ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/01/2018

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-30OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 936

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ג בשבט התשע"ח (29 בינואר 2018), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
אלעזר שטרן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017, מ/1106
היו"ר משה גפני
שלום, אני פותח את הישיבה בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017. אנחנו מפצלים סעיפים. בבקשה, שגית.
שגית אפיק
הצעת החוק הזאת, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017, היא למעשה פיצולים שירדו מחוק ההסדרים לשנים 2017–2018. הפיצולים האלה עוסקים בארבעה נושאים שאין ביניהם שום קשר, לכן חשבנו שיהיה נכון שהוועדה תדון בכל אחד מהנושאים האלה בנפרד. אלה פיצולים מחוק ההסדרים שרשות המסים כרכה אותם במיני חוק. מכיוון שאלה נושאים שונים חשבנו שיהיה נכון לפצל את ההצעה הזאת ולדון בכל נושא בנפרד.

סעיפים 1, 2 ו-7 עוסקים בחזקת תושבות; סעיף 3 בנושא החזר מס לתושב חוץ; סעיף 4 - הכנסה פסיבית בחברה נשלטת זרה; סעיפים 5 ו-6 - תיעוד במחירי העברה של נישום שמשתייך לקבוצה רב-לאומית או שעשה עסקה בין-לאומית. אנחנו מציעים לפצל את זה לפי הסעיפים האלה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אנחנו צריכים להצביע שאנחנו מפצלים לסעיף 1 את סעיפים 1, 2, ו-7; לסעיף 2 – את סעיף 3; לסעיף 3 - את סעיף 4; לסעיף 4 את 5 ו-6.

מי בעד אישור הפיצולים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הבקשה לפיצול הסעיפים אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה, הפיצולים אושרו פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:52.

קוד המקור של הנתונים