פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-05OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 917

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ח בטבת התשע"ח (15 בינואר 2018), שעה 10:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

עמר בר-לב

אילן גילאון

יצחק וקנין

אורן אסף חזן

מיקי לוי

בצלאל סמוטריץ

רועי פולקמן

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
אלעזר שטרן

מוסי רז
מוזמנים
סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת-ר.המיסים, משרד האוצר - מירי סביון

ע.סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר - יובל רז

משרד האוצר - איליה כץ

שדלן/ית - יובל אלגד
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי

שינויים בתקציב לשנת 2017
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני עובר לסעיף שינויים בתקציב. הצעה לסדר של חבר הכנסת יצחק וקנין, בבקשה.
יצחק וקנין (ש"ס)
רבותיי, אני לא אומר את הדברים סתם. אורן חזן, אני מבקש לשמוע מה אני רוצה לומר.
מיקי לוי (יש עתיד)
חבר הכנסת סמוטריץ', אחרי בדיקה, יהודה גליק אינו משלם ולו פרוטה נוספת. הוא משלם כמו כולנו על אוטו שירות.
היו"ר משה גפני
אוקיי, מיקי.
מיקי לוי (יש עתיד)
- - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת וקנין בהצעה לסדר. מה זה?
מיקי לוי (יש עתיד)
- - -
היו"ר משה גפני
מיקי לוי, הוא באמצע.
יצחק וקנין (ש"ס)
מיקי לוי, אני מפריע לך?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא ידעתי שזה אתה. אני קטונתי להפריע לך.
יצחק וקנין (ש"ס)
חבר'ה, יש גבול שאנחנו צריכים לעשות לו סוף בוועדות בצורה שאנחנו מדברים זה לזה. אני לא מחנך אף אחד. אבל לא יכול להיות, מיקי, שאתה תקרא לו בצורה שקראת לו. עם כל הכבוד לך זה פשוט מעליב ופוגע ברמה שאני לא יודע לאן אנחנו יכולים לרדת יותר מזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
צודק.
יצחק וקנין (ש"ס)
- - - בהתפרצות הזאת. לא יכול להיות שהוא יקרא לו "רועה זונות", סליחה על המילה הזאת שאי אפשר להוציא אותה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אבל גם בהתפרצות הוא לא צריך לקרוא לו מה שהוא קרא לו חזרה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אל תפריע לי. לא הפרעתי לך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
כולכם חכמים, אה?
קריאות
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני אדבר על אשתך, נראה איך תרגיש.
היו"ר משה גפני
אורן, הוא באמצע.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני באמצע. אל תפריע לי.

אני חושב שיש גבול עד איפה אנחנו יורדים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אתה מצטט, וקנין, זה לא מה שאמרתי לו. יש פרוטוקול.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני יושב מולך. אני שומע הכול.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני שאלתי אם הוא יועץ לענייני זונות. זה לא אותו דבר.
יצחק וקנין (ש"ס)
אבל למה ככה? למה אתה צריך להגיד לו את זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו עושים ועדת אתיקה עכשיו?
יצחק וקנין (ש"ס)
לא ועדת אתיקה. גם אם זה יבוא אני לא אדון בזה. אבל אני חושב שזה יורד למקום שאי אפשר לרדת יותר. חבר'ה, עם כל הכבוד.
אורן אסף חזן (הליכוד)
למה לא תדון בזה?
יצחק וקנין (ש"ס)
עם כל הכבוד אני יושב בוועדות, כל פעם אחת זורקת לו מילה אחרת, ואני צריך לשבת ולשמוע - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אני יכול לענות לך?
היו"ר משה גפני
לא, רגע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יכול לענות לך?
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני לא באתי לחנך אף אחד פה. זאת לא הכוונה שלי. אבל יש איזה כבוד הדדי, חבר'ה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם הערת אני מבקש זכות דיבור.
היו"ר משה גפני
אני אתן לך.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני חושב שאתה צריך להתנצל על המילה הזאת, ולחזור בך.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד משהו כיוון שהוא התפרץ עליי. אני לא שמעתי את זה. הייתי עסוק פה. אני קראתי לו לסדר. זה לא בסדר. אם הייתי שומע הייתי הולך על זה בכל החומרה. אני גם מבקש ממך, חבר הכנסת אורן חזן, גם כשאתה משיב תשמור על עצמך. אתה מתנפל עליי, אתה מתנפל על אחרים - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא. אני לא מתנפל סתם. שלוש שנים אני יושב פה - -
היו"ר משה גפני
אבל אני באמצע.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, אני אענה לך. כל פעם שאי אפשר לענות לי אידיאולוגית הם מקללים. מה זה ההתנהגות פח אשפה הזאת? מה זה הדבר הזה?
היו"ר משה גפני
בסדר, אז אנחנו מבקשים – גם חבר הכנסת וקנין וגם אני - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
- - - פח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מבקשים לא לדבר על הנושא הזה, לא לדבר בצורה הזאת, לדבר לגופו של עניין.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה אומר את זה לי? שמעת אותי פעם אחת - - - למישהו?
היו"ר משה גפני
לא לך. אני אומר לכולם, אני אומר לעצמי – אי אפשר לרדת בצורה הזאת. אנחנו נראים לו טוב. חבר הכנסת רוזנטל, במשפט וזהו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש ראשית לומר לך, חבר הכנסת וקנין, האיש הזה מכנה את אימא שלי ואת אחותי שאין לי בכל מיני כינויים כל הזמן כולל היום.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שקרן. זה טיבו של שקרן. היום אמרתי, אבל לא כל הזמן. אל תשקר. זאת היכולת המופלאה שלכם באופוזיציה. תדע לומר את האמת, חתיכת שקרן. תגיד את האמת.
אילן גילאון (מרצ)
- - - חלאה. חלאת המין האנושי.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הנה עוד אחד. בבקשה, עוד אחד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
הפרצוף היפה של האופוזיציה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני נורא שמח שהחלטת לעשות ועדה - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
- - -
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה ביקשת ממני להתנצל - -
יצחק וקנין (ש"ס)
הוא אמר לך את מה שאמר אחרי שאמרת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
נכון.
יצחק וקנין (ש"ס)
אחרי שאמרת לו. לא השארת לו שום ברירה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה שקרן ושום דבר לא ישנה את זה. אתה שקרן כלומניק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא העניין. אני שמח שהחלטת לעשות ועדת אתיקה פתוחה. זה חשוב.
יצחק וקנין (ש"ס)
גם כשאני מנהל את המליאה, ואני רואה דבר לא טוב אני מבקש, תתנצל. מה הבעיה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בגלל שאני מכבד אותך אני מנסה לענות עניינית. העניין הוא כדלקמן: חבר הכנסת אורן חזן נכנס לכל ועדה, עושה את כל הפרובוקציות שלו, איש לא מצליח להשתלט עליו – גם לא ועדת האתיקה שהחליטה פעם אחר פעם בעניינו, והוא הפך את זה לשיטה - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ולכן זה להזכיר לו חטאי עבר?
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה מאפשר לך לטנף את הפה המלוכלך שלך? זה מאפשר לך לפתוח את הג'ורה שלך?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - לכן אין דרך לעצור אותו.
יצחק וקנין (ש"ס)
מה שאמרת לו יעצור אותו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר משה גפני
אני עובר לסעיף הבא: שינויים בתקציב לשנת 2017. מי נמצא פה מהאוצר?
איליה כץ
אני.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הם עדיין באולם. לא מתנצלים, והם עדיין פה. למה שאני אגיד משהו ליושב-ראש? כשהוא שותק להם, והם עדיין פה הוא משתף פעולה מבחינתי. גמרנו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
גפני, לפני חודש נתת לאוצר לענות משהו על ניצולי שואה. אמרת להם תוך שבועיים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל זה לא הנושא עכשיו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני יודע. רק - -
היו"ר משה גפני
אני יודע. אני עם השר בדיון הזה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אוקיי.
היו"ר משה גפני
כן, איליה, בבקשה.
איליה כץ
היושב-ראש, יש כאן כמה פניות שהוגשו בשנת 2017 בגין תקציב 2017. הוועדה ביקשה לדון בהם בשנת 2018, ואין לנו אפשרות חוקית וגם לא טכנית לדון בפניות משנת 2017 בשנת 2018.
היו"ר משה גפני
יש לי שאלה. אני נמצא פה כבר שנתיים וחצי בקדנציה הזאת – אני הייתי גם קודם – אבל בשנה שעברה אתם, משרד האוצר, הבאתם ב-7 בינואר וב-14 בינואר העברות. מה שונה מה שהיה אז ממה שקורה היום?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הבאתם העברות על 16'. עזרתי לך.
היו"ר משה גפני
אל תעזור לי. תעשה לי טובה, העזרה שלך לא מועילה לי בדברים האלה.

אני מבקש לדעת את ההבדל. יכול להיות שצריך לדבר מחדש ויכול להיות שצריך להביא העברות מחדש. הכול בסדר. אני רק רוצה לדעת האם החוק השתנה מאמצע ינואר 2017 לאמצע ינואר 2018. האם השתנה משהו?
איליה כץ
אני אשמח לדעת על איזה פניות מדובר.
היו"ר משה גפני
היו פניות. אנחנו אישרנו פה פניות שביקש אמיר לוי.
איליה כץ
אני יכול לבדוק איזה פניות היו. אני לא מכיר - - -
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך למה אני מבקש לדעת. אין בעיה גדולה. אתם יכולים להביא פניות חדשות, זה בסדר גמור. אבל אני לא מבין. כשלאגף התקציבים יש אינטרס להעביר פניות גם אם אנחנו נמצאים באמצע ינואר אז מעבירים, ואנחנו מסכימים. העברנו ב-14 בינואר 2017. כשאין אינטרס שלכם אז פתאום אי אפשר להעביר. למה? מה ההבדל?
איליה כץ
אני אשמח אם הוועדה תעביר את הפניות שהועברו בשנה שעברה, ואני יכול לענות על כל דבר.
היו"ר משה גפני
ואתם תביאו פניות חדשות? אוקיי, נדבר על זה. אבל אני רוצה קודם כול תשובה על ההבדל. כי אם אין הבדל אז אני יכול להביא, לאשר את הפניות האלה.
שגית אפיק
אני רק אגיד את החוק. החוק אומר: "הוגשה הודעה לוועדה או בקשה למתן אישורה לפי סעיפים 13-11" – סעיף 11 זה שינויים בתקציב, וסעיף 13 זה עודפים – "תוגש לא יאוחר מחודש ימים לפני תום שנת הכספים, אך רשאית הוועדה במקרים מיוחדים להרשות הגשתה במועד מאוחר יותר". יש פה גם סמכות לוועדה לעניין לוחות הזמנים. אמרת שזה גם לא חוקי וגם טכנית אי אפשר. אז טכנית אני משיבה למה אי אפשר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אסביר לך.
היו"ר משה גפני
שנייה, אני רוצה להשיג משהו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם לי יש שאלה, ואני מתאפק.
היו"ר משה גפני
אני אתן לך.
איליה כץ
אני לא יועץ משפטי. לא ידעתי שזה יהיה דיון משפטי.
היו"ר משה גפני
אתה באת עם טענה משפטית.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
באת עם טענה משפטית לוועדה. אמרת שברמה החוקית אי אפשר. אם אתה בא עם טענה משפטית לוועדה אתה לא יכול לצפות שלא יתפתח דיון משפטי. את לא ציינת את מה שכתוב בחוק. יש חוק, ויש חוק שבעל-פה. החוק שבעל-פה אומר שלאוצר מותר לעשות מה שהוא רוצה. בחוק כתוב שב-12 בדצמבר הם היו צריכים לבוא עם 3.5 מיליארד תקציב התאמות. הם באו?
היו"ר משה גפני
לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה זה - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת רוזנטל, שאלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כשישבנו בהעברות התקציביות האחרונות בשלהי דצמבר סירבנו להעביר עניין מסוים שקשור לריביות. ואתם אמרתם לי במפורש שהכסף יורד לטמיון.
היו"ר משה גפני
הם אמרו שהם יביאו את זה. הם אמרו שתי גרסאות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נעזוב רגע את הדוגמה הספציפית הזאת. אמרתם באופן כללי שאם ההעברות לא עוברות עד 31 בדצמבר כל העסק יורד לטמיון או לחילופין צריך להביא את זה בהעברה אחרת. אני שואל – מאיפה לקחתם את זה? כי אם הכסף עכשיו לא יורד לטמיון, ואתם מבקשים את אותן העברות שוב זאת אופציה אחת. אם זה כן מתנהל – אני פשוט לא מבין – אתם מפרשים את החוק מתי שנוח לכם, ואיך שאתם רוצים?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן. נו, הבנת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קצת קשה לי להבין. נחכה לתשובה.
היו"ר משה גפני
מה עכשיו ההתייעצות הסיעתית הזאת?
איליה כץ
בהתייחס למה שאמרה היועצת המשפטית הסעיפים מדברים על העברה תקציבית בתוך אותה שנה, והוועדה רשאית לאשר בפרק זמן קצר של 30 יום מסוף השנה, כפי שהוועדה אכן עשתה. זאת סמכות הוועדה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בשנה שעברה זה היה ב-7 וב-14 בינואר. יושב-ראש הוועדה אמר לך.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר.
איליה כץ
הסעיף שהיועצת המשפטית התייחסה אליו מדבר על 30 יום האחרונים של השנה ולא על השנה העוקבת.
שגית אפיק
לא, אבל הוא מדבר להרשות - - - במועד מאוחר יותר.
איליה כץ
מועד מאוחר יותר בתוך השנה.
קריאה
לא, לא. לא כתוב - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה קריטי לנו כי אתם באים אלינו בסוף השנה, והעשן יוצא, מהר מהר תביאו לנו את הכסף. אם הפרשנות המשפטית המוסמכת אומרת שאפשר להעביר את זה גם במהלך חודש ינואר אז אין סיבה למהר.
איליה כץ
הפרשנות המשפטית המוסמכת של משרד האוצר היא שאי אפשר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אי אפשר?
איליה כץ
אי אפשר. חבר הכנסת פורר שאל לפני כן על רזרבת ההתאמות. אז החלוקה שלהם נקבעה בממשלה ב-11 בינואר - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה אני יודע. אבל יש חוק במדינת ישראל. החוק אומר שזה היה צריך לבוא לפה ב-12 בדצמבר, מה לעשות?
איליה כץ
נכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
וזה לא בא. זאת אומרת שעברתם על החוק.
איליה כץ
הממשלה ביקשה תיקון של החוק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כל עוד החוק בתוקף זה החוק.
היו"ר משה גפני
מר איליה, בוא נסיים את הדיון הזה. הדיון הזה ברור. אנחנו סבורים אחרת ממה שאתם סבורים. אנחנו נביא לכם את ההעברות שעברו כאן ב-14 בינואר 2017. אני גם זוכר שהממונה על התקציבים באוצר ביקש את זה, ואנחנו אישרנו. אנחנו רוצים לדבר בינינו ולראות מה אנחנו עושים עם הנושא הזה. אני אדבר איתו.
איליה כץ
אני רק אציין לפרוטוקול, ברשותך, שאנחנו ביקשנו פה שתי פניות: אחת שנוגעת לתקציב החוק, ואחת שנוגעת לתקציב משרד האוצר. שתיהן לא עברו בשנת 2017. אלה הפניות שהיו חשובות לנו, ואנחנו לא מבקשים להעביר אותן לשנת 2018.
היו"ר משה גפני
ממני ביקשו לאשר, אבל לא חשוב, בסדר.
איליה כץ
אנחנו לא מבקשים להעביר ל-2018.
היו"ר משה גפני
ממני ביקשו לאשר בינואר.
איליה כץ
הכול נמשך. כל הבקשות של שר האוצר נמשכו.
היו"ר משה גפני
אז אנחנו נדבר איתכם. אנחנו מבקשים תשובות. אנחנו ניתן לכם את הנתונים, ונדבר איתכם מה עושים עכשיו עם הפניות הללו. אני מודה לכם. תודה רבה. הפסקה 5 דקות.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים