פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-03-06OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 543

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ"ב בטבת התשע"ח (09 בינואר 2018), שעה 4:15
סדר-היום
1. הצ"ח לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2017 (מ/1175) - בקשה לחידוש הדיון בוועדה לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת - בקשה לחידוש דיון בוועדה לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת.

2. הצ"ח לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2017 (מ/1175) - הצבעות.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

יואב בן צור

יעל גרמן

תמר זנדברג

אורן אסף חזן

אכרם חסון

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ

לאה פדידה
חברי הכנסת
קארין אלהרר

מיכל בירן

יחיאל חיליק בר

משה גפני

מכלוף מיקי זוהר

יואל חסון

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ

חיים ילין

מיקי לוי

מרב מיכאלי

יוליה מלינובסקי

מיכאל מלכיאלי

אורי מקלב

אברהם נגוסה

רויטל סויד

יוסף עטאונה

עיסאווי פריג'

יואב קיש

מיכל רוזין

מיקי רוזנטל

אלעזר שטרן

עפר שלח

סתיו שפיר
מוזמנים
השר להגנת הסביבה זאב אלקין

השר לביטחון הפנים גלעד ארדן

סגן השר להגנת הסביבה ירון מזוז
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

הדר אביב

1. הצ"ח לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2017 (מ/1175) - בקשה לחידוש הדיון בוועדה לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת - בקשה לחידוש דיון בוועדה לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצ"ח לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2017 (מ/1175), הכנה מחדש בהתאם לסעיף 91 לתקנון הכנסת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לאט, הפרוטוקול לא יכול. מה? אנחנו לא מבינים.
עפר שלח (יש עתיד)
אתה מקריא את ההגדה?
חיים ילין (יש עתיד)
תתחשב בפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, לא להפריע לי.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל לא הבנתי כלום.
היו"ר דוד אמסלם
אל תבין.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה זה אל תבין?
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני מקריא בקצב שלי.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה זה לא תבין?
היו"ר דוד אמסלם
יואל, יואל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
הפרוטוקול לא מבין.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, כשהיא תגיד לי שהיא צריכה הבהרה, אני אגיד לה. אני לא צריך לקרוא בקצב שלך. בהתאם לסעיף 91 לתקנון הכנסת, בעניין החרגת בתי ממכר למוצרים למטבח מהגדרת עסקים שבסעיף 258א המוצע לפקודת העיריות. תומר, בבקשה, אני מבקש ממך שתיתן כמה מילים כדי לתת מסגרת לדיון, ונתחיל בדיון.
תומר רוזנר
בקצרה. מליאת הכנסת החליטה להחזיר לוועדה עניין מסוים בלבד מתוך הצעת החוק, והוא בנושא ההסתייגות שהתקבלה לנושא הוספת בתי ממכר לכלי מטבח לרשימת החריגים להגדרת עסקים שבסעיף 258א לפקודת העיריות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זאת הסתייגות 122, נכון?
תומר רוזנר
הסתייגות 122 שהתקבלה במליאת הכנסת. המשמעות של ההסתייגות שהתקבלה היא שעל בתי ממכר לכלי מטבח בעצם לא יחול ההסדר החדש.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
המוצרים בטח.
תומר רוזנר
בתי ממכר לכלי מטבח, זאת ההסתייגות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, כתוב "מוצרי מטבח".
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
מוצרי מטבח.
מיכל רוזין (מרצ)
מוצרי.
עפר שלח (יש עתיד)
גם אוכל זה מוצרים.
תומר רוזנר
מוצרים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה זה מוצרי מטבח?
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו נפתח פינות של מוצרים בכל בתי המרכולים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מוצרי המטבח.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, לא להפריע.
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן
זה לפי המוצר העיקרי.
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
יש קולפנים.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אל תסביר לי.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מסביר לשר, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
אל תסביר לי.
מיקי לוי (יש עתיד)
לשר אני מסביר.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, מה עשיתי? עוד לא התחלנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
למה?
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מיקי. יואל, אני לא רוצה לקרוא לך גם לסדר, אל תגיד לי איך לנהל את הוועדה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
דודי, אתה יכול לקרוא לי לסדר?
תומר רוזנר
המשמעות של התוספת היא שעל בתי ממכר למוצרי מטבח בעצם יחול ההסדר הישן שקבוע היום בפקודת העיריות, ולא ההסדר החדש של דרישה להסכמת שר הפנים לפתיחת העסקים האלה בימי המנוחה. כאשר שר הפנים בהסדר החדש יכול לתת את הסכמתו רק אם הוא משוכנע שהפתיחה חיונית. המשמעות היא שבעצם על בתי ממכר למוצרי מטבח לא יחול ההסדר החדש.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אעשה סבב, אל תדאג.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה זה מוצרי מטבח?
היו"ר דוד אמסלם
אתה תגדיר מה זה מוצרי מטבח. כתוב כאן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני שואל, סכינים, קולפנים.
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן
ספרים, מחברות.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו רוצים לשמוע את איציק שמולי, את המסתייג, לדעת למה הוא התכוון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה, רבותי. חברת הכנסת זנדברג, את לא מנהלת לנו את הדיון, את יודעת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
היושב-ראש, הצעה לסדר.
מיכל רוזין (מרצ)
היא רק שאלה איפה איציק שמולי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
היא לא דיברה בכלל.
היו"ר דוד אמסלם
אז את לא נותנת זכות דיבור למישהו.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא נותנת זכות דיבור, מה אתה רוצה?
היו"ר דוד אמסלם
אז לא להפריע לי.
מיכל רוזין (מרצ)
היא שאלה איפה איציק שמולי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא מפריעה, מה אתה רוצה ממני?
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו הפרעת. רבותי, אני מציע למחוק את הסעיף הזה.
תומר רוזנר
את התוספת הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
את התוספת הזאת, ולחזור חזרה בעניין הזה לנוסח המקורי של החוק. עכשיו אני אעשה סבב ואתן לכל חבר כנסת שתי דקות להתייחס לנושא.
יעל גרמן (יש עתיד)
האם אנחנו יכולים להגיש הסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
כן, וגם תגישו תוך כדי את ההסתייגויות שלכם.
יעל גרמן (יש עתיד)
האם ההסתייגויות הן על כל סעיף 258א?
תומר רוזנר
לא, רק לעניין הספציפי.
היו"ר דוד אמסלם
לא, רק על הסעיף הספציפי הזה. בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי, שתי דקות.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, מה זאת אומרת? אפשר שאלה ליועץ המשפטי? עכשיו הסעיף השתנה.
תומר רוזנר
התקנון קובע כי ההסתייגויות שאפשר יהיה להגיש במקרה הזה הן רק באותו עניין שהמליאה החזירה. המליאה החזירה רק את העניין הספציפי הזה.
מיכל רוזין (מרצ)
בסדר, אבל אפשר להגיש עוד הסתייגויות חוץ מההסתייגות הזאת.
תומר רוזנר
לעניין הספציפי הזה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה לעניין הספציפי הזה?
יעל גרמן (יש עתיד)
מה זה לעניין הזה?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
על הסעיף הספציפי.
תמר זנדברג (מרצ)
תנו רגע לשמוע אותו.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין את ההתרגשות, אבל תנו לו להסביר.
חיים ילין (יש עתיד)
תגדיר מוצרים. מזלג זאת הסתייגות אחת, סכין, כפית זה שלוש.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל החזרתי הסתייגות לסעיף מסוים.
תומר רוזנר
אי-אפשר להגיש הסתייגויות שלא על זה.
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, תנו לו להסביר.
חיים ילין (יש עתיד)
כף.
תומר רוזנר
התקנון קובע שאפשר להגיש הסתייגויות חדשות רק בנושאים הנוגעים.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו לא שומעים את היועץ המשפטי.
יעל גרמן (יש עתיד)
תן לנו דוגמה.
תומר רוזנר
יושב-ראש הוועדה הציע בדבריו למחוק את התוספת שהמליאה החליטה להכניס להצעת החוק. הנושא הספציפי הזה הוא הנושא שהוחזר לוועדה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה, מה עשיתי שמגיע לי הדבר הזה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
עכשיו לא יתפקדו לליכוד.
אורן אסף חזן (הליכוד)
את יודעת מה, תצלמי.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חזן, אני קורא לך פעם ראשונה, וגם לך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל אני לא עשיתי כלום.
היו"ר דוד אמסלם
עיסאווי, גם לך אני קורא פעם ראשונה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל אני לא עשיתי כלום.
היו"ר דוד אמסלם
לא עשית כלום, אבל אני קורא לך פעם ראשונה.
עפר שלח (יש עתיד)
.On the house
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני רק חיבקתי אותך.
קריאות
- - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני חובקתי.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
הוא חובק, הוא לא חיבק.
היו"ר דוד אמסלם
חברי הכנסת.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אני עד, אני במקרה הייתי פה, הוא חובק ולא חיבק.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני רוצה לנהל את הדיון.
אורן אסף חזן (הליכוד)
היה פה רגע של חיבה, אחי.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חזן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
עוד רגע נחזיק ידיים ונשיר.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
מתי אורן חזן ועיסאווי פריג' יכולים להתחבק אם לא בשעת לילה כזאת?
היו"ר דוד אמסלם
עיסאווי, מספיק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני חובקתי.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. עיסאווי, אני לא רוצה להוציא אותך, מספיק. בבקשה.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אבל הוא חובק שלא באשמתו על-ידי אורן חזן, והוא קרא לו לסדר בפעם הראשונה.
עפר שלח (יש עתיד)
הוא התכוון שהוא חובק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
היושב-ראש, איפה שמת אותו? בינו לבינו.
היו"ר דוד אמסלם
חיליק.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה רציתי? לאכול מרק?
היו"ר דוד אמסלם
די כבר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אז תוציא אותי.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מי יצביע?
היו"ר דוד אמסלם
אחזיר אותך להצבעה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
רק בגלל שאני אוהב אותך אני אפסיק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תפס אותך ביד הכואבת.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. חבר הכנסת עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
חאלס.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה המעורבות הממשלתית פה? למה יש פה כל כך הרבה - - -
יואב קיש (הליכוד)
מה הבעיה?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש שתכבדו את הדיון קצת. אם באתם להפריע, אני לא אתן לכם. כבדו את הדיון, אני רוצה להתקדם. בבקשה.
תומר רוזנר
אני רק אשלים, אדוני.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אפשר להירשם לזכות דיבור?
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה צריך זכות דיבור?
תמר זנדברג (מרצ)
יש לך הסתייגויות, יואב?
עיסאווי פריג' (מרצ)
הוא לא יצביע.
היו"ר דוד אמסלם
איפה שאפשר לדבר מדברים.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי שאלה ליועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
הוא בזכות דיבור עכשיו, הוא מסביר.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, הוא עונה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אה, היועץ המשפטי.
תומר רוזנר
אני אשלים רק את התשובה לשאלה שנשאלה. על-פי התקנון אפשר להגיש הסתייגויות רק לשינויים הנובעים משינוי הנוסח כפי שהוועדה דנה בו. הוועדה דנה רק בעצם במה שיושב-ראש הוועדה הציע כרגע, זה למחוק את התוספת, אז על זה אפשר להגיש הסתייגויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
תוך כמה זמן אפשר?
תמר זנדברג (מרצ)
על מחיקת התוספת אפשר להגיש הסתייגויות?
תומר רוזנר
למשל להחזיר את התוספת.
יעל גרמן (יש עתיד)
כמה זמן יש לנו להגיש הסתייגויות?
יואל חסון (המחנה הציוני)
להחזיר את התוספת וגם להרחיב אותה אם אנחנו רוצים.
תומר רוזנר
באותו עניין.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי, שתי דקות.
יעל גרמן (יש עתיד)
תומר, כמה זמן יש לנו להגיש הסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
תוך כדי הדיון.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה זאת אומרת תוך כדי הדיון?
היו"ר דוד אמסלם
תגישי עכשיו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני אגיש עכשיו, אבל אני רוצה לדעת כמה זמן יש לי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל מה מסגרת הדיון?
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אומר לך שתוך כדי הדיון. עכשיו אנחנו עושים את הדיון.
קריאות
- - -
קריאה
אז אין בעיה, טוסטר בנפרד, הפריג'ידר בנפרד.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני לא רוצה להתחיל להוציא אנשים מכאן, מספיק. בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי, שתי דקות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה. פחות אפילו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
כולנו נצטרף להסתייגויות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כולנו נצטרף לכולנו.
היו"ר דוד אמסלם
תוך כדי גם אם יש לך הסתייגויות אז תדבר עליהן.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא הגיוני תוך כדי.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן
אולי גלנט עוד פעם יטעה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, רבותי, אנחנו כאן כי אחת ההסתייגויות - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
חסון, זו פעם שנייה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זו לא פעם שנייה.
היו"ר דוד אמסלם
אז תרשמי פעם ראשונה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
היושב-ראש, אם תוציא את כולם הם לא יוכלו להגיש הסתייגויות, תקרא אותם לסדר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תודה, מספיק. אתה פעם שנייה כבר נמצא.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אתה מקל מאוד על אורן חזן מול יואל חסון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
ואתה מעלה טענות לאופוזיציה, הקואליציה עושה את הבלגן.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, מספיק.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אנחנו כאן כי התקבלה הסתייגות 122. עכשיו אני פונה לחבריי באופוזיציה, אני אגיד דבר לא פופולרי, אבל אני רוצה להיות הגון אפרופו הבקשות להמון הסתייגויות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תהיה מדויק, אחמד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תנו לי לדבר. אחרי שהתקבלה ההסתייגות הייתה הבנה בין האופוזיציה לקואליציה על קיצור סדר-היום, הסרת הסתייגויות, ולכן אני אומר לכם שאם תגישו עכשיו כמות אדירה של הסתייגויות אתם תפגעו בהבנה. הבנות יש לקיים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה זאת אומרת?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
גם אם זה לא פופולרי, הבנות יש לקיים.
תמר זנדברג (מרצ)
מה?
קריאות
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
למה? הפלסטינים מקיימים הבנות?
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם שלישית. החוצה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
תוציאו אותו. תוציאו אותו החוצה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, נו, דודי.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, תצא החוצה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
טוב, בסדר.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
קח את המרק וצא.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני רק מוחה על דבר אחד, שהוצאת אותי לפני שחדר האוכל במלון נפתח.

(חבר הכנסת אורן אסף חזן יוצא מחדר הוועדה.)
יואל חסון (המחנה הציוני)
למה טיבי עושה את זה עכשיו?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אחמד, זה לא בסדר מה שאתה עושה.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אחמד, אבל למה אתה אומר את זה פה? תגיד את זה ליואל בצד.
היו"ר דוד אמסלם
עיסאווי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ראשונה לא הייתה.
היו"ר דוד אמסלם
עיסאווי, אתה פעם שנייה נקרא לסדר. בבקשה, אחמד. אחמד בזכות דיבור, רבותי, גם אם אתם לא חושבים כמוהו זה בסדר. בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אמרתי את דעתי, ואני חוזר. היות שהייתי חלק מההבנות האלה, אלו לא הבנות סודיות – אל תעשה לי ככה, עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא פייר מה שאתה עושה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אלו הבנות, זה פייר.
היו"ר דוד אמסלם
עיסאווי, אני לא רוצה להוציא אותך.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה שלא פייר זה לא לקיים הבנות. אתם כולכם רציתם ללכת הביתה, כולכם ביקשתם לקצר. עזוב אותי.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו פה, לנו אין לנו בעיה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
פתאום אומר לי מישהו: אנחנו נגיש 700 הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
תגישו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתם רוצים להפר את זה? תגישו 700 הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. תודה, אחמד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה קואליציה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת עיסאווי, פעם שלישית. אני מבקש להוציא אותו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עיסאווי, אל תשחק איתי משחקים.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא את עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איזה משחקים?
היו"ר דוד אמסלם
עיסאווי, אני מבקש ממך לצאת.
קריאות
- - -
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אחמד, מה קרה? איזה הבנות? אפשר להבין איזה הבנות? לאיזה הבנות הגיעו פה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה שאמרת זה לא בסדר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
למה לא בסדר?
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא בסדר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הייתה הבנה, צריך לקיים אותה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא בסדר.

(חבר הכנסת עיסאווי פריג' יוצא מחדר הוועדה.)
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אפשר להגיש הסתייגות אחת-שתיים-שלוש, אבל לא 100.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל, טיבי, אלו לא הסתייגויות דיבור.
היו"ר דוד אמסלם
יואל.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מיקי אמר לי: נגיש 700 הסתייגויות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
הוא יכול.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מגיש 700.
קריאות
- - -
יואב קיש (הליכוד)
הצבעה. נו, באמת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אפשר להגיש הסתייגות אחת-שתיים עקרוניות, ננהל על זה הצבעה, אבל לא משחקים.
היו"ר דוד אמסלם
תנו לי להמשיך. בבקשה, לאה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
קודם כול, אני באמת שמחה שההסתייגות הזאת עברה, זאת הסתייגות מהותית, חשובה. אבל יש לי כמה הסתייגויות. ואני בטוחה שעשיתם את זה בכוונה תחילה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש שקט, אנחנו רושמים את ההסתייגויות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני חושבת שעשיתם את זה בכוונה תחילה כי הבנתם מה המשמעות של מוצרי מטבח. וההסתייגות היא כזאת, אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" – לא יימכרו כלים שלא עברו הכשרה של הבד"ץ.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ההסתייגות השנייה. ממכר למוצרי וכלי מטבח - - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה, אתם תרשמו אחת אחת?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ההסתייגות השנייה, בתי ממכר למוצרים וכלי מטבח, בבקשה. ההסתייגות השלישית, אני מבקשת להוסיף אחרי "מוצרים למטבח" – שיהיה ברור שאנחנו יכולים להכניס גם מוצרי מזון, הרי מוצרי מטבח הם נדבך של מוצרי מזון שאנחנו יכולים לבשל איתם.
תמר זנדברג (מרצ)
מה עושים במטבח אם לא מזון? הכול מיועד למזון.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז זהו, היות שיש לי רגישות לטוסטר אובן, אני מציעה להחריג מכלי המטבח את הטוסטר אובן. רגע, יש לי עוד שתי הסתייגויות.
קריאות
- - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הסתייגויות מהותיות כן. 700 לא.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, מספיק, זה מפריע לי. אחרת לא נרשום את ההסתייגויות. נמשיך. בבקשה, לאה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני מבקשת להחליף את המילים עסקים בבתי ממכר.
תומר רוזנר
את זה את לא יכולה לעשות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
למה?
תומר רוזנר
כי זה לא חלק מהעניין שעבר לוועדה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז רק על המוצרים לכלי מטבח?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
נכון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אז תמשיכי להיות יצירתית.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז אני מבקשת שבבתי ממכר למוצרי מטבח יימכרו בבקשה רק מחבתות, סירים, מזלגות, כפיות וסכינים.
חיים ילין (יש עתיד)
כל אחד כזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כל אחד זה הסתייגות, לאה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אה.
חיים ילין (יש עתיד)
כל אחד זה הסתייגות.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
לאה, כל שפיץ של המזלג זאת הסתייגות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ההסתייגות המהותית ביותר שיש לי זה שבמוצרי מטבח נפתח סוגריים ונכניס מוצרי מזון לתינוקות. אנחנו דואגים מאוד, ולכן אני חושבת שמטבח שיכול להכניס מוצרי מזון לתינוקות. אפשר להכניס אותם במקרר, בכל מקום אחר. אז אני מבקשת בממכר למוצרי מטבח להכניס את המילים מוצרי מזון לתינוקות.

וההסתייגות השביעית, אנחנו אומרים ממכר למוצרים ומצרכים, הוספנו את זה. והדבר הנוסף, רהיטי מטבח, על מנת שיהיה אפשר להוסיף מוצרים למטבח ורהיטי מטבח. על מנת שאם - - - בשבת, נוכל לקנות תנור, מטבח, נגרות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מוצרי מטבח כולל.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
השאלה היא, ואני שואלת פה שאלה, האם לצידו אפשר לפתוח אדריכל לתכנון מטבחים כדי שנוכל לקנות גם.
היו"ר דוד אמסלם
את לא שואלת. מה ההסתייגות? זה לא קשור לעניין, תתקדמי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא קשור? אוקיי. אני כן מבקשת, אם אצלי במטבח תמיד הידיות של הדלתות נופלות, שנוכל לקבל ידיות לדלתות בחנות המוצרים. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, לאה, את גרה ביוקנעם, לא? מה עם הגנה ל"סולתם"?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עפר שלח.
היו"ר דוד אמסלם
עפר שלח עוד מעט. בבקשה.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תודה, מכובדי היושב-ראש, האמת שמה שנעשה כאן הוא דבר לא נורמלי. אני מצטרף למה שאמר חברי אחמד טיבי, האופוזיציה הוכיחה שהיא אופוזיציה לוחמת. עד כאן זה מספיק לצורך העניין הזה בהסתייגות הזאת, וזהו. נצביע וזהו. כך אני חושב. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. מיקי לוי.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, תחילת ההסתייגויות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם יש לך בכתב, תגיש לנו אותם בכתב.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מקריא אותן.
יעל גרמן (יש עתיד)
איך אנחנו יכולים להספיק להגיש בכתב? אני יכולה אולי גם להדפיס?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, תקריא.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש להפריט סכו"ם – מי רושם פה?
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
מפריעים לי, אדוני, אני מבקש הגנה.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אתם מפריעים.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש להפריד סכו"ם חלבי מבשרי.
תומר רוזנר
מה ההסתייגות? אני לא מבין.
מיקי לוי (יש עתיד)
ההסתייגות בתוך זה לגבי כלי מטבח.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מוצרים חלביים ובשריים.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש סעיף על כלי מטבח, כל ההסתייגויות מתייחסות לסעיף הזה.
תומר רוזנר
מה ההסתייגות?
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות? מה היא אומרת?
מיקי לוי (יש עתיד)
יש להפריד סכינים - - -
תומר רוזנר
מה זה?
היו"ר דוד אמסלם
מה זה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני אומר לכם, אחרי "בתי ממכר למוצרים" – יפריד בתי ממכר למוצרים - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אחרי המוצר בהגדרה יהיה – יש להפריד סכו"ם חלבי מבשרי.
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן
מה, אתה מבשל בשבת ואתה מפריד בין חלב לבשר?
עפר שלח (יש עתיד)
זאת הדת שלו.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת לא הסתייגות, תתקדם הלאה. לא תירשם, הלאה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
או, אז לי כן היו הסתייגויות.
מיקי לוי (יש עתיד)
מלחיות יימכרו כאשר הן מכילות מלח על מנת לענות על דרישת ראש הממשלה לחמוצים. זאת הסתייגות? מה לא?
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
מיקי, הוא אמר כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אישר לך, הלאה.
תומר רוזנר
אתה יכול לחזור על זה?
מיקי לוי (יש עתיד)
ברוך השם. לחזור על זה?
תומר רוזנר
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
מלחיות יימכרו כאשר הן מכילות מלח על מנת לענות על דרישת ראש הממשלה לחמוצים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ואם הוא הוא אוהב חמוצים בחומץ?
היו"ר דוד אמסלם
לאה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מיקי לוי (יש עתיד)
קולפנים יימכרו בשרי בצבע אדום ובצבע לבן חלבי. בכל מרכול תהיה פינת מכירה לכלי מטבח.
היו"ר דוד אמסלם
תמשיך.
תומר רוזנר
את זה אני לא רושם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אוקיי. הפרדת סירי מתכת מסירי פיירקס. זה בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, רשמנו.
מיקי לוי (יש עתיד)
הפרדת מחבתות על-פי הגודל – עין, חביתה, חביתה כפולה, שלוש עיניים, וכו'. סכינים - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מיקי, אתה מביך את עצמך כל פעם מחדש.
היו"ר דוד אמסלם
אני מקווה שהציבור שומע אתכם, הכול בסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היית ניצב במשטרה, אתה מתנהג כמו ליצן.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי.
מיקי לוי (יש עתיד)
וואלק, ברוך השם, אני לא עובד אצלך. כמות השטויות שאתה מציג - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מביך את עצמך.
מיקי לוי (יש עתיד)
תפסיק להפריע לי.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, מספיק.
מיקי לוי (יש עתיד)
שיפסיק להפריע לי, תגן עליי.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, מילה לא. בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
סכינים לחיתוך חלה בשבת יימכרו בנפרד. רושמים?
תומר רוזנר
אנחנו רושמים. מה שאני לא אומר זה נרשם.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאנחנו לא עונים, רושמים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מוצרי מזון לתינוקות.
מיקי לוי (יש עתיד)
מזלגות חלביים יימכרו בקופסה נפרדת, מזלגות בשריים יימכרו בקופסה נפרדת על מנת לא לערבב בשר עם חלב.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל על כל הסתייגות צריך להצביע בנפרד.
היו"ר דוד אמסלם
אל תדאגי, נצביע על הכול.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
כבר היו כמה דברים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחרי "וכן בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – ודברי מאכל מתאימים למוצרים הנמכרים.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
רק דקה, תעצור את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אדוני השר, לי אתה לא עוזר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לממשלה הוא עוזר.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש, רבותי, שקט, אם אתם מכבדים אחד את השני, ביקשתם הסתייגויות. הלאה, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחרי "בתי ממכר למוצרים מטבח" יבוא – ודברי מאכל המתאימים למוצרים הנמכרים; אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא – מוצרי מטבח המפרידים בין בשר לחלב; במקום "מוצרים למטבח" יבוא – מוצרי מטבח שיש בהם סכו"ם חד-פעמי לצורך אירועים המתקיימים באופן בלתי צפוי; לאחר "בתי ממכר - - -
תומר רוזנר
רגע.
היו"ר דוד אמסלם
לאט, לאט.
יעל גרמן (יש עתיד)
לצורך אירועים המתקיימים באופן בלתי צפוי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
ועכשיו לאירועים שמתקיימים באופן צפוי.
תומר רוזנר
והשנייה זה באופן צפוי?
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת מרב, זה מפריע. יעקב, מספיק.
תומר רוזנר
כן, חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – תעשייתיים; אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – הכוללים סירים מנחושת; אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – הדרושים להגשה, כגון מלחיות, פלפליות, קנקנים למים ולשתייה קרה.
תומר רוזנר
רגע, קנקנים למים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – וכן כל מוצר הנדרש באופן בלתי צפוי ביום השבת.
קריאות
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
חבר'ה, תנו למורה גרמן לדבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – וגרילים; אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – וקולטי אדים; אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – וכן אריחים המתאימים למטבחים; אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – וכן פרקטים, לינולאום וכל כיסוי המשמש במטבחים, פרקטים וכל כיסוי המקובל במטבח, כיסוי לרצפה המקובל במטבח.
קריאות
- - -
עפר שלח (יש עתיד)
אלו ההסתייגויות שלנו, זהו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת, חיים ילין, אתה רוצה להגיד משהו?
חיים ילין (יש עתיד)
יש לי רק הסתייגות אחת להוסיף לכל מה שיעל גרמן אמרה, פלנצ'ה, אני מבקש.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון.
חיים ילין (יש עתיד)
בלי זה אני לא יכול לחיות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. חברת הכנסת מרב מיכאלי, את רוצה לומר משהו?
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
עוד לא.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
עפר שלח (יש עתיד)
העולם עצר את נשימתו ב-04:38.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, תפסיק להפריע לי.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה, גם כשאני לא מדבר אתה מאשים אותי?
היו"ר דוד אמסלם
אתה עושה לי פה פנטומימה, עזוב.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא פנטומימה. פנטומימה הוא אומר לי.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה. חיליק, רוצה משהו?
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
גילינו שלמנכ"ל "זיו מטבחים" קוראים אברהם שמולי, וזה בלי קשר.
עפר שלח (יש עתיד)
יש קשר לטייקונים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
יש פה ניגוד עניינים.
תמר זנדברג (מרצ)
מה? ניגוד עניינים.
היו"ר דוד אמסלם
חיליק, מה ההסתייגות?
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יבוא – ובלבד שבהנהלת אותו בית ממכר לא יכהנו חברים ממשפחת שמולי. זאת הסתייגות רצינית.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אני רציני, אני רוצה את ההסתייגות הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי רוזנטל, יש לך משהו? לא. אלעזר, יש לך משהו?
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
רגע, אדוני, ההסתייגות התקבלה?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נצביע עליה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא לא התקבלה, היא נרשמה והיא תוצבע. סיכויה נמוכים.
היו"ר דוד אמסלם
סתיו שפיר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יש לי קצת.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עכשיו זה אלוף בצה"ל. בואו נשמע מה אלוף בצה"ל רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק, מיקי, אני מבקש ממך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היה ניצב במשטרה, עכשיו אלוף בצה"ל, בוא נשמע את ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מיקי, תגיד לי, מה, אתה מחלק ציונים?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לשמוע.
היו"ר דוד אמסלם
היא צודקת, מיקי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יאללה, רגוע.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אני לא רוצה להוציא אותך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הכול טוב, נו.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק. בבקשה, אלעזר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש, כשאתה אומר מיקי, תגיד את שם המשפחה, כי הפרוטוקול לא מבין.
תמר זנדברג (מרצ)
יש פה שלושה מיקי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תגיד מכלוף.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
הוא מכלוף, הוא מיקי.
היו"ר דוד אמסלם
חיליק, מספיק. אלעזר, בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רק כלים כשרים לפסח. מוצרים למטבח כשרים לפסח.
היו"ר דוד אמסלם
סתיו שפיר.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אחרי "בתי ממכר למוצרי מטבח" יופיע – וכן מזון על מנת שיהיה מה לאכול בהם.
תומר רוזנר
לרבות מזון.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הסתייגות שנייה, אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יופיע - - -
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, זה מפריע, אנחנו לא שומעים פה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לחזור על הקודמת?
תומר רוזנר
לא, זה בסדר.
היו"ר מדוד אמסלם
מוצרי מזון כבר רשמנו.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה הובן?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
ברור, איך אפשר לאכול? מה נאכל בסירים? חייבים מזון.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. סתיו שפיר.
תמר זנדברג (מרצ)
הוא סתם, שנייה, שלישית, הוא ממציא דברים.
קריאות
- - -
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מזון שיהיה מה לאכול.
היו"ר דוד אמסלם
אם תסבירי אני עובר. את מסבירה לי. אין פה הסברים, את אומרת מה ההסתייגות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
בסדר. הסתייגות מס' שתיים, אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יופיע – וכן ספרים, כדי שיהיה מה לקרוא בזמן האוכל. הסתייגות שלישית, אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יופיע – גם לבוש כדי שיהיה מה ללבוש לארוחה.
תומר רוזנר
זה לא רלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה, הוא לא מקבל את זה, תתקדמי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
למה?
היו"ר דוד אמסלם
זה לא רלוונטי, זה לא קשור לנושא. הלאה, תמשיכי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
למה זה לא רלוונטי?
היו"ר דוד אמסלם
ככה החלטתי. תתקדמי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין.
היו"ר דוד אמסלם
החלטתי. את רוצה לסיים את זה? להמשיך? ככה החלטתי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני רוצה להמשיך, יש לי עוד כמה. אבל רק כדי להבין, כדי שאני אוכל למקד את ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת סתיו שפיר, אני מבקש, אחרי זה תערערי למה לא קיבלתי. בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אדוני, יכול להיות שאתה צריך לשתות קצת מים ולהירגע, יש שאלה ליועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת סתיו שפיר, אל תגידי לי מה לעשות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין מה המגבלות של ההסתייגויות.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
היא נתנה לך עצה טובה מהלב, מה קרה?
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת בירן, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה המגבלות של ההסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שזה לא קשור לנושא. בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
למה לא קשור?
היו"ר דוד אמסלם
ככה החלטתי. בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
כי זה לא קשור לכלי מטבח?
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור. בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא – וכן שולחן אוכל על מנת לאכול סביבו. זה בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
תמשיכי, בבקשה. מה שאני לא עונה אז זה רשום.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את מביכה את עצמך.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זאת הסתייגות חמישית, נראה לי. אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא – וגם כיורים על מנת לשטוף את הכלים לאחר הארוחה; אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא – וגם טלוויזיה כדי שיהיה מה לראות.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור לנושא, אבל תתקדמי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
למה זה לא קשור?
היו"ר דוד אמסלם
ככה החלטתי, תתקדמי.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
סתיו, פיצוחים אחרי האוכל.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
היום יש טלוויזיה בתוך המקררים.
היו"ר דוד אמסלם
חיליק, אתה בפעם שנייה כבר.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אני? לא קראת לי פעם ראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
אז עכשיו אני קורא לך פעם ראשונה.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אז למה אתה אומר פעם שנייה? מה, דודי, אני מצפה ממך למקצועיות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוא אפילו לא חובק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קיבלת שתיים במחיר אחת.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
ואני אפילו לא חובקתי על-ידי אורן חזן, ודפקת לי שתי קריאות כשאפילו לא הייתה לי אחת, לא מכובד.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריעו לסתיו שפיר.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אבל אני מסביר לך. אני מסביר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. תן לסתיו, בבקשה. דרך אגב, אני גם מגביל את הזמן של ההסתייגויות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל יש לי עוד הרבה הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש ממך, תתחילי עכשיו להקריא לנו את ההסתייגויות.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
היועץ המשפטי, זה מותר להגביל את הזמן של ההסתייגויות או את כמות ההסתייגויות? אני לא מכירה דבר כזה.
תומר רוזנר
אנחנו נשמע את ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה התשובה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אין הגבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני כרגע עוד לא מגביל, אבל תמשיכי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אין הגבלה. אני לא מכירה דבר כזה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אמרת לי שתי דקות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
את ממושמעת.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא – מקררים על מנת לאחסן את האוכל בכדי שלא יתקלקל; אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא גם – כיסאות על מנת שיהיה על מה לשבת. אתם רושמים?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, להמשיך.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא גם – מכונות כביסה ושאר מכשירים לטובת הצרכן.
תומר רוזנר
זה לא קשור למטבח, את זה אני לא רושם.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, אל תרשום.
מיקי לוי (יש עתיד)
כלים להגשת חמוצים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, הלאה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לאה, זה מפריע לי.
תומר רוזנר
אני לא שומע אותה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא גם – ומים ומוצרי שתייה.
תומר רוזנר
מים ומוצרי שתייה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה עוד אתם רוצים לקנות בחנויות?
מיקי לוי (יש עתיד)
צלחות מיוחדות לחמוצים.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק, מיקי, אתה לא ליצן.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא גם – ופינות קפה ותה; אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא גם – כל הנוגע להלבשת ילדים ותינוקות.
תומר רוזנר
זה לא רלוונטי, זה לא נרשם.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
למה? הם לא צריכים - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת סתיו שפיר, להמשיך.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני עונה לחבר הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
לא לענות. את לא עונה, בבקשה להמשיך, את בהסתייגויות.
תומר רוזנר
זה לא נרשם.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה לא מנומס לא לענות.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה להמשיך.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני אמשיך, אין בעיה, אבל אפשר בסבלנות.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני מבקש להמשיך.
תומר רוזנר
ההסתייגות הזאת לא נרשמת.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, עזוב. תמשיכי.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
וכן "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא – בכל רחבי הארץ לפי בחירת הרשויות המקומיות והחלטתן בלבד, ללא התערבות ממשלתית.
תומר רוזנר
זה בסדר.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה בסדר? תודה. אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא – לפי החלטתם של התושבים, ומבלי שהממשלה תחדור לחופש הפרטי של כל אזרח ואזרח.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זאת המצאה שלך, גפני.
תומר רוזנר
תוכלי לחזור שוב?
קריאה
- - -
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לא על זה דיברתי. דיברתי על ההחלטה איפה יעמדו החנויות.
היו"ר דוד אמסלם
הלאה.
תומר רוזנר
היא צריכה לחזור שוב, לא הספקנו לרשום.
היו"ר דוד אמסלם
לא הספקנו לרשום את זה, תחזרי בבקשה על ההסתייגות האחרונה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני מבקש, מספיק לדבר כאן, זה מפריע, לא שומעים. בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אחרי "בתי ממכר למוצרים למטבח" יבוא – בכל מקום בישראל שבו יחליטו ברוב של התושבים ברשות שברצונם להעמיד לרווחת התושבים בית עסק כזה או אחר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. בבקשה. יש לך עוד?
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני יכולה גם - - -
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
לכל אחד יש זכות דיבור רק פעם אחת?
היו"ר דוד אמסלם
כן, תסיימי. אצלי כן.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל יש לנו עוד הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך עוד הסתייגות? אני עושה את הסבב, ובזה אנחנו גומרים את העניין. בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
ואחר כך מתי מצביעים על כולן?
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל מצביעים על הסתייגויות בזמן שמקריאים אותן.
היו"ר דוד אמסלם
סתיו שפיר, אוקיי, תודה רבה. בבקשה, בירן.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אני אהיה מאוד ממוקדת ועניינית, אני אוסיף רק שני דברים שלא צוינו עד עכשיו. אחראי וכן "בתי ממכר למוצרים ולמטבח", כולל קופסאות מזון שנכנסות האחת בתוך השנייה בסטים. והשנייה זה, וכן "בתי ממכר למוצרים למטבח", כולל תבניות סיליקון מדליקות למיני מאפים. זה לא נאמר עדיין.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה חשוב לימי הולדת במגזר, גפני, יש לכם הרבה ימי הולדת. אפילו לקיגל.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. תמר, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה רגע לנמק את מה שקורה פה, את ההסתייגויות לסעיף הזה. תראו, השעה רבע לחמש לפנות בוקר, ובטח הרבה כאן מהציבור שאני רואה שהצטרפו אלינו תוהים, ושמעתי כאן הערות מאחור, מה זה ההסתייגויות המגוחכות האלה. אני רוצה להסביר בשם כל האופוזיציה, רק שתבינו, אנחנו נקלענו כאן למצב שהממשלה עומדת ליפול על הדבר המגוחך הזה. אני אומרת גם לחברנו באופוזיציה, השעה מאוחרת.
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, חברת הכנסת זנדברג, מה ההסתייגות?
תמר זנדברג (מרצ)
אני מנמקת אותה.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות?
תמר זנדברג (מרצ)
אני מנמקת.
תומר רוזנר
להגיד את ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא נימוק.
תמר זנדברג (מרצ)
זה הנימוק שלי.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות? קודם כול מה ההסתייגות?
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, אני יכולה לנמק את ההסתייגויות לפי בחירתי, איך שאני רוצה, אני לא חייבת להקריא.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, קודם כול תתחילי בהסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני רוצה קודם לנמק.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
ואם היית מקשיב עד הסוף אולי היית מבין את הנימוק.
תמר זנדברג (מרצ)
תאמין לי, זה הנימוק הכי ענייני שנשמע כאן עד עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר.
תומר רוזנר
קודם כול מציגים את ההסתייגות, אחרי זה מנמקים אותה.
תמר זנדברג (מרצ)
פשוט שהציבור יבין, כי הציבור כאן יושב ורואה את חברי וחברות הכנסת כביכול עושים צחוק מעצמם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה בדיוק מה שאתם עושים, תמר.
תמר זנדברג (מרצ)
ואני רוצה להסביר שמי שעושה צחוק מהציבור זה אתם שנכנעים פה לדיל עם החרדים.
מיכל רוזין (מרצ)
בדיוק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם פתטיים.
תמר זנדברג (מרצ)
בגלל גפני וליצמן שמחזיקים אתכם במקום רגיש, זה דבר שהוא יותר מגוחך ממה שקורה פה.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות?
תמר זנדברג (מרצ)
אני מנמקת אותה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת, מה ההסתייגות?
תמר זנדברג (מרצ)
אני מנמקת.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, הסתיים זמן הדיבור שלך, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, לא, לא. מה זה הסתיים? אני מנמקת את ההסתייגות שלי.
היו"ר דוד אמסלם
את לא מנמקת, את נואמת לאומה, לא מקובל עלי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא נואמת, אני מנמקת, סליחה. הציבור צריך לקבל את הנימוק מה קורה כאן.
היו"ר דוד אמסלם
אבל, חברת הכנסת, מה ההסתייגות? מה ההסתייגות שלך?
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, אני לא חייבת.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש, נגמרה לך זכות הדיבור.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, רק שנייה, אני רוצה לנמק את ההסתייגות שלי.
תומר רוזנר
להציג את ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך הזדמנות אחרונה להציג את ההסתייגות שלך.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, לא, אתה לא תשים לי אולטימטומים, עם כל הכבוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל זה מה שאומר היועץ המשפטי, את צריכה קודם להציג את ההסתייגות, ואז לנמק אותה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת סתיו שפיר, את בקריאה ראשונה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה זאת אומרת?
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא חייבת להקריא את ההסתייגות, עם כל הכבוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תשאלי את היועץ המשפטי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני יכולה לנמק את ההסתייגות, כי הציבור צריך להבין.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שהיועץ המשפטי אמר.
תמר זנדברג (מרצ)
כי הציבור צריך להבין מה שקורה כאן.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג.
תמר זנדברג (מרצ)
עם כל הכבוד, זה חלק מהנימוק, סליחה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל יש פה ייעוץ משפטי.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות?
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אף אחד לא שם אתכם להיות הצנזורים של ההיגיון, היא מנסה להסביר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תמר, תקשיבי, יש פה יועץ משפטי שאומר שאת קודם כול צריכה להציג את ההסתייגות ואחר כך לנמק אותה, אז שתציג אותה.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
זה הזמן שלה להציג את ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, זה הזמן שלך להציג את ההסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
זה מה שאני עושה, אתם מפריעים לי כל הזמן.
היו"ר דוד אמסלם
את לא מציגה את ההסתייגות, את נואמת.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מיקי, אל תיכנס לזה, הם - - -
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה, קודם כול זכותי לנאום.
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה לא.
תמר זנדברג (מרצ)
כן. אתה לא תצנזר אותי, עם כל הכבוד. זכותי לנמק כמו שאני רואה לנכון.
היו"ר דוד אמסלם
את לא מנמקת.
תומר רוזנר
מותר לה אחרי שהיא תציג את ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
אם לא תציגי את ההסתייגות גם לא נרשום אותה, אז תגידי מה ההסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
אני עוד לא הגעתי לזה בגלל שאתם כל הזמן מפסיקים אותי.
היו"ר דוד אמסלם
לא מפסיקים.
תמר זנדברג (מרצ)
כן, אתם כל הזמן מפסיקים אותי, כי לא נעים לכם לשמוע את הדיל המושחת שאתם עושים פה עם החרדים.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג.
תמר זנדברג (מרצ)
בשביל הכיסא של ביבי אתם נשכבים פה על השטיח.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, את סיימת מבחינתי.
תמר זנדברג (מרצ)
כן, זה מה שאתם עושים פה, והציבור צריך לדעת את זה.
היו"ר דוד אמסלם
את לא הצגת את ההסתייגויות, את רק נואמת, בזה זה נגמר.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה לא נותן לי.
היו"ר דוד אמסלם
לא, זכות הדיבור שלך הסתיימה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, מיכל בירן.
תמר זנדברג (מרצ)
מיכל רוזין.
היו"ר דוד אמסלם
סליחה, מיכל רוזין, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
כדאי שתלמד את השמות של חברי הכנסת גם אם הן חברות כנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני אמרתי לך שהן יגידו שוביניסט בסוף.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה יכול לקרוא לי גם אלף פעם.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אבל לא קראנו לו בשמות אחרים, כי הוא לא עסק במשהו אחר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הנה, עוד פעם החבית מדברת.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני קורא לך לסדר פעם שלישית, ואני מבקש שתצאי. נא להוציא אותה, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
יופי, הבריונות של דודי אמסלם מכה שנית.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה היא עשתה?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. אני מבקש להוציא אותה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שתסגור את הפה חבית שלה, מה זה הדבר הזה?
תמר זנדברג (מרצ)
כל הכבוד.
היו"ר דוד אמסלם
מיכל, בבקשה.
מיכל רוזין (מרצ)
אתה שמעת מה הוא אמר?
היו"ר דוד אמסלם
לא שמעתי. מה הוא אמר?
תמר זנדברג (מרצ)
הכול בשביל להישכב על השטיח של ראש הממשלה.
מיכל רוזין (מרצ)
אז כדאי שתשמע.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא אותה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני יוצאת.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אתה יכול לספר לנו מה מותר ומה אסור בוועדה?
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת סתיו שפיר, אני קורא לך פעם שנייה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אני מבינה שיש פה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
את האמת לא נעים לשמוע, אנחנו יודעים את זה. ליצמן וגפני, שיושב פה ומחייך, מחזיקים אתכם בביצים, סליחה, זה מה שקורה פה, ויופי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא אותה. את לא מתביישת לדבר ככה בכנסת? אין לך בושה.
תמר זנדברג (מרצ)
אתם לא מתביישים לעשות מה שאתם עושים פה.
היו"ר דוד אמסלם
תראי את האלימות שאת עושה פה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את דואגת לראשי הערים?
תמר זנדברג (מרצ)
רק אני אקח את הדברים שלי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה להוציא אותה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני יוצאת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מכל הוועדות רצית להוציא את כל ראשי הערים. את דואגת לעצמאות ראשי ערים?
יואב קיש (הליכוד)
הם עוברים כל גבול.
היו"ר דוד אמסלם
יעקב אשר, אני מבקש.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יעקב אשר, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
חיים ילין (יש עתיד)
ביצים כמוצר למכירה.
עפר שלח (יש עתיד)
כן, זה נחשב מוצרי מטבח.
תמר זנדברג (מרצ)
אחרי זה אומרים שאנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא אותה.

(חברת הכנסת תמר זנדברג יוצאת מחדר הוועדה.)
אורן אסף חזן (הליכוד)
- - - למה לא הסתייגת?
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני דווקא חושב שמחזיקים אתכם באף.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אנחנו נותנים שימוש נרחב - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אני אגיד לך מה, אף זה לא מוצר מטבח.
מיקי לוי (יש עתיד)
ביצים כן, כי יש ביציות.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, מספיק. בבקשה, מיכל בירן.
מיכל רוזין (מרצ)
מיכל בירן זאת מישהי אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
מיכל רוזין, מה אני אעשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שתיהן מדברות שטויות, זה בסדר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בשבילך כל מיכל זה אותו דבר.
מיכל רוזין (מרצ)
תקשיב, יש פה הערות שמשום מה אותן אתה לא שומע, וכדאי מאוד שהן יפסיקו.
היו"ר דוד אמסלם
אני באמת לא שמעתי.
מיכל רוזין (מרצ)
אז כבר יש כמה הערות.
היו"ר דוד אמסלם
תגידי לי מה, אני אטפל בזה.
מיכל רוזין (מרצ)
לא כדאי שאני אחזור עליהן.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני מוכן לחזור על ההערה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
הסרסור צועק משם שאנחנו מדברות שטויות.
היו"ר דוד אמסלם
אורן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שמעת את זה?
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אני הרי ביקשתי לא. אורז, אתה - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אורז זה מטבח, זה נכון.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אני מבקש ממך, עוד דקה אני אוציא אותך החוצה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני רק שואל. אני דורש התנצלות.
היו"ר דוד אמסלם
לא עכשיו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
כן עכשיו. אתה לא תיתן להן לפגוע בחברי הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא אותו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה דורש את זה, אתה מחפש את זה כל הזמן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
ואם אתה לא תדאג שהיא תתנצל אני לא מצביע על החוק. אין בעיה, הלכתי הביתה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
נראה אותך גבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
בראוו.
קריאות
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני הולך עכשיו הביתה ואני לא מצביע.
היו"ר דוד אמסלם
מה היא אמרה לך? בוא לפה, לא שומע.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא שומע מה היא אמרה לך.
מיקי לוי (יש עתיד)
הפחד אוכל אתכם.
מיכל רוזין (מרצ)
סליחה, אני ברשות דיבור.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, את קראת לו סרסור?
מיכל רוזין (מרצ)
אני לא קראתי לו.
היו"ר דוד אמסלם
מי? את קראת לו סרסור? אני מבקש שתתנצלי.
מיכל רוזין (מרצ)
סליחה, וכשהוא אמר תבלמו את החבית שלך? סליחה, וכשהוא אמר תסתמו את החבית שלך?
מיכל בירן (המחנה הציוני)
סליחה, זה לא חוסר נימוס להגיד סרסור, זה חוסר נימוס להיות סרסור.
מיכל רוזין (מרצ)
סליחה, אולי שהוא יתנצל קודם על איך שהוא דיבר?
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
דודי, אתה לא שמעת איך הוא דיבר. קודם שהוא יתנצל על איך שהוא דיבר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש ממך שתתנצלי.
מיכל רוזין (מרצ)
כשהוא אומר תסתמי את החבית שלך. אתה לא שמעת את כל ההערות שהוא אמר פה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
שהוא יתחיל בלהתנצל על היחס הפוגעני שלו כלפי נשים, ואז נחשוב על זה.
מיכל רוזין (מרצ)
בית משפט קבע את זה, דרך אגב.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש שתתנצלי.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אני לא אתנצל.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש שתצאי החוצה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
סליחה, לא הפרעתי לדיון.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש שתצאי החוצה.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
על מה? על התבטאות, אדוני?
היו"ר דוד אמסלם
אצלי לא קוראים סרסור לאף חבר כנסת.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
כשהוא יגיד לחברות כנסת תסתמו את החבית שלך.
היו"ר דוד אמסלם
תוציאו אותה החוצה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני היו"ר, פה חבית כן מותר לקרוא? לא הבנתי.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אבל, דודי, זה חופש הביטוי, באמת.
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
פשוט לא ייאמן, באמת.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מה, מותר פה חבית? פה חבית מותר?
היו"ר דוד אמסלם
מיכל, מה ההסתייגות?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה צריך להוציא גם אותו. הוא הקניט אותה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש, מה ההסתייגות?
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל על מה הוצאת אותה? הוא קרא לה חבית.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מותר לו לקרוא לה פה חבית?
היו"ר דוד אמסלם
פה זה לא סרסור. פה חבית אני אפילו לא יודע מה זה. בבקשה. לאה, לא שמעתי, אל תפריעי לי. בבקשה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אבל, אדוני, לפחות תוציא גם אותו.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני קורא לך לסדר, אתה כבר פעם שנייה. מיכל.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
לפחות שיוציא גם אותו. פה חבית מותר להגיד?
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, לפי גוגל זה רק מתווך, מה הסיפור הזה?
מיכל רוזין (מרצ)
פוחדים שהוא לא יצביע, נו, מה את לא מבינה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני אתחיל להוציא את כולם פה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מופיע בתלמוד הירושלמי לא תנאף, מה הבעיה?
היו"ר דוד אמסלם
מיקי, אני קורא לך לסדר. איזה סדר הוא?
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הייעוץ המשפטי יכול להסביר לנו מה הנהלים של הוועדה הזאת?
מיכל רוזין (מרצ)
האם אני יכולה להגיש מחדש את ההסתייגות שבעצם נפלה? את אותה הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בבקשה.
תומר רוזנר
להחזיר אותה.
מיכל רוזין (מרצ)
האם היא כבר הוגשה? אני רוצה קודם כול להגיש אותה, שהיא תחזור לסדר-היום.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
קריאות
- - -
מיכל רוזין (מרצ)
דבר שני, אני מבקשת, אני לא יכולה כשמפריעים לי פה בלי הפסקה.
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אני אוציא אותך. עוד מילה, אתה בחוץ. בבקשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אה.
מיכל רוזין (מרצ)
הנה, עוד מילה, תוציא אותו. מה, כמה איומים כמו ילד קטן, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, מיכל.
מיכל רוזין (מרצ)
"וכן בתי ממכר למוצרים" מתכלים למטבח.
קריאה
קרקס.
חיים ילין (יש עתיד)
מישהו יכול לדבר על יד שנייה במטבח?
מיכל רוזין (מרצ)
וכן בתי ממכר למטבח, תימחק המילה "למוצרים"; וכן בתי ממכר למוצרים יפים למטבח.
חיים ילין (יש עתיד)
יד שנייה.
מיכל רוזין (מרצ)
"וכן בתי ממכר למוצרים" ולמוצרי נוי למטבח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי שם מוצרי נוי במטבח?
מיכל רוזין (מרצ)
"בתי ממכר למוצרים למטבח" ולתאורת מטבח. תגיד לי אם אני מהירה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
מיכל רוזין (מרצ)
בסדר. "וכן בתי ממכר למוצרים למטבח" ולגינת המטבח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
גינת המטבח?
מיכל רוזין (מרצ)
לגינת המטבח.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
יש אנשים שיש להם גינה במטבח, סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
חיליק, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
מיכל רוזין (מרצ)
אין לך גינה למטבח?
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
לא, זה לא יפה, דודי.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מילה אתה גם בחוץ.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
מה, הוא רק הסביר את ההסתייגות, מה הבעיה?
היו"ר דוד אמסלם
סתיו שפיר, אני קורא לך לסדר פעם שלישית. אני מבקש להוציא אותה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
למה? מה עשיתי?
היו"ר דוד אמסלם
את מפריעה לי בדיון. בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
נו, באמת, יש פה אנשים – לא, סליחה, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא את סתיו שפיר.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
סליחה, רגע. אבל, סליחה, עמד פה בן אדם שקילל והשפיל חברות כנסת, ואותו אתה משאיר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא את סתיו שפיר, בבקשה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
רגע, לא צריך, תירגעו, הכול בסדר, שנייה – שקילל והשפיל חברות כנסת, ואותו אתה משאיר?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להוציא את סתיו שפיר.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
אבל הערות קטנות זה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
כי הוא איים לא להצביע, נו.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור, אני לא שמעתי.
מיכל רוזין (מרצ)
או, אמרתי לך שהוא מקלל אותה.
היו"ר דוד אמסלם
כשאני לא שומע אז אני לא מגיב. תאמיני לי שכשאני שומע אני מגיב במיידי.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
אדוני, יש מצב שיש לך שמיעה סלקטיבית? באיזה עולם לא שמעת את מה שהוא אמר על מיכל בירן והציג את כל הדבר הזה? פה חבית – כולם פה שמעו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יודע מה זה פה חבית.
אורן אסף חזן (הליכוד)
פה חבית זה פה גדול.
קריאה
או, הנה, אתה לא שומע?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש, אורן, צא החוצה.
מרב מיכאלי (המחנה הציוני)
מה זה משנה מה זה? זה נשמע לך טיעון מתקבל על הדעת?
היו"ר דוד אמסלם
אורן, החוצה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני יוצא עוד פעם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה פשוט ליצן החצר, זה לא יאומן.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. אני מבקש להוציא את אורן החוצה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני יוצא, אני יוצא לבד. אני הולך לנוח במלון.
היו"ר דוד אמסלם
לך תנוח.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הולך לנוח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אורן, הוא נלחם על הזכות שלך, אל תשכח את זה, ואתה בינתיים הפרעת, אז הכול בסדר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני לא הפרעתי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש החוצה.
קריאות
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אמרתי החוצה.

(חבר הכנסת אורן אסף חזן יוצא מחדר הוועדה.)
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
מיכל רוזין (מרצ)
תודה. "וכן בתי ממכר למוצרים למטבח", לאפייה ולבישול. ואחרונה חביבה, "וכן בתי ממכר למוצרים למטבח" ולאסכלה. למי שלא יודע, תעשו גוגל.
תומר רוזנר
זאת כבר הסתייגות שהוגשה.
מיכל רוזין (מרצ)
יפה, תומר.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת יעל פארן, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להוסיף את ההסתייגויות הבאות וגם לנמק אותן. אחרי "מוצרי מטבח" יבוא – למעט פלטה של שבת; אחרי "מוצרי מטבח" יבוא – למעט מיחם שיש בו פונקציה לשבת. ואני רוצה להזכיר כאן לכולם שיר שהולך ככה: שבת בבוקר! יום יפה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אגב, שיר זאת לא הסתייגות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה הנימוק. אני רוצה להסביר את ההסתייגות.
תומר רוזנר
היא מנמקת עכשיו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היא מנמקת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שבת בבוקר! יום יפה / אמא שותה המון קפה / אבא קורא המון עיתון / ולי יקנו המון בלון // אז מעכשיו לילד לא יקנו בלון, וגם הירקון בהמשך השיר מזוהם, אז כבר אי-אפשר לשוט בו. אז מה נשאר לנו? שה"פוסיקט" יישאר פתוח, כי את זה החוק מאפשר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. עפר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יפה.
מיכל רוזין (מרצ)
תסבירי ליעקב אשר, הוא לא הבין.
עפר שלח (יש עתיד)
אדוני, אני מסב את תשומת לבך ואת תשומת לבכם לתהומות שאתם מדברים - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מיאו.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, אתה לא אמרת את זה עכשיו.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
יעקב, אני קורא לך לסדר בפעם השנייה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה הוא אמר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יעקב, אתה לא יודע מה זה "פוסיקט"?
יואל חסון (המחנה הציוני)
"פוסיקט" זה לא חתול, רק שתדע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא חתול.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, יואל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ברוך השם שאני לא יודע. הילדים שלך יודעים, זה מה שחשוב.
היו"ר דוד אמסלם
יואל, אני לא רוצה להוציא אותך. אל תגיד לו מה זה. אני מבקש, אל תפריע לי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא חתול, יעקב.
היו"ר דוד אמסלם
מיקי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זאת חתולה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא יודע והילדים שלי לא יודעים. הילדים שלכם יודעים.
מיכל רוזין (מרצ)
סליחה, חבר הכנסת דודי אמסלם, זה לא נמוך? האמירות האלה שהוא אומר שהילדים שלו יודעים מה זה ה"פוסיקט"?
מיקי לוי (יש עתיד)
בוסיקט?
היו"ר דוד אמסלם
מיכל, מספיק.
מיכל רוזין (מרצ)
מי שלא יודע, רוצה הסבר? אפשר להזמין את יאיר נתניהו שיסביר מה זה.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, אני מבקש ממך, אל תרדי נמוך, מספיק.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל, סליחה, אתה שם לב שאתה מעיר רק לחברות כנסת?
היו"ר דוד אמסלם
מספיק, מיכל.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל כשחברי כנסת אומרים את הדברים האלה אתה לא מעיר להם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הוא אמר מיאו.
היו"ר דוד אמסלם
רוזין, תפסיקי להפריע לדיון.
מיכל רוזין (מרצ)
אני לא הפרעתי עד עכשיו. אני לא הפרעתי לדיון אפילו פעם אחת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מכבד אותך, מספיק. בבקשה, עפר.
עפר שלח (יש עתיד)
אני רק רוצה להסב את תשומת לבך, היושב-ראש, אתה אמרת היום במליאה שהחוק הזה איננו חשוב. שימו לב לאיזו תהומות אתם מדרדרים את הבית הזה בשביל החוק שלא חשוב. היו לי לא מעט הסתייגויות, אני רוצה להתייחס לדבריו של חבר הכנסת טיבי. ההבנות וההסכמות היו בינינו באופוזיציה, הקואליציה לא מעניינת אותי בהקשר הזה, ומתוך כבוד לאמירה של חבר הכנסת טיבי אני מוריד, ויש עתיד מורידה את שאר ההסתייגויות שלה, למעט אחת שתציג קארין אלהרר. אבל אתם באמת מבזים את הבית הזה ברמה שעוד לא נראתה, ואני כבר ראיתי ביזיונות.
תומר רוזנר
חבר הכנסת שלח, רק שאלה. דברייך הם גם בשם חברת הכנסת גרמן וחבר הכנסת מיקי לוי?
עפר שלח (יש עתיד)
אמרתי מעבר לזה, היו לי ולחברת הכנסת אלהרר עוד הסתייגויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מעבר.
היו"ר דוד אמסלם
נוספות.
תומר רוזנר
מה שהן הציגו נשאר.
עפר שלח (יש עתיד)
אני מוריד את שלי, וקארין אלהרר השאירה רק אחת.
מיקי לוי (יש עתיד)
ההסתייגויות שלנו נשארות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, של יעקב אשר, המיאו, הייתה הסתייגות?
היו"ר דוד אמסלם
מספיק, מספיק. חבר'ה, מספיק. בבקשה, קארין.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תודה, אדוני היושב-ראש, במקום "מוצרי מטבח" – מוצרי מטבח שיימכרו במרכולים שיהיו פתוחים לשם כך ביום המנוחה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
תומר רוזנר
את זה אנחנו לא יכולים לרשום.
היו"ר דוד אמסלם
יואל.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיש את ההסתייגויות שלנו בכתב, הן ממש עוד דקה יגיעו. אין טעם שאני אקריא את כולן, חבל פשוט על הזמן, באתי לנמק אותן.
היו"ר דוד אמסלם
תקריא.
תומר רוזנר
אנחנו חייבים להיות פה בזמן ההצבעות, אחרת לא נוכל להצביע עליהן.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בדיוק, תוך כמה דקות הן יגיעו.
היו"ר דוד אמסלם
תקריא.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתה רוצה לדלג לח"כים שלא דיברו?
היו"ר דוד אמסלם
אין. כבר עשיתי את כל הסבב.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אתה אחרון חביב.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
יש ח"כים שהצטרפו.
היו"ר דוד אמסלם
גמרתי את הסבב. אחמד, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הסתייגות מהותית אחת, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, בשם הרשימה המשותפת, אחרי "עסקים", בהגדרה "עסקים", אחרי "ציבורי" יבוא – בתי ממכר ועסק ומרכולים בבעלות ערבים.
תומר רוזנר
אנחנו לא יכולים לרשום את ההסתייגות הזאת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
סליחה, למה?
תומר רוזנר
היא לא נובעת משינוי הנוסח שנוגע לבתי ממכר למוצרי מטבח.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה פשיסטי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה לסגור בתי ממכר של ערבים בחוק של השבת.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא נסגר.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
שיצרו ערבים.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
מטבח בסגנון ערבי. זה בסדר גמור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אוקיי, תנו לי.
היו"ר דוד אמסלם
אני עכשיו רוצה לעשות את ההצבעות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יואל, דקה. בהגדרת "עסקים", אחרי "ציבורי" יבוא – וכן בתי ממכר למוצרים למטבח בבעלות ערבים בכל היישובים בארץ. בשם הרשימה המשותפת כולה.
תומר רוזנר
בסדר, להביא חתימות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אין בעיה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תן לי לנמק את ההסתייגות. תומר היועץ המשפטי, אתה רוצה שאני אגיש לך אותן בווטסאפ? אשלח לך אותן בווטסאפ?
תומר רוזנר
אתה יכול.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מעולה, אני אשלח לך אותן עכשיו בווטסאפ, ואז אני אנמק. אנחנו טכנולוגיים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, יואל, בבקשה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
שלחתי לך. אני עכשיו מנמק את ההסתייגויות. קודם כול אני רוצה תוך כדי הנימוק להסביר את התהליך שקרה כאן במליאה, מעבר לעובדה שההסתייגות של האופוזיציה עברה ראינו את מה שהיה בתוך הקואליציה, שהביא אותנו לדיון הזה. אי-אפשר להאשים אותנו בתהליך שקורה כאן בבוקר פה בוועדה, מכיוון שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות כאופוזיציה.

אתם יכולתם, ואני ראיתי את ראש הממשלה מנסה לעשות את זה ולא מצליח, להמשיך בחקיקת החוק, ולהביא אחר כך תיקון לחוק שיחריג את הדבר הזה החוצה. וצריך להגיד את האמת, שאתם לא הצלחתם לשכנע את גפני וליצמן, שיושב שם כמו שוטר מיומן ומוודא שמה שהוא מבקש יבוצע מילה במילה, ואתם עובדים אצלו היטב, ובסדר, אני מוריד את הכובע לגפני.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יואל, תמשיך לבנות אותו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני מוריד את הכובע לגפני, לא לכם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בפני גפני.
משה גפני (יהדות התורה)
מה לעשות, באתי לכאן לעבוד.
היו"ר דוד אמסלם
משה, אתה מפריע לו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא להפריע לי בבקשה. אני מוריד את הכובע לגפני, לא לכם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בפני.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בפני גפני, נכון, צודקת.
עפר שלח (יש עתיד)
אל תוריד את הכובע לגפני.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לא בפניכם. אני לא רוצה להוריד לו את הכובע.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אין לו כובע.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לפעמים יש לו, לאה.
עפר שלח (יש עתיד)
עוד יתגלה ה"פוסיקט" שלמטה, אל - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אוי ואבוי.
היו"ר דוד אמסלם
עפר, עפר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
היי, הלו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
חבר'ה, בשעה כזאת מותר.
מיכל רוזין (מרצ)
גועל נפש.
עפר שלח (יש עתיד)
"פוסיקט", היה סרט כזה.
היו"ר דוד אמסלם
עפר, בוא, מספיק.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אז אני אומר ברצינות, יכולתם, אם היה לכם באמת רצון לסיים את התהליך הזה מהר, קודם כול לספוג את זה, לא היה קורה שום דבר. גם ככה אתם אומרים שהחוק הזה לא ישפיע בכלום, יכולתם לספוג את זה. ואם לא לספוג את זה, לבוא אחר כך ולתקן את החוק. בחרתם שוב בדרך שמביישת אתכם באופן אישי, מביישת את הכנסת, מביישת את הדיון הזה בשעה הזאת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נו, מי גרם לו?
יואל חסון (המחנה הציוני)
אנשים לא ישנים פה עשרות שעות, זה דבר שאתם מביאים אותנו ומדרדרים אותנו לתהומות. עכשיו ברמה המהותית. אני מבקש, אנחנו נגיש את ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
הגשתם כבר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני יודע. ברגע שיחלו ההצבעות, דקה לפני שיחלו ההצבעות, נבקש התייעצות סיעתית, כשבמסגרת ההתייעצות הסיעתית נשב כל סיעות האופוזיציה.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו ההצבעות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
ונדון איך אנחנו מתייחסים להמשך הדיון וגם להמשך ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, יואל. אני רוצה עכשיו לעבור להצבעות, אתם ביקשתם התייעצות סיעתית חמש דקות, בבקשה, לפי התקנון.

(הישיבה נפסקה בשעה 05:13 ונתחדשה בשעה 05:18.)

2. הצ"ח לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2017 (מ/1175) - הצבעות
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני מחדש את הדיון. ההתייעצות הסיעתית הסתיימה. אנחנו מתחילים בהצבעות. קודם כל, אני מקריא מי רשאי להצביע.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מטעמנו יעל ולאה.
לאה קריכלי
חבר הכנסת דוד אמסלם וחבר הכנסת בני בגין – היה פה.
יואב קיש (הליכוד)
אני במקום בני אם הוא לא פה. בני פה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא פה.
יואב קיש (הליכוד)
אז בני.
לאה קריכלי
חבר הכנסת אורן חזן, חבר הכנסת אברהם נגוסה, חבר הכנסת טלב אבו עראר – היה ויצא, חבר הכנסת אחמד טיבי, חברת הכנסת יעל גרמן, חבר הכנסת אכרם חסון, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, חבר הכנסת יואב בן צור, חבר הכנסת יעקב אשר, חברת הכנסת מיכל רוזין במקום תמר, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, חברת הכנסת לאה פדידה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עטאונה במקום אבו עראר.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים שאני אצביע עבור קבוצות או כל הסתייגות בנפרד? מה שאתם מחליטים.
קריאות
כל הסתייגות בנפרד.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת לאה פדידה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 2 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 3 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 3 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 4 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 4 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 5 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 5 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 6 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 6 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 7 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 7 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 8 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 8 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 9 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 9 של חברת הכנסת לאה פדידה לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגויות של חבר הכנסת מיקי לוי. מי בעד הסתייגות מס' 1 של חבר הכנסת מיקי לוי? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 1 של חבר הכנסת מיקי לוי לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 2 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 2 של חבר הכנסת מיקי לוי לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 3 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 3 של חבר הכנסת מיקי לוי לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 4 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 4 של חבר הכנסת מיקי לוי לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 5 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 5 של חבר הכנסת מיקי לוי לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 6 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 6 של חבר הכנסת מיקי לוי לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
לחברת הכנסת יעל גרמן 11 הסתייגויות. הסתייגות מס' 1 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 2 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 3 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 3 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 4 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 4 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 5 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 5 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 6 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 6 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 7 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 7 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 8 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 8 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 9 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 9 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 10 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 10 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מס' 11 – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 11 של חברת הכנסת יעל גרמן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

לחיים ילין יש הסתייגות אחת בלבד. מי בעד? מי נגד?
חיים ילין (יש עתיד)
אחת בלבד. תקבלו אותה. בלי זה אין סטייקים.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות של חבר הכנסת חיים ילין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת חיליק בר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות של חבר הכנסת חיליק בר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת אלעזר שטרן? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות של חבר הכנסת אלעזר שטרן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

לחברת הכנסת סתיו שפיר 10 הסתייגויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, אבל אם היא לא פה לא צריך - - -
היו"ר דוד אמסלם
גם אם היא לא פה, זה בסדר.

מי בעד הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 3 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 3 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 4 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 4 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 5 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 5 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 6 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 6 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 7 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 7 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 8 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 8 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 9 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 9 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 10 של חברת הכנסת סתיו שפיר? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 10 של חברת הכנסת סתיו שפיר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

לחברת הכנסת מיכל בירן שתי הסתייגויות. מי בעד הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת מיכל בירן? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת מיכל בירן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת מיכל בירן? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת מיכל בירן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

לחברת הכנסת מיכל רוזין תשע הסתייגויות. מי בעד הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 3 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 3 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 4 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 4 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 5 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 5 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 6 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 6 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 7 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 7 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 8 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 8 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 9 של חברת הכנסת מיכל רוזין? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 9 של חברת הכנסת מיכל רוזין לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
רגע, אבל היו לי עשר. את מה הורדתם לי?
תומר רוזנר
זה לא היה בעניין.
היו"ר דוד אמסלם
משהו שלא היה בעניין.

לחברת הכנסת יעל כהן-פארן שתי הסתייגויות. מי בעד הראשונה?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 1 של חברת הכנסת יעל כהן-פארן לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת יעל כהן-פארן? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 2 של חברת הכנסת יעל כהן-פארן לא התקבלה.
תומר רוזנר
לחבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת הסתייגות אחת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת אחמד טיבי? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות של חבר הכנסת אחמד טיבי לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
קריאות
של קארין אלהרר גם. של קארין אלהרר.
תומר רוזנר
אנחנו לא קיבלנו את ההסתייגות שלה. היא דיברה על מרכולים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. יואל, אתה רוצה שנצביע אחת אחת או על כולם?
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה?
תומר רוזנר
אמרתי, זה הסתייגות על מרכולים. זה לא על מוצרי מטבח.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה כן על מוצרי מטבח.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, לא. סליחה. זה היה מוצרי מטבח הנמכרים במרכולים. מה לא בסדר?
קארין אלהרר (יש עתיד)
סליחה, עם כל הכבוד, אני לא הבנתי למה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה תפני ליועץ המשפטי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא. אבל רגע, אתה באמצע ההצבעה, אני רוצה להבין למה לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני כרגע באמצע הצבעה. היועץ המשפטי לא קיבל את ההסתייגות שלך. אם את רוצה, הוא יסביר לך ובזה נגמור את העניין.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני אשמח, כן.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
איך אתה אומר שזה על מרכולים, ולא התקבלה ההסתייגות? זה הנושא של החוק.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יסביר.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
שיסביר.
היו"ר דוד אמסלם
חיליק, אתה כבר נמצא בקריאה שנייה. אני לא רוצה להוציא אותך.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
לא, הקריאות שלך גם היו פייריות. דוד, באמת.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מפריע כל הזמן, כל הזמן.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אני מפריע כל הזמן? שתקתי אחרי שתי הקריאות. אבל אנחנו רוצים לדעת מה הקריאה, על מה ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
אבל חיליק, הוא מסביר ונתקדם.
תומר רוזנר
ההסתייגות שהגישה חברת הכנסת אלהרר היא על מרכולים - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא.
תומר רוזנר
אז תציגי את ההסתייגות שוב.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היא על כלי מטבח שיימכרו במרכולים שפתוחים ביום המנוחה.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
מה הבעיה בזה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
הסתייגות אני עוד יודעת להגיש.
היו"ר דוד אמסלם
אני, אין לי בעיה עם זה.
תומר רוזנר
טוב, אנחנו נכניס את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תכניס את זה, מאה אחוז. מי בעד ההסתייגות של קארין כפי שהיא הקריאה אותה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות של חברת הכנסת קארין אלהרר לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
תומר רוזנר
ההסתייגות של יואל חסון, על כולן ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
לא, יואל רוצה אחת אחת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
למה כולן?
היו"ר דוד אמסלם
איך שאתה רוצה.
תומר רוזנר
עוד לא מספרנו אותן בכלל.
היו"ר דוד אמסלם
לא, הן ממוספרות.
תומר רוזנר
48 הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו הולכים עכשיו על ההסתייגויות של חבר הכנסת יואל חסון. מי בעד הראשונה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 1 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 2 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 2 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 3 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 3 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 4 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 4 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 5 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 5 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 6 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 6 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 7 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 7 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 8 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 8 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 9 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 9 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 10 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 10 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 11 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 11 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 12 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 12 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 13 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 13 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 14 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 14 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 15 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 15 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 16 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 16 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 17 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 17 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 18 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 18 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 19 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 19 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 20 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 20 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 21 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 21 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 22 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 22 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 23 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 23 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 24 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 24 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 25 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – 1

הסתייגות מס' 25 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
נמנעת.
היו"ר דוד אמסלם
אחת נמנעת. ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 26 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 26 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 27 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 27 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 28 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 28 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 29 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 29 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 30 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 30 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 31 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 31 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר לקרוא רגע את 31? אני לא זוכר אותה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 32 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 32 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אגב מגיש רביזיה על כל ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הסתייגות מס' 33 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 33 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 34 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 34 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 35 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 35 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 36 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 36 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 37 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 37 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 38 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 38 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אורן? ההסתייגות לא התקבלה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה יודע שאני לא חייב להרים יד. מספיק שאני עושה ככה.
היו"ר דוד אמסלם
אי אפשר.

מי בעד הסתייגות מס' 39 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 39 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
קריאה
מותר לו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא כתוב: הרמת יד.
היו"ר דוד אמסלם
כתוב, כתוב. אבל לא משנה. אבל למה?
מיכל רוזין (מרצ)
קשה לו.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה אני אקריא לך את התקנון.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 40 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 40 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 41 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 41 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 42 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 42 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 43 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 43 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 44 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 44 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 45 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 45 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 46 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 46 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 47 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 47 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. מי בעד הסתייגות מס' 48 של חבר הכנסת יואל חסון? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הסתייגות מס' 48 של חבר הכנסת יואל חסון לא התקבלה.
יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני)
אדוני, הערה. בהסתייגות הראשונה על ההסתייגויות של יואל, חבר הכנסת סמוטריץ הצביע בעד והיה לנו רוב בהסתייגות. ואני אשמח שחבר הכנסת סמוטריץ יודה בזה. גם אורן חזן היה עד לזה. ההסתייגות עברה.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, לא יכול להיות לך רוב. אנחנו שמונה מול שישה בכל מקרה. גם אם הוא הצביע בטעות, אז זה שבעה מול שבעה וההסתייגות לא מתקבלת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ניסיון יפה, חיליק.
היו"ר דוד אמסלם
ניסיון יפה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מאוד יפה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כמעט הצליח.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, אחרי שדחינו את כל ההסתייגויות, מי בעד ההצעה למחוק את התוספת שהמליאה קיבלה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 8

נגד – 6

ההצעה למחוק את התוספת התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
שמונה היו בעד למחוק, שישה נגד, אין נמנעים.
מיכל רוזין (מרצ)
בעד היהדות. בעד מדינה יהודית ודמוקרטית.
תומר רוזנר
עכשיו תקרא את הסעיף כולו מחדש, בנוסח החדש.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו עכשיו מאשרים את הסעיף המקורי בתוספת ההסתייגות שהתקבלה בנוגע לחנויות נוחות. מי בעד אישור הסעיף כפי שאמרתי עכשיו? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 6

הסעיף בתוספת ההסתייגות התקבל.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהסעיף התקבל. זאת אומרת, אנחנו מחזירים את זה בחזרה למליאה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מתי נפתחת המליאה? אתם צריכים להכין הדפסות - - -
מיכל רוזין (מרצ)
איומים כמו חול ואין מה לאכול.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, אנחנו מבקשים רביזיה. אני מבקש רביזיה בשעה שש פה.
קריאה
שאלו - - - מי עושה רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
אני, אני.
קארין אלהרר (יש עתיד)
למה?
היו"ר דוד אמסלם
ככה. אני רוצה. על כל הסעיפים.
יואב קיש (הליכוד)
אנחנו לא רוצים שתעשו לנו רביזיה רגע לפני פתיחת המליאה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוא יסיר אותה לפני - - -
היו"ר דוד אמסלם
בשעה שש פה.

הישיבה ננעלה בשעה 05:27.

קוד המקור של הנתונים