ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 09/07/2002

פניות של דיירי רחוב הפרחים - ישיבת המשך מה- 2 בדצמבר 2001, מה- 26 בדצמבר 2001, מה- 13 בפברואר 2002 ומה- 30 באפריל 2002.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/פניות ציבור/5502

הכנסת החמש עשרה
מושב רביעי

5
הוועדה לפניות הציבור
09/07/2002

פרוטוקולים/פניות ציבור/5502
ירושלים, ז' באב, תשס"ב
16 ביולי, 2002פרוטוקול
מישיבת ועדת פניות הציבור
מיום ג', כ"ט בתמוז התשס"ב, 09/07/02 בשעה 11:00
על סדר היום
פניות של דיירי רחוב הפרחים - ישיבת המשך מה- 2 בדצמבר 2001, מה- 26 בדצמבר 2001, מה- 13 בפברואר 2002 ומה- 30 באפריל 2002.
נכחו
חברי הוועדה: סופה לנדבר - היו"ר
מוזמנים
ישראל שוורץ - סמנכ"ל בכיר לאכלוס, משרד השיכון
אורה חריש - סגנית מנהלת אגף נכסים ודיור, משרד
השיכון
פיני מור - עוזר מנכ"ל, משרד הקליטה
צבי צילקר - ראש עירית אשדוד
אילנה כהן - מנהלת המחלקה לפניות הציבור, משרד
העבודה והרווחה
איתי מירז' - איגוד ערים אשדוד, משרד איכות
הסביבה
אורי זניר - המשנה למנכ"ל בחברת עמיגור
בן ציון דיגורקר - דייר
יצחק לוי - דייר
אנה טריפמנקו - דייר
אלכסנדר זר - דייר
מנהלת הוועדה
שלומית קואולמן
נרשם על ידי
מילת - הקלטות ותמלול


פניות של דיירי רחוב הפרחים - ישיבת המשך מה- 2.12.01,
מה- 26.12.01, מה- 13.02.02 ומה- 30 באפריל 2002
סופה לנדבר - היו"ר
אני פותחת את ישיבת הוועדה. אנחנו עוסקים בנושא הבניינים בשדרות הפרחים. אני חשבתי שסיכמנו משהו ואנחנו יכולים להתקדם. בינתיים אני רוצה תשובות ברורות על כל הדברים שאנחנו סיכמנו על פינוי דיירים, על תאריכים, על כל העניינים האחרים שדיברנו עליהם בדיון הקודם. אנחנו כבר כמעט שנה מתעסקים על שלושה בניינים. אנחנו דיברנו על כך שמשרד השיכון היה צריך לאשר שלושה מיליון לשיפוצים כלליים. כמו כן דיברנו על זה שבעמיגור יקום צוות, שחלק מהשיפוצים צריכים להיות עכשיו, עד סוף 2002 בעלות של מיליון וחצי השנה ובשנה הבאה, 2003, עוד מיליון וחצי. עמיגור התחייב לקחת לשכירות 14 דירות והתחייב על תשלומים חודשיים עבור הדירות האלו. דובר גם על הארנונה. אני רוצה לדעת איפה כל הדברים הללו עומדים כרגע.
צבי צילקר
העירייה, ואני בעיקר, נמצאים במצב קשה מאוד. אנחנו חתמנו על צו ב- 6.03, מאז עברו יותר מארבעה חודשים. הצו הזה לא ניתן סתם, עם הרבה מאוד כבוד למשרד השיכון, שאני מכיר את האנשים והם אנשים טובים מאוד, וגם לעמיגור שאני גם דירקטור שם, אבל מבנה בסיכון ואיכות הסביבה יש להם משקל. אנחנו יודעים על פי חוקי מדינת ישראל כאשר הוצאתי צו יש לי בעיה, אני לא יכול לפנות למשרד השיכון, אני צריך לפנות ליועץ המשפטי לממשלה משום שמבחינתי משרד השיכון הוא בעל הנכס. היום דיברתי גם עם מנכ"ל עמיגור, גם עם מהנדס העיר, נכון להיום אחרי למעלה מארבע חודשים לא נעשה שום דבר מבחינתי. מה אפשר לעשות? אני לא רוצה להיכנס לפרטי הויכוח כי מדובר פה במבנה בסיכון. אבל אפשר במקום לקחת 14 דירות לקחת 3 דירות בינתיים, במקום 400$ לחודש יעלה 500$, יפסידו 300$ 3-4 חודשים אבל בינתיים יתחילו לטפל ב- 3-4 דירות. זה לא מבנה שהורסים את הכל, בונים את הכל, ואז או הכל או לא כלום. לפי עניות דעתי פה אפשר היה להתחיל בחלק מהדירות.

אני אומר לידידי מר ישראל שוורץ, שאני מכיר ומוקיר כאחד האנשים הרציניים המקצועיים והטובים במדינת ישראל, עובד ציבור לדוגמה, אם בראשון לאוגוסט לא מתחילים לעבוד אני פונה ליועץ המשפטי לממשלה כדי להעמיד אתכם לדין. אני לא מוכן שמחר מישהו יבוא ויגיד לי עברו 4 חודשים תגיד לי מה עשית. אני עומד מול מדינה. אם אני תוקף את משרד השיכון אפשר יהיה לעשות לי קשיים בהרבה נושאים ואני לא רוצה את זה. אני רוצה שיתחילו בשבוע הבא לעבוד בשתי דירות ולא להשאיר אותי עם צו מול מדינה כאשר יודעים שהמדינה יותר חזקה ממני. אני לא יכול להסביר לאנשים שלי למה לא פניתי עד היום ליועץ המשפטי לממשלה. אני מסביר להם שמדובר פה במדינה, עד שאני אקבל תשובה ממנו יעבור עוד 6 חודשים. לכן אני מאוד מבקש, בכל לשון של בקשה וכדי לשמור על כבודם של כל האנשים שאני מאוד מעריך: תתחילו בשבוע הבא לשפץ שתי דירות. אני בטוח שעשיתם את כל ההכנות הנפלאות, במבחן המעשה אני עומד במצב גרוע מאוד, אין לי תשובות לדיירים. אני רוצה לומר לכם שיש מי שבוחש פוליטית בנושא הזה. גם לנסות לעזור לדיירים וגם מישהו שיכה אותי מאחורי הגב - אני לא מוכן. אבל הבעיה הפוליטית באמת לא מעניינת אותי, היום יש דיירים בסיכון וצריך לטפל בזה. ראה מקרה הקישון שאנשים אחרי 15 שנה מתעוררים למה כן או לא עשו, והעניין רחב וגדול. אני מאוד מבקש להתחיל בשבוע הבא, ואם לא אז בראשון לאוגוסט אבל לא מעבר לזה.
סופה לנדבר - היו"ר
תודה רבה מר צילקר. אני מבינה את הסערה, גם אני מאוד כועסת, רק לי אין סמכות לפנות ליועץ המשפטי של הממשלה אבל יש לי דרכים אחרות. לפני שלושה חודשים החלטנו כאן משהו ואני רואה רק נייר. אני גם מבינה את המצב הקשה של הדיירים, אני מקבלת מאות טלפונים נזעמים. קודם כל אף אחד לא נפגש אתם, נכנסו לדירות, לא אמרו לאנשים שום דבר - הסתכלו ויצאו. אני דורשת לפני סוף השבוע לעשות אסיפה עם אותם דיירים שנמצאים בשלושת הבתים ולהסביר להם בפירוש את כל הנקודות. לא יכול להיות דבר כזה, מדובר בבני אדם! אתם מבינים שזה אנשים שנמצאים במצב סוציו-אקונומי מאוד קשה, משפחות חלשות ביותר ולא מספיק שחלק מהם עם נכות, מחלות, זקנה וגם הנטל הזה שהם לא יודעים ברור מה יקרה מחר-מחרתיים זה לא הוגן.
אורי זניר
השאלה לא זאת. העבודה תיעשה רק בצורה רצינית. אני מצטער, מדברים על פוליטיקה, אני לא פופוליסטי, אנחנו לא אנשים פוליטיים ולא נעשה עבודה פוליטית אלא עבודה יסודית.
עכשיו בואו נזכיר
מדובר בשלושה מבנים רכוש מדינה שנבנו, לדעת כולנו שלא על פי תקנים מקובלים עלינו, וזאת בלשון המעטה. דעתי האישית ודעתם של אחרים, כולל ראש העיר, שהפתרון היה צריך להיות יסודי ומקיף, אבל אנחנו מקבלים את דינה של ממשלת ישראל באמצעות משרד השיכון ועל כן הבתים יצאו לשיפוץ חיצוני ופנימי.

הבוקר קיבלנו מהמהנדסים את מכתב הסיכום שלמעשה מאפשר לנו להתחיל לעבוד. המכתב הזה מקובל עלינו ועל דעתנו ומאפשר לנו התחיל לעבוד ובלבד שיתקיימו כמה דברים. שיטת העבודה תהיה כזאת שנצטרך לפנות באותו זמן, וברציפות, 14 דירות לגובה באותה כניסה. פה מדובר בהוצאה של לוחות אזבסט לכל הגובה של הבניין ובצביעתם בחומר מבודד על מנת שהאנשים לא ייפגעו. זה הוא הנושא המרכזי. באותה הזדמנות הדיירים יקבלו שדרוג של הדירות בפנים, דבר שלא היו מקבלים אותו בתנאים אחרים, ואני חושב שזה פיצוי שמגיע להם בכל מקרה. זה כלול במחיר של ה- 3.5 מיליון שהעבודה הפיזית תעלה. אם למישהו יש ניסיון מלבד בכיתות חיילים סדירים שאפשר להעביר אותם ממחנה למחנה איך עושים את זה, שיבוא ללמד אותי, אני לא יודע. אבל אנחנו מגבשים את זה. להעביר 14 אנשים ללא התנגדות של אף אחד מהם, כי ברגע שאחד יישאר בדירה ולא ירצה לצאת זה כאילו 13 לא יצאו. זה תנאים הנדסיים שאין לי מה לעשות כנגדם. על כן אני אומר שזה פרויקט מאוד מורכב.

אנחנו הסכמנו עם משרד השיכון שהמשרד נותן לנו את האמצעים, והם די יקרים, מעבר לשיפוץ עצמו שזה 3.5 מיליון (בהנחה שהמחירים יישארו בתוקף עד סוף הפרויקט, וזה לא פרויקט שמסתיים בשנת 2003, שלא יהיה ספק) יצטרכו מיליון עד מיליון ורבע לדברים אחרים. מה זה דברים אחרים? קודם כל אנחנו צריכים לשכור מקבלן 14 דירות שחייבות להיות עם מעליות משום ש- 40% מהדיירים הם נכים ברמה זו או אחרת. אנשים יצטרכו לעבור לאותן 14 דירות בו-זמנית. אנחנו כמובן נדאג במסגרת התקציב שהוסכם עליו להובלות הלוך ושוב. יש לי גם רעיונות איך להעביר אבל זה גם תלוי בדיירים, אבל מתוך הנחה שזה מה שיהיה אנשים ישהו בדירה זמנית, שתהיה כמובן מחוברת לחשמל, מים וגז כתנאי שנעמיד בפני הקבלן. פסלתי על הסף את האפשרות של דירה פה, דירה שם, קומה ב', קומה ג' - זה לא רציני. או שעושים אתה דברים ברצינות או שלא.
סופה לנדבר - היו"ר
אבל יש לך כבר דירות?
אורי זניר
אני לא חושב שבמצב הנדל"ן היום בארץ תהיה בעיה, אני חושב שנמצא את זה.
סופה לנדבר - היו"ר
תוך כמה זמן?
אורי זניר
השיטה היא כך: העברת אנשים לתקופה של כ- 3 חודשים עד לגמר העבודה לכל גובה הבניינים בכל מה שנוגע לאזבסט, לחיזוק עמודים ולשיפוץ בדירה. זו עבודה לא קטנה וברגע שגומרים 14 דירות אנשים עוברים אליהם והקבוצה השניה מהכניסה השניה יעברו לאותן הדירות אחרי שנבצע בהן שיפוצים קלים של נזקים שנגרמו בינתיים. אנשים יעברו לדירותיהם המשופצות אבל ממול יעבדו. זה מטרד של עוד 3 חודשים. יש לי הצעה, רעיון איך אפשר יהיה לעשות את זה שלא יהיה מטרד.
סופה לנדבר - היו"ר
והאזבסט לא מסוכן?
אורי זניר
אני לא יודע מה מסוכן. מסוכן זה לא לעשות שום דבר.
ישראל שוורץ
אני רוצה להזכיר לך שאיגוד ערים קבע שהחומר הזה הוא חומר ... זה לא אזבסט, זה 10% אזבסט, 90% מלט. אני קראתי מה שכתוב, זה לא אזבסט.
סופה לנדבר - היו"ר
הם אמרו פשוט שהאזבסט פנימי אבל הוא לא התפרק.
ישראל שוורץ
אבל זה חומר עם 10% אזבסט ו- 90% מלט.
אורי זניר
אני מציע שלא ניכנס עכשיו לדיון הנדסי שאני קטונתי לנהל אותו. הפעולה תהיה איפה להעברה של 14 דיירים לאותן 14 דירות שאנחנו נשכור לתקופות של 3 חודשים במשך שנה וחצי. מי שחושב שזה עניין כל כך פשוט אני מציע לו להבין שזה לא כך. אילו היו לנו 80 דירות פנויות בשיכון הציבורי, בגודל מתאים ובקומות מתאימות עם מעליות הייתי אומר לרוקן את הכל ולעשות את כל העבודה בו-זמנית - אבל זה לא המצב. אין לנו מצב כזה באשדוד, ולא יהיה מצב כזה באשדוד, גם אם נשתק את כל האכלוסים האחרים. אין ברירה ללכת על זה, זה עולה הרבה כסף למדינה אבל המדינה מוכנה. לצורך העניין הוקם צוות מקומי שמרכזים את זה מצדנו.
סופה לנדבר - היו"ר
מי עומד בראש הצוות?
אורי זניר
בראש הצוות הזה עומדים שני אנשים: מר רפי נבון, מנהל האזור, והשני זה מר חביב שהוא איש נכסים ותיק וגם בכיר שלי. לצוות הזה שתפנו, לפי הסכמה מראש עם מר ישראל שוורץ, שתי עובדות של משרד השיכון ברמה המתאימה, והן באו כבר בישיבה הרשימה כאחראיות על אשדוד ושני נציגים של מינהל רווחה עירוני על פי מינוי של מר צילקר.

היה דיון נוקב ברמות שונות של התייחסות. הרמה הצפויה של מעורבות של מינהל הרווחה העירוני לא סיפקה אותי באותה פגישה וקבענו שאנחנו נקיים פגישה נוספת עם המהנדס הראשי שלנו על מנת שיסביר להם ישירות וישכנע אותם זה רק עניין טכני של קביעת פגישה. ברגע שהצוות יהיה מרושת כולו, זה תנאי הכרחי, אני אשמח לפגוש את ועד הדיירים. אני רואה שיש פה נציגים של הדיירים, אני רק לא יודע אם הם נציגים מוסמכים. מישהו צריך לאשר לי שהם נציגים מוסמכים או שיש נציגים מוסמכים אחרים אבל אני חושב שחייב להיות ועד עם לפחות 6 אנשים רציניים, אחד כל קבוצה של 14, כי אנחנו מדברים על 84 משפחות. אם לא תהיה נציגות כזאת לא נוכל להמשיך מכיוון שאנחנו לא מוכנים לריב עם דיירים.
סופה לנדבר - היו"ר
הם ירצו לקחת את זה על עצמם. אם הם לא ירצו אתם תצטרכו לקחת את זה על עצמכם.
אורי זניר
אני אשמח אם גוף אחר יקח על עצמו את העניין הזה משום שאני עוסק עשרות שנים בנושאים של אכלוס בכל מיני רמות, בכל מיני סוגים של אוכלוסייה, ודבר כזה עוד לא ראיתי שעושים. אני מקווה שאני צודק, אני לא בטוח איך לעשות את זה, אבל זה מחייב שיתוף פעולה מלא של הדיירים בכל הרמות עם נציגות מוסמכת, כולל לחץ. זאת אומרת אם דייר אחד בכניסה של 14 דירות אומר שהוא לא זז, אני לא יכול להתמודד עם זה. אני לא הולך עם דייר כזה לבית משפט כי זה יקח שנה-שנתיים. פה תצטרך העירייה לקבל החלטה שהיא הולכת על פעולה מינהלית-חוקית, שמותר לה לעשות אותה (ובדקתי את זה עם שופט) על מנת למנוע שדייר אחד יחזיק את כל המערכת הזאת. מצב כזה עלול להיות גם, וזה לא פחות מסובך, אם דייר לא ירצה לחזור לדירה שלו. פה גם כן נצטרך לנקוט באמצעים, יש אופציה ברשות שמאפשרת פינוי פיזי בשביל להחזיר אותו לדירתו.

הדיירים ימשיכו להיות דיירי עמיגור בדירותיהם המקוריות. שכר הדירה שלהם, הארנונה שלהם, הכל יהיה בדירות המקוריות. המדינה תישא בארנונה בדירות של הקבלן אם כי ביקשתי, ואני חוזר ומבקש, מהעירייה לקבל החלטה בשביל להקל על האנשים שהדירות האלה ייחשבו דירות זמניות ולא תחויבנה בארנונה. אבל אם תהיה ארנונה המדינה תשלם אותה.
צבי צילקר
עבור דירות הרוסות אתה בוודאי לא משלם ארנונה. למעשה אין פה תוספת תקציב.
סופה לנדבר - היו"ר
אבל הוא אומר שמשפחות מוכרחות לשלם עבור ארנונה בבתים.
צבי צילקר
הרי הדייר לא יגור ברחוב, הוא יגור בדירה. בדירה ההרוסה הוא לא משלם ארנונה אבל בדירה החדשה כן.
אורי זניר
בדירה שהוא מפנה בו-זמנית הוא לא ישלם ארנונה.
צבי צילקר
הוא כן ישלם ארנונה.
שלומית קואולמן
זו לא החלטה שהתקבלה. ההחלטה שהתקבלה שממשיכים לשלם גם שכר דירה וגם ארנונה של הדירה.
צבי צילקר
הוא מקבל דירה משופצת, הוא מקבל דירה טובה יותר.
סופה לנדבר - היו"ר
עבור הדירה שהוא משכיר הוא צריך לשלם? המדינה תשלם גם עבור הדירה הזאת? למה הוא צריך לשלם בזמן שהדירה בשכירות?
אורי זניר
ברגע שאנחנו בצוות הביצועי-מקומי נהיה מרושתים גם עם העירייה ויש שיתוף פעולה בתחום הקהילה הועלתה דרישה שצריך להיקבע פה כנראה פרויקטור שילווה את זה. . אני לא יודע מי מעסיק אותו ומי משלם בעדו אבל יחסית לכל עלות הפרויקט זה לא הדבר הקרדינלי. חברת עמיגור עושה את העבודה הזאת, לא דורשת דבר. העבודה שתיעשה על ידי העובדים שלה תהיה "לשם שמים", למעט הדברים המקובלים, וזה לא נוגע לשכר דירה בכלל.

אנחנו גוף מדינה וגם בימים כתיקונם מפסידים הרבה מאוד כסף, כידוע. 60% משכר הדירה בדירות האלה הולך למדינה ולא לעמיגור.
סופה לנדבר - היו"ר
מתי אתם מתחילים?
אורי זניר
אנחנו עושים פגישה חוזרת של צוות הפרויקט בהשתתפות מהנדס החברה. אני מבקש מאוד מראש העיר, שאני יודע מה רמת האחריות והידענות שלו, שיפעל על מנת שנקבל את שיתוף הפעולה המירבי מהגורמים העירוניים. ברגע שנהיה מרושתים הדבר הזה זה אסיפת דיירים כללית.
סופה לנדבר - היו"ר
מתי? אתה יודע שיש לי הערכה כל כך גדולה אליך אבל אני פשוט רוצה תאריכים של האסיפה, אני רוצה תאריכים של התחלת העבודה. אני היום לא מבקשת אלא פשוט דורשת את התאריכים הללו. אתם עיכבתם את זה כבר יותר מדי.
אורי זניר
אני לא מסכים עם מה שאת אומרת, סליחה. אני לא מעכב אף אחד, אני פה בהסכמה לא בחובה.
סופה לנדבר - היו"ר
אף אחד מאתנו לא בחובה, אנחנו כולנו נציגי ומשרתי ציבור. אני רוצה להגיד לך שאני לא מקבלת את הדברים כפי שמגישים אותם, וזה לא משנה מי מגיש, אתה או המנכ"ל. אתה יודע את הכבוד שלי כלפיך ובגלל זה ביום שהיינו שם לא אמרתי כלום, אבל מה שראיתי בפלדות פשוט נורא. זה רכוש לא שלי, אלא של עמיגור, לא הייתי חייבת להגיע לשם אבל מכיוון שאני רוחשת לך כבוד הגעתי ואתה יודע ששמרתי באיפוק על דיבורי. אנחנו ניהלנו כאן ישיבות, ובגלל שאתה מאוד עסוק לא היית בישיבות האלה. אני גם מסכימה אתך מכיוון שאני חושבת שהמדינה הייתה צריכה להרוס את הבתים האלו, משרד השיכון בישיבה הראשונה אמר שצריך להרוס את הבתים האלה. לא אני, עמיגור, אנשים מהצוות שלך, עובדים של עמיגור אמרו כאן שהם תומכים ברעיון של משרד השיכון. זאת אומרת שזה לא היה רעיון שלי ואני כועסת. אני חושבת שהדברים לא כל כך פשוטים. אני גם מבינה שלעמוד מול אנשים זה לא פשוט. אל תקחו על עצמכם יותר מדי, אני פשוט ממליצה שכאשר אתם נכנסים לדירות האלה בהם יש דיירים שהם בסך הכל בני אדם, אני חושבת שצריכים להיות שם עובדים סוציאליים חזקים שמסוגלים לנהל את הסיפור. בסך הכל זה עבודה של בני אדם. אני מוכנה להיות באסיפה הכללית, להסביר לאנשים. אני חושבת שבסך הכל אחרי כל ההחלטות צריך לצאת לדרך וכמה שיותר מהר. אני מבקשת ממך תאריכים ברורים. אנחנו החלטנו לפני הפגרה לנקות את השולחן ואני מוכנה בזמן הפנוי שלי לעמוד לצדך אבל אני רוצה לדעת מתי זה יהיה, איך זה יהיה ומי המשפחות.
אורי זניר
לגבי התאריכים אנחנו חייבים לקחת בחשבון את העובדות כעובדות. אנחנו כמעט במחצית יולי. בחודש אוגוסט החברה אצלנו סגורה שבועיים רצופים. ספטמבר זה חודש שכולו חגים ולא ניתן להעביר אנשים מדירה לדירה בזמן החגים, מדובר בבני אדם ולא בחיילים סדירים. אני לא מאמין שהעבודה המעשית תתחיל לפני ה- 1 לאוקטובר. תוכנית הפעולה שלי היא כזאת: בשבוע הקרוב פגישה חוזרת, סופית, וכל מי שיבוא לסייע בפגישה הזאת מטעם העירייה, מטעם משרד השיכון - אשמח מאוד. אם אני אקבל הודעה מהעירייה ששני אנשים מתוך הבניינים הם הנציגים מנציגות הדיירים שיצטרפו לצוות ההיגוי ונקדם את הנושא. שבוע לאחר מכן, על פי הסיכום שיהיה באותה פגישה לקיים אסיפת דיירים של כל הדיירים הבוגרים, 100-150 איש באיזשהו אולם שהעירייה תקבע, יבוא מהנדס החברה וסגנו וכל גורם שותף שיסבירו מה הולך להיות. אחר כך עובדים מעשית על כל קבוצה של 14. מיד לאחר מכן, אולי עוד לפני אוגוסט, נפרסם מכרז לקבלנים שיציעו לנו דירות מתאימות. הדירות הלאה צריכות להיות בנות 3 חדרים. זה יהיה קצר, זה יהיה מהיר, אני חושב ששבוע ימים למכרז כזה זה מספיק. אנחנו נאשר את הקבלן, ניידע את כל הגורמים ונתחום אתו על הסכם שכירת הדירות לתקופה של שנה וחצי או שנה מחודש לעוד חצי שנה, בשכר דירה מוסכם ובתשלומים מוסכמים וכולי. יש קשיים עובדתיים במשרד השיכון לגבי התקציב אבל זה לא המקום לדבר על זה ואני מקווה שנתגבר על זה ונעמוד בזה.

בו זמנית נתתי הוראה לסניף שמי שרוצה לעבור לדירה קונבנציונלית במסגרת הנוהל של המדינה של "עודף שטח", משמע משפחות בודדים (לא יותר מ- 3) , זוגות, שירצו לעבור לדירת 2 חדרים קונבנציונלית משופצת ההוראה היא לאפשר את זה ככל שיש לנו מלאי. האנשים שלי יודעים את זה והם הולכים לדבר עם הדיירים אחד-אחד, לפי סדר הכניסות. אני הייתי רוצה שכמה שפחות אנשים יסבלו מהטרנספר הזה. גם משפחות של 4-5 נפשות שנמצאות היום בדירות 4 חדרים שירצו לעבור לדירת 3 חדרים קונבנציונלית אנחנו נאפשר את זה והם לא יצטרכו לעבור לבית. זאת למרות שאני חושב שהבית הזה אחרי השיפוצים יהיה בית יפה, ראוי למגורים לתקופה ארוכה.
סופה לנדבר - היו"ר
למה שני חדרי למי שהיה בשלושה, ושלושה למי שהיה בארבע?
אורי זניר
משום שיש נהלים של משרד השיכון לפי מספר נפשות ומה מגיע. אם אנחנו נבוא ונגיד שכל מי שיש לו 4 חדרים יקבל 4 חדרים בשיכון ציבורי, לא נעמוד בזה. אין לנו 80 דירות כאלה, גם 8 אין לנו. אנחנו ניתן קדימות לזה, גם על חשבון קליטת הורים וגם על חשבון משפחות זכאיות לדיור שסובלות. הבית הזה מאוכלס ברובו בעולים ותיקים. אנחנו קיבלנו את זה לפני כ- 10 שנים מהסוכנות היהודית כמרכז קליטה שהיו אמורים לתת אותו ריק מאדם. אנחנו החלטנו, בניגוד למה שעשו במקומות אחרים, לא לפנות משפחות עם ילדים כי ממילא צריך היה לתת פתרון חילופי וזה לא היה הגיוני. אלה משפחות שלא קיבלו אף פעם אישור לזכאות לדירה אבל הם נשארו בפועל למרות שהיו חייבות להתפנות. זה לא חשוב כרגע, זה היסטוריה. אנחנו למעשה נתנו לגליזציה לכולם. מי שמוכן ללכת לדירה קונבנציונלית על פי מספר הנפשות שלו, על פי הנהלים של משרד השיכון, אנחנו ניתן לו קדימות על פני כל יעד אחר.
צבי צילקר
עיריית אשדוד תעמיד לרשותכם את העובדים הסוציאלים שצריך, את הפיקוח אם צריך וכל מה שבסמכות העירייה ובאחריות העירייה.

ברור לי שהמכשול העיקרי הוא להעביר, למצוא מקבץ של 14 דירות, וזה מכשול רציני מאוד. למרות שדייר שלא מסכים יש שיטות אחרות, אפשר להשאיר אותו בפנים ולעשות קיר גבס. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני סומך על המהנדסים של עמיגור. אבל כחומר למחשבה אני אומר שאפשר היום לקבל תוך חודשיים ברכישה, ואולי גם בהשכרה, בחברות כמו "גולן" כמו "ישראמרין", דירות מוכנות. אני מדבר על כ- 1,000 מטר, שזה יכול להיות כ- 14 דירות שאתה מעמיד במתחם. אז מי שגר בקומה 14 בסך הכל צריך לרדת בקומה ראשונה. ואז הוא יודע שהריהוט שלו נסגר באחד החדרים שם. אז הוא לא פוחד שיעבור לפה או לשם ונוציא אותו ונכניס אותו. אלה דירות מצוינות במחיר של 400-450$ למטר מרובע. אין לי ספק שמשרד השיכון להתנחלויות ידע למצוא פתרון ל- 14 דירות. למשרד השיכון הכסף לא הולך לאיבוד, אבל כשאני יודע שאני יורד מקומה 12 והילדים שלי לא עוזבים את המקום, לא מחליפים בתי ספר, ואני יכול לעלות פעם בשבוע מה עם הריהוט שלי - יכול להיות שזה פתרון, בואו נבדוק אותו. אני מוכן לעזור. זה פותר בבת אחת את כל הבעיות. בסך הכל הדיירים יורדים ומורידים מה שהם צריכים, לא יותר מזה. הם לא מעבירים ריהוט ומחזירים ריהוט, דבר די מסובך.
ישראל שוורץ
הדיירים לא יצטרכו לעשות חוזה אישי עם הקבלן שלהם, זה הכל דרך עמיגור.
אורי זניר
ייעשה הסכם עם עמיגור שהם מתחייבים להתפנות מהדירה של הקבלן ברגע שהדירה שלהם תהיה מוכנה.
ישראל שוורץ
זאת אומרת שהמשפחה לא נכנסת פה לשום חוזה.
אורי זניר
אני לא אסתבך עם הקבלן, יש חברות פינוי.
צבי צילקר
אנחנו נבקש באסיפת הדיירים שתאשרר אתכם או שתקבע הרכב אחר של נציגות מוסמכת.
סופה לנדבר - היו"ר
אנחנו לא נדבר על זה כרגע. כל השאלות ידונו עם עמיגור בזמן האסיפה. באסיפה תשאלו את כל שאלותיכם ותקבלו תשובות על כל הדברים שתשאלו.
בן ציון דיגורקר
באסיפה בדרך כלל ירצו שאנחנו נשמע יותר מאשר להשמיע. זה תמיד כך באסיפות ולכן אני אומר לעשות את האסיפה במקום סגור, מסודר.
סופה לנדבר - היו"ר
ראש העיר אומר שהוא ידאג לאולם.
אורי זניר
אנחנו מתכוונים לאולם בישיבה מסודרת.
סופה לנדבר - היו"ר
אני רוצה תאריכים. אני מקבלת שאתם בחופש ושיש חגים, אני רוצה תאריכים. אני רוצה עד סוף החודש הזה אסיפה כללית של דיירים בבקשה ואני רוצה שבראשון באוקטובר אתם מתחילים.
אורי זניר
אני חושב שזה יהיה אפשרי. שמחת תורה זה ב- 27 לספטמבר.
סופה לנדבר - היו"ר
יש גם את עניין בתי הספר.
אורי זניר
להוציא אנשים לפני 1 באוקטובר זה מאוד מסובך. הם יסבלו מזה.
צבי צילקר
אנחנו נשמור להם מקומות בבתי הספר. אם הקבלן שייבחר יהיה מחוץ למבחן יצטרכו להסיע אותם לבתי הספר. אי אפשר שיחליפו בית ספר.
סופה לנדבר - היו"ר
מר זניר ומר צילקר אני מבקשת שבצוות הזה יהיו אנשים דוברי רוסית ואמהרית. הרוב שם הם יוצאי מדינות חבר העמים, שיהיה מישהו שידבר אתם בשפה שלהם.
ישראל שוורץ
אני רוצה להגיד ממשרד השיכון שאתם ברי מזל שזה העיר אשדוד וחברת עמיגור.
סופה לנדבר - היו"ר
עד מתי יהיה המכרז? אני לא רוצה לשמוע ב- 1 לאוקטובר שהמכרז לא יצא.
אורי זניר
רציתי שתדעו שאנחנו כן נערכים. אנחנו ניגשים לזה בחרדת קודש. אין לנו ניסיון קודם בכזה דבר.
צבי צילקר
יש לי בקשה: המורכבות עם הדיירים, להכניס, להעביר ולהחזיר זה עניין קשה. אני מאוד מבקש מעמיגור כדירקטור וכראש עיר: 2-3 אנשים מאנשי עמיגור שצריכים לצאת לחופש לא יצאו לחופש באוגוסט. תן להם באוקטובר מפני שאם אנחנו נאבד את הקשר לחודשיים לא נעמוד בראשון לאוקטובר.
אורי זניר
אני רושם בפניי. זה לא פשוט, יש החלטה לסגור את החברה לגמרי לשבועיים.
צבי צילקר
אני מסכים, אני רק אומר שאם אתה בעוד שלושה שבועות סוגר את עמיגור לפי עניות דעתי לא תעמוד בראשון לאוקטובר.
אורי זניר
אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו אחרי מכירה של 6,000 וכמה מאות דירות. יש לחץ נפשי לא פשוט ומגיע להם גם חופשה בקיץ. יש גם עובדים שיש להם ילדים.
סופה לנדבר - היו"ר
אנחנו גם רוצים לדעת עד מתי יוצא המכרז. אני מבינה שהוא כבר מוכן.
אורי זניר
אני חשבתי להוציא את המכרז לקבלנים מיד אחרי האסיפה. את מכירה אסיפות יותר טוב ממני ואם באסיפה כזאת תבוא התנגדות קולקטיבית של אנשים לזוז ולעבור לשלושה חדשים וכולי אני מודה ועוזב. יכולה להיות גם התנגדות מהנהלת החברה, זה לא פשוט.
צבי צילקר
אני חושב שעמיגור היא חברה חזקה. אני חושב שהיושב מולי הוא אדם חזק, עמד במשימות לא פחות קשות ואני מאמין ביכולת של עמיגור לבצע את זה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:55

קוד המקור של הנתונים