ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/02/2018

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-08OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 680

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ' בשבט התשע"ח (05 בפברואר 2018), שעה 12:30
סדר היום
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז-2017 – בקשה לדיון מחדש של חה"כ איתן כבל ודיון מחדש בתקנה 1
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב פרי – מ"מ היו"ר
מוזמנים
מנהל אגף א' פיקוח ורישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - משה קירמאיר

מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה - דפנה עין דור

סגן מנהל אגף מטענים וחומ"ס, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - בני אביעד

מרכזת בכירה כלכלה, משרד התחבורה - לנה גרשקוביץ

סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה - חוה מרים ראובני

מנהלת תחום כלכלת רכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - יעל בן עמי

משפטן במח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דרור וגשל

רפרנט-פיקוח על הביטוח אגף שוק ההון, משרד האוצר - אלעד אלקובי

סמנכ"ל רגולציה, איגוד חברות הביטוח - גיל סלומון

יו"ר וועדה מקצועית ארצית רכב, איגוד השמאים - אורי גורביץ

מתמחה היועץ המשפטי, איגוד השמאים - אלון שגב

יו"ר ענף רכב, איגוד השמאים - יהודה יגן

יו"ר איגוד המוסכים - רונן לוי

יו"ר סניף ת"א, איגוד המוסכים - איתי בן חיים

חבר מועצה, איגוד המוסכים - ישראל צרפתי

חבר מועצה, איגוד המוסכים - אמיר בננו

כלכלן המועצה לצרכנות, ארגוני צרכנים - גיל ברגפרוינד

מנהל קשת ליס, חברות ליסינג - רון מלכה

מנכ"ל איגוד המבוטחים - עודד לוי

עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים - דן מיכאל קדרון

שדלן/ית (ח.ב הקבינט ישראל בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הביטוח בישראל - צח בורוביץ

שדלן/ית (עצמאי/ת), מייצג/ת את איגוד השמאים בישראל (ע"ר) - לירן בן הרוש

שדלן/ית - אינגריד הר אבן

שדלן/ית - שלמה תוסייה כהן

שדלן/ית - יעל גויסקי אבס

שדלן/ית - גילי ברנר
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב), התשע"ז-2017 – בקשה לדיון מחדש של חה"כ איתן כבל ודיון מחדש בתקנה 1
היו"ר איתן כבל
שלום לכם גברתי מנהלת הוועדה, היועץ המשפטי, רשם, דובר, חבר הכנסת פרי, אורחים נכבדים. שוב אנחנו נפגשים כאן, שמאים וכל אלה שדואגים לאזרח, חברות הביטוח, המוסכניקים והשמאים ואנחנו באמת רוצים שגם האזרח ידע שאתם דואגים לו ושזה גם בא לידי ביטוי.

ברשותכם, אני רוצה להזכיר שהתכנסנו כאן לדון בתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב) ויש בקשה לדיון מחדש של חבר הכנסת איתן כבל בתקנה 1.

לפני כן אני רוצה להבהיר אמירה מלמעלה. חבר הכנסת פרי, אני רוצה שתדע כי נדמה לי ששאלת אותי את השאלה הזו וחשוב לי שהדברים ייאמרו כדי שיירשמו בפרוטוקול. בימים אלה אני מנהל שיח מאוד אינטנסיבי הן עם השמאים, הן עם חברות הביטוח והן עם המוסכים כדי למצוא את הנוסחה – והיא תתקבל – אני רק יכול לומר לכם שאני אעשה את הכול שעד סוף מושב החורף העניין הזה יהיה מאחורינו.

נקודת המוצא שלי, מבלי לרדת ברזולוציות או לעלות ברזולוציות היא שכל אחד משלושת הגופים האלה צריך לעשות את עבודתו, לא להטיל על השני. חברות הביטוח צריכות להביא לאזרח את ההצעות הטובות ביותר; המוסכים צריכים לתת את העבודה הטובה ביותר והשמאים צריכים לעשות את עבודתם ולקבל החלטות חפות מכל לחץ.

עם השמאים, אני יכול לומר שברוך השם, כמעט והגענו להבנה על המסלולים. אם אינני טועה אמרתי לך זאת לגבי מתי רנדומלי, ואם לא רנדומלי – מה האפשרות השנייה שהיא - - -
אורי גורביץ
לא. הפוך.
היו"ר איתן כבל
לא משנה.
אורי גורביץ
זה בפרוטוקול, אדוני.
היו"ר איתן כבל
זה לא משנה. הרי כל אחד יידרש להחליט, נכון? אם זה רנדומלי, אז אין ערעור. אם זה בחירה, זה גם מה שאמרנו, כמדומני - - -
אורי גורביץ
ערעור בשני המסלולים, אדוני.
היו"ר איתן כבל
לא. חברים יקרים, כל פעם שאני בא לפה אתם חופרים לי חפירה.
אורי גורביץ
כתוב. כתבנו את זה מהרגע הראשון.
היו"ר איתן כבל
לא. אני לא רוצה לפתוח את הדיון. אני רוצה להזכיר לכם שכל העניין הזה שהייתי מוכן ללכת לשני המסלולים, ואני לא רוצה לפתוח כאן את הדיון, היה שאמרתי אז שרנדומלי זה - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
איתן, תסביר לי מה הייתה הרוויזיה שלך?
היו"ר איתן כבל
תכף יזכיר לי עורך הדין עצמון.

אני לא רוצה עכשיו לפתוח את זה. לא בשביל זה התכנסנו כאן, רק להגיד את העניין עצמו. אני מקווה מאוד שנגיע להבנות. אני נחוש לסיים את העניין הזה כשנקודת המוצא היא, בלי להיכנס לפרטים, שהשמאי הוא לא כלי שהמוסכניק אומר עליו שהוא ככה וחברות הביטוח אומרות על המוסכניק שהוא כך. שהוא באמת יודע להוציא מתחת ידו את התוצאה הטובה ביותר על פי כל דין עבור - - -
קריאה
עבור הלקוח.
היו"ר איתן כבל
לא. עבור מה שהיה. זה לא בעד הלקוח ולא בעד החברה. זה עבור העניין עצמו. מהו הנזק.

חוה אני לא יודעת אם את הכתובת, פגשתי אותך בדרך ואמרתי לך שדעתי לא הייתה נוחה בכלל מנציגי משרד התחבורה כפי שהציגו היום את הדיונים.
יעקב פרי (יש עתיד)
בבוקר?
היו"ר איתן כבל
אתה לא היית. זה היה אחרי. שלחתי אותם הביתה, לא הצבעתי. לא מגיעים לדיונים כאן. פה מכריעים או משנים החלטות, את יודעת את זה. אבל בוודאי ובוודאי מה שאמור להיות טריוויאלי, משרדי ממשלה לא יכולים לבוא לפה ולהתחיל להתווכח ביניהם בצורה שאותי הביכה.
חוה ראובני
אני מצטערת לשמוע ואני אעביר את הדברים.
היו"ר איתן כבל
הפרוטוקול מונח, הוא גם מצולם כך שאפשר להתרשם מהעניין הזה גם בצורה ויזואלית. באמת חבל כי זה לא מתאים. את מייצגת כאן סטנדרט גבוה, לא רק למשרד התחבורה אלא לכל משרדי הממשלה. אני חשוב שאין סיבה לרדת מכך.
חוה ראובני
לא נעים לי בדרך הזו.
היו"ר איתן כבל
לא משנה. אני בכל זאת אמרתי.

(היו"ר יעקב פרי, 12:38)
איתי עצמון
אני רוצה להזכיר במה מדובר. הדיון הזה הוא הדיון השלישי בתקנות שנועדו להביא יישום סעיף 159 בחוק. זה סעיף שקובע שבעל רישיון לפי החוק לא יפעל במישרין או בעקיפין כדי להשפיע על שיקול דעת של שמאי רכב לעניין עריכת שומת רכב.

התקנות האלה נדונו כבר פעמיים בוועדה ובמהלך הדיונים הושמעו הערות מהגופים השונים. בדיון האחרון ב-11 ביולי 2017 הוועדה אישרה את התקנות אך מאחר שנשמעו במהלך הישיבה הערות מכמה גופים שהיושב-ראש חשב שאולי יש להן מקום ויש מקום לעגן חלק מהן בנוסח התקנות, יושב-ראש הוועדה הנחה אותי לקבל מסמכי עמדה מהגופים השונים וככל שיהיה צורך, להמליץ לו לבקש בקשה לדיון מחדש כדי שניתן יהיה להטמיע חלק מהשינויים בנוסח ההצעה.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו בדיון חדש?
איתי עצמון
עוד לא נפתח. אני רק מזכיר מה התהליך שהיה. כשבוע לאחר שהיה דיון הוועדה ביולי ביקשתי לכנס את נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים כדי ללבן איתם את ההערות שהתקבלו. בעקבות אותה ישיבה התגבש נוסח חדש.

מכיוון שהמחלקה הפלילית במשרד המשפטים ביקשה לבחון שוב את הנוסח החדש – אני מזכיר שמדובר על הפרה שיש הפרה שיש לצידה סנקציה פלילית – הנוסח עבר אליהם.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מדברים רק על סעיף 1, נכון?
איתי עצמון
תקנה 1 בתקנות היא זו שקובעת מהי השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב לעניין עריכת שמאות רכב. זו התקנה שאמורה ליישם את הוראת האיסור הכללי שקבוע בחוק. האיסור הכללי מותנה בהתקנת תקנות, לכן הוועדה קבעה בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מועד להבאת התקנות האלה לאישורה.

לצערי, התהליך במחלקה הפלילית במשרד המשפטים לקח לא מעט זמן. לקח מספר חודשים ולכן התקנות האלה התעכבו, למרות שיושב-ראש הוועדה - - -
היו"ר יעקב פרי
התקנות מונחות פה מינואר.
איתי עצמון
מינואר, כן. יותר משנה.
היו"ר יעקב פרי
16 בינואר 2017.
איתי עצמון
נכון. אני אגיד בקצרה לגבי ההערות שהתקבלו. הייתה הערה חשובה של המועצה הישראלית לצרכנות לנסח באופן קצת יותר רחב את האיסור. כלומר, מהי השפעה אסורה ולא לדבר רק על הפעלת לחץ אלא לדבר על כל פנייה שמטרתה להשפיע באופן כזה או אחר על שיקול דעת של שמאי רכב. ההערה הזאת הוטמעה בנוסח התקנות. הערה נוספת שקיבלנו אך לא הוטמעה בנוסח התקנות הציעה לשלב בנוסח - - -
היו"ר יעקב פרי
של מי הייתה ההצעה?
איתי עצמון
אם איני טועה ההצעה הייתה גם של איגוד המוסכים וגם זו הערה נוספת של המועצה הישראלית לצרכנות. יכול להיות שהנושא הזה עלה גם מצד משתתפים אחרים בדיון, להתייחס גם להשפעה על שמאי רכב לעניין עריכת שומת רכב באופן שיביא את השמאי לקבוע שהרכב הוא במה שנקרא אובדן להלכה.
היו"ר יעקב פרי
טוטל לוס.
איתי עצמון
המונח הסטטוטורי הוא "אובדן גמור להלכה". המונח הזה קיים בדין אחר, בתקנות מכוח חוק הפיקח על שירותים פיננסיים (ביטוח).
היו"ר יעקב פרי
קצת קשה להבין את הניואנס, אבל אני לא אעצור את דיון. אם אני משפיע, זה משפיע. אם אני לא משפע – זה לא משפיע. אם אני משפיע, אז ההשפעה שלי לטוטל לוס שונה מההשפעה שלי על זה שהוא – זה לא כל כך - - -
איתי עצמון
אני אגיד רק וחוה תשלים אותי אם יהיה צורך. אני אגיד שהמונח אובדן גמור זה מונח סטטוטורי. הוא קיים בדיני התעבורה ויש לו השלכות שונות לעניין ביטול רישוי ורישום של רכב והליכים שונים מול רשות הרישוי.

המונח "אובדן גמור להלכה" אין לו השלכה בתוך דיני התעבורה. הוא לא מונח שמעוגן שם ואין לו השלכות על הליכים מול רשות הרישוי אלא רק במישור הביטוחי. מעבר לכך, וכאן משרד התחבורה ישלים את דברי, המשרד חושב שאין זה נכון להיכנס כאן בתקנות מכוח חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב לנושא של אובדן גמור להלכה באופן קונקרטי אלא לראות כל השפעה, גם אם היא - - -
היו"ר יעקב פרי
כל השפעה היא השפעה היא אסורה.
איתי עצמון
כל פעולה שהמטרה שלה היא להשפיע על השמאי לערוך שומת רכב באופן שמשיג איזושהי טובת הנאה או רווח לאותו גורם שמשפיע, היא אסורה ותהיה לצידה סנקציה פלילית.
היו"ר יעקב פרי
אני חושב שהצלחתי להבין.
איתי עצמון
בכל זאת חשוב לשמוע את העמדה של משרד התחבורה, השלמה למה שאמרתי עכשיו כי בכל זאת הם הגורם שמביא את התקנות לאישור הוועדה.
היו"ר יעקב פרי
רבותיי, אנחנו ניתן בקצרה לכל אחד להתייחס ובתנאי שיגיד את שמו ותוארו.
חוה ראובני
למעשה, עורך הדין עצמון הציג את עיקרי הדברים. זה התהליך שעשינו בעזרתו הרבה מאוד, כמו את כל החקיקה פה בתחום הזה.
לאה ורון
ובעוד כמה תחומים.
חוה ראובני
עוד הרבה.

יתכן ויכולנו אפילו לא להתייחס לרכב באובדן גמור בתקנה 1 כי אם זה לחץ לשנות את השומה, אז גם לאובדן גמור. יחד עם זאת, כיוון שאובדן גמור זה לא רק עניין של כסף ועלות למאן דהוא אלא יש לזה תוצאה משפטית פורמלית, חשבנו שנכון להתייחס לזה.

בדיני התעבורה לא קיים המונח אובדן גמור להלכה. אין לו משמעות משפטית בעולם התעבורה. זה עניין שקיים אך ורק בעולם הביטוח במערכת היחסים שבין החברת הביטוח למבוטח ולסיבות שבהן ניתנים תגמולי ביטוח בגובה של אובדן גמור למרות שהרכב איננו אובדן גמור במובן המשפטי של המונח הזה.
היו"ר יעקב פרי
כפי שאני קורא ב-1(א) הכנסתם "יראו פנייה לשמאי רכב כאמור גם פנייה שנועדה להביא שמאי רכב לשנות את שומת הרכב כך שהרכב ייקבע כרכב באבדן גמור".
איתי עצמון
או לא ייקבע.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי.
חוה ראובני
יכול להיות מצב שבו בעל איננו מעוניין בקביעה כאובדן גמור כי רכב ישן מאוד, כל תיקון כמעט חוצה את רף האובדן הגמור.
היו"ר יעקב פרי
תודה חוה.

מי עוד? בבקשה, רונן.
רונן לוי
קודם כל אני רוצה להגיד הערה כללית. ביקשנו ממשרד התחבורה לא להעלות בכלל את התקנות האלה עד אשר יגמר המתווה שנמרח כבר שנה ושלושה חודשים בין איגוד חברות הביטוח למפקח על הביטוח - - -
היו"ר יעקב פרי
למה? אתה חושב שיהיו דברים סותרים?
רונן לוי
כי בינתיים מאז שהחוק הזה נכנס לתוקף באוקטובר, רק עניינים שקשורים לביטוח – באוקטובר 2016 - - -
היו"ר יעקב פרי
אתה מדבר על חוק? אלה תקנות.
רונן לוי
אלה תקנות של החוק, של חוק רישוי השירותים. בינתיים אנחנו מתעסקים רק בתקנות שנותנות פור לחברות הביטוח ולא מתעסקים במיליון תקנות אחרות שחשובות לכל העוסקים בענף. הכול כבר נדחה שנה ושלושה חודשים, אין לנו תקנות למקצועות. יש הרבה תקנות שמחכות בתור ודווקא חברות הביטוח - - -
היו"ר יעקב פרי
סליחה שאני מפריע לך. שמענו מאיתן שהדיון בנושא הכבד יותר מתקדם ויקרה לפני סיום מושב החורף.
רונן לוי
אני מסכים. קודם כל שיגמרו את המתווה ואז צריך להתעסק בתקנות שקשורות לשמאי, למוסך. זו דעתנו. אם כבר באים למשהו ומשלימים אותו, אז עושים אותו ביחד ועושים אותו כחבילה אחת ואתה לא יכול לעשות חקיקה מצד אחד. זאת דעתי.
היו"ר יעקב פרי
אשאל אותך שאלה ישירה. לפי איך שהתקנות מונחות כרגע על שולחנה של הוועדה, אתה חושב, מעריך, שתהיה סתירה?
רונן לוי
ללא ספק. כששמאי נכנס למוסך ומשאיר פתק שלא קשור לתיקון הרכב ואז אני אריב איתו שהפתק שהוא משאיר לא מתאים לתיקון רכב, אני אצא פלילי? כבעל מוסך שצריך לתקן אוטו וקיבלתי סמכות לתקן רכב ואני מחליט שצריך להחליף מתלה והוא יגיד לי לשים משהו משומש ולא תקין וירשום את זה ואני אגיד לו שאני לא שם את זה, אני צריך לתת לו את זה בכתב - - -
היו"ר יעקב פרי
כן. וזה - - -
רונן לוי
אני גורם להשפעה אסורה. זה לא הגיוני בוודאי. זה אחד. ללא ספק אנחנו חשובים שצריך לעשות את זה אחר כך. היה צריך לדון בזה. כשמדברים על מה זו השפעה, היה צריך לנסח את זה אחרת. כתבנו על זה הרבה מכתבים אבל אף אחד לא סופר את זה בינתיים. המתווה, כמו שאתה יודע, נמרח ונמרח ונמרח ואנחנו לא את האור בקצה המנהרה כרגע. קשה לי להאמין, הלוואי שזה יגמר במושב הזה, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה באופק. זה אחד.

הדבר השני הוא בעניין אובדן להלכה. אובדן גמור להלכה הוא לא רק בחוזה הביטוח, הוא קיים גם בחוק הגבלת השימוש בחלפים משומשים. זה מוגדר אחרת. לא חייבים היו להשתמש במילה אובדן להלכה אלא בהשפעה כשרכב שצריך להיות באובדן גמור, מורידים אותו לאובדן להלכה. ההשפעה הזו מביאה היום ל-16-15 אלף מכוניות בשנה שחוזרות לכבישים במצב לא בטיחותי.

מדינה שמדברת על בטיחות ועושה פה מיליון דיונים על בטיחות, מאפשרת וכל הזמן דוחה ומטאטא את העניין של הנזק הזה שמעלים לכבישים בישראל מכוניות לא בטיחותיות. בגלל השיטה הזו של האובדן להלכה ממשיכים כל הזמן לדחוק את זה מתחת לשולחן, מתחת לשטיח וזה כאן קורה, בוועדת הכלכלה, וכל פעם זה לא זה וזה לא הזמן וזו לא המילה.

זה לא משנה אם עכשיו יגדירו את זה כאובדן להלכה. כל השפעה על שמאי שבמקום להשבית אוטו, להפוך אותו לאובדן גמור להלכה ואז הרישיון יהיה בשימוש, זו לדעתנו העבירה הכי גדולה בהשפעה על השמאי כי אם אני אתווכח עם שמאי אם להחליף כנף מקורית או לא מקורית, זה בטל בשישים מול זה שאוטו שהיה אמור להיות אובדן גמור, אתה מחזיר אותו לכביש בלי כריות אוויר, מחזיר אותו לכביש עם מתלה משומש ומסוכן ולא מתאים, עקום.

אני לא מצליח להבין את ההיגיון ואת זה שמשרד התחבורה יושב כאן וכל הזמן דוחק את זה ומוציא את זה מהמקום שצריך לקבל את הפוקוס עליו. אני לא חושב שיש פה שמאי או בעל מקצוע אחד שמכיר את העולם הזה שיכול לסתור את הדברים האלה, את הנתונים.

אנחנו רואים את המכוניות האלה שיש להן נגדים במקום כריות אוויר וכל פעם שאנחנו מגיעים לפה זה מטואטא במשך 10 שנים. העניין שלא אובדן גמור להלכה והשפעה שיהיה במקום אובדן גמור - - -
לאה ורון
מר לוי, כמה כלי רכב כאלה עולים על הכביש בשנה?

(היו"ר איתן כבל, 12:50)
רונן לוי
לפי הנתונים שלנו בין 15 ל-16 אלף מכוניות בשנה.
היו"ר איתן כבל
תודה, רונן.

אדוני חבר הכנסת פרי, יש לנו כמה דברים שצריך לקבל אותם. יש לנו את האובדן להלכה, צריך לסכם את העניין זה.
היו"ר יעקב פרי
יש את הערעור, הדעה של איגוד המוסכים שאת התקנות צריך לאשר אחרי שמסיימים את המתווה כי להערכתו יכולה או עלולה להיות סתירה בין מה שנאשר בחוק לבין התקנות האלה או אחרות.
רונן לוי
לבין המתווה.
היו"ר איתן כבל
חברים, אני מתקדם. אני באמת רוצה להתקדם עם העניין הזה. כן, חוה, בבקשה.
חוה ראובני
לעניין הסדר, אני מבקשת להפנות את תשומת הלב לסעיף 245 לחוק שחייב אותנו להגיש דווקא את התקנות האלה בתוך חצי שנה מפרסום החוק, בעוד שלכל יתר התקנות ניתן טווח זמן של עד שנתיים שבהן צווי הפיקוח בתוקף. התקנות, גם תקנות שמאים וגם תקנות מוסכים, צפויים - - -
היו"ר איתן כבל
חוה יקירה, עזבי. זו עמדתו שהיא מכובדת, אני מבין אותה.
חוה ראובני
נקודה נוספת. אני מבקשת להעיר לגבי האובדן להלכה. בתקנות התעבורה אין משמעות לאובדן להלכה. יחד עם זאת, יש תקנה 309 - - -
אינגריד הר אבן
יש לך תקנת נזק מהותי. תתייחסי לזה בבקשה. זה שקוראים לזה נזק מהותי ולא אובדן להלכה וזה אותו דבר, אז - - - יש ברישיון חובת רישום נזק מהותי, אז לא תקנות התעבורה?
חוה ראובני
זה לא אובדן להלכה, זה נזק מהותי - - -
אינגריד הר אבן
אז מה זה נזק - - -
לאה ורון
אינגריד, סליחה, צריך לבקש רשות דיבור מיו"ר הוועדה.
היו"ר איתן כבל
אינגריד, אני סובלני כלפיך, אני שותק ואת עולה באוקטבה.
אינגריד הר אבן
פשוט התגעגעת אלי כי לא הייתי הרבה זמן.
היו"ר איתן כבל
צודקת.
לאה ורון
כולנו.
היו"ר איתן כבל
אין אחד פה שלא. גם אלה שלא הגיעו התנצלו.
היו"ר יעקב פרי
זו קביעה שלך שהתגעגענו אליך.
חוה ראובני
תקנה 309 לתקנות התעבורה קובעת הסדר מקיף ומפורט לגבי דיווח לרשות רישוי על הנזקים הכבדים יותר ועל הרישום שלהם. בעבר היה מצב שרכב שהגיע לסף ה-59.5% נזק, היה אפשר לתקן אותו ולהחזיר אותו לכביש ואף אחד לא ידע מזה. היום אנחנו לא נמצאים שם, אלא אם כן זה רכב ישן שהיה צריך להחליף בו כנף - - -
רונן לוי
תוקן בשטחים. מה זה "אף אחד לא יודע עליו".
חוה ראובני
זה מחויב בדיווח ובכל מקרה - - -
רונן לוי
הפלסטינים ירוויחו.
חוה ראובני
אני לא מתווכחת איתך.
היו"ר איתן כבל
אל תתווכחו, היא מציגה את זה. די. אתם מעכבים אותי. אני כבר יודע מה אני רוצה. אני רוצה שאזרח, גם אם הוא יד עשירית, כשהוא קונה את הרכב הוא יודע בדיוק את סיפור הדרך שלו.
אורי גורביץ
מצוין. תמחק את המילה "מהותי".
היו"ר איתן כבל
הצעקה הזו עוד מהדהדת באוזן שלי מהפעם הקודמת. אני מנסה להגיד בשורה התחתונה שזה הכיוון, לא מעניין אותי לאן אתם הולכים. דיברנו על המצב כאן, יש גם את נציג חברות הביטוח ויש אתכם. זה מה שמעניין אותי. פרי, אם אתה שואל אותי, זה מה שצריך לעניין אותנו - -
יעקב פרי (יש עתיד)
איפה כתוב "מהותי"?
אורי גורביץ
נזק בטיחותי מהותי.
היו"ר איתן כבל
- - רכבים שיכולים לגרום לסכנה. אני אזכיר שהיה כאן ויכוח איתך, אם אינני טועה, גיל סלומון - -
לאה ורון
כן, גיל סלומון.
היו"ר איתן כבל
אני יודע. אני אפילו יודע לאיזה שבט רעייתו שייכת. משפחה מפורסמת בהסתדרות.

- - אפילו גיל עשה בזמנו את האבחנה בין נזק כלכלי לנזק בטיחותי. תאמינו לי, זוכר את הכול, ברוך השם. גם מנהלת הוועדה התייחסה לעניין הזה. לא כל רכב שתוקן רע, תוקן בשכם, רמאללה או ג'נין. הוא יכול להיות גם מתוקן פה בארץ ולא בהכרח באיזה מוסך באחד מהיישובים הערביים. מספיק עם זה. היום אנחנו פוגשים את זה גם בתל אביב, גם במקומות הכי מסודרים שיש להם מנורות ניאון יפות בכניסה.

בפעם הקודמת אמרתי שאחד הדברים שאני רוצה שנכניס לטופס הזה יהיה מי המנהל, כפי שהגדרנו אותו, בדיון הקודם אמרנו המנהל, אתם זוכרים שהגדרנו מי זה מנהל המוסך? הוא בעצם חותם - - -
איתי עצמון
המנהל המקצועי.
היו"ר איתן כבל
המנהל המקצועי, ייכתב מי זה ואז יש כתובת אם חס וחלילה מתברר שיש כשל בגלל שהרכב לא אושר ועלה לכביש. זה מה שאותי מעניין ולא כל הדיבורים האלה עכשיו, להלכה או לא להלכה, חצי להלכה, רבע להלכה.

זה מה שצריך שיהיה. הנציג החדש של המבוטחים, עודד, העלה בצדק וסיפר לנו את הסיפור של עצמו. חברים כל מה שדיברנו, עסקנו בעניין הזה. אין כאן את תורת המטחנה שאנחנו חוזרים על כל הסיפור וטוחנים אותו עד דק. הוא כבר דק. אנחנו צריכים לקבל עכשיו את ההחלטות והכיוון שאני מדבר עליו הוא ברור מאוד, אלא אם יש לו איזו חוכמה גדולה, שיגיד אותה.

האם חבר הכנסת פרי חולק עלי בעניין הזה? אני אשמח לשמוע או שהוא רוצה לחדד או להוסיף?
יעקב פרי (יש עתיד)
לך קדימה, ידידי.

בבקשה, נציג המבוטחים.
עודד לוי
בתקנה שהוצגה, היא מתייחסת לאומדן נזק ראשוני. אומדן נזק ראשוני נשלח על ידיד השמאי רק בתביעות לפוליסה. אומדן נזק ראשוני, למעשה, הוא חלק ממנגנון הערעור של המבוטח או המבטחת בתביעות שהן רק לפוליסה, משמע, לא תביעות שהן כנגד צד ג'.

יש פה שני צדדים. הצד הראשון זה המבוטח והצד השני זה המבטחת. לפי התקנה פה רוצים להכניס את המוסך כעוד צד לאותה מחלוקת.
היו"ר איתן כבל
אמור שוב.
עודד לוי
פה התקנה מדברת על ערעור על אומדן נזק ראשוני. אומדן נזק ראשוני זה רק בתביעות לפוליסה. זה לא בתביעות כנגד צד ג'. בתביעות צד ג' השמאי בכלל - - -
היו"ר איתן כבל
אתה התקדמת.
דרור וגשל
על איזה ערעור אתה מדבר?
עודד לוי
פה רשום שהמוסך - - -
היו"ר איתן כבל
נציג המבוטחים, פה אנחנו נוהגים לומר שכר מצווה – מצווה. פה זה אומר שכר סעיף – סעיף.
עודד לוי
אני באותו סעיף. סעיף 2 - - -
איתי עצמון
הוועדה עוסקת כרגע בסעיף 1, בבקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בתקנה 1.
היו"ר איתן כבל
זה הכול. כן, אינגריד.
אינגריד הר אבן
לדאבוננו, לא תוקן פה כשל מהותי בתקנות האלה שסותר סעיפים אחרים בחוק. לפי התקנות האלה כל היום יום של המוסכים הוא עבירה כי כל יום במוסכים מדברים עם שמאים ומנסים להשפיע עליהם לכאן או לכאן. שימו לב, מי שפונה לשמאי רכב באופן - - -
היו"ר איתן כבל
אתה אמרת את זה כי זה מה שעולה מתוך הדברים או שאת אומרת?
אינגריד הר אבן
זאת ההערה שלי לנוסח ודיברנו על זה בפעם הקודמת.
היו"ר איתן כבל
אלה שני דברים שונים. זאת פרשנות שלך של הנוסח או שאת אומרת - - -
איתי עצמון
תיאור מצב קיים.
לאה ורון
הוא מדברת על הפרקטיקה.
היו"ר איתן כבל
בגלל זה רציתי שהדברים יהיו ברורים.
אינגריד הר אבן
התקנות הללו, לא רק שהן לא מתכתבות עם המציאות, הן גם סותרות סעיפים בחוק. לפי ההגדרה הכול כך רחבה בסעיף 1(א) כל ממשק יום יומי בין מוסך לשמאי נועד הרי להגדיל את הכנסת המוסך – המוסך עבריין.

לא רק שאסור למוסך לפנות לשמאי – אני מפנה לסעיפים 138 עד 142 לחוק הרישוי עצמו שם כתוב ששיקול הדעת של המנהל המקצועי במוסך הוא חופשי מהשפעות. כתוב גם שהמנהל המקצועי במוסך הוא האחראי לתיקון. איך הוא יכול להיות אחראי לתיקון אם אסור לו לדבר עם השמאי? הרי זה דבר והיפוכו.

כתוב, למשל, שבעל רישיון להפעלת מוסך – סעיף 139 – יפעל בהתאם להוראות היצרן. אבל מעכשיו, אם השמאי לא מפרש נכונה את הוראות היצרן והמוסך מעיר לו על כך, אז המוסך עבריין.
רונן לוי
הוא גם לא מכיר אותן.
אינגריד הר אבן
מה קורה בסוף? אסור למוסך בכלל לדבר עם השמאי, אבל מאידך, לפי החוק, המוסך הוא זה שאחראי על התיקון. זה הרי מצב בלתי אפשרי. אבל גם במציאות זה לא אפשרי. לכן אנחנו מציעים שבמקום הביטוי "באופן שיגדיל את הכנסתו" הנושא של ההשפעה האסורה יהיה רק לכיוון של הונאות ביטוח.

מה זה "יגדיל את הכנסתו"? אם המוסך אומר לו: תשים חלק מקורי ולא חלק משומש, זה להגדיל את הכנסת המוסך, נכון? זו השפעה אסורה? רק מה שהוא הונאת ביטוח הוא רלוונטי פה, לא סתם עוד 10 שקלים שקיבלתי על חלף אחר בתור מוסך.
גיל סלומון
אם מוסכניק מעלה את המחיר שהוא מקבל, אז זה לא בעקיפין יכול להישמע כמו הונאת ביטוח?
אינגריד הר אבן
זה הונאת ביטוח?
רונן לוי
החזקת פעם מברג ביד? אתה יודע על מה אתה מדבר?
גיל סלומון
החזקתי.
שלמה תוסייה-כהן
אדוני, אם מחר אתה הולך להעלות את הפרמיה, אז אפשר להאשים אותך בהונאה?
לאה ורון
תבקשו רשות דיבור בבקשה, עורך הדין תוסייה-כהן.
רונן לוי
כל פעם שתעלה את המחיר של הפרמיה אתה רמאי?
אינגריד הר אבן
אני רוצה גם להפנות - - -
רונן לוי
- - - 4% לשנה - - - מי מרמה?
היו"ר איתן כבל
חברים, רגע. אני מבקש מכל הגופים הצדיקים - - -
רונן לוי
לא עניין של צדיקות, זה עניין של - - -
לאה ורון
אדוני מפריע לדיון.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך למה, רונן, כי כל אחד מציג את השני - - -
רונן לוי
אבל היום יום שלנו. אולי פעם תהיה שלושה ימים במוסך, תראה כל יום - - - כשבא בקר לשמאי ואומר לו: אתה אל תחליט; אבל אם בקר עכשיו רוצה להוזיל את העלות ולדפוק את התיקון של האוטו, אז אנחנו מה? אני צריך להגיד לו שזה בסדר? נוציא את האוטו כך?
היו"ר איתן כבל
אתה נוגע בליבת העניין.
רונן לוי
אבל מי שמשפיע על השמאי זה הבקר של חברת הביטוח יותר מהמוסך. אתה יודע את זה.
גיל סלומון
מי קובע את זה?
היו"ר איתן כבל
רונן, תודה. גיל, תודה.
אינגריד הר אבן
יחד עם נוסח התקנות הוצג לנו מכתב של שר התחבורה שכותב במפורש שאין בתקנות אלו לקבוע דבר לגבי חברות ביטוח. אמור מעתה, רק המוסכים הם אלה שאפשר להאשים אותם בהשפעה אסורה, חברות ביטוח נקיות וטהורות. הרי זה לא הגיוני, הרי מרבית התלונות של שמאים על השפעה אסורה הן דווקא על חברות הביטוח.

זה מחזיר אותנו למה שאמרנו קודם. בלי מתווה כולל שמסדיר את היחסים בין מוסך, שמאי וחברת ביטוח אין היגיון בתקנות האלה. התקנות האלה מרעות משמעותית את מצבו של אחד השחקנים במתווה ומטיבות משמעותית את מצבן של חברות הביטוח.
רונן לוי
וגם של בעל הנכס המתוקן שאמור לקבל תיקון ראוי לאוטו שלו.
היו"ר איתן כבל
תודה, רונן.

בבקשה, תוסייה-כהן.
שלמה תוסייה-כהן
אדוני, בכל הכבוד, מה שמבקש איגוד המוסכים זה להפוך את התקנות האלה שלמעשה כפי שהם אומרים לא חלות על אף אחד חוץ מאשר על מוסכים לכאלה שמהן יוחרג גם המוסך. למעשה, אם נקבל את הגישה הזאת ומוסך יוכל להשפיע כפי שהוא רוצה על שמאי, אפשר למחוק את כל התקנה, אין בה שום טעם.

אני רוצה דווקא לדברים הראשונים שהם אמרו לגבי המועד של אישור התקנות האלה. אדוני הזכיר בפתח הדיון את השאלות של ערעור על שומות השמאי – שמאי החוץ, שמאי הרשימה, השמאי הרנדומלי כל אותם שמאים שאנחנו עוד לא יודעים מי מהם ישרוד את הרפורמה ומי כבר לא יהיה בין החיים.

כאשר אדוני והשר קבעו תקנות שדנות על האופן שבו יש למעשה לפעול לאחר קבלת אומדן, אנחנו מקווים, לפחות לפי הצעתנו, שהתקנות האלה סותרות את המתווה כי אם אנחנו נגיע למצב שבו אומדן ראשוני ילך להכרעה כפי שקיים היום אצל שמאי מכריע, אז כל מה שכתוב בתקנה ב' הופך ללא רלוונטי כי אין עוד שום מקום לפנות לשמאי כדי שיתקן את השומה שלו כי הוא לא יהיה מוסמך לעשות את זה.

ברגע ששמאי יוציא אומדן והיא תעבור להכרעה של שמאי מכריע, כפי שעולה גם מהמתווה שמאושר כרגע, מה הטעם בפנייה של המוסך אל השמאי? איזו תועלת יש ומאיפה - - -
היו"ר איתן כבל
תוסייה-כהן, תודה. העניין ברור.
גיל ברגפרוינד
מכיוון שלכולנו ברור שהשורה התחתונה היא שכשהצרכן בא לשים את הרכב במוסך, אז הוא רוצה שהרכב ייצא גם תקין אבל גם בטיחותי, אז אני מבקש שלשוה דברים. אחד, בסעיף הראשון, מי שפונה לשמאי רכב, מכיוון שהלחץ הוא בדרך כלל דרך חברות הביטוח על השמאות, אז צריך שיהיה רשום כל בעל רישיון באופן כזה שיהיה ברור שגם חברות הביטוח יכנסו פנימה - - -
איתי עצמון
זה סותר את החוק המסמיך. אתה סותר את החוק המסמיך אם אתה כותב - - -
גיל ברגפרוינד
דבר שני, אני מבקש שהנושא של האובדן הגמור והאובדן הגמור להלכה יהיו ברורים פה. הדבר השלישי, בסעיף 2 כתוב לגבי מסירת השומה. אני מבקש שגם הצרכן יקבל טיוטת שומה כי בפועל, כדי שהצרכן לא ייפגע הוא צריך לדעת מראש מה מתכננים לעשות לו, שלא ינסו לתחמן אותו בדרך בעקבות לחצים של חברת הביטוח או מישהו אחר.
גיל סלומון
אדוני, אנחנו נמצאים הרבה בדיונים פה ובאמת במחילה, אני חושב שהשיח לא יכול להיות שהוא יהיה כזה רדוד שהכול פה הולך להיות אישי. אין פה עניינים אישיים אם החזקתי מברג או לא החזקתי מברג. הגועל נפש הזה לא ראוי שייאמר פה בוועדה ולא בכנסת.
היו"ר איתן כבל
לא שמעתי את זה ואני מקבל.
רונן לוי
הוא משמיץ את כל המוסכים.
היו"ר איתן כבל
גיל, אני מציע שמרגע זה ואילך מי שיהפוך את הקולגה שלו - - -
גיל סלומון
באמת יש גבול.
היו"ר איתן כבל
אני אשלח אותו לקורס בחוץ.
גיל סלומון
נושא שני. לעניין אובדן להלכה, זה עלה פה לפני שנכנסת. אדוני היושב-ראש, אובדן להלכה זה מונח כלכלי וכמובן הוא לא רלוונטי לאירוע הזה. דיברנו עליו בדיון קודם בנושא אחר וזה ייפתר גם במקום אחר, זה לא המקום שאנחנו צריכים לדון בו.

לנושא התקנות האלה. בתקנה 1(א) נקבע שהאיסור על השפעה אסורה במצב של מי שפונה לשמאי. זאת אומרת, ההשפעה היא על מי שפונה לשמאי בכל דרך שהיא במפורש או במשתמע, אבל אין פה הגדרה – אנחנו העברנו את זה למשרד התחבורה ואני מבין שהם גם מסכימים איתנו באיזשהו אופן – של פנייה של שמאי. מה קורה כשפנה שמאי לאחד הגורמים שעלולים להשפיע על שיקול דעתו.

זאת אומרת, בין אם הוא פונה ליצרן, למוסך אחר, לבעל המוסך – במקרה הזה אנחנו מבקשים שזה יתועד.
היו"ר איתן כבל
תודה, גיל. הדבר ברור.
איתי עצמון
אני רוצה להסב שוב את תשומת הלב למסגרת שבה אנחנו נמצאים. המסגרת היא סעיף 159 לחוק שחל על בעל רישיון לפי חוק זה ואוסר עליו להשפיע במישרין או בעקיפין על שיקול דעת של שמאי רכב. גם שמאי רכב הוא בעל רישיון לפי החוק וגם לו אסור להשפיע על שמאי אחר.

אבל גורמים שהם לא בעלי רישיון לפי החוק הזה, התקנות לא חלות עליהם מכיוון שכך קובע החוק המסמיך, הסעיף המסמיך. אנחנו לא יכולים להרחיב את התקנות מעבר למה שקובעת החקיקה הראשית.

לעניין דיני הביטוח יש את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תקנותיו והחוזרים של המפקחת על הביטוח והם אלה שמסדירים, אני מניח – יוכל להרחיב כאן נציג רשות שוק ההון – את הנושא שעליו אתה מדבר.
היו"ר איתן כבל
סעיף (א) כפי שהוא מופיע פה אני חושב שהוא מנוסח בצורה הכי עניינית, הכי מקצועית. קראתיו שוב ושוב. הוא אומר את הפשיטא. הוא אומר שכל מי שמנסה להשפיע, לא סתם להשפיע, אלא לעשות מניפולציה כדי שהוא יוכל להרוויח ממנה יותר כסף או טובת הנאה, זה דבר שהוא אסור.

מעלה גיל את העניין ומבקש בסעיף הזה להרחיב ולומר מה קורה אם שמאי עושה מעשה כזה. אומר לי היועץ המשפטי – דרך אגב, זה נראה לי ברור מאליו. אני מאוד נזהר עם ה"אם". השאלה ששאל כאן גיל, מעבר לעניין שזה לא בדיוק כאן, מה קורה עם שמאי, לא הלקוח עצמו, אלא הוא זה שיוזם את העניין הזה. גם לדעתי צריך למצוא לזה פתרון. אם אין פתרון כאן - - -
שלמה תוסייה-כהן
תקנות שדנות בעבירות משמעת של שמאים.
היו"ר איתן כבל
פה זו לא תהיה עבירת משמעת. אתה לא יכול להגיד למוסכניק לתת לו בראש פה - - -
שלמה תוסייה-כהן
יש דין משמעתי - - -
היו"ר איתן כבל
- - - אם אתה שולח אותו לוועדת הביקורת - - -
שלמה תוסייה-כהן
- - - מתחכם ואומר בית דין - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
- - - מי שפונה לשמאי - - -
חוה ראובני
אני מבקשת להוסיף - - -
גיל סלומון
אז אם השמאי פונה ואז מתחילים לדבר איתו, הוא יגיד: פנו אלי.
דרור וגשל
התקנות האלה לא אוסרות על פנייה הדדית של שמאים - - - מותר לך לפנות, אסור לעשות מעשים שישפיעו בצורה - - -
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, אף אחד לא אמר שאסור לדבר, להתייעץ, לומר. אין כאן ויכוח. אני לא אמרתי ששנאי לא יכול לדבר עם נציג זה או נציג אחר. כל העניין הוא, שיהיה ברור, שאם יש כאן פעולה או מעשה של מי מהגורמים - - -
איתי עצמון
גם של שמאי וגם של בעל רישיון - - - כל מי שהוא בעל רישיון.
היו"ר איתן כבל
הוא אומר משהו - - -
גיל סלומון
השמאי לא - - -
איתי עצמון
אז גורמים אחרים.
היו"ר איתן כבל
מה שאומר גיל, ואין לי מענה כאן – הכול הבנתי, אסור להשפיע על השמאי, הכול בסדר – מה קורה אם שמאי הוא זה שיוזם את ההשפעה עליו? זה לא ברור מאליו שגם שמאי שמנסה לעשות מניפולציה, זה בעצם גם השפעה על השמאי.
חוה ראובני
זה בעל רישיון שמנסה להשפיע על שמאי.
היו"ר איתן כבל
נכון. גם אם הוא מנסה להשפיע על עצמו או לגרום שתהיה השפעה על עצמו. אתה מבין מה שאני אומר פרי?
יעקב פרי (יש עתיד)
אני מבין. אבל אני אומר שבאיזשהו מקום יכול לבוא שמאי ולעשות את מה שהוא עושה ולהגיד שלשון התקנה דיברה על זה שצריך להשפיע עלי – אני השפעתי על עצמי. אתה מבין למה אני מתכוון.
גיל סלומון
הוא ביקש את המניפולציה.
איתי עצמון
לכן כתוב "במפורש או במשתמע" אני חושב שהאיסור על כך מנוסח באופן רחב. ואני גם מזכיר שיש על שמאי רכב חובות נוספות לפי סעיף 163. זה הסעיף שדן בעבירות משמעת.
היו"ר איתן כבל
גם אם אנחנו אומרים את זה פה בפרוטוקול והדברים ברורים, לי לפחות. זה מה שאני הבנתי. אחרי שאתה אמרת את זה וקראתי את זה שוב, הכוונה היא שזה לא משנה מי. גם אם הוא אומר: שוחחתי עם עצמי.
גיל סלומון
מבחינתך, גם מי שפונה לשמאי למרות שהשמאי הוא שפנה אליו ראשון? זה היינו הך?
היו"ר איתן כבל
אם עשיתי מניפולציה כפי שהוא התלונן, הוא צריך להוכיח שהייתה פה מניפולציה. גיל, בוועדה הזו משתדלים לעצור ב"אם" השני כי אם לא - -
יעקב פרי (יש עתיד)
זה לא ייגמר.
היו"ר איתן כבל
- - זה לא נגמר. אני אומר את זה מניסיון גם כמחוקק ותיק וגם כיו"ר ועדה. גיל, אין סוף, אין סוף.
גיל סלומון
- - - מי שפנה ל- - - אם אל היה כתוב את זה - - -
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לקחת דוגמה ממחוזות אחרים, מחוזות הגז, הגפ"מ, גז לבישול. העברנו פה כללים ונעשתה פה אחת המהפכות היותר גדולות שנעשו בשנים האחרונות באיזשהו ענף. שנים לא עסקו בזה. דרור, אתה יודע את זה.

זה ימנע מהם שיהיו להם טיקים בעיניים? זה ימנע מאיזו חברת ביטוח שיהיו לה טיקים בשתי העיניים? לא. למה אתה מחוקק?? אני כבר ותיק פה, אני אתן לך עוד דוגמה: אני כבר מזהיר בתיקון, מזהיר שלא יעשו את זה, כמו במענה תוך 3 דקות, אתה מכיר? מה עשו? אני לא אומר מי - - -
גיל סלומון
- - -
היו"ר איתן כבל
לא. אתם לא. אתם בכלל לא עונים גם אחרי שבועיים. אני לא התכוונתי אם מישהו רוצה להצטרף אליכם. התכוונתי למי שצריך לקבל שירות, אז זה כפרה עליך. אתה מבין? אתה כבר נותן פיצויים אחרי המוות למשפחה שלו. עזוב, בחיאת דינאק.

בדיוק שלח היום מעודי – גברתי, כדאי שתקשיבי – אוהד מעודי כותב בדיוק עליכם. יש לי את החוק החדש של מענה עד 6 דקות. מענה אנושי מקצועי. זה בעקבות כל התחמונים על התחמונים. שמנו את זה על השולחן. זהו. זה לא שעונים ומנתקים. לא ענית. זה מענה עד 6 דקות.

ביקשו חברות הביטוח לא להיות חלק מהחוק. הגברת דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח, תביא תקנות לטיפול בעניין. הם שלחו את זה היום. אני עוד לא פתחתי את זה. הוא אומר שזה נותן מענה ומתכתב עם כל הגופים במשק. זאת מהפכה. מענה מקצועי. לא "אח שלי, נראה, תבוא, אני צריך לשאול, נראה".
רונן לוי
לפחות שישימו מוזיקה טובה.
היו"ר איתן כבל
אסור.
רונן לוי
שש דקות זה שיר. שני שירים.
היו"ר איתן כבל
עד שש דקות.
רונן לוי
הבנתי. זה יהיה שש דקות, ברור לך. ברור לך שזה יהיה שש דקות.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה לבלבל לך עכשיו את המוח. שיענו לי עד שש דקות, בסדר? אני מוכן לסבול שש דקות. למה את מתפלסף כאילו עונים לך אחרי שעה. עוד לא התחלת, אתה כבר מתבכיין מענה מקצועי. אתה יודע מה זה מענה מקצועי? זה אומר שכמו שאתה מוכר לי מוצר, אין שאלה שאתה לא יודע לענות לי עליה. נכון? אתה לא אומר לי: תתקשר אלי מחר, אני אחזור אליך מחר. נכון? אתה יודע לתת תשובות לכול?
רונן לוי
תמתין. יש עוד שש דקות. מה אתה עושה עם "תמתין עוד שש דקות"?
היו"ר איתן כבל
אתה רוצה שאני אגיד לכם איך זה קורה במוסכים?
רונן לוי
בבקשה.
היו"ר איתן כבל
זה לא אם ואם ואם. עזוב, למה לך? אתה תתעסק עם העניינים שלך.
רונן לוי
למה, אני לא צרכן? אני לא קונה ביטוח? אין לי עניינים? תאמין לי, אנחנו מחכים 20 דקות - - -
היו"ר איתן כבל
ואנחנו לא באים למוסך? המזל שלי זה שהמוסכניק שלי אחלה.
רונן לוי
או שהמוסכניקים לא צורכים כלום במדינה?
היו"ר איתן כבל
לפני הרוויזיה, בבקשה.
ישראל צרפתי
אני מאיגוד המוסכים. לפי סעיף 132 אנחנו מחויבים להגיש הצעת מחיר על הנזק לשמאי - -
היו"ר איתן כבל
אתה מאיגוד המוסכים, ואתה, רונן?
רונן לוי
כל האיגוד פה עכשיו.
היו"ר איתן כבל
מה זה, אין לכם עבודה?
ישראל צרפתי
- - האם אי ההסכמה בין הצעת המחיר שהגשתי מראש לפני ששמאי הגיע ללקוח לבין הוויכוח שלי עם השמאי היא השפעה אסורה? כי לפני שמגיע השמאי, כבר אני מכין לו הצעת מחיר עם מספר שעות העבודה ושלושה סוגי חלפים.
איתי עצמון
ללקוח.
חוה ראובני
עם סוג חלף אחד וכותבים למטה - - - הצענו שניים. ראיתי בעיניים.
היו"ר איתן כבל
חוה, כבר הרבה זמן לא היה סעיף כל כך ברור, כל כך פשיטא כמו הסעיף הזה. אתה בא ואתה עושה על הלקוח שלך מניפולציה. זה סעיף המניפולציה. אם אתה לא עושה עליו מניפולציה, אף אחד לא אומר לך אל תדבר. אף אחד לא אומר לך תציע לו או לא תציע לו כל עוד אתה לא עושה עליו מניפולציה.

אם הוא תפס אותך במניפולציה, דהיינו, חברת הביטוח חושבת שנעשתה פה מניפולציה או לחילופין השמאי עצמו מרגיש שמישהו מנסה לעשות עליו מניפולציה - - -
ישראל צרפתי
מי הסמיך אותו להחליט אם אנחנו עושים מניפולציה? הרי זה ויכוח מקצועי. אני יכול להגיד לו: אני רוצה 10 שעות עבודה. והוא יגיד לי שמונה שעות עבודה. השמאי רוצה למזער את הנזק על חשבון העובד במוסך. לא פעם ולא פעמיים - - -
היו"ר איתן כבל
אגלה לך סוד. בשיעור הראשון, כשהתחלתי את הדיונים בעניין הזה, נתתי את הדוגמה הזו. אנחנו כבר בתיכון. אנחנו לקראת הסמכה וקבלת תעודת בגרות.
ישראל צרפתי
נשארתי בכיתה א'.
היו"ר איתן כבל
יפה. אז תבוא לכל הדיונים.
ישראל צרפתי
גם השמאי נשאר בכיתה א', זאת הבעיה.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
אורי גורביץ
נדמה לי שנאמר שלא מעליבים כאן אחד את השני.
היו"ר איתן כבל
נכון. לא משנה. הוא לא בא לכל הדיונים.
ישראל צרפתי
הייתי בדיונים.
היו"ר איתן כבל
היית בחלקם. עזוב, אנחנו מבינים עניין.

תודה רבה. אני מעלה את זה - - -
איתי עצמון
קודם כל, הבקשה לדיון מחדש בתקנה 1 לתקנות.

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד

הבקשה לדיון מחדש בתקנה 1 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה אושרה.
איתי עצמון
הבקשה אושרה. אני מציע כרגע שעורכת הדין ראובני תקרא את הנוסח החדש.
חוה ראובני
"השפעה אסורה על שיקול דעת של שמאי רכב

1. (א) מי שפונה לשמאי רכב, בכל דרך שהיא, במפורש או במשתמע, במטרה להביא שמאי רכב לערוך שומת רכב באופן שיגדיל את הכנסתו של הפונה או את הכנסתו של אחר בכסף, בשווה כסף או באופן שישיג טובת הנאה אחרת לעצמו או לאחר, משפיע על שיקול דעתו של שמאי רכב בניגוד להוראות סעיף 159(א) לחוק; לעניין זה, יראו פנייה לשמאי רכב כאמור גם פנייה שנועדה להביא שמאי רכב לשנות את שומת הרכב כך שהרכב ייקבע כרכב באבדן גמור או לא ייקבע כאמור.

(ב) בתקנה זו, "רכב באובדן גמור" - כהגדרתו בתקנה 266 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.".
היו"ר איתן כבל
אני יכול להצביע?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד

תקנה 1 נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. תקנה 1 אושרה.

תקנה 2.
איתי עצמון
תקנה 2 ותקנה 3 אושרו ב-11 ביולי.
היו"ר איתן כבל
רונן, אני רוצה את הקשב שלך בבקשה. אני אומר לכם את זה ברצינות. אנחנו בדיונים אינטנסיביים. אני יודע שלא כולם מרוצים מכל הדברים. אני אעשה את הכול, אני אומר את זה לחברות הביטוח, למוסכניקים ולשמאים, אני נחוש שהשמאות תהיה בדיוק כמו שכתוב בסעיף 1. שתהיה חפה מכל השפעה.
אורי גורביץ
אנחנו מסכימים.
היו"ר איתן כבל
זה שאתם מסכימים זאת אמירה יפה וחשובה. אני גם רוצה שזה יהיה מעוגן, לא רק בדיבור.
אורי גורביץ
בגלל זה הסכמנו שיהיה בית דין היחיד לשמאים.
היו"ר איתן כבל
אני כבר אומר לכם שלא יהיו מוסכיה סדר בשום פנים ואופן. אמרתי את זה ואני חוזר ואומר, לא יהיו מוסכי הסדר. כולם מוסכי הסדר. כל מי שיודע לעמוד בסטנדרטים של משרד התחבורה. אגף הרכב, זה שנותן את האישורים, קובע שהמוסך הזה עומד בסטנדרט – יוכל לקבל אישור.

אותו דבר חברת הביטוח. חברת הביטוח לא באה לריב. יש שתי נקודות של חברת הביטוח. ברגע שכבר אסור לה לדבר או שהיא לא יכולה אלא באחת משתי הדרכים שנקבעו – תיקבע השמאות. זה צד אחד.

דבר שני, הפיל הגדול שמרחף פה באמצע החדר, קוראים לזה מחירי החלפים. בסוף הכול מתחיל ונגמר במחירי החלפים.
איתי עצמון
עדיין לא קיבלנו את התקנות של - - -
היו"ר איתן כבל
דיברתי עם אבנר בעניין הזה וביקשתי שיכין משהו שאפשר יהיה בסוף להתכתב איתו באמת. אם בסוף נעשה את המאגר הזה ואי אפשר באמת אחר כך לעשות את ההשוואה האמיתי וזה רק מילים מן השפה ולחוץ, אז עשינו עוד יותר גרוע.

אבל ברור שחלק ניכר מהדיון סביב השולחן הזה הוא סביב מחירי החלפים. לכן אמרתי וגם הצעתי שאנחנו לא חייבים להתעסק, רונן, עם כל אלפי החלפים שיש לך בתוך הרכב. יש את ה-16 או 17 פריטים שהם ליבת הרכב שעליהם בסוף כל הסיפור הזה - - -
רונן לוי
אדוני שכח שאני הצעתי את זה. זו הייתה הצעה שלי. אבל היה לפקח, לא לעשות הפוך.
היו"ר איתן כבל
לא שכחתי. רונן, אני כבר מבין שאדוני מנסה להשפיע על עד.
רונן לוי
ברור. אבל זה עדיין חוקי. זה עדיין חוקי, אני מנצל את הזמן.
היו"ר איתן כבל
בסדר, העניין ברור לי.

לסיום אני רוצה לומר את המשפט האחרון. שאף אחד מאתנו לא יתבלבל. לא אני, לא צוות הוועדה, לא תם נציגי הממשלה ולא נציגי הציבור, כל אשר אנחנו עושים זה כדי שבסוף הלקוח מקבל השירות יהיה לו את השירות הטוב ביותר.

אם נגיע למצב שאנחנו לא יודעים להתכתב עם מציאות כזו, זה לא יקרה. אני לא אאפשר. כשרונן התייצב אצלי והתייצבנו אצל חוה, אם אינני טועה – זה היה אצל חוה?
רונן לוי
אצל שרית.
היו"ר איתן כבל
אצל שרית, לפני הרבה מאוד שנים - - -
איתי עצמון
רישוי מוסכים.
היו"ר איתן כבל
רישוי מוסכים וכל הדברים האלה, זה יטולטל. בשורה התחתונה, לא באתי רק בשביל לעזור לרונן ולכל אלפי המוסכניקים או כמה שיש בארץ אלא בראש ובראשונה השתכנעתי שהפגיעה בהם מייצרת גם פגיעה שמתגלגלת אל הצרכן. זה הסיפור.

אם אני יודע לעזור ולגרום לכך שמוסכניקים יוצאים מרוצים בחיי היום יום שלהם והלקוחות עוד יותר – אז הרווחתי ואם אני מצליח, כך עם השמאים וכך עם חברות הביטוח. יש לי רק בקשה אחת: תזכרו שכולם שליחי ציבור.

גם אחרי שנקבל את כל ההחלטות תמיד יהיה – אם בחברת הביטוח, אם השמאי אם המוסכניק – מישהו שלא יפעל על פי הכללים האלה. בואו לפחות נוציא מתחת ידנו את התוצאה הטובה ביותר. זה בידיים שלנו. בואו לא נהיה גרידים, בואו לא נהיה חזיריים כל אחד מהמקום שלו.

אין לי שום בעיה עם האינטרסים שמונחים כאן. זה לגיטימי שיש אינטרסים, זה בסדר שכל צד מנסה להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור שולחיו. שלא תטעו, בעניינים האלה אינני מנסה להגיד מה פתאום. שלחו אותך להוציא את התוצאה הטובה ביותר עבור שולחיך. התפקיד שלי הוא לאזן בין כל הגורמים וזה מה שיהיה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25.

קוד המקור של הנתונים