ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/02/2002

הקמת ועדת השניים, שהיא ועדת המשנה לענייני קהילת המודיעין

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ביקורת/47652
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
19.2.02

פרוטוקולים/ביקורת/4765
ירושלים, כ"ח באדר, תשס"ב
12 במרץ, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 169/א
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, ז' באדר התשס"ב (19 בפברואר 2002), שעה: 12:10
סדר היום
הקמת ועדת השניים, שהיא ועדת המשנה לענייני קהילת המודיעין
נכחו
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין – היו"ר

אופיר פינס-פז
יועץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
ירדנה מלר-הורוביץ
קצרנית
דרורה רשף
הקמת ועדת השניים, שהיא ועדת המשנה לענייני קהילת המודיעין
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני פותח את הישיבה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הנושא שלנו זה הקמת "ועדת השניים", שהיא ועדת המשנה לענייני קהילת המודיעין. היא ידועה בשם "ועדת השניים". אני מבקש מירדנה – את תציגי את הנוהג הקודם שהיה בוועדות קודמות ותומר – אתה תציג את הצד הפרוצדורלי, נקרא לזה כך.
ירדנה מלר-הורוביץ
ועדת השניים, ההרכב שלה הורכב מיושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
על פי נוהג, לא על פי תקנון.
ירדנה מלר-הורוביץ
על פי נוהג - שהוא גם, בדרך כלל, ייצג את האופוזיציה, כי זו ועדה שניתנת לאופוזיציה – ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון שהיה חבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה.

כבר בקדנציה הקודמת היה מצב שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון לא יכול היה להיבחר לוועדת השניים, כי הוא לא היה חבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה. ואז מינו את יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה ועוד חבר מהוועדה לענייני ביקורת המדינה ואת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון כמשקיף.

ואתה, אדוני היושב ראש, מבקש היום לחדש את הנוהג הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון.
ירדנה מלר-הורוביץ
יושב ראש הוועדה מציע שהרכב הוועדה יהיה הוא, כיושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, שמייצג את האופוזיציה לצורך העניין וחבר הכנסת אופיר פינס-פז, שהוא חבר הוועדה, אבל לצורך העניין גם מייצג את הקואליציה. כמשקיף ימונה יושב ראש חוץ וביטחון, חבר הכנסת דוד מגן.

הוחלט?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוחלט, פה אחד.
הישיבה ננעלה בשעה
12:15.

קוד המקור של הנתונים