ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 07/02/2002

האם קידום המחקר והפיתוח מצדיק ניסויים בבעלי חיים?

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים