ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 25/07/2000

חוק מידע גנטי, התשס"א-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת מדע/884

2
הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי
25.07.2000

פרוטוקולים/ועדת מדע/884
ירושלים, כ"ט בתמוז, תש"ס
1 באוגוסט, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני


פרוטוקול מס'

מישיבת הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי
יום שלישי, כ"א בתמוז התש"ס, 25.07.2000, שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק הגנה על מידע גנטי, התשנ"ט-1998 (מס' 2786)


נכחו: חברי הוועדה: מאיר שטרית – מ"מ היו"ר
נעמי חזן
עסאם מח'ול
מוזמנים
משרד המדע פרופ' חגית מסר-ירון - מדענית ראשית עו"ד עדנה הראל - יועצת משפטית
ד"ר יאיר דגני - לבי וטכנולוגיה
משרד האוצר שרון דונסקי - מנהלת מח' בריאות במשרד
המפקח על הביטוח,
שחר כרובי - כלכלן באגף שוק ההון והביטוח
עו"ד אורית לב שגב - לשכה משפטית

משרד הבריאות ד"ר בועז לב - משנה למנכ"ל
ד"ר זלינה בן גרשון - סגנית המדענית הראשית
עו"ד טליה אדרי - הלשכה המשפטית

משרד המשפטים עו"ד גלי בן-אור - הלשכה המשפטית
עו"ד בועז אורן - היחידה להסכמים בינלאומיים

משרד הביטחון סרן אהוד אלפסי - קצין יעוץ בפרקליטות הצבאית

המשרד לאיכות הסביבה ד"ר ארנה ברגסון

האוניברסיטה העברית פרופ' אריאלה אופנהיים- המחלקה להמטולוגיה
פרופ' דוד הד - הקתדרה לפילוספיה
ד"ר אהרון צוקרט - בית החולים הדסה עין-כרם

אוניברסיטת בר-אילן פרופ' שמריהו הוז - סגן נשיא למחקר ופיתוח

איגוד חברות הביטוח עו"ד יוסף הלוי
משה וינרב

האגודה לזכויות החולה עדינה מרקס
ההסתדרות הרפואית עו"ד מלכה בורו - המחלקה המשפטית

לשכת עורכי הדין עו"ד גיל איכבום - חבר ועדה
עו"ד רם אפשטיין - חבר ועדת טכנולוגיה ומדע
עמנואל וייזר - חבר ועדת טכנולוגיה ומדע

צב"י –צרכני בריאות בישראל ד"ר ירון נופר - חבר הנהלה ואירגון סכרת נעורים
ד"ר אריאל דרבסי - מנכ"ל חברת ID GENE
תמיר שאנן - מתמחה
מנהלת הוועדה
ענת לוי
קצרנית
הילה לוי


הצעת חוק הגנה על מידע גנטי, התשנ"ט-1998 (מס'2786)
היו"ר מאיר שטרית
חברים, ברשותכם אני פותח את הישיבה. היושבת ראש מתנצלת שהיא לא יכולה להיות היום בישיבה ואני מחליף אותה כיושב ראש הוועדה בנושא זה. הרבה זמן לא נפגשנו עם כל החברים שיושבים פה ואני שמח לראות אתכם שוב.

מאז הישיבה האחרונה ניסיתי להביא לקידום הצעת החוק כדי שנוכל להביא אותה סוף סוף לקריאה שניה ושלישית, אבל מאחר ונשמעו הערות, גם של משרדים שונים בממשלה, ביקשנו גם היושבת ראש ואני מהיועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדין מירי פרנקל יחד עם גלי בן-אור ממשרד המשפטים לדון בדברים. ישבנו עם המשרדים הרלוונטיים, שמענו את ההערות שלהם והם עיבדו טיוטה מתוקנת של נוסח החוק שאישרנו בקריאה ראשונה, שמונח בפניכם עכשיו.
עו"ד גלי בן-אור
הם קיבלו את זה לפני הישיבה.
היו"ר מאיר שטרית
אני מודה למנהלת הישיבה על כך שהיא עושה עבודה יסודית ואני רוצה להודות בהזדמנות זו לגלי בן-אור ולמירי פרנקל על כך שהן עשו פה עבודת נמלים, עברו על כל הסעיפים אחד לאחד, תיקנו והדגישו תיקונים בנוסח של הצעת החוק.

אני רוצה לעבור היום על החוק סעיף סעיף, לעבור על התיקונים הללו, לאשר את מה שניתן לאשר ולהביא אותו לקריאה שניה ושלישית.
עו"ד אורית לב-שגב
לא ישבו עם משרד האוצר.
היו"ר מאיר שטרית
לא אמורים לשבת עם משרד האוצר.
עו"ד אורית לב-שגב
בוועדה שגלי ומירי ריכזו כן קיבלו הערות ממשרדי הממשלה השונים.
היו"ר מאיר שטרית
ממשרד האוצר לא קיבלתי שום הערה.
עו"ד גלי בן-אור
בישיבות שהתקיימו עם מירי ישבנו עם משרד הבריאות ועם משרד המדע בלבד וגם עם המשרדים האלה עדיין לא עברנו על כל הצעת החוק. יש נושאים שעדיין פתוחים ואנחנו צריכים לשלב אותם. בנושא שמשרד האוצר מייצג אותו, וזה מה שקשור לביטוח ולמפקח על הביטוח – הוגשו הערות של איגוד חברות הביטוח אבל לא הוגשו הערות מטעם המפקח על הביטוח ומטעם משרד האוצר עדיין.
היו"ר מאיר שטרית
יושבים פה נציגי חברות הביטוח, נשמע אותם ונחליט. אני לא מתכוון לסחוב את הנושא עוד מאה שנה, רבותי, אני רוצה לגמור את העניין.
עו"ד אורית לב-שגב
אני מבקשת שישמעו גם את עמדת משרד האוצר.
היו"ר מאיר שטרית
בהחלט, אנחנו מדינה חופשית ודמוקרטית.
עו"ד גלי בן-אור
הנושא השני, שאין לו ביטוי בהצעת החוק שמונחת לפניכם הוא התיקונים שצה"ל ומשרד הביטחון ביקשו להכניס. לא הספקנו לשבת על זה בוועדה, אבל נוכל לשמוע את זה בישיבות הקרובות ולשלב את זה בנוסח.
היו"ר מאיר שטרית
אם יהיו.
עו"ד גלי בן-אור
כשיהיו.
היו"ר מאיר שטרית
אם יהיו. אני חוזר ואומר שהשאיפה שלי היא לסיים את החוק היום. מי שיש לו מה להעיר, שיעיר היום. נציגי צה"ל נמצאים פה והם מוזמנים להעיר.
ענת לוי
אבל אי אפשר להצביע היום כי לא כתבנו בסדר היום שיש היום הצבעות.
היו"ר מאיר שטרית
צריך לכתוב הצבעות בסדר היום?
ענת לוי
כן, חייבים.
היו"ר מאיר שטרית
אם כך אני מבקש לישיבה הבאה לכתוב הצבעות כי אני רוצה לסיים את העניין.

רבותי, אני מציע לעבור אם כן על הנוסח שמונח לפנינו, נשמע את ההערות לכל סעיף ואני עושה את זה מכיוון שדנו בחוק הזה הרבה מאד שעות ועברנו כמעט על כל סעיף אפשרי בדיונים מאד מאד ארוכים. אני לא מתכוון ללכת אחורה לתחילת הדרך, אנחנו כבר בסוף החוק, לא בתחילתו. יש דברים עקרוניים באמת שנשמע היום, נדון בהם ונחליט.

אדוני היועץ המשפטי, אתה רוצה לקרוא את הסעיפים?
תמיר שאנן
כן. הצעת חוק הגנה על מידע גנטי, התשנ"ט-1998,

פרק א' – פרשנות

מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה להסדיר עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ גנטי ולהגן על המידע הגנטי ועל זכות הנבדק לפרטיותו לגביו, והכל מבלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי, במחקר הרפואי והגנטי ובקידום הרפואה.
היו"ר מאיר שטרית
לסעיף 1 יש למישהו הערות ניסוח? אין. אם כן סעיף 1 מאושר.
תמיר שאנן
הגדרות. 2. בחוק זה –
"אחראי על קטין או פסול דין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ ואפוטרופוס. "בדיקה גנטית" – בדיקת דגימת DNA של אדם לשם איפיון והשוואה של רצפים של DNA של אדם.
"בדיקת מחקר" – בדיקה גנטית הנעשית למטרות מחקר הטעון אישור לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980 – (להלן-תקנות ניסויים רפואיים).
היו"ר מאיר שטרית
שימו לב שיש פה תיקון – קודם היה כתוב "שקיבל אישור לפי תקנות" כתוב עכשיו "הטעון אישור". אני בהחלט מקבל את התיקון ואני חושב שהוא נכון.
תמיר שאנן
"גנטיקאי קליני" – בעל השכלה מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 10 שהכיר בו המנהל.
"דגימת DNA" – דגימה ביולוגית של אדם הנלקחת במטרה להפיק ממנה DNA של אדם.
ד"ר זלינה בן-גרשון
לגבי ההפקה – כרגע צריך להפיק ויכול להיות שאולי צריך לנסח את זה מעט אחרת כי אולי בעתיד לא יהיה צורך להפיק.
היו"ר מאיר שטרית
אלא מה? איך יקבלו את הבדיקה? הכוונה היא שלוקחים דגימה ביולוגית – חתיכת עור, טיפת רוק, טיפת דם בשביל להוציא ממנה דגימת DNA.
ד"ר אהרון צוקרט
יש היום מיכשור שמאפשר לקחת דגימת DNA מדגימה שלא נלקחה במטרה זאת, אלא למטרה פתולוגית. יקחו עם לייזר את התא הבודד ויפיקו ממנו DNA.
היו"ר מאיר שטרית
אבל זאת עדיין דגימה ביולוגית של אדם.
ד"ר אהרון צוקרט
אבל לא במטרה להפיק ממנה DNA.
היו"ר מאיר שטרית
אם אתה לא צריך להפיק ממנה DNA, החוק הזה לא חל עליך. ברגע שאתה רוצה להפיק ממנה בדיקת DNA, הכללים של החוק חלים עליך. נניח שאני בא אליך ואתה לוקח ממני ביופסיה מרקמה כלשהי לצורך בדיקה מיקרוסקופית. אחרי שבדקת מיקרוסקופית, זה לא מספק אותך ואתה רוצה לעשות בדיקת DNA.
ד"ר אהרון צוקרט
לא, אם בדקתי מיקרוסקופית וזה סיפק אותי אבל בעוד עשרים שנה אני אפיק DNA בטכנולוגיה שלא היתה לפני עשרים שנה
ד"ר בועז לב
זה רק עניין של ניסוח. במקום זה יהיה: דגימה ביולוגית של אדם, ממנה מופק DNA של אדם.
עו"ד גלי בן-אור
אבל אני רוצה להזכיר למה המילה הזאת נמצאת כאן. בשעתו אמרנו שמכל דגימה של גוף האדם אפשר להפיק DNA, אבל כשאדם הולך לספר והשערות שלו נשארות במספרה, לא לקחו ממנו את השערות במטרה להפיק מהן DNA ולכן הכללים של החוק הזה לא אמורים לחול. כאשר הוספנו את המילה "במטרה", הרעיון היה שכאשר אנחנו קובעים בחוק הזה כל מיני הוראות לגבי דגימות DNA, זה רק על דגימות שלקחו אותן במטרה להפיק מהן DNA. אם יש בבית החולים דגימה פתולוגית, שבשעתו נלקחה לצורך מסוים ואנחנו לוקחים אותה היום שוב כדי לעשות את הבדיקה הגנטית, צריך יהיה לבקש הסכמה מהאדם על כך.
פרופ' דוד הד
אבל אז זה לא יהיה מכוסה על ידי הניסוח של החוק כפי שהוא כרגע.
היו"ר מאיר שטרית
רבותי, אנחנו מדברים עכשיו על ניסוח הגדרות בלבד, מה זה דגימת DNA. אם לא לקחת את הרקמה לא למטרת דגימת DNA, אזי היא לא למטרת DNA.
תמיר שאנן
אתה מדבר על כך שהדגימה הראשונה נלקחה לשם.. אבל ברגע שאתה לוקח דגימה פתולוגית שעשית בה שימוש ואחר כך אתה לוקח אותה ומשתמש בה כדגימה מזהה, זה כבר דגימת DNA, כלומר זה לא בהכרח הדגימה הראשונית.
עו"ד עדנה הראל
יש לי הערה לבדיקה גנטית וזה קשור לדגש שביקשנו שישימו אליו לב, בתיקון שנעשה בבדיקת מחקר. התיקון שנעשה בבדיקת מחקר, ככל שאני מבינה אותו, נעשה במטרה להוציא את המחקרים שאינם מחקרים הטעונים אישור של הלסינקי מתחולת החוק הזה. התוצאה של השילוב בין הגדרת בדיקה גנטית לבדיקת מחקר, כפי שהיא מתוקנת היום, מעלה שבדיקה גנטית כוללת את כל המחקרים האחרים האלה ונדמה לי שלא זאת היתה הכוונה. בדיקה גנטית היא בעצם קבוצת האב, כאשר בדיקת מחקר היא סוג משנה של בדיקה גנטית ולכן בדיקה גנטית כוללת את כל המחקרים, גם את אלה שאינם טעונים אישור הלסינקי ולא זאת היתה כוונתנו כאשר סוכם שיוצאו מתחולת החוק מחקרים שאינם מחקרים הטעונים אישור הלסינקי.
היו"ר מאיר שטרית
בדיקת המחקר היא בדיקה גנטית שנעשית למטרת מחקר הטעון אישור ואין פה הגדרת משנה למחקר שלא טעון אישור ולכן היא לא נובעת מההגדרה.
עו"ד עדנה הראל
אני מבקשת את רשות הוועדה להבהיר את נוסח ההגדרה בדיקה גנטית, כך שיהיה ברור שהוא לא כולל בדיקות מחקר שאינן טעונות אישור.
עו"ד גלי בן-אור
בחוק עצמו יש לנו הוראות מיוחדות או לגבי בדיקת מחקר או לגבי דגימת DNA.
עו"ד עדנה הראל
יש לכם גם הוראות לגבי בדיקה גנטית, סימנתי את כולן ולכן אני בהחלט מבקשת את תשומת הלב לעניין לשם הבהרה, אני חושבת שאין מחלוקת.
עו"ד עמנואל וייזר
רציתי להציע להוציא מגדר החוק את דגימת DNA שאיננה דגימה מזהה מכיוון שברגע שאין שיוך לאדם ספציפי, אני לא רואה כאן בעיה.
היו"ר מאיר שטרית
אם לא כתוב, זה לא חל. החוק חל רק על מה שכתוב.
תמיר שאנן
"דגימת DNA מזהה" – דגימת DNA אשר מופיע עליה פרט מזהה של הנבדק.
פרופ' אריאלה אופנהיים
זה לא צריך להיות "דגימת DNA מזוהה"? הפרט הוא מזהה והדגימה היא מזוהה.
פרופ' דוד הד
הבדיקה מזהה את האדם שנבדק.
פרופ' אריאלה אופנהיים
נכון שבעזרת ה-DNA אפשר לזהות את האדם אבל רוב החוק לא מתייחס לזיהוי פלילי או לזיהוי בכלל אלא לבדיקות מסוג אחר, ואז בדיקת ה-DNA מזוהה אם יש עליה פרטים מזהים.
היו"ר מאיר שטרית
את חושבת שהניסוח צריך להיות מזוהה ולא מזהה? שהמשפטנים יחליטו.
תמיר שאנן
אפשר.
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות.
"הסכמה מדעת", "ועדת האתיקה", "מטפל" "רשומה רפואית" – כמשמעותם בחוק זכויות החולה.
עו"ד אהוד אלפסי
יש כאן כפילות כי ההגדרה של מטפל כתובה גם בהמשך בעמוד הבא.
עו"ד גלי בן-אור
אנחנו נמחק את המילה מטפל כאן.
עדינה מרקס
בהגדרת המטפל לא מספיקה הגדרה של קלינאי ורופא אלא צריך להיות פסיכולוג.
עו"ד גלי בן-אור
הגדרת מטפל היא הגדרה בחוק זכויות החולה.
היו"ר מאיר שטרית
עוד לא הגענו לזה כי מחקנו את ההגדרה כאן.
תמיר שאנן
"ועדה מייעצת" – ועדת הלסינקי עליונה, שמונתה לפי תקנות ניסויים רפואיים.
"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981
"חוק העונשין" – חוק העונשין התשל"ז-1977
"חוק זכויות החולה" – חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996
"חוקר"
עו"ד גלי בן-אור
הגדרת חוקר נשארה פתוחה והרלוונטיות של זה אחר כך היא בעיקר לגבי הוראות סודיות וכללים שצריך לקבוע למחקרים ורצינו לברר את זה בפורום הזה. עדנה, אולי לכם יש איזשהו רעיון לגבי הגדרה של חוקר?
עו"ד עדנה הראל
מי שעוסק במחקר באמצעות בדיקות מחקר כמשמעותן בחוק זה.
עו"ד גלי בן-אור
המשלב בדיקות מחקר?
עו"ד עדנה הראל
כן, כן. שעושה שימוש בבדיקות מחקר כמשמעותן בחוק.
ד"ר אהרון צוקרט
"עושה שימוש" זה יותר מדי רחב.
עו"ד עדנה הראל
איזה שימוש יכול לעשות חוקר שאיננו - -
ד"ר אהרון צוקרט
כל שימוש שהוא.
עו"ד עדנה הראל
אני מציעה שייכתב: מי שמבצע מחקר באמצעות בדיקות מחקר.
ד"ר אהרון צוקרט
מקובל.
תמיר שאנן
"יועץ גנטי": בעל השכלה מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 10 שהכיר בו המנהל.
עו"ד גלי בן-אור
אני מסמנת את ההגדרה של חוקר כנושא שעדיין טעון בירור, אנחנו רוצים לחשוב על זה.
ד"ר זלינה בן-גרשון
חוקר זה מישהו שעוסק במחקר ולכן ההגדרה היא סיבובית והיא לא תורמת לנו הרבה.
עו"ד גלי בן-אור
אנחנו קובעים הוראות לחוקרים ולכן חשבנו שמן הראוי להגדיר אותן בסעיף ההגדרות של החוק .
ד"ר בועז לב
ההגדרה בסדר גמור.
תמיר שאנן
"מחקר אפידמיולוגי".
עו"ד גלי בן-אור
את ההגדרה של מחקר אפידמיולוגי אנחנו יכולים להשמיט מכיוון שעשינו בזה שימוש בסעיף 14 והשמטנו את הנושא של אפידמיולוגי מהסעיף.
היו"ר מאיר שטרית
אם כך, ההגדרה של מחקר אפידמיולוגי כהגדרה נמחקה.
תמיר שאנן
"מטפל" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, לרבות מי שזכאי לתת ייעוץ גנטי לפי הוראות סעיף 11.
עדינה מרקס
בישיבה הקודמת של ועדת המדע העלה את העניין הפרופ' אסא כשר ובצדק, כי מי שנותן ייעוץ גנטי צריך להיות בנוסף לרופא גם פסיכולוג או עובד סוציאלי, שיודע מה הן ההשלכות של המידע שניתן לחולה ולבני משפחתו, שהרי לא תמיד אותו רופא יודע, מכיר או מבין.
היו"ר מאיר שטרית
לא אמרנו רופא אלא אמרנו "כהגדרתו בחוק".
עדינה מרקס
סעיף 11 מדבר על רופא גנטיקאי, גנטיקאי קליני ויועץ גנטי. אף אחד מהם לא עוסק בנושא הפסיכולוגיה.
היו"ר מאיר שטרית
סעיף 11 מדבר על מתן ייעוץ גנטי והוא קובע מי רשאי לתת ייעוץ גנטי. מה זה נוגע להגדרת המטפל?
תמיר שאנן
בגלל שאתה אומר "לרבות מי שזכאי לתת ייעוץ גנטי", זה אומר שמטפל יכול להיות גם מי שזכאי לתת ייעוץ גנטי.
היו"ר מאיר שטרית
לא. זה אומר שכל מה שכתוב פה לגבי מטפל, חל גם על יועץ גנטי. זה לא בא להגדיר מה זה מטפל.
ד"ר זלינה בן-גרשון
הבעיה שעדינה מעלה באה לידי פתרונה בסעיף 11(3).
עו"ד גלי בן-אור
זלינה מעלה נושא אחר, שאין לו ביטוי במילים של החוק עכשיו. אם אני מבינה נכון, מה שאת אומרת הוא שייעוץ גנטי, בנוסף לרופא שהוא יועץ גנטי שיתן את הייעוץ, צריך להיות גם פסיכולוגי או עובד סוציאלי שיסביר את המשמעויות יותר טוב.
היו"ר מאיר שטרית
כשנגיע לסעיף הזה נדון בו. ההגדרה פה לא מגדירה מקצועות.
תמיר שאנן
"מידע גנטי מזהה" - כל מידע גנטי הנוגע לנבדק מסוים שמופיע עליו פרט מזהה.
פרופ' אריאלה אופנהיים
שוב זה צריך להיות מזוהה.
עו"ד גלי בן-אור
לא. הדגימה מזוהה והפרט מזהה. המידע מזהה את הדגימה והדגימה הופכת להיות מזוהה.
היו"ר מאיר שטרית
אם כתוב עליו שהנבדק הוא פרופ' שאחראי על המחלקה הגנטית בהדסה והפרופ' הוא אישה יפה, נדע שזאת את.
תמיר שאנן
"מידע גנטי: - מידע הנובע מבדיקה גנטית.

"מכון גנטי" – מחלקה גנטית המופיעה בתנאי הרישום של בית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940, ושיש בה מעבדה העוסקת בבדיקות גנטיות ואשר עומדת בתנאים הנדרשים לשם קבלת רשיון לפי פרק ב'.

"מעבדה לבדיקות גנטיות" – מעבדה רפואית שקיבלה רשיון לפי חוק זה.
עו"ד גלי בן-אור
זלינה, בשעתו העליתם את הנושא על הבדיקות הפארמקוגנטיות, ואם אני מבינה נכון אלה בדיקות בפארמקולוגיה וגנטיקה שלא מתבצעות דווקא במעבדות גנטיות. יש לזה נגיעה? צריך להתייחס לזה? אנחנו משמיטים אם אנחנו לא מתייחסים?
ד"ר זלינה בן-גרשון
אני חושבת שלא צריך להתייחס לזה כאן. במסגרת ניסויים קליניים לא מעטים מבקשות חברות לקחת דגימות DNA על מנת לבדוק את הקשר בין תגובה לתרופות לבין - -
היו"ר מאיר שטרית
אבל אלה דגימות לא מזהות.
ד"ר זלינה בן-גרשון
בחלקן מזהות ובחלקן לא מזהות.
היו"ר מאיר שטרית
אם זה מזהה, החוק חל עליהן ואם זה לא מזהה, החוק לא חל עליהן.
ד"ר זלינה בן-גרשון
נכון ולכן צריך להשאיר את זה כך.
ד"ר אהרון צוקרט
אני חושב שגלי נגעה, מידיעה או שלא מידיעה, במשהו שעשוי להיות בנשמת אפו של מחקר אחר כך מכיוון שיכול להיות שכדי לקדם תרפיה גנטית בעתיד יעשו פארמקוגנטיה מזוהה שלא לצורך גנטי.
ד"ר בועז לב
זה לא משנה כי החוק יחול עליהם.
ד"ר אהרון צוקרט
יש בעיה כי קרוב לוודאי שהבדיקות האלה לא ייעשו במעבדות שיקבלו אישור ממשרד הבריאות ואלה תהיינה מעבדות מחקר לכל עניין ודבר.
היו"ר מאיר שטרית
איפה כתוב שזה מחייב לעשות במעבדות גנטיות? אנחנו לא מכתיבים בחוק לחוקר איפה לעשות את המחקר שלו.
עו"ד גלי בן-אור
אנחנו כן.
ד"ר אהרון צוקרט
מעבדה לבדיקות גנטיות – מעבדה רפואית שקיבלה רשיון לפי חוק זה. המעבדות האלה הן לא מעבדות רפואיות והן לא יקבלו רשיון לפי חוק זה כי הן לא עומדות בתקנות של משרד הבריאות.
היו"ר מאיר שטרית
אבל הן לא מעבדות לבדיקות גנטיות, אתה אומר את זה בעצמך והן לא ייכנסו להגדרה הזאת.
עו"ד גלי בן-אור
אריק צודק. בסעיף 3 יש הוראה שאומרת שבדיקה גנטית תיערך במכון גנטי או במעבדה לבדיקות גנטיות.
היו"ר מאיר שטרית
אבל זאת לא בדיקה גנטית.
ד"ר ירון נופר
היום אנחנו לא מודעים למה שהכלים הפארמקולוגים יאפשרו לנו בעתיד.
עו"ד גלי בן-אור
מבחינתך לא צריך להוסיף הוראה מיוחדת על זה?
ד"ר זלינה בן-גרשון
לא, להיפך, אנחנו ממש צריכים את החוק כלשונו.
תמיר שאנן
"מעבדה רפואית" – מעבדה רפואית שקיבלה רשיון לפי תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, להלן – תקנות מעבדות רפואיות.
עו"ד עמנואל וייזר
יש בעיה להשתמש במילים מעבדה רפואית.
ד"ר בועז לב
זה לצורך החוק וזה בסדר.
תמיר שאנן
"נבדק" – אדם שממנו נלקחה או ממנו מיועדת להילקח דגימת DNA לצורך עריכת בדיקה גנטית.

"פסול דין" – חסוי וקטין כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
היו"ר מאיר שטרית
אם תשימו לב, הוספנו פה את המילה "חסוי" בנוסף לקטין.
תמיר שאנן
"פקודת בריאות העם" – פקודת בריאות העם, 1940.
עו"ד אהוד אלפסי
בהגדרה של מכון גנטי כבר השתמשו בהגדרה של פקודת בריאות העם.
עו"ד גלי בן-אור
אנחנו נעשה אחר כך סדר בכל ההפניות לחוקים ולתקנות.
ד"ר אהרון צוקרט
בדיקה גנטית היא דגימת DNA.
היו"ר מאיר שטרית
נכון, אנחנו נכתוב: אדם שממנו נלקחת או מיועדת להילקח דגימה לצורך בדיקה גנטית.
תמיר שאנן
"פקודת הרופאים" – פקודת הרופאים נוסח חדש, התשל"ז-1976.

"פרט מזהה" – שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות או מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית או כל פרט מידע שיש בו כדי לזהות אדם.

"קרוב" – מי שיש לו קרבת דם לנבדק וכן בן זוגו או מי שיש לו קרבת דם לבן הזוג.
עו"ד אהוד אלפסי
אני לא יודע מה זה קרבת דם ואני לא בטוח שזה מוגדר באיזשהו חוק בצורה משפטית. האם סבא זה קרבת דם? האם בן דוד זה קרבת דם?
היו"ר מאיר שטרית
בוודאי.
ד"ר אהרון צוקרט
יש הגדרה של אדם?
עו"ד גלי בן-אור
נכון. אין הגדרה של קרבת דם בחוק הזה.
עו"ד עמנואל וייזר
יש הגדרה של קרובים מדרגה ראשונה, שניה ושלישית.
עו"ד גלי בן-אור
זה רלוונטי לנו לגבי שני סעיפים. זה נוגע לסעיף 16 של הקירבה המשפחתית, שעוסק בכך שכאשר נעשים מחקר או בדיקה גנטית במשפחה כדי לגלות מחלה גנטית מסוימת בה, עושים לפעמים את המחקר על עץ מאד מאד רחב ולא עוצרים דווקא בבני דודים אלא יכולים ללכת הרבה יותר רחוק מזה. לכן חשבנו שאין צורך להגדיר כאן במדויק את השרשור המשפחתי אלא להגיד קרבת דם ושיחול על מי שיחול.
תמיר שאנן
"רופא גנטיקאי" – רופא גנטיקאי בעל השכלה מקצועית מתאימה כאמור בסעיף 10.

"רשיון" – רשיון שניתן למעבדה לבדיקות גנטיות לפי סעיף 4.

"השר" – שר הבריאות.
עו"ד גלי בן-אור
טליה, לגבי ההגדרות של רופא גנטיקאי וכל היתר שמנויים בסעיף 10, שינינו את סעיף 10 מהשכלה לכשירות, נכון? צריך היה לעשות ניסוחים מתאימים גם בהגדרות. זה נכנס בכותרת השוליים של 10. זה נושא שלכם והשאלה היא מה אתם רוצים.
עו"ד טליה אדרי
כשירות יכולה להיות לא רק השכלה אלא גם נסיון.
עו"ד גלי בן-אור
ההגדרות עכשיו מתייחסות לסעיף 10 ומשרד הבריאות תיקן את ההגדרות בסעיף 10 ולכן נצטרך לעשות אחר כך התאמות.
היו"ר מאיר שטרית
רבותי, מישהו רוצה להעיר עוד משהו להגדרות?
עו"ד עדנה הראל
כן. אם אפשר להציע להכניס את הגדרת קרוב לתוך הסעיף הרלוונטי.
עו"ד גלי בן-אור
אנחנו נשים את זה בצד, נראה באיזה סעיפים זה כלול ונראה אם זה רלוונטי.
עסאם מח'ול
אפשר יהיה להעביר הסתייגויות בהמשך?
תמיר שאנן
גם במהלך הדיונים אפשר להעביר הסתייגויות וגם עכשיו.
היו"ר מאיר שטרית
יש לך הסתייגויות?
עסאם מח'ול
כן, אני אומר אותן בהמשך.
היו"ר מאיר שטרית
רבותי, אם כן ובמידה ואין הערות נוספות, אנחנו משאירים בזה את ההגדרות כפי שהן נוסחו פה על תיקוניהן השונים.
תמיר שאנן
פרק ב' – בדיקות גנטיות - רישוי ומתן ייעוץ גנטי. סימן א' – כללי.

לקיחת דגימת DNA ועריכת בדיקות גנטיות - 3

(א) לא תילקח דגימת DNA מאדם לשם עריכות בדיקה גנטית ולא תיבדק ולא יינתן ייעוץ גנטי על פי תוצאות הבדיקה אלא בהתאם להוראות חוק זה .

(ב) בדיקה גנטית תיערך במכון גנטי או במעבדה לבדיקות גנטיות. הוראת סעיף קטן לא תחול על בדיקת המחקר.

(ג) לא תיערך בדיקה גנטית במסגרת מחקר הטעון אישור על פי תקנות ניסויים רפואיים בבני אדם, אלא אם כן אושר המחקר כדין.
עו"ד עמנואל וייזר
אני מציע לשנות את (ג) וליצור זהות לשונית ולציין: לא תיערך בדיקת מחקר אלא אם כן אושר המחקר כדין.
היו"ר מאיר שטרית
פה אנחנו מדברים רק על בדיקות גנטיות ולא במחקר.
עו"ד עמנואל וייזר
סעיף (ג) אומר שבמסגרת מחקר הטעון אישור על פי תקנות ניסויים רפואיים בבני אדם, ואז אפשר לכתוב כאן: לא תיערך בדיקת מחקר אלא אם כן אושר המחקר כדין.
היו"ר מאיר שטרית
אני לא רוצה להגביל את המחקרים האחרים.
ד"ר אהרון צוקרט
אבל זה מגביל את המחקרים.
היו"ר מאיר שטרית
אנחנו מדברים פה רק על בדיקות גנטיות.
עו"ד עדנה הראל
לכן זה חוזר להערתי מקודם. בדיקות גנטיות אומרת בדיקות למטרות רפואיות ובדיקות לצרכי מחקר שטעון אישור הלסינקי.
עו"ד עמנואל וייזר
ההערה הראשונה היתה לסעיף (א) והצעתי להוציא את דגימת ה-DNA שאינה מזהה מגדר תחולת החוק. אם הדגימה אינה מזהה, מה אכפת לנו איך לוקחים אותה ומה עושים איתה אחר כך?
היו"ר מאיר שטרית
לא. כתוב פה: "לא תילקח דגימה DNA מאדם לשם עריכת בדיקה גנטית". מה זה בדיקה לא מזהה מבחינתי? אתה בא למספרה ואוסף שערות של בני אדם, זאת בדיקה לא מזהה והיא לא נכנסת לחוק הזה. אם אתה עושה בדיקות לשערות זה לא מעניין אותי כי אתה לא יודע מי הסתפר שם קודם.
עו"ד עמנואל וייזר
על פניו, גם אם מישהו לוקח שערות כדי לערוך בדיקה גנטית - -
היו"ר מאיר שטרית
מבחינתי זאת לא בדיקה גנטית כי זאת לא בדיקה מזהה.
עו"ד עמנואל וייזר
אבל כאן לא כתוב שזה מזהה.
היו"ר מאיר שטרית
אם אתה לוקח בדיקה מבן אדם לצורך בדיקה גנטית, החוק הזה מחייב אותך לעשות צעדים מסוימים ולא משנה אם הבדיקה מזהה או לא מזהה.
עו"ד עמנואל וייזר
אם אני לוקח שערות - -
היו"ר מאיר שטרית
זה לא נקרא בדיקה גנטית.
ד"ר יאיר דגני
מה עם טביעת שפתיים על כוס מאדם מסוים שנלקחת בלי ידיעתו אבל מזהה אותו.
היו"ר מאיר שטרית
אין לזה גבול. מה אם אני אחתוך ממנו בלילה כשהוא ישן חתיכת בשר ואני אעשה לו בדיקה גנטית או שאני אפצע אותו ואקח את הדם לצורך בדיקה?
ד"ר ירון נופר
עצם העובדה ששמת עליו תווית בהמשך, הופכת אותה למזוהה ואז כללי החוק
אמורים לחול עליה.
היו"ר מאיר שטרית
למה לוקחים מאדם בדיקה לא מזהה?
ד"ר אהרון צוקרט
לצורך מחקר.
היו"ר מאיר שטרית
יש סעיף מיוחד לבדיקות מחקר ואנחנו מדברים כאן על בדיקות רפואיות.
עו"ד עדנה הראל
איך עושים את הלקיחה מהאדם, את זה צריך להגדיר יותר טוב כך שיהיה ברור שלקיחה מאדם זה לא מה שמצאתי על הכוס או על הרצפה במספרה.
פרופ' דוד הד
שהלקיחה היא למטרה הזאת.
היו"ר מאיר שטרית
רבותי, אני שוב מגדיר את מטרת הצעת החוק – להגדיר את המידע המזהה, המידע הפרטי של אנשים ולכן אם לוקחים מאדם בדיקה לצורך מטרה גנטית, החוק חל עליו וזה לא פתוח לפרשנות.
ד"ר בועז לב
אם הדגימה לא מזהה אין לך בעיה של חיסיון ולכן מלכתחילה זה לא חל עליו לכאורה.
היו"ר מאיר שטרית
ואז אין לי בעיה.
ד"ר בועז לב
אני חושב שאתה צודק.
היו"ר מאיר שטרית
כשאדם הולך לבית חולים ונותן בדיקה, הוא מזוהה.
עו"ד גלי בן-אור
ולכן אנחנו צריכים לכתוב את זה. אנחנו מוסיפים: דגימת DNA מזהה.
פרופ' אריאלה אופנהיים
אני, כאדם שעושה מחקר בדגימות DNA מזהות ולא מזהות, מבקשת לשים לב לנקודה הזאת כך שיהיה ברור בחוק שהוא לא חל על דגימות כאלה.
עו"ד גלי בן-אור
אני חושבת שפתרנו את זה עכשיו.
פרופ' אריאלה אופנהיים
לא, זה צריך להופיע גם בהגדרות.
ד"ר בועז לב
נציין את זה במפורש למען הסר ספק. אני מסכים איתך שזה חל כבר מעצם הגדרת החוק.
פרופ' אריאלה אופנהיים
כשאני קראתי את ההצעה הזאת לא הבנתי את זה כך.
ד"ר בועז לב
השם שלה כבר אומר את זה. החוק הזה הוא לשם הגנה על מידע גנטי.
פרופ' אריאלה אופנהיים
אבל ההגדרות לבדיקה גנטית הן סוחפות.
ד"ר בועז לב
אני הייתי מכניס את זה, זה לא גורע.
היו"ר מאיר שטרית
אני רוצה לחדד את העניין. אדם בא לעשות בדיקה גנטית בבית חולים. לוקחים לו דגימה לצורך בדיקה גנטית ולא כותבים בבדיקה את השם שלו כי יודעים מי האיש. זה מזהה או לא מזהה?
ד"ר אהרון צוקרט
זה מזהה.
פרופ' אריאלה אופנהיים
אם לא כתוב כלום, זה לא מזוהה.
ד"ר בועז לב
אם אתה לא יכול לקשר את זה לאדם, זה לא מזהה. אם אתה יכול לקשר את זה לאדם, זה מזהה.
היו"ר מאיר שטרית
אני מנהל מכון גנטי ואומרים לי: אם אתה לוקח בדיקה מזהה אתה צריך לעשות פרוצדורה מסוימת, אבל אם אתה לוקח בדיקה לא מזהה אתה לא עושה שום פרוצדורה, כל אדם שיבוא לעשות בדיקה אני אומר לו: אני לוקח דגימה, אבל היא לא מזוהה ולכן אני לא צריך ממך פרטים. אני עושה לו את הבדיקה, מפיק את האינפורמציה שאני רוצה וזורק אותה לפח. אני לא עושה בה בכלל שום רישום. אני יודע מי האיש, עשיתי שימוש בבדיקה, האיש לא מזוהה והבדיקה לא מזוהה.
עו"ד עדנה הראל
אם אתה יודע מי האיש, הבדיקה מזוהה.
היו"ר מאיר שטרית
אם אני עומד ברחוב, שם שולחן ושואל מי מוכן לתרום לי דם לבדיקה גנטית כי אני לומד על העדה התימנית. אני לא כותב שמות אבל לוקח דם מאנשים, בדיקה לא מזוהה. אני הולך למספרות באשדוד ואוסף את השערות משכונה ו' שבה כולם גרוזינים. אני עושה בדיקה גנטית רק לגרוזינים והיא לא מזוהה.
ד"ר אהרון צוקרט
אתה נוגע פה בנקודה שהחוק לא חל עליה והוא צריך לחול.
עו"ד גלי בן-אור
אני חושבת שזה פותר את הבעיות שהעליתם עכשיו ואני מציעה שנמשיך הלאה.
פרופ' אריאלה אופנהיים
זה לא פותר. אני מבקשת להכניס בהגדרות של בדיקה גנטית שיהיה כתוב עם פרטים אישיים או משהו כזה.
היו"ר מאיר שטרית
זאת בדיקה מזהה.
עו"ד גלי בן-אור
ברגע שהוספנו בסעיף 3(א) "לא תילקח דגימת DNA מזוהה מאדם לשם עריכת בדיקה גנטית, פתרנו את הבעיה שדיברת עליה עכשיו.
ד"ר בועז לב
צריך להיות כתוב בדיקה מזהה ולא בדיקה מזוהה. אם הבדיקה מזהה יש לה כתובת.
היו"ר מאיר שטרית
אנחנו יודעים למה הכוונה.
עו"ד אהוד אלפסי
לא צריך את המילים "לשם עריכת בדיקה גנטית" כי זה מופיע בהגדרה של דגימת DNA.
עו"ד עדנה הראל
אבל אז בהגדרת דגימת DNA צריך להוסיף את המילים: במסגרת בדיקה גנטית.
היו"ר מאיר שטרית
צריך להוריד את המילה DNA ולכתוב: לא תילקח דגימה מאדם לשם עריכת בדיקה גנטית.
ד"ר אהרון צוקרט
צריך לכתוב "דגימת DNA מזהה" וזהו זה, כי זאת ההגדרה.
היו"ר מאיר שטרית
מה קורה עם הבלתי מזוהה?
ד"ר אהרון צוקרט
עם הבלתי מזוהה אין לך בעיה.
עו"ד רם אפשטיין
אני צופה מטעם לשכת עורכי הדין. אנחנו עוסקים הרבה בהגדרות והן לא התוכן. אם היינו הולכים ועוסקים בסעיפים המהותיים ואחר כך חוזרים להגדרות אחורה, היינו חוסכים לנו הרבה זמן.
היו"ר מאיר שטרית
את זה עשינו בקריאה הראשונה ואני לא חוזר על כל התהליך מאפס.
עו"ד גלי בן-אור
חבר הכנסת שטרית, הוא צודק. ההגדרות הן תלויות תוכן ולכן ככל שנשנה משהו בתוכן, ממילא נעדכן את ההגדרות.
עו"ד רם אפשטיין
למה לא להתחיל מהתוכן?
היו"ר מאיר שטרית
עשינו את זה בקריאה הראשונה וזה כבר סוף החוק.
ד"ר אהרון צוקרט
בהגדרות לבדיקת מחקר כתוב "מחקר הטעון אישור ועדת הלסינקי" וסעיף 3(ג) מוציא את העוקץ מהטעון מכיוון שהוא אומר: "לא תיערך בדיקה גנטית במסגרת מחקר הטעון אישור על פי תקנות...אלא אם הוא אושר כדין". אין טעם בשינוי כי אין הבדל בין טעון אישור לבין קיבל אישור, ברגע שסעיף 3(ג) חל.
עו"ד עדנה הראל
זה חוזר להגדרה הראשונה שלי. מאד חשוב שבדיקות המחקר שעליהן חל החוק הזה, יהיו רלוונטיות למחקרים שזקוקים לאישור ועדת הלסינקי, זאת אומרת למחקרים שהם בפריפריה הזאת ולא למחקרים כלשהם אחרים.
פרופ' אריאלה אופנהיים
למחקרים גנטיים שלא קשורים לוועדת הלסינקי.
ד"ר אהרון צוקרט
אבל את כן זקוקה לאישור ועדת הלסינקי כדי לקחת דגימת שתן מאדם או דגימת דם מאדם לצורך מחקר.
ד"ר יאיר דגני
לצורך מטרות לא רפואיות החוק שהולך להיות מוכן לא חל וזאת הבעיה. החוק מצומצם אך ורק לניסויים רפואיים ולא למחקרים שאינם ניסויים רפואיים.
עו"ד גיל איכבום
נאמר: "לא תילקח דגימת DNA מזהה מאדם". המילה "מאדם" מיותרת כי דגימת DNA מגדירה אדם בכל מקרה. כתוב: דגימת DNA – דגימה ביולוגית של אדם.
היו"ר מאיר שטרית
אבל דגימת DNA לא מגדירה אדם בהכרח. עזבו את הניסוח העברי. העברית היא לא מה שחשוב פה. יש לך הערות לתוכן? חברים, אני בפירוש לא רוצה לנהל דיון משפטי והתערבתי מעט מאד בניסוחים. היועצים המשפטיים ישבו על זה ואני סומך על הניסוח שלהם. אם הייתי צריך לנסח את זה בעברית הייתי מנסח את זה במילים פשוטות כדי שאנשים יבינו.
עו"ד יוסף הלוי
באשר לבדיקה מזהה או לא מזהה, המידע הגנטי הוא התבנית שמאוחר יותר אנחנו משתמשים בה והתוצאה תהיה שחברות הביטוח לדוגמה, אבל לאו דווקא, לא יוכלו להשתמש בה גם למחקרים. הגדרת מידע גנטי – מידע הנובע מבדיקה גנטית, לאו דווקא מזוהה.
היו"ר מאיר שטרית
בהתייחס לחוק הזה בלבד.
עו"ד יוסף הלוי
כשחברת הביטוח תרצה להסתמך על מידע גנטי שהוא מחקר, היא לא תוכל להסתמך כי בסעיף 28 כתוב: "לא יבקש לבטח מבוטח מידע גנטי".
היו"ר מאיר שטרית
מידע גנטי של אדם, מידע מזהה.
עו"ד יוסף הלוי
לא, לא כתוב מזהה.
היו"ר מאיר שטרית
אנחנו נגיע לזה. זאת בדיקה של אדם ואתה מבטח אדם.
עו"ד יוסף הלוי
לדעתי ההגדרה של מידע גנטי רחבה מדי וכוללת לאו דווקא מזהה. לא עברתי על כל החוק אבל אני חושב שיש כאן תקלה, כי בכל פעם שהחוק מתייחס למידע גנטי הוא תופס לאו דווקא אדם מסוים אלא תופס בכלל.
היו"ר מאיר שטרית
הכותרת הראשית של החוק היא: הגנה על מידע גנטי פרטי של אדם.
ד"ר יאיר דגני
בנוסח הקודם זה היה כתוב אבל שינית את הכותרת.
היו"ר מאיר שטרית
אולי צריך להוסיף את המילה פרטי.
עו"ד גלי בן-אור
מכיוון שחלק מהנוכחים לא היו בכל הדיונים אני אציין שדנו בנושא של המידע הגנטי. אחת העמדות שהוצגה בפני הוועדה היתה שמידע גנטי הוא מידע, ככל שהוא נוגע לאדם מסוים, יש לו זכות לפרטיות לגביו אבל המידע הזה הוא לא בהכרח מידע פרטי שלו, כי זה מידע שמשותף לו עם בני משפחתו ועם כל יתר בני האנושות. יכול להיות שיש לו קשרים או מחוייבויות שדיברנו עליהם בעבר ולכן אנחנו לא רואים מידע גנטי כמידע פרטי. אנחנו רואים את זה כמידע שיש לגביו זכות לפרטיות. הכוונה של החוק היא להגן על הפרטיות של הנבדק.
היו"ר מאיר שטרית
הצעת חוק הגנה על מידע גנטי מזהה.
עו"ד גלי בן-אור
אנחנו צריכים לסייג את זה כדי שזה יהיה ברור אבל אנחנו לא צריכים לקרוא לזה מידע גנטי פרטי.
היו"ר מאיר שטרית
אולי הגנה על פרטיות המידע הגנטי.
ד"ר בועז לב
הגנה על מידע גנטי מזהה.
היו"ר מאיר שטרית
כתוב: "מטרתו של חוק זה להסדיר עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ גנטי ולהגן על המידע הגנטי ועל זכות הנבדק לפרטיות לגביו, והכל בלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי ובקידום הרפואה". זה כן מכוסה.
עו"ד יוסף הלוי
המושג מידע גנטי לאו דווקא מידע גנטי מזוהה.
עו"ד גלי בן-אור
מידע גנטי זה מידע שנובע מבדיקה גנטית מזוהה.
פרופ' דוד הד
פרוייקט הגנום האנושי הוא מידע גנטי שאנחנו לא רוצים להגן עליו.
ד"ר יאיר דגני
למה לא לכתוב: חוק הגנת פרטיות מידע גנטי מזהה.
ד"ר זלינה בן-גרשון
מה זה מידע גנטי מזהה? העובדה שיש לך מוטציה לגן מסוים תהיה עובדה שמזהה אותך?
ד"ר בועז לב
לא, זה שאפשר לקשור קשר אחד לאחד בין המידע לבין פרט מסוים.
פרופ' שמריהו הוז
יש לי חשש גדול. בכל האוניברסיטאות ובכל המקומות נערכים אין סוף מחקרים גנטיים. במעבדת סטודנטים, לדוגמה, הם עובדים כל הזמן עם דגימות DNA הומני.
היו"ר מאיר שטרית
הם לא מזוהים.
פרופ' שמריהו הוז
אינני יודע אם זה מזוהה או לא.
היו"ר מאיר שטרית
אסור להם לעשות בדיקה מזוהה.
פרופ' שמריהו הוז
אם נמצא שם מישהו שרשאי לקחת דגימת דם מסטודנטים מאותו מקום...המקרה הקלאסי הוא שתראה סטודנטים הולכים לשירותים עם צנצנות וחוזרים עם דוגמת שתן שלהם.
היו"ר מאיר שטרית
סליחה, יש לזה התייחסות. יש בחוק הזה פרק מיוחד שמיועד לבדיקות מחקר ומה שאתה אומר זה בדיקת מחקר.
פרופ' שמריהו הוז
לא, זאת ההוראה ואני מתכוון למטרת החוק. אם אפשר היה לנסח את מטרת החוק קצת אחרת - -
היו"ר מאיר שטרית
לא, מטרת החוק מנוסחת יפה מאד. במקרה של מחקר, כשאדם נותן דגימה בהסכמה לבדיקה גנטית אין מיגבלה. סטודנטים יכולים לקחת חתיכה מהכבד אחד לשני אם הם רוצים ואני לא מתערב.
פרופ' שמריהו הוז
עד עכשיו זה לא כתוב כך.
היו"ר מאיר שטרית
כך זה כתוב.
פרופ' דוד הד
יש לי הצעה סגנונית לפתרון הבעיה. לדעתי שמה של הצעת החוק צריך להישאר כפי שהוא ובלי להוסיף את המילה מזהה כי זה מאד מסורבל ומכוער, אבל להכניס בסעיף 1 את המילה מזהה אחרי המילים "ולהגן על המידע הגנטי".
היו"ר מאיר שטרית
אתה צודק. קיבלתי.
עו"ד בועז אורן
רציתי להפנות את תשומת הלב לאמנה האירופית שעוסקת בנושא הזה.
היו"ר מאיר שטרית
אני מודע לאמנה האירופית.
עו"ד בועז אורן
אמנם ישראל לא חתמה עליה. שם אין איזון בין הזכות לפרטיות לבין הנושא של בדיקות DNA. שם אומרים בצורה חד משמעית שהזכות לפרטיות גוברת.
היו"ר מאיר שטרית
נכון וזאת מגמת החוק שלי. בניגוד לשמועות, דווקא האמנה האירופית אומרת את זה בצורה מפורשת ביותר.

לסעיף 3 יש עוד הערות למישהו?
עו"ד אהוד אלפסי
כן. סעיף 3(ג) הוא מיותר כי הוא קובע שאסור לעשות משהו במסגרת מחקר שצריך הלסינקי אלא אם קיבלת את אישור הלסינקי.
עו"ד גלי בן-אור
הרעיון היה לנעול את זה משני הכיוונים.
היו"ר מאיר שטרית
מה אכפת לי שזה יחוזק יותר? יהיו עוד כמה מילים בספר החוקים, לא נורא. עוד הערות לסעיף 3? אם כן סעיף 3 מאושר. אנחנו עוברים לסעיף 4.
נעמי חזן
סליחה, מי אמר שהוא מאושר?
היו"ר מאיר שטרית
את רוצה להצביע נגד? בבקשה. לא ראיתי אותך נכנסת, אני מצטער.
נעמי חזן
אני רוצה לבקש רוויזיה.
היו"ר מאיר שטרית
על מה?
נעמי חזן
אני לא יודעת מה קורה פה, אבל משום שיושבת ראש הוועדה ברגע זה לא נמצאת ואני ממלאת את מקומה ויש פה שני חברי כנסת.
היו"ר מאיר שטרית
את רוצה שאני אביא עוד שני חברי כנסת שיצביעו איתי? אנחנו לא משחקים פה פוליטיקה.
נעמי חזן
נכון, משום שזה חוק רציני מאד.
היו"ר מאיר שטרית
סליחה, גברתי, עם כל הכבוד אני רוצה לומר שאם עושים פוליטיקה אני יודע לעשות את זה יותר טוב. אני לא משחק פה בפוליטיקה אלא דנים לגופו של עניין. את לא יודעת במה מדובר, את נכנסת באמצע ומבקשת רוויזיה. זה לא רציני, נעמי, עם כל הכבוד. אני מאד מעריך אותך אבל זאת לא גישה חינוכית.
נעמי חזן
הצבעתי נגד הסעיף האחרון.
היו"ר מאיר שטרית
למה את מתנגדת? עוד לא הצבעתי על שום דבר. אמרתי שהסעיף מאושר כי אנחנו לא נפתח את הסעיף כל פעם מחדש. אין הצבעות היום, אני לא מצביע היום על הסעיפים. אני מתפלא. ענת, את הלכת לגייס אותה בשביל לבקש רוויזיה? אני רוצה להבין.
נעמי חזן
לא, לא, היא לא הלכה.
ענת לוי
אני פשוט המומה.
היו"ר מאיר שטרית
אני שואל, מותר לי לשאול.
נעמי חזן
היא לא יצאה ולא דיברה.
ענת לוי
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
היו"ר מאיר שטרית
אני רק שואל אותך.
ענת לוי
אני מוחה על כך שאתה בכלל מטיל ספק ביושר שלי.
היו"ר מאיר שטרית
שאלתי אותך. יכולת להגיד לי לא ובזה נגמר העניין.
נעמי חזן
חבר הכנסת שטרית, אני לא דיברתי עם ענת במשך שבועיים. נכנסתי ביוזמתי כי ענת אחרת לא היתה פה היום, נבצר ממנה.
היו"ר מאיר שטרית
אבל ענת מאור ביקשה ממני להחליף אותה ואמרתי את זה בתחילת הישיבה.
נעמי חזן
תמשוך מהפרוטוקול מה שנאמר.
היו"ר מאיר שטרית
שאלתי אותה, לא האשמתי אותה בשום דבר. שאלתי אם ענת הזעיקה אותך, זה הכל.
ענת לוי
אני לא אעשה את זה לעולם.
נעמי חזן
תסביר לי את הפרוצדורה ואני אשחרר אתכם מנוכחותי.
היו"ר מאיר שטרית
הפרוצדורה פשוטה. לא נהוג שחבר כנסת נכנס לישיבה ומבקש רוויזיה כאשר הוא לא יודע בכלל במה מדובר. תשבי בדיון, תשתתפי ותבקשי רוויזיה על מה שאת רוצה. אני לא עושה פה שום פוליטיקה, זה לא עניין פוליטי בכלל.
נעמי חזן
לא תהיינה הצבעות היום?
היו"ר מאיר שטרית
אין היום הצבעות. אני עובר על החוקים כדי לא לפתוח את הסעיפים מחדש. לכן אני אומר שאושר הנוסח שסיכמנו עליו, אחרי ששמענו את כל ההערות.
נעמי חזן
אני רוצה לוודא שלא יהיו היום הצבעות.
היו"ר מאיר שטרית
מבחינתי את יכולה ללכת. לא מקבלים פה שום דבר במחטפים. אני לא עושה מחטפים ואם הייתי רוצה לעשות מחטפים, החוק הזה היה עובר כבר לפני שנתיים. בעיניי זאת התנהגות לא ראויה ואני חושב שהדיון בחוק הזה הוא אחד הדיונים הרציניים ביותר שנעשו בכלל בכנסת.

אנחנו עוברים לסעיף 4.
תמיר שאנן
סימן ב' – רישוי – תנאים לרשיון למעבדה לבדיקות גנטיות – המנהל רשאי לתת רשיון למעבדה רפואית ללקיחת דגימות DNA ולעריכת בדיקות גנטיות, בתנאים שיקבע, אם ראה שנתקיימו כל אלה:

1. המבקש הוא תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל.

2. המבקש הוא בעל מקום ומיכשור מתאימים ואמצעים אחרים לעריכת בדיקות גנטיות, כפי שקבע השר.

3. המבקש ומנהל המעבדה המיועד לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי שיינתן לו רשיון.

4. מנהל המעבדה המיועד הוא רופא גנטיקאי או גנטיקאי קליני שקיבל היתר מהמנהל לפי תקנות מעבדות רפואיות.

5. עובדי הצוות המקצועי קיבלו הכרה לפי תקנות מעבדות רפואיות.
היו"ר מאיר שטרית
מחקנו את כל הסיפא של סעיף 5.
עו"ד גלי בן-אור
והחלפנו את הנוסח שהיה שם קודם.
ד"ר אהרון צוקרט
לא צריך להוסיף אחרי "בדיקת DNA" את המילה מזהה?
עו"ד עדנה הראל
או לכל הפחות בדיקת DNA לשם עריכת בדיקה גנטית.
עו"ד עמנואל וייזר
אני חוזר ומציע, פשוט כדי לא להיתקל בזה שוב, לציין שהחוק חל רק על דגימות מזהות.
היו"ר מאיר שטרית
אתם לא רוצים ליצור מצב שבו אתם נותנים רישוי לבדיקות DNA לא מזהות?
עו"ד עדנה הראל
לא.
היו"ר מאיר שטרית
משרד הבריאות צריך רישוי כזה או לא צריך רישוי כזה? מותר לי לפתוח באופן פרטי מכון לבדיקות גנטיות?
ד"ר אהרון צוקרט
רק אם אתה צריך הלסינקי.
היו"ר מאיר שטרית
השאלה שלי היא האם מותר לי לפתוח מכון גנטי פרטי, לעשות בדיקות רפואיות פרטיות לא מזהות? האם אני צריך רשיון לזה? לפי מה שאתה אומר לא צריך רשיון לזה.
ד"ר אהרון צוקרט
מותר לך.
היו"ר מאיר שטרית
זאת אומרת שאני יכול לפתוח מכון לבדיקות גנטיות ולהתחיל לאסוף דגימות מכל מיני אוכלוסיות שאני רוצה.
פרופ' דוד הד
זה מסוכן מאד.
ד"ר בועז לב
אם הן לא מזוהות, אף פעם לא תדע מי זה. אם אתה הולך למספרה ולהביא את זה לאיזושהי מעבדה כדי לבדוק מה הפרופיל של המסתפרים בלי לזהות אותם - -
פרופ' דוד הד
אחר כך יהיה זיהוי אתני או לאומי, אתה להיכנס לכל זה?
היו"ר מאיר שטרית
האם מותר לגוף פרטי לפתוח מכון לבדיקות גנטיות לא מזהות? אני אדם פרטי. בעל המכון מביא לי בדיקת דם ואומר לי: תבדוק אם זה חולה. הוא נותן לי את זה בלי שם של אף אחד.
עו"ד גיל איכבום
אבל אותו אדם שמבקש יודע מי זה.
היו"ר מאיר שטרית
אבל הוא לא בודק.
ד"ר בועז לב
אם זה למטרות איבחון, הגדרת את זה כבר. אם אתה עושה את זה למטרות בריאות, למטרות רפואה, למטרות איבחון וכו', זה כבר בתחולת החוק.
היו"ר מאיר שטרית
אני לא עושה את זה למטרות טיפול רפואי. חברים, אם אני חברת ביטוח ואני בכלל לא עושה בדיקות רפואיות.
ד"ר בועז לב
אם אתה חברת ביטוח אתה עושה את זה לצרכים מזוהים.
היו"ר מאיר שטרית
רבותי, אני בעד זה שמכוני DNA יקבלו אישור בכל מקרה, גם אם הם עושים בדיקות לא מזהות ואני לא מסכים לשנות את הגישה הזאת. גם אם הן לא מזהות אני לא מעלה על הדעת שאנשים פרטיים בשוק יתחילו לקנות אנשים ומכשירים כדי לעשות בדיקות DNA. זה לא מקובל עליי בכל מקרה.
ד"ר בועז לב
מה שאתה אומר הוא שכל מעבדה במדינת ישראל צריכה היום לעבור הכרה לבדיקות DNA משום שאין מעבדה היום שלא עושה בדיקות DNA.
היו"ר מאיר שטרית
זה מראה את חומרת המצב.
ד"ר בועז לב
לא, זה אומר שכל מי שיכתוב מאמר בעיתון יצטרך מלכתחילה רשיון של עורך דין לצורך העניין, באותה אנלוגיה. אנחנו רוצים לסייג את זה לתחום שאנחנו יכולים לפקח עליו.
ד"ר אהרון צוקרט
זאת יריה בראש של החוק כי החוק יהפוך לאות מתה. אף אחד לא יוכל לאכוף אותו ואף אחד לא יוכל לפקח עליו.
היו"ר מאיר שטרית
מה שאתה אומר הוא שגם בעתיד ימשיכו לעשות בדיקות במכונים פרטיים בלי אישור.
ד"ר בועז לב
לא. מדובר כאן על בדיקות בלתי מזהות שלא לצרכי רפואה. אנחנו מסייגים את זה מלכתחילה לבדיקות מחקר שלא צריכות אישור של הלסינקי. מלכתחילה גם אמרת שמה שלא מחייב הלסינקי לא מעניין אותי.
היו"ר מאיר שטרית
מקובל עליי.
ד"ר בועז לב
על זה מדובר.
היו"ר מאיר שטרית
בדיקה גנטית שלא לצורך הלסינקי, לא לצורך מחקר.
ד"ר בועז לב
לא לצורך מחקר ולא לצורך איבחון.
היו"ר מאיר שטרית
אני חברת ביטוח ואני רוצה לדעת אם הקליינט שלי חולה.
ד"ר בועז לב
הקליינט שלך מזוהה? בשום פנים ואופן לא.
היו"ר מאיר שטרית
אני אעשה בדיקה לא מזוהה.
ד"ר בועז לב
מה זה בדיקה לא מזוהה של מישהו מזוהה? אני לא מבין.
עו"ד עדנה הראל
הדיון הוא כרגע בשאלה האם דגימת DNA במסגרת מחקר שצריך אישור של הלסינקי, צריך יחס אחר אם הוא מזהה או לא מזהה.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא הדיון.
עו"ד עדנה הראל
זה הדיון.
היו"ר מאיר שטרית
סליחה, אנחנו בסעיף 4 ואנחנו לא מדברים פה בכלל על הלסינקי. סעיף 4 אומר: "המנהל רשאי לתת רשיון למעבדה רפואית". מדובר פה על רישוי של מכונים לבדיקות גנטיות.
עו"ד עדנה הראל
רפואיות.
היו"ר מאיר שטרית
לא, בדיקות גנטיות.
עו"ד עדנה הראל
ולצרכי מחקר שהחוק חל עליהם.
ד"ר זלינה בן-גרשון
שלא יקרה מצב שבו אדם באוניברסיטה שיש לו מומחיות לעגבניות יתחיל לזהות גנים.
ד"ר יאיר דגני
זה בדיוק מה שהיה עם צילה לוין.
היו"ר מאיר שטרית
רבותי, אנחנו דנים ברישוי. הרעיון הוא לקבוע למי מאשרים לעשות בדיקות גנטיות בארץ. אם העסק פרוץ ואתה אומר שאנשים לא צריכים רשיון והם יכולים לעשות בדיקות גנטיות כמה שהם רוצים, זה מצב אחר.
ד"ר בועז לב
לא, זה לא מה שאמרתי.
היו"ר מאיר שטרית
חשבתי שאתם כן רוצים לתת רישוי. לכן אני אומר שבסעיף 4, גם אם זה מזהה או לא, מנהל מכון רשאי לתת רשיון למעבדה רפואית ללקיחת דגימות DNA ולעריכת בדיקות גנטיות בתנאים שיקבע, אם ראה שהתקיימו כל אלה. אם התקיימו כל התנאים, הוא נותן רשיון. לא התקיימו כל התנאים – אל תתן רשיון.
עו"ד טליה אדרי
קודם כל זה חל רק על המעבדות הרפואיות.
היו"ר מאיר שטרית
נכון.
ד"ר בועז לב
זה בסדר.
תמיר שאנן
5. תוקפו של רשיון – תוקפו של רשיון למעבדה לבדיקות גנטיות הוא לשלוש שנים וניתן לשוב ולחדשו.
היו"ר מאיר שטרית
סעיפים 4 ו-5 מאושרים. לפרוטוקול, אני מתנצל בפני ענת. לא אמרתי לה מתוך חשד שמא היא הזעיקה את נעמי חזן אלא לא ראיתי. חשבתי שהן נכנסו יחד ולכן שאלתי אותה. בהכירי אותה התפלאתי ולכן שאלתי אותה ואני מתנצל. חלילה, לא היתה לי שום כוונה לחשוד בכשרותה. הייתי מתפלא באמת אם כך זה היה.
תמיר שאנן
6. אגרה – השר רשאי לקבוע אגרה בעד –
1. הגשת בקשה לרשיון.
2. הגשת בקשה לחידוש רשיון.
3. עריכת בדיקות בטיחות ובדיקות איכות.
היו"ר מאיר שטרית
יש הערות לסעיף 6?
עו"ד גיל איכבום
עריכת בדיקות איכות לגבי איזה צורך?
ד"ר בועז לב
זה לצורך קבלת אגרה. כל העסק הזה הוא אגרה.
היו"ר מאיר שטרית
צריך להיכתב: השר רשאי לקבוע אגרות באישור ועדת הכספים של הכנסת.
עו"ד גלי בן-אור
לא צריך לכתוב. אגרות זה תמיד באישור ועדת הכספים.
תמיר שאנן
7. סירוב לתת רשיון, ביטול והתליה – (א) – המנהל רשאי לסרב לתת רשיון, להתלותו או לבטלו לאחר שנתן למבקש או לבעל הרשיון הזדמנות לטעון טענותיו, אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

1. הרשיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב.
2. חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרשיון.
3. הופר תנאי מהותי מתנאי הרשיון.
4. בית משפט קבע כי בעל הרשיון או מי מטעמו הפר הוראה לפי חוק זה או מהוראות חוק זכויות החולה, פקודת בריאות העם, חוק הגנת הפרטיות או פקודת הרופאים.
5. הוא או מי מעובדיו הורשע בעבירה, אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מן הראוי לבטל את הרשיון.

(ב) הוגש נגד בעל רשיון או נגד מנהל מעבדה לבדיקות גנטיות או מנהל מכון גנטי כתב אישום בעבירה לפי חוק זה או לפי אחד מהחוקים המנויים בסעיף 7(א)(4) לעיל או שהגיש נגדו המנהל קובלנה לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים או התלה או הגביל את רשיונו לפי סעיף 44א לפקודת הרופאים, רשאי המנהל, לאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות לטעון טענותיו, להתלות את רשיונו או להתנות את הרשיון בתנאים שיראה לנכון בנסיבות העניין עד לסיום ההליכים.
עו"ד גלי בן-אור
טליה, בגלל שזה סעיף שאתם תיקנתם רציתי לוודא שזה מקובל עלייך.
עו"ד טליה אדרי
כן.
תמיר שאנן
(ג) מי שרשיונו בוטל או הותלה רשאי לעתור על החלטת המנהל לפני בית המשפט המחוזי בתוך שלושים ימים מיום שהובאה ההחלטה לידיעתו.

(ד) הורה המנהל על ביטול רשיון או התלייתו, יקבע גם מה ייעשה בדגימות המצויות ברשות בעל הרשיון, ורשאי הוא להורות על העברת הדגימות למשרד הבריאות או לבעל רשיון אחר.

(ה) הוראות סעיף 25א לפקודת בריאות העם יחולו על מעבדה לבדיקות גנטיות ועל מכון גנטי והם ייחשבו לעניין זה כמוסד רפואי הטעון רישום לפי הוראות הפקודה.
היו"ר מאיר שטרית
יש הערות?
ד"ר זלינה בן-גרשון
האם כל סעיף מסעיפי החוקים האחרים מחייבים התליה?
עו"ד גלי בן-אור
לא, זה לא מחייב. הסמכות היא סמכות שבשיקול דעת ולכן כתוב "המנהל רשאי" וזה לפי סוג העבירה. אם זאת עבירה מאד מינורית לפי חוק זכויות החולה, הוא ודאי לא חייב. אם זאת עבירה מאד חמורה זה כבר הופך להיות רשאי מלשון חייב.
עו"ד גיל איכבום
ב-7(א) – רשאי להתלותו או לצמצם את היקפו אי אולי אנחנו רוצים בתנאים מסוימים לצמצם היקף ולא רק לבטל.
ד"ר בועז לב
לקבוע הגבלות או תנאים מגבילים.
היו"ר מאיר שטרית
זה נאמר בסעיף (ב).
עו"ד גיל איכבום
אבל אין שום מקום שאומר שהרשיון, אם הוא כבר ניתן, שאני יכול להתנות אותו.
ד"ר בועז לב
זה מכוסה, זה כתוב.
עו"ד גיל איכבום
בסעיף (ג) מדובר על זכות הערעור רק למי שרשיונו בוטל או הותלה.
היו"ר מאיר שטרית
מי שרשיונו בוטל, הותלה או הוגבל.
עו"ד גיל איכבום
או מי שסורב לקבלת רשיון.
היו"ר מאיר שטרית
בסדר.
עו"ד יוסף הלוי
לעובד גם יש זכות, הוא לא בעל הרשיון.
היו"ר מאיר שטרית
נותנים לו זכות להשמיע את דעתו בפני המנהל והוא יקבע אחרי שהוא שמע אותו.
עו"ד עמנואל וייזר
בסעיף (א) יש תנאים להתליית רשיון אבל התנאים האלה לא מתייחסים לסירוב.
היו"ר מאיר שטרית
כתוב: "המנהל רשאי לסרב".
עו"ד עמנואל וייזר
המקרים האלה מתייחסים לאדם שיש לו רשיון ולא למי שסורב ולא קיבל רשיון.
עו"ד אהוד אלפסי
הסירוב מתייחס רק לסעיף (4). לא צריך להגיד שאפשר לסרב. אם אחד התנאים ב(4) לא מתקיימים, לא צריך לתת לו רשיון.
עו"ד עמנואל וייזר
לא, יכולות להיות סיבות אחרות שהוא מסרב. האם כל מצב שבו לא היה בית משפט מחייב את מתן הרשיון?
תמיר שאנן
לא, למעט פסקה 5 שמדברת על עבירה שיש עימה קלון.
עו"ד עמנואל וייזר
השאלה היא אם הסירוב לתת רשיון יהיה רק כאשר בית משפט הרשיע.
היו"ר מאיר שטרית
כתוב: "לאחר שנתן למבקש או לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע את טענותיו". נניח שהוא בא אליו, שום תנאי מהתנאים לא מתקיים והמנהל חושב שהאיש הזה פושע. הוא לא נותן לו רשיון והוא הולך לבית המשפט.
תמיר שאנן
הוא אמר שיש פה פירוט של חמישה מקרים, למעט מקרה אחד שיש בו אדם שעבר עבירה עם קלון. למעט המקרה הזה כל אותם מקרים לא חלים על אדם.
היו"ר מאיר שטרית
אם אדם עומד בתנאי הכשירות, למה שלא יקבל רשיון? אני סומך על המנהל.
ד"ר אהרון צוקרט
בסעיף 4 הוא לא חייב, הוא רשאי לתת.
היו"ר מאיר שטרית
אם הוא או מי מעובדיו הורשע בעבירת אינוס קטינות, מותר למנהל לסרב?
ד"ר בועז לב
כן.
עו"ד גלי בן-אור
בסעיף 4 כתוב: "המבקש ומנהל המעבדה לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין זה ראוי שיינתן לו רשיון". כדי להבהיר אנחנו נוסיף ב-7 את המילים: לא התקיים תנאי מהוראות סעיף 4 וזאת תהיה הסמכות שלו לסרב לתת רשיון.
היו"ר מאיר שטרית
יפה, פתרנו את העניין.
עו"ד אהוד אלפסי
יש פה סעיף שאומר מתי נותנים רשיון, למה צריך אחר כך לחזור ולומר מתי לא נותנים רשיון? מתי שאתה עומד בתנאים של לתת רשיון, אתה נותן.
עו"ד גלי בן-אור
באופן עקרוני כתבנו את זה לפי הנוסח שמקובל כך בחקיקה. מכיוון שההערה עלתה ואני רוצה להיות בטוחה, אנחנו נראה בסוף בניסוח הסופי שזה מיותר, הוא יעוף מהחוק.
עו"ד עדנה הראל
7(4) למשל, על יסוד האבחנה שעשיתם עכשיו, הוא לא תנאי מתנאי הרשיון.
עו"ד עמנואל וייזר
סעיף (4) מדבר על בעל רשיון.
עו"ד גלי בן-אור
מה את אומרת? ש-(4) כלול ב-(5)?
עו"ד טליה אדרי
זה יכול להיות גם בפסיקה אזרחית לדעתי.
עו"ד גלי בן-אור
את רוצה אותו גם ב-(4)?
היו"ר מאיר שטרית
אני לא מבין מה אתם אומרים.
עו"ד טליה אדרי
לגבי התנאים למתן הרשיון, אני חושבת שהנושא של סעיף (4) יותר רלוונטי לדרך שבה אתה מפעיל את המכון ואת המעבדה. אתה לא יכול לעבור על ההוראות האלה בתפקיד קודם שלך.
עו"ד עדנה הראל
אם מישהו הפר הוראה לפי הוראות פקודת החולה והוא לא הורשע - -
היו"ר מאיר שטרית
אם הוא לא הורשע המנהל רשאי ולא חייב להתלות לו רשיון.
עו"ד עדנה הראל
נניח שהוא עשה את זה בתפקידו הקודם כמנהל מחלקה באיזשהו בית חולים ואחר כך הוא בא אליך לבקש רשיון.
היו"ר מאיר שטרית
בסדר גמור, המנהל ישקול.
עו"ד עדנה הראל
לא כתוב. היתה הערה שזה צריך גם לעבור לסעיף (4).
היו"ר מאיר שטרית
בסעיף 7(א) כתוב: המנהל רשאי לסרב. הוא לא חייב לסרב.
עו"ד גלי בן-אור
עדנה מדברת על השלב ההתחלתי, למי לתת את הרשיון.
ד"ר יאיר דגני
אם הוא בעל רשיון, הוא לא סורב.
עו"ד עדנה הראל
רק אם הוא כבר בעל רשיון.
היו"ר מאיר שטרית
אבל המנהל רשאי להתלות לו את הרשיון.
עו"ד עדנה הראל
למה לי לתת בשביל להתלות אם אני יודעת מראש שהוא עבר עבירה?
היו"ר מאיר שטרית
לא. את נתת רשיון ובדיעבד נודע לך שהיתה בעיה, את יכולה להתלות לו את הרשיון.
עו"ד עדנה הראל
מקובל עליי. אני שואלת אם נודע לי מראש, האם אני יכולה לא לתת לו את הרשיון.
היו"ר מאיר שטרית
המנהל לא חייב לתת לו רשיון אף פעם לפי גרסתי. הוא יכול לפנות למשפט אם הוא מסרב לו.
תמיר שאנן
מה הבעיה? אפשר להוסיף פה גם את פסקה (4) של סעיף 7, דהיינו להגביל את שיקול הדעת ולדעתי זה ראוי אבל צריך לשאול את משרד הבריאות.
היו"ר מאיר שטרית
אתה רוצה להוסיף מתי המנהל רשאי לסרב לתת לו רשיון?
תמיר שאנן
אנחנו רוצים להוסיף את אותה פסקה 4 מסעיף 7 גם לסעיף 4, דהיינו, להרחיב את שיקול הדעת של המנהל לתת רשיון.
עו"ד גלי בן-אור
קודם הוא לא יכול היה לשקול את הדבר הזה ועכשיו הוא יוכל לשקול גם את זה.
ד"ר בועז לב
זה נראה לי מהותית נכון. האם צריך משפטית להוסיף את זה כאן או לא? תסדרו את זה משפטית.
תמיר שאנן
אחרי פסקה 5 בסעיף 4 תהיה לנו פסקה 6 שהיא כיום פסקה 4.
היו"ר מאיר שטרית
לא צריך להגזים בעניין, אני חושב שזה מיותר לחלוטין. בסעיף 3 נאמר: המבקש ומנהל המעבדה המיועד לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין זה ראוי שיינתן לו רשיון. זה הכל.
עו"ד עדנה הראל
ואם זה היה דיון משמעתי?
היו"ר מאיר שטרית
שיפנה לבית המשפט.
ד"ר בועז לב
דיון משמעתי זה לא הרשעה.
היו"ר מאיר שטרית
נניח שאתה איש רע. הוא בא אליך לבקש רשיון, אתה מתעמר בו ואומר לו: לך אני לא אתן רשיון כי היית בדיון משמעתי. שיילך לבית משפט, מה העניין?
ד"ר בועז לב
אבל הסמכות צריכה להיות כבר כאן ואין לו הסמכות הזאת.
עו"ד גלי בן-אור
בית המשפט יגיד לו: אתה צודק לגופו של עניין, באמת לא מתאים לתת לאותו אדם רשיון, אבל חבר הכנסת שטרית לא חשב על זה כשהוא חוקק את החוק ולא נתן לך את האפשרות לעשות את זה ולכן תן לו.
ד"ר בועז לב
יחד עם זה אין לך סמכות, חרגת מסמכותך.
היו"ר מאיר שטרית
ממה חרגת בסמכותך?
ד"ר בועז לב
בזה שלא נתת לו רשיון שלא על פי סמכות. עקרונית זה נכון, צריך לסדר את זה משפטית.
היו"ר מאיר שטרית
סעיף 4 כולו אומר: "המנהל רשאי לתת רשיון למעבדה רפואית".
ד"ר בועז לב
רשאי זה חייב אלא אם כן יש לך סיבה מאד טובה לא לתת את זה.
היו"ר מאיר שטרית
מה אתה רוצה להוסיף?
ד"ר בועז לב
את סעיף 7(4).
עו"ד גלי בן-אור
מכיוון שהנושא הוא בסמכות של משרד הבריאות וההצעה לתיקון היא פחות או יותר של משרד הבריאות, אפשר לתת להם זמן לחשוב על זה בשקט ולא בתוך המהומה הזאת? שיעשו את העבודה שלהם, יתנו לנו הצעה חדשה ויגישו לוועדה.
היו"ר מאיר שטרית
אם ירצו להוסיף, אני מסכים אם כי לדעתי זה מיותר כי הכותרת אומרת שהמנהל רשאי לסרב לתת רשיון אם מתקיים אחד מאלה וממילא זה מכוסה. לכן אין צורך בהוספה מיותרת, אבל אם תרצו להוסיף עוד סעיף, מראש אני אומר שאני לא מתנגד. סעיף 7 מאושר ואנחנו עוברים לסעיף 8.
תמיר שאנן
איסור העברת רשיון – סעיף 8 (א) – רשיון שניתן לפי חוק זה אינו ניתן להעברה.
(ב) העברת מניות שליטה בתאגיד שהוא בעל רשיון טעונה אישור מראש ובכתב של המנהל או מי שהמנהל הסמיכו לעניין זה, ורשאי המנהל לקבוע כי העברה כאמור טעונה רשיון חדש.
היו"ר מאיר שטרית
יש הערות לסעיף 8?
עו"ד בועז אורן
שאלתי מה ההגדרה של מניות שליטה, זה נושא שלדעתי הוא בעייתי.
היו"ר מאיר שטרית
אין הגדרה לזה בחוק החברות?
ד"ר אהרון צוקרט
תמחקו את המילה מניות.
היו"ר מאיר שטרית
בית החולים הדסה נמצא היום בבעלות של נשות הדסה והן מחליטות מחר להנפיק מניות של בית החולים. הן מנפיקות את המניות ומי שקונה את המניות, מחזיק שליטה מלאה במניות של הדסה. הוא יהיה הבעלים של הדסה ופורמלית הוא יחליט שם ולא נשות הדסה. אתה מעביר לו את השליטה על הדסה וגם את כל מה שבפנים. פה אומרים שהמנהל צריך לאשר את ההעברה הזאת.
ד"ר אהרון צוקרט
אם מוחקים את המילה מניות פתרנו את הבעיה.
עו"ד בועז אורן
כשיש מיליון בעלי מניות ולאדם אחד 5%, האם זאת כבר שליטה?
עו"ד יוסף הלוי
כשיש הנפקה לא צריך רשיון ולכן הנפקה לציבור לא תיחשב כהעברת שליטה.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא כתוב פה. כתוב: העברת מניות שליטה בתאגיד והכוונה היא שמעבירים לו את רוב זכויות ההצבעה.
עו"ד יוסף הלוי
אבל אם לאדם אחד יש שליטה מעל 51% אין כוונה שהוא יחמוק מהוראות הסעיף. נניח שיש מעבדה, מקצים למישהו והוא שולט על 60%. האם אתה מתכוון בשלב הזה שהוא צריך לקבל אישור לזה או לא?
היו"ר מאיר שטרית
אם הוא הופך להיות בעל השליטה - -
עו"ד יוסף הלוי
הוא לא קיבל בהעברה אלא בהנפקה.
היו"ר מאיר שטרית
אבל אז הוא הופך להיות בעל שליטה. אם הוא מודיע שהוא בעל שליטה בתאגיד, הוא צריך לקבל אישור.
עו"ד יוסף הלוי
לכן אני מציע לסייג את זה להנפקה בבורסה.
היו"ר מאיר שטרית
אולי במקום לכתוב "העברת מניות שליטה" לכתוב: העברת השליטה בתאגיד וזה מגדיר את הניהול.

סעיף 9 – מחקנו.
תמיר שאנן
סימן ג' – ייעוץ גנטי – 10. כשירות מקצועית מתאימה –
השכלה מקצועית מתאימה היא
1. לעניין רופא גנטיקאי – רופא בעל תואר מומחה בגנטיקה רפואית לפי פקודת הרופאים, נוסח חדש, התשל"ז-1977.
2. לעניין גנטיקאי קליני – תואר PHD מוכר או תואר מקביל שאישר המנהל או מי שהמנהל הסמיכו לעניין זה בתחום דומה, שהוא בעל נסיון של שלוש שנים לאחר קבלת התואר במכון גנטי שהכיר בו המנהל.
3. לעניין יועץ גנטי – תואר שני בגנטיקה של האדם ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או מוסד אחר שהכיר בו המנהל או מי שהמנהל הסמיכו לכך, שהוא בעל נסיון מתאים במכון גנטי לרבות הכשרה במתן ייעוץ גנטי, כפי שקבע המנהל.
פרופ' אריאלה אופנהיים
הסעיף הזה מתואם עם משרד הבריאות?
היו"ר מאיר שטרית
ודאי. משרד הבריאות יושב פה. אני לא עושה שום דבר מראשי, רק עם משרד הבריאות.
ד"ר יאיר דגני
מה עם פסיכולוגיה?
היו"ר מאיר שטרית
זה לא קשור לייעוץ גנטי. לא חייב להיות שגנטיקאי יהיה פסיכולוג.
ד"ר אהרון צוקרט
לכל דבר יש רקע פסיכולוגי.
עו"ד גלי בן-אור
כתוב: לרבות הכשרה למתן ייעוץ גנטי. ההכשרה הזאת היא מה שיקבע המנהל ומה שהוא רואה לנכון לקבוע.
עו"ד עדנה הראל
אני מכירה את ההגדרות של המועצה להשכלה גבוהה ואין שם הכרה בלימודים האלה. זה כמו שאומרים רופא בעל תואר מומחה, כלומר יש לו PHD ברפואה וחוץ מזה התמחות בתחום מסוים. גנטיקאי קליני, מה ההשכלה שלו? באיזו פקולטה הוא למד?
היו"ר מאיר שטרית
גנטיקה.
פרופ' אריאלה אופנהיים
יש הכרה במעמד של משרד הבריאות בגנטיקאי קליני ויש שם נוסח מסוים.
היו"ר מאיר שטרית
לכן אמרתי תואר PHD מוכר או תואר מקביל שאישר המנהל או מי שהסמיכו לכך. אם משרד הבריאות מאשר שהוא גנטיקאי קליני, מקובלת עליי ההגדרה שלו.
ד"ר בועז לב
זה צריך להיות על פי הנהלים של משרד הבריאות.
היו"ר מאיר שטרית
הרי סביר להניח שגנטיקאי קליני הוא לא PHD במתמטיקה אלא בגנטיקה.
עו"ד גלי בן-אור
זה לא כתוב כאן וזה צריך להיות כתוב.
ד"ר בועז לב
יש כאן סתירה. בחוזר של שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות נאמר: אחראי מעבדה לגנטיקה מולקולרית ובעל תואר PHD או אם הוא מומחה בגנטיקה ובעל נסיון של לפחות שנתיים. כאן מדובר על שלוש שנים ולכן אני ממליץ לעשות את זה שנתיים לשם האחידות.
עו"ד גלי בן-אור
עוד לא ענינו על הבעיה שעדנה העלתה והיא צודקת. בסעיף 1 אתם מפרטים מה התואר המדויק שצריך להיות לרופא גנטיקאי וכך גם בסעיף 3, תואר שני בגנטיקה של האדם. מה גנטיקאי קליני צריך ללמוד? ספרות צרפתית זה טוב? במה יש לו PHD?
ד"ר בועז לב
צריך לייחס את זה לנוהל של משרד הבריאות, למנהל מעבדות גנטיקה מולקולרית – בביולוגיה, במדעי החיים, במדעי הרפואה או MD עם התמחות בגנטיקה. יש כאן הגדרה.
פרופ' אריאלה אופנהיים
מי שהוכר כגנטיקאי קליני על ידי השר או על ידי משרד הבריאות, אם משרד הבריאות ישנה את הדרישות שלו בעוד שנתיים, לא יהיה צריך לשנות את החוק אלא להשאיר את זה למשרד הבריאות. אנחנו יושבים פה בוועדות ודנים.
היו"ר מאיר שטרית
זה מה שכתוב פה: או תואר מקביל שאישר המנהל.
ד"ר בועז לב
נאמר כאן: תואר מקביל שאישר המנהל, כלומר למנהל יש סמכות לאשר ואם זה משתנה הוא יוכל לאשר. זה נראה לי בסדר.
פרופ' אריאלה אופנהיים
אם זה מקובל על בועז זה מקובל עליי.
היו"ר מאיר שטרית
תיקנו את ההגדרה של PHD ובמקום שלוש שנים ייכתב שנתיים, שוב לפי הצעתו של בועז.
פרופ' דוד הד
אם יש לו PHD בגנטיקה, זה לא נכלל ברשימה של בועז.
ד"ר בועז לב
נכלל. זה מדעי החיים.
פרופ' דוד הד
גם ביולוגיה זה מדעי החיים.
ד"ר בועז לב
נכון.
פרופ' דוד הד
ואז לא צריך ביולוגיה.
תמיר שאנן
לגבי הצעה שהיתה להפנות לנהלים שהשר קובע, אני חושב שזה נושא מאד מאד חשוב ולא ראוי ששר או מישהו מהרשות המבצעת יחליט על ההשכלה המקצועית של אותו אדם.
ד"ר בועז לב
אנחנו עושים את זה כל הזמן.
תמיר שאנן
זה צריך להיות באישור הכנסת.
ד"ר בועז לב
לא ראוי שמשרד הבריאות יעסוק בנושאי בריאות?
תמיר שאנן
אני חושב שזה צריך להיות בחקיקה ראשית.
היו"ר מאיר שטרית
תמיר, אני סומך עליהם. אני חושב שצריך לסמוך על המקצועיות של עובדי המדינה. יבוא חבר כנסת ויגיד: אני מגיש רביזיה, צריך להיות רב בשביל להיות יועץ גנטי. היועצים המקצועיים קובעים את ההכרה ואני סומך על שיקול דעתם.
עו"ד גלי בן-אור
איך זה ייכתב בדיוק?
פרופ' אריאלה אופנהיים
לא כל תואר שלישי הוא PHD.
עו"ד גלי בן-אור
את רוצה שייכתב תואר שלישי או PHD?
עו"ד עדנה הראל
תואר שלישי זה המונח בכללי המועצה להשכלה גבוהה.
היו"ר מאיר שטרית
תואר שלישי במוסד מוכר.
עו"ד עדנה הראל
תואר שלישי בתחומים שקבעתם, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
היו"ר מאיר שטרית
תואר שלישי בביולוגיה, ברפואה או במדעי החיים.
פרופ' אריאלה אופנהיים
מספיק לכתוב תואר שלישי במדעי החיים.
היו"ר מאיר שטרית
הנוסח יהיה כזה: תואר שלישי במדעי החיים ממוסד מוכר או תואר מקביל שאישר המנהל או מי שהסמיכו לעניין זה בתחום דומה, שהוא בעל נסיון של שנתיים לאחר קבלת התואר במכון גנטי, שהכיר בו המנהל. כולם מרוצים?
עו"ד אהוד אלפסי
ההתייחסות למוסד המוכר צריכה להיות אחרי שאתה מדבר על התואר המקביל.
היו"ר מאיר שטרית
לא משנה לי.
עו"ד עדנה הראל
לא, בדיוק לא זה. התואר המקביל הוא לא ממוסד מוכר. אתם רוצים תחומים מקבילים או שאתם רוצים תחומים ממוסדות אחרים?
עו"ד גלי בן-אור
יש תואר מקביל בתחום דומה.
היו"ר מאיר שטרית
שאישר המנהל.
עו"ד גלי בן-אור
הסיטואציה יכולה להיות מישהו שיש לו תואר שלישי מאוניברסיטה בחו"ל.
היו"ר מאיר שטרית
אם מחר משתנות הדרישות של משרד הבריאות והמנהל חושב שצריך לשנות משהו, הוא ישנה. הוא לא צריך לחזור אליי ולעשות חקיקה מחודשת.
עו"ד יוסף הלוי
ואם מחר המנהל יסמיך את אחד הפקידים?
עו"ד גלי בן-אור
הוא יכול.
היו"ר מאיר שטרית
מי מאשר היום לעשות ניתוחי לב?
ד"ר בועז לב
ראש האגף למקצועות רפואיים.
היו"ר מאיר שטרית
יפה, אני לא מתערב בזה.
שחר כרובי
במקום השכלה מקצועית צריך להיות כתוב כשירות מקצועית.
היו"ר מאיר שטרית
מקובל עליי. סיימנו את סעיף 10 והוא מאושר.
תמיר שאנן
11. מתן ייעוץ גנטי – הסבר בדבר המשמעות הרפואית של תוצאות בדיקה גנטית שנערכה לנבדק וייעוץ גנטי על סמך הבדיקה הגנטית יינתנו לנבדק על ידי המנויים בפסקאות (1) עד (4) וכמפורט בהן:

1. רופא גנטיקאי – הסבר וייעוץ גנטי כולל.
2. גנטיקאי קליני – הסבר וייעוץ גנטי בכפוף לתנאי הכשרתו.
3. יועץ גנטי – הסבר וייעוץ גנטי בכפוף לתנאי הכרתו ובפיקוח רופא גנטיקאי או גנטיקאי קליני, ובלבד שהייעוץ על ידו יינתן במסגרת מכון גנטי או מעבדה לבדיקות גנטיות.
4. רופא בעל תואר מומחה – הסבר וייעוץ גנטי בתחום מומחיותו.
עו"ד גלי בן-אור
טליה, זה נושא שביקשנו שייבדק.
עו"ד טליה אדרי
לא הצלחתי לקבל לגמרי תשובה, אבל השאלה היא האם יועץ גנטי לא יכול לתת את הייעוץ שלו בכפוף לפיקוח וכו' במחלקה אחרת של בית החולים, שהיא לא מכון גנטי והיא לא מעבדה.
ד"ר זלינה בן-גרשון
לא. היועץ הגנטי הוא זה שעומד מול המשפחות בשיקולים של ייעוץ טרום לידתי.
עו"ד גלי בן-אור
לא רק טרום לידתי. במחלקה האונקולוגית אין יועץ גנטי?
ד"ר זלינה בן-גרשון
יש יועץ גנטי.
עו"ד גלי בן-אור
כשעברנו על הנוסח, מה שיוצא מהנוסח הנוכחי הוא כדלקמן: נניח ובמחלקות אונקולוגיות מועסק יועץ גנטי. לכאורה הוא לא יכול לפי זה לתת ייעוץ גנטי.
היו"ר מאיר שטרית
למה אתם רוצים להגדיר איפה יינתן ייעוץ גנטי?
ד"ר זלינה בן-גרשון
כדי לבטא את המומחיות של אנשים בתחומים שונים, למשל רופא המטולוג יוכל לתת לחולים ייעוץ בתחום ההמטולוגיה בהסתמך על הבדיקות שהוא עשה, אבל אם מדובר אחר כך בייעוץ טרום לידתי, זה ממש בתחום של מכון גנטי.
היו"ר מאיר שטרית
הוא יכול לבוא אליהם הביתה ולייעץ להם.
ד"ר בועז לב
אפשר לכתוב כך: הסבר וייעוץ גנטי בכפוף לתנאי הכרתו כי בתנאי הכרתו כבר יש את כל התנאים שמכשירים אותו לתת. כאן אנחנו מכניסים גורם שצריך להינתן דווקא בבית הכנסת או במקום אחר? שם יהיה כתוב שאותו אדם ספציפי יכול לתת את זה רק בתנאי בית חולים או בתנאי מרפאה.
היו"ר מאיר שטרית
איפה אתה מכניס את התוספת הזאת?
ד"ר בועז לב
בייעוץ גנטי.
עו"ד גלי בן-אור
בועז, להשאיר את הפיקוח כאן או שאת הפיקוח אתה תקבע לו בתנאי ההכרה?
ד"ר בועז לב
אני אקבע את זה בתנאי ההכרה.
היו"ר מאיר שטרית
אני רוצה לשמוע את הניסוח.
ד"ר בועז לב
בסעיף 3 אני אומר: הסבר וייעוץ גנטי בכפוף לתנאי הכרתו.
היו"ר מאיר שטרית
ולמחוק את כל הסיפא.
ד"ר בועז לב
כן.
היו"ר מאיר שטרית
יפה, זה מצויין.
עדינה מרקס
האם זה גם כולל פסיכולוג?
ד"ר בועז לב
לא, יועץ גנטי זה מקצוע.
עדינה מרקס
אם לא נכנס לכאן הסעיף הזה, אחר כך בסעיף 15 נוצרת סתירה כי כתוב שם על פי סעיף (א) רשאי מטפל וכו'.
היו"ר מאיר שטרית
מה זה קשור לפסיכולוג?
עדינה מרקס
כתוב שם כך: "הסבר בדבר המשמעות הרפואית של תוצאות בדיקה גנטית שנערכה לנבדק וייעוץ גנטי יינתן לנבדק או למי שהורה, בהתאם לסעיף 11. על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי מטפל וכו'.
עו"ד גלי בן-אור
אם אני מבינה נכון מה שאת אומרת הוא שלא כל מי שמנוי בהגדרת מטפל יכול מלכתחילה למסור ייעוץ גנטי ואז מה פתאום הוא מחליט שלא למסור מידע גנטי.
ד"ר בועז לב
זה חלק מהכשרתו של היועץ הגנטי. זה לא שמטפל אחד נותן את התשובה הגנטית, השני נותן את הפסיכולוגיה, השלישי נותן את המשמעות החברתית וכו'. יש יחסי מטפל-מטופל והם יחסים כוללים.
ד"ר זלינה בן-גרשון
בדקתי את ההערה הזאת ואני יודעת שבהדסה התחומים האלה הם חלק מהכשרה של יועץ גנטי.
היו"ר מאיר שטרית
אני חוזר להגדרות. בהגדרת מטפל כתוב: "כהגדרתו בחוק זכויות החולה, לרבות מי שזכאי לתת ייעוץ גנטי לפי הוראות סעיף 11". אותם אנשים שמוגדרים בסעיף 11 כרשאים לתת ייעוץ גנטי, רשאים, במקרה שהם חושבים שמתן תוצאות הבדיקה יכול לפגוע בצורה חמורה בחולה, לא לתת אותן. זה מה שאומר הסעיף הזה והכל נראה בסדר.
עו"ד גלי בן-אור
עדינה מעלה סעיף אחר אבל לא בצורה ברורה.
פרופ' אריאלה אופנהיים
סעיף 11 כולל רופאים גנטיקאים וקלינאים.
היו"ר מאיר שטרית
אחרים לא יכולים למסור את התוצאות.
פרופ' אריאלה אופנהיים
ודאי שלא, אבל צריך להיות לידם עוד אדם אחד.
ד"ר בועז לב
לא צריך להיות לידו אף אחד.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא הקייס. יש עוד הערות לסעיף 11?
עו"ד עדנה הראל
יש תנאי הכרה ליועץ גנטי ולא ברור הליך ההכרה. אני חושבת שאולי הוא נשמט באחד הנוסחים הקודמים. יש סעיף קודם שמדבר על הכשירות שלו.
ד"ר בועז לב
זה כפי שקבע המנהל ויש לנו נהלים שלנו איך אנחנו מכירים במקצועות.
עו"ד עדנה הראל
אתם לא אומרים את זה. "כפי שקבע המנהל" מתייחס לתואר.
היו"ר מאיר שטרית
זה לא התואר שלו, זה המקצוע שלו.
עו"ד גלי בן-אור
תנאי הכרתו על ידי המנהל?
פרופ' דוד הד
לדעתי בסעיף זה יש שגיאת כתיב.
עו"ד גלי בן-אור
לא, זאת לא שגיאה.
עו"ד עדנה הראל
שם מדובר רק על ההכשרה המקצועית ולא מדובר על הליך של הכרה. בעצם יכול אדם לבוא ולהגיד – אני לא צריך תנאים ממך. אתה קבעת שהתנאים הם איקס שנות נסיון, אני לא צריך ממך כתב הכרה או תנאי הכרה. בועז, רק תתן לעצמך סמכות מפורשת.
ד"ר בועז לב
אני לא מבין. כתוב: "הכיר בו המנהל" כפי שהוא מכיר בבעלי מקצוע.
עו"ד עדנה הראל
השאלה אם אתה לא מתייחס לזה כאל עובדה קיימת, שיש כבר תנאי הכרה ואין הליך קודם של הכרה.
ד"ר בועז לב
לא נכון. "הכיר בו המנהל" כולל בתוכו תהליך של הכרה.
עו"ד גלי בן-אור
זה תהליך הכרה במוסד ולא באדם וסעיף 11(3) מתייחס לאדם. בסעיף 10(3) כתוב: "כפי שקבע המנהל" ואולי עדיף לכתוב כפי שהכיר המנהל.
ד"ר בועז לב
בסדר.
עו"ד גלי בן-אור
יש חוק הסדרת מקצועות רפואיים שמשרד הבריאות עובד עליו כבר זמן רב. אני מניחה שזה אמור למצוא ביטוי שם. נכון לעכשיו ואם אני מבינה נכון, זה המודל שבו הם עובדים בכל החוקים ולכן אני לא רוצה לשנות את זה. אולי צריך להוסיף: בכפוף לתנאי הכרתו על ידי המנהל ואז ברור שהמנהל מכיר.
היו"ר מאיר שטרית
יש עוד הערות לסעיף 11?
עו"ד אהוד אלפסי
בסעיף 11(2) כתוב שההסבר והייעוץ יהיה כפוף לתנאי הכשרתו. אני לא יודע אם באמת התכוונתם לתנאי הכשרה ואם בהכשרה כתוב במפורש מה הוא יכול להגיד מה הוא יכול להגיד ומה לא, או שאלה תנאי ההכרה על ידי המנהל כמו ב-11(3).
ד"ר יאיר דגני
למה לא לכתוב "תנאי הסמכתו"?
עו"ד גלי בן-אור
הרעיון היה זה: מכיוון שפתחנו את הייעוץ הגנטי לכמה סוגי מקצועות, אבל הטענה היתה שלא כל אחד מסוגי המקצועות האלה מוסמך לתת ייעוץ לגבי הכל או באופן מסוים בלבד, לכן עשינו הפרדה בין מי שיכול לתת את הייעוץ לבין איך הוא נותן את הייעוץ. מבינתי זה נפלא מה זה אומר.
פרופ' אריאלה אופנהיים
אני אתן דוגמה. אני יכולה, כגנטיקאית קלינית, לתת ייעוץ גנטי בנושא שאני עוסקת בו, מחלות דם אבל אני לא יכולה לתת ייעוץ גנטי בסרטן, זה לא תחום הכשרתי.
היו"ר מאיר שטרית
רבותי, לסיכום: בסעיף 11(3) יהיה כתוב: גנטיקאי קליני: הסבר וייעוץ גנטי בכפוף לתנאי הכרתו על ידי המנהל.

עוד הערות לסעיף 11?

אני רוצה לעשות פה פסק זמן. סיימנו את סעיף 11 ואישרנו את הנוסח שלו. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה כי אני צריך לסיים את הישיבה עד 15:00. את הישיבה הבאה נמשיך מפרק ג' ואני מקווה שבאמת נוכל לקדם את החוק.
עו"ד גלי בן-אור
אני מבקשת שמי שיש לו הערות לגבי נוסח החוק, שיעביר אותן תוך שבוע לוועדת המדע. כולנו נהיה יותר חכמים בדיון הבא ונדע על מה מדברים.
היו"ר מאיר שטרית
תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:55.

קוד המקור של הנתונים