ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/01/2018

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-09OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 537

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ד בטבת התשע"ח (01 בינואר 2018), שעה 13:50
סדר היום
הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017 (מ/1175) – בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת שהגישו סיעות: המחנה הציוני, מרצ, ישראל ביתנו, יש עתיד והרשימה המשותפת
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יעל גרמן

אכרם חסון

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
זאב בנימין בגין

יוליה מלינובסקי

מיכאל מלכיאלי

נורית קורן
מוזמנים
נתן בביוף - עו"ד, סגן היועמ"ש, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

שחר פרלמוטר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

שרון רוברטס - עוזרת ראשית, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017, מ/1175 – בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת שהגישו סיעות: המחנה הציוני, מרצ, ישראל ביתנו, יש עתיד והרשימה המשותפת
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017, מ/1175 – בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת שהגישו סיעות: המחנה הציוני, מרצ, ישראל ביתנו, יש עתיד והרשימה המשותפת.

מישהו רוצה לנמק? חברת הכנסת מלינובסקי, דקה וחצי לרשותך, בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אדוני, אני חוזרת ומבקשת ממך, לאור פניות רבות וחשובות ולאור הנסיבות, לא להעביר את הצעת החוק הזאת כרגע בהצבעה ולקיים עוד דיון עם הגורמים הרלוונטיים, עם ראשי רשויות מקומיות, עם יושב-ראש מרכז השלטון המקומי, עם הציבור הרחב ולשמוע גם בעלי עסקים. בעיני כל ההליך הזה היה לא ראוי. זה לא תקנות, זה לא משהו שולי. זה משהו שעלול להשפיע על חיי כל אזרחי מדינת ישראל. לדעתי זה דורש דיון מעמיק יותר. בגלל זה אני מבקשת כרגע לא להעלות את הצעת החוק להצבעה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
החוק הזה יפלג את העם. אתה לא לוקח בחשבון שהרוב יהיה כפוף לגחמה של המיעוט. אמנם זה גחמה קדושה, קדושת השבת, אבל בכל אופן זו מדינה פלורליסטית. אני חושב שבעניין הזה יש בעיה רצינית. הצעת החוק גם פוגעת באיזונים הדקיקים מאוד ורגישים בתוך החברה הישראלית, מפרה את הסטטוס קוו. אבל בעיקר, אני חוזר להצעה שהצעתי בפניך, אדוני היושב-ראש, אהיה מוכן לתמוך בהצעת החוק אם ההחרגה תכלול לא רק את אילת אלא גם את הערים המעורבות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הרגע אילת לא נכללת.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
בשל חרדתי למרקם של החיים המשותפים. כמעט רק בשבתות ערבים ויהודים נפגשים באופן נורמלי. בשאר ימות השבוע ערבים ויהודים כמעט לא נפגשים. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להביא את זה להצבעה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, עלתה כאן הסוגיה של אילת. זה מתחיל להתפרץ ולהתפוצץ לכם בפנים. גם לי כואב על אילת ממש, אתם יודעים עד כמה החוק הספציפי הזה ישנה את אופי העיר הזאת, במיוחד העיר הזאת. אבל אי אפשר לעשות איפה ואיפה, וזה בדיוק מה שהחוק הזה עושה. אז באמת אני קוראת לך, אדוני היושב-ראש. אתם מבינים שיש פה בעיה, אתם מבינים שאילת זה בעיה, שחנויות מסוימות נוספות זה בעיה. אז רק בגלל שיש להם לובי חזק רציתם לתת לחנויות הנוחות את האפשרות להיפתח? בואו נגיד את האמת, כל החוק הזה הוא בעיה. הוא יציב לא רק את אילת אלא הרבה מאוד ערים בישראל בבעיה. כדאי שתתפכחו קודם ותביאו אותו לביטול, ויפה שעה אחת קודם. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אני מביא את ההצעה לרביזיה להצבעה. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

הבקשה לפתוח מחדש את הדיון על הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017 לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה לא נתקבלה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:55.

קוד המקור של הנתונים