ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 11/06/2002

אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדוח 51ב' של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ביקורת/53415
הוועדה לענייני ביקורת המדינה – 11.6.2002

פרוטוקולים/ביקורת/5341
ירושלים, ט"ו בתמוז, תשס"ב
25 ביוני, 2002

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס'
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
שהתקיימה ביום ג', א' בתמוז התשס"ב, 11.6.2002, בשעה 10:00


ס ד ר ה י ו ם

אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה
לדוח 51ב' של מבקר המדינה
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אמנון רובינשטיין
מוזמנים
אליעזר גולדברג, מבקר המדינה
מרדכי בס, מנכ"ל משרד מבקר המדינה
אריה דודזון, משנה למנכ"ל מבקר המדינה
בועז ענר, משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה
שלומית לביא, עוזרת בכירה למבקר המדינה ודובר המשרד
יהושע רוט, עוזר בכיר למבקר המדינה
עו"ד איל גור, עוזר משפטי למבקר המדינה
זלמן גדיש, ממונה בכיר על אגף, משרד מבקר המדינה
עוזי ברלינסקי, מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה וביקורת פנים, משרד ראש-הממשלה
גדעון פרבר, מנהל תחום, האגף לענייני ביקורת המדינה וביקורת פנים, משרד ראש-הממשלה
יועץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
ירדנה מלר-הורוביץ
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מאישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה
לדוח 51ב' של מבקר המדינה
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני
ביקורת המדינה.
הנושא שלנו היום הוא טיוטת הצעת החלטה למליאה בנושאים שונים בהם עסקנו. לפני כחודש וחצי העברנו את הטיוטה למשרד מבקר המדינה וביקשנו את הערות הרפרנטים במשרד.

טיפול בבני נוער בסכנת נשירה. יש כאן כמה הערות שעברתי עליהן ואני מקבל את כולן.
עוזי ברלינסקי
הערה אחת. בסיכומים, בהחלטה, אנחנו כמובן
שמחים מאוד על הברכה שהממשלה מקבלת כאן, אבל זו ברכה ערטילאית כי מישהו עשה את העבודה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה אתה מציע?
עוזי ברלינסקי
אני חושב שאפשר לומר מי עשה כאן את העבודה
בעניין הזה. אנחנו העברנו לוועדה נייר ופירטנו מי היו השותפים לעניין.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו בישיבת סיכום אחרונה ולא נקיים ישיבה
נוספת. תציע את הנוסח שאתה רוצה שייכנס.
עוזי ברלינסקי
אני מדבר על פרק ג', החלטות. נאמר שהכנסת
מברכת כאילו שזה הוקם לבד אבל זה היה מאמץ של יותר משנת עבודה בעניין הזה כאשר משרד ראש-הממשלה, האגף שלי, עשה את התהליך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכנסת מברכת את משרד ראש-הממשלה של
הקמת וכולי. בסדר. זה התיקון. אנחנו מאשרים.
לגבי הנושא השני, טיפול משרד החינוך באלימות, לא סיימנו את הדיון.
ירדנה מלר הורוביץ
ב24- ביוני אנחנו מקיימים עוד ישיבת מעקב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש מחקר חדש שהוא מאוד מדאיג. מנכ"לית
משרד החינוך אמרה שהמחקר הוא מרגיע, אבל אני שלחתי לה מכתב וכתבתי לה שקראתי את המחקר מתחילתו ועד סופו והמחקר מאוד מאוד מדאיג, בעיקר על התנהגות אלימה ולא על אלימות ממש. זה מחקר לא של משרד החינוך אלא של גוף עצמאי. לכן ביקשתי עדכון ואני מציע שנעכב את ההחלטה מפני שפה יש חומר חדש מעודכן שיצא אחרי דוח מבקר המדינה, ויש בו כמה נתונים מאוד מאוד חמורים למרות שאני לא יודע אם הם נכונים.
ירדנה מלר הורוביץ
אפשר לאשר, ואם יהיו שינויים בסיכומים
ובהחלטות, נביא את זה שוב.
אליעזר גולדברג
אפשר לציין שהדיון בנושא לא הסתיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה מחקר שמנכ"לית משרד החינוך דיברה עליו
בישיבה האחרונה. ביקשתי לקבל את הסקר ואכן קיבלתי אותו וקראתי אותו. יש שם כמה דברים לא רעים, אבל יש שם כמה דברים מדהימים שהם כל כך מדהימים לרעת ישראל שאני לא יודע אם להאמין להם או לא.
ירדנה מלר הורוביץ
תומר מציע שבסעיף ג', ההחלטות לגבי אלימות
בבתי-הספר, אנחנו נוסיף סעיף 5 ובו נאמר: "הוועדה מתעתדת להמשיך ולדון בנושא זה ותגיש את סיכומיה והחלטותיה במועד מאוחר יותר".
תומר רוזנר
במידת הצורך. תגיש השלמה לסיכומיה
והחלטותיה של הוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר. אין לי בעיה עם זה.
מתנות לנבחרים ולעובדי ציבור. כאן יש כמה תיקונים שאני מקבל אותם ואני לא רואה בעיה. יש להגדיר בחוק מהי מתנה סבירה.
תומר רוזנר
התקנות החדשות אושרו לאחרונה בוועדת
החוקה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם כן, אני מציע שנכתוב כאן שיש להגדיר
בתקנות ולא בחוק, כי אחרת למי קוראת הכנסת לתקן חוק? אם החוק תוקן, צריך לומר שהוא תוקן.
ירדנה מלר הורוביץ
הבעיה כאן הייתה ששר המשפטים לא הגיש וזה
היה תקוע שנים רבות.
עוזי ברלינסקי
בכל מקרה, הנושא שנוי במחלוקת. יש טענות
קשות מאוד נגד הנושא ויש הטוענים שלא צריך בכלל להסכים למתנות, גם קטנות. מרגע שמחליטים על מתנה קטנה, זה הופך להיות ויכוח על המחיר ולא על העיקרון. זה נושא רע מאוד. הנושא כנושא הוא רע מאוד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין כל אפשרות לאסור על קבלת מתנות בכלל.
עוזי ברלינסקי
אם זו מתנה למדינה, היא נרשמת ואין בעיה. אם
זו מתנה אישית, וכאן מדובר על מתנות אישיות, זה משהו אחר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יכול להיות שמקבלים משהו קטן שמניחים אותו
על השולחן.
עוזי ברלינסקי
יש לי הרצאה מוכנה למה לא.
ירדנה מלר הורוביץ
ניתן בוועדה תיאור שלם גם ממשרד המשפטים על
מתנה קטנת ערך.
עוזי ברלינסקי
האמריקאים שחוקקו בחוק המתנות שלהם
מגבלה של כסף, בוכים על זה היום ולא יודעים איך לצאת מזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 2,שורה אחרונה:"על משרד המשפטים ליזום
חקיקה שתגדיר מהי מתנה קטנת ערך או שיאמץ נושא אחר בעניין המתנות".
עוזי ברלינסקי
נושא, זה רע מאוד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו לא נחליט במקום הכנסת. אנחנו לא
מחוקקים בוועדה.
עוזי ברלינסקי
זה לא נושא שהוחלט בו. יש השפעה רבה למה
שייאמר בוועדה הזאת על מה שיקרה אחר כך.
אליעזר גולדברג
אתה רוצה להשאיר את זה עמום?
עוזי ברלינסקי
לא, לא עמום. אם אני הייתי צריך לנסח, על עובד
ציבור נאסר לקבל מתנות נקודה, אם זוהי מתנה ברמה האישית. אם זו מתנה שניתנת לו בגין תפקידו, יש נוהל. הוא מביא את זה לאחראי על הנושא, רושמים את המתנה, זה הופך להיות חלק מהאינוונטר, אבל מתנות אישיות – אין, נגמר, לא צריך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לפעמים נותנים מתנה מאפרה.
עוזי ברלינסקי
מאפרה זה לא עניין של הערך או הכסף. על
המאפרה תמיד כתוב משהו וכאשר ייכנס אליך אחר כך מי שמתנגד לנותן המאפרה הקודם, משהו יעלה בראשו והוא ישאל מדוע קיבלת את המאפרה, מדוע שמת אותה על השולחן. אותו דבר לגבי עט.
אליעזר גולדברג
הביקורת נעשתה על סמך המצב הקיים בחוק.
החוק מדבר על מתנה קטנת ערך.
עוזי ברלינסקי
לא לאדם.
קריאה
לאדם.
עוזי ברלינסקי
לא. לנושא משרה. מדובר פה על נושא משרה, ואם
זה ניתן לו למשרד שלו, הוא רק האדם שלוקח את זה, בשביל המשרד אין בעיה כי זה נרשם.
אליעזר גולדברג
הביטוי הזה מתנה קטנת ערך וסבירה, לדעתי –
ואת זה כתבנו בדוח – המושג הזה לא ברור. אתה מדבר על אדם, מישהו מדבר על משרד, מישהו אומר מתנה זה חמישים שקלים והשני אומר אחרת. אם אנחנו רואים את החוק היום לנגד עינינו, הוא מחייב תיקון.
עוזי ברלינסקי
זה מקובל. מוסכם.
אליעזר גולדברג
הוועדה יכולה לומר שכל נושא המתנות ראוי
שיישקל מחדש.
עוזי ברלינסקי
גם זה בסדר.
אליעזר גולדברג
שייבדק מהיבטים נוספים, אבל ההערה הזו היא
נכונה כל עוד החוק קיים.
ירדנה מלר הורוביץ
מי שצידד בזה, להזכירכם, נציב שירות המדינה
שהגיע לישיבה והוא העלה את הנושא ואמר שיש בעיה וכי הם שוקלים להגדיר מחדש ונערכים על זה דיונים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה להציע הצעה. "על משרד המשפטים
ונציב שירות המדינה לשקול מחדש את נושא מתנה קטנת ערך ואת היעדר הגדרתה וליזום תיקונים בהתאם".
עוזי ברלינסקי
זה ניסוח טוב מאוד.
תומר רוזנר
לאחרונה תוקן חוק המתנות והתירו לשר
המשפטים להתקין תקנות בנושא הזה ואכן הותקנו תקנות. התקנות האלה מסדירות הקמתן של ועדות משרדיות בתוך המשרדים שהן בעצם יבדקו את הנושאים האלה. השאלה אם יש מקום להתייחס לזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מבקר המדינה עוד לא בדק את זה ולכן אני לא
יכול להתייחס.
תומר רוזנר
המצב המשפטי השתנה וצריך להתייחס לזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא יכול להתייחס לדבר שהיה אחרי הדוח,
לדבר שלא דנו בו בכלל.
אליעזר גולדברג
התקנות האלה נעשו לאחר הדיונים בישיבה.
תומר רוזנר
נכון. לכן אי אפשר להתעלם מהן.
אליעזר גולדברג
זאת אומרת, ניתן לצלם את המצב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע את הנוסח הבא: "אני מציע שבעקבות
התיקון האחרון לחוק התקנות והתקנות שהותקנו על-פיו, על נציב שירות המדינה ומשרד המשפטים לבדוק אם די בתיקון זה, או האם יש צורך בתיקונים נוספים".
תומר רוזנר
זה בסדר. על-מנת להסיר את אי-הבהירויות.
אליעזר גולדברג
אני מוכרח להודות שאני לא מכיר את התקנות.
האם בתקנות האלה הוגדרה מתנה קטנה?
תומר רוזנר
לא. בתקנות לא הוגדרה, אבל הוקמו ועדות
משרדיות בתוך המשרדים.
אליעזר גולדברג
אם כן, שאלת ההגדרה נשארת. עד היום לא
הוגדרה מתנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"בעקבות התיקון האחרון לחוק המתנות
והתקנות שהותקנו על-פיו, נציב שירות המדינה ומשרד המשפטים יבדקו פעם נוספת אם די בתיקונים אלה כדי לפתור את הבעיה שהעלה מבקר המדינה". תנסחו את זה אחר-כך.

הובלת דלק במפרץ אילת. כאן לא הצלחתי להגיע לשיחה עם השר לאיכות הסביבה שלא היה נגיש, בניגוד לראש-הממשלה. כאן יש לנו החלטות מאוד מאוד חד-משמעיות.

עוזי, סעיף 3 כאן הוא מאוד מאוד חשוב. לפי העדויות שהושמעו כאן, כל העניין הזה של המיליון טון האלה, מדובר רק במיליון טון, פשוט לא שווה בנזק המלך. ניסינו לבוא בדברים עם השר לאיכות הסביבה כדי שהוא ייזום את זה, אבל אי אפשר היה להגיע אליו.

כאן אין הערות. אנחנו מאשרים.

משרד הבריאות, טיפול בנפגעי טראומה בבתי-החולים. גם כאן יש כמה הערות שעוזי הוסיף. גם את זה אנחנו מאשרים.
שלומית לביא
כאן זה מוצג כאילו אלו הן החלטות הכנסת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא. הוועדה מחליטה וקוראת לכנסת.
תומר רוזנר
הוועדה מניחה את המלצותיה בפני הכנסת.
שלומית לביא
כן, אבל בהחלטות אתם כאילו שמים את זה בפי
הכנסת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון.
שלומית לביא
בסעיף 2 ו3- נאמר שהוועדה קוראת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון. את צודקת. תומר, צריך לתקן את זה.
למחוק את הוועדה קוראת ולומר שיש להכשיר עתודה של רופאים.
תומר רוזנר
או על משרד הבריאות להכשיר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון. תתקן את זה.
תומר רוזנר
זה אחר-כך לכל האורך בהמשך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון. שמתי לב לכך.
ירדנה מלר הורוביץ
דרך אגב, לגבי ההחלטות – זו פעם ראשונה שאני
עושה את זה – למדתי מקודמיי ולקחתי סיכומים והצעות של שנים קודמות וכך זה מופיע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכל צריך להיות שהוועדה קוראת.
תומר רוזנר
הוועדה מחליטה והכנסת מאשרת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תנסחו את זה.
שלומית לביא
צריכה להיות אחידות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תמיד הכנסת מחליטה. זו המלצה לכנסת.
שלומית לביא
אלה סיכומים והחלטות של הוועדה לענייני
ביקורת המדינה שאותם מניחים במליאה. זאת אומרת, הוועדה החליטה והמליאה מאשרת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לפני כן אלה היו תמיד הצעות להחלטת מליאה.
אליעזר גולדברג
אני לא רואה פסול בניסוח סעיף 3 בו נאמר
ש"הוועדה קוראת לשר האוצר וכולי".
שלומית לביא
זה משקף את הדיונים בוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה צריך להיות אחיד.
אליעזר גולדברג
כרגע מדובר על החלטת הוועדה.
שלומית לביא
אני חושבת שהסעיף על סדר יומה של הכנסת הוא
אישור הצעותיה וסיכומיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר. זה צריך להיות אחיד.
אליעזר גולדברג
אני חושב שאולי יש מקום לחלק לשלושה חלקים.
יש את החלק הראשון שהוא הממצאים, החלק השני הוא החלטות הוועדה, והחלק השלישי הוא המלצה להחלטות הכנסת כי הכנסת עוד לא החליטה על זה. הוועדה יכולה לפנות לכנסת ולהציע הצעות. ההחלטות הן לא החלטות של הכנסת אלא אלה הן החלטות של הוועדה.
עוזי ברלינסקי
כאשר יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה עולה
על דוכן הכנסת, הוא מבקש מהכנסת לאמץ את החלטות הוועדה ולהפוך אותן להחלטות כנסת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע לכתוב הצעת החלטה למליאת הכנסת.
תומר רוזנר
לא. ההחלטה היא של הכנסת והכנסת מאשרת
את החלטות הוועדה. לא בכל פרק ופרק אתה עושה את זה. מה שקורה הוא שיש החלטה כללית של הכנסת שמאשרת את החלטות הוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני זוכר במפורש שהכנסת קיבלה.
תומר רוזנר
נבדוק את זה.
אליעזר גולדברג
יש פה בלבול בין החלטות הכנסת לבין החלטות
הוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני זוכר שבאחד מתפקידי התמרמרתי על זה
שהכנסת קיבלה החלטה בלי לבדוק את זה. אני מבקש הומוגניות.
ירדנה מלר הורוביץ
אני עשיתי את זה לפי דוחות קודמים ואמרתי
בגלוי שלמדתי מקודמיי וכך זה הופיע. אין לי בעיה לתקן את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה צריך להיות אחיד.
אליעזר גולדברג
כקורא שלא מכיר את המטריה הזאת בכלל, כמי
שלא עסק בה, כשאני קראתי את הדברים האלה הבנתי שאלה החלטות הוועדה.
תומר רוזנר
שהכנסת מאמצת.
אליעזר גולדברג
בסדר גמור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מועצות דתיות. כאן יש הערה מאוד נכונה של
עוזי, שסעיף 5 בהחלטות צריך לעבור לסעיף 5 בסיכומי הוועדה.
עוזי ברלינסקי
זו לא המלצה שלי. אני מתנצל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
משרד החינוך, מסעות בני נוער לפולין וצ'כיה.
אין הערות. כאן מחליטה הכנסת אבל הכנסת לא מחליטה על כך שהוועדה קוראת. בסעיף 2 הכנסת מחליטה שעל משרד החינוך לנהוג בשקיפות, אבל לא סביר שבסעיף 1, 3 ו4-, הכנסת מחליטה שהוועדה קוראת.

אימוץ בין ארצי. יש הערה אחת של מבקר המדינה. כאן זה ברור כי כאן הכנסת מחליטה מה המשרדים צריכים לעשות.

קביעת תעריפי ארנונה.
עוזי ברלינסקי
הנושא הזה בעייתי מאוד.
אליעזר גולדברג
יש כבר החלטת ממשלה שאימצה את החלטת
ועדת סוארי.
עוזי ברלינסקי
זה היה כמעט לפני עשרים שנה והסיבה שזה לא
בוצע, זה לא מקרי כי המעבר לשיטה פרוגרסיבית מחייב כל כך הרבה הוצאות שלא ניתן יהיה לארגן אותן. מדובר בסדר גודל של כ5,000- איש רק למערכי הגבייה וההתארגנות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כאן מדובר על כך שמשרד הפנים יבחן. צודק
המבקר, יש החלטת ממשלה על זה.
אליעזר גולדברג
יש החלטת ממשלה שעד היום לא בוצעה.
עוזי ברלינסקי
לא במקרה היא לא בוצעה. ישנה ועדה אחרת,
ועדת גדיש, שמשנה קצת את המסקנות של ועדת סוארי. יש מסקנות וזה עכשיו בתהליך עבודה. ההיסטוריה נכונה, המבקר צודק, הייתה באמת החלטה לפני עשרים שנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא קיבלנו עדיין את הדוח של הוועדה.
עוזי ברלינסקי
כי המשרד עוד לא סיים את הדיונים והשר עוד לא
קיבל החלטות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתם מכירים את הנושא של ועדת גדיש?
בועז ענר
כן. הם הציעו שיפורים בשיטה.
איל גור
מדובר פה ברמת המשפחה על-פי מבחן הכנסה
ולכן יש חשיבות למילה פרוגרסיבי.
עוזי ברלינסקי
המילה הזו היא בעייתית. אם אפשר לוותר עליה,
זה פותר.
איל גור
ועדת גדיש גם לא דיברה על כך שיהיה מבחן
הכנסה משפחתי. הכוונה היא לתעריף הכללי בישוב לפי אזורים. אם נחליף את המילה, אולי תיפתר הבעיה.
עוזי ברלינסקי
גם הניסוח הוא מאוד בעייתי. הרשות לא משלמת
ארנונה אלא היא גובה ארנונה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה להציע הצעה. הדוח של גדיש בכל-זאת
מאוד רלוונטי ואני חושב שהוא גם בא בעקבות הביקורת. אנחנו נקיים דיון נוסף.
עוזי ברלינסקי
העירו לנו אנשי משרד הפנים שמבקר המדינה
מעולם לא קבע עמדה לגבי עצם הסוגייה של שיטת המסים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא קבע בסעיף 2.
עוזי ברלינסקי
לא, לגבי פרוגרסיבי. אמרו לנו אבל לא בדקנו כי
קיבלנו את זה ממש לפני יום-יומיים לפי בקשתנו, וחבל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נקיים דיון נוסף. מתי יהיה מוכן דוח גדיש?
עוזי ברלינסקי
הוא ישנו, אבל משרד הפנים עדיין לא סיים את
העבודה עליו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נמתין עד שמשרד הפנים יסיים את
עבודתו.
אליעזר גולדברג
אני חושב שהדיון בנושא טרם הסתיים.
תומר רוזנר
לא נקבל החלטה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא יהיה סעיף החלטות בכלל?
תומר רוזנר
יהיה כתוב שהדיון טרם הסתיים.
עוזי ברלינסקי
זה נכון.
ירדנה מלר הורוביץ
נאמר בסוף שהוועדה טרם סיימה את הדיון
בנושא. את סעיף 1 ו2- אני מוחקת.
עוזי ברלינסקי
סעיף 3 ו4- הם בסדר גמור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש ירדנה לעקוב אחרי עניין דוח גדיש
שהוא דוח חשוב ובא בעקבות הביקורת.
ועדות מחוזיות.
בועז ענר
יש לי הערה לניסוח בסיכומים. בסעיף 5 בסיכומי
הוועדה, המשפט האחרון לא סגור.
ירדנה מלר הורוביץ
נכון, משהו נשמט פה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תומר, לגבי סעיף 5, אנחנו קבענו את זה? הייתה
החלטה כזאת? אני נזכר שהיו חילוקי דעות על זה.
עוזי ברלינסקי
מה זה בעייתיות בניגוד עניינים? ניגוד עניינים
על-פי הגדרה הוא בעייתי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
איסור העסקה באופן פרטי. אומרים שבלי
העסקה באופן פרטי אי אפשר לעבוד בכלל. אני זוכר שמשרד הפנים התנגד לזה. אני מציע לגבי סעיף 5 לבקש חוות דעת של שר הפנים בקשר לעניין של העסקת אנשים פרטיים. אני יודע שחבר הכנסת פורז עובד בכיוון הפוך ויש לו הצעת חוק או תקנות בנושא של עידוד העסקה.
אליעזר גולדברג
יש יועץ בוועדה שעוסק באופן פרטי בתכנון
ובנייה. למעשה לוועדה הובאה תוכנית שהוא עצמו היה חלק ממנה.
עוזי ברלינסקי
לכן הניסוח כאן הוא ניסוח מאוד מתון שלא בא
לאחוז את נושא ניגוד העניינים.
אליעזר גולדברג
זו בעיה כללית ומצאנו שניים-שלושה מקומות.
לדעתי ניגוד העניינים הוא כל כך בולט כאן, שלא צריך להתייחס אליו. בגלל שניים-שלושה מקרים, אפשר לקבל החלטה להוריד את זה.
עוזי ברלינסקי
להוריד את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם כן, לגבי סעיף 5, אני מציע שנשמיט את זה.
כשיש ניגוד עניינים, אני לא צריך להדגיש את זה. מחקנו את זה.

פיקוח על שירותי מוניות. כאן יש תיקונים של משרד מבקר המדינה.
איל גור
תיקוני נוסח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מאשרים את זה.
עוזי ברלינסקי
לגבי מוניות, הסעיף הראשון, אני לא כל כך מבין
מה זה לעשות לאכיפת. או שאוכפים או שלא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה עניין של ניסוח.
עוזי ברלינסקי
לאכוף. מה זה לעשות לאכיפה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר. אפשר לתקן.
ירדנה מלר הורוביץ
אפשר לומר לעשות לאכיפה. זו עברית תקנית.
עוזי ברלינסקי
בטח שזו עברית תקנית, אבל מה רוצים להגיד
בזה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה תיקון של מבקר המדינה.
ירדנה מלר הורוביץ
ממש כמו שזה אומר, לעשות לאכיפה. מכיוון
שאי-אפשר, כנראה שיש בעיה באכיפה אם אנחנו מציינים את זה, לעשות לאכיפה.
עוזי ברלינסקי
יש בעיות באכיפה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן. הם אמרו שיש בעיות קשות מאוד.
עוזי ברלינסקי
אז למה צריך לאכוף? אולי החוק לא בסדר? אולי
אי-אפשר לאכוף אותו?
היו"ר אמנון רובינשטיין
החוק בסדר גמור.
איל גור
הבעיה היא שמשרד התחבורה לא החליט שהוא
פונה לבעלי המוניות עצמם והוא לא יחפש אותם. המבקר אומר שהרבה יותר יעיל ללכת לבעלי המוניות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מאשרים את זה.
מינהל מקרקעי ישראל. גם כאן לא באנו על סיפוקנו במשא ומתן שניהלנו. איפה באים לידי ביטוי חילוקי הדעות שהיו כאן?
תומר רוזנר
אם היו חילוקי דעות, השאלה אם לוועדה אין
עמדה משלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לוועדה הייתה עמדה.
ירדנה מלר הורוביץ
אנחנו החלטנו לומר ש"הוועדה קוראת למינהל
מקרקעי ישראל לפשט את התהליך של המתיישב מיום רישומו ועד העלייה לקרקע" שפה היה הקטע של הסוכנות והאגודה המיישבת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו סברנו שצריך לפתור את הבעיה ושאין לה
השפעת רוחב.
ירדנה מלר הורוביץ
יש כאן את סעיף 4 לעניין התעריפים. הבעיה עם
שמונת המקרים שנדונו כאן היא שהייתה עליית מחירים של מינהל מקרקעי ישראל מהיום למחר.
תומר רוזנר
אם הוועדה סבורה שיש לכנסת את ההחלטות,
אפשר לקרוא לממשלה או למינהל מקרקעי ישראל לפתור את הבעיה הספציפית הזאת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 1 אומר את זה. אני מתנגד לנוסח האומר
"להביא לפתרון" אלא צריך לומר "לפתור את בעיית המתיישבים".
עוזי ברלינסקי
סעיף 2 הוא בעייתי לדעתי משום שמדובר פה על
תהליך שהוועדה כאילו מיולי 2001 לא עשתה דבר והיא באה בטענות על מה שהיה לפני שנה. מדוע לא פנו למנהל החדש של מינהל מקרקעי ישראל וביקשו ממנו?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הערה נכונה. המנהל החדש לא יודע את זה
אפילו.
עוזי ברלינסקי
אפשר היה לפנות. אני בטוח שהיה נותן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גם המנהל הקודם רצה מאוד לעזור, אבל היה כאן
וטו של משרד המשפטים.
עוזי ברלינסקי
צריך לפחות לנסות. מדובר על דבר שלא נעשה
לפני שנה.
ירדנה מלר הורוביץ
בתקופה של בן-אליהו, הוא מאוד מאוד רצה
כמנהל מינהל מקרקעי ישראל.
עוזי ברלינסקי
יש מראית עין. אני חושב שהכנסת צריכה לבוא
עם החלטה.
ירדנה מלר הורוביץ
בעצם זה לכתוב פנייה ליועץ המשפטי לממשלה,
אבל את זה לא רצינו לעשות.
עוזי ברלינסקי
עברה שנה מיולי 2001 והשנה הזו לא עשו כלום.
צריך לקבוע מי אשם אבל לא לבוא בחומרה אל מי שנמצא חצי שנה בתפקיד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לדעתי גם יגיע לבג"ץ. זה צריך להיות בהקדם
ואסור לסחוב את זה. אפשר לקיים ישיבה קצרה עם המנהל החדש, עם מר אפרתי, ואפשר להעביר לו את החומר קודם כדי שיקרא את דוח מבקר המדינה ולספר לו מה קרה כאן.
אליעזר גולדברג
מה שקרה כאן הוא מחוץ לדוח מבקר המדינה.
ירדנה מלר הורוביץ
מקרים שנשקו לדוח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הדוח מתייחס למצוקה ואני ניסיתי לפתור את
המצוקה של המתיישבים האלה.
ירדנה מלר הורוביץ
הדוח דיבר על דמי המועצה, הדוח דיבר על עליית
מחירים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הדוח דיבר על היעדר הוראות מעבר.
אליעזר גולדברג
"הוועדה החליטה כי התהליך הקובע לקביעת
התעריפים יהיה מועד התחלת ההליכים הפורמליים של המתיישב".
ירדנה מלר הורוביץ
על זה דיברו בוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה מה שהציע בן-אליהו ממינהל מקרקעי ישראל.
עוזי ברלינסקי
השאלה אם החלטת הוועדה היא זו שיכולה
לשנות שיטת עבודה ושיטת התחשבנות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא הציע את זה. זו לא הייתה יוזמה שלנו.
עוזי ברלינסקי
גם אם הוא הציע, עדיין יכול להיות שבמקרים
מסוימים רוצים לנצל אמירה של הוועדה כדי לעזור באיזשהו תהליך מינהלי מסוים, אבל אני לא חושב שזה מסמכותה של הוועדה להחליט.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה צודק. אנחנו נקיים עוד ישיבה עם המנהל
החדש של מינהל מקרקעי ישראל. אני מבקש להעביר לו גם את הדוח וגם את הטיוטה. צריך לתת לו צ'אנס ולהגיב על זה. בן-אליהו הציע לנו את זה, אבל אולי הוא לא רוצה בזה.
אליעזר גולדברג
זאת ממש התערבות בשיקול הדעת לגבי קביעת
המועד הקובע.
ירדנה מלר הורוביץ
שר האוצר אישר את זה.
אליעזר גולדברג
ההסכמה של שר האוצר לא הייתה חד-משמעית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בדיון הזה צריכים להיות גם נציגי משרד האוצר.
אליעזר גולדברג
ומשרד המשפטים.
עוזי ברלינסקי
אם כן, כל הפרק הזה כרגע לא סגור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כל הפרק הזה לא מאושר. כל השאר מאושר.
עוזי ברלינסקי
בקשה לסדר. היות שהממשלה הטילה על האגף
שלנו לעשות מעקב לאחר מכן, לאחר קבלת ההחלטות על היישום שלהן, אנחנו מאוד היינו שמחים אם היינו במועד מסירת הטיוטות של ההחלטות למשרד מבקר המדינה, שבאותו מועד הטיוטות היו מועברות גם אלינו. זה היה מאפשר לנו לעשות עבודת מטה מסודרת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מקבל את ההערה.
עוזי ברלינסקי
קיבלנו את הטיוטה לפני יום-יומיים וכמעט לא
הספקנו לדון בה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר.
עוזי ברלינסקי
העברנו החלטה בממשלה שהחלטות כנסת כמוהן
כהחלטות ממשלה בעניין הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים