ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 30/04/2002

חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
מדע 30.4.2002הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי
2
וטכנולוגי – 30.4.2002

פרוטוקולים/ועדת מדע/4999
ירושלים, כ"ז באייר, תשס"ב
9 במאי, 2002

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי


פרוטוקול מס' 85
מישיבת הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי
שהתקיימה ביום ג', י"ח באייר התשס"ב, 30.4.2002, בשעה 13:00


ס ד ר ה י ו ם

הצעת חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התש"ס2000-
הצעתם של חברי הכנסת מיכאל איתן ונעמי חזן
הצבעות – העברה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר ענת מאור
מיכאל איתן
ויקטור בריילובסקי
נעמי חזן
אליעזר כהן
אלכסנדר צינקר
מוזמנים
פרופ' חגית מסר-ירון - המדענית הראשית, משרד המדע
פרידה סופר - סמנכ"ל בכיר לאמרכלות ותקציב,
משרד המדע
עו"ד עדנה הראל - יועצת משפטית, משרד המדע
אילן פלד - מנכ"ל תוכנית מגנ"ט, לשכת המדען
הראשי, משרד התעשייה והמסחר
עו"ד עידית גרינבוים - הלשכה המשפטית, משרד התעשייה
והמסחר
עו"ד אריאלה פוטרמן - הלשכה המשפטית, משרד התעשייה
והמסחר
עו"ד הדס פרבר - הלשכה המשפטית, משרד התעשייה
והמסחר
סיוון הכטר - אגף התקציבים, משרד האוצר
ד"ר אורנה ברגרזון - לשכת המדען הראשי, המשרד לאיכות
הסביבה
פרופ' רמי רחמימוב - המדען הראשי, משרד הבריאות
ד"ר זלינה בן-גרשון - לשכת המדען הראשי, משרד הבריאות
ד"ר נורה כהן - לשכת המדען הראשי, משרד החינוך
עו"ד מיכל סגל - הלשכה המשפטית, משרד החינוך
פרופ' דן לבנון - המדען הראשי, משרד החקלאות
רפי הוידה - לשכת המדען הראשי, משרד התקשורת
השופט שלמה שהם - נציב הדורות הבאים, הכנסת
פרופ' יעקב זיו - נשיא האקדמיה הלאומית למדעים
ד"ר מאיר צדוק - מנכ"ל האקדמיה הלאומית למדעים
עו"ד יעל טור-כספא - עוזרת משפטית למנכ"ל המועצה
להשכלה גבוהה
עו"ד ירון שרעבי - ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות
פרופ' דוד הורן - יו"ר המרכז הבינתחומי
שרה ידיד-צחייק - ראש מדור ישראל, הרשות למו"פ,
האוניברסיטה העברית
פרופ' אורה לימור - ראש רשות המחקר, האוניברסיטה
הפתוחה
דוד הורן - אוניברסיטת תל-אביב
עו"ד מאיר גובר - לשכת עורכי-הדין
יאיר אמיתי - מנכ"ל מתימו"פ, התאחדות התעשיינים
מאיר נצר - תל"ם
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
ענת לוי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ


הצעת חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התש"ס2000-
הצעתם של חברי הכנסת מיכאל איתן ונעמי חזן
הצבעות – העברה לקריאה ראשונה
היו"ר ענת מאור
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני
מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי.
אנחנו פותחים בכנסת מושב חדש.

הישיבה הנוכחית תוקדש להצעת חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי. אני רוצה להזכיר שבשבוע הבא הוועדה תסייר באוניברסיטה העברית, סיור שהיה אמור להתקיים לפני כחודש-חודשיים אבל נאלצנו לדחות אותו בגלל עומס העבודה שהיה מוטל על חברי הכנסת. אני מזמינה את חברי הוועדה וגם את האורחים והמוזמנים הקבועים שלנו לבוא ולהצטרף לסיור זה.

לפני שאנחנו מתחילים את הדיון בהצעת החוק, ברשותכם אני רוצה להביע את דעתי - ואני מאמינה שדעתי היא על דעת חברי הוועדה – לגבי המחויבות וההכרח לשמור על חופש אקדמי בכלל וחופש המחקר בפרט.

אני רוצה להזכיר שהוועדה היא ועדת מדע ומחקר, ובנוסף לכך בכנסת פועלת ועדת חינוך שאחראית להשכלה הגבוהה. עם זאת אנחנו מלווים את עבודת ועדת החינוך. לא אחזור על דברים שנאמרו בעבר בנושא הרכב המועצה להשכלה גבוהה, בנושא הנישואין, בנושא החלטות ממשלה לגבי תחומים אחרים כי בנושאים השונים מדי ישיבה אני מעדכנת את הנוכחים. אני מוצאת לנכון לומר שהעובדה ששרת חינוך במדינת ישראל פנתה ליועץ המשפטי לממשלה לבחון התבטאויות של מרצים, אני חושבת שיש פה סכנה או לפחות איום על חופש התבטאות ומחקר אקדמיים וזאת מעבר למחלוקות. כל מי שמכיר את דעותיי האישיות, אני אישית נגד הסרבנות, אבל זה לא שייך. אני חושבת שתפקידנו ככנסת וכרשות מפקחת לדאוג שהעצמאות, חוסר התלות וחופש הביטוי לא יהיו מכשיר בידי רשות מבצעת, ובוודאי לא מי שמופקד על המועצה להשכלה גבוהה.

אני לא נכנסת לדברים אחרים שקורים במסגרת חופש הביטוי במדינה כי זה לא סדר יומנו ואנחנו לא מקיימים דיון פוליטי, אבל אני חוזרת ואומרת – ואני רוצה לומר את הדברים בשמי, ואם יש מישהו מחברי הוועדה שרוצה להעיר, יוכל לעשות זאת – שחופש המחקר וחופש הביטוי האקדמי זה ערך שאם פוגעים בו, המשכו ברור ואנחנו צריכים להערכתי למלא את תפקידנו באופן נחרץ בסוגייה הזאת.
מיכאל איתן
באופן טבעי אני כמובן חייב להגיב, כמי שנמצא
בצד השני של הספקטרום הפוליטי. אני רוצה לדבר על דברים שאני מניח שלא יהיו עליהם חילוקי דעות. אין חופש מחקר מוחלט ואין חופש ביטוי מוחלט כמו שאין שום ערך מוחלט במערכת דמוקרטית. המערכת הדמוקרטית היא מערכת של ריסונים ואיזונים בין זכויות וחירויות. מקום שמתחיל חופש מסוים, הוא מוגבל כאשר הוא פוגע או מתנגש בזכויות אחרות. אני לא מאמין שיש כאן אדם אחד בחדר הזה שמסכים לקבל את העיקרון שכאילו יש חופש מחקר ללא שום סייג. אין דבר כזה בנמצא. כולנו מסכימים שאין חופש ביטוי בלתי מוגבל.

אני רוצה להסתפק בדברים אלו ולומר שכולנו כפופים גם לעולם של הערכים ומתחתיו לעולם של החוק. אף אחד מאתנו לא משוחרר מהחובה שלו כלפי החוק ואין לי ספק שהיועץ המשפטי לממשלה, אם מישהו פנה אליו, הוא יפעל אך ורק על-פי החוק, ואם הוא לא יפעל על-פי החוק יש בתי-משפט בישראל.

אני מציע שנסתפק בדברים אלו ולא נעודד אנשים להניח שיש להם חופשים וחירויות בלתי מוגבלות, כי כפי שאמרתי אין דבר כזה, לא ברמת החוק וגם לא ברמה הערכית מעל לחוק, ברמה הנורמטיבית של כל מי שיש לו תפיסות דמוקרטיות.
ויקטור בריילובסקי
אני חושב ששני הדוברים ששמענו עכשיו צודקים.
מצד אחד אנחנו בוועדת מדע וטכנולוגיה תומכים בחופש המדע, בחופש המחקר, בחופש האוניברסיטאות, בחופש חיים אקדמיים, אבל מצד שני יש איזה שהן הגבלות ואני מסכים שצריך להיות איזון בין זה לבין זה ואנחנו אכן מנסים להגיע לנקודת איזון זו.
נעמי חזן
להבדיל מעמיתי פרופסור בריילובסקי, אני רוצה
לומר שאי-אפשר להסכים גם עם חברת הכנסת ענת מאור וגם עם חבר הכנסת מיכאל איתן כי הדברים שלהם סותרים האחד את השני.

הבעיה היא בעיה של חופש אקדמי של הקולקטיב האקדמי וחופש אקדמי מוגדר כחופש של האקדמיה מפני פוליטיזציה ומעורבות פוליטית. הסכנה שקיימת היום היא ניסיון של אדם פוליטי – במקרה זה שרת החינוך – להתערב בחופש האקדמי. אני חושבת שועדת המדע חייבת להתנגד למגמת הפוליטיזציה הזאת כי היא פוגעת ביסודות המעמד והמבנה של חופש אקדמי במדינה דמוקרטית.

אם איש אקדמיה או אשת אקדמיה עברו על החוק, הם אזרחים לכל דבר, אבל ניסיון של פוליטיקאי להפוך את האקדמיה לנשוא פעילות פוליטית, הניסיון הזה זכור לנו מתחילת המאה ה20- ואילך ואני מפנה אתכם בין היתר למקס ובר בעניין הזה כדי לומר חד-משמעית שהמגמה היא מסוכנת עד מאוד ואני חושבת שההתנגדות למגמה הזו חייבת להיות נחרצת.
היו"ר ענת מאור
חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק
המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי. אני מזכירה לחברי הכנסת ולנוכחים שקיימנו בנושא שתיים-שלוש ישיבות. למעשה מדובר בהצעת החוק המעודכנת שהוועדה רוצה לאשר לקראת קריאה ראשונה.

לפי המידע שקיבלתי מהיועצת המשפטית של הוועדה יש שתי סוגיות יותר מרכזיות. אם מציעי הצעת החוק – חבר הכנסת איתן וחברת הכנסת חזן – יקבלו אותן, אנחנו נעבור לסוגיות של ניסוח. כמובן שהנוכחים יוכלו להגיב ולהתנגד באופן מוחלט.

לגבי עמדת הממשלה. קיבלתי בכתב עמדה מתנגדת של משרד המשפטים ומשרד האוצר. המדענית הראשית של משרד המדע תציג את עמדת המשרד. בכל מקרה, אם נאשר את הצעת החוק, נפנה לוועדת שרים לענייני חקיקה לדון בה מחדש, אבל אנחנו לא מתנים את הצבעתנו – ואני מבקשת שזה יירשם בפרוטוקול באופן ברור – בהמלצה או אי-המלצה של ועדת שרים לענייני חקיקה.

אמרתי את דעתי וגם דיברתי עם עמיתיי עוד לפני הישיבה. אם המציעים יקבלו את ההסכמות ואת ההבנות שגובשו עם משרד המדע ועם היועצת המשפטית של הוועדה, אנחנו כוועדה נביא את זה ללא תנאי. לא נתנה את הצבעתנו באישור ההצעה או אי-אישורה.

חבר הכנסת איתן, בישיבה הקודמת הוסבה תשומת לבנו – ופנינו אליך בנושא זה – שיש צורך לבדוק את הצעת החוק הזו והתאמתה להצעת המחקר והפיתוח החדשה שמונחת בוועדת הכספים וועדת המדע. האם עשית את הבדיקה?
מיכאל איתן
עדיין לא.
היו"ר ענת מאור
אני מבקשת שלא נעכב את הדיון אלא לקראת
קריאה שנייה ושלישית, אם ההצעה תעבור, אנחנו נראה היכן צריך לעשות התאמות כדי שהכנסת לא תהיה בחוסר התאמה.

בשלב מסוים אני אצטרך לצאת להצבעה בוועדת חוקה וחבר הכנסת בריילובסקי יחליף אותי בניהול הישיבה.
מיכאל איתן
נדמה לי שיש נוסח מוסכם. נדמה לי שעבר זמן רב
על-מנת שהחוק הזה יעבור לקריאה ראשונה. נדמה לי שמשרד המשפטים נשאר אחרון המתנגדים לעניין הזה.
מאיר נצר
לא. גם משרד האוצר. גם משרד התעשייה
והמסחר. כרגע עמדת הממשלה לא מתפרקת למשרדים השונים אלא לממשלה יש עמדה.
מיכאל איתן
עד כמה שאני מבין הכנסת היא הריבון והכנסת
תלך ותצביע. זכותה גם להפיל את הצעת החוק. אני חושב שהגיע הזמן לעשות את המהלך. אני רוצה לומר לך שאני מתכוון לדבר עם שר המשפטים ולשאול אותו אם הוא יודע מה מתרחש במשרדו, איך הצעת חוק כזו מגיעה לכך שמשרד המשפטים מתנגד. את שרת המסחר והתעשייה אני מכיר ואני יודע שיש לה סיבות אולי אינטרסנטיות כאלה ואחרות. אני לא יכול לקבל, אבל אני יכול להבין למה היא מתנגדת. אם מוציאים כסף מקרנות למחקר ופיתוח ומממנים בזה אבטלה, בטח שאפשר גם להתנגד לזה וזה הרבה יותר הגיוני להתנגד לזה.

אני חושב שהדבר הכי חשוב זה להתקדם. נהיה היכן שנהיה, אבל אי-אפשר למשוך את זה יותר.

כאן יש הסכמה בין כל הגורמים כאשר משרד המדע ונשיא האקדמיה הלאומית למדעים עם חבריו הגיעו לאיזשהו נוסח מוסכם שמונח לפניי. אם אנחנו רוצים להתקדם, חבל להשחית עכשיו ויכוחים מיותרים. כשהחוק הזה יעבור לקריאה שנייה ושלישית, יהיה לנו זמן לתקן. כל אחד יוותר קצת ונתקדם. אם זה ייפול, נחסוך לעצמנו את השעות שאנחנו מבזבזים עכשיו.
נעמי חזן
לפרוטוקול. התייעצות שהתקיימה כחודשיים לפני
הפגרה, הפכה ללא ידיעתי לישיבת ועדה. אני רוצה לרשום שאני מוצאת שהדבר הזה לא תקין משום שכאחת מיוזמות החוק, היה נכון להכריז ולהודיע מראש על ישיבת ועדה ולא להפוך התייעצות לישיבת ועדה בדיעבד. זה נוהל לא תקין ואני חושבת שלא צריך לחזור על עצמו.

לגופו של עניין. גם אני מחזיקה את הנוסח שאני מבינה שהוא הנוסח המוסכם, ותכף נשמע עד כמה הוא מוסכם ואם הוא מוסכם. בעיקרון הנוסח הוא על דעתי חוץ מזה שיש לי בעיה עם מחיקת סעיף 3 בנושא תאגוד של המועצה. אם לא לפני קריאה ראשונה, אני כבר מודיעה שאני ארצה לחזור ולדון בסוגייה הזאת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית כי אני נשארת בעמדתי המקורית שחייבים לעגן את המחקר והפיתוח בתאגיד. כאמור, יש לי הסתייגות לגבי סעיף זה.
היו"ר ענת מאור
כאן לדעתי צריך למצוא את הניסוח שמהווה
פשרה, כי מי שתובע לחזור לתאגיד, זה הדבר שהוא לא מהווה פשרה.
מירב ישראלי
אני מבינה שלא ייאמר דבר לגבי האם המועצה
היא תאגיד או לא תאגיד כי לא היה מדובר רק במעמד המועצה. נאמר כאן "ובלבד ששירותי הניהול לא יינתנו על-ידי משרד ממשלתי" וזה נראה לי קצת בעייתי לקבוע דבר כזה בחקיקה. יכול להיות שבשלב הזה עדיף לא לומר כלום ולקבוע בשלב הבא מי ייתן את שירותי הניהול. בחקיקה אני לא הייתי כותבת דבר כזה.
מיכאל איתן
אני מסכים אתך במאה אחוז.
היו"ר ענת מאור
אם כן, לא לכתוב כלום?
מאיר נצר
אולי כדאי לשים נקודה אחרי העיקרון שיש
למצוא דרך לשמור על עצמאות בניהול.
מירב ישראלי
זאת הערה ולא דבר שייכנס לחקיקה.
מאיר נצר
אני מציע להשאיר את רמת העיקרון.
מירב ישראלי
אני רוצה להזכיר שבעיקרון דובר על כמה
אופציות כאשר האופציה הראשונה הייתה תאגיד, האופציה השנייה הייתה שזו תהיה יחידת סמך כלשהי של משרד ממשלתי ודובר על משרד ראש-הממשלה כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או משהו בדומה לזה, ואופציה נוספת הייתה שבעצם זה יהיה גוף שיקבל שירותי ניהול מהאקדמיה למדעים. אלה היו האופציות שעלו.

אני מציעה שבשלב זה לא נתייחס לזה כי אני בוודאי לא הייתי כותבת דבר כזה בחקיקה.
היו"ר ענת מאור
אני רוצה להיות מובנת בתשובה לדבריה של
חברת הכנסת נעמי חזן. בישיבה הקודמת – לא הבלתי פורמלית – כל חברי הוועדה שהתבטאו – והיו נוכחים חבר הכנסת זאב, חבר הכנסת כנען, חבר הכנסת כהן ואנכי – אמרנו שבעניין הזה אנחנו מקבלים את העמדה הממשלתית ולא מדברים על תאגיד וזה צריך להיות ברור. אני מקבלת את ההצעה של חבר הכנסת איתן שאנחנו לא מצביעים על הנושא בכלל וכי לא נמצא כאן סעיף 3 כי אי אפשר לנסח בחוק ולומר בלבד שיהיה עצמאי וכולי. אני רוצה שיהיה ברור שמטעמנו הנושא של תאגיד הוא לא נושא חדש – הוא היה בטרומית – אבל לא כך הוא עובר לקריאה ראשונה. זכותך להעלות זאת מחדש לקראת קריאה שנייה ושלישית, אבל צריך לדעת שההסכמה של חברי הוועדה אז הייתה בעניין הזה ברורה וזה היה חלק מהפשרות.
מיכאל איתן
בקריאה ראשונה יש אפשרות להגיש שתי
גרסאות?
מירב ישראלי
בשלב זה, זה אפשרי.
מיכאל איתן
אם כן, נגיש שתי גרסאות.
מירב ישראלי
יש אפשרות, אם הוועדה מחליטה על כך.
היו"ר ענת מאור
אני רוצה להיות מאוד בהירה. זו בדיוק לא
הפשרה שדיברנו עליה.
מיכאל איתן
אני לא בטוח שאנחנו יכולים להעביר את
ההחלטה. איפה ממוקם עכשיו סעיף 3(א)?
מירב ישראלי
אין סעיף כזה.
מיכאל איתן
סעיף 3(ב) קיים?
מירב ישראלי
לא. אני אומר מה קיים. סעיף 4(א) אומר ש"נשיא
המדינה ימנה את המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי (להלן – המועצה) על-פי המלצת הממשלה". זה למעשה מה שמחליף כרגע את נושא התאגיד.
מיכאל איתן
אנחנו לא יכולים לעשות צחוק מעצמנו. את מנסה
להעביר חוק שהמילה מועצה מופיעה בו ולא כתוב מה זו המועצה הזאת. אני מדבר מבחינת יושר אינטלקטואלי כלפי המסמך הזה.
מירב ישראלי
לא כל המועצות שמוכרות בחקיקה הן תאגידים.
מיכאל איתן
הנייר הזה הוא לא כלום אם את לא קובעת משהו.
אחר-כך אפשר לשנות.
עדנה הראל
המועצה היא לא גוף ולא כתוב עליה כלום אלא
אומרים שאלה תפקידיה. זה לא שאתה חייב לומר משהו על היותו תאגיד או לא היותו תאגיד.
מיכאל איתן
מה זה המועצה? מה עשו בחוק הקולנוע?
עדנה הראל
זה צוות אנשים שמשמשים כוועדה מייעצת
קבועה בעלת מעמד סטטוטורי. הממונה על ההגבלים העסקיים, גם הוא לא רשות למרות שהוא נקרא רשות. זה לא תאגיד אבל בכל-זאת זה פקיד בעל סמכויות. יכול להיות פקיד, יכול להיות איש ציבור אבל הוא בעל סמכויות שהחוק מקנה לו.
מיכאל איתן
מועצת הקולנוע היא דוגמה טובה. אחרי שעבר
החוק הקימו מועצה ובחוק מוכרח להיות כתוב מי מקים את המועצה, מי ממנה את האנשים וכולי.
עדנה הראל
זה כתוב כאן.
מיכאל איתן
צריך להיות כתוב גם מה מעמד המועצה.
עדנה הראל
לא. מה התפקידים שלה ומה הסמכויות שלה. את
זה יש בחוק הקולנוע ואת זה יש גם כאן.
מירב ישראלי
אולי אפשר להוסיף ולומר שמוקמת בזאת
המועצה.
עדנה הראל
גם מועצת הספריות, גם מועצת המוזיאונים, אלה
אותן מועצות מאותו סוג. אלה אנשים שהמינוי המשותף שלהם מקנה להם לפי החוק את הסמכויות ואת התפקידים.
מיכאל איתן
מאיפה הם מקבלים את תקציב הפעולה שלהם?
עדנה הראל
המשרד הרלוונטי – בקולנוע ובספריות זה משרד
המדע – מעמיד להם שירותים. אין להם תקציב פעולה כי הם לא גוף שיכול להתחייב. אנחנו לכן אמרנו כאן שאחת האפשרויות היא שהאקדמיה הלאומית למדעים תיתן את אותם שירותים וזה במקום המשרד של השר הממונה.
מירב ישראלי
יש מקרים כמו המועצה לבתי-דין מינהליים
שיושבת במשרד המשפטים ובחקיקה נאמר במפורש שתקציבה יהיה בתקציב משרד המשפטים וגם כאן לא מדובר בתאגיד אלא במועצה סטטוטורית בחוק שיש לה סמכויות ייעוץ.
עדנה הראל
יש לה תקציב מסומן.
מירב ישראלי
נכון, אבל בדרך כלל אין תקציב מסומן.
יעקב זיו
בדיונים עלו כמה אפשרויות כמו למשל מתן
שירותים על-ידי האקדמיה הלאומית למדעים. התברר לי שיש את המועצה לאיכות הסביבה שמקבלת שירותים ממכון ירושלים למשל. העיקרון של קבלת שירותי מגוף ציבורי קיים ומופעל. המשפט הראשון - "סוכם שיש למצוא דרך לשמור עצמאות ואי-תלות המועצה, גם אם היא לא תוקם כתאגיד" - הוא בסדר. האופציה שמופיעה, כאילו זה תחת משרד ממשלתי, מטעה כי יש עוד שתי אופציות נוספות, למשל מכון ירושלים, למשל האקדמיה.
מיכאל איתן
הבעיה שלי עם האקדמיה היא שמאחר
שהאקדמיה היא גוף מתחרה, לא הייתי רוצה שהאקדמיה תהיה מזוהה לחלוטין והיא תמנע את הפלורליזם הנדרש מאותה מועצה. זה לא טוב ואנחנו רוצים לברוח מהעניין הזה.
יעקב זיו
אבל לא גוף ממשלתי.
מיכאל איתן
לזה אני מסכים.
קריאה
לכן הצענו בזמנו את התאגיד.
שלמה שהם
צריך לזכור שמבחינת החקיקה, גם אם יצוין
בדברי ההסבר, הדבר הזה באופן מעשי יהיה חסר משמעות. אם אנחנו לא נתייחס לעובדה הזאת, אי-התייחסות בתוך החוק אומרת למעשה פתרון כזה או פתרון אחר שיהיה טכני, אבל ההגדרה של אי-תלות, אם היא לא כתובה בצורה כזאת או אחרת ובצורה ברורה, היא לא קיימת.
מירב ישראלי
צריך לקבוע באופן פוזיטיבי מי נותן את
השירותים.
שלמה שהם
כי קביעה אחרת משאירה את הדבר הזה אפור
והשאלה אם בקריאה ראשונה היה ראוי להשאיר את הדבר הזה אפור.

אני סבור שאי-התלות צריכה להיות כתובה בתוך הצעת החוק והדבר הזה צריך להיות ברור. אני מוכן לשבת ולחשוב. הטוב ביותר בעיני היה תאגיד, למרות שקראתי את עמדת משרד המשפטים. אני לא רוצה לנהל דיון ולהתווכח עם הדברים שנאמרו שם, אבל בהחלט היו דברים מעולם כאשר יש גוף שהוא כן תאגיד, למרות שיש לו פונקציות כמו הפונקציות במקרה הזה.
מיכאל איתן
אנחנו בעד תאגיד. בשלב הזה אני מנסה לעקוף
את הבעיה ולהעביר אותה לדיון לקראת הקריאה השנייה והשלישית וזאת מתוך רצון למתן את ההתנגדות של ארבעה משרדים ממשלתיים שגם אם משרד המדע יסכים, עדיין היא נשארת בעינה. על-מנת למתן את ההתנגדות שלהם ולרכך אותה, אני אומר שצריך לחפש נוסח שגם אם הם יתנגדו לו, הם יוכלו איכשהו לחיות אתו. את אומרת שהוא לא יהיה תאגיד, בסדר, אני מסכים, הוא לא יהיה תאגיד. מצד שני אנחנו לא יכולים לברוח לתלות מוחלטת בתקציב הממשלתי וצריך לחפש דרך ביניים.
שלמה שהם
חשבתם על אפשרות שזה יהיה במשרד
ראש-הממשלה?
מיכאל איתן
חשבתי על זה ואפילו ציינתי משהו כזה.
מירב ישראלי
אבל זה למעשה חלק מהמנגנון הממשלתי וזו
אופציה אחרת.
מיכאל איתן
בזמנו הלאומית למחקר ופיתוח הייתה במשרד
ראש-הממשלה.
נעמי חזן
יש את התקדים של הרשות לקידום מעמד
האישה, שגם היא יחידת סמך במשרד ראש-הממשלה.
מירב ישראלי
על האופציה הזו דיברנו. זה יהיה משהו דומה.
מיכאל איתן
אולי אפשר להסכים לזה. זה נראה לי בסדר.
מאיר נצר
יחידת סמך היא יחידה ממשלתית לכל דבר ועניין.
עובדיה הם עובדי מדינה. אם אתה רוצה, כמו שנאמר פה ברישא, להקנות מעמד של אי-תלות ועצמאות, אתה לא יכול לעשות זאת מול הממשלה.
מירב ישראלי
אפשר לקבוע שהיא רק תקבל שירותים או
שתקציבה יהיה במשרד ראש-הממשלה ולא שהיא תהיה יחידת סמך במשרד.
מאיר נצר
יכול להיות שצריך יהיה להשאיר את זה פתוח.
שלמה שהם
אפשר לכתוב שהרשות תהיה עצמאית ובלתי
תלויה ותקבל את שירותיה ממשרד ראש-הממשלה.
מיכאל איתן
יש כאן בעיה פוליטית. אני חושב שהנוסח הקרוב
ביותר שאפשר יהיה בינתיים איכשהו להעביר אותו ולקדם אותו הוא שתהיה מועצה שתקבל תקציבים ושירותי מינהל ממשרד ראש-הממשלה.
שלמה שהם
אפשר לכתוב שהיא תהיה עצמאית ובלתי תלויה.
חגית מסר-ירון
זה לא מקובל עלינו. זה אומר להקים משרד מדע
שני.
מאיר נצר
בשלב הביניים, אני מציע ללכת להצעה שלך, עם
החסרונות שאתה מנית אבל הם בכל-זאת לא מבטאים אי-תלות בממשלה.
מיכאל איתן
אני מסכים. למרות שאני מתנגד, אני מסכים. אם
יש הסכמה של משרד המדע, אני הולך על זה.
נעמי חזן
שמעתי אותה, אבל לא אני אביע אותה.
חגית מסר-ירון
אני מסייגת את ההתבטאות שלי כהתבטאות
מקצועית לצורך העניין כאשר עמדת הממשלה אליה אנחנו עדיין כפופים היא אותה התנגדות, אבל העיקרון של אי-התלות בהחלט מקובל עלינו ונראה לנו שבמסגרת האקדמיה אפשר לתת פתרון לעיקרון הזה.
יעקב זיו
יש לנו עוד כמה הערות שהועברו אליכם.
מירב ישראלי
השאלה אם אתם רוצים לעבור על הסעיפים
השונים.
נעמי חזן
כן.
מירב ישראלי
יש הערות של עוד גופים ויש גם הערות שהן בגוף
המסמך.
יעקב זיו
אני רוצה לציין שאני מדבר כאן מתוך הסכמה
מלאה עם ראש ות"ת ויושב-ראש ועד האוניברסיטאות. העמדה שאני עומד להביע מקובלת עליה.
מירב ישראלי
קיבלנו בכתב את הערות המועצה להשכלה גבוהה
וכן מהתאחדות התעשיינים. לסעיף 1 יש הערות של המועצה להשכלה גבוהה.
יעקב זיו
בסעיף 1, מטרות, לאחר המילה "ולפיתוחו",
ביקשנו לבטל את הנקודה, להוסיף פסיק ולכתוב את המשפט: "תוך שמירה על חופש המחקר המדעי ועצמאות מערכת ההשכלה הגבוהה".
קריאה
למיטב ידיעתנו הערה זו מקובלת גם על משרד
המדע.
אילן פלד
אני בהחלט מסכים עם זה, אבל זה יוצר בעיה כי
מזה משתמע גם הצד השני. זאת אומרת שלכל האחרים אין עצמאות.
יעקב זיו
יש בעיה עם חוקים קיימים שקובעים את הדברים
האלה.
עדנה הראל
בניסוח המטרות הספציפיות, התפקידים של
המועצה, יש התייחסות לעובדה שקיימים מוסדות נוספים על-פי חוקים נוספים וגם הצעת החוק כוללת בסופה את המודעות לזה שצריך יהיה לקבוע את היחס בין החוק הזה לבין חוקים אחרים. יש כאן איזשהו קושי בקריאת התפקידים והמטרות של המועצה, לאור הסיפא הזו שאתם מבקשים להוסיף. לאור הסיפא הזאת, לא לגמרי ברור לי איך קוראים את תפקידי המועצה.
מירב ישראלי
הסעיף הוא סעיף הצהרתי ולכן זה יוצר בעיה כי
יש את סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה שאומר באופן אופרטיבי שיש חופש אקדמי. זה הסעיף הרלוונטי ואולי אחר-כך צריך לדבר על היחס בין הסעיף הזה לסעיף ההוא. להכניס את זה לסעיף המטרה, זה רק דקלרטיבי.
מאיר נצר
אנחנו דנים במחקר ופיתוח ולכן חשוב לומר כאן
שנשמר החופש המדעי. זה רלוונטי.
מיכאל איתן
למה צריך את הסעיף הזה?
מירב ישראלי
מערכת ההשכלה הגבוהה מבקשת זאת.
יעקב זיו
אם לא הייתה הערה בסוף שבשלב יותר מאוחר
יראו אם יש צורך לשנות חוקים אחרים, לא היינו נוגעים בזה. בהצעה המקורית היה כתוב במפורש שהחוק הזה לא נוגד את החוקים של המועצה להשכלה גבוהה וחוק האקדמיה. כאן הכנסתם הערה בסוף שבסופו של דבר יצטרכו לבדוק.
מירב ישראלי
זו הערה שקיימת בכל חקיקה.
יעקב זיו
לכן הנושא הזה לנו הוא מאוד חשוב.
מיכאל איתן
אני חושב שהוא מיותר לחלוטין, גם מבחינת מה
שאתם רוצים להשיג כי מה שקורה, קורה דבר הפוך כאשר הוא עוד מזמין מחשבות ובעיות מיותרות לחלוטין של מה פתאום נכנסנו לעניין הזה. כתוב כאן ש"מטרתו של חוק זה להקים מועצה למחקר ולפיתוח אזרחי אשר תייעץ לממשלה בגיבוש מדיניות לשם ניצול המאגר המדעי והטכנולוגי האזרחי של מדינת ישראל ולפיתוחו". זאת אומרת, מקימים גוף שתפקידו לייעץ לממשלה. עכשיו פתאום בא נושא חדש שמדבר על עקרונות החופש והעצמאות של מערכת ההשכלה. זה דבר שאתה מכניס אותו לכאן, מתחיל פתאום לשאול את עצמך שאלות ואני שואל למה זה רלוונטי, לאן זה שייך ומה פתאום אנחנו מזמינים עכשיו את כל הבעייתיות שבתוך המשפט הזה.

אני מסכים שאם באיזשהו מקום רוצים לטפל בפחדים של המועצה להשכלה גבוהה שמשהו עלול להיות, אז תחפשו את המקום המתאים אבל זה בטח לא במטרה של החוק.
יעקב זיו
אפשר אולי להכניס את זה להגדרות מחקר
ופיתוח.
מירב ישראלי
אני מציעה שאחרי שנגמור לדון בחוק, נחזור
לנקודה הזאת. יכול להיות שהסעיף שמטריד אותך זה סעיף מסירת המידע. כשנעבור נראה איזה נקודות מטרידות אתכם. לכן אני מציעה שבסוף נחזור לזה ונראה אם נשארו בעיות, כי יכול להיות שלא יישארו בעיות.
נעמי חזן
אני מבינה מהיכן נובע החשש. בעצם זו ההערה
האחרונה בהצעת החוק. אני לא רגילה לחקיקה שהיא מלאת הערות. אני הייתי בשלב הזה פשוט מתעלמת מההערה הזאת.
מירב ישראלי
דיון בהערה, זה דבר שהוועדה מצווה לעשות בכל
חקיקה שהיא עושה. אנחנו עושים את זה כי יש פה כמה נקודות של השקה גם עם חוק המחקר והפיתוח וגם עם כל מיני חוקים ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו צריכים לקיים את הדיון. גם אם לא הייתי אומרת את הדברים, זה היה צריך להיעשות.
נעמי חזן
זה הדליק נורה אדומה ומשום שכך, אני הייתי
רוצה לקבוע את העיקרון ואולי לא לומר אותו במלים כי מה שחשובים הם אלה העקרונות. תהיה לנו הזדמנות נוספת לעבור על הצעת החוק. העיקרון הוא לא לפגוע בכל דרך בעצמאות של מערכת ההשכלה הגבוהה ובמחקר המדעי הקיים. לכן אם יהיה משהו שפוגע או יכול לפגוע, נצטרך לאתר אותו, ואם לא, אין צורך לומר את הדברים במפורש משום שהדבר מובן מאליו. כך הייתי חושבת שאפשר לפתור את הבעיה כרגע.

ההצעה שלי היא כרגע לא להכניס את זה וזאת משום שאנחנו קובעים את העיקרון. כוונת המחוקק היא שלא תהיה פגיעה כלשהי במערכת ההשכלה הגבוהה או במחקר המדעי. לכן אני מבקשת לומר, למען האסתטיקה, שההערה האחרונה הייתה מיותרת כי זה ברור לחלוטין שתמיד צריך לעשות את ההתאמות וזה לא מדליק את הנורה האדומה. כרגע אין לי ממה לחשוש.

אני מצהירה שהחוק הזה לא יפגע בעצמאות מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי. זה העיקרון. כרגע לפי דעתי לא צריך את התוספת ואני יוצאת מנקודת מוצא שבשום פנים ואופן לא תהיה פגיעה.
יעל טור-כספא
אני כן חושבת שמה שכתוב היום עלול לגרום
בעתיד לחילוקי דעות ועלול לפגוע בחופש המחקר וחופש ההשכלה הגבוהה. אני חושבת שצריך להיות סעיף – ולא איכפת לי אם הוא יהיה בסוף החוק – שיתייחס לחוקים האחרים, שלא יהיה בהוראות חוק זה כדי לפגוע בעצמאות המחקר.
מירב ישראלי
אחרי שנסיים את הדיון בחוק, נדון בכל השאלות
ונראה אם יש צורך בסעיף שמירת דינים והאם יש צורך בסעיף שלא אומר את זה אלא אומר בצורה מפורשת שחוק זה לא בא לפגוע בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. אני מציעה שקודם נעבור על כל סעיפי החוק ונראה אם בכלל יש צורך בסעיף כזה.
מאיר נצר
אם כך, צריך לבטל את ההערה שבסיפא.
נעמי חזן
ההערה לא קיימת.
מירב ישראלי
אם כן, סעיף 1 נשאר כפי שהוא.
בסעיף 2 הוספנו הגדרות של חוק המועצה להשכלה גבוהה שהן לא בעייתיות. לעומת זאת אני חושבת שיש מקום לדון בהגדרה של המחקר והפיתוח. בישיבה הקודמת מר נצר העלה את ההצעה לאמץ את ההגדרה מהגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה רק חלק מההגדרה כי ההגדרה שם היא הרבה יותר רחבה. כאן הוועדה צריכה לשמוע את עמדות המומחים כדי להחליט איזו הגדרה היא ההגדרה הנכונה למחקר ופיתוח.
רפי הוידה
קיימת הגדרה של מחקר ופיתוח בחוק עידוד
מחקר ופיתוח בתעשייה ומגדירים מהו מחקר ומהו פיתוח. רצוי אולי להוסיף לסעיף ההגדרות גם את קיום חוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה עם שתי ההגדרות האלה.
מירב ישראלי
ראיתי את ההגדרות האלה ולי הן נראו מצמצמות
מדי לצורך החוק שלנו. אני כמובן לא מומחית למחקר ופיתוח, אבל אני מדברת מבחינה משפטית. מדובר ב"מועיל בפיתוח מוצר חדש ותהליך חדש" וזה נראה לי קצת מצמצם לצורך החוק שלנו שהוא רחב יותר. כאן באמת כדאי לשמוע את עמדות האנשים שמבינים בנושא.
חגית מסר-ירון
צריך לכתוב בפירוש "ובכלל זה". לרבות מחקר
ופיתוח כמשמעותו בחוק ההוא וזאת כדי שלא יהיה מצב שמישהו מפרש את זה באופן רחב אבל לא חופף את כל מה שיש במחקר ופיתוח.
מירב ישראלי
לכתוב "לרבות" זה לא מזיק, אבל שלא יהיה רק
זה כי זה צר מדי.
רפי הוידה
אפשר בסעיף ההגדרות להוסיף הגדרה של חוק
עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
מירב ישראלי
לגבי מחקר נאמר: "מחקר בחוק לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשייה הוא חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפייה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש, בתהליך חדש ובשיפור מהותי במוצר ובתהליך קיימים".
לגבי פיתוח נאמר
"פיתוח הוא יישום ממצאי מחקר או ידע אחר בתוכנית המכוונת לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש ולשיפור מהותי במוצר קיים ובתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי התוכנית וכולי".

אני לא אקרא את כל ההגדרה, אבל זה הרעיון. אני חושבת שלצורך החוק זה קצת מצומצם.
רפי הוידה
שלא יהיו ויכוחים בעתיד לגבי הגדרות שונות. לכן
בסעיף ההגדרות צריך להביא את חוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה כך שתיכלל גם ההגדרה של מחקר ופיתוח בחוק התעשייה פלוס ההגדרה הנוכחית, כך שיהיה שילוב של כל ההגדרות.
מירב ישראלי
אם אתה קורא את ההגדרה שמופיעה כאן, לדעתך
זה לא כולל את ההגדרה של חוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה?
רפי הוידה
אלה שתי הגדרות ורצוי שתהיה קונסיסטנטיות
בהגדרה.
מאיר נצר
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבוססת על
ההגדרה הזאת וגם ההשוואה הבינלאומית מבוססת על ההגדרה. לכן אני חושב שצריך להתבסס על הגדרה שתהיה גם עניינית אבל גם רחבה מספיק.
מירב ישראלי
הוסכם שהמועצה לא תהיה תאגיד והיא תקבל
את תקציבה ואת שירותי המינהל שלה מהאקדמיה הלאומית למדעים.
היו"ר ענת מאור
וזה מוסכם על המציעים ועל כולם?
מירב ישראלי
בשלב זה.
נעמי חזן
לא. אני אמרתי שאני מעדיפה את הסעיף המקורי
אבל אני מסכימה שזה יעלה לקריאה ראשונה. אני כבר רושמת הסתייגות.
היו"ר ענת מאור
אני חוזרת על כך שבישיבה קודמת הוועדה קיבלה
את עמדת משרד המדע ומשרד המשפטים.
מיכאל איתן
לא. הוועדה לא קיבלה שום עמדה.
היו"ר ענת מאור
אתה היית בישיבה ושמעת את כל הדוברים. כולם
אמרו לך שמקבלים את עמדת משרד המדע ומשרד המשפטים.
מיכאל איתן
לא, אני לא שמעתי את זה. אני מבקש גם שתראי
בפרוטוקול, אם כתוב שם שכולם קיבלו עמדה כזאת או אחרת. הוועדה מקבלת עמדה על-ידי הצבעה ולא בשום דרך אחרת.
היו"ר ענת מאור
חברת הכנסת חזן אמרה את דבריה לפרוטוקול
וזה לגיטימי וכך גם אני חוזרת על דבריי לפרוטוקול. אני אומרת במפורש שאני מאוד בעד לקדם את החוק ועמדתי ותמיכתי תוסר לקראת קריאה שנייה ושלישית אם הנושא יחזור בניגוד להסכמות שגובשו לקראת קריאה ראשונה.
מיכאל איתן
אני חוזר ואומר שאין הסכמה. יש כרגע הסכמה
להעביר את זה מתוך ידיעה שבקריאה השנייה והשלישית יתקיים דיון.
היו"ר ענת מאור
כמוך גם אני רוצה להיות מדויקת ואני אומרת
שאני אסיר את כל תמיכתי בכל קידום החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית אם הנושא הזה יחזור.
מיכאל איתן
אם הוא לא ייפתר לשביעות רצונך.
היו"ר ענת מאור
נכון. ניסוח טוב. אם כך, זה הוסכם ואנחנו
ממשיכים.
אנחנו עדיין לא יודעים מה דעת הממשלה ומה דעת המליאה. אני רוצה להזכיר שאני מקווה שהבחירות יוקדמו. היום אנחנו נצביע לקראת קריאה ראשונה. אני מבקשת לא לעבור על הסעיפים השונים אלא לראות מה ההערות ומה היועצת המשפטית צריכה לקבל על מנת שנוכל להגיש את ההצעה לקריאה ראשונה.
מירב ישראלי
אני מעלה רק דברים שנשארו פתוחים.
היו"ר ענת מאור
אני מציעה שקודם כל נשמע את עמדת משרד
המדע.
חגית מסר-ירון
אני אתחיל באותה הסתייגות בה התחלתי קודם
והיא שאנחנו כפופים לעמדת הממשלה שעד שהיא לא תשונה, היא תתנגד. אבל - אחרי שאני אומרת את זה, אני חוזרת לדעתי המקצועית – הנוסח שהובא לפניי הוא שיפור ניכר יחסית לנוסח הקודם. עמדתנו המקצועית היא שאנחנו מברכים על ההתקדמות הזאת ובאופן עקרוני יש כאן בהחלט בסיס שיש על מה לדבר.

העקרונות המקצועיים שחשובים לנו שיישמרו הם אכן שמירת האיזונים והראייה הכוללת בין שלושת מגזרי המחקר והפיתוח - הן המחקר והפיתוח התעשייתי, הן המחקר והפיתוח האקדמי והן המחקר והפיתוח הממשלתי – ובסיכומו של דבר העיקרון הזה הופנם כאן בחלק מהאלמנטים המרכזיים, החל מההרכבים, מהתפקידים ומדברים אחרים.

את העמדה הסופית שלנו אנחנו נגבש אחרי שיתגבשו הפרטים. חלק מהדיון בו התחילו עכשיו מראה שהרבה מההערות שלכאורה הן שוליות יכולות לשנות את האיזונים האלה ויכול להיות שלמרות הצעד המשמעותי שנעשה קדימה, סקטור כזה או אחר יכול לשנות את האיזון על-ידי הדגשים כאלו ואחרים על סעיפים אחרים.

לכן כשיתגבש הנוסח הסופי, נגבש את עמדתנו הסופית ונחליט להביא אותו לפני הממשלה, אבל תחת העקרונות הבסיסיים.
שלמה שהם
נציבות הדורות הבאים תומכת בהצעת החוק
הזאת ובנושא של תכנון מדעי ראוי. אני רוצה לומר שעמדתנו היא שיש צורך להבטיח עצמאות ואי-תלות של הגוף. כאשר הנושא הזה יישאר לגבי הדרכים, אני מסכים שיישאר הנושא הזה של קריאה שנייה ושלישית. אני רוצה לומר שעל-פי החוק המשפט הזה גם יבוא בדברי ההסבר להצעת החוק על-פי הוראות 34(ו)(1) לחוק הכנסת. על-פי החוק, ברגע שאנחנו מביעים תמיכה בחוק מסוים, התמיכה הזו צריכה לבוא בנוסח הכחול בדברי ההסבר ואנחנו כמובן ננסח את התמיכה.
אורנה ברגרזון
אני מביאה את הערתו של דוקטור אלי שטרן,
המדען הראשי של המשרד לאיכות הסביבה. הוא טוען שלא ברורים יחסי הגומלין בין המועצה הלאומית לבין פורום המדענים הראשיים וכי צריך לחדד את הנקודה הזאת.
מיכאל איתן
לא עכשיו. יהיה לנו זמן לדון בהמשך.
היו"ר ענת מאור
נכון. זה יירשם ונזכור להעלות את זה לקראת
קריאה שנייה ושלישית.
הדס פרבר
משרד התעשייה והמסחר מתנגד להצעת החוק.
המשרד אחראי על חוק המחקר והפיתוח בתעשייה ואנחנו חושבים שאין שום סיבה לחוק. המדען הראשי פועל מתוך אוריינטציה כלכלית וטכנולוגית ואין כאן מספיק התייחסות לפן הכלכלי ולאופציות הכלכליות. בוועדה יש רוב לאנשי האקדמיה ויש מיעוט שבמיעוט של אנשי הכלכלה ואנחנו חושבים שהחוק לא מתאים לפעילות.
היו"ר ענת מאור
אני רוצה להזכיר שעמדת משרד התעשייה
והמסחר הוצגה בהרחבה והיא ידועה. כאמור, אנחנו נקיים את ההצבעה. אם החוק יעבור כאן ואחר-כך במליאה, אני מבקשת ממשרד התעשייה והמסחר, לקראת קריאה שנייה ושלישית, לא לחזור כאן רק על העמדה העקרונית המרחיבה אלא לבוא עם הצעות איך אפשר בתוך החוק להביא לתשואה מרבית בין האקדמיה, המחקר הלאומי והמחקר הכלכלי-תעשייתי שהוא מרכיב חשוב לכולנו והוא לא רק נחלתו של משרד התעשייה והמסחר.
יעקב זיו
אני מצטרף לדבריה של חגית מסר-ירון, שזו
התקדמות רבה לגבי הצעת החוק הקודמת. יש לי מספר הערות לכמה סעיפים אבל בסך הכל אני מברך על ההתקדמות ואני מבקש שנמשיך בפרטים.
דוד הורן
גם לי יש הערות נקודתיות. כהערה כללית אני
רוצה לומר שנאמר כאן שלא מוגדרים יחסי הגומלין עם פורום המדענים הראשיים, אבל למעשה יש כמה גופים שהם גופים ביצועיים בנושאים האלה. ישנם כל הגופים של האקדמיה, ות"ת וכולי, ישנו הגוף של המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר, ואלה גופים שמוגדרים בחוק אבל יחסי הגומלין לא ברורים.
היו"ר ענת מאור
ברשותך, אני מבקשת התייחסות לנוסח ההצעה.
דוד הורן
יש עוד גוף אחד שהוא וולנטרי וקיים במערכת
וזהו תל"ם שעוסק בתשתיות מדעיות. היחס בין כל אלה לבין המועצה לא מוגדר.
סיוון הכטר
אני לא אחזור על התנגדות משרד האוצר שאני
חושבת שכולם מכירים אותה, אבל יש לי הצעה לשינוי נוסח שאולי יקל עלינו. בתפקידי המועצה בסעיף 5(1), במקום "לייעץ לממשלה בנושא תכנון, ארגון והסדרה של המחקר והפיתוח האזרחי ובנושא תקציבים", ייאמר "ובנושא איגום משאבי המשרדים המיועדים למחקר ופיתוח לשם השגת יעדים לאומיים".
מיכאל איתן
אם נקבל את ההצעה, תתמכו?
סיוון הכטר
זה יקל עלינו.
מיכאל איתן
אם אתם מקבלים, אנחנו מסכימים. אם לא, חבל
על כל הדיבורים.
סיוון הכטר
עמדת משרד האוצר, כמו עמדת משרד המדע,
כפופה להחלטת הממשלה.
היו"ר ענת מאור
אנחנו כרגע נאשר את הנוסח בלי ההערה. אם
אחרי ועדת שרים לענייני חקיקה תהיה המלצה חיובית אם נכניס את הסעיף הזה, נכניס אותו ונעשה זאת עוד לפני שנעלה את ההצעה למליאה.
מיכאל איתן
לא תוכלי כי את צריכה להצביע. אני מסתפק בכך
שאם משרד האוצר יודיע שבכפוף להסתייגויות ששמענו כאן – קרי, עמדת כל הממשלה וכולי – אם אנחנו מכניסים את השינוי הזה, כמו משרד המדע, משרד האוצר יביע תמיכה בוועדת השרים. אם זה כך, אנחנו נשנה עכשיו ונצביע על הנוסח.
סיוון הכטר
בסעיף 8, התיכון צריך להיות בהתאם. להתייעץ
במועצה בשאלת איגום תקציבים וזה אומר תיקון הנוסח בהתאם.
היו"ר ענת מאור
במקום תקציבים יבוא איגום.
שלמה שהם
זה אומר שלוועדה לא תהיה סמכות כי את המילה
הקצאת משאבים כבר הורדנו בגלגול הקודם. אם אישרנו את העניין של ההסדרה, זה אומר שלא תהיה לה כלל סמכות לעסוק בכל נושא של משאבים או המלצה בנושא משאבים אלא באותם משאבים שכבר ניתנו למשרדי הממשלה.
מאיר נצר
הוויסות של המועצה יהיה מוגבל לתקציבים
שהוקצו למשרדים הנוגעים בדבר, קרי משרד התעשייה והמסחר, משרד המדע וכולי, אבל אינם נוגעים לתקציבים שמעבר לאלה, למשל לאלה של משרד האוצר. זו הגדרה מאוד מצומצמת. המשמעות של הניסוח שמוצע כאן היא שתחום ייעוד המועצה יוגבל לתקציבים הקיימים של המשרדים העוסקים במחקר ופיתוח, אבל זו לא הכוונה. אם המועצה תחשוב שצריך להגדיל את התקציב, זה יהיה מחוץ למנדט שלה.
מיכאל איתן
יש איזושהי בעיה בהפעלת פרוייקט מסוים,
למיטב ידיעתי משרד האוצר פונה לחברה חיצונית ומקבל ממנה ייעוץ לנושאים שונים. למה לפי דעתך אסור לממשלה להתייעץ בהיקף התקציבים שמיועדים ולקבל עצה מגוף שהוא גוף ציבורי לחלוטין? למה זה לא טוב מבחינת האוצר?
סיוון הכטר
אנחנו מדברים בקביעת סדרי עדיפויות והקצאת
תקציבי המדינה. נכון לחשוב על מצב שבו יהיה איזשהו גוף מקצועי בלתי תלוי שייעץ לממשלה לשימוש באותם תקציבים.
היו"ר ענת מאור
למה באותם תקציבים? ואם הוא יבוא בהצעה
לפרוייקט לאומי שדורש משאבים נוספים רציניים?
סיוון הכטר
כשהמשמעות התקציבית של זה היא ניכרת
ואפילו ניכרת ביותר, אין לנו יכולת. החוק קובע שצריך למצוא לזה מקור תקציבי.
מיכאל איתן
בתהליך תקצוב שמשרד האוצר אחראי לו, אני
מאמין שאתם מסתכלים על הצרכים הלאומיים - אתם לא רק מסתכלים על הרכב הכנסת – ואתם אומרים שצריך להזיז את מדינת ישראל קדימה וצריך לחשוב כמה להקצות לכל תחום. אתם במשרד האוצר בטוחים שיש לכם את כל הכוחות המקצועיים הנכונים? בא כאן גוף שהוא צריך לתת ייעוץ בלבד. הגוף הזה לא מקבל שום סמכות להכריע. אני יודע שהיה דור אחר באגף התקציבים – כשהייתי שר המדע – שקיבל את הקונספט הזה. הוא הלך לאנשים שיושבים כאן והתייעץ אתם לפני שהלך לשר האוצר ואמר לו כמה צריך להקצות למחקר ופיתוח.

אני אתך שגוף כזה לא יוכל להיות כלי להפעלת מכבש לפריצת מסגרות תקציב ולהקצאות לא הגיוניות, אבל הוא יוכל לומר את דעתו. קחי אותו כגוף שלך שאת מעונינת שהוא יהיה קיים על-מנת שהוא יוכל לתת לך עצה טובה. אז תוכלי לבוא גם לדרג הפוליטי ולומר לו שדבר מסוים הוא חשוב מאוד.
היו"ר ענת מאור
תשקלי את כל זה עוד פעם.
מיכאל איתן
תקפידי שלא תהיה פריצה תקציבית, אבל נושא
הייעוץ הוא טוב לך.
סיוון הכטר
הערה נוספת. לסעיף שדן בתקצוב ומימון, סעיף
14, אנחנו מתנגדים לכך שתקציב המועצה תמומן מתקציב המדינה ומציעים שתקציב המועצה ימומן מתקציב משרד המדע. כל המועצות שמוקמות מתוקצבות על-ידי המשרדים הרלוונטיים.
מאיר נצר
זו מועצה שאמורה לתת שירותי ייעוץ לכולם. למה
דווקא על-חשבון משרד המדע? היא אמורה לתת ייעוץ לפורום המדענים הראשיים, למשרד התעשייה והמסחר, למשרד האוצר והמשרדים השונים. אם זה כך, למה להפיל את זה דווקא על משרד המדע?
סיוון הכטר
שר המדע הוא השר האחראי.
מיכאל איתן
סיכמנו שיהיה דיון על זה ובשלב זה סיכמנו שזה
יהיה דרך האקדמיה. נחליט על זה בקריאה שנייה ושלישית. אני אמרתי שאני מתנגד לכך שזה יהיה דרך האקדמיה, אבל הסכמתי שבינתיים נשאיר את זה כך.
מירב ישראלי
היינו באמצע הגדרת מחקר ופיתוח. ההגדרה כפי
שהיא נוסחה כאן נראית לי הרחבה ביותר ובעניין הזה אני מבקשת את עמדת אנשי המקצוע.

לגבי מחקר ופיתוח אזרחי. אני מזכירה שבישיבות הקודמות היה מוסכם העיקרון - הייתה בעיה בניסוח - שזה יכלול שלושה סוגים של מחקר ופיתוח שזה מה שקורה בתחום האקדמי, מה שקורה בתחום התעשייתי ומה שהממשלה עושה. בהגדרה החדשה ניסיתי לברוח מההגדרות הפרטניות הספציפיות כדי לא להסתבך עם זה.

הנוסח שאומר ש"מחקר ופיתוח שהמדינה משתתפת במימונו במישרין או בעקיפין, שאיננו מחקר ופיתוח במערכת הביטחון" כולל את הכל. זה אמור לכלול גם אקדמי, גם תעשייתי וגם ממשלתי.
חגית מסר-ירון
אני מעבירה ליועצת המשפטית של הוועדה הערות
של המשרד לביטחון פנים כי בנושא הזה הם ביקשו התייחסות גם למשרדם, מבחינת האזרחי והצבאי.
מירב ישראלי
אנחנו לקחנו את ההגדרה של מערכת הביטחון
מחוקים אחרים בהם יש החרגה. נדמה לי שזה קיים במידע גנטי, בניסוי בבעלי חיים וחוקים בהם יש החרגה של מערכת הביטחון ומשם זה נלקח. אני מבינה שאת מעבירה לי את ההערות בקשר להחרגה.
חגית מסר-ירון
כן.
מירב ישראלי
זה דבר שצריך לבדוק אותו ולשמוע אותם.
חגית מסר-ירון
אני מביאה לידיעה שיש הערה כזאת.
היו"ר ענת מאור
יירשם בפרוטוקול. נדון בהערה לקראת קריאה
שנייה ושלישית.
עדנה הראל
אני חושבת שההגדרה של מחקר ופיתוח אזרחי
שאחר-כך משתמשים בה כהגדרה אופרטיבית בחוק, כוללת למעשה – באופן שבו היא מנוסחת היום – יותר משהתכוונו. ההגדרה כוללת גם מחקר שאיננו אקדמי, מחקר שנערך במוסדות מחקר שמתמחים על-ידי משרד התרבות למשל כמו ארכיון העם היהודי או יד בן-צבי, מוסדות שהמדינה משתתפת בתקציבם והם אינם מוסדות אקדמיים ואינם עוסקים במדע ופיתוח כפי שהתכוונו.
מירב ישראלי
בהגדרת מחקר ופיתוח אנחנו משתמשים במחקר
מדעי וטכנולוגי.
עדנה הראל
זה בפירוש כולל גם את מדעי הרוח והחברה, גם
כאשר אינם אקדמיים ונעשים באופן וולנטרי על-ידי גופים שהמדינה רק תומכת בהם.
נעמי חזן
לא. הפעולה היא אקדמית אבל יתכן שהמסגרת
היא לא אקדמית.
עדנה הראל
לא תמיד הפעולה היא אקדמית. יש גם מקומות
שהפעולה איננה אקדמית.
מירב ישראלי
אנחנו חוזרים לשאלה הבסיסית והיא מה אנחנו
בעצם רוצים שייכלל בחוק הזה, איזה סוג של מחקר ואיזה סוג של פיתוח. הבנתי שזה לא רק טכנולוגיה.
היו"ר ענת מאור
יש לך התנגדות להרחבה?
עדנה הראל
אני מציעה שזה יישאר כנקודה לדיון בהמשך כי
אני חושבת שיש כאן נקודה למחשבה כי יכול להיות שיש עוד גופים אחרים שיצטרכו להישמע.
היו"ר ענת מאור
אם כן, כרגע נשארות ההגדרות כפי שהן וההערות
יחזרו לדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית.
מירב ישראלי
את סעיף 3 דנו וסיכמנו.
למועצה להשכלה גבוהה יש הערות לסעיף 4(ב).
יעקב זיו
בסעיף 4(ב)(2), הערה למחשבה. הקו הכללי
שהתקבל על דעת כולם הוא שלא יהיו בעלי תפקידים בתוך המועצה. מצד שני נשיא האקדמיה הוא בכל-זאת בעל תפקיד. לי לא מפריע אם תעדיפו שבמקום שיהיה כתוב נשיא האקדמיה וסגנו, יהיה כתוב חבר האקדמיה שיומלץ על-ידי נשיא האקדמיה.
מירב ישראלי
אני מזכירה שבדיון הקודם הוועדה רצתה שיהיה
דווקא נשיא וסגנו וזאת לצורך היוקרה של המועצה.
חגית מסר-ירון
אני מצטרפת לדעתו של פרופסור יעקב זיו. אם
אנחנו מדברים על מומחים ויש כאן בעל תפקיד, גם אני ראיתי בזה טעם לפגם אלא אם כן מבחינה מינהלית זה אכן יהיה קשור לאקדמיה ואז זה יהיה סיפור אחר.
יעקב זיו
אני רוצה להדגיש שקשר מינהלי עם האקדמיה
הוא לא קשר עם האקדמיה.
היו"ר ענת מאור
אני מציעה שנקבל את זה.
יעקב זיו
זה לפרוטוקול.
היו"ר ענת מאור
לא, זה לא לפרוטוקול. נסכם כך.
יעקב זיו
אם כן, חבר האקדמיה שיומלץ על-ידי נשיא
האקדמיה.
עדנה הראל
אם אין לנו נציגי גופים, למה שיהיה נציג
האקדמיה?
יעקב זיו
כי האקדמיה היא מכון התקנים של איכות
מדעית.
חגית מסר-ירון
לפי סעיף ד(2) נשיא האקדמיה מייעץ לכל
המדענים.
מאיר נצר
לפי חוק האקדמיה, מיטב המדענים אמורים
להיות מאורגנים באקדמיה.
חגית מסר-ירון
לפי סעיף ד(2) כל הגורמים המדעיים הם
בהתייעצות עם נשיא האקדמיה. למה כאן צריך עוד אחד?
יעקב זיו
חשוב שהאקדמיה תהיה מיוצגת.
חגית מסר-ירון
שיהיה חבר האקדמיה הישראלית למדעים?
יעקב זיו
כן.
חגית מסר-ירון
למה שהוא לא יהיה ממכסת המדענים שיש בסעיף
3?
נעמי חזן
אני מציעה שיהיה כתוב נשיא האקדמיה או מי
מטעמו. בצורה כזו אנחנו פותרים את הבעיה.
יעקב זיו
בסדר.
היו"ר ענת מאור
בהרכב המועצה ישב מישהו מהאקדמיה,
אקסופיסיו. על כן שומרים על העיקרון.
היו"ר ענת מאור
בפתיח אומרים שאלה לא אנשים שנושאים
בתפקידים ולכן יש פה סתירה אימננטית.
קריאה
אפשר לומר חבר אקדמיה שיומלץ על-ידי נשיא
האקדמיה.
היו"ר ענת מאור
בסדר.
יעקב זיו
בסעיף 4(3), ההצעה היא שיהיה כתוב ארבעה
מדענים מאוניברסיטאות המחקר בעלי ניסיון ומוניטין וזה במקום מה שנאמר כאן, "מוסד מוכר להשכלה גבוהה וכן הלאה".
אם כן, ההצעה שלנו היא
"ארבעה מדענים מאוניברסיטאות המחקר בעלי ניסיון ומוניטין במחקר ובפיתוח".
מירב ישראלי
עד כמה שידוע לי המונח אוניברסיטאות מחקר
הוא לא קיים. בחקיקה אין לנו מושג כזה.
יעקב זיו
זאת גם הערת המועצה להשכלה גבוהה.
מירב ישראלי
"בעלי ניסיון ומוניטין במחקר", אפשר לדבר על
מה הניסיון והמוניטין שלהם וזו הנקודה הרלוונטית.
יעקב זיו
חשוב לי יותר להוציא את המילה ניהול. חשוב
שייאמר בעל ניסיון ומוניטין ומחקר ופיתוח.
היו"ר ענת מאור
את זה בוודאי צריך לקבל.
יעל טור-כספא
מדובר באוניברסיטאות העוסקות במחקר.
עדנה הראל
יכולים להחליט מחר שמוסדות נוספים יעסקו
במחקר, אבל כרגע ההחלטה היא שיש איקס מוסדות שעוסקים במחקר. מוסד להשכלה גבוהה העוסק במחקר, את זה אפשר אולי לכתוב, אבל לא האוניברסיטאות.
יעקב זיו
אני מקבל את זה.
היו"ר ענת מאור
אני מבקשת לקבל את ההסתייגות הזאת בניסוח
היותר מרוכך. זה היה בדיוק חלק מהוויכוח על הרכב המועצה להשכלה גבוהה. אני רוצה להזכיר שבתיקון 10 לחוק ההשכלה הגבוהה, במפורש הבדלנו – ואני אומרת את זה כמי ששייכת לפריפריה וכמי שיש לה מניות יסוד רבות מאוד בחוק המכללות האזוריות האקדמיות – בין מוסדות מחקר לבין מכללות שיש להן תפקיד אדיר בחשיבותו וגם התואר BA שם הוא שווה ערך.
מירב ישראלי
יש פה שני מרכיבים. האחד, יש לאותו אדם את
הניסיון האישי כי בעבר הוא היה יכול להיות במוסד מחקרי למרות שהיום הוא יכול להיות במכללה שהיא לא מוסד מחקרי. זאת אומרת שיש לו ניסיון רב אבל היום הוא לא נמצא במוסד כזה. יש אפשרות שאנחנו הולכים על שני המרכיבים, זאת אומרת שגם יש לו ניסיון אישי וגם כעת הוא במוסד שעוסק במחקר. זו החלטה שהוועדה צריכה לקבל.
היו"ר ענת מאור
יכול להיות שהוא בוגר מוסד מחקר והיום הוא
כבר לא נמצא בו.
יעקב זיו
הנקודה החשובה היא בעל ניסיון ומוניטין במחקר
ופיתוח, בלי הניהול.
היו"ר ענת מאור
את הניהול הורדנו.
יעקב זיו
אני מקבל את הניסוח של עדנה.
חגית מסר-ירון
אני חושבת שיש כאן עמדה עקרונית שאליה
צריכים להתייחס ובפירוש יש לי קושי עם סקטוריאליות כזאת או אחרת לאוניברסיטאות כאלה ואחרות. לדעתי צריך להתייחס לנושא עניינית.

אם אנחנו רוצים מדען פעיל, שהוא פעיל כרגע ועוסק במחקר פעיל, אפשר להגדיר את זה בתור אחד המדדים שמדובר כאן. אם רוצים שהוא יבוא ממוסד להשכלה גבוהה, אני חושבת שמעבר לעובדה שהוא צריך להיות מדען פעיל, בעל מוניטין וכולי, לא צריך לכתוב שום דבר. הבעיה היא רק אם אתה רוצה להחריג או להוציא מחוץ לעניין מדעני עבר, מישהו שהיה פעיל ואחר-כך היה רקטור או נשיא ולא עסק במחקר פעיל לאורך זמן.

אתה המלצת להוריד את הניהול מול מחקר ופיתוח אבל אני חושבת שמדען שהיה פעיל הרבה מאוד שנים ואחר-כך קיבל את הראייה הרחבה, אחרי שהוא היה רקטור או דיקן, לא צריך להוציא אותו מכאן.
יעקב זיו
מחקר ופיתוח כולל הכל.
מאיר נצר
אפשר לומר מדענים בעלי ניסיון ומוניטין במחקר
ופיתוח ממוסד מחקר מוכר.
עדנה הראל
בעלי ניסיון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
היו"ר ענת מאור
בעלי ניסיון.
עדנה הראל
אין דבר כזה מוסד מחקר. בעל ניסיון ממוסד
מוכר להשכלה גבוהה העוסק במחקר.
מירב ישראלי
אם נאמר ממוסד, זה כאילו כרגע עם במוסד אבל
את רוצה שהניסיון והמוניטין שלהם יהיו מהמוסד. צריך לנסח את זה אחרת.
קריאה
הכוונה שגם היום הוא ממוסד כזה.
עדנה הראל
לא. חד-משמעית לא.
קריאה
יכול להיות מישהו ממוסד בחו"ל.
עדנה הראל
מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק
המועצה להשכלה זה מוסד בישראל.
יעל טור-כספא
אנחנו חושבים שזה כן חשוב שהוא יהיה ממוסד
מוכר להשכלה גבוהה.
עדנה הראל
הקונספט של ההרכב, אחרי שהיה דיון והוצגו
שתי אפשרויות, הקונספט שהחליטה עליו הוועדה הוא קונספט של מי שאינם נציגי מוסדות. לא נציג תעשייה, לא נציג מוסד להשכלה גבוהה ולא נציג מוסדות מחקר ממשלתיים אלא כולם אנשים שיש להם ידע והבנה בתחומים האלה והם אינם נציגים של המוסדות. לכן מדען בעל שיעור קומה איננו חייב היום להיות במוסד.
היו"ר ענת מאור
אני רוצה לסכם את הנקודה. אני מבינה שהורדנו
את המילה ניהול מחקר. קיבלנו את הנוסח היותר רך שאומר שהוא יהיה בעל ניסיון ומוניטין אבל ממוסד מחקר מוכר להשכלה גבוהה. לא קיבלנו את זה שהוא חייב להיות כרגע במוסד מחקר אלא יכול להיות כזה שבזמנו כן היה במוסד מחקר.
מאיר נצר
תחזרי בבקשה על סיכום הסעיף.
מירב ישראלי
ארבעה מדענים בעלי ניסיון ומוניטין במחקר
ופיתוח שנרכש במוסד מוכר להשכלה גבוהה העוסק במחקר. לא ניסחתי כרגע חקיקתית, אבל אלה הם העקרונות.
היו"ר ענת מאור
הערה נוספת להרכב המועצה בנושא ייצוג הולם
לשני המינים כפי שקיים במועצה לחוק הבריאות הממלכתי. אני מבקשת לבדוק את הנושא ואני מבקשת את אישור הוועדה לנושא זה כי הוא חייב להיות. אם יש הסתייגויות, נא להעלות אותם. אם לא, אני מבקשת לנסח סעיף מתאים.
קריאה
את פותחת תיבת פנדורה כי אחר-כך יבוא ייצוג
על רקע דתי, על רקע לאומי וכולי.
נעמי חזן
זה בדיוק לא ההגיון שעומד מאחורי סעיף כזה.
קריאה
זה מה שקרה למועצה הקודמת ועקב כך היא
הגיעה ל54- אנשים כי היה צריך למנות מכל המינים והסוגים.
נעמי חזן
אם כן טעיתם טעות חמורה, גם בקונספציה.
בהזדמנות נדבר על זה.
היו"ר ענת מאור
אנחנו מסתמכים על מה שקיים בחקיקה
הישראלית. לרוח הדברים, אבל לא בחוק, חשוב שיהיה שם גם נציג ערבי וגם נציג פריפריה.
חגית מסר-ירון
לגבי היושב-ראש שהוא מאוד חשוב. אני לא
יודעת איך לנסח את זה, אבל הייתי מעדיפה שבסעיף הזה, סעיף ב(1) יבוא לידי ביטוי שהיינו שמחים אם אפשר היה למצוא מישהו שיהיה לו ניסיון או חשיפה לכל שלושת המגזרים שדיברנו עליהם, הן לאקדמיה, הן לתעשייתי והן לממשלתי. אני חושבת שברמת הכוונה אפשר לדאוג לאיזון גם בעניין הזה.
אילן פלד
לסעיף 4(א)(5), אני לא מכיר ארבעה מדענים
כאלה כפי שמופיעים בסעיף.
מאיר נצר
יכול להיות רמי רחמימוב שהיום הוא המדען
הראשי במשרד הבריאות והוא לא יהיה יותר מדען ראשי של משרד הבריאות.
אילן פלד
אני מוטרד כי זה מגביל רק למדענים בעלי תואר
פרופסור כשיש עוד מספיק אנשים טובים.
עדנה הראל
אנחנו רוצים אנשים עם ראייה כוללת בתחום
המדע.
אילן פלד
מה קורה למשל עם מי שהיה שמונה שנים מדען
ראשי במשרד התעשייה והמסחר?
חגית מסר-ירון
הוא מכיר מחקר ופיתוח תעשייתי אבל הוא לא
מכיר את המגזרים האחרים. בסעיף הזה ניסו להביא את האיזונים בין שלושת המגזרים שדיברנו עליהם קודם, בעוד שסעיף ב(3) מתייחס לאנשים שמכירים את המגזר האקדמי, סעיף ב(4) מדבר על המגזר התעשייתי והסעיף הזה מדבר על אותו מגזר של המחקר והפיתוח הממשלתי. רמי רחמימוב הוא דוגמה מצוינת ויובל נבון הוא דוגמה אחרת.
קריאה
הסעיף לדעתי עונה לסוגייה.
אילן פלד
הסעיף עונה לפרופסורים באוניברסיטה והוא לא
עונה לאלה שעוסקים במחקר והפיתוח הממשלתי. יש אנשים שמבינים בנושא הזה והם לא ישבו במעבדה באוניברסיטה.
חגית מסר-ירון
אנחנו חוזרים לשלושת ההגדרות של שלושת
מגזרי המחקר והפיתוח כשבינינו יש אי-הסכמה ובראייה הזו נבנה האיזון.
היו"ר ענת מאור
דווקא לשיטת שלושת המגזרים, סעיף (3) מגן
באופן מלא על האקדמיה ועל המדע וסעיף (4) מגן באופן מלא על הכלכלה, על משרד התעשייה והמסחר. לדעתי יש כאן משהו למחשבה. סעיף 5 כפי שהוא מנוסח כאן, הוא הרבה יותר קרוב לסעיף 3 ולא משאיר אופציה כמו מדען ראשי של משרד התעשייה והמסחר לשעבר. השאלה למה מההיבט הממשלתי יוצא משרד התעשייה והמסחר.
חגית מסר-ירון
כי בהגדרה שלנו המחקר והפיתוח התעשייתי עם
ההיבטים הכלכליים והטכנולוגיים שלו, הוא הגוף הממשלתי שמופקד על הקשר עם התעשייה. הוא לא מופקד על המחקר הממשלתי במשמעות של ביצוע מחקר שמלווה את תפקידי הממשלה כפי שנעשה במשרד לאיכות הסביבה, במשרד הבריאות וכולי, עם הראייה של תפקידי הממשלה שהוא המגזר שלקיומו רצינו לדאוג מלכתחילה. זה היה הבסיס להתנגדות שלנו לחוק מלכתחילה. האינטרס שלו הוא אינטרס אחר. לשכת המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר, העבודה שלו היא לטובת הציבור בעקיפין דרך התפתחות הכלכלה ולא בצורה ישירה כמו אותו מגזר מחקר ופיתוח ממשלתי עליו אנחנו מדברים כאן. לכן בפירוש יש כאן מגזר שלישי.
אילן פלד
אני מבין שהמחקר והפיתוח שאנחנו עושים הוא
ממשלתי והוא לא רלוונטי.
עדנה הראל
גם המחקר והפיתוח האקדמי איננו ממשלתי.
צריך להסתכל על שלושת הזרועות: על האקדמי, על התעשייתי ועל הדבר השלישי הזה.
אילן פלד
אני חלק מהשלישי.
עדנה הראל
לא, אתה עושה לפי קונספציה אחרת. אתה לא
מגדיר נושאים.
מאיר נצר
בסעיף 5 הייתי כותב ארבעה מדענים בעלי ניסיון
ומוניטין וכולי, לרבות מדענים ראשיים לשעבר.
עדנה הראל
אנחנו מתנגדים לזה.
חגית מסר-ירון
אם המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר
הוא לא מדען, ואמר זאת מר פלד, למרות שהוא נשא בתואר מדען ראשי לשעבר, הוא לא עונה לראייה שלנו. אם ייפגע האיזון – וכאן הנושא של האיזון עליו דיברנו בהתחלה – נסיר את התמיכה שלנו.
היו"ר ענת מאור
בשעה 2:50 נקרא לחברי הכנסת להצביע. אני
מבקשת לחדד את המחלוקת הזאת לפני חברי הכנסת ואנחנו נצביע עליה.
דוד הורן
בעמוד הראשון, בסעיף ההגדרות, נמחקה
ההתייחסות למחקר ופיתוח אקדמי, תעשייתי וממשלתי, ונשאר רק מחקר ופיתוח אזרחי. אני הייתי מציע להחזיר לפה את ההפרדה בין השלושה.
קריאה
הדיון הזה התקיים בישיבה הקודמת. צריך לשנות
את ההגדרות.
דוד הורן
כרגע המחקר והפיתוח הממשלתי מוגדר רק
בסעיף 4(ב)(5) וזה מה שמוליך לוויכוח.
היו"ר ענת מאור
זו אחת האפשרויות.
נעמי חזן
אני מציעה בשלב זה להשאיר את סעיף (5) כפי
שהוא וכמו דברים אחרים שאנחנו צריכים עליהם, לפתוח את זה מחדש במידת הצורך בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר ענת מאור
זו גם אפשרות. כשיחזרו חברי הכנסת, תציגי את
זה בפניהם.
נעמי חזן
זו חקיקה ואם נמשיך בקצב הזה נגיע לשנת 2020
ולא יהיה חוק.
מירב ישראלי
יש הערה של המועצה להשכלה גבוהה לגבי סעיף
4(ב)(6). הם רוצים להוסיף אחרי "כלכלן בעל ניסיון ומוניטין" את המילה "מדעי".
נעמי חזן
אני לא מסכימה. זה התיקון היחידי שלא
הסכמתי לו. אנחנו רוצים כלכלן שהמומחיות שלו היא כלכלת מחקר ופיתוח והוא לא חייב להיות בעל חמישים מאמרים מדעיים ולהיות אחד המומחים הגדולים בתחום הזה. לכן תוספת המילה מדעי כאן לדעתי מוטעית.
היו"ר ענת מאור
שכנעת אותם בעניין הזה?
נעמי חזן
אני חושבת שכן.
מירב ישראלי
לגבי סעיף 5(2)(5). צריך להחליט עם מי מתייעצים
בקשר לכלכלן.
מאיר נצר
אני מציע את מנכ"ל משרד האוצר.
מירב ישראלי
בדרך כלל זה שר האוצר.
נעמי חזן
מאיר, אתה עושה טעות. מנכ"ל משרד האוצר הוא
משרת אמון.
היו"ר ענת מאור
זה אסור לנו בחוק.
מירב ישראלי
אני הצעתי את שר האוצר.
מאיר נצר
שר האוצר יודע מי הכלכלן הכי טוב?
היו"ר ענת מאור
יכול להיות נגיד בנק ישראל?
מאיר נצר
כן.
יעקב זיו
בסדר.
קריאה
צריך למחוק את התייעצות השר.
מירב ישראלי
לשר יש את כל הגורמים המקצועיים אתם הוא
צריך להתייעץ.
קריאה
בסעיף (6) צריך למחוק את המלים "בשר
הביטחון" ולהשאיר את ראש מינהל פיתוח וכולי.
היו"ר ענת מאור
מינהל ופיתוח לא מהווה משרת אמון אלא
משרה רשמית.
אם כן, סוכם למחוק את שר הביטחון ולהשאיר את ראש מינהל פיתוח אמצעי לחימה ותשתית במשרד הביטחון.
יעקב זיו
הערה לסעיף 4(ד)(2). הסעיף הזה הוא מאוד
מסורבל. ההתייעצות בין נשיא האקדמיה, המועצה להשכלה גבוהה ומודות אקדמיים. אני מציע לטובת העניין והיעילות שיהיה כתוב נשיא האקדמיה ויושב-ראש המועצה.
קריאה
אי-אפשר להתייעץ עם מוסדות.
היו"ר ענת מאור
מי זה יושב-ראש המועצה להשכלה גבוהה, שר
החינוך?
יעקב זיו
כן. אם אתם רוצים, אפשר לכתוב יושב-ראש
ות"ת.
היו"ר ענת מאור
אנחנו רוצים מאוד אבל השאלה אם יכולים.
יעקב זיו
המובן המעשי של התייעצות היום, זה הנוהל
שנקבע על-ידי השר. התייעצות עם המועצה, פירושו של דבר שאלות שמעבירים לרוב חברי המועצה בכל המוסדות ואחר-כך מצביעים לפי רוב. כך אי-אפשר לעבוד.
מירב ישראלי
אפשר להוריד את המוסדות.
מאיר נצר
אני מציע לכתוב נשיא האקדמיה. נקודה. יותר
מזה לא צריך.
יעקב זיו
יכול להיות יושב-ראש ות"ת.
מאיר נצר
מדוע לא יכול להיות יושב-ראש המועצה?
מירב ישראלי
אתה לא יכול להתייעץ במישהו שעוד לא מינית
אותו.
מאיר נצר
ממנים אותו ואחרי כן מתייעצים אתו.
חגית מסר-ירון
לפי ההגדרה הזאת יושב-ראש המועצה לא בהכרח
מהאקדמיה.
מאיר נצר
יושב-ראש ות"ת.
חגית מסר-ירון
אי-אפשר.
עדנה הראל
למה לא נשיא האקדמיה ויושב-ראש המועצה
להשכלה גבוהה?
יעקב זיו
היום הפירוש של התייעצות עם המועצה להשכלה
גבוהה הוא העברת שאלון לכל החברים והצבעה לפי הרוב.
עדנה הראל
מעבירים למזכירות המועצה, מקבלים תשובה
מהמועצה וכך אנחנו יודעים שהפורום של 25 איש ראה את זה.
מאיר נצר
אני חושב שצריך להתייעץ עם נשיא האקדמיה
בלבד וזאת מהטעם הפשוט שלפי החוק האקדמיה אמורה לרכז בתוכה את מיטב המדענים. לכן הוא האיש שיודע מי הם המדענים המתאימים. הוא מכון התקנים. אגב, למרות שחגית מרימה את היד, אם אינני טועה את הסכמת אתי שעם מי שצריך להתייעץ כאן זה בלעדית עם נשיא האקדמיה.
חגית מסר-ירון
אני חושבת שהנושא של ההתייעצות כאן הוא שוב
בהסתכלות שלנו על שלושת המגזרים והאיזונים ביניהם. כאן לגבי ההתייעצות – בסעיף (ד)(2) – הרעיון הוא להתייעץ במישהו שמייצג ומכיר את המגזר האקדמי.
יעקב זיו
מי אם לא יושב-ראש ות"ת?
חגית מסר-ירון
המועצה במליאתה. אלה לא המוסדות. את
המוסדות אפשר להוריד ועל זה הסכמתי עם מר מצר. להוריד את המוסדות נראה סביר, אבל המועצה היא המועצה.
מאיר נצר
אם כן, נשיא האקדמיה ומליאת המועצה להשכלה
גבוהה.
חגית מסר-ירון
לא צריך לכתוב מליאה.
לעניין סעיף 4(ד)(4), אני מבקשת לשנות את הסדר ולהציב את פורום המדענים הראשיים לפני ראשי מוסדות המחקר הממשלתיים כי פורום המדענים הראשיים הוא הגוף הדומיננטי לעניין הזה.
היו"ר ענת מאור
ללא ספק.
מירב ישראלי
הסעיף הבא שצריך לאשר אותו הוא סעיף 9 שהוא
סעיף עקרוני, איסוף מידע ושמירת סודיות. אני ניסחתי אותו בעקבות הקווים שהוועדה הנחתה אותי בישיבה הקודמת.
חגית מסר-ירון
לפני כן, לסעיף 7(5), "חדלו להיות עובדי או חברי
הגוף שאותו הם מייצגים במועצה". לאור השינוי שעשינו – הורדנו את נציג האקדמיה – הסעיף הזה מיותר כי כבר אין אף אחד שמייצג איזשהו גוף.
מאיר נצר
יש. חבר האקדמיה.
חגית מסר-ירון
חבר האקדמיה הוא לא נציג האקדמיה אלא חבר
האקדמיה.
מירב ישראלי
אני אבדוק. אם צריך, אני אשמיט את הסעיף.
חגית מסר-ירון
אני חושבת שזה חשוב כי אנחנו בונים מועצה
שאף אחד לא מייצג אותה.
מירב ישראלי
אני מציעה שנקרא את סעיף 9, איסוף מידע
ושמירת סודיות.
(א) לשם ביצוע תפקידיה לפי חוק זה רשאית המועצה לאסוף מידע, ולשם כך לדרוש מכל עובד בגוף מבוקר, כמשמעו בחוק מבקר המדינה, מידע או דיווח, בכתב ובעל פה, בעניין הנוגע למחקר ופיתוח אזרחי שהוא בתחום תפקידו.

אין באמור בסעיף קטן זה כדי לחייב מסירת מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. השר יקבע הוראות בדבר אופן דרישת המידע והעברתו למועצה.

כאן רשמתי הערה. אם אנחנו רוצים לתת גם סמכות לשר להגביל את הפרטים שניתן לדרוש כגון נושאי המחקר והפיתוח, הגורם המממן ואופן הקצאת התקציבים לפרוייקט. ככל שאנחנו נותנים אפשרות לדרוש מידע יותר רחב, לכאורה זה יותר פוגע בזכויות מסוימות.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע סייגים לעניין מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, ולעניין מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי מסחרי או כלכלי.

הנוסח הזה לקוח מחוק חופש המידע וגם זה היה לפי הנחיית הוועדה.

(ג) מי שממלא תפקיד מכוח חוק זה, לא יגלה ידיעה או תוכנו של מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו, אלא אם כן קיימת חובה על פי דין לגלות את המידע, או שבית-המשפט התיר את גילוי המידע.

אנחנו צריכים להכריע איזה מידע אנחנו רוצים שהמועצה תוכל לקבל.
אילן פלד
היא צריכה לקבוע מדיניות.
היו"ר ענת מאור
חייבת להיות הגבלת סודיות.
מאיר נצר
אני מציע קצת להגביל את זה כי הנוסח הזה מאוד
רחב.
מירב ישראלי
נכון.
מאיר נצר
במקום לדרוש מידע מכל עובד בגוף מבוקר,
לדרוש מידע מכל גוף מבוקר. האחריות למסירת מידע תהיה של הגוף ולא של הפרט.
מירב ישראלי
זו הערה נכונה.
יעקב זיו
את זה גם אנחנו מבקשים.
קריאה
מה הסנקציה הכרוכה בזה?
מירב ישראלי
אם לא קבע, חוק הגנת הפרטיות חל על זה.
העבירה הפלילית שקיימת שם, חלה גם כאן. בחוק הגנת הפרטיות נאמר שאם נקבעה חובת סודיות לפי כל דין, חוק הגנת הפרטיות חל על זה.
עדנה הראל
בחקיקה אחרת שאנחנו עובדים עליה והפצנו
תזכיר כללנו הוראה די דומה למה שיש בסעיף 9(א) וקיבלנו הערה גם ממבקר המדינה וגם ממשרד המשפטים שאמירה "כל גוף מבוקר" היא אמירה רחבה מדי והם לא מקבלים אותה. גם בחוק חופש המידע, בעקבות ההערה שלהם, נקבעה רשימה מפורטת האומרת מי הם גופים מבוקרים רלוונטיים.
מירב ישראלי
זה רעיון טוב. השר קובע את הרשימה?
עדנה הראל
לא. בחוק חופש המידע היא נקבעה בחוק. בחוק
נקבעה הסמכה. יכול להיות שאפשר לקבוע סוגים של מוסדות ולקבוע בצו אחרי התייעצות עם שר המשפטים נניח עוד הסמכה.
מירב ישראלי
זאת אומרת, תהיה תוספת.
קריאה
בחוק הכנסת, לגבי נציבות הדורות הבאים, נאמר
גוף מבוקר המנוי בסעיפים 9(1) עד (6).
עדנה הראל
לזה הם לא מוכנים.
היו"ר ענת מאור
מה הפתרון שמוצע לקריאה ראשונה?
עדנה הראל
אני מציעה שהוועדה תגדיר כמה סוגים של
מוסדות ומעבר לזה תעשה הסמכה או שתהיה הסמכה לקבוע בתוספת.

הערה נוספת לעניין הערתו של מר פלד. יכולות להיות הצעות מחקר, דיווח על מחקרים שנמצאים בתהליך כאשר אנשים יכולים לתת דברים שנמצאים בתהליך.
מירב ישראלי
סעיף (ב) הוא מאוד רחב.
חגית מסר-ירון
בסעיף (ב) מדובר על סוד מסחרי או סוד מקצועי
אבל לא מדובר על קניין רוחני. לסעיף (ב) אני הייתי מכניסה קניין רוחני.
היו"ר ענת מאור
זה מאוד חשוב.
חגית מסר-ירון
אני חושבת שמבחינה מקצועית יש כאן בהחלט
מקום להגביל לעתים חלק מהדברים שעלולים לפגוע במחקר וזאת באמצעות חשיפה, רעיונות, שיטות וכולי. צריך להיזהר באפשרות לחייב מתן אינפורמציה כזאת.
היו"ר ענת מאור
אמרנו ש-גוף זה רחב מדי ולכן אני מבקשת את
היועצת המשפטית לקראת קריאה ראשונה למצוא ניסוח מתאים.
מירב ישראלי
תהיה תוספת.
היו"ר ענת מאור
תוסיפי גם את הקניין הרוחני כי זו נראית לי
הערה נכונה.
עדנה הראל
השאלה אם ההגדרה מקצועיים מספיקה.
מירב ישראלי
חופש המידע לא כולל קניין רוחני?
עדנה הראל
הוא כולל קניין רוחני, כן.
חגית מסר-ירון
השאלה מה קורה כשהוא בהתהוות.
עדנה הראל
זה חל.
היו"ר ענת מאור
מה שאפשר להביא לקריאה ראשונה, נביא. מה
שלא, אני מבקשת להמשיך לפתח לקראת קריאה שנייה ושלישית, כך שזה יהיה בהסכמה.
יעל טור-כספא
אנחנו חושבים שצריך להיות כאן סעיף שמונע
פגיעה בחופש האקדמי של המוסדות.
נעמי חזן
אפשר לומר שמירת דינים.
היו"ר ענת מאור
העיקרון מאוד מקובל והשאלה איך כותבים זאת
משפטית.
מירב ישראלי
יש סעיף כללי לגבי שמירת דינים ואפשר לומר
שחוק זה אינו פוגע בהוראות כל חוק אחר. לא עברתי על החוק כדי לראות אם קיימות סתירות.
יעל טור-כספא
אני חושבת שלא בדקנו את זה מספיק.
מיכאל איתן
יהיה לנו זמן לבדוק.
יעל טור-כספא
אין האמור כדי לפגוע בהוראות סעיף 15 לחוק
המועצה להשכלה גבוהה.
היו"ר ענת מאור
את זה אנחנו מוסיפים. זו הערה חשובה.
מירב ישראלי
סעיף 12 לגבי העסקת עובדים, הושמט.
היו"ר ענת מאור
אנחנו עוברים להצבעות.
אני רוצה להודות לכל מי ששיתף פעולה לקראת קריאה ראשונה. אני חושבת שנבנתה פה עבודה באמת חשובה וכי הטיוטה היא לא פשרה בלתי מוצלחת אלא היא טובה יותר וגם מחברת התנגדויות מאוד גדולות.

אני פונה לכל המשרדים – למשרד המדע, למשרד התעשייה והמסחר, למשרד האוצר, למשרד המשפטים – להתאים את עמדותיהם לנוכח העבודה שנעשתה לנוכח שינויים כללים שחלו במדינה שמביאים את החוק הזה לחוק מרכזי יותר. אני חושבת שנשמח מאוד שועדת שרים לענייני חקיקה תשנה את עמדתה.

כאמור, חברי הוועדה מתחילים בהצבעות. אם ההצעה תאושר, היא תעבור לקריאה ראשונה ונשמח מאוד לקבל את תמיכת הממשלה, אבל זה לא תנאי.
אליעזר כהן
כשהיו הערות עקרוניות, גם אני עצרתי. בהמשך
הדרך אפשר לקיים עוד דיונים.
היו"ר ענת מאור
נשארו לנו שתיים-שלוש הצבעות מקדימות
ואחריהן לקבל את האישור כולו.
לידיעת חברי הכנסת. את סעיף 3 בשלב זה המציעים הסירו. חברת הכנסת נעמי חזן ציינה מראש לפרוטוקול שהיא תשוב ותפנה לדון בכל נושא התאגוד לקראת קריאה שנייה ושלישית. אמרתי שהבנתי כחלק מהפשרה שביטול נושא התאגיד הוא חלק מההסכמות ושאני אישית אשקול או אסיר את תמיכתי לקראת קריאה שנייה ושלישית. כרגע אנחנו לא מצביעים על הסעיף כי הנאמר בו לא עולה לקריאה ראשונה.

יש נושא שנצביע עליו או שנגיע להסכמה לגביו. סעיף 4(ב)(5). אנחנו חושבים שהרכב המועצה זה דבר מאוד חשוב. הגענו כאן להסכמות ונשארה הסוגייה בסעיף 4(ב)(5) כאשר המועצה צריכה להיות עצמאית בלתי תלויה – על זה הוסכם – וגם מאזנת את מטרות החוק. זאת אומרת, סעיף 4(ב)(3) בא לתת תשובה לאקדמיה, סעיף 4(ב)(4) בא לתת תשובה לכלכלה, לתעשייה, וסעיף 4(ב)(5) בא לתת תשובה למחקר והפיתוח הממשלתי במובן הרחב של האינטרס הציבורי.
אילן פלד
אמרתי שבסעיף הזה כתוב שאלה צריכים להיות
מדענים. יש פונקציה שהוזכרה כאן שקוראים לה המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר ומכורח הנסיבות הוא לא מדען לפי ההגדרה, אבל לעומת זאת הוא מתעסק במחקר ופיתוח ממשלתי בצורה הכי רבה ביחס לכל אלה שנמצאים כאן. לכן לא סביר שמדען ראשי לשעבר לא יוכל להיות חבר במועצה. לכן המילה מדען היא גורפת וביקשתי לאפשר גם למדענים ראשיים לשעבר.
היו"ר ענת מאור
ההצעה היא לומר מדענים בעלי ניסיון ומוניטין
לרבות מדענים ראשיים לשעבר.
מירב ישראלי
אם אנחנו קובעים שהם יהיו מדענים, זה לא
יועיל. לדעתי צריך למחוק את המילה מדענים.
היו"ר ענת מאור
אפשר לומר "או". או מדענים ראשיים לשעבר.
חגית מסר-ירון
אני מחדדת את בסיס הוויכוח לעניין הזה.
לתפיסתנו מדען ראשי במשרד התעשייה והמסחר הוא חלק לא מהמחקר והפיתוח הממשלתי. אולי המילה מחקר ופיתוח ממשלתי לא מתאימה, אבל אני אומר שוב שכאשר אנחנו מדברים על מחקר ופיתוח ממשלתי, אנחנו מדברים על מחקר ופיתוח שהוא ישירות לטובת הציבור ולא דרך עידוד התעשייה. אנחנו מדברים על מחקר ופיתוח כמו המחקר והפיתוח שנעשה במשרד הבריאות, במשרד לאיכות הסביבה, במשרד החקלאות ובמשרדים אחרים שמלווים את פעולת הממשלה. אנחנו בפירוש חושבים שהמדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר לא נכנס לקטגוריה הזאת אלא הוא נכנס לקטגוריה של מחקר ופיתוח תעשייתי. להבנתנו שינוי בסעיף הזה יהווה שינוי של המאזן ויביא להתנגדות שלנו לעניין כי על זה הייתה ההתנגדות שלנו להצעת החוק המקורית.
מיכאל איתן
מה ההבדל בין חברה שמבקשת מענק לפיתוח
תוכנה חדשה לבין חברה שמבקשת מענק לפיתוח קוד גנטי לחקלאות?
חגית מסר-ירון
אין הבדל. ההגדרה של מחקר ופיתוח ממשלתי
היא לא מי מממן ואיפה זה נעשה אלא הבעיה היא מטרות המחקר והפיתוח. אנחנו מדברים על מחקר ופיתוח שמלווה את פעולות הממשלה, את קבלת החלטותיה ודואג לטובת הציבור.
מיכאל איתן
אני מבין מה שאת אומרת אבל אני לא מבין את
ההגיון.
חגית מסר-ירון
שתי הדוגמאות שלך הן במחקר ופיתוח תעשייתי.
במחקר והפיתוח הממשלתי אנחנו לא מדברים על מימון חברות אלא על ייזום מחקרים על-ידי הממשלה לצורך קבלת החלטות. אם למשל משרד הבריאות יוזם מחקר שתפקידו לראות מה יקרה עם קדחת הנילוס בעוד שלוש שנים, זה הסקטור עליו אנחנו מדברים. אם הממשלה כממשלה רוצה לעשות מחקר שיראה מה יקרה למשק המים בעוד שלוש או בעוד חמש שנים, זה לא תעשייה וזה לא קשור לתעשייה. זה הסקטור עליו אנחנו מדברים כאן. לחלוטין יש כאן עיוות של כל האיזונים עליהם אנחנו מדברים כי משרד התעשייה והמסחר ועידוד התעשייה נכנסים לסעיף (4).
מירב ישראלי
הצעה לסעיף (4). במחקר והפיתוח הישראלי,
במקום "ארבעה מומחים אנשי התעשייה עתירת הידע", נאמר "ארבעה מומחים בתחום התעשייה עתירת הידע" ואז יכולים להיות בתחום התעשייה לא רק אנשים שעכשיו הם במוסדות תעשייה אלא אנשים שיש להם מומחיות בתעשייה בכלל.
אילן פלד
לא לזה התכוונתי.
מירב ישראלי
אני יודעת אבל זה ייתן פתח.
עדנה הראל
ההצעה שלך היא להוסיף שם לרבות מדענים
ראשיים כמשמעות בחוק המחקר והפיתוח בתעשייה.
נעמי חזן
צריך לחשוב על זה. אני רואה את שני הצדדים
ואני מציעה להשאיר את הנוסח כפי שהוא ולחזור לסוגייה הזאת בקריאה שנייה ושלישית. אי אפשר בלחץ זמן לפתור את זה וזה גם לא כל כך קרדינאלי.
אילן פלד
לפרוטוקול. במסגרת לשכת המדען הראשי יש לי
את הכבוד להיות אחראי על התוכנית הזאת ואנחנו מממנים מחקרים באוניברסיטאות, במוסדות מחקר ממשלתיים, במוסדות מחקר פריפריאליים ועושים זאת בסכומים שיותר גדולים מכל משרדי הממשלה למעט משרד המדע. מדובר במחקר ופיתוח אקדמי, במחקר ופיתוח באוניברסיטאות.
חגית מסר-ירון
זאת לא ההגדרה.
היו"ר ענת מאור
אני מציעה לקבל את ההצעה של נעמי חזן. חלק
מההסכמות זה גם איך המשרדים בתוכם מסכימים. אם אנחנו נקבל רק את תמיכת משרד המדע ואילו משרד התעשייה והמסחר ומשרד האוצר יתנגדו, יהיה קשה לקדם את הנושא.

אני פונה למשרד המדע לשקול לקראת קריאה שנייה ושלישית איך להסדיר את זה שבתוך אותה הגדרה של המחקר והפיתוח הממשלתי, לא כל מה שנעשה על-ידי המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר באופן אוטומטי הוא רק לתעשייה. אני חושבת שהשילוב שיתאפשר כאן יביא לכך שתהיה נציגות לסקטור שאנחנו חושבים שיש לו מחלוקת עם החוק.

אם כן, החלטנו להשאיר את זה לקריאה שנייה ושלישית ובהחלט זה יהיה אחד הנושאים לליבון. בשלב זה אנחנו משאירים את הנוסח כפי שהוא.

נשאר לנו הסעיף התקציבי – סעיף 14 - ובנושא זה אני רוצה לעדכן את חברי הוועדה. האוצר ניסה להגיע אתנו לפשרות אבל אמרנו שאנחנו לא מסכימים שזה יהיה איגום משאבים בלבד. כל רעיון החוק הוא לפחות גם לאפשר למועצה להמליץ על סדרי עדיפויות לאומיים ובוודאי עתידיים ולטווח ארוך.
מירב ישראלי
החלטנו שהתקציב יהיה בתקציב האקדמיה.
הסעיף אומר
"פעילות המועצה תמומן מתקציב המדינה, בהתאם להצעת תקציב שתאשר המועצה בכל שנה, במועד שתקבע, ותגישו לשר ולשר האוצר לשם אישורם". השאלה האם הנוסח הזה עדיין מתאים, כשזה בתקציב האקדמיה.
מאיר נצר
אפשר לומר ש"פעילות המועצה תמומן מתקציב
המדינה באמצעות תקציב האקדמיה", ואז כל היתר נשאר.
מירב ישראלי
אני לא יודעת אם אפשר לכתוב באמצעות.
יעקב זיו
תשאירי את תקציב המדינה. אנחנו ממילא
מתוקצבים על-ידי ות"ת.
מירב ישראלי
אנחנו רוצים שזה יהיה בתוך פעילות האקדמיה.
יעל טור-כספא
תקציב האקדמיה למעשה ניתן על-ידי ות"ת.
יעקב זיו
אני מציע להשאיר את זה כמו שזה.
מירב ישראלי
אפשר למחוק את הסעיף הזה ולכתוב רק את
התפעול ללא התייחסות לנושא התקצוב.
היו"ר ענת מאור
אני מציעה כן להשאיר את התקצוב.
עדנה הראל
יש את חוק יסודות התקציב.
מאיר נצר
הנקודה החשובה בסעיף 14 – וזה ודאי חשוב
לאוצר - שיהיה ברור ללא צל של ספק שהגוף החדש הזה הוא בעצמו לא מתקצב פעילויות.
היו"ר ענת מאור
זה ברור מהתחלה.
מירב ישראלי
לכן נאמר שהיא תיכלל בתקציב האקדמיה. זה
יהיה תקציב בתוך תקציב האקדמיה.
היו"ר ענת מאור
תקציב נוסף. אפשר לומר שפעילות המועצה
תמומן מתקציב המדינה.
נעמי חזן
אני מציעה תמומן מתקציב המדינה בהתאם
להצעת תקציב תפעול שתאשר המועצה בכל שנה.
עדנה הראל
השאלה איך יכולה לאשר מועצה כאשר היא
איננה גוף סטטוטורי ואיננה מהווה תאגיד לעניין אישור תקציבי מבחינת חוק יסודות התקציב. לעומת זאת האקדמיה הלאומית למדעים היא תאגיד סטטוטורי שחוק יסודות התקציב מקנה לה לא רק זכות אלא גם חובה. אני חושבת שצריך להיות כתוב שתיכלל בתקציב האקדמיה בכל דרך שבה התקציב נעשה.
היו"ר ענת מאור
שהתקציב לא יהיה מהתקציב קיים.
מאיר נצר
שהתקציב לא יהיה על-חשבון תקציב האקדמיה.
חגית מסר-ירון
המילה תיכלל נותנת לזה תשובה.
היו"ר ענת מאור
פעילות המועצה תמומן מתקציב המדינה ותיכלל.
קריאה
התקציב יתווסף לתקציב האקדמיה.
נעמי חזן
בסדר. יתווסף.
היו"ר ענת מאור
בסדר. היועצת המשפטית תמצא את הניסוח
המשפטי.
מירב ישראלי
התחילה תיקבע בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר ענת מאור
כן. אנחנו עוברים להצבעה המסכמת.
מי בעד אישור העברת הצעת חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס"ב2002- לקריאה ראשונה, כפי שהוצג לחברי הוועדה בתוספת השינויים המוסכמים עליהם החלטנו במהלך הישיבה? 5.

ההצעה אושרה ומועברת לקריאה ראשונה.

תודה רבה לכולם. ברכות למציעים.

לגבי ההערה המינהלית שנאמרה בתחילת הישיבה על-ידי חברת הכנסת נעמי חזן. מנהלת הוועדה שלנו העבירה לתשומת לבי שבבדיקת הרשומות מתברר שלגבי ההתייעצות שהפכה לישיבה, כל חברי הכנסת קיבלו על כך גם הודעה טלפונית וגם מכתב הזמנה לישיבה שיצא ב21- בדצמבר. מנהלת הוועדה דאגה להזמין את כל חברי הוועדה בצורה מסודרת.

תודה.הישיבה ננעלה בשעה 15:10

קוד המקור של הנתונים