ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/02/2018

אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים