד שני הם גם לא רוצים לפרוש. ראינו בעבר נגדים שרצינו שיפרשו בגיל 44, 45, ולא תמיד רצו. הם אמרו שיש להם את הכוח ואת הרצון להמשיך כי מה יש להם לעשות בבית. זה מאוד תלוי ברמת השחיקה, במקצועות השונים. שם זה חונה.
אלי אלאלוף (כולנו)
כשזה קשור לטכני וטכנולוגי, אני מאמין שאף אחד לא יישאר בבית.
עפר שלח (יש עתיד)
זה לא מדויק. בחלק מהמקצועות של הנגדים האלה, אין מקבילה אזרחית. אולי טנקים, אם הוא בכיר, אז המעבר לשוק האזרחי הוא לא פשוט. שם דווקא הרצון הוא להישאר יותר.
כלנית מלכה לקסמן
ההסדר הזה הוא הסדר שמאפשר. הוא לא הסדר חובה. אנחנו לא מכריחים לוחם לפרוש בגיל 42. מסתכלים אחורנית ורואים שהלוחמים פרשו בגיל 44 בממוצע. אנחנו כן רוצים לאפשר להם לפרוש בגיל 42 אם הם מרגישים שחוקים ולא יכולים להמשיך. זה לא הסדר שהוא הכרח מבחינתנו. להפך.
עפר שלח (יש עתיד)
אבל יש לכם התחייבות לגיל פרישה ממוצע.
כלנית מלכה לקסמן
שהוא גבוה יותר. לכן אני אומרת שההסדר הזה מאפשר רק את החריגים והוא לא חובה.
אלי אלאלוף (כולנו)
אם זה מבחירה, יפה מאוד.
אפרת פרוק'ציה
כך זה נקבע בחוק. זה היה ההסדר החוקי.
היו"ר אבי דיכטר
בסדר. אנחנו עוברים להקראה. עידו, בבקשה.
עידו בן יצחק
הגדרות

בתקנות אלה –

"מקצוע לחימה" – מקצוע הנמנה עם רשימת המקצועות הצבאיים המפורטים בתוספת הראשונה.

"ראש אכ"א" – ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל.
היו"ר אבי דיכטר
התיקונים שאנחנו רואים באדום הם תיקונים שהוסכמו?
עידו בן יצחק
כן. אנחנו באנו בדברים עם הצבא ועם משרד האוצר. מה שלא מוסכם, אני אומר.

תנאים לפיטורים משירות קבע

נגד שפוטר משירות קבע לאחר שהגיע לגיל 42 לפחות, ומתקיים בו האמור ברישה של סעיף 10(א)(5) לחוק, יהיה זכאי לקצבת פרישה, אם אישר ראש אכ"א שמתקיימים לגביו תנאים אלה:

ממוצע גיל הפרישה של הנגדים שיצאו לקצבה בשנה שקדמה לפיטוריו וממוצע גיל הפרישה של הנגדים שצפויים להיות מפוטרים בשנת פיטוריו, בהתאם לתחזיות העדכניות למועד הפיטורים שברשות אגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל, לא יפחת מגיל 47 בכל אחת מהשנים 2017 עד 2020 או מהגיל הקבוע בתוספת הרביעית לחוק בשנת 2021 ואילך.
עפר שלח (יש עתיד)
הדבר הזה דורש הסבר כי לכאורה זה משאיר את זה לגמרי בידיים שלכם. בידיים של צה"ל. מדובר כאן לא רק במספר של אנשים שפוטרו או יצאו לגמלאות בפועל אלא גם באיזושהי תחזית.
כלנית מלכה לקסמן
אני אחדד. הסעיף הזה בעצם בא לומר שצה"ל אמור לעמוד בשנה הנוכחית ובשנה העוקבת בגיל הפרישה עליו התחייבנו בהסכם מול האוצר ובחקיקה. ההסכם הוא עד 2020 והחל מ-2021 זה בחקיקה. זה אומר שאם אנחנו – למיטב הבנתנו וכמו שסיכמנו את זה עם האוצר – לא עומדים בגיל היעד, אין לנו יכולת להוציא נגדים על פי התקנות האלה. זאת אומרת, אין לך יכולת להפריש נגדים מתחת לגיל 47.
עפר שלח (יש עתיד)
כן, אבל לפי הניסוח הזה, אם את לא עומדת, את פשוט תתני תחזית אחרת לשנה הבאה.
כלנית מלכה לקסמן
לא. גם לשנה הנוכחית אני צריכה לעמוד. אני אמורה לעמוד גם בשנה הזו וגם בשנה הנוכחית. אני אחדד עוד משהו. אנחנו נותנים התראה לפרישה שנה קדימה. זה חובתנו כלפי הפרט.
עפר שלח (יש עתיד)
אתם תציגו את ההתראות שנתתם להם שנה קדימה?
כלנית מלכה לקסמן
השמות שאנחנו מעבירים, הם כבר תחת התראות כי אחרת זה לא שווה שום דבר.
עלי בינג
אני אנסה לחדד, חבר הכנסת שלח. בהתחלה בנוסח זה היה רק בשנה הקודמת. אם עמדת בשנה הקודמת, אתה יכול להפריש בשנה הנוכחית כביכול כמה שאתה רוצה. אכ"א הרי גם יודע את התחזית הצפויה שלו של השנה ואת הגילאים הצפויים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאמנם הוא עמד בשנה הקודמת אבל בשנה הזאת הוא כבר בחריגה ואז הוא כאילו יכול לומר, טוב, אני מפריש עכשיו הרבה כי בשנה הקודמת עמדתי וממילא אני אכנס לזה בשנה העוקבת כביכול.

לכן אמרנו שגם אם אתה רואה בתחזיות שלך שאתה הולך לחרוג מהגיל, בשלב הזה אתה עוצר.
אלי אלאלוף (כולנו)
מי זה אתה. הצבא?
עלי בינג
כן. הצבא. אכ"א.
אלי אלאלוף (כולנו)
אל תשכח שאתם משחקים בין המערכת לבין הרצונות האישיים של הנגד. כדי שהצבא יעמוד בהתחייבות הכוללת שלכם, הוא צריך לשכנע בצורה זו או אחרת את החייל.
עפר שלח (יש עתיד)
זה משהו אחר. אדם בגיל 42 שמפטרים אותו, השאלה באיזה תנאים האדם הזה יהיה זכאי לקצבה.
אלי אלאלוף (כולנו)
אני הבנתי שב-42 יש את הבחירה. לא?
כלנית מלכה לקסמן
הבחירה היא של צה"ל. אנחנו מפטרים לפרישה. לפרט אין זכות לבוא ולדרוש לפרוש.
עלי בינג
חשוב לחדד שהפיטורים הם למישהו שמקבל פנסיית פרישה. אלה לא פיטורים לבן אדם שמחר בבוקר נגמר בזה האירוע. סתם לפטר בלי קצבה, זה אפשר בכל רגע נתון. אנחנו מדברים על פיטורים עם קצבה. זאת הזכאות לקצבה.
היו"ר אבי דיכטר
אתה מברך אותו כשאתה מפטר אותו כי אם לא פיטרת, הוא לא יכול לקבל.
עלי בינג
הזכאות לקצבה היא רק מגיל 47.
עידו בן יצחק
זה התנאי שחל לגבי כל הנגדים ועכשיו אנחנו עוברים לקבוצות שכל תנאי עומד בפני עצמו. זאת אומרת, מי שעומד באחד מהם, משתייך לקבוצה שזכאית.
מתקיים בנגד אחד מאלה
הוא שירת 10 שנים לפחות בשירות קבע במקצוע לחימה ושולמה בשכרו במשך 10 שנים לפחות בשירות קבע תוספת פעילות רמה א' או רמת פעילות גבוהה ממנה.

אני אעיר לגבי זה שלעמדתנו יש צורך להגדיר מהי רמת פעילות א'. הנושא הזה מוגדר בפקודות הצבא ולעמדתנו נכון להפנות לשם כי אחרת המונח הוא אמורפי.
אלי אלאלוף (כולנו)
מתי הוא מודע לתנאים האלה?
עידו בן יצחק
הוא מודע.
משה בכר
זה דבר ידוע.
היו"ר אבי דיכטר
עידו, מה בקשת צוות הוועדה?
עידו בן יצחק
שתהיה הגדרה של תוספת פעילות רמה א', להפנות לפקודות הצבא, כהגדרתה בפקודות הצבא.
היו"ר אבי דיכטר
רמה א' שהיא שונה בפקודות הצבא?
מיכל תשובה
לא. זה א' פלוס וזה תמיד חייב ללכת עם לחימה. הסיכוי שיהיה לוחם בלי רמת פעילות א', לא.
עפר שלח (יש עתיד)
לא רק זה. זה דבר שקרה בפועל.
מיכל תשובה
זה היה בעבר. זה לא משהו חדש.
עפר שלח (יש עתיד)
אם יש לכם לצורך העניין 120 תלושים בהם הוא מופיע ברמה א', אז הוא עמד בתנאי הזה.
מיכל תשובה
נכון.
משה בכר
לכן אין צורך בפקודת הצבא. אני חושב שאנחנו תמימי דעים. גם בתקנות הקודמות זה לא היה.
עידו בן יצחק
אני מסתכל לא בהיבט הפרקטי של איך זה נעשה ואיך זה לא נעשה. אני מסתכל בהיבט של איך נכון לנסח תקנה. אנחנו קובעים עכשיו הסדר. אדם פותח את התקנות ורוצה לדעת מה הן אומרות. הוא רואה רמת פעילות א' – הוא לא יודע מה זה.
משה בכר
הוא יודע כי זאת לא רמת פעילות א'. זה שולמה בשכרו רמת פעילות א'.
היו"ר אבי דיכטר
למה זה מפריע לכם אם יהיה כתוב בשירות קבע, תוספת פעילות רמה א' או רמת פעילות גבוהה ממנה כפי שמנוסח בפקודות הצבא?
אפרת פרוק'ציה
אנחנו נגיד למה. עקרונית רמה א' משולמת בהתאם לסיכומים עם משרד האוצר. כשאומרים פקודות הצבא, זה נראה כאילו אלה רק פקודות הצבא ואין כאן בעצם את ההתניה שמשרד האוצר צריך לתת את האישור לגובה התוספת, לתשלום התוספת. אפשר לכתוב את זה כך אבל אז צריך לכתוב בהסכמת שר האוצר.
גלעד לין
פקודות צבאיות לא מותקנות בהסכמה של גורם אחר. מי שחותם עליהן זה הרמטכ"ל.

אני רק אומר, אני חושב שגם משה אמר, שהנוסח המקורי שהופיע בהצעה הוא ממש מילה במילה מנוסח התקנות הקודמות. הן לא אושרו על ידי הוועדה בכנסת ובכך הן שונות מהתקנות שמונחות כאן אבל אנחנו העתקנו את אותו נוסח שהופיע בתקנות הנגדים הלוחמים.
היו"ר אבי דיכטר
כאשר כתוב כאן תוספת רמה א' או רמת פעילות גבוהה ממנה, בגופים אחרים שמקבלים תוספת רמה א' או רמת פעילות גבוהה ממנה, זו אותה מהות?
משה בכר
כן. התוספת היא אותה תוספת. הכללים אחרים לקבוע מה זה רמה א'
היו"ר אבי דיכטר
זה בכלל לא על פי פקודות הצבא אלא זה על פי החלטות האוצר.
משה בכר
לא.
אביהו לנדסמן
לא. הכללים טיפה שונים בין ארגונים.
היו"ר אבי דיכטר
אני רוצה להבין. האם כשאומרים רמה א' זה ברור שזאת רמה א' צבא, רמה א' משטרה, רמה א' מוסד, רמה א' שב"כ?
אביהו לנדסמן
אלה לא אותם קריטריונים.
היו"ר אבי דיכטר
רמה א' היא לא זהה.
אביהו לנדסמן
לא זהה.
היו"ר אבי דיכטר
אם כן, ההערה של עידו נכונה.
משה בכר
התוספת היא זהה.
אביהו לנדסמן
זה די ברור שזה מתייחס לצבא כי אנחנו בתוך מסגרת חוקית של הצבא.
משה בכר
מה גם שהתוספת בכל הארגונים היא זהה. הכללים, מי רמה א', זה שונה אבל התוספת כשלעצמה היא זהה.
עלי בינג
אבל התקנות האלה רלוונטיות רק לצבא הגנה לישראל. אין חשש שיפרשו שזאת התוספת של המשטרה כי אלה תקנות של צבא הקבע.
היו"ר אבי דיכטר
אי אפשר לכתוב על פי פקודות הצבא בהסכמת שר האוצר.
עידו בן יצחק
זה בטח שלא.
אפרת פרוק'ציה
ששולמה בשכרו, ואז זה ברור על מה מדובר.
עפר שלח (יש עתיד)
כתוב שולמה בשכרו. זה כבר דבר שקרה בפועל.
אפרת פרוק'ציה
נכון.
עפר שלח (יש עתיד)
יש לי שאלה אחרת. אני מסתכל על זה מספרית. זה אומר שאדם שהיה לצורך העניין 21 שנים בקבע, נעגל לו את השירות הסדיר לשלוש שנים, מתוכן רק עשר שנים היה בתפקיד לחימה. זאת אומרת, נאמר כאן קדנציות, אני מקבל את זה לגמרי ואני לא יכול לשחוק אנשים לאורך 21 שנים אבל עשר מתוך 21 שנים, זה פחות מחמישים אחוזים. זה מבחינתכם צריך להיות שאדם זכאי לקצבה? זה מרחיק לכת.
מיכל תשובה
זו לא הייתה העדפה שלנו.
עפר שלח (יש עתיד)
אני שואל. אני לא עובד לא עבורכם ולא עבורם. אני עובד עבור חבר הכנסת דיכטר והוא שיחרר אותו כרגע כדי לשאול את השאלה.
מיכל תשובה
בסופו של יום אני מסתכלת על נגדים בצוללת. 10 שנים, זה טירוף. 10 שנים אינטנסיביות, נתק מוחלט מהבית בהפלגות והשאלה הנשאלת איך אם אנחנו רוצים להמשיך להשאיר את הטובים ביותר בהדרכה, באג"ם, בכל מיני תפקידים, איך אני משאירה אותם? השחיקה היא כל כך גבוהה שיהיה קשה מאוד גם בגיל 40 להחזיר אותו לים ובגיל 38 להחזיר אותו לים. אנחנו עושים את זה, אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל זה מסכן לי מאוד מאוד מאוד את המוטיבציה. אין לנו הרבה נגדים לוחמים. המעט שיש, סיירת מטכ"ל, דובדבן. דובדבן, כמה שנים אני יכולה ואין ברירה, הם בדרך כלל דווקא שם הרבה מעבר לעשר שנים אבל בואו נחשוב רגע. כמות המבצעים של נגד בדובדבן היא מטורפת. כמה אני אוכל להחזיק אותו כלוחם כשיר? אני מסתכלת על משהו שמאפשר לי עדיין אופק שירות אבל מאפשר לי לנהל את הקבע עם הטובים ביותר בלחימה. מה יש לי? שייטת 13, יש לי סיירת מטכ"ל, מעט. כרגע אנחנו הולכים למודל של הרוב קצינים.
עפר שלח (יש עתיד)
במודל החדש כולם יהיו קצינים.
מיכל תשובה
נכון. אז בסוף אני מסתכלת על מעט מאוד נגדים בצה"ל יחסית שנשארים. באמת אנחנו מדברים על שלושה אחוזים. בסופו של דבר מספר הנגדים הלוחמים בצה"ל הוא שלושה אחוזים. מעט מאוד. מהיכרותך, בגלל שהדיון הוא בלמ"סי אני לא ממשיכה, אבל כמה נגדים יש לי בסופו של דבר שהם לוחמים בצה"ל? רובם משתחררים בשנת הקבע, בחתימה הקשיחה, אחרי שנה וחצי. אנחנו מכירים את זה. הצמתים שלנו לא מבוססים על נגדים. אתם יודעים את זה. בסוף, אם את המעט שאני מצליחה להשאיר, ואני רגע מסתכלת על חיי משפחה, מסתכלת על התנהלות ופיתוח נגדים, אני חושבת ש-10 שנים זה הוגן אל מול הקושי ובסוף איך אני אשאיר אנשים טובים בשירות.
עידו בן יצחק
תכף נגיע לרשימת התפקידים. יש כאלה שעולה שאלה אם בכלל הם קיימים בגילאים האלה.
מיכל תשובה
בוא נבדוק.
עידו בן יצחק
הוא יליד שנת הלידה המפורטת בטור א' בטבלה שבתוספת השנייה והגיע לגיל הנקוב לצדה בטור ב'.

הוא מפוטר משירות קבע עקב יישום תכנית לצמצום כוח האדם בצבא הגנה לישראל.
עפר שלח (יש עתיד)
את זה אני רוצה להבין. כל אדם מפוטר משירות קבע, אני לא יודע מה זאת תכנית. יש הגדרה סטטוטורית לתכנית?
כלנית מלכה לקסמן
אני אסביר. כאן מדובר במקרים חריגים בהם אנחנו סוגרים יכולת ואין לנו דרך למצות את האנשים לתפקידים אחרים, לתפקידים ליד או באותו תפקיד ביחידה אחרת. בעצם למשוך את האדם אתנו, נאמר שהוא בן 44, למשוך אותו עכשיו עוד שלוש שנים לגיל 47, כדי שנוכל להפריש אותו בגיל המינימלי, זה רק למקסם לו עוד שלוש שנים בזכויות לפנסיה ולהשאיר אותו שלוש שנים מובטל. זאת אומרת, זו לא ברירת המחדל שלנו להוציא אותו לפרישה. ברירת המחדל שלנו היא למצות אותו בתוך הצבא אבל יש מקומות בהם אנחנו סוגרים יכולות לגמרי ואין לנו שום דרך למצות את אותו פרט ובמקום הזה אנחנו רוצים שתהיה לנו - - -
עפר שלח (יש עתיד)
אני רוצה להבין ולהבין טכנית ככל האפשר את המלים תכנית לצמצום כוח אדם. זאת אומרת, אם סוגרים טייסת בחיל האוויר, זאת יכולה להיות תכנית לצמצום כוח האדם, זאת יכולה להיות תכנית לצמצום המטוסים. אני לא יודע. יש המון סיבות לסגור טייסת. מה מבחינתכם אומר יישום תכנית לצמצום כוח האדם? אתם כתבתם את זה. לא אני.
כלנית מלכה לקסמן
כל דבר שהוא מביא בסופו של דבר להתייעלות. הרי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים לחרוג מ-40 אלף משרתים כפי שנקבע. בסופו של יום אנחנו ממשיכים בהתייעלות. למשל, סגירת יחידה לניסויי טילים של חיל האוויר, מה אני אעשה עם נגדים עכשיו מגיל 43 עד גיל 47?
עפר שלח (יש עתיד)
בעיני זה מכליל כל בן אדם.
כלנית מלכה לקסמן
ממש לא. ממש לא. לצורך העניין מעבר טייסת בסיס שדה דב לחצור, יש אנשים - - -
עפר שלח (יש עתיד)
זו גם התייעלות.
כלנית מלכה לקסמן
תכנית ידועה ומוכרת. אני יודעת להגיד בדיוק מי שירת איפה ולאן הוא עובר, ואם הוא לא עובר – הוא נכלל בקטגוריה הזו. זה שלא מדבר על פרט בודד. זה חלק משינוי ארגוני שאני יכולה להראות.
עפר שלח (יש עתיד)
יש אדם בן 42 שעכשיו את קוראת לו ומפטרת אותו והשאלה מתי הוא זכאי לקצבה. אתם שמים כאן תנאי שבעצם מאפשר לכם לעשות את זה לגבי כל בן 42 כי כל אדם שמפוטר, את יכולה להגיד שזה במסגרת תכנון כוח אדם.
מיכל תשובה
לא. בסעיף הבא, בסעיף (3) כתוב שאנחנו צריכים להעביר הסברים לגבי תכניות ההתייעלות על כל פרט שיוצא דרך הסעיף של צמצום כוח אדם. סיכמנו עם האוצר שאנחנו נעביר להם בדיוק את הפירוט באיזה נסיבות ומה צמצמנו.
עפר שלח (יש עתיד)
אז הם ידעו. אז מה?
מיכל תשובה
צריך לזכור שכל התקנות האלה הן תחת הכותרת עמידה בגיל היעד. זאת אומרת, אין מצב שאנחנו מוציאים כאן אנשים שאנחנו לא עומדים בגיל היעד הממוצע שהתחייבנו עליו פר שנה. זה אומר שבכל מקרה מספרי הנגדים שיצאו בכל סעיף כאן הם מאוד מאוד קטנים. אנחנו צריכים לעמוד בגיל מינימלי 47 בשלוש השנים הקרובות ואחרי כן הגיל עולה ל-48 ול-49 ול-50.
עפר שלח (יש עתיד)
על זה עוד נדבר כי עוד לא ברורות הסנקציות אם לא תעמדו בכך.
גלעד לין
אולי אני אוכל לומר משהו שאולי יניח את הדעת. אנחנו באמת התלבטנו לגבי הניסוח, שיהיה ניסוח שיקלע באמת למה שאנחנו מתכוונים שהסעיף יתאר. היה לנו קושי. גם דיברנו עם הייעוץ המשפטי של הוועדה וניסינו לחשוב. ניסוח אלטרנטיבי שהצלחתי למצוא כמותו כבר בחקיקה, גם בתקנות ניירות ערך וגם בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי, יש שם פרטים מסוימים שצריכים לציין במסגרת תשקיפים ודברים מן הסוג הזה. יש שם את הביטוי תכניות התייעלות וקיצוצים במצבת העובדים. יכול להיות שזה קצת יותר קולע מהניסוח שלנו, אם נכתוב דבר כזה. גם בחקיקה שדיברה על קופות חולים וגורמים אחרים, כנראה לא מצאו איזשהו ניסוח הרבה יותר טוב ממה שמונח כאן על השולחן.
היו"ר אבי דיכטר
אם מחויבים בחובת דיווח לוועדה על הרבה מאוד דברים כולל דברים מהסוג הזה. למה שלא נוסיף כאן? לא שאנחנו חס וחלילה חושדים באוצר אבל כפי שאמר עפר שלח ידידי, עת הצגתם באופטימיות רבה את ההסכמות לגבי הנוסח, הוא אמר שעכשיו הוא מתחיל להיות מודאג ולא פירט.

ההערה של עפר היא במקומה. צמצום תכנית או יישום תכנית לצמצום כוח אדם, זה מושג שהוא מאוד מאוד רחב, מאוד גמיש, מאוד ניתן לפרשנויות. במסגרת הבקרה אנחנו אמורים לקבל – לצערי אם אני זוכר נכון את המכתב שהוצאנו עכשיו, יש פיגור. היינו צריכים לקבל עד 31 בדצמבר ולא קיבלנו סדרה של עדכונים שנתיים ששר הביטחון מחויב לדווח לוועדה. שלחנו תזכורת ואני בטוח שעד פסח השנה נקבל את זה. זאת חובת דיווח שעוזרת לוועדה לממש את חובת הפיקוח בה היא מחויבת על פי הפרדת הרשויות.

כאן העדכון הזה, אני אומר יותר לצד שלנו, יכול להיות שראש אכ"א ימסור למנכ"ל משרד האוצר בכל שנה מידע בדבר הנגדים, יכול להיות שהעדכון הזה בעדכון לוועדה, יימסר דיווח לוועדה, זה יעזור לנו.
עפר שלח (יש עתיד)
זה יעזור לנו לפיקוח. אם אנחנו מסתכלים על סעיף (4), הוא למעשה לצורך העניין מכסה את מה שאתם רוצים לכסות בסעיף (3) עם הבדל אחד, שיש עליו מספר.
היו"ר אבי דיכטר
תאריך. לא מספר.
עפר שלח (יש עתיד)
של מספר. זה יותר מ-40. אתם אומרים דבר שהוא מאוד נכון. אנחנו סוגרים יחידה, נגיד במסגרת התייעלות של הצבא, ויש לנו נגדים שאנחנו בתוך זה לא יכולים למצוא להם מקום אחר, הם איבדו את מקום עבודתם, אנחנו מפטרים אותם והם זכאים לקצבה. הוגן. זה בעיני נופל בדיוק תחת ראש אכ"א, כי בשל נסיבות שאינן תלויות בנגד, הוא לא יכול להמשיך לעסוק במקצועו הצבאי כי לא ניתן להסב את מקצועו למקצוע אחר. אחד לאחד. זאת אומרת, כיסיתם את הדבר הזה אלא שכאן יש על זה איזשהו מספר. כמו שאני קורא את סעיף (3) הוא מאפשר לכם לעשות מה שאתם רוצים מתי שאתם רוצים.
כלנית מלכה לקסמן
ובלבד שאנחנו עומדים בגיל היעד.
עפר שלח (יש עתיד)
ובלבד שאתם עומדים בגיל היעד, שגם זה סוג של תוצאתי וסוג של שלא יודע מתי אנחנו רואים את זה.
כלנית מלכה לקסמן
זה מתוכנן ונשלט. אנחנו יודעים את זה שנה קדימה. אני עוסקת בזה. אני אחראית על תכנון הצבא. בהקשר הזה אנחנו יושבים עם החילות והזרועות על הפוטנציאל. הם מציגים לנו את מי הם רוצים להוציא לפרישה. אני בודקת מה זה עושה לגיל הפרישה הממוצע ואנחנו עד כדי שולטים בזה. זה מה שהצגתי לאוצר ולכן אנחנו בהסכמות. אגב, צריך לומר שלקח לנו שנה להגיע להסכמות וזה בכלל לא היה פשוט. עד כדי כך שיש נגדים שאני אומרת לרמ"חית שהיא לא יכולה לאשר להם לפרוש השנה אלא הם יפרשו בשנה הבאה כי זה פוגע לי בממוצע.
עפר שלח (יש עתיד)
ההבדל הוא רק הבדל של גיל. את צעירה ואני מאוד לא. ההיסטוריה מלאה שנים בתכניות שצה"ל לא עמד בהן. זה ארגון גדול וזה ארגון כבד. זה ארגון שיש לו כל מיני נסיבות משתנות. אני לא בטוח שדרגת החופש הזאת שאומרת שאנחנו נדע בדיוק מה אנחנו עושים ולכן נוכל לתכנן את זה, שאנחנו בסוג כזה של חקיקה צריכים לתת את זה. בעיני יש לזה כיסוי נאה בסעיף (4).
כלנית מלכה לקסמן
אני רוצה להסביר מה הסברתי לאוצר ולמה הם רגועים. תהליך העבודה שאנחנו עושים הוא תהליך שאנחנו קובעים את גילי היעד ואת המכסות לכל הגופים שמתכנסים לגיל היעד שאנחנו מחויבים ולהיקף המכסות שאנחנו מחויבים. כל הגופים מגיעים אלי לדיונים ומציגים לי מה הם רוצים לעשות. היה ובהצגה של המכלול הם עומדים בגיל היעד, שבתוך זה יש לוחמים, יש את האנשים שפורשים לפני גיל 47, אם הם עומדים – אני מאשרת להם את התכנית ואז אני פותחת להם במערכות מכסות רק להזנה של גיל 47 ומעלה. נגיד הם אמורים לעמוד בגיל 47, אני יודעת שבשביל ליצור את הממוצע 47, הם צריכים להזין עכשיו איקס אנשים שיגיעו לגיל ממוצע 48. עד שהם לא מזינים את זה - - -
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו כמחוקקים לא יכולים לסמוך על זה שאת תנהלי את זה כמו שצריך. צה"ל בין השנים 2008 ל-2013 עלה מ-38 אלף ל-45 אלף אנשי קבע ואני מבטיח לך שלכל אחד מהם היה נימוק טוב. אני לא מייחס כאן רוע למישהו. זה לא יכול להיות תנאי לחקיקה שאנחנו ננהל את זה כמו שצריך. החקיקה צריכה להיות סגורה ככל האפשר, תפורה ככל האפשר מבחינת הניסוח שלה כדי לעזור לך לנהל את זה כמו שצריך.
היו"ר אבי דיכטר
אני רוצה להמשיך בהערה של עפר. העובדה שראש אכ"א ימסור למנכ"ל משרד האוצר ב-1 באפריל כל שנה מידע בדבר, זה סעיף שהוכנס לבקשת האוצר במסגרת רצון האוצר לפקח במידה מסוימת. אני אומר לעצמנו שאם האוצר רוצה לפקח, לוועדה מן הסתם יש סיבה טובה לפקח על שניהם. היא מחויבת, לא שיש סיבה טובה. אבל את הפיקוח הזה, במסגרת דיווח. כאן אני חושב שלאוצר הרי אין את היכולת לטפל תקנונית או חוקית בנושא הזה, מה שכן יש לוועדה.

לכן אני אומר לעצמנו, ותגידו לי מה עמדתכם בנושא הזה, גם עידו – עוד לא התייעצנו על כך - האם ב-1 באפריל בכל שנה ראש אכ"א ימסור לוועדה המשותפת לחוץ וביטחון ועבודה ורווחה ולמנכ"ל משרד האוצר מידע וכולי. האם יש לכם איזושהי בעיה עם זה?
כלנית מלכה לקסמן
אין לנו בעיה.
עידו בן יצחק
אין בעיה. מספר הנגדים והתכניות וכל הדברים האלה, זה בסדר אבל אני לא בטוח שאת הפרוטוקולים של הדיונים אנחנו כוועדה נצטרך.
היו"ר אבי דיכטר
יעבירו לאוצר. אני מסכים אתך. זו הערה נכונה.
עידו בן יצחק
דבר שני. מבחינה מוסדית, עדיף שלוועדה ימסור שר הביטחון ולא ראש אכ"א.
כלנית מלכה לקסמן
אין לנו בעיה.
גלעד לין
אפשר אולי ל-(א) ו-(ב) בסעיף (3). באחד שר הביטחון ימסור לוועדה.
היו"ר אבי דיכטר
בסופו של דבר אתה יוצא לדרך לשבע שנים נדמה לי.
עידו בן יצחק
כן. עד 2025.
היו"ר אבי דיכטר
שבע שנים. אתה אומר שבשבע השנים האלה, זה פרק זמן שבתוכו יכולות להיות התפתחויות שאנחנו כוועדה מפקחת נאמר שזה לא בדיוק מה שאישרנו או זו הייתה הכוונה שלנו עת אישרנו. אז מן הסתם ייפתח דיון לכאן או לכאן. יכול להיות שיהיו נגדים שיפנו, יכול להיות שהצבא יפנה ויכול להיות שהאוצר יפנה. נדמה לי שזה פרק זמן. זו טכניקת פיקוח שמאפשרת לנו להיות עם יד על הדופק לפחות פעם בשנה ולהתערב אם נידרש להתערב. התאריך שנקבע, 2025, הוא מן הסתם כי גם אתם – אני אומר את זה לצה"ל – לא לגמרי סגורים עד כמה זה יהיה אפקטיבי. יכול להיות שזה קשוח מדי, יכול להיות שזה מתירני מדי. שבע שנים, גם ביהדות שבע שנים זה מספר טוב.
עלי בינג
אם אפשר להתייחס לשאלתו של חבר הכנסת שלח. יכול להיות שהניסוח הוא לא מוצלח. אנחנו בוודאי לא רואים בסעיף הזה סעיף סל, בניגוד לסעיף (4) שהוא סוג של סעיף סל. לכן גם היה לנו, בשיתוף עם משרד הביטחון, חשוב מאוד לתחום אותו בכמות. מבחינתנו אלה מקרים מאוד ייחודיים. אם זה לא ברור מהנוסח, יכול להיות שצריך לחשוב ביחד על נוסח אחר. בעינינו, כמו שכלנית אמרה, במקרה של סגירת יחידה.
כלנית מלכה לקסמן
כל אחד, יכול להיות שהיחידה שלו תיסגר.
עלי בינג
אם לא היה שינוי בתנאים שמסביבו אלא החלטת סתם שאתה רוצה את פלוני לפטר, אי אפשר. אם זה לא ברור מהנוסח, צריך להבהיר.
עפר שלח (יש עתיד)
אני חושב ש-(3) יושב בתוך (4) ואם רוצים, אפשר להעלות את המספר ב-(4).
משה בכר
סעיף (4) הוא יותר סל. הוא יותר ממה שאתה התייחסת.
עפר שלח (יש עתיד)
אני אומר שבעיני (3) יושב בתוכו כי בדיוק אלה הנסיבות של נגיד סגירת יחידות.
משה בכר
סעיף (3) הוא רק לעניין סגירת יחידה או צמצום מערך או דברים כאלה.
עידו בן יצחק
אבל גם סגירת יחידה נכנס ב-(4).
כלנית מלכה לקסמן
זה לא נכון לומר סגירת יחידה כי זאת יכולה להיות סגירת יכולת וסגירת מערך ועוד הרבה דברים.
עפר שלח (יש עתיד)
אני אומר לך שבעברית זה לא מה שכתוב בסעיף (3).
כלנית מלכה לקסמן
אין לנו בעיה.
עפר שלח (יש עתיד)
המערכת, לא מרוע אלא מפני שהיא רואה את צרכיה, בירוקרטית תמצא את מה שיהיה. לי נראה יותר הגיוני לוותר על (3) ולהגדיל את המספר ב-(4). אז אתה נותן לראש אכ"א את הסמכות להחליט איפה הנקודות ומי הנגדים. סגירת יחידות בעיני נופל תחת זה. כל זה תחת איזה מספר שנותן גם לכם שליטה בעניין.
כלנית מלכה לקסמן
בסעיף (4) אנחנו עושים ועדה מייעצת ואנחנו לא רוצים לעשות ועדה מייעצת על תכנית התייעלות. זה משהו שהוא לא רלוונטי ולא קשור. אולי נסביר את סעיף (4) ואז נוכל להבחין בין שני הסעיפים.
עלי בינג
אולי יש לכם נוסח חלופי לסעיף (3).
גלעד לין
מילת המפתח היא שנדרשת איזושהי תכנית. אני חושב שבאמת זה יהיה חסר תום לב לחלוטין לבוא ולהגיד שפיטורים של אדם אחד, יש כאן איזושהי תכנית מאחורי זה. בטח לא תכנית לצמצום כוח אדם.
עפר שלח (יש עתיד)
נגיד שעכשיו אתם החלטתם בפלט לקצץ חמישה אחוזים בכוח האדם בצה"ל. זאת תכנית לצמצום כוח אדם בצה"ל ולא נסגרת אף יחידה. אני לוקח מקרה קצה. גם זה צריך להיות בתוך זה.
כלנית מלכה לקסמן
נכון. לכן אנחנו אומרים שזאת לא סגירת יחידה.
עפר שלח (יש עתיד)
לכן אני אומר ש-(3) מנוסח בצורה שהיא כוללת מדי והיא לא עונה. הנה, עובדה, לפי מה שהאוצר מבין ממנו. לעומת זאת, (4) נותן בדיוק. ועדה מייעצת, תכף תסבירו כי לא הבנתי מה זה אבל נותן בדיוק את הדבר הזה ואם צריך, להעלות את המספר ב-(4).
גלעד לין
אולי אני אסביר מה עומד מאחורי המספר. מאחורי המספר ב-(4) באמת יש תכניות מסוימות ושמרנו איזושהי כמות מסוימת למקרים בלתי צפויים שיכולים להיות לאורך שלוש השנים הללו. התכניות הללו הרי הן תכניות שהן בדרך כלל מתוכננות מראש. יכול להיות שבהתראה אולי קצרה יחסית אבל כן יודעים לבוא ולהגיד אם יסכמו באמת עכשיו לקצץ חמישה אחוזים, ידעו להגיד מראש, אני מניח, לאכ"א ולכלנית ולאנשים שם שיתארגנו כי בשנת 2019 או ב-2020 יקצצו חמישה אחוזים מכוח האדם. אנחנו לא יודעים היום להגיד אם אלה יהיו חמישה אחוזים או עשרה אחוזים, איזה יחידות ייסגרו בדיוק ולכן לנקוב מראש במספר, אני חושב שזה מעורר איזשהו קושי או בעייתיות. לגבי 40, אנחנו יודעים לעמוד מאחורי המספר הזה.
היו"ר אבי דיכטר
אני מבין את החששות של עפר. בסופו של דבר סעיף (3) הוא בלתי מוגבל במספר האנשים.
כלנית מלכה לקסמן
אבל הוא מוגבל בגיל היעד. אנחנו חייבים לעמוד בממוצע.
היו"ר אבי דיכטר
לא בכדי ב-(4) הדגשתם הגבלה מספרית כי זה נתון שאתה לא יכול להסב אותו וצודק עופר במידה מסוימת כשהוא אומר שיש דמיון מסוים. הרי מה זאת אומרת אתה סוגר תכנית ובגין הסגירה אתה חייב לפטר אותו? זאת אומרת, לא ניתן להסב אותו לתפקיד אחר. בסעיף (4) אתה אומר שלא ניתן להסב אותו ואני מגביל את זה במספר 40. בסעיף (3), כשאתה לא מגביל, מן הסתם אתה מתכוון שתוכל להיות, אם תהיה תכנית, יש לך נגדים שהם מורי ערבית ומחר יהיה שלום במקביל עם כל מדינות ערב ולא תצטרך מורים לערבית, ויש לך 80 מורים לערבית, תוכל לפטר. אין לך מה להחזיק מורים לערבית.
כלנית מלכה לקסמן
אז זאת סגירת יכולת. מה הבעיה עם זה?
היו"ר אבי דיכטר
סגירת יכולת. לכן גם לא הגבלתם ובצדק. אני אומר לעצמנו שזו גמישות שהיא בריאה לגוף גדול כמו צה"ל אבל אני חוזר ואומר - - -
כלנית מלכה לקסמן
ובלבד שאנחנו עומדים בגיל היעד.
היו"ר אבי דיכטר
אם האוצר ביקש דיווח שנתי לצורך פיקוח, הוועדה בוודאי לא יכולה לא לקבל.
עפר שלח (יש עתיד)
אני מזכיר שהתנאים שאנחנו דנים בהם עכשיו הם לא התנאים שאפשר לפטר בן אדם. אלה תנאים בהם צריך לפטר בן אדם והוא יקבל קצבה. דווקא הדוגמה שלך עם מורים לערבית היא דוגמה מצוינת.
אלי אלאלוף (כולנו)
מבחינה מדינית הייתי עושה ההפך. הייתי מלמד יותר ערבית.
עפר שלח (יש עתיד)
מבחינת מהותה של מדינת ישראל צריך ללמד יותר ערבית, אבל זה לא שייך. פרץ השלום ואנחנו מפטרים את המורים לערבית. זו שאלה אם מורה לערבית בצה"ל צריך להיות זכאי לפנסיה בגיל 42 שזה 25 שנים מתחת לגיל הפרישה.
היו"ר אבי דיכטר
יש נגדים שללא ספק הם ממש עונים לצורך הזה. זה דיון פתוח ולכן אני לא רוצה להרחיב.
עפר שלח (יש עתיד)
שמעתי עליהם. זה בסדר גמור אבל אני אומר שזה בדיוק העניין עם סעיף הסל. אם אתה מכניס את זה לתוך (4) ושם את המספר, בדיוק אתה נותן.
מיכל תשובה
מה אתה מצפה שאני אעשה עם אותה נגדת מורה לערבית? אין לנו כאלה, אבל אני עם הדוגמה הזאת. מה מצופה ממני? לעמוד בגיל יעד, 40 אלף משרתים, לכייף את הצבא שיהיה קטן ואיכותי וטוב שכך. מה מצופה ממני? לשלוח אותה בלי פנסיה?
עפר שלח (יש עתיד)
אני רוצה להזכיר לך למה אנחנו כאן.
מיכל תשובה
אני לומדת. אני באמת שואלת.
עפר שלח (יש עתיד)
זה מרחף מעל זה. אנחנו כאן מלכתחילה, כולל כל ההסכם שעליו כל החקיקה ועכשיו התקנות, מפני שההוצאה לכוח אדם בצה"ל הגיעה למקום ששיתק את צה"ל. את רואה את זה, וזה בסדר גמור, זה התפקיד שלך, דרך הפריזמה של ראש הסגל.
מיכל תשובה
מהצד השני פיטרנו אלפי משרתי קבע.
עפר שלח (יש עתיד)
בסדר גמור. פיטרתם אלפי משרתי קבע אחרי שעליתם – לא את באופן אישי כמובן – ב-7,000 משרתי קבע ואחרי שהפנסיות בדברים שקשורים לצבא או לא קשורים לצבא גדלו מ-4 מיליארד שקלים בשנה ל-8.5 מיליארד שקלים בשנה או הפנסיות של צה"ל קצת פחות אבל הפנסיות של משרד הביטחון. הגיע אלינו, אליכם, אל כל מי שיושב סביב השולחן הזה, השבר הזה ששיתק את צה"ל, לא לדעתי אלא לדעת הרמטכ"ל והוא נקט צעדים אמיצים רציניים כדי לשנות אותו.

אני אומר שזאת הזווית שאנחנו באים ממנה. לך היה – ואני אומר את זה ממש לא בציניות – יותר טוב אם היית יכולה לכל בן אדם שאת יכולה לגייס, לתת את המקסימום שאת יכולה לתת. זה מעולה. התפקיד שלנו כשומרי צה"ל, לא כשומרי הקופה, הוא להיות מאוד זהירים.
גלעד לין
אולי אני אומר משהו מהפן המשפטי.
דרור גרנית
חבר הכנסת שלח, אני לפחות קורא בצורה אחרת את סעיפים (3) ו-(4) ואת היחס ביניהם. יכול להיות שהניסוח לא עושה את זה מספיק טוב אבל סעיף (3) מדבר על פרספקטיבה ארגונית בה הארגון, הצבא, רוצה להוציא אנשים ואומר שיש לי תכנית, אגב התכנית הזאת יתקצצו משרתים, אני צריך להפריש החוצה, ולכן מטעמיי שלי, מטעמי התכנית שלי, אני צריך להוציא אנשים.

סעיף (4) הוא בפרספקטיבה אישית, פרסונלית של פרט שאומר שיש לי פרט כי הוא חולה, כי הוא שחוק, כי אשתו נפטרה ויש לו שלושה ילדים לטפל בהם וכל מיני סיפורים מאוד מאוד פרסונליים ולכן אני צריך להוציא אותו מוקדם מהגיל של 47 עם קצבה. לכן זאת הסתכלות פרסונלית ולכן גם יש מנגנון של ועדה מייעצת ולכן גם יש קייפ של 40.
עפר שלח (יש עתיד)
לפי זה הדבר היחיד שיחייב את צה"ל לעמוד, שיעזור לו לעמוד בהתחייבותו לגיל 47, זו התחייבותו לגיל 47. זה הכול. שמנו את הכול על כלנית. אני אומר לכם שההיסטוריה אומרת שיום אחד כלנית תתחלף בתפקיד - עליה אני סומך לגמרי - ומי שיהיה שם לא יעמוד בזה. זה קרה בעשור הקודם.
דרור גרנית
אני רוצה להמשיך. יכול להיות שצריך לשפר את הנוסח כדי לחדד את ההבחנה הזאת בין הפרספקטיבה הארגונית לפרספקטיבה האישית בין סעיפים (3) ו-(4). יכול להיות שיש שיפורי נפח שאפשר לעשות. מה שאתה מתייחס אליו כרגע, והשאלה מה השוט או מה הסנקציה או איך מבטיחים שצה"ל אכן יתכנס לאותן התחייבויות שהוא יתכנס, זאת שאלה שלדעתי חורגת ממסגרת התקנות האלה. היא שאלה לחקיקה הראשית, מה הכוח של החקיקה הראשית.
עפר שלח (יש עתיד)
כידוע לא הייתי מרוצה גם מהחקיקה הראשית.
דרור גרנית
זו האכסניה לשאלה שלך.
היו"ר אבי דיכטר
לא נראה לי שאנחנו מצליחים להביא טיעונים חדשים, לא לשכנע ולא להשתכנע. אני חוזר ואומר שמבחינתי המנגנון שמאפשר לנו כוועדה, מלבד האוצר, לפקח על התהליך שהחששות, החשדות או הפחדים או איך שעפר יגדיר אותם, שעפר מייצג והם לא מופרכים לחלוטין, ייבדקו על ידינו ויופרכו או יאומתו חס וחלילה מדי שנה, אנחנו את הפיקוח הזה מבקשים לקבל בסעיף (3).

עפר, אם זה מקובל עליך, נמשיך.
אפרת פרוק'ציה
אם אפשר להציע הצעה. אנחנו נציע איזשהו נוסח ביחד עם הלשכה המשפטית של הוועדה שבאמת יצמצם את העמימות של הסעיף. אנחנו חשבנו על סגירת יחידות. אני מבינה מצה"ל שזה לא מספיק טוב. נחשוב אתם. הם מכירים יותר טוב מאתנו את המטריה. נשב אתם ועם הייעוץ המשפטי של הוועדה וננסה להגיע לנוסח מוסכם שמצמצם את העמימות.
מיכל תשובה
העניין הוא שאין לנו כבר זמן. יש לנו אנשים עם סיכומי פרישה מלפני שנה וחצי.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו לא מתכוונים לדחות את זה לשבוע הבא.
מיכל תשובה
בסוף אנחנו כאן כדי לסכם את זה.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו קוראים את התקנות. זה לא מבצע קבלנות, גומרים והולכים. צריך להבין שיכול להיות שנסיים ויכול להיות שלא נסיים. ההערה של עפר שלח שהובילה לדיון וליכולת לעשות ניסוח קצת פחות עמום היא לא מחליפה כמובן את הדרישה של הוועדה, כפי שאמרתי קודם, בסעיף (3) להכניס את הנושא של דיווח לוועדה במקביל לאוצר. זה רק עניין ניסוחי של שר הביטחון במקום ראש אכ"א.
עידו בן יצחק
וסוג הדיווח.
גלעד לין
אני יכול להציע את הנוסח שהקראתי מתקנות שכבר קיימות ואושרו גם על ידי שרים וגם על ידי ועדות בכנסת. דובר שם על תכניות התייעלות וקיצוצים במצבת כוח האדם. אני חושב שיהיה קשה מאוד למצוא כי כמו שנאמר כאן, זאת יכולה להיות סגירת מערך, זה יכול להיות סגירת תפקידים וזאת יכולה להיות סגירת פונקציות מסוימות.
דרור גרנית
אולי נלך עם ההצעה של גלעד לעניין סעיף (3) ובסעיף (4) נוסיף בשל נסיבות אישיות פרסונליות הנוגעות לפרט. משהו כזה, כדי לחדד את אותה הבחנה בין שתי הפרספקטיבות, הארגונית והאישית.
פאבל גורלין
בכל מקרה אנחנו מדברים על כמות. בסוף יש מכסה שהיא בחקיקה הראשית. כל הדברים שנמצאים כאן לא יכולים לחרוג מהחקיקה הראשית. זה לא סעיף סל אין סופי. גם הוא מוגבל. זה סעיף שבסוף הוא מאוד מגודר.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו ממשיכים. התיקון היחיד כרגע שאנחנו מכניסים, אלא אם יהיה משהו יצירתי עד סוף הישיבה הזו או הישיבה בה נצביע, הוא בסעיף (3), את הדיווח לוועדה המשותפת לחוץ וביטחון ועבודה ורווחה, בהמשך או במקביל לדיווח למנכ"ל משרד האוצר. בניסוחים שדיברנו, במקום ראש אכ"א זה יהיה שר הביטחון ובלי הפרוטוקולים.

אנחנו ממשיכים בהקראה.
עידו בן יצחק
ראש אכ"א קבע בכתב כי בשל נסיבות שאינן תלויות בנגד הוא לא יכול להמשיך לעסוק במקצועו הצבאי וכי לא ניתן להסב את מקצועו למקצוע אחר, ובלבד שקביעה כאמור לא תיקבע לגבי יותר מ-40 נגדים. ראש אכ"א יקבל את החלטתו לאחר שעיין בהמלצותיה של ועדה מייעצת שימנה לעניין תקנת משנה זו.

אני רוצה לשאול לגבי הוועדה המייעצת. אנחנו בעצם לא יודעים מי היא. השאלה היא האם בהינתן שאנחנו לא יודעים מי היא ושראש אכ"א יכול להתייעץ עם כל מי שהוא רוצה, האם יש צורך להזכיר אותה במפורש? אם יש צורך להזכיר אותה במפורש, כדאי שנדע מי היא.
מיכל תשובה
היא לעולם תהיה בראשותי. יש חברי ועדה, יש לנו במדיניות הצבא פירוט.
עידו בן יצחק
אני עוצר אותך רגע. אנחנו לא יודעים שלעולם היא תהיה בראשותך כי כאן כתוב ועדה מייעצת.
מיכל תשובה
מתפקידי לכנס אותה ולהמליץ לראש אכ"א.
אלי אלאלוף (כולנו)
מי החברים בוועדה?
היו"ר אבי דיכטר
אני אסביר לך מיכל את הפרוצדורה מבחינתנו. כשאנחנו מאשרים תקנון, אנחנו לא מאשרים משהו שאין לו בהירות. אם ראש אכ"א יכול להקים ועדה מייעצת או לא להקים או להתייעץ בצורה כזו או בצורה אחרת, אם אנחנו שמים בתקנון ועדה מייעצת – צריך שיהיה ברור מי זו הוועדה המייעצת הזו.
מיכל תשובה
יש פירוט במדיניות הצבא. יש פירוט מסודר. יש נוהל.
היו"ר אבי דיכטר
נוהל של הקמת ועדה מייעצת?
מיכל תשובה
ודאי. ועדה מייעצת לראש אכ"א.
מירב בן ארי (כולנו)
למה לא כתוב שהוועדה המייעצת היא בראשות ראש מינהל הסגל?
מיכל תשובה
אפשר. אין שום בעיה.
היו"ר אבי דיכטר
אנחנו לא יכולים להגביל את ראש אכ"א להקים ועדה מייעצת בראשות. מחר הוא יחליט שזה לא מינהל הסגל אלא מישהו אחר.
מיכל תשובה
במדיניות מחלקת הסגל יש נוהל לוועדה מייעצת, באיזה מקרים, בראשות רמ"ח הסגל, עם מפקדים, עם גורם רלוונטי כרפרנט מייעץ.
אלי אלאלוף (כולנו)
כולם אנשי סגל?
מיכל תשובה
לא. מפקדים. רופאים במידת הצורך ומשפטנים.
אלי אלאלוף (כולנו)
כולם אנשי צה"ל?
מיכל תשובה
לובשי מדים. כן.
אלי אלאלוף (כולנו)
למה זה צריך לבוא לוועדה הזאת?
מיכל תשובה
בסופו של דבר יש תקנון מסודר.
אלי אלאלוף (כולנו)
למה זה מחייב אותנו?
היו"ר אבי דיכטר
אם יש בפקודות הצבא באופן חד הסדר מה המשמעות של הקמת ועדה מייעצת שזה אומר הקמת ועדה מייעצת מחייב א', ב', ג', אז אנחנו יכולים לכתוב הקמת ועדה מייעצת על פי פקודות הצבא.
מיכל תשובה
חד משמעית.
היו"ר אבי דיכטר
אם אין דבר כזה, אז אין לנו מה לכתוב כאן ועדה מייעצת כשאנחנו לא יודעים מה היא כי הוא לא צריך לדווח לנו על פי הפקודה.
מיכל תשובה
אפשר להוסיף על פי פקודות הצבא. אין שום בעיה.
גלעד לין
כיום הפעילות של הוועדה המייעצת היא לא בפקודה צבאית אלא במסמך מדיניות של מחלקת הסגל, אבל אין לנו בעיה לעגן את הדברים, לפעול ולתקן את הפקודה ולעגן אותה. אני יכול להציע נוסח לתקן את הסעיף. גם כאן, אני לא ממציא את הגלגל. יש הסדר בחוק קליטת חיילים משוחררים שמאפשר לראש אכ"א לשלול הטבות מכוח החוק וגם שם הוא מחויב להתייעץ בוועדה מייעצת ובאותו סעיף נכתב בסוף: הרכב הוועדה המייעצת וסדרי עבודתה ייקבעו בפקודות הצבא.
היו"ר אבי דיכטר
בסדר גמור. זה עונה.
עידו בן יצחק
דיווח

ראש אכ"א ימסור למנהל הכלי של משרד האוצר, ב-1 באפריל בכל שנה, מידע בדבר מספר הנגדים שפוטרו משירות קבע בשנה הקודמת מכוח תקנות אלו והסיבה שבשלה הם פוטרו ובדבר תכניות לצמצום כוח האדם בצבא הגנה לישראל לפי תקנה 2(ב)(3), ויעביר לו את הפרוטוקולים של הדיונים שהתקיימו בפני הוועדה המייעצת שמונתה לפי תקנה 2(ב)(4), לאחר שנמחקו מהם פרטים מזהים הניתנים לשיוך לנגד מסוים.

כאן אנחנו נוסיף את סעיף הדיווח לוועדה כסעיף קטן (ב).
מירב בן ארי (כולנו)
יש לי שאלה. הוא מדווח למנכ"ל משרד האוצר על אותם נגדים שפוטרו ותכניות לצמצום. כך כתוב. אבל לא מדווחים למנכ"ל על נגדים חדשים? רק על כאלה שמפוטרים ונעלמים מהצבא?
היו"ר אבי דיכטר
התקנות כאן עוסקות רק בפיטורים. אלה לא תקנות לתיקון הצבא.
מירב בן ארי (כולנו)
אין בעיה. קיבלתי תשובה.
עידו בן יצחק
תוקף

תוקפן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(ב)(4), עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025).

תוקפה של תקנה 2(ב)(4) עד יום ג' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019).

זאת התקנה של ה-40 נגדים שיש להם סיבות שאינן תלויות בהם.
אלי אלאלוף (כולנו)
סליחה, אני חוזר להערה של מירב למרות שמדברים על פיטורים. היה טוב, כדי שיהיה מעקב של האוצר, לדעת. ברגע שצה"ל מודיע למנכ"ל האוצר שמפטרים, האם הפיטורים האלה הם תקן שנשמר. כאן מחפשים להקטין את צה"ל.
היו"ר אבי דיכטר
לא חייב. אתה יכול להחליט מה שנאמר כאן.
אלי אלאלוף (כולנו)
היית רוצה שמנכ"ל האוצר ידע שזאת החלפת כוח אדם או הקטנת כוח אדם?
מירב בן ארי (כולנו)
כתוב שהוא צריך לדווח גם על הסיבה בשלה הם פוטרו. לא רק כמה פוטרו אלא גם מה הסיבות לפיטורים.
אלי אלאלוף (כולנו)
השאלה אם זה תקן שנשמר או לא.
משה בכר
רשום ובדבר תכנית הצמצום. אולי צריך לדייק בדיוק מה זה, אבל בדבר תכנית לצמצום כוח אדם בצבא. זה היה העניין של הדיווח, שאנחנו רוצים לשמוע איזו יחידה נסגרה.
עלי בינג
זאת בדיוק הבקרה.
היו"ר אבי דיכטר
אני חושב שבאיזשהו מקום, הם הולכים לצמצום תקנים, זה דיאלוג אחר שמתבצע בין משרד הביטחון לבין האוצר.
עידו בן יצחק
תוספת ראשונה

(תקנה 1, הגדרת "מקצוע לחימה")

רשימת המקצועות הצבאיים.

אני תוהה לגבי חלק מהמקצועות האם הם באמת לחימה והאם יש בהם נגדים עד גיל 42.
גלעד לין
אני אזכיר שאנחנו מדברים על רשימה של מקצועות לחימה שנגדים מילאו לאו דווקא עד גיל 42 אלא תקופה של עשר שנים בשירות. זו רשימה שהוכנה לקראת שנת 2016. כלומר, היא הוכנסה לתקנות שפורסמו בשנת 2016 ואנחנו העתקנו אותה גם לכאן.
היו"ר אבי דיכטר
ואז היא אושרה בוועדה?
גלעד לין
זה היה באישור הממשלה.
דפנה סידס כהן
יש כאן כמה שאלות למה הם נחשבים כלחימה או דרג א'.
היו"ר אבי דיכטר
אבל לפני כן. ב-2016 אושרו.
גלעד לין
נדמה לי שזה היה באישור ממשלה.
מירב בן ארי (כולנו)
אלה תפקידים קרביים?
גלעד לין
זה מתייחס לקטגוריה הראשונה שדיברנו עליה, של נגדים שהם במקצועות לחימה.
היו"ר אבי דיכטר
אני מציע שעידו יקרא.
עידו בן יצחק
קשר חיל רגלים (חי"ר).

אלחוטן ימי.

בקר אבני בזלת.
מיכל תשובה
זה דיון פתוח. זה נמצא על פלטפורמה ימית.
דפנה סידס כהן
כל מי שהוא בקר אבני בזלת, הוא בהכרח בפעילות?
מיכל תשובה
אם לא, אין לו רמת פעילות א' פלוס.
דפנה סידס כהן
שאלה לחשב הכללי. מכל המעקב שלכם אחרי המשכורות, מי שהיה זכאי לתוספת דרג א', כולם צברו עשר שנים בתפקיד שהצדיק דרג א'?
משה בכר
יש כאן שני תנאים מצטברים. יש כאן גם 10 שנים במקצוע לחימה וגם 10 שנים רמה א' או יותר. אלה שני תנאים מצטברים.
דפנה סידס כהן
אני רוצה להבין. בוודאות מי שקיבל את תוספת דרג א', הוא בוודאות עשר שנים היה בדרג א' באמת.
משה בכר
לא.
קריאה
אין קשר בין 10 שנים לבין רמת הפעילות. 10 שנים הוא תנאי לטובת הפרישה לעניין תקנות אלה. רמת הפעילות היא לשנה הראשונה שמקבלים רמת פעילות, אבל כתנאי נוסף כדי לפרוש, אתה צריך לקבל לפחות עשר שנים רמת פעילות א' או יותר, כדי לקבל את הזכות לפרוש לפנסיה בגיל 42.
עידו בן יצחק
בקר מודיעין ימי.

בקר שו"ב (שליטה ובקרה).

גשש.

חבלן ימי.

חובש ימי.

חובש קרבי.

חשמל ימי צוללות.

חשמלאי ימי.

טכנאי בקרה דולפים.

טכנאי מערכת הנדסית.

טכנאי מפעיל אלת"מ (אמצעי לחימה תת מימי) גלוי.

טכנאי מערכות נוקמני.

טכנאי מפעיל קשר בצוללת.

טכנאי קשר ספרתי ימי.

טכנאי מכ"מ (מגלה כיוון מחקר) ימי.

טכנאי מערכת אלקטרוני ימי.

טכנאי מפעיל אלת"מ (אמצעי לחימה תת מימי).

טכנאי קשר ימי.

טכנאי "משקל נגד".

טכנאי "קנדה".

טכנאי אבני בזלת.

טכנאי מגנ"צ (מפעיל גילוי ניווט צוללת).

טכנאי מענ"ש (מערכות נשק).

טכנאי מפעיל הנץ.

טכנאי שו"ב (שליטה ובקרה).

טען קשר מרכבה.

יש בתפקיד כאלה נגדים שנשארים עשר שנים?
כלנית מלכה לקסמן
בוודאי. אם לא, הוא לא יוגדר כנגד לוחם.
אלי אלאלוף (כולנו)
אתה רוצה להגיד לי שהבנת את שאר המושגים?
עידו בן יצחק
אני שואל על מה שאני מבין.

ימאי לו"ז (לוחמה זעירה).

כוון גיל.

לוחם – שוטר משמר גבול.

לוחם אגוז.

לוחם דובדבן.

לוחם חי"ר.

לוחם חילוץ.

לוחם חילוץ והצלה.

לוחם יהל"ם (יחידת הנדסה למשימות מיוחדות).

לוחם ייעוד דובדבן.

לוחם כיפת ברזל.

לוחם מערכות לוחמה אלקטרוניות.

לות"ם (לוחם תקשוב מבצעי) גדוד.

מדריך צניחה.

מדריך לוחם כלבן.

מדריך נהיגה מבצעי.

מוכ"מ (מגלה כיוון מרחק) ימי.

מכונאי מוטס מסוק כבד.

מכונאי רובאי.

מכונאי ימי צוללות.

מכשירן טילי טורפדו.

מפעיל מערכות השטה סער 5.

מפעיל מערכת השטה לוז.

מפעיל מערכת השטה ספינת טילים (סטי"ל).

מפעיל מערכת השטה ימית.

מפעיל מערכת חרב מגן.

מפעיל מערכת ספינת טילים (סטי"ל).

מפעיל ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) קדמי.

מפעיל תותח ימי.

מפעיל מערכת השטה קטלן.

מפקד סיור שריון.

מפקד צרעה.

מש"ק (מפקד שאינו קצין) השטה ימי.

מש"ק (משפקד שאינו קצין) טנק מרכבה.

מש"ק (מפקד שאינו קצין) כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם).

מש"ק (מפקד שאינו קצין) לוחמה זעירה.

מש"ק (מפקד שאינו קצין) נורית.

מש"ק (מפקד שאינו קצין) סיור חי"ר.

מש"ק (מפקד שאינו קצין) סייר מגלן.

מש"ק (מפקד שאינו קצין) ציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

מש"ק (מפקד שאינו קצין) אב"כ.

טכנאי טנק מגח 7.

מש"ק (מפקד שאינו קצין) ימי.

מש"ק (מפקד שאינו קצין) פלסים.

נהג מבצעי מיוחד.

נהג מרכבה.

נהג קורל.

סייר חי"ר.

סייר לוחם.

סייר מכוון.

סמל בכיר (סמ"ב) חי"ר.

פורס קורל מבצעי.

פלס.

פקח העמסה.

צולל לוחם.

צולל מקצועי.

צלף חי"ר.

רב סמל פלוגתו (רס"פ) יחידת שדה (יח"ש).

תותחן מרכבה.

תצפיתן.
מירב בן ארי (כולנו)
מה ההבדל בין צלף חי"ר ב-86 ללוחם חי"ר ב-35?
מיכל תשובה
מקצוע. רוב הלוחמים הם לוחמי חי"ר.
היו"ר אבי דיכטר
כשאתם אומרים שוטר לוחם משמר הגבול. הוא איש משטרה. איך הוא מופיע אצלכם? זה אתם משלמים לו את השכר, האם הוא כפוף לתנאי הפרישה שלכם ולא של המשטרה?
עידו בן יצחק
האם בכלל אתם משלמים את השכר שלו?
משה בכר
אתה צודק.
היו"ר אבי דיכטר
מאחר ואנחנו בהקראה, מה המשמעות? סעיף 32 יורד?
מיכל תשובה
אנחנו בודקים.
היו"ר אבי דיכטר
שוטר משמר הגבול הוא איש משטרה. הוא יכול להיות פיקודית כפוף לצה"ל.
משה בכר
נכון. המשטרה לא בחוק הזה. הם בחוק שירות המדינה (גמלאות).
עידו בן יצחק
תוספת שנייה

(תקנה 2(ב)(2))

טור א' טור ב'

שנת הלידה גיל הזכאות (בשנים)

עד 1971 45

1972 44

1973 44

1974 45

1975 45 ו-8 חודשים
מיכל תשובה
לגבי השאלה. יש אותו בשירות החובה.
היו"ר אבי דיכטר
אפשר לגרוע אותו.
אפרת פרוק'ציה
לגבי סעיף 3, יש לנו הצעה. חשבנו על סגירת יחידה או סגירת מקצוע במובן הזה שלא צריך מקצוע מסוים ואז מפטרים את כל מי שבמקצוע המסוים.
מיכל תשובה
מבחינתי זה בסדר.
אפרת פרוק'ציה
או סגירת יחידה או איתור של מקצוע. אם יש לי מקצוע ספציפי שלא צריך אותו יותר בצה"ל.
כלנית מלכה לקסמן
אבל זאת לאו דווקא סגירה.
אפרת פרוק'ציה
אז זה באמת עמום כי אז יכולים להיות שני אנשים שמפטרים, יאמרו שזה צמצום.
כלנית מלכה לקסמן
זה לא ארגון עם התייעלות שמייצג איזשהו שינוי שיש לך פתאום מצבות עודפות של אנשים שאין לך מה לעשות אתם.
אפרת פרוק'ציה
מה שנאמר כאן, ובצדק, כל פיטורים, זה בעצם נכנס להגדרה של פיטורים של כל אדם. כל אדם, את יכולה להגיד שפיטרת אותו כי צמצמת. את צריכה לתת מבחן שהוא קצת יותר אובייקטיבי. סגירת יחידה זה באמת דבר שהוא אובייקטיבי יותר. מקצוע שכבר לא נדרש, מבחינתך זה גם.
עפר שלח (יש עתיד)
לא רק זה. על זה יש לך גם את סעיף 4.
מיכל תשובה
מערך במקום מקצוע? זה פשוט מקצוע מסוים - - -
קריאה
זה מקצוע שלא נסגר בכל צה"ל אלא ביחידה הזאת.
היו"ר אבי דיכטר
אני מודה שבאלטרנטיבות ששמתם, תכנית נשמעת לי יותר טוב.
אפרת פרוק'ציה
אנחנו צריכים איזשהו מבחן שהוא יחסית אובייקטיבי. על תכנית צמצום, יכולים להגיד לי שכל אדם שצמצמתי, מספיק שעשיתי אחד בדרום ואחד בצפון, זה כחלק מאיזושהי תכנית כללית לצמצום. אבל כשמוציאים יחידה אחת שלמה או שאומרים מקצוע מסוים כבר לא נדרש לי באזור מסוים, זה דבר שיותר קל לנו להכיל ומבחינתנו זה אובייקטיבי. אם לא צריך מקצוע מסוים, גמרנו אתו וזה בסדר.
גלעד לין
החשש שלי שמה שיותר קל להכיל למשרד האוצר, אולי לא יתפוס את כל הדברים שאנחנו מתכוונים אליו. אנחנו לא מתכוונים לקצץ אדם אחד או שניים אבל ב-4 אנחנו מאוד מוגבלים. אלמלא ההגבלה הקיימת בסעיף 4, השאלה אם משרד האוצר יהיה מוכן להסיר חלק מהמגבלות.
היו"ר אבי דיכטר
אני אומר לעצמנו שאנחנו מוטרדים ואני לא מרגיש שההצעה מרגיעה אותנו יותר. אני אומר לכם שאותי באופן אישי היא אפילו מטרידה יותר. יכול להיות שאת עפר היא מרגיעה יותר אבל אני מציע לא לשנות את זה אלא להשאיר את המילה תכנית. יש לנו את הבקרה שלנו כוועדה אחת לשנה, שזה נותן לנו תעודת ביטוח די טובה להיות עם יד על הדופק ולראות שבאמת זה הולך לתכלית הראויה. אני קצת מוטרד מזה שאנחנו מתחילים עכשיו לפלח את זה וזה לא נותן מענה מבחינתי, בוודאי לא מענה מרגיע.

את סעיף 32 אנחנו הוצאנו. נכון?
מיכל תשובה
כן.
היו"ר אבי דיכטר
למען הפרוטוקול ולמען הסר ספק, סעיף 32 שאומר לוחם שוטר משמר הגבול, יורד מהתוספת הראשונה. אני מניח שכל המספרים לאחר מכן ישתנו, כך שכל מה שעידו קרא, קיבל קידום במספר אחד.

עוד דברים שלא סגרנו? הערות? שאלות?

אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים על אישור תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תנאים לפיטורים משירות קבע של נגדים שהגיעו לגיל 42 לפחות) (הוראת שעה), התשע"ח-2018.

מי בעד?

הצבעה

בעד – 4. פה אחד

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תנאים לפיטורים משירות קבע של נגדים שהגיעו לגיל 42 לפחות) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 – נתקבלו.
היו"ר אבי דיכטר
תודה רבה. התקנות אושרו פה אחד.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:31.

קוד המקור של הנתונים