ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/12/2001

פניות ציבור של דיירי רחוב הפרחים באשדוד - ישיבת המשך מה- 2.12.01

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/פניות ציבור/4269

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

5
הוועדה לפניות הציבור
26/12/2001

פרוטוקולים/פניות ציבור/4269
ירושלים, י"ז בטבת, תשס"ב
1 בינואר, 2002
פרוטוקול
הוועדה לפניות הציבור
מיום ד', יא' בטבת התשס"ב, 26/12/01, בשעה: 9:30
נכחו
חברי הוועדה: סופה לנדבר - היו"ר
מוזמנים
אביטל טוך - משרד הקליטה באשדוד
יגאל אסף - סגן מנהל מחלקת נכסים ודיור, משרד
השיכון
עו"ד אלון לוינץ - לשכה משפטית, משרד השיכון
רותם פלג - אגף תקציבים, משרד האוצר
אילנה כהן - ממונה על פניות הציבור, משרד העבודה
והרווחה
דוד הרטום - מנהל רווחה, עיריית אשדוד
אורי זניר - משנה למנכ"ל עמיגור
דב גלאון - מנהל המחלקה לביקורת פיננסית ותלונות
ציבור, חברת חשמל
דני רבו - מנהל אזור אשדוד, חברת חשמל
אלכס זר - דייר
יצחק לוי - דייר
בן ציון דיגורקר - דייר
טרופימנקו אנה - דיירת
יהודה שרף - מנהל מרחב ירושלים/מרכז, סוכנות יהודית
מנהלת הוועדה
שלומית קולמן
נרשם על ידי
מילת - הקלטות ותמלול
על סדר היום
פניות ציבור של דיירי רחוב הפרחים באשדוד - ישיבת המשך מה- 2.12.01
סופה לנדבר - היו"ר
אני פותחת את ישיבת הוועדה לפניות הציבור. אני חושבת שאין טעם להזכיר שאנחנו דנים בפניה של דיירי רחוב הפרחים, מרכז קליטה לשעבר, 3 בניינים ברחוב הפרחים באשדוד. אנחנו ביקרנו שם לפי בבקשתם של דיירי המקום ומצאנו שם מצב לא תקין ולא מתאים למגורים. אחרי ישיבה של כולנו יחד, של משרד השיכון, משרד הקליטה, "עמיגור" ועיריית אשדוד החלטנו בעצם לקחת את העניין לידיים. אני מאחלת לדיירים שבשנה הבאה הם ימצאו את עצמם במקום יותר ראוי. אנחנו החלטנו שאנחנו נותנים לכם את הזמן הדרוש לבדוק ולהחליט מה צריך לעשות. אני גם שוחחתי עם השר נתן שרנסקי שהוא בתוך העניין, שוחחתי גם עם מנהלת לשכתו והחלטנו שאנחנו נותנים זמן מסוים לבדוק אם יש צורך להקים את הוועדה ולהגיע להסכמה מה צריך לעשות עם הבניינים האלו. אם אנחנו נחליט שהבניין לא ראוי, או לא כדאי לשפץ אותו, בעצם ההחלטה הייתה בידיים שלכם. אני רוצה לשמוע מה קרה מאז ועד היום ואיפה העניין עומד.
יגאל אסף
בהמשך לסיור באשדוד, התרשמותי מהביקור בדירות, השיחות עם הדיירים וכן הלאה, העברתי דיווח גם לשר וגם למנכ"ל וגם לגורמים המקצועיים. כולם הזדעזעו כי קיבלו את דבריי, כאיש מערכת שמכיר את המטריה, כאמינים. עצם העובדה שיש את הניסיון בבתים דומים בצפון, שם הסיפור היה קצת אחר, זאת הייתה בעיה קשה של אקוסטיקה, רצפות מיוחדות וכן הלאה, הוקם צוות פנימי במשרד לדון בסוגיות. אתמול נערכה פגישה משותפת עם חברת "עמיגור". הסמנכ"ל, שהוא המהנדס הראשי של החברה, הופיע יחד עם כל נציגי המשרד הנוגעים בדבר, כולל לשכת השר, והתקבלו מספר סיכומים. הסיכום הראשון הוא פשוט ליישם לאלתר את הבדיקה הפרטנית של כל יחידת דיור ושל כל משפחה ואז נוכל לקבל 2 נתונים חשובים: אנחנו נקבל את הנתון ההנדסי ואת הנתון האכלוסי. זאת תהיה עבודה משותפת של חברת "עמיגור", של עיריית אשדוד, של משרד הקליטה, ושל משרד הבינוי והשיכון.
סופה לנדבר - היו"ר
והדיירים?
יגאל אסף
קודם כל, לאמיתו של דבר, זאת ועדה פנימית-מקצועית. בעדיפות ראשונה נמצאות כל הבעיות ההנדסיות הראשוניות שהן בתחום הבעיה הבטיחותית, כשלא ניתן לחיות בדירה ספציפית, על זה יינתן אישור להיכנס ולפתור את כל הבעיות האלה. אנחנו לא מדברים, בשלב זה, על כניסה לדירה ועריכת שיפוץ עמוק בדירה שבמקרים מסוימים זה מצריך לפנות את הדיירים. אנחנו מדברים לפתור את כל אותן בעיות שיהיה אפשר לפחות לחיות בדירה הספציפית. כשנתתי את התרשמותי על הסיור שהיה, נמסר לי בעל פה על ידי חלק מהדיירים שהם היו מוכנים להתפנות גם ליישובים אחרים. אותו צוות שיסייר יבדוק גם את אותו רצון של משפחה כזו או אחרת שתתפנה, והכל כמובן יהיה מתואם עם החברה המאכלסת (חברת "עמיגור"). נודע לי היום ממר ישראל שוורץ הבוקר שהוא מביע את נכונותו אך נצטרך רק לעשות איזשהו תיאום עם משרד הקליטה. כשאנחנו עושים תיאום עם משרד הקליטה זה רק מהיבט 1: כשיש מלאי של דיור ריק יש עולים שממתינים בצד, ויש את העולים שממתינים במבנה הזה וצריך לראות איך אנחנו עושים את החלוקה הזאת. אני חוזר ואומר: מחוץ לאשדוד, אפילו בסביבה הגיאוגרפית הקרובה, או אפילו ביישובים שהם לא באחריות חברת "עמיגור" או חברת "עמידר" אנחנו נלך לקראת אותן משפחות, אולי גם באיזושהי העדפה כגון דירה יותר גדולה וכן הלאה. אנחנו גם מודעים לכך שיש לנו 2 סוגי אוכלוסיות בדיור הציבורי הזה: יש לנו את המשפחות הברוכות ילדים, בין 15-20, יש לנו קבוצה שניה של קשישים, יש ביניהם גם נכים או דיירים שיש להם ילדים שסובלים מנכות כזו או אחרת ומשפחות חד-הוריות.

אנחנו הטלנו היום על הסמנכ"ל של חברת "עמיגור", שמתעסק בנושא ההנדסי, להתייחס מעבר לאותו מסמך מפורסם שהופיע בוועדה שכתוב בו על החצי מיליון דולר. אנחנו אמרנו לו שאנחנו מתנגדים; חצי מיליון דולר זה לא נותן לנו שום דבר, זה משהו חיצוני כדי לפתור אי אילו בעיות. אנחנו אמרנו לו לקחת את הבית הזה, להכניס שם את מי שהוא רוצה, אנחנו רוצים לקבל מענה לפרטי פרטים, כל השקעה שדרושה להבאת המבנה הזה כולו (פנים דירות, חוץ, פיתוח וכן הלאה) למצב של מגורים. זאת כמובן עם חוות דעת כזו או אחרת, אני רוצה לדעת האם לאחר שאנחנו נשקיע את מה שנשקיע אני יכול לומר שאני "חי בשקט" עם הבניין. אנחנו אמרנו שלאחר שאנחנו מקבלים את הדבר הזה, המשרד מתכנן לבקש חוות דעת מקצועית, או של הטכניון, או של אחד הדוקטורים בקונסטרוקציה שעובד מול המשרד, שההתמחות שלו היא לתת לנו חוות דעת באיזו מידה המבנה מסוכן או לא מסוכן. ואם הוא מסוכן - מדוע הוא מסוכן.

נקודה חשובה ביותר כאשר אנחנו עושים בדיקה מסוג זה, שכל בר סמכה בא ואומר שהוא לא יכול לבדוק בדיוק לעומק כי אין לו את התוכניות הישנות. אנחנו הצלחנו לאתר איזשהו תיק עם חלק מהתוכניות ואולי זה יעזור. אבל מכיוון שאנחנו מדברים על שיטת בניה ייחודית צרפתית משנות ה- 70', ומכיוון שאנחנו מודעים לסכנה ולהנחיות של משרד לאיכות הסביבה, כאשר יש לנו בתים שהציפוי החיצוני הוא אזבסט, גם נדמה לי המחיצות הפנימיות חלק גבס וחלק אזבסט יש לנו בעיה קשה. אנחנו כמשרד ממשלתי הולכים לבדוק את הסוגיה הזו. הנחיית השר היא חד-משמעית: לעשות את הבדיקה הזאת כמה שיותר מהר כדי לעשות איזושהי היערכות. זה לא מונע מאתנו לטפל בדיירים באופן כזה או אחר, לפחות שימשיכו לחיות בצורה סבירה, עד כמה שניתן.
קריאה
אתם מתכוונים להעביר את הדיירים?
יגאל אסף
אני לא מדבר על העברת דיירים, אני מדבר על דברים בטיחותיים כדי לאפשר לדיירים להמשיך לגור - אנחנו נקבל על כך הערכה תקציבית. ניקח גם בחשבון את הדיירים שיביעו נכונות לעבור יישוב לדירה אחרת.
סופר לנדבר - היו"ר
כמה דירות יש שם, 80?
יגאל אסף
מדובר על 84 דירות. הנחיה נוספת היא להקפיא טוטאלית אכלוס בבית הזה.
אורי זניר
אין אכלוס! אם מישהו מתפנה אנחנו לא מאכלסים מחדש, ברור.
יגאל אסף
מסלול נוסף שבא בחשבון, וקיים במערכות שלנו, זה השתתפות בשכר דירה. מר ישראל מוכן לבדוק את הדבר הזה במגמה מאוד חיובית, כמובן בהתאם לגודל משפחה, למצב משפחה וכן הלאה. זאת אומרת שייוצר מסלול כזה של אנשים שיהיו מוכנים למצוא דירה בשוק החופשית תמורת השתתפות כזו או אחרת.
סופה לנדבר - היו"ר
אנשים יחליטו לגבי זה.
יגאל אסף
אני לא בר סמכה, ואף אחד לא יכול להגיד ממחר בבוקר שהוא נותן לי חותמת שהמבנה מסוכן למגורים בגלל כל מיני סיבות. אנחנו יודעים שפינוי של בית כזה או אחר אורך הרבה מאוד זמן.
סופה לנדבר - היו"ר
אני יודעת שב- "עמיגור" יש אנשים די מוכשרים שמסוגלים בהחלט לעשות את זה די מהר.
יגאל אסף
מדובר על 84 דירות, ואנחנו לא מדברים על דירות של 40 מ"ר, אנחנו מדברים על דירות של בין 70 ומשהו ל- 90 ומשהו מ"ר- דירות גדולות במיוחד. אם אני לוקח את מכלול האוכלוסייה שנמצאת שם, ממשפחות ברוכות ילדים ועד קשישים, נכים ומשפחות חד-הוריות, זה לא קל!
סופה לנדבר - היו"ר
אתמול דיברתי עם ממלא מקום ראש העיר שיש לו ראיה ערוכה לקבלת עלייה חדשה. דיברנו על זה שבשוק החופשי יש יותר מ- 1000 דירות למכירה ולשכירות באשדוד. האם אי אפשר לשקול בינתיים שכירות על חשבון משרד השיכון? הרי בכל זאת זה מקרים סוציאליים וזה יכול להיות גם אחד מהמסלולים.
יגאל אסף
כל אלטרנטיבה כזו או אחרת שתתקבל תיבחן לאחר שנקבל את כל חוות הדעת. תתארי לך שמחר בבוקר יבוא אותו יועץ הנדסי ויגיד שאנחנו "מבלבלים את המוח", הבית מבחינה קונסטרוקטיבית הוא 100%, צריך להשקיע לדוגמה 10 מיליון שקל לעשות ציפוי כזה או אחר, לעשות שיפוץ וכדומה.
קריאה
איפה יהיו הדיירים בינתיים?
יגאל אסף
זה לא פעם ראשונה שאם חברה צריכה לעשות את השיפוץ ואת השיקום מוצאים אלטרנטיבות. המשרד אומר לדייר: עד שישפצו את הדירה ניתן לך שכר דירה לשנה, גם זה קיים. כשהייתי שם אמרו לי דיירים שהם רוצים לעזוב את היישוב ולעבור ליישוב אחר.
סופה לנדבר - היו"ר
מה אתה יכול לומר לי בקשר לוח הזמנים?
אורי זניר
אני מציע שמר אסף יחזור לנושא לוח הזמנים אחרי שאני אסביר כיצד אני רואה את הדברים.

אני לא מהנדס ובטח לא קונסטרוקטור, ועל כן אני לא אביע דעה אם הבית הוא להריסה או לא, אם הוא מסוכן או לא. יש סיכון של התמוטטות ויש סיכון של הרעת תנאי הבריאות של המתגוררים. עניין האזבסט הידוע כסיכון היום הוא לא לויכוח: היום אסור לאכלס בדירות עם אזבסט. בנושא היכולת של הבניין לעמוד על עמודיו, וכמה זמן, אני קטונתי מלהביע על זה דעה לכל זה צריך קונסטרוקטור. יש רק שני גורמים שיכולים להזמין אותו: או העירייה, שזה בתוקף סמכותה על פי חוק (העירייה יכולה גם להוציא צו הריסה על בסיס אותה חוות דעת) או בעלי המבנה עצמם, שבמקרה הזה זה משרד הבינוי והשיכון, כשאנחנו המנהלים של המבנה בלבד. עם ההסכמה שלי למה שהיה אתמול בוועדת המהנדסים, אני מסכים לדברים לגבי הסדר שלהם, ולפי הסיכום של אתמול לוח הזמנים מתחיל עם בדיקת קונסטרוקטור. אם כל הבניין הוא להריסה, גם האמצעים שעמדו לרשות העוסקים בכך יהיו כמובן שונים מאשר אם מחליטים שהבניין הזה מתקיים עוד מספר שנים.

ישנו עניין כלכלי-עסקי שאני רק יכול להביע את דעתי עליו. המגרש הינו של מדינת ישראל, הבניין של מדינת ישראל. אין לי ספק - ופה אני החלטי - שהבניין הזה אינו ראוי לשמש לאכלוס משפחות לארכן של שנים. חזקה עלי שמשרד השיכון לא היה הורס את המקבץ הנוסף שהקים באותו זמן (לפני 25 שנים) באור עקיבא, אותו הוא הרס לחלוטין לפני 7-8 שנים, אילו הוא היה מחליט שזה טוב למגורים לאורך שנים. למה הפלדות לא נהרסו? כי באותה שנה כשהרסו את הבניינים באור עקיבא, לא היה בידנו הפלדות למעשה, הוא היה בידי הסוכנות היהודי והוא שימש כמרכז קליטה והם לא טיפלו בזה. אנחנו קיבלנו את הבניין לניהולנו רק לפני 5 שנים. מאז אנחנו והמדינה השקענו הרבה מעבר ליכולת. אחד הדברים המשונים במדינה הזאת שהמדינה גם קובעת לנו שכר דירה נמוך באותו בניין וגם לוקחת לעצמה 60% הכנסות. אנחנו מ- 40%, שזה בערך 100 שקל לחודש, לא יכולים לתת תחזוקה טובה יותר ממה שנתנו. אנחנו למעשה נותנים את התחזוקה באותו בית על חשבון תחזוקה של בתים אחרים, ששם יש טעם להשקיע. מדובר במגרש גדול, המקום הפך להיות ממש מרכז העיר, רובע ח', ויש לקרקע ערך. המגרש הזה שעליו יש רק 84 יחידות יכול להכיל פי כמה יותר פתרונות דיור, גם לגבי יזמים שישלמו למדינה בעד זה, גם אפשרות להקים בית גיל הזהב, כשיש באשדוד פוטנציאל בלתי נלאה של קשישים עולים, ועכשיו עם עולי ארגנטינה יהיו עוד יותר. הממשלה, או משרד השיכון, צריכים לעסוק בזה גם מתוך ראיה כלכלית שעונה לחלוטין על הצרכים של הדיירים שישנם עכשיו שם.

אני מקווה שכשהקונסטרוקטור יחליט את מה שיחליט יתקבלו סיכומים יותר חדים אבל בסיכומים שישנם היום יש "חצי הריון". פה צריך להחליט על פינוי של כל מי שצריך ללכת ואטימת כל דירה שמתפנית כתוצאה מזה, חד וחלק! לגבי מי שאומר אני בכל זאת רוצה להישאר, יש לי תוכניות עתידיות ל- 3-4 שנים, איני יודע. כל עוד לא יכריזו על הבניין להריסה זה עדיין אפשרי. אבל ההחלטה שאני צריך לקבל ממשרד השיכון צריכה להיות חד משמעית: מי שרוצה ללכת יש להציע לו פתרון חלופי באשדוד, מחוץ לאשדוד או באמצעות השתתפות בשכר דירה. קיימים נהלים כאלה באגף האכלוס, אגב. אם אנחנו נקבל מכתב כזה, אנחנו נרתם מייד לפעולה הזאת. זה לדעתי הרבה יותר כדאי מאשר לעשות "תחבושות" איפה שצריך "ניתוח". בדיקת כל דירה באופן פרטני לא תעזור לעניין. זה הוצאה, זה לא השקעה, הוצאת שווא של כספי מדינה. צריך להוציא משם את האנשים ורק אם יש דברים דחופים שצריכים להיעשות עד אשר הדייר עוזב, ברור שצריך לעשות אותם. היום אנחנו עוסקים רק בחשמל וצנרת, זה הדברים הבסיסיים ביותר שנחשבים לבטיחותיים. להשתמש בתקציב "חוק גוז'נסקי" לשיפוץ פנים-דירתי בשביל דירות שצריך כעבור זמן קצר יחסית לפנות אותן זה אבסורד! יכול להיות שזה פותר בעיה לזמן קצר אבל לדעתי זה לא אחראי. אין להוציא כסף, צריך להציע לאנשים פתרונות חלופיים. מי שירצה אותם באשדוד יקבל אותם באשדוד ככל האפשר. אז אנחנו נעמיד את כל הדירות המתפנות באשדוד בראש ובראשונה לרשות האנשים שגרים בבניין הזה, ורק אם כולם יסרבו לפתרון הזה הוא יינתן ליעד המקובל היום. משרד הקליטה מקבל מאתנו אחוזים הרבה יותר גדולים לאכלוס עולים מאשר הסיכום שישנו בין משרדי השיכון, משרדי הקליטה ואנחנו, במקום 50% הוא מקבל 66% מידי שנה. זה בגלל שעולים פחות "מפונקים" מהותיקים.
סופה לנדבר - היו"ר
שזה כמה עולה?
אורי זניר
השנה זה הסתכם בכ- 700 עד 750 פתרונות. אני מדבר על דירות רגילות, לא על בתי קשישים וכוליה ששם הוא מקבל 95%. אני לוקח על עצמי להסדיר את זה עם משרד הקליטה, לא תהיה שום בעיה, הם לא יקופחו. ההחלטה צריכה להיות לאפשר לכל מי שצריך לצאת לפתרון אחר, באשדוד, באשקלון ביישובי "עמידר". זאת אומרת שהמחוז של משרד השיכון יהיה שותף שוטף למאמץ שאנחנו ניקח על עצמנו. אנחנו נעשה את זה ברצון, נקדיש לזה את הכוח אדם, את האמצעים, את כל מה שצריך. יכול להיות שתהיה פה בעיה של כספים לשיפוץ הפתרונות החלופיים, משום שאנחנו בעוד שבוע מנסים שוב פעם להפסיק את האכלוס כולו בגלל שאין תקציב לשיפוץ, ועם אי אישור התקציב יהיו עוד יותר קשיים. בכל זאת נעשה את זה, נעשה את החוזים. גם בנושא שימוש בתקציב לשיפוץ, אלה יקבלו (יחד עם אנשי נתיבות) קדימות על פני צרכים אחרים.

ההשתתפות של המדינה בשכר דירה במקרים כאלה זה כ- 300$ לחודש. אנשים משלמים היום כבר כ- 100$ לחודש. באשדוד יש היום מלאי דירות גדול פנוי, גם קבלנים משכירים דירות, לא רק מוכרים אותן. המחירים הם סבירים, הכמות של האנשים שיבקשו דירות לא תעלה את המחירים ביישוב כי מדובר בעשרות ולא במאות או באלפים. אנשים יכולים לשפר בתקופה מסוימת את תנאי המגורים שלהם מבלי שיהיה להם נטל כספי מכיסם, או כמעט כלום.
סופה לנדבר - היו"ר
אבל אין דירות ב- 300$.
אורי זניר
לא כולם צריכים ללכת על 4 חדרים.
סופה לנדבר - היו"ר
היום 2 חדרים באשדוד עולה 400$.
אורי זניר
הסיכום צריך להיות הנחיה על "עמיגור" לפנות את מי שרוצה לכל פתרון שבידה, או לפתרון שיש בידי משרד השיכון.
דוד הרטום
אני אולי אתחיל מהסוף: העמדה של עיריית אשדוד בנושא הזה היא ברורה וחד משמעית, יושבת ראש הוועדה גם קיבלה בנושא מכתב מראש העיר: עיריית אשדוד רוצה ללכת לפינוי של מרכז פלדות, זאת עמדת העירייה.

יש לנו במבנה הזה דיירים שסבלו, שסובלים, וצריך לעשות כל מאמץ על מנת שהסבל שלהם יהיה קצר ככל האפשר. אני חושב שצריכים להיות חד-משמעיים, אני חושב שהעמדה של מר זניר, שמכיר את הנושא מקרוב, היא נכונה. לא צריכים ללכת לפתרונות ביניים שזה אומר להתחיל לבדוק, לשפץ, וכל מיני דברים אחרים. מייד כשקיבלנו את המכתב של חברת "עמיגור" שמדברת על דברים מסוכנים במבנה הזה, כולל בעמודי הבטון, כולל נושא האזבסט, מהנדס העיר ביקש לקבל את האינפורמציה הטכנית, המפורטת יותר, מחברת "עמיגור". אנחנו הבנו שאין כרגע בידי "עמיגור" בדיקה יותר מעמיקה של הדברים, מדובר בבדיקה התרשמותית.

אנחנו בדעה שצריך ללכת מייד לנושא הכולל: לבדוק אם אכן המבנה (כפי שנראה לכאורה) הוא מבנה מסוכן וראוי להריסה. את זה צריך לעשות בעל הנכס, משרד השיכון. גם בלי זה, לפי דעתנו, הערכים הכספיים של שווי הנכס היום, של התועלות שלו מול הערך של המגרש, מראה בפירוש על כך שעדיף ללכת על פרוייקט של פינוי האתר הזה ובינוי מחדש. היום האתר הזה נותן, בתנאים שהם לא תנאים, וגם אם הולכים לשיפוץ שיעלה מיליונים רבים, התוצאה שתתקבל תהיה תוצאה ירודה שתשאיר 84 דירות. עיריית אשדוד גם מוכנה ללכת להגדלת הזכויות במגרש הזה על מנת להפוך אותו ליותר אטרקטיבי. לפי דעתנו ניתן יהיה במגרש הזה לתת פתרונות לסדר גדול של בין 120 ל- 160 יחידות. אולי לא כולן יחידות גדולות, כמובן, אבל ניתן יהיה ללכת באמת להגדלת זכויות במגרש הזה. לכן דעתנו היא ברורה שמעבר להשקעה הקצרה באותם הדברים שמהווים סכנה בטיחותית, ואז צריך לראות אם הסכנה הבטיחותית זה דבר שניתן לסדר אותו בסדר גודל קטן - צריך לטפל בזה. אם לא - צריך להכריז על הדירה הזאת איננה ראויה למגורים. דירה שיש בה בעיה של מים, של נזילות, של חורים בקירות וכוליה, מחייבת השקעה של עשרות אלפי שקלים ולפי דעתנו הדבר הזה הוא אבסורד. אם צריך שם תיקון קטן, בטיחותי, צריך לעשות אותו. מעבר לזה אני חושב שצריך ללכת במסגרת הפתרון הרדיקאלי ולא ללכת לשום דבר אחר.

אני חושב שמר אסף הציע פה בהחלט מספר מסלולים שיביאו להקטנת מספר הדיירים בבניין הזה תוך תקופה קצרה מאוד. אני חושב שמשרד השיכון פותח באמת 4-5 מסלולים, ותהיה עדיפות לתושבי המבנה הזה כיוון שהוא לא מיועד להמשך מגורים. אני חושב שלא תהיה בעיה להקטין גם את הסבל של האנשים. אם כרגע יש 84 משפחות אנחנו נוכל להגיע תוך תקופה קצרה לירידה של שליש או חצי ממספר הדיירים, הדבר הוא בהחלט בטווח השגה. ללא כל ספק ההחלטה להפסיק את האכלוס בבניין היא החלטה ברוכה וכל דירה שעוזבים אותה נאטמת. אני גם חושב על הדיירים שלא יהיו הראשונים שיעזבו וגם להם צריך להציג, כמה שיותר מהר, את הפתרונות. מגורים בתוך בניין מן הסוג הזה לאורך זמן יהיו בלתי ניתנים לסבול.
עוד דבר אחד כלפי הדיירים
אם אנחנו מדברים על לקחת בחשבון אפשרות על שיפוץ יסודי של כל הבניין הזה, וזה אומר לפנות את הדיירים לתקופה על מנת שאפשר יהיה לבצע את כל תיקוני המעטפת והעמודים, זה אומר להוציא את הדיירים לשנה-שנה וחצי מהדירות. אני חושב שזה דבר שאי אפשר להסכים לו, אלא בפירוש צריך ללכת עם כל אחד מהדיירים לפתרון. משרד שיכון מומחה לדבר והוא יוכל לראות באיזה מסלול מתוך המסלולים שמדובר אליהם הוא יכול להפנות דייר, ובטווח הקצר ביותר. אני חושב שזאת הדרך שצריכים ללכת בה, זאת העמדה הרשמית של העירייה. אנחנו רוצים ללכת לפרוייקט של האתר הזה, הבינוי שלו מחדש. משרד השיכון הוא בעל הנכס, יש את "עמיגור" יש את חפ"א (החברה לפיתוח אשדוד) או כל גוף אחר שייבחר והם יוכלו ללכת לנושא של הבינוי מחדש עם הזכויות החדשות. אני חושב שבצורה כזאת, תוך פרק זמן של שנה-וחצי מהיום, ניתן יהיה למצוא פתרונות לכל הדיירים שגרים שם, וניתן יהיה להגדיל את מספר הפתרונות לזכאים, אם זה קשישים, ואם זה אוכלוסיות אחרות, בתוך העיר אשדוד.

באשדוד היום עדיין מאכלסים רק עולים של שנת 1993, וזה כשב- 3 השנים האחרונות ניתנים מאוד פתרונות דיור של דירות קטנות, לקשישים בעיקר. זאת אומרת שגם אם בעיר אשדוד יינתנו במשך ה- 3-4 שנים הקרובות עוד מאות פתרונות, עדיין אנחנו אולי נוכל להגיע לשנת 1994, ואולי גם ל- 1995. זאת אומרת שעדיין יש אוכלוסייה גדולה מאוד, בעיקר של קשישים, שנמצאים בפתרונות דיור שאינם פתרונות דיור. לכן אני חושב שמכל הבחינות ומכל הסיבות, גם בניתוח הכלכלי, גם בצד החברתי, וגם לטובת העניין אני חושב באמת להחליט על האסטרטגיה המוסברת לעיל. אנחנו נעשה את כל הבדיקות שצריך לעשות אותן, ואני חושב שכבר היינו צריכים להיות בתוכן ולא לחכות לכל מיני דברים אחרים. צריך ללכת מייד לאותם הדברים הבטיחותיים בלבד, לא לשום שיפוץ עמוק באף דירה. אני חושב שבדרך הזאת בהחלט אפשר לפתור את בעיה.
סופה לנדבר - היו"ר
למה בעצם עיריית אשדוד לא מממנת את הבדיקה?
דוד הרטום
ביום שהיא קיבלה את המכתב של "עמיגור" מהנדס העיר פנה ל- "עמיגור" וביקש לקבל את כל הפרטים שידועים ל- "עמיגור". עד היום לא קיבלנו תשובה בכל מקרה ליום ראשון נקבעה פגישה של מהנדס העיר עם מר מרק פריבס. אני מקווה שנוכל לקבל קצת יותר אינפורמציה ואז להחליט על דרך הבדיקה. מצד שני, כיוון שעדיין לא קיבלנו תשובה, אתמול מהנדס העיר ביקש ממהנדס למבנים מסוכנים לעשות בדיקה ראשונית.
סופה לנדבר - היו"ר
המימון יהיה על חשבון עיריית אשדוד?
יגאל אסף
משרד הבינוי והשיכון החליט שצריך לעשות בדיקה. המשרד אמר באופן חד-משמעי שכדי לעשות בדיקה, ואני צריך אחרי זה לחזור לאוצר, אני צריך להעמיד את זה מול זה: זה עולה X כסף וזה המצב הנתון מכל ההיבטים. משרד הבינוי והשיכון, והנחיית השר היא חד-משמעית. אני דיברתי אתמול עם הסמנכ"ל של "עמיגור", הם נתנו לנו איזושהי חוות דעת. אבל לבוא ולהגיד לך שיש איזה נייר מוסמך של גורם מוסמך שעשה בדיקות והוא חותם חד-משמעית שהמבנה מסוכן למגורים וצריך להרוס אותו? לאף אחד אין מסמך כזה! זה לא שאני הולך להתמודד עם 12 דיירים, אני הולך להתמודד עם 84 דיירים. אנחנו נעמיד את מקסימום הפתרונות אבל לפי לוח הזמנים שאני מכיר חוות דעת מקצועית בפחות מחודש וחצי לא תקבלו!
דוד הרטום
למה 3-4 שבועות אחרי שמתקבל מכתב מ- "עמיגור" שמראה על סיכון
יגאל אסף
המכתב הזה הוא לא מבוסס, אני מצטער!
דוד הרטום
מהנדס העיר התחיל לפעול בנושא הזה ויכול להיות שהוא גם יפתיע אתכם ומחר בבוקר אם הוא מקבל חוות דעת או של איכות הסביבה במשרד הבריאות, או של מהנדס מבנים מסוכנים שהמבנים מסוכנים, אנחנו מחר נהיה בפאזה אחרת. אבל אם אתם אומרים שאתם רוצים ללכת על בדיקה, אני לא מבין מדוע לא מתחילים בדיקה היום, או למה לא התחילו בה לפני שבועיים. אם יש מסמך של "עמיגור" שאומר שיש פגם בעמודי בטון, בקירות אסבסט וכולי,
יגאל אסף
אנחנו דיברנו עם הסמנכ"ל ושאלנו אותו האם כשהוא כתב את המכתב יש לו איזשהו ביסוס של גורם מקצועי מוסמך, הוא אמר שאין לו. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? הרי יכול לבוא מלאי מהנדס שיגיד שהבית מסוכן ויועץ יבוא ויאמר שהבית לא מסוכן. הוא יאמר לי צריך לטפל בזה או בזה, אבל ללכת ולהחליט באופן קטגורי להרוס מבנה של 84 דירות לא עושים את זה כך, אני מצטער. השר אמר שאת הבית הוא לא משאיר במצב הזה, הדיירים לא יסבלו, יש לנו מספר מסלולים כדי "לשחרר את הלחץ".
סופה לנדבר - היו"ר
אז מה אתה ממליץ שאנחנו עכשיו נחליט? יהיה ריב עד שיבדקו ועד שיחליטו ובכל מקרה צריך עכשיו לשפץ את הבניין אם לא הורסים אותו.
יגאל אסף
אין ריב. אני חוזר למשרד היום, מר זניר יקבל מסמך חתום על ידי מר ישראל שוורץ שהחל משבוע הבא עוברים וקובעים מי שמעוניין להתפנות שיתפנה. מר זניר אמר שאין לו בעיה עם משרד הקליטה. אם משרד הקליטה מסכים בחלוקת העוגה הניתנת בכל יישוב ויישוב, לבוא להגיד שאת ה- 50% או את ה- 70% שאני מקבלת באשדוד כולה הולכת העדפה לזה
סופה לנדבר - היו"ר
אבל זה אנשים שכבר קיבלו דירות! מי אשם שהם קיבלו דירות לא ראויות?
יגאל אסף
לא כל הדיירים שגרים שם הם עולים. אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת, אף אחד לא רוצה להתנגש בצורה כזו או אחרת עם אף אחד. המשרד יעמיד את מקסימום החלופות כדי לפתור את הבעיה, הוא לא ישאיר את זה כך. אתמול ניתנה הנחייה בוועדה להורות לאדריכלים של המחוז שלנו לבוא בדברים עם עיריית אשדוד כדי לבדוק חלופות שימושי הקרקע. ציינו פה שבמקום 84 אפשר לבנות על המגרש 160 דירות, אני מודיע לך דבר אחד: על דבר כזה אני לא הולך. למה? כי אנחנו מדברים על 84 דירות של 80 מ"ר. יש לי צרכים לעולים ולקשישים ויכול להיות שילכו על דירות קטנות. יכול להיות שנדבר על 400 דירות, שתהיה כדאיות כלכלית.
סופה לנדבר - היו"ר
אנחנו קיבלנו מכתב מראש העיר שבעצם אנחנו מעונינים בהחלטת ועדה הממליצה בפינוי מרכז קליטה פלדות לשעבר, ואנחנו ממליצים בחום על חברת "עמיגור" כמי שתבצע את הפינוי.
יגאל אסף
הנושא עלה אתמול, וגם מנכ"ל "עמיגור" פנה. כשיחליטו למנות מנהל פרוייקט סביר להניח שזאת תהיה חברת "עמיגור".
אביטל טוך
אני רוצה להודות לסמנכ"ל עיריית אשדוד שהביא את התמונה האמיתית. אנחנו מדברים בעיר אשדוד על קליטת עליה לא רק לפי תאריך עליה אלא גם לפי מצב העולים. ממתינים עולים, קשישים יחידים, משנת 1992 ואפילו יותר, משפחות חד-הוריות משנת 1993 כי להם קל לתת דירות בקומות גבוהות. בבניין פלדות אנחנו הקצינו בשנים האחרונות בעיקר לאנשים הזקוקים למעליות. מאחר וברוב בנייני הדיור הציבורי אין מעליות, אנחנו מדברים על נכים, על חולים ועל חולים קשים וכאן המצב הרבה יותר קשה למצוא דירה חלופית לאדם בערים שבהם אין לנו דירות לחולים ולנכים. אני לא בטוחה שיש בכלל דיור ציבורי, כבר שנים רבות מנסים לאתר דיור מתאים לאנשים במצב הזה. לכן באמת "פלדות" מהבחינה הזאת היה רעיון טוב בשל המעלית. השאלה היא איפה מוצאים לאותם האנשים, בערים שבהם יש תור ממתינים מאוד גדול, את הדירה המתאימה? אנחנו אמורים לומר לעולים באשדוד ובאשקלון עכשיו תמתינו עוד 2-3 שנים כי אנחנו מדברים על מאגר דיור הרי מצומצם מאוד. כשאומרים אחוזים כאלה וכאלה מדובר לפעמים בכמה עשרות דירות בשנה, ולפעמים אפילו זה לא. מקובל על כולנו שאף עולה שגר באשדוד כבר 10 שנים לא ילך לעיר יותר מרוחקת, הוא ירצה לגור או באשדוד עצמה או בסביבה הקרובה ביותר. האפשרויות הן מאוד בעייתיות, מאוד מצומצמות ואנחנו מדברים על משפחות עם צרכים גדולים, אחרת הם לא היו מקבלים שם את הדירות.

דבר נוסף שעלה על דעתי זה אולי להכין "חבילה כוללת". קשה לי להאמין שהעולים ילכו לפתרונות חלופיים באופן מיידי. לאנשים יש עבודה, יש קרובי משפחה, ויש הרבה מאוד קשרים באזור. אני חשבתי שתהליך פינוי המשפחות יתחיל לאחר שידעו מה הולך להיבנות, כמה, במקום עצמו.
יגאל אסף
לא, לא, לא, אסור לעשות את זה! אין דבר כזה! זה לא קשור בכלל אחד בשני.
אביטל טוך
גרים שם אנשים שזקוקים לקומת קרקע והם הגיעו לפלדות בגלל המעלית.
יגאל אסף
זו הסיבה שהשר ביקש לקבל את כל האינפורמציה. הוא רוצה לדעת כמה כאלה יש, כמה כאלה יש, כמה כאלה וכוליה. אני רוצה מיפוי אוכלוסייה נכון, שמישהו יציג את הנתון הזה! ברגע שיש לי נתון כזה אני מבטיח לך שישבו יחדיו משרד הקליטה, משרד השיכון, חברת "עמיגור", ותאמיני לי שבטוח נמצא חלופות. המדינה הזאת התמודדה עם פינויים של אלפי אנשים בכל מיני וריאנטים. אני לא רוצה לקשור בשום פנים ואופן, מה ייבנה בעתיד, אולי בעוד 20 שנה אנחנו לא נדע מה יהיה שם.
אביטל טוך
אני מדברת כאן על קבוצת משפחות שלכולה יש צרכים מיוחדים, אנחנו יודעים את זה מצוין.
יגאל אסף
למה אמרתי שהצוות צריך להיות משותף? כי אתם יודעים מה הבעיות שלכם, "עמיגור" יודעת מה הבעיות שלה, וכך גם עם משרד השיכון. בואו נפרוס את הדבר הזה, נמפה את זה. ברגע שתהיה לנו מפה ברורה כל העניין יהיה יותר קל לנו. אנחנו לא יודעים מה אחוז האלה ומה אחוז האלה, ואת זה ניתן לפתור.
אילנה כהן
התוכניות נראות כאן כל כך אופטימיות, הלוואי וכל דבר היה מדובר כפי שאני שומעת פה. השאלה שלי העקרונית: אם יוחלט שהבניין לא מסוכן, מה הולך להיות?
סופה לנדבר - היו"ר
צריך לפנות אותם בכל מקרה.
אילנה כהן
העניין הזה מאוד חשוב!
יגאל אסף
אין לי תשובה לשאלה הזאת ואני אגיד לך גם למה: אם את באה ואומרת לי שיחליט מי שיחליט שהבניין לא מסוכן, וזה עולה X לשפץ, מול זה יש בדיקה כלכלית שאומרת שהפער הוא בקושי 20%. הרבה פעמים המשרד אומר אם הפער הוא 20 או 25% אנחנו הולכים על פינוי-בינוי. אנחנו עם המון רצון אבל אנחנו מדברים על הרבה מאוד מיליונים. אם אומרים לי שכדי לעשות מזה 5 כוכבים צריך 10 מיליון דולר, מישהו אחר יגיד לי שעם כך וכך דונם, בעסקה כזו או אחרת זה הרבה יותר טוב, אני לא יודע. אין לי נתונים!
אילנה כהן
למה שאלתי את השאלה? כל הזמן מדברים כאן על סיכון, אזבסט, קרטון, לא אזבסט, אבל יש כאן סיכונים איומים שאני רואה במכתבה של האשה שכתבה לנו, המעליות, החולדות, ודברים שבכלל לא קשורים לבניה והריסה. אנשים הרי לא יכולים לחיות בתנאים איומים כאלה, אפילו אם זה לא אזבסט. השאלה אם נתתם את הדעת לזרז את העניינים, האנשים שם סובלים אימים. אני לא יודעת מאיזה שיקולים אבל אפילו עצים שנתנו להם צל פעם - הורידו. היום הקשישים והנכים נשארים בבית יום ולילה כיוון שאי אפשר לצאת בשמש הזו.
דב גלאון
אני נציג תלונות הציבור של חברת החשמל. אישית נבצר ממני להשתתף בסיור ובפגישה שהייתה באשדוד עקב הנדבך הקצר שניתנה ההזמנה, אבל דאגתי שיהיה במקום נציג נאמן שבחברה, נציג הכי טוב שיכול להיות: מנהל אזור אשדוד של חברת החשמל. הוא מכיר גם את המקום, גם את הבניין וגם את השטח היטב. אני מציע שהוא התייחס לעניין.
דני רבו
אני שלחתי בכוונה את המהנדס של האזור לסיור. אני אישית סיירתי ובדקתי ואני יכול להגיד שכל המתקנים של חברת החשמל בבניינים האלה נמצאו תקינים ובטיחותיים. והיה ומישהו ימצא, עקב בדיקה כזו או אחרת, שיש איזשהו מתקן שהוא לא בטיחותי, צריך להחליף, לשפץ, אם יימצאו לא תקינים השיפוץ ייעשה במלואו על חשבון חברת חשמל.
סופה לנדבר
מה בקשר פנים הדירות? אני יודעת שנשרפים אצלם כל מכשירי החשמל!
בן ציון דיגורקר
נכון שבא מהנדס של חברת החשמל, הוא בדק את הלוח, הכל תקין, המתגים בסדר עם תו תקן וכוליה. אני הסתכלתי טוב-טוב על הבניין הזה, יכול להיות שעמודי הבטון חזקים, תקינים, עוד יכולים לעמוד 10 שנים אבל ישנה בעיה אחת: בין הפנים של הבית לבין העטיפה החיצונית עוברים כל הצנרת של המים, של החשמל, של הביוב. השנים עשו את שלהם והצנרת מאוד חלודה, נוזלת. עד היום יש נזילות שאין גישה אליהם, לא יכלו לתקן אותם בגלל שזה מצריך פירוק של העטיפה החיצונית. אותו דבר עם החשמל: נוצר מגע בין חשמל ומים, והם לא חברים טובים! בדירה מספר 1, דוגמה חיה, נשרף הבית, היה מכבאי אש כתוצאה של בעיה עם חשמל ומים. נכון שבחוץ הכל בסדר, אבל מה קורה במעברים בין הקיר החיצוני לפנימי? כשחוטי חשמל מגיעים לתוך הדירה, ובתוך הדירה יש צנרת לקויה, המים והחשמל נפגשים, זה גורם לקצר. החשמל מבחוץ, תקין, ארונות החשמל כולם בסדר, החשמל שעובר בלובי למטה מהעמודים הם בסדר.
דני רבו
החוק מגדיר בצורה מאוד מדויקת מה זה מתקנים של חברת חשמל ומה זה מתקנים פרטיים. כל המתקנים של חברת החשמל, ארונות, לוחות, כל זה תקין. בתוך הדירות זה כבר מתקנים פרטיים על פי חוק.
בן ציון דיגורקר
אז מה קורה? בתוך הבית לדייר יש תקע לא טוב, שקע לא טוב הוא יתקן. אבל מה קורה בדרך לקיר, מהעטיפה החיצונית שם עוברת כל המערכת?
סופה לנדבר - היו"ר
אנחנו נעצור את זה כי יכול להיות שב- 1 לחודש זה בכלל לא יהיה רלוונטי מכיוון שאנחנו מתכוונים לעשות דבר יותר דרמטי בעניין.
רותם פלג
אני חושב שאין לי יותר מדי מה להוסיף. אני לא הוזמנתי לסיור כך שאני לא יודע מה מצב הבניינים. לפי מה שהבנתי בדיון משרד השיכון לקח על עצמו לבדוק את הנושא. לדעתי עד שאין בדיקה יסודית ומעמיקה של הנושא, עם כל החלופות האפשריות, אין מה לעשות בינתיים.
סופה לנדבר - היו"ר
יש פה כמה ברירות: יש ברירה להרוס את הבית ולפנות אותו לאלתר. יש ברירה שניה שצריכים לעשות שם שיפוצים יסודיים שגם בלתי אפשריים לעשות אותם כאשר הדיירים נמצאים במבנה. בכל מקרה צריכים לפנות את הבניינים הללו ולהתחיל את זה מייד. בגלל זה אני חושבת שלזכותו של חברת חשמל, נכון שהם יכולים לבדוק את המתקנים שלהם, אבל בתוך הבתים בגלל החלודה, בגלל הנזילה ובגלל עוד המון דברים הציוד לא נשמר.
אני שואלת
אם וכאשר אנחנו נצטרך לפנות את האנשים, ובעצם כנראה צריכים להוסיף סל מיוחד לשיפוצים, או להוסיף לסל שקיים.
אורי זניר
את מדברת על האנשים שמפנים? מי שמתפנה יקבל דירה חלופה במצב תקין, לפי תקן משרד השיכון. זה ברור. אני אומר שאין טעם להשקיע בתוך הדירות.
רותם פלג
יש פרוצדורות מאוד ברורות של הדברים האלה. משרד השיכון מטפל בתחום הזה הרבה מאוד שנים, יש לו ניסיון רב בנושא. אם נגיע לאיזושהי נקודה שצריך התערבות שלנו, במשא ומתן מול משרד השיכון נעשה את האפשרי.
יצחק לוי
אצלנו יש 5 משפחות של עולים חדשים שרוצים לקנות דירה. למשפחה אחת אין מספיק כסף בשביל לקנות. גם אני רציתי לקנות דירה אבל אין לי את האפשרות. בקשר לעולים חדשים, לפני 1-2 חודשים פניתי לחברת "עמיגור" וביקשתי דירה. הם אמרו לי שעולים חדשים כרגע לא יכולים לקבל דירה אחרת.
יגאל אסף
אתה מדבר על הנחת רכישה. הוא רוצה לממש את הזכויות, אבל לרכוש דירה בלי זכויות יש לך תעודת זכאות, אתה יכול לרכוש מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה.
יצחק לוי
אני רוצה לקנות דירה, האם אני יכול לקבל עזרה על זה? אני לא יודע מה אני יכול לעשות. אני הבנתי שכמה אנשים כמוני רוצים לקנות דירה. הבניין כבר לא תקין, כשאני הגעתי בשנת 1995 הבניין היה בסדר, אי אפשר היה להגיד על הבניין שום מילה. אחרי שנה כשהבניין עבר ל- "עמיגור" הבניין "על הפנים". כשאני הייתי עם הסוכנות הייתי מרוצה מהבניין הזה, ואז כשעברנו ל- "עמיגור" המצב השתנה. אם מסתכלים על העניין שבשנת 1995 הגעתי לארץ והבניין היה בסדר, וחוץ מזה אני דברתי עם כמה דיירים והם פוחדים מהמצב. אם הבניין ייהרס, מה הם יקבלו? יש הרבה אנשים שמאוד פחדים מהסיטואציה, הם חושבים שהם יקבלו דירה יותר גרועה מהדירה הזאת.
סופה לנדבר - היו"ר
נניח מחר מגיעים נציגים ממשרד השיכון, ממשרד הקליטה, ממשרד העבודה והרווחה, מעיריית אשדוד ומ- "עמיגור" ומתחילים לפנות את הדירות, מה אתם רוצים? מה הבקשה של הדיירים? מה המסלולים שאתם תהיו מסוגלים ותרצו לעמוד בהם? אני חושבת שאחד מהמסלולים שמשרד השיכון ממליץ עליהם זה הגדלת משכנתא לאותם מקרים. אני נזכרתי בישיבה הסוערת בקשר פינוי 1000 הקרוואנים באשדוד בעיריית אשדוד. אנחנו נתנו להם לפי המלצת וועדה משכנתאות מוגדלות.
יגאל אס
אני בא ועושה סקר.
סופה לנדבר - היו"ר
כמה זמן אתה צריך בשביל הסקר הזה?
יגאל אסף
השר ביקש לקבל נתונים. אני אמרתי לו שיש אנשים שמוכנים להתפנות גם ליישובים אחרים והוא ביקש לנעשה בדיקה. אני פתאום שומע עכשיו משהו אחר לגמרי: אני שומע שיש אנשים שבגלל הבעייתיות של המבנה רוצים לרכוש דירה בשוק החופשי. אין בכך בעיה, הם מבקשים סיוע מוגדל, זה עוד דבר. כשאני אומר חודש, השר מבקש לקבל באמת את מצב הדברים הברור, מה הוא המצב הסוציו-אקונומי, באיזה סוג משפחות מדובר.
סופה לנדבר - היו"ר
אני אעבור דירה-דירה ותוך שבוע ימים יהיה לך דוח מפורט. אני לא רוצה למשוך את הדבר! אנחנו כבר היינו שם לפני חודש, אנחנו כבר קבעו שב- 16 תהיה ישיבה, היום אנחנו כבר ב- 26! אני לא רוצה, עם כל הכבוד, למשוך את זה עוד. אני נותנת שבועיים של זמן כדי לקבל את הדוח. אני רוצה שבדוח הזה תהיה לנו אינפורמציה מה אם וכאשר נעשה פינוי, מה המשפחה מבקשת ובמה היא תעמוד.
רותם פלג
יש 3 דברים שצריכים לראות אותם במקביל: 1 - הבדיקה הפרטנית לגבי כל אחד מהדיירים. 2 - בדיקה על המסוכנות בשני דברים: ביציבות של המבנה וכוליה, ובנושא קירות אזבסט וכל הדברים שנמצאים מסביב. 3 - בדיקה כלכלית. איך שאנחנו מכירים את הדברים ייקח חודש או חודשיים כדי לקבל את התמונה ואז יגידו לנו שאין פרמטרים כלכליים. אני מבקש שהבדיקה הכלכלית תיעשה במקביל. זאת אומרת להביא את ערכי הקרקע, את הערכים האלטרנטיביים. בעוד שבועיים תהיה תמונה מלאה שכוללת את הצד הפרטני, את הצד של הסיכונים, ואת הדברים הכלכליים. אפשר לעשות את כל הדברים הללו החל ממחר בבוקר.
אורי זניר
אני לא רוצה שיהיה פה מצב לא ברור. אני לא רוצה שמישהו יוציא סיכום שאנחנו לא ניישם אותו. אני רוצה להיות הוגן. אמרתי שאנחנו נקבל מכתב ממשרד השיכון, לא רק כבעלים של המבנה אלא גם כאחראים מדיניות האכלוס במדינה. שהמשרד יאמר לי שאפשר להציע לאנשים שגרים בבניינים האלה פתרונות חלופיים. ברגע שנקבל את זה, וזה יכול להיעשות מחר, אנחנו נזמין את כל ה- 84, אחד לאחד, ונשאל את כל אחד מה הוא רוצה. האם הוא רוצה דיור ציבורי אחר באשדוד? האם הוא רוצה השתתפות בשכר דירה? האם הוא רוצה דיור ציבורי ביישוב אחר, שלנו או לא שלנו.
שולמית קולמן
כולל רכישה.
אורי זניר
אני כולל בזה את מי שרוצה לרכוש. אני מקווה שהמשרד במקרה כזה יעדיף לתת סיוע נוסף למשכנתא, להגדיל את הסיוע. אז נוכל לבוא לאנשים ולהגיד והיה ויציעו לך יותר ממה שהבנק אמר לך, אתה הולך לרכישה פרטית? אנחנו נדע את זה, נדווח את זה לכל גורם שרוצה ואז אפשר להתחיל את העבודה. אבל עבור זה צריך לשבת עם כל משפחה לפחות שעה אחת ולאחר מכן עוד חצי שעה עד שהם יתייעצו. זה לא עניין שאדם בא עם שיק פתוח! מה שאני לא רוצה זה לעורר אצל אנשים ציפיות שלא נוכל לעמוד בהן. זה לא 84 משפחות נחמדות כמו הנציגים שלהם פה, כל משפחה זו בעיה בפני עצמה, יש 1000 בעיות שיצטרכו לפתור! אנחנו נקל על כולם, אנחנו נעביר לאנשים גם חובות על שכר דירה ולא נתעקש על דברים. אנחנו יודעים לעשות את זה. ההתחלה צריכה להיות הודעה של משרד השיכון שאפשר להציע לאנשים פתרונות חלופיים.
יגאל אסף
מר זניר דיבר עכשיו על השלב הבא. אני חוזר ואומר: אין לי היום שום נתון על חתך האוכלוסייה ברמת משפחה, ברמת נכות. אין לי ולאף אחד אין!
רותם פלג
איך אכלסו את האנשים שם?? הם גם עברו ועדות, הגישו טפסים והכל.
אורי זניר
יש לנו במחשב נתונים על הרכב משפחה, יש לנו דוחות וכוליה. השאלה היא לדבר עם אנשים ולהציע להם פתרונות חלופיים.
סופה לנדבר - היו"ר
מר אסף, יש צדק במה שאתה אומר ויש גם צדק במה שאומר מר זניר. אנחנו מחליטים דבר כזה: אנחנו נותנים לכם חודש ימים ששר יחתום לי על מכתב הודעה של משרד השיכון על פינוי הבתים האלה.
יגאל אסף
לא על פינוי.
סופה לנדבר - היו"ר
בכל מקרה פינוי! הרי אתה אמרת שבכל מקרה שאם יהיו שם שיפוצים כלליים או תהיה שם הריסה ובנייה האנשים הללו לא יכולים להיות שם. זה לא מקום ראוי למגורים של בני אדם, ואתה מסכים עם זה. אם אתם תוך חודש ימים תדעו שאת הבניין הזה צריך לשפץ, אז שפצו אותו. אם אתם תחליטו שצריכים להרוס, תהרסו ותבנו מחדש. אבל בינתיים לאנשים האלו צריכים לתת כמה מסלולים. מסלול אחד זה הגדלת משכנתא, ויהיה היום מכתב שלי לשר מתן שרנסקי שאני מבקשת הגדלת משכנתא בנוסח של קרוואנים, תחליטו איך אתם מגדילים אותה כדי לתת למקרים הסוציו-אקונומיים הקשים הללו אפשרות לרכוש ולצאת לשוק החופשי. יש בעיה, זה לא כל כך פשוט לעבור מאשדוד לעיר אחרת מכיוון שרוב המשפחות הם מקרים סוציאליים עם ילדים קטנים, עם ילדים לומדים. חלק מהמשפחות הללו עובדות, חלק נמצאות בביטוח הלאומי. זה כבר טראומה נוספת למשפחה הזאת ואני לא חושבת שאנחנו צריכים לעשות את זה.

אני רוצה שתוך חודש ימים במקביל תעשו את הבדיקות שאתם צריכים לעשות ותחליטו. אני מבקשת שהשר יחתום על אותה "ויזה" שמר זניר מבקש כדי ש- "עמיגור" יתחיל מהתחלת חודש ינואר יתחיל עם כל הצוות עובדים סוציאליים, של נציגי משרד הקליטה, של נציגי משרד השיכון, לעשות את ההערכה. כדי שלא נצטרך לעבור דירה דירה, ולא נזמין את האנשים ולא נעשה להם סחרחורת, יהיו 4 מסלולים שאתם דיברתם כהמלצה. אתם תוך חודש ימים תספיקו לעשות את כל העבודה שאתם צריכים לעשות.
יגאל אסף
אני לא חושב שזאת הייתה הכוונה. אני לא חושב שיש כוונה ש- "עמיגור" בחודש הראשון תגיד מחר בבוקר לדיירים שהם מתפנים וכוליה.
סופה לנדבר - היו"ר
אז מה נעשה?
יגאל אסף
גם עם הנושא של הבדיקה הכלכלית, לקחת שמאי ולבקש ממנו לעשות בדיקה כלכלית הוא צריך לעשות חלופה מול חלופה.
רותם פלג
זה "למרוח" את הנושא. אין שום סיבה לא להתחיל ממחר את השמאות הזאת.
יגאל אסף
אין דבר כזה!
רותם פלג
למה לא? למה לחכות עוד חודשים?
יגאל אסף
אם מחר בבוקר יבוא מישהו ויגיד לי שב- 5 מיליון שקל נעמיד את זה כמלון 5 כוכבים, מה נעשה?
סופה לנדבר - היו"ר
אתה אמרת בתחילת דבריך שהבית הזה לא ראוי למגורים, נכון?
יגאל אסף
נכון.
סופה לנדבר - היו"ר
אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אמרת שבכל מקרה אם זה שיפוצים כלליים אי אפשר לעשות אותם עם האנשים האלה בפנים. בכל מקרה צריכים לפנות אותם. אני לא רוצה לפספס את החודש. אם במשך החודש הזה יקרה משהו, איזשהו אסון "ורסאי" בנוסח אשדוד הוא יקרה בבניינים הללו! אני לא רוצה לעשות עכשיו דרמה אבל אנחנו כולנו די בוגרים ואחראים, ראינו את המקום ואנחנו מבינים את המצב.
יגאל אסף
אני אמרתי לך שהתרשמתי שהמצב הוא באמת קטסטרופה. אני לא מכחיש את זה. אבל יש איזושהי מערכת של נהלים, של בדיקה. אני אעשה מעצמי צחוק אם אשלח שמאים בבוקר שיגיד לי את כל הנתונים!
סופה לנדבר - היו"ר
אתה כאיש ניסיון רב ממני, ראית בעיניך מה יש שם. אני לא רוצה לעשות סחבת עם אנשים.
יגאל אסף
אני אבקש שמיום ראשון בבוקר הצוות יתחיל לעבוד. משרד הבינוי והשיכון במחוז קיבלו הנחיה לבוא בדברים עם מהנדס העיר כדי לראות בדיוק את אחוזי הבניה האפשריים וכוליה.
סופה לנדבר - היו"ר
אני רוצה שזה יהיה קשור לאנשים.
יגאל אסף
זה לא קשור לאנשים!
סופה לנדבר - היו"ר
אני רוצה להפריד את זה. אני רוצה שהוועדה תיקח לתשומת לבה דברים שלא קשורים לפניות ציבור. אנחנו קיבלנו פניה מדיירים, היינו שם כולנו יחד, ראינו שהמצב קטסטרופלי, וזה לא קשור לחברת חשמל, זה לא קשור לאף אחת. חברת החשמל עשתה את מה שהיא יכולה לעשות, "עמיגור" עושים את מה שהם יכולים לעשות אבל אני חושבת שכל בזבוז הכספים הציבוריים, ועוד במצב של היום, הם לא במקום. אני לא חושבת ששיפוצים קוסמטיים יעזרו לעניין. בגלל זה אני מבקשת מה- 1.1.02 להתחיל תהליכים של פינוי של האנשים הללו, להתחיל הכנה לפינוי ולהמליץ לאנשים הללו על חלופות.
יגאל אסף
שאנחנו דיברנו על חלופות; אנחנו נעשה בדיקת החלופות, נעמיד אחד מול השני ונראה בדיוק להיכן אנחנו מגיעים. תראי, בסופו של דבר אני לא עובד בחלל ריק. אני צריך לעבוד בצמוד עם משרד הקליטה, ולמשרד הזה יש את הבעיות שלו. מר ישראל התחייב לדבר עם מר חביב קצת.
סופה לנדבר - היו"ר
לעירייה יש בעיה?
דוד הרטום
לא.
אביטל טוך
ברגע שיש החלטה כולם יכולים להיכנס לתמונה.
סופה לנדבר - היו"ר
אני לוקחת על עצמי לפנות היום לשר נתן שרנסקי ולבקש ממנו להתחיל את ההכנה לפינוי מה- 1.1.02 ואת כל יתר הדברים שאתם צריכים לעשות. בשבוע האחרון של ינואר אנחנו נערוך פה ישיבה ואני רוצה שתגיעו לישיבה הזאת עם "שיעורי בית".
רותם פלג
אנחנו גם מזמינים את נציג משרד השיכון, ביום ראשון נקבעה אצל מהנדס העיר ישיבה יחד עם "עמיגור". אנחנו רוצים שנציג משרד השיכון כבר יהיה בישיבה הזאת כדי שנוכל לקדם את הנושא.
יגאל אסף
אני מבקש שנציג המחוז גם יהיה.
סופה לנדבר - היו"ר
אני מודה לכולכם שהגעתם הנה ונועלת את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים