ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/01/2018

תקנות ניירות ערך (רישום למסחר בבורסה של מניות תאגיד הנסחרות בבורסה זרה), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-16OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 911

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"א בטבת התשע"ח (08 בינואר 2018), שעה 13:00
סדר-היום
תקנות ניירות ערך (רישום למסחר בבורסה של מניות תאגיד הנסחרות בבורסה זרה), התשע"ח–2017
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

אורן אסף חזן

בצלאל סמוטריץ
חברי הכנסת
דוד אמסלם

יואב בן צור

לאה פדידה
מוזמנים
חמוטל דרקסלר - עו"ד, משרד האוצר

שרה קנדלר - מנהלת יחידת חקיקה ומשנה ליועמ"ש, רשות לניירות ערך

איציק שורקי - מנהל מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות מסחר, רשות לניירות ערך
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

תקנות ניירות ערך (רישום למסחר בבורסה של מניות תאגיד הנסחרות בבורסה זרה), התשע"ח–2017
היו"ר משה גפני
רבותי, אני פותח את הישיבה בנושא: תקנות ניירות ערך (רישום למסחר בבורסה של מניות תאגיד הנסחרות בבורסה זרה), התשע"ח–2017. בבקשה.
שרה קנדלר
אנחנו מדברים על תקנות ניירות ערך (רישום למסחר בבורסה של מניות תאגיד הנסחרות בבורסה זרה), התשע"ח–2017. תקנות שבהמשך לחקיקה הראשית העברנו פה במהלך 2017, תיקון מס' 62 לחוק ניירות ערך שעניינו רישום צולב של מניות בבורסה בישראל.

אם אתם זוכרים, מהלך התיקון הזה נעשה ביחד עם חוק שינוי מבנה הבורסה, ומטרתו הייתה לשפר את הנזילות בבורסה ואת גיוון הנכסים שנסחרים בבורסה, ויחד עם זה להדגיש לציבור בישראל את המניות הזרות בעלויות יותר נמוכות ובנוחות יותר גבוהה בשעות המסחר ובמטבע המסחר.

המנגנון שנקבע בחוק הוא מנגנון של רישום צולב, מה שנקרא cost listing, שמתיר רישיון למסחר של חברות זרות הנסחרות בבורסות הזרות גם בבורסה שלנו. וזאת, מבלי שהם יידרשו להסכים או להיות מעורבים ובלי שחלות הוראות הגילוי לפי חוק ניירות ערך ופיקוח הרשות. מנגנונים כאלה יש כבר בפרנקפורט וגם בשוויץ.

החקיקה הראשית קבעה את התנאים העיקריים לרישום הזה, כאשר מטרת התנאים: אחד כפי שאמרנו להגדיל את הנזילות בבורסה, אך מצד שני אנחנו לא רוצים לפגוע בשוק ההון המקומי ובציבור המשקיעים בישראל, לכן קבענו מגבלות שונות על הרישום הזה. בראש ובראשונה הגבלנו את ההשקעה לחברות הכי גדולות, ובבורסות שמציבות דרישות גבוהות כתנאי סף לרישיון המסחר, ושמשמעת השוק בהן היא הגבוהה ביותר. ולכן ניתן לצפות שגם איכות הגילוי תהיה גבוהה ביותר. הכול כדי להגן על ציבור המשקיעים בישראל.

התקנות שאנחנו מביאים כאן היום באות להשלים את המנגנון שקבענו בחקיקה הראשית. קודם כול, אנחנו קובעים תנאים נוספים שמטרתם ביסוס התנאי שמדובר במניות מבוססות במקומות בהן יש פיקוח שוק ומשמעת שוק כהגנה על ציבור המשקיעים בישראל.

ובנוסף, אנחנו קובעים את הכללים למחיקה מהרישום, באילו מקרים המניות יימחקו מהמסחר. וכמובן, נושא האגרות שאנחנו תמיד מסדירים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. שאלות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה לשאול.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני אשאל שוב את אותה שאלה כמו בצו הקודם. מה המשמעות אם אנחנו מצביעים נגד?
שרה קנדלר
נגד?
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה המשמעות אם זה לא עובר?
שרה קנדלר
שההסדר לא נכנס לתוקף.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אז מה המשמעות של ההסדר אם הוא לא נכנס לתוקף?
שרה קנדלר
הציבור בישראל יוכל לרכוש מניות זרות בצורה יותר קלה, יותר זולה בבורסה בישראל. אם לא תאשרו – יש חקיקה ראשית שמחכה לתקנות שר האוצר, ולא יהיו תקנות – אי-אפשר יהיה לעשות את המנגנון.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא הבנתי. עוד פעם. אם אנחנו לא נאשר הציבור יוכל לקנות?
שרה קנדלר
אז אי-אפשר יהיה להפעיל את המנגנון. לא, אי-אפשר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוא לא יוכל לקנות?
שרה קנדלר
לא יוכל. המנגנון הזה לא יפעל.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה אכפת לי שהציבור לא יוכל לקנות מניות זרות?
שרה קנדלר
אנחנו רוצים שיהיה יותר מסחר, יותר נזילות בבורסה, וגם תהיה נגישות למניות זרות.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אז שישקיע בחברות בארץ.
איציק שורקי
הרעיון, אפשר לקרוא לזה רפורמה אפילו, זה בעצם לאפשר נגישות למשקיע ישראלי שרוצה לקנות מניות זרות.
שרה קנדלר
כמו גוגל, IBM, מניות גדולות.
איציק שורקי
בעצם לקנות אותן תוך הקטנת עלויות משמעותית, מאחר שהוא לא יצטרך להמיר שקלים למט"ח בבנקים, לא יצטרך לפתוח חשבון ניירות ערך זרים, לשלם עמלות מסחר בבורסה בישראל בשקלים בלי שיהיו מתווכים נוספים בדרך לבורסה הזרה. זה בעצם מאפשר למשקיעים בישראל לבצע עסקאות בעלות הרבה יותר זולה ממה שמבצעים כעת.
דוד אמסלם (הליכוד)
שלוש דקות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא לא פותר את הבעיה, שיפתור אותה. תביאו את זה היום. אם האוצר רוצה הוא מביא היום.
אורן אסף חזן (הליכוד)
תן לבן אדם ללמוד שנייה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שנה מגיעה פנייה, הוא תוקע אותה, איפה אתם? למה אתם לא עושים את המעורבות שלכם עליו?
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה מעצבן אותי כי אתה לא מכבד אותי. ביקשתי ממך משהו, נכון? בקיצור, אני חוזר עוד פעם, אני רוצה עוד פעם להבין, אם זה לא עובר המשמעות היא כלכלית למי שרוצה לרכוש מניות זרות? זאת המשמעות?
שרה קנדלר
עדיין הם יכולים לרכוש דרך חבר בורסה ולהמיר מט"ח וכו'.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל אז הוא משלם?
שרה קנדלר
זה מנגנון יותר פשוט.
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה מצמצם להם עלויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש כאן המון המון בעיות בתקנות האלה. אני רוצה לשאול שאלה.
היו"ר משה גפני
רבותי, רגע, בצלאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שאלה.
היו"ר משה גפני
רגע, לפני זה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
קודם כול אתה.
היו"ר משה גפני
לא צריך את כל הסקטוריאליות להכניס לתוך הדיון על זה.

אני נועל את הישיבה. אנחנו נמשיך את הישיבה ואת הסעיף הזה וגם את הרוויזיות ברגע שנקבע. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:06.

קוד המקור של הנתונים