ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 22/11/1999

פניות ציבור של עובדים עולים "רופאים סניטריים" במערכת הבריאות.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/פניות ציבור/15995
הוועדה לפניות הציבור
22.11.99

פרוטוקולים/פניות ציבור/1599
ירושלים, י"ג בתשרי, תשס"א
12 באוקטובר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני


פרוטוקול מס' 6

מישיבת הוועדה לפניות הציבור
יום שני, יג' בכסלו תש"ס, 22.11.99, שעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן - היו"ר
יורי שטרן - מ"מ היו"ר
סופה לנדבר
גנדי ריגר
מוזמנים
נעמי שקולניק - אחראית מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות
שלום גולדברגר - מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות
נירה זוהר - אחראית על הכשרה ורישוי, משרד הקליטה
גלעד ריקלין - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר
שלמה יצחקי - ממונה יחסי עבודה, משרד העבודה והרווחה
צבי ויינר - ממונה על מערכת הבריאות, נציבות שירות המדינה
יוסי כץ - מתמחה, הסתדרות רפואית
ילנה פוליאקוב - נציגת עולים חדשים
גנדי זילברברנד- נציג עולים חדשים
בוריס גולג - אגודה לזכויות עובדים עולים
מיכאל קים - אגודה לזכויות עובדים עולים
מנהלת הוועדה
שלומית קואולמן
קצרנית
טלי רם
סדר היום
פניות ציבור של עובדים עולים "רופאים סניטריים" במערכת הבריאות.פניות ציבור של עובדים עולים "רופאים סניטריים" במערכת הבריאות
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב לכולם. התכנסנו היום בעקבות פניות של הציבור על כך שכנראה היתה איזושהי החלטה של הממשלה או של גופים, או משרדי ממשלה, כדי לעודד את העליה ולקלוט את האקדמאים בתוך מערכת הבריאות, למעשה הסבת אקדמאים. על מנת לתת להם פתרון תעסוקתי, היתה איזושהי הנחה משנת 1990-1991-1992 שבמסגרת הזו למעשה נקלטו 70 אקדמאים במקצוע הזה.

היתה אז גם החלטה שלאט לאט יוציאו תקנים על מנת שהם יעבדו בצורה מכובדת ויקבלו את הקביעות, כמו כל אזרח במדינת ישראל, אבל היו כאן מספר החלטות, לא הגיעו להבנה, ובסופו של דבר העולים האלה נופלים בין הכיסאות, ולמעשה הסטטוס שלהם במערכת לא ידוע. הם לא יכולים להתקדם, לא יכולים לקבל קביעות, הם לא יכולים לקבל עבודה אחרת, המצב הזה הוא בלתי ידוע עבורם, יכולים להגיד להם מחר: החוזה שלך הסתיים, אתה יוצא החוצה, אתה נפלט מהמערכת, כך שאדם לא יכול להתחייב לשום דבר, לא יכול להתקדם.

המצב הזה נמשך הרבה מאד זמן. ניסו כאן להגיע לאיזשהן הבנות, לאיזשהם פתרונות, אבל כנראה הדברים נופלים בין הכיסאות, בין משרדי הממשלה, כל אחד יכול להפנות זאת - משרד הבריאות יגיד: זה האוצר, האוצר יגיד: זה השלטון המקומי, כאשר המטרה היא תקן. תקן זה תקציב, תקציב זה משרד האוצר, וכאן אנחנו רוצים לשמוע את כל הגופים הרלוונטיים, כדי לראות איך אפשר להגיע לאיזושהי נוסחה כדי לתת להם את הפתרון הסופי, שסוף-סוף יכירו בהם כעובדים לכל דבר, יקבלו את הקביעות שלהם ויידעו איך להמשיך לחיות בהמשך במדינת ישראל.

אנחנו נעשה תחילה סבב היכרות של היושבים כאן, לאחר מכן ניתן את רשות הדיבור לאחד מנציגי האקדמאים שעובדים במערכת שידבר, לאחר מכן ניתן למשרדים הרלוונטיים להתייחס, ואם יש הצעות, אולי אפילו אם צריך שינוי חקיקה בנושא, אנחנו בהחלט נשמח - לכן אנחנו יושבים כאן, על מנת לעזור לעולים האלה להשתלב ולעבוד במקום מכובד.
אני רוצה להציג את הנוכחים
מי שלא מכיר אותי, אני חבר הכנסת אמנון כהן, יושב-ראש הוועדה, אני מסיעת ש"ס, חברי חבר הכנסת יורי שטרן יציג את עצמו, ואני גם אבקש ממנו להמשיך את ניהול הישיבה, כי אני נאלץ ללכת לישיבה בוועדת הכספים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
תגנה מה שנאמר אתמול בהפגנה.
היו"ר אמנון כהן
זה לא קשור לוועדה. אנחנו כאן נדון בנושאי הוועדה. איפה שצריך לגנות, אנחנו נגנה בשמחה רבה. אנחנו בעד העולים, אנחנו אוהבים את העולים, עושים בשבילם הכל.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בוקר טוב. אני אחליף את יושב-ראש הוועדה. הסוגיה שאנחנו נדון בה היום היא חשובה גם כשלעצמה וגם בגלל שהיא מהווה בעצם דוגמה לבעיה שנוצרה בשירות המדינה בשנים האחרונות, כאשר מצד אחד, מדי שנה מקצצים במספר התקנים, וכביכול יש חיסכון וצמצום בביורוקרטיה, ויש דיווחים טובים על כך, ובמקביל הולך וגדל מספר העובדים הזמניים.

בסך הכל, מצבת כח האדם גדלה. האנשים שנלקחים לחוזה אישי או זמני, הם כאילו עושים עבודה זמנית, אבל לפחות בשליש המקרים - לדעתו של נציב שירות המדינה שדיברתי איתו לא פעם בנושא הזה - לפחות כשליש מהם עושה עבודות שהן עבודות לצמיתות, עד כמה שניתן במערכת, זאת אומרת עבודות קבועות, שפשוט בגדול, זה שקר ממלכתי שאנשים אלה ממשיכים לעבוד כאילו בתקן של זמניים או על חוזה אישי, כאשר מקומם בתקן הקבוע.

זה פוגע בזכויות שלהם, זה פוגע בקידום שלהם, זה עושה צחוק מהרבה מאד דברים בשירות המדינה, ולפי ההסכם הקיבוצי הם היו צריכים אחרי חמש שנים לעזוב את שירות המדינה או להתקבל לתקן קבוע.

היות שהאנשים האלה חיוניים למערכת - וכאן, כשמדובר ברופאי תברואה שקיבלו אצלנו תוארים אחרים: מהנדס סביבתי וכו' - אין ספק בחיוניות העבודה שלהם, אז המערכת ממשיכה להעסיק אותם. היה לי גם סיכום בנושא הזה עם נציב שירות המדינה שהוציא פעמיים הוראה להמשיך בחוזים האלה, אבל זו עבירה, עבירה על ההסכם הקיבוצי ועבירה בכלל על מעמדם כעובדים, אפליה לרעה.

לכן, אני רוצה שאנחנו בדיון הזה גם נסיק מסקנות והמלצות ספציפיות לגבי אותם 70 העובדים שהם במסגרת משרד הבריאות וגם נגיע למסקנות יותר רחבות בכלל לגבי מה שקרה עם הנושא הזה בשירות המדינה.

כמו שהציע יושב-ראש הוועדה, נתחיל בסבב המשתתפים.
היו"ר אמנון כהן
לימיני שלומית - מנהלת הוועדה, תודה רבה על ריכוז הנושא.
שלמה יצחקי
עורך-דין שלמה יצחקי, ממונה על יחסי עבודה, משרד העבודה והרווחה.
ילנה פוליאקוב
נציגת עולים חדשים.
גנדי זילברברנד
נציג עולים חדשים.
שלום גולדברגר
אני מהנדס ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, והם למעשה עובדים במחלקה מתחתיי.
היו"ר אמנון כהן
אז יש לך תשובות, אני מקווה.
נעמי שקולניק
אחראית מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות.
יוסי כץ
מההסתדרות הרפואית בישראל.
נירה זוהר
אני אחראית על הכשרה ורישוי במשרד הקליטה.
גלעד ריקלין
משרד האוצר.
צבי ויינר
נציבות שירות המדינה.
היו"ר אמנון כהן
הצטרפה אלינו גם חברת הכנסת סופה לנדבר, שלמעשה היא ביקשה לכנס היום את הוועדה בנושא הזה. היא למעשה קיבלה הרבה מאד פניות וליוותה את הנושא תקופה מסויימת.

חבר הכנסת יורי שטרן ימשיך את הדיון, אתם תגיעו לסיכום והבנה. המטרה שלנו לעזור לאוכלוסיה הזאת, שסוף-סוף יידעו מה הסטטוס שלהם בחברה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
יש בכלל בעיה של רופאי תברואה, כי בברית-המועצות זה היה מקצוע רפואי, ובארץ כמו ברוב מדינות המערב, אין מעמד כזה והיה מאבק, בינתיים נטול תוצאות להגיע להכרה בהם כרופאים, אבל זה נושא אחר.
סופה לנדבר
קודם כל, אדוני היושב-ראש, אני ממש אסירת תודה עבור הטיפול המיידי בנושא.

אגב, אני רוצה להתחיל דווקא מנושא שהתפרסם היום בעיתון מעריב. יכול להיות מקרי או לא מקרי, אבל התפרסם עניין על השמצות כבדות נגד העליה ממדינות חבר העמים ועל מה שגרמנו למדינה בכל המובנים.

אני חושבת שבמקרה זה צריכים לזכור שכמעט בכל מדינה היום, רפואה מונעת היא רפואה שלוקחת חלק גדול בבריאות ובמשרד הבריאות. אני מטפלת בעניין הזה כבר כמה שנים, ניסיתי להעביר חוק ולא כל כך הצלחתי, הצלחתי להעביר אותו בקריאה טרומית. אני חושבת שסניטריה והיגיינה, או תברואה כמו שזה נקרא היום במדינת-ישראל, היא רפואה לכל עניין, וכאשר ניסיתי להעביר את החוק - היום הוא שר הבריאות, אז היה סגן שר הבריאות ...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
שאחיו אתמול השתלח בעולים בבית-שמש.
סופה לנדבר
נכון, על זה אני התחלתי לדבר. הוא קם ואמר שהם לא רופאים בכלל. אני חושבת שהוא דווקא לא רופא בכלל ולא היתה לו זכות לדבר נגד העליה ונגד רופאים לסניטריה והיגיינה, לתברואה. אני מבינה שאתה, חבר הכנסת יורי שטרן, מנהל עכשיו את הוועדה, אני רוצה להגיד לך שבעצם הם רופאים לכל עניין. הם למדו שש שנים, הם קיבלו תואר שני. 70 איש עובדים היום כבר תשע שנים במשרד הבריאות, עובדים בלי תוצאות, זאת אומרת תוצאות במקצוע כן, תוצאות ברפואה מונעת כן, אבל תוצאות בקביעות ובתנאים שהם מקבלים - אין.

עד היום משרד הבריאות לא דאג לפתח את המשרות ואת התקנים, ובגלל זה כל שנה הם מגיעים לאותו גיהנום, הם מתחילים שוב לטפל בעניינים ובקביעות, שעד היום אני רואה אותם כדבר חמור ביותר.

אני דיברתי עם משרד הבריאות, עם גברת מיה, היא אמרה שיש דברים יותר חמורים. אני חושבת שקודם כל אדם בנציבות משרד הבריאות צריך לדעת שאין דברים יותר חמורים מאשר רופאים שעובדים כמו עבדים, בלי תנאים, וכל שנה צריך להעביר אותם שוב ושוב. זה דבר שטיפלתי בו ואני רוצה שהוועדה לפניות הציבור תסיים את הגיהנום שקורה היום כלפי הרופאים האלה. סוף-סוף צריכים לפתח את התקנים כדי שאנשים יעבדו במשרות ויקבלו את התנאים כמו שכל בן-אדם שעובד במשרד הבריאות, כל רופא שעובד במשרד הבריאות.

אגב, אם כבר התחלנו לטפל, אני חושבת שיש נושא נוסף, שכאשר הם התחילו לעבוד, היו קורסים לסניטריה ולהיגיינה, לתברואה. היום ברוב העיריות במדינת ישראל, רוב האנשים שעובדים בתברואה הם לא מקצועיים. אני חושבת שצריך לשים נקודה על העניין הזה. הגיעו רופאים, שייעבדו כרופאים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
תודה לסופה. לפני שנכנסת, אני דיברתי על כך שהנושא הזה הוא גם חשוב לכשעצמו והוא גם דוגמה לעיוותים שנוצרו במערכת שירות המדינה כאשר בעלי מקצוע רבים מועסקים בתקן של זמניים במקום להיכנס למסגרת הקבועה, ועם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת אין בכלל בעיה פיננסית בעניין הזה.
סופה לנדבר
יש כאן אפלייה לכל דבר, מפני שלא יכול להיות שרופא יעבוד כמו עבד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
נשמע את נציג האוצר. אני אבקש מגברת פוליאקוב, קודם כל, לתת כמה דוגמאות וכן ממר גנדי זילברברנד. אחר כך, כשידברו נציגי הגורמים הרשמיים, אני אבקש כך: אני רוצה ממשרד הבריאות התייחסות לשני הדברים שציינה חברת הכנסת סופה לנדבר. ראשית, לסך מצבת מהנדסי התברואה, פקחים בנושא הזה שיש בארץ, כולל רשויות מקומיות. אם יש לכם נתונים, וכמה מהם בעלי השכלה מתאימה לכך. שנית, אם יש לכם הסבר למה אנשים שקיבלו השכלה רפואית לכל דבר ועוסקים בנושא שהוא אחד הכואבים והמפחידים ביותר מבחינת הזנחתו במדינת-ישראל, משרד הבריאות מסרב להכיר בהם כבעלי מקצוע רפואי.
סופה לנדבר
ומתי היתה הפניה הראשונה לאוצר כדי לאשר את התקנים שבעצם דורשים אותם.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כן, זה מעבר לדבר הנקודתי שבו אנחנו דנים, וזה המעמד של אותם הרופאים.

בבקשה, גברת פוליאקוב.
ילנה פוליאקוב
קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לסופה ולוועדה שקיבלו אותנו בדחיפות ורוצים לשים דגש על העניין הזה. אני רוצה להגיד שאנחנו מטפלים בנושא הזה כבר ארבע שנים וחצי, ובלי הצלחה גדולה, למרות ההסכמים עם ההנהלה שלנו ולמרות כל הדברים שאנחנו השגנו במשך השנים האלה.

לפי ההסכם עם ההנהלה שלנו - ההנהלה של משרד הבריאות - היה מדובר על כך שתהיה לנו זכות להשתתף בכל המכרזים לתקנים קבועים, אבל עדיין זה לא בוצע, רק במקרים יחידים. מכל הקבוצה של 70 איש, קיבלו תקנים חמישה איש סך הכל.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
הנושא הזה הוא בטיפול של משרד הבריאות או ישירות של שירות המדינה?
שלומית קואולמן
בשילוב.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אבל מי צריך לקבל החלטה? שניהם ביחד?
שלום גולדברגר
התקשי"ר נקבע על-ידי נציבות שירות המדינה, ואנחנו פועלים במסגרת של התקשי"ר.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
ולכן אתם מונעים מהם...
שלום גולדברגר
המסגרת של התקשי"ר מונעת מעובדים במעמד שלהם לגשת למכרזים פנימיים. היא מאפשרת להם לגשת למכרזים חיצוניים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
ואתם, אחרי שש-שבע-שמונה שנים במערכת עדיין נחשבים לחיצוניים.
סופה לנדבר
כמה שנים אדם יכול לעבוד לפי חוזה?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
חמש שנים.
סופה לנדבר
למה הם עובדים תשע שנים?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא. אחרת היו מפטרים אותם.
סופה לנדבר
אני לא חושבת שבכלל צריכים להעמיד את זה בצורה של אחרת היו מפטרים אותם. מה, הם עבדים? הם בני-אדם, רופאים, בעלי מקצוע, לא היו צריכים לפטר אותם. קודם כל, היו קורסים, השקעה של מדינת-ישראל, למה לא טיפלתם בתקנים?
ילנה פוליאקוב
למרות שאנחנו הגענו עם תואר שני או עם תואר ראשון במקצוע, בדיוק במקצוע, פשוט הפקולטה שאנחנו סיימנו במכון רפואי לא מוכרת בישראל. אנחנו עברנו שני קורסים נוספים בארץ: קורס הנדסאים - בשבילנו זה היה טוב כי אנחנו הכרנו את כל הנושאים המקצועיים בעברית, לא ברוסית אלא בעברית. מה שידוע לנו ברוסית, אנחנו הכרנו בעברית, וזו באמת היתה תמיכה במקצוע ובהתקדמות.

אחר כך אנחנו עסקנו שנתיים בלימודים להנדסאים לבריאות הסביבה, ועכשיו אנחנו הנדסאים, עם תואר שני.

חוץ מזה, לא נותנים לנו להשתתף במכרזים בגלל גישה כזו שהם אומרים לנו, בהנהלה שלנו: אתם קבועים, אנחנו מתייחסים אליכם כאילו אתם קבועים, וה"כאילו" מפריע לנו.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לפי הניסיון שלך, או שאולי אפילו יש לך סטטיסטיקה יותר כוללת, או שנציג המשרד יכול לענות - באותה תקופה שאתם עובדים במערכת, כמה משרות קבועות, כמה תקנים קבועים, התמלאו על-ידי המכרזים, על-ידי אנשים אחרים?
ילנה פוליאקוב
האמת שלא ספרנו, אבל כמעט בכל לשכת הבריאות התמלאו.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
שלום, יש לך נתון על כך?
שלום גולדברגר
אין לי את הנתון.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני מדבר על כמה תקנים קבועים התמלאו באותה תקופה. אני מבקש לדעת בדחיפות. הוותיקים ביניכם, אתם התחלתם מתי?
שלומית קואולמן
מתוך ה- 70, חמישה עברו לתקנים קבועים.
צבי ויינר
ב- 1991 הם התחילו.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
זאת אומרת, עברו שבע-שמונה שנים. בשמונה השנים האלה, כמה משרות קבועות התמלאו על-ידי אנשים אחרים שלא מקרב אותם הרופאים העולים? בגלל שמנעו מהם להשתתף במכרזים, כמה משרות התמלאו כאשר הם נמצאים ונשארים במצב - סליחה, ה"דפוק" - שלהם?
ילנה פוליאקוב
חוץ מזה, היתה החלטה שהמשרד מטפל בנושא הזה לגבי קבלת תקנים, בהדרגתיות. כל שנה תוספת של כמה תקנים. לא הגיעו לזה עדיין, אבל הנושא לא כל כך קשה. אפשר להסיק מסקנה חיובית בשבילנו, בגלל שאנחנו מקבלים משכורת מתקציב משרד הבריאות. זה לא תקציב נוסף למשרד הבריאות, ואפשר להסיק את המסקנה הזאת ולקיים את התקנים האלה שאנחנו נקבל בטחון בסופו של דבר, ולא עשו דבר כזה עדיין.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
תודה. מר זילברברנד.
גנדי זילברברנד
אין לי הרבה מה להוסיף, אבל זה מתחיל בדברים הגדולים כמו שילנה תיארה אותם. במשך העבודה למשל מספר אנשים ביקשו הלוואות מבנק יהב, מנעו מהם לקבל אותן בגלל שהבנק לא יכול להתחייב לאנשים שהחוזה שלהם הוא לשנה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
מעניין. חברי כנסת מקבלים את זה מבנק יהב למרות שאנחנו ממש לא קבועים. כל כמה שנים יש בחירות.
גנדי זילברברנד
מה שילנה סיפרה על המכרזים, ברגע שמישהו מאיתנו רוצה לגשת למכרז, הטענה ברוב הלשכות היא כזאת שאתם ממילא תקבלו בעוד פרק זמן מסוים, ואנחנו פשוט רוצים לקלוט אנשים מבחוץ כדי לשמור על התקנים.

יש עוד מספר מקרים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
זאת אומרת שאתם הפכתם ל"פרייארים" של המערכת, ששומרת אתכם במעמד הנחות.
ילנה פוליאקוב
בדיוק. אין התקדמות בתפקידים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בבקשה, משרד הבריאות. איך אתם רואים את העניין הזה?
שלום גולדברגר
קודם כל, אני צריך להתחיל בדברי שבח, ברכה והכרה בעבודה החשובה והטובה שכל העולים האלה עושים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לדברי השבח שלך יכול להיות ביטוי מאד מאד מעשי.
שלום גולדברגר
אני מתכוון ברצינות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני מודה לך, אבל אני לא מקבל את זה, כי אתם מתייחסים אליהם כאל עבדים.
צבי ויינר
מותר לי להגיד שאנחנו לא מקבלים את זה?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
מותר.
סופה לנדבר
אתם יכולים לא לקבל, אנחנו לא מקבלים מחמאות לעליה....
צבי ויינר
אני לא חושב שמישהו בשירות המדינה עובד בתנאים של עבד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני חושב שמה שקורה כאן זה פשוט ניצול ציני.
צבי ויינר
תלכו לראות את האנשים ה...
סופה לנדבר
אל תשלח אותנו, אנחנו יכולים לשלוח אותך.
צבי ויינר
אני לא שולח אתכם, אתם מכנים זאת כעבדים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
זה פשוט ניצול ציני.
צבי ויינר
לא, זה לא ניצול ציני.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
ניצול ציני של האנשים האלה, ניצול ציני, כי הם עובדי מערכת קבועים לכל דבר, נפגעי המערכת, משוללי זכויות.
שלמה יצחקי
אז מה עם עובדי חברות כח אדם? אם הם עבדים, מה עם עובדי חברות כח אדם?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אתה יודע מה? העבדות שלהם היא עבדות נאורה יותר, והעבדות הזאת היא עבדות מתקופת הביניים, או עתיקה יותר.
שלום גולדברגר
בתחילת שנות ה- 90, כשהגיע גל העליה מברית-המועצות, מחבר המדינות, וחיפשו פתרון להעסקה של אותם אנשים, ומצד שני היתה אותה בעיה שהיתה קיימת במשרד הבריאות של מחסור באנשים מקצועיים שייעבדו בנושאים האלה שהם בריאות הסביבה, תברואה וכל הנושאים האלה שבאמת היו במצב מתחת לכל ביקורת בתחילת שנות ה- 90 במערכת שלנו...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
עכשיו הם מעל המתחת?
שלום גולדברגר
אני חושב שבתחומים שבהם אנחנו עוסקים, המצב הוא טוב. אני לא אגיד מצוין, אני אגיד טוב. התחומים שאנחנו עוסקים בהם ביחד, בשיתוף פעולה עם העולים החדשים, האנשים האלה, הם באיכות מי השתיה, אנחנו עוסקים בתברואה של מוסדות, בתי-ספר, בתי-חולים, בתי אבות, בריכות שחייה, חופי ים, מסעדות.
סופה לנדבר
מקוואות, ג'וקים בשימורים - שלשום התפרסם, אז זו איכות כל כך טובה?
שלום גולדברגר
גם בנושא המזון. תראו, אני לא אומר מצוין, אבל אני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה מאד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
יש איזשהו סקר השוואות בינלאומי איפה אנחנו עומדים בהשוואה למדינות אירופה, למשל? גם אצלם יש מעשי הרעלה כאלה כמו אצלנו?
שלום גולדברגר
אין אצלנו מעשי הרעלה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא מעשי הרעלה, יש מקרי הרעלה.
שלום גולדברגר
מקרי הרעלה מאכילת מזון מקולקל וכאלה דברים, זה קיים בכל העולם. זה לא בדיוק התחום שלי, אני עוסק יותר בבריאות הסביבה, ואתה מדבר על המזון, אבל אני רק אתן דוגמה ואסיים עם הנושא הזה כי זה לא הנושא שלנו.

יש השמצות על איכות המים במדינת-ישראל מכאן ועד הודעה חדשה, ואלה השמצות לא מבוססות, לא נכונות. המים שאנחנו מספקים בברזים הם מים טובים, עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים, הרבה מעבר למה שקיים במדינות אחרות. ההתקפות בעיתונות בארץ או אנשים אינטרסנטים שמנסים למכור מכשירי מים ומים מינרליים - אני לא נכנס לזה, אבל המערכת היא הרבה יותר טובה ממה שמופיע בציבור.

זו היתה מעין הקדמה לכך שאני חושב שאנחנו היום במערכת של בריאות הסביבה - מערכת שאני ממונה עליה - לא יכולים לעבוד בלי העובדים האלה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אז למה אתם לא מעבירים אותם? סליחה, בואו ניגש ישר לענין.
שלום גולדברגר
עוד כמה נתונים על דברים שאתה שאלת.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
שאלתי על נתונים לגבי מצבת כח אדם. יש לך אותם?
שלום גולדברגר
במשרד הבריאות, במערכת שלי עובדים כ- 140 איש, זאת אומרת העולים החדשים הם כ- 50% מהמערכת של בריאות הסביבה אצלנו.
סופה לנדבר
140, כולם עם תואר שני?
שלום גולדברגר
לא. סך הכל הנדסאים ומהנדסים שעובדים במערכת של בריאות הסביבה, כ- 140 איש.
סופה לנדבר
50% עם תואר שני ו- 50% בלי?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כמה מהם בעלי מקצוע?
שלום גולדברגר
כולם בעלי מקצוע. המינימום אצלנו זה הנדסאים, בעלי תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי.
סופה לנדבר
ו- 12 שנות לימוד בתיכון.
שלום גולדברגר
אין 12 שנות לימוד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כולם לפחות תואר ראשון.
שלום גולדברגר
לא. אמרתי הנדסאים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
וכמה אנשים התקבלו למערכת הזאת מאז...
שלום גולדברגר
אמרתי שאני לא מכיר את המספרים. פחות או יותר, ב- 1992 הם נכנסו למערכת, המסה העיקרית של העולים החדשים.
סופה לנדבר
ה- 50% שהם בלי תואר, הם בעצם אחרי קורסים?
שלום גולדברגר
לא אמרתי 50%.
סופה לנדבר
אתה אומר שיש לך 140. 70 אלה רופאים שהגיעו ממדינות חבר העמים, שיש להם...
שלום גולדברגר
ועוד 70 לא עולים חדשים.
סופה לנדבר
איזו השכלה יש להם?
שלום גולדברגר
מתוכם, יש הנדסאים בעלי תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי. גם בין ה- 70 האחרים יש...
סופה לנדבר
תעביר לנו בבקשה את הפירוט.
שלום גולדברגר
את הפירוט של ה- 70 הנוספים? בסדר. אני לא יודע למה את צריכה את זה.
סופה לנדבר
אני רוצה את זה, מותר לי.

ל- 70 האנשים האלה, יש לכולם קביעות, יש להם תנאים?
שלום גולדברגר
לרובם, לא לכולם. יש לנו עוד קבוצה קטנה...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
הקבוצה הזאת, איך שהיא התקבלה בתנאים נחותים, כך היא ממשיכה להוות גוש אחד של עובדים סוג ב', לעומת רוב העובדים בגוש השני שהם עובדים סוג א'.
שלום גולדברגר
הסוג ב' שאתה אומר זה א' מינוס.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
א' מינוס אין, יש ב'.
שלום גולדברגר
אין לי מספרים לגבי המספר של העובדים במחלקות התברואה של הרשויות המקומיות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כממונה על המערכת הזאת, מקצועית, איך אתה אישית מרגיש מול אנשים שלגביהם יש איזושהי הבדלה שלא קשורה לא למקצועיות שלהם, לא לרמת ההשכלה שלהם, אפילו לא לוותק שלהם בעבודה?
שלום גולדברגר
מאד לא נוח.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
ומה אתה עושה?
סופה לנדבר
70 האנשים האלה שעבדו לפני יוצאי מדינות חבר העמים, כמה שנים הם עובדים במערכת?
צבי ויינר
בין שנתיים לשלושים. זה חתך של עובדי מדינה.
סופה לנדבר
אחרי שנתיים הם מקבלים קביעות?
שלום גולדברגר
לא. המערכת היא מערכת של משרדי הממשלה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אתה תיתן לנו נתונים, אין לך אותם עכשיו.

אתה אומר שאתה לא מרגיש טוב עם זה.
שלום גולדברגר
אני מרגיש מאד לא נוח.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
ומה אתה עושה כדי להתמודד עם זה?
דובר
צועק.
שלום גולדברגר
אני צועק. קודם כל, את תחום המינהל מייצגת נעמי שקולניק, אני איש המקצוע.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
נעמי, בשנים האלה, ועל סמך הסיכומים שהיו כשהאנשים האלה נכנסו למערכת וגם לאחר מכן, מה עשית כדי שהמעמד שלהם ייקבע כמעמד בתקן?
נעמי שקולניק
הבעיה הינה של תקנים. לקבל תקנים, תוספת לשיא כח אדם, בלתי אפשרי בשנים האחרונות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
זה כתוב בתורה?
צבי ויינר
כתוב בחוק התקציב.
סופה לנדבר
אבל מתי פניתם לוועדת כספים כדי לקבל את זה? מתי פניתם לאוצר? אני ניסיתי במשך השבועיים האלה להשיג את המכתב מתי היתה הפניה הראשונה או האחרונה, ולא השגתי אף פניה.
נעמי שקולניק
מיום חמישי בערב שהודיעו לי על הישיבה היום, אי אפשר היה להכין את החומר. בכל אופן, הכנו חומר שהועבר אליכם מראש, וכאן יש כמה נקודות שמשרד הבריאות עשה כדי להקל וכדי להיטיב את התנאים. כי הרי העובדים האלה התחילו בתור פרוייקט לפיקוח על השיווק של מזון והכוונה היתה ממש למספר חודשים, ולכן התקציב שקיבלנו הוא נקרא חודשי עבודה, עבודה בלתי צמיתה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
האישור המיוחד של נציבות המדינה ניתן על-פי סיכום שלי עם עורך-דין הולנדר. הוא ניתן לשירות המדינה כולו ולא רק למשרד הבריאות, אין בזה הישג של משרד הבריאות. הרי החוזה הזה נכתב על-ידי ונשלח פעמיים בשנת 1997 ובשנת 1998. לכן, אני לא רואה בזה הישג שלכם או משהו שהשגתם עבורם.
נעמי שקולניק
בהחלט. אני לא תולה את זה כהישג שלנו.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כי כתוב כאן: "למרות המגבלות, משרדנו פעל להשגת תנאים". אני לא יודע מה הפעולה שלכם.
נעמי שקולניק
אני אסביר. בכל מקרה, תוספת של 70 משרות בחודשי עבודה זאת היתה תוספת מיוחדת ובאמת ההישג שלכם, של מי שפעל להשיג את זה, הוא הישג רציני, מאחר שמשרד הבריאות לא מקבל תוספת לא של חודשי עבודה ולא של תקנים בעשר השנים האחרונות שאני זוכרת.

בשנת 1990 בערך נולדו בארץ 100,000 תינוקות - אנחנו נותנים גם שירותים בטיפות חלב- היום נולדים בערך 130,000, כלומר גידול אוכלוסיה שמשרד האוצר אינו מוסיף עבורה - לא תקנים, לא אחיות, לא רופאים, לא מהנדסים, משום סוג שהוא. לכן, תוספת של 70 משרות זה הישג נדיר בהחלט ותרם בהחלט לשיפור הפיקוח כפי ששלום גולדברגר הציג קודם.

אלא מה? אלא שבחודשי עבודה אפשר להעסיק לפי התקשי"ר סוג מסוים של חוזה בין העובד למעביד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
את אחראית על הנושא הזה, מינהלית. את יודעת שהתופעה הזאת, השקר הזה, נמשך שנים על גבי שנים והוא שקר אפלייתי, הוא לא סתם העמדת פנים, הוא פוגע ישירות באנשים שהם הקורבן לשיטה הזאת.

מה את, כעובדת מקצועית, כאחראית על כך, עשית? איזה מכתבים שלחת, איזה פניות, מה ביקשת?
נעמי שקולניק
במינהל לא עובד איש אחד לבד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא את, אלא המערכת.
נעמי שקולניק
יחד עם נציבות שירות המדינה, אחד ההישגים הוא של חוזה כזה, שהוא מוגבל לחמש שנים, ניתן היה לחדש אותו לשנים נוספות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
זה לא אתם השגתם.
נעמי שקולניק
אני מבינה. ההישגים הם שוליים בתנאים. למשל, גם בנק יהב, דבר שנאמר קודם, אכן בנק יהב לא נותן הלוואות, אבל השגנו הסדר שעם אישור מיוחד ממשרד הבריאות של כאילו ערבות של משרד הבריאות, ניתן כבר כמה שנים לקבל הלוואות: הלוואות רכב, הלוואות רגילות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
האם יש פניה שלכם לנציבות שירות המדינה לאשר?
נעמי שקולניק
כן. אני לא רוצה לדבר מהזיכרון על תאריכים וכו'.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
נוכל לקבל עותקים?
נעמי שקולניק
כן.
צבי ויינר
סליחה, איזו פניה?
נעמי שקולניק
לבקשת תקנים, להפוך את המשרות האלה לתקנים. זה מה שאני מבינה, מבוקש.
צבי ויינר
אין שום פניה וגם לא יכולה להיות פניה.
סופה לנדבר
היתה פגישה עם השר הקודם, שר הבריאות, לפי יוזמה שלי, עם אותם רופאים - והם יכולים להוכיח את זה - לגבי הייתר לא היו פניות, אין פניות בכתב.
צבי ויינר
לא היו פניות כי החוק לא מאפשר את זה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
למה? מה החוק לא מאפשר?
צבי ויינר
חוק התקציב. צריך להקצות משרות לנושא הזה. אנחנו מאשרים רק על סמך החוק.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
המשרד רשאי. זו לא עבירה פלילית, תאמין לי, אם המשרד...
צבי ויינר
אני לא מדבר על עבירות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אם הם לא פנו - לא פנו, אבל זה שהם רשאים לפנות, זה ברור.
צבי ויינר
זה בטח.
נעמי שקולניק
אנחנו גם פנינו בתוך המשרד. הארגון של הנושא הוא כזה שיש אגף תקציבים שעובד מול משרד האוצר, ויש אגף המינהל ומשאבי אנוש, ואני אארגן את החומר.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בבקשה. חשוב לנו לדעת ולראות אם היה גיבוי של המערכת המקצועית לנושא הזה.

נמצא כאן נציג משרד העבודה ונציבות שירות המדינה. בזמנו, כשטיפלתי בעניין הזה של החוזים האישיים והעובדים הזמניים, נאמר לי על-ידי נציבות שירות המדינה שיש עבודה מול משרד האוצר במיוחד, של מיון מחדש של כל המשרות הזמניות כביכול בשירות המדינה, על מנת לסמן את אלה, ולטענתו של מר הולנדר, כשליש זה בעצם עבודות קבועות לכל דבר, ולכן צריך להעביר אותם לתקן.

מה קורה עם זה בכלל ומה קורה עם זה במקרה שלהם?
צבי ויינר
אתה שואל אותי?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני שואל אותך ואני שואל את משרד העבודה.
צבי ויינר
הוא לא היה מעורב בזה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
משרד העבודה ער להפרת ההסכם הקיבוצי בנושא הזה, וטוב שמפרים אותו כי אחרת אנשים היו נזרקים החוצה, אבל הפתרון הנכון הוא להעביר אותם לתקן. האם אתם פעלתם בנדון?
שלמה יצחקי
לא.
צבי ויינר
אני אבהיר את מה שאתה אמרת יותר בבהירות. לפני כשנתיים, כשהחל המשא ומתן על ההסכם הקיבוצי להעברה מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, הבטיח האוצר לתת לכל משרדי הממשלה כ- 2,000 תקנים על מנת להכניס את העובדים שעובדים עבודה ארעית להסדר של הפנסיה התקציבית, על מנת לעשות דף חלק בכניסה לפנסיה הצוברת.
סופה לנדבר
מתי זה היה?
צבי ויינר
זה היה לפני שנתיים, אפילו יותר, אני חושב שזה התחיל ב- 1996-1997. עד היום נמשכת המלחמה הזאת, וההבטחה קיימת. הבטחה של אגף התקציבים לגבי 2,000 המשרות האלה קיימת, ובאותו הסדר גם ברגר - הסמנכ"ל של משרד הבריאות, התכוון להכניס את האנשים האלה לאותו הסדר.

ההסדר אמר שמי שעבד שלוש שנים עד מועד מסוים, נכנס לתוך ההסדר. עד היום, ההסתדרות והאוצר נמצאים במין מעגל קסמים שלא מגיעים לזה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
קודם כל, אתם את העבודה שלכם עשיתם?
צבי ויינר
אנחנו נתנו.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
נתתם לכל משרד, סימנתם?
צבי ויינר
אנחנו סימנו את המשרות שעברו את התאריך הקובע, והן יהיו בתוך הקבוצה הזאת שעוברת לתקינה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
מפני שהכדור אצל האוצר.
צבי ויינר
הכדור לא אצל האוצר. הכדור היום הוא בין ההסתדרות והממונה על השכר בכלל לא שייך עדיין לאגף התקציבים. אגף תקציבים אמר: ברגע שייגמר הנושא של הפנסיה הצוברת, אז אנחנו נותנים את המשרות. בינתיים הנושא לא נגמר.
סופה לנדבר
מה זה קשור לפנסיה?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כי אז יש עלויות אחרות.
צבי ויינר
אמרו שיש עובדים שכאילו הגיעו לזכאות של פנסיה תקציבית, אבל הם לא יכולים כי אין להם תקנים. אמרו: יקחו את הקבוצה הזאת, יתנו להם את התקנים האלה ואז הכל יהיה חלק. ההסתדרות הסכימה על איזו נוסחה מסויימת, אבל עד היום הם לא הגיעו לנוסחה.

אנחנו, כנציבות, מאד רוצים לסיים את העניין הזה, כי העובדים האלה באמת יש להם - אני לא קורא לזה עבדים. אני מאד מצטער, בשירות המדינה ....
סופה לנדבר
אני קוראת, מותר לי.
צבי ויינר
מותר, בהחלט.
סופה לנדבר
בן-אדם שעובד בלי תנאים הוא עבד. בן-אדם שכל שנה צריך להגיע אלי לכנסת ולבקש שימשיכו לו את ההתקשרות...
צבי ויינר
בסדר, אבל התנאים שלהם בשכר הם כמו של עובד מדינה קבוע, למעט פנסיה תקציבית. בנושאים האחרים, אם צריך סיוע לגבי מכרזים פנימיים, צריך לנהל משא ומתן עם ההסתדרות או עם ועד העובדים של המשרד.
סופה לנדבר
עוד כמה שנים ניתן להם לסבול. נכון?
צבי ויינר
לא יודע מה הסבל.
סופה לנדבר
כאשר אדם עובד לא בתנאים....
צבי ויינר
סליחה, הוא עובד בתנאים של עובד מדינה קבוע, למעט פנסיה תקציבית. זה הכל.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא רק. יש כל מיני הגבלות. תקרא את המכתב שלהם.
צבי ויינר
אני קראתי את המכתב. בשיחה שהיתה להם עם הסמנכ"ל הובהר להם שמבחינת המשרד, הם ממשיכים לעבוד כל הזמן כמו עובד קבוע, והם יכולים להעיד על כך.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
ואם המנכ"ל הבא יחליט שלא? המילה הזאת, מה היא שווה?
צבי ויינר
חבר הכנסת שטרן, החלטה כזאת היא החלטה לא רציונלית. אף מנכ"ל לא יחליט החלטה כזאת.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אנחנו כמובן מדינה שכל אחד יכול להחליט.
סופה לנדבר
אני אשאל אותך שאלה אחרת - ה- 70 האחרים, באיזה תנאים הם עובדים? מה ההבדל במשכורת, מה ההבדל בתנאים?
צבי ויינר
אין הבדל במשכורת.
סופה לנדבר
שום דבר?
צבי ויינר
אין. אמרתי: רק בנושא של הפנסיה התקציבית.
סופה לנדבר
רק יש להם תואר שני, ולאלה אין תואר בכלל.
צבי ויינר
לא, זה לא משנה.
סופה לנדבר
מה זה לא משנה? כן משנה.
צבי ויינר
זה לא משנה, כיון שאפילו שהוא עובד ארעי והוא בתואר שני, הוא מקבל את התנאים של תואר שני. זה בכלל לא קשור לנושא הזה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לפי תקנות שירות המדינה, אתם כנציבות, רשאים לשנות, להוסיף - אתם יכולים בהחלטתכם לאפשר להם נגיד לגשת למכרזים הפנימיים?
צבי ויינר
אנחנו צריכים לנהל משא ומתן עם הוועד המקומי על מנת שהוא יסכים ולא יעשה סכסוך עבודה.
שלומית קואולמן
עם הוועד של משרד הבריאות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
וניהלתם?
צבי ויינר
אף אחד לא פנה אלינו, אז לא ניהלנו, אבל אני יודע שהסמנכ"ל כן ניהל ואני יודע שהוא הצליח להכניס עובדים שלהם במכרזים פנימיים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
חמישה.
שלום גולדברגר
אני מוכרח להתערב. הפתרון הוא הכנסת המשרות האלה לתקן.
צבי ויינר
מי אמר שלא?
מה שהוא שואל
בינתיים, כשמתפנה משרה אצלכם, למה לא מכניסים אותם ומכניסים עובדים אחרים? זאת הבעיה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
זה דבר מיידי. לכן אני שאלתי בתחילת הישיבה - של מי צריכה להיות ההחלטה על הגשת המועמדות?
צבי ויינר
של המנהלים במקום.
שלום גולדברגר
הם לא זכאים לגשת למכרז פנימי.
צבי ויינר
אמר לי ברגר שהוא הגיע להסדר.
ילנה פוליאקוב
הוא לא בוצע.
צבי ויינר
אני יודע שיש אינטרסים מקומיים של המנהלים.
ילנה פוליאקוב
בהסכם הזה שאתה הזכרת אותו, היה מדובר בהתחלה על 2,700 תקנים.
צבי ויינר
2,000.
ילנה פוליאקוב
לא. 2,700, זה פורסם ואני יודעת על כך. היום זה 1,900 סך הכל. קיימת טיוטה שחלק ממנה אני ראיתי, ואני ראיתי כמה תקנים יהיו לכל משרד. התקנים שהגיעו למשרד הבריאות, לא יגיעו אלינו, כי זה יהיה 60-70 מקומות, וחוץ מאיתנו במערכת יש המון אנשים שעובדים באותם התנאים, גם רופאים וגם אחיות וגם עובדי מעבדות וכל מיני אנשים. אלינו, אם יגיעו חמישה או שישה תקנים כאלה, זה לא מספק.
צבי ויינר
מי אמר שיגיעו חמישה או שישה?
ילנה פוליאקוב
מחולק. אני ראיתי טיוטה של זה.
צבי ויינר
אני מודיע לך שאת טועה.
ילנה פוליאקוב
חוץ מזה, קיים מסמך ששם כתוב שאנשים כמונו שנמצאים כל כך הרבה שנים במערכת, יכולים למלא תקן אפילו בלי מכרז - לא פנימי ולא חיצוני. לא בוצע דבר כזה.
צבי ויינר
לא מכיר.
ילנה פוליאקוב
אם אתה רוצה, אני אמסור לך.
צבי ויינר
מאחר שאני צריך לאשר את זה, למרות שאת מכירה, זה לא מאושר.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני יכול לבקש ממך מכתב הבהרה שאומר שהמנהלים במקום, זאת אומרת במשרד הבריאות, רשאים לאשר את השתתפותם במכרזים הפנימיים?
צבי ויינר
באישור הסמנכ"ל, כן. אני חושב שכדאי לקבל את זה מברגר.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא, אני לא רוצה שזה יהיה במכתב.
צבי ויינר
אני לא יכול לתת לך מסמכים על דרך הניהול במשרד הבריאות, אבל אתה יכול לפנות לסמנכ"ל והוא יתן לך את זה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא, אני רוצה ממך - לנו כוועדה, מכתב הבהרה שאומר ...
צבי ויינר
מה שאני אמרתי הוא משהו אחר. אני אמרתי שהמנהל במקום צריך לקבוע את סדרי העדיפות את מי הוא רוצה לבחור במכרז.
סופה לנדבר
לא, אנחנו לא מסכימים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
סופה, סליחה, אני היושב-ראש.
סופה לנדבר
אני יזמתי את הפגישה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
יגיע התור שלך ותגידי את מה שאת רוצה.

אני ביקשתי ממך מכתב הבהרה שמסביר שהנושא הזה של הגשת מועמדות במכרז פנימי למי מותר מהעובדים הלא קבועים, שהנושא הזה הוא בהחלטה של המנכ"ל או הסמנכ"ל של אותו משרד, כך שלנציבות אין התנגדות. אני רוצה, קודם כל, שיהיה לנו מכתב הבהרה כזה, כי הוא יכול לפתור באופן מיידי כמה בעיות.
סופה לנדבר
אני רוצה לדעת מתי הם יקבלו את התקנים, מתי המשרד יקבל את התקנים.
צבי ויינר
אמרתי שאני לא יודע.
סופה לנדבר
נו, אז מה? אנחנו יזמנו את הנושא בגלל שזה נושא שחוזר לוועדות האלה.
צבי ויינר
חברת הכנסת לנדבר, אני עניתי על הנושא שהוא סיפר, על התשובה שהוא קיבל מנציב שירות המדינה, והסברתי מאיפה זה בא, אבל לא אמרתי שזה הפתרון. אז, כשזה הופיע, אמרנו שזה פתרון טוב שנוכל לקלוט אותם, אבל אם זה יימשך עוד הרבה זמן, יכול להיות שצריך לתבוע את זה בצורה אחרת. אני לא אמרתי שזה הפתרון.
סופה לנדבר
אז אנחנו רוצים לקבוע את זה בצורה אחרת.
צבי ויינר
כי אין לי תחזית מתי זה יקרה.

לגבי מה שאת אמרת, מה שקרה זה שעדיין אין סיכום עם הרופאים שהם נכנסים לפנסיה צוברת. ההסתדרות הרפואית עדיין לא הסכימה.
ילנה פוליאקוב
אנחנו קורבנות של הרופאים?
צבי ויינר
לא אמרתי שאת קורבן. ההסכם אמר שאם יש מגזר מסויים במשרד מסויים שלא עובר לפנסיה צוברת, המשרד הזה מעוכב. לכן החלוקה של התקנים של משרד הבריאות מעוכבת בכל מקרה, מעבר לדברים האחרים.
סופה לנדבר
תסביר לנו איך אנחנו יוצאים מהביורוקרטיה הזאת. אני חושבת שיש כאן ביורוקרטיה, יש כאן תנאים לא תנאים.
צבי ויינר
רק עניתי לה על מה שהיא אמרה, אבל אני שוב אומר: הנושא הזה הוא מאד מורכב ומסובך, אני לא יודע מתי הוא ייגמר. היה פעם אור בקצה המינהרה, היום אני חושב שיש שם כבר אפלה, אני לא רואה את האור. לכן, אני לא יודע אם זה הפתרון. אני אומר שיכול להיות שצריך ללכת לפתרון אחר. לגבי מה שהנציב אמר לו אז, אז היה באמת אור בקצה המינהרה. היום אני לא יודע מה המצב. המצב לא טוב, כיוון שהנושא פתאום הושתק, אני לא שומע שום דבר.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
איך התקבלו החלטות במקביל? למשל, הוקם משרד לאיכות הסביבה והחלטתם שיהיו בו 70 מהנדסי תברואה?
צבי ויינר
לא, החליטו להעביר מהמשרד. העברנו 60 תקנים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לקחו ממשרד הבריאות...
צבי ויינר
60 או 70 תקנים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בעצם יצרתם חלל במשרד.
צבי ויינר
לא, לא יצרנו שום חלל. מה שקרה שהעבירו סמכויות ממשרד הבריאות למשרד לאיכות הסביבה, עם העובדים.
שלומית קואולמן
והתקנים?
צבי ויינר
עם התקנים, הועברו למשרד לאיכות הסביבה. זה עוד היה אני חושב לפני, זה היה ב- 1988, עוד הרבה לפני שאתם באתם.
ילנה פוליאקוב
ואחר כך, כשבא יוסי שריד, הוא קיבל בנוסף 70 תקנים למשרד לאיכות הסביבה.
צבי ויינר
אז בסדר גמור.
ילנה פוליאקוב
ומשרד הבריאות פשוט איבד תקנים.
צבי ויינר
זה בכלל לא היה קשור אליכם.
סופה לנדבר
אז מה, נשארו 70 תקנים במשרד לאיכות הסביבה?
צבי ויינר
חברת הכנסת לנדבר, זה קרה לפני, זה עוד היה לפני שהם באו לארץ, זה היה ב- 1988.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
היות שהצרכים של משרד הבריאות לא הצטמצמו בהתאם להקמת המשרד החדש, אז נוצר החלל הזה.
סופה לנדבר
אי אפשר להבין, אני לא מבינה כלום.
צבי ויינר
במשרד הבריאות נשאר אצלם רק נושא המים והביוב, אם אינני טועה. שאר הנושאים עברו למשרד לאיכות הסביבה.
שלום גולדברגר
יש נושאים נוספים - מזון...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
נציג משרד העבודה, יש לך דעה בנושא?
סופה לנדבר
המשרד לאיכות הסביבה הרוויח 70 תקנים.
צבי ויינר
הוא לא הרוויח, העבירו לו סמכויות של משרד הבריאות.
סופה לנדבר
אז איפה 70 התקנים האלה?
צבי ויינר
במשרד לאיכות הסביבה, הם עברו עם העובדים. העובדים עברו.
שלום גולדברגר
אני חושב שזו טעות להכניס, יש שם 300...
סופה לנדבר
אז תוספת ל- 140, יש שם עוד 70 עובדים שהם גם תברואנים.
שלום גולדברגר
אני חושב שאת עושה טעות כשאת מתייחסת ל- 70 העובדים האחרים. אנחנו לא רוצים אחד במקום השני, אנחנו רוצים לעזור להם, בלי שום יחס לעובדים האחרים שעובדים ועושים עבודה טובה.
סופה לנדבר
שימשיכו לעבוד, אבל אני חושבת שחסרים עוד 70 ועוד 70 ועוד 70, ואני חושבת שבעבודה הזאת אתה צריך לפתוח ולהגיד שאתה דורש עוד 100 משרות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
נציג משרד העבודה, מה דעתך?
שלמה יצחקי
באופן מעשי, ההבדל בין עובד לפי תקן לבין עובד על-פי חוזה, בפרט אם הוא עבד חמש שנים, זה הנושא של הבטחון התעסוקתי.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
גם המעמד. אם הם צריכים אישור מיוחד אפילו מבנק יהב.
שלמה יצחקי
אני חושב שאחרי חמש שנים הם כבר לא צריכים אישור מיוחד מבנק יהב. אני יודע שבבנק יהב נותנים הלוואות אחרי חמש שנים של עובד, לא משנה אם הוא על תקן או לא על תקן.
שלום גולדברגר
צריך מכתב.
צבי ויינר
דורשים מכתב מהמשרד שהוא מאשר שהעובד הזה...
שלמה יצחקי
גם לעובד על-פי תקן שאין לו ותק של יותר משנתיים, צריך אישור מהמשרד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אנשים יכולים לפרט לך דברים קטנים וגדולים שבהם הם נבדלים לרעה.
שלמה יצחקי
מבחינת שכר, מבחינת דרגות, מבחינת דברים בסיסיים, יש שוויון.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
יש נושא ניידות, יש נושא קידום. אין להם קידום בהיררכיה הביורוקרטית כי הם כל הזמן מחוץ לסולם הקריירה של עובדי המשרד. לכן, בוא לא נזלזל בהבדלים האלה שהם יכולים לקלקל חייהם של אנשים, במיוחד כאשר לידם עובדים אותם אנשים, אולי פחות זמן במערכת ואולי עם השכלה נמוכה יותר, והם קבועים לכל דבר.
שלמה יצחקי
בעצם יש שלושה סוגי עובדים בשירות המדינה: יש עובדים על-פי תקן, יש עובדים על-פי חוזה מיוחד ויש את עובדי חברות כח האדם, שבעצם לכאורה לא עובדים בשירות המדינה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כן, אלה עבדים ממש.
שלמה יצחקי
אני לא משתמש בביטויים כאלה, אבל מה שאני רוצה לומר: מבחינת הממשלה, משרד האוצר, יש בעיה של גמישות בעבודה, יש בעיה של תקנים, יש בעיה של תקציבים - את הדברים האלה צריך להסדיר, ומי שבסופו של דבר נמצא בקצה השני, שסובל במרכאות מהתופעה הזו אלה עובדי חברות כח אדם ועובדים על-פי חוזה מיוחד, שמצבם קצת יותר טוב ממצבם של עובדי חברות כח אדם.

מבחינת יישור קו וסידור הדברים האלה, זה נושא של תקציב ותקינות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אתם, כמשרד העבודה, אין לכם תפקיד?
שלמה יצחקי
כמשרד העבודה והרווחה, אין לנו מעמד לתת תקציב של תקינה בשירות המדינה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אבל אתם, בין היתר, מופקדים על עניין של יחסי עבודה והסכמים קיבוציים.
שלמה יצחקי
זה נכון.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
וכאן צריכים או להסכים שאנשים יפוטרו או לראות איך ההסכמים האלה בעצם מופרים.
שלמה יצחקי
אין לנו אפשרות - גם כשהסכם קיבוצי מופר, אין מעמד למשרד העבודה כמשרד העבודה כרושם הסכמים קיבוציים בהסכם הקיבוצי, יש אינסטנציות, יש ערכאות משפטיות. כשהסכם קיבוצי מופר, יש או אפשרות ליזום סכסוך עבודה או אפשרות לפנות לבית-הדין לעבודה ולאכוף...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
זאת אומרת, אתה לא רואה אתכם כצד בסוגיה הזאת.
שלמה יצחקי
אגב, בשירות המדינה, על-פי חוק אישור סכסוך עבודה, אין לנו אפילו סמכות...
צבי ויינר
אני רוצה להעיר למה שאתה אומר שברירת המחדל כאן היא הרבה יותר גרועה, כיוון שאם אתה טוען שלא עומדים בהסכם קיבוצי, האפשרות היחידה היתה לפטר אותם, ואנחנו העדפנו להשאיר אותם.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני פעלתי אז שהם לא יפוטרו.

משרד האוצר.
סופה לנדבר
למה אי אפשר היה לפטר את 70 האלה שאין להם תואר והשכלה?
צבי ויינר
יש השכלה לכולם, וכולם עובדים ברישוי. אנחנו לא מקבלים היום עובדים שאין להם רישוי.
סופה לנדבר
למה יש להם השכלה? יש להם קורסים שהם סיימו.
שלמה יצחקי
חברת הכנסת לנדבר, זה גם מאד מסוכן מצב של עובדים נגד עובדים.
סופה לנדבר
אתה אל תספר לי מה מסוכן או לא מסוכן. אני דורשת 70 משרות. זה עניין שלי ומותר לי, תרשה לי ואסור לך להתווכח אתי.
שלמה יצחקי
אני לא מתווכח איתך.
סופה לנדבר
בסדר, אל תתווכח אתי, בגלל שאתה ממונה על יחסי עבודה...
שלמה יצחקי
אבל זה מסוכן להביא עובדים נגד עובדים, גם כך המצב הוא לא טוב. להביא עובדים ולפטר עובדים אחרים?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
שלמה, מותר לחבר הכנסת או לחברת הכנסת להגיד מה שהיא רוצה.
שלמה יצחקי
גם לי מותר להגיד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא, זה לא נכון.
שלמה יצחקי
אם יש עניין של עובדים נגד עובדים...
סופה לנדבר
אין כאן עובדים נגד עובדים. יש תנאים לא תנאים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בדיונים בכנסת, יש פריבילגיה לחבר כנסת.
סופה לנדבר
יש כאן תנאים לא תנאים, עבדים במשרד הבריאות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
סליחה, סופה.
סופה לנדבר
יש כאן תנאים לא תנאים, איזה מין דבר זה, ואתם צריכים לשתוק? אני חשבתי שאתה היית צריך ליזום את זה.
שלמה יצחקי
אני לא חושב שצריך לשתוק, אבל אין צורך לעשות עובדים נגד עובדים ולפטר עובדים אחרים.
סופה לנדבר
אף אחד לא מפטר, אבל אתם צריכים לפתח להם משרות ותקנים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
סליחה, סופה, תני לי לנהל את הישיבה, ולא להתפרץ כל פעם.
סופה לנדבר
תנהל, אל תהיה עצבני.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני, אפרופו, בדעה של שלמה לגבי הפתרון.

אני רוצה לשאול את נציג משרד האוצר. הרי זה נמשך שנים, כאילו שיא מצבת כח האדם מצטמצם - אתם מדווחים על כך - ואתם יודעים - אני אפילו זוכר את המספרים, שמספר הקבועים מ- 1990 עד 1998 מצטמצם לפי מיטב זכרוני מ- 46 ל- 39 אלף במערכת, בשירות המדינה, ומספר העובדים הזמניים בחוזה אישי או באמצעות כל מיני הסכמים אחרים, עלה - זאת אומרת, כאן היה צמצום של 7,000 והיה גידול ב- 9,000 בזמניים. הרי זה פשוט דבר שהוא בלוף.

זה בלוף שפוגע בתפקוד המערכת ובוודאי באנשים שהם קורבן לכך. השאלה שלי היא כזו: אתם יודעים שבמוקדם או במאוחר המעבר לפנסיה צוברת יתבצע, כי אתם בשיחות האלה עם ההסתדרות במשא ומתן.

יש כאן אנשים שעל בשרם סובלים מכל הסחבת הזאת, והאנשים האלה חיוניים למערכת. משרד הבריאות, אני מניח, אם לא עשה את זה לפני כן, אז עכשיו יעשה וייתן גיבוי מלא לכך שאין שום סיבה ושום הצדקה לפיטורים שלהם, אלא הם צריכים להמשיך ולעבוד והם חיוניים.

אם כך הדבר, איך אתם יכולים להמשיך ולא לתת תקנים לצורך הענין הזה?
גלעד ריקלין
קודם כל, אני רוצה לציין שלגבי הצוות שעובד עכשיו בתחום הבריאות, הנושא הוא נושא חדש.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לרפרנטים שלכם.
גלעד ריקלין
כן, לי, למנכ"ל וכו'. הנושא הוא חדש, ולכן התשובות שאני יכול לתת הן חלקיות.

בכל מקרה, כל תקציב של משרד ממשלתי בנוי מתקנים ומחודשי עבודה. תקנים זה בדרך כלל עובדים קבועים שעובדים במחלקות מסויימות, וחודשי עבודה זה בעצם עובדים שנועדו לתת גמישות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
סליחה, אבל אתה יודע שכאן לא מדובר על גמישות. ממש לא. מדובר כאן על עבודה קבועה שנמשכת שמונה שנים, עוד מעט תשע שנים, היא עבודה קבועה לכל דבר, זאת אומרת תעזוב את נושא הגמישות. זה הייעוד המקורי לשעות העבודה, חודשי עבודה - זה כבר לא.
גלעד ריקלין
תן לי לסיים ואני אסביר. נושא של חודשי עבודה נועד לתת גמישות למשרד, וזה אומר שכאשר משרד צריך למחלקה מסויימת מספר עובדים נוספים, הוא מבקש שחודשי עבודה יעברו למחלקה הזאת, ואחרי כן, כשצריך להעביר אותם למחלקה אחרת, הוא מבקש להעביר אותם למחלקה אחרת.

בבסיס של כל תקציב של משרד ממשלתי יש תקנים וחודשי עבודה. אותם עובדים באמת התקבלו בזמנו....
סופה לנדבר
תחזור על המשפט הזה.
גלעד ריקלין
בבסיס תקציב יש משרות וחודשי עבודה, בכל תקציב של משרד, לא רק במשרד הבריאות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני פשוט רוצה לקצר את הדרך כי זה ברור.
גלעד ריקלין
הדרך חשובה. במקור, העובדים האלה התקבלו כעובדים זמניים, וכפי שבטח קראתם את המכתב של צבי...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
זה עוד מעט יהיה במאה הקודמת, זאת אומרת לא רק לפני שמונה שנים, זה כבר במאה הקודמת. אז התקבלו, אבל עברו כך וכך שנים וזה לא חודשי עבודה, לא שעות עבודה ולא יעביר משרד הבריאות אותם ממחלקה למחלקה. אין כאן שום גמישות, זו קביעות. מה עושים?
גלעד ריקלין
אתה פשוט מפסיק אותי בדרך, אני אסביר את עצמי. בכל מקרה, הם התקבלו כעובדים זמניים, והמטרה היתה באמת שהם יישבו על משרות כעובדים זמניים ובהמשך, חודשי העבודה האלה יעברו למחלקה אחרת.

בפועל, המצב הזה לא קרה מכל מיני סיבות, כפי שפורטו במכתב, כי הרשויות המקומיות לא הסכימו לקבלם ומשרד הבריאות לא רצה לזרוק אותם לרחוב, הוא השאיר אותם בתפקיד שלהם.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא. לא שמשרד הבריאות לא רצה לזרוק אותם לרחוב. משרד הבריאות מודע לצרכי התברואה הציבורית ולכן הוא ממשיך להעסיק אותם. זה לא מתוך גישה הומנית כלשהי, לצערי, אלא יותר מתוך הבנת הצרכים של מדינת-ישראל ושל הציבור בישראל.
שלום גולדברגר
אנחנו השקענו בקורס הזה של שנתיים, וזו היתה השקעה לטווח ארוך.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני רוצה שזה לא ייראה כמעשה פילנטרופי בזה שאתם מחזיקים אותם.
סופה לנדבר
תודה רבה שאתם לקחתם אותם, שהשקעתם בהם. תודה רבה שהם עושים משהו למען מדינת-ישראל.
גלעד ריקלין
אנחנו נמצאים במצב נתון שבו תקציב המדינה מקוצץ.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
תסביר לי דבר אחד. בתקציב של משרד הבריאות, לצורך העניין, יש כסף שהוא תקנים ומשרות ויש כסף שהוא חודשי עבודה. ההבדל בין זה לבין זה הוא בעצם רק הכסף העתידי של הפנסיה.
גלעד ריקלין
והגמישות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אין, המשרד לא מבקש גמישות. הוא רוצה לשמור על האנשים האלה, ולא יקצצו את המשרות האלה כי המצב בתברואה אצלנו - אמנם הסבירו שהוא טוב, אז הוא לא כל כך טוב. לכן, אין כאן גמישות, אין כאן צורך בגמישות.
גלעד ריקלין
יש כאן עניין של גמישות כי ברגע שאתה תהפוך חודשי עבודה לתקנים, יבוא המשרד ויגיד: חסר לי חודשי עבודה, אני צריך גמישות, ואז הוא יבקש עוד חודשי עבודה.

אנחנו נמצאים במצב שבשנת 2000 יש קיצוץ של מיליארדים בתקציב המדינה. בנוסף, יש החלטת ממשלה על קיצוץ של אחוז אחד מהתקנים בכל משרדי הממשלה. זה אומר שבשנת 2000 יהיה קיצוץ של 80 משרות במשרד הבריאות.

כל שנה בא משרד הבריאות למשרד האוצר לקראת סוף השנה - זה כבר קרה - ואומר: אנחנו רוצים לבנות את תקציב 2000. אנחנו יושבים יחד, רואים כמה תקנים וחודשי עבודה יש למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות אומר: יש לי 8,000 תקנים למשל, אמרנו לו שבשנת 2000 יש קיצוץ של אחוז אחד, זאת אומרת יש לו 7,900 תקנים לשנת 2000...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
7,920.
גלעד ריקלין
ומשרד הבריאות אומר: בסדר, יש לי 7,920 תקנים, סדרי העדיפויות שלי אומרים שאני צריך עוד רופאים בבתי חולים פסיכיאטריים ממשלתיים, או שאני צריך עוד אחיות בבריאות הציבור, או שאני צריך עוד עובדי מינהלה במשרד הראשי, ומשרד הבריאות, לפי סדרי העדיפויות שלו, קובע איפה ישובצו התקנים ולאן יועברו התקנים, מאיזו יחידה לאיזו יחידה.

עד היום, לפחות השנה הזאת, משרד הבריאות בכלל לא העלה את הנושא הזה של התקנים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
שמענו שהעלה.
גלעד ריקלין
למשרד הבריאות יש על כל יחידותיו, לא כולל בתי-חולים ממשלתיים, כ- 8,000 תקנים.משרד הבריאות, יש לו 8,000 תקנים ובמידה שמשרד הבריאות היה חושב שאותם עובדים נחוצים והכרחיים לפעולה שלו, הוא מעדיף שיהיו עובדים בבריאות הציבור ולא עובדים בבתי-חולים פסיכיאטריים, הוא היה צריך להגיד: אני מוותר על שלוש אחיות בבית חולים פסיכיאטרי, ואני מעביר את התקנים שלהם לבריאות הסביבה.
סופה לנדבר
לא, שלום היה צריך להיות פחות פופוליסט והיה צריך לדאוג לעובדים במערכת שלו.
שלום גולדברגר
משרד הבריאות ביקש להמיר חודשי עבודה בתקנים.
גלעד ריקלין
אבל זה משהו אחר.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני בדיוק רוצה להגיע לכך. שוב, זה כסף ממשלתי, זה שהוא רשום בסעיף א' או בסעיף ב', במשקל התקציבי של זה כמעט ואין הבדל.

אתה מדבר על קיצוצים שיהיו בתקנים ויקצצו תקנים. הם מבקשים להעביר מטור אחד לטור שני את אותו תקציב, מחודשי עבודה שאין למשרד צורך בגמישות. אתה בא ואומר: אחר כך הם יבואו וידרשו שוב חודשי עבודה.
לא. הם אומרים
אנחנו מוכנים - כך אני מבין - שיקצצו לנו...
גלעד ריקלין
אבל הם לא הגוף שצריך לתת תשובה. תבוא אלי אותה גברת מיה שחברת הכנסת סופה לנדבר דיברה איתה ותגיד לי: אני מצטערת, אני צריכה כרגע בבתי-חולים פסיכיאטריים עוד 80 עובדים, אני צריכה חודשי עבודה. לא יהיו לי לתת לה חודשי עבודה, כי על ה- 80 חודשי עבודה האלה יהיו תקנים. זו הבעיה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אבל גם היום אין. תבין דבר אחד - מה שאתה מדבר, זו הכל מציאות וירטואלית. המציאות המציאותית היא בכך שאין שום גמישות בקטע הזה כי הם קבועים שם. הם לא יזיזו, לא ישתמשו לשום מטרת גמישות.

לכן, זה בלוף, ואת הבלוף הזה אתם צריכים לסיים.
גלעד ריקלין
לכן, מה שמשרד הבריאות צריך לעשות כדי להחזיר לעצמו את הגמישות - לקחת תקנים שפחות נחוצים לו מבחינת סדרי עדיפויות ...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אתה משגע אותי.
סופה לנדבר
למה אתה משגע אותנו?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני שוב אומר לך: הרי אתה יודע ואתה יכול לקבל אסמכתאות מהמשרד, שזו רק פיקציה אחת גדולה, חלם שיש כאן איזושהי גמישות ואיזשהן שעות עבודה ואיזשהם חודשי עבודה שאפשר להעביר ממשהו למשהו. זה דבר קבוע במערכת. הקבוע הזה צריך לקבל מעמד קבוע, זה הכל, והמשרד יהיה מוכן שתקצץ לו בשעות עבודה, כי ממילא הוא לא משתמש בזה לשום צרכי גמישות.
גלעד ריקלין
שוב אני חוזר: משרד הבריאות, יש לו ראיה כוללת של כל המערכת. אם הוא חושב שאותם עובדים כרגע במצב הנתון הם פיקציה, הוא צריך ללכת...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
הם פיקציה כזמניים.
גלעד ריקלין
פיקציה כזמניים, זה מה שהתכוונתי - הוא צריך ללכת ליחידה אחרת שלו, לקחת משם 80 תקנים ולהעביר ליחידה הזאת.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא מבין אותך בכלל. הנה כלים שלובים שאחד נקרא קבועים ואחד נקרא זמניים, ומה שהם אומרים: יש לנו כאן אנשים ששייכים בעצם לכוס הזו. תן להעביר אותם.
צבי ויינר
מה שהוא אומר: תן לי 80 תקנים של אחיות נניח, תהפוך אותם לזמניים. סתם נתתי דוגמה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
למה? הרי בתקציב יש לך תקציב לזמניים ותקציב לקבועים. כל מה שהם מבקשים לקצץ בתקציב הזמניים ועל חשבון זה להגדיל בקבועים כי הם ממילא קבועים.
שלום גולדברגר
נכון. כי אחר כך לא יוכלו לכתוב בעיתון...
מ"מ היו"ר יורי שטרן
המדינה שמרמה את עצמה היא מסתבכת. אם הם יגישו בג"ץ, מה יחליט הבג"ץ? אני בטוח שבג"ץ יחייב אותך לתת תקנים, פשוט יחייב. אולי זה הרעיון הנכון לעשות.
גלעד ריקלין
בג"ץ, אני מניח, יפסוק שמשרד הבריאות צריך למצוא תקנים קבועים ולהעביר אותם לאיכות הסביבה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
ההסבר שלך לא מתקבל על הדעת. יש לך תקציבים שזה בסך הכל אותו כסף ציבורי, רק אחד מסומן בצהוב והשני בירוק. אתה לוקח מ-א', מעביר ל-ב' לפי בקשת המשרד הממונה, והמשרד הממונה לא מבקש שב-א' תוסיף במקום מה שלקחת.
גלעד ריקלין
אם לא היה הבדל בין תקנים לחודשי עבודה, אז בתקציב היה רק תקנים, אבל יש בכל תקציב של כל משרד ממשלתי תקנים וחודשי עבודה. הסיבה היא גמישות. חודשי עבודה גמישים, אפשר להעביר אותם בקלות תוך שנה מיחידה ליחידה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אי אפשר, כי לא יעבירו. שוב, אתה מאזין?
גלעד ריקלין
אני מאזין. אני חושב גם שהתשובה שאני נותן היא תשובה לענייין.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא, היא לא תשובה לעניין, אני מצטער, היא לא תשובה לעניין. התשובה לעניין היא שהמשרות האלה הן בעצם קבועות. בהיותן קבועות, הן צריכות להופיע בסעיף של תקנים ולא בסעיף של שעות עבודה או חודשי עבודה, זה הכל.

אין. משרד הבריאות לא יעביר את השעות האלה ואת החודשים האלה משום סעיף לשום סעיף אחר כי הם קבועים, קבועים - ואתה יודע את זה וכולם יודעים את זה.

לכן, כל מה שמתבקש משרד האוצר לעשות - לא הכל, אבל פעולה חשובה - זה באמת לאפשר למשרד הבריאות בתוך המצבת הזאת שחלקה זמנית וחלקה קבועה, לעשות מעבר, כאשר העלות של זה, נכון למציאות של היום, עם כל הדחיות של מעבר לפנסיה צוברת, זה יקרה והם רק מתחילים את הדרך שלהם בתקנים. אז כל העלות היא מיזערית, אבל העלות הציבורית - עלות של מניעת הפרת החוק וזיוף בפרהסיה - היא עלות מאד גבוהה, זאת אומרת תועלת מאד גבוהה.

לכן, אתם מתבקשים, כמשרד האוצר, לשבת עם משרד הבריאות ולהחליט על צמצום התקציב לזמניים בהתאם להגדלת התקנים. זה מה שאתם מתבקשים לעשות.
גלעד ריקלין
אני מבין את הבקשה, אבל אני שוב מסביר וזו נקודה חשובה.
שלום גולדברגר
זו פיקציה, סליחה.
גלעד ריקלין
אם זו פיקציה, לכן מה שמשרד הבריאות צריך לעשות זה לקחת 80 תקנים קבועים ממקום אחר, להעביר אותם ליחידה לבריאות הסביבה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא, לא, סליחה. אתה שוב חוזר. אתה אומר שליד פיקציה של 70 אנשים קבועים שהם כאילו זמניים, יש פיקציה של 70 אנשים זמניים שהם כאילו קבועים.
גלעד ריקלין
אני לא אומר שיש פיקציה. יכול להיות שמשרד הבריאות צריך לקצץ בכח האדם שלו.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא מתקבל על הדעת כי מדובר באנשים שהם קבועים וצריכים להיקרא קבועים, ולא על חשבון של קבועים אחרים, אלא על חשבון הזמניים, כי הפיקציה היא בכך שהם נחשבים לזמניים כאשר הם קבועים.

זה הכל, אין שום דבר אחר שמשרד הבריאות צריך לעשות, אלא לבקש מכם באופן רשמי בקשה כזאת, ואתם צריכים לאשר אותה. את זה אתם מתבקשים בשם הוועדה הזאת, הפנייה שלנו תעבור גם לוועדת הכספים ולשרים הרלוונטיים.

אני מבקש - תעזוב את הפיקציה שלכם, באמת. תצא לרגע למציאות ואני אומר לך: תסתכל מה קורה, הם קבועים לכל דבר, הם ימשיכו להיות קבועים, אין בחלק שלהם שום מרחב של גמישות. תעזרו למסד את הנושא הזה לטובת העובדים, לטובת המערכת ולטובתנו כציבור, כחברי כנסת שלא נחזור לדיון הזה שוב.

אפשר לעשות את זה?
גלעד ריקלין
אפשר לדבר תמיד ולהגיע להסכמה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אתה יכול להיות שליח ציבור שלנו לנושא הזה ולדאוג ולקדם את זה במערכת שלך?
גלעד ריקלין
אני יכול כמובן לקדם את זה במערכת שלי ואני יכול לשבת עם משרד הבריאות, אבל הנקודה החשובה היא שלמשרד הבריאות יש תקציב ומשרד הבריאות מחליט לפי סדרי עדיפויות.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא, לא. אנחנו מבקשים שינוי בסעיפי התקציב. אנחנו מבקשים בפירוש לאפשר למשרד הבריאות לשנות את המעמד שלהם.
שלום גולדברגר
להמיר חודשי עבודה.
נעמי שקולניק
בתוך התחום שקוראים לו תחום שירותי בריאות הציבור. אין צורך לערבב את הפסיכיאטריה או כל אגף אחר, אלא אנחנו מדברים על בריאות הציבור ואנחנו לא נבקש חודשי עבודה אחרים במקום.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אנחנו מסכמים. נציג ההסתדרות הרפואית לא דיבר, אבל אני מניח שאתם תומכים.

אני אבקש כך - אני מבקש ממשרד הבריאות לעשות שני דברים: קודם כל, דבר טריוויאלי שביקשנו אלה הנתונים: כמה אנשים התקבלו באותה תקופה.
שלום גולדברגר
זה יהיה בודדים, הערכה שלי.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בסדר, גם הבודדים. על כל אחד שהוא ממשיך להיות זמני במקום להתקבל לתקן, הבודדים האלה זה גורלו והוא אחד ויחיד.
צבי ויינר
זה בעצם רק מ- 1996 כי עד אז אפילו לא היה להם חמש שנים. אתה מתחיל למנות מ- 1996.
סופה לנדבר
אנחנו רוצים מתחילת העבודה שלהם. יש אנשים שעובדים תשע שנים. אנחנו תוך התקופה הזאת רוצים את כל הפירוט, גם עם התואר של כל אחד.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
שנה-שנה. זה הדבר המכני שמבקשים. הדבר שהוא הרבה יותר מהותי זו פנייתכם לנציבות שירות המדינה ולמשרד האוצר לשנות את מעמדם ולתת תקנים על חשבון תקציב לחודשי עבודה.

זאת בקשה ממשרד הבריאות, ואני מבקש שתשלחו על שם יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אמנון כהן את ההעתקים של המכתבים האלה, ומנהלת הוועדה תדאג שכולנו נקבל.
צבי ויינר
את המכתב שלי לכתוב גם כן לחבר הכנסת אמנון כהן ולא לך?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כן, הבהרה שלך לגבי נגישות למכרזים, ואז כשנקבל את ההבהרה, אנחנו נטען ונדרוש מכם במשרד הבריאות לקבל את ההחלטות יחד עם הוועד ולאפשר לאנשים לגשת למכרזים.
צבי ויינר
אני אסדיר את זה עם הסמנכ"ל.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בסדר. כמה זמן זה יקח?
צבי ויינר
כמה ימים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
עד סוף השבוע, אפשר?

משרד האוצר ומשרד הבריאות - אנחנו מבקשים לסכם את הנושא הזה בצורה חיובית. אתם לא פורצים כאן שום דרך, אתם בסך הכל קצת מתקרבים לאותה מטרה שכבר סומנה, והמטרה היא להפסיק עם הפיצקיות, ובתוך שירות המדינה אותם עובדים שהם עובדים קבועים, או אותן עבודות שהן עבודות קבועות, להעביר לתקן.

אנחנו נתחיל מהנושא הספציפי - זה לא יפרוץ שום מסגרת, במקרה הזה פשוט לטפל בצורה חיובית, ואנחנו רוצים התייחסות שלך - גלעד - ושל הממונים עליך לסוגיה זו תוך שבוע. אני מקווה שההתייחסות תהיה חיובית.

אנחנו שולחים גם את הבקשה הזאת שלנו לשני השרים: לשר הבריאות ולשר האוצר.
גלעד ריקלין
אולי כדאי להאריך את זה לשבועיים, כי אם אנחנו צריכים להיפגש עם משרד הבריאות, זה ודאי יקח יותר זמן.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בסדר, עוד יותר טוב. אתם רוצים שהפגישה תתקיים בכנסת?
גלעד ריקלין
לא. אני חושב שאנחנו יכולים להיפגש בינינו.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא צריכים תיווך.
סופה לנדבר
אנחנו גם רוצים את פרוטוקול הפגישה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
נכון. אני מבקש מההסתדרות הרפואית - אני מדבר על מכתב תמיכה שלכם או יותר נגיד הבעת עמדה ציבורית שלכם, כי זה פוגע במעמד הרופאים בארץ. אני מבקש שהמכתב הזה יישלח לשר הבריאות, לשר האוצר, העתקים לנוכחים במפגש הזה וכמובן לוועדה.

אנחנו נבקש גם שיתערב משרד הקליטה.
צבי ויינר
לא הבנתי מה המעמד של ההסתדרות הרפואית כאן.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
ההסתדרות הרפואית מייצגת את ציבור הרופאים בארץ.
צבי ויינר
הם לא קיבלו רישיונות של רופאים, אני יודע. נכון? ההסתדרות הרפואית לא יכולה לתמוך בזה.
יוסי כץ
דווקא בגלל שהם רופאים שלא קיבלו רישיונות לרפואה, זה העניין שלנו להתערב.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
כן, והנושא הוא בריאות הציבור.

אנחנו נבקש גם ממשרד הקליטה.
שלומית קואולמן
נציגת המשרד לא דיברה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
סליחה, נירה.
נירה זוהר
אין לי מה להוסיף.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אני פשוט שייכתי אותך ליתר הוועדה.
נירה זוהר
אני מייצגת כאן מישהי שמסיבות אישיות נאלצה לנסוע לחוץ-לארץ.

אני עוסקת אמנם ברישוי של רופאים ואחיות, ואני חושבת שבעצם זה יותר מתאים לנושא השני, אם יעלה היום.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
לא יעלה.
נירה זוהר
אני באמת לא רואה כאן את נציג מינהל הסיעוד, שלדעתי זאת הכתובת.
צבי ויינר
נדמה לי שזה נדחה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
נושא אחים ואחיות נדחה. היות שמשרד הבריאות לא הצליח להיענות לפניות שלנו, או שהוא לא מצליח לממש את החלטת הבג"ץ, שהיא החלטה גרועה בעינינו, אבל...
סופה לנדבר
מי היה צריך לדרוש שהם יקבלו תואר של רופא?
מ"מ היו"ר יורי שטרן
סליחה, מדברת נירה.
נירה זוהר
האמת היא שאני לא נתקלתי בנושא הזה. אני יודעת שהם היו עוברים את הקורסים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
בקשה אלייך.
נירה זוהר
הבנתי שהם למדו ברמת אפעל.
שלום גולדברגר
באסף-הרופא.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אנחנו מצפים מכם שמשרד הקליטה גם יעשה פניה משלו לשני המשרדים: לבריאות ולאוצר, עם הבקשה הדומה לזאת שהיא המלצת הוועדה - להעביר אותם לתקן קבוע, ולא לדרוש ממשרד הבריאות לעשות את זה על חשבון עובדים קבועים אחרים.
סופה לנדבר
אדוני חבר הכנסת יורי שטרן, יש לי שאלה. אני רוצה לדעת מי היה צריך לדאוג לכך שהם יקבלו את התואר שבעצם קיבלו עוד לפני המון שנים כאשר סיימו אוניברסיטאות. הביורוקרטיה הזאת במשרדים, אני לא רוצה לדבר עליה, משום שהיא אותי לפחות מגעילה, אבל אני רוצה לשאול: הם רופאים לכל עניין, הם קיבלו תואר של רופא לסניטריה ולהיגיינה. אין במדינת-ישראל לאף אחד, אבל לאף אחד, זכות לקחת מהם את התואר בגלל שאלה אנשים שלמדו באוניברסיטאות.

אני רוצה לשאול מי מהיושבים היום כאן בישיבה הזאת היה צריך לטפל בעניין הזה.
שלום גולדברגר
אני מוכן להגיד מה אני יודע ומה אני חושב. אף אחד לא לוקח להם את התואר, הם מוכרים כבעלי תואר ראשון, שני ושלישי בהתאם לתואר שלהם. הם מועסקים במקום בדירוג רופאים, הם מועסקים בדירוג מהנדסים אצלנו.
סופה לנדבר
אבל הם לא מהנדסים.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
אפשר לראות ברופאים מהנדסי גוף.
שלום גולדברגר
הרפואה הסניטרית, כפי שלומדים אותה בברית-המועצות, אין כזה דבר במדינת-ישראל, אין כזה דבר בעולם המערבי.
סופה לנדבר
גם לא היו מיליון איש לפני עשר שנים, והיום יש מיליון איש, ואז צריכים להיות שינויים גם במשרד הבריאות ומישהו במשרד הבריאות היה צריך לטפל בעניין.
שלום גולדברגר
המקבילים להם בעבודה שלהם בישראל אלה אנשים שלומדים בטכניון בהנדסת סביבה. הנדסת סביבה, הנדסה סניטרית, מה שנקרא כשאני למדתי בטכניון, זה מקביל לרפואה סניטרית בברית-המועצות.
סופה לנדבר
אני לא מסכימה לדבר הזה. זה שולחן או שזה כיסא? זה שולחן, אדוני. הם רופאים, אדוני.
צבי ויינר
שייעברו בחינות רישוי.
שלום גולדברגר
הם רופאים שלא מטפלים בבני-אדם, הם רופאים שמטפלים בסביבה.
סופה לנדבר
בסדר, הם רופאים לסניטריה והיגיינה, ואתם כמשרד הבריאות, הייתם צריכים לטפל בעניין ולתת להם תואר שהם קיבלו, ולא לגנוב את זה.
מ"מ היו"ר יורי שטרן
תודה רבה. הנושא הזה עומד על הפרק. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים