פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-30OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 931

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ז' בשבט התשע"ח (23 בינואר 2018), שעה 13:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2018
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

דוד ביטן

איתן ברושי

עמר בר-לב

אילן גילאון

יצחק וקנין

מיקי לוי

בצלאל סמוטריץ

עודד פורר

טלי פלוסקוב

מיקי רוזנטל

סתיו שפיר
חברי הכנסת
ענת ברקו

יוליה מלינובסקי

סאלח סעד

מוסי רז
מוזמנים
ליאור קוטלר - אגף תקציבים, משרד האוצר

איליה כץ - אגף תקציבים, משרד האוצר

דניאל לורברבוים - אגף תקציבים, משרד האוצר

חביב קטן - משרד התרבות והספורט
ייעוץ משפטי
שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

שינויים בתקציב לשנת 2018
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

על סדר היום – שינויים בתקציב לשנת 2018. מספר פניה לוועדה 1 עד 2.
ליאור קוטלר
הבקשה נועדה להעביר סכום של 5.5 אלפי שקלים חדשים מסעיף 70 – שיכון, לסעיף 24 של משרד הבריאות. הבקשה מועברת בהתאם להחלטת הממשלה 2238, מיום 29 בדצמבר, 2016 שעניינה מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2016 עבור רשויות מקומיות ביהודה ושומרון. תחנות ההזנקה נועדו לתת שירות פינוי מהם מקפיצים אמבולנסים לתושבי אזור יהודה ושומרון. החלטת הממשלה נעשתה בעקבות ההסלמה באירועים הביטחוניים החל משנת 2000 – אז היה צורך בתגבור והרחבה של נקודות ההזנקה ביהודה ושומרון בהתאם לצרכים הביטחוניים שחלו בשטח.
מיקי לוי (יש עתיד)
תסבירי לי, בבקשה, למה 80% הולך למד"א, ומה זה ה-20% עוד הפעם שבאים בלי פירוט. ככה. הם הולכים ליישובים. תסבירו לי מה זה ה-20% האלה ולמה אין הפרדה, בבקשה.
ליאור קוטלר
התקצוב נעשה על ידי צוות שיושבים בו מד"א, משרד הבריאות ונציגים של האזור, של היישובים המקומיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה שייך?
מיקי לוי (יש עתיד)
מה זה ה-20%? 80% למד"א זה בסדר, אבל מה זה ה-20%?
ליאור קוטלר
ההקצאה נעשית על ידי הצוות הזה, כאשר בחלק מהמקומות יש תחנות פעלה של מגן דוד אדום, בחלק מהם – אין, ויש נקודות הזנק.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה זה הזנק? מה זה כולל? לאיזה יישובים? אני לא מוכן לקבל תשובות כאלה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
יושב פה נציג של משרד השיכון? יש פה קיצוצים של משרד השיכון. אפשר התייחסות של המשרד? נראה לי שאין.
היו"ר משה גפני
לא, אין. לא צריך להיות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
יש פה קיצוצים במשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זה אפשר להגיד על כל פנייה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אז מי עונה לי ממשרד האוצר? אני רואה שבתוכנית הזאת, 700204, עבודות פיתוח ובנייה חדשה – יש שם גידולים אסטרונומיים בתקציב. הוא עובר מתקצוב בבסיס של כמה עשרות מיליוני שקלים בכל שנה, וזה כבר כמה שנים אחורה - - - בשנה הקודמת זה היה גידול של 2000% בתקציב שלו באותה תוכנית. עכשיו אתם מקצצים בו. יכול להיות שזו איזו קופה סמויה של האוצר שהוא משתמש בה לכל מיני עבודות אחרות, שממש לא קשורות בבנייה חדשה ובפתרון מצוקת הדיור?
איליה כץ
הנושא הזה, הפניה הזו היא בעקבות החלטת ממשלה 2016, שהתקבלה בסוף שנת 2016. הפנייה הזו הוגשה לאישור הוועדה כעודף בשנת 2017 ולאחר שהיא לא אושרה בשנת 2017 התבקשנו בידי ועדת הכספים להביא אותה בשנת 2018 - - -
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
עודף של מה?
איליה כץ
היתה פנייה במקור ב-2016 - - -
היו"ר משה גפני
היא לא עברה כאן, בוועדה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
ב-2016 התקציב המקורי היה 19 מיליון והוא קפץ בהעברות תקציביות ל-430 מיליון.
איליה כץ
אני מסביר לגבי מד"א. היתה החלטה ב-2016 שאמרה לתקצב 5.5 מיליון שקל. הנושא הזה לא אושר ב-2016 ואז באנו אתו לוועדה כעודף ב-2017. מאחר וגם ב-2017 הוא לא אושר ביקשה הוועדה להביא את זה שוב ב-2018. 5.5 מיליון שקל על חשבון החלטת ממשלה שהתקבלה ב-2016. על מנת לממן את הנושא הזה - - -
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא קיבלתי תשובה. הוא ענה על מד"א, הוא לא ענה על משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
הוא ענה את מה שהוא יכול לענות. אפשר לעשות פה פיליבסטר. אם אתם רוצים – תגידו.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הוא לא ענה על משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
הוא ענה. משרד השיכון זה לא קשור.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל יש פה קיצוץ במשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
פיליבסטר – אני מכיר דבר כזה. יש תשובות ברורות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אנחנו חיכינו פה לתחילת הישיבה הזו 20 דקות. אנחנו כאן כדי לפקח על התקציב.
היו"ר משה גפני
מצוין. שאלתם שאלות ענייניות וקיבלתם תשובות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא, אני לא קיבלתי תשובה , הוא לא אמר מילה על משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
תגיד על משרד השיכון ואנחנו עוברים להצבעה.
איליה כץ
על מנת לממן את ה-5.5 מיליון שקל בשנת 2018 נעשתה סקירה של תקציבי המשרדים על סמך נתוני הביצוע של שנת 2017.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה היה הביצוע?
איליה כץ
נמצא שיש יתרה בתוך התוכנית של הסבסוד – פיתוח בגובה 5.5 - - -
היו"ר משה גפני
כתוצאה מהקיצוץ הזה תהיה האטה בפעילות?
איליה כץ
לא. זו תוצאה של תזרימים שגם ככה- - -
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה פשר הגידול שם? בתקציב של 2000% - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא נושא הדיון עכשיו.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל זה מה ששאלתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא נושא הדיון.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל זו השאלה ששאלתי. למה זה קורה ככה? למה כל תוכנית תקציבית, כל שנה אתם מעלים אותה ב-3,000-2,000 אחוז ואז אתם לא מבצעים אפילו עשירית ממנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
כי זה הולך לרזרבה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זו רזרבה סמויה, שהמטרה שלה היא להעביר להסכמים פוליטיים?
איליה כץ
השינויים זה עודפים שעוברים משנה לשנה
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
איזה עודפים? אתם מגדילים את התקציב באלפי אחוזים. לא עשרות, אלפי אחוזים. אתה מבין את המשמעות? - -
היו"ר משה גפני
לא, לא נותן יותר. אין דיון על משרד השיכון עכשיו.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
- - זה אומר שכשהם מגיעים לפה לבקש שינויים תקציביים, אין לשינויים התקציביים האלה משמעות. זו קופה סמויה למימון הסכמים פוליטיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רק רוצה להגיד משפט אחד לכם, אנשי אגף התקציבים. התקציב הזה, בעיניי, יסודו באיזה חטא קדמון. תושבי יהודה ושומרון לא אזרחים סוג ד', לא צריך להביא להם תקציב מיוחד שאחר כך תוקפים אותו פה, צריך לריב עליו. אנחנו נתעקש על זה שגם בהתאמות של תקציב 18 שיבואו לכאן, יחד עם תקציב 19 – התקציב הזה יעבור, ותוך כדי התקציב - - - בסיס-לא בסיס, הוא יעבור תוך כדי דיוני התקציב, אצלנו מבחינתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא קיבלתי על ה-20% תשובה. מה זה כולל, איזה יישובים, מה זה הזנק? 20% מהתקציב הזה זה הרבה מאוד כסף. אני מבקש פירוט כתוב, בבקשה.
היו"ר משה גפני
תעבירו לו אחרי הישיבה את הפירוט בעניין הזה.

מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 7

נגד – 5

נמנעים – אין

פניה 1 עד 2 אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה, פניה 1 עד 2 עברה.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה – 3.
דניאל לוברבוים
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 25 אלפי שח בהרשאה להתחייב לצורך חידוש מבנים במערכת החינוך.
היו"ר משה גפני
שאלות?

מדובר על תקציב של שיפוצים בבתי הספר של החינוך העצמאי שהם בבתים ישנים, מבנים ישנים עם בעיות בטיחותיות. היות והחינוך העצמאי הוא גוף ותיק, הוא כמעט מאז קום המדינה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה ביקשת שזה יהיה בבסיס התקציב.
היו"ר משה גפני
זה יהיה בבסיס התקציב.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז מה זה עכשיו?
היו"ר משה גפני
זה לא בבסיס התקציב. על זה אמרתי שב-2019 זה יהיה בבסיס התקציב.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז אנחנו נגד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 7

נגד – 5

נמנעים – אין

פנייה 3 אושרה.
היו"ר משה גפני
פנייה 3 אושרה.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו נודיע את המועד שבו הרביזיה תתקיים.

אנחנו נעבור לפנייה האחרונה בסדר היום: 4 עד 5.
איליה כץ
הפנייה נועדה לתקציב 100 מיליון שקל עבור חגיגות ה-70 למדינת ישראל. הפעולות יבוצעו על ידי מנהלת ייעודית שהוקמה לנושא מתוקף החלטת ממשלה 2244 מיום 1 לינואר 2017. המנהלת המנהלת יושבת למעשה בתוך משרד התרבות והאחריות על גיבוש התוכניות לחגיגה הן באחריותה. יש פה נציג של משרד התרבות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
100 מיליון לגיבוש התוכניות?
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז מה התוכניות?
מיקי לוי (יש עתיד)
זה כולל את הנאום של ראש הממשלה בהר הרצל?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השאלה מה התוכניות? אולי צריך יותר. כמה התקציב הכולל של חגיגות ה-70? אני מבקש לדעת.
חביב קטן
התקציב הכולל של חגיגות ה-70 הוא 100 מיליון שקל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה זה מגיע עכשיו? הרי ההחלטה לחגיגות ה-70 היא לא הפתעה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מאיפה מגיעים ה-100 מיליון האלה?
היו"ר משה גפני
לפני זה – הוא שאל שאלה: למה זה מגיע עכשיו? הרי על חגיגות ה-70 ידעו קודם.
חביב קטן
בשנת 2017 הוחלט להקים מנהלת כאשר התקצוב של המנהלת הזו מומן באמצעות מימון ביניים ממשרד התרבות והספורט, זה גם הופיע בהחלטת הממשלה המקורית. קמה המנהלת, החלה לעבוד - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה אנשים עובדים במנהלת?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מה היה תקצוב הביניים?
חביב קטן
5 מיליון שקל מתקציב משרד התרבות והספורט.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
צריך להקים מנהלת שלמה כדי לנהל - - -
חביב קטן
יש חברה שנבחרה במכרז לעשות תכלול וזה משולב עם - - - שמוציאה אתנו מכרזים.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מי החברה?
חביב קטן
חברת "טרגט".
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
פניתי אליך, היושב-ראש, במכתב, אתמול. אני חושבת שאכן, 100 מיליון שקלים הם סכום עצום. החגיגות ויום העצמאות ה-70 הם דבר משמח, מבורך, מרגש כמובן לכולנו, אבל בשעה שהנכים ממתינים עדיין לקצבאות ושרק לפני שבוע ושבועיים נערכו פה קיצוצים מטורפים בוועדה הזו דווקא בתקציבים חברתיים אני חושבת שזה קצת תמוה להעביר עכשיו 100 מיליון שקלים בשביל לעשות טקסים על הגב של האנשים האלה, ולהקים מנהלת שלמה בשביל הנושא הזה.
טלי פלוסקוב (כולנו)
כמה פופוליזם יכול להיות בדבר כזה? מה זאת אומרת?
קריאות
- - -
אילן גילאון (מרצ)
ביום הזיכרון לחללי מלחמת יום כיפור לא השקעתם גרוש אחד. על מה אתם מדברים?
טלי פלוסקוב (כולנו)
אילן, אתה יודע טוב מאוד שהנושא של - - - לא תלוי ב-100 מיליון שקל האלה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
במלוא הכבוד אני חושבת שראוי שנציגי האוצר יציינו בדיוק שקל לשקל מאיפה נגרעים ה-100 מיליון שקלים האלה. כתבתם פה "הוצאות שונות". הוצאות שונות זה סעיף תקציבי מספר 13 שאי אפשר להבין ממנו שום דבר. הוא מחולק ל-3,000 דברים שונים וחברי הכנסת לא יכולים להבין מהדבר הזה כלום, כלום. לא מה נגרע מתקציבים חברתיים, לא מה מכל מיני רזרבות. זה תקציב של מיליארדים שאין לדעת מה קורה בתוכו. אז אני מציעה שכל משרדי הממשלה שניזוקו בקיצוצים יבוא לכאן ויסבירו – מה אתם יכולים לעשות ב-100 מיליון שקלים.
אילן גילאון (מרצ)
אני רוצה לשאול אם האירועים האלה מונגשים לנכים כי אני מבין שהממשלה דוחה בשלוש שנים את הנגשת הדיור הממשלתי. האם האירועים מונגשים לנכים?
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא לענות מבלי שאני נותן רשות. תרשמו את השאלות ואני רוצה תשובות אחת לאחת.
מיקי לוי (יש עתיד)
מכיוון שראש הממשלה ביטל את נאומו המרכזי אפשר לצמצם את כל העלויות האלה – טלי, את היית אתנו בישיבה הקודמת. לא מצאו 50-40 מיליון שקל ל-6,000 ניצולי שואה. אז 100 מיליון שקל? אני מוותר על החגיגות האלה. מי צריך את החגיגות האלה, כשיש בחוץ אנשים כאלה. תפסיקו לבלבל את המוח. אנחנו לא רוצים שום חגיגות, זה לא מה שמציין את העצמאות שלנו, זה להגדיל את ההילה של הממשלה הזו. 100 מיליון שקל – השתגעתם?
היו"ר משה גפני
מיקי, זה לא הם.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא מדבר אליהם, מדבר לממשלה. אני לא פוגע בנציגי האוצר. מי צריך את החגיגות האלה?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
יש כאן שתי שאלות בסיסיות – מאיפה זה בא, והשאלה השנייה- 100 מיליון? מה הפירוט של הסכום הזה? איך אנחנו יכולים להצביע על 100 מיליון אם אנחנו לא יודעים מה הסעיפים השונים? עולה כאן חשש שחלק מהסעיפים הם סעיפים מיותרים לחלוטין, בוודאי לנוכח הצרכים האחרים. לכן, אם רוצים העברה של 100 מיליון, של 50 מיליון, של 5 מיליון או של 200 מיליון – חייב להיות פירוט תקציבי למה זה כולל. ההרגשה שלי –שאין דבר כזה, כי במקרה נבחר 100 מיליון? במקרה יצא להם? מספר עגול יצא להם?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש להבין כמה עלו למדינת ישראל חגיגות 69 כי לפי החשבון שלי הם עלו 140 מיליון שקל. צה"ל – בשביל המטסים, זה עלה כסף, וכו' וכו'. עכשיו אתם באים ואומרים – 100 מיליון שקל, זה בנוסף ל-140 מיליון שקל שעלו חגיגות ה-69. אם יש לך מספר לסתור אותי – תסתור אותי, ואם לא – שיקרת לוועדה. כמה עולות חגיגות ה-70 למדינת ישראל? תן לנו את המספר המלא. לא של משרד התרבות, של מדינת ישראל.
אילן גילאון (מרצ)
רוצה להעשיר אתכם בפתגם רומני ידוע – התרגום הוא: המדינה בוערת והסבתא מתאפרת. זה בערך העניין. יש לכם מצב רוח לזה?
קריאות
- - -
אילן גילאון (מרצ)
תקראו לזה "נטו עצמאות", "נטו חגיגות", "נטו חרטה", נטו משהו כזה. במצב רוח כזה אתם עוד רוצים לחגוג.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה לומר שאל מול תעשיית המרמור והדכדוך אנחנו חייבים תודה עצומה לריבונו של עולם על החסד האדיר שהוא עושה אתנו ב-70 שנות גאולה, של ראשית צמיחת גאולתנו. מדינת ישראל, כל כך הרבה טוב. כמה קיבוץ גלויות, כמה חסד, כמה ויכוחים. אנחנו זוכים להיות כאן מכל כך הרבה גלויות, במקום הזה, ולריב, להתנצח, להתווכח – ואנחנו לא עושים את זה בגטו, או אני לא יודע איפה. 100 מיליון שקל זה כלום. היינו צריכים להקצות הרבה יותר, כדי להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם את ריבונו של עולם וכמובן - - -
קריאות
- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לכן אני אומר לכם, אני אגף תקציבים: תקצו הרבה יותר מזה, וככל שנדע להודות יותר לריבונו של עולם כך גם ישפיע עלינו שפע גדול יותר ויהיה לך יותר כסף לתת גם לנכים, גם לקשישים ולכולם. עד כאן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אמן.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אני חושב שהאירועים האלה של חגיגות ה-70 הם כל כך טובים, אבל הסכום העתק – זה ממש לא הזמן להוציא 100 מיליון שקל על זיקוקים. זה פשוט לשרוף כסף. כולנו בעד המדינה, כולנו בעד עצמאותה של המדינה. בינתיים יש לנו נכים שמפגינים על כסאות גלגלים בחוץ כשהם צריכים כל גרוש. 2,234 שקלים כל אחד מהם מקבל. בסך הכל הם מקבלים תוספת, ואין לנו כסף. 40 מיליון שקל מבקשים במרכז חולים בפוריה – אין להם כסף, לממשלה הזו. 100 מיליון שקל לשרוף על זיקוקים, ביום? אתם השתגעתם? על מה אתם מדברים? זה פשוט - - - אנחנו צריכים להתעשת, להבין את רחשי ליבם של הציבור ולהיות צנועים קצת. ממשלה צריכה להיות צנועה. לא לבזבז 100 מיליון שקל כאשר יש לנו נכים, יש לנו שוטרים ששומרים עלינו יום יום, מבקשים 11 שנים תוספת. מה קרה לנו, כאן, בוועדת הכספים? קצת להתבייש, להסתכל לאנשים בעיניים, לציבור הישראלי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. זו החלטת ממשלה, אגב.

תשובות על השאלות. נלך לפי הסדר.
חביב קטן
ראשית – כל הטקסים אכן מונגשים. בכל הטקסים שמארגן משרד התרבות והספורט יש הנגשה מלאה לנכים.
אילן גילאון (מרצ)
בכל הרמות, כן? יש 3 רמות של הנגשה – נפשית, פיזית וקוגניטיבית.
חביב קטן
אני חייב לציין שזה תקציב מופחת ביחס לחגיגות העשורים הקודמים. ביובל, שנת 50 שנה למדינה התקציב היה כ-150 מיליון שקל, ובשנת ה-60 למדינת ישראל התקציב היה כ-180 מיליון שקל. התקציב ירד משמעותית מחגיגות עשור קודמות. לגבי העלות הכוללת של צה"ל וכו' – אני ממשרד התרבות והספורט. אני יודע כמה משרד התרבות והספורט הוציא עבור חגיגות יום העצמאות בכל שנת תקציב, כ-10 מיליון שקל. אני לא יודע כמה צה"ל הוציא או משרד הביטחון, או גופים אחרים. אני יודע כמה מרכז ההסברה שעובד תחתנו ותחת ועדת שרים לסמלים וטקסים – זה מה שאני יכול לענות, לפחות.

לגבי האירועים – הם לא ביום אחד. הם אירועים במשך כל שנת ה-70. הם יתמקדו, אכן, ביום העצמאות ובחודשים אפריל-מאי של שנת 2018. מדובר על מספר אירועים ארציים. האירועים הם כולם בהליך מכרזי, חלקם הגדול בעיצומם של הליך מכרזי וחלקם הגדול עדיין באפיון.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל מה האירועים? אולי הם ראויים ואולי לדעתנו הם לא ראויים?
חביב קטן
אני לא יכול לפרט את כל האירועים. אני יכול להגיע שיהיה אירוע בחופי המדינה, יהיה אירוע לילה בכל המדינה, יהיה אירוע מורשת. בגלל שהכל נמצא בהליך מכרזי אין לי את היכולת עדיין להגיד מי הזוכה ואיך זה יקרה בדיוק.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא זאת היתה השאלה. השאלה, כשאתה אומר "אירוע מורשת" אני חושב שכדאי שאנחנו נדע מה זה אירוע מורשת.
חביב קטן
חלק מהקונספט הוא גם בחלק מהמכרז. לא כל הקונספט נקבע.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זאת אומרת שהחלטתם על סכום ועכשיו - - -
חביב קטן
לא. היה רצון במשרד לקבל סכום הרבה יותר גדול, בדומה לשנים קודמות, אבל בגלל שיש תקציב שהוא יחסית צומצם לחגיגות העשורים הקודמות, אנחנו רוצים בהליכים מכרזיים וכל דבר תלוי בתוצאות ההליך המכרזי, כולל הקונספט וכמה יעלה כל דבר בסוף. ההכוונה היא לאירועים ארציים בדגש על אירוע מרכזי אחד, שהוא לא שונה מהטקס שיש בכל שנה ביום העצמאות, רק קצת מורחב.
מיקי לוי (יש עתיד)
כל מה שאמרתי קודם לא מופנה אליך אלא לדרג הפוליטי. אבל יש לי שאלה מקצועית: זה נכון שכל כספי הטוטו הועברו מהאחריות שלכם והועברו ישירות לקופת האוצר?
חביב קטן
זה לא מדויק, אפשר לדייק את זה.
היו"ר משה גפני
זה לא נוגע להעברה הזו אבל תשיב לו, בבקשה.
חביב קטן
עד היום נושא כספי הספורט חולק בגדול – כ -80-75 אחוזים ככספי הכנסות מהימורים, וכ 25-20 אחוז כספי משרד הספורט. יש פה איזשהו עיוות בהקצאה שכל גופי הספורט במדינה קיבלו כספים גם מהטוטו וגם ממשרד הספורט. היה פה כפל ביורוקרטיה. דבר שני, הטוטו בשנים האחרונות – יש לו ירידה בהכנסות. הירידה הזו פוגעת באופן ישיר בעולם הספורט כי התקציבים שבמשך השנים גדלו וגדלו, כרגע ירדו בצורה משמעותית. כחלק מהדיון היתה החלטת ממשלה של ודאות בתקציבי הספורט. זה אומר שהכנסות מהימורים יעברו לקופת המדינה, והמדינה מעמידה תקציב בבסיס התקציב לטובת הספורט הישראלי, תוך מתן ודאות, תוך סט כללים אחיד לכל גופי הספורט.
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה הופיע בבסיס התקציב לספורט ל-2018? אם אתה יודע.
חביב קטן
אנחנו בונים את בסיס התקציב בימים אלה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש לי שאלה – אני זוכר מהעבר הסכם שהקק"ל תיתן 50 מיליון והמדינה 50 מיליון, וסוכם שה-100 יורכבו מקק"ל ומהמדינה. ההסכם לא בתוקף?
חביב קטן
היה ניסיון כזה לקבל כספים מקק"ל. הוא לא צלח. בתחילת הדיונים לגבי קבלת התקצוב לחגיגות אירועי ה-70 עלה רעיון, או איזו שהיא יוזמה שקק"ל יתרמו חלק מהכסף, כ-50 מיליון, מול 50 מיליון שקל תקציב מדינה. היוזמה הזו לא צלחה.
היו"ר משה גפני
למה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כי לא הסכימו לשים את השם של קק"ל על הפוסטרים.
חביב קטן
לא היתה מניעה מהמשרד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יכול להיות שכל התפיסה התמוטטה בוויכוח עם קק"ל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. היה בהתחלה רעיון להביא כסף מתורמים.
חביב קטן
התורמים הופיע בהחלטת הממשלה הקודמת, זה היה אחרי הניסיון להביא כספים מקק"ל, ולא הצלחנו לגייס כספי תרומות.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה 4 עד 5. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 7

נגד – 5

נמנעים – אין

פנייה 4 עד 5 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה תתקיים בשעה 14:30.

הישיבה הופסקה בשעה 13:43 והתחדשה בשעה 14:30.
היו"ר משה גפני
שלום לכם, אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוסקים בבקשות לדיון מחודש. הראשונה – פניות 1 עד 2, משרד הבריאות.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הרביזיה לפניות 2-1 לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה נפלה.

פניה מספר 3 משרד החינוך. מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הרביזיה לפנייה 3 לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה נפלה.

פניות 4 עד 5, מדע תרבות וספורט . מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הרביזיה לפנייה 5-4 לא התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.

הרביזיות כולן לא אושרו ועל כן הבקשות אושרו.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:32.

קוד המקור של הנתונים