ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 27/07/1999

סדרי עבודת הוועדה: קביעת ועדות המשנה.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/מעמד האישה/1620הוועדה לקידום מעמד האישה
27.7.99 2


פרוטוקולים/מעמד האישה/1620
ירושלים, י"ג בתשרי, תשס"א
12 באוקטובר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 3

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה
יום שלישי, י"ד באב התשנ"ט - 27.7.99, שעה 12:30
נכחו
חברי הוועדה: יעל דיין - היו"ר
נעמי בלומנטל
חוסניה ג'בארה
זהבה גלאון
מוחמאד כנעאן
עסאם מח'ול
מרינה סולודקין
דליה רבין-פילוסוף

נעמי חזן
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית
חדוה בנקין
סדר היום
סדרי עבודת הוועדה: קביעת ועדות המשנה.

-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-
סדרי עבודת הוועדה
קביעת ועדות המשנה
היו"ר יעל דיין
אני פותחת את הישיבה.

במסגרת הדיון על סדרי עבודת הוועדה אני רוצה להעלות על סדר היום את הנושא של ועדות משנה. אחת מוועדות המשנה היתה תמיד ועדת משנה לנושאים של נשים ערביות. כל פעם שאני אומרת "ערביות" אני מבקשת להוסיף: דרוזיות, בדואיות, צ'רקסיות - לא-יהודיות.

עוד לפני שהיה ההרכב הסופי של הוועדה פניתי לסיעת מרצ כדי שאוכל לבקש מחברת הכנסת חוסניה ג'בארה, שהיא חברת הכנסת הערביה היחידה שנבחרה לראשונה לכנסת, לעמוד בראשות תת ועדה זו, והתשובה של מרצ היתה שלסיעת מרצ יש רק מקום אחד בוועדה לקידום מעמד האישה, ומרצ נתנה את המקום הזה לחברת הכנסת זהבה גלאון, ואם הקואליציה תוכל לתת מקום נוסף, הם ישמחו שחברת הכנסת ג'בארה תקבל את המקום הזה בוועדה. כלומר, כוונתה של סיעת מרצ היתה שזה לא יהיה תמורת המקום של חברת הכנסת גלאון בוועדה. אני הצעתי שתוותרו על מקום בוועדה אחרת ותקבלו עוד מקום בוועדה לקידום מעמד האישה או שתתחלפו ביניכן. הענין נדון בין סיעות, זה לא ענין אישי. ההצעה שלי היתה אישית, והתשובה היתה, כאמור, שסיעת מרצ לא יכולה לוותר על מקום בוועדה אחרת, ואם נסדר מקום נוסף בוועדה זו, הם ישמחו שחברת הכנסת ג'בארה תקבל את המקום הזה בוועדה.

אני לא רוצה להיכנס כאן לטונים הנלווים, כי הם לא ראויים לפרוטוקול, אבל ביקשתי גם שסיעת מרצ תקבע בתוכה. מה שברור הוא שאני לא יכולה לתת ראשות ועדת משנה לחברת כנסת שאיננה חברת הוועדה, מה גם שלסיעה שלכם, סיעת מרצ, יש מקום בוועדה.

בינתיים הוועדה התחילה לפעול. אני הבעתי מורת רוח גדולה על כך שמרצ שיש לה ארבע חברות כנסת, וחברות כנסת מאוד פעילות, לא מוכנה לוותר על מקום באיזו שהיא ועדה אחרת ובתמורה לבקש עוד מקום אחד לסיעה בוועדה לקידום מעמד האישה.

אתמול הנושא עלה שוב. בינתיים, בישיבת ועדה ראשונה, ביקש - לא קיבל, אבל ביקש - את ראשות תת הוועדה לנשים ערביות חבר הכנסת כנעאן שהוא חבר בוועדה מהתחלה. יש שני חברי כנסת ערבים בוועדה. בעבר חבר הכנסת דראושה היה יושב ראש ועדת המשנה לנשים ערביות.
דליה רבין-פילוסוף
וחבר הכנסת כנעאן לא מסכים לוותר לחברת הכנסת ג'בארה? משהיא קיבלה את המקום בוועדה, אולי הוא מסכים עכשיו שהיא תהיה יושבת ראש ועדת המשנה?
היו"ר יעל דיין
מאחר שהוא לא נמצא כאן, אני לא יכולה לתת תשובה. היום הודיעה לי חברת הכנסת זהבה גלאון, שהיא תתחלף בחברות בוועדה עם חברת הכנסת חוסניה ג'בארה. כפי שציינתי כל הזמן, כל חברות הכנסת מוזמנות לכל ישיבות הוועדה, בין שהן חברות בה ובין אם לאו. הפעילות שלהן מלאה, למעט הצבעות. יש כאן פעולת חקיקה שבה יש הצבעות, אבל בכל יתר הדברים - סיורים, נוכחות והתבטאות חופשית - כל חברות הכנסת לא מקופחות, וזה אמור גם לגבי חברת הכנסת זהבה גלאון. אני אישרתי - וכן יודיעו במליאה - שחברת הכנסת ג'בארה תהיה חברה מטעם סיעת מרצ בוועדה.

עלה שוב הנושא של ועדת המשנה. אני הצעתי שאישית או בין הסיעות יגיעו לסידור לגבי רוטציה בין חברת הכנסת ג'בארה לבין חבר הכנסת כנעאן. אני עדיין לא אישרתי את המינוי שלו, אבל לא יעלה על דעתי אחרי שהוא ביקש - והוא היה היחיד שביקש - לבוא ולהגיד לו: אני החלטתי שלא תקבל את תפקיד יושב ראש ועדת המשנה. אני יכולה רק לפנות אליו ולבקש שוב, בגלל ההיבט הייחודי, שחברת הכנסת ג'בארה תקבל את התפקיד הזה ראשונה ברוטציה. אני יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה רק לשנה הראשונה ואני אציע שלפחות בשנה הראשונה את תקבלי את ראשות ועדת המשנה ואחר כך יחליטו על המשך הרוטציה.

אני רוצה לציין, שבהיות הוועדה הזו ועדה לקידום מעמד האישה, זה מאוד בעייתי לא לתת לגבר בה או לשלול מגבר בה זכות לשבת בראש ועדת משנה כלשהי. היסטורית, חבר הכנסת דראשונה עמד במשך הרבה שנים בראשות ועדת המשנה. הוא היה חבר בוועדה. חברת הכנסת גוז'נסקי ביקשה לקבל תפקיד זה ברוטציה, ועקב ארוע מצער ומחלתו המתמשכת של חבר הכנסת דראושה, הוא הסכים לרוטציה הזו וחברת הכנסת גוז'נסקי עמדה בראשות הוועדה, גם כן על בסיס של רוטציה.

אם כן כרגע, ראשית, אני מברכת את חברת הכנסת ג'בארה על הצטרפותה אלינו. אני רוצה בזה תרומה עצומה. ביחס לענין הספציפי של ראשות ועדת המשנה אני מציעה שנפתור את זה בדרכי נועם. אני מצטרפת לבקשה, זאת אומרת, אני חושבת שמן הראוי שחוסניה תהיה יושבת ראש ועדת המשנה בתקופה הראשונה שתיקבע יותר מאוחר. אני אשמח אם זאת לא תהיה החלטה שרירותית, אלא זה יהיה מתוך תיאום בין סיעתי או אישי, עם חבר הכנסת כנען.

יש הערות?
חוסניה ג'בארה
אני חושבת שאם אנחנו רוצים לטפל בבעיה כזו, אפילו בנושא כזה, איננו צריכים לטפל בזה טיפול שרירותי. אפשר לטפל בזה בהבנה. אני מוכנה לדבר בענין זה עם חבר הכנסת מוחמד כנעאן. חבל שכל חברות הכנסת לא נמצאות אתנו כאן, כי הן מודעות לעובדה שחמישים ואחת שנה האישה הערביה מופלית פעמיים - ואת יודעת את זה, חברת הכנסת דיין - פעם אחת, בהיותה אישה בחברה ערבית מסורתית שבה המלה הראשונה והאחרונה היא המלה של הגבר, והגבר לא מוכן שהאישה תגיע לדרך פוליטית מסויימת ותגיד "לא" או "כן, אבל". הנשים הערביות היו כל הזמן מדוכאות בגלל העובדה שהן לא כל כך אוהבות לצאת לקלפי, במיוחד בבחירות לכנסת, ואני אסביר למה.
היו"ר יעל דיין
אני מבקשת לקצר, כי אין כאן עכשיו אנשים. זה לפרוטוקול. אנחנו נדון בנושא הזה.
חוסניה ג'בארה
רק לפרוטוקול. הנשים רצו שתהיה אישה שתייצג אותן בכנסת, ובמיוחד בוועדת המשנה לקידום מעמד האישה הערביה שדנה בכל מיני נושאים שקשורים רק באישה. אני בעד זה שגברים יהיו חברים בוועדה לקידום מעמד האישה ואני גם מוכנה להזמין הרבה גברים לוועדת המשנה, אין לי שום בעיה.
היו"ר יעל דיין
את תצטרכי לעשות זאת.
חוסניה ג'בארה
כן, אני חייבת, אבל אני לא חושבת שגבר יכול לייצג את האישה הערביה ואת הבעייתיות של האישה הערביה, וראינו את זה בוועדת המשנה בראשותו של חבר הכנסת דראושה, כאשר גם אני הוזמנתי ונכחתי בדיונים בכל מיני נושאים שלא הגיעו לפתרון, כי כל הזמן הגבר הערבי אומר לנו: קיבלתן כל מה שמגיע לכן.
היו"ר יעל דיין
אולי זו אשמתי או אשמת הממסד, כי שום ועדת משנה לא עובדת עצמאית. כל דבר מקבל אישור שלי, אני משתתפת ב80%- מהישיבות של ועדות המשנה.
חוסניה ג'בארה
באותן ישיבות שאליהן הוזמנתי לא ראיתי אותך ולכן, כנראה, ועדת המשנה עבדה בצורה אוטונומית. אני לא רוצה לעבוד בצורה הזאת, כי אנחנו נשים והבעיה היא משותפת, אבל אני רוצה לציין שהבעיה של הנשים הערביות היא בעיה. הן זקוקות להרבה שינויים.
היו"ר יעל דיין
חבל להרחיב את הדיבור על כך עכשיו.
חוסניה ג'בארה
אני מבקשת ממך שתתמכי במועמדות שלי למשך כל הקדנציה. אני אדבר עם חבר הכנסת מוחמד כנעאן.
היו"ר יעל דיין
זה בין-סיעתי. אני אתמוך ברוטציה.
חוסניה ג'בארה
אפשר להגיע ל- - -
היו"ר יעל דיין
אפשר להגיע לכל דבר. הוא מן הסתם יבקש תמורה על זה בוועדת משנה אחרת - לא אצלי, אלא במקום אחר.
חוסניה ג'בארה
דרך אגב, נודע לי שמרצ ויתרה על שני ממלאי מקום, אחד בוועדת החוץ והביטחון ואחד בוועדת הכספים, והיא ביקשה משהו בתמורה, כנראה בוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר יעל דיין
אני לא הכתובת.
חוסניה ג'בארה
חבל שלא ידעתי שמרצ לא טיפלה בזה מהתחלה. הייתי לפחות דואגת לזה. אני פשוט סמכתי על חברת הכנסת נעמי חזן.
היו"ר יעל דיין
אנחנו דיברנו בנוכחות חברת הכנסת גלאון. בואי לא ניכנס לענין הפנים-סיעתי שלכם. אני פניתי וקיבלתי את התשובה שקיבלתי, ואני שמחה שההחלטה של מרצ השתנתה. אני חושבת שזה משהו קצת עקום כשבאים ואומרים לי: בסדר, נכניס את חברת הכנסת ג'בארה ברצון, אבל נקבל - - -
דליה רבין-פילוסוף
היה נסיון לבקש שאני אוותר.
היו"ר יעל דיין
ראשית, אני לעולם לא אסכים להחלפה של אישה באישה. הלכו לחברת הכנסת רבין-פילוסוף והציעו לה שאולי היא תוותר לחברת הכנסת ג'בארה. זה לא עסק פנימי. בכנסת הזו יש יותר נשים מאי פעם. בוועדה אין רוב של נשים, יש יותר גברים מאשר נשים. אני רוצה לומר שחלק גדול מהנושא שהעלית טופל על ידי מליאת הוועדה. אני לא יודעת מתי הוזמנת ומתי לא, חברת הכנסת ג'בארה, אבל אם תסתכלי בפרוטוקולים ותעקבי אחר הסיורים שקיימנו, קשה לומר שהוועדה זנחה את הנושא, וכפי שאמרתי, אני לא יכולה לשלול מגבר זכות לייצוג.

אשר לענין הזה שהאישה הערבה מקופחת פעמיים, יש שאלות שאולי נדון בהן פעם, מדוע מפלגות ערביות לא הציגו אף פעם מועמדת אישה, אפילו במקום לא ריאלי, אבל על סף כניסה, כפי שהיה אצלנו, למשל, לגבי נדיה חילו שבכל הכנסת הקודמת היתה הבאה בתור. את מפנה עכשיו אצבע מאשימה כלפי חוץ, ואני רוצה לומר לך שאני מאוד שמחה שאת חברת הכנסת ואני מאוד שמחה שאת נבחרת של מרצ, אבל את הנושא של האישה המקופחת בתוך החברה הערבית צריך להפנות לחברה הערבית.

היו לנו קשיים רבים גם עם נשים ערביות וגם עם גברים ערבים בנושאים שהם על סדר היום של החברה הישראלית, ויש בעיה עם המסורת הערבית, בעיקר בנושאים שנדונו תמיד במליאת הוועדה, היינו, בנושאים של אלימות כלפי נשים ורצח על מה שנקרא "חילול כבוד המשפחה". היו כאן כל הקאדים, כל אנשי הסמכות הערבים, ולא מצאתי מישהו שיעמוד ויגיד בפירוש ובצורה הכי ברורה שחייבים לעשות מעשה כדי להעמיק את המודעות, ולא לקבל את המצב הזה.

לא את ולא דראושה ולא אף אחד אחר לא בא אתי כשהייתי בדלית אל כרמל בכינוס פנימי של צעירים נגד רצח שהיה שם, בתמיכה גדולה, כולל תמיכה של נשים, והמשטרה היתה צריכה לחלץ אותי. הטענה אליי היתה, וזו תהיה הטענה לכל אחד: אל תתערבי, זה ענין פנימי שלנו, זה ענין של מסורת. והיחיד שהגן עליי בתוך הכנסת ואמר שזה סופר לגיטימי היה חבר הכנסת לשעבר שבח וייס, ולא חברי כנסת ערבים ולא נשים. אז הענין הוא מאוד סבוך ויש לו מחיר.
חוסניה ג'בארה
הזכרת שהיית בדלית אל כרמל ושלא אני לא דראושה לא היינו אתך. אני רק רוצה לציין שבתקופה הראשונה הוזמנתי לוועדת המשנה בראשותו של דראושה, אבל כשהתחלתי לפתוח את הפה ולדבר על זכויות הנשים בחברה הערבית עצמה, הוא הפסיק להזמין אותי. לכן, את צריכה להסיק מסקנות.
היו"ר יעל דיין
בענין של רציחות עוסקת מליאת הוועדה, ולא ועדת משנה, וזה לא ענין של יוזמות אישיות. זה בא למליאת הכנסת, יש הצעות לסדר היום, ויש לנו בעיה בקטע הזה, משום שכאשר אנחנו עוסקים בנושאים של חינוך, מערכת החינוך במגזר הערבי לא מוכנה להכניס את זה לסדר היום, אפילו לא במקום שקורה רצח, ולא מדובר רק ברצח, אלא גם היה הסיפור של מקרי האונס הקבוצתיים החמורים ביותר.
חוסניה ג'בארה
אז נפעל יחד.
היו"ר יעל דיין
בסדר, אבל אני אומרת שבנושאים האלה בוודאי שאין אוטונומיה לשום ועדת משנה, והם על סדר היום של החברה הישראלית, כולל ערבים. בנושאים האלה של רצח נשים אנחנו מטפלים במליאה.

אני רוצה לומר משהו על ועדות משנה ועל האוטונומיה שלהן. עם כל הדמוקרטיה שבעולם, ועדות המשנה האלה אינן מוקמות על ידי הכנסת. החלטתי על הקמתן בזמנן מתוך הכרתי בצרכים המיוחדים בנושא זה או אחר, וחלק מוועדות המשנה ימשיכו לפעול, אבל אין כאן קביעה תקנונית שוועדת המשנה פועלת אוטונומית. היא פועלת מכוח סמכות שניתנת ליושב ראש ועדת המשנה על ידי יושב ראש הוועדה, ואם יש השגות על זה, אפשר כמובן להביא כל דבר למליאת הוועדה. כל מפגש, כל נושא שעולה בוועדת המשנה עוברים דרכי, גם רשימת המוזמנים עוברת דרכי כיושבת ראש ועדה . אם תהיה יושבת ראש ועדה אחרת, זה יעבור דרכה.

בנושא של נשים ערביות יש לנו רשימה קבועה, שאפשר כמובן להוסיף עליה. אני מאוד מקפידה שהרשימה לא תהיה מפלגתית. זאת אומרת, הפעילה המפלגתית של הליכוד, של מרצ או של ש"ס במקום מסויים אינה מוזמנת לוועדה מתוקף היותה האישה המובילה במקום מסויים. ארגונים - כן, משרדים - כמובן, אבל יש לנו רשימה, אפשר להסתכל עליה ולהרחיב אותה. אין מגבלה, מלבד העובדה - וזה אנחנו עושים בכל התחומים - שכאשר יש משלחת, אנחנו לא מארחים אותה בישיבה של ועדת משנה, אלא את יכולה לארח משלחת, אני יכולה לארח משלחת. בדרך כלל אלה קבוצות גדולות שבאות מאזור מסויים, לאו דווקא על פי נושא, ואת כל הסידורים בענין זה את עושה כחברת כנסת פרטית.

ביקרנו אצל האלמנות בנצרת ואת החד הוריות בנצרת בצפון, שהקימו ארגון כלכלי. בנושא אלימות אני מנסה לא להפריד. יש נושאים ספציפיים. יש נושא של הבדואיות שהוא מאוד מאוד קשה ומאוד מהותי ודנו בו בהרחבה. גם אין טעם לחזור כל פעם לאותו ענין, מלבד לצורך מעקב. יש דברים שכבר הסתיימו, ויש דברים שמתמשכים.

יש הנושאים הכלכליים. אנחנו ביקרנו במוקדי אבטלת נשים במגזר הערבי. התייחסנו לכל נושא הטקסטיל בצפון, התייחסנו למקלטים. יש ארגונים שפועלים במגזר הערבי, בדרך כלל די במחתרת. לפעמים הבעיות האלה הן מאוד אישיות וחסויות וצריך לטפל בהן פרטנית. נושאים של קידום נשים הם כן נושאים של הוועדה, זאת אומרת, לצערנו, אין העדפה מתקנת, אבל מיעוט הנשים המשכילות בתפקידים ממשלתיים זה דבר זועק לשמיים - גם גברים, אבל עוד יותר נשים, כי יש יותר נשים משכילות מאשר גברים, וכן הלאה.

אני מציעה שאחרי שתגיעו להסכמה, חברת הכנסת ג'בארה, גם תשבי אתי וגם תעברי על כל החומר של השנתיים - שלוש השנים האחרונות ותראי מה הדברים שנעשו. יש דברים שמחייבים מעקב קבוע. אנחנו לפני פתיחת שנת הלימודים. יש בעיה של נשירה עצומה של בנות - אני מדברת על בנות במגזר הערבי. יש בעיה של נישואין לפני הגיל המותר, יש בעיה של צעירות שעובדות על אף שהן צריכות להיות בבית ספר. יש בעיה של תכנים במגזר הערבי. ישבנו על זה ארוכות. רק עכשיו הכינו במגזר הערבי חוברת מקבילה לנושא האלימות ושוויון, שקיימת בבתי הספר הממלכתיים. זה לא נכנס עדיין לכל בתי הספר. לכן הפגישה שנקיים בנושא זה עם משרד החינוך תהיה פגישה כללית בנושא החינוך ונכלול בה את הענין של המגזר.

אבל, עם כל זה אני אשמח אם גם את תעברי על החומר ותגיעי לסיכום על סיעת רע"מ, ואני לא אתן תמיכה לקדנציה מלאה, כי אני חושבת שיש בזה אפליה הפוכה. אם חבר הכנסת כנעאן יסכים ברצון, מובן שאני לא אתנגד. אנחנו נמצאים כאן בחסר של אנשים. אני בוודאי לא יכולה לחלק תפקידים.

אני שמחה שנכנסו זה עתה חברות הכנסת זהבה גלאון ונעמי חזן. אני רק רוצה להביא לידיעתכן שדנו בנושא של חברת הכנסת ג'בארה והכל רשום בפרוטוקול, כך שאין טעם לחזור על הדברים. אמרתי שאני אתמוך בסידור של רוטציה עם חבר הכנסת כנעאן, שהציע את מועמדותו לראשות ועדת המשנה, ושאני גם אתמוך בזה שחברת הכנסת ג'בארה תהיה הראשונה ברוטציה, אבל הענין הוא בין-סיעתי.
זהבה גלאון
למה חייבת להיות רוטציה? אני שואלת שאלת תם.
היו"ר יעל דיין
לא חייבת להיות רוטציה. זה ענין של הסכמים. אם חבר הכנסת כנעאן הציע שהוא יהיה יושב ראש ועדת משנה - - -
חוסניה ג'בארה
זו תוצאה מהעיכוב של התשובה של מרצ.
היו"ר יעל דיין
אני לא נכנסת לזה כרגע. תקראו את הפרוטוקול. היתה ישיבת ועדה. היתה פניה שלי לגבי חברת הכנסת חוסניה ג'בארה, קיבלתי את התשובה של מרצ, ועל זה אין עוררין, זאת אומרת, הבקשה היתה שלי, את התשובה קיבלתי, ומזה עברנו הלאה. אני לא יכולה להגיד לוועדה שאנחנו מחכים, אולי ישתנה משהו בעמדת מרצ ואז נראה.

לא חילקתי ועדות. יש מועמד אחר. הוא לא קיבל את יו"רות הוועדה. אני מצטערת שאני צריכה לחזור, כי אמרתי כבר את כל הדברים האלה. הצעתי שתהיה פניה אליו - על דעתי ובתמיכתי המלאה - שהוא יוותר על מקומו בשביל חברת הכנסת ג'בארה. זה לא מקום שניתן לו, אבל הוא חבר ועדה פרופר והוא הציע את מועמדותו. כיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה אני ממש לא יכולה לעשות בתוך הוועדה אפליה נגד גבר ולהגיד לו: כיוון שאתה לא אישה אתה לא תמלא תפקיד של יושב ראש ועדת המשנה. אני חושבת שאפשר להגיע כאן להבנה. הענין של רוטציה הוא פתרון שאנחנו מוצאים בכנסת כאשר יש שני מועמדים לאותו תפקיד, אבל אם חבר הכנסת כנעאן יסכים לוותר בכלל, ודאי שאתמוך בזה. זאת אומרת, אני לא מתלהבת מרוטציה כפתרון מראש, אבל אם חבר הכנסת כנעאן יתעקש - - -
זהבה גלאון
אני לוקחת על עצמי לדבר אתו בנושא זה.
היו"ר יעל דיין
זה ענין של הסיעה שלכם. את יושבת ראש הסיעה, דברו אתו בבקשה, ואני רק רוצה שעמדתי תהיה ברורה. אני מדברת עכשיו אלייך כיושבת ראש סיעה. אני מאוד מעריכה את זה שחבר הכנסת כנעאן רצה לעמוד בראשות ועדת המשנה. אני לא מקבלת כאן החלטות. כפי שאמרתי לפני שנכנסתן, אני מאוד שמחה על הצטרפותה של חברת הכנסת ג'בארה אלינו. אני חושבת שזה אך טבעי שהיא תעמוד בראשות ועדת המשנה, אבל אם לחבר הכנסת כנעאן יש בעיה עם זה, אני לא יכולה אלא להציע רוטציה. אני חושבת שזה לגמרי מקובל. לפי דעתי, אחרי שנה או שנתיים שבהן חברת הכנסת ג'בארה תעמוד בראש הוועדה אפשר יהיה לפתוח את זה עוד פעם. אני מזכירה את המקרה שקרה בכנסת, כאשר ילדיו של שיח' ג'בר מועדי רצחו את אבו-רביעא שהיה מועמד לרשת אותו ברוטציה כחבר הכנסת, אבל זה קרה רק פעם אחת - - -
חוסניה ג'בארה
אני לא רוצה להגיע למצב הזה. את יושבת ראש הוועדה ואת מחליטה, אבל מאוד רציתי שכל חברות הוועדה יבואו ושנקיים הצבעה בענין זה, כי לנו כנשים - ואני לא מדברת עליי, כי אני, למזלי הרב, נמצאת במרצ, אלא על נשים ערביות - לא נתנו להתקדם ולהיות ברשימות שלהם. דיברתי עם חבר הכנסת האשם מחאמיד על ועדת המשנה.
היו"ר יעל דיין
עברנו את כל זה והצטרפו אלינו חברות הכנסת זהבה גלאון ונעמי חזן. לא אפתח עכשיו את כל הדיון מחדש. אם את מדברת על הצבעה, אני רוצה לומר לך שאני לא מצביעה ולא הצבעתי אף פעם בוועדה על ענין כזה. לא היה אף פעם מצב שלא היתה הסכמה.
נעמי חזן
להוציא פעם אחת, לגבי ועדת משנה מסויימת.
זהבה גלאון
לא צריך להגיע להצבעה בענין זה.
היו"ר יעל דיין
כפי שאמרתי, ועדות המשנה הן לא קבועות בשום מקום. אני יכולה בשרירות מוחלטת להודיע שוועדה זו פועלת ללא ועדות משנה. גם יש רוב של גברים בוועדה, ולא הייתי רוצה שהצעה שלנו תידחה ברוב של גברים. אין לזה שום צורה. זה ענין בין-סיעתי.
זהבה גלאון
אני מבקשת להעיר ואני מתנצלת מראש אם אני חוזרת על משהו שכבר דיברתם עליו. אני לוקחת על עצמי לדבר עם חבר הכנסת מוחמד כנעאן, ואני כבר לא מדברת עכשיו על הסכמי רוטציה וכיוצא באלה. יש כאן משהו עקרוני. זה שגבר יעמוד בראש ועדת משנה לנשים ערביות - זה מחזק את הסטראוטיפ ומנציח אותו.
היו"ר יעל דיין
שכנעי אותו. מתפיסה שוויונית אני לא יכולה לקבל את הצעתה של חברת הכנסת חוסניה ג'בארה. אני רוצה שהמציאות בפועל תביא לזה.
דליה רבין-פילוסוף
אבל כדי שהמציאות תהיה כזאת, צריך קודם שאישה תהיה בראשות ועדה כזאת.
היו"ר דליה רבין-פילוסוף
נכון, אבל אני לא יכולה לבוא ולהגיד לחבר הכנסת כנעאן: תבחרו אישה מתוככם לתפקיד זה. גם לש"ס אני לא אומרת את זה, לצערי.
נעמי חזן
אני באמת לא רוצה לפתוח את הדיון מחדש ואני רק רוצה להעיר לפרוטוקול משום שאני ייצגתי את מרצ בוועדה המסדרת והיתה בעיה לגבי הייצוג שלנו. מה לעשות שלמרצ יש ארבע נשים בכנסת הזאת, וניתן לנו רק מקום אחד בוועדה לקידום מעמד האישה? דיברתי אתך כאן בצורה בלתי פורמלית על הענין של ועדת משנה לקידום האישה הערביה. אנחנו תיקנו את זה עכשיו פורמלית גם בחילופי אישים, והדבר מאוד חשוב לנו.

דבר שני. בעיקרון זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שלנו שיש אישה ערביה בכנסת ישראל, ועל כן זה חשוב שחברת הכנסת ג'בארה תתחיל לתפקד בענין זה.

דבר שלישי. אני מקווה שאני מבינה נכון שזו החלטה, שלפחות בפרק הזמן הקרוב, תעמוד בראש ועדת המשנה - - -
היו"ר יעל דיין
אני לא יכולה להחליט בענין זה. יש שני מועמדים.
חוסניה ג'בארה
לא הוחלט על התקופה הראשונה?
היו"ר יעל דיין
אני לא יכולה לקבל החלטה כשיש מועמד שאינו נמצא כאן. אני יכולה לתווך, לשאול אותו. יכול להיות שבכלל אין לו בעיה עם זה.
נעמי חזן
יושבת ראש הסיעה תדבר אתו.
היו"ר יעל דיין
הבעיה שיש לנו היא לגבי ועדות משנה אחרות. ביקשתי מיושב ראש הכנסת אברהם בורג שימצא את הדרך לאפשר - כמו שעשינו בוועדת החוץ והביטחון - חברות ויושבות-ראש של ועדות לחברות כנסת שאינן חברות הוועדה. הוא חשב שיש לו פטנט, זאת אומרת, שתהיינה גם ממלאות מקום - ובענין זה אין בעיה - וגם שתוכלנה להיות בוועדות משנה. אני מחכה לתשובה. בינתיים הוועדה שהכי זקוקה לארגון, וזאת בעיקר לקראת תקציב 2000, היא הוועדה שחברת הכנסת ענת מאור עמדה בראשה. יש לנו בעיה. רוב הנשים הן בקואליציה, אחת מהן שרה, אחת לא מעוניינת בענין כולו, ויש לי בעיה מבחינה זו שמהליכוד חברת הכנסת נעמי בלומנטל היא יושבת ראש ועדה פעילה, חברת הכנסת לימור לבנת עוסקת בפריימריס של הליכוד עד ספטמבר והיא חברת ועדת הכספים והיא מקבלת את ועדת החינוך ברוטציה בעוד שנתיים. כלומר, אני בהחלט אעזר בה בכל מיני דברים, אבל היא לא הביעה רצון לקחת ממש תחום אחריות.

בהנחה שחברת הכנסת חוסניה ג'בארה תמנה את התפקיד של יושבת ראש ועדת המשנה למגזר הערבי, אני נמצאת כאן בדפיציט בנושא חינוך ובריאות, ואולי על אף שחברת הכנסת נעמי בלומנטל היא יושבת ראש ועדה אני אפנה אליה. היא עמדה בראש ועדת המשנה הזו בעבר. אשר לפניות ציבור, אני לא רואה מי יכול לעסוק בריכוז הנושא הזה. אנחנו נמשיך כל אחת בתחומה, אבל זה העומס הכי גדול שיש מבחינת הריכוז ואני לא יודעת איך לפתור את זה.
מוחמד כנעאן
אני מתנצל על האיחור.
היו"ר יעל דיין
תיכף נחזור לענין ועדת המשנה למגזר הערבי שדנו בו כבר.
דליה רבין פילוסוף
מי בכלל הנשים בוועדה?
היו"ר יעל דיין
- חברת הכנסת ציפי ליבני, שאני גם אפנה אליה לקבל את הענין הכלכלי , כלומר את נושא הנשים בכלכלה ובעבודה. אני אשמח, חברת הכנסת פילוסוף-רבין, אם תקחי את הענין של חינוך ובריאות. החומר הוא לא אין סופי. עכשיו, לקראת פתיחת שנת הלימודים, עולה נושא החינוך. נושא הבריאות הוא יותר אקוטי, זה ענין של סל הבריאות. כל החומר נמצא. בקדנציה האחרונה, בשנה האחרונה, עסקתי מאוד באינטנסיביות בנושא הבריאות. אנחנו גם מקיימים סיורים.
דליה רבין-פילוסוף
השאלה מה זה מחייב אותי, כי אני כבר לקחתי על עצמי כל כך הרבה. אני מאוד מתלהבת מכל דבר, אבל אני לא רוצה לקחת על עצמי דברים שבסוף אני לא אעמוד בהם.
היו"ר יעל דיין
זה מחייב אותך לקבוע יחד אתי כמה ישיבות. זאת לא ועדת משנה שיש בה, למשל, שלושה חברים, אלא כל מליאת הוועדה מוזמנת לכל ישיבה של ועדת משנה זו. הענין הוא לקבוע את הנושאים ואת העדיפויות, ובכוונה תחילה אני מחברת כאן חינוך ובריאות, כי אין לי די אנשים שיעסקו בבריאות לחוד ובבריאות לחוד.

בחינוך אלה דברים קבועים שלאחרונה כוללים, לצערנו, גם את נושא האלימות כלפי בנות, האונס הקבוצתי. בדרך כלל מליאת הוועדה נחלצת לדברים האלה ויש דיון במליאת הכנסת והצעות לסדר היום, אבל אני חושבת שכולנו נעזור לך בזה ולא תהיה בעיה שתכרעי תחת העומס.

בנושא הבריאות יש כמה תחומים ספציפיים שהם די מסוכמים. כמובן, יכול לקרות משהו בלתי צפוי, אבל זה כולל גם את התחום הקשה יותר של פריון, הפריות, הפסקות הריון.
זהבה גלאון
סרטן השד.
היו"ר יעל דיין
לא, זה לחוד.
דליה רבין-פילוסוף
אוסטרופורוזיס.
היו"ר יעל דיין
ישבנו הרבה בנושא הזה. על הצד החיובי פועלים מרכזים לבריאות נשים, כולל במרכז רבין, בבאר שבע וכאן בשערי-צדק. זאת אומרת, כרגע המודל הוא גישה הוליסטית לגבי בריאות נשים וריכוז הכל תחת גג אחד. אנחנו סיירנו ונסייר עוד פעם. אפשר לקיים סיור כאן בשערי-צדק. יש הענין של הסל וחוסר ההתחדשות שלו. בכל אופן קשה לחשוב איזה נושא לא נדון עכשיו, כך שמדובר יותר בדיוני המשך והעמקה, עבודה בקשר עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, החל ממנכ"ל משרד הבריאות, שכבר נמאסנו עליו, ושורה של סמנכ"לים.

יש לנו בעיה כי יש שר חדש, ועם השר הזה היו לנו כמה היתקלויות קשות בנושא של הפסקות הריון, הקלטת שחולקה. הוא ישב כאן והעלה בעיות של מועצה דמוגראפית לעידוד הילודה העברית והלאומית - אם אפשר, לאומנית.

יש הנושא של הבריאות במגזרים שונים. חברת הכנסת ג'בארה תכסה את הנושא של המגזר הערבי, אבל יש לנו נושא של בריאות במגזרים של עולים, התייחסות לפריפריה בכלל, להגיע לפריפריה אפילו בכל הנושא של ממוגראפיה, ולא לחכות עד שיבואו למרכזים. אלה נושאים די מוגדרים, כלומר, הם כבר נדונו, חלקם קשים, חלקם יותר קלים. מדובר גם בהיענות לפניות בנושאי בריאות. שוב, נצטרך לחלק בינינו את הנושא של פניות הציבור, כי אין לנו מישהי שתיקח על עצמה את כל הנושא של פניות הציבור, כמו שעשתה בשעתה אסתר סלמוביץ.
נעמי חזן
אגב, ביומיים האחרונים כמות הפניות היא פשוט אדירה. זה ממש היסטרי.
היו"ר יעל דיין
נשים מפחדות, ואני יודעת, כי הייתי בכמה תכניות מתוקשרות בענין הזה. כשיש אלימות במשפחה, הגבר פשוט לוקח את העתון של היום ושל אתמול בענין השריפה ומראה לאשתו ואומר: דברי הרבה, זה מה שיקרה לך.
דליה רבין-פילוסוף
במקרה זה הבעל לקח את האישה לפוליגראף כדי לדעת אם היא בוגדת בו, והיא לא התלוננה. השאלה היא איך מביאים נשים לפחד מפני הגברים שלהן. זו בעיה איך מביאים אמא ללכת ולהתלונן במשטרה על האבא של שני ילדיה. למה שהיא תחשוב שהוא יהרוג אותה? זו ממש בעיה.
היו"ר יעל דיין
וגם אחרי שהיא מתלוננת יש לנו בעיה.
דליה רבין-פילוסוף
זה בוודאי, אבל אני חושבת על הפסיכולוגיה של הבאת האישה לזה שהיא תתלונן.
היו"ר יעל דיין
אני מציעה להתחיל לעסוק בחלוקת עבודה. חברת הכנסת דליה רבין-פילוסוף, האם את מוכנה לקחת על עצמך את הענין של חינוך ובריאות?
דליה רבין-פילוסוף
בסדר, אני אקח את זה ואני מקווה שאעמוד בזה.
היו"ר יעל דיין
כל העזרה ניתנת, כמובן.

אני אשאיר במליאה - חשבתי שחברת הכנסת גלאון תיקח את זה על עצמה - את הנושא של זכויות ההומוסקסואלים והלסביות. זה יהיה חלק מעבודת המליאה.

בענין קידום נשים בכלכלה ובעבודה אנחנו נפנה לחברת הכנסת ציפי לבני. נראה אם היא תוכל לקבל את זה על עצמה. שאר הדברים נשארים בינתיים במליאת הוועדה, וכמובן, אני מחכה לשמוע מיושבת ראש הכנסת אברהם בורג האם ניתן לקבל הרשאה לניהול ועדות משנה על ידי ממלאי מקום.
נעמי חזן
אני מבקשת להפנות אלייך את הבקשה, גברתי היושבת ראש. כפי שנהגתי בעבר, ואם אכן נמצא את המתכון הנכון, אני מבקשת להמשיך לרכז - לא בתור יושבת ראש ועדת משנה - את העבודה בנושא המשפחות החד הוריות, שניסיתי להוביל בכנסת הקודמת עם כמה הישגים.
היו"ר יעל דיין
אני צריכה למצוא פטנט לענין זה. אנחנו 14 נשים בכנסת ומעט נשים בוועדה לקידום מעמד האישה. מאוד קשה לי שחברות הכנסת נעמי חזן וענת מאור ותמר גוז'נסקי, שהובילו ממש פריצות דרך בנושאים שונים במשך הרבה מאוד שנים, אינן חברות ועדה, ועכשיו אין לי כתובת וגם אין לי מתנדבים.
נעמי חזן
אני מתנדבת.
היו"ר יעל דיין
בסדר, אבל את לא חברת ועדה.
נעמי חזן
נמצא דרך.
היו"ר יעל דיין
אם נמצא דרך, בבקשה. אני אומרת שזו בעיה אמיתית. אני צריכה להפנות את זה גם לחברת הכנסת מרינה סולודקין, שנכנסה זה עכשיו.
מרינה סולודקין
אם אפשר, גם אני רוצה ועדת משנה לעולות חדשות, לבעיות מיוחדות של עולות חדשות מאתיופיה ומכל המדינות.
היו"ר יעל דיין
זאת אומרת, להקים ועדת משנה נוספת לעולות חדשות? אנחנו נצטרך לדון בזה, כי אם אתם רוצים, יש כאן שתי השקפות עולם, ואפשר לדון בזה גם עם הארגונים. דרך אגב, זה קיים גם לגבי המגזר הערבי. אנחנו מנסים לעבוד בלי הפרדה, זאת אומרת, סביב השווה לכולן כנשים, ומצד אחר, ברור שצריך להתייחס גם לשוני בין הקבוצות. לכן, אנחנו עסקנו בשעתו, למשל, בנושא של חד-הוריות, בידיעה שחד-הוריות הן גם עולות וגם ערביות, כי כללנו בזה גם גרושות ואלמנות, וגם אתיופיות וגם ילידות הארץ וגם דתיות וגם חילוניות. כשאנחנו מדברים על עולות חדשות כקטגוריה, השאלה היא אם אנחנו מפרידים - בנושא אלימות, למשל - בין עולות חדשות, בין נשים יהודיות בישראל ובין נשים ערביות בישראל. זה ענין שצריך לחשוב עליו.
מרינה סולודקין
אבל צריך לקיים שיקול דעת רציני בענין זה.
היו"ר יעל דיין
אני אומרת שיש בעיה של הסתכלות. הרי בעבר ערערו בכלל על הקמת הוועדה הזו כי אמרו: אלימות זו אלימות זו אלימות, מה זה חשוב אם מדובר בנשים או במישהו אחר?

שלום לחברת הכנסת נעמי בלומנטל, אני שמחה שבאת. אנחנו תיכף מסיימים את הישיבה הראשונה של הוועדה, והישיבה השניה תתקיים עם כל ארגוני הנשים, והוותיקות בינינו יודעות שזה הכוח הפועל מאחורי הוועדה ויחד עם הוועדה והוא גם הולך לפני המחנה, ולכן רציתי שלפני שאנו יוצאים לפגרה נזמין את ארגוני הנשים כדי לשמוע מהם על רעיונות של תכנית עבודה. אבל, לפני זה נסיים את החלק הקודם ורציתי לשאול אותך. אני יודעת שאת עמוסה, אבל בכל זאת הייתי רוצה - - -
נעמי בלומנטל
אנחנו ממשיכים עם ועדות המשנה?
היו"ר יעל דיין
חלק מהן, לא כולן.
נעמי בלומנטל
אני רוצה להמשיך עם ועדת המשנה לספורט נשים.
היו"ר יעל דיין
זה נושא שנתון בידייך ואני אשמח אם תמשיכי בו.
נעמי בלומנטל
יש עוד נושאים?
היו"ר יעל דיין
יש נושא גדול - וחברת הכנסת ציפי לבני לא נמצאת כאן, אבל אני מציעה שתדברו ביניכן - וזה הנושא של כל המערכת של כלכלה, שכר ועבודה, שחברת הכנסת ענת מאור עסקה בו במשך שבע שנים.
דליה רבין-פילוסוף
חברת הכנסת ציפי לבני מאוד מתאימה לזה. אני חושבת שהיא תרצה לעסוק בזה.
נעמי בלומנטל
אני אשאל אותה.
היו"ר יעל דיין
זה כולל גם נושאי חקיקה. אני לא יודעת באילו ועדות נוספות היא מכהנת. אני מאוד מאוד אודה לה אם היא תיקח על עצמה את הנושא הזה, ושוב, כל החומרים קיימים, וצריך פשוט להבטיח רצף, אבל כיוון שאנחנו לפני תקציב ולפני מדיניות כלכלית כזו או אחרת, מאוד חשוב שהנושא הזה יטופל ספציפית.
נעמי בלומנטל
את מוכנה לומר לי בקצרה במה דנתם עד עכשיו?
היו"ר יעל דיין
ביקשנו מחברת הכנסת רבין-פילוסוף, שחוששת מעומס והצענו לה את עזרתנו, לעסוק בנושא של שוויון בין המינים במערכות החינוך והבריאות. דנו - ועכשיו נפתח את זה עוד פעם - בענין של אישה או גבר בראש ועדת המשנה למגזר הערבי. יש כאן שני מועמדים, מועמד ומועמדת.
מוחמד כנעאן
אם חברתי חוסניה ג'בארה רוצה בתפקיד זה, אני מוכן לכך ברצון ואני עומד לרשותה.
דליה רבין-פילוסוף
נפתרה הבעיה.
נעמי חזן
כל הכבוד. תודה רבה.
היו"ר יעל דיין
ביקשתי שידברו אתך, שיהיה דיון בין הסיעות.
מוחמד כנעאן
אין שום בעיה.
היו"ר יעל דיין
זו פעם ראשונה שיש שלושה ערבים, שני גברים ואישה, בוועדה לקידום מעמד האישה. עד עכשיו היה לנו רק חבר הכנסת דראושה והוא היה במשך שבע שנים, והבעיות וגם ההישגים במגזר הערבי מאוד מאוד חשובים. אין מה לדבר על כך שבכלל יש גם בוחרות, ולמפלגה שלך יש גם בוחרות. לכן, אני מאוד מברכת על זה שיש בפעם הראשונה שלושה נציגים של המגזר הערבי בוועדה לקידום מעמד האישה. גם בוועדת החוץ והביטחון, אבל גם אצלנו.
זהבה גלאון
חבר הכנסת כנעאן, אמנם קבעתי אתך פגישה בענין זה, אבל אני אשמח לפגוש אותך בכל מקרה.
היו"ר יעל דיין
אני מבקשת שלא רק בוועדת המשנה, אבל בוודאי בוועדת המשנה, יהיו תיאום ושיתוף פעולה מוחלט. בין כה וכה זה חוזר אליי כיושבת ראש ועדה להחליט מה עושים, אבל בכל הצעה שיש לכם ובכל מחשבה שיש לכם לגבי סיורים במוקדים מסויימים שהם בעייתיים - בכל הנושאים האלה אני מקווה שניבנה מזה שיש שלושה ערבים בוועדה, ואולי הוועדה הזו תחזיר את הנושא הזה למרכז סדר היום, כי עם כל הרצון הטוב של כל הממשלות - במסגרת ועדת החינוך, ועדת העבודה והרווחה - הנושא הזה נופל בגלל הבעיות הקשות שיש לכולם, וכאן יש לנו אפשרות להתרכז באופן ממשי בנושא של מגזרים, ולא משנה אם זה עולים או ערבים, וכיוון שיש לנו קומבינציה טובה כזו או קומבינציה מייצגת כזו, בואו נעלה בקדנציה זו את הענין הזה של ייצוג של נשים ערביות וטיפול בבעיות שלהן בכל התחומים - כסטודנטיות, כאמהות, כשכירות, ואפילו כספורטאיות.
נעמי בלומנטל
יש שחקנית כדורגל.
היו"ר יעל דיין
ובואו נעשה את זה תוך שיתוף פעולה.
מוחמד כנעאן
אין לי שום בעיה שחברתי חוסניה ג'בארה תעמוד בראש ועדת המשנה, וכמו שאמרתי, אני אעמוד לרשותה, אעמוד לרשות הוועדה. אני מציע שנקיים ישיבה בינינו ונגבש את הנושאים לדיון, נקבע מועד לישיבה אתך, גברתי היושבת ראש, כי אנחנו שנינו חברי כנסת חדשים ונשמח ללמוד ממך ומיתר חברות הכנסת הוותיקות בנושא של הנשים במגזר הערבי. אני בטוח שאנחנו נעבוד יחד בשיתוף פעולה למען כל הנשים במדינת ישראל אבל, ברשותכם, נתמקד קצת בנושא של הנשים במגזר הערבי.
היו"ר יעל דיין
בהחלט, זו הזדמנות בלתי חוזרת - אני מקווה שהמספר יגדל - להעלות את הנושא הזה. אנחנו תמיד נותנים לו מרכזיות, אבל אין לנו הייצוג. מנהלת הוועדה, גב' דנה גורדון, תעביר לכם אפילו את הסיכומים של הוועדה בשנתיים האחרונות, תקראו מה עשתה הוועדה בנושא נשים ערביות, ויש מורכבות ויש הרבה נושאים שהם כאילו צדדיים. כאן מדובר במטפלות, וכאן במעונות ובגיל הרך, כאן באמהות ובעבודת נשים, כאן בבריאות, בטיפות חלב, בקליניקות - יש אין סוף של בעיות. הבעיה היחידה שאין לכם ושעומדת על סדר היום של הוועדה היא נשים בצה"ל, אבל כל יתר הבעיות קיימות, כמובן, גם במגזר הערבי, פלוס בעיות נוספות.
חוסניה ג'בארה
יש לנו בעיה של נשים שעובדות במשק ביתן.
היו"ר יעל דיין
אותה בעיה קיימת לגבי נשים יהודיות.
נעמי בלומנטל
יש עוד תחומים שדיברתם עליהם, למשל, נשים עולות?
היו"ר יעל דיין
לגבי נשים עולות יש כאן בקשה מצד חברת הכנסת מרינה סולודקין. בשעתו דיברנו על נושא זה וחשבנו שלא טוב לעשות ועדת משנה לנשים עולות חדשות.
דנה גורדון
אז אולי אפשר לעסוק בזה כנושא, כתחום.
היו"ר יעל דיין
כתחום - כן, כמו שיש לנו תחומים אחרים. למשל, חד-הוריות זה תחום, ולא ועדת משנה. הובעה דעה שאנחנו הוועדה שיש לה הכי הרבה ועדות משנה ושהגזמנו, כי זה לא מעוגן בשום מקום. זו סתם החלטה שלנו. לכן, העברנו חלק מהנושאים לתחומי פעילות, כשחבר ועדה לוקח על עצמו תחום, והשארנו רק את ועדות המשנה שהן באמת בהיקף גדול, ואלה ועדות המשנה לקידום נשים בכלכלה ובעבודה, וכאן אבקש מכם להעביר לחברת הכנסת ציפי לבני - - -
מרינה סולודקין
אני לא מסכימה לרעיון, אבל כיוון שאני פשרנית, אני מקבלת את ההצעה.
היו"ר יעל דיין
כמו כן ישנן ועדות המשנה לחינוך ובריאות, קידום האישה במגזר הערבי, זכויות הומוסקסואלים ולסביות, שאני מציעה - - -
מרינה סולודקין
יש בעיות כל כך מיוחדות לעולות.
נעמי בלומנטל
לפי דעתי, זו יכולה להיות ועדת משנה לעולות וגם לחד-הוריות.
היו"ר יעל דיין
זה אומר שחד-הוריות ועולות זה היינו הך.
דליה רבין-פילוסוף
לא, אי אפשר לחבר את שני הנושאים, אבל אני חושבת שאולי יש כן מקום לוועדת משנה לעולות.
מרינה סולודקין
אני מדברת על אתיופיות. יש לנו מגזר אתיופי שהצביע עכשיו בעד המפלגה שלנו, ולנשים במגזר הזה יש בעיות כל כך מיוחדות, אבל את יושבת ראש הוועדה וההחלטה היא שלך.
נעמי בלומנטל
מה זה משנה? למי זה מפריע?
דליה רבין-פילוסוף
למי זה צריך להפריע שיש פה ועדת משנה לעולות? זה על חשבון מישהו?
היו"ר יעל דיין
זה לא מפריע לאף אחד. אני רוצה לחשוב על זה ולהעלות את זה לדיון.
דליה רבין-פילוסוף
זו דווקא שיטת עבודה טובה.
קריאה
מה לגבי החד-הוריות?
היו"ר יעל דיין
זה נשאר כתחום.
קריאה
אבל למה שלא תהיה תת-ועדה שתטפל בחד-הוריות?
היו"ר יעל דיין
ולמה שלא תהיה תת ועדה נפרדת לאתיופיות, לרוסיות וכו'? אין לזה גבול. גם נשים נכות זה מגזר. אני מנסה לומר שיש לנו השקפת עולם, ועל סמך השקפת העולם הזו נמצאות כאן חברות הכנסת נעמי חזן ונעמי בלומנטל, שהיו כאן מהתחלה; על סמך השקפת העולם הזו אנחנו עובדות יחד לרווחת הנשים בישראל, לקידומן ולשוויון שלהן, כאשר דברים ספציפיים נדונים לחוד. הפיצול של סוגי הבעיות או של סוגי הקבוצות נדון גם בוועדות אחרות. אי אפשר להגיד שהנושא של נשים עולות לא נדון בוועדה לענייני קליטה ועליה של הכנסת.
נעמי בלומנטל
אני רק רוצה לומר שמרוב המחוייבות שלי לנשים לא קיימתי בוועדת העליה והקליטה דיונים על נשים עולות, כי רציתי שהנושא יידון פה בוועדה לקידום מעמד האישה. מקסימום - לקיים ועדה משותפת.
היו"ר יעל דיין
מקיימים דיונים במשותף עם ועדות רלבנטיות.
נעמי בלומנטל
אני מבקשת להציע משהו גם משום שחברת הכנסת מרינה סולודקין מעוניינת בזה. כשהוקמה הוועדה - מזה כשמונה שנים - היו יותר ועדות משנה. אני לא רואה בזה פסול. בעיקרון אני בעד זה מאז ומתמיד, בלי קשר לשאלה מי יושב ראש הוועדה. אני חושבת שזה לא מזיק במאום לאף אחד. אם יש פניה, אני מציעה שתחשבי על זה.
היו"ר יעל דיין
אני אמרתי שאני אחשוב על זה, כי בקדנציה האחרונה עברנו מוועדות משנה לתחומים.
נעמי בלומנטל
לא משנה לי שנושא הספורט יישאר כתחום, אבל בעיקרון מה זה משנה אם תהיה ועדת משנה לעולות חדשות?
היו"ר יעל דיין
אבל אין לוועדות משנה שום סטטוס והן גם לא אוטונומיות. אפילו רשימת המוזמנים של ועדת משנה צריכה לעבור אישור שלי.
דליה רבין-פילוסוף
זו כתובת לפניות.
היו"ר יעל דיין
זו כתובת מעוררת ציפיות.
קריאה
אנחנו רוצים כתובת ספציפית.
היו"ר יעל דיין
סליחה, גברתי, אין לך רשות דיבור בענין זה. עוד לא פתחנו את הישיבה השניה של הוועדה.

אנחנו נדון בזה במסגרת הוועדה, נשקול את זה ונראה מה מידת הרווח וההפסד. חברת הכנסת בלומנטל, אנחנו עדים לבעיה מסויימת. כשיש ועדה שנקראת ועדת משנה, וזה לא תחום בתוך הוועדה הכללית, בדרך כלל הנטיה היא להשאיר את זה לאיש אחד. ההתכנסויות הן עניינו של אדם אחד, אף אחד אחר לא משתתף. זאת לא ועדה, כמו במקומות אחרים, שרשומים בה מראש שלושה, ארבעה או חמישה אנשים, וזו בעיה. למעשה זה מצמצם במקום להרחיב.

כיוון שאנו נמצאים באיחור והיינו צריכים לפתוח כבר את הישיבה השניה של הוועדה היום, אנחנו נוכל להמשיך ולדון בעניינים הפנימיים שלנו בישיבה אחרת, ואני רק רוצה להגיד דבר אחד לגבי סדרי העבודה. כמו כל הוועדות, אנחנו עובדים גם בפגרה. קיבלתי מכם - ומי שעוד לא נתן לי מתבקש לעשות כן - את המועדים שבהם אתם בטוח לא בארץ. יהיו גם ישיבות כנסת. אני אנסה לתאם כך שכאשר יש ישבת כנסת, אם צריך לקיים ישיבת ועדה, אני אשיק אותה לאותו יום, כך שהלא-ירושלמים לא יצטרכו לבוא לכאן פעמיים.

אנחנו קבענו מספר סיורים. אני לא רוצה לטרטר את הוועדה בפגרה, אבל יהיו לפחות שני סיורים בפגרה.

אחד הדברים שנצטרך לעסוק בהם בפגרה הוא התקציב. באוקטובר, מיד כשהיא מתכנסת, נכנסת הכנסת לדיוני תקציב ואנחנו נצטרך, כנראה, לקיים בפגרה את ההיערכות שלנו ולקבל את האומדנים ואולי נקיים ישיבה משותפת עם ועדת הכספים. חיוני לקיים בפגרה ישיבה עם שר החינוך. שנת הלימודים מתחילה ב1- בספטמבר, ואני לא יכולה לבוא אליו אחרי חודשיים ולהגיד לו: רגע, מה עם תכנית זו או אחרת? לכן, אנחנו מנסים לתאם ישיבה בנושאי חינוך - כנראה, בשבוע הבא - עם השר ועם אנשי משרדו העוסקים בתכנית "שוויון 2000". בשבוע הבא גם תהיה ישיבה של הכנסת, לפחות ישיבה אחת.

בנושא האלימות אנחנו פועלים, לצערי, גם בשוטף - יש ועדה בין משרדית שאני חברה בה, ועכשיו יש ועדת שרים וכן הלאה, והנושא עולה כל פעם במליאה - אבל נוסף לכך אנחנו מתכנסים, שוב לצערי, לדיון חירום כל פעם שיש איזה שהוא אירוע חריג, שלא חייב להיות מלווה בגופה או בשלוש גופות, כמו הפעם.
קריאה
נושא האלימות נדון בתת-ועדה?
היו"ר יעל דיין
לא, הוא נדון במליאת הוועדה. בדברים האלה בוודאי אין יציאה לפגרה, וברגע שיש ארועים או החלטות ממשלה או התבטאות שקשורה בדרישת תקציבים, הוועדה מתכנסת בלי להתייחס לתאריך זה או אחר.

לפני שאנחנו עוברים לישיבה עם הארגונים אני מבקשת מחברי ומחברות הוועדה להזרים אלינו כל הצעה, כל מחשבה וכל יזמה, ובעיקר חברי הכנסת החדשים, גם לראות את החומר שקיים, לעיין בחוברות המסכמות, כי הן די מפורטות. יש לנו נושא אחד של חקיקה על הפרק. יש גם הצעה לסדר היום שמליאת הכנסת העבירה לוועדה, בנושא פערים בשכר נשים, ובישיבה הראשונה של הוועדה שתתקיים אפשר יהיה לגמור את ענין ההצעה לסדר היום. מעבר לכך יש לנו חוק שצריך להחיל עליו דין רציפות. לצורך זה אנחנו צריכים לקיים ישיבה, ולו סמלית, ולהפנות לוועדת שרים בקשה להחלת דין רציפות. דיברתי עם שר המשפטים. אני מקווה שיהיה לנו רוב לענין זה בוועדת השרים, כי זו ועדה שלא כולה תומכת בחקיקה שוויונית לנשים. אני מקווה שזה יעבור בוועדת השרים - מדובר בחוק שיווי זכויות האישה - ואז נצטרך להבטיח שזה מקבל את הרציפות במליאה וחוזר אלינו להכנה לקריאה שניה ולקריאה שלישית. זה נושא מאוד סבוך, יש בו כמה דברים פרובלמטיים. אני מקווה שיהיה בכוחנו הלא-דל להעביר את החוק. אני מבינה שכל חברי הוועדה קיבלו את תכנית העבודה.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:50)

קוד המקור של הנתונים