ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/01/2018

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-08OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 542

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ג בשבט התשע"ח (29 בינואר 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - מוסדות ישראליים באזור), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

יוסי יונה

מאיר כהן

אברהם נגוסה
חברי הכנסת
יהודה גליק

אכרם חסון

שולי מועלם רפאלי

אורי מקלב
מוזמנים
אהוד לנדאו - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - מוסדות ישראליים באזור), התשע"ח-2017
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת חינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 29 בינואר 2018, י"ג בשבט תשע"ח. הנושא על סדר היום, הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – מוסדות ישראליים באזור), התשע"ח-2017, של חברת הכנסת שולי מועלם ושל עבדכם הנאמן. הדיון הוא ברביזיה ומי שהגיש אותה זה חבר הכנסת פרופ' יוסי יונה והוא ינמק את הרביזיה. בבקשה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אתה הגשת את הרביזיה.
היו"ר יעקב מרגי
אני משכתי, אתה הצטרפת.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
טוב, אתה יודע, אדוני, אנחנו הבענו את ההתנגדות שלנו להצעת החוק הזו ואני חושב שגם דובר על כך ואפשר שלא הובנתי כהלכה, אני ציינתי גם בדיון שהתקיים כאן, אז בזמנו, בקשר לחוק הזה. אני מבין את השיקולים האדמיניסטרטיביים של ההאחדה של שני המל"גים הללו, אחד ביש"ע ואחד בגבולות הקו הירוק, ואני גם יכול לראות במקרים מסוימים שזה נותן איזה שהוא מענה לסטודנטים שאולי אם האוניברסיטה לא הייתה קיימת אולי לא היה להם מענה. יחד עם זאת זה לא אומר שלא הייתה יכולה להיות אלטרנטיבה אחרת.

ודבר נוסף שאני ציינתי ואני רוצה לחזור ולציין, שאנחנו, המחנה הציוני, רואים בזה כתהליך של סיפוח זוחל שלו אנחנו מתנגדים בתוקף ולו משום שאנחנו חושבים שזה לא משרת בצורה נאותה, והייתי אומר שגם מזיק באופן מאוד מאוד משמעותי, לאפשרות קיומה של המדינה שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית ועל כך הייתה ועדיין קיימת ההתנגדות הנחרצת לחוק הזה. לכן ככה באה הרביזיה לעולם.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה הוויכוח בינינו, חבל, מי שצריך להגיד את זה זו שולי, היושב ראש שלך אומר שאריאל זה חלק מגושי ההתיישבות שלעולם לא יוחזרו, ממה נפשך?
היו"ר יעקב מרגי
מעבר לזה, רק ברשותך, יוסי, אני מזיז את הסוגיה אם אני בעד סיפוח או נגד סיפוח, גם אם הייתי נגד סיפוח - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
ואני נגד סיפוח, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם אם הייתי נגד סיפוח חד צדדי, נאמרו פה דברים ברורים בהגבלות שהחוק הזה חוקק, נאמר שזה חד משמעית לא הולך לכיוון הזה, זה נקודתי, ספציפי, ועדיין יש לה - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אוקיי, משום שאדוני היושב ראש, אתה העלית תהייה ושאלת שאלה וגם חברי מאיר כהן העלה שאלה, אני אענה לשתי השאלות הללו. נכון, היושב ראש של סיעת המחנה הציוני אמר את שאמר ואני גם מסכים עם עמדתו. אנחנו אמרנו שגם אריאל וגם גושי ההתנחלויות ובכל הסכם עתידי אנחנו נעמוד על כך שהם יהיו חלק אינטגרלי של מדינת ישראל, אבל עדיין, כשיהיה המשא ומתן, אלה תהיינה הדרישות שלנו ואני גם די משוכנע שהן תתקבלנה בסופו של דבר, אבל יש כאן את העניין מהיכן זה בא, וחברתי, חברת הכנסת שולי מועלם, שאני באמת מאוד מוקיר, מעריך ויש לנו המון משותף בתחומי פעילות שונים, הכריזה והצהירה פעמים רבות על כך, והיא תתקן אותי אם אני טועה, שמבחינתה היא רואה בזה כחלק אינטגרלי מהשקפת עולם כוללנית יותר - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
חד משמעית. לשם כך נבחרתי ואת זה אני רוצה לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, שולי. את לא חייבת.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הוא שאל אותי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, כשהיא הציגה את עמדתה כפי שהיא גם הציגה אותה כאן בצורה חד משמעית ונחושה, ואני מעריך את הכנות שלה, שהיא רואה בזה כחלק מתפיסה כוללנית וגדולה יותר של סיפוח של כלל השטחים ולא רק של אריאל, לכן מכאן באה ההתנגדות לעמדה הזאת. זאת אומרת במהותו של עניין, אדוני היושב ראש, בסופו של דבר ההתנגדות שאנחנו מביעים כאן לגבי הצעת החוק הזו נובעת, אם תרצה, מהשאיפה הכוללנית שניצבת בבסיסה.

באשר לדברים שאתה אמרת, אדוני היושב ראש, אני אמרתי ואני חוזר ואומר שאיני חולק על הנימוקים הפרטניים שהוצגו בהצעת החוק הזו, אבל אני לא יכול להתעלם שבסופו של יום, אדוני היושב ראש, הנימוקים הפרטניים הם לא ממהות העניין והם בעצם אמורים לשרת מטרה גדולה יותר והיא הסיפוח הזוחל של שטחי יהודה ושומרון.

ואם תרשה לי הערה נוספת, אני ציינתי כאן, וגם היו חברי כנסת וחברות כנסת שהתעמתו איתי סביב הסוגיה הזו ואני לא כפרתי אפילו בזכות של ליישב יהודים במקומות הללו, אבל אמרתי שהסוגיה הזו של הזכות לטעמי היא לא ממהות העניין, אלא מה? מהות העניין זה סדרי עדיפויות שעומדים בפנינו, מדינת ישראל ואזרחי ישראל, ואני מעדיף לוותר על הזכות הזו אם אני רואה בה ככזו שמסכנת את המשך קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. תודה, אדוני היושב ראש.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אברהם נגוסה, יו"ר ועדת העלייה והקליטה.
אברהם נגוסה (הליכוד)
אדוני היושב ראש, החוק הוא חוק מאוד חשוב. אני חושב, לשאלתך, היושב ראש אומר ככה, אתה אומר ככה, אני חושב שבמחנה הציוני כל הזמן משתנים, תלוי עם מי הם מדברים - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, אני לא שאלתי חלילה בשביל לעשות מזה בדיחה. אני מכבד את פרופ' יוסי יונה.
אברהם נגוסה (הליכוד)
כן, אבל החוק הוא מאוד חשוב. אני רוצה לשתף אתכם מהניסיון שלי, כיושב ראש ועדת העלייה והקליטה הייתה לי זכות לבקר באוניברסיטה ואני למדתי שאלפי עולים חדשים מארבע כנפות הארץ משתלבים ונקלטים שם במערכת ההשכלה הגבוהה באוניברסיטה. לכן החוק יביא סוף סוף צדק ושוויון בהשכלה לכל אזרחי מדינת ישראל.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לכל אזרחי המדינה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כולל הערבים.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
נכון, גם ערבים לומדים שם.
אברהם נגוסה (הליכוד)
כולל ערבים, כולם, כל אזרחי ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת מאיר כהן רוצה לשאול שאלה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני בטוח שמה שמנחה את אברהם נגוסה זה השוויון והזכות של הערבים ללמוד באופן שוויוני.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כל אחד יקדם את האג'נדות שבשמן הוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חברי הכנסת.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני לא חושבת ש - -
היו"ר יעקב מרגי
חברי הכנסת, אנחנו לא בדיון מדיני, עם כל הכבוד, שולי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
- - שמישהו מחברי הכנסת לא תומך בזכויות לאזרחים הערבים.
היו"ר יעקב מרגי
אם אתם רוצים הצבעה, חברים ממהרים לוועדות, אני מבקש. מאיר כהן, שאלה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני רציתי לשאול את נציג משרד המשפטים, אני משער שבמסגרת ה-BDS ההכלה הזו של מל"ג ישראל את מל"ג יהודה ושומרון אנחנו גם נמצא קולות שינסו לפגוע. אתם ערוכים לדבר כזה? חשבתם על זה?
אהוד לנדאו
במסגרת הדיונים שקדמו לאישור החוק בוועדת שרים אנחנו לקחנו בחשבון את השאלה הזאת, ומטעם משרד המשפטים אני יכול להגיד שכל פעילות ביהודה ושומרון, נגיד את זה ככה, יש בה רגישות מדיניות ואנחנו הצפנו את הרגישות המדינית בפני הדרג המדיני והוא קיבל את ההחלטה. זו לא החלטה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. גליק, בבקשה.
יהודה גליק (הליכוד)
קודם כל אני רוצה לברך את חברי יוסי יונה, שהוא ביושר ובהגינות הציג את דבריו והוא באמת ראוי לכל הערכה. אגב, אני מסכים איתו לחלוטין, אני גם מתנגד לסיפוח זוחל, כדאי שהסיפוח לא יהיה זוחל, אלא שיהיה חד משמעי.
היו"ר יעקב מרגי
נבהלתי לרגע, יוסי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בתנופה ובסערה.
יהודה גליק (הליכוד)
אין לי ספק שבעזרת ה' במהרה גם האוכלוסייה הפלסטינית תיהנה מדו קיום איתנו ביהודה ושומרון והם יוכלו גם כן ללמוד כתלמידים מן המניין באוניברסיטה המתקדמת הזאת וככל שהאוניברסיטה תתקדם יותר כך ייטב.

אבל מעבר לזה, גם לשיטתו של יוסי, שבאמת הם רוצים ואני מאמין באמת בכנות אמירותיו, ברצונו לקדם את השלום באמצעות השארת היישובים בגושי ההתיישבות, מה שהוא קורא, גם את המסר הזה אילו במקרה הזה החוק היה עובר פה אחד, אז גם כלפי שותפיו של יוסי, שהם לא תמיד שותפיי, אבל שותפיו שלו במשא ומתן, הם יבינו עד כמה שהדבר הזה הוא לא נוגד לשלום. אבל בעזרת ה' עוד יהיה טוב. אני מברך גם את ידידי מאיר כהן על תמיכתו וגם את גברתי, שולי מועלם, על הגשת הצעת החוק.
מאיר כהן (יש עתיד)
יהודה, אתה מקלקל לי בפריימריז.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מצביעים עכשיו על הרביזיה. מי שמצביע בעד הרביזיה, יהיה דיון חוזר, מי שמתנגד לרביזיה זאת אומרת שהרביזיה נפלה והחוק עולה לקריאה ראשונה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
היום.
היו"ר יעקב מרגי
לא יודע, עזבו, למה, שולי? בחייך. אני מזכירות הכנסת?

מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה?
יהודה גליק (הליכוד)
אני בעד יוסי יונה, נגד הרביזיה.
היו"ר יעקב מרגי
אין נמנעים. הרביזיה נפלה.

הצבעה

בעד – 1

נגד – 7

נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:47.

קוד המקור של הנתונים