ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 11/03/2002

פניות ציבור בנושא הביטוח הלאומי

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/פניות ציבור/49815
הוועדה לפניות הציבור
11/03/2002

פרוטוקולים/פניות ציבור/4981
ירושלים, כ"ז באייר, תשס"ב
9 במאי, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס'

מישיבת הוועדה לפניות הציבור
יום שני, כ"ז באדר התשס"ב (11 במרץ 2002), שעה 11:00
סדר-היום
פניות ציבור בנושא הביטוח הלאומי.
נכחו
חברי הוועדה: סופה לנדבר - היו"ר
עבד אלווהב דהאמשה
מרינה סולודקין
גנדי ריגר
מוזמנים
אודי בן-דרור - אגף תקציבים, משרד האוצר
ד"ר זאב רוטשטיין - מנהל בית-החולים הכללי, תל-השומר,
משרד הבריאות
ברוך בן-פזי - עו"ד, אגף פניות ציבור, המוסד לביטוח לאומי
רות פינטו - אגף זקנה, המוסד לביטוח לאומי
תמר הומינר - אגף סיעוד, המוסד לביטוח לאומי
אוגניה ישראלי - אגף נכות, המוסד לביטוח לאומי
שולה מיטבסקי - אגף נכות, המוסד לביטוח לאומי
בתיה כהן - אגף הבטחת הכנסה, המוסד לביטוח לאומי
אולגה ברוך - אגף נפגעי עבודה, המוסד לביטוח לאומי
חיים פיטוסי - דובר המוסד לביטוח לאומי
דורון יהודה - יו"ר ארגון הגג של הנכים
פנחס ברויאר - דובר ויו"ר ועדת כספים, ארגון נפגעי תאונות עבודה
לאה דקל - עו"ד, יו"ר הוועדה לענייני ביטוח לאומי
ויועמ"ש של ארגון נפגעי איבה, לשכת עורכי הדין
רחל הרצוג - ההסתדרות הרפואית
פונים
מקסים ברקובסקי
יוליה דרוינסקי
דוד וסרמן
יעקב (יאשה) חלפין
ילנה יגודוב
לאוניד קסבין

יוליה פרזומנט - עוזרת חה"כ סופה לנדבר(מתרגמת את יוליה
דרויינסקי)
יפעת שי - תחקירנית הוועדה, מ.מ.מ.
מנהלת הוועדה
שלומית קואולמן
קצרנית
חפציבה צנעני

פניות ציבור בנושא הביטוח הלאומי
היו"ר סופה לנדבר
אני פותחת את הישיבה. בוקר טוב, אף שזה בוקר קשה מאד למדינת ישראל כמו כל הבקרים האחרונים.

היום, הוועדה לפניות הציבור תדון בנושא פניות ציבור בנושא ביטוח לאומי. אנו גם ועדה מוצפת בפניות בנושא הזה. אני גם רוצה להגיד, שהדו"ח השנתי של נציב תלונות הציבור, דו"ח מספר 28, מצא כי על המוסד לביטוח לאומי מתלוננים הכי הרבה פונים. מצאו ששליש מתוך 598 תלונות הן תלונות מוצדקות. מטרת הדיון היום להסביר ולפשט את התהליכים עבור הציבור שלא תמיד יודע מה מגיע לו ומה לא - התהליכים שקורים במוסד לביטוח לאומי. היום, ישיבת הוועדה משודרת בשידור חי בערוץ 33, וכל מי שצופה בנו בבית צריך לזכור שמספר הפקס שלנו בוועדה הוא 6754184-02, ואפשר לפנות תוך כדי הישיבה הזו או אחר כך עם פרטים אישיים: מספר תעודת זהות, טלפון וכתובת. הכתובת שלנו היא: הוועדה לפניות הציבור, הכנסת, ירושלים.

אנו רוצים להבהיר המון דברים. אנו רוצים, שביטוח לאומי יסביר לנו את הדברים. אנו נשים דגש על הסברה, על זכויות מבוטחים ועל זכויות שרבים מהמבוטחים לא כל כך יודעים. לישיבה הנוכחית אנו הזמנו את נציגי הביטוח הלאומי, ונעשה סבב היכרות. הזמנו את חברי-הכנסת החברים בוועדה לפניות הציבור. על ידי נמצאת שלומית קואולמן - מנהלת הוועדה, ויפעת שי - תחקירנית שלנו. אני צריכה להגיד, שוועדת ההכנה היתה מאד קשה. אני חושבת, שמי שעושה דוקטורט על ביטוח לאומי יכול לפנות לוועדה לפניות הציבור. גם עובדי הוועדה לפניות הציבור כמעט עשו דוקטורט ובמסמכים של ביטוח לאומי גם לנו היה לא כל כך פשוט להבין את הדברים. אני אומרת זאת בלי ציניות, בגלל שחלק מהציבור, וניתן להגיד רוב הציבור, לא מבין את הדברים, לא מסבירים את הדברים, ולכן יש המון פניות גם אלינו כוועדה לפניות הציבור. ביקשתי להזמין חלק מהפונים אלינו, ולקחנו רק חלק קטן כשכל מקרה מייצג איזה שהוא מידגם של מקרים רבים. אנו גם לקחנו זאת בחשבון. לקחנו בחשבון שאנשים נמצאים במצב לא כל כך פשוט - לא רק במצב פיזי אלא גם במצב כספי, ואנו גם לקחנו בחשבון את המרחק בין עיר של מתלוננים לכנסת ישראל.

נעשה סבב היכרות, ונתחיל את ישיבת הוועדה. נמצאים כאן חבר-הכנסת גנדי ריגר מישראל בעליה והוא חבר בוועדה לפניות הציבור. כמו כן, נמצאים: יוליה פרזמנט - עוזרת חברת-הכנסת סופה לנדבר, יוליה דרוינסקי - פונה, לאוניד קסבין - פונה, מקסים ברקובסקי מאשקלון - פונה, יעקב חלפין מאשדוד - פונה, ילנה יגודוב מאשדוד - פונה, פנחס ברויאר - דובר ויושב-ראש ועדת הכספים של ארגון נכי תאונות עבודה בישראל, עורכת-הדין לאה דקל - יו"ר הוועדה לענייני ביטוח לאומי בלשכת עורכי-הדין ויועצת משפטית לארגון נפגעי פעולות איבה, אודי בן-דרור - מאגף התקציבים במשרד האוצר, עורך-דין ברוך בן-פזי מהאגף לפניות הציבור בביטוח לאומי, בתיה כהן - מרכזת באגף הבטחת הכנסה במשרד הראשי של ביטוח לאומי, אולגה ברוך - אגף נפגעי עבודה, ממונה על נושא הוועדות הרפואיות של נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה, ופונים שמבקשים פטור למס הכנסה ומגיעים לוועדות שלנו, אוגניה ישראלי - אחראית על תחום ילד נכה ושירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.

אני מבקשת לדבר למיקרופון לצורך הקלטה בלבד.
רבותי, ארכז את הבעיות. אלה הבעיות
אין מודעות מספקת אצל הציבור על זכויות שמגיעות לו. גם אנשי הביטוח הלאומי לא תמיד מספרים להם את הזכויות המגיעות לזכאים, כלומר לפעמים אנשים לא מקבלים את הדברים שמגיעים להם כי הם כלל לא יודעים על זכויות שמגיעות להם. אנשי הביטוח הלאומי לא תמיד דואגים לידע אותם, ורק מי יודע מה מגיע לו ודורש - מקבל.

אין התאמה בין מבחני נכות רפואיים הקובעים את דרגת הנכות למצב בפועל של האדם. ידוע לנו, שהוקמה ועדה מקצועית שהיתה צריכה לבדוק את הנושא. אנו רוצים לדעת האם התקבלו החלטות והאם המבחנים הולכים להשתנות, בגלל שידוע לנו שהמבחנים האלה קיימים המון שנים בלי שינוי.

לפעמים, נוצר רושם אצל פונים שיש תלות של רופאים ומזכירי הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי. הם מקבלים משכורת מביטוח לאומי, ויש פה אינטרסים זרים בהחלטה.

לפעמים, יש שינוי באחוזי נכות, למרות שחלה החמרה במצב הפונים - דחיית התביעות או ערעור - מבלי לקבל הסבר למה דחו את הערעור.

פניות רבות הגיעו מקרב אוכלוסיית ערבים או עולים חדשים - הם לא מבינים על מה מדובר. השפה חסרה להם. העולים והערבים לא מבינים בפניות, והפניות מעידות על זה שחסרות מודעות והבנה בקרב האוכלוסיות האלה. חסרות הדרכה והסברה בשפות זרות, וגם חסרים נציגים של אוכלוסיה הזו: תרגום בוועדות האלה.

אנו גם רוצים לדעת מה קורה עם ועדת גולדנברג, שהיתה צריכה להמליץ להוציא ועדות רפואיות מהמוסד לביטוח לאומי. מה קרה מאז שהיתה המלצה של הוועדה הזו? אלו מסקנות היא קיבלה? מה קורה נכון להיום?

אנו רוצים גם לקבל הסבר על ועדת ערר בביטוח לאומי, תהליך הגשת ערעור וטיפול. לא כולם יודעים שהם יכולים לערער ושיש זמן מקוצר לכך. יש מקרים שאת הערר מקבלים תוך שלושים יום ויש שמקבלים תוך תשעים יום. בעצם, המון דברים הציבור לא יודע. כנראה, שזה סוד או ביורוקרטיה, ועל זה אנו גם רוצים לדעת.

מתן החזרים, גביית יתר או כאשר גובים פחות - החזירו לאנשים כסף, ואם לא החזירו, למה? כנראה, שלזה נצטרך לקבל הסבר גם ממשרד האוצר.

יש עכשיו בעיה גם בקרב רוב העולים ממדינות חבר העמים. אתמול יחד עם חבר-הכנסת גנדי ריגר היינו צריכים להסביר שינוי במדיניות המוסד כלפי מקבלי קיצבאות מהמוסד שמעוניינים לצאת לחו"ל. אני חושבת, שאנו משאירים את הקשישים שלנו במעצר. יכול להיות, שכחברי-כנסת אנו עברנו את החוק ולא שמנו לב ועברה חקיקה. אנו נצטרך לבטל את החקיקה הזו.

חברת-הכנסת מרינה סולודקין, יושבת-ראש ישראל בעליה, הצטרפה אלינו.

אנו נדון היום גם על יחס בלתי הולם מצד עובדי המוסד לביטוח לאומי, וזאת לפי הפניות שהגיעו אלינו. מדובר על יחס מזלזל, יחס של התנשאות, וזה יחס לא מקובל. קיבלתי שיחה מחולת סרטן שסיפרה לי על עובדת סוציאלית שהגיעה לעשות דו"ח לגבי תלות של האשה שנמצאת עכשיו בטיפולים קשים ביותר של כימותרפיה והקרנות עם כל התוצאות שיש לזה. האשה סיפרה לי על יחס כזה מזלזל, ואני חושבת שצריכים לזכור שאיננו מתעסקים עם רובוטים. אנו מתעסקים עם בני-אדם במצב קשה ביותר.

לגבי זמן הגשת התביעה, לעתים קרובות מחכים ועוד לא יודעים, עד שמקבלים את התשובה: התשובה תהיה חיובית או תהיה שלילית. יש שממתינים ארבעה חודשים. לקיצבת ילדים נכים ממתינים חודשיים וחצי, וחודשיים וחצי לקיצבת ניידות. כאשר מגיעה תשובה שלא מספקת את הפונה, הוא יכול להגיש ערעור, וזה גם עוד שלושים או תשעים יום. אני חושבת, שצריכים באופן דחוף לקצר את התהליך הזה.

כבר דיברתי על זמן ארוך שמחכים מזמן הגשת הערר עד לקבלת התשובה.

החוקים והנהלים בביטוח לאומי הם מסובכים מאד. אנשים פשוטים לא כל כך יכולים בקלות להבין מה קורה עם החוקים שלפיהם ביטוח לאומי עובד.

אני גם רוצה לדעת איפה מפרסמים את ההטבות שאנשים צריכים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי. חיפשנו, ולא כל כך מצאנו. אני גם חושבת שלאנשים קשה למצוא את הדברים האלה.

אנו ניתן היום להתייחס לדברים. אתן לחברי-הכנסת להתייחס לדברים אחרי הפונים, או אם אתם רוצים - תתחילו. חברת-הכנסת מרינה סולודקין רוצה לדבר, ואחר כך ניתן לפונים לדבר.
מרינה סולודקין
אני מתנצלת מאד, אבל יש לנו ישיבות ועדות שיש בהן הצבעות, וכשמזמינים אותנו אנו לא יכולים לסרב.

בנושא הכללים החדשים לגבי יציאה לחוץ-לארץ, אני חושבת שזו שערוריה. עשו זאת בדרך לא נכונה או הסתירו זאת בחוק ההסדרים או בתקנות השר. אנו, בישראל בעליה, עדיין בדרך למצוא איך זה קרה.
היו"ר סופה לנדבר
זה תיקון לחוק הבטחת הכנסה שעבר ב-14/06/2001. את צודקת לגבי איך שהכניסו זאת דרך הכניסה האחורית.
מרינה סולודקין
זה מהדלת האחורית. אני מאד מודעת לדברים האלה. ברצוני לומר לכם שלפתע גיליתי שעכשיו יש מיסוי על כסף מגרמניה לנכים שהיו בגטאות וגם השתתפו במלחמת העולם השניה. עשו גם את זה בדרך האחורית. הייתי צריכה יחד עם סיעתי, יחד איתךְ ויחד עם החברים האחרים להיאבק בכל הוועדות, ואחר כך הגעתי לראש הממשלה ולשר האוצר והם הקפיאו את הכלל החדש.
היו"ר סופה לנדבר
הם עשו טובה.
מרינה סולודקין
הם עשו לנו טובה.

מה עשינו עם הכללים החדשים האלה? אני וחבר-הכנסת גנדי ריגר חיברנו חוק, שהוא ביטול של הסעיף. אתם יודעים שיש לכנסת פגרה, וגם אם לא רוצים - יכולים לא לתת לחוק לעבור בגלל שיש קואליציה גדולה של 86 חברי-כנסת וזה מספיק כדי לחסל את כל היוזמות.

אני חושבת, שראשית - היום אנו צריכים לברר איך זה קרה, ושנית - צריך לעשות תכנית משותפת איך אנו נאבקים למען ביטול הדבר הזה. תודה.
היו"ר סופה לנדבר
אנו נתחיל מנציגת רשות הסתדרות הצרכנים, אך היא עדיין לא הגיעה.
מרינה סולודקין
כאשר השר שרנסקי נכנס למשא ומתן עם ביטוח לאומי, עם פרופסור שטסמן, הוא מצא דבר מדהים מאד - פרופסור שטסמן לא מבין את הכללים החדשים בכלל.
היו"ר סופה לנדבר
גם אנו לא מבינים, ואנו כועסים נורא.
מרינה סולודקין
את מבינה, שאפילו יושב-ראש הביטוח הלאומי לא מבין איך זה קרה ומה אומרים בחוק.
גנדי ריגר
אני יודע, שבכל מיני מקומות כל מיני עובדים בביטוח לאומי גם לא יכולים להסביר לאנשים איך עובד החוק. באחד מהמקומות כבר אומרים: "אל תדאג. תעשה כמו שאתה עשית, ואחר כך אנו יכולים להסביר איך זה קורה. יהיה אצלך הכל בסדר". במקום אחר אומרים: "לא. זה רק אחרי 12 חודשים". אני יודע על אשה שהיתה באוגוסט, ועכשיו היא צריכה לצאת לאיזה שהוא דבר הכי חשוב לקרובים והיא לא יכולה, כי אפשר רק אחרי 12 חודשים, כלומר רק באוגוסט 2002. מה שקורה הוא, שאף אחד לא מבין מה קורה.
היו"ר סופה לנדבר
אלה בני ערובה של מדינת ישראל.

נתחיל עם הפונים לפי סדר הא'-ב'. מקסים ברקובסקי, בבקשה. אתה דובר עברית - נכון?
מקסים ברקובסקי
כן. הגעתי עם בעיה אישית.
היו"ר סופה לנדבר
אני רוצה שתתייחסו בדבריכם מתי פניתם לביטוח הלאומי, כמה זמן חיכיתם עד שקיבלתם תשובה, ואם היה ערעור - כמה זמן חיכיתם עד שקיבלתם את התשובה על הערעור, מה היא הבעיה ומה אתם מבקשים.
מקסים ברקובסקי
קיבלתי נכות ככושר, נכות כללית, 70%, שזה דומה ל-100%, והיום זה 1,700 שקל לחודש. זו היתה נכות זמנית שקיבלתי תוך ארבע שנים מ-1 בספטמבר 2001. קיבלתי הזמנה לוועדה בעיר בה אני גר, באשקלון. הוועדה הורידה לי את האחוזים ל-60% בכושר, שזה יוצא 1,000 שקל בחודש.
היו"ר סופה לנדבר
לא הסבירו לך למה.
מקסים ברקובסקי
לא נתנו לי הסבר.

לאחר מכן הגשתי טופס להבטחת הכנסה, להשלמת הכנסה, וקיבלתי כרטיס לחתום בלשכת העבודה. הלכתי וחתמתי מדי יום ראשון במשך כל הערעורים. הגשתי בקשה לוועדת ערעורים, וכל הזמן הזה המשכתי לחתום בלשכת העבודה; קיבלתי פטור מחתימה, וחותמים אוטומטית. מוועדת הערעור קיבלתי הזמנה, והייתי גם שם.
היו"ר סופה לנדבר
על מה יש לך נכות?
מקסים ברקובסקי
קטיעת רגל.

בוועדת ערר גם לא קיבלתי תשובה כחודשיים, ורק קיבלתי מכתבים מהביטוח לאומי סניף אשקלון שאם אני רוצה אני יכול לחזור בי מהערעור ולהשאר עם 60%. לא רציתי לעשות כך, ולאחר עוד חודש קיבלתי גם מהמוסד של הביטוח הלאומי באשקלון. מוועדת ערעור שהיתה ברחובות לא קיבלתי שום דבר, שום מכתב.
היו"ר סופה לנדבר
כמה זמן אתה חיכית - כל התהליך הזה של ביורוקרטיה ושל תשובות?
מקסים ברקובסקי
כל התהליך התחיל מספטמבר.
היו"ר סופה לנדבר
חצי שנה.
היו"ר סופה לנדבר
עתה, נשמע את יוליה דרוינסקי. יוליה דרוינסקי, אני מבקשת שתאמרי את הדברים בקצרה, כי אנו צריכים לדעת את הבעיה.
שלומית קואולמן
האם את יכולה לדבר בעברית?
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי יוליה דרוינסקי)

יוליה דרוינסקי, עולה חדשה בודדה ילידת 1942, גרה בשכר דירה. היא עלתה בגיל 56 לנתניה, ובסוף מרץ היא עברה לחדרה מסיבות כספיות. בנתניה היא קיבלה הבטחת הכנסה וזכות לעבוד ולקבל הכנסות נוספות עד 905 שקל, והיא קיבלה את אותה קיצבה שנתיים. כשהיא עברה לחדרה, מצב בריאותה הידרדר; יש לה איזה שהם גושים בגרון. ב-17 במרץ היא השתחררה מביטוח לאומי בנתניה, וב-19 במרץ היא כבר פנתה לסניף בחדרה. היא פנתה ב-17 והמצב הידרדר, והיא פנתה לוועדה רפואית.
היו"ר סופה לנדבר
היא ביקשה, שישלחו אותה לוועדה רפואית.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי יוליה דרוינסקי)

כשהיא הגישה את המסמכים, היא נתקלה בתגובה גסה מאד מצד פקידה של סניף ביטוח לאומי.
היו"ר סופה לנדבר
יחס מזלזל של עובדת ביטוח לאומי.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי יוליה דרוינסקי)

בתור תשובה לבקשתה להפנותה לוועדה רפואית, היא זרקה לה בפנים את המסמכים שלה. היא גם שינתה לה הקטגוריה; היא פנתה בטענה שהיא לא מסוגלת לעבוד, והיא שינתה לה סטטוס למי שמסרבת לעבוד. היא לא נוהגת לפנות ללשכת הוועדה, אבל היא נגד בלי לקבל את המסמכים, את הפניה שלה.
שלומית קואולמן
היא דורשת, שיקבלו את המסמכים.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי יוליה דרוינסקי)

היא פנתה למנהל הסניף, והיא המליצה לה לפנות למנהלת הקבוצה, לשרה שטנדל.
היו"ר סופה לנדבר
יוליה דרוינסקי, מה קורה עכשיו, נכון להיום? האם את קיבלת כסף או לא?
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי יוליה דרוינסקי)

אחרי פניה בעל-פה, קיבלו את המסמכים, אבל במחשב לא שינו את הסטטוס והיא נשארה כמי שמסרבת לעבוד. מחודש מרץ היא לא מקבלת. סירבו לתת לה את הקיצבה בטענה שהיא מסרבת עבודה, וזה כולל חגים, פסח ותקופת שביתה.
היו"ר סופה לנדבר
כמה זמן זה כך?
שלומית קואולמן
זה ממרץ 2001, כלומר שנה. היא פנתה לדוברת הרוסית, בבקשה לדבר איתה רוסית.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי יוליה דרוינסקי)

היא ביקשה לקרוא לאיזו שהיא פקידה דוברת רוסית, אבל סילקו אותה מהבניין. אחרי חודש היא שפנתה לביטוח הלאומי בחדרה, הגיע איזה שהוא סכום כסף לחשבונה בבנק. היא פנתה לביטוח הלאומי עם השאלה מה הכסף הזה, וענו לה שזה הכנסה שלה ויש לה גם מסמך על זה, כלומר שזו הכנסה מביטוח לאומי. עם האישור הזה היא משכה את הכסף מחשבונה בבנק. עשרה ימים לאחר מכן הגיעה החלטה שהכסף ניתן לה בטעות.
שלומית קואולמן
הוא ניתן לה בטעות, ולקחו ממנה את הכסף.
יוליה פרזומנט
כן, משכו ממנה את הכסף.
היו"ר סופה לנדבר
(תרגום דברי יוליה דרוינסקי)
בקיצור
עשרה חודשים היא נמצאת בטיפול אצל רופא בגלל בעיות וגושים בגרון, ועשרה חודשים היא לא מקבלת גרוש מביטוח לאומי. כלומר, אין לה כסף לקיום. בגלל פניה שלה לוועדה לפניות הציבור ופניה של הוועדה לפניות הציבור, ושלומית קואולמן טיפלה בעניין, בחודש אפריל פעם ראשונה היא קיבלה את הכספים עבור פנסיה.

דוד וסרמן, בבקשה.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי דוד וסרמן)

הוא גר בערד. הוא, אשתו והכנס עלו ביולי 2000, ואחרי כמה חודשים הכירו בהם כאפוטרופוסים של הילד. שנה שלמה לא קיבלו קיצבת ילדים, ואפילו לא ידעו שמגיע להם, ואחרי שנה החזירו להם עבור שנה. אחרי שנה הוא הגיש מסמכים לקיצבת ילדים לסניף ביטוח הלאומי, ולאחר חודש ביקשו ממנו עוד איזה שהוא מסמך והוא הגיש גם אותו. יחד עם אשתו הם קיבלו קיצבה של 2,600 שקל ביטוח לאומי, ועבור ילד - 117 שקל.
היו"ר סופה לנדבר
170 שקל.
דוברת
הוא אמר: 174 שקל.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי דוד וסרמן)

ב-1 באוקטובר הוא נסע לבאר-שבע לסניף ביטוח לאומי לברר למה עדיין לא הגיעו כספים, והפקידה ענתה לו שזו שעסקה בבקשתו חלתה והיא תבקש שיעשו להם חשבון כמה שיותר מהר. עשרה חודשים הם לא מקבלים כלום, וב-15 בדצמבר הם פנו פעם שניה. הוא קיבל תשובה, שהכסף הגיע לחשבון בסוף השבוע.
היו"ר סופה לנדבר
למה היית צריך לנסוע מערד לבאר-שבע? האם אינך יכול לקבל תשובה בבאר-שבע? יש שם סניף ביטוח לאומי.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי דוד וסרמן)

כי בערד אף אחד לא רוצה לדבר בסניף ביטוח לאומי. הוא אומר, שהוא היה בסניף ערד יותר מעשר פעמים.
מרינה סולודקין
למה לא פנית למישהו שיעזור לך ויתרגם לך לרוסית?
היו"ר סופה לנדבר
עשר פעמים הוא היה בסניף ביטוח לאומי בערד, ולא היה מסוגל לקבל שום תשובה.
יוליה פרזומנט
הוא פנה לעובדת סוציאלית.
היו"ר סופה לנדבר
האם היום אתה מקבל כסף או לא?
דוד וסרמן
לא.
שלומית קואולמן
הוא לא מקבל.
היו"ר סופה לנדבר
מתי אמרת שעלית ארצה?
יוליה פרזומנט
בשנת 2000.
היו"ר סופה לנדבר
דוד וסרמן אומר, שרק עכשיו קיבלו את המסמכים, ואת המסמכים קיבלו רק אחרי פניה של הוועדה לפניות הציבור.
יוליה פרזומנט
הוא אומר, שהילד לא בריא - יש לו אסתמה - ויש הוצאות רבות לרפואה. הם גם גרים בשכר דירה.
היו"ר סופה לנדבר
רבותי, אני חושבת שזה לא כל כך מצחיק. המשפחה שנתיים בארץ וחיה מביטוח לאומי - 2,600 שקל פלוס 170 שקל עבור ילד, כשהילד לומד בבית-ספר והוא גם חולה וצריך לקבל טיפולים ולימודים. אנו יודעים, שהיום במדינת ישראל זה לא כל כך זול. בשנתיים המדינה מתמוטטת. אני חושבת, שמישהו צריך לתת תשובה מאד רצינית על זה.

יעקב חלפין, בבקשה.
יעקב חלפין
אני יעקב חלפין יעקב ואני גר באשדוד. היתה לי תאונת עבודה ב-1994, ועשו לי פעמיים ניתוח, כשבניתוח השני שמו פרותזה ברגל בבית-חולים. בינואר 1998 קיבלתי נכות של 40%.
היו"ר סופה לנדבר
כמה חיכית עד שקיבלת נכות?
יעקב חלפין
חיכיתי אולי שבועיים, וזה בסדר. בחודש מאי 1998 קיבלתי 45% ניידות לצמיתות, וגם זה בסדר. אחרי כארבע שנים אני צריך להחליף אוטו. ביקשתי מהפקידה יפה אסתר ברחובות, והיא אמרה: "אתה יכול לעשות אחרי שלוש וחצי שנים". אחרי ארבע שנים הזמנתי תור, וב-20/06 קיבלתי 40% ברמלה. היא שאלה אותי למה עשיתי זאת ברמלה ולא באשקלון. כשהתקשרתי לאשקלון, הפקידה שם אמרה: "אנו עושים עבודה רק פעם אחת בחצי שנה" - משרד הבריאות. התקשרתי לרמלה ואמרו לי: "בבקשה, אתה יכול אפילו שבועיים, ויזמינו לך תור". עשיתי שם, וקיבלתי 40%. אחרי 6-7 ימים התקבלתי אצל הפקידה יפה אסתר, והיא לא רואה שיש לי פרותזה.
היו"ר סופה לנדבר
היא לא מצאה שיש לך בעיה.
יעקב חלפין
כנראה, שהיא לא מצאה פרותזה שלי.
זאב רוטשטיין
האפשר לראות את הנייר?
יעקב חלפין
כן. יש לי. אתן לך הכל.
ביקשתי, והיא אמרה
"אתה חייב לעשות עוד ועדה בתל-השומר".

קשה לי לדבר.
היו"ר סופה לנדבר
תירגע, ותיקח קצת מים. רבותי, בוועדה היום אנו ממש מקבלים כל כך הרבה פניות, ויכול להיות שלאנשים האלה קשה להסביר את עצמם, יכול להיות שיש להם ליקויים בעברית ויכול להיות שקשה להם גם לדבר בעברית. זה לא מונע מאיתנו לשמוע אותם עם תשומת לב רבה ויחס לבני-אדם.
יעקב חלפין
קיבלתי הזמנה ל-28 באוגוסט לוועדה בתל-השומר, והייתי שם. אחרי זה אמרה הפקידה שם: "אתה חייב לעשות מיפוי עצמות". אני עשיתי ניתוח לב לפי כחצי שנה, ודיברתי עם הרופא שלי והוא אמר: "אסור לך לעשות מיפוי עצמות, כי זה רעל". כשאמרתי לה שעשיתי ניתוח לב, הפקידה בתל-השומר אמרה: "אפילו אם יש לך לב מברזל, אתה חייב לעשות מיפוי עצמות". כך מדברים אנשים שם?

זה היה ב-28 לחודש, וקיבלתי תשובה ב-11 בנובמבר שהלכו כל האחוזים כאילו אני בריא - אפס אחוזים.
היו"ר סופה לנדבר
כלומר, בין 45% עד 0% יש 45% הבדל. ביטלו לך את הנכות, ואתה הפכת להיות יותר בריא.
יעקב חלפין
לא קיבלתי מתל-השומר מכתב. מכתב אחד קיבלתי אצל יפה: "אתה חייב עכשיו לשלם 2,800 שקל". אחרי זה קיבלתי עוד מכתב: "אתה חייב 2,700 שקל להחזיר כסף". לאחר מכן, קיבלתי עוד מכתב. כל היום אני מקבל מכתבים. מה זה? יש לי לב, ויש לי בעיות. שלוש פעמים הייתי בבית-חולים. למה? זה מוות בשביל אנשים. ביטוח לאומי זה מוות לאנשים. 23 שנים אני בארץ, ושילמתי ביטוח לאומי 600 שקל מדי חודש וכך אשתי, וכל חודש ביטוח לאומי מקבל אצלנו 1,400 שקל. איפה הכסף? האם אני בריא? מי משחק עם ביטוח לאומי? אנשים חולים. אמרתי גם ליפה אסתר: "איך אתם מדברים בטלפון?", והיא צוחקת. מה זה היום ביטוח לאומי? זה כמו כלא. עשיתי מילואים 18 שנים והכל, והיום אני לא יודע. הנה, יש לי כמה מכתבים.
שלומית קואולמן
תעביר אותם אחר כך, בסוף ישיבת הוועדה.
היו"ר סופה לנדבר
עתה, הלנה יגודוב. היא אומרת, שבמשך שנתיים היא בעצם נתקלת בדלת סגורה, כאשר היא התחילה לבקש נכות מביטוח לאומי.
יוליה פרוזמנט
(תרגום דברי ילנה יגודוב)

היא קיבלה סירוב לבקשה לסיוע. היא לא יכולה בלי עזרה של מישהו - גם לא לצאת מהבית, וגם לא לבצע שום פעילות פשוטה בבית, לא להתרחץ ולא שום דבר ולא לאכול, כי היא הולכת עם הליכון. בעלה עובד, והיא לבד עם הבעיות שלה. לפני שנתיים פעם ראשונה נתנו לה 64% נכות. בפעם השניה נתנו לה 75% נכות רפואי, ו-65% נכות ביטוח לאומי. שלוש פעמים היא ביקשה מטפלת והגישה מסמכים למטפלת, וקיבלה סירוב. לבקשה חוזרת נתנו לה 78% נכות רפואית ו-60% ביטוח לאומי, ולפי התקנים לא מגיע לה מטפלת.
היו"ר סופה לנדבר
מה זאת אומרת? מעלים לה כל פעם אחוזי נכות, ולא נותנים מטפלת - כן?
יוליה פרזומנט
שם הסיפור הוא, שמעלים לה בנכות רפואית ומורידים ביטוח לאומי.
היו"ר סופה לנדבר
כלומר, המצב מחמיר ולא מגיע לך מטפלת.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי ילנה יגודוב)

היא פנתה לרופא פרטי שהכיר בכך שיש לה נכות של 81%. עם האישור שלו היא פנתה עם בקשה חוזרת לביטוח הלאומי, ועדיין לא קיבלה שום תשובה.
היו"ר סופה לנדבר
היא מדברת על יחס מזלזל. היא מדברת על תקופת המתנה של עד חצי שנה אחרי כל ערעור.
דובר
איפה את גרה? באשדוד?
היו"ר סופה לנדבר
באשדוד. היא אומרת, שבמדינת ישראל עם המחלה שלה יש בסך-הכל שמונה חולים, ושהיחס מזלזל. לדעתה, זה בגלל שהיא בעצם בגיל 38, מאד צעירה, ובמצב מאד קשה.

יוליה פרזומנט, תתרגמי עם תשומת לב. הכנסות למשפחה זה מאד חשוב.
יוליה פרזומנט
(תרגום דברי ילנה יגודוב)

בעלה מקבל 2,600-2,800 שקל, והיא מקבלת 1,565 שקל, וביטלו לה סיוע לשכר דירה כי אומרים שהיא בריאה ומסוגלת לעבוד. ועדה רפואית נותנת 78% נכות, רופא פרטי נותן 81%, וביטוח לאומי - רק 60%-65%.
היו"ר סופה לנדבר
לאוניד קסבין, בבקשה.
לאוניד קסבין
רבותי הנכבדים, אני לאוניד קסבין, תשע שנים בארץ, ואני גר באשדוד. אני מצטער מאד, שקשה לי לדבר בעברית. אדבר ברוסית.
היו"ר סופה לנדבר
אתה מדבר מצויין. תמשיך לדבר לבד. תדבר לגבי מה שקורה איתך בגלל שאינך יכול לצאת לחו"ל.
שלומית קואולמן
תדבר בעברית.
לאוניד קסבין
(תרגום)

אני לא יכול לצאת לחו"ל כשאני רוצה, כי שוללים ממני את הקיצבה של הביטוח הלאומי.
היו"ר סופה לנדבר
אני אומרת, שאנו מדברים על חקיקה, והחקיקה הזו נמצאת מולי. גם חברי-הכנסת יכנסו לעניין. מה זה גורם לך כבן-אדם במדינה דמוקרטית?

הוא אומר, שהוא מקבל ביטוח לאומי. הוא בן-אדם מבוגר וקשיש. קרה לו מה שקרה, ויש לו פצאליס, ומי שמסתכל עליו יודע. אמרו לו בקופת-חולים וגם בבית-החולים שכאן לא מטפלים בעניין הזה. הוא הלך ושילם כספים ועבר טיפול מחטים, וזה לא עזר לו. במוסקבה יש בית-הבראה שם הוא כן מסוגל את כל הטיפול שהוא דורש. בגלל חקיקה חדשה, הוא לא יכול לצאת לשם, בכל פעם שהוא זקוק לנסוע לטיפול. הוא יכול פעם אחת כל שנים-עשר חודשים. הוא אומר, שבמדינה דמוקרטית הוא, והמון אנשים שפנו אלינו אומרים, שבמדינה דמוקרטית לא יכול להיות דבר כזה שמשאירים אותם כבני ערובה.

עכשיו, אנו רוצים התייחסות של גורמים שאנו הזמנו לכאן. לפני זה אתן לנציגת לשכת עורכי-הדין שצריכה לצאת.
לאה דקל
אני עורכת-הדין לאה דקל. ברצוני להתייחס בקצרה ל-2 או 3 מתוך הנושאים מהתחקיר המקיף שעשיתם, ואכן תודה לוועדה שהעלתה את הנושא הזה. אנו, כעורכי-דין, מייצגים הן באופן ישיר כלפי המוסד לביטוח לאומי והן באופן עקיף כאשר אנו מייצגים בתאונות דרכים, תאונות עבודה או תביעות נזיקין. אתחיל בנושא חוסר ריכוז ואינפורמציה לנכים. הגיעה אלי אשה מרצה באוניברסיטה שמשתכרת משכורת גבוהה מאד עם נכות קשה מאד ברגליים. היא הגיעה למוסד לביטוח לאומי, ושאלה על זכויותיה. במקום שיפנו אותה להטבות על-פי הסכם הניידות, לעזרה לרכב, היפנו אותה לתביעה לקיצבת נכות כללית, וכמובן שהיא קיבלה תשובה שאיננה זכאית. היא הבינה, שאין לה שום זכות ולא מגיע לה שום דבר מהמוסד לביטוח לאומי, ורק במקרה היא הגיעה אלי לאחר עשר שנים וגילתה שבעצם מגיעות לה הטבות על-פי הסכם הניידות. ואכן, היא נמצאה זכאית ל-80%. זו דוגמא לכך, שאילו היה איזה שהוא פקיד או עובד המוסד לביטוח לאומי שבידיו את האינפורמציה הכוללת על כל ההטבות של המוסד לביטוח לאומי, ואדם שלא מכיר את זכויותיו או שיש לו קשיי שפה היה מגיע לאותו פקיד שמרכז את האינפורמציה ומכוון אותו להטבה המתאימה - אותו אדם לא צריך להגיע לעורך-דין ובודאי שלא צריך לשלם לעורך-דין ואנו לא צריכים לעשות את העבודה הזו עבור המוסד לביטוח לאומי.

נקודה שניה היא נושא היחס לנכים הן של עובדי המוסד לביטוח לאומי והן של הרופאים בוועדות. ברצוני להדגיש, שהרוב הגדול של עובדי המוסד לביטוח לאומי והרוב הגדול של הרופאים מתייחסים באופן הגון ונכון. אבל, יש דוקא את אותו מיעוט קטן שקיים וששמענו עליו עדויות שמתייחס באופן לא תקין, והגיע אלי טלפון רק השבוע מלקוחה שנבדקה מוועדה והיא מצלצלת אלי בלילה עם דמעות ושואלת אותי "למה מתייחסים אלי כמו אל פושעת? בסך-הכל, אני נכה ובאתי לבקש את ההטבות שמגיעות לי". אני שואלת את המוסד לביטוח לאומי: האם הבהרתם לעובדיכם ולרופאים שבוועדות שחוקק חוק חדש בישראל שנקרא: חוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות? חוק זה קובע, שבדיקת אדם לצורך קבלת זכויות צריכה להיעשות תוך מתן כבוד והתייחסות נאותה, ולא להחזיק את האנשים באופן שכאילו כולם מתחזים וכולם באים לקבל הטבות שלא מגיעות להם.
היו"ר סופה לנדבר
אני חושבת שזה א'-ב'. לפני שמקבלים את העובדים לביטוח לאומי, הם צריכים להיות אנושיים, בני-אדם כלפי בני-אדם. זה א'-ב' של מדינה, וזה א'-ב' של מוסד כזה.
לאה דקל
הנושא האחרון, שברצוני לדבר עליו, הוא דוקא הנושא של רוח חדשה שיש עכשיו במוסד לביטוח לאומי, וזו רוח שגורמת לתחושת חוסר ביטחון ואי-ודאות מצד הנכים. למה אני מתכוונת? גם נכים שכבר עברו את כל המדורים של הוועדות והערעורים ובתי-הדין לעבודה וחזרה לערעורים ונקבעה נכותם לצמיתות, בזמן האחרון המוסד לביטוח לאומי נוהג באופן שהוא שונה ממה שהוא נהג בעבר - להזמינם מחדש, לפעמים אחרי שנה ולפעמים אחרי שנתיים, ללא הנמקה רפואית מוצדקת. כלומר, לא היה כתוב בפרוטוקול אותה ועדה שקבעה נכות לצמיתות שיש להזמין את האיש בעוד שנתיים כי נכותו לא סופית, אלא מישהו מקבל את אותה החלטה אולי מתוך מגמה של המוסד לביטוח לאומי להקטין את אותן גימלאות שאולי הן גבוהות במיוחד. זה דבר אחד שגורם לחוסר הוודאות הזו, ולא אכנס להשפעה שיש לזה על כל תחום המשפט כמו למשל בתביעות נזיקין שכבר המוסד קיבל חזרה כספים בגין התביעה הזו, כי זה עניין מורכב ומשפטי. אבל, זה, בהחלט, גורם לאנשים חרדה קשה. שואלים אותי: "האם זה יהיה לי לתמיד? מה יקרה אם שוב יזמינו אותי?". זה דבר שצריך לחשוב עליו במוסד לביטוח לאומי, שאם באמת המוסד פותח מחדש תיקים - לעשות זאת רק במקרים נדירים ושבאמת יש הצדקה לכך.

כך גם לגבי ערעור. כלומר, אם כבר ישבה ועדה וקבעה נכות של אדם, בעבר המוסד היה מגיש ערעורים שהמוסד טוען שהנכות הזו גבוהה מדי רק במקרים נדירים מאד. היום, יותר ויותר אני רואה מקרים שהמוסד מגיש ערעור כאשר הנכות שנפסקת לדעת המוסד לביטוח לאומי גבוהה מדי.
היו"ר סופה לנדבר
מדיניות חדשה של המוסד לביטוח לאומי.
לאה דקל
הדבר השלישי שגורם לאי-ודאות הוא נושא שינוי תקנות משנה שלא צריכות לעבור בכנסת במוסד לביטוח לאומי, כאשר ההחלטות מתקבלות בתוך המוסד לביטוח לאומי ואף אחד לא יודע מהן. חברת-הכנסת דיברה על תחושת סודיות. זו התחושה, שמקבלים ארגוני הנכים - שכך הדברים נעשים. לדוגמא: כל הנושא הנסיון לשנות את סעיפי הנכות, בלי שאף אחד מהארגונים החיצוניים ידע על כך. עמדו כמעט לאשר את אותה רפורמה, וברגע האחרון הצליחו ארגוני הנכים לעצור זאת. תודה רבה לכם.
היו"ר סופה לנדבר
עתה, ניתן לנציג ארגון נפגעי תאונות עבודה לדבר, לנציג ארגון הגג של הנכים, למנהל בית-חולים "תל-השומר", לנציגי הביטוח הלאומי ולנציג ההסתדרות הרפואית.
פנחס ברויאר
אני פנחס ברויאר. ברצוני להתנצל שיושב-ראש הארגון שלנו לא יכול היה להופיע, ואנסה במיטב כשרונותי ליצגו כאן. עורכת-הדין לאה דקל הציגה כמעט את מרבית הנקודות לגביהן יש מקום ניכר לשיפורים, ולאו דוקא מה ששמענו. שמענו כאן עכשיו מספר אנשים. חבל שאינני מבין רוסית כדי להכנס לשורשי הדברים.
שלומית קואולמן
התרגום היה בסדר.
פנחס ברויאר
התרגום היה בסדר.
היו"ר סופה לנדבר
אני גם יכולה להסביר לך שבעברית יש לנו את אותן פניות.
פנחס ברויאר
אני יודע. מפליא אותי רק, שאין תלונות נוספות בחתך הזה של עוד ציבורים. יש הרי המון ציבורים.
שלומית קואולמן
הם גרים רחוק.
פנחס ברויאר
אני רוצה להתייחס דוקא לאחד מהמתלוננים פה, לפני שאכנס לנקודות - ליעקב חלפין. במקרה, הוא שייך למגזר שאני כרגע מדבר עליו: נפגעי תאונות עבודה. בישראל זה דבר שקשה לתארו. אין לנו הרבה שיאים בעולם, אבל בכמה דברים אנו בכל זאת עם שיאים ואחד מהם זה גם תאונות עבודה. חבל, יעקב חלפין, שלפני שאתה פונה לוועדות - ואינני מדבר עכשיו לביטוח הלאומי או לכל המימסד - לפחות את זה שיש ארגון יציג על-פי חוק הכנסת ומופיע בכל משרד של הביטוח הלאומי, ואני מצטער- - -
היו"ר סופה לנדבר
הוא לא ידע על זה.
פנחס ברויאר
אני מצטער שלא פנית אלינו, כי את הנקודות שהעלית אנו פותרים מדי יום ביומו, וזה כמעט לחם חוק אצלנו.
יעקב חלפין
אני ביקשתי מיפה. היא לא רצתה להגיד בדיוק.
פנחס ברויאר
אין דבר. חבל.
היו"ר סופה לנדבר
בביטוח הלאומי זה סוד של מדינת ישראל. לא הסבירו לו שיש לו זכויות ויש לו ארגון. אני חושבת, שטוב שהצופים בבית מסתכלים על כל המקרים האלה ופתאום יודעים שיש ארגונים ויש לאן לפנות ויש מי שיעזור חוץ מהביטוח הלאומי.
פנחס ברויאר
ודאי. לכן, חשבתי לעצמי, בזמן ששמעתי את פרטי הפרטים בשפה שלא הבנתי, שפה יושבים לפחות שניים מנציגי ארגונים ענקיים.
חיים פיטוסי
הוא משלם מס מדי חודש לארגון. אז, הוא כן ידע.
פנחס ברויאר
ודאי, שהוא משלם.
היו"ר סופה לנדבר
בסדר. הוא לא ידע.
חיים פיטוסי
זו בעיה שלכם שאינכם מודיעים להם.
פנחס ברויאר
נגיע גם לזה. יושבים פה ראשי ארגוני נכים, לפחות שניים. אנו מרכזים תלונות וזה דבר יומיומי, כי זה חלק מתפקידנו - לפתור בעיות. אנו יושבים, מתנדבים כולם, לפתור בעיות בכל רחבי הארץ, וגם בבאר-שבע יש סניף גדול ואפילו גדול מאד כי יש שם יותר בעיות; יש יותר מפעלים - יותר בעיות, פחות זהירות משום מה. אני לא יודע.אבל, דוקא לזה אני רוצה להגיע. בכל סניף של המוסד לביטוח לאומי יש ברושורים וחוברות, ורובן, לצערי הרב, בעברית. היום, מדינת עליה, לדעתי, הביטוח הלאומי יכול לעשות זאת בכסף קטן, ואינני מדבר פה על עיסקת הנכים והשביתה בכספים גדולים ולא על החירשים שהיום מתחילים בשביתת ענק. מדובר בכסף קטן לברושורים ברוסית או בשפה אחרת ואפילו באמהרית.
שלומית קואולמן
יש הרבה פונים בערבית.
פנחס ברויאר
אבל, זה לא בכל הסניפים.
חיים פיטוסי
האם אתה יודע שאין חוברות ברוסית ובערבית?
פנחס ברויאר
לא אמרתי שאין. אמרתי: לא מספיק.
היו"ר סופה לנדבר
הוא אומר שחסר חומר.
פנחס ברויאר
ודאי שחסר.
חיים פיטוסי
איזה חומר חסר?
פנחס ברויאר
אתן לך דוגמא: למה הוא לא ידע שיש ארגון נכי תאונות עבודה?
היו"ר סופה לנדבר
עכשיו, לא נתווכח. חסר חומר.
חיים פיטוסי
אתה מוריד לו כסף כל חודש. למה אתה לא מודיע לו למה אתה מוריד לו?
היו"ר סופה לנדבר
אדוני דובר הביטוח הלאומי, תן לבני-אדם לדבר, ואם הם מצביעים על זה שחסר חומר - אני מאמינה שחסר חומר; אם לבני-אדם לא מגיע מידע, כנראה חסר חומר.
פנחס ברויאר
חסר חומר.
היו"ר סופה לנדבר
לא כנראה, אלא בטוח.

אני מבקשת לקצר בדברים, כי אנו רוצים לשמוע את הביטוח הלאומי.
פנחס ברויאר
גם בעברית חסר, אבל לא במידה כזו. בעברית לקחנו ובזמנו הגענו להסדר עם המוסד לביטוח לאומי שחוברות ההסברה שלהם לא מספיקות. אנו הוצאנו כ-20 אלף חוברות, וחילקנו זאת גם במשרדי המוסד לביטוח לאומי. לא עשינו זאת ברוסית אז, כי מדובר על לפני כמה שנים. אבל, המוסד לביטוח לאומי ודאי יכול.
היו"ר סופה לנדבר
אני מעריכה את הארגון שלך, אבל במקרה הזה, כמו במקרים דומים למקרה של יאשה חלפין, אני חושבת שלא צריכים מקרים. יש לו נכות של 45% והמצב החמיר, ואני שואלת את ביטוח לאומי: למה לקחו לו את הנכות? האם הוא הפך להיות יותר בריא?! האם יש לו רגל חדשה?! מה קרה?
חיים פיטוסי
סליחה, אך זו בעיה של משרד הבריאות ולא של ביטוח לאומי. זה ניידות, וזה בתל-השומר.
פנחס ברויאר
לא. במקרה הזה, זה משרד הבריאות.
היו"ר סופה לנדבר
אנו פנינו לביטוח לאומי והוא פנה לביטוח לאומי, וגם אנו כוועדה לפניות הציבור פנינו. משרד הבריאות יענה לנו עכשיו. במקרה שלו ובכל המקרים שנמצאים כאן למדתי, ועשיתי שיעורי בית,- - -
חיים פיטוסי
חבל שאנו לא למדנו זאת לפני כן.
שלומית קואולמן
הכל הועבר ללשכת המנכ"ל.
היו"ר סופה לנדבר
הכל עבר. אם בלשכת המנכ"ל לא העבירו למי שהוזמן לוועדה, זו בעיה בפנים בתוך המוסד ולא בעיה של הוועדה לפניות הציבור.

רבותי, אתן לכולם לדבר. עכשיו, אינני רוצה להאשים. אני רוצה לקבל את התשובות. אינני אוהבת, שכולם מדברים יחד.
דוברת
למה ברגע האחרון?
דורון יהודה
אני רק רוצה לענות על נקודה שנאמרה כאן.
פנחס ברויאר
דורון יהודה, אני יוצא מהריכוז. תאמין שתוכל לדבר אחר כך. אני אומר זאת בקצרה.
היו"ר סופה לנדבר
לא. מספיק.
פנחס ברויאר
לא דיברתי על הנקודות. יש שלוש נקודות שרציתי להגידן, ואני מדבר על נקודות שאינן עולות כספים. הנקודה הראשונה היא, שאין ספק שיחס לא עולה כסף. יחס בכל אורך חתך המשרדים מלמעלה עד למטה וכן בוועדות הרפואיות - יחס אפשר לתת בכמה דרגות ללא תשלום כסף, וזה לא עולה כסף. זה עולה יחס. יחס יחזיר את היחס של הנכים לוועדות רפואיות וגם לפקידי המוסד לביטוח לאומי.

דבר שני - אמרה כבר עורכת-הדין לאה דקל, שיש היום חוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, שעמלנו עליו כשלוש וחצי וארבע שנים עד שהגיע לחקיקה. אם יפעלו בחלק מהדברים שנאמרו בחוק הזה, 90% מהבעיות היו נפתרות. שוב, זה לא עולה כסף. אינני מדבר פה על הקיצבאות ועל ניידות. אני מדבר על הצורה האנושית.

ועדות רפואיות הן הנקודה הקשה ביותר. אומנם יש ועדה, כפי שאת הזכרת, והיא כבר גמרה את כל הדיונים, ואינני יודע מה הן מסקנותיה ואינני יודע אם היא תפתור את הבעיה או לא. בוועדות הרפואיות נכון שלמשל בתאונות עבודה יש בשנה, רק כדי לסבר את האוזן, מאה אלף ועדות רפואיות. זו כמות אדירה. צריך לעשות דבר פשוט: אם לא מספיקים - עוד אנשים ועוד כוח-אדם. בסך-הכל, האנשים פה לא יודעים שהביטוח הלאומי במקרה של נפגעי עבודה מקבלים חלק גדול מכסף שהם נותנים לנכים חזרה על-פי החוק הישן, סעיף 150 לחוק, שהיום הוא סעיף 324, פיצוי מאדם שנפגע ומקבל נכות בעבודה - הם לוקחים בבית-המשפט 70% ממה שהוא זכה. לדוגמא: אם הוא עבר תאונת דרכים והגיש בקשת פיצויים ובית-המשפט פסק לו על-פי גיל ועל-פי נכות מליון דולר, ביטוח לאומי יכול לבוא ולקחת 700 אלף דולר לקופתו. זה נקרא: שיפוי. זה פטנט חד-עולמי.
היו"ר סופה לנדבר
האם זה קיים בכל מדינה או רק במדינת ישראל?
פנחס ברויאר
זה רק במדינת ישראל. זה חוק, שיש פה פלוסים אבל יש בו הרבה מינוסים. המינוס הכי גדול הוא, שאדם שבית-המשפט קבע לו מליון דולר בגלל פגיעה בעבודה, ביטוח לאומי יכול לקחת עד 700 אלף דולר לשים בצד, ולמחרת היום, לאחר פסק-הדין ושהביטוח הלאומי קיבל את 700 אלף הדולר, הבן-אדם לא עלינו - לא יעקב אלא X - הלך ברחוב, נפל ומת מהתקף לב. במקרה זה, כל הכסף, 700 אלף דולר, נשאר בקופת הביטוח הלאומי, ואגורה הוא לא מקבל מזה. הוא היה יכול לקחת את הכסף ולומר: "אני לא בתאונת עבודה". זה חוק שלא יודעים עליו.
היו"ר סופה לנדבר
אנו לא יודעים עליו. זו פעם ראשונה שאני שומעת על זה.
פנחס ברויאר
אנשי המוסד לביטוח לאומי לא יכחישו את קיום החוק: שיפוי.
חיים פיטוסי
אתה פשוט מעוות אותו לחלוטין.
פנחס ברויאר
לא. אתה תגיד שזה עיוות.
היו"ר סופה לנדבר
אני מבקשת: כאשר אתה תדבר, אשמור על זכויותיך. כאשר מישהו אחר מדבר, אני מבקשת לא להכנס לדבריו.
פנחס ברויאר
אנו מתעסקים עם זה יום יום, וחוק השיפוי, סעיף 150, שהוא מוכר לכם, ולכן אינני אומר את המספר החדש כי הוא מוכר לכולם- - -
דוברת
328.
פנחס ברויאר
328. הנה, יודעים כבר במה מדובר. זה חוק שיפוי. יכול להיות שיש לו מעלות, אבל גם הכסף של הנכה נמצא בקופת הביטוח הלאומי, ולמחרת אם הוא ימות ממוות שלא מתאונת העבודה - כל כסף נשאר בקופה. כלומר, צריך לראות את הדברים לעומק. אינני רוצה לעמוד על הנקודות האחרות, כי הייתי גוזל זמן ואני רוצה שגם חבריי יוכלו להגיב וביחוד דורון יהודה שיושב רחוק ממני. תודה רבה.
היו"ר סופה לנדבר
אתם יודעים - גם הצופים בבית - שאנו רצינו להגיע לביטוח הלאומי בתחילת המושב הזה. אנו מאד רצינו, אך היו שם שביתות ועובדים נלחמו על זכויותיהם שזה לגיטימי מאד במדינה דמוקרטית. רצינו וניסינו, וחבל שהגענו. אני חושבת, שזו ישיבה ראשונה. אבל, לפי המקרים ולפי הפונים ולפי הבעיות, אני חושבת שהיא לא האחרונה.

גם לדובר אני רוצה להגיד, שהיה לנו רעיון ואנו נעמוד על הרעיון הזה - פעם אחת בתקופה מסויימת לפתוח "קו חם" בכמה שפות, כדי להסביר לאנשים שזקוקים לזה את זכויותיהם. לא יכול להיות, שביטוח לאומי, מוסד כזה שצריך לעבוד עם אנשים שנמצאים בצרה, אנשים מסכנים, לא יכול להסביר את זכויותיהם. חובה וזכות האנשים האלה לדעת את הזכויות. אני חושבת, שאתה צריך להתייחס לזה עם יחס קצת יותר רך, כי אם אדם לא יודע כנראה שיש איזה שהוא פגם ביחסי הציבור וגם בהסברה של מוסד כל כך גדול - מוסד שצריך להסביר את עצמו, צריך לתת לאנשים את האפשרות להבין את הזכויות וגם חובות.

דורון יהודה, נציג ארגון הגג של הנכים, בבקשה.
דורון יהודה
קודם כל, אני מודה ליושבת-ראש ולחברים.

אנו חשים היום שינוי בביטוח לאומי - שינוי שהייתי אומר שהוא שינוי חיובי. הביטוח הלאומי עושה כנסים בסניפיו, והשתתפתי בכנסים כאלה, כאשר בכנסים הוא מודיע לכל הפקידים בכל הרמות לשפר את היחס לציבור, להיות יותר פתוחים להקשבה וכו'. הדבר נעשה, ואני אומר לכם שיש שיפור.

אני מטפל כל יום בהרבה נכים עם בעיות דומות למה שצויינו פה, וביניהם עולים חדשים רבים, ותיכף אגע גם בנקודות שלא עלו פה שהן בעיות של נכים גם עולים וגם רגילים.

ישנם איזורים שבאמת אולי לשם עדיין לא הגיע היחס החם, היחס שנותנים תשובות ושולחים פרוטוקולים לנכה כדי שהוא יידע למה דחו אותו.
היו"ר סופה לנדבר
הם בכלל לא מקבלים הסבר.
דורון יהודה
אני מקבל הרבה פניות של נכים, שבאים אלי ואומרים: "קיבלתי 60%. למה 60%?". אני אומר לו שילך ויביא את הפרוטוקול. האם לא קיבלת פרוטוקול? אני גם לא יכול להגיש ערעור על נכות, אם אין לי את הפרוטוקול כדי שאסתמך עליו כשאני מגיש לו את הערעור ועוזר לו. אנו עוזרים לנכים בחיי היום-יום. כמו שציין פנחס ברויאר, אנו ממש מטפלים בהרבה בנכים. פנחס ברויאר הרבה פעמים מתקשר אלי ואומר: "דורון, יש לי נכים כאלה וכאלה" או שאני מתקשר אליו, ואנו מתייעצים ועוזרים זה לזה.
היו"ר סופה לנדבר
אולי תגידו לצופים את מספרי הטלפונים ואיך פונים אליכם, כדי שיידעו לאן לפנות.
דורון יהודה
אני בכוונה רוצה לציין שיושבות פה נציגות ביטוח לאומי, שאני מצדיע להן על היחס החם ואני אומר שהן נמצאות בירושלים. חבל שהתלונות - בבאר-שבע, אשקלון וביחוד איזור הדרום - הן בצורה איומה. אני אומר זאת, שביחוד באיזור הדרום יש לנו תלונות.

יש תלונה נוספת, שכאן מישהו ציין אותה ואף אחד לא שם לב אליה. נכה שרוצה להגיש בקשה לניידות יכול להמתין חודשים - דבר שמעולם לא היה, וזה התחיל להיות תופעה. צעקנו על הנושא הזה, ואינני מבין למה על נכה בבאר-שבע או באשקלון להמתין כל כך הרבה לבדיקה במשרד הבריאות לצורך ניידות. הוא הלך לרמלה, והוא היה צריך לעשות זאת באיזור שלו. אבל, מה לעשות?
שלומית קואולמן
אמרו לו: חצי שנה.
דורון יהודה
אם הוא צריך לחכות חצי שנה, האם הוא יחכה חצי שנה עד קיום הוועדה? אם הוא נכה חדש שעדיין אין לו מכונית, מה הוא יעשה? האם יחכה חצי שנה בלי אוטו? באיזה שהוא מקום צריכים ללכת ולפתור את הבעיה הזו ולמצוא לה פתרון. אני שמח, שהבעיה הזו עלתה היום פה.

כרגע, אני נוגע דוקא בנושא הניידות במשרד הבריאות. יש תופעה שנכים באים, ויש לי כרגע כמה מקרים של עולים חדשים שלמשל יש להם טרשת נפוצה וגם פוליו. הם מגיעים ומקבלים סעיף (א)(7), שזה סעיף של חוסר קואורדינציה, וזה בסדר. אבל, אף אחד לא לקח בחשבון שיש לו עוד סעיף והוא לא יודע לדבר. הוא לא יודע להסביר את עצמו - הסעיף הנוסף הוא של הפוליו שאף אחד לא נגע בו. מערערים על ההחלטה, ושולחים אותו. אמרתי: "במקרה זה, שיערערו ביטוח לאומי - זה מתאים לי", כי תלך ותזכיר להם ותדגיש שאתה גם נכה פוליו וצריכים להתייחס גם לפוליו, כי כך נתנו לו 60% וככה מגיע לו אולי 80%. נכות של 80% נותנת לו פטור מלא, ונכות של 70% לא נותנת לו כלום והוא לא יקנה אוטו כי הוא גם עולה חדש וגם אין לו כסף. ברגע שמתייחסים לפוליו ולמחלות הנוספות שיש לאותו נכה, הוא אולי היה מקבל. אתן דוגמא לבחור שכרגע דיבר. הוא סובל מהלב. יכול להיות, שבגלל שהוא סובל מהלב הדם לרגליים לא זורם בצורה תקינה.
היו"ר סופה לנדבר
לא. הוא סובל מהלב רק שנתיים או שנה וחצי.
דורון יהודה
אני רק מסבר את האוזן. יכול להיות שהדם לרגליו לא זורם בצורה תקינה, ואם הוא היה עושה בדיקת דופלר היו רואים שהדופק לא תקין. אז, הוא היה אולי מקבל גם בגלל הקטיעה וגם בגלל זה, כלומר בגלל שתי סיבות; האחוזים שלו היו גדלים ולא קטנים.
היו"ר סופה לנדבר
הם הגיעו לאפס אחוזים.
דורון יהודה
לא מסבירים לאנשים שאפשר לעשות עוד בדיקה.
היו"ר סופה לנדבר
נכון.
דורון יהודה
אולי לבדוק. אולי בכל זאת למצוא את הדרך איך לעזור לנכה ולא איך להגיד לו: "לך הביתה. לא מגיע לך".

אני רוצה לומר עוד משהו שאמרתי שלא ציינתי, שלא דיברו על זה. יש לי בעיה של נכים קשים מאד שפונים למשרד העבודה לקבלת עובד זר. כשאני אומר שזה קשה זה קשה, ואצלי זה אחד ששוכב במיטה. הוא פונה לוועדה לקבל רשיון להעסיק עובד זר, ונדחה. אני קורא לזה: פשע. נכה בא אלי ואומר לי: "אני הולך להתאבד, כי לא נשאר לי מה לעשות". כשאשתו היתה, שניהם קיבלו את המטפלת. אשתו נפטרה, והמטפלת לא יכולה להשאר. הוא משאיר אותה כתוצאה מזה שמגיע לו 11. הוא מבקש הגדלה, ולא מגדילים לו. משרד העבודה לא נותן לו רשיון. הוא לא נותן לו רשיון - הוא לא יכול לקבל את הכסף מביטוח לאומי לתשלום לעובד. כלומר, עכשיו, אותה מטפלת באה לביתו ררוצה להרוג אותו, כי היא רוצה את הכסף. היא הולכת להגיש תביעה לבית-הדין לעבודה ומסבכת לו את כל החיים. אין ראיה כוללת על מה שקורה לאותם נכים, וזה דבר חמור מאד. אני חושב, שצריכים לתת את הדעת על כך.

יש דבר נוסף שאני כרגע לא שמעתי פה.
היו"ר סופה לנדבר
אנו לא מבקשים ממך להוסיף לנו בעיות, בגלל שאנו בכוונה לקחנו רק מספר בעיות. הבעיות שיש לנו - אנו יכולים לכתוב פה דרמה עם המון עמודים. הוועדה מוגבלת בזמן ומשודרת כרגע, ואנו רוצים להתרכז דוקא בבעיות שיש לנו. אנו מבקשים להתרכז רק בדברים שהבאנו כדוגמא לוועדה הזו. יכול להיות שאנו נמשיך. איך פונים אליך?
דורון יהודה
מספר הטלפון שלנו, וזה טלפקס, הוא: 8844739-09, ואפשר להתקשר מדי יום מהשעה 08:00 עד השעה 12:00.
פנחס ברויאר
יש לנו סניפים בכל הארץ, אך אמסור את פרטי המרכז בתל-אביב כי לא אכנס עכשיו לכל.
היו"ר סופה לנדבר
אתם תדריכו את האנשים.
פנחס ברויאר
אנו, ללא ספק, נדריך. אם יפנו למשרדי המוסד לביטוח הלאומי, יש שם את כל הטלפונים והפאקסים של הארגון שלנו.

פונים אלינו למספר טלפון 5243335/6-03, ולמספר פאקס: 5299125-03.
היו"ר סופה לנדבר
ברצוני לשמוע ממשרד הבריאות את מנהל בית-החולים הכללי "תל-השומר".
זאב רוטשטיין
אנו יושבים כאן, ואינני מרגיש כל כך מרחק בין קבוצת הפונים אלינו, מכיון שעל-פי תפישתי לפחות החברה נבחנת ביחסה לחריג וכמובן לנכה. אני חושב, שמדינת ישראל לא נכשלה בסך-הכל בטיפול בחריג ובנכה. המקרים, גם כשעלו כאן, יותר הצביעו על קצת קשיים בתקשורת, מה שנקרא :אי-הבנה אולי מלאה לצרכי הפונים ואולי גם חוסר יכולת להסביר מדוע על-פי הקביעות שקיימות במדינת ישראל למישהו מגיע ולמישהו אחר לא מגיעים עזרה או משהו אחר.

ברצוני להתייחס למספר נקודות ספציפיות, כי המקרה של יעקב חלפין שקשור לנושא הניידות אכן קשור אלינו, למשרד הבריאות. משרד הבריאות מנהל את כל נושא הניידות, קביעת הנכות לצורך ניידות, עבור המוסד לביטוח לאומי. הוא עושה זאת בצורה נפרדת לחלוטין מהמוסד לביטוח לאומי; אין עירוב תחומין, והוא כמשרד בריאות, כגוף שאמון על נושא קביעת ניידות, קובע את נושא הליקויים המזכים בניידות כן או לא. רשימת הליקויים היא רשימה סטטוטורית, והיא לא קשורה לנו: לא למשרד הבריאות ולא לוועדות הניידות. היא רשימה קבועה. ליקוי שנכלל ברשימה - אפשר לדון עליו, וליקוי שלא נכלל ברשימה - לא ניתן לדון עליו. נושא הכללת ליקויים בנושא ניידות הוא נושא קשה וכבד שאיננו קשור ישירות למשרד הבריאות.
היו"ר סופה לנדבר
ממתי קיימת רשימה?
זאב רוטשטיין
רשימה הליקויים בניידות היא רשימה ותיקה, והיא מתעדכנת לעתים רחוקות מאד בקטע הזה.
יעקב חלפין
למה זה שם?
היו"ר סופה לנדבר
יאשה חלפין, אתה לא מדבר עכשיו אלא אחר כך. יהיו לך שאלות - בשמחה אתן לך לשאול.
זאב רוטשטיין
אנו מרכזים הרבה תלונות של הציבור בנושא ניידות, שרובן המכריע קשור בהיכללות ליקוי כזה או אחר ברשימת הניידות.

צריך גם להבחין, שהמחוקק נתן תוספת ניידות למי שפגוע בגפיים התחתונות, בתנועה. הוא לא נתן תוספת ניידות לפגיעות אחרות. על רקע זה יש אי-בהירות גדולה של הפונים. אנשים באים ואומרים: "אני נכה, אבל נכותי לא מתבטאת בגפיים התחתונות". יכול להגיע מישהו בצורה מוגזמת, ואתאר זאת, בלי שתי ידיים. אין ספק שהוא נכה, אבל על-פי רשימת הליקויים נכותו לא מזכה בתוספת ניידות.
היו"ר סופה לנדבר
סליחה שאני נכנסת באמצע דבריך. מתי היה העדכון האחרון?
זאב רוטשטיין
העדכון האחרון של רשימת הניידות היה דוקא בשנה שעברה, ונכנסו מספר תוספות קטנות בעיקר נושא של קומה נמוכה שנכנס ולא היה ברשימת הניידות קודם ונושאים נוספים קטנים. העדכון האחרון הוא בערך מלפני שנה. לפני העדכון הזה, אני חושב שבחמש השנים הקודמות לא עודכנה רשימת הניידות. כל מיני בקשות לעדכון רשימת הליקויים עולות, וצריך להבין שזה קשור בהסכמת משרד האוצר לעדכון הרשימה כיון שכל פריט ברשימה משמעותו תוספת תשלומים לנכים. לכן, הרשימה הזו יחסית די סגורה, ומאד חשוב להסביר נקודה זו. הרבה פעמים אנו פשוט נכשלים בהסברה, כיון שהליקוי שנטען איננו מופיע ברשימה.

הועלה פה נושא מידע על זכאות הציבור. חברת-הכנסת לנדבר, אנו כבר הצענו, בעיקר למשרד האוצר שם התיק שלנו תקוע, הקמת מוקד שירות שידבר ביותר משפה אחת, כך שאנשים יוכלו להתקשר ולקבל לא רק הכוונה אלא בשיחת טלפון אחת יוכלו לקבל גם זימון לוועדה, וגם תהיה לנו בקרה על כמה זמן לוקח להגיע לוועדה, ונוכל לשלוט על הנושא הזה.
היו"ר סופה לנדבר
למה צריכים לחכות כל כך הרבה זמן עד ועדת ניידות?
זאב רוטשטיין
העסק לא יקר. הנושא עדיין לא תוקצב מהאוצר. אין לי בלבי על המוסד לביטוח לאומי, כי המוסד יחד איתנו שותף בבקשה זו. הוא התלהב מאד מנושא הקמת מוקד שירות. אפשר יהיה להתקשר מכל הארץ בטלפון הפטור מתשלום, ולקבל מידע מלא, ותהיינה מוקדניות, שידברו בכמה שפות מלבד עברית, יוכלו להדריך את האנשים גם לגבי זכאותם וגם לוודא אכן שהם שובצו לוועדה.

אני מוכרח לציין נקודה אחת. באמצעים שיש לי, ואלה לא אמצעים רבים, כיון שגם מיחשוב של הוועדות הוא נושא שתקוע עדיין במשרד האוצר גם כן למעלה משנתיים, אין לנו מידע ממוחשב על ועדות הניידות. זה נושא שאם הוועדה היתה יכולה לדחוף בכיוון שלו - הייתי מאושר, לא מבחינת שזה היה עוזר לנו אלא זה היה עוזר הרבה יותר לנכים ולנזקקים כי היינו יכולים לקיים בקרה ארצית, כולל גם על זמני היענות וגם על נושא ריבוי או אי-ריבוי של עררים. גם נושא המיחשוב לא עובד. למרות זאת, באמצעים ידניים אני יכול להגיד שהתור הארוך ביותר לפגישה עם ועדת הניידות באיזורים השונים בארץ הוא אכן באשקלון והוא 46 יום במכסימום. זו אינפורמציה מעודכנת מאד. כלומר, לחצי השנה, שדובר עליה כאן, אין ידיים ורגליים. 46 יום זה המכסימום.
היו"ר סופה לנדבר
אבל, מה שהיה זה היה.
זאב רוטשטיין
אני אומר שוב, שיכול להיות שזה היה בעבר. אינני יודע מתי היתה פנייתו הראשונה לוועדת הניידות באשקלון. אני יכול לתת עדות לגבי הקורה היום. התור המכסימלי הוא 46 יום. אנו מנטרים את מספר הימים בין הגשת הבקשה עד המועד בו מתכנסת הוועדה.

יותר מכך, התרנו לאנשים לפנות למקומות סמוכים ולא הקפדנו על האיזורים, כך שאפילו יאשה חלפין העיד כאן שאמרו לו שהוא יכול לפנות לרמלה ויכול להיות שהוא גר באמצע והוא יכול להחליט: לאשקלון או לרמלה לפי אורך התור. אבל, התור המכסימלי הוא 46 יום.

כמובן, זה עניין של תקציבים לגבי כמה אפשר לקצר עוד את התור. אבל, אני חושב שאם אנו נשמור על תור סביר במשך חודש, זה בסך-הכל נותן תשובה די יפה.
היו"ר סופה לנדבר
חודש זה סביר. יותר - לא.
זאב רוטשטיין
יחס רופאים - אחת לשנה יש לנו יום עיון שאנו מקיימים, ואנו מזמינים תמיד, ככלל, גם הרצאות מוזמנות לסגל שלנו, שזה כולל את הפקידים ואת הרופאים, בנושא יחס, שפת גוף, איך מתבטאים וצרכי נכים. השנה ביום העיון שיהיה בעוד כחודשיים מוזמנים נציגי נכים, כדי שיבואו ויספרו למליאת הרופאים והצוות הניהולי, כלומר המזכירות של הוועדות, איך הם מרגישים ומה היו הבעיות האישיות בהן הם נתקלו בפניה לוועדות כדי שיהיה משוב גם לצוות איך הוא מטפל בנושא הזה.

אני מוכרח להגיד, שגם כשיש לי תלונות נגד רופא והייתי בשמחה פוטר אותו מלשבת בוועדה, אני מהסס לעשות זאת כיון שנורא קשה להשיג רופאים איכותיים לוועדה.
היו"ר סופה לנדבר
כמה מקרים כאלה יש?
זאב רוטשטיין
יש לי מספר מקרים, שהייתי בשמחה משחרר את הרופאים שילכו לעיסוקים אחרים ויעזבו אותנו, כי חבל - מכתימים את הציבור הגדול של הרופאים על לא עוול בכפם.
היו"ר סופה לנדבר
למה לא עושים זאת?
זאב רוטשטיין
אסביר מה קורה. תחילה, הליך המינוי של האמנה של רופא כזה הוא הליך של למעלה מחצי שנה, ואז זה ישר יתבטא באורך התור - אם אנו נוציא אותו ולא יהיה לי תחליף.

שנית, אין נכונות גדולה של הרופאים לשבת בוועדות, כיון שהשכר שהם מקבלים עלוב מאד על-פי הגדרתם לעומת מה שהם יכולים להשיג בכל עבודה אחרת שצורכת זמן אחר-הצהריים. הם עושים זאת מעבר לשעות העבודה.

שלישית, אפילו עדכון הסכם השכר שהיה לפני שנתיים לא הושלם לגבי הוועדות. זה נכון לכל המוסד לביטוח לאומי, וזה נכון לנושא הניידות.
דוברת
לא. לא נעשה.
זאב רוטשטיין
לא נעשה בכלל. כלומר, יש כאן, בניגוד להסכם חתום, למעלה משלוש שנים - רחל, האם זה שלוש שנים?
רחל הרצוג
זה היה צריך להתעדכן ביולי 2000.
זאב רוטשטיין
אני אומר שוב: לפחות שנתיים. השכר לא מעודכן, והרופאים בורחים. הם מצביעים ברגליים.

כלומר, כל מי שמוכן איכשהו לעבוד אני מקבל אותו. אחרת, באמת יהיו בעיות של למעלה מחצי שנה לתור, ואוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי בנושא הזה. אילו לפחות היה מעודכן הסכם השכר.
היו"ר סופה לנדבר
האם אתה רוצה להגיד שאתה מקבל רופאים פחות טובים?
זאב רוטשטיין
חד-משמעית, כן. אני מקטין את הקריטריונים. אם פעם היה לי קריטריון שרופא צריך להיות מומחה לפחות שלוש שנים עם ותק טוב וחוות דעת טובות כדי להכלילו ברשימת הרופאים הזכאים לעבוד בוועדה, אני מגמיש זאת.
היו"ר סופה לנדבר
יכול להיות, שבגלל זה יש להם ליקויים באיבחון.
זאב רוטשטיין
אינני יודע. אני עדיין מקפיד על כך שיהיו רופאים מומחים, אבל לא הגענו לקטע הזה.

עבודת הוועדות הרפואיות של משרד הבריאות נמצאת בבקרה כפולה. היא נמצאת פעם אחת בבקרת הפונים. זכאותם לערער. כלומר, כל אחד ואחד שמקבל תשובה של הוועדה מקבל מיד את הכתובת להגשת ערר. יש ועדה נוספת ארצית, שם באמת מרוכזים טובי הרופאים שתפקידם לבדוק את התלונות.

מצד שני, צריך לזכור שאותה זכות ששמורה לפונים, לנכים עצמם, יש גם למוסד לביטוח לאומי. רופאי המוסד עוברים על תשובות הוועדות האיזוריות וגם הם מערערים. הם מערערים הפוך בדרך-כלל מאשר הפונים עצמם.

אנו, כבקרת איכות שלנו, היינו מעוניינים שתהיה קודם כל מערכת מחשב שנוכל לבדוק אם מרוכזים יותר מדי עררים שנמצאו צודקים, כלומר שהוועדה לא עשתה עבודתה נאמנה או לחילופין שהעררים הסתיימו עם פסיקות דומות או זהות לפסיקת הוועדה, כלומר שהוועדה עשתה עבודתה נאמנה.
היו"ר סופה לנדבר
ואין דבר כזה.
זאב רוטשטיין
אין לי עדיין יכולת לעקוב בצורה ממוחשבת. כל מערכת הניידות עובדת ידנית בטפסים, במכתבים ובלי מיחשוב.
היו"ר סופה לנדבר
דרשנו, ולא היינו יכולים לקבל את מספר הערעורים והנתונים. לא קיבלנו.
זאב רוטשטיין
אי אפשר. רבותי, רק כדי להוציא נתונים, צריך לשים פקידה יום שלם על מקום מסויים. זה בלתי אפשרי. זה חבל, כי היום המיחשוב יכול לתת לנו אינפורמציה מלאה ולאפשר לנו בקרת איכות טובה. בסך-הכל, הרי אנו נבחנים במתן השירות לאזרח. מתן השירות לאזרח יכול להשתפר בגדול, אם מישהו היה נותן לנו קצת יותר אמצעים לעשות זאת, כי את הרצון ואת הנכונות יש לנו לעשות זאת בצורה נורא טובה.

דורון יהודה, זרקת משהו לגבי נושא סעיף (א)(7). הוועדה ככלל מבקשת להביא הכל, ויש את זה בחוברת ההדרכה שמקבלים. יש להם בקשה להביא את כל המסמכים הרפואיים שקשורים ולא קשורים - לתת לוועדה לסנן מה קשור ומה לא קשור. הוועדה כבר יודעת אלו ליקויים נכללים ואלו לא. הוועדה יודעת, אם מגישים לה את ערעורים, אם למישהו יש גם פוליו וגם טרשת נפוצה. רק כדי להרגיע אותך, אגיד שסעיף (א)(7) מזכה במאה אחוז, כלומר כבר כיסינו זאת.
דורון יהודה
הוא קיבל חלקי.
זאב רוטשטיין
אם הוא קיבל חלקי, סימן שהוא לא פגוע כל כך.
היו"ר סופה לנדבר
האם אתה יכול להסביר איך, נניח, במקרים כמו הבחור הזה, מר חלפין והגברת, מנכות שבעצם רופא שאין לו תלות אומר שהנכות היא באחוזים היא יותר גבוהים ולפתע הוא מגיע ומקבל אחוזים נמוכים או מגיע לאפס אחוזים שזה בלתי אפשרי?
זאב רוטשטיין
נסביר. קודם כל, זה לא רופא אחד. בוועדה, כולל ועדה איזורית, יושבים שלושה רופאים. אחד מהם חייב להיות מומחה באורטופדיה, ואם הבעיה היא כלי דם - יושב גם מומחה לכלי דם כבר בוועדה האיזורית. כלומר, שלושה רופאים קובעים פסיקה, כדי שהפסיקה לא תהיה מוטה וששלושת הרופאים יגבשו קונצנזוס. רפואה אינה מתמטיקה, ואפשר לעשות טעויות. לדאבוני, יש גם ניצול לרעה של הוועדות.
היו"ר סופה לנדבר
האם אנשים יודעים את הנוהל של הפניה?
זאב רוטשטיין
אנשים מכירים את הנוהל של הפניה. לא נתקלתי בבעיה. גם עולים חדשים מצליחים להגיע. יש לנו אחוז שמשקף די נאמנה את מספר העולים.
שלומית קואולמן
כמה ועדות ניידות יש בארץ?
היו"ר סופה לנדבר
איפה הן?
זאב רוטשטיין
הוועדות מרוכזות בכל רחבי הארץ מהדרום - באר-שבע - ועד הצפון - שזה בנצרת העיר דרך חיפה, ירושלים, תל-אביב, אשקלון ורמלה. הוועדות מכסות את הארץ, והנכה לא צריך לטרוח רבות כדי להגיע.

יותר מכך, כיון שאני מוקלט כרגע, חשוב להבין שוועדות הניידות מטבע הדברים עוסקות באנשים נכים שיש להם בעיה להתנייד ולהגיע.
היו"ר סופה לנדבר
האם הם יודעים על החזר נסיעות?
זאב רוטשטיין
הוועדה מסדירה נסיעות, כולל באמבולנס.
היו"ר סופה לנדבר
תגיד זאת עכשיו לא רק לפרוטוקול אלא גם לצופים בבית. אני חושבת, שרוב הצופים בבית לא יודעים שיש החזר נסיעות.
זאב רוטשטיין
לא רק החזר נסיעות. הרבה פעמים כאשר עולה השאלה של איך להביא נכה לוועדה, הוועדה מאשרת גם ואן שיכול להביא את הנכה עם כסא גלגלים או אפילו אמבולנס, או במקרים חריגים - הוועדה יוצאת עצמה לבית הנכה או למוסד בו הוא נמצא, כיון שעל-פי תפישתנו גם נכה במוסד יכול להנות מניידות, ואם אפשר להוציאו מהמוסד והוא יוצא X פעמים בחודש, נדמה לי שש פעמים בחודש שזה המינימום, הרי הוא יקבל גם את תוספת הניידות. כלומר, גם במקרים הקיצוניים של נכים מונשמים או נכים בעייתיים אנו הולכים לקראת הנכים, ואפילו מגיעים עם הוועדה אליהם במקרים קיצוניים מאד. זה לא הכלל. הכלל הוא לנסות להגיע לוועדה, כיון שזו אחת הבחינות אם בכלל מתאפשרת ניידות לפונה או לא. אבל, לא צריכה להיות מגבלה של הגעה. אם לנכה אין כסף, זו לא בעיה והוא יקבל החזר. אם לנכה אין יכולת להגיע, אפשר לשלוח רכב להביאו בצורה מסודרת.
דורון יהודה
ממי הוא מקבל את ההחזר?
זאב רוטשטיין
הוא מקבל את ההחזר בוועדה עצמה. הוא פונה, מגיש את הניירות ומקבל את ההחזר. אנו מנהלים זאת עבור המוסד לביטוח לאומי, ולא נתקלנו בבעיות עם המוסד לביטוח לאומי עד היום. הם מחזירים בקפדנות את ההוצאה.
היו"ר סופה לנדבר
לאדם, שצריך לפנות לוועדה וצריך להגיע אליה, מסבירים שיש לו זכות להחזר נסיעות.
זאב רוטשטיין
כן, חד-משמעית.
היו"ר סופה לנדבר
צריכים להסביר. לא תמיד מסבירים - כן?
זאב רוטשטיין
כן. אני אומר: זה גם לפי דרגת השימוש שנעשה.
דורון יהודה
אני פעם ראשונה שומע זאת.
שלומית קואולמן
הנה, דורון יהודה פעם ראשונה שומע זאת.
דורון יהודה
שואלים אותי נכים.
זאב רוטשטיין
אבל, אתה לא הדובר שלהם בקטע הזה.
דורון יהודה
זאת פעם ראשונה שאני שומע זאת.
זאב רוטשטיין
דורון יהודה, אתה יודע שהרבה פעמים אמרתי שחלק מהבעיות זה בעיות תקשורת וחלק מהבעיות זה בעיות הסבר. אילו היינו מצליחים ליסד סוף-סוף את המוקד הזה, כשכמעט לכל גוף נורמלי במדינה יש מוקד שירות שאפשר לפנות אליו ולקבל תשובות ואפילו לקופות-החולים יש מוקדי שירות מצויינים היום ואתה פונה ומקבל שירות, אילו היינו מסדירים מוקד שירות ארצי כזה - הרי חלק גדול מהבעיות היו נפתרות, כי במוקד היו מוסרים לאנשים את כל המידע והיה זמן לתחקר אותם ולשאול אותם ולתת להם מידע, לסדר להם את התור לוועדה וכו'. אני חושב, שאם המוקד ייצא כקריאה מהוועדה פה, הוא יסייע רבות לנכים בסך-הכל לפנות ולקבל את השירותים.
היו"ר סופה לנדבר
אנו נעשה זאת בהמלצות שלנו.
היו"ר סופה לנדבר
תודה רבה לך.

עתה, נשמע את ההסתדרות הרפואית, את האוצר ואת הביטוח הלאומי.
רחל הרצוג
אין לי הרבה מה להוסיף על מה שאמר דוקטור רוטשטיין, אלא שהוא ייצג את כל התחום של ניידות. אני מצטערת שלא נמצאת כאן דוקטור חיה קטן שמרכזת את כל נושא ועדות רפואיות בביטוח לאומי, והיא לבטח היתה מעירה על בעיות די דומות מבחינת הרופאים בכל התחומים. שמעתי ממנה, למשל, שבתאונות עבודה רוב הוועדות הן ועדות ערר, כי כל ועדה מדרגה ראשונה זוכה מיד לערעור, וזה מאד חשוב.
היו"ר סופה לנדבר
מה זה: מיד?
רחל הרצוג
לגבי כל החלטה בתאונות עבודה, בדרך-כלל העובד מערער, ואז יש גם ועדה רפואית מדרג שני. האם זה לא נכון?
דובר
מאיפה הנתון הזה? הנתון הזה איננו נכון.
דוברת
יש לי נתונים כאן. לא כל פונה- - -
רחל הרצוג
בסדר. אז, אני מצטערת וחוזרת בי.

אני רק רוצה להגיד, שמבחינת הרופאים, אנו, בהסתדרות הרפואית, לא שמענו תלונות על רופאים. אני כאן שמעתי משהו על יחס. אני חושבת, שאכן הבעיה הרבה יותר טכנית - המבנה בו נערכת הוועדה ואי אפשר להגן על זכויות הפרט, ועל זה ישבה ועדת גולדברג. משך הזמן לוועדה - אם הסכם השכר שהאוצר נמנע מלעדכן אותו כבר שנתיים קובע שוועדה זה רבע שעה, ללא ספק הפרט הבודד בהרבה מקרים דורש זמן רב יותר.
היו"ר סופה לנדבר
אני מבקשת לקצר. אנו רוצים לשמוע את מנהלי האגפים.
רחל הרצוג
בסדר. את דברי הרופאים ייצג מצויין דוקטור רוטשטיין.
היו"ר סופה לנדבר
נציג האוצר, מה קורה?
אודי בן-דרור
תחילה, אני חייב להגיד שאני לא אחראי על תקציב משרד הבריאות במשרד האוצר, כך שאינני יודע לענות על עניין מוקד טלפוני לניידות או מיחשוב ועדות הניידות.
זאב רוטשטיין
זה לא קשור למשרד הבריאות. זה קשור לביטוח הלאומי. הרפרנטית, שכרגע החומר נמצא אצלה, זו נטשה. גם נושא המיחשוב וגם נושא המוקד נמצאים בידיה.
דובר
בביטוח הלאומי יש מוקד טלפוני.
דוברת
אין. המוקד הטלפוני - קשה מאד להגיע אליו.
דובר
זה לא המוקד. זה לא מוקד ארצי.
היו"ר סופה לנדבר
אני מבקשת שלא כולם ידברו יחד. עכשיו, מדבר נציג האוצר.
אודי בן-דרור
את נושא מיחשוב הוועדות הרפואיות בניידות אני מוכן לבדוק. נדמה לי שזה נושא שכן תוקצב, אבל אני מוכן לבדוק זאת.
זאב רוטשטיין
אעדכן אותך, כדי שבדיקתך תיעשה מהירה. הבקשה שלנו נמצאת על שולחן האוצר זו כבר השנה השלישית. השנה הזו שמענו שהם תיקצבו את האיפיון של המערכת ולא את המערכת עצמה, ובאמת הביטוח הלאומי--
אודי בן-דרור
זה מה שביקשו מאיתנו לתקצב. אנו לא מתקצבים ישר מערכת.
זאב רוטשטיין
--שכר אנשים כרגע לאפיין את המערכת, והם עושים את עבודתם. אני מקווה, שבעזרתך נקבל גם תיקצוב של המערכת ואולי לקראת סוף השנה ותחילת השנה הבאה כבר תהיה מערכת ממוחשבת שהיא המינימום שאנו יכולים לבקש כדי לבצע בקרה על ועדות.
אודי בן-דרור
טוב, כשהנושא יבוא - הוא יזכה לדיון ראוי.
זאב רוטשטיין
תגיד מול המצלמה "לאהדה", ומה שנקרא: וייבחן בחיוב.
אודי בן-דרור
נכון, כמו כל נושא אחר.
זאב רוטשטיין
לא כמו כל נושא אחר. לא כל נושא אחר זוכה לאהדה ולחיוב.
אודי בן-דרור
אני לא זוכר עוד נושאים שקשורים למשרד האוצר. אם זה נושא השכר, אני חושב שזה צריך להיות מופנה לממונה על השכר שהוא עוסק בעדכון השכר ולא אגף התקציבים.
דוברת
זו התנגדות של אגף התקציבים.
אודי בן-דרור
זה נושא שאין לי מה להגיד עליו.
היו"ר סופה לנדבר
תודה לך. יכול להיות, שאנו עוד נצטרך לפנות אליך.

לפני שאני נותנת למנהלי האגפים במוסד לביטוח לאומי לדבר, אני רוצה להגיד שהוועדה מתייחסת בחומרה רבה לכך שעורכת-הדין נורית יצחק, מנהלת אגף פניות ציבור, לא מצאה לנכון להגיע לוועדה.

אני לא רוצה לבקש סליחה שריכזנו כאן רק את העולים. זה קרה באופן מקרי ביותר. אני רוצה להסביר שאנו צריכים לזכור שבמדינת ישראל היום הגל האחרון הוסיף לנו 1.250 מליון תושבים חדשים, שהם נקראים עולים חדשים ממדינות חבר העמים, ויכול להיות שזה מידגם לא מקרי.

אני רוצה את התשובות והתייחסות לאותם מקרים שראיתם ושמעתם. מנהלת אגף זיקנה, בבקשה.
דובר
הייתי רוצה אולי אחר כך גם להתייחס לדברים הכלליים שנאמרו כאן, לא למקרים הספציפיים - גם לדברים שאת בעצמך הזכרת.
היו"ר סופה לנדבר
אתן לך אחרי מנהלי האגפים - בסדר? אני חושבת, שזה יהיה סדר נכון.
רות פינטו
אני רות פינטו, מנהלת אגף זיקנה. בין המלינים ראיתי שניים שהתייחסו בתלונותיהם לנושאים שבתחום טיפולי. אחד מהם דוד וסרמן.
שלומית קואולמן
הם קיבלו אפוטרופסות על הילד.
רות פינטו
נכון. הוא מקבל את קיצבת הילדים בעד הילד.
שלומית קואולמן
הוא לא מקבל.
רות פינטו
את קיצבת הילדים בעד הילד - 171 שקל - הוא מקבל. ביוני הוא קיבל למפרע, ומאז יולי הוא מקבל באופן שוטף את קיצבת הילדים.

בעקבות תלונתו והאפוטרופסות שהוא ואשתו קיבלו על הנכד, יזמנו תביעה לתוספת קיצבה בגימלת הזקנה שלו בעד הנכד. רק ב-20 בפברואר קיבלנו מכתב.
היו"ר סופה לנדבר
אתם קיבלתם מכתב מהוועדה לפניות הציבור. אנו קיבלנו פניה שלו, שאנו הפנינו אותה.
רות פינטו
נכון, ובעקבות הפניה בדקנו ומצאנו שקיצבת הילדים משולמת להם, וראינו לנכון ליזום הגשת תביעה לתוספת בעד הנכד.

אני רוצה להבהיר דבר חשוב.
היו"ר סופה לנדבר
איזה סכום זה?
רות פינטו
הם מקבלים גימלת זיקנה בתוספת של השלמת הכנסה - גימלת זיקנה זוגית. התוספת בעד הנכד לא ניתנת אוטומטית. למרות שהם קיבלו אפוטרופסות, הם לא קיבלו אימוץ. במכתביו לוועדה הוא דיבר על כך שהנכד אומץ על-ידיהם, ואין צו אימוץ. אנו ראינו רק אפוטרופסות, ויש הבדל גדול בין אימוץ לאפוטרופסות. אם הנכד היה מאומץ, ההתייחסות אליו היתה כאל ילד לכל דבר ואוטומטית הם היו זוכים לקבל תוספת בעד הילד.
היו"ר סופה לנדבר
אבל, האם הסבירו לו זאת בערד או לא?
רות פינטו
קיצבת ילדים. קיצבת ילדים הם מקבלים בזכות היותם אפוטרופוסים. תוספת בגימלת הזיקנה בעד הנכד מותנית בכך שכל פרנסת הנכד עליהם. יכול להיות שזה המצב. על כל פנים, זה צריך להיבדק. אם כתוצאה מהתביעה שיזמנו נבדוק ונמצא שכל פרנסת הנכד עליהם, הם יקבלו בנוסף על קיצבת הילדים הלא גדולה תוספת בעד הנכד.
היו"ר סופה לנדבר
שאלתי היא: כמה כסף? מתי הוא יקבל תשובה? האם הוא יקבל רטרואקטיבית או לא?
רות פינטו
אינני יכולה להבטיח שתשולם תוספת. כפי שהסברתי, התוספת מותנית בכך שהם זכאים לה. מה הוא סכום התוספת אינני יודעת בעל-פה, אבל זה סכום של כמה מאות שקלים, אם הם יימצאו זכאים.
היו"ר סופה לנדבר
אחרי שאת תבדקי או יבדקו, מתי הוא יקבל את התשובה?
רות פינטו
אני אבדוק. קודם כל, הסניף צריך לעשות את בדיקת הזכאות הראשונית על-פי התביעה. אינני יודעת אם הוא כבר הגיש תביעה. הוא ודאי יודע אם הוא תבע תוספת על הנכד.
דוד וסרמן
כן.
רות פינטו
אם כך, אני מניחה שהנושא בבדיקה.
חיים פיטוסי
צריך שלא יהיה בלבול - זו תביעה לתוספת--
רות פינטו
--בגימלת הזקנה.
היו"ר סופה לנדבר
אנו הבנו את זה.
חיים פיטוסי
לא.
היו"ר סופה לנדבר
חשוב שעובדי ביטוח לאומי בערד יידעו שצריך להתייחס לבני-אדם ולהסביר להם.
חיים פיטוסי
הם מתייחסים אליהם כבני-אדם.
היו"ר סופה לנדבר
אני מאמינה בבני-אדם, קודם כל.
חיים פיטוסי
גם אנו. גם בעובדים שלנו.
היו"ר סופה לנדבר
אני מאמינה קודם כל בבן-אדם. אם בן-אדם, אחרי שהוא לא מצא התייחסות היה צריך לפנות לוועדה לפניות הציבור, יש כאן ליקוי.
רות פינטו
אנו רואים שהיתה בעיה בתקשורת, כי כפי שראיתי מתיק התלונה, וראיתי רק את תיק התלונה כי רק אתמול ידעתי על הדיונים בוועדה, מתוך תיק התלונה נראה שבני הזוג פנו לעניין קיצבת ילדים. כפי שהסברתי, יש הבדל בזכות לקבל את קיצבת הילדים בעד הנכד לבין הזכות לקבל תוספת גימלת זיקנה בעד הנכד. יכול להיות, שמפנייתם לא הבין מי שטיפל בפניה בסניף באר-שבע שיש כאן אולי מקום. בכל אופן, הנושא כנראה עכשיו נכנס לשלבי טיפול. כפי שהוא אומר, הוא הגיש תביעה. אם אין אין אי-הבנה והוגשה כבר תביעה, התביעה ודאי מטופלת. אם בכל זאת יש אי-הבנה ולא הוגשה תביעה, אני הבוקר לא ראיתי שהוגשה תביעה. הבוקר בדקתי, ולא ראיתי שהוגשה תביעה.
היו"ר סופה לנדבר
אני יכולה לבקש ממך, כיושבת-ראש הוועדה לפניות הציבור, שתשובה אנו נקבל ממך?
רות פינטו
אבל, אני אבדוק ואתייחס לזה. אינני יכולה להבטיח, שהתביעה תאושר.

הנושא השני שדובר בו הוא הנושא של גנדי לגבי יציאה לחו"ל.
שלומית קואולמן
זה מר קסבין.
היו"ר סופה לנדבר
כן, אנו קיבלנו תביעות כאלה. אנו קיבלנו מאות פניות.
רות פינטו
השאלות מתייחסות למקבלי השלמת הכנסה, שחלקם מקבלים גם גימלת זיקנה וחלקם מקבלים רק הבטחת הכנסה בשירות להבטחת הכנסה. כפי שהוועדה ודאי יודעת, אנו רק מבצעים. את החוק תיקנה הכנסת, והוועדה אחראית לתיקון ודאי לא פחות מכפי שאנו.
היו"ר סופה לנדבר
הוועדה לא אחראית על תיקון.
חיים פיטוסי
חברי-הכנסת.
רות פינטו
בכל אופן, חברי-הכנסת שהם גם חברי הוועדה.
היו"ר סופה לנדבר
לא כל חברי-הכנסת אחראים על התיקון, ואני רוצה להסביר לצופים בבית. אנו, חברי-כנסת, הגשנו, ועל זה דנה ועדת הכנסת שדנה ביותר משלושים אלף חוקים. בן-אדם, כולל חבר-כנסת שהוא גם בן-אדם, עובד בהמון ועדות, ואני יודעת על ביקורת הציבור ולעתים קרובות הביקורת לא מוצדקת ואני לא מורידה מעצמנו אחריות. במקרה, אנו לא ראינו את החקיקה הזו. יכול להיות, שחלק מאיתנו לא היו בוועדות או שאנו חברי ועדות שונות. אנו נגיש עוד היום את החוק שמבטל את כל החקיקה הזו. אנו נבקש מוועדת הכנסת לעשות זאת עם הנחה להגשה. בגלל זה, אני חושבת שלציבור זה חשוב מאד, ואנו מבינים שלא כולם יוצאים לטייל. אם הם כן יוצאים לטייל - כל בן-אדם עם כסף שהוא מקבל זכותו לעשות מה הוא רוצה ואיך שהוא רוצה. זה כמו שזכות עובדי ביטוח לאומי להפגין ולעשות שביתות על כך שאתם רוצים להעלות את המשכורת. לכן, אני חושבת שאת כל הטענות שאתם מעבירים עכשיו לחברי-כנסת אני מעבירה לעצמנו, אבל אנו נבטל את החקיקה הזאת.

לפני שאנו עוברים לאגף סיעוד, לאגף נכות, לאגף הבטחת הכנסה ואגף נפגעי עבודה, אני רוצה בקיצור להגיד המלצות, בגלל שאני רוצה שהסיכום יהיה בטלויזיה ושציבור שצופה בנו בבית יידע מה הוועדה הזו תעשה ועל מה היא תמליץ. אנו נמשיך את הישיבה, ויש לנו כל הסבלנות והזמן בו נבקש מהנוכחים לדבר ולהתייחס.

אנו נמליץ לקצר את זמני ההמתנה לתשובות מזמן הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי עד קבלתו לבית הפונה.

אנו נמליץ לקצר זמני ההמתנה ותשובות מוועדת ערר ובתשובות ערעורים - לתת פירוט למה בעצם הערעור נדחה, אם הוא נדחה ולתת תשובות. תשובה מנומקת ולא תשובה סטנדרטית וקצרה.

אנו גם נמליץ לדאוג לנוכחותם של דוברי רוסית וערבית בכל ועדות הערר ובכל ביצוע של מבחן תלות. אני חושבת, שזה חשוב מאד. כמו שמנהל בית-החולים "תל השומר" הדגיש, יכול להיות שחסרה פה תקשורת. יחד עם זאת, אנו צריכים לזכור שבכל הדברים שהדגשתי צריך להיות מתורגמן כדי שאנשים יבינו על מה מדובר, למה מדובר ולמה נדחה הערעור וכן הלאה.

אנו גם נמליץ לגלות רגישות לנכים ולמוגבלים, כאשר מבצעים את מבחן התלות וגם שאלות ויחס לאנשים האלה. אני חושבת, שאתם צריכים זאת לקחת בחשבון. קודם כל, אלה בני-אדם. אלה בני-אדם שסובלים. אלה לא רובוטים, ואנו מדגישים זאת. אנו דורשים יחס הולם. אני אומרת זאת גם לדובר הביטוח הלאומי.
חיים פיטוסי
האפשר להשיב? חבל, את רק מתקיפה את הביטוח הלאומי כל הזמן.
היו"ר סופה לנדבר
לא. אדוני, אתן לך לדבר.

אנו נמליץ לחייב עובדי המוסד לביטוח לאומי להודיע בעל-פה על כל זכות ועל זכותם של אותם אנשים שצריכים לקבל החזר כספי על מה שדובר כאן בוועדה. אנו מדגישים זאת. גם נסיעות במכונית או לנכים כמו שאנו קיבלנו הסבר בוועדה, שהוועדות האלה קיימות בכמה מקומות בארץ וביטוח לאומי מחזיר את הנסיעות.

אנו גם נמליץ לשלוח לכל נכה או נתמך ממוסד ביטוח לאומי לביתו את החוברת שמפרטת את ההטבות שמגיעות ממשרדי הממשלה השונים. רוב המבוטחים לא יודעים על זכויותיהם, ואף אחד לא טורח להגיד להם את אותן זכויות עליהן אנו מדברים. אנו רוצים, שזה יהיה גם בשפות נוספות: רוסית, אמהרית וערבית.

כמו כן, יש את נושא החזר כספי ופירוט הנהלים.

אנו גם נמליץ על יישום מסקנות ועדת גולדברג והוצאת הוועדות הרפואיות מיד ממשרד ביטוח לאומי.

אנו גם נמליץ - וזה מה שבעצם אמרת, אדוני מנהל בית-החולים "תל השומר" - על מוקד הסברה.
זאב רוטשטיין
מוקד שירות - יותר מהסברה.
היו"ר סופה לנדבר
כן, אני חושבת שזה מוקד שירות, ואני מקבלת את זה. זה עם טלפונים. אני חושבת, שצריכים לפנות לשר ולהעביר זאת דרך ועדת הכספים. אני, כחברה בוועדת הכספים, אשמח מאד לשרת את העניין הזה.

כמו כן, מחשב לנושא ניידות.
זאב רוטשטיין
אשמח, שאלה תהיינה המלצות של ועדה. אם אקבל העתק מההמלצות האלה - לא כמו שקיבלתי את הפניות של הנכים, כי לא קיבלתי אותן לדאבוני - אני גם מבטיח לך שאמשיך הלאה לדחוף קדימה.
היו"ר סופה לנדבר
את הפניות האלה העברנו לאן שהיינו- - -
זאב רוטשטיין
לא למשרד הבריאות.
שלומית קואולמן
לא העברנו למשרד הבריאות.
היו"ר סופה לנדבר
אנו לא העברנו למשרד הבריאות, ואנו לוקחים זאת על עצמנו. אבל, העברנו לביטוח לאומי.

לפני שנמשיך בישיבה, אני רוצה לשאול את נציג האוצר מה קורה עם החזרי כספים שלקחתם את העודפים על ביטוח לאומי.
אודי בן-דרור
לאלו כספים את מתייחסת?
היו"ר סופה לנדבר
אני מדברת על על גביית יתר.
שלומית קואולמן
לא עידכנו את הריביות.
דובר
זו לא גביית יתר. זו הריבית.
היו"ר סופה לנדבר
זו ריבית שלא עידכנו אותה.
שלומית קואולמן
לא חישבו אותה כמו שצריך - לרעת המבוטחים.
אודי בן-דרור
גביית הריבית על פרישות של הסדרי חובות של ביטוח לאומי נעשתה על-פי החוק, ולא נעשתה שלא כמו שצריך.
שלומית קואולמן
אבל, התגלה שהיו טעויות בחישובים.
דוברת
לא ריבית. זו הצמדה.
אודי בן-דרור
לא היו טעויות בחישובים. הריבית הוצמדה לריבית שנטען שהיא גבוהה מריביות אחרות. היו תקופות שהיא היתה גבוהה, והיו תקופה שהיא היתה נמוכה מריביות אחרות.
היו"ר סופה לנדבר
אנו לא רוצים עכשיו את ההסברים. בזמן שזה היה יתר, מה עם הכסף? כמה כסף יש? כמה כסף אתם צריכים להחזיר לציבור? לא 'למרוח', בבקשה. תגיד לנו מה הוא הסכום, ומתי אתם מחזירים את הכספים לאנשים.
אודי בן-דרור
אני לא יודע מה הוא הסכום המדוייק. אני חושב, שאת זה ייטיבו להגיד אנשי המוסד לביטוח לאומי כי הם אלה שעושים את הגביה ולא משרד האוצר.
חיים פיטוסי
מדובר על בערך בין 13 ל-15 מליון שקל כללית.
אודי בן-דרור
אני חוזר ואומר שהגביה הזו נעשתה בהתאם לחוק, ולא היה פה שום דבר שלא בהתאם לחוק או שלא בהתאם לתקנות. לא היה פה שום דבר לא בסדר. היתה פה גביה ויש טיעונים רבים בעד או נגד, אבל לא היה פה שום דבר לא חוקי.
היו"ר סופה לנדבר
אתה עכשיו 'מורח' את הדברים,--
אודי בן-דרור
לא.
היו"ר סופה לנדבר
--ואני מבקשת ממך להסביר את הדברים לוועדה. אם אומרים שיש 15 מליון שקל עודפים או כספים שלקחתם- - -
חיים פיטוסי
אלה לא עודפים. אם, למשל, הריבית היום היא 7.3%--
היו"ר סופה לנדבר
אנו הבנו.
חיים פיטוסי
--ואנו גבינו בשנים האחרונות 16% ריבית, ההפרש בין הריבית שגבינו לבין 7.3% - כמובן שאם האוצר יאשר לנו להחזר רטרואקטיבי, אנו נחזיר בין 13 ל-15 מליון שקל.
היו"ר סופה לנדבר
אם כך, למה אי אפשר להחזיר את הכספים האלה?
חיים פיטוסי
כי האוצר לא מאשר. היום, שר האוצר הודיע שהוא לא מאשר לנו החזר רטרואקטיבי.
היו"ר סופה לנדבר
למה? למה הוא לא נתן הסבר?
חיים פיטוסי
סיבותיו עמו.
היו"ר סופה לנדבר
אתה לא יכול להסביר, אם שר לא הסביר. אנו נבקש משר האוצר להסביר לנו בבקשה ולציבור שצופה בנו בבית וממתין בקוצר-רוח.

אני רוצה לבקש מאנשי ביטוח לאומי להמשיך בדברים. אגף הסיעוד, בבקשה.
תמר הומינר
לא נתקלתי כאן בשום פניה מסויימת לתגובתי.
שלומית קואולמן
כי הם גרים רחוק, אבל מבחינת הנוהל- - -
היו"ר סופה לנדבר
אבל, אנו העברנו את הפניות.
שלומית קואולמן
יש פניות לוועדה בנושא סיעוד לגבי סירוב ולגבי זה שלא נותנים ושלא מאשרים.
דובר
ברשימה הזו לא היתה.
שלומית קואולמן
זה שהם לא נמצאים, זה לא אומר שאין פניות.
היו"ר סופה לנדבר
יש לנו פניה של משפחה אחת, שאני אסביר עכשיו. הם עברו לאשדוד מנצרת עילית, כי הם היו תלויים בעזרת הילדים. בנם בגיל 50 עבר ניתוח קשה ומסובך של השתלת ריאות, והוא לא היה מסוגל להרים יותר ממשקל של קילוגרם אחד. האשה היתה במצב קשה מאד, ובעלה בגיל 80 פלוס. הם חיכו ועד שהגיעה עזרה לבית עברו שלושה חודשים והאשה כבר מתה, והמשפחה ממש במצב קשה מאד, ויש שם עוד מבוגרים קשישים מצד אשתו. הם אומרים: "אם אנו נצטרך את הסבל הזה לעבור שוב, כל המשפחה תתמוטט". יש לנו לא מעט מקרים כאלה בפניות. אנו שואלים: מה היא התקופה שאתם מאשרים? למה אינכם מאשרים, כאשר יש המלצות ומצב? למה אינכם מתקנים מבחני תלות כבר המון שנים?
תמר הומינר
אענה באופן כללי. מי שנבדק הוא בעצם בחוק סיעוד הזקן עצמו לגבי יכולתו התפקודית, ולפי החוק המצב החברתי של המשפחה הוא באמת לטיפול שירותי הרווחה המקומיים.

לשמחתי, המהירות אצלנו רבה. החוק דורש תוך ששים יום כניסה של שירותים. בדרך-כלל, השירותים נכנסים תוך שלושים יום ואפילו פחות, מאחר ויש היום הרבה נותני שירותים שממהרים לסייע ולהכניס שירותים לבית הזקן.
היו"ר סופה לנדבר
יש לנו נתונים כלליים לגבי ביטוח סיעוד ומספר הנשים הוא פי שלושה ממספר הגברים. למה זה כך?
דובר
הגברים מתים מוקדם. תוחלת החיים שלהן יותר גבוהה.
תמר הומינר
הן מאריכות חיים. כל אדם נבדק באופן אינדיבידואלי. זאת אולי תשובה לסטטיסטיקאים.
היו"ר סופה לנדבר
היה לנו די מוזר שנכון לספטמבר 2001 יש 106,300 מקרים של מקבלי ביטוח סיעוד, ומתוכם 29,110 גברים ו-77,190 נשים. היה לנו מוזר שהסטטיסטיקה הזו מצביעה על כך שבעצם נשים הן פי כמה.
דוברת
צריך לבדוק מה הוא האחוז של הנשים בגיל הזה באוכלוסיה.
תמר הומינר
אולי חשוב להגיד שנשים מתחילות בגיל 60, כלומר סף הכניסה הוא גיל 60, ואצל גברים זה גיל 65. אינני יכולה לאשר או לשלול את הנתונים.
היו"ר סופה לנדבר
אגף נכות, בבקשה.
שולה מיטבסקי
אתייחס לפניה של מקסים ברקובסקי. אני חייבת להגיד, שקיבלתי את החומר רק אתמול בצהריים.
שלומית קואולמן
החומר נשלח ביום חמישי בבוקר. מתי זה הגיע אליכם - זו כבר בעיה של המוסד.
חיים פיטוסי
האם זה נשלח ביום חמישי בדואר?
שלומית קואולמן
זה נשלח בפאקס ואושר בלשכת המנכ"ל.
חיים פיטוסי
האם כל החומר נשלח בפאקס?
שלומית קואולמן
כן.
דוברת
אבל, זה לא הזמן שאפשר להספיק להזמין את התיקים מהסניפים ולבדוק אותם לעומק.
חיים פיטוסי
האם זה מספיק זמן?!
היו"ר סופה לנדבר
מה זה? האם יום אחד לא מספיק?
חיים פיטוסי
כן, להתקשר לסניף עפולה, לסניף חדרה ולסניף באר-שבע להזמין את החומר זה לוקח יותר מיום אחד.
שולה מיטבסקי
יותר מזה. התיק יכול גם להיות בגניזה מחוץ לסניף.
חיים פיטוסי
בטח שזה לוקח יותר במרחק. זה לא רציני.
שולה מיטבסקי
להזמין תיק מגניזה, לפעמים זה לוקח למעלה משבוע. זה לא כל כך פשוט. אבל, לא זו הנקודה. גם אם הייתי מקבלת את החומר ביום חמישי, לא הייתי מגיעה לתיק. אינני רוצה להתנצל על התיק. הבעיה היא, שהתשובה שלי לא תהיה שלמה, ואני לא יודעת להגיד לךָ למה קבעו לך 60% דרגת כושר לאחר שקודם לכן היתה לך דרגת כושר זמנית של 75%.
מקסים ברקובסקי
אני יכול להגיד לך. רשמו לי זאת כבעיה טכנית. אני לא יכול להגיע ויש לי בעיה טכנית, ואני יוצא מתהליך שיקום. ואז, הורידו לי דרגת כושר.
שולה מיטבסקי
האם אתה היית בתוך תהליך שיקום? האם לא סיימת אותו?
מקסים ברקובסקי
סיימתי. עשיתי 12 שנות לימוד ואחר כך- - -
שולה מיטבסקי
אני צריכה לראות את התיק ואת הנימוקים ומה היה שיקול הדעת למה קבעו לך 60%.

מה שקרה בתהליך הוא, שקבעו דרגה של 60% לצמיתות, ואחרי שהגשת ערר הוועדה לעררים כנראה, ממה שאני מבינה מתוך החומר, היתה סבורה כנראה שגם לא מגיעים לך 60%. התהליך הוא כזה שמי שמגיש ערר והוועדה לעררים סבורה שהיא הולכת להוריד באחוזים או בדרגה שנקבעה ע"י הדרג הראשון - היא עוצרת דיון, וזה גם מסביר את משך הטיפול, שזה מאריך את משך הטיפול, והיא שואלת את הנבדק האם הוא רוצה להמשיך בהליך הערר או למשוך את הערר שכן זכותו למשוך את הערר. במקרה הזה, אתה כנראה משכת את הערר ונשארת עם הדרגה של ה-60%. זה לגבי החלק של מה שקרה בתהליך.
מקסים ברקובסקי
ברגע ששאלתי בוועדה למה היה לי 75% ועכשיו 60%, אמרו לי: "אולי זו היתה טעות שהיו לך 75%".
שולה מיטבסקי
אמרו שאולי היתה טעות? אני לא יודעת. אינני יכולה להתייחס.
היו"ר סופה לנדבר
שולה מיטבסקי, אנו נבקש ממך לבדוק בבקשה, בגלל שזה מוזר לנו שכן הוא קטוע רגל.
שולה מיטבסקי
אני אבדוק, ואני אזמין את התיק. מקסים ברקובסקי הוא בחור צעיר, ובדרך כלל אנשים צעירים - אנו לא קובעים להם נכות לצמיתות. אנו מכניסים אותם להליך של שיקום. בתקופת השיקום אנו אומרים: "אין לך כושר השתכרות", ואנו מאפשרים לו ללמוד ולהתפתח כדי שיוכל להיקלט בשוק התעסוקה. לכן, הנכות היא גם זמנית וגם נכות מלאה.

לגבי מה שקרה בהמשך, למה זה נפסק וכו', אני חייבת לבדוק את התיק לעומק.
היו"ר סופה לנדבר
שולה מיטבסקי, אנו נבקש זאת ממך.

הגיעה אלי פניה, אבל היה חבל לנו מאד לסחוב את האדם מנצרת עילית. מדובר על אדם עם גיבנת, עם נכות מסויימת, ששלחו אותו לקורס מחשבים. הוא סיים את הקורס, ובגלל התעסקות כל העולם במחשבים הוא לא התקבל לעבודה ולא מצא עבודה חדשה. שלחו אותו לעבוד כשומר. אחרי שבעצם עכשיו אנו יודעים מה קורה עם מובטלים, סגרו את המקום והוא נשאר בלי עבודה. הוא לא מקבל בחזרה את מה שמגיע לו. הוא כאילו הפך להיות בריא. לא נותנים לו נכות. לא מחזירים לו נכות. האדם נשאר בלי שום הכנסה.
שולה מיטבסקי
שוב, אני חייבת לבדוק את הסיבה מה קרה. תני לי את הפרטים, ואשמח לבדוק אותם.
היו"ר סופה לנדבר
בסדר. אני אפנה אלייך.
שולה מיטבסקי
רציתי להגיד משהו לגבי ההודעות וההסברים שאנו שולחים. לאחרונה, בשנה ובשנתיים האחרונות, אנו שולחים לכולם את הפרוטוקול הרפואי, את אחוזי הנכות הרפואית אנו שולחים לכולם. היות ואתה מבקש, אנו נשלח לך את פרוטוקול ועדת הנכות, הוועדה שקובעת את אי-הכושר, כי אנו בהחלט חושבים והנהלים שלנו הם כאלה שאנו חושפים את כל ההחלטות ואת כל הבסיסים להחלטות. ברצון אשלח לך את נימוקי הוועדה.
מקסים ברקובסקי
יש לי כזה דבר.
שולה מיטבסקי
האם יש לך את החלטת הוועדה?
מקסים ברקובסקי
רשום שאני הפסקתי תהליך שיקום בגלל בעיה טכנית, וזהו.
שולה מיטבסקי
אבדוק זאת, כי זה לא כל כך ברור לי.
היו"ר סופה לנדבר
מקסים ברקובסקי, אנו נבדוק זאת אחרי הישיבה.
שולה מיטבסקי
דבר נוסף שברצוני להבהיר הוא, שבנכות זה מדריך הטבות וזכויות במוסדות שונים.
היו"ר סופה לנדבר
האם זה ברוסית וגם בערבית?
שולה מיטבסקי
אני מכירה אותו בעברית.
חיים פיטוסי
הנה ברוסית, והנה בערבית.
היו"ר סופה לנדבר
האם אנו יכולים לקבל זאת?
חיים פיטוסי
יש לכם את זה. עשרים פעם מסרנו לכם את זה, וזו לא פעם ראשונה.
היו"ר סופה לנדבר
לי אין.
חיים פיטוסי
את אומרת שאין הסברה ברוסית ואין הסברה בערבית, וזה לא נכון. יש לנו חוברות ברוסית, בערבית. תירגמנו את החוברות לרוסית בנושאים: הבטחת הכנסה, נפגעי עבודה וזיקנה.
היו"ר סופה לנדבר
אם הן לא מגיעות לבני-אדם, אני חושבת- - -
חיים פיטוסי
הם מגיעים. כדי להגיע לבני-אדם, אנשים צריכים להגיע. אין לנו כתובות. במחשב שלנו לא רשום שהאיש רוסי, יווני או צרפתי. אנו לא יכולים לשלוח בדואר לכולם לפי השפות. יש לנו סניפים. יש לנו מידע לעולה. יש לנו את זה במועדוני נוער ובמרכזי קליטה. לעולים אנו מפיצים את חוברות ההסברה האלה במאות אלפי עותקים. איפה שיש עולים אנו שולחים אליהם חוברות בכל מקום. זו לא פעם ראשונה. זה בכל סניף של הביטוח הלאומי.
דורון יהודה
רציתי לשאול שאלה.
היו"ר סופה לנדבר
עכשיו, לא נתווכח.
חיים פיטוסי
לא. מה נתווכח?
היו"ר סופה לנדבר
אנו לא נתווכח, אבל אגיד לך: לא רציתי להיות בוטה. אסביר לך. הייתי בביטוח לאומי עם מספר אנשים. נכנסתי ונשארתי בחדר. אני רוצה להגיד, שיחס כל כך מגעיל בחיים לא ראיתי. לא רציתי לעשות זאת מול טלויזיה. אל תבקש שאני 'ארד' עכשיו על הביטוח הלאומי.
חיים פיטוסי
לא.
היו"ר סופה לנדבר
רופאים מאחרים ולא מגיעים בזמן - חצי שעה, ארבעים דקות. אף אחד לא מעיז לבקש סליחה, ולהגיד: "אנשים, אתם מחכים כאן". אבל, בן-אדם שמקבל בבית את הזמנה - אם, חלילה, הוא לא מגיע, אומרים: "מה העונש שהוא מקבל - מבטלים אצלו את הדברים". לכן, אני מבקשת ממך. אני לא רוצה עכשיו 'לרדת'. אני רוצה, שנסיים ברמה של חברות וידידות, ואתם תתקנו את הדברים שדיברנו עליהם.
חיים פיטוסי
הדברים, שאת דיברת עליהם, עולים כסף.
היו"ר סופה לנדבר
הגעתי מאשדוד לרחובות, ורופא איחר ב-45 דקות, ולא ביקש סליחה מאף אחד כאילו עדר אנשים יושבים שם. זה ממש יחס מגעיל. אנשים מדברים איתם כאילו אלה לא בני-אדם. הייתי עם מישהו שהיה אחרי ניתוח לב פתוח וקיבל נכות 100%. הוא נכנס לשם, חזר אלי ואמר: "אני על ארבע אגיע למקום הוועדה". אמרתי: "איך אתה יכול?", והוא אמר: "יחס כזה בחיים לא ראיתי". זה רופא במקצועו, בן-אדם ששילם ביטוח לאומי ומשלם עד היום, והוא אומר: "זה יחס של בני-אדם לבני-אדם?". רבותי, אתם טובים, אבל לא עד כדי כך. כדי שאנו נסיים זאת ברמה שהתחלנו, אני מבקשת לא להרגיש אותי.
דורון יהודה
אני רציתי לשאול רק לגבי נכות כללית.
חיים פיטוסי
גם לך אסור להרגיז אותנו. זה לא 'פייר'.
היו"ר סופה לנדבר
למה לא? מה זה "לא 'פייר'?
חיים פיטוסי
ככה. את לוקחת מקרה מיוחד או מקרה ספציפי ומכלילה את כל- - -
היו"ר סופה לנדבר
אבל, תסתכל כמה מקרים יושבים כאן.
חיים פיטוסי
כמה מקרים? יש לנו חמישה מליוני פניות בשנה לביטוח הלאומי, וזאת ל-3,500 עובדים. האוכלוסיה גדלה בשליש, וכמות העובדים בביטוח הלאומי לא גדלה בשליש. אנו עובדים עם אותם עובדים.
היו"ר סופה לנדבר
אנו עשינו תחקיר. אנו בדיוק יודעים מה שקורה בביטוח הלאומי.
חיים פיטוסי
מצויין. אתם צריכים לדעת. אבל, לא בשביל חוקים. צריך שתדעו.
היו"ר סופה לנדבר
אתה יודע מה? אתה לא צריך לעשות כאן יחסי ציבור למוסד, שיש לו ליקויים בעבודה.
חיים פיטוסי
אבל, את לא צריכה להשמיץ מוסד--
היו"ר סופה לנדבר
אני לא משמיצה.
חיים פיטוסי
--שמשרת את כל אוכלוסיית המדינה ושמשרת את העולים החדשים בצורה יוצאת מן הכלל. אם יש כמה יוצאי דופן, ויש, אנו לא מושלמים. הביטוח הלאומי לא מושלם. פקיד שעובד מהבוקר עד הערב ומקבל מאות ומאות של אנשים ביום, ברור שיהיה חסר סבלנות אולי.
היו"ר סופה לנדבר
תסביר לי למה זה ברור.
חיים פיטוסי
זה ברור. אגיד לך למה.
היו"ר סופה לנדבר
אני יושבת-ראש התאחדות יוצאי ברית-המועצות, ויש לי כמה עובדים, ואם עובד אחד הוא חסר סבלנות בקבלת בני-אדם - אני, סליחה על הביטוי, מסלקת אותו ממקום העבודה. הוא צריך לשרת את הציבור, ואם הוא לא מסוגל - אז מקומו לא בביטוח לאומי.
חיים פיטוסי
נורא קל לומר זאת. נורא קל לומר את הדברים האלה מה שאת אומרת. אנחנו מכשירים.
היו"ר סופה לנדבר
זה לא נורא קל. אתה תשלח אותם לקורס יחסי ציבור.
חיים פיטוסי
הם לא צריכים. בלי קורס יחסי ציבור, האנשים האלה משרתים את הציבור שנים רבות. הם מקבלים חמישה מליוני פניות בשנה. אם יש 350, 500 או 700 פניות לפניות הציבור ומתוכן 35% מוצדקות- - -
היו"ר סופה לנדבר
אז, מה? האם אתה מזלזל במקרים האלו?
חיים פיטוסי
אני לא מזלזל בכלל. אבל, תראי מה הוא היחס.
היו"ר סופה לנדבר
אני הייתי מול מצלמות הטלויזיה, ואני לא רציתי לספר.
חיים פיטוסי
גם אני לא רציתי להתבטא מול הטלויזיה.
היו"ר סופה לנדבר
אבל, אספר מקרים, אם תבקש ממני.
חיים פיטוסי
אבל, גם לי יש מקרים הפוכים. רוב המקרים הם הפוכים.
היו"ר סופה לנדבר
בסדר. אני אמרתי שאנו רוצים להבהיר את הדברים. אני חושבת, שניהלתי את הישיבה עם רצון ועם סבלנות.
חיים פיטוסי
כן, אבל התמונה היתה חד-צדדית.
היו"ר סופה לנדבר
לא.
חיים פיטוסי
כן.
היו"ר סופה לנדבר
לא. קודם כל, בן-אדם שפונה למוסד תמיד צודק.
חיים פיטוסי
נכון. הלקוח תמיד צודק, ולכן אנו מתייחסים אליו כאל צודק.
היו"ר סופה לנדבר
בסדר. הוא תמיד צודק. אתם תצטרכו לענות לי על הדברים האלו, ואם תרצו - מול טלויזיה. אחרי המושב הזה, אחרי הפגרה, אתם תצטרכו להשיב על כל המקרים, ויש לי מקרים שזועקים לשמיים. מה אפשר לעשות? תעשה יחסי ציבור. אני נותנת לך לעשות זאת. אני אעביר לך תוך שבוע ימים את כל המקרים שאנו, כוועדה לפניות הציבור, ממתינים בעניינם, בקוצר רוח כבר מספר שבועות אם לא חודשים, ואתם תעשו יחסי ציבור. בבקשה, אני נותנת לך ולמוסד שלך לעשות זאת.
חיים פיטוסי
של כולנו.
דורון יהודה
רציתי לשאול לגבי נכות כללית. בתיקון החדש שהיה בהפגנה נאמר, שנכים יכולים לבחור בין זיקנה לבין נכות. יש לי הרבה נכים, כולל נכים שנמצאים כרגע פה, שנפלטו ועברו לזיקנה. הם לא הפסיקו להיות נכים, והשאלה היא מה קורה איתם. האם אותם אלה שכבר עברו חוזרים? האם הם יחזרו למערכת או שהם ישארו בחוץ?
חיים פיטוסי
דורון יהודה, לא. בהסכם שהנכים חתמו עם האוצר כנראה שלא היתה דרישה או שהם עמדו על הדרישה שזה יהיה רטרואקטיבי. בהסכם של הנכים זה לא רטרואקטיבי.
היו"ר סופה לנדבר
עד השביתה הבאה זה יהיה רטרואקטיבי.
דורון יהודה
זו פגיעה בנכים.
אודי בן-דרור
זה אתם חתמתם.
חיים פיטוסי
אתם חתמתם.
היו"ר סופה לנדבר
שולה מיטבסקי, סיימת?
שולה מיטבסקי
כן, אני סיימתי.
היו"ר סופה לנדבר
אגף הבטחת הכנסה, בבקשה.
דובר
אף ארגון נכים לא חתם על ההסכם.
דורון יהודה
אף ארגון. צריך, שלא תגיד שזה ארגון הנכים.
דובר
אף ארגון נכים לא חתם על ההסכם?
דובר
כי לא התעוררתם.
דורון יהודה
ארגון הנכים לא היה.
חיים פיטוסי
זו הבעיה - שלא הייתם.
אוגניה ישראלי
אולי אענה לילנה יגודוב בשם אגף נכות, כי אני ושולה מיטבסקי עובדות תחת אותה כותרת ורק אני מטפלת בשירותים מיוחדים ואני מבינה שילנה יגודוב הגישה תביעה לקיצבה למיוחדים, ותביעתה נדחתה.

אני שוב מוכרחה לציין, שמאד הצטערתי שקיבלתי את הנתונים רק אתמול בשעה 13:00 בצהריים ולא היה באפשרותי לבדוק.
היו"ר סופה לנדבר
רבותי, תשמעו. אני אפילו לא מבקשת סליחה, בגלל שהוועדה ועובדי הוועדה כל כך נאמנים לעניין של פניות הציבור. אנו העברנו את זה.
שלומית קואולמן
תעשו בדק בית אצלכם.
היו"ר סופה לנדבר
תבדקו, בבקשה, מה קרה שם.
אוגניה ישראלי
צריך להבהיר, שגם יום חמישי לא היה עוזר לנו. אנו חייבים לפחות עשרה ימים מראש--
היו"ר סופה לנדבר
אנו מבינים זאת.
אוגניה ישראלי
--כדי להגיע לתיק עצמו, כי המערכת הממוכנת שלנו, לצערי, אצלי מאד דלה, ואינני יכולה ללמוד ממנה רבע מהחומר שאני חייבת להתייחס אליו. לכן, התשובה חלקית.
היו"ר סופה לנדבר
האם תוך עשרה ימים כל האנשים האלה יקבלו תשובה?
אוגניה ישראלי
אני לא יכולה להשיב לכולם.
היו"ר סופה לנדבר
לא. אני מדברת על אלו שקשורים לאגף.
אוגניה ישראלי
אני מקווה, שאפשר תוך עשרה ימים להגיע לכל תיק במוסד לביטוח לאומי.
היו"ר סופה לנדבר
תודה רבה, וזאת עם העתק לוועדה לפניות הציבור.
אוגניה ישראלי
כן, להגיע לכל תיק במוסד.
דובר
אני מבקש סליחה. אני חייב לצאת, ורציתי רק לומר תודה רבה לוועדה ולכולם.
היו"ר סופה לנדבר
תודה.
אוגניה ישראלי
בקשר לילנה יגודוב, אני צריכה להסביר. קיצבה לשירותים מיוחדים ניתנת במדינת ישראל לקבוצה מאד קטנה של נכים קשים ביותר. אנו, כמוסד לביטוח לאומי, מאד היינו רוצים להרחיב את חוג הזכאים, אך ברור שזה לא מתאפשר בעיקר מסיבות תקציביות. די לומר, שכ-145 אלף נכים מקבלים קיצבת נכות ורק כ-18 אלף מקבלים קיצבה לשירותים מיוחדים. ילנה יגודוב נבדקה ולא נמצאה זכאית. מה שלי הפריע הוא, שאת לא הגשת ערר. יש לנו ועדות ערר לשירותים מיוחדים, והן כן מרחיבות באופן מתמיד חוג זכאים.
היו"ר סופה לנדבר
היא אומרת, שארבע פעמים היא הגישה.
אוגניה ישראלי
לא הוגש ערר לשירותים מיוחדים. כבר הפסיקו להקליט, אך כדאי שגם אזרחים יידעו כי יש לנו מעט מאד עררים שמוגשים על ההחלטות של שירותים מיוחדים.

מבחינת היחס, ברצוני להוסיף משהו אישי ולא מובן לי. אני רוצה להבין מדוע כך קורה, כי גם אני מרוסיה ובאתי ארצה ב-1968 כשעוד אף אחד עדיין לא בא ואף אחד לא דיבר רוסית כאן, והיה קשה. אבל, השתדלנו ללמוד עברית. השתדלנו לקרוא מסמכים, והוריי לא הבינו הרבה מאד שנים ואני קראתי עבורם. אני דוברת רוסית, והיו תקופות שבמוסד לביטוח לאומי לא עשיתי את תפקידי אלא כל הזמן תירגמתי לעולים מרוסיה את הזכויות. אבל, אני לא יכולה להרשות זאת לעצמי כי לא עבור זה משלמים לי משכורת. כל מבוטח מקבל מאיתנו מכתב כתוב בעברית, ובכל מכתב כתוב שזכותו לערער. זה לא יתכן שלאנשים לא יהיה כלל חברים בסביבה. קיבלתם מכתב מביטוח לאומי. אני מסבירה זאת גם לפונים: "תפנה לשכן, תפנה לילד שעולה במדרגות". כך אנחנו היינו. מה לעשות? שפה עברית היא שפה קשה, וזה לוקח זמן. אבל, לומר "אנו לא ידענו. לא קיבלנו הודעה" זה ממש מוגזם. אני חושבת שהיום אנו מוכרים הרבה דברים ברוסית, ומאד כיף לי לראות את הגבינות והעופות וכל מיני מוצרים בסופרמרקט שמסבירים פנים לעולה ומתרגמים עבורו. יחד עם זאת, אנו במדינה שרוסית בה איננה השפה השלטת. אני משיבה למכתבים ברוסית בקלי קלות, ואני עונה בעברית כי אני עובדת מדינה. אני כותבת ברוסית, ואני לא כותבת ברוסית. לגלגל רק לפתחנו את כל האחריות - אני מבקשת בכל מכתב רישמי ישנה הודעה על זכות ערר ועל כל הזכויות. אנא, פנו לתירגום. תודה.
דוברת
אני מתנצלת.
היו"ר סופה לנדבר
אגף נכות, בבקשה.
דובר
זו היתה היא.
היו"ר סופה לנדבר
עתה, הבטחת הכנסה ונפגעי עבודה.
בתיה כהן
היא התחילה מהבטחת הכנסה - נכון? אענה לגברת יוליה דרוינסקי. גברת יוליה דרוינסקי, קודם כל, אני מאד הצטערתי לשמוע שנפגעת בין אם מגיעה לך גימלה ובין אם לא מגיעה לך גימלה.
היו"ר סופה לנדבר
היא לא מבינה עברית.
בתיה כהן
יסבירו לך, ואני אדבר לאט. לשמחתי הרבה, הורי באו מרוסיה ב-1948, ואני לא הגעתי למצב של העולים שהיום באמת קשה להם. אני מאד מזדהה ומבינה. קודם כל, אם נפגעת מאחד הפקידים, אני מתנצלת בשם הפקיד הזה ובתור עובדת המוסד. אני אומרת זאת מכל הלב.

אני כבר נכנסת לעניין עצמו. כמו שאמרו חברותי, קיבלנו את החומר אתמול בצהריים, ואי אפשר היה להזמין תיק הבטחת הכנסה, לפשפש ולראות את כל הניירות. אני בתפקידי באגף הבטחת הכנסה אחראית על כל פניות הציבור שמגיעות ישירות לאגף הבטחת הכנסה. כל פניה כזו - אני מזמינה ישירות את התיק, בודקת אותו לעומקו ועונה בצורה עניינית. המעניין הוא, שהסטטיסטיקה של התלונות המוצדקות מתאים לסטטיסטיקה הכללית של מבקר המדינה וגם של אגף פניות הציבור במשרד - 35%. זה הרבה, ואני אומרת שאם אנשים מהבטחת הכנסה פונים ותלונותיהם נראות מוצדקות אז מה עם אלה שלא פנו. לכמה אנשים אין את היכולת לפנות? כך אני מתייחסת לזה. מצד שני, אני גם מודעת לקשיי הפקידים שלנו. אינני אומרת שצריך להתנהג בגסות, חס וחלילה וחס ושלום. עבדתי חמש-עשרה שנה בסניף, ואני יודעת מה עובר על פקידים. אני לא מצדיקה התנהגות כזו, אבל כמו שאמרנו, כבני אדם אל בני אדם, גם הם בני-אדם וגם הם טועים. החוכמה היא לבוא ולהגיד: "טעינו - נתקן" ולהתנצל. אלה הדברים שאנו עושים בהבטחת הכנסה.

לגבי לגברת יוליה דרוינסקי, מה שהצלחתי להבין מסניף חדרה אתמול בטלפון ומהחומר שהוצאתי מתוך קבצי המחשב הוא שהגברת יוליה דרוינסקי עלתה לארץ והגישה תביעה להבטחת הכנסה ביולי 1999, אחרי שמלאה שנה להיותה בארץ. מכיון שהיתה מעל גיל 55 ומכיון שבשנה שהיא היתה בארץ כעולה חדשה, שנה ראשונה, לא היה לה עבר תעסוקתי, אנו, כאגף הבטחת הכנסה, הרחבנו את חוק הבטחת הכנסה ואמרנו: "גילאי 55 לנשים ו-60 לגברים - לא נחייב אותם במבחן תעסוקה. לא נתנה את הגימלה במבחן תעסוקה. אם הם יעבדו - מה טוב, אבל לא נתנה". כך הגברת התחילה לקבל הבטחת הכנסה בסניף נתניה. במהלך התקופה, אחרי איזה 3-4 חודשים היא התחילה לעבוד עבודה חלקית. היא הודיעה בזמן לסניף נתניה, וזה היה בסדר גמור.
יוליה דרוינסקי
אני עשרה חודשים בלי אוכל.
בתיה כהן
אני יודעת. אני עונה לך עכשיו. אני מסבירה את הסיפור. האם אתם רוצים לשמוע את ההשתלשלות? כשהיא הגיעה במהלך חודש מרץ לסניף חדרה ושינתה את כתובתה, היא הודיעה שהיא הפסיקה לעבוד. ואז, אמרו: "רגע. אומנם הגברת כבר בת 59, אך כבר יש לה עבר תעסוקתי. היא הוכיחה שהיא מסוגלת לעבוד אפילו קצת. נפנה אותה לשירות תעסוקה. אם ימצאו לה עבודה שמתאימה למצבה הבריאותי - טוב, ואם לא ימצאו לה - נמשיך לשלם הבטחת הכנסה". מה שהבנתי מהפקידה בחדרה אתמול הוא, שהגברת סירבה לפנות לשירות תעסוקה ולא המציאה אישורים ולא טענה בכלל לבעיות רפואיות.
היו"ר סופה לנדבר
אבל, היא פנתה לשירות תעסוקה.
בתיה כהן
היא אפילו לא לקחה- - -
יוליה דרוינסקי
אני חולה. זה רק שקל אחד זה עשרה חודשים.
בתיה כהן
חברת-הכנסת הנכבדה, לפי בדיקותינו היא לא לקחה בידה הפניה לשירות תעסוקה, היא לא פנתה לשירות תעסוקה והיא לא טענה לבעיות רפואיות. לו היא היתה טוענת לבעיות רפואיות, הפקידה היתה אומרת לה: "תביאי לי בבקשה את האישורים הרפואיים. נעביר אותם לרופא המוסד, ורופא מוסד יקבע אם את פטורה".
היו"ר סופה לנדבר
היא העבירה את כל האישורים הרפואיים.
בתיה כהן
אין. אתמול בדקו בתיק.
היו"ר סופה לנדבר
היא העבירה.
בתיה כהן
ודאי שאני אזמין את התיק.
היו"ר סופה לנדבר
אני אבקש ממך, שתקחי את המקרה הזה כמקרה אישי ותטפלי בו, בבקשה.
בתיה כהן
אני מבטיחה לך.
היו"ר סופה לנדבר
עשרה חודשים אדם בלי אוכל במדינת ישראל זה דבר - - -
בתיה כהן
נכון.

יתירה מזאת, במכתב התשובה שכתבו לה עכשיו מאגף פניות הציבור אצלנו, כלומר שכתב לה המנכ"ל, ביקשו ממנה להמציא עוד היום שוב את האישורים הרפואיים, והנה הם מוכנים לבדוק רטרואקטיבית. היא לא המציאה. למי היא המציאה?
שלומית קואולמן
היא לא ידעה שהיא צריכה להביא.
דוברת
כי היא לא הבינה.
היו"ר סופה לנדבר
חבר-הכנסת דהאמשה, האם אתה רוצה לומר כמה מלים?
עבד אלווהב דהאמשה
לא כל כך ראיתי את הנושא. מדובר על אנשים שמתקשים מבחינת השפה.
שלומית קואולמן
יש הרבה מהמגזר הערבי שפונים.
עבד אלווהב דהאמשה
כן. אני צריך ללכת להצביע עכשיו.
היו"ר סופה לנדבר
חבר-הכנסת דהאשמשה, תדבר לפני שאנו מסיימים.
עבד אלווהב דהאמשה
לעתים, אנו שוכחים לשם מה נמצא המוסד לביטוח לאומי ומה מטרתו. זהו מוסד שנועד לסייע לעניים, לנזקקים ולאנשים שלא מסתדרים.
בתיה כהן
על-פי חוק.
עבד אלווהב דהאמשה
תנאי ראשוני לכל סיוע הוא, שאנשים יוכלו לפחות לדעת במה מדובר, יוכלו לדבר את השפה ויוכלו להבין מהן זכויותיהם. אני מדבר פה על שני המגזרים: המגזר הערבי והמגזר הרוסי. במגזר הערבי הבעיה היא אולי קצת פחותה, כי יש אנשים בגיל צעיר שיודעים עברית. אבל, עדיין יש גם במגזר הערבי כאלה.
בתיה כהן
אבל, יש לנו הרבה עובדים ערבים. במקרה, אני רפרנטית של סניף נצרת ורק בהבטחת הכנסה יש חמישה-עשר עובדים ערבים.
עבד אלווהב דהאמשה
אבל, התושבים הערבים הם לא רק בנצרת. יש סניפים אחרים שמטפלים באוכלוסיה ערבית, כאשר אין שם גם פקידים ערבים. לכן, הבעיה היא בעיה של האוכלוסיה. היא גם בעיה של המוסד עצמו. למה שלמוסד לא יהיו פנים שמופנות לאזרחים? אפשר לשים בכל סניף פקיד אחד על תקן מתורגמן, שתפקידו לתרגם לאנשים ולהסביר להם. אפשר להדפיס דבר כזה או לשלוח את המכתבים. הרי אנו לא רוצים לעשות את הדברים קשים.
היו"ר סופה לנדבר
אתה עכשיו מכעיס את דובר ביטוח לאומי.
חיים פיטוסי
זה כאילו שאתם בפלנטה אחרת. מתורגמן לכל סניף ועובד לכל סעיף זה תקנים. משרד האוצר לא מוכן לתת לנו ולו תקן אחד.
עבד אלווהב דהאמשה
אם כך, מה אתם רוצים מהמתלוננים?
חיים פיטוסי
הרי אנו משוועים לכוח-אדם. אנו תמיד מבקשים כוח-אדם. אין לנו, ולא נותנים לנו כוח-אדם. היום, יש לנו נפגעי איבה בעשרות, מאות ואלפים. עובדות השיקום שלנו רצות מבית-חולים לבית-חולים אחר ולמשפחה אחת ולאחרת, והן לא עומדות בלחץ. אין לנו תקנים. אין לנו כוח-אדם מספיק.
עבד אלווהב דהאמשה
זו מגבלה אחרת.
חיים פיטוסי
זה מה שהסברתי.
עבד אלווהב דהאמשה
אבל, זו לא תשובה.
היו"ר סופה לנדבר
אנחנו באמת מפלנטה אחרת, אבל אנו בכנסת בוועדה לפניות הציבור.
חיים פיטוסי
אבל, אתם ממליצים וההמלצות שלכם- - -
עבד אלווהב דהאמשה
זו לא תשובה לאנשים עניים.
היו"ר סופה לנדבר
זה אפשרי.
חיים פיטוסי
אתם המחוקקים - נכון?
עבד אלווהב דהאמשה
אנו המחוקקים. אתה הממשלה.
חיים פיטוסי
לא. אנו מבצעים.
עבד אלווהב דהאמשה
אתם מבצעים. אתם הממשלה. אתם חלק מהממשלה. תלך לשר שלך ותגיד לו: "אני רוצה דברים כאלה". תלך למר ישי שממונה עליכם היום, ותגידו לו.
דובר
זה השר בניזרי.
עבד אלווהב דהאמשה
בסדר, זה השר בניזרי או מי שלא יהיה.
חיים פיטוסי
האוצר לא מקצה לנו.
עבד אלווהב דהאמשה
הבעיה היא בתוך המגזר הביצועי, בתוך הממשלה, בתוך המוסד ובתוך הפקידות. זו בעיה שלכם. אנו מחוקקים נכון. את החוקים שלנו אתם לא מכבדים. אבל, זה נושא לחוק.
חיים פיטוסי
את החוקים שלכם אנו לא מכבדים?
עבד אלווהב דהאמשה
תאמין לי, שאולי אתם מכבדים, אבל הרבה חוקים לא מכבדים אותם ולא מבצעים אותם. אבל, לא כאן הבעיה.
חיים פיטוסי
עכשיו, מאשימים- - -
עבד אלווהב דהאמשה
הבעיה היא לא שיש חוק או שאין חוק.
חיים פיטוסי
עכשיו, אתה זורק האשמות בצורה- - -
עבד אלווהב דהאמשה
תעזוב זאת. האם סתם להתווכח? הבעיה היא לא במישור החוקי.
חיים פיטוסי
אני לא מתווכח. אתה זה שמתווכח.
עבד אלווהב דהאמשה
זה לא שיש חוק או שאין חוק. הבעיה היא במישור הביצועי. תנו לאנשים להבין אתכם. תנו לאנשים לדעת מה מגיע להם ומה לא מגיע להם. תנו לאשה הזו, כשהיא מגיעה לסניף, לדעת שהיא יכולה להגיש ערעור. הבעיה נמצאת כאן.

אם אין לך פקידים - אני מבין, אבל הבעיה איננה אצלי. אין לך פקידים - תפנה לשר, לממונה, ותגיד לו: "אני רוצה תקנים. אני רוצה עוד יותר אנשים. אני רוצה עוד יותר עוזרים". כאן הפתרון. על מה אנו מתווכחים? תודה רבה.
בתיה כהן
אם אפשר, יש לי הצעת יעול. אני יודעת שאתם כנראה עובדים לפי נהלים, אבל אולי יתכן שהפניות שלכם, שעוברות למוסד לביטוח לאומי, יועברו ישירות לתוך האגף המקצועי.
שלומית קואולמן
אנו מקבלים, ואנו מעבירים ללשכת המנכ"ל, ולשכת המנכ"ל מעבירים זאת--
בתיה כהן
--לסניף. אני מכירה את הפרוצדורה.
היו"ר סופה לנדבר
אגף נפגעי עבודה, בבקשה.
אולגה ברוך
לשמחתי הרבה, לא שמעתי אף תלונה על נפגעי עבודה. אני חושבת, שהיחיד שנפגע עבודה הוא מר חלפין, והוא אמר שהטיפול היה- - -
חיים פיטוסי
אבל, הוא היה בעניין ניידות. התאונה שלו היתה בניידות.
אולגה ברוך
אני אומרת, שהוא נפגע העבודה היחיד שכשהוא נשאל הוא אמר שמבחינת הוועדות הכל היה תקין למעט הנושא של ניידות.

אין לי מה להוסיף, אלא אם כן יש שאלות ותלונות אחרות.
היו"ר סופה לנדבר
מה אנו עושים עם אדון חלפין? למי אנו מעבירים זאת?
ברוך בן-פזי
כרגע, הורידו לו את אחוזי הנכות בוועדה של משרד הבריאות. מה שכן אנו טיפלנו זה לגבי החוב שנוצר. אנו הקפאנו את החוב, וזה עובר לוועדה לביטול חובות. הרי היתה תקופה שהוא המשיך לקבל.
היו"ר סופה לנדבר
אבל, הוא צריך לקבל עדכון נכות. היו לו 45%.
ברוך בן-פזי
מדובר על שיעור הניידות. הוא צריך לפנות.
היו"ר סופה לנדבר
בסדר. אנו הבנו. אנו נעביר זאת.
דורון יהודה
אני רוצה לשאול בנושא של אולגה ברוך, וזה עלה פה היום. מה שקורה הוא שנכה שהוא נפגע עבודה מקבל פיצויים, ואני מדבר אם זה היה בתאונה ומשפה וביטוח לאומי לוקח שיפוי, וחודש או חודשיים אחרי זה או חצי שנה אחרי זה מורידים לו את הנכות, לא מחזירים גם לאותו נכה את הכסף שלקחו כשיפוי. כלומר, השיפוי הוא שיפוי והוא נשאר. גם בנכות כללית יש מקרים כאלה של תאונות דרכים שלוקחים את הכסף, אך אחר כך כשמורידים את הנכות לא מחזירים לנכה את הכסף שלקחו אלא אומרים: "אתה לא נכה" והוא נשאר. הכסף נשאר אצלם בקופה. איפה ההגיון?
היו"ר סופה לנדבר
זה סיפור, אבל, בינתיים, לאוצר אין תשובה.
דורון יהודה
זה לא שייך לאוצר. זה ביטוח לאומי שלוקח. אם הוא אומר "אתה לא נכה" - צריך להחזיר את החלק היחסי.
ברוך בן-פזי
זה לא לנושא בכל מקרה.
אודי בן-דרור
זה בכלל לא לנושא, בכל מקרה.
אולגה ברוך
השיפוי הוא כשהנכות צמיתה.
דורון יהודה
יש לי מקרים של נכות צמיתה.
היו"ר סופה לנדבר
דורון יהודה, אנו ניתן לך לסיים. אנו לא נכנס לזה, וזה לא הנושא היום. אנו נתייחס לזה, ויכול להיות שצריכים לעשות בזה חקיקה או שינוי.
דוברת
אם חלה טעות בוועדה - אמרו לנו בביטוח לאומי שיש סמכות לפנות רק בעוד שנה. האם זה מקובל? נניח שחלה טעות בוועדה, ואחרי זה היינו אצל הרופא והוא אמר שזו טעות בודאות - אמרו לנו בביטוח לאומי שיש סמכות לפנות לוועדה רפואית בעוד שנה.
דורון יהודה
בניידות זה נכון. היא מדברת על ניידות.
דובר
ואחרי ועדת עררים.
בתיה כהן
זה משרד הבריאות.
דוברת
האם זה נכון?
דורון יהודה
זה נכון. בניידות זה כך.
דוברת
אם יש החמרת מצב - האם אדם צריך לחכות עוד שנה כדי להגיש בוועדה?
דורון יהודה
החמרת מצב - רק אחרי שנה.
דוברת
מה קורה אם יש טעות בוועדה?
דורון יהודה
אז, אתם כבר יוזמים. לכם מותר ליזום כל יום, ולה - אסור. אתה תיזום שיזמינו אותה.
דוברת
אם כך, מה לעשות?
היו"ר סופה לנדבר
דובר ביטוח לאומי יהיה אצלנו יזם של דבר - שיזמינו אתכם בתוך כמה ימים. בסדר.
שלומית קואולמן
נציג אגף פניות ציבור עדיין לא דיבר.
ברוך בן-פזי
ראשית, אני רוצה להתנצל בשם עורכת-הדין נורית יצחק שאיננה פה. אני, בכל אופן, מייצג את האגף. אין לי הרבה מה להוסיף על מה שמנהלי האגפים אמרו. אני רק רוצה להציג את האגף שלנו, שבכל מקרה כשלא מקבלים תשובות תמיד אפשר לפנות אלינו. אנחנו מקבלים כ-5,000 פניות בשנה, ואנו מטפלים. שוב, אביא את דוגמת מר חלפין, שלמשל בעקבות הטיפול שלנו החוב שלו הועבר לוועדה לביטול חובות.
היו"ר סופה לנדבר
זה אחרי טיפול שלנו.
ברוך בן-פזי
אבל, הטיפול שלכם הגיע אלינו. מי שטיפל בזה זה אנו. עם כל הכבוד, אתם פניתם אלינו. את הפניה לא קיבלנו ממנו ישירות. נכון, שקיבלנו אותה דרככם. אבל, כמו המקרה שלו, יש עוד הרבה מקרים שאנו באמת עוזרים.

אני רק רציתי להציג את האגף, וחבל שאין עכשיו את מצלמות הטלויזיה כדי להגיד לצופים את מספרי הטלפון. תמיד אפשר לפנות אלינו.
שלומית קואולמן
פונים אלינו. אנו מעבירים אליכם.
ברוך בן-פזי
אנו מקבלים את הפניות שלכם, ומטפלים בהן.
היו"ר סופה לנדבר
אנו נעביר לצופים בבית, אלה שלא מסתכלים עלינו עכשיו, את כל מספרי הטלפונים. אתה תעביר לנו אותם, בבקשה.

אני גם מבטיחה לך היום, שכאשר אדבר ברדיו, אתה תיתן לנו טלפונים, אנו נעשה שאתה תעסוק בזה FULL TIME. יכול להיות שהציבור לא יודע.

אדוני הדובר, בבקשה.
חיים פיטוסי
רציתי קצת לאזן את התמונה שהוצגה פה ע"י יושבת-ראש הוועדה הנכבדה וגם ע"י אולי דוברים אחרים, ולאו דוקא הנכים אלא יותר הדוברים שישבו פה לצידי. הביטוח הלאומי משקיע מליוני שקלים בשנה בנושא הסברה. יש לנו מאות חוברות, שאנו מחלקים בכל מקום שאנו יכולים לחלק. איפה שנמצאים עולים אנו מגיעים לשם. אנו מגיעים למרכזי הקליטה. אנו מגיעים למקומות איפה שיש מידע לעולה. יש כל מיני מרכזים של מידע לעולה. אנו מגיעים לרדיו רק"ע. אנו מגיעים לעיתונים הרוסיים. אנו מגיעים לכל מקום שאנו יכולים להגיע. אנו לא יכולים להגיע לאנשים שאנו לא יודעים מי הם ואיפה הם. אף אחד לא אומר לנו מי רוסי, מי אמהרי, מי צרפתי ומי ישראלי. אנו מנסים להגיע לכולם. אנשים גם צריכים להגיע אלינו. כשמגיעים אנשים לביטוח הלאומי, יש בכל סניף כמה מעמדים עם חוברות. יש חוברות ברוסית, ויש משקל מאד נכבד לחוברות ברוסית. אני רוצה גם לומר שאולי אנו קצת עושים עוול עם האוכלוסיה הערבית, אך יש לנו יותר חוברות שמתורגמות לרוסית מאשר חוברות שמתורגמות לערבית שזו השפה הרשמית של המדינה ולא השפה הרוסית. אבל, כיון שצרכי האוכלוסיה הרוסית הם דוקא בנושא הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה וזיקנה, אז קודם כל את החוברות האלה תירגמנו. אולי לא תירגמנו את החוברת של פשיטות רגל או חוברות יותר איזוטריות, אך תירגמנו את כל החוברות שאנו חושבים והאוכלוסיה הרוסית גם חושבת שהיא צריכה אותן, כולל חוברת "כל הזכויות שמורות לך" שזו חוברת שכוללת למעשה את כל הזכויות בביטוח הלאומי. זו חוברת שאנו מחלקים אותה דרך העיתונות הרוסית. בפעם שעברה, חילקנו אותם דרך "וסטי" ודרך "נוברסטי" - כל העיתונים הרוסיים. כבר שמנו שם את החוברות, כדי שזה יגיע לאנשים. אין לנו אפשרות אחרת להגיע לאותה אוכלוסיה. אם יש התאחדויות לפעמים של עולים רוסים שפונות אלינו, אנו נותנים להן את החוברת ונותנים להן את החומר כדי שהן יעבירו זאת.

לגבי מדיניות לכאורה מכוּונת של הביטוח הלאומי שמזמינה אנשים להפחתת נכות או לערעורים, אין מדיניות מכוונת כזו. בדקנו כמה תלונות כאלה. עורכת-הדין דקל, שישבה פה, אולי יודעת מזה. בדקנו את הדברים האלה. אין שום מדיניות מכוּונת של המוסד להפחתת נכויות. זה לא נכון. זה אפילו שקר.
דוברת
הייתי רוצה להסביר את זה.
חיים פיטוסי
זה שקר. אני רוצה להודיע פה קבל עם ועדה, שאין דבר כזה.

לגבי הפקידים האוניברסליים, באמת יש לנו בעיה. יש לנו בעיה לפעמים כשאדם בא לביטוח הלאומי ותובע קיצבת נכות או קיצבה אחרת. יכול להיות שהפקיד שמתמחה בתחום מסויים לא מפנה אותו לתחום אחר, כי הוא יודע פחות. התפיסה שלנו בביטוח הלאומי היא, שבשנים הקרובות, בזמן הקרוב, אנו הולכים לפתח מודל של פקיד אוניברסלי - אנשים יגיעו לביטוח הלאומי, ויהיה מישהו שיוכל לעדכן אותם בכל הנושאים ובכל החוקים.
היו"ר סופה לנדבר
מה עם מוקד טלפוני?
חיים פיטוסי
יש לנו מוקד טלפוני, והוא עדיין לא ארצי. הוא משרת את איזור הדרום עד תל-אביב ומחדרה צפונה. יש שם, במוקד הטלפוני, גם פקידים דוברי רוסית וגם פקידים דוברי ערבית.
דובר
גם אמהרית.
היו"ר סופה לנדבר
מס מספר הטלפון שם?
חיים פיטוסי
זה איזור חיוג 08, ואתן לך אותו עוד מעט. זה רשום לי באיזה שהוא מקום. הם יודעים, וזה בחוברות שאנו שולחים. אלה גיצין עובדת אצלנו, והיא מופיעה ברדיו רק"ע ובכל המקומות שאפשר כן להופיע וגם בטלויזיה בערוצים היחודיים והממוקדים. אנו מודיעים. אנו לא יכולים להגיע לכולם. דרך אגב, זה גם במגזר היהודי, וזה לא רק המגזר הרוסי. זה בכל המגזרים. אי אפשר להגיע למאה אחוז אוכלוסיה.
היו"ר סופה לנדבר
אני אמרתי, ואני לא מצטערת, שהגיעו לכאן דוברי רוסית לא בגלל שאנו במיוחד הזמנו אותם.
חיים פיטוסי
לא. זה חשוב. הם מודעים לזכויותיהם.
היו"ר סופה לנדבר
זה מפני שאלה היו פונים, ואנו לקחנו קבוצה של פונים. יש לנו פניות בכמה שפות, מכל אזרחי מדינת ישראל, ויש לנו לא מעט פניות ציבור שקשורות לביטוח לאומי.
חיים פיטוסי
גם לנו. זה גם אצלנו. את צריכה להבין, שזה הגוף היחידי שיש לו מימשק כזה אינטנסיבי עם הציבור. אין גוף אחר שיש לו חמישה מליוני פניות לשנה. זה גוף, שכל האזרחים פונים אליו. הוא משרת את כל האוכלוסיה.
היו"ר סופה לנדבר
צריכים לשרת את כל האוכלוסיה ברמה גבוהה מאד.
חיים פיטוסי
אנו משתדלים. אני לא יודע מה זה רמה גבוהה.
היו"ר סופה לנדבר
אני חושבת, שאתם לא צריכים להשתדל. אני אגיד לך בהמלצה. אתם לא צריכים להשתדל. אתם צריכים לעשות זאת ברמה גבוהה.
חיים פיטוסי
כן. קל לומר זאת.
היו"ר סופה לנדבר
אני רוצה להגיד, שאני לא אחזור על ההמלצות בגלל שאני הקראתי אותן.

אני אסירת תודה על כך שהגעתם. זו לא היתה בעיה שלנו, שקיבלתם חומר מאוחר. זו בעיה בתקשורת של המוסד לביטוח לאומי.
דובר
זה לא נכון.
דוברת
לא. זה הגיע באיחור.
דובר
גם אם שולחים ביום חמישי, אנו לא יכולים לעשות זאת.
שלומית קואולמן
כך הכנסת עובדת.
חיים פיטוסי
אם כך, שהכנסת תשנה.
דובר
אי אפשר להזמין תיק מעכשיו לעכשיו. זה בלתי אפשרי.
היו"ר סופה לנדבר
אנו קיבלנו את התאריך של הוועדה הזו. כמו שהייתם צריכים להכין את עצמכם תוך זמן קצר, גם אנו עבדנו ובזמן קצר הכנו את הוועדה הזו.

אנו, כנראה, נחזור לנושא ביטוח לאומי וכל הפניות.

למעשה, אנו מבקשים מכם לגבי לאנשים שבעצם נמצאים כאן. אנו גם נפנה לגבי מקרים אחרים, אם יש ליקוי. אנו ממשיכים לפנות. אבל, לאנשים האלה, אני מבקשת שתהיינה תשובות עם העתקים אלינו תוך עשרה ימים. תענו להם, ולנו תשלחו העתק - בסדר?

תודה רבה שבאתם.

אני נועלת את הישיבה.הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים