ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/01/2018

החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון הוראת שעה), התשע"ח – 2018 – מתן אפשרות לוויתור על עדכון השכר

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-05OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 919

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ח בטבת התשע"ח (15 בינואר 2018), שעה 13:45
סדר היום
תיקון שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב – 1982 - הצמדה לשכר הממוצע במשק
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

אילן גילאון

מיקי לוי

בצלאל סמוטריץ

רועי פולקמן

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
דוד אמסלם

יעל גרמן
מוזמנים
חשב הכנסת חיים אבידור

טובי חכמיאן – חשבות הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

תיקון שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב – 1982 – הצמדה לשכר הממוצע במשק
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת הוועדה. צריך להקריא?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים הסברים. מה זה אומר? אני גם שאלתי כמה זה עולה למדינה.
היו"ר משה גפני
אני שמעתי את הבקשה שלך. אין מציאות כזאת של לבקש את זה עכשיו ממשרד האוצר. אני יכול לבקש, זה ייקח הרבה זמן. אין החלטה כזאת שזה הולך על חשבון תקציב המדינה. אתה יודע להגיד משהו בעניין? שרים וסגני שרים זה לא התחום.
חשב הכנסת חיים אבידור
5,000 שקלים כפול 1.4 עלות מעסיק.
היו"ר משה גפני
זה לא 5,000 שקלים. אנחנו מדברים על שרים וסגני שרים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה רק שני אנשים, אדוני?
היו"ר משה גפני
לא, יש את השרים. את ההצמדה לשכר הממוצע במשק מעכשיו. לא משנה, אנחנו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה לא משנה? אנחנו לא יכולים לדעת?
היו"ר משה גפני
אתם יכולים לדעת.
שגית אפיק
אני אקריא כל סעיף ואני אסביר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם זה לא משנה, אפשר שהכול ייסגר באיזה חדר חשוך. כמו אצל יאיר לפיד.
היו"ר משה גפני
לא יהיה. לא יקום ולא יהיה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אפשר להצביע?
היו"ר משה גפני
תסבירי.
שגית אפיק
אני מקריאה ואני אסביר כל סעיף.

" החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק יסוד הממשלה מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

תיקון סעיף 1 בהחלטת שכר השרים.

סעיף 1 קובע את שכר היסוד של ראש הממשלה. כיוון שאנחנו כרגע מצמידים אותו לשכר היסוד של יושב ראש הכנסת, הסעיף הזה בעצם קובע ששכר היסוד של ראש הממשלה יעמוד מעתה על אותו סכום של שכרו של יושב ראש הכנסת, שזה 49,554 שקלים חדשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
במקום 44,000?
שגית אפיק
זה השכר שטובי נתנה לי לאחר העדכון של השכר הממוצע.

בסעיף 2 להחלטה העיקרית. סעיף 2 הוא שכר היסוד של ראש האופוזיציה, שהוא בעצם השכר שאמור להיות שכר זהה לשכר שר. לכן בסעיף 2 להחלטה העיקרית במקום הסכום הנקוב בו, יבוא 44,223 שקלים, שזה בעצם יהיה שכר השרים, כשהוא בעצם זהה לשכרו של יושב האופוזיציה. זה מה שקובעת החלטת שכר חברי הכנסת, שזה צריך להיות שכר זהה.

סעיף 5 עוסק בשיטת העדכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא מבין. כל השרים ירוויחו במקום 39,000 ירוויחו 44,000?
שגית אפיק
כמו ראש האופוזיציה.

סעיף 5 עוסק בשיטת העדכון. שיטת העדכון כרגע בהחלטת שכר השרים היא שיטת עדכון של מדד. לכן אנחנו מבטלים כאן את שיטת העדכון של המדד שקיימת כרגע בהחלטת שכר שרים וסגני שרים וקובעים את שיטת השכר הממוצע במשק, כאשר בסעיף 4ב, תחילת העדכון לפי השכר הממוצע במשק תיעשה ב-1.1.2019.

סעיף קטן 4ג עוסק בסגן שר. סגן שר אמור לקבל את אותו סכום שמקבל חבר הכנסת. למעשה כיום גם השכר של חברי הכנסת הוא גבוה משכר של סגן שר לאור שיטת העדכון, למרות שהחלטת שכר של השרים קובעת שזה צריך להיות שכר זהה. גם כאן אנחנו קובעים שסגן שר יקבל כמו חבר הכנסת, לאחר עדכון השכר הממוצע במשק.

התחילה תהיה בעצם מהיום, למעט העדכון שייעשה פעם הראשונה מ-2019.
היו"ר משה גפני
שאלות?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תצביע, אדוני.
אילן גילאון (מרצ)
השאלה הקבועה, מה אתה צריך את זה?
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך מה אני צריך להיות את זה. אני לא הולך להיות שר. זה לא נוגע אלי.
אילן גילאון (מרצ)
גפני, הבנתי שאתה רוצה להעלות משכורת לסגן שר בגלל ליצמן. עכשיו מסתבר שלא.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך להיות שר וזה לא נוגע אלי בשום מקרה ובשום צורה. אני גם לא הולך להיות סגן שר. אין לי תכנית כזאת בשום מקרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היה צריך לשכלל - - -
היו"ר משה גפני
המציאות הזאת שבה יש מצב ממחר שהשרים יקבלו שכר יותר נמוך מחברי הכנסת וזה לא חברי כנסת עם תפקיד - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שייקחו את הכסף של סגני השרים שלא עושים שום דבר.
היו"ר משה גפני
אני בעד כל הרפורמות האלה, אבל צריך לעשות אותן.

מי בעד אישור ההחלטה כפי שהקריאה אותה היועצת המשפטית של הוועדה ירים את ידו?

הצבעה

בעד - 5

נגד - 4

נמנעים – אין

החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018, אושרה.
אילן גילאון (מרצ)
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה ב-14:25.

הישיבה נעולה.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:55 ונתחדשה בשעה 14:25.)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: בקשה של אילן גילאון רביזיה על החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018.

מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 2

נמנעים – אין

הרביזיה של חבר הכנסת אילן גילאון לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה ולכן ההחלטה בעינה עומדת.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים