ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/02/2018

רשויות מקומיות מחלקות כספי תמיכות לגופים ציבוריים ופרטיים שלא כדין ועל חשבון הציבור - דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017: עיריית טבריה, עיריית נהריה, המועצה האזורית מטה בנימין והמועצה המקומית באר יעקב

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-02-18OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 307

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, כ"ב בשבט התשע"ח (07 בפברואר 2018), שעה 9:16
סדר היום
רשויות מקומיות מחלקות כספי תמיכות לגופים ציבוריים ופרטיים שלא כדין ועל חשבון הציבור - דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017: עיריית טבריה, עיריית נהריה, המועצה האזורית מטה בנימין והמועצה המקומית באר יעקב
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר

קארין אלהרר

בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
נאוה בוקר

איתן ברושי

חיים ילין

יעל כהן-פארן

לאה פדידה

מיקי רוזנטל
מוזמנים
מירה רזין - מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה

טוביה בירן - מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה

יצחק לב - מנהל האגף לתפקידים מיוחדים, משרד מבקר המדינה

זיאד אסעד - מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה

שי מזרחי - מנהל אגף ד' לביקורת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה

מירב שמואלי אלנקוה - סגנית מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

ישראל וייס - סגן מנהל אגף, מבקר המדינה

ניסים בוסקילה - סגן מבקרת, משרד הפנים

שרון שפיר - סגנית מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

ליבי שפירא - מנהלת ביקורת, משרד מבקר המדינה

מקסים ניסים בוסקילה - סגן מבקרת הפנים, משרד הפנים

אורלי ספנוב הלאלי - מרכזת בכירה רשויות יו"ש, משרד הפנים

יונתן בר סימן טוב - ממונה על מחוז המרכז, משרד הפנים

בועז יוסף - ממונה מחוז צפון, משרד הפנים

טל קמיר - יועץ מנכ"ל, משרד הפנים

איריס נחמני שוחט - מבקרת הפנים, משרד הפנים

מוני מעתוק - סמנכ"ל, משרד הפנים

מרב אמיר - לשכה משפטית, משרד הפנים

מעיין ספיבק - רפרנטית פנים ושלטון מקומי אג"ת, משרד האוצר

שלמה דולברג - מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי

פיני קבלו - קשרי כנסת שלטון מקומי, מרכז השלטון המקומי

עינב פרץ - יו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל

אבי רואה - ראש המועצה, מועצה אזורית מטה בנימין

ניצה פרקש - עוזרת ראש המועצה, מועצה אזורית מטה בנימין

נאוה רוזנבלום - מבקרת, מועצה אזורית מטה בנימין

יורם לוי - מבקר עירית נהריה

דניאל אורן - גזבר, מועצה מקומית באר יעקב

שרון שפיר - האגף לתפקידים מיוחדים

בני אליהו - מבקר עירית טבריה

לירן סולומון - גזבר, עירית טבריה

אריק זורגר - מנכ"ל, מועצה מקומית באר יעקב

תומר נאור - עו"ד, התנועה למען איכות השלטון

משה מזרחי - מבקר המועצה, באר יעקב

זינה סוואד - משקיפה, המשמר החברתי

רון אלטמן - אזרח

חווה תובל - פעילה

אורי עפרוני - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
עופרה ארגס - חבר המתרגמים

רשויות מקומיות מחלקות כספי תמיכות לגופים ציבוריים ופרטיים שלא כדין ועל חשבון הציבור - דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017: עיריית טבריה, עיריית נהריה, המועצה האזורית מטה בנימין והמועצה המקומית באר יעקב
היו"ר שלי יחימוביץ
שלום לכולם בוקר טוב. אנחנו דנים היום בדו"ח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017. אני חייבת לומר שמדובר בדו"ח מאוד מקיף, מאוד מסועף, הוא נוגע להמון חלקים בחייו של השלטון המקומי. אנחנו נקיים עליו עוד דיונים בהמשך. כרגע הדיון מתמקד בנושא אחד ספציפי כיוון שאי אפשר להכיל את הכל בדיון אחד. העניין הספציפי הוא העברת כספים מרשויות לעמותות שונות, כשמדובר על תמונת מצב שעולה מהדו"ח שעל פיה יש באמת שורה של - - - שבהם כספי תמיכות הועברו מהרשויות לעמותות פרטיות. בחלק מהמקרים, כפי שעולה מדו"ח המבקר, בניגוד לעקרונות של שוויון או של שקיפות, לעתים קרובות תוך חשש לניגוד עניינים וגם בתחושה מאוד עזה שיודעים מראש לאיזו עמותה רוצים להעביר כסף, ואז לטובת העמותה הזאת כבר מייצרים תבחינים מאוד מאוד ספציפיים שרק העמותות האלה עומדות בהם, ועוד כהנה וכהנה השלכות מאוד בעייתיות של העניין הזה.

התופעות האלה מועלות בדו"ח המבקר לגבי הרשויות הבאות: עירית טבריה, עירית נהריה, המועצה האזורית מטה בנימין והמועצה המקומית באר יעקב. אני אקדים ואומר שבטעות כבר לפני שלושה שבועות נשלחו זימונים לכל ראשי הרשויות כיוון שהמחשבה הייתה לעשות דיון כללי בדו"ח המבקר על השלטון המקומי. אנחנו כמובן ביטלנו ותיקנו אבל אם במקרה נמצא כאן מישהו שלא שייך לארבע הרשויות שציינתי, הוא לא צריך להשתתף בדיון ויכול לראות את עצמו משוחרר.

אני רוצה לוודא שנמצאים כאן ראשי הרשויות. טבריה ונהריה הודיעו שהם לא מגיעים, טבריה כיון שיש לו פסטיבל מזון צרפתי.
קריאה
נראה לי שזה יככב בדו"ח הבא הפסטיבל הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן. אני תוהה דרך איזו עמותה נעשה פסטיבל המזון הצרפתי. ונהריה, כיוון שההודעה נמסרה בהתראה מאוחרת מדי. אני שוב אציין שכל ראשי הרשויות הוזמנו כבר לפני שבועות רבים. מאוד מאוד לא מקובל עלי, ובפעם הבאה שאנחנו נזמין את ראשי הרשויות האלה זה יהיה בצו הבאה. כי כשהוועדה לביקורת המדינה קוראת למבוקרים, הם חייבים לבוא. זה לא עניין של רשות. אמנם יש כאן נציגים אחרים, יש כאן את מבקרי הפנים, אני מקווה שבזה סומכים ראשי הרשויות את ידיהם ואת אמונם על מבקרי הפנים שלהם, אני יודעת שזה לא ככה, אבל על כל פנים אני מעבירה מכאן שזה מאוד לא מקובל עלי ולא מקובל בכלל על הוועדה וזה יהיה מאוד לא נעים אם אנחנו נצטרך לתפקד באמצעות צווי הבאה, דבר שאנחנו כמובן יכולים לעשות, אבל מעדיפים שלא. מטה בנימין נמצאים כאן?
קריאה
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
שלום לאבי. באר יעקב נמצאים?
קריאה
אנחנו כאן הגזבר, המבקר המנכ"ל בדרך. ראש המועצה עכשיו הודיע שהוא לא מגיע מסיבות אישיות.
קריאה
אתמול הוא הודיע שהוא כן מגיע.
היו"ר שלי יחימוביץ
ניסים גוזלן. סיבות אישיות. הוא גם לא הודיע לנו שהוא לא מגיע.
קריאה
עכשיו הוא הודיע.
קריאה
לוועדה הוא לא הודיע.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני שוב אומרת שאני רואה את זה בחומרה ושלושת ראשי הרשויות האלה בפעם הבאה יובאו בצווי הבאה.
פיני קבלו
גבירתי, אני אתמול פעלתי באופן אישי, אני פעלתי אישית בשיחות אישיות עם אותם ראשי רשויות וגם העברתי את רוח הדברים שאת אמרת עכשיו, ביקשתי מהם להגיע. נהריה שלח תגובה, שהוא לא יכול להגיע. הם יודעים את רוח הדברים שלך, ואמרתי להם שבפעם הבאה שנראה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. זו ישיבה טיפה מורכבת כי יש לנו באמת ארבע רשויות לעסוק בהן, אבל כחוט השני הדברים חוזרים בכל הרשויות האלה. מי ידבר מטעם המבקר? תציגי את עצמך ותגידי דברי פתיחה כלליים קצרים ואז נעבור בסקירה על דו"ח-דו"ח.
מירה רזין
בוקר טוב לכולם. אני מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי. באמת היום נדון בארבעה דו"חות שעסקו בין השאר בנושא של מתן תמיכות, עסקו בעוד נושאים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו עוסקים רק בחלק של התמיכות.
מירה רזין
רק בתמיכות. נמצאים פה צוות הביקורת והמנהלים שכל מנהל יציג את הדו"ח שלו וזו הזדמנות טובה להגיד להם תודה רבה על הדו"חות. נושא של מתן תמיכות לרשויות מקומיות אם מדובר בתמיכות בכסף או בשווה כסף הוסדר בנוהל של משרד הפנים, נוהל מספטמבר 2006, נוהל מאוד מפורט שמתאר את כל התהליך מתחילתו ועד סופו.

הרעיון שעומד בבסיס הנושא של מתן תמיכות זה שכל התהליך הזה ייעשה בצורה שקופה ושוויונית בצורה יעילה וחסכונית ולאפשר למוסדות ציבור שפועלים ברשויות מקומיות, שרשות מקומית תוכל לתת להם תמיכה בהתאם לקריטריונים שאותה רשות תקבע, אבל גם שהקריטריונים עצמם יעסקו בנושאים שהנוהל הגדיר במפורש, נושא של חינוך, תרבות, ספורט, אמנות, דת.
היו"ר שלי יחימוביץ
ועוד דברים שהרשות תמצא לנכון.
מירה רזין
בדיוק. הנוהל פעמיים משתמש בביטוי הזה. מה שחשוב גם שהקריטריונים האלה יפורסמו וגם כל נושא של מתן התמיכות יפורסם לציבור. שוב, אני אומרת, הנוהל בנושא הזה מאוד מפורט, הבעיה בדו"חות שאנחנו מצאנו זה נושא של אכיפה של הנוהל בשלביו השונים. אנחנו מצאנו ש- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר הדברים ברורים, כתובים, זה לא שיש איזה ערפול באשר להעברת התמיכות לעמותות.
מירה רזין
נכון. הנושא של תמיכות מאוד מוסדר מבחינתנו, הנורמה מאוד ברורה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אגב, לפני שאנחנו ממשיכים, חלק מהממצאים האלה הועברו ליועץ המשפטי לממשלה או לאיזו שהיא רשות אחרת?
מירה רזין
הדו"ח עצמו, כל הדו"ח מועבר ליועץ המשפטי לממשלה לבחינתו.
היו"ר שלי יחימוביץ
בדגש ספציפי?
מירה רזין
פה, בדו"ח השנה לא שמנו דגש. יש שנים שכן.
קריאה
14.ג?
מירה רזין
בעקרון אנחנו מעבירים לו את כל הדו"ח, באמת לפי 14.ג, אבל יש שנים שבמבוא לספר המבקר הפנה את תשומת ליבו לכל הדו"ח.
היו"ר שלי יחימוביץ
כאן זה לא קרה.
מירה רזין
לא, במבוא גם, אבל לא בתוך דו"ח ספציפי. כלומר יש דו"חות ששמים באופן ספציפי. מבחינתנו מי שאחראי לכל מה שקורה ברשות מקומית, הוא ראש הרשות המקומית, לפי החוק. הוא אחראי על כל מה שקורה ברשות. זה מבחינתנו מי שאחראי על מה שקורה. אז נתחיל פשוט בדו"חות, אני מבקשת ממנהלי האגפים להציג בקצרה את מה ש- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כל אחד שיציג את שמו, את העיר שהוא בדק, וממש בקצרה ובתמציתיות מהם הדברים הלא תקינים שנמצאו וככל שאתם יכולים גם את שמות העמותות, למרות שבדו"ח אתם לא כותבים את שמות העמותות.
טוביה בירן
בוקר טוב. אני מנהל האגף שבדק את טבריה. רק נקודה כללית, הביקורת בדקה שבעה נושאים מרכזיים, בכולם נמצאו ליקויים חמורים בכל התחומים. אני אכנס לנושא של התמיכות ומה שקשור בתמיכות. נושא מרכזי בביקורת עלה, אי סדרים גדולים מאוד בכל נושא הניהול הכספי שבין היתר הם גרמו למצג מטעה ביחס למצבה הכספי של העיריה. הדבר הזה מאוד חשוב כי עירייה שרוצה לתמוך היא צריכה קודם כל לנהל את הכספים שלה כמו שצריך.

לגבי התמיכות עצמן, דבר שהוא מאוד חשוב, נוהל התמיכות הוא נוהל מאוד רחב. נוהל מנכ"ל. באחד הנושאים, עירייה לא יכולה לתת תמיכה כאשר תקציב שלה לא מאושר. מה שקרה בטבריה, בשנים 2015-2016 היא פעלה ללא תקציב מאושר, ובניגוד לנוהל מנכ"ל היא תמכה ללא תקציב מאושר לגופים שאינם עירוניים, בין היתר ארגוני ספורט. הם יכלו לתרום על פי הנוהל 900,000 בפועל הם תמכו בפי 2, כ-2 מיליון שקל, כאשר בשלב ראשון החשב המלווה הראשון, מאחר וזו עירייה שהיא במשבר ועם תכנית הבראה, התייעלות ואחרי זה הבראה, היה לה חשב מלווה, החשב המלווה הראשון חתם בניגוד לנוהל, שזה דבר חמור. החשב השני בהמשך לא הסכים לחתום, ואז הוא קיבל הנחיה ממשרד הפנים, ראש המינהל השלטון המקומי. זה נושא ראשון של תמיכה ללא תקציב מאושר.
תומר רוזנר
איזו הנחיה הוא קיבל?
טוביה בירן
לאשר את התמיכה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לאשר את התמיכה שחרגה מהחוק. אני אצטט את הדו"ח. "אושרו תמיכות בסך 1,800,000 ₪". זה לא שיש הגבלה על התמיכות, אבל על פי חוק היה מותר להם לאשר רק 900,000 למה? כיוון שהתקציב של הרשות לא אושר וכשלא מאשרים תקציב לרשות מותר לה לאשר תמיכה בשיעור של 50% ממה שהיא אישרה בשנה הקודמת כאן הם פשוט ציפצפו על המגבלה הזאת. אישרו פי 2 ממה שהיה מותר להם, ואחר כך החשב טען שהוא לא הבחין בזמן אמת בחוזר מנכ"ל משרד הפנים שזה דבר עלוב ביותר לומר, אני חייבת להגיד.
תומר רוזנר
מנהל השלטון המקומי אישר.
טוביה בירן
גם כן, בחוסר סמכות.
קריאה
גם הוא צריך להיות מבוקר.
טוביה בירן
בהחלט, הוא קיבל הערת ביקורת.
היו"ר שלי יחימוביץ
תומר בבקשה, תיכף נדבר על עניינים - - -
טוביה בירן
זה שתי סוגיות בתמיכות, זו הסוגיה הראשונה. סוגיה שניה, בנוהל תמיכות זה או לתמוך בכסף או בשווה כסף ומה שמצאנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אגב, היא שילמה את הוצאות החשמל ב- - - של העמותות.
טוביה בירן
זו סוגיה שניה. זה תשלום הוצאות ומים דרך תקציב העיריה שלא בדרך תמיכה אלא באמצעות הוראת קבע. יש הוראות קבע שאף אחד לא בדק אותן ומכח האינרציה הם המשיכו. מה שמצאנו, בין היתר שיש שתי עמותות, עמותה א' קיבלה דרך התמיכות האלה, דרך הוראת הקבע האלה 455,000 שקל, עמותה שניה עוד 530,000 שקל ויש עוד דוגמאות בדו"ח, אז בסך הכל הוצאה נוספת שלא בנוהל תמיכות.
היו"ר שלי יחימוביץ
נסתפק בזה. נהריה. מי עשה את הדו"ח על נהריה?
זיאד אסעד
אני מנהל האגף שבדק את נהריה. בדו"ח על נהריה נכללו מספר נושאים, בין היתר גם הנושא של תמיכות. בעיקר התמיכות ניתנו לקבוצות בתחום הספורט.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, לקבוצות זה מוגזם. הן ניתנו לקבוצה. הפועל עירוני נהריה.
זיאד אסעד
תיכף. זו עמותה פרטית שמנהל אותה עוזר יו"ר העיר שנקראת עמותה לספורט הישגי בנהריה שהיא מפעילה את קבוצת הכדורסל שהיום היא בליגת העל. התמיכות בכל שנה נעו בין 3-4 מיליון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה לחדד את מה שאמרת. ניסים אלפסי, עובד עירייה שמועסק בחוזה בכירים כעוזר ראש עירית נהריה, משמש במקביל גם כיו"ר עמותת קבוצת הכדורסל כשמדובר בניגוד עניינים.
זיאד אסעד
הוא המנהל והוא עובד מתוך העיריה. אנחנו הערנו בעניין הזה. הטענה של העיריה, גם נפגשנו עם היועץ המשפטי, שיש להם בעיה להקים עמותה עירונית אז יש את ההגבלה של תשלום שכר לשחקנים זרים, אז יש להם את הבעיה הזאת. אמרו שעדיף שיהיה עוזר ראש העיר שיש להם פיקוח על הכסף והכסף לא יודעים לאן הוא הולך. הערנו על זה - - -
קריאה
החתול שומר על החלב.
היו"ר שלי יחימוביץ
לפעמים אני חושבת ששמעתי הכל.
זיאד אסעד
אני הייתי שמח לראות את ראש העיר פה אבל הוא לא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
המבקר נמצא, נכון?
זיאד אסעד
המבקר הוא בצד השני, חבל.
היו"ר שלי יחימוביץ
הוא לא צריך להיות בצד השני.
יורם לוי
אנחנו באותו צד, אין שום צד שני.
זיאד אסעד
בנוסף לעניין הזה, עכשיו הם התחייבו שיורידו לו את המשרה והוא יהיה עובד דרך העמותה, התחייבו בתשובה שלהם. אנחנו נבדוק את זה ונעקוב אחרי העניין. בנוסף, כל העניין של השימוש באולם, לא שיתפו אותו, התחזוקה של האולם, חשמל, מים, עוד איזה 500,
היו"ר שלי יחימוביץ
בקיצור מיליונים רבים זרמו לשם על חשבון כספי ציבור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בעירית נהריה זה רצידיביסטי, לדעתי זו כבר הפעם השביעית או השמינית שהמבקר מעיר להם.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומבקר הפנים שלהם מעיר להם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. הבעיה היא שמשרד הפנים לא עושה הרבה כדי למגר את התופעה.
זיאד אסעד
ב-2016 אפשר להגיד, בנוסף ל-3.5 מיליון ששולמו באופן ישיר לעמותה, עוד 500,000 שקל, 600,000 שקל תמיכה עקיפה או בשווה כסף של כל התחזוקה של האולם וגם השימוש. מצאנו עוד מקרה של תמיכה בשני בתי כנסת, הבעיה פה שבתי הכנסת האלה, הם מבנים עירוניים שניתנו לעמותות פרטיות שמפעילות אותם. ראש העיר בעצמו החליט לקנות לאחד ארון קודש, הוא טען שזו עבודה של מומחים ובגלל זה הוא עושה את זה, ובבית הכנסת השני קנו להם כסאות ב-170,000 שקל בערך. היו צריכים לעשות את זה על פי נוהל תמיכות, לא עשו את זה, עשו את זה על ידי תקצוב ישיר דרך התקציב השוטף של העיריה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יכול להיות שזה היה כורסאות אורתופדיות מתכווננות.
זיאד אסעד
כן. יכול להיות.
קריאה
- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא. אף אחד לא מעיר עכשיו. עכשיו המבקרים ואז חברי הכנסת ואז נגיע למבוקרים. סיימת?
זיאד אסעד
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה. מטה בנימין מי עשה את הדו"ח?
שי מזרחי
אני מנהל האגף שעשה את הדו"ח. אני רק אציין שהדו"ח עסק בנושאים נוספים, בין היתר קשרי גומלין בין המועצה לוועדים המקומיים והאגודות השיתופיות, ניהול מערך התקשרויות המועצה עם ספקים וגם תחום רישוי עסקים במועצה.

לגבי תמיכות של המועצה במוסדות ציבור שלא בהתאם לכללים, אנחנו מצאנו שחלק מהתבחינים שקבעה המועצה מנוגדים לנוהל שמסדיר את התמיכות.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמו למשל?
שי מזרחי
למשל שמירת קרקעות וגאולת קרקעות, אינם קשורים ל- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אלה התבחינים שהמועצה הוסיפה. זה לא עומד בקריטריונים של - - -
שי מזרחי
אנחנו סבורים שכיוצא באלה זה אמור להיות ממשפחת התחומים שמצויים בנוהל, חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות וספורט.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו מדברים על עמותת רגבים ועל עמותת אופק להתיישבות, ודברים כאלה.
שי מזרחי
אנחנו לא הזכרנו את השמות האלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני יודעת שאתם לא מזכירים אבל לי מותר להזכיר.
שי מזרחי
אני אמשיך גבירתי. אנחנו מצאנו שלפחות לגבי תבחין אחד של גופים הפועלים לשמירה על קרקעות, בעצם אחד התנאים לקבל את התמיכה היה שהעמותה לקחה חלק בלא פחות מ-15 הליכים משפטיים הנוגעים לסוגיה. בעצם בדרך הזו המועצה קבעה תנאי לקבלת תמיכה שהמשמעות שלו בפועל היא הגשת עתירות נגד המדינה. זו בעצם האפשרות כמעט היחידה. הדברים האלה מעוררים קושי מכיוון שהמדינה מממנת כ-2/3 מתקציב המועצה. גם ראינו מקרים שבהם המועצה קבעה תנאים רבים וספציפיים כל כך עד שמלכתחילה מעט מאוד גופים יכלו לעמוד בהם. למשל בתבחינים של מכוני מחקר, מוסדות מחקר בנושא בנימין, ארגוני בריאות והדרישות היו כל כך ספציפיות ודווקניות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא הבנתי איך ארגוני בריאות קשורים לזה. למה ציינת את זה?
שי מזרחי
אנחנו לא מדברים על העמותות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה אומר על מה אתה לא מדבר. אתה אומר להבדיל מהעמותות האחרות.
שי מזרחי
אנחנו מדברים על סט נוסף של עמותות שבמקרה הזה לא דובר על דברים שנעשו בחוסר סמכות, על קביעת תבחינים שלא על פי הנוהל אלא על קביעת תבחינים ותנאים כל כך ספציפיים, כל כך - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
חוץ מעמותה א' ועמותה ב'?
שי מזרחי
כן. אנחנו לא מדברים עליהם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל עכשיו אתה כן מדבר על עמותה א' ועמותה ב'.
שי מזרחי
לא, אני מדבר עכשיו על מכוני מחקר, מוסדות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל לא הייתה ביקורת לגבי המוסדות האלה?
שי מזרחי
לא, הייתה ביקורת. הם הוזכרו בדו"ח. אנחנו בפירוש באנו ואמרנו, ואני יכול גם לתת דוגמה, אם יש זמן, של מקרה שבו נאמר "המועצה תסייע למכוני מחקר המתמקדים במחקר המשלב מחקר אקדמי ותורני והכל ביחס למשפט ישראל - - - על פי תנאי הסף על מכון המחקר לפעול לא פחות משלוש שנים בתחומי המועצה, לפרסם לא פחות משלושה ספרים שמספרי העמודים בכל אחד מהם עולה על 300" יותר ספציפי מזה או יותר קונקרטי מזה לא מצאתי עוד.

אבל גם לגבי הגופים שפועלים לשמירה על הקרקעות, רק לגבי מה שגבירתי אמרה, גם לגביהם אמרנו שהתנאים מאוד ספציפיים ומאוד קונקרטיים אבל זה לא נמצא רק לגבי העמותות האלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה אומר שזה חזר כחוט השני באופן כללי בתפקוד של המועצה לגבי עמותות.
שי מזרחי
כן. יש גם את העניין של המעורבות של ראש המועצה ושל העוזר שלו בשתי עמותות, העמותות שהוזכרו לפני כן, א' ו-ב', באופן שעלול לחזק את החשש שבעצם התנאים האלה, התבחינים שקבעה המועצה, נועדו להבטיח שהעמותות הן אלה שיזכו בתמיכה האמורה ויש גם את עניין מועצת יש"ע, היא זכתה לתמיכה באמת רחבת היקף מהמועצה. אנחנו סברנו שהעובדה שראש המועצה בזמנו שימש כיו"ר מועצת יש"ע וכמובן ראש המועצה, הוא בעצם פעל בניגוד עניינים מוסדי בכל הנוגע למעורבות בהענקת תמיכות של המועצה.
היו"ר שלי יחימוביץ
שזה קצת מזכיר את מקרה נהריה, שבה העוזר לראש העיר הוא גם ראש העמותה.
שי מזרחי
דבר נוסף, הוא נוגע בעניין של הסכומים שקיבלה מועצת יש"ע שאנחנו, לפי הבנתנו, הם בעצם כללו איזו שהיא עמלה על מאמצים שעשתה מועצת יש"ע לקבלת מענק בטחוני. אז אנחנו קבענו שבעצם מדובר כאן - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה להבהיר משהו. מועצת יש"ע פועלת מול המדינה, מול הממשלה, לקבלת סיוע בטחוני. אז בעצם בכמעין תמורה המועצה האזורית בנימין מעבירה לעמותות כסף שהיא קיבלה - - -
שי מזרחי
למועצת יש"ע. במקרה הזה אנחנו מדברים על מועצת יש"ע עצמה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. אז זו עסקה סיבובית כזאת. בואו נבהיר, מועצת יש"ע משיגה כסף מהממשלה ואז בתמורה המועצה האזורית מעבירה לה כספים.
שי מזרחי
כן. כך אנחנו ראינו את הדברים ואנחנו טענו שההעברה הסיבובית הזאת של אפילו חלק ממענקי ממשלה לעמותה, מעלה חשש לעירוב של שיקולים זרים של מקבלי ההחלטות, ובשים לב לעובדה שגם היה מדובר כאן שבראש הפירמידה עמד אותו אדם.
היו"ר שלי יחימוביץ
אותו אדם אנחנו מדברים על ה - - - שישב איתנו.
קריאה
מדברים עלי אז אני צריך להגיב.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה תיכף תענה בהרחבה.
קריאה
אני יודע שאני תיכף אענה.
שי מזרחי
אלה הדברים.
היו"ר שלי יחימוביץ
באר יעקב.
שרון שפיר
בנושא של תמיכות בבאר יעקב מצאנו שהמועצה המקומית באר יעקב פעלה שלא בהתאם לנוהל תמיכות של הרשויות המקומיות ושלא בהתאם לכללי מינהל תקין ואפילו ציינו בדו"ח שזה עד כדי חשש ל פגיעה בטוהר המידות. היא נתנה תמיכות לעמותות ספורט בשיעור שגדול בין עשרו תעד מאות אחוזים ממה שהמועצה אישרה בפועל, היא העבירה להם סכומים, למשל עד 500% יותר הועבר בפועל כספי תמיכה ממה שהיא אישרה. בנוסף, מצאנו תמיכה עקיפה בכך שהרשות בעצם נתנה לעמותות הספורט להשתמש במתקני הספורט שבבעלותה ללא תמורה וממצא שהוא מבחינתנו הכי חמור, הרשות לא הבחינה בעצם בין בקשה לתמיכה שהגישה עמותה לבין בקשת תמיכה שהגישה חברה. מכיוון שהיא חברה בע"מ, חברה פרטית, היא כמובן לא זכאית לפי נוהל התמיכות בכלל לקבל תמיכה, היא לא מוסד ציבורי.

סתם לשם הדוגמה, מבקר הרשות כתב לגבי בקשה ספציפית שבקשה הוכנה ברשלנות, באי אכפתיות, דבר שלא מקובל בגופים ציבוריים, במיוחד בסכום בקשת התמיכה שבה מדובר, בפעם הבאה המועצה תדחה בקשה כזאת על הסף. על אף מה שכתב מבקר הרשות, המועצה אישרה למעלה מ-2 מיליון שקלים לעמותת הספורט שזה אגב, 40% יותר ממה שבכלל העמותה ביקשה. העמותה ביקשה כ- 1.5 מיליון, הועבר לה למעלה מ-2 מיליון.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה מאוד נדיב. והעמותה מאוד צנועה שהיא מבקשת מעט ומקבלת בסוף הרבה.
שרון שפיר
גם במקרה אחר בשנת 2012 כתב מבקר הפנים דו"ח ביקורת בכלל על התמיכות בעמותות הספורט, והיו לו אמירות מאוד חמורות, הוא אמר שהוא ממליץ להפסיק מיד את העברת הכספים לעמותה הספציפית ההיא, הוא ציין שהוא רואה בחומרה העברת כספים שהיא מהותית מעל ומעבר לתקציב המאושר. עדיין, הרשות העבירה 4 מיליון שקלים לעמותת הספורט, למרות מה שכתב מבקר הפנים ולמעלה מזאת, ב-2012 בכלל לא הייתה בקשה לתמיכה. זאת אומרת המועצה העבירה כמדי שנה תמיכה לעמותת הספורט.
היו"ר שלי יחימוביץ
מדהים. אני אוסיף עוד פרט. 1.5 מיליון שקלים הועברו לעמותה בתחום החינוך, סמינר באר יעקב, שבה מועסק בנו של סגן ראש המועצה. אברהם בוסקילה.
שרון שפיר
שהוא כיהן כיו"ר ועדת התמיכות.
היו"ר שלי יחימוביץ
הדבר הזה חוזר כחוט השני, הערבוב הזה בין האנשים שמכהנים במועצה לבין העמותות והקשר שאי אפשר להסתיר אותו בכלל, הוא בוטה כמו כתובת אש ועדיין זה לא מפריע להעביר את הכספים האלה.
שרון שפיר
נכון. אני מוכרחה לציין שלפני כמה שנים כתבנו את הדו"ח על התמיכות של משרדי הממשלה, שעסק בתמיכות משרדי הממשלה, ישבנו פעמיים עם קארין אלהרר על הדו"ח הזה אבל לא הרבה השתנה מסתבר, גם בנושא של הרשויות המקומיות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. חברי הכנסת. חברת הכנסת קארין אלהרר שהייתה יושבת ראש הוועדה עד לפני חודשיים וחצי. בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תודה רבה גבירתי יושבת הראש. תודה רבה לקיומו של הדיון ותודה למבקר המדינה וצוותו על הדו"ח המאוד חשוב הזה. הדברים שנשמעו ונכתבו הם דברים חמורים במיוחד ולא צריך להכביר במילים על עד כמה דברים מהסוג הזה לא צריכים להתקיים. אני תמהה האם בנוסף לתגובות שנשמע כאן מהרשויות המקומיות, האם משרד הפנים בכובעו כרגולטור, לפעמים שוכחים את זה, שמשרד הפנים אמור להיות רגולטור על הרשויות המקומיות, האם עשה משהו בעניין. אני מניחה שמבקר המדינה שענה גם למשרד הפנים בנושא הזה, והייתי גם שמחה לדעת מה נעשה בעניין. זו לא הפעם הראשונה שנכתבים דו"חות באמת חמורים מאין כמוהם, בנושא של הרשויות המקומיות, תפקודן של הרשויות המקומיות. אני לא אגזים אם אני אומר התנהלות שהרבה פעמים עולה אפילו כדי חשש לשחיתות של ממש. האם יש איזו שהיא תכנית אמיתית לטפל בדבר הזה או שמא נגזר עלינו לשבת בוועדה מדי כמה חודשים ולדון בדו"חות דיונים מאוד חשובים, חשוב להביא את הדברים לידיעת הציבור וחשוב להבין ולשמוע את התשובות, אבל האם אנחנו גם נטפל בדבר הזה מערכתית על ידי השלטון המרכזי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו נשאל את הגברת מירה רזין בהמשך אם יש כוונה לקחת את זה עוד צעד, מעבר לדו"ח הזה. חבר הכנסת מיקי רוזנטל בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה גבירתי יושבת הראש. אני חושב שבאמת קארין מכוונת לנקודה הבעייתית ביותר והחשובה ביותר בהקשר לדו"ח הזה. בעשרות הדו"חות האחרונים הרשויות המקומיות ממלאות עמודים שלמים בהתנהלות, בניגוד למינהל תקין, בניגוד לתקנות, בניגוד להוראות, אם לא כאמור דברים חמורים יותר שהם על סף הפלילי וגם יש לא מעט ראשי ערים שהורשעו כבר. הביצה הזאת, אנחנו כל הזמן מטפלים ביתושים ולא מייבשים את הביצה הזאת של השחיתות ברשויות המקומיות.

זה לא מהלך שעיר או מועצה מקומית יכולה לעשות בעצמה אלא רק הרגולטור, קרי משרד הפנים, אם הוא יחליט אי פעם לייבש את הביצה הזאת של השחיתות, אז יקרה מעשה. ואם לא, אנחנו באמת נחזור הנה שנה אחרי שנה ונקרא דו"חות מקוממים מאוד על הרשויות המקומיות.

אני לא מדבר על מעידה חד פעמית. למשל עירית נהריה, די אם ניכנס לדו"חות מבקר המדינה שהיום הם ממוחשבים, ולראות שעירית נהריה מככבת, אני מצאתי שבעה מופעים שונים בשבעה דו"חות שונים שאחריהם נאמר בתגובה "העיריה כבר סידרה" ו"העיריה כבר פתרה" ו"העיריה כבר טיפלה" וגם היום קיבלנו מראש העיר שלא הגיע שהוא טיפל וטיפל וטיפל, וכך הוא עשה גם בדו"חות הקודמים ולא טיפל ולא נהג ובעיקר לא הפנים שלא כך מנהלים כספים ציבוריים.

לכן לי יש תקוות קטנות מהרמה המקומית, אבל יש לנו לבוא בטענות כבדות משקל, יש מחלקה שלמה במשרד הפנים שזו תפקידה. הרגולטור, שאמור לטפל בתלונות. הרי רוב הדברים שמגיעים למבקר המדינה הגיעו קודם למשרד הפנים, התלוננו בגינם הרבה פעמים ומשרד הפנים אישר דברים, ואני אומר לך את זה בדיעבד ומקריאת החומר ההסטורי, משרד הפנים מאשר דברים, הוא דוחה את התלונות שאחר כך הופכות לככב בדו"חות מבקר המדינה. זאת אומרת שהבדיקה שם, אם יש כזאת בכלל, היא אפסית והיא לא רצינית.

תראו, אני אסיים בקצרה. אנשים עושים עבירות משני טעמים: או שלא חינכו אותם נכון או שהם חושבים שלא יתפסו אותם. זה הכל. עכשיו, אדם שעושה עבירה עושה את זה בגלל שאין הרתעה. ואם עירית נהריה בשבע או שמונה פעמים הוזכרה כבר בדו"ח ולא קרה לאף אחד שום דבר, אז זה יקרה גם בפעם התשיעית והעשירית עד שלא יעשו מעשה, ומעשה זה בדיקה שוטפת, והרחקת האנשים הנגועים והשתת קנסות כספיים שזה בסמכותו של משרד הפנים, יהיה העברת מענקים. לצד הגזר יש גם מקלות. משרד הפנים לצערי מתייחס לשחיתות בסלחנות והתוצאה מופיעה בדו"ח הזה. גבירתי, אני חושב שלשם את צריכה לכוון את עיקר האש. תודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה מיקי. מי הנציג של טבריה? מי נמצא כאן?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אגב, גם טבריה היא אחת מהכוכבות החוזרות בדו"חות שונים. אני רק מזכיר לכם.
היו"ר שלי יחימוביץ
טבריה זה סיפור ארוך מאוד, אנחנו גם דנו בו בישיבות קודמות סביב רדיפת המבקר וכן הלאה. אז מי מדבר, תחליטו. ובקצרה בבקשה.
בני אליהו
אני אדבר. קודם כל אני מברך על עבודת הביקורת של מבקר המדינה כי זו פעם ראשונה שבא מבקר המדינה ואומר "אתם תתייחסו ברצינות לדו"חות של מבקר העיריה" אז יש שם פרק שלם שעוסק בדו"ח מבקר העיריה ובין היתר הוא נותן ביטוי גם לנושא של תמיכות דרך הפרק של הביקורת שלי בנושא של חשמל ומים. החשיבות של דו"ח הביקורת הזה נובעת מכך שבעצם הרבה פעמים הכסף נמצא מתחת לפנס, צריך רק לאסוף אותו, בתיקונים קלים וכשעושים את העבודה הזאת אז באמת זה מביא לחסכון גדול בהוצאות של העיריה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני לא צריכה הרצאה כללית. אני צריכה תשובה על הדברים שנאמרו כאן עכשיו.
בני אליהו
מה שאני יכול לומר בעניין הזה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
האם זה תוקן, האם הכסף הוחזר. ספר לנו.
בני אליהו
אני אומר. כשהעברתי את המידע בנושא של הכספים שהועברו לאותן עמותות, התמנה אז גזבר חדש ובאמת מיד הוא החל בביצוע של תיקונים של הליקויים.
היו"ר שלי יחימוביץ
הגזבר החדש הוא זה שיושב לידך?
בני אליהו
הוא זה שיושב כאן. כן. הוא דאג שתוקם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר אכן נעשו ליקויים קשים, אתם אומרים, אבל הגזבר שהיה אחראי לאותם ליקויים קשים איננו עוד בעירייה ועכשיו תיקנתם הכל, זה מה שאתה אומר? או תיקנתם חלק?
בני אליהו
אני אומר שהתהליך הוא תהליך ארוך, אני אומר שמרבית הליקויים תוקנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה ארוך כל כך, פשוט מעבירים את הכסף שלא מגיע.
בני אליהו
זה מתחלק לשניים. החלק הראשון של הנושא של אותם גופים שקיבלו תמיכה שלא כדין בנושא של חשמל, זה בוטל לאלתר. זה בוטל לאלתר על ידי גזבר העיריה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה ששולם בעבר הוחזר?
בני אליהו
אני לא יודע.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי יודע? בשביל זה אתם נמצאים כאן. הגזבר, הכסף הוחזר?
לירן סולומון
לא, עוד לא הוחזר.
היו"ר שלי יחימוביץ
והוא יוחזר? או שכפרה על הכסף?
לירן סולומון
צריך לבקש את הכסף בחזרה.
היו"ר שלי יחימוביץ
עכשיו הרעיון הזה עולה על דעתך או שהוא עלה על דעתכם קודם?
לירן סולומון
הרעיון הזה עלה עוד לפני וצריך לראות איך עושים.
תומר רוזנר
מגישים תביעה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תומר, תעיר מה שמילמלת. תומר הוא היועץ המשפטי של הוועדה.
תומר רוזנר
הדרך לגבות כספים ששולמו שלא כדין היא פשוטה. או שמקזזים אותם מכספים שמגיעים כדין ואז פשוט מפחיתים את הסכום ששולם שלא כדין, ואם אין מקור כזה שהוא מכספי העיריה עצמה כמובן שאפשר להגיש תביעה אזרחית פשוטה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפשר להתחיל בדרישת תשלום.
היו"ר שלי יחימוביץ
הנה קיבלתם את הרעיון. בני בבקשה. בני, על כל פנים אתה אומר, אתה לא מתווכח עם דו"ח המבקר, אתה אומר שקרה דבר חמור - - -
בני אליהו
דו"ח המבקר מתבסס על דברים שאני כתבתי. זה לא בא משום מקום.
היו"ר שלי יחימוביץ
נגיד שמדובר במאבק שלך כמבקר פנים.
בני אליהו
מדובר בעבודת הביקורת שעשיתי, כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
שהייתה כרוכה במאבק. הייתה כרוכה גם בהצרת צעדיך ולא נתנו לך לעשות את הביקורת.
בני אליהו
לפרקים, פרקי זמן רבים. כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
זו לא הייתה ביקורת פנים רגילה שנעשתה בניחותא והועברה, אלא נעשו ניסיונות קשים כדי שהיא לא תתבצע בכלל. כדי להוסיף חטא על פשע.
בני אליהו
כן, האמת היא שהמצב כיום הוא כמובן, כשהתחלף ראש העיריה אז המצב השתנה. אני כן עובד. רק שלא תמיד קוראים את דו"חות הביקורת, כי אצלי למשל לא היה דיון בדו"חות הביקורת, אז כתבתי דברים שיכול להיות שהם באמת דברים שמועילים, בדיעבד מסתבר שכן, אבל לא דנו בהם ולכן לא יכלו לאסוף את הכסף הזה. אני יכול לומר שהתהליך של הטיפול בנושא של החשמל הוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חד. הנושא של צריכות המים שזה כל מיני התחשבנויות מול תאגיד המים הם כרגע בתהליך, אני יודע שחלקם תוקנו. אני מניח ומקווה שבזמן הקרוב זה יתקדם ואני מקווה שבדו"ח תיקון הליקויים בשנה הבאה אני אציין שהכל תוקן.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יש לי שאלה. הדו"חות של מבקר הפנים, יש ועדת ביקורת במועצה, לא?
בני אליהו
יש.
קארין אלהרר (יש עתיד)
והם על בסיס קבוע מתעלמים מדו"חות הביקורת שלך?
בני אליהו
אני אמרתי את דבריי, גם מבקר העיריה ציין את זה. אמרתי את דבריי שב-12 השנים האחרונות לא היה שום דיון בדו"חות הביקורת וזה גם אומר שלא היו התכנסויות של הוועדה לביקורת כי הוועדה בעצם היא הטריגר. אני רק כותב. אני לא יכול לאלץ את הוועדה להתכנס. כשהוועדה באה ואומרת "רבותי, אנחנו דורשים התכנסות של המועצה" זו אמירה, בדרך כלל אמירה שמקשיבים לה, אבל זה לא קרה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בני, כיוון שרכשת לעצמך שם טוב מאוד כמי שאמון על שמירת החוק, אני שואלת אותך, עכשיו ההתנהלות של תיקון הליקויים הקשים האלה היא משביעה את רצונך?
בני אליהו
אני מאוד אופטימי, אני אומר שכן, בהחלט יש כאן איזו שהיא מגמה שלא הייתה לפני כן ואני באמת יכול לומר שאני רואה את האור בקצה המנהרה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. נחכה לדו"ח ביקורת הפנים ולמעקב המבקר.
טוביה בירן
אפשר להגיד נקודה בעניין הזה?
היו"ר שלי יחימוביץ
בבקשה בקצרה.
טוביה בירן
אנחנו באופן חריג בדו"ח הזה ייחדנו פרק שלם לאי קיום או אי תיקון ליקויים מביקורות הן של מבקר העיריה, הן של משרד הפנים והן של מבקר המדינה. פרק שלם שמדבר על זה, היה שם תרבות של אי התייחסות לדו"חות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אצל ראש העיר הקודם.
טוביה בירן
כן. ובעקבות הביקורת הזאת גם כן היה מהלך לא פשוט, אבל הם הגיעו למסקנה בסוף הדו"ח שכדאי להם להתחיל לעבוד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. נהריה.
יורם לוי
אני המבקר הפנימי של נהריה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה נמצא תחת צו הגנה?
יורם לוי
לא תחת צו הגנה, אבל פשוט לא נותנים לי לעבוד. אם יש צו הגנה או לא צו הגנה, ראש העיריה הוציא הנחיה לעובדי העיריה, בכתב דרך אגב, הוציא הנחיה לעובדי העיריה בכתב לא לשתף פעולה עם המבקר. הוציא הנחיה למחלקת המחשוב לנתק את המבקר ממערכת המחשוב של העיריה. היום אני יכול להסתכל על העיריה במקרה הטוב באינטרנט.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי עשה את הדו"ח על נהריה?
זיאד אסעד
אנחנו התייחסנו לזה בדו"ח. התייחסנו, אבל מה שמתואר פה לא הכל, חלק מהדברים דווקא כן מחובר אליהם, שלחנו עובד שמבין במחשוב למקום, חלק מהדברים כן הוא מחובר לרשת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה זה חלק, הוא צריך - - -
זיאד אסעד
אבל - - - אנחנו הערנו בעניין הזה וניסינו אפילו הגיע לנציבות תלונות הציבור, בתלונה לתת לו צו הגנה והיה תהליך כזה, הוא יכול להעיד על זה.
יורם לוי
לפחות לא פיטרו אותי.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע חברים יש לי שאלה ספציפית. זיאד, אנחנו למדנו כאן בישיבות קודמות של הוועדה שיש שינוי מגמה אצל מבקר המדינה, ויש אפילו תלונה במשטרה על אי כיבוד צו הגנה שהוציא מבקר המדינה. גם בעניין הזה, מה אתם מתחננים שיפתחו למבקר את מערכת המחשוב? תפעילו את הסמכות שלכם.
קריאה
יש חוק בעניין.
זיאד אסעד
אנחנו לא יכולים לחייב, אנחנו נתנו דו"ח קשה, נציבות תלונות הציבור הייתה מעורבת בתהליך ארוך מול יורם ואפילו הגיעו לשלב, רצו לתת לך צו הגנה, נכון?
יורם לוי
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
זיאד, סליחה אני מפסיקה אותך. תומר בבקשה.
תומר רוזנר
לגבי, אני לא יודע אם להגיד התנכלות,
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה יכול להגיד התנכלות. ממררים את חייו של המבקר, שלשמחתנו הוא אדם אמיץ לב כמו עוד מבקרים שאנחנו פוגשים כאן.
תומר רוזנר
אני מבין ששקלו שם לתת צו הגנה והשאלה הנשאלת אם משרד מבקר המדינה או נציבות תלונות הציבור, לאחר שהתגלה שבהחלט יש פה בעיה, מדוע זה לא נעשה, אלא אם כן המבקר של העיריה לא ביקש זאת, אבל אם מתגלה מצב כזה, יש ציפייה שלפחות בעניין הזה יש למבקר המדינה סמכות מאוד מאוד רחבה להגן על מבקר הפנים ועל עבודתו ויש ציפייה שהוא יפעיל את הסמכות הזאת.
היו"ר שלי יחימוביץ
יורם בקצרה, איפה זה עומד עכשיו? האם כל הליקויים שנמצאו בדו"ח המבקר מתוקנים כמו שמספרים לנו בטבריה למשל?
יורם לוי
לא, תראו, אני מבקר עירית נהריה עשר שנים, בראש עירית נהריה עומד ראש עירייה שכבר נמצא שם 30 שנה, אז חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אולי הוא עוד שנתיים יהיה או לא יהיה פה, אבל ראש העיריה ממשיך - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא צודק, הוא תושב ותיק של העיר, אני כבר רדפתי אחרי ראש העיר הזה לפני 15 שנה בעניינים אחרים, הוא הודח מתפקידו, חזר לתפקידו, הודח מתפקידו חזר לתפקידו, סביר להניח שהוא יהיה ראש עיר אחרי שאני כבר לא אהיה חבר כנסת. זו לא אמירה פוגענית, זו אמירה שאומרת משהו על הנורמה השלטונית המושחתת במדינת ישראל שתושבי מדינת ישראל חוזרים ובוחרים אנשים מושחתים לתפקידים בכירים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני חייבת אבל לציין שיש ראשי רשויות שנמצאים הרבה שנים בתפקיד והם נקיי כפיים וראשי עיר מצוינים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מזל שיש לי רק 20 אצבעות.
יורם לוי
אני רוצה להגיד פה, ראש עירית נהריה לפני חודש קיבל פרס ניהול תקין ממשרד מבקר המדינה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא הוא לא קיבל ממבקר המדינה, אגב, הוא מקבל ממשרד הפנים וכל מי שמקבל ממשרד הפנים ראיה שהניהול ממש לא תקין. ראשון לציון קיבלה רק לפני שנתיים, נתניה קיבלה לפני שלוש שנים, אנחנו יודעים מה קורה שם. אתה רוצה את כל הרשימה? מי שמקבל פרס במשרד הפנים זה תעודה, על התחת מושחת. ככה, חותמת. אני אומר את זה בצער רב.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו נוכל לנבא את פרסי המינהל התקין של משרד הפנים על פי דו"חות מבקר המדינה. ככל שהם חמורים יותר, כך יש סיכוי גבוה יותר שהרשות הזאת תקבל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש קורלציה מאוד גבוהה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
רק לדעת מה הקריטריונים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו נעשה על זה דיון נפרד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מספר - - - נדחו.
יורם לוי
לעניין הדו"ח הזה של התמיכה בעמותה לקידום ספורט הישגי, תראו, יש לי פה פרוטוקול מלפני כמה חודשים שהעירייה מאשרת שוב, אחרי קבלת הדו"ח הזה, העיריה מאשרת שוב פעם תמיכה בסך של קרוב ל-4 מיליון לעמותה, והדיון הוא מאוד קצר.
קריאה
דקה וחצי כזה?
יורם לוי
לא, זה כמה שניות. דיון של כמה שניות.
קריאה
זה אישור ישיר במועצת העיר?
יורם לוי
אישור ישיר במועצת העיר.
קריאה
ונדון לפני כן בוועדת תמיכות?
יורם לוי
ועדת תמיכות כן, מי זה ועדת תמיכות? הגזבר - - -
קריאה
המועצה מאשרת את זה בלנקו. האם נעשה גם דיון ועדת תמיכות?
היו"ר שלי יחימוביץ
סליחה, יורם בבקשה.
יורם לוי
תשמעו, זה סעיף מס' 2. אני מקריא ממה שכתוב. מר סבג, ראש העיריה, סעיף 2. אחד מחברי האופוזיציה אומר לו "תתנהג בחוסר" לא ברור. מר סבג: "מי בעד" עובר ישר להצבעה. "מי בעד", מילה לא ברורה "איך שאתה מתנהג". מר סבג: "אתה מפריע לי. מי בעד להרים יד בבקשה מי נגד, תודה רבה. סעיף 3. מי בעד? להוריד מסדר היום. תודה בסדר, הישיבה נעולה".
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל מה קורה, מישהו מרים את היד?
יורם לוי
לא רואים, שם לא מסריטים את הישיבות. אבל כאילו זה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הוא גם לא אומר כך וכך בעד וכך וכך נגד.
יורם לוי
לא. חמש שניות הועברו חמישה מיליון שקל לאותה עמותה שאנחנו מדברים עליה.
היו"ר שלי יחימוביץ
האמת היא שאצלנו לפעמים מועברים מיליארדים בחמש דקות. לא בוועדה הזאת.
יורם לוי
אבל לפחות יש איזו זכות דיבור, זכות התייחסות. שם אין. עוד מילה אחת לגבי העמותה הזאת, הזכרתם פה את עוזר ראש העיר שהוא שם יו"ר העמותה וכולי. אני עברתי אתמול, הורדתי מרשם העמותות מי זה שאר חברי הוועדה, מי זה שאר חברי הוועד המנהל של אותה עמותה. אז יש שם ככה, בנוסף למר אלפסי יש שם את הנהג של ראש העיר, הוא בעל זכות חתימה. הוא ומר אלפסי בעלי זכות חתימה של העמותה. בהנהלה יש שם עוד העוזרת למנכ"ל של ראש העיר, ויש שם עוד איזה שהוא מנהל מחלקה. זאת אומרת מתוך חמישה-שישה אנשים שאמורים לנהל את העמותה הזאת, אתם יכולים לראות, מר אלפסי, הנהג של ראש העיר, העוזרת של המנכ"ל ועוד איזה שהוא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, יורם, נסתפק בדברים האלה. לפני שאנחנו ממשיכים, אבי, אתה הדובר הבא. אני שואלת אתכם, אנחנו שומעים כאן דברים שהם חצו כבר את גבול הפלילי. מדובר בהתנהלות פלילית. זה לקחת כספי ציבור, לחלק אותם למקורבים בלי קריטריונים, בלי הליך של מינהל תקין, בלי ועדת ביקורת. התעלמות מדו"חות מבקר, מה אתם צריכים עוד? כתובת אש בכניסה למשרד המבקר? למה לא להעביר המלצה ברורה לפתוח בחקירת משטרה? ליועץ המשפטי, סליחה.
מירה רזין
אנחנו מעבירים, כפי שאמרתי. כל דו"ח, כל הדו"ח מועבר לעיונו של - - -
קריאה
-- - חבר'ה, אני לא יכולה עם המלמול התמידי הזה. אם יש משהו חשוב, בבקשה. אנחנו מודעים להבדל המשמעותי בין ההעברה הרוטינית של כל דו"חות המבקר ליועץ המשפטי לממשלה לבין שאתם רואים שבאופן רצידיביסטי ברשויות מקומיות יש סוג כזה של עבריינות. אני לא מבינה למה לא לקחת את הדברים האלה ספציפית, הרי לא במקרה פתחתי בעמותות. כאן מדובר בהעברות כספים, נקודה. ובאופן שערורייתי, ועוד לא גמרנו לדבר, עוד לא הגענו לתשובות של מועצה אזורית מטה בנימין ושל באר יעקב. אני לא מבינה למה לא לקחת את החלק הזה של הדו"ח, שהוא באופן ברור, לא מדבר על איזה אי סדרים או התנהלות לא מושלמת אלא ממש על כסף של הציבור. אז למה לא להעביר המלצה מפורשת לבדוק אפשרות לחקירת משטרה, ליועץ המשפטי לממשלה בסעיפים האלה?
מירה רזין
כי כשאנחנו בודקים את כל הדו"חות שלנו, מה שנקרא, אנחנו עושים לפי מידתיות. יש לנו הרבה דו"חות שהם מאוד חמורים לכן ככלל אנחנו מעבירים את כל הדו"ח אבל ברור לנו שהיועץ המשפטי לממשלה לא יטפל בכל הדו"ח. כשרואים את הדו"חות יש ממצאים מאוד חמורים. גם בדו"ח הזה, שהם בעינינו יותר חמורים, זה לא נעים להגיד, הנושא של התמיכות הוא נושא מאוד חשוב אבל יש דברים שהם גרועים מאלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
נו אז מה? אפשר לגנוב מרכב, שזו עבירה קטנה, אבל בכל זאת יחפשו את העבריין.
מירה רזין
לכן משרד מבקר המדינה באופן שיטתי עושה את הדו"חות שלו בנושאים שונים ואנחנו גם עושים מעקבים על הדו"חות שלנו, פונים למי שצריך וגם מעבירים ליועץ המשפטי לממשלה. מעבר לזה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
נוכח מה ששמעתם עד עכשיו אתם תשקלו להעביר המלצה ליועץ המשפטי או בקשה?
מירה רזין
המלצה כבר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני לא רוצה לשמוע שהעברתם את הדו"ח - - -
מירה רזין
אני אומרת שוב, העברנו. זה כבר נעשה. אני אעביר את הבקשה, תהיה בקשה פה של הוועדה, אני אעביר את זה למבקר המדינה ומבקר המדינה ישקול. רק נאמרו פה עוד דברים שבסיכום אני רוצה להתייחס גם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
עוד אין סיכום כי עוד לא סיימנו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתנהל עכשיו משפט של ישראל ביתנו והלב של העניין הזה זה תמיכות כספיות שהיו לא בנהלים הנכונים והוחזרו חלקם וכל המעשיות האלה. אם זה לא אור אדום ואם זה לא אומר לכם שהכסף של התמיכות הוא אחד השיטות לשלם שוחד לאנשים או לשלם אתנן פוליטי, זה כתוב בכתב אישום של מדינת ישראל חמור מאוד, מהחמורים שהיו פה. ואלה ספחיו. זה היה צריך להדליק אצלכם נורה אדומה.
מירה רזין
זה לא אותן תמיכות שמדובר במקרה של ישראל ביתנו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא משנה. אלה היו כספים קואליציוניים ואלה כספים של תמיכות אבל השיטה היא אותה שיטה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני רוצה להוסיף עוד משהו. תראו, בשלב כתיבת הדו"ח, מעבירים את הדברים להתייחסות המבוקרים. יש מקרים שבהם מבוקרים באים ואומרים "הדברים לא כפי שנכתבו, יש שוני משמעותי בעובדות" ואנחנו שומעים כאן, זה לא ממש המצב. הם באים ואומרים "כן, נעשו טעויות" לפחות ממה ששמענו. אני אומרת, "נעשו טעויות, אנחנו נתקן אולי נחזיר את הכספים, אולי לא, אולי נבקש דרישת תשלום, אולי לא"
היו"ר שלי יחימוביץ
"נתתם לנו רעיון עכשיו".
קארין אלהרר (יש עתיד)
כן. רעיון טוב. אז במצב הדברים הזה, אני אומרת, לא עולה בדעתי שמבקר המדינה וצוותו נהנים כל מספר חודשים לשבת ולכתוב את אותו דו"ח קאט אנד פייסט בשינוי התאריך. אז אם לא יהיה משהו רדיקלי, דהיינו יועץ משפטי לממשלה ששוקל לפתוח בהליך פלילי, אנחנו נשב כאן. אתם תשובו לכתוב את הדו"ח הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תומר, יש אפשרות שהוועדה תפנה ליועץ המשפטי?
תומר רוזנר
את יכולה לקבל החלטה, בהחלט. אבל הסמכות בסעיף 14.ג היא סמכות ספציפית שאומרת למבקר המדינה שאם הוא רואה חשש לעבירה פלילית הוא יעביר את העניין - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו נפנה למבקר המדינה ונחדד את העניין. והיה והעניין לא יחודד, האם הוועדה יכולה?
תומר רוזנר
הוועדה יכולה לקבל החלטה ולהפנות את תשומת ליבו של היועץ המשפטי. בהחלט.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. ראש המועצה האזורית מטה בנימין אבי רואה. קודם כל אתה מקבל שבח לפחות בהתחלה. זה לא יימשך, על כך שאתה ראש הרשות היחידי שהגיע.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לאן הגענו. משבחים את אלה שמגיעים.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני לא מתכוונת לעבור לסדר היום על אי ההגעה של ראשי הרשויות האחרות. הם יזומנו לכאן בצו הבאה.
אבי רואה
מה שאני רוצה לומר זה שאני מקווה שהצוות של מבקר המדינה הבחין שבמסדרונות המועצה ראש המועצה לא מגביל אף עובד, לא את מבקרת הפנים ולא את - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
יש לכם מבקרת פנים?
אבי רואה
כן. הנה היא פה. נאווה רוזנבלום. זו ההזדמנות לומר שהתחום החזק שלנו זה ההון האנושי אצלנו שכולם מסורים וכולם עובדים ואני מקווה שצוות מבקר המדינה התרשם מהעובדים המסורים שלנו שנתנו ועמדו בכל הבקשות של מבקר המדינה בתחום הזה. זו נקודה אחת.

נקודה שניה, מכיוון שזה עלה פה, אני רוצה לומר שבדו"ח המדינה, לומר באופן כללי לא על הנושא של טוהר המידות מבחינת ההערות שלו לדו"ח שלנו, אז יש תקלות, בכל מערכת ציבורית גדולה יש תקלות ותקלות צריך לתקן. זה פעם אחת.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבי, אם אתה תגיד לי עכשיו שמה שדו"ח המבקר מצא זו תקלה ואתם מתקנים אותה, זה יהיה אחרת לגמרי מאשר אם אתה עכשיו תגן על הזכות להעביר באופן הספציפי שמתואר בדו"ח כספים לעמותות שלא עומדות בקריטריונים.
אבי רואה
אין עמותות שלא עומדות בקריטריונים. אני אעבור אחת-אחת, ממש בקציר העומר, לא אאריך יותר מדי ואתייחס לנקודות. לגבי התבחינים, קודם כל יש ועדה מקצועית כמו שנאמר, שראש המועצה לא יושב שם בוודאי, אלא יושבים הגורמים המקצועיים, זה מוכר. מליאת המועצה במטה בנימין שמונה למעלה מ-31 חברי מליאה, מינתה ועדת משנה נוספת, אגב שהיא לא מחויבת על פי החוק, המליאה עצמה בחרה חברים שיעברו על התבחינים אחרי שהוועדה המקצועית קובעת אותם וכן הלאה וזה אושר ולאחר מכן זה מגיע למליאת המועצה לאישור. התהליכים - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבי, התהליכים לא קבועים בנוהל משרד הפנים?
אבי רואה
בוודאי, הכל במשרד הפנים. אני אומר, הגוף הציבורי שלנו שזה חברי מליאת המועצה, אמרתי, 31 חברים, הם ביקשו למנות צוות ציבורי כי אלה גורמים מקצועיים. כמובן שהגורמים המקצועיים בונים את מה שהם בונים, אבל כיחידת ביקורת נוספת ציבורית, כי הייתה פה אמירה – שאני אגב מתרעם עליה – שנאמר מי יושב בוועדת התבחינים, הגזבר, המנכ"ל והיועץ המשפטי, צריך לכבד גם את האנשים האלה. אבל עדיין כדי שתהיה עין ביקורתית ציבורית על מה שהוחלט, המליאה החליטה להקים ועדת משנה, אגב, שהיא לא מחויבת על פי הנוהל.
מירה רזין
נכון, הנוהל מדבר על ועדה מקצועית ועל ועדת משנה לתמיכות. עמוד 9 בנוהל.
אבי רואה
לא ביהודה ושומרון. לא משנה, אז אנחנו עשינו את זה. עוד אני רוצה לומר שאנחנו עושים את מה שצריך - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת שקט ואני מבקשת לאפשר לראש המועצה לדבר.
אבי רואה
כמו שנאמר פה על ידי חבר הכנסת מיקי, הרגולטור שלנו זה משרד הפנים. משרד הפנים קיים בקרה על התמיכות שלנו לפני שנתיים-שלוש ולא מצא שום פגם ושום הערה בעניין הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
סליחה שאני מפריעה, אני אומר שאני לא מתייחסת לתעודות ההכשר של משרד הפנים כי לראייה חלק מהמקומות האלה שיושבים כאן קיבלו בכלל צל"שים על ההתנהלות שלהם.
אבי רואה
גבירתי היושבת ראש, אבל הוא הרגולטור של הרשויות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה צודק. מה שאני אומרת כאן הוא לא רשמי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה צודק, אני אומר לך שהטענות, לא שאנחנו - - - בטענות נגד המבוקרים, אבל הרגולטור פה הוא - -
אבי רואה
אני יודע שהערתם. הם העירו למשרד הפנים. אני יודע את זה. זו נקודה שניה. לגבי הנושא של התבחינים עצמם, אז באמת אנחנו בתשובתנו למבקר המדינה מיוני 2017 כתבנו שהתבחינים המוקפדים של המועצה נועדו לתכלית ראויה על מנת שכספי התמיכה ישמשו לתמיכה במוסדות ציבור בעלי יכולת ביצועית מוכחת אשר לדעתה של המועצה פועלים לרווחת תושבי המועצה. עם זאת הוסיפה המועצה כי היא מקבלת את הערת הביקורת על הצורך בניסוח תבחינים מרחיבים. באמת מה שנגע בו עו"ד שי, שיהיו מחקרים עם ספרים של 300 עמודים.
היו"ר שלי יחימוביץ
שלא יהיה בכל ספר עם 300 עמוד.
אבי רואה
זה באמת לא סביר ולא הגיוני. אני לא יכול להגיד שאם הייתי רואה את זה או מעיין בזה הייתי מסכים בכלל לאמירה כזאת. אבל אני אומר, אגב, כבר תיקנו את זה. כלומר, תבחינים לשנת 2018 כבר תוקנו על בסיס ההנחיות של מבקר המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
והגופים שמקבלים את התמיכות שונו בעקבות שינויי התבחינים?
אבי רואה
לא, עכשיו אני ניגש לנקודה של הגופים. יש בינינו מחלוקת עם מוסד מבקר המדינה, האם נושא של שמירת קרקעות המדינה ורכישת קרקעות נוספות לרווחת הישובים והתושבים, גבירתי יודעת שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון. הסטטוס, תחום השיפוט של מועצות אזוריות ביהודה ושומרון הוא לא כמו תחום השיפוט של מועצות אזוריות בתחום מדינת ישראל מעבר לקו הירוק, שזה אומר שבמדינת ישראל מעבר לקו הירוק תחום המועצה האזורית הוא על כל המרחב, ובתחום יהודה ושומרון הוא רק על תחומי השיפוט של הישובים עצמם. כלומר זה כמו גבינה צהובה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני עדיין לא מצליחה להבין. אני מבינה לחלוטין שאתה יו"ר מועצה אזורית עם תפקידים כאלה וכאלה, מועצה אזורית מורכבת כיוון שהיא נמצאת ביהודה ושומרון. איך גאולת קרקעות קשורה לתפקוד של המועצה האזורית, תסביר לי.
אבי רואה
אני אסביר. מכיוון שאנחנו צריכים להרחיב את הישובים. הישובים צרים, צריך, לא רק גאולת קרקעות, גם לשמור על קרקעות שכבר מוגדרות כאדמות מדינה, ישנן קרקעות כאלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן אבל יש גם גאולת קרקעות. אתם הוספתם את זה, לא אני. מבחינה אידיאולוגית, אני אמנם לא שם אבל אני יכולה להבין שיש רצון אידיאולוגי כזה. אבל איך זה מצליח לבוא לידי ביטוי בקריטריונים למתן תמיכות לעמותה?
אבי רואה
אני אסביר. כשישוב נמצא בתוך תחום גדר והוא צריך להתרחב ואין לו לאן, אז ראש מועצה שחושב קצת קדימה ולא מסתכל רק על מה שיש בתחום הגדר - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל זה לא קשור לא לספורט, לא לדת, לא לחינוך, לא לתרבות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה קשור למהות של המהות של תפקידה של מועצה, לפתח בינוי בישובים.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, רבותי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חבר הכנסת סמוטריץ', אנחנו לא חלוקים על התחום. הוא צריך להופיע בתבחינים. זה הכל.
היו"ר שלי יחימוביץ
חבר הכנסת סמוטריץ', מה עם נהריה, מה עם טבריה, מה עם באר יעקב?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אשמח שתעשי דיון בוועדה לביקורת המדינה על הפקקים ולמה לוקח לי שעתיים ורבע מקדומים לכנסת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מציע לפטר את שר התחבורה.
היו"ר שלי יחימוביץ
חברים אני מבקשת שקט. אבי תמשיך.
אבי רואה
אני אומר שראש מועצה ביהודה ושומרון, חוץ מאשר להתעסק עם תרבות ודת וספורט, הדבר החשוב ביותר שאנחנו עוסקים בו ואני לא מתבייש לומר את זה, זו ההתיישבות. זו המטרה שלנו, בשביל זה אנחנו נמצאים שם, לחזק את ההתיישבות ולפתח אותה. כדי לפתח את ההתיישבות צריך להיות מלאי קרקעות שיאפשר להתפתח. כן, זה תפקידו של ראש המועצה לדאוג שיהיה מי שישמור על האדמות שכבר קיימות ושהבדואים לא ישתלטו עליהן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל למה באמצעות עמותות?
אבי רואה
אז באמצעות מי? הרי המדינה לא עושה כלום.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה שליח ציבור, אתה מייצג מועצה אזורית. לך תטען את טיעוניך - - -
אבי רואה
בדקתי את זה, אני לא יכול לקנות קרקעות.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, חס וחלילה, לא התכוונתי לזה.
אבי רואה
אלא?
היו"ר שלי יחימוביץ
אלא לפעול כראש רשות נבחר מול ממשלת ישראל ולתבוע כך וכך וכך וכך.
אבי רואה
הגברת שלי יחימוביץ, יושבת ראש הוועדה, אני מקווה שאת מכירה אותי מספיק טוב שאני פועל גם מול ראש הממשלה וגם וגם וגם. אבל כשאין תוצאות בסופו של דבר, צריך לעשות מעשה ואנחנו שם ואני אומר, על זה יש לנו ויכוח עם עמדת מבקר המדינה. הוא טוען שזה לא בתחום הפעולה של המועצה ואנחנו עומדים על זה וטוענים, ואגב, יש לנו גם חוות דעת חיצוניות שזה כן בתחום הפעולה של המועצה במה שנאמר בסעיף "וכיוצא באלה". כיוצא באלה זה כל מה שמשרת את התושבים, זה יכול להיות גם בכבישים וגם בצירי תנועה שלא שייכים למועצה. הם שייכים ל- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שאלה לי אליך. הדברים שכותב המבקר על לשלוח את מועצת יש"ע לממשלה שתפעל להעברת מענק בטחוני ואז כשאתם מקבלים את המענק הביטחוני בזכות מועצת יש"ע, להעביר למועצת יש"ע את הכספים, זה לא מטריד אותך קצת סבב הכספים המוזר הזה?
אבי רואה
גבירתי היושבת ראש, זה לא מטריד אותי משתי סיבות.
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת אומרת אתה שלם עם זה? אתה לא חושב שצריך - - -
אבי רואה
אני אסביר, אני לא בכל דבר צריך להתעמק. ההיסטוריה של העברת כספים מראשי רשויות למועצת יש"ע היא היסטוריה רבת שנים וניתנה לזה גושפנקה גם בבג"צ, בזמנו, להעברת כספים למועצת יש"ע לטובת המאבק כנגד המדינה בגירוש שבוצע בגוש קטיף. זה פעם אחת. פעם שניה, גם פה היועץ המשפטי של משרד האוצר, כאן בוועדת הכספים בכנסת, נכחתי ושמעתי, הוא אמר, הייתה פה התנגדות נדמה לי של חברת הכנסת סתיו שפיר, איך מעבירים כספים כמו הטענה, איך הרשויות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה דו"ח המבקר.
אבי רואה
בסדר אבל אני אומר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זו לא טענה של חבר כנסת מסוים.
אבי רואה
לא, לא חבר כנסת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שלי, המבקר לא קובע את העמדה המשפטית ב- - - עם כל הכבוד.
אבי רואה
משרד האוצר, הוא אמר, את חוות הדעת שלו הקריאה לא פחות ולא יותר שרת המשפטים הגברת שקד, היא אמרה, "הנה, יש לי חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד האוצר שאומר, כן, הרשויות יכולות להעביר כספים למועצת יש"ע". לגבי ההערה השנייה של ניגוד עניינם מוסדי, אז כמו שאני חושב, קודם כל לא ביקשתי לעצמי את התפקיד הזה של יו"ר מועצת יש"ע, אני אומר את זה על השולחן. ממש לא ביקשתי את התפקיד. אבל לא משנה, אני הייתי שם. ראשי רשויות שהעבירו ומעבירים עדיין ביום הזה כספים למועצת יש"ע שימשו כיושבי ראש מועצת יש"ע בשנים עברו, היו"ר הנוכחי הוא ראש מועצת קדומים, הוא משמש כיו"ר מועצת יש"ע.
היו"ר שלי יחימוביץ
השאלה אם משהו בסימביוזה הזאת - - -
אבי רואה
אבל זה לא אנחנו, סליחה. יש רגולציה, יש משרד הפנים, שיבואו וינחו אותנו, מבחינה כספית כפי שאמרתי, יש חוות דעת משפטיות שהרשויות יכולות להעביר כספים. מה הבעיה עם זה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לי שאלה. האם הרשויות בגליל מעבירות תקציב לאשכול. יש אשכול גליל מזרחי, יש אשכול גליל מערבי.
היו"ר שלי יחימוביץ
את מי אתה שואל?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את מבקר המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, בצלאל, אתה רק ניכנסת, שניה. קארין בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נתתי לכם שעה וחצי לדבר בשקט.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא עובד ככה, היית צריך לשבת פה שעה וחצי, לסבול ואז היית יכול לדבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מבקש רשות דיבור.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מבקשת לדעת האם יש חוות דעת משפטית של משרד הפנים שהוא המשרד הרלבנטי, הוא זה שכתב את הנוהל הזה, נוהל התמיכות. מה אומרת חוות הדעת המשפטית של משרד הפנים? האם ה"כיוצא בזה" כולל גם גאולת אדמות. אם זה המצב, זה מה שהתכוון המשורר. אם זה לא המצב, יש לנו פה בעיה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי עשה את הדו"ח? בוא תשיב לשאלה איזה תשובות קיבלת ממשרד הפנים?
שי מזרחי
משרד הפנים לא הבהיר את הנקודה הזאת כשלעצמה. אנחנו מבחינת ההסתכלות שלנו, זו הייתה קביעה של המשרד שלנו של ה"יוצא כאלה" כמו שאמרתי בדבריי לפני כן, כולל בעצם את המשפחה של הנושאים האלה. לא מדובר כאן באיזו שהיא רשימה שמאפשרת לרשות המקומית שיקול דעת בלתי מוגבל מבחינת התמיכות שהיא יכולה לתת.
היו"ר שלי יחימוביץ
תומר בבקשה.
תומר רוזנר
הקריטריון הרלבנטי הוא בכלל לא זה של ה"כיוצא באלה" התשובה ניתנה על ידי מר רואה בעצמו. ברגע שהוא אמר שהמועצה אינה מוסמכת לרכוש קרקעות, היא לא יכולה לעשות א תזה באמצעות גוף אחר שמכונה עמותה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא לא עושה זאת באמצעות, היא תומכת בגוף שעושה.
תומר רוזנר
אסור לה. מכיוון שהנוהל הוא - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תומר, אתה אומר אסור לה, משרד הפנים אישר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בצלאל אתה תיכף תדבר.
תומר רוזנר
הנוהל של משרד הפנים קובע שהמועצה לא יכולה לתמוך בגוף שאינו עושה פעולות שהן במסגרת סמכותה של הרשות המקומית. זה קריטריון אחר, זה לא קריטריון שנופל בתחום "כיוצא באלה". כלומר המועצה לא יכולה לתמוך בגוף שעוסק בהטסת מטוסים, כי זה לא תחום תפקידיה של המועצה.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה, אם יש עמותה שפועלת למען הקמת שדה תעופה באזור, למשל?
תומר רוזנר
אם זו תפקידה של המועצה להקים שדות תעופה, אז היא יכולה לתמוך בגוף שעושה את זה. אבל אני חושב שזו לא תפקידה של מועצה להקים שדות תעופה, אין לה סמכות כזאת. לכן מכיוון שמר רואה אמר והעיד שלמועצה שלו אין סמכות לרכוש קרקעות, הוא לא יכול - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כן. הוא אמר את זה בעצמו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הדוגמה ששלי שאלה היא מצוינת. מועצה לא יכולה להקים שדה תעופה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אל תגיד עלי דבר כזה. לא רוצה לשמוע ממך את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז היא טעתה, אבל יכול להיות שיש פה דבר, מועצה לא יכולה לבנות שדות תעופה אבל אם היא חושבת שהקמת שדה תעופה בשטחה זה דבר טוב שיקדם את התעסוקה באזור שלה וכולי, מותר לה לתמוך בעמותה שמקדמת הקמת שדות תעופה בשטח המועצה שלה. למרות שהיא לא יכולה לבנות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז הנה, שאלתי אותו והוא אמר לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז אני אראה לכם פסקי דין של בג"צ שאומרים כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אה, בג"צ. בג"צ.
תומר רוזנר
אנחנו מכירים את שני פסקי הדין בעניין המועצה האזורית גולן ובעניין מועצת יש"ע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, יש גם אחרים.
תומר רוזנר
אנחנו מכירים את פסקי הדין. פסקי הדין עסקו בפינוי ישובים, בפינוי קרקעות ובמאבק מדיני ובג"צ קבע שהרשויות המקומיות הנמצאות באזורים האלה או באזורים אחרים יכולות לתמוך במאבק המדיני הזה של התושבים שלא יפנו אותם כי זה חלק מהעובדה שהם רוצים להיות במקום שהם נמצאים. אבל פקודת העיריות ותקנון המועצות האזוריות באזור יהודה ושומרון קובעים שורה ברורה ומוגדרת ולא בלתי מוגבלת של סמכויות של הרשויות המקומיות. הסמכויות האלה בפקודת העיריות מתמצות ב-33 סעיפי משנה שמגדירים בדיוק מה המועצה יכולה לעשות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לדאוג לפיתוח זה אחד הסעיפים?
תומר רוזנר
לדאוג לפיתוח?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן. פיתוח הישובים. בשטח המועצה.
תומר רוזנר
שוב, פיתוח זה לא גאולת קרקעות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
סליחה? איך אני מפתח אם אין לי קרקע?
היו"ר שלי יחימוביץ
חבר הכנסת סמוטריץ בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אגיד את זה בצורה מסודרת.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבי, אני אחזור אליך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לי הערכה גדולה מאוד לאנשי המבקר, לעבודה שהם עשו, אבל צריך לדעת, הם לא קובעים את העמדה המשפטית במדינת ישראל. אני חייב גילוי מקודם, מי שעוד לא יודע כמובן, בעברי ניהלתי את הפעילות בתנועת רגבים שנתמכה בין היתר על ידי המועצה, אז אני שם את זה כאן על השולחן. אני אומר את זה בצורה ברורה, יש חוות דעת משפטיות מסודרות של היועץ המשפטי של הרשות המקומית. יש חוות דעת מסודרות של היועץ המשפטי גם של משרד הפנים, גם של משרד האוצר לאורך שנים בכל הנוגע לסוגיות הללו. יש מי שאישר את מבחני התמיכה הללו שהמועצה האזורית פירסמה במשרד הפנים. בכל הכבוד הראוי, אלה הגורמים המוסמכים במדינת ישראל לקבוע עמדות משפטיות, הם הכפופים ליועץ המשפטי לממשלה. ככל שיש ויכוח, יקבע היועץ המשפטי לממשלה אם זה חוקי או לא חוקי. בעניין הזה לקביעתו של מבקר המדינה אין דבר וחצי דבר, עמדתו איננה עדיפה משלי, גם אני כידוע משפטן, כולל משפט ציבורי ובינלאומי. לא לעמדתו של תומר, עמדתו של תומר קצת יותר כי תומר מתפקידו כיועץ המשפטי של הועדה לביקורת המדינה שבסוף הכנסת היא גורם מפקח על הממשלה, יש איזו שהיא עמדה, תפקידו של מבקר המדינה זה לבחון את ההתנהלות, את התקינות, את הנהלים, את הפרוצדורה, בקביעה הנורמטיבית האם פעולה מסוימת נעשתה על פי דין או לא, קביעתו איננה מעלה ואיננה מורידה בכהוא זה.

אני אומר את זה בעיקר לאנשי משרד הפנים. יש לכם יועץ משפטי שלכם, יש יועץ משפטי לממשלה וככל שאתם בדילמה ביחס לפעולה מסוימת, תפנו שאילתה ליועץ המשפטי לממשלה, תקבלו תשובה. עמדתם אינה רלבנטית בכהוא זה, ואני לא רוצה להגיד "שלא תעיזו" אבל זה יהיה טעות אם תתנהלו על פי חוות הדעת שלו מכיוון שהוא לא הגורם המוסמך.
היו"ר שלי יחימוביץ
למי אתה אומר את זה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לאנשי משרד הפנים. הוא איננו הגורם המוסמך. עוד משפט אחרון. אני אומר לך תומר, אתם צריכים להכיר את המציאות ביהודה ושומרון. כל סל הפעולות הנוספות שכתובות ברשימת המכולת, אלה פעולות שמחוץ לליבת הפעילות של הרשות, ואותם צריך היה לחדש, זה כאילו לא ברור שהמועצה יכולה לתמוך בדבר כזה, אבל צריך להגיד בצורה מפורשת. כל פעילות - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
סמוטריץ, חינוך ותרבות זה לא ברור?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה ההגדרה של - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, משרד החינוך. מה פתאום? יש ספורט, אקסטרות פעולות שנוגעות לליבת הפעילות שהיא זכות הקיום של הרשות המקומית, זה לא צריך לכתוב בצורה מפורשת. קידום רכישות א ושמירה על קרקע, ככל שמדובר על משהו שבלעדיו אי אפשר לפתח את ההתיישבות, ואגב לצערי הרב, הייתי שמח שהמדינה תרכוש, הייתי שמח שיכריזו על אדמות מדינה, אתם מכירים את עמדתי. אני חושב שגם צריך להפקיע במקומות מסוימים, אבל זה לא קורה. ליבת הפעילות של המועצה, ראש המועצה מקבל משכורת כדי לפתח את הישובים שבאחריות המועצה שלו.
תומר רוזנר
למה הוא טוען שהוא לא יכול לקנות? אם זו ליבת הפעילות שלו - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זו שאלה קשה, אבל אני לא מקבל את ההיקש שלך שאם אסור לו לרכוש - - - אני לא יודע לתת על זה תשובה כי לא בדקתי את זה.
תומר רוזנר
זה הנוהל אומר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני ממש לא מקבל את ההיקש שאם אסור לו לרכוש בעצמו אסור לו לתמוך בגוף אחר שעושה פעולות, אמרתי לך, בדיוק כפי שמועצה מקומית לא יכולה, בוא נגיד את האמת, כל ראשי הרשויות היום באזור הצפון שנמצאים סביב רמת דוד, מובילים את הקרב נגד הקמת שדה התעופה ברמת דוד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל הם לא מובילים כספים לעמותה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה שייך?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אסור להם לקנות שדה תעופה, נכון?
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל הם לא הקימו עמותה והעבירו לה כספים. על זה אנחנו דנים עכשיו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לתת לך דוגמאות לתמיכות של עירית תל אביב, בעמותות שמתעסקות במסתננים, בעמותות שמתעסקות בלהט"בים.
היו"ר שלי יחימוביץ
קודם כל אני מאוד אשמח אם תעביר רשימה למבקר המדינה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הם העבירו, לא אני צריך להעביר. חבר'ה, אין רשות מקומית במדינת ישראל, עירית תל אביב מעבירה לרופאים לזכויות אדם ולאמנסטי, לאגודה לזכויות האזרח. מה הקשר בינם לבין עירית תל אביב?
היו"ר שלי יחימוביץ
חבר הכנסת סמוטריץ, אנחנו התכנסנו לדון בדו"ח מבקר המדינה בארבע רשויות. כיוון שנציגי הרשויות האלה לא נמצאים כאן אנחנו לא נקיים דיון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עירית תל אביב - - -
קריאה
- - זה מה שקורה פה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם את רגבים היא לא הקימה. אני הקמתי. עוד הרבה לפני שהוא היה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- -
היו"ר שלי יחימוביץ
מיקי שניה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, כי אחרת הצעקות של סמוטריץ, עוד מישהו יחשוב שזה אמת. והם קשקוש מוחלט. הם לא עומדים ב- - - אין הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה לדברים האלה, אין.
היו"ר שלי יחימוביץ
חכה, אני אתן לך שוב לדבר בצורה מסודרת. עולה כאן שאלה שהיא מהותית ועקרונית, האם משימות שרשות אסור לה לבצע על פי חוק, הן לא בתחום סמכויותיה, מותר לה לבצע אותן בעקיפין דרך עמותות שהיא מקימה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז איך עירית תל אביב תומכת באגודה לזכויות אזרח וברופאים לזכויות אדם?
תומר רוזנר
אני אבקש מגלעד לצטט את הסעיף המפורש בנוהל שנותן תשובה לשאלה ששאלת.
גלעד קרן
סעיף 5.1 של חוזר המנכ"ל אומר - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
קליטת מסתננים זה חלק מזה, להילחם עכשיו - - - הממשלה - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הדברים שלכם לא נשמעים ולא נרשמים בפרוטוקול. חבל.
גלעד קרן
"רשות מקומית רשאית לתת תמיכה רק כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה בהתאם לדיני השלטון המקומי ורק בגין פעילות כאמור".
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל זה במסגרת - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סליחה, גאולת קרקעות לא מופיעה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תנועת ההתיישבות זה ליבת הסמכויות של ה- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מיקי בקצרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למרות הלהט בו אמר סמוטריץ את הדברים ואני מעריך את הלהט האידיאולוגי שלו, כל דבריו אין להם על מה לסמוך, הם לא מחזיקים מים אפילו. משום שגם הנקרא, הסעיף הרלבנטי, וגם יש במפורש, גאולת קרקעות איננה מופיעה בפקודת העיריות ולפיכך העברת כספים למטרות אלה לעמותות פרטיות איננה חוקית, נקודה. זה שאתה שולף מהגורן ומהיקב חוות דעת של מישהו אפילו במשרד הפנים, איננה מקובלת על היועץ המשפטי לממשלה ותבקשו את היועץ המשפטי לממשלה שיודיע לכם את זה רשמית אם אתם צריכים מכתב כזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה דיברת איתו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אומר, תקשיב, אתה יודע שבדרך כלל מה שאני אומר מבוסס על נתונים. הדבר השני, והוא חמור שבעתיים, אני לא מכיר במדינת ישראל שום רשות מקומית שלראשה יש כובע כפול והוא יכול לשמש גם יו"ר מועצה אזורית וגם יו"ר מועצה של ישוב.
קריאה
חיים ביבס.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רמת הגולן, מלכה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חיים ביבס הוא יו"ר מודיעין והוא יו"ר השלטון המקומי. אצלכם מתקיים משהו אחר. הדוגמאות הנפלאות שאתם נותנים זה לא דומה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עמיר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקשיבו, אין לכם שום סמכות חוקית לעשות את זה. לא יכול להיות שאדם הוא גם יו"ר ישוב שנקרא כוכב יעקב וגם תשמש באותה עת יו"ר מועצת יש"ע. לא היה ולא יהיה. המצב הוא שזה מתקיים רק ביש"ע. המצב הזה מתקיים רק ביש"ע. יש פה ניגוד עניינים ויש פה יותר מניגוד עניינים. יש פה זליגה של כסף ציבורי שאנחנו לא מסוגלים לפקח עליו בגלל השיטות האלה. שנשאל את פאינה? על מה פאינה עומדת לדין? על זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
חברת הכנסת יעל כהן פארן, את לא רוצה לדבר? חברת הכנסת נאוה בוקר את רוצה לומר דבר מה? לא. חברת הכנסת קארין אלהרר?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מבקשת לדעת אם נמצאים כאן נציגים של משרד הפנים, משרד המשפטים?
היו"ר שלי יחימוביץ
מי נמצא כאן? תציג את עצמך.
בועז יוסף
אני ממונה מחוז צפון במשרד הפנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא מספיק הדרג הזה, בכל הכבוד. לא שאנחנו מזלזלים בך חלילה. עוד מישהו ממשרד הפנים?
בועז יוסף
נמצא פה ממונה מחוז מרכז.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רואה שאנחנו צריכים לעשות דיון נוסף בעניין הזה, הפעם עם צווי הבאה. אבי רואה עוד לא סיים את דבריו אבל אני כן רוצה התייחסות של מי שעשה את הדו"ח הזה, שי מזרחי ממבקר המדינה. אני רוצה שתתייחס לדברים שאמר עד עכשיו אבי רואה ולשלל הטענות שהועלו כאן, איך אתם רואים את הדברים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
יש לך משהו לעניין הזה?
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, סליחה. בבקשה.
שי מזרחי
אני כמובן לא רוצה להוסיף על מה שכבר נאמר בדו"ח.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה, אתה יכול להדגיש דברים בדו"ח.
שי מזרחי
בדיוק, אני רוצה להדגיש נקודה שהפכה לנקודה מרכזית, גם בדברים שאמר חבר הכנסת סמוטריץ לגבי חוות דעת שמאפשרות את זה. בהקשר הספציפי של משרד הפנים, כמובן אני לא בא בנעליו של משרד הפנים אבל אנחנו הערנו על העניין הזה ואמרנו מפורשות בדו"ח שאנחנו הערנו למשרד הפנים שהוא נתן יד לדבר בכך שלא נדרש לנושא, לא העיר למועצה האזורית על מתן התמיכות האלה דרך המסגרת המרחיבה הזאת של "כיוצא באלה" וזה למרות מה שקבוע בנוהל, ולמרות שהוא בעצם שנים מקבל את הדו"חות הכספיים של המועצה שמפרטים את רשימת הגופים שזוכים ממנה לתמיכה. כלומר בהקשר הספציפי הזה ובאמת אמר נכון ראש המועצה, אנחנו חלוקים. אנחנו בפירוש - - -

.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה שראש המועצה אמר, שהוא לא המציא את זה. שזה היה אז מקדמת דנן ואף אחד לא אמר לו "תפסיק" וגם היום אף אחד לא אומר לו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה רק מראה כמה הלקונה במשרד הפנים גדולה.
קריאה
אנחנו אמרנו לו.
שי מזרחי
יש את האמירה שלנו והאמירה שלנו היא, אני כמובן חושב שזו התפיסה ה- - - חוקתית במדינת ישראל שמבקר המדינה הוא גם מי שמפרש את הנורמות ומפרש אותן - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת לאפשר לו לסיים את דבריו. אתם לא רוצים שאני אתחיל להוציא מפה אנשים.
שי מזרחי
אני רוצה לדייק. משרד מבקר המדינה מביא את הנורמות, בודק אותן, ומציג את הדברים כפי שהוא רואה. הרי מלכתחילה לא היינו יכולים לעשות דבר אם לא הייתה לנו הסמכות לקבוע את הדברים. אז איך נקבע במשרד מבקר המדינה שפעולה מסוימת של הרשות עמדה בדרישות הנורמה או לא עמדה בדישות הנורמה. בסופו של יום פרשנות היא תמיד דבר שנדרש. אז רק - - - אני לא מדבר על פרשן על, שאנחנו לא מחליפים את בית המשפט העליון חלילה ולא את היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה שאתה אומר זה שמכל הגופים, ממשרד הפנים, מהרגולטורים, מהיועץ המשפטי, בעצם רק אתם מסמנים את מה שמתרחש בכל המועצות שדיברנו עליהן עד עכשיו, מסמנים את הדברים האלה כלקויים?
שי מזרחי
לא אמרתי את זה, להיפך. נאמר כאן, היה כאן איזה שהוא ניסיון להציג את הדברים כאילו שמשרד הפנים אישר את הדברים. אנחנו הערנו למשרד הפנים על שהוא לא מנע אותם. לא ראינו חוות דעת כזאת של משרד הפנים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
עכשיו הבנתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ובניגוד למה שסמוטריץ אמר, אין שום חוות דעת שמאשרת את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה להשאיר זמן לבאר יעקב. אני לא אאפשר לנציגי משרד הפנים לדבר כיוון שבכל הכבוד, זה לא דרג מתאים לדיון הזה.
בועז יוסף
אני רוצה רק להגיב.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני לא רוצה שתגיב. אני רוצה שתמסור לממונים עליך שלא מקובל לשלוח נציגים של המחוזות במקום לשלוח את האנשים הישירים ממשרד הפנים.
בועז יוסף
אנחנו האנשים הישירים אבל.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אתם מקבלים הנחיות ממשרד הפנים. אתם מבצעים את המדיניות שקובע משרד הפנים. קובעי המדיניות לא נמצאים כאן.
בועז יוסף
החוזר מנכ"ל הוא ברור לחלוטין, אנחנו מבצעים את זה. אנחנו אנשים בשטח. משרד הפנים שלח אותי כי אני הבקיא ביותר במשרד בנושא של תמיכות. אני עם 25 שנות ותק בנושא הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, אז אני אאפשר לך לדבר אבל אני רוצה שאבי רואה יסיים את דבריו.
אבי רואה
מה שאני רוצה לומר שכל מה שהוער פה נובע מעבודה או חוסר ידע, אם יש משהו בטענות משרד מבקר המדינה, שמשרד הפנים מקבל אותן. אנחנו כפופים למשרד הפנים, ברגע שמשרד הפנים יגיד "בשמירת קרקעות אתה לא יכול להשתתף" אז לא נשתתף. אנחנו מקבלים את ההנחיות של משרד הפנים, איננו מערערים על כך בכלל, אני באופן אישי, כמו שאת עובדת בצמוד עם יועץ משפטי יש לי יועץ משפטיי שצמוד אלי והוא מנחה אותי. אין לי תואר במשפטים, אין לי תואר במדעי החברה, התואר שלי בכלל הוא בענייני אויר.
היו"ר שלי יחימוביץ
בעצם אבי רואה מה שאתה אומר, עד שבא דו"ח מבקר המדינה, אף אחד לא אמר לך שמה שאתה עושה לא בסדר, ויתרה מזה אתה אומר, גם הקפדת על שקיפות. זאת הטענה שלך. כלומר שלא הסתרת מידע ממשרד הפנים, הכל היה גלוי, נעשה לעין השמש ואף אחד לא אמר לך שזה לא בסדר, יגידו לך שזה לא בסדר אתה תפסיק.
אבי רואה
ודאי.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואם מבקר המדינה אומר לך שזה לא בסדר?
אבי רואה
אני מפנה אותו למשרד הפנים. אני כפוף למשרד הפנים, הוא הרגולטור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מבקר המדינה לא מוסמך לתת - - -
קריאה
ראש רשות מקומית נבחר על ידי התושבים שלו - - -
אבי רואה
נניח שאני זורם איתך - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - - הוא צריך לענות - - - אז הוא - - - בכל הכבוד, לך למשרד הפנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מפריע לאבי רואה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יושבת הראש, זה דיון סופר מהותי שלא קשור לבנימין.
אבי רואה
נניח שאני זורם איתך ואני מקבל את הערות מבקר המדינה. מה זה אומר, שבמטה בנימין ינהגו א', במועצה אזורית שומרון, במועצה אזורית עמק חפר ינהגו ב' כי המבקר עוד לא הגיע אליהם? זה לא הגיוני. ההנחיות צריכות להגיע והן מגיעות דרך חוזר מנכ"ל לרשויות ועל פיהן אנחנו מתנהלים. אגב, לגבי האמירה של מבקר המדינה על התבחינים, אז מבקר המדינה כותב ככה: "תבחינים נוספים אינם קשורים לתחומי חינוך ותרבות" זה היה הוויכוח הקודם, "במקום זאת הם קשורים לתחומים שספק אם הם נכללים בסמכויותיה של הרשות על פי סעיף 57. א לתקנון, סמכויות הרשות מוגבלות לשירותים מוניציפליים בלבד" כלומר יש פה ספק. אז אני שאין לי ידע במשפטים, לא חוקר כל הזמן מה הסמכות שלי, בשביל זה יש יועצים משפטיים. מתנהל כמו שאני חושב שנכון להתנהל כגון שמירת קרקעות ורכישת קרקעות על ידי עמותות אחרות ואם יש בזה משהו שהוא לא נכון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה אומר שאתה עושה את זה בסמכות וברשות ושיקראו לסדר אם זה לא נכון.
אבי רואה
אני עושה את זה בסמכות וברשות ומתוך אחריות אני טוען גם.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואתה לא מתייחס בכלל לדו"ח מבקר המדינה הוא לא רלבנטי בעיניך.
אבי רואה
עניתי, ישבנו עם מבקר המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ברור לך שמבקר המדינה פועל מתוקף חוק מסוים ואתה כפוף לביקורת מבקר המדינה, כלומר אתה לא יכול לבוא ולהגיד "אצלי הכל סבבה, מעולם לא העירו לי" אחרי דו"ח חמור כזה של מבקר המדינה שאתה אומר, אותו אני לא סופר, הוא בעיני לא רלבנטי.
אבי רואה
לא אמרתי חצי מילה כזאת, סליחה, לא להכניס מילים בפי. אני מעריך את משרד המבקר, פועל על פי תקנות בעניינים של נוהל אם הוא גילה, אנחנו התנהלנו על פי הנוהל. יש פה הרחבה לשיטתי שאני חושב שזה בסמכות שלי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אומר מבקר המדינה, נוהל התמיכות מאוד ברור ואתם פעלתם בניגוד לנוהל התמיכות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, המבקר כתב ספק. המבקר כתב בדו"ח ספק. אבל יותר מזה, בחוק כתוב מפורש שלא צריך לציית למבקר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבי סיימת?
אבי רואה
תודה רבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
חבר הכנסת סמוטריץ עוד משהו?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
קודם כל אני אשמח שתומר היועץ המשפטי יחזור על מה שהוא אמר קודם כדי שהפרוטוקול ישמע את זה, זה בעיני דברים סופר חשובים, צריך לומר את הדברים בצורה חד משמעית. בחוק כתוב מפורש, הכי מפורש בעולם, אין חובה לקבל את המלצות המבקר. צריך לשקול אותן בכובד ראש, ללמוד אותן, להגיב להן, זה בסדר גמור, אגב לא להגיב למבקר, להגיב לאגף ביקורת במשרד ראש הממשלה, אתם מכירים את הצעת החוק שלי שאני מקווה גם לעשות סדר בעניין הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הצעת חוק. היא לא תעבור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
צוחק מי שצוחק אחרון, אבל חד משמעית לא רק שלא כתוב שצריך, כתוב מפורש שאין חובה לציית להמלצות מבקר המדינה. יש על זה ויכוח רוחבי, אתם לא נותנים הנחיות לגופים, אתם לא מוסמכים לתת, אתם מוסמכים להציב דגלים אדומים, להאיר נורות ואז לוקח ראש הרשות, לוקחים הגורמים הרלבנטיים את הנורות הללו, מתבוננים בהם לומדים אותם, בסוף מי שמקבל את ההחלטה זה לא אתם, מי שמנחה אותם זה משרד הפנים ושם יש יועצים משפטיים, והיועץ המשפטי לממשלה מעל כולם, אתם לא הפרשן של החוק, יש לכם את הפרשנות שלכם, מותר לו לא לקבל את הפרשנות שלכם. - - - היועצים המשפטיים השונים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל היא רק עמדתך והיא איננה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
התייחסות אחרונה למטה בנימין ונשאר לנו באר יעקב ולא נשכח אתכם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מבקר המדינה לא ממציא כללים ועל פיהם הוא כותב דו"חות מבקר מדינה. הוא קורא נהלים, הוא קורא חוזרים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, מה הוא המציא נוהל מיוחד למטה בנימין? עם כל הכבוד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא פירש את החוק בצורה אחרת ממה שהם מפרשים זה לגיטימי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
הוא לא פירש הוא קרא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
עוד מישהו מהח"כים רוצה לומר דבר מה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר שתומר יחזור על מה שהוא אמר?
היו"ר שלי יחימוביץ
תומר יסכם הכל ויגיד עוד הרבה דברים. משרד הפנים בבקשה.
בועז יוסף
אני ממונה מחוז הצפון במשרד הפנים, המחוז הגדול ביותר, 94 רשויות. אני רוצה לומר שאני בא בידיים מאוד נקיות כי אני בסך הכל בתפקיד הזה עשרה חודשים ו-23 ימים אבל מי סופר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אמרת שאתה עוסק בזה 25 שנה. תחליט. או שאתה חדש ואתה לא יודע כלום או שאתה בא עם ניסיון עתיר של 25 שנה.
בועז יוסף
אם תאפשרי לי לדבר את תדעי את הכל, אבל אם לא תאפשרי לא תדעי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת שתתייחס לגופו של עניין.
בועז יוסף
אני מתעסק עם זה, אני חי את זה למעלה מ-25 שנה. אם זה כמבקר עירית טבריה שלפני בני אליהו, אם זה כגזבר עירית טבריה במשך עשר שנים, אם זה כחשב מלווה של משרד הפנים ואם זה כגזבר המועצה האזורית עמק הירדן במשך 12 שנה כלומר אני 25 שנה מכיר נושם וחי את הרשויות המקומיות, ובכללן גם כן את החוזר של התמיכות.

החוזר הזה של התמיכות נבנה ונשלח בשנת 2006, כאשר הוא בנוי על החוזר של התמיכות של המדינה. הוא בנוי לתלפיות ומפעם לפעם משרד הפנים מחדד, שולח חידודים, עדכונים נוספים הבהרות כאלה ואחרות ככל שנדרש, במיוחד לחשבים המלווים של אותן הרשויות החלשות. החשבים המלווים מקבלים עדכונים, מקבלים הנחיות מקבלים השתלמויות.

אני רוצה לומר כך שבעצם בשנים האחרונות חל שיפור ניכר בתפקוד של הרשויות המקומיות. אם פעם בתוך המחוז שלי שהוא 94 רשויות היו למעלה מ-60% שלא שילמו משכורת, עם גירעונות קשים וכבדים, היום אני רוצה לבשר לכם שיש פחות מחמש רשויות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
תגיד לי איך זה קשור לנושא הדיון.
בועז יוסף
זה קשור. אני מגיע לנושא הדיון. כאשר המשרד מתנהל הוא מתנהל כרגולטור בנושא של התמיכות בלבד כי הרשות המקומית היא רשות שלטונית עם יועץ משפטי שלה שיושב בוועדות המקצועיות ומאשר את כל התמיכות שניתנות על ידי הרשות המקומית. תמיד, אבל תמיד יהיו כאלה שפורצים את המסגרת הזאת המותרת.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה אתם עושים במקרה הזה?
בועז יוסף
אנחנו יש לנו כמה אמצעי בקרה. יש לנו בסוף כל שנה רואה חשבון מטעם המשרד שעורך ביקורת.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני שואלת מה אתם עושים אם על פי ראות עיניכם, חוות דעתכם, זה פרץ את גבולות הנוהל.
בועז יוסף
אני אומר שיש לנו בסוף השנה רואה חשבון שעושה דו"ח ביקורת ואשר יש שם סעיף שבתוך הביקורת של מתן תמיכות וישנן רשויות שמגיעות עד למצב של חיוב אישי, המגזר היחידי שיש לו חיוב אישי במדינת ישראל זה רשויות מקומיות. שום מוסד אחר אין לו חיוב אישי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני לא צריכה דיון על חיוב אישי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה רשויות מקומיות במחוז שלך חייבת אנשים בחיוב אישי בשנה האחרונה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בגלל סיוע לעמותות בניגוד לנוהל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בגלל תמיכה. כמה?
בועז יוסף
בשנה האחרונה אין לי כרגע נתונים אבל יש עשרות רשויות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ובשנה שעברה?
בועז יוסף
אין לי את הנתון פה כרגע אבל יש עשרות רשויות מקומיות שבהן גזברים וראשי רשויות שמחויבים אישית - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה מדבר בצורה נורא כללית. הדיון הזה התכנס על נושא ספציפי. על כספי תמיכות לעמותות, על העברת כספים בניגוד לקריטריונים, על העברת כספים תוך ניגוד עניינים וכן הלאה למקורבים. אם אתה לא מסוגל לענות לי על זה ומדוע אתם לא פועלים בעניין, שמענו עד עכשיו על שלוש רשויות, כל אחת עם הסוגיות שלה. למה משרד הפנים לא עושה שום דבר בעניין?
בועז יוסף
אני נוגע ספציפית כרגע. בטבריה לדוגמה, אני רוצה לחלק את זה בכוונה לשניים כאשר יש הסכום שאושר, התקציב שאושר על ידי משרד הפנים לחלוקת התמיכות כביכול שהיה חורג בניגוד לחוק, זה לא בניגוד לחוק אלא בניגוד לחוזר מנכ"ל. אבל שימו לב עוד דבר אחד, שהתקציב של העיריה אושר על ידי העיריה אבל לא אושר על ידי משרד הפנים, כלומר לא אושר על ידי המחוז שלי מסיבות כאלה ואחרות, אני לא רוצה לפרט למה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת ממך להפסיק, זה לא רלוונטי מה שאתה אומר. אתה לא מתייחס ברצינות לוועדה.
בועז יוסף
אני לא מתייחס כרגע לטבריה?
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אתה לא מתייחס בכלל לסוגיה שאנחנו דנים עליה.
בועז יוסף
על זה אני מדבר כרגע. על מה אני מדבר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאלה, הייתה העברה שגם היא לא לפי הנוהל, מה עשיתם? מה אתם עשיתם?
בועז יוסף
יפה, שאלה יפה ותקבל תשובה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יפה יפה, אתה לא עונה.
בועז יוסף
אני עונה אם תתני את הזמן. לאחרים נתת שעה לדבר, אני מדבר בסך הכל שלוש דקות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה לא מתייחס לנושא שאנחנו מדברים עליו.
בועז יוסף
אני לאט לאט מתמקד לתשובות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מבזבז שלוש דקות יקרות ונשארו לנו עוד 13 דקות ועד עכשיו לא התייחסת ולו במילה למה שביקשתי.
בועז יוסף
אני מתמקד. משרד הפנים, ברגע שקיבל את הדו"ח לידיו, אנחנו ביצענו מספר ישיבות בתוך המשרד, ישבנו עם הרשויות המקומיות, העמדנו אותן במקומן, יותר מזה, אנחנו מתנים כרגע את הכספים של תכניות ההבראה ביישום של כל דו"ח הביקורת. לא מאפשרים לאותן רשויות שיש להן כסף אם זה במענקי איזון ואם זה בכספי תכנית הבראה, מעכבים להם כספים עד שלא יתקנו את כל הליקויים.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה. אתה רוצה לומר משהו, מיקי? ממש בקצרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאני עצוב מאוד.
היו"ר שלי יחימוביץ
עינב בבקשה.
עינב פרץ
אני יו"ר איגוד מבקרי הרשויות המקומיות בישראל. אני קודם כל מברכת על הדיון, זה כבר דיון שלישי שאנחנו עושים בחודשיים האחרונים בנושא של רשויות מקומיות ומבקרים וזה קשר ישיר לנושא של דו"ח מבקר המדינה שנדון כאן לדיונים הקודמים. אני מברכת גם את מבקר המדינה שבדו"ח האחרון אנחנו רואים שני פרקים שלמים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו לא בענייני ברכות. אני רוצה התייחסות ספציפית לדברים שנאמרו כאן.
עינב פרץ
בדו"ח מבקר המדינה הוא התייחס גם בנהריה וגם בטבריה, בפרקים מיוחדים על נושא של ביקורת מבקר העיריה ויישום תיקון הליקויים. אני מתחברת לדברים של חברי הכנסת ואומרת שכל עוד משרד הפנים לא ישים את זה כקריטריונים ברורים בנושא של, גם פרס ניהול תקין, גם מענקי משרד הפנים וגם חיוב אישי כפרמטרים ברורים של פרסום דו"חות ביקורת, דיון בדו"חות ביקורת בוועדת הביקורת ודיון במועצת העיר וצוות תיקון הליקויים, בעצם מה עושים הלאה. כי יכולים להיכתב כאן דו"חות ונכתבים כל שנה - -
היו"ר שלי יחימוביץ
עינב אני מודה לך, אלה דברים מאוד כלליים. אנחנו מדברים היום על תמיכות אנחנו רוצים להתמקד בזה. באר יעקב מי נמצא כאן?
אריק זורגר
אני אריק מנכ"ל המועצה, נמצא כאן הגזבר והמבקר.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה ראש המועצה לא הגיע?
אריק זורגר
אני מתנצל בשמו, אחד מקרובי משפחתו מאושפז ולכן נבצר ממנו להגיע.
היו"ר שלי יחימוביץ
תשיב בבקשה עניינית למה שכתוב בדו"ח.
אריק זורגר
אני אומר שני דברים, שיתפנו פעולה עם משרד המבקר, אני מבקש שמבקר המועצה שלנו יתייחס לדברים.
משה מזרחי
אני מבקר המועצה המקומית באר יעקב.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה שאתה אומר, שבמקרה שלכם ראש המועצה היה קשוב מאוד לדברי מבקר הפנים.
משה מזרחי
אני אתייחס לנושא. אני גם חבר באיגוד המבקרים ברשויות המקומיות וחבר מועצה בלשכת המבקרים הפנימית. דו"ח מבקר המועצה הקודם, אני בתפקיד מספטמבר 2014, דו"ח מבקר המועצה הקודם הוציא דו"ח על נושא התמיכות ב-2012 שבעצם חופף לאותה תקופה שמבקר המדינה מתייחס אליה ומה שכתוב בדו"ח זה משקף את מה שהיה.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה נכון, אתה אומר?
משה מזרחי
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
בקיצור, מודים באשמה.
משה מזרחי
ראש המועצה כסמכות שלו לבקש נושא לביקורת ממני, אחרי שנכנסתי לתפקיד, הוא ביקש לבדוק את נושא התמיכות.
היו"ר שלי יחימוביץ
בעקבות דו"ח המבקר?
משה מזרחי
כן. בהמשך לדו"ח המבקר. אני בדקתי את התנהלות המועצה מבחינת מתן תמיכות לשנת 2014. צריך להבין שהסכומים ירדו מ-10 מיליון שקל ל-1.5 מיליון, אבל ראיתי שהתהליכים לא היו נכונים, לא היו תקינים, לא היו בהתאם לחוזר המנכ"ל.

בהמשך גם אני רוצה לציין ש- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אלה דברים נורא כלליים. אני אשאל אותך שאלה ספציפית. הדוגמה שאני נתתי של סמינר באר יעקב שבו מועסק הבן של סגן ראש המועצה שקיבל 1.5 מיליון שקל, הדבר הזה נפסק? העברת הכספים לעמותה של הבן של סגן ראש המועצה נפסקה?
משה מזרחי
מה שהיה, תוקנו כל נהלי התמיכות, כל התהליך תוקן, התבחינים תוקנו ובפועל משנת 2015 עד היום אין בכלל תמיכות לאף אחד, לאף גורם.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה, לא חבל?
אריק זורגר
המועצה נמצאת בתהליך הבראה עמוק.
היו"ר שלי יחימוביץ
בקיצור, אין לכם מה לחלק יותר. חילקתם כל כך הרבה כסף לעמותות עד שלא נשאר לכם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אולי שיחזירו חלק מהכסף. ואז יהיה לתמוך.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי עשה את הדו"ח על באר יעקב? איציק, קיבלתם בתיקון ליקויים - - -
יצחק לב
עדיין לא. זה חלק מהתהליך. זה צפוי להגיע.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתם צריכים לקבל דו"ח על תיקון ליקויים ואז יכול להיות שהם יקבלו צל"ש על תיקון ליקויים. בסדר גמור.
אריק זורגר
דו"ח תיקון הליקויים הועבר זה מכבר גם אליכם. אני לא יודע למה אתם - - - וגם לוועדה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הוא אומר שהם העבירו אליכם את הדו"ח תיקונים.
יצחק לב
אולי זה הגיע - - -במשרד הפנים, אלינו לא הגיע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קודם כל אני רוצה לברך אתכם. תראו, אנחנו לא מחפשים פה ראשים של אנשים, אנחנו מחפשים לתקן ליקויים. זה נורא חשוב. נראה שאתם הבנתם את מטרת דו"ח מבקר המדינה, אז אנחנו שמחים שאתם לפחות בכיוון או לפחות קודם כל לוקחים אחריות על זה.
אריק זורגר
לוקחים אחריות, הוחלפה כל שדרת הניהול, מדובר על - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה אחריות, לא הגיע הדו"ח. הוא לא הגיע. איפה הדו"ח?
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל קארין, עוד לא הגיע הזמן שבו הם צריכים להגיב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עצם העובדה שהם אמרו בדקנו, עשינו, תיקנו, שלחנו דו"ח, לא שמענו את זה מאחרים. אחרים בינתיים רק ברחו מפה.
היו"ר שלי יחימוביץ
התנועה לאיכות השלטון, רציתם להגיד משהו. ממש בשני משפטים ותשתדל להתייחס ישירות.
תומר נאור
ישירות לדברים שנאמרו, אני מבין שיהיה עוד דיון ולכן אני מבקש שלדיון הבא יגיע נציג פרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, שידבר על מה הם עושים עם הדו"חות האלה, כולנו מכירים את הסיפור של חושפי השחיתות בזכרון יעקב שהייתה פניה ישירה ליועץ המשפטי לממשלה וכמעט שנתיים של מכתבים מאיתנו מה קורה עם זה עד שזימנו אותם לתת עדות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אנחנו כבר מדברים, אגף הביקורת על הרשויות במשרד הפנים הוא הגוף שאמור לפקח על כל מה שאנחנו מתארים פה. שיבוא המנהל שלו וייתן פעם אחת דין וחשבון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מתכוון לעופרה ברכה, ממשרד נציבת שירות המדינה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חלק גדול מהדברים האלה לא היו מגיעים למבקר המדינה אם משרד הפנים היה מתפקד, האגף הזה היה מתפקד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני חייבת לציין שעופרה ברכה באופן ספציפי לא מגיעה לדיונים. לפעמים מגיע מישהו בכיר ממנה לדיונים מרוב שהיא לא רוצה להגיע ואני חושבת שאנחנו נשים - - - עדיין עיננו לא שזפה את פניה של עופרה ברכה למרות שיש כאן הרבה מאוד דיונים שקשורים אליה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה יעיד על עתידה כנציבת שירות המדינה?
היו"ר שלי יחימוביץ
אני לא קובעת. אנחנו קיימנו כאן דיון על איך שאין נציג - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מועמדותה נפסלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר משפט? יש סיפור בגמרא על שיחה בין רבי עקיבא לפאפוס בן יהודה. מכירים אותו?
היו"ר שלי יחימוביץ
נו באמת בצלאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רק אומר לאנשי מועצה אזורית מטה בנימין, אל מול כל ה- - - שההוא נתן לבן שלו וההוא נתן לזה, אשריכם שנתפסתם על דברי תורה, תמשיכו להיתפס רק על דברים טובים.
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת הייתה פרשנות מעניינת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מחייב אותי תמיד להגיב. ידידי הטוב בצלאל, דרך ארץ קודמת לתורה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הם מאמינים במה שהם עושים.
היו"ר שלי יחימוביץ
תומר בבקשה. בוא תתייחס לנקודות שעלו ובזה נסיים.
תומר רוזנר
אני אתייחס בקצרה לכמה נקודות ולא אחזור על דברים שכבר נאמרו. לגבי הממונים על המחוזות שנמצאים כאן, אני שמח לשמוע שאתם פועלים לעיכוב כספים אבל יש לכם סמכויות הרבה יותר נרחבות בנושא של כאשר מתגלים ממצאים שאפשר לומר שהם חמורים בהקשרים האלה של ניגודי עניינים וכולי לא רק בהיבט של עיכוב הכספים אלא גם בהיבט של פעולה לניתוק הקשרים האישיים וניגודי העניינים המוסדיים והאחרים שקיימים ויש לדעתי לצפות שהסמכויות האלה יופעלו ולא יתייחסו אל הרשויות המקומיות, כפי שאתם מבינים, אתם הרגולטור שלהם לא רק במובן של לקבוע את הנורמות אלא גם לפקח על מימושן וההתרשמות לפחות מהדיונים עד כאן היא שבנושא הזה של התמיכות לפחות לא מופעלת הסמכות כדבעי לגבי הפיקוח על פעולתן של הרשויות המקומיות. בהחלט היה מעניין לדעת מה עמדת ממונה על מחוז יו"ש בנושא של תמיכה בנושא של גאולת קרקעות. זה בהחלט נכון, זו שאלה מעניינת לשמוע את עמדתו ועד כה לא נשמעה עמדתו. אני חושב שבעקבות דו"ח מבקר המדינה והמחלוקת שנפלה בעניין הזה בין הגורמים השונים, מצופה שתיקבע עמדה ברורה בעניין הזה של משרד הפנים או של הממונה על מחוז יו"ש באמצעות המינהל האזרחי.

בנושאים האחרים אני חושב שיש בהחלט כר נרחב לפעולה הן של הרשויות עצמן והן של גורמי הפיקוח עליהן שראוי שיילקחו בחשבון הממצאים החמורים שמגלה מבקר המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה. מירה רזין מנהלת החטיבה לביקורת על השלטון המקומי בבקשה.
מירה רזין
אני מודה על הדיון. אני חושבת שהדיונים והדיווחים על תיקון ליקויים זה אחד מהאמצעים שלנו לראות שהדברים נעשים. לגבי משרד הפנים חברי הכנסת קראו לו כרגולטור ואני חייבת להגיד שזה ויכוח עתיק יומין בין המשרד שלנו ש- - - משרד הפנים קבע כרגולטור והן משרד הפנים שלא פעם טוען בפנינו שהוא לא הרגולטור והתוצאה של זה, אולי חלק מהדו"חות שאנחנו רואים שבעצם הוא לא יודע. נושא ספציפי של הנוהל, משרד הפנים לא מאשר דברים, אין חוות דעת שלו.
היו"ר שלי יחימוביץ
משרד הפנים אומר לכם מפורשות שהוא לא רואה בעצמו רגולטור?
מירה רזין
בדיונים פנימיים שהיו לנו היועץ המשפטי של משרד הפנים וגם, אני חייבת להגיד שבישיבה שהייתה לנו מנהלי האגפים של החטיבה עם מנכ"ל משרד הפנים בפירוש נאמר לנו, אנחנו יודעים ולנו היו דו"חות על זה ואני רק אומרת שזה מסביר חלק מההתנהלות. רציתי לציין שמשרד הפנים לא מאשר את התבחינים בניגוד למה שנאמר כאן ואני חושבת שניצלו פה את הבמה גם להגיד דברים שהם בעיני מאוד לא ראויים לגבי סמכויות של מבקר המדינה וחבל שזה נאמר.
היו"ר שלי יחימוביץ
העובדה שאני מקפידה לנהל את הישיבות כאן באופן נינוח ובלי לצלוב פקידי ממשלה, העובדה שזה התנהל כאן יחסית על מי מנוחות, לא מעיבה כהוא זה על חומרת הדברים שנשמעו כאן, ונשמעו כאן דברים קשים וחמורים וזה נשמע כמו ארץ הפקר, תחום התמיכות, כפי שהועלה כאן בארבע רשויות שדנו בהן כיוון שהן היו בדו"ח המבקר, וזה נוגע להרבה מאוד היבטים. עצם הפרשנות המרחיבה כמו במטה בנימין על מה המשמעות של יעדים מסוימים, איזה יעדים הם יכולים להציל באמצעות כספים על עמותות שהן מבצעות דברים שלרשות אין סמכות לבצע, עד כמה רחב המנעד של מה מותר, של איזה כספים ולאיזה מטרות מותר לרשות להעביר. שמענו כאן על העברת כספים למקורבים, עמותות שיש בהן מקורבים, קרובי משפחה, בכירים ברשות, באופן שבאמת מעלה חשד לא חשש, לניגוד עניינים וניגוד העניינים זועק כאן למרחקים, אזלת היד של משרד הפנים והיעדר המעשה שלו היא במנעד שבין מביכה עד שערורייתית ואנחנו נקיים דיון נוסף ואני אקיים את הדיון הנוסף הזה בדיוק על אותן הרשויות. אנחנו לא נעבור לפרק אחר בדו"ח המבקר עד שנמצה את העניין הזה. אני מבקשת מכל נציגי ראשי הרשויות שבפעם הבאה או שהם יודיעו שהם באים מרצונם או שאנחנו פשוט נביא אותם בכוח. אבי רואה, למרות שיש לי מחלוקת קשה איתך, כל הכבוד לך שהגעת למרות ראשי הרשויות האחרים.

אנחנו לפני פניה של הוועדה ליועץ המשפטי כיוון שיש כאן חשד לפלילים, לפחות בחלק מהדברים. לפני פניה של הוועדה ליועץ המשפטי מתוקף סמכותה. אנחנו פונים למבקר, מבקשים ממנו ואני לא אגיד מחר כי אני יודעת שאתם בתקופת שימועים עכשיו עד ה-15 לחודש לקראת הדו"ח השנתי ולכן אני מבקשת בתוך שלושה שבועות להעביר לנו התייחסות ספציפית לשאלה האם מתכוון המבקר לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בעניין הספציפי של התמיכות ולא כמשהו כללי שעובר עם הדו"ח. כאמור אנחנו - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
פניה של הוועדה ליועץ, אנחנו נצביע? שלי.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אנחנו לא מצביעים עכשיו על שום דבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אומר, את אומרת שהוועדה תפנה ליועץ. זו החלטה שצריך להצביע עליה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תקבל עדכון שוטף כחבר ועדה. אני רוצה להגיד, הרבה פעמים אנחנו מקיימים דיונים שנראים על פניו בהתחלה מאוד קשים, מגיע נציג המשרד או הגוף ואומר 1, 2, 3, 4, 5, תוקן ואנחנו מברכים על זה. אנחנו לא מבקשים את ראשו של מישהו ואנחנו שמחים לשמוע כשליקויים שמוצא המבקר מתוקנים, לכן אני מאוד אשמח אם בדיון הבא נשמע על תיקון ליקויים נרחב ושיטתי ובאשר להמשך הדברים, עבודה מול היועץ המשפטי לממשלה, נחכה לתשובה מהמבקר. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:02.

קוד המקור של הנתונים