ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 25/07/2000

שלוש רציחות של נשים בידי בני זוגן השבוע; סחר בנשים בישראל; התופעה המדאיגה של התגברות מקרי האונס.; קידום נשים במשטרה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/מעמד האישה/948

2
הוועדה לקידום מעמד האישה
25.7.00


פרוטוקולים/מעמד האישה/948
ירושלים, ה' באב, תש"ס
6 באוגוסט, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 83
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה
יום שלישי, כ"ב בתמוז התש"ס (25 ביולי 2000), שעה 15:00
נכחו
חברי הוועדה: יעל דיין – היו"ר
נעמי חזן
מנהל/ת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית
רויטל יפרח
סדר היום
אישור מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה בנושא:

1. שלוש רציחות של נשים בידי בני זוגן השבוע.
2. סחר בנשים בישראל.
3. התופעה המדאיגה של התגברות מקרי האונס.
4. קידום נשים במשטרה.


1.
מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה בנושא
שלוש רציחות נשים בידי בני זוגן השבוע
היו"ר יעל דיין
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה, כאשר על סדר היום יש 4 קבוצות של מסקנות לגבי הצעות לסדר. אחת מהן, בעקבות בקשה ל"דיון מהיר" של חברת הכנסת נעמי חזן.
הנושא הראשון
מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה בנושא: שלוש רציחות של נשים בידי בני זוגן השבוע, הצעות לסדר היום של חברי הכנסת נחום לנגנטל 1889, עסאם מח'ול 1901, חוסניה ג'בארה 1918, יעל דיין 1926, טלב אלסאנע 1932.

הכנסת החליטה בישיבתה מיום רביעי, י' באדר א' התש"ס – 16 בפברואר 2000 להעביר הצעות אלה לוועדה לקידום מעמד האישה לדיון והסקת מסקנות.

הוועדה דנה בהן בישיבתה מיום ט' באדר א' התש"ס – 15 בפברואר 2000. בישיבה השתתפו נציגי המשרד לביטחון הפנים וארגוני הנשים.

הוועדה שמעה את דיווח נציג המשטרה על שני מקרי רצח אישה על ידי בן זוגה, עמאני שהין ז"ל בבית חנינא ושגית עוזרי ז"ל בתל-אביב.

חברי הוועדה התאחודו בקריאה לנשים הנתונות לאלימות, לפרוץ את קשר השתיקה ולדווח על אלימות בני זוגן כלפיהן.

1. הוועדה קוראת לשר העבודה והרווחה:

1. להנחות את העוסקים בטיפול בנשים הנתונות לאלימות ובנערות במצוקה ולעודד אותן להתלונן במשטרה על אלימות כלפיהן כדי למנוע את הרצח הבא.

2. הוועדה קוראת לשר המשפטים:

1. לקדם חקיקה בתחייב הפעלת עונש מינימום בעבירות מין על ידי מאסר בפועל, לפחות חלקית.

הוועדה מניחה מסקנותיה על שולחן הכנסת ומבקשת משר העבודה והרווחה, מהשר לביטחון הפנים, שר המשפטים ומשר החינוך לדווח לה תוך 3 חודשים על התקדמות בביצוען.

אני מביאה את מסקנות הועדה להצבעה:

מי בעד - 2
מי נגד - אין
נמנעים - אין


3. מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה בנושא:
סחר בנשים בישראל
היו"ר יעל דיין
המסקנות בעקבות שתי ישיבות שהוועדה קיימה וקיבלה דיווח:

הצעות לסדר היום של חברי הכנסת נחום לנגנטל 1739, ציפילבני 1742, תמר גוז'נסקי 1745, אחמד טיבי 1748, רחמים מלול 1751, זהבה גלאון 1770, יהודית נאות 1773, יעל דיין 1774, יורי שטרן 1779, עבד אלמאלכ דהאמשה 1792, בנימין אלון 1973.

הכנסת החליטה בישיבתה מיום רביעי, ג' באדר א' התש"ס – 9 בפברואר 2000, להעביר הצעות אלה לוועדה לקידום מעמד האישה לדיון והסקת מסקנות.

הוועדה דנה בהן בישיבתה מים כ"ט אדר א' התש"ס – 6 במרץ 2000. בישיבה השתתפו נציגי המשרד לביטחון הפנים וארגוני הנשים.

השר לביטחון פנים חבר הכנסת שלמה בן-עמי, עמד על כך ש"סחר נשים" הינו מכה קשה מאוד, בשנת 1999 – היתה עליה דרמטית בפתיחת תיקים, סך הכל 506 תיקים, שמתוכם 417 על ניהול בתי בושת, והצביע על הצורך לפעול נגד המקור לתופעה ולאו דווקא נגד הקורבן. "בתחילת אפריל אמליץ לסגל פיקוד המשטרה לשדרג את הטיפול בסחר בנשים כדי להופכו הנחייה אופרטיבית שתועבר לכל תחנות המשטרה ."

נציגי המשטרה הבהירו כי לא ניתן לאמוד את היקף תופעה בשל פשיעה שאינה מדווחת.

בישיבה נוספת של הוועדה ב- י"ז באייר התש"ס, אמרה מנכ"ל אמנסטי ישראל, גברת יעל וייס-רינד: "הדוח מביא עדויות של נשים רבות שדרכונן נלקח, נכלאו בדירה ומשסרבו לעסוק בזנות נאנסו, דוכאו והפכו לשפחות מין."

מר יאשה קדמי, ראש ארגון "נתיב" לשעבר: "ישנן היום בין 7000 ל- 9000 נשים העוסקות בזנות. יש לאסוף מידע, להפעיל מודיעין תוך תיאום עם משטרות בחו"ל כדי לעצור סרסורים ולמנוע הגעת הנשים לישראל. ניתן לצמצם מאוד את היקף התופעה בתוך חצי שנה."

סגן ר' אח"ק, תנ"צ ירחמיאל הלפרין: "בעקבות דרישת הוועדה הוחלט ב-10/4/2000:

1. אגף המודיעין יטפל באופן ממוקד באיסוף מודיעיני ובמידע אודות סחר בנשים.
2. נקבע יעד שכל מחוז ייזום פרשייה אחת לפחות בשנה, שתחקר לעומק.
3. תסונן כניסת נשים מיובאות.
חברת הכנסת יעל דיין
"הוועדה נחרדת לשמוע כי מתוך 508 תיקים שנפתחו, רק 35 סרסורים הובאו לדין בעוד שאלפי נשים נסחרות ומביאות רווחי ענק לסרסוריהן."
להלן מסקנות הוועדה
1. הוועדה קוראת לשר העבודה והרווחה:

א. יש להקים מיידית הוסטל בו ישוכנו הנשים עד לגירושן.

2. הוועדה קוראת לשר המשפטים:

1. להשלים החקיקה בנושא סחר בבני אדם.
2. להגיש סיוע משפטי לנשים הנסחרות.

3. הוועדה קוראת לשר לבטחון פנים:

1. להעלות לראש סדר העדיפויות של המשטרה את הטיפול בסחר בנשים.
2. לדאוג להגנה על שלומן של הנשים עד לגירושן.

הוועדה מניחה על שולחן הכנסת ומבקשת משר העבודה והרווחה, מהשר לבטחון הפנים ומשר המשפטים, לדווח לה תוך 3 חודשים על התקדמות בביצוען.

אני מביאה את מסקנות הוועדה להצבעה:

מי בעד - 2
מי נגד - אין
נמנעים - אין

אני מבקשת להוסיף למסקנות לגבי סחר בנשים את התיקון לחוק, שחוקק אחרי שהוועדה ישבה.
דנה גורדון
אני לא חושבת שזה דבר שאפשר להוסיף למסקנות.
היו"ר יעל דיין
אני מציעה להוסיף כוכבית למטה: הוועדה מציינת שתחילתה של החקיקה נעשתה בתיקון מספר 56 לחוק העונשין בנושא: איסור סחר בבני אדם.

אגב, הסטטוס של הנשים הנסחרות, יש להן גם הגנה כעדות וגם אם הן מבקשות מקלט. הסיפור להחזיר אותן חזרה לארצן לא אומר כלום.


4. מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה בנושא:
התופעה המדאיגה של התגברות מקרי האונס

הצעות לסדר היום של חברי הכנסת מוחמד ברכה 2984, זהבה גלאון 2989, נחוםלנגנטל 2994, מקסים לוי 2999, יורי שטרן 3006, עבד אלמאלכ דהאמשה 3024.

הכנסת החליטה בישיבתה מיום רביעי, ט' בתמוז התש"ס – 12 ביולי 2000, להעביר הצעות אלה לוועדה לקידום מעמד האישה לדיון והסקת מסקנות.

הוועדה דנה בהן בישיבתה מיום כ"א בתמוז התש"ס – 24 ביולי 2000. בישיבה השתתפו נציגי המשרדים: בטחון הפניםף, החינוך, הבריאות, המשפטים, הבטחון, המועצה לשלום הילד, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית, איגוד הפסיכיאטרים, האקדמיה, האגודה לזכויות האזרח וארגוני נשים.

סנ"צ נורית זיו, רמ"ד נפגעי עבירות במשטרה: "בחצי השנה האחרונה היתה עליה של 20.4% במספר מקרי אונס ובעילה שלא כחוק, המדווחים למשטרה." היא הוסיפה: "מדוח המשטרה האחרון עולה כי 2 נשים נאנסות בארץ מדי יום". "נעשה ניסיון למצוא קו משותף, בין המאפיינים של מעשי האונס בכל הארץ במטרה להיערך למניעה, אך לא ניתן למצוא קו משותף".

נציג שירות בתי הסוהר, סג"ד ג'ודום דיווח: "כיום מצויים במאסר 745 אסירים השפוטים על עבירות מין, מהם 506 במאסר ראשון וכ-1/3 (240) במאסרים חוזרים (6-2). לשאלת יו"ר הוועדה לגבי טיפול שיקומי לאסירים ולעברייני מין ולמעקב אחר המשתחררים הוא הבהיר: "נערכת לגבי כל אסיר הערכת מסוכנות קפדנית אולם עם שחרורו בתום תקופת המאסר עין לאף אחד זכות לפקח עליו והוסיף, "אנחנו מכינים תכנית הכשרה לכ-30 עו"ס לטיפול בעברייני מין, ולעודד אותם להסכים לטיפול שיקומי."

קוד המקור של הנתונים