ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/02/2002

פניות ציבור של דיירי רחוב הפרחים באשדוד

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/פניות ציבור/4660



5
ועדת פניות הציבור
13.02.02

פרוטוקולים/פניות ציבור/4660
ירושלים, ט' באדר, תשס"ב
21 בפברואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול
מישיבת הוועדה לפניות הציבור
יום ד' א' אדר התשס"ב, 13/02/02, בשעה 09:30
על סדר היום
פניות ציבור של דיירי רחוב הפרחים באשדוד
ישיבת המשך מה2- בדצמבר 2001, 26 בדצמבר 2001
נכחו
חברי הוועדה: סופה לנדבר - היו"ר
חברי הכנסת
מיכאל נודלמן
גנדי ריגר
מוזמנים
אביטל טוך - מנהלת המחלקה לפניות ציבור, משרד הקליטה
שרה צימרמן - מנהלת מחלקת נכסים ודיור, משרד השיכון
ישראל שוורץ - סמנכ"ל בכיר לאכלוס, משרד השיכון
אילנה כהן - ממונה על פניות הציבור, משרד העבודה והרווחה
דוד הרטום - ראש מנהל רווחה, עיריית אשדוד
יעקב להט - סמנכ"ל בכיר, מהנדס החברה, עמיגור
מאריק פריבס - מ"מ מהנדב החברה, עמיגור
אלכס זר - דייר
יצחק לוי - דייר
בן ציון דיגורקר - דייר
טרופימנקו אנה - דיירת
מנהלת הוועדה
שלומית קואולמן
נרשם על ידי
מילת - הקלטות ותמלול


















פניות ציבור של דיירי רחוב הפרחים באשדוד - ישיבת המשך
היו"ר סופה לנדבר
בוקר טוב, אני מקווה שהיום אנחנו נסיים את הפרשה של שלושת הבתים האלה, מפני שאנחנו, כוועדת פניות ציבור, הקדשנו ומקדישים לזה יותר מדי תשומת לב. אני חושבת שההחלטה הייתה צריכה להיות כבר מזמן, אבל אנחנו נעזור למשרד השיכון לקבל את ההחלטה.

אני לא אכנס לפרטים - אנחנו כוועדת פניות הציבור דרשנו ממשרד השיכון שהמבקר שיעשה בדיקה, יהיה מבקר חיצוני. גברת שרה צימרמן, אני רוצה לשמוע מה נעשה במשרד השיכון ומה החלטתם לעשות. בגלל שלא היית בישיבות הקודמות, אני רוצה להגיד שנציג משרד השיכון אמר בישיבה הראשונה שהייתה ליד מרכז פלדות לשעבר, שהמצב שם לא ראוי למגורים, המצב קטסטרופלי, ואני חושבת שיש לנו בפרוטוקול במדויק מה שהוא אמר. את זה אמר נציג משרד השיכון שנשלח למקרה הזה כנציג ועובד משרד השיכון. כן בבקשה.
שרה צימרמן
קודם כל, אותו נציג פרש לגמלאות.
היו"ר סופה לנדבר
כן, הוא עזב, אבל הוא עבד במשרד השיכון.
שרה צימרמן
הטיפול בבית הזה בעצם מתחלק ל2-. המצב שלו בפנים כנראה עגום מאד, אבל הבעיה של הבניין הזה היא מעבר לזה. השאלה באיזה מידה הבניין הזה בטיחותי. בדיור הציבורי יש לנו, מתוך ה100,000- דירות, הרבה דירות שנמצאות במצב קשה, אבל אנחנו נזעקים בעיקר כשמדובר על עניין בטיחותי. ברגע שהובא לידיעתנו הנושא הבטיחותי, התחלנו דרך הוועדה לטפל בזה.
אנחנו בודקים שני דברים
אנחנו בודקים באיזה מידה הבניין הזה לא בטיחותי עד כדי כך שצריך להרוס אותו - זה הדבר הראשון. מסתבר שהבניין הזה, אם יתקנו אותו, אפשר לתקן את הבעיה הבטיחותית. הבעיה הבטיחותית מתרכזת בעיקר בנושא של האסבסט, שזה דבר שהיום, לפי משרד איכות הסביבה, אסור לחיות בו.

הסקר הראשון שעשינו והבדיקה הראשונה שביקשנו מחברת עמיגור, זה לבדוק באיזה מידה אפשר לתקן את הנושא הבטיחותי בבניין הזה - בפנים תמיד אפשר לתקן. מסתבר - ותכף יגיד את זה המהנדס של עמיגור יותר טוב ממני - שהבניין הזה, ניתן לתקן אותו, גם את הצד הבטיחותי. העלות שהביאה חברת עמיגור אחרי הבדיקה שלה, זה סדר גודל של 5 מיליון שקל - גם הנושא של הדירות בפנים וגם הנושא הבטיחותי, וגם נושא הפיתוח, על מנת להביא את הבניין הזה שיהיה כדת וכדין.

בכל זאת, למרות שמדובר ב5- מיליון שקל, וזה סיפור לא קטן - יש לנו הרבה בתים שאנחנו צריכים לתקן בארץ בסדר גודל כזה, וכספים לדבר כזה לא בקלות מקבלים - אנחנו ביקשנו לערוך בדיקה תכנונית, במידה וכן הורסים את הבית הזה, האם נושא של מה שנקרא היום פינוי ובינוי הוא עניין כלכלי בשטח הזה. זאת אומרת, יכול להיות שכדאי להרוס אותו ולבנות, והבנייה תענה גם על ה84- משפחות האלה שגרות שם, כולם בשכירות, שזה לא מעט כסף, פלוס דירות שיביאו את הרווח, שזה יעשה את העניין הזה כדאי. הבדיקה הזו לא הסתיימה, היא לא בדיקה פשוטה.

עכשיו, אני לא יודעת מה זה גורם חיצוני - אם לזה התכוונתם כגורם חיצוני - את הבדיקה התכנונית אנחנו עושים, משרד הבינוי והשיכון. התוצאות של הבדיקה התכנונית צריכות להיות אצלי עוד שבוע, משהו כזה. לגבי בדיקת המסוכנות ידבר עוד מעט המהנדס יעקב להט כי אני לא מהנדס, לא אוהבת להגיד דברים כאלה. הבניין לא מסוכן, אבל הוא דורש את התיקונים שנובעים מהסיבות הבטיחותיות. סדר גודל של התיקון הזה הוא 5 מיליון שקל, גם הבטיחות וגם לתקן את הבית, כי בטיחות בלי לתקן אין טעם.

זה מישור אחד. במישור השני אנחנו בודקים את הצד הכלכלי של העניין. יש שם שטח ענק ולכן אנחנו עושים את הבדיקה הזאת. אחרי שאני אקבל את התוצאות של התכנון, אנחנו מעבירים את זה לבדיקה כלכלית ויכול להיות שאת זה נעשה בחוץ, למרות שיש לנו את הכלכלנים שלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה בפנים. אני לא יודעת למה חיצוני, אבל אולי את תסבירי לי. אנחנו יכולים לעשות את זה גם על ידי מישהו חיצוני, רק שזה דורש
דוד הרטום
ממה שאני זוכר, את הבדיקה החיצונית ביקשו לגבי הבדיקה של המסוכנות, לאו דווקא לגבי הבדיקה הכלכלית.
שרה צימרמן
אז תכף תסבירו לי, אני לא הבנתי ככה.
היו"ר סופה לנדבר
אני חושבת שאם מול העיניים שלנו עומדים בני אדם שחיים שם, כל דבר כלכלי לא עומד מול העיניים שלי.
שרה צימרמן
לא, כלכלי מבחינת המשרד.
היו"ר סופה לנדבר
אני אסביר לך עכשיו למה אנחנו ביקשנו. אני חושבת שהמהנדס של חברת עמיגור הוא אדם מקצועי ביותר וראוי לשבחים, אבל עמיגור ומשרד השיכון יש לכם קשר מסוים, ואני חושבת שאם נציג משרד השיכון אמר לנו בהתחלה, כפתיחה, שהדבר לא ראוי למגורים, אני חושבת שהוא היה נכון. נכון שהוא לא עובד היום במשרד השיכון, אבל הוא היה כאן כנציג, כעובד משרד השיכון. תשמעי, הקשר הזה צריך להיות קשר לא תלוי ועל זה אנחנו דיברנו.
שרה צימרמן
אין לי שום בעיה לקחת גורם חיצוני. אני לא הבנתי כך, והבנתי גם מיגאל - יכול להיות שהוא אמר לא ראוי מהמצב של הבתים, אבל לא מהמצב של הבטיחות. אני רק רוצה לגמור לתאר איך אני רואה את הסיכום - אנחנו רוצים לגמור את הבדיקה התכנונית ואיתה את הבדיקה הכלכלית ואז אנחנו רואים אם ה5- מיליון שקל זה דבר חכם לעשות אותו, או לא חכם לעשות אותו, דהיינו שבדרך השניה יצא לנו יותר זול, ואז גם יתכן שאפשר לעשות את זה על ידי יזם חיצוני במסגרת של פינוי בינוי.

עכשיו המישור השלישי - על מנת שהאנשים בפנים לא יסבלו עד שעושים את השיפוץ הגדול או ההריסה, ביקשנו מעמיגור להיכנס לדירות ולשמוע מה הכי כואב, מה הכי דחוף, שלא יהיה גם בזבוז כסף, כי אם אנחנו מחר הורסים את הבית, אז אין טעם. גם את זה עשתה חברת עמיגור - הם נכנסו דירה-דירה והביאה לנו אומדן של בין חצי מיליון למיליון שקל, בערך 700,000 שקל לצורך דברים דחופים, שזה נוגע קודם כל לנושא החשמל, שזה הכי חשוב, שדרוג מקלטים, עיבוי עמודים בקומת קרקע, שיפוץ מעליות, החלפת ארונות מטבח באותם המקומות שזה ממש קריטי, וקירות אסבסט - גם כאן, במקומות שזה הכי קריטי. גם זה לא מעט כסף בשבילנו, אבל את זה אנחנו נצטרך למצוא "מן הגורן ומן היקב". קיבלנו את הנייר הזה אתמול מחברת עמיגור וזאת הכוונה שלנו.
היו"ר סופה לנדבר
למה רק אתמול כאשר אצלנו זה כבר נמצא כמה שבועות?
שרה צימרמן
נייר מה12- בפברואר?
שלומית קואולמן
27.1.02
שרה צימרמן
מה27.1.02- זה האומדן של ה5- מיליון. זה אם אנחנו נחליט שלא הורסים את הבית ועושים לו שיפוץ גדול ומוחלט, זה 5 מיליון שקל. האלטרנטיבה היא לעשות את השיפוץ המינימלי בשלב זה, עד שיוחלט אם עושים את השיפוץ הגדול, או הורסים את הבית. השיפוץ המינימלי זה הדברים הדחופים: החשמל, המטבחים באותן דירות שזה בלתי נסבל, השיפוץ של 3 מעליות, שזה בטיחותי. את הדברים הדחופים קיבלנו אתמול, 12.2, ומדובר על בין חצי מיליון ולמיליון.
היו"ר סופה לנדבר
אז בשביל מה לבזבז את הכספים האלה אם בכל זאת נצטרך לעשות שם שיפוץ?
שרה צימרמן
כדי שאנחנו נרגיש טוב עד שהבדיקות יסתיימו. הבדיקות יכולות לקחת חודש, חודש וחצי. יכול להיות שיוחלט לעשות שיפוץ ב5- מיליון, שלצורך זה צריך ללכת ולהביא מהאוצר 5 מיליון שקל, אין במשרד את הסכום לצורך זה. עד שאתה מביא מהאוצר כסף, את יודעת מה זה. אז על מנת שהאנשים האלה לא יסבלו בינתיים, משרד השיכון מוכן לשים בינתיים כסף. יכול להיות שזה לשים את הכסף על קרן הצבי, אבל נעשה את מה שהכי דחוף.
אביטל טוך
במקרה שיוחלט על שיפוץ הבניין, זה לא ילך לאיבוד, כי זה נשאר כבר לשיפוץ קיים.
היו"ר סופה לנדבר
נכון, אבל במקרה ולא? חוץ מזה שאנשים יסבלו בכל מקרה, מפני שאת השיפוצים האלה צריכים לעשות כאשר אנשים נמצאים בבתים.
שרה צימרמן
מצידי לא נעשה את זה, אני חושבת שזה לטובת האנשים.
היו"ר סופה לנדבר
אם זה בסביבות מיליון שקל וזה שיפוצים שהם חיצוניים והם זמניים, מפני שבעצם אחר כך תצטרכו לעשות עוד ועוד ועוד אם תצטרכו לעשות שיפוץ כללי, ואם תצטרכו להרוס אז פשוט חבל. האם לא יותר טוב לקבל עכשיו החלטה מיידית לתת לאנשים אפשרות, עם תוספת לשכירות, לצאת ולקחת לשנתיים דירות אחרות ובמשך השנתיים האלה אתם תעשו משהו. אפילו אם תצטרכו לעשות שיפוצים כלליים, זה בחוץ וזה בפנים, ואנשים בכל מקרה לא יכולים להישאר שם. עם תקחו החלטה להרוס ולבנות, שלפי כל היגיון זה הרבה יותר כדאי, מפני שראש העיר נותן אפשרות לבנות שם 200 יחידות דיור - הוסטל, או דיור ציבורי - אז יותר כדאי מאשר להשקיע על קרן הצבי.

חוץ מזה, נתתי לך נייר בנושא האסבסט, תקראי אותו. אתם ראיתם שאסבסט, לפי הבדיקות, מסוכן גם לחיים והוא גורם למחלות מסוימות כמו סרטן ומחלות נוספות. אז אני חושבת שבעצם זה דבר שגם צריך לעמוד מול העיניים של משרד השיכון, שבנייה מאסבסט גורמת למחלות שונות, כולל סרטן, ואני חושבת שזה דבר מאד מאד רציני. היום בכל העולם אין בנייה מאסבסט. אז אם בנו, ובנו לא נכון, אז צריכים לקחת את זה בחשבון.
בן ציון דיגורקר
לפי מיטב ידיעתי, כל הבדיקות וכל מה שנעשה מסביב לבדיקה של המבנה, הייתה התייחסות מאד קטנה לזה שהציפוי החיצוני הוא אסבסט. תמיד הלכו על הבדיקה היסודית של העמודים, של המבנים, של הקורות - על היציבות. מעט מאד התייחסות הייתה לעצם העובדה שהקליפה החיצונית היא אסבסט, ואנשים נושמים את זה יום יום בדירות. לאחרונה זה הועלה, אבל כל הזמן ההתייחסות לאסבסט הייתה מאד שולית.
היו"ר סופה לנדבר
רבותיי, אנחנו רוצים לשמוע את מהנדס חברת עמיגור.
יעקב להט
אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שאמרה גברת שרה צימרמן. אולי אוכל לענות על שאלות ספציפיות, אבל אני בדקתי את זה על פני מספר אמות מידה, או שלבים. לקחנו בחשבון אפשרות ראשונה של שיפוץ המבנה והבאתו למצב של מגורים סבירים, שזו העלות היקרה יותר, וכשאנחנו מדברים על שיפוץ של המבנה, הכוונה היא להביא ולהפוך אותו למבנה שהוא יהיה מותאם וייראה מהרחוב בדיוק כמו כל בניין מגורים סביר בסביבה, זה לא שהוא ייראה מבנה מרופט. ברור שמדובר על הסרת כל האסבסטים - כל מה שאנחנו רואים בתמונות שאת העברת לנו, ברור שכל הדברים האלה יטופלו, בנוסף לכל מה שמפורט.
היו"ר סופה לנדבר
כן, אבל אנחנו שומעים על זה כבר חודשיים וחצי, מאז שאנחנו התחלנו. סליחה, אבל אני רוצה עכשיו קצת לכעוס, ואני אסביר במה אני כועסת. אלה לא דיירים שלי, אלה דיירים של עמיגור. לא יכול להיות שאתם משתמשים בוועדה הזאת ככלי לנצל אותנו. אני חושבת שהזעקה הזאת הייתה צריכה לקום גם בעיריית אשדוד, שלא מובן למה עד היום הם שתקו, וגם עמיגור. לא יכול להיות שהדיירים האלה סובלים כבר כמה שנים ואנחנו עוצמים עיניים ואומרים: רבותיי, עוד חודש, עוד חודשיים, ימותו שם עוד אנשים - דרך אגב לפני מספר ימים מת שם אדם מסרטן. אמנם הוא התאבד בגלל שהיה חסר לו אוויר, אבל מי יודע אם זה לא מאותו אסבסט?
אני אומרת
רבותיי, כבר נמאס לי. אנחנו שוב מזמינים אתכם, אתם שוב באים ואנחנו שוב מדברים וחוץ מדיבורים אין שום תוצאות. אני גם לא מקבלת את ההחלטות. משך חודשיים וחצי משרד השיכון לא יכול לקבל החלטות?

גברת שרה צימרמן, עם כל ההערכה שלי - ויש לי הערכה כלפיך, אני יודעת שאת עובדת מסורה וטובה - אבל תשמעי, זה לא יכול להימשך, לא יכול להיות שמשרד השיכון כל פעם אומר לנו: יש לנו זמן, זה הרבה שזמן. מה הרבה זמן? להחליט זה הרבה זמן.
שרה צימרמן
את יודעת כמה בתים יש לנו במצב יותר מסוכן מהבניין הזה? הבעיה הכלכלית אם להרוס את הבניין או לשפץ אותו, מכיוון שמדובר במיליונים, היא כל כך כבדה - יש לי היום 10 בתים כאלה על השולחן ולגבי אף אחד מהם עוד לא קיבלנו החלטה. זה לא פשוט - להרוס בניין של 80 יחידות דיור, לבנות במקום זה, זה לא פשוט, זה מיליונים. אז חודשיים זה לא הרבה, באמת שזה לא הרבה.

עשינו את הבדיקה של עמיגור לגבי עלות של תיקון דחוף, אנחנו עושים בדיקה אם זה כלכלי להרוס את זה, אנחנו לא נהרוס את זה אם הבנייה לא תפצה אותנו על ההריסה פלוס, כי אחרת נתקן אותו. אין לו בעיה של יציבות - יש לי כמה בתים עם בעיה של יציבות. עדיין לא הגענו לזה שיש פה צו להריסה, אין צו של העירייה שצריך לפנות, אין דבר כזה פה. אין לי שום צו מהעירייה שאני צריכה לפנות. אם אני מפנה, אני מפנה מרצוני בגלל שבאמת המצב הוא לא טוב. אז אנחנו צריכים את הזמן הזה בשביל לבדוק.

בינתיים אמרנו שאנחנו מוכנים להשקיע, אפילו על קרן הצבי, את ה500-700,000- שקל, כי לפי דעתנו אם לא נהרוס את הבניין זה לא ילך לאיבוד, כי זה חלק מה5- מיליון הכלליים. יותר מזה אי אפשר, אני לא מביאה 5 מיליון שקל ממשרד האוצר בקלות, ואני אומרת לך שיש לי עוד 10 בניינים כאלה - אני יכולה לתת לך רשימה - אז זה 50 מיליון שקל. למי יש?

היום מדברים על רעידות אדמה בלי סוף - מישהו מביא את הכסף לרעידות אדמה? לפחד הזה שהבתים יפלו? אז צריך להבין גם אותנו. אנחנו מוכנים, על מנת שלא יסבלו - הבנו שגם הדירות בפנים פשוט נוראיות - אז את זה אנחנו ניכנס ונתקן. כל טירת הכרמל, את יודעת, זה עם גגות של אסבסט. אז נוציא היום את כל האנשים מטירת הכרמל? אי אפשר לפנות את כל טירת הכרמל, יש גם מציאות מסוימת.
לכן אני באה ואני אומרת
זאת האלטרנטיבה שנראית לנו מועדפת, להיכנס כרגע לדירות, לעשות את הדבר הדחוף. בינתיים לגמור את הבדיקות הכלכליות הגדולות - להרוס או לא להרוס - ולפי זה, אם בסוף נהרוס, אז נבנה, האנשים האלה אז באמת יצאו מהבניין, ואם נחליט לתקן, אז נראה אם אפשר תוך כדי המגורים - אולי מר יעקב להט יסביר אם אפשר תוך כדי המגורים לתקן, או שחייבים בכל מקרה להוציא אותם.
מיכאל נודלמן
אני מומחה בחומרים מסוכנים - אני לא רק חבר כנסת - אני צריך להגיד שהדברים הפתטיים שאני שומע כאן הם לא במקום, כי אלה חומרים מסרטנים. האם את רוצה לגור בחדר בבניה שאפשר לקבל סרטן? אני לא מציע לאף אחד לחיות שם. לכן אני חושב שזה פתטי לדבר על כסף כשמדובר בחיים של בן אדם. חיים של בן אדם שווים יותר מ5- מיליון שקל וצריך לקבל החלטה. החלטה לא לטווח ארוך, אלא מהר מהר, כי כל יום אנשים בסכנה, בסכנה גדולה - אני לא רוצה להפחיד את האנשים, אבל אני יודע מה זה. ומדובר לא רק באסבט, מדובר גם בחומרי הבידוד שם, זה גם חומר שאחרי 30 שנה הוא זבל, הוא אבק שאנשים נושמים את זה, וזה מאד מסוכן חברים.
שרה צימרמן
אבל אם זה בית מסוכן, למה אין לו צו פינוי מהעירייה? זה אחריות של עירייה.
מיכאל נודלמן
אני לא רוצה לשמוע מי אחראי, העירייה, אתם, משרד הקליטה - אני אומר שזה מסוכן מאד לחיי בני אדם שחיים שם, ואני לא רוצה לשמוע: עירייה, משרד הקליטה, משרד השיכון.
ישראל שוורץ
למי אתה אומר את זה? למי אתה פונה?
מיכאל נודלמן
אני פונה לממשלה, למי אני צריך לפנות? אני פונה לנציגים שיושבים פה מהממשלה. חברים, זה מסוכן מאד וזה האחריות שלכם. אם יקרה שם משהו, אתם תהיו אחרים - לא אחראים בבית המשפט, אלא מול המצפון שלכם.
היו"ר סופה לנדבר
יושבת פה גברת אנה טרופימנקו, הגיעה עם נער בן 18 וסובל מאסטמה. בן אדם נכנס לשם בריא ועכשיו חולה אסטמה, חולה כרוני.
אנה טרופימנקו
אסטמה קשה מאד, מקבל טיפול כל חודש.
היו"ר סופה לנדבר
אנחנו ניתן לעיריית אשדוד אפשרות לדבר, ואני שואלת אותך, מר דוד הרטום, אם זה מסוכן, אתם מוכנים להוציא צו מיידי שהבית הזה מסוכן לחיים ואתם דורשים להרוס אותו?
דוד הרטום
אני אסביר את הנושא. ראשית כל, חבל שלא כל האנשים שנמצאים פה היו שם בבתים, כי אותם אנשים שהיו, אני חושב שדעתם השתנתה אחרי שהם היו שם. השאלה מה זה ראוי ומה זה בלתי ראוי - מי שהיה שם בתוך הדירות ויודע איך אנשים חיים שם - זה בלתי ראוי שבמדינת ישראל בשנת 2002 יחיו אנשים בתנאים כאלה, גם לא בדיור הציבורי.

מה שהיה צריך לעשות, ועל זה אנחנו דיברנו, זה לעבוד במקביל בבדיקה של הצד הבטיחותי והבדיקה של הצד הכלכלי, כי הנושא הזה של אפשרות של פינוי בינוי עלה כבר לפני 3 חודשים, ובנושא הזה אמרו: זה תהליך של כמה שבועות לבדוק את זה, אז אי אפשר לקבל תשובה מיידית, לכן לא הייתה תשובה בוועדה הקודמת, אבל אני לא יודע אם התחילו בכלל בבדיקה הזאת על מנת לראות האם הדבר הזה הוא כדאי או לא כדאי.

מה שהעירייה אמרה מבחינתה, שהיא מוכנה ללכת להגדלת זכויות לבנייה של הוסטל, ומדוע הוסטל? כי היום באשדוד, אנשים שהם זכאים, קשישים בעיקר, עולים קשישים בעיקר, שהם זכאים לדיור ציבורי - יש למעלה מ1,000- איש - והיום מאכלסים אנשים שעלו בשנת 1992.
שרה צימרמן
אני עוד לא יודעת מה נבנה, זה לא מה שחשוב.
היו"ר סופה לנדבר
אני לא רוצה עכשיו תיאוריה, נמאס לי מתיאוריה, אני שומעת את זה כבר כמה פעמים. אני רוצה לשאול את עיריית אשדוד, אתם מוכנים להוציא עכשיו צו שהבניין הזה מסוכן לחיים?
דוד הרטום
לא, ואני אסביר לך גם מדוע. לגבי נושא האסבסט - אנחנו עשינו את הבדיקה - ראשית כל אין קירות אסבסט בתוך הדירות עצמן, קירות האסבסט הם בחלק החיצוני של המבנה. כל עוד המבנה יציב - ויש חוות דעת של איגוד ערים לאיכות הסביבה - כל עוד המבנה הוא יציב ולא עושים שום עבודה במעטפת, אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא. אבל כיוון שיש בעיות במעטפת, וכולנו יודעים את זה, ברגע שנוגעים שם במעטפת, זה מחייב החלפה מוחלטת של כל קירות האסבסט.

יש הנחיות מאד מפורטות של תקנות הבטיחות בעבודה לגבי הנושא של מגורים בתקופה שעושים את העבודות האלה בקירות האסבסט. זאת אומרת, אם נשאלת השאלה האם הדיירים יוכלו לחיות שם במקום בזמן שעושים את השיפוץ החיצוני, כולל החלפת קירות האסבסט, אני אומר לפי כל חוות הדעת המקצועיות שיש - האנשים לא יוכלו לחיות בתקופה הזאת שם. זאת אומרת, בכל מקרה ההיערכות צריכה להיות היערכות שאנשים יוצאים מתוך הדירות ואתם צריכים לקחת את זה בחשבון, גם אם הולכים להריסה, או הולכים רק לשיפוץ, בכל מקרה תהיה תקופה שאנשים לא יוכלו לחיות בדירות.

לגבי הנושא האם המבנה הוא מבנה מסוכן או לא - נעשתה בדיקה על ידי עמיגור, הועברה אל מהנדס העיר על ידי עמיגור חוות דעת של מר יעקב ליבני, וחוות הדעת אומרת שהמבנה איננו מבנה מסוכן אלא טעון שיפוצים. למרות הכל, ולפי בקשה של יושבת ראש הוועדה, ממלא מקום ראש העיר נתן אתמול הנחיה למהנדס העיר להוציא בדיקה נוספת, גם מטעמנו, לגבי נושא המסוכנות.
היו"ר סופה לנדבר
כן, אבל זה לקח לו גם חודשיים וחצי. מר דוד הרטום, תשמע, אני עכשיו שואלת אותך, אחרי השיחה שלנו שאני שאלתי אותך למה עיריית אשדוד עומדת כאן בצד - אין לי שבחים היום לאף אחד בעירייה, כולל הממונה על בנייה בעיריית אשדוד. אין לי שבחים בגלל שלא יכול להיות שאתם שולחים את המכתבים סתם. למה העירייה עד היום לא הוציאה צו הריסה?
דוד הרטום
כדי להוציא צו הריסה צריך חוות דעת של מבנה מסוכן. מהנדס העיר, אחרי שקיבל את חוות הדעת של חברת עמיגור, הוא אומר: "ביקשנו בדיקת מומחה מחברת עמיגור, בהיותה החברה המנהלת של הנכס. בהתאם לבדיקת המומחים, אין מדובר במבנה מסוכן, אלא טעון שיפוצים, שיקומים והחלפת חומרים בחזית. פניתי לבעל הנכס בדרישה לאמץ את ההמלצות ולבצע מיד את העבודות הנדרשות".

אתה לא יכול להכריז על מבנה מסוכן כי את חושב שהוא מבנה מסוכן, אלא אתה צריך חוות דעת מקצועית. לדעתו של מהנדס העיר, חוות הדעת המקצועית שהביא מהנדס חברת עמיגור אחרי בדיקה שהם עשו, מניחה את דעתו מבחינת הסיכון של המבנה. למרות הכל - ובגלל בקשה שלך - אתמול הוטל לעשות בדיקה נוספת בנושא המסוכנות, מעבר לבדיקה שכבר נעשתה, כי לדעתו של מהנדס העיר - והוא האחראי על הנושא הזה - הוא אומר: ברגע שקיבלתי את חוות הדעת של חברת עמיגור, המבנה הוא לא מסוכן, אלא חייב שיפוצים. אני לא יכול להכריז על מבנה מסוכן. אם הוא מכריז על מבנה מסוכן, כשהמבנה הוא לא מסוכן, יבוא מחר בעל הנכס ויגיד: אדוני, אתה הכרזת על דבר כזה בלי בסיס - הוא הולך לתבוע אותו על הנושא הזה.
היו"ר סופה לנדבר
מר מיכאל נודלמן, חבר כנסת, שהוא פרופסור מומחה בעניין אומר שיכול להיות שמבחינה בטיחותית הבניין הזה לא מסוכן, אבל מבחינה בריאותית, שמזיק לבני האדם שחיים שם, זה כן מסוכן.
דוד הרטום
מר מיכאל נודלמן, אני אתן לך פה את חוות הדעת של איגוד הערים לאיכות הסביבה, שהתבקש לבדוק את הנושא הזה בצורה אובייקטיבית.
מיכאל נודלמן
הוא אומר שלא מסוכן?
דוד הרטום
קח את זה, אני אתן לך את זה.
מיכאל נודלמן
אתה מבין, בניין חדש אולי לא מסוכן, אבל אם עברו 30 שנה,
היו"ר סופה לנדבר
מה אנחנו מחליטים? מסוכן, לא מסוכן, אני לא רוצה להמתין שבוע ימים יותר. לא רוצה להמתין. אני רוצה החלטה ואני דורשת החלטה ממשרד השיכון היום ועכשיו.
ישראל שוורץ
עם כל הכבוד, אנחנו כולנו ביחד לא יכולנו להחליט אם זה מסוכן או לא מסוכן, כי אנחנו לא יכולים, אין לנו את הכלים. הכלים הם מקצועיים. אז מצוטט איגוד ערים לאיכות הסביבה - זה לא גורם שנמצא בכיס של הממשלה, או שעושה חוות דעת שאנחנו מבקשים אותם - הוא אובייקטיבי כנראה, ואין לו שום עניין להגיד על משהו שהוא לא מסוכן כשהוא כן מסוכן ולהפך.
היו"ר סופה לנדבר
תראה, אנחנו נצטרך לעשות שם שיפוצים כלליים, שזה ייקח שנתיים. אני שואלת אותך מה אנחנו עושים מחר עם האנשים האלה?
ישראל שוורץ
גברת שרה צימרמן אמרה שבינתיים נעשה את הדברים הדחופים. לפי דעתי, אם רוצים את טובת העניין צריך לראות את הנושא - אם זה לא מסוכן מבחינת הבריאות. אם זה מסוכן, שיבוא מישהו ויגיד את זה - צריך לראות את השימוש המיטבי - ופה אני חלוק על עיריית אשדוד - את השימוש הכי טוב שאפשר לעשות בקרקע, כי ככל שהעירייה תיתן אפשרות לעשות בקרקע את השימוש הכי רווחי, כך הסיכוי של פינוי ובינוי יותר גדול. אם נגביל את השימושים רק להוסטל, ועל הוסטל מקבלים הכנסה יותר קטנה מאשר על דבר אחר, יתכן שהעסק לא יהיה כלכלי - וזה רק לטובת האנשים, לממשלה אין פה שום אינטרס. להפך, האינטרס שלנו הוא שיהיה הוסטל, אבל אם אנחנו רוצים רק את טובת האנשים, אז צריך ששימושי הקרקע יהיו הכי רווחיים כדי שאפשר יהיה להגיע לפינוי ובינוי.

מה שאנחנו נעשה - אם באמת זה לא מסוכן - צריך לראות מה קורה עם פינוי ובינוי, כי לאותם אנשים זה הכי טוב שיכול להיות. להם זה הכי טוב. אם נצליח שיהיה שם מבנה חדש וטוב - יוצא מן הכלל, כולם ישמחו. לכן לא צריך לרוץ ולהשקיע 4.5 מיליון שקל בקירות, ואחרי שנשקיע כבר נגיד: השקענו ועכשיו נהרוס? או שנהיה בטלוויזיה במסגרת "חכמי חלם"? לא רוצים להיות במצב הזה. אז אין מה לעשות, צריך לחכות לבדיקה הזאת.

אם יצטרכו בכל מקרה - בין שיצטרכו לקלף את הקירות - ואומרים פה אנשים שזה מסוכן, כי הטיפול באסבסט החיצוני הוא בעייתי, ובין שיצטרכו להרוס, אנחנו ניתן לכל המשפחות האלה סיוע בשכר דירה לתקופת הביניים כדי שיוכלו לשכור דירות ולגור ולדעת שהם יוצאים החוצה, לדעת מתי הם חוזרים, ולדעת למה הם חוזרים, ואז הם יהיו שקטים. ולא להגיד להם: תצאו החוצה ונראה מה יהיה, הכל יהיה בסדר. אסור להגיד דבר כזה.
היו"ר סופה לנדבר
עכשיו תגיד לי כמה זמן אתם צריכים כדי להחליט סופית, לבוא לכאן ולהגיד: אנחנו החלטנו, אנחנו נותנים להם סיוע בשכירות.
ישראל שוורץ
זו ההתמחות של גברת שרה צימרמן.
שרה צימרמן
אני אומרת שני דברים: על מנת שאנחנו לא נעבוד בלחץ בעניין הזה, כי זה לא דבר שעושים אותו בלחץ - אני אומרת לך, כמה שאני אעשה טלפונים, הבדיקה התכנונית לוקחת את הזמן שלה, והבדיקה הכלכלית אחרי זה, שיכול להיות שתהיה חיצונית - אתה לוקח גוף חיצוני, אתה צריך מכרז, אתה לא יכול היום להוציא מהממשלה ולהגיד: תעשה לי בדיקה. צריך מכרז. אז הבדיקה כולה לא יכולה להיות תוך יום ולא תוך יומיים, ואי אפשר גם בלחץ הזה.
לכן אני אומרת
זה ייקח לנו את החודשיים, זה ייקח לנו אולי טיפה יותר - נעשה בינתיים את הדברים הדחופים, על מנת שיוכלו להיות בפנים, כמו שמר ישראל שוורץ אומר: להתחיל לבוא ולהוציא אותם היום, בלי שאתה יודע מה העתיד בכלל, גם אי אפשר מבחינת משרד השיכון.
היו"ר סופה לנדבר
גברת שרה צימרמן, אני רוצה להזמין אותך - אני אקדיש מזמני, תקדישי בבקשה מזמנך - תבואו מחר בבוקר לאשדוד, את, מר ישראל שוורץ, תיכנסו יחד איתי, יחד עם גורמי העירייה, יחד עם הדיירים לדירות האלה.
שרה צימרמן
כן, אבל אנחנו מוכנים להתחיל לעשות את הדברים הדחופים. אם אתם לא רוצים את זה, אז לא.
אילנה כהן
אבל הוא אמר שזה חלם אם תעשו את זה.
שרה צימרמן
רק את הדחופים. מצידי לא צריך.
היו"ר סופה לנדבר
סליחה, יכול להיות שאני לא מבינה, אבל לזרוק היום מיליון שקל כשאתם אומרים שיכול להיות שזה כסף על קרן הצבי - לדעתי זה פשע כלפי הציבור במדינת ישראל וזה גם פשע כלפי האנשים האלה שחיים בדירות האלה. יותר טוב להחליט שאנחנו מוציאים את האנשים מיד, נותנים סיוע בשכירות, והמיליון הזה ישמש לכך שלפחות בשנתיים האלה
ישראל שוורץ
סיוע בשכירות לא עולה כסף?
היו"ר סופה לנדבר
בסדר, אבל אתה לא יודע באיזה תנאים הם חיים. יכול להיות שאם הם ילכו לשכירות אז משרד השיכון יזוז קצת יותר מהר. אני לא מקבלת שזה דורש זמן. זה דורש זמן כאשר את לא חיה בבית הזה.
ישראל שוורץ
תראי, למשרד השיכון הכי קל להגיד: קחו שכר דירה, חלק יצאו, חלק לא יצאו, כי לא ידעו מה היה מחר - כי לא נוכל להגיד להם מה יהיה מחר. הייתה הצעה אצלנו לעצור את כל האכלוסים בשכירות בעיר אשדוד, כל הדירות רק להם. ואז אמרו במשרד הקליטה: יהיו הפגנות של אנשים זכאים שעומדים בתור ומחכים.
היו"ר סופה לנדבר
אבל משרד הקליטה כאן, אנחנו נשמע מה שמשרד הקליטה אומר. אני גם שמעתי מה שאמר מר נתן שרנסקי.
אילנה כהן
אני מוטרדת מהניגודים, כי הוא אומר מצד אחד שזה חלם לשפץ ואחר כך להרוס.
ישראל שוורץ
לא. זה חלם לשפץ את השיפוץ הגדול ב5- מיליון שקל.
אילנה כהן
אבל גם מיליון שקל זה חלם לדעתי. זה המון כסף.
שרה צימרמן
נכון, היא צודקת, אבל האלטרנטיבה היא לחכות עוד טיפה.
דוד הרטום
הבעיה היא שמשך 3 חודשים לא עשו את הבדיקה הכלכלית.
שרה צימרמן
אתה, במשך 3 חודשים לא עשית את הבדיקה שמר יעקב להט עשה אתמול, אז מה אתה בא אלי בטענות?
דוד הרטום
סליחה, מהנדס העיר סיכם איתם שהם נותנים את התוצאות של הבדיקה.
שרה צימרמן
בסדר, אז אם זה כל כך בער לך, קודם כל איפה היית שנים. דבר שני, למה לא עשית את הבדיקה לבד? אתה אל תגיד לי כמה זמן לוקח למשרד לעשות בדיקות.
דוד הרטום
גברת שרה צימרמן, אני אומר לך שאתם לא עשיתם שום דבר בבדיקה הכלכלית מזה 3 חודשים. לא עשיתם שום דבר בנושא הזה, למרות שהיה פה סיכום לעבוד במקביל.
היו"ר סופה לנדבר
תשמעו, אני כאן ואני מבזבזת את הזמן היקר שלכם ושלי ושל הדיירים - ישיבה שלישית רק בגלל הדיירים, בגלל שמי שהיה שם בבניין הזה יודע עד כמה שזה קטסטרופלי להיות בבניין הזה.
דוד הרטום
ולכן צריך לזרז את הבדיקה הכלכלית, כי זה מה שיכול להזיז את זה היום.
היו"ר סופה לנדבר
בגלל זה אני מבקשת היום להחליט מה אנחנו עושים. הדיירים, תגידו לי בלי תיאוריה עכשיו - אתם שמעתם כאן שמשרד השיכון מוכן להשקיע עכשיו מיליון שקל בדברים זמניים בדירות שהמצב הכי קשה. האם אתם מסכימים לדבר, או שאתם דורשים משהו שאנחנו נחליט מה אנחנו עושים אחרי שאתם תדברו.
יצחק לוי
אנחנו פה מדברים רק על קיר אסבסט - זה גם פנימי יש קיר אסבסט, זה לא רק חיצוני. תסלחו לי, כולם מדברים שרק חיצוני יש קיר אסבסט - אין דבר כזה, יש גם פנימי. הקיר שלי בתוך המטבח זה קיר אסבסט. כל הקיר הפנימי של חדר שינה, חדר ילדים וגם הסלון זה אסבסט. באמצע זה ריק, שום דבר, רק ברזל בתוך הקיר. חוץ מהקיר יש עוד הרבה בעיות. הצינורות שעוברים בתוך הקיר זה לא בריא, זה רטוב - כל הקיר של המטבח רטוב. בשירותים אותו דבר, במקום שעוברים צינורות, צינור מים או צינור ביוב, איך אתם יכולים לבדוק? אתם לא יכולים. אתם צריכים לפתוח את הקיר ולבדוק את הכל. זה מאד קשה. אתם מדברים כאילו הסכנה זה רק הקירות - זה לא רק קירות.

לפני 4-5 שנים עברנו רעידת אדמה. אתם לא הייתם שם, אני הייתי. כל הבניין זז, וגם ראיתי שכל הקירות נפתחו. אני לא יודע איך להסביר מה קורה, אבל צריך לבדוק טוב טוב. לפני חודשיים-שלושה אני ביקשתי מעמיגור לסדר את הקיר של השירותים - הם לא יכולים לסדר את זה, כי תמיד הוא מקבל מים מבחוץ.
היו"ר סופה לנדבר
רבותיי, אני רוצה לשאול את משרד השיכון - אתם מוכנים מחר בשעה 10:30 להגיע לאשדוד?
שרה צימרמן
אני לא יכולה מחר. אני מוכנה קצת יותר רחוק, אבל לא מחר.
היו"ר סופה לנדבר
ביום ראשון?
שרה צימרמן
אנחנו נקבע בטלפון.
היו"ר סופה לנדבר
לא לא, אני רוצה לסכם עכשיו.
שרה צימרמן
בשבוע הבא אני לא יכולה. אבל אני אומרת לך, זה ששמעתי את זה מאחרים זה אותו דבר כמו שהייתי שם. אלה האלטרנטיבות.
ישראל שוורץ
הרי אין מחלוקת על המצב.
היו"ר סופה לנדבר
בסדר אבל תשמעו, משך חודשיים וחצי - אנחנו דיברנו כאן, כולם הסכימו, משרד השיכון הסכים עם זה שככה וככה - או שיפוץ כללי או להרוס ולבנות מהתחלה. האנשים האלה צריכים למשך שנתיים-שנתיים וחצי מקום למגורים, אז אנחנו ביקשנו סיוע בשכירות, אנחנו ביקשנו שבמשרד השיכון מה שתעשו יחד עם עמיגור, ומה שהייתם צריכים לעשות במשך החודשיים האלה - לעבור דירה-דירה ולשאול את האנשים. אחר כך להגיע לכאן ולהגיד: אנחנו מוכנים לתת סיוע בשכירות למספר שנים, אנחנו מוכנים לתת משכנתה מוגדלת לאלה שרוצים - ויש שם כמה משפחות שכן רוצים לרכוש את הדירות, כמו שזה היה בקרוונים, או כל דבר אחר שאתם מוכנים. תשמעו, הכל תיאוריה, ותיאוריה יפה, אבל אני לא מוכנה לתיאוריה הזאת יותר.
ישראל שוורץ
גברת שרה צימרמן דיברה בתיאוריה? מיליון שקל זה תיאוריה?
שרה צימרמן
הם מעונינים לרכוש את הדירות שלהם?
היו"ר סופה לנדבר
לא, לא דירות שלהם. באשדוד יש אלפי דירות שהן ריקות, דירות גדולות עם סיוע מיוחד של משרד השיכון, כמו שהיה בקרוונים.
ישראל שוורץ
אין הסכמה של האוצר לעניין הזה, של סיוע מיוחד לבית הזה.
היו"ר סופה לנדבר
מר גנדי ריגר, יש לך הצעה?
גנדי ריגר
צריך להחליט עם בעלי המקצוע ממשרד הקליטה ומשרד השיכון, בשבוע הבא לעשות ישיבה במקום ולהחליט במקום.
היו"ר סופה לנדבר
אנחנו כבר היינו במקום.
גנדי ריגר
אבל צריך להחליט ביחד, רק ביחד. אז אני מציע בשבוע הבא לעשות באמת איזה שהוא רעיון.
שרה צימרמן
כל מה שאנחנו יודעים הבאנו היום. כל מה שאנחנו מציעים גם הבאנו היום. שבוע הבא לא יעזור כלום.
ישראל שוורץ
הדבר היחיד שצריך בדיקה זה מה שאומר האדון הזה על קירות אסבסט פנימיים. עד לרגע זה אנחנו סברנו, ביחד עם כל אנשי המקצוע שאין קירות פנימיים, וזה מחייב בדיקה.
היו"ר סופה לנדבר
אני חושבת שכל הבדיקות יהיו מיותרות כי ההחלטה בכל מקרה תהיה שלא משאירים כך אנשים שם. אני מבקשת לעשות בדיקה כלכלית במשך שבוע ימים. ביום רביעי בשבוע הבא אני מקיימת ישיבה, אני גם דורשת ומבקשת מהשר נתן שרנסקי
ישראל שוורץ
אי אפשר, זה לא שאנחנו באופן אישי נעזוב את הכל ונשב שבוע ימים מהבוקר עד הלילה - בכל מקרה אי אפשר בשבוע ימים לעשות בדיקה כלכלית.
היו"ר סופה לנדבר
אבל אנחנו כבר חודשיים וחצי מדברים על זה.
שלומית קואולמן
גברת שרה צימרמן אמרה שתוך שבוע היא מקבלת.
ישראל שוורץ
גברת סופה לנדבר, אני רק לא רוצה שתקבלי החלטה שמראש היא לא ישימה. את רוצה להחליט? תחליטי.
שרה צימרמן
עד שאני אבחר חברה לעשות את הבדיקה הכלכלית - אי אפשר לבחור, אני צריכה להוציא מכרז, זה לוקח את הזמן. המדינה לא עובדת ככה, מה לעשות? יכול להיות שצריך לבדוק באיזה מידה ללכת לאוצר להציע לאנשים האלה מגורי שכירות לשלב הביניים בכל מקרה. אם בכל מקרה הם יצטרכו לצאת מהבניין.
יעקב להט
בשיפוץ הגדול אפשר שנצטרך להוציא אולי חלק מהדיירים. אנחנו ביצענו בהרצליה מין שדרוג, וכל פעם שביצענו סגמנט של 12 יחידות דיור - לא טיפלנו בהחלפה של כל הדיירים, אלא באותו קטע שאנחנו טיפלנו בו. אז אם הקטע הזה יכלול 20 דיירים, אז אפשר שנרצה לטפל בהחלפה של 20 דיירים, לשפץ ולעשות את ההחלפה, וזה כדי להקטין את ההוצאות. לגבי האסבסט אני אצטייד במידע.
שרה צימרמן
אם בכל מקרה אי אפשר יהיה לחיות בפנים, גם כשמתקנים, אז אנחנו נמצאים בערך באותו מצב, בין אם הורסים ובין אם מתקנים האנשים יצטרכו לצאת, ואז את זה צריך ללכת ולהסביר למשרד האוצר ולהגיד: כמו שנתנו פה, בדרך בית לחם - דרך אגב, אחרי הרבה שנים, ועד היום אין לנו את הבדיקה הכלכלית שם, לא גמרנו, זה לא סיפור קטן אם להרוס את הבניין הזה ולבנות שם משהו אחר, לא גמרנו את הבדיקה הכלכלית, ועוזרת לנו הרשות לפיתוח ירושלים, ועוזרים לנו גופים חיצוניים - החלטה כזו היא קשה.
שלומית קואולמן
אבל למה?
שרה צימרמן
גם אם בא איזה כלכלן ואומר להרוס, בא מישהו אחר ואומר: אבל החישוב שלו לא נכון, אבל יש פה חישוב כזה - לא הורסים בניין בקלות. כמה בתים ראית במדינה שהרסו? אין. לכן אני מציעה, לתקופת הביניים, לנסות לשכנע את משרד האוצר, למרות שאין צו בית מסוכן - כי אם היה צו בית מסוכן זה היה ברור שצריך לעשות את זה.
קריאה
אבל איזה ביניים? השיפוץ הגדול או הקטן?
שרה צימרמן
עד שיודעים אם זה הגדול או הקטן, ובכל מקרה הם לא יכולים לחיות בבניין, נקודה.
ישראל שוורץ
תרשי לי, פה אני חלוק עם גברת שרה צימרמן. לפי דעתי, אם נקבל את ההחלטה, בין שהורסים ובין שעושים שיפוץ - לא סליחה, קודם כל צריך לבדוק אם יש אסבסט פנימי. אם יש אסבסט פנימי ואומרים שזה מסוכן, אז נגמר הדיון, אין ויכוח בינינו.
יעקב להט
אנחנו יודעים שבחלקים פנימיים יש קירות גבס, בחלקים החיצוניים אסבסט, כאלמנט חיצוני עם קונסטרוקציית פוליאוריטן בחלק הפנימי.
ישראל שוורץ
אם אומר האדון הזה: אני דואג שיש אסבסט - יש סיכוי של אחוז אחד שהוא צודק? צריך לבדוק את זה. עכשיו נתקדם שלב - כולנו מקווים שבפנים אין אסבסט, כולנו מקווים שהאדון טועה. הלוואי שאין, אם יש, נצטרך לתת את העזרה בשכר דירה כבר עכשיו, עם כל סימני השאלה שיש - אם אין, אז אני חושב שצריך לראות מה עושים עם הבניין. הנושא שלוקח כל כך הרבה זמן, הבדיקות הכלליות, כי השאלה איזה שימושים יש לקרקע, מה תוכנית בניין עיר תאפשר לבנות שם. זה לא שמישהו משחק עם עצמו, הוא לא יכול להגיד שזה כלכלי בהנחה כזאת, הנחה אחרת, כי תלוי מה העירייה תאפשר לבנות.
היו"ר סופה לנדבר
יש לנו הסכמה של ראש העיר שהוא מוכן לבנות שם 200 יחידות דיור.
ישראל שוורץ
אז צריך לבדוק את זה, זה לוקח זמן, זה לא שמישהו מתעצל לעבוד שעות נוספות.
דוד הרטום
אני מוכן לעזור בדבר אחד לקיצור הזמן - דיברתי עכשיו עם מהנדס העיר, אנחנו מבחינתנו, כיוון שיש לנו מכרזים בנושאים האלה, אם משרד השיכון יטיל על העירייה - כלומר יממן את הבדיקה הכלכלית - אנחנו יכולים להוציא את הבדיקה הכלכלית באופן מיידי ותוך 30 יום אפשר לקבל תוצאות. אנחנו מוכנים לעזור בנושא הזה, אם המשרד יבוא אלינו.
שרה צימרמן
אנחנו מוכנים, אני מקווה שאנחנו נדבר עם אותו גורם כך שהבדיקה תהיה מקובלת עלינו. אין לי בעיה עם זה.
דוד הרטום
אנחנו מוכנים להיות אלה שעובדים מול המשרד בהתקשרות, כדי לקצר את הנושא הזה.
שרה צימרמן
יכול להיות, טוב מאד.
דוד הרטום
ואז אפשר תוך חודש ימים להביא את התוצאות של הבדיקה הכלכלית.
היו"ר סופה לנדבר
אז אנחנו מושכים עוד חודש ימים בלי החלטה.
ישראל שוורץ
אבל זה לא גרעינים, גברת סופה לנדבר, תאמיני לי, זה קשה, לא גס ליבי באנשים.
היו"ר סופה לנדבר
אני שואלת דבר כזה - סיוע בשכר דירה אתם מוכנים לתת לאנשים האלה?
ישראל שוורץ
על זה אני אתן לך תשובה בתחילת שבוע הבא. יום שני, שלישי לכל המאוחר.
דוד הרטום
כבר מחר אני מודיע לכם אם יש אסבסט בפנים.
ישראל שוורץ
אם יש אסבסט בפנים, אז נגמר הוויכוח. אם אין, אז זה אומר שזה קשה, מאד קשה, אבל אפשר לקחת ולראות לאן הולכים.
היו"ר סופה לנדבר
אם יש אסבסט בפנים, אני מבינה שצריך להרוס.
ישראל שוורץ
את האנשים לפנות בהחלטה מיידית. אם להרוס או לתקן את הבניין, זה סיפור אחר.
היו"ר סופה לנדבר
בסדר, אבל בכל זאת אני שואלת, עם כל ההחלטות ועד שאתם תקבלו את ההחלטות האלה, עם בדיקה כלכלית וכל הדברים שדרושים - אני שואלת, אני צריכה לקבל מכם את האישור לסיוע לשכר דירה למספר שנים, עד שאתם תעשו שם משהו.
ישראל שוורץ
אם עוד חודש ימים תהיה לנו בדיקה כלכלית ונדע להגיד האם אנחנו הולכים להרוס את הבניין, או שמבחינה כלכלית זה לא הולך, ואז נצטרך להחליט מה עושים עם הבניין,
היו"ר סופה לנדבר
אבל בכל מקרה צריך לפנות את האנשים, לעשות שם שיפוצים.
ישראל שוורץ
בואי נניח שעושים שם שיפוצים - כמה זמן לוקח לעשות שיפוצים?
יעקב להט
אם זה יחייב אותנו גם פינוי של הדיירים - אני לא מתייחס ללוח הזמנים של הפינוי.
ישראל שוורץ
בוא נלך על בניין ריק.
יעקב להט
אם הבניין הוא ריק, אני יכול לגמור אותו בתוך חצי שנה. עד חצי שנה.
יצחק לוי
סליחה, אתם מדברים על שיפוץ רק של קירות. אתם חושבים שהבעיה היא רק בקירות. אתם חייבים להוריד את כל הקירות שיש בפנים.
ישראל שוורץ
עוד חודש אנחנו נדע אם מדובר על חצי שנה, על 3 שנים - גם אנשים שצריכים לחפש דירה, מה הם יחפשו? דירה ל3- שנים או דירה לחצי שנה?
אילנה כהן
גברת סופה לנדבר, אם הם יעמדו בחודש, אנחנו נברך וזה יהיה יופי. חודש זה לא נורא.
שרה צימרמן
אם הבדיקה הכלכלית תסתיים תוך חודש ואנחנו מגיעים למסקנה שמתקנים את הבניין, גם אז אין לי למחרת היום 5 מיליון שקל, 5 מיליון שקל צריך להביא מהאוצר. יש פה זמן, זה לוקח זמן. 5 מיליון שקל אין לאף אחד בתקציב.
ישראל שוורץ
אז נדע לפחות על איזה פרק זמן מדובר, אם מדובר על תקופה של 3 שנים, כי לפחות 3 שנים זה לוקח - אם מחליטים להרוס, זה 3 שנים, מי שיגיד פחות זה סתם. אם נצליח פחות, נהדר - או לתקופה הרבה יותר קצרה. אז נהיה הרבה יותר חכמים.
היו"ר סופה לנדבר
אבל בכל זאת תשמע, אנחנו מושכים זמן, אנשים סובלים שם. אני מוכרחה לסדר את זה.
ישראל שוורץ
אבל בכל מקרה הם צריכים לדעת איזה דירה לחפש, לחצי שנה, ל8- חודשים או ל3- שנים.
דוד הרטום
לפי דעתי חלק מהדיירים, אם לאור הנסיבות יוכלו לקבל משכנתה יותר מוגדלת,
ישראל שוורץ
אני איתך בעניין הזה, אבל מה לעשות שצריך הסכמה של האוצר והם חוששים - אולי אפילו בצדק מבחינתם - לאן דברים מתגלגלים.
אביטל טוך
אש בשדה קוצים, אנחנו מכירים את הדבר הזה.
אלכס זר
תמיד יש בעיות עם משרד השיכון. זה לא הולך בחודש, זה לא הולך חודשיים, זה לא הולך ב3- חודשים, זה ייקח הרבה זמן.
שרה צימרמן
אם זה מסוכן, שיוציאו לנו צו שהבית הזה אסור לחיות בו. כל הבדיקות לא מראות את זה, מה לעשות?
היו"ר סופה לנדבר
אני רוצה שבשבוע הבא יהיה לי על השולחן מסמך מעמיגור, משרד השיכון ומשרד הקליטה, מוועדה משותפת שהוקמה לפי דרישה של ועדת פניות ציבור, שיהיה לי מסמך יחד עם גורמים מעיריית אשדוד, שתעברו - אם לא עברתם עד היום - את כל המשפחות בבניין ותבדקו למה המשפחות האלה מוכנות.
שלומית קואולמן
הם הודיעו שהם לא יעשו את מה שביקשת, כי יש מחלוקת ביניהם.
היו"ר סופה לנדבר
אני לא רוצה מכתב שהם לא יעשו. אני דורשת סיכום של מצב של כל משפחה ומשפחה, למה המשפחות האלה מוכנות, אם וכאשר. במילים אחרות, משרד השיכון היה מוכן לזה שלאנשים האלה יתנו כמה מסלולי בחירה לעזוב את הבתים האלה. אתם תהרסו אותך, לא תהרסו אותם, תעשו שיפוצים שם, אני לא יודעת. אני רואה שאתם מושכים את זה בצורה בירוקרטית, בגלל שחודשיים וחצי לקבל החלטה בבניינים האלו - אני מוכנה שמישהו במשרד השיכון יתנדב להיות שם שבוע ימים.
ישראל שוורץ
האם זה יפתור את הבעיה?
היו"ר סופה לנדבר
לא, זה לא יפתור את הבעיה, אבל אם תבינו מה המצוקה שם.
ישראל שוורץ
אנחנו מבינים.
היו"ר סופה לנדבר
לא, מר ישראל שוורץ, אתם לא מבינים. "זה יקח זמן", "זה יקח זמן", זה לא מעניין אותי.
ישראל שוורץ
מה לשאול את המשפחות? לא הבנתי עד עכשיו. לדפוק בדלת, להגיד: שלום - מה לשאול? דבר אחד שאני מבין, לשאול מה היום
היו"ר סופה לנדבר
בדיונים הקודמים אנחנו דיברנו - או סיוע בשכירות לכמה שנים,
ישראל שוורץ
אבל אנחנו לא יודעים מה נעשה עם הבניין. מה נשאל אותם דברים שאנחנו לא יודעים?
שלומית קואולמן
היו 4 הצעות: דיור ציבורי בעיר אחרת.
ישראל שוורץ
חבל על הזמן, אף אחד לא ילך לאופקים. כל מי שרוצה אופקים, יקבל מיד.
שלומית קואולמן
אז צריך לשאול את המשפחות, זה מה שהם אמרו.
ישראל שוורץ
אני שאלתי - גם דיברתי איתך - אנשים מאשדוד לא הולכים לאופקים. אני אומר: הסכמנו, כל מי שרוצה אופקים, בסדר.
היו"ר סופה לנדבר
אנחנו נתנו לפי הצעות של נציג משרד השיכון.
ישראל שוורץ
איזה דירה הם יחפשו? לחצי שנה, או ל3- שנים? הם ישאלו אותנו, את האיש ששואל אותם - מה נגיד?
היו"ר סופה לנדבר
לא פחות משנה. כמו שאתם יודעים לעבוד, לא פחות משנה. לא פחות משנה. הייתה פה החלטה, 4 אפשרויות בחירה: להעביר לדיור ציבורי אחר באשדוד, להעביר לדיור ציבורי בעיר אחרת, להעביר למסלול סיוע בשכר דירה בהתאם לזכאות, לפי הכללים של משרד השיכון, או להציע לאנשים על משכנתה מוגדלת, כמו שזה היה בקרוונים.
ישראל שוורץ
מארבעת המסלולים האלה, המסלול של משכנתה מוגדלת לצערנו נפל, יש התנגדות
שלומית קואולמן
אתה לא יודע בכמה משפחות מדובר. אולי זה קצת? אולי זה 5-6 משפחות?
ישראל שוורץ
תרשי לי, כל אחד יעשה את העבודה שלו - את את העבודה שלך, אני את העבודה שלי. תאמיני לי, אני יודע לדבר - באוצר הם בוכים כשאני מדבר, עדיין הם לא מוכנים לזה. ההחלטה נפלה, כי מבחינתם הם יודעים איפה זה יתחיל, הם לא יודעים איפה זה ייגמר. יש הרבה בתים, כמו שאומרת גברת שרה צימרמן, זה לא הבית היחיד במדינה במצב לא טוב. אז נפלה אפשרות המשכנתה המוגדלת.

דיור ציבורי באשדוד - תגידי את, לא אני אגיד - אין דיור ציבורי. אין. אם ניתן להם זה אומר שאנשים שמחכים בתור 8 שנים
היו"ר סופה לנדבר
אבל האנשים האלה עמדו בתור.
ישראל שוורץ
גברת סופה לנדבר, אנחנו חושבים שזה לא נכון לעצור את כל האכלוס באשדוד למשך 3 שנים עכשיו. אף ותיק לא יקבל דירה, וזה גם ייקח 3 שנים עד שיתפנו, כי אין כמעט דירות.
היו"ר סופה לנדבר
אז אתה תיתן סיוע בשכר דירה?
ישראל שוורץ
אז נשאר רק הנושא של סיוע בשכר דירה, אז אין מה לשאול. אני אביא את זה לדיון במשרד שלי ואני אודיע לך, ואז זה לא שאלה, זה הודעה - יש לכם אפשרות לקבל כך וכך.
שלומית קואולמן
אבל כולם צריכים להסכים.
ישראל שוורץ
אפשר רק להציע, אנחנו לא נכריח אף אחד לשום דבר. אפשר רק להציע.
שרה צימרמן
מי שלא ירצה, יישאר בבית.
ישראל שוורץ
מי שלא יצא, לא יצא. את לא מציעה שנוציא אותם בכוח.
אילנה כהן
מהנדס עמיגור אומר שזה עד 6 חודשים, אז בשביל 6 חודשים להוציא אותו? למה להוציא אותם בכלל? למה?
היו"ר סופה לנדבר
אנחנו כולנו היינו שם, אנחנו כולנו בני אדם חוץ מהתפקידים שאנחנו ממלאים אותם. אני אומרת: אם אני הייתי שם, עולה חדשה, והיו צריכים לעשות שם שיפוצים, ובחוסר ברירה הייתי צריכה להישאר בבתים האלה בזמן השיפוץ - אני חושבת שאנחנו נעשה פשע כלפי האנשים האלה, אני לא מוכנה לתת לזה יד. אני לא חושבת שחברי הכנסת יתנו לזה יד.
דוד הרטום
זה גם לא בטיחותי. בכל מקרה, בזמן השיפוץ, גם אם הולכים רק על שיפוץ - בזמן השיפוץ אסור שיגורו שם, אז בכל מקרה יש לך פינוי.
אילנה כהן
אם משרד השיכון יעבוד מהר, אז רק 6 חודשים זה לא סיפור.
היו"ר סופה לנדבר
אנחנו מבקשים ממשרד השיכון - אנחנו נותנים לכם שבועיים לקבל החלטה ולהביא אותה בכתב, חתומה על ידי השר נתן שרנסקי. אנחנו מבקשים מכם בתוך שבועיים האלה לקבל החלטה על סיוע לשכר דירה, לא פחות משנה, ואנחנו רוצים להודיע את זה תוך שבועיים לדיירים שנמצאים שם כעניין סגור. כמובן שאם לאחר הבדיקה מחר מוצאים שיש שם אסבסט בתוך הבניין, אז זה בכלל פותר לנו בעיה. אם לא - אז סיוע בשכר דירה לא פחות משנה ואת זה אני רוצה תוך שבועיים, כי אני מבינה שהם לא יוכלו לעשות את זה יותר מהר. אני רוצה שהמכתב יהיה חתום על ידי השר.
בן ציון דיגורקר
מה לגבי השיפוץ תוך כדי פינוי חלקי של משפחות?
היו"ר סופה לנדבר
אני לא חושבת שזה אפשרי. אם מישהו מהמשפחות לא יקבל את הסיוע בשכירות, לא ירצה לצאת לשנה לשכירות עד שיעשו שם משהו, אז האחריות היא על המשפחה והרצון של המשפחה.
שרה צימרמן
אני מקבלת בתודה ובברכה שעיריית אשדוד יסייעו לנו בנושא הבדיקה הכלכלית. אנחנו גומרים השבוע את הבדיקה התכנונית.
דוד הרטום
אז השבוע אתם מודיעים לנו על הנושא הזה.
היו"ר סופה לנדבר
הם השבוע מודיעים ואתם אחרי חודש מסיימים. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים