ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/01/2018

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים