ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 30/10/2001

פניות ציבור של מנטרלי אסון צ'רנוביל

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/פניות ציבור/39315
הוועדה לפניות הציבור – 30.10.2001

פרוטוקולים/פניות ציבור/3931
ירושלים, כ"ב בחשון, תשס"ב
8 בנובמבר, 2001

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס'
מישיבת הוועדה לפניות הציבור
שהתקיימה ביום ג', י"ג בחשון התשס"ב, 30.10.2001, בשעה 11:00


ס ד ר ה י ו ם

פניות ציבור של מנטרלי אסון צ'רנוביל
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר סופה לנדבר
מיכאל נודלמן
אלכסנדר צינקר
גנדי ריגר
מוזמנים
ד"ר אריק קרסנטי, מנהל המחלקה לאפידמיולוגיה, משרד
הבריאות
נימה עמית, מנהלת המחלקה לבקרת איכות, משרד הבריאות
ד"ר מיכאל דור, שירותי רפואה, משרד הבריאות
אודי בן-דרור, אגף התקציבים, משרד האוצר
עו"ד אהוד קינן, סגן היועץ המשפטי, משרד החוץ
יהודית בר-און, סגן מנהלת האגף לשירותי אישיים וחברתיים, משרד העבודה והרווחה
ראיסה לאוטרשטיין, מרכזת קרינה, משרד העבודה והרווחה
שרה כהן, מנהלת המחלקה לשירותי רווחה, המשרד לקליטת העלייה
אנטולי דוביז'נסקי, יועץ סגן השר לקליטת העלייה
איילת ציון, עוזרת יועץ ראש-הממשלה לפניות הציבור
רינה מרקוביץ, מנהלת המחלקה לפניות ציבור, משרד הבינוי והשיכון
סוניה שבלינה, יועצת שר הבינוי והשיכון
לואיזה וליטינסקי, עוזרת שר הבינוי והשיכון
עו"ד אמיר פז, הלשכה המשפטית משרד הבינוי והשיכון
אילנה איזמז'רוב
סרגיי ביבר
אלכסנדר ברשטמן
דוד גורביץ
מיכאל גליצ'נקו
חנה גליצ'נקו
יבגני גרישקוב
איליה דוברישמן
בוריס ויטוחונובסקי
סמיון וייסבנד
טטיאנה ורכולב
אלכסנדרה טלסוב
סרגיי טרונוב
שבל לייפמן
אנטולי ליסוב
ולדימיר סוקירקו
ויטלי סמוילוביץ
נלי פבלובסקי
פרדריך פיש
ניקוליי פרוחורוב
ולדימיר קגן
אלכסנדר קוזמן
אלכסנדר קלנטירסקי
פניה קפלנסקי
אינה קפלונסקי
מרט קפרובסקי
שמואל רוטמן
טאיד שריפוב
מנהלת הוועדה
שלומית קואולמן
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

פניות ציבור של מנטרלי אסון צ'רנוביל
היו"ר סופה לנדבר
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לפניות
הציבור.
אני חושבת שאני לא צריכה להזכיר שב26- באפריל 1986 קרה אסון בצ'רנוביל מאחר שאנחנו כל כך מכירים את האסון הזה ומכירים את גיבורי האסון שהצילו לא רק את מדינות חבר העמים אלא חלקי עולם ואולי את העולם כולו כי כולנו יודעים מה יכול היה לגרום אסון זה כשלאסון כזה אין גבולות.

אחרי עבודה קשה ביותר בהתנגדות של מספר משרדים ב4- ביוני 2001 עבר חוק של חבר הכנסת מיכאל נודלמן , סגן השר יורי שטרן וקבוצת חברי כנסת. כך עברה גם הצעת חוק שלי שהוגשה עם חבר הכנסת יוסי כץ. אחרי קריאה טרומית, שני החוקים הפכו להיות חוק משותף שלנו, כך אחרי עבודה קשה שנמשכה כמה שנים והתנגדות שנמשכה גם היא כמה שנים, ב4- ביוני 2001 בכנסת בקריאה שלישית הצעת חוק שנותנת סטטוס לליקווידטורים ונותן מספר הטבות. ההטבות אומרות מעקב רפואי, דיור ומה שקשור למשכנתה, תוספת של עשרה אחוזים לשכר-דירה וכסף להבראה ונופש, סכום ששווה ל2,600- שקלים ברוטו לשנה.

מספר הליקווידטורים שהיו רשומים הוא 450 ולפי חישוב שיש לי מדובר במיליון ו170- אלף שקלים לשנה. יחד עם 927 שרשומים בבית-החולים בכרמיאל, הסכום מגיע לשני מיליון ו410- אלף שקלים, כך שההפרש בין שני המספרים הוא יותר ממיליון שקלים.

אני רוצה להודות לנציגי המשרדים וכן לליקווידטורים שהגיעו לישיבה. בישיבה אני מבקשת לשמוע את התייחסות משרד הקליטה, משרד השיכון, משרד הרווחה ומשרד הבריאות ולדעת מה קורה עם החוק הזה, מתי הוא ייושם, האם ישולם סכום רטרואקטיבי מאז עבר החוק, האם יישום החוק נמצא בתקציבים ולמה עד היום לא היה יישום החוק. אני מבקשת שתתייחסו ללוח זמנים, דבר שמאוד חשוב לליקווידטורים.

אני רוצה להודות לחברי הכנסת גנדי ריגר ואלכסנדר צינקר שהגיעו לישיבה.
אלכסנדר קלנטירסקי
אנחנו הגשנו נייר לוועדה ובו כתוב מה אנחנו
רוצים.
דבר ראשון שאנחנו רוצים לדעת הוא מתי יהיה פרסום לאישור מעמדם של הליקווידטורים והנושא ייושם. הוועדה הוקמה לפני שנתיים ויש אנשים שקיבלו מהוועדה מכתבים שם כתוב שהוועדה רוצה שלליקווידטורים יהיו תעודות ישראליות, אבל עד עכשיו לאף אחד מהליקווידטורים אין תעודה והשאלה מתי יונפקו התעודות האלה.

אנחנו מבקשים לדעת מתי אפשר לקבל זכויות בקשר לחוק זה. נכון שאין תעודות אבל נקבעו קריטריונים שאומרים מה יקבל כל ליקוידטור ובין השאר נאמר שהוא יקבל שמונה ימי הבראה ותוספת של עשרה אחוזים ממשרד השיכון כעזרה בשכר-דירה. נכון לעכשיו אי-אפשר לקבל את הזכויות האלה ואנחנו רוצים לדעת מתי נקבל אותן. השנה מסתיימת ב31- בדצמבר והשאלה אם אפשר לקבל לגבי שנה זו רטרואקטיבית או לא.

בסעיף 8(א) נקבע ששר הבינוי והשיכון צריך להעביר לוועדת העלייה והקליטה עד 14 בספטמבר הצעות להלוואות לרכישת דיור, אבל עד עכשיו הצעות אלה לא הועברו והשאלה מתי הן יועברו.
היו"ר סופה לנדבר
נודע לי שהשופט בדימוס דוד בר-טוב קיבל מינוי
והוא יעמוד בראש ועדה אבל הוא יתחיל בתפקידו רק ב23- באוקטובר 2001. זאת אומרת, עד כה לא יכול היה לטפל ביישום הדברים ואני שואלת למה קרה שעד ה23- באוקטובר הנושא לא טופל. השאלה גם מתי מתחילים ברישום האנשים האלה, מי עושה אותו ואיך עושים אותו.
שרה כהן
אני מקווה שאני אתייחס למרבית השאלות
שהועלו על-ידי היושבת-ראש וגם על-ידי מר קלנטירסקי.

תמונת המצב. מאותו שלב שהתקבל החוק פנתה היועצת המשפטית של המשרד שלנו והכינה פנייה של המנכ"ל למשרדים הרלוונטיים כדי שימנו נציגים מטעמם לשמש כחברים בוועדה, לאחר שהשופט בדימוס בר-טוב נאות, בעקבות הפניות שלנו, לעמוד בראש הוועדה. אני מוכרחה לציין שאנחנו מאוד מעריכים את ההיענות שלו. הוא שימש גם כיושב-ראש הוועדה הבין-משרדית הקודמת וזה לא היה משהו שהיה מובן מאליו שנקבל את הסכמתו. גם סגן שר הקליטה עצמו צריך היה לשוחח אתו בקשר לכך ולקבל ממנו את אישורו.

לאחר שקיבלנו את הסכמתו והייתה פנייה למשרדים, לצערי קיבלנו לא באופן מיידי אלא לפעמים גם אחרי תזכורות, את נציגי המשרדים הרלוונטיים. מטעם משרד החוץ מונה עורך-דין אהוד קינן שיושב כאן אתנו, סגן היועץ המשפטי, דוקטור מלה תבורי מלשכת הקשר, ואני שמשמשת כנציגת המשרד לקליטת העלייה.

במה שקשור לנציג הליקווידטורים שלפי החוק צריך לשמש כנציג החמישי בוועדה, הייתה כאן הנחיה של היועצת המשפטית של משרד הקליטה שהנציג ייקבע רק לאחר שהפורום בין ארבעת הנציגים יקיים את הדיון בפעם הראשונה ולאחר שיאושרו הליקווידטורים אפשר יהיה למנות נציג מטעמם. זאת אומרת, אי-אפשר לפני שהוועדה מתקיימת להחליט מי הוא הנציג של הליקווידטורים שישתתף בדיון וזה גם הובהר בכל המסמכים שהועברו לכל המערכות. לאחר שקיבלנו את שמות הנציגים – כיוון שמי שמשמש כשר הקליטה הוא ראש-הממשלה – כתבי המינוי הועברו לחתימת ראש-הממשלה. אני יכולה לציין את אותו עיתוי שקיבלנו את כתבי המינוי חתומים. אני מוכרחה לציין שבאופן טנטטיבי אנחנו אפילו שריינו תאריך מוקדם יותר, ה16- באוקטובר, אבל נאלצנו לדחות אותו מכיוון שלפי הנחיית היועצת המשפטית שלנו עד שלא יהיה כתבי המינוי חתומים על-ידי ראש-הממשלה, אנחנו לא יכולים לקיים את הדיון בפורום.

מאותו רגע שהגיעו כתבי המינוי אלינו, שוב תיאמנו מועד והמפגש הראשון של הוועדה עומד להתקיים ב6- בנובמבר.
היו"ר סופה לנדבר
מתי קיבלתם את כתבי המינוי?
שרה כהן
אני קיבלתי אותו ב17- באוקטובר. אני לא יכולה
להיות אחראית על לוחות הזמנים של אנשים אחרים. אני יכולה לציין שפנינו, חזרנו ופנינו וכל הזמן ביקשנו שכתבי המינוי יחזרו אלינו כי האינטרס שלנו לקדם את הדברים הוא בהחלט אינטרס.

התאריך שקבענו עם השופט בר-טוב הוא ה6- בנובמבר והשבוע אנחנו כבר מקיימים את המפגש עם חברי ועדת ההכרה. מבחינתנו החומר כבר מוכן לקראת הדיון הזה ואני אומר למה אני מתכוונת. כל משתתף יקבל את התיק הזה בו יש לנו את החוק עצמו, יש לנו בו הצעה לטופס מילוי חדש בהתאם לחוק. הוועדה הראשונה צריכה לקבוע את סדרי העבודה ולהתוות את קווי העבודה של הוועדה ומבחינתי הדברים מוכנים ברמה של שאלון שכבר ערוך לפי החוק. יש בידינו כבר את כל הפניות שריכזנו מאז קיימנו את הוועדה הקודמת והפניות הנוספות שהגיעו אלינו, כשגם הן ערוכות מבחינתנו לאיזשהו מענה לאנשים לפי רוח החוק. יש לנו כמובן את כל המידע שמסתמך על הדוח הקודם של השופט בר-טוב.

מספר הבקשות שהוגשו לוועדה היו 412, מספר הבקשות שאושרו אז היו 296 לאחר שהתקבלו עוד 34 תשובות חיוביות שחזרו אלינו כאשר בעקבות בדיקת החומר ששלחנו באמצעות משרד החוץ לבדיקה מול הממשלות הרלוונטיות. זאת אומרת, בנקודת הזמן דאז הוכרו כ320- בקשות.
היו"ר סופה לנדבר
מה עם היתר?
שרה כהן
מספר הבקשות שנענו בשלילה היו 35 ומתוך
הבקשות שנשלחו לבדיקה – 81 בקשות שנשלחו – חזרו 34 תשובות כשלגבי היתר נצטרך לחדש את הפניות למדינות חבר העמים ולראות איפה הדברים עומדים.

אני ערה לזה שיש כאן נתונים מספריים שלכאורה הם שונים. זאת אומרת, נתונים מספריים מתוך המידע של האנשים שנרשמו במרכז אצל פרופסור גדי ריינהרט בחיפה, אבל אני יכולה לשקף את אותן פניות שהגיעו אלינו בצורה פורמלית, את אותן פניות שהגיעו אלינו לאחר הדיון ושגם אצלנו כרגע רשומות ומתועדות, וכמובן לאחר שנפרסם – בעקבות הדיון שיתקיים ב6- בנובמבר – פניות לאנשים ואז נקלוט את הפניות ונעביר אותן לדיון בוועדה. זה מבחינת ההליך הפרוצדורלי.

לגבי הכיוון ההמשכי באשר לנקודות האחרות. הייתה פנייה לתקציבן שלנו לאשר את החלק היחסי של דמי ההבראה מיום תחילת החוק ועד לסוף השנה התקציבית. כלומר, השנה לא משלמים עבור כל השנה את דמי ההבראה אלא רק עבור החלק היחסי. מבחינתנו ברגע שהמערכת תפעל, אותה קבוצה שהוכרה קודם בתוקף הוועדה תקבל את האישור, היא תיכלל בתוך הרשימה שאנחנו נכניס אותה למערכת המחשוב של משרד הקליטה שנבנית במיוחד לצורך הטיפול באוכלוסייה זאת, בליקווידטורים, ואנחנו נפעיל את התשלומים. כמובן שנפנה לכל ליקווידטור, נקבל את פרטי חשבון הבנק ונעשה את כל ההליך.
היו"ר סופה לנדבר
לא עד סוף השנה.
שרה כהן
באותו רגע שהרשימה תאושר. נכון להיום הוועדה
עוד לא נתנה תוקף לאישורים שניתנו על-ידי הוועדה הבין-משרדית. היום אנחנו צריכים לתת אישור חוקי לאותם ליקווידטורים שהוכרו על-ידי הוועדה הבין-משרדית ולקלוט מחדש את כל הפניות של אנשים שלא פנו אז או אנשים שעלו לארץ בפרק הזמן הזה וטוענים שהם ליקווידטורים. אנחנו נבצע את התשלומים לחשבונות הבנק של כל הפונים ועובדים כרגע על כל הפרוצדורה הזו.
היו"ר סופה לנדבר
ב6- בנובמבר אתם יושבים פעם ראשונה. אני
רוצה למה עד כה לא קיבל מינוי אחד מהליקווידטורים. דיברנו על אלכסנדר קלנטירסקי וזה היה על-סמך החלטה של ועדת העלייה והקליטה בה נאמר שהוא ילווה את הוועדה ויהיה נציג הליקווידטורים בה. אין לי דבר נגד ליקווידטורים אחרים, אבל אני שואלת למה עד כה הם לא קיבלו מינוי. אני חושבת שנציג הליקווידטורים צריך להשתתף גם הוא בישיבה ב6- בנובמבר.

אני רוצה לקבל לוח זמנים יותר ברור ולדעת כמה זמן תצטרכו כדי לאשר את אותם אנשים שכבר קיבלו את האישור וברור שהם ליקווידטורים מאחר שלגביהם קיבלתם תשובות מהמדינות מהן דרשתם לקבל.

אני רוצה שבמקרה של אותם ליקווידטורים שברור שהם ליקווידטורים ואין ויכוח שהם שייכים לקטגוריה הם לא יצטרכו לחכות לפרסום שתיתנו, עד שיגיעו מסמכים ויהיו בירורים. אני מבינה שלגבי אותם ליקווידטורים לגביהם יש אישור ברור, הדבר הוא טכני ולא ידרוש זמן רב וכאן אני רוצה לקבל לוח זמנים יותר ברור.

שאלה נוספת היא לגבי אותם אנשים שעליהם דיברתי שכבר ברור ואין מחלוקת בעניינם, עד איזה תאריך השנה הם יקבלו כסף.
שרה כהן
לשאלה הראשונה שלך התייחסתי במהלך דבריי
אבל כנראה שלא הובנתי ולכן אני אחזור על הדברים. לפי הנחיות היועצת המשפטית של המשרד – וזה מסתמך על החוק עצמו – נציג הליקווידטורים, וזה גם מופיע בכתב המינוי, החבר החמישי, נציג המנטרלים, ייבחר לאחר שיקבל תעודת מנטרל לפי סעיף 12 לחוק. מכיוון שהוועדה בעצם עוד לא ישבה ועוד לא הוציאה תעודות, אנחנו לא יכולים להזמין נציג שמבחינתנו עדיין לא קיבל את האישור באמצעות הוועדה. לכן אין לנו אפשרות להזמין נציג של הליקווידטורים.
אלכסנדר קלנטירסקי
קיבלנו אישור ב12- במאי 1999.
שרה כהן
זה לא שייך לזה כי כרגע אנחנו מדברים על תוקף
החוק.
אלכסנדר קלנטירסקי
תראי מה כתוב בסעיף 12 לחוק ותראי שבו כתוב
הכל.
שרה כהן
אני לא רוצה שישתמע שיש כאן איזשהו רצון שלא
להזמין את נציג הליקווידטורים לישיבה הראשונה. זו הנחיה מפורשת שניתנה לנו על-ידי היועצת המשפטית של המשרד.
היו"ר סופה לנדבר
בסעיף 3 לחוק כתוב מי החברים בוועדה.
שרה כהן
אנחנו לא יכולים להכניס לוועדה אדם שעוד לא
קיבל תעודה של מנטרל.
היו"ר סופה לנדבר
כאן כתוב מנטרל שייבחר על-ידי גוף שהשר קבע
כי הוא מייצג את המספר הגדול ביותר.
שרה כהן
צריך קודם להגדיר אותו כמנטרל. עד שהוא לא
מוגדר כמנטרל על-ידי הוועדה, אי-אפשר להזמין אותו.
היו"ר סופה לנדבר
הם קיבלו את המכתב מהוועדה והנציג עליו אנחנו
מדברים קיבל את האישור של השופט דוד בר-טוב.
שרה כהן
אנחנו מדברים על ועדה שקמה בתוקף חוק ולא על
ועדה שקמה בתוקף החלטת ממשלה, שהיא הייתה ועדה בין-משרדית. אני רוצה שהדברים מבחינתנו יובהרו ושיהיה ברור שאני פועלת על-פי הנחיות היועצת המשפטית של המשרד שלנו.
היו"ר סופה לנדבר
על זה אני לא אתווכח כי זה חוקי ומותר לעשות
כך את הדברים למרות שלדעתי זאת בירוקרטיה.
שרה כהן
השופט בר-טוב משמש כיושב-ראש הוועדה ואני
אחת הנציגות שמרכזת את הנושא מטעם המשרד, ולכן אני בוודאי לא יכולה לומר דברים בשמו אלא להציג את המטריה האדמיניסטרטיבית הארגונית שנפעל לפיה ואחר-כך לשקף את מה שנעשה.
היו"ר סופה לנדבר
הוועדה תשלח מכתב בנושא.
אלסנדר קלנטירסקי
אם לא יקבלו תעודות עד ה15- בנובמבר,
אי-אפשר יהיה בשנה הזאת לקבל זכויות. אני מתייחס לסעיף 13(ב).
היו"ר סופה לנדבר
כפי שאני מבינה, החוק הזה נכנס לתוקף אחרי
שעבר והוא יוחל רטרואקטיבית עבור תקופה של שנה זאת. שרה כהן אמרה, וזה רשום בפרוטוקול, שעל חלק של שנת 2001 אלה שיקבלו אישור שהם ליקווידטורים יקבלו את הסכום המגיע להם באופן חלקי. זאת אומרת, הם יקבלו את הסכום שמגיע להם על חלק השנה מאז החוק עבר ואושר בכנסת.
שרה כהן
מי שהוכר על-ידי הוועדה הקודמת, לא יעבור
מחדש איזשהו הליך קביעת זכאות. לפי הוראות המעבר בסעיף 12, כל מי שהוכר על-ידי הוועדה הבין-משרדית, יקבל תעודת מנטרל בתוקף החוק. זאת אומרת, לא נפתח את הכל מחדש.
היו"ר סופה לנדבר
את אמרת שמתוך 412 בקשות שהגיעו רק 320 הם
ליקווידטורים ומדינות חבר העמים אישרו את התעודות שלהם. 35 בקשות נענו בסירוב ומתוך 81 בקשות יש עוד תוספת של 34.

הוועדה תתחיל לעבוד ותאשר את האנשים האלה ותחליט באופן רשמי שהם ליקווידטורים ואז הם יצטרכו לקבל רטרואקטיבית את מה שמגיע להם לפי החוק. זאת אומרת, תוספת של עשרה אחוזים בשכר-דירה והבראה. אם כן, זה דבר חומרי שמשרד האוצר צריך ליישם אותו ולכן אני שואלת את נציג משרד האוצר האם יש תקציב לכך.
אודי בן-דרור
אני יודע שממשרד הקליטה לא נענתה פנייה
לתקציב כאשר לפי הראייה שלנו מדובר בתקציבים שגם משרד הקליטה וגם משרד השיכון יכולים לספוג תחת התקציב הקיים שלהם. אנחנו לא חושבים שצריך לתת תוספת תקצוב. כאמור, אלינו לא היו פניות מהמשרדים לתוספת תקצוב. לפי הראייה שלנו המשרדים מסוגלים לספוג את תוספת התקצוב בתקציבים שלהם.
היו"ר סופה לנדבר
אם כן, טוב שאנחנו יושבים כאן היום.
אודי בן-דרור
המשרדים מסוגלים לספוג את התקציב
מתקציבם.
היו"ר סופה לנדבר
אני מבינה שיישום החוק הזה גם לא הגיע לוועדת
הכספים.
שרה כהן
מבחינתנו, לפחות מבחינת הגדרת הכספים, זה
הועבר לתקציבן המשרד שהוא מבחינתנו אמון על הנושא של התקציבים. אני לא יכולה לומר מה המסלול שעובד בינו לבין האוצר, אבל אני יכולה לומר שזה הועלה מול המערכת התקציבית של משרד הקליטה.
היו"ר סופה לנדבר
זאת אומרת, אם מחר אתם מאשרים, יש לכם
כסף.
שרה כהן
אני לא עובדת ישירות מול האוצר. אנחנו פונים
למערכת שלנו שזו מערכת התקציבים של משרד הקליטה. המקורות שלהם, זה לא משהו שאני בודקת אותם.
היו"ר סופה לנדבר
הוועדה ישבה ואישרה ואז אותם מקרים יצטרכו
לקבל כל שנה כסף ואני שואלת האם יש כסף לשנה זו והאם יש כסף לשנה הבאה כי אנחנו יכולים לדבר כאן, אבל אם לא היו בקשות, לא עשינו כלום.
לואיזה וליטינסקי
בכל מה שקשור ליישום החוק, מרגע שנודע לנו
שהחוק אושר, מיד הייתה אלינו פנייה של מר לנטירסקי, הפנינו את זה לתשומת הלב של הגורמים המקצועיים במשרד. הייתה פנייה למשרד האוצר כי בחלק שמתייחס לפעילות של משרד השיכון אנחנו צריכים להתקין תקנות שמעניקות תוספת לזכויות המשכנתה לליקווידטורים.
היו"ר סופה לנדבר
לפני התייחסות עובדי משרד הבינוי והשיכון, את
יכולה לומר לנו מה החלטתם בקשר למשכנתה מיוחדת לליקווידטורים? כאשר העברנו את החוק ואישרנו אותו הודיעו לנו שמשרד השיכון יחליט בישיבה מיוחדת מה הזכויות של אותם ליקווידטורים בקשר למשכנתה שהם יצטרכו. אני יודעת שהשר נתן שרנסקי מאוד רגיש לעניין ולכן אני רוצה לשמוע את הדברים שקשורים למשכנתה.
לואיזה וליטינסקי
ממה שאני מבינה הסיכום אליו הגענו עם משרד
האוצר הוא שהליקווידטורים יקבלו מאה נקודות במשכנתה.
רינה מרקוביץ
המשמעות היא סכום של 10,000 שקלים מסך כל
ההלוואה. מתוך סכום זה 2,800 זו הלוואה עומדת שהיא מענק.

אני אסביר מאיפה נובעת התוספת. לפי חוק הלוואות לשיכון – חלק מהאנשים אולי מכירים את השיטה – כל זכאי מקבל מספר נקודות שבסופו של דבר מבטאות כסף. התוספת הזו שלואיזה התחילה לדבר עליה, המאה נקודות היא תוספת שתתווסף לסך כל הנקודות שכל זכאי יקבל. על פי חוק ההלוואות לשיכון נכה שמוגדר כנכה על-ידי המוסדות שמוסמכים לכך מקבל תוספת של מאתיים נקודות. החלטת המשרד, בהסכמת משרד האוצר, הייתה שניתן לכל המנטרלים, לכל בעלי התעודות, תוספת של מאה נקודות.
שלומית קואולמן
אם יש להם אחוזי נכות?
רינה מרקוביץ
יקבלו כמו נכה.
שלומית קואולמן
את המספר הגבוה יותר.
רינה מרקוביץ
ודאי. המשמעות בכסף אומרת תוספת של 10,000
שקלים כאשר שליש מסכום זה מהווה מענק.
היו"ר סופה לנדבר
אני רוצה לומר לחבר הכנסת צינקר שהייתה
החלטה אבל אתם נתתם להחלטה הזו לעבור והיא אכן עברה בקריאה השנייה והשלישית כאשר אתה יודע את יחסי לעניין. אני חושבת שתוספת של 10,000 שקלים היא לא משמעותית אלא היא מגוחכת, אבל כאן בוועדה לא נוכל להחליט שום דבר ויכול להיות שנצטרך לפנות שוב לשר האוצר ולשר השיכון.
אלכסנדר קלנטירסקי
מבחינה רשמית יש כבר אישור לתוספת של
10,000 שקלים.
רינה מרקוביץ
התקנות יובאו לאישור של ועדת העלייה והקליטה
של הכנסת. התקנות כרגע בבדיקה של משרד המשפטים וברגע שנקבל את האישור הסופי שלהן, נעביר אותן לאישור הוועדה.
אלכסנדר קלנטירסקי
החלטת משרד השיכון הייתה צריכה להיות ב14-
ביוני.
רינה מרקוביץ
התקנות עדיין לא התקבלו אבל המשרד מוכן
לטפל בכל האנשים שיגישו בקשה עם תעודת הזכאות על היותם מנטרלים.
היו"ר סופה לנדבר
זאת אומרת, לא צריכים לקבל את התקנות.
מיכאל נודלמן
השאלה אם החוק נכנס לחוק ההסדרים.
שלומית קואולמן
אולי נציג משרד האוצר יודע.
לואיזה וליטינסקי
אני לא ראיתי את החוק הזה בחוק ההסדרים.
מיכאל דור
מה שאני אומר זו הערכה ולא מידע מדויק. לדעתי
ההסבר להבדל בין המספרים אצל פרופסור ריינהרט לבין המספר שרשום כאן, לפי מה שאני יודע הם לא בודקים שם בציציות. אומר אדם שהיה באזור צ'רנוביל, אולי הוא נחשף לקרינה, הם רושמים ורוצים שהוא יהיה במעקב כלשהו. לכן ההבדל הגדול מאוד. למיטב ידיעתי יש לו שם בין 800 ל900- שמות וזה ההבדל שבין שתי הרשימות. לכשתהיה רשימה מדויקת, אפשר יהיה לעשות השוואה אבל מבחינתנו זה לא ישנה כי אנחנו נרצה לעשות מעקב אחרי כל מי שהיה באזור ולאו דווקא אחרי הליקווידטורים.
אריק קרסנטי
בהזדמנות של החוק הזה אני מעלה בקשה. מה
שצריך להיווצר כאן זה רישום מאורגן של אנשים שהשתתפו באופן פעיל בפעולות של ניטרול, של אסון אקולוגי ממדרגה ראשונה. אני מדבר כרגע על המנטרלים עצמם. אני מאוד מעונין לקבל גישה לרשימת האנשים האלה ופרטים שלהם על מנת שנוכל אחר-כך לפנות אליהם ולקבל מהם את הניסיון המעשי שלהם. את השיטות שמשתמשים בהם, כולנו מכירים וכולנו יודעים את התורה, אבל מי שביצע בפועל בשטח, יש לו ניסיון עצום שכל המדינה יכולה להרוויח ממנו.
היו"ר סופה לנדבר
נמצא כאן אלכסנדר קלנטירסקי אליו פנו בזמנו.
לפני מספר שנים כשעבדנו על החוק, שרת הרווחה הייתה אורה נמיר והיא נתנה אישור לכספים מיוחדים כשעל סמך זה המשרד אישר את הפרסום. כל הרשימה נמצאת אצלו ובמשרד הבריאות, כך שתוכל לקבל את הרשימה משום שגם אני חושבת שזה חשוב.
יהודית בר-און
למשרד הרווחה למעשה אין חלק פורמלי בחוק
הזה והמשרד לא צד ולא יושב בוועדה. במקרים של נזקקות וצורך המשרד תמיד נותן את השירות בתוך הכללים הרגילים שלו, בתוך ההנחיות והחוקים הרגילים שהוא מפעיל באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים.
היו"ר סופה לנדבר
בחוק הווטרנים, נדמה לי שכל המאגר וכל המידע
הגיע אליכם. ההתחשבנות היא במשרד העבודה והרווחה או במשרד לקליטת העלייה?
שרה כהן
במשרד לקליטת העלייה. משרד הקליטה מנהל
מערכת תשלומים באמצעות המשרד.
אלכסנדר צינקר
מה קורה עם המרכז בחיפה?
מיכאל דור
פרופסור גדי ריינהרט מרכז את הנושא הזה
על-חשבונו הפרטי מבלי שקיבל תקציבים לכך. לפני כשנה פנינו לאוצר ונאמר לנו לספוג את זה אבל לנו אין כספים מיוחדים לספוג את זה. בינתיים זה עובד דה-פקטו וכל הנתונים מרוכזים. המנטרלים אמרו שאין להם עניין במרכזים נוספים וזה גם לא נחוץ, והמעקב למעשה הוא מעקב של רופא משפחה, ופרופסור ריינהרט מוכן להדריך כל רופא שלא יודע למרות שהמעקב הוא די אלמנטרי מבחינת הבדיקות עצמן. כאמור, זה עובד בפועל מבלי שקיים מרכז עם ההוצאה שנתבקשה.
איליה דוברישמן
אני מבקש להסביר לנו ברוסית מה קורה עם
החוק שלנו.
היו"ר סופה לנדבר
לדברי מר דוברישמן משרד החוץ לא עוסק
בבקשות. הוא טוען שיש לו חומר רב ולדבריו לא משרד החוץ לא שלח, לא השיב ולא ביקש לאשר אותן. אני מבקשת שאחרי הישיבה נראה את הרשימות ונוכל לבדוק אותן. לדבריו יש לו רשימה של 14 אנשים ובתוך 14 איש אלה חלק היו אזרחי רוסיה הלבנה ויש לו אישור משגרירות רוסיה הלבנה שאלה הם אנשים שאיבדו את האזרחות ולכן הם לא מקבלים את הטיפול.
אהוד קינן
הוא לא פנה אליי אף פעם וכך גם לא פנה אף אחד
אחר ואני מטפל בנושא במשך כמה שנים. אני הייתי גם חבר בוועדה הבין-משרדית. מי שמרכז את הנושא וימשיך לרכז זו הוועדה הבין-משרדית. גם אנחנו שפנינו לכמה מדינות, לא פנינו לבד אלא ישבנו בוועדה ואחרי שראינו שיש מקרים בעייתיים, חלק מהמקרים, לא פנינו. הוועדה לא פנתה לגבי כל 40 המקרים אלא רק על מאה או כמה מקרים שלא היינו בטוחים בהם. לגבי חלק מהמקרים ישבנו ימים ושעות ואישרנו בלי צורך לפנות. בין השאר לא חשבנו שצריך לפנות כי הסתבר לנו לגבי אותם מאה שפנינו, שהמידע שם בלתי ניתן להשגה. אחרי שהיו מאה מקרים שהוועדה החליטה שרוצים לפנות, השופט בר-טוב העביר אלינו, אנחנו פנינו לשלוש המדינות בנפרד על-פי האזרחויות כאשר מחלק קיבלנו מידע ומחלק לא קיבלנו מידע. אם יש פה טענות, צריך לפנות לוועדה.

אם הוועדה לא יכולה לפתור את הבעיה והשופט בר-טוב יחשוב שצריך ללכת למשרד החוץ או למשרדים שונים, נעשה זאת, מה עוד שכבר עשינו זאת. אין שום בעיה להמשיך ולעבוד מול הוועדה. משרד החוץ לא יעבוד לבד. יש יושב-ראש של הוועדה, אני נמצא שם כדי לעשות את החיבור אם יש בעיות מול שלושת המדינות האלה.
היו"ר סופה לנדבר
אלכסנדר, אתה יושב כאן ומתרגז ללא סיבה כי
ב6- בנובמבר אתה מתחיל לכהן כחבר הוועדה. אתה תקבל אישור ותהיה חבר בוועדה הזו כפי שיהיה חבר בה נציג משרד החוץ, כפי שיהיה חבר בה נציג משרד הקליטה, נציג משרד הבריאות והנציגים השונים שמוגדרים בחוק. כחבר תהיה לך אפשרות לפנות ליושב-ראש הוועדה ולחברים בוועדה ולומר שמספר אנשים קיבלו סירוב ואתה חושב שהסירוב לא במקום. אתה תטפל באנשים האלה. אנחנו מכניסים אותך לחוק הזה כנציג ובוועדה תהיה לך הזכות לעבוד ואני מאמינה שתעשה עבודה נאמנה.

שרה, את מרכזת את הנושא. 320 איש כבר קיבלו את האישור שאמנם הוא לא רשמי אבל הם יקבלו את אישור הוועדה. אני רוצה לשאול לגבי לוח הזמנים של הוועדה.
שרה כהן
אנחנו נתחיל לפעול ב6- בנובמבר. מי שעומד
בראש הוועדה זה השופט בר-טוב ואני חושבת שכיושב-ראש הוועדה הוא ינהל את כל התהליך ואת סדר היום שלפיו הוועדה תפעל. כל הנציגים יכולים להיות שותפים, אבל כמובן מי שמרכז את הוועדה זה השופט בר-טוב ואני לא יכולה בשמו לתת לוח זמנים.
היו"ר סופה לנדבר
משרד הקליטה היה צריך ליישם את החוק כבר
לפני כמה חודשים, אבל בגלל הבירוקרטיה זה לא נעשה. אני מסכימה שאת האישור והמינוי הייתם צריכים לקבל. אני מבקשת לשלוח לוועדה תוך שבוע ימים – ואנחנו גם נפנה לשופט בדימוס בר-טוב - את לוח הזמנים אותו נעביר לליקווידטורים.
נבקש מהשופט בדימוס שהדבר הראשון שיעשה בתוקף הוועדה, ייתן אישור לאלכסנדר קלנטירסקי כך שיוכל להצטרף לישיבת הוועדה הראשונה.

אנחנו נשלח לשר נתן שרנסקי את הערעור שלנו אליו מצטרפים חברי הכנסת שנמצאים כאן. אנחנו יודעים שהעניין קרוב ללבו. אנחנו חושבים שסכום של 10,000 שקלים כתוספת למשכנתה רגילה זה סכום מגוחך ואנחנו מערערים על סכום זה וחושבים שצריך לשנות אותו. בראש המאבק צריך להיות שר השיכון משום שבוועדה, לפני שהחלטנו שנאשר את החוק, החלטנו שההחלטה תהיה בידי שר השיכון וסמכנו על כך שזה בידיים טובות.

נעביר לסגן השר לקליטת העלייה את ההחלטות שלנו ונבקש ממנו שיצטרף אליהן.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים