ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 16/10/2002

מינוי ועדת משנה של הוועדה לקידום מעמד האישה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/מעמד האישה/58822
הוועדה לקידום מעמד האישה
16/10/2002

פרוטוקולים/מעמד האישה/5882
ירושלים, י"ח בחשון, תשס"ג
24 באוקטובר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי


פרוטוקול מס'
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה
יום רביעי, י' בחשוון התשס"ב (16 באוקטובר 2002), שעה 08:45
סדר היום
מינוי ועדת משנה של הוועדה לקידום מעמד האישה
נכחו: יעל דיין – היו"ר
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית
דקלה אברבנאל

מינוי ועדת משנה של הוועדה לקידום מעמד האישה
היו"ר יעל דיין
אני פותחת את הישיבה. אני מגישה לפרוטוקול את הרשימה שהיא למיטב ידיעתנו רשימת חברי הוועדה לקידום מעמד האישה המכהנים. הוועדה מונה היום ארבעה-עשר חברים. הצעתנו היא שהחברה החמש-עשרה בוועדה תהיה ח"כ אורית נוקד. לפי הפרוטוקול של הוועדה המסדרת משנת 1999 ח"כ נוקד תשלים את המכסה של מפלגת העבודה (אז "ישראל אחת") בוועדה.

יש לבצע בדיקה מחודשת של נציגות מפלגת "האיחוד הלאומי" בוועדה ושל האפשרות שהיו ההחלפות. ברשימה שלפניי יש למפלגה זו שני נציגים וזה נראה תמוה בעיניי, אלא אם כן אחד הנציגים הוא על חשבון מקום של מפלגה אחרת. הנציגים אינם מופיעים בפרוטוקול הוועדה המסדרת. לפי הפרוטוקול מפלגת "יהדות התורה" זכאית לנציג, אך היא אינה מיוצגת בוועדה לקידום מעמד האישה; אני מבקשת ממנהלת הוועדה לברר לטובת מי ויתרה מפלגה זו על מקומה. אני מבקשת שהנושא יתברר בצורה מוחלטת: מי קיבל מכסה ממי, אם יש מקום לשינויים בין-סיעתיים וכולי.

ועדות המשנה של הוועדה לקידום מעמד האישה הן אלה: ועדת משנה לקידום מעמד האישה הערבייה – בראשות ח"כ חוסניה ג'בארה, נציגת מרץ; ועדת משנה לקידום נשים בעבודה ובכלכלה – בראשות ח"כ ענת מאור, שהחליפה את ח"כ נחום לנגנטל ברוטציה; ועדת המשנה לבריאות האישה, לחינוך ולספורט – בראשות ח"כ רונן ממפלגת המרכז.

יש גם שתי ועדות משותפות שנקבעו על ידי ועדת הכנסת: ועדה משותפת לוועדה לקידום מעמד האישה ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – בראשותי, יו"ר הוועדה; וועדה משותפת לוועדה לקידום מעמד האישה ולוועדת הכספים, שמטרתה כפי שאושרה על ידי ועדת הכנסת היא תיקון פקודת מס הכנסה – גם היא בראשותי. הוועדות מוסמכות לדון גם בנושאים אחרים, גם אם לא לחוקק בהם. הוועדה המשותפת עם ועדת הכספים דנה בענייני תקציב, למשל. היא יכולה להתכנס בלי לקבל אישור מיוחד לכך משום שאין מדובר בהצעת חוק ספציפית.

אני מבקשת להוסיף עוד ועדת משנה לוועדה לקידום מעמד האישה. ועדה זו הייתה קיימת בעבר בראשותי, ואחר כך לא היה בה צורך משום שהנושא עולה במליאת הוועדה בראשותי. הוועדה שאני מבקשת למנות היא ועדת המשנה לזכויות הומוסקסואליים, לסביות, טרנס-ג'נדרים ובי-סקסואלים. סעיף 13(א)(11) לתקנון הכנסת מסמיך את הוועדה לקידום מעמד האישה לדון באפליה בשל מין וגם בשל נטייה מינית. ועדה זו, כמו ועדות המשנה האחרות, תתקיים ללא הגדרת חבריה – ההזמנות לוועדות המשנה נשלחות לכל חברי הוועדה. אנחנו מברכים על השתתפות פעילה בכל אחת מוועדות המשנה. כרגע ועדת המשנה תהיה בראשותי, ונודיע על חילופים אם יהיו כאלה.

אני מקיימת הצבעה על הוספת ועדת המשנה: אושר פה אחד.

אני מבקשת לציין שאין מדובר כאן בחידוש כלשהו ולכן איני מרגישה חוסר נוחות על היותי המשתתפת היחידה בהקמתה בדיון זה. מאז הקמת ועדת האם הנושא הזה נדון בפועל, לפעמים בוועדת משנה ולפעמים במסגרת המליאה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:55.

קוד המקור של הנתונים