ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/01/2018

הצעה לסדר-היום בנושא: "מחויבותה של ממשלת ישראל להוביל להקמת אולם התכנסות במרכז ההנצחה בטרבלינקה"

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-15OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 915

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ג בטבת התשע"ח (10 בינואר 2018), שעה 10:53
סדר היום
הצעה לסדר-היום בנושא: "מחויבותה של ממשלת ישראל להוביל להקמת אולם התכנסות במרכז ההנצחה בטרבלינקה"
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
דב חנין
מוזמנים
נועה בלכר אורנשטיין - ראש תחום קשרים בינלאומיים, המשרד לשוויון חברתי

אריאלה מלכה - מנהלת העמותה הפרלמנטרית הישראלית לפעילות לזכר השואה וסיוע לניצוליה, הכנסת

רפי חוטר - מוזמן/ת

שאול גטניו - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
הצעה לסדר-היום בנושא
"מחויבותה של ממשלת ישראל להוביל להקמת אולם התכנסות במרכז ההנצחה בטרבלינקה"
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעה לסדר-היום בנושא: "מחויבותה של ממשלת ישראל להוביל להקמת אולם התכנסות במרכז ההנצחה בטרבלינקה".
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו בדיון מעקב. הבקשה שלי הייתה שמשרד ראש הממשלה יבוא ויתייחס. לפחות משיחה שאני קיימתי עם מי שאחראי על זה במזכירות הממשלה, הוא אמר לי שיש התקדמות. הוא אמר לי שהוא צריך עוד לבדוק ומאז נעלמו עקבותיו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כולל מהישיבה הזאת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבין שגם לוועדה נעלמו עקבותיו. אני אומר לך אדוני שצריך מישהו להגיע לכאן לתת שני משפטים. לא צריך מעבר לזה. זאת לא ישיבה ארוכה. צריך להבין, ותכף אולי נשמע מהחברים שחלקם יודעים יותר ממי, כי גם נעשים שם צעדים חד צדדיים על ידי הפולנים. יש איזשהו ניסיון שהאתר הזה לא ייראה כל כך נורא כפי שהוא היה ואת הדברים הנוראיים שהיו שם, חלקם לא ייראו כל כך נוראיים כפי שהם היו שם.
היו"ר משה גפני
מה הוא אמר שהתקדם?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא אמר שהיו להם שיחות עם הפולנים. יש רק מחלוקת מאיפה יביאו את הכסף. אני לא יודע אם זה נכון. אני רוצה לשמוע את זה פורמלית. יש לנו אחריות לדורות הבאים.
היו"ר משה גפני
דיברתי עכשיו עם רונן. יש לו סיבה משפחתית בגינה הוא לא הגיע לדיון. אני רוצה שתשבו היום כדי שנראה איך אנחנו מתקדמים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
משפט אחד אדוני. אני מצטרף לדבריו של חבר הכנסת פורר. אני מאוד מודאג מהניסיונות לשנות את האופי של האתר. אנחנו חייבים להבין שממד הזמן כאן הוא מאוד חשוב.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
סליחה שאני קוטע אותך. אחת הדרישות שלנו היא כן לשנות את האופי של האתר, להקים שם מרכז כינוס שבו אפשר יהיה לקבל מידע על מה היה שם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בהחלט.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה היה חלק מהדרישות. זה היה חלק מהעניין.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בסוג של מרוץ נגד הזמן. לממשלת פולין, כחלק ממהלך הרבה יותר גדול, יש תפיסות משלה שיש לנו ויכוח אתה לגבי מה קרה בכלל במלחמת העולם השנייה ומה היה מקומם של הפולנים בתוך הסיפור הזה, והם עושים את העשייה מהכיוון שלהם. יהיה הרבה יותר מסובך לבוא ולהגיד שעכשיו אנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים באתר של מחנה ההשמדה טרבלינקה בזמן שהם כבר ייצרו את הפתרונות שלהם ואת הכיוון שלהם. לכן ממד הזמן כאן הוא מאוד חשוב.

אני מתנצל שאני עולה לשאילתה דחופה.
היו"ר משה גפני
אני מסיים את הדיון. אני לא יכול להמשיך אחרי 11:00.
רפי חוטר
אני קשור לנושא בזמן האחרון יותר ויותר. אני קשור גם בעבודות משפחתיות על הנושא, עניין אישי, וגם כחבר העמותה הפרלמנטרית למען זיכרון השואה וכולי. אני הייתי באיזה מסע לפני עשרים שנים באזור ובאמת זה ממש איום ונורא מהבחינה הזו שאי אפשר היה לשבת באיזשהו מקום ולדבר ולהראות וכדומה. ידוע לכם מה יש שם. אין שום דבר שאפשר "להתגאות" בו.

מוצאי במשפחה של אימא שהגיעה ממקדוניה עוד לפני מלחמת העולם השנייה ושלוש דודות שלי שלא הכרתי נשלחו לטרבלינקה כמו יהדות מקדוניה כולה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על האתר שם.
רפי חוטר
כואב הלב שאתה לא יכול להצביע, לדבר, להשריש את השואה כפי שהייתה במקום הנורא הזה שמהרבה בחינות הוא יחיד במינו.
היו"ר משה גפני
היה מדובר שיהיה שיתוף פעולה. בישיבה הקודמת שהעלה חבר הכנסת עודד פורר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש שיתוף פעולה עם הפולנים.
רפי חוטר
השאלה מה קורה. עד עכשיו היו שתי ישיבות. קראתי את הפרוטוקול של הישיבה הראשונה וגם את ישיבת המעקב.
היו"ר משה גפני
לא מתקדם שיתוף הפעולה אתם?
רפי חוטר
השאלה מה התקדם בכיוון הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת המחלוקת מול הממשלה. אני חושב שהדבר הנכון הוא שהממשלה תקבל החלטה. תקבל החלטת ממשלה ותפעיל ביצוע על מי משרי הממשלה לקדם את העניין הזה מול הפולנים. אנחנו הרי לא זרוע ביצועית. אנחנו בסך הכול יכולים בפיקוח שלנו כל פעם לנסות לגרור אותם ולדחוף אותם לעשות את זה. זאת לפחות הדרישה שאני העליתי.
היו"ר משה גפני
אני אסכם כדלהלן. אנחנו צריכים לסיים את הישיבה. אני מבקש שתשב עם עורך דין רונן פרי.
שאול גטניו
אני היחידה מבני המשפחה ששרדתי. אף אחד לא נשאר בחיים. אני ממקדוניה. חשוב מאוד שיצוין שם על יהדות מקדוניה ויוון. מי שעשה את זה, אלה לא הגרמנים אלא הבולגרים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא נדע לומר בדיון הזה איך אנחנו מציינים שם ומה אנחנו שמים.
היו"ר משה גפני
אנחנו כמובן נתייחס לזה בחיוב אבל קודם נגיע לשם.
שאול גטניו
יש משהו שאולי חשוב לי מאוד להגיד והוא לא ישירות לנושא. עיריית ירושלים הקימה בדרך חברון פינת אלבק, הקימה אנדרטה: מודים לעם הבולגרי על הצלת עשרות אלפי יהודים מבולגריה. אבל מקדוניה הייתה בשליטה של הבולגרים באותו זמן וגם יוון. הם שלחו למוות ואיש לא שרד לא רק מהמשפחה שלי אלא כמו שאמרתי בפעם הקודמת - - -
היו"ר משה גפני
פנית לעירייה?
שאול גטניו
זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. נתתי מכתב לגברת שרה נתניהו ביד, לגילה גמליאל ביד, לנשיא המדינה שני מכתבים ביד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קיבלת תשובה?
שאול גטניו
אין תשובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מתי שלחת את זה?
שאול גטניו
תן לי לדבר בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לעזור לך.
שאול גטניו
עיריית ירושלים התחילה לשחק אתי במכתבים. עד שביום ירושלים נתתי מכתב לראש העיר שנתן לי תשובה. בתשובה אין שום אזכור למקדוניה. שום דבר. אני רוצה שתהיה ועדת האזכור לרצח יהודי מקדוניה.
היו"ר משה גפני
מר גטניו, אנחנו לא עיריית ירושלים אבל אנחנו רוצים לעזור לך. אם תעביר לי את המכתבים, אני אפנה לראש עיריית ירושלים ואני אציין בפניו את המכתב שאתה נתת לו. אני לא יודע אם אני יכול או לא, אבל אני יכול לבקש ממנו. על פניו הטענה שלך צודקת והיא ברת תיקון. אפשר לתקן את זה.

לגבי מה שאתם מעלים, לגבי מקדוניה ויוון. נגיע לגשר, נעבור אותו. אני לא חושב שזאת תהיה הבעיה. רק שנגיע לגשר.

אני רוצה לבקש שתשב עם רונן פרץ היום ותגיד לי מה הסיכום אתו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שלח גם לי. זה חשוב לי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אוציא סיכום בכתב שאפשר יהיה להפיץ לחברי הוועדה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שלח את הסיכומים כי הם חשובים גם לי.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:02.

קוד המקור של הנתונים