ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 24/07/2000

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 20), התש"ס-2000

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים