ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/02/2002

בקשה לחוות דעת ממבקר המדינה על פשר העלייה הדרסטית בתלמידי הישיבות המקבלים תמיכה מהמדינה והשלכתה על תקציב המדינה.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ביקורת/48695
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
19.2.02

פרוטוקולים/ביקורת/4869
ירושלים, כ"ז בניסן, תשס"ב
9 באפריל, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 169
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, ז' באדר התשס"ב (19 בפברואר 2002), שעה: 10:00
סדר היום
בקשה לחוות דעת ממבקר המדינה על פשר העלייה הדרסטית בתלמידי
הישיבות המקבלים תמיכה מהמדינה והשלכתה על תקציב המדינה.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין – היו"ר

אופיר פינס-פז
יגאל ביבי
נסים זאב
מרדכי משעני
יוסף פריצקי
אברהם רביץ
מוזמנים
מר אליעזר גולדברג מבקר המדינה

שלומית לביא עוזר בכיר למבקר המדינה ודוברת המשרד
זלמן גדיש ממונה בכיר על אגף
בנימין צרפתי סגן ממונה בכיר על אגף
לאה עוזיאל מנהלת ביקורת בכירה

יעל אנדורן סגנית ממונה על תקציבים, משרד האוצר
יגאל גידרון רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אמנון דה-הרטוך עוזר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

הלל קולין יועץ משפטי, המשרד לענייני דתות
אלי ליבשיץ לשכה משפטית, המשרד לענייני דתות

ורד ישולה מרכז מחקר ומידע, הכנסת
יועץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
ירדנה מלר-הורוביץ
קצרנית
דרורה רשף


בקשה לחוות דעת ממבקר המדינה על פשר העלייה הדרסטית בתלמידי
הישיבות המקבלים תמיכה מהמדינה והשלכתה על תקציב המדינה
היו"ר אמנון רובינשטיין
טוב, רבותי, אנחנו פותחים את הישיבה. זאת ישיבת המשך לבירור נתונים בנושא של עלייה דרסטית במספר תלמידי הישיבות המקבלים תמיכה - - -
אברהם רביץ
עלייה, עלייה. אם דרסטית אנחנו נחליט. עלייה. דרסטית זה עניין של השקפת עולם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
עלייה. בסדר. עלייה במספר תלמידי הישיבות המקבלים תמיכה מהמדינה והשלכתה על תקציב המדינה.

אני רוצה לומר שאנחנו קיבלנו נתונים, אבל הנתונים האלה הם לא תמיד ברורים. אני קיבלתי שתי סדרות של נתונים. האחת – לגבי שנת שנים 1990-1996 והשניה לגבי 2001 וזה כולל את כל תלמידי הישיבות, כולל ישיבות הסדר וישיבות תיכוניות. אני חושב שהעניין של דו"ח מבקר המדינה הוא בהיבט אחד של ההשלכה גם על תקציב המדינה – מבחינת מספר תלמידי הישיבות המקבלים הקצבה – גם מבחינת מספר תלמידי הישיבות שלא משתתפים בכוח העבודה ואשר תורתם – אומנותם ולא מתגייסים לצה"ל.

אני חושב שפה יש – אני מביע כאן דעה אישית, לא דעה של יושב ראש ועדה. לדעתי יש לכך השלכות כלכליות, חברתיות וביטחוניות קשות. כלכליות – משום שמדובר בתקציב גדל והולך, שהגיע בספר התקציב הנוכחי לסכום של מיליארד ₪ ושבקצב עלייה.
אופיר פינס-פז
מה זה המיליארד ₪?
היו"ר אמנון רובינשטיין
זו רק התמיכה הישירה.
אופיר פינס-פז
במה? בישיבות?
היו"ר אמנון רובינשטיין
בתלמידי הישיבות.
אופיר פינס-פז
כן. אבל יש עוד המון כספים אחרים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר.
אברהם רביץ
לא, לא הכל בתלמידי ישיבות. רק הכוללים הם בתלמידי ישיבות ואלה שהם לא כוללים זה בישיבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר. ישיבות ותלמידי ישיבות. לפי המכתב של משרד הדתות יש גידול של 6% בשנה ממוצע.
אלי ליבשיץ
כ-6 עד 7%.
אופיר פינס-פז
מה זה 6-7%? ריאלי? גידול במספר התלמידים או ההקצבות?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא בהקצבות.
אלי ליבשיץ
אני לא מדבר על הקצבות בכלל, אני מדבר על תלמידים.
מרדכי משעני
כמה הגידול בכלל?
אלי ליבשיץ
הגידול בכלל?
מרדכי משעני
זאת אומרת, באוכלוסייה שהיא לא תלמידי ישיבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
2.7%, של כלל האוכלוסייה.
אלי ליבשיץ
אני בדקתי בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
תסלח לי. הרי המס לא מאפיין אוכלוסייה חרדית בכלל. הוא לא מאפיין, אז אתה לא יודע. האומדן הכללי המקובל הוא של שישה אחוז. נכון? חבר הכנסת רביץ?
אלי ליבשיץ
אני הוצאתי נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל מקרה.
אברהם רביץ
אני לא מסתכל על זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מיד אתן לך רשות דיבור. אני רק רוצה להבהיר נתונים.
אברהם רביץ
את העובדות – הרי יש כאן אנשי מקצוע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אני מיד נותן להם. אני רק רוצה לומר למה אני חושב שהדיון חשוב. מדובר בסדר גודל של מיליארד ₪ הקצבה ישירה, אבל יש גם השלכות אחרות.
אברהם רביץ
מבחינת כוח עבודה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
עבודה והשירות בצבא. ולדעתי, אם מוציאים את תלמידי ישיבות ההסדר שמשרתים בצה"ל, אנחנו מתקרבים – וזאת נקודה מאד מאד משמעותית – אנחנו מתקרבים למצב שבו יהיו מיעוט של ישראלים שמשרתים בצה"ל.
אברהם רביץ
אפשר לשאול שאלה?
מרדכי משעני
זה רק לתלמידי הישיבות?
אופיר פינס-פז
מיעוט של ישראלים ערבים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, מיעוט של יהודים.
אופיר פינס-פז
אז תגיד: מיעוט של יהודים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סליחה, אני טעיתי. מיעוט של יהודים.
אברהם רביץ
אני הייתי רוצה הבהרה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ערבים זה כבר היום – נשים זה כבר פחות מחמישים אחוז.
אברהם רביץ
אדוני, אני הייתי מבקש הבהרה לגבי עצם הדיון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן, בבקשה.
אברהם רביץ
בו זמנית אני חבר בוועדה שבוחנת את המלצות ועדת טל בראשות חבר כנסת יוסי כץ – עכשיו יש איזו תקרית שם, אבל זה ייגמר, כנראה – אנחנו נמצאים שם בדיונים לפחות פעם אחת בשבוע ובדרך כלל פעמיים בשבוע. אנחנו מתדיינים לגופו של עניין ועוסקים, אכן, בבעיה שהיא חלקה ערכית, חלקה כלכלית וכולי. אנחנו עוסקים בזה השכם והערב באופן מאד רציני.

אני לא מבין, למען האמת, אני פשוט לא מבין, את הצורך בדיון בוועדה לביקורת המדינה, כי הוועדה לביקורת המדינה, באופן טבעי, צריכה לבקר את מה שמוטל על משרדי הממשלה לעשות או שלא לעשות. היא אף פעם לא מתערבת בעניינים ערכיים ובמיוחד כשישנה ועדה אחרת שעוסקת בזה. ודרך אגב, עד כמה שידוע לי, הוועדה לביקורת המדינה, במשך כמה שנים, אכן בקטע של הביקורת היא עוסקת באופן אינטנסיבי מול משרד הדתות, בביקורת של המספרים. אולי השנה לא, אבל במשך מספר שנים ראינו את זה גם בדו"ח המבקר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה המשך של אותם דיונים.
אברהם רביץ
כן. הרי אין זה סוד שכאשר אתה מוביל נושא מסוים למבקר המדינה, אז יש דברים בגו. זה לא סתם כך. אז לו הדיון היה על העובדות – האם המספרים נכונים או לא נכונים, אולי בכלל מתברר שהמספרים הם לא נכונים בכלל ויש ניפוח מלאכותי, אז את הדבר הזה בוודאי שצריך לבקר. אז נצטרך לשאול את השאלה האם הגוף הזה במשרד הדתות מבוקר מספיק טוב.
אופיר פינס-פז
· - -גם משרד האוצר.
אברהם רביץ
כן, כן. גם משרד האוצר מבקר מטעם עצמו. את הדתות יבקר משרד האוצר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גם את משרד האוצר מבקר המדינה מבקר - - -
אברהם רביץ
לא, זה בסדר. זה בסדר שמבקרים את המספרים אם יש איזשהו חשד. זה בסדר גמור מבחינתי. לכן, אני אומר כך: בהנחה שבאמת יש עלייה – אני לא קורא לה דרסטית, אני יכול לקרוא לה: כן ירבו, מבחינת השקפת העולם שלי – אבל אם באמת יש עלייה של למעלה ממאתיים אחוז במשך מספר שנים - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
במשך עשר שנים.
אברהם רביץ
עשר שנים. עלייה של למעלה ממאתיים אחוז לעומת העלייה באוכלוסייה שהיא קטנה יותר. אז כל אדם אינטליגנטי מבין שקרה משהו ואנשים החליטו ללכת לישיבות, או, יכול להיות שיש שם אי סדרים והמספרים שאנחנו מדברים עליהם הם לא המספרים האמיתיים. אז ממה נפשך? אם הם לא המספרים האמיתיים, זאת אומרת שאין לנו את הבעיה הכלכלית. כי הם לא קיימים בכלל, אלה. סתם, זרקו מספרים. אז זאת תשובה טובה. כמובן, תוטל האשמה על מי שיצר את המספרים הלא נכונים.

אם המספרים הם כן נכונים, אז יש כאן בעיה אידיאולוגית בכלל, בתחום האידיאולוגי-כלכלי או בתחום האידיאולוגי-ערכי. יש בעיה, שנידונה בכל מיני ועדות, כולל ועדה שהיום יושבת על העניין הזה, לא רק כדי לדון, אלא גם כדי למצוא פתרון.

הטלת המעמסה שלא לצורך על מבקר המדינה היום - - -
אופיר פינס-פז
חוסר התחשבות נורא, מצדך, אדוני יושב ראש הוועדה.
אברהם רביץ
באמת, אני יודע להיות ציני, אבל עכשיו אני לא. ולכן, אני ממש לא תופס מה זה. אני יוצא מתוך הנחה שהנייר הזה הוא נייר אמיתי, חוץ ממספר אחד שצדה אותו עיני – זאת סתם פיקנטריה – שיש שם בערך סכום של ארבעת אלפים ושמונה או ותשע, שזה נבנה פעמיים, כי מדובר על אותם אנשים שלומדים בשני מקומות. זה חצי יום חצי יום וכשאתה מגיע לסך הכל, אז מונים את המספר הזה פעמיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
צריך להוריד את זה.
אברהם רביץ
כן. יכול להיות שיש עוד כמה כאלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא משנה עובדתית.
אברהם רביץ
לא, לא. זו סתם הערת ביניים. אני לא נתפס לזה. אבל נראה לי כל העניין הזה ממש מיותר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת רביץ, העניין התחיל מהעניין הראשון וגלש לעניין השני.
אברהם רביץ
תראה, כץ יעשה ערעור על הדיון בוועדה הזאת. הוא יאמר: אם כן, למה זה אנוכי?
אופיר פינס-פז
למה? כץ הודיע שהוא הפסיק לדבר. שהוא הפסיק לכנס את הוועדה.
אברהם רביץ
תן לי לטפל בכץ. אנחנו נמשיך ואנחנו נעבוד עד הסוף ברצינות.
אופיר פינס-פז
זהו. שאני חושש שאתה תטפל בו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת רביץ, תחום ההתערבות של מבקר המדינה הוא ברור. הוא צריך לבדוק אמיתות מספרים ואמצעי פיקוח ובקרה. אבל בישיבה הקודמת זה גלש לעניין השני. זה נכון. זה גלש גם להשלכות ארוכות טווח. טוב, מבקר המדינה הוא שיחליט. לא אנחנו.

חבר הכנסת פינס, בבקשה.
אופיר פינס-פז
בקשר להערה של סגן השר רביץ, אני רוצה להעיר - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
סגן השר. סליחה.
אברהם רביץ
אני פה יושב על תקן של ח"כ.
אופיר פינס-פז
לא בטוח שאתה יכול.
אברהם רביץ
אני יכול. ביררתי את זה כבר. קיבלתי כבר ייעוץ משפטי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא יכול, הוא יכול.
אברהם רביץ
אני יושב גם אצלך בוועדה.
אופיר פינס-פז
לא, אצלי אתה תמיד מוזמן. אני אגיד לך למה. כי בינתיים אתה עוד לא עוסק במשרד המשפטים. חלק מהמספרים פה – הרוב קשורים למשרד הדתות, אבל פה ושם יכול להיות שיש חלק שקשור למשרד החינוך.
אברהם רביץ
לא לגילאים האלה. משרד החינוך לא מטפל בגילאים האלה. לא נותן אגורה אחת.
אופיר פינס-פז
אז אין שום בעיה. רק אם זה היה בתחום סמכותך - - -
אברהם רביץ
לא, לא. זה לא נוגע למשרדנו בכלל. אם זה היה נוגע למשרדנו גם הייתי יושב פה, אבל ליד היושב ראש.
אופיר פינס-פז
על תקן סגן שר. כן.

אדוני היושב ראש, אני סבור שאתה נהגת נכון מאד. אתה החלטת לבקש חוות דעת ממבקר המדינה על העניין הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
להביא את זה בפני הוועדה.
אופיר פינס-פז
אני לא חושב שאתה גוזל את זמנו של מבקר המדינה בטיפול בנושא הזה, משום שזה נושא אסטרטגי. קודם כל, הנתונים מבהילים. מבהילים – אולי, כמו שאומר חבר הכנסת רביץ: כן ירבו.
אברהם רביץ
אותך הם מבהילים, אותי הם לא מבהילים.
אופיר פינס-פז
אני אסביר למה הם מבהילים. אבל השרים, שהם נגד עובדים זרים, הם גם לא רוצים שהחבר'ה שלבם ילכו לעבוד. זאת בכלל תופעה מעניינת. אולי אם הם היו עובדים, לא היינו צריכים עובדים זרים. אולי.

אבל לא זה העניין. הנתונים הם מבהילים - - -
יגאל ביבי
מה אפשר לעשות? עושים ילדים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת ביבי, אני אתן לך זכות לדבר אחר כך.
יגאל ביבי
אשמח.
אופיר פינס-פז
הם מבהילים משני טעמים בעיני. א', מהטעם הפשוט הניכר לעין, שמדובר בגידול עצום במספרים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מאתיים אחוז.
אופיר פינס-פז
זה לא איזשהו הבדל בשוליים. אתה מצפה שבכל מערכת שמדינת ישראל מממנת אותה, באופן טבעי יש איזשהו גידול. גידול תקציבי, גידול במספרים, משום שברוך השם, האוכלוסייה גדלה והצרכים גדלים. פה אתה רואה גידול במספרים אסטרונומיים מצד אחד, מצד שני – אני עוד לא הספקתי להביא את זה לוועדה, אבל יש נתונים על ההשתמטות מהצבא וגם שם הנתונים מבהילים. אגב, לא רק כלפי חרדים, בכלל האוכלוסייה. אבל אצל בני הישיבות – כמו שאתה רואה פה גידול של – כמה בעשר שנים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
מאתיים אחוז בעשר שנים.
אופיר פינס-פז
אתה רואה את אותה תופעה במהופך בכל מה שקשור לשירות בצבא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני הזכרתי את זה בתחילת הישיבה.
אופיר פינס-פז
יש נתונים בדוקים של משרד הביטחון. יש לי אותם במשרדי.

אז קודם כל זה מבהיל. הפועל היוצא של הנתונים האלה מבהיל עוד יותר. הפועל היוצא אומר שמדינת ישראל, במדיניות של ממשלה – זו, קודמתה, קודמותיה וכדומה – מעודדת בעצם, באמצעות תמריצים כספיים – זאת אומרת: אם זה היה קורה יש מאין, אתה יודע: אדם קם בבוקר מחליט החלטה אישית שהוא הולך ללמוד בישיבה - אני מברך. פה מדינת ישראל במדיניות אומרת את הדבר הבא: ילד חרד שגדל ועולה למצוות וכן הלאה ומגיע לגיל, אני מעודדת אותו לא ללכת לצבא ומעודדת אותו ללכת לישיבות. זה דבר שמבחינתי יביא לקריסתה של מדינת ישראל.
יגאל ביבי
נו, באמת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ולא לעבוד.
אופיר פינס-פז
בוודאי שלא לעבוד. ללכת ללמוד על חשבון המדינה, לקבל הקצבות לטובת העניין גם אישית וגם מערכתית, לא ללכת לצבא ולא ללכת לעבוד. זו מתכונת לחיסולה של מדינת ישראל. חיסולה. מה זו תופעת הסרבנות? פה יש אנשים שמסרבים ברשות ובסמכות לשרת בצה"ל. מסרבים ברשות ובסמכות. הם פטורים. אין פה בכלל שאלה. לא מענישים אותם, לא מביאים אותם בפני דין, להפך, מצ'פרים אותם. נותנים להם מלגות כדי לעשות את הדבר הזה.

חבר הכנסת רביץ, כמה שנים אתה חושב שזה יכול להימשך? אתה באמת חושב שחבר'ה צעירים שגדלים כאן במדינה הזו, יגידו: סליחה, יש מסלול שבו אתה מקבל ולא נותן ויש מסלול שבו אתה נותן ולא מקבל. כמה שנים אתה חושב שזה ימשך? באמת. תחשבו רגע. הרי אתם רוצים שתהיה פה מדינה, הרי אתם לא נגד המדינה, ההפך, אתם בעד המדינה. זה לא ימשך ככה. אתה מבין? זה יביא להתפוררותה והתפרקותה של החברה בישראל ומדינת ישראל. ויש לנו אויבים מבחוץ ומדברים על חוסן ומדברים על כושר עמידה - - -
יגאל ביבי
פינס, זאת דמגוגיה.
אופיר פינס-פז
עזוב, אל תבלבל את הראש.
יגאל ביבי
הנתונים שלך הם לא נתונים, אתה לא מבין בזה.
אופיר פינס-פז
הנתונים הם לא שלי. אני אראה לך אותם.
אלי ליבשיץ
על איזה מספרים אתה מדבר?
יגאל ביבי
אתה לא יודע לקרוא מספרים, סלח לי. יש ירידה בבחורי הישיבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני אתן לך לענות לו. מה אתה רוצה?
אופיר פינס-פז
בינואר 1994 יש 136,000 תלמידי ישיבות ובדצמבר 2001 - - -
יגאל ביבי
מה לעשות, אנחנו עושים ילדים. הם תיכוניים. זה כיתות ח', כיתות ט'. מה אתה רוצה? שלא נביא ילדים לעולם?
אופיר פינס-פז
על מה אתה מדבר?
יגאל ביבי
אני מדבר על ישיבות גבוהות. כמה הגידול בישיבות גבוהות?
היו"ר אמנון רובינשטיין
בישיבות ההסדר הגידול הרבה יותר נמוך.
יגאל ביבי
מפריע לך שיהודים מביאים ילדים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אל תענה לו, אל תענה לו.
אופיר פינס-פז
חברים, תביאו ילדים כמה שאתם רוצים, רק אל תגרמו לי לשלם עבור הילדים שלכם. זה הכל. לא רוצה לשלם עליהם.
יגאל ביבי
· - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
יגאל, די.
אופיר פינס-פז
בינתיים אנחנו משלמים את המסים – לא בגלל שאתם מעלימים מס, בגלל שאתם לא עובדים, אז אתם לא משלמים.
אלי ליבשיץ
תגיד לי כמה לא עובדים מתוך אלה שבגיל העבודה.
יגאל ביבי
תגיד מספרים. מה אתה מבלבל את המוח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתם תתנו את הנתונים. אתם תתנו אותם.
אופיר פינס-פז
אנחנו תכף נשמע את הנתונים שיש לכם, אבל הרי שום נתון שתביא כאן לא יסתור את מה שאני אומר ברמת התופעה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
עשרה אחוז לא מתגייסים.
אופיר פינס-פז
יש כאן מגמה. משרד הדתות זה משרד שהייתי מבטל אותו לחלוטין. זה משרד שאין לו מקום בחברה הישראלית. אם יש צורך בשירותי דת, אפשר לתת אותם דרך רשויות מקומיות. כל הממסד הזה הוא ממסד שאני לא רוצה להשתמש לגביו בביטוי שהשתמשתי בו במליאת הכנסת. אמרתי אותו, אני לא רוצה לחזור על זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תגיד סקטוריאלי במקום זה.
אופיר פינס-פז
לא. אבל אני אומר: אי אפשר לאורך שנים, מדינת ישראל אין לה את הכוחות והיכולות, לא הכלכליות ולא האחרות להמשיך את הסיסטמה הזאת שאנחנו חיים בה היום והמספרים הולכים וגדלים בקצב מסחרר של מי שלא הולך לצבא ושל מי שהולך לישיבות. זה ממסד שבונה את עצמו וחי על כספי מדינה ואני אומר לכם: אם לא תרסנו את עצמכם ואם הממשלה לא תרסן את עצמה בהקשר הזה, בסופו של דבר עלולה לבוא התפרצות מהסוג הגרוע ביותר, שאני כמובן לא מייחל לה ולא מעודד אותה. ההפך הוא הנכון. אבל אני מזהיר מפניה, משום שזה מה שיקרה. אנשים לא יסכימו. אז או שהם לא יסכימו בכוח, או שפשוט הם יתנו לכם לחיות פה לבד. תחיו פה לבד עם כל מי שנמצא פה. תראו איזה כתבות יש היום בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות יש היום כתבה שאומרת איפה כדאי לך לקנות דירה בחו"ל, איפה לא כדאי לך, איך מזהירים אותך. אתם רוצים שזה מה שיהיה? תפרנסו את עצמכם – בירושלים אתם כבר שולטים לבד. בוא נראה לאן מגיעה ירושלים. תעשו את זה. תחיו פה לבד.
אברהם רביץ
יש תוכנית כלכלית כזאת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סגן השר רביץ, אני אתן לך רשות להגיב.
אופיר פינס-פז
אני אומר: זה מסוכן, זה לא אחראי, זה בלתי נסבל. איך זה קורה? זה קורה משום ששתי המפלגות הגדולות לאורך שנים עוסקות בשאלות הקיומיות של ביטחון ושלום. והן מוכנות, כתוצאה מזה, לוותר על דברים שהם בעיני לא פחות חשובים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
שגם הם קיומיים.
אופיר פינס-פז
שהם צביונה של מדינת ישראל. איך אנחנו בונים כאן חברה שמרגישה שיש עזרה הדדית בין הקבוצות השונות שבתוכה, שיש חלוקת נטל שווה, שיש אחריות קולקטיבית ומשותפת. את כל הערכים האלה, שבזכותם קמה פה מדינה – תדעו לכם: אחרת לא היתה פה מדינה – אתם שוברים ומנתצים ברגל גסה ואני אומר לכם: תיזהרו רק מהתוצאות של העניין הזה. התוצאות תהיינה הרסניות. ואגב – מהר. זה לא יקרה עוד 200-300 שנה. זה קורה עכשיו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת ביבי, בבקשה.
יגאל ביבי
רבותי, יש פה טעות בסיסית בכל קריאת המספרים. 70% מבחורי הישיבות זה עד גיל 18. זאת אומרת: בישיבות תיכוניות, באולפנות, במתיבתות. מה לעשות? ברוך השם - - -
יעל אנדורן
חמישים אחוז.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתם תענו על כל השאלות מיד.
יגאל ביבי
ומה לעשות, ברוך השם, אני חושב שמה שיציל את מדינת ישראל – אופיר פינס לא שם לב שלמשל, ניקח לדוגמה את רהט. אמר לנו ראש מועצת רהט שכל לילה הוא מביא שבעה ילדים, כל שבוע הוא צריך כיתת לימוד, כל חודש הוא צריך ארבע כיתות לימוד, כל שנה הוא צריך חמישים כיתות לימוד. אז על זה לא מסתכלים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן מסתכלים. אני כשר חינוך - - -
יגאל ביבי
חמישים כיתות לימוד. רבע מכיתות הלימוד שנבנות צריכות רק בישוב רהט להיבנות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת ביבי, אני כשר חינוך הלכתי לרהט ואמרתי להם: אם זה יימשך כך – דיברתי באותו סגנון שמדבר אופיר פינס. אמרתי: זה לא יוכל להימשך כך. מדינת ישראל לא תוכל לעמוד בזה והסברתי גם למה. התקיפו אותי אבל אמרתי את זה.
יגאל ביבי
ברהט למשל יש ארבעה ילדים פלוס, 2900 משפחות, בתל אביב יש 2500 משפחות. זאת אומרת: 350 אלף משפחות מייצרות ארבעה פלוס 2500, 29 אלף מייצרים אלפיים. אז ברוך השם יש כמה יהודים ששומרים את מצוות פרו ורבו והחרדים, שיהיו בריאים, שיצילו את מדינת ישראל ובזכותם עוד נישאר כאן מדינה יהודית, אז אנחנו באים ואומרים להם: אתם תהרסו את המדינה כי אתם מביאים ילדים.

יש מיליארד שקל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. אז יש בו גם כמה מאות מיליונים שנותנים, שאדם שרוצה ללמוד – לא חצי יום – המשרד משתתף במאתיים שקלים לבחור ישיבה שלומד עד חמש, שש, בישיבת בני עקיבא.

רבותי, יש לי מזל שגדלתי בשנות החמישים ולא בשנים האלה. נס גדול נעשה אתי שלא נולדתי בשנים האלה, כי בשנות החמישים – אני בן למשפחה של אחד עשר ילדים. למדתי בחינם, אני ואחי – אחי הגדול דיין. ברוך השם, אני למדתי והאחים שלי למדו, כי הלימוד היה בחינם. היום, אדם במשפחה מרובת ילדים לא יכול לשלוח את הבן שלו לישיבת בני עקיבא או לאולפנא, כי זה 1400 שקל לחודש. להימלפרב אתה לא יכול לשלוח את הילד שלך, אם אתה עני, כי זה 800 לחודש. אז באה המדינה ואומרת: בואו נעזור לעניים האלה, ניתן איזה סיבסוד למוסדות האלה – מאתיים שקלים – כדי שגם ילד עני יוכל ללכת ללמוד שם. וזה הגידול הטבעי הגדול ביותר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה לא לפי מבחן הכנסה.
יגאל ביבי
זה לא לפי מבחן הכנסה, אבל זה גם מציל – אחרת שכר הלימוד היה יותר גדול ואז בכלל לא היו יכולים להיכנס. אז רוב הגידול בבחורי הישיבות זה בשכבות האלה, עד גיל 18, שברוך השם, כן ירבו וכן ילמדו וכן יגדלו. זה חשוב מאד וזה הדבר החסכוני ביותר.

עכשיו, לגבי בחורי הישיבות. רבותי, המלגה של בחורי הישיבות היא 600 שקלים. מבחינה כלכלית זה הדבר הכי חסכוני למדינה. יכול להיות שיש כאלה שאומרים: הם לא הולכים לצבא, אידיאולוגית זה לא בסדר, אין שוויון, זה כל אחד יכול לטעון. אבל מבחינה כלכלית עשיתי מחקר, שזה הדבר הכי חסכוני למדינה. דמי אבטלה זה הרבה יותר כסף משש מאות שקל שהמדינה משקיעה ואין עבודה לתת למדינה. יש שלוש מאות אלף מובטלים. אז יש לך כאן שלושים ושניים אלף בחורי ישיבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ויש ארבע מאות אלף עובדים זרים, כך אומרים.
יגאל ביבי
נו, אז מה אתה רוצה? והיהודים הולכים לעבוד במקום העובדים הזרים? אז קודם כל שאלה יעבדו, אחרי כן תביא את בחורי הישיבות. אז ברוך השם. היום, תראו רבותי – אני רוצה לומר רק איזה רעיון קצר – אין עבודה. אז באנגליה כבר יש מקצוע חדש, אומרים לי: מובטל. המדינה אומרת: אתה, אין לי עבודה בשבילך, המקצוע שלך: מובטל. קח את האבטלה – יש שלושה מיליון, לא שלושים אלף בחורי ישיבות, שלושה מיליון – וביום ראשון הוא הולך לכדורגל, יום שני לפאב, יום שלישי ממלא טוטו, יש להם תרבות של מובטלים. אז ברוך השם העם היהודי מצא פטנט שישבו וילמדו תורה. ואני רוצה לומר לכם שבגרמניה בכלל עברו לארבעה ימי עבודה. כי אין עבודה. מחלקים את העבודה. שלושה ימים אנשים בכדורגל, טוטו ודברים כאלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בצרפת. בצרפת עברו לשלושים וחמש שעות, לא בגרמניה.
יגאל ביבי
בגרמניה, בחלק מהמדינות עברו בכלל לארבעה ימים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בצרפת זה היום ה-29.
יגאל ביבי
רבותי, הפטנט היהודי – וזה מה שיציל, אופיר פינס, את העם היהודי – זה לימוד התורה. והיום העולם המודרני צועד לזה שיש המון זמן- - -
אופיר פינס-פז
מאיפה לקחת את זה?
יגאל ביבי
אנחנו מכשירים את הקאדר. אתם יודעים שיש לנו היום מיליון פנסיונרים במדינת ישראל שיושבים ומובטלים. ויש לנו עשרת אלפים בתי כנסת ריקים. ואם אנחנו ניקח את בתי הכנסת האלה והבדלנים האלה שאופיר פינס אומר שהורסים יתנו שם שיעורי תורה, ואנשים במקום שיהיו בברזלים, מיליון אנשים, הפנסיונרים האלה, ישבו וילמדו – כמו שמשרד החינוך עשה דבר טוב, אני חושב שבזמנך, אדוני היושב ראש, כשהיית שר חינוך ופתחת את המכללות למבוגרים – רבותי, הנושא של הלימוד בעם ישראל הוא נושא גדול, הוא נושא חשוב ורבותי, הלוואי ושלוש מאות אלף המובטלים ילכו ללמוד. אני בכלל הצעתי לשר העבודה והרווחה, שבמקום שיבואו להחתים כרטיס, שארבעה ימים בשבוע נעשה להם שישבו וילמדו. ילמדו ספרות, ילמדו דברים אחרים.

לכן, חברה יהודית שמתקוממת נגד לימוד תורה, נגד הרעיון הזה של לימוד תורה – יכול להיות ויכוח. אני בעד זה שילכו לצבא וילכו אחרי כן ללמוד וכל הנושאים האלה. יש. יש ויכוחים אידיאולוגיים, אבל לבוא ולהגיד שזה האסון של מדינת ישראל? תאמינו לי שיש אסונות יותר גדולים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, איש לא אמר את זה.
יגאל ביבי
ככה פינס אמר. יש אסונות יותר גדולים, תאמין לי. וכלכלית אני יכול להוכיח לכולם שזה העסק הכי משתלם במדינה שיהיו בחורי ישיבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת ביבי, חבר הכנסת רביץ – מיד, חבר הכנסת מוטי משעני – אני רק רוצה לומר דבר אחד, לפני שאתה מגיב. יש טענה שהיא כפולה בעצם. שהמספרים לא נכונים ומנופחים ושבגלל ההסדרים של תורתו-אומנותו – זה לא רק עד גיל 18, אלא מעל גיל 18. לישיבות של תורתו-אומנותו – זה מושך גם אנשים שלא היו לומדים תורה באופן רגיל. זאת אומרת, שזה הופך להיות עיר מקלט אטרקטיבית, מכיוון שזה מוציא אדם ממסלול, גם של צבא וגם של עבודה. אלה הטענות. אני לא מדבר על הדברים האחרים. אלה הטענות ואלה טענות שאי אפשר להתעלם מהן.
יגאל ביבי
אני יכול להגיד משפט אחד בקשר לזה? רק משפט אחד. רק משפט אחד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן.
יגאל ביבי
אדם צריך להיות טיפש כדי ללכת להיות בחור ישיבה ולהתחמק מהדברים האלה. רוב האנשים שהם בחורי ישיבות הם כבר לא חייבי גיוס והצבא כבר לא רוצה אותם והם כבר מעל גיל 25. בשביל 600 שקלים שהמדינה נותנת, כבר יותר כדאי ללכת לקבל 3000 דמי אבטלה או הבטחת הכנסה. אדם שהולך לעניין הזה הוא באמת רוצה ללמוד תורה לשם שמיים. הוא מקבל את ה-600 שקל, לא 3000 של המדינה. מה אתם רוצים? שהם ילכו לקבל 3000 שקלים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, הצבא מגייס אותו עד גיל 30.
אופיר פינס-פז
אבל הוא לא עושה שירות מלא.
יגאל ביבי
אחרי 25 הצבא כבר לא רוצה אותו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן. חבר הכנסת משעני.
מרדכי משעני
אני רוצה כמה הערות. אני חושב שצריך להפריד בדיון הזה בין הנושא העקרוני לבין הנושא הספציפי, שמדובר על בקשה לחוות דעת ממבקר המדינה בתחום מסוים. אני מבין שהבקשה הזאת יכולה להיות, או הנושא של הבקשה הזו יכול להיות, באמת אם יש איזשהם מספרים מנופחים בתחום הזה של גידול בתלמידי הישיבות ותו לא. כל הנושא העקרוני – למשל, ההשלכות על התקציב – אני לא חושב שזה מקום לדיון בוועדה שלנו. זה אולי דיון פוליטי, אולי זה דיון עקרוני אחר, אבל בוודאי שלא במסגרת של בקשה לחוות דעת ממבקר המדינה. חוות הדעת ממבקר המדינה יכולה – אם בעצם יש לה בכלל מקום, כי הרי מבקר המדינה בודק את הנתונים האלה גם בביקורת השגרתית שלו - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא בכל דו"ח.
מרדכי משעני
לא בכל דו"ח, זה נכון, אבל משרד הדתות, גם הנושא של ההקצבות, מבוקר על ידי מבקר המדינה. אז יכול להיות שמשום שהנתונים הם כאלה מפתיעים, אולי צריך – אני לא מביע עמדה בעניין הזה, אבל - יכול להיות שזה מקום לבקשה של חוות דעת של מבקר המדינה. מההיבט העקרוני – בוודאי שאני לא חושב שיש מקום, פה, בוועדה הזאת, לדון בדברים האלה - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
בפוליסי.
מרדכי משעני
בפוליסי. בהשלכות על תקציב המדינה. יש עוד המון נושאים שיש להם השלכות ענקיות על תקציב המדינה ואנחנו אומרים את זה במליאה, אבל אנחנו לא מביאים את זה כאן וגם לא מבקשים חוות דעת של המבקר בנושא הזה. אני גם לא חושב שזה המקום לדון בעניין הזה – כפי שחבר הכנסת אופיר פינס אמר: זה יעזור למדינה ואנשים עוזבים בגלל זה, אני לא מסכים - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה הוא אמר.
נסים זאב
הוא חשב שזו ועדה פוליטית.
מרדכי משעני
עם כל הכבוד, אין לזה קשר לחלוטין לגידול במספרים האלה. אם יש גידול והגידול הזה הוא מפתיע ויש פה חשד שזה לא נכון, אז אולי יש מקום, אבל אם לא - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
על זה מדובר, על זה מדובר.
מרדכי משעני
רק על זה אני חושב שאנחנו צריכים לדבר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, היה מדובר על שני דברים. בדיון הקודם, אני רוצה להזכיר לך – גם אתה התבטאת ככה – גם בדיקת אמיתות, גם תקינות, מבחינת הפיקוח של משרד האוצר ושל מבקר המדינה וגם החשש שהגידול נובע מההסדרים הספציפיים. זאת אומרת: שזה לא אותנטי, שזה לא גידול טבעי.
מרדכי משעני
הסדרים בין מי למי? אם הממשלה עושה הסדר מסוים אז זה - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
בין מי למי? תראה, אמרתי: יש טענה של עיר המקלט. שאדם שבאופן רגיל, לולא השחרור מצה"ל ולולא ההסדר של תורתו-אומנותו, לא היה הולך לישיבה, הולך לישיבה בגלל העניין הזה של – אני מדבר רק על תורתו אומנותו, לא על ישיבות הסדר ולא על ישיבות תיכוניות. אני אומר: מה הטענה – גם המכתב של חבר הכנסת יוסי שריד וגם אני מצטרף לזה באופן אישי, לא כיושב ראש ועדה – הטענה היא פשוטה לחלוטין.
אופיר פינס-פז
אתה יכול גם להצטרף כיושב ראש ועדה. מה הבעיה?
אברהם רביץ
זה אתה עושה הרבה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה אני יכול לעשות רק לאחר דיון.
אופיר פינס-פז
יש לו עמדה, מה זה, שיגיד אותה. היושב ראש הוא לא נטול עמדה.
נסים זאב
לאן אתה הולך? תשב, תשמע את הדברים שלי, אולי אתה תיהנה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא בטוח שהוא ייהנה. אופיר, תחזור אחר כך, תשמע את התגובות לדברים שלך.
הטענה היא זאת
שעולם הישיבות של תורתו-אומנותו – זו הכוונה, לא לישיבות הסדר ולא לישיבות במסגרת של עד גיל 18 – מושך, בגלל הסידור הזה של הגנה בפני גיוס לצה"ל והגנה בפני הצורך להתפרנס, אנשים שבאופן רגיל לא היו מגיעים לכך וזה ההסבר לגידול העצום הזה ולא ההסברים של חבר הכנסת ביבי של גידול טבעי. והטענה נגד זה היא פשוטה לחלוטין: בקהילות חרדיות אחרות, בתפוצות, יש גידול טבעי מקביל לישראל, יש אומרים שיותר, לא בדקתי זאת. ואין גידול כזה בלימוד התורני כמו שיש בארץ. הטענה היא, שהסידורים שעשתה המדינה, בעיקר מאז 1977, שינו לחלוטין את מספרי תלמידי הישיבות, לא בגלל איזשהו ריבוי טבעי של האוכלוסייה החרדית – אם כי גם זה, לדעתי, גורם – אלא בגלל הסידורים של פטור משירות בצה"ל ופטור מחובת הפרנסה. אני לא עוסק בעניין של חובת הפרנסה – חבר הכנסת רביץ צודק, זו ועדה אחרת – אבל מבקר המדינה, במספר דו"חות, דיבר על העניין הזה של הגידול ועל הנטל התקציבי וכאן יש בקשה לחוות דעת נוספת בעניין הזה. אני אשמע את מבקר המדינה לאחר שאשמע את כולם.
נסים זאב
אדוני, ברשותך - - -
מרדכי משעני
רגע, אני לא סיימתי.
נסים זאב
לא, אבל לפני שהמבקר יענה.
מרדכי משעני
אני לא סיימתי, אני עוד באמצע הדברים.

אני רוצה לחזור בקיצור על מה שאני אמרתי ואני, ההפך, הולך אפילו יותר קדימה לאור הדברים שאתה אמרת: אם אתה אומר שמבחינת מספרים בעצם אין לנו איזשהו חשד שיש פה ניפוח מלאכותי, אם המספרים האלה נובעים רק משום שהמדינה הלכה להסדרים מסוימים, כמו שאתה אמרת עכשיו, אני חושב שזה עניין של מדיניות, של פוליסי של ממשלה ואת זה צריך לתקוף, לא בדרך שאנחנו הולכים בה, לא כאן, לא על ידי בקשה של חוות דעת, אלא לתמוך בזה במליאה. זה נושא פוליטי. כי אם הממשלה – וזו לא ממשלה אחת, אלה כמה ממשלות – בעצם הביאו להסדר הזה, זה עניין של מדיניות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה כל הממשלות מאז 1977.
מרדכי משעני
אז המדינה מעונינת בזה. יש כל מיני סיבות, עובדה שהמדינה מאפשרת את זה. אני לא חושב שזה דיון בבקשה לחוות דעת. אם, לעומת זאת, הנתונים האלה יש חשד שהם לא נכונים, אז צריך לשקול אם צריך לבקש את חוות הדעת הזאת, למרות שבעצם יש ביקורת שגרתית של מבקר המדינה על הנושאים האלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה. חבר הכנסת רביץ, אתה רצית השלמה ואחרי זה חבר הכנסת זאב.
אברהם רביץ
כן, אני רוצה להוסיף. אני בעצם רוצה להכניס לפרופורציות חלק מהדיון שלנו. כי אנחנו מתבלבלים וזאת היתה הבעיה של חברנו אופיר פינס.
נסים זאב
· - -
אברהם רביץ
לא, אני מדבר בעדינות בוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מעיד שזה נכון.
אברהם רביץ
הנייר הזה שלפנינו הוא לא נייר של משרד הביטחון. הוא נייר של משרד הדתות. הוא נייר שמשקף את הכסף שמשרד הדתות נותן לקבוצות השונות. רוב הסעיפים המופיעים בנייר הזה הם סעיפים שלא שייכים בכלל לפרשה של תורתו-אומנותו. יש כאן אולי ארבעה סעיפים מתוך כל הסעיפים, ששייכים גם לפרשה הזאת, שזה מספר 300, מספר 310 – אני לא מבין את החלוקה שביניהם, האם זה כולל או לא כולל, כי ישיבה גבוהה מעל גיל 17, אז זה בכלל גם מעל גיל 18. יש בכלל מאתיים מנה, אז אני לא מבין את החלוקה בדיוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת רביץ, גם הגידול עד גיל 17 ו-18, משפיע על הדורות הבאים.
אברהם רביץ
לא, לא. זה ברור לי. אבל אני לא מבין אם יש כאן כפילות.
אלי ליבשיץ
לא, זו לא כפילות.
אברהם רביץ
אבל מבחינה תקציבית, כנראה, אלה מתוקצבים אחרת ואלה אחרת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא יסביר את זה.
אברהם רביץ
אוקי. בסדר. אחר כך יש לנו את סעיף 600, שהוא כולל. 700 ו-720 זה ודאי שזה כפילות – אם אנחנו מדברים לא על תקציב – אז זה כפילות, זה אותם האנשים.
יעל אנדורן
לא, זה לא אותם האנשים.
אברהם רביץ
בטח שזה אותם האנשים, כי לא מאשרים חצי יום בכלל.
יעל אנדורן
אה, כל יום – אתה צודק - - -
אברהם רביץ
לכן, אם אנחנו מדברים שלא על העניין התקציבי, כמה זה עולה למדינה, יש כאן דברים, רוב הסעיפים, רוב חברי הוועדה מוכנים לתמוך בהם בכלל. אבל אני אומר ככה: אני רוצה לבודד את הבעיה הערכית, הרגשית, שבאמת היא היא אשר תופסת את החברה בישראל, אז זה מספר אחד והמספר הזה, רבותי, הוא בברוטו שלו, מדבר על שמונים אלף, להערכתי בנטו שלו הוא מדבר על שלושים אלף לכל הגילאים, מבייבי – דהיינו: מגיל 17 ועד גיל 35. החלוקה היא, כמובן, לא שווה, כי ככל שהגיל עולה אז החלוקה מצומצמת יותר, יש שיוצאים וכן נכנסים למעגל העבודה וכולי.

לכן, אני הייתי זהיר במקומך, אופיר. זאת אומרת: אני לא הייתי מחסל את המדינה כל כך מהר בגלל העובדה הזאת - - -
אופיר פינס-פז
זה מה שאתה עושה, גם אם אתה לא רוצה בזה.
אברהם רביץ
במיוחד בגלל שאנחנו בעצם מדברים על מספרים הרבה יותר קטנים ואם כבוד המבקר יעלה את זה מכיוון שאנחנו מאד מאד נבקש ממנו לעשות את הביקורת, אז הוא ימצא שאנחנו מדברים על עלייה הרבה יותר קטנה – באחוזים ונומינלית – בכל הגילאים האלה. לכן זה אולי מתקרב לעלייה הממוצעת שיש בכלל בחברה בישראל. אולי קצת יותר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, לא. סליחה. לפי נתוני אכ"א תורתו-אומנותו גדל כל שנה באחוז אחד. באחוז אחד. באחוז, לא במספרים.
אברהם רביץ
נו? והחברה בישראל גדלה ביותר מאחוז. ב-2.5 אחוזים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא. באחוז מתוך מאה אחוז. זאת אומרת: השיעור היחסי גדל. לא במספרים. זה מגיע לעשרה אחוז השנה, זה היה שלושה אחוז בשנת 1976 או 1977.
אברהם רביץ
למה עשרה?
אופיר פינס-פז
עשרה משנתון.
אברהם רביץ
היה שמונה אחוז.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, ראש אכ"א אומר שהשנה, בגיוס הנוכחי, זה 10%.
אופיר פינס-פז
כשאני הצעתי את החוק שלי על גיוס חרדים לצה"ל היה המספר 5.7% - - -
אברהם רביץ
אני לא רוצה להפחית. לא מפריע לי שזה עשרה אחוז.
מרדכי משעני
מתוך השנתון?
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן. שמונה אחוז היה לפני שנתיים. השנה התחזית – זה עוד לא ברור – היתה עשרה אחוז. אגב, אני אומר שזה פחות מעשרה אחוז והסיבה פשוטה: אין מיון רפואי. אני יוצא מנקודת הנחה שהיו נופלים 25%.
אברהם רביץ
נכון. זה ברור. אני לא יודע כמה, אבל היו נופלים רבים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת רביץ, אל תתעלם מזה, גם לצורך הוועדה השניה שלך - - -
אברהם רביץ
אני לא מתעלם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
שהשיעור גדל באופן יחסי. השיעור, לא המספר. אם היה רק מספר זה סיפור אחר.
אברהם רביץ
זה לא דבר שהוא כזה מין בומבסטי שהגענו מ-אני יודע – מאה וחמישים אלף למאתיים ועשרים ושתיים אלף. כי המספר הזה לא משקף את זה בכלל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה לא שמעת - - -
אברהם רביץ
אותך שמעתי. אני מדבר לאופיר. הוא לא שמע אותך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה, חבר הכנסת רביץ. חבר הכנסת זאב, בבקשה.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, אני פשוט תמה על כל השיטה והדרך להתחמק – כן, מתרבים, בלי עין הרע ואני חושב שכמה שיתרבו זה טוב לעם ישראל. אנחנו מה רוצים פה? דמוגרפיה כזו שהערבים יהיו פה רוב במדינה הזאת? לא. אף אחד לא רוצה את זה. טוב שיש ילודה וטוב שיש שכונות חרדיות. כולנו יודעים שלפני עשרים שנה לא היו שכונות חרדיות.
אברהם רביץ
גם הערבים לא רוצים אותנו - - -
נסים זאב
לא היתה שכונת רמות ולא היתה שכונת הר נוף, עם כל הכבוד. ולא היתה ביתר עילית. והיום יש ערים שלמות של חרדים והאוכלוסייה החרדית גדלה וברוך השם שהיא גדלה ומתרבה.
אופיר פינס-פז
הכל מכסף של המדינה.
יגאל ביבי
· - -
נסים זאב
אתה אל תדבר על כסף. תדבר על העם היהודי.
אופיר פינס-פז
את כל אל-על גנבתם.
נסים זאב
אתה תשתוק עכשיו. אני ברשות דיבור.
אופיר פינס-פז
הכל בעשרים-שלושים אלף דולר - - -
נסים זאב
אל תדבר על גניבות.

אדוני היושב ראש, אני מדבר כל כך בעדינות, אני לא יודע למה הוא מתפרץ. הוא יושב ראש ועדה לחוקה. אני חושב – עכשיו קצת כבוד. תרגיש שאתה עכשיו יושב בראש הישיבה ואתה תמיד יודע לכבד את החברים שלך. אז אני מצפה ממך לקצת יחס.
אופיר פינס-פז
אבל פעם אחת אני לא עומד בראש הישיבה.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, אני מסכים: מספר הישיבות, לפני שלושים שנה – כמה ישיבות היו? היו פורת יוסף ועוד כמה ישיבות. היום יש מאות ישיבות וברוך השם שיש ישיבות.

כל הנושא התקציבי זה במישור אחר. אני מבין שעצם הדיון הוא האם הריבוי הוא אמיתי או לא אמיתי. אפשר לבדוק את זה. אם משרד הדתות מגיש נתונים, אני סומך עליהם שהם לא שלפו נתונים מהמותן והנתונים הם נתוני אמת.
אופיר פינס-פז
אני שואל אותך, באמת: אתה יודע שהחשב של משרד הדתות הופסקה עבודתו ויש לו תלונה במשטרה - - -
נסים זאב
לדעתי כל הדיון הזה הוא מוזר ותמוה בעיני, של מספר בחורי הישיבות.
הלל קולין
הוא לא פה אז אי אפשר לדבר עליו.
אופיר פינס-פז
בגלל שהוא לא פה אי אפשר לדבר עליו? מי קבע את זה? אתה? אתה נותן לו גיבוי?
נסים זאב
אנחנו עכשיו מערבבים מין שבאינו מינו ומה שפינס אומר, בעצם: שודדים את הקופה של המדינה. בחורי הישיבות מצילים פה את עם ישראל.
הלל קולין
בוועדת חוקה לא היית עושה את זה.
נסים זאב
אני רוצה לומר לך: כמה אתה משקיע בבני נוער מסוממים וכמה אתה צריך להשקיע כדי לגמול מסמים? כמה מדינת ישראל משקיעה בעולם הפשע שלנו?
אופיר פינס-פז
למה? אין פושעים חרדים?
נסים זאב
לא. אין. בעולם התורה אין את זה.
יוסף פריצקי
אין. אין פושעים חרדים, אין אלימות, אין כלום. אין, מה פתאום?
אופיר פינס-פז
· - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת זאב, אני מבקש: אל תעשה מזה - - -
נסים זאב
אני לא מדבר עכשיו פוליטית, למרות שאני, אולי, חבר כנסת. אבל פשוט הוא מאלץ אותי לענות לו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אל תענה לו.
נסים זאב
כי הוא מדבר יותר מדי פוליטי ולא ענייני.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רק רוצה לומר לך דבר אחד, חבר הכנסת זאב: העניין הזה עולה על שולחנה של הוועדה לביקורת המדינה כבר הרבה שנים. מכיוון שיש כאן שתי טענות – אתה לא היית כאן כשאני אמרתי את זה – טענה אחת שהמספרים לא נכונים, טענה שניה שבגלל ההסדרים שכל הממשלות עשו בעניין זה, יש משיכה מלאכותית לעולם הזה – מדובר על תורתו-אומנותו בלבד. רק על זה מדובר. לא מדובר על דברים אחרים, לא מדובר על ריבוי טבעי.
נסים זאב
אני אענה לך, אדוני היושב ראש. האוכלוסייה שמתרבה היום היא אוכלוסייה חרדית ויש התחרדות, מה לעשות? יש יותר בני תורה, יש יותר ישיבות. אז מבחינת הנתונים – נתוני אמת. אפשר לראות את זה בעין.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זאת השאלה.
מרדכי משעני
נשמע את המבקר. מה דעתו בנושא.
נסים זאב
לא היו פעם שכונות וערים חרדיות והיום זה קיים. הלוא כל משפחה חרדית, בממוצע, היא בין חמש לשש נפשות, נכון? ובאוכלוסייה הלא-חרדית הממוצע הוא בין שניים לשלושה. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב ראש: בירושלים, מספר החרדים בבתי ספר חרדים – אני כולל את בתי הספר הממלכתיים-דתיים – היו פעם שלושים-ארבעים אחוז. היום הם שישים אחוז. זו עובדה. למה זה קורה? כי יש יותר חרדים בירושלים.
אברהם רביץ
עם הממלכתיים-דתיים זה יותר משישים אחוז. יש 54% חרדים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בכיתה א' יש רוב חרדי.
נסים זאב
אם ככה, אי אפשר להתעלם מהנתונים. אלה נתוני אמת.
יוסף פריצקי
· - -
נסים זאב
זה לא נתונים של משרד הדתות. אלה נתונים של עיריית ירושלים, אולמרט, שמספר פעמים אמר את זה, זה נתונים של משרד החינוך. לפחות על הנתונים של משרד החינוך אתה יכול לסמוך.

לכן כל הנושא הזה, לדעתי, לא מן הראוי להעלות אותו במישור של אמינות, כי אין ספק פה לאמינות. אם יש בעיה לאופיר פינס זה הנושא הכספי. אז זה נושא שלדעתי צריך להיות בדיון נפרד. יכולים לומר: אנחנו לא רוצים לתת פרוטה אחת לבחורי הישיבות. זה דיון בפני עצמו. אבל כל עוד יש תמיכה ותמיכה מועטה, וזה קיים כבר במשך חמישים שנה ודוד בן-גוריון ידע איך לחבק את עולם התורה – הגיע הזמן, שאתה, תלמידו, שלפחות קצת בדרך ארץ תתנהג וקצת ביושר מבחינה ציבורית - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה.
נסים זאב
בנתונים שאתה פה מכפיש ומשמיץ בכל הזדמנות.
אופיר פינס-פז
אלה לא הנתונים שלי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת זאב, מבקר המדינה רוצה להעיר הערה קטנה.
נסים זאב
פשוט דיברתי בעדינות, אדוני ולכן קצת התרגשתי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בגלל זה התרגשת? אני רוצה לשמוע מה זה כשאתה לא מדבר בעדינות ולא מתרגש.

אדוני המבקר, יש להם ויכוח לגבי היקף הביקורת.
אליעזר גולדברג
ברשותכם, לא אכנס לוויכוח הערכי. לא כאן ולא עשיתי זאת בדו"חות שיצאו ולא אעשה זאת גם בדו"חות הבאים, שייצאו. אני רק רוצה לומר שני דברים: אחד, צריך לזכור שהתמיכה ניתנת למוסד ולא לתלמיד. אמנם המוסד מקבל לפי מספר התלמידים, אבל הכסף נמסר למוסד ולא לתלמיד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון. אבל לפי מספר התלמידים.
נסים זאב
אבל זה גם בבתי ספר קיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חברים.
נסים זאב
סליחה, בבתי הספר גם נותנים למוסדות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תן למבקר, תן למבקר להסביר מה הניתוח שלו. חבר הכנסת זאב, אל תתרגש.
אליעזר גולדברג
דבר שני, לגבי הנתונים: כשאני עיינתי בטבלה, אני לא יכולתי לדעת ואינני יכול לדעת,מתוך הנתונים האלה, בכמה תלמידים שתורתם-אומנותם מדובר.
יגאל ביבי
זה נכון.
אליעזר גולדברג
הפילוח כאן לגמרי לא ברור, לא ברור לחלוטין. אפשר להכניס את זה – סגן השר רביץ ציין מקודם מספר פריטים. אפשר להכניס את המספר הזה לסכום הכולל, אפשר להוציא אותו - - -
יעל אנדורן
אנחנו נתייחס לזה.
אליעזר גולדברג
הסכום לא ברור. אני רק אביא דוגמה קטנטנה. בהצעת התקציב לשנה הנוכחית, יש נתון אחד שהוא לא בדיוק הנתון שנמצא בטבלה הזאת. מדובר שם על סכום – אני מדבר על הסך הכל – הסך הכל, לגבי יוני2001, איננו בדיוק המספר שמופיע פה לגבי יוני 2001. אני רק מביא את זה כדוגמה לכך, שאם רוצים לדעת את הנתון האמיתי, צריך גם להגיש אותו בצורה ברורה שאפשר עליו להתווכח או לא להתווכח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה תתיחס לזה, ממשרד הדתות.
יוסף פריצקי
אפשר לשאול את המבקר שאלה?
אברהם רביץ
אדוני, כאן לא מדובר על נתוני כספים בכלל. כאן מדובר על נתוני תלמידים, לא על נתוני כספים.
אליעזר גולדברג
כן, כן.
יגאל ביבי
המבקר צודק.
יוסף פריצקי
הוא צודק.
אליעזר גולדברג
גם בתקציב זה מופיע - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
המבקר דיבר על תלמידים ויש סתירות. אני רוצה להסביר שאנחנו גם כן נתקלנו בישיבה הקודמת בסתירה כזאת וביקשנו מנציגת האוצר – היא לא יכלה לבוא אז – שתסביר את זה היום.
אופיר פינס-פז
ממי קיבלת את הנתון הזה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
משרד הדתות, הכל.
אלי ליבשיץ
לא, לא, לא. סליחה. אני שלחתי נתונים שמשום מה לא מופיעים כאן.
ירדנה מלר-הורוביץ
אלה נתונים מהישיבה הקודמת.
אלי ליבשיץ
אני, אתמול, שלחתי נתונים שמשום מה לא מופיעים כאן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, 2001 שלחת אתמול. זה מהישיבה הקודמת.
אופיר פינס-פז
בקיצור, אי אפשר לצאת ראש מהנתונים של משרד הדתות. הנתונים נועדו לבלבל את כולם.
הלל קולין
תשב שנה בישיבה, תבין את הכל.
יוסף פריצקי
אדוני היושב ראש, אני יכול לשאול שאלה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, רגע. אני רוצה לענות. כל הנתונים הם של משרד הדתות.
אברהם רביץ
אני קיבלתי את הנתונים מיושב ראש הוועדה.
אופיר פינס-פז
ויושב ראש הוועדה קיבל ממשרד הדתות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ירדנה תביא את מכתב הלוואי של משרד הדתות, מהישיבה הקודמת.
אופיר פינס-פז
בקיצור, אין מה לעשות עם הנתונים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בינתיים חבר הכנסת פריצקי רצה לשאול שאלה.
יוסף פריצקי
אדוני המבקר, אנחנו לא נכנס לוויכוח הערכי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה: שמא ייטב שבמקום שישלמו למוסדות פר-ראש ויביאו לכאורה – בסדר, חבר הכנסת רביץ? – שמות מן הגורן ומן היקב כדי לקבל תקציב.
אברהם רביץ
נלך אנחנו לגורן ולייקב.
יוסף פריצקי
עוד דקה. מן הגורן ומן הייקב. לא, לא. שמא שווה להתחיל לתקצב את כל המערכת הזו כפי שמתקצבים את החינוך הממלכתי? זאת אומרת: הרי בחינוך הממלכתי לא מתקצבים פר-ראש. יש מערכת של מורים, יש מערכת של כיתות, ילדים באים, ילדים יושבים, ילדים לומדים וגומרים את העניין.
יגאל ביבי
הלוואי. הלוואי.
יוסף פריצקי
הרי המערכת הזו – אני כבר לא יודע אם החור גנב או העכבר גנב או מי או מה כאן קורה, אבל ברור שיש באופן הברור ביותר, לפחות משיכה לרשום שמות מן הגורן ומן הייקב, כי כל שם שווה כסף. לעומת זאת, אם יש מערכת מורים קבועה, יש ממסד קבוע, אין אינטרס למוסד כלשהו לנפק סתם מספרים של תלמידים. המערכת עובדת. האם אתה חושב שכדאי להמליץ על זה?
יגאל ביבי
אנחנו חותמים. אנחנו מסכימים.
אברהם רביץ
משרד האוצר לא ירצה לקבל, כפי שהוא איננו מוכן לקבל את בתי הספר היסודיים - - - שלך.
נסים זאב
אני מוחה על כך שיש, כאילו, נתון של זיופים ושל רמאויות וכי זו השיטה: מן הגורן ומן הייקב.
קריאות
· - -
נסים זאב
ואם יש אדם שכשל, שהוא ישלם את המחיר. אי אפשר לומר שזוהי שיטה.
יוסף פריצקי
זו שיטה.
נסים זאב
זו לא שיטה.
יוסף פריצקי
כן. זו שיטה. השיטה פרחה והגנב גנב. כן.
מרדכי משעני
למה אתה קובע שזוהי שיטה?
יוסף פריצקי
אני לא קובע. ביקורת האוצר קובעת. קח את הדו"חות שלהם, לא שלי.
נסים זאב
אפשר לבדוק את הנתונים, נכון להיום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל נשאלה שאלה. תן למבקר לענות.
נסים זאב
אני מבקש מהמבקר, בתגובה למה שהוא אמר, משפט אחד: יש הבדל, אדוני המבקר הנכבד, בין נתון מסוים שאמרת – שיכול להיות שבאיזה מוסד מסוים היה איזשהו זיוף או היתה מרמה. יכול להיות. לבין הדיון העקרוני – האם יש גידול במספר בחורי הישיבות? כן. נקודה. האוכלוסייה החרדית מתרבה. כן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
על זה אין לי שאלה. על זה אין ויכוח.
נסים זאב
אי אפשר לבוא ולומר – אולי הנתון שביולי לא היה כל כך כן ולא כל כך אמין ועל זה אנחנו הולכים לאורך ולרוחב ואומרים שזאת השיטה להביא תלמידים מן הגורן ומן הייקב. אני מוחה על כך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר גמור, תודה. מבקר המדינה, תשובה על השאלה. אני רוצה לנסח את השאלה. השאלה היא פשוטה.
נסים זאב
כי בסופו של דבר בידיעות אחרונות יכתבו רק מה שפריצקי אמר, אני אומר לכם.
קריאות
אוהו.
נסים זאב
כי מה שאני אומר זה לא מעניין.
יוסף פריצקי
מה שאתה אומר זה נורא מעניין, השאלה למי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה לנסח, מכיוון שהיתה כאן מהומה גדולה. גם אני מצטרף לשאלה הזאת. הטענה של חבר הכנסת פריצקי היא פשוטה: שהשיטה של תקצוב מוסד פר תלמיד מזמינה שימוש לרעה. זה מה שהוא אומר. האם מבקר המדינה שקל בכלל להמליץ או לבקר את השיטה, בהבדל מהעניין של המספרים והנתונים ואנחנו, מיד אחריו, נחזור למשרד הדתות ולמשרד האוצר, בבקשה.
אליעזר גולדברג
עובדתית, לא שקלתי, לא בדקתי. אבל, זה בהחלט ראוי לבדיקה. אלא שהבדיקה הזאת יכולה להיעשות לאו דווקא במשרד מבקר המדינה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
באוצר.
אליעזר גולדברג
השיטה הזאת יכולה לעלות כהצעה או מצד חברי הכנסת או מצד משרד האוצר.
אלי ליבשיץ
או הדתות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני אתן לכם תכף להתייחס.
אליעזר גולדברג
הרי מה שאני בודק, אני בודק בין היתר גם את היעילות והאפקטיביות. זה נכון. אבל, השאלה היא: האם אפשר להשוות את הנושא שאנחנו מדברים עליו לתלמידי בתי הספר. זאת שאלה. יכול להיות שאפשר להשוות, יכול להיות שלא. התחלופה במוסדות התורניים גדולה יותר מאשר בבתי הספר. בא תלמיד, לומד חצי שנה ועוזב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש גם אלפי תלמידים מחוץ לארץ.
אליעזר גולדברג
יש תלמידים מחוץ לארץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
18,000 תלמידים מחוץ לארץ.
אליעזר גולדברג
אני יודע. בבתי הספר מדברים על גילאים. מתחילים בכיתה א' ומתקדמים. יכולה להיות הערכה ותחזית לגבי העתיד. לגבי תלמידי הישיבה המצב שונה. באים, לומדים, יוצאים, חוזרים, נוסעים לחוץ לארץ, באים מחוץ לארץ.
יוסף פריצקי
אבל למה אוניברסיטאות מתוקצבות אחרת? סטודנט לתלמוד וסטודנט בישיבה. בסדר? נקרא לשניהם סטודנטים.
יגאל ביבי
אז כמה יקבלו סטודנטים?
אברהם רביץ
אני מוכן להחליף את התקציב עם האוניברסיטאות.
יוסף פריצקי
והכל ייכנס לות"ת? אתה מוכן שהישיבות ייכנסו לות"ת?
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה ממש לא נימוסי. המבקר רוצה לענות. תאפשרו למבקר לסיים את דבריו.
אליעזר גולדברג
כל מה שאני אומר: צריך לראות אם ההצעה הזאת שאתה מעלה אכן ישימה ויעילה ביותר. אין לגבי תלמידי ישיבות חוק חינוך חובה. חוק חינוך חובה מכניס את כל הנושא הזה למסגרות. כאן אין. אני לא פוסל, אני רק אומר: צריך לראות אם השיטה הזאת ישימה, יעילה וטובה יותר מהשיטה הקיימת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה. חבר הכנסת אופיר פינס.
אופיר פינס-פז
הבטחתי כאן נתונים לגבי השתמטות מהצבא על רקע תורתם-אומנותם. קיבלתי נתונים ממשרד הביטחון. בשנת 1999 9.2% מהשנתון טען לתורתו-אומנותו ובשנת הגיוס 2000 9.5% מהשנתון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה מה שאמרתי: מהשנתון.
אופיר פינס-פז
קיבל פטור על רקע תורתו-אומנותו. הגידול הוא בקצב אדיר. אני זוכר שכשאני הגשתי את הצעת החוק בזמנו, זה עוד עמד על 5.7 וזה היה לפני שלוש שנים בלבד. אז תבינו לאיזה קצב אנחנו הולכים. זו בדיוק תמונת הראי של ההתפתחות של תלמידי הישיבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה הצד השני של זה.
מרדכי משעני
כמה סך הכל מהשנתון גויס?
היו"ר אמנון רובינשטיין
בין יהודים, 73%.
אופיר פינס-פז
יש לי נתונים אחרים לגבי סיבות לאי גיוס. בלתי כשיר רפואי – 4.5% ואנשים שעזבו את הארץ 3.5%. יש פה נתונים קשים גם לגבי הציבור הלא-חרדי.
מרדכי משעני
הציבור בכלל.
יגאל ביבי
אלה שהולכים לשנה ישיבה בחינם, הם גם פה?
קריאה
לא.
אופיר פינס-פז
אני אומר עוד פעם: זאת מוטיבציה לא לשרת.

אני רוצה עוד שתי נקודות בקצרה. אדוני היושב ראש, אמר חבר הכנסת זאב שיש הרבה חרדים במדינה ויש ריבוי טבעי וכדומה. אבל למה מדינת ישראל צריכה לממן ישיבות שעוסקות בהחזרה בתשובה? אי אפשר, אדוני המבקר, להגיד: אני בערכים לא מטפל כי בסופו של דבר יש תפיסה ערכית שהמשמעות שלה היא מדיניות והמשמעות שלה היא תקציב. האם מדינת ישראל צריכה לממן החזרה בתשובה של ילדים וקטינים במסות, אני שואל. יש לנו חוק שאוסר שידול קטינים להמרת דת.
מרדכי משעני
אבל זאת לא המרת דת.
אופיר פינס-פז
למה אין לנו חוק שאוסר פעולתן של ישיבות כאלה?
נסים זאב
תתבייש לך. תתבייש לך, על מה אתה מדבר. על הערכים היהודיים. מה, אנחנו פה אפיפיורים?
יוסף פריצקי
למה? לא נכון. זאת המרת דת.
אופיר פינס-פז
אתה לוקח כסף של המדינה כדי להחזיר ילדים בתשובה? תתבייש לך אתה.
קריאות
· - -
·
נסים זאב
תסתכל על עצמך בראי. החזרה בתשובה מדברת על מיסיון. מה אתה משווה את זה ליהדות? אתה במדינה יהודית, אין לך ברירה.
אופיר פינס-פז
הדבר השלישי, הרי אתם יודעים – זה לא קרה מזמן. זה קרה לפני חודשים מספר, שעבודתו של חשב משרד הדתות הופסקה.
יגאל ביבי
נו, באמת. הוא לא נמצא פה. מה אתה רוצה?
אברהם רביץ
נו, זה סימן שהמשרד מתפקד טוב. כמה גזברים הופסקה עבודתם?
יוסף פריצקי
האם אנחנו מבינים שחבר הכנסת רביץ חולק על דעתו של חברו לסיעה - - -
אופיר פינס-פז
זה תפקיד אסטרטגי. חשב משרד הדתות זה לא איזשהו פקיד באיזושהי ישיבה שחלילה לא אמר אמת לגבי נתונים. זה אדם שמרכז ברמת המקרו את כל הנתונים. ואם האדם הזה הופסקה עבודתו, נפתחה כנגדו חקירת משטרה, אז צריך להבין באיזה עולם אנחנו חיים.
אלי ליבשיץ
אני קודם כל רוצה להתייחס למקור לנתונים, מכיוון שזה אמנם דבר טכני אבל חשוב לצורך הכלים שיש לפנינו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל אני רוצה שתתייחס לשאלה שעלתה כאן, שאין לנו נתונים לגבי הישיבות של תורתו-אומנותו בנפרד.
אלי ליבשיץ
קודם כל, אנחנו בכלל לא עוסקים בנושא של תורתו-אומנותו, זה משרד הביטחון. אנחנו עוסקים במוסדות תורה שמקבלים תמיכה ממשרד הדתות. בכל מקרה – הנתונים שעד שנת 1996 הובאו מהמחשב הישן של משרד הדתות, הנתונים שמשנת 1996 ואילך שנמצאים בפנינו ונשלחו לוועדה – ולא נמצאים בפניכם – הם מנתונים של ספר התקציב הכחול שעמד על שולחן הכנסת. חשבתי לנכון להביא את הנתונים האלה, מכיוון שאלו הנתונים. אני פשוט לא יודע מאיפה המקור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל משנת 1996 והלאה אין לנו.
אלי ליבשיץ
אני לא חושב שזה נמצא בפני יושב ראש הוועדה, אבל זה נשלח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אה, זה זה.
אלי ליבשיץ
אני לא יודע מהיכן הנתונים האלה נלקחו ואני חושב שההשוואה בין הנתונים האלה לנתונים אחרים יכולה להיות לא נכונה, מכיוון ששוב – אם ניקח, למשל, את הטבלה שנשלחה על ידי חשבות משרד הדתות, היא נלקחה מנתוני המחשב הנוכחי שקיים היום במשרד הדתות ולכן יכולים להיות הבדלים מהבדלים שונים.
אליעזר גולדברג
זה לא עניין של כלים פה. פשוט, זה לא מובן. אין פה פילוח שיכול להיות לעזר.
אלי ליבשיץ
במקרה הזה יש פילוח של סיווגים שונים.
שלומית לביא
לא מובן למשל למה מעל גיל 17 ולמה מעל גיל 18.
אלי ליבשיץ
אני אסביר. אני אסביר נתונים ואני אנתח נתונים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תסביר לי רק דבר אחד: למה יש הבדלים בין שני המחשבים? שונו השיטות? הרי זה אותו מיון, אותו מספר.
אלי ליבשיץ
לא, לא. אני לא חושב שיש הבדל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
המבקר שאל.
אלי ליבשיץ
מה שהמבקר רצה זה פשוט להבין את הנתונים, איך אנחנו מנתחים אותם, למה הם מסווגים בצורה הזאת ואני אסביר. אני חושב שהנתון הסופי שצריך להיות, לפחות ביחס למבקר המדינה, הוא מה המסקנות שמשרד הדתות או משרדי הממשלה צריכים להסיק, המסקנות המיידיות והמסקנות לטווח ארוך והאם צריך לערוך ביקורת נוספת ואני גם אתייחס לזה בסוף.

אני רק אתחיל עם נתון שלא קשור לנתונים שעומדים בפנינו. ציינתי לפני כן בפני יושב ראש הוועדה לגבי ילודה בחו"ל. על פי נתוני הסוכנות – לפחות על פי מה שנאמר לי לפני מספר שנים – נתון מעניין שדווקא בישראל, משום מה, הילודה מכפילה את עצמה בכל המגזרים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון.
אלי ליבשיץ
כלומר: משפחה שאיננה דתית או חרדית, יש לה פחות מאשר בארץ – זה נתוני הסוכנות. אני לא יודע. אין לי סטטיסטיקות לגבי הדבר הזה.

עכשיו לגבי הנתונים שעומדים בפנינו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זאת אומרת, אתה רוצה לומר שהאוכלוסייה החרדית בניו-יורק ובאנטוורפן זה ילודה יותר נמוכה מאשר בישראל?
אלי ליבשיץ
בהרבה. בהרבה.
יוסף פריצקי
בוודאי. אין שם מדינה שמשלמת קצבאות ילדים, אז מביאים פחות. מה לעשות? צריך לפרנס אותם. מאה אחוז. צריך לשלוח את הילדים לבית ספר, צריך לרכוש להם מקצוע. יהודים טובים מאד יושבים בלייקון. טובים מאד.
אלי ליבשיץ
עכשיו אני אתייחס לנתונים עצמם. קודם כל, לגבי השאלה של 17-18. הסיווגים האלה הם סיווגים טכניים, מכיוון שהישיבות הגבוהות מקבלות כבר תלמידים לפני גיל 18 ויש להם למעשה סיווג של חוק חינוך חובה. סיווגו אותם בצורה הזאת. לדעתי גם בטבלה הזאת ישתנו נתונים, מכיוון שמעל גיל 18 זה המספר הגדול ולא מעל גיל 17. צריכים פשוט להפוך את הנתון ואז זה מסתדר. מעבר לכך – צדק חבר הכנסת רביץ – כולל לפני הצהרים ואחר הצהרים זה נתון אחד פחות או יותר, משום שמשרד הדתות לא מתקצב אברך שלומד רק חצי יום. כלומר: אם הוא לומד לפני הצהרים במקום אחד, הוא חייב ללמוד אחר הצהרים במקום אחר. נכון שיש שינויים במספרים, אבל - - -
אברהם רביץ
אחד, אחד. זה יכול להיות גם טעות מחשב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא משמעותי.
אלי ליבשיץ
פחות או יותר אלו הנתונים. אנחנו צריכים להתייחס, פחות או יותר, לכל הסיווגים השונים, לפילוח של הסיווגים השונים – אני אסביר אותם אחד אחד - - -
אליעזר גולדברג
מה זה 600?
אלי ליבשיץ
600 זה אברכים – כולל שלם. אני אתחיל אולי מהראשון ועד האחרון ברשימה, אני אסביר אחד אחד, כל אחד מהם.

קודם כל, כאשר אנחנו מדברים על מתיבתא וחטיבת ביניים – אלו גילאים של חטיבת ביניים, כאשר חטיבת ביניים בדרך כלל זה בתי הספר הממלכתיים-דתיים והמתיבתות שייכות למגזר החרדי. כלומר: אנחנו מדברים על ילדים בסביבות גיל 13-14.
אברהם רביץ
אבל באותו גיל גם הממלכתיים-דתיים מקבלים סיוע.
אלי ליבשיץ
באותו גיל גם הממלכתיים-דתיים.
אברהם רביץ
והם נכנסים אצלכם במתיבתות.
אלי ליבשיץ
והם נכנסים אצלנו בחטיבות ביניים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
וגם בישיבה תיכונית, לא?
אברהם רביץ
להן יש סיווג מיוחד.
אלי ליבשיץ
הסיווג הוא על פי תבחינים שהמשרד מפרסם מפעם לפעם, הם מפורסמים בילקוט הפרסומים, על פיהם מקבל המוסד תמיכה ממשרד הדתות. לאחר מכן יש לנו סיווג של ישיבה קטנה. אלה גילאי תיכון. בשינוי מהחינוך הממלכתי-דתי, בישיבה קטנה לומדים בדרך כלל שלוש ולא ארבע שנים. כלומר: גומרים ללמוד בגיל 17, לפעמים גם בגיל 16.

בעבר היה סיווג שונה בין ישיבה עם פנימייה לישיבה ללא פנימייה, היום זה סיווג אחיד. משום מה השאירו את הסיווג. צריך לחבר בין שני הנתונים ואז זה מביא אותנו לנתון נכון במדויק יותר.

ישיבה גבוהה – שוב, צריך לחבר את הנתונים של 300 ו 310. זה מביא אותנו היום לכשלושים ושישה אלף תלמידים. שוב, אנחנו מדברים בדרך כלל על ילדים מגיל 17 ומעלה, בחורים לא נשואים. הממוצע של גיל הנישואין היום בישיבות עומד על בסביבות 21-22. כלומר: אנחנו מדברים על מגיל 17 עד גיל 22 בערך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בטח הממוצע הוא 17.5. לפי הנתונים שלכם.
אלי ליבשיץ
לא, אני חושב שההתפלגות היא שווה פחות או יותר בין כל הגילאים.
אליעזר גולדברג
ישיבה גבוהה מעל גיל 18, עד איזה גיל?
אלי ליבשיץ
אני אומר: בדרך כלל עד גיל הנישואין, כאשר בדרך כלל זה עד גיל 22 ואז הם עוברים לסיווג הבא שהוא 600 או 700-710.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ואז עוברים לכולל.
אלי ליבשיץ
ואז עוברים לכולל. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על גיל שירות, אנחנו צריכים קצת להרחיב ולכלול מגיל 18 ומעלה – כלומר: להוריד את גיל 17-18 שהם בוודאי לא גיל שירות, אם אנחנו רוצים איזושהי אינדיקציה מסוימת ואנחנו צריכים לחבר חלק מתלמידי הכוללים, שבדרך כלל גם ממשיכים ללמוד אחרי גיל שלושים. אם אנחנו רוצים לדעת כמה מהם נכנסים למעגל העבודה או לא נכנסים למעגל העבודה, אנחנו צריכים לבחון טבלאות אחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא בודקת על פי מגזרים חברתיים כמו חרדים, דתיים וחילונים, אבל אנחנו יכולים לקחת, למשל, דוגמה מעיר כמו בני ברק, שהיא עיר בדרך כלל חרדית ולבדוק מה המספרים שם.

לשם השוואה – והיא ודאי לא השוואה מדויקת – אני אקח את בני ברק ורמת גן. בני ברק ורמת גן אלו ערים זקנות. העיר הצעירה של בני ברק, למשל, היא אלעד או קריית ספר, שנקראת מודיעין עילית. בני ברק נחשבת עיר זקנה, רמת גן גם עיר זקנה, הערים הצעירות של רמת גן – אפשר אולי להתייחס אל השרון או מודיעין או ראש העין וכך הלאה. בכל מקרה – אם אני משווה את בני ברק לרמת גן על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני מגלה שמספר הגילאים הצעירים בבני ברק הוא פי שתיים או יותר, בהתייחס למספר פלח האוכלוסייה שבגיל הורים. כלומר: בין עשרים לארבעים.
כלומר
אני יכול לצאת מתוך מסקנה שמספר הילדים שבין בני ברק לרמת גן או בין הפלח החרדי לבין הפלח הכללי הוא הרבה יותר מאשר פי שתיים, לדעתי פי שלוש, פי ארבע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
וזה טבעי.
אלי ליבשיץ
כן. וזה טבעי. דבר נוסף – וזה לא על פי סטטיסטיקה אלא על פי ידע. אני, למשל, ממשפחה של שנים עשר ילדים. כאשר אני הייתי ילד הייתי מאד חריג. אני למדתי בישיבת חברון אז אני והבן של הרב רביץ ואולי עוד איזה משפחה היו היחידים שהיו להם שנים עשר ילדים במשפחה. אני מדבר על תקופה של לפני כעשרים שנה. היום - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
היום זה נפוץ מאד.
אלי ליבשיץ
היום זה נפוץ מאד ואני, שיש לי שבעה ילדים, נחשב משפחה קטנה מאד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
דלת ילדים.
אלי ליבשיץ
כן.
אברהם רביץ
צריך לעשות יום תפילה.
אלי ליבשיץ
כן, כי משהו אצלי לא בסדר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לפחות יצא משהו מהישיבה הזאת.
אלי ליבשיץ
בכל מקרה, הנתונים האלה הם נתונים חשובים כדי לנסות לנתח את כל הנתונים האלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין ספק, איש לא כפר בזה שיש פערים עצומים.
אלי ליבשיץ
הנתון הבא הוא ישיבה תיכונית - - -
אליעזר גולדברג
אז רק כהמשך. אם כך, הנתון שאתה למעשה מדבר עליו של תורתם-אומנותם הוא של 32 אלף, כפי שהרב רביץ אמר?
יעל אנדורן
אנחנו נתייחס לזה.
אלי ליבשיץ
יכול להיות. אני אסביר: אין לי נתון מתי הצבא משחרר מהסיווג "תורתו-אומנותו". אין לי נתון לגבי זה. מה שאני רק יכול לומר, זה שאם אנחנו נרצה לבדוק אם הציבור החרדי נכנס למעגל העבודה, אנחנו נראה שהמספרים המוחלטים הם הרבה יותר גדולים מאשר המספר בפועל שנקרא "תורתו-אומנותו". ניקח רק כדוגמה את בני ברק – פלח השוק שבין, נניח, עשרים לשלושים, הוא הרבה יותר גדול ביחס שלהם באוכלוסייה לבין השיעור שמדברים עליו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה אומר: השיעור יותר נמוך, אבל המספר האבסולוטי יותר גבוה.
אלי ליבשיץ
בהחלט.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה גם כן טבעי.
אלי ליבשיץ
בהחלט.
היו"ר אמנון רובינשטיין
השיעור עולה או יורד או נשאר גבוה, בבני ברק? זה לא שייך לנו, זאת סתם סקרנות.
אלי ליבשיץ
אין לי נתונים. אני רק יכול לומר שהנתון שמדבר על חברה שלמה - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני שמעתי טענה שבקרב הנשים יש עליה בשיעור העובדות.
אלי ליבשיץ
בהחלט יכול להיות, אבל אין לי נתון מדויק. אני רק יכול לומר שהנתון שאומר שחברה שלמה לא נכנסת למעגל העבודה, איננו נכון. פשוט לא נכון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, הטענה היא ששיעור המפרנסים הוא חצי. הוא חמישים אחוז.
יוסף פריצקי
מה זאת אומרת חברה שלמה או לא חברה שלמה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הטענה היא זאת, שבקרב שני ציבורים מאד, חרדים וערבים-מוסלמים, שיעור המשתתפים בכוח העבודה הוא חצי מהממוצע הארצי. זאת הטענה. אין טענה שציבור שלם לא עובד. לא שמעתי טענה כזאת.
אלי ליבשיץ
אני גם לא בטוח שזה חצי, אבל אין ספק שכאשר מדברים - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין ספק שקשה מאד לבדוק. יש - - - בעניין הזה, נדמה לי. היא מדברת על זה.
יוסף פריצקי
ואלי ברמן. כן.
אלי ליבשיץ
בכל אופן, אין ספק שכאשר מדברים על אנשים לומדים אינטליגנטיים שלא נכנסים למעגל העבודה ומדברים על עשרות אלפים, אז זה נתון שראוי להתייחס אליו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה לא הנושא שלנו היום.
אלי ליבשיץ
לא, אבל זה נושא שאם מעורבים בו נושאים ערכיים אני אוסף נתונים וניתוחים.

הישיבות התיכוניים, שזה סיווג 400 – 410 – 450, או ישיבות מקצועיות שזה סיווג 500, אלו סיווגים שעלו פחות, מהסיבה הפשוטה – כיום יש נטייה להעביר את התלמידים לישיבות ללא פנימיה. זה נתן חוסר אפשרות, נקרא לזה כך - - -
אמנון דה-הרטוך
האם הטענה כאן היא שהתמיכה ניתנת רק לישיבות בפנימיה?
אלי ליבשיץ
לא.
אברהם רביץ
לא.
אלי ליבשיץ
תן לי לגמור להסביר ואז תבין. התמיכה ניתנת לישיבה על פי תבחינים שמדברים על מסגרת לימודים של לימודי תורה. כאשר לומדים בפנימייה, האפשרות לתת להם שיעורים עד מאוחר גדולה יותר. הלחץ להחזיר ילדים הביתה בשעה מוקדמת יותר, גדול יותר ולכן, במקרים מסוימים, כאשר בעבר נתנו תמיכה למוסדות בגלל שהם עמדו בתבחינים, היום פחות מוסדות מהסוג של ישיבה תיכונית או תיכונים דתיים עומדים בתבחינים.
אמנון דה-הרטוך
ישיבה תיכונית שהיא מהווה מוסד ממלכתי, אינה זכאית לפי התבחינים לקבל תמיכה כלשהי, כיוון שהיא אינה עמותה. גם מוסד ממלכתי-דתי שהוא תיכון אינו זכאי לקבל תמיכה.
אברהם רביץ
אבל החלק האחר הוא כן עמותה. מותר שיהיה מוסד שבחלקו האחד הוא לא עמותה ואחר הצהרים הוא עמותה.
אמנון דה-הרטוך
יש הקבלה די יפה בין מספר המוסדות והתלמידים שמשרד החינוך תומך בהם - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, לא. אני רוצה שתסבירו את זה אחרי שהוא גומר.
אלי ליבשיץ
בכל מקרה, ישיבות תיכוניות - - -
אברהם רביץ
מותר לאדם לעשות ספורט באיזושהי עמותה בערב, למרות שמדינת ישראל תומכת בלימודיו לפני הצהריים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן, אבל הוא לא מקבל תמיכה על זה.
אברהם רביץ
הוא מקבל אם הוא עושה ספורט, אם הוא עמותה. בכל אירגון ספורטיבי הוא מקבל תמיכה מהמדינה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גם כן לא מקבל.
אברהם רביץ
ודאי שהוא מקבל.
אלי ליבשיץ
שוב, כולל יום שלם וחצי יום, אמרתי, זה תלמידים נשואים שלומדים במסגרת לימודית של יום שלם, בעצם. לאחר מכן יש סיווג של ישיבה לחוזרים בתשובה, רווקים ונשואים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה זה מעורב לרווקים, זה לא הבנתי.
אלי ליבשיץ
אלה הסיווגים של מה שנקרא: "לא אורתודוכסים".
היו"ר אמנון רובינשטיין
תסביר לי מה זה. זה חוזרים בתשובה?
אלי ליבשיץ
לא. כיום יש סיווג שמאפשר לקבל תמיכה ממשרד הדתות גם ליהודים לא אורתודוכסים. אחד מהם הוא גם אורתודוכסי, כמו מכון פרדס, למשל, שגם הוא נחשב מכון מעורב.
אמנון דה-הרטוך
מעורב נשים וגברים ביחד?
אלי ליבשיץ
כן. נשים וגברים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה ברור לי.
אברהם רביץ
מה, זה נותן את תעודת ההכשר לתקציב. זה לא רק ברור. תכניס לכל ישיבה כמה בנות והכל יהיה בסדר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הרב רביץ, זה העירוב.
אלי ליבשיץ
טוב. מסגרת תורנית לאסירים, עד כמה שידוע לי היום, זה לא דבר שמתוקצב. אני לא ידוע למה זה מופיע פה. ישיבת הסדר. נשאל למה המספרים של ישיבות ההסדר לא גדלו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הם כן גדלו, אבל לא הרבה.
אלי ליבשיץ
לא הרבה. הסיבה היא מאד פשוטה: היום יש נגיסה מאד גדולה בישיבות ההסדר על ידי המכינות הצה"ליות. המכינות הצה"ליות כיום לא מקבלות תמיכה ממשרד הדתות, אלא דרך משרד הביטחון.
יעל אנדורן
ודרך משרד החינוך. הם מקבלים תמיכה גדולה דרך משרד החינוך.
אלי ליבשיץ
כן. תמיכה גדולה, אבל שוב: הן לא מקבלות דרך משרד הדתות.
יעל אנדורן
זה לא משרד הביטחון.
אמנון דה-הרטוך
משרד החינוך תומך במכינות קדם-צבאיות ולא משרד הביטחון.
אברהם רביץ
גם משרד הביטחון.
יעל אנדורן
לא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני ביקשתי להעביר את זה למשרד הביטחון והרמטכ"ל לא הסכים. זה היה בזמן זבולון המר כשר חינוך.
אלי ליבשיץ
שוב, ללא נתונים סטטיסטיים, אבל גם החינוך וגם בחברה הדתית, הילודה מאד גבוהה. זה מסביר למה המכינות עולות ולא ישיבות ההסדר.
יוסף פריצקי
תאמר לי, האם הסיפור שבישיבות ההסדר הנתון לא משתנה יכול להיות מכך שבישיבות ההסדר יש עוד גורם מפקח, ששמו צה"ל?
אלי ליבשיץ
לחלוטין לא, מפני שגם במסגרת ישיבות ההסדר יש תלמידים שלומדים במסגרת שלאחר ישיבת ההסדר. ושמה צה"ל לא מפקח.
אמנון דה-הרטוך
הם לא מקבלים תקצוב לפי ישיבת הסדר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה סיימת?
אלי ליבשיץ
עדיין לא סיימתי. הסיווגים שלמטה הם סיווגים של בנות בגיל תיכון, בדרך כלל. סיווג 1100, 1600, 1770 - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
1600 זה אולפנות.
אלי ליבשיץ
כן. אולפנות בגיל תיכון.

בכל מקרה, עכשיו אני מגיע לנתון המרכזי שלדעתי הוא חשוב לצורך הדיון וזה השינויים במשך השנים במספר התלמידים שמקבלים תמיכה. על פי הנתונים שאני בדקתי, משנת 1991 ואילך היו שנים שהיו גידולים של 9%, 12%, 11% ולאחר מכן בשנים מסוימות זה ירד לשישה אחוז, או לשלושה אחוז או אפילו לאחוז. למשל, משנת 1998 לשנת 1999, עלה באחוז אחד.
יעל אנדורן
אפשר להסביר גם למה.
אלי ליבשיץ
יש לזה הרבה סיבות. חלק מהסיבות לכך שיש שינויים מפליגים בשנים שונות, זה לפעמים מסיבות טכניות. אבל, אני לא רוצה להגיד שסיבה אחת היא טובה מהשנייה. הסיבות האלה קיימות. סיבות טכניות יש. למשל, בזמנו, המוסדות עצמם לא העבירו את הנתונים למחשב אלא העבירו את הנתונים בעצמם ופקידות הקלידו אותם ולפעמים פשוט השעו ולא הקלידו כמו שצריך ולא הקלידו בזמן, לכן היו תנודות מתנודות שונות.

לאחר מכן המוסדות התחילו להכניס נתונים למחשב. משרד האוצר, בשלב מסוים – וכאן בעצם יעל נכנסה לתמונה, טען שצריכים להגביר את הביקורת. בשנים האחרונות הביקורת במוסדות התורה היא על ידי רואי חשבון חיצוניים, כאשר מי שמפקח עליהם זה משרד האוצר ומשרד הדתות.

אני חייב לציין שהיתה ביקורת רבה על צורת הביקורת ואם הביקורת אכן היא ראויה ונכונה. אלה לא דברים שאני מחדש אותם. אני רק רוצה לומר שאין ספק שזה מצריך ביקורת ראויה. אין ספק שביקורת ראויה פירושו של דבר ביקורת שבודקת כל מיני דברים בצורה שהיא מצד אחד מכובדת, שמכבדת את המוסדות, אבל שבודקת כמו שצריך ונותנת נתוני אמת. כיום, מעבר לבדיקה השגרתית של רואי החשבון, אגף הבקרה של המשרד לענייני דתות עוסק בנהלים חדשים וברורים שקשורים לכל נושא הביקורת. זה נושא המסקנות שאנחנו צריכים לדבר עליו ואני חושב שמשרד הדתות ומשרד האוצר צריכים להיבחן בהפעלת הביקורת במתכונת החדשה, שבעצם תבדוק האם כל הנתונים האלה של תנודות, האם התנודות קיימות או שזו עליה שמקבילה, פחות או יותר למספר המשוער של הסטטיסטיקה, של הציבור הדתי-חרדי שנתמך על ידי משרד הדתות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מר ליבשיץ, תתייחס לשני דברים. אחד זה אופיר פינס, שדיבר על החשב שפיטרו אותו.
אברהם רביץ
השעו אותו. לא פיטרו אותו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ודבר שני, ההצעה של פריצקי.
יוסף פריצקי
אני גם רוצה לשאול אותו עוד משהו.
אלי ליבשיץ
קודם כל, יש דו"ח מהחשב הכללי לגבי אי תקינות בביקורת. זה לא נכון שהחשב פוטר, אלא פרש לגמלאות ואני לא רוצה להיכנס לשאלה אם זה בגלל שהוא נחשד או לא. אני לא רוצה להכחיש כי אני בחוסר ידע וזה בכלל לא משנה.
קריאה
אחד הושעה ואחד התפטר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מדברים על זה שהושעה. רק כדי שיהיה לרקורד.
אלי ליבשיץ
החשב פרש לגמלאות ואני לא רוצה להיכנס לנסיבות - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מדבר על זה שהושעה.
אלי ליבשיץ
מהסיבה הפשוטה שאני לא חושב שזה העניין. אין ספק שאם הביקורת לא היתה בסדר ובוקרה ועכשיו משתפרת - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא לא הושעה בגלל סיבה פסולה, אתה אומר.
אלי ליבשיץ
אני ממש לא יודע. פשוט לא יודע. היום יש חשבת.
אברהם רביץ
אם יש חשבת אז אף אחד לא יפוטר. אולי תפוטר, אבל אף אחד לא יפוטר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר. תודה. שאלה לחבר הכנסת פריצקי.
יוסף פריצקי
מר ליבשיץ, בדיון הקודם דובר על דרכוניסטים. זה נושא שמאד מעניין אותי. אתה אמרת לפרוטוקול שאנשים שבאים מחוץ לארץ משלמים כסף לישיבה.
אלי ליבשיץ
כן. דרך אגב, גם תלמידים מהארץ משלמים כסף.
אברהם רביץ
בטח משלמים.
יוסף פריצקי
רגע, רגע. אז זה בכלל מתחיל להיות מופלא. אני אגיד לך מה אני עשיתי ולפחות תסביר לי מה קורה פה. אני ביקשתי לדעת איפה מספר הדרכוניסטים הגבוה ביותר וקיבלתי – בישיבת מיר.
אברהם רביץ
נכון.
יוסף פריצקי
לבריאות. אחרי זה – מה לעשות, ישיבת מיר היא עמותה – ביקשתי את המאזנים שלה. הם פתוחים וגלויים לכל. קראתי את מאזני ישיבת מיר ואם הם משלמים – במאזן זה לא מופיע.
אלי ליבשיץ
לא, בישיבת מיר לא משלמים. אני אסביר.
יוסף פריצקי
אתה יכול להסביר לי איך קורה מצב - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא אומר שכולם משלמים, לא רק הדרכוניסטים.
יוסף פריצקי
לא, עכשיו למה אני מתפלא? אם כולם משלמים, במיר בכלל –ואני מוכן להביא את המאזן - - -
אלי ליבשיץ
אני לא אמרתי שכל מוסד שבו לומדים בני חוץ לארץ, הם משלמים כסף למוסד. אמרתי שהתופעה הזאת קיימת. במקרה במיר, שזו ישיבה שיש בה הרבה אברכים – ובחורים, אבל הרבה אברכים – הישיבה משלמת לתלמיד.
יוסף פריצקי
אבל אני לא מבין. מישהו משלם כסף. למי הוא משלם? למיר? אז צריך במאזן להיות כתוב: נתקבל.
אלי ליבשיץ
לכן אני אומר: למיר לא משלמים. למיר לא משלמים.
יוסף פריצקי
אז למה אמרת שמשלמים?
אלי ליבשיץ
אני אמרתי שיש ישיבות שמשלמים ויש שלא. אני לא התייחסתי למוסד ספציפי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תסביר לי. אני גם בישיבה הקודמת לא הבנתי את זה. תלמידי חוץ לארץ.
אלי ליבשיץ
דיברנו על תלמידי חוץ לארץ ואמרתי, כהערת אגב, שיש בהחלט מוסדות ששם תלמידי חוץ לארץ משלמים למוסד.
יעל אנדורן
איזה ישיבות?
בנימין צרפתי
ישיבות הסדר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בישיבות הסדר בוודאי.
אברהם רביץ
אני על מיר רוצה לעשות סדר באינפורמציה.
יוסף פריצקי
תראה, חבר הכנסת רביץ, אני סברתי – לא בצחוק. ברצינות, להביא את ישיבת מיר להיות יצואן מצטיין. למה? לא, ברצינות. לא בצחוק. למה? אלפיים תלמידים, כל אחד משלם, נגיד חמישים או מאה דולר לחודש? שמע, זה ייצוא שירותים במיליון דולר.
אברהם רביץ
תן לי רגע להסביר. שנדע את העובדות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא אומר שהם לא משלמים.
אלי ליבשיץ
לא אמרתי שכולם משלמים.
אברהם רביץ
חברים, אני רוצה פשוט לנדב אינפורמציה. בחינם. בכל הארץ יש, כמעט בכל ישיבה, תלמידי חוץ לארץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
18,000 בסך הכל.
אברהם רביץ
כן. עכשיו, רוב התלמידים האלה – במיוחד בישיבת מיר – אני לא כל כך בקיא באחרים – הם אברכים. הם משפחות שבאות לארץ ללמוד תורה בארץ הקודש.
יוסף פריצקי
טוב מאד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
והאישה גם כאן.
אברהם רביץ
האישה כאן, המשפחה כאן וזוהי העלייה הפוטנציאלית הגדולה ביותר, כי החלק הגדול שבהם – באמירת אגב – נשאר בארץ. אז האברכים לא משלמים. לא רק שהם לא משלמים, הם מקבלים סיוע כמו כולם. עכשיו, יש בחורים שהם רווקים, שחלק מהם משלם. לישיבה זאת, לישיבה אחרת, חלק מהם משלם, כמו שאני משלם עבור הבן שלי. בכלל, הכלל הוא בישיבה – מי שיכול –משלם. מי שלא יכול –ילמד חינם. עוד לא הוציאו תלמיד מישיבה בגלל שהוא לא יכול היה לשלם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מר ליפשיץ, אפשר יהיה לקבל ממך בכתב את החלוקה הזאת? יש לכם את זה במשרד?
אלי ליבשיץ
אין לנו נתונים של מי שמשלם. אני יודע מידיעה אישית שיש מי שמשלם. אין לנו נתונים.
קריאה
כמה משלמים מה-18,000?
אברהם רביץ
אני לא יודע.
הלל קולין
התשובה שלי היא באמת אולי במישור הפורמלי, אבל זו התשובה. הרי משרד הדתות אינו מעביר אגורה אחת למי שאין לו אישור על ניהול תקין של רשם העמותות. רשם העמותות תפקידו, חובתו והוא עושה את זה – בודק את המאזנים של הישיבות. אם רשם העמותות נתן לישיבת מיר או לכל ישיבה אחרת אישור של ניהול תקין, כלומר: שהמאזנים של הישיבה בסדר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא לא כפר בזה.
יוסף פריצקי
אין לי ספק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא רק שאל איפה הכסף.
יוסף פריצקי
איפה הוא, רק?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא לא אמר שהמאזן לא נכון.
הלל קולין
לא, אני אומר שאולי הוא יקבל תשובה מרשם העמותות. אולי הוא לא יודע לקרוא מאזנים, אני לא יודע.
יוסף פריצקי
יש לי הצעה, עורך דין קולין. אני אעביר אליך את המאזן ותגלה לי איפה זה כתוב. מכל מלמדי השכלתי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
קיבלת תשובה ממר ליפשיץ, תסלח לי. מר ליפשיץ אמר לך שכמעט כולם אברכים שלא משלמים.
אלי ליבשיץ
זו התשובה המשוערת. אני לא יודע.
יוסף פריצקי
אם זו התשובה המשוערת, הדרא קושיא לדוכתא. למה מדינת ישראל צריכה לשלם ל-18,000 דרכוניסטים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
טוב, על זה הוא ענה לך בישיבה הקודמת.
יוסף פריצקי
משום שאני מבין, כמו שמגיעים סטודנטים מחו"ל – אני מאד שמח שבאים סטודנטים מחו"ל ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים – הם משלמים שכר לימוד. כסבור הייתי שגם כאן קורה. שיבואו ללמוד תורה בישראל – תתפלא, חבר הכנסת רביץ. אבל אני לא חושב שאני צריך לשלם את זה.
אברהם רביץ
לא, אבל מדינת ישראל כן משלמת לאוניברסיטה עבור הדרכוניסטים.
יוסף פריצקי
לא, הם משלמים הרבה מאד.
אברהם רביץ
לא חשוב כמה הם משלמים.
יוסף פריצקי
באותו יחס. חבר הכנסת רביץ. שוויון? – באותו יחס.
אברהם רביץ
מדינת ישראל משלמת עבור כל סטודנט דרכוניסט פי ארבע יותר מאשר היא משלמת עבור תלמיד ישיבה דרכוניסט.
יוסף פריצקי
הרי אתה לא רוצה להשוות סטודנט לרפואה לסטודנט לתלמוד. נכון?
אברהם רביץ
אני במקרה חולה, אז אני הייתי רוצה את אותו יחס.
יוסף פריצקי
אז קודם כל בריאות ורפואה שלמה, אבל זה לא העניין פה. אני מוכן את אותו יחס של מה שמשלם סטודנט לתלמוד או סטודנט למקרא וכולי מחו"ל, שיהיה בישיבה. הנה יש לנו הצעת חוק משותפת.
אברהם רביץ
גם המדינה משלמת במדעי הרוח, לא?
אמנון דה-הרטוך
הסטודנט במדעי הרוח מממן את מלוא עלותו.
אברהם רביץ
עזוב כמה הסטודנט משלם. כמה המדינה משלמת? הוא משלם, הסטודנט, אבל מדינת ישראל משלמת. יש לי את הספר של ההשכלה הגבוהה תסתכל כמה סטודנטים באים. אז מה? אז הם לא משלמים? המדינה מממנת גם את הסטודנט למדעי הרוח.
אמנון דה-הרטוך
במדעי הרוח הסוכנות משלמת את כל העלות. המדינה מממנת, מסבסדת, את תלמידי מדעי הטבע. היא מממנת את מוסדות המחקר.
אברהם רביץ
היא עובדת לפי מחקרים. בספר התקציב אפשר לראות את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
טוב, משרד האוצר. יעל אנדורן, סגנית הממונה על התקציבים.
יעל אנדורן
צר לי אולי שהדיון סוטה, כי יש פה באמת שורה של נושאים שאפשר להתייחס אליהם בנושא של תלמידי ישיבות. הייתי רוצה להתייחס לזה מהיבט אחד. יש את ההיבט של השתתפות בשוק העבודה ותורתו-אומנותו - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא. אנחנו עוסקים כעת, בשלב זה, רק בתקציבים ומספרים.
יעל אנדורן
שניה. אני כבר אתייחס לזה. הוא באמת לא הנושא שכרגע, לדעתי, צריך להיות מישור הדיון. הנושא שאני הייתי רוצה להתייחס אליו זה הגידול במספר התלמידים המתוקצבים על ידי המדינה, דרך תקציב משרד הדתות. אפשר לחלק את התלמידים לפי עד גיל 18, מעל גיל 18. דרך אגב – גם אם תיעשה ההבחנה הזאת אנחנו נראה שזה לא הסבר. אפשר לראות ששיעור הגידול הוא גדול מאד, גם במספרי התלמידים מעל גיל 18. אם ניקח נתון מאז שנת 1985 ונסתכל על שיעורי הגידול באוכלוסיה – אני מזכירה: שיעורי הגידול באוכלוסייה כוללים גם את האוכלוסייה הערבית וגם את העלייה המאד גדולה שאני חושבת ששיעור החרדים בה הוא נמוך יותר מאשר שיעורם באוכלוסייה הוותיקה – הגידול היה בערך 52% מאז שנת 1985. עוד פעם: אני מתייחסת פה למספר התלמידים שמשרד הדתות מתקצב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כמה היה הגידול בנתונים?
יעל אנדורן
הגידול באוכלוסייה היה 52% והגידול במספר התלמידים המתוקצבים היה מאתיים וחמישים אחוז.
יוסף פריצקי
אולי גויים מרוסיה לומדים בישיבות? אולי - - - לקחת אותם?
אברהם רביץ
התשובה היא כן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יוסי, לא. אתה יודע שיש לי סמכות לסלק אותך, אבל אני לא אשתמש בה.
יוסף פריצקי
לא, אדוני. אנחנו מגלים פה דברים מופלאים, שגויים מחבר העמים לומדים בישיבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא בישיבת מיר. בישיבת מיר הם לא לומדים.
אברהם רביץ
אבל יש שם עלייה מרוסיה. מעטה מאד, בינתיים, אבל נטפל בזה גם כן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה לא מסביר את ה-250%.
יעל אנדורן
זאת אומרת שאנחנו מדברים על גידול של פי חמש – אם ניקח 50% מ-250% - ביחס לגידול הכללי באוכלוסייה של המדינה. הייתי רוצה להצביע על עוד נתון שגם הוא, לדעתי, מצביע על בעייתיות. אם היינו רואים שהגידול במספר התלמידים הוא רציף על פני השנים וכל שנה יש את אותו שיעור גידול, אז היינו באים ואומרים: באמת יש אוכלוסייה שגדלה בשיעורים הרבה יותר גדולים מהאוכלוסייה הרגילה, הכללית, לכן אין מה לעשות. אבל לא כך הוא המצב. אנחנו רואים שנים שיש גידולים מאד גדולים, שנים שיש גידולים מאד מתונים ואפילו שנה שיש בה גידול רק של אחוז אחד.
אברהם רביץ
יש גם ירידה, אבל.
יעל אנדורן
יש גם ירידה של אחוז. משנת 1998 לשנת 1999. זה בא להסביר שאנחנו לא מדברים רק על גידול שהוא לגמרי גידול טבעי, אלא יש פה גם התערבות של – אני אקרא לזה יד אדם?
היו"ר אמנון רובינשטיין
של גורמים אקסוגניים.
יעל אנדורן
של גורמים אקסוגניים נוספים. אני רוצה להתייחס עוד למישור העובדתי. זאת אומרת: אנחנו גם רואים פה גידול הרבה יותר גדול מאשר באוכלוסייה עצמה וגם גידול שהוא לא רציף על פני השנים.
אברהם רביץ
את יכולה לעשות הבחנה בין אותם גידולים לא טבעיים, כאלה, לרקיע, לבין הגידול ה"פלט" מאז שהתחילה הביקורת הזאת והביקורת האחרת?
יעל אנדורן
כן. אני יכולה ואני אתייחס.
היו"ר אמנון רובינשטיין
היא אומרת.
אברהם רביץ
אם הביקורת החדשה ייצבה את הקו אז סימן שהיו צריכים לעשות את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, היא לא ייצבה את הקו.
יעל אנדורן
יש פה, בחומר שהעברנו לוועדה, מה קרה בכל אחת מהשנים ואפשר לראות את ההתפלגות, גם בין השנים וגם בכל אחת מהשנים. עכשיו אני אגיע, אולי, לביקורת, אבל אני חושבת שזה הנושא האחרון שצריך לדון עליו. מה בעצם המצב היום? איך בעצם נכנס מי שרוצה לקבל תקציב – ועמיתי ממשרד המשפטים ירחיב על הקריטריונים, אבל אני רק אתייחס לזה במילה – למעשה היום, באזור שמוגדר אזור עדיפות, יכול כולל גבוה לקום עם חמישה תלמידים ופשוט לקבל תקציב מהמדינה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין מיפוי כמו במשרד החינוך.
יעל אנדורן
זה לא רק שאין מיפוי. תיאורטית – אני לוקחת את כל הנוכחים פה בחדר. אולי ניקח את הגברים בשביל להקל על העניין - - -
אלי ליבשיץ
יש מוסד מעורב.
יעל אנדורן
אוקי, מוסד מעורב זה בשוליים, אבל אני מדברת על העיקר. עשה פעם מישהו סימולציה, נדמה לי, באחת הביקורות – זכרוני אולי מטעה אותי, אז בגלל שזו הוועדה אני אזהר – וגילה שלא מצאו את התלמידים ופשוט ישיבה אחת רשמה תלמידים מספר טלפונים. היא פשוט לקחה ורשמה את אותם תלמידים וזה לא בלתי אפשרי.
אלי ליבשיץ
לא, אין להם תעודות זהות אז אי אפשר מספר טלפונים.
יעל אנדורן
זה היה משהו עם תעודות הזהות, אני לא זוכרת את הפרטים, אני מוכנה לפשפש במסמכים.
אברהם רביץ
לא, יש ספר הבוחרים.
יעל אנדורן
זה היה בצורה סדרתית כי זה היה אחד אחרי השני.
יוסף פריצקי
יש לי הצעת ייעול, אדוני. שמא יתקצבו את הישיבות לפי ספר הבוחרים? למה צריך את כל זה?
יעל אנדורן
אני רוצה להיות זהירה מאד ולומר שבוודאי ובטוח שיש פה חלק גדול מאד מהישיבות שמדווחות נתונים על תלמידים שמתקבלים ואכן לומדים ומקיימות את הפעילות שלשמן הן נוסדו.
יוסף פריצקי
הגדולות, בעיקר. נכון.
יעל אנדורן
אני גם זהירה מאד, כי אסור שאנחנו נצא כאילו אנחנו באים ומכפישים את כל עולם הישיבות, שכולם מדווחים נתוני שקר. לא, זה ברור שזה לא המצב. אבל במצב של השיטה, יכולים להיפתח המון מוסדות קטנים. למשרד הדתות, גם אם הוא הכי ירצה, אין יכולת לפקח על כל מוסד. יכול להיפתח כזה מוסד קטן, לקבל ממשרד הדתות כסף ארבעה או חמישה חודשים, אחר כך להיסגר. אתה יודע מה? אני ארחיב ואומר: גם אם מבקר המדינה ירצה לבדוק את המוסד הזה, החלק מהמוסדות ודאי כבר לא קיים, הוא יצטרך ללכת, לבדוק את אותם חמישה תלמידים, לשאול אותם אם הם היו. הוא לא יוכל לדעת באמת אם הם שהו בישיבה כל היום, שזה מה שאמור היה להיות לפי הקריטריונים הקיימים. אין לו דרך לדעת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יעל, רואה חשבון לא בודק אותם?
יעל אנדורן
אז זה אני רציתי פשוט שניכנס לפרספקטיבה של הנתונים.

עכשיו לרואה חשבון. באמת בשנת 1996 – ואתם רואים מפה שזאת היתה שנה מדהימה. היה גידול אדיר.
אברהם רביץ
כמה זמן אורך עד שאתם מאשרים שם, אצלכם במשרד, ישיבה חדשה וכמה ביקורת היא צריכה לעבור לפני שאתם מאשרים?
יעל אנדורן
אני כבר אתייחס ואני גם אגיד ממצאי ביקורת, אם כבר שאלת. אם נראה בשנת 1996 בינואר - הנתונים האלה, דרך אגב, הם נתונים מהמחשב של משרד הדתות – בינואר היו 164 אלף תלמידים ובדצמבר היו 186 אלף תלמידים. זאת אומרת: גם כל מי שאומר שזה גידול טבעי – הרי זה עשרים אלף תלמידים במהלך השנה.
אברהם רביץ
אבל יש כניסה מסיבית של תלמידים לישיבות בספטמבר.
אמנון דה-הרטוך
עלייה של עשרים אחוז, היתה קפיצה בספטמבר. תוך שנה אחת.
יעל אנדורן
כן, כן.
אברהם רביץ
לא מדברים על ינואר-דצמבר.
יעל אנדורן
לא משנה. הנה, יש לי מספטמבר. מאוגוסט לספטמבר זה היה מ-166 אלף ל-180 אלף תלמידים.
אברהם רביץ
זה עשרה אחוז בערך, נכון?
יעל אנדורן
קצת יותר.
אברהם רביץ
אחד עשר אחוז.
יעל אנדורן
כן. 11% בחודש אחד.
אמנון דה-הרטוך
לא בחודש. במעבר משנה לשנה.
יעל אנדורן
אבל גם לשיטתכם, כמחצית מהתלמידים הם תלמידים מעל גיל 18. התייחסו פה גם חבר הכנסת פריצקי וגם חבר הכנסת פינס להבחנה בין מעל גיל 18 למתחת לו. בערך 45% מהתלמידים, בערך כמאה אלף מהתלמידים, מתוך המאתיים עשרים ואחד אלף, הם תלמידים מעל גיל 18, זאת אומרת: תלמידים שאינם נמצאים במסגרת של מערכת החינוך.
יוסף פריצקי
כמאה אלף.
יעל אנדורן
אני אתן את הפילוח.
יוסף פריצקי
בבקשה.
יעל אנדורן
אני לא רוצה להיכנס לזה פה, אני אתן את הפילוחים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
קרוב למאה אלף.
יעל אנדורן
ולכן הוחלט בממשלה שצריכה להתבצע ביקורת. עכשיו, יאמר מיד משהו לגבי ביקורת. ביקורת שמתבצעת אמורה להיות גם גורם שירתיע – ואני אומרת את זה במפורש – שירתיע ישיבות מלדווח על תלמידים לא נכונים, אבל גם גורם שיפעל לכך שאם באמת נמצא שישיב אחת – אני אומרת: אחת מתוך אלף – התנהלה שלא כדין, או דיווחה נתונים שהם לא נתוני אמת, יפעלו נגדה סנקציות.
אברהם רביץ
למה לא? אני בעד. מה יש? למה לא לעשות סנקציות?
יעל אנדורן
אנחנו לא בוויכוח.
אברהם רביץ
אנחנו לא בוויכוח על זה.
אמנון דה-הרטוך
ישבה ועדת השרים לענייני ביקורת ומינהל. נוהל הקיזוזים, שר הדתות התנגד להחלתו על ישיבות.
אלי ליבשיץ
זה לא בגלל שהוא התנגד לביקורת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רבותי, תנו ליעל לסיים.
יעל אנדורן
זאת אומרת, זה ברור לכולם וזה היה ברור גם לנו כשיצאנו עם הביקורת וגם למוסדות, שאם באמת ימצא מוסד אחד ממאה – אני פה הכי זהירה בעולם – כנגד המוסד הזה צריכות להינקט סנקציות.

ובאמת התחילה ביקורת ובהתחלה היה רואה חשבון פנימי ורואה חשבון חיצוני. אני לא אלאה את הוועדה עם כל נושא הביקורת. אני רק אגיד – אפרופו מה שאמר הרב רביץ, שבישיבה משרד הדתות צריך לעשות את כל הביקורות לפני שהישיבה מקבלת כסף – בביקורת שהתבצעה התגלה שעשרים ישיבות בכלל לא היו קיימות.
אברהם רביץ
יופי, אז זה טוב.
יעל אנדורן
זה טוב, אבל הישיבות האלה כנראה אף פעם לא היו קיימות ובכל זאת קיבלו כסף מתקציב המדינה.
אברהם רביץ
לא, את מדברת על חדשות. הם לא קיבלו?
אמנון דה-הרטוך
לא, לא. ישיבות שבמשך שנים דווחו כמקבלות ולא היו קיימות.
יעל אנדורן
כל ישיבה שנולדה היתה צריכה פעם להיות חדשה. פעם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כמה ישיבות היו, אתם אומרים?
יעל אנדורן
היו כעשרים.
אמנון דה-הרטוך
עשרות ישיבות.
יעל אנדורן
היתה רשימה של ישיבות ואני אגיד עוד משהו שהוא בעייתי מאד: הסתבר שהממשלה במשך תקופה מאד ארוכה כסף לאותן ישיבות וכשהממשלה רצתה לבוא לקחת את הכסף הזה, לא היה ממי לקחת, כי - - -
יוסף פריצקי
כי אדון בוך ברח.
יעל אנדורן
לא רוצה להיכנס לשמות.
יוסף פריצקי
בוך ברח. היה אחד בשם אדון בוך והוא ברח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יוסי, בחייך. בסדר, זה ידוע. אתה לא מאפשר לה לסיים.
יעל אנדורן
היה מאד קשה לגבות, זה הועבר ליועץ המשפטי, אני לא רוצה להתייחס כרגע, זה הועבר ליועץ המשפטי לממשלה וזה בטיפולו.

מה אני רוצה לומר כרגע? הלכה למעשה – אנחנו ראינו ויש דו"ח ביקורת של החשב הכללי, אני לא רוצה להתייחס אליו, שיש פה שנתי בעיות. בעיה מספר אחת, שבאים לעשות ביקורת ובאמת, בחלק מהמקומות תלמידים שמדווחים לא נמצאים. עכשיו, אתם שואלים אותי? יכול להיות שביקורת של רואה החשבון זה לא הכלי הכי טוב לעשות את הבקרה בישיבות. יכול להיות כלי יותר טוב. הלוואי והיה כלי יותר טוב לעשות את הבקרה הזאת, אבל זה כלי. מה לעשות? זה הכלי שקיים.

ראינו – ויש נתונים – שעם הממצאים לא נעשה דבר. ובסוף שנת 2000 עברה החלטת ממשלה 291, שקבעה שיצטרכו להיקבע סנקציות – לא רק נגד ישיבות – נגד כל מוסד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כל העמותות.
יעל אנדורן
כל העמותות שיפרו את תנאי התמיכה. לצערי, עד היום אנחנו נמצאים כמעט שנתיים מאז שעברה ההחלטה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
וזה לא בוצע בכלל.
אמנון דה-הרטוך
למעלה משנתיים. ההחלטה היתה ב-7 בספטמבר 1999.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אמנון, אתה עוד מעט תדבר.
יעל אנדורן
אין לנו עד היום סנקציות. במצב שכבר הלכו ואמרו והלך ובדק רואה חשבון ומצא שלא היה כלום. אז אני אומרת: אנחנו, כממשלה, צריכים להיות משוכנעים – ואני אומרת את זה פה: אני לא משוכנעת ואני אומרת את זה בשם עצמי – קשה לי להאמין, פשוט מהיגיון בריא, שיש גידולים כאלה שהם לא רצופים. אני אגיד עוד משהו: אנחנו גם ראינו שהיה מצב שהממשלה החליטה לצאת לביקורת, רק הודיעה שהיא יוצאת לביקורת, עוד לא שלחה רואה חשבון אחד, עוד לא הפעילה סנקציה אחת, חודש אחר כך – מה קרה לדיווחים של הישיבות. זה שחור על גבי לבן, אפשר לראות את הנתונים.

אז לדעתי יש פה שני דברים שצריך להתייחס אליהם. א', באמת, את הגידולים – אני לא אומרת שחלק מהם הם לא מוסברים. יכול להיות שלחלק מהגידולים יש הסבר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
את מעלה שני דברים נפרדים. אדוני המבקר, חלק מזה מכוסה בדו"חות. הנקודה השניה שהיא העלתה לא היתה מכוסה. משנת 1999 והלאה.
יעל אנדורן
הנקודה השניה שצריכה להיבדק זה א' - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
החלטת ממשלה לא מתבצעת בכלל. לא לגבי הישיבות – בכלל.
יעל אנדורן
לגבי הכל. ו-ב', מדוע, גם כשהיו ממצאים, לא התבצעו שום סנקציות.
יוסף פריצקי
זה תלוי ועומד היום בבג"ץ, יעל. התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה כנגד היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יוסי, עשה לי טובה, תן לה לסיים. לא יכול להיות שאתה לא נותן לה לדבר.
יוסף פריצקי
סליחה.
יעל אנדורן
ועוד משפט אחרון. תראו: לפעמים, אם הממשלה בעצמה יוצרת מנגנונים שהם בעייתיים לעצמה מבחינת האכיפה שלהם, אז היא נמצאת בבעיה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה ברור.
אברהם רביץ
אני רוצה הערה קצרה אחת. אני חושב שאני מייצג כאן את הישיבות. את הישיבות הקיימות, אותן אני מייצג בוודאי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האמיתיות.
אברהם רביץ
האמיתיות. ואני אומר לכם: אין אף ראש ישיבה אחד מהרוב הגדול של הישיבות שמתנגד לביקורת. כל הדרישה היתה שהדבר ייעשה בצורה מכובדת, שלא יעמידו שם שורה של תלמידי חכמים אל הקיר ויבקשו מהם – כמו במחסומים היום – להוציא תעודות זהות ודברים כאלה. איזו המצאה של ביקורת שתומצא על ידי החכם הגדול ביותר – להפך. ראשי הישיבות שמחים לכך. עכשיו, כל הדברים האלה שאינם מוסברים – אני לא רוצה להעלות כאן בוועדה – הרי כולנו סבלנו מהתופעות של יחידים שהם כללו הרבה - - - כאילו וצריך למצות אתם את הדין. שילכו, שישבו, אני לא יודע מה. ודאי לקחת את הכסף חזרה. אם יש ממי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם יש ממי.
אברהם רביץ
מה עושים בכל שטח מהשטחים? אם אין עם מי, אז אין עם מי. אבל לא יתכן שבגלל זה כל הנושא הזה של ישיבות מוכפש. אסור לעשות את זה. בנפשנו הדבר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הרב רביץ, תודה רבה. נציג משרד המשפטים.

אתה לא תיתן לנו הרצאה של שעה, יש לנו עוד ישיבות.
אברהם רביץ
אני מבין שאנחנו לא גומרים היום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, לא נגמור היום.
אמנון דה-הרטוך
אני רוצה לפתוח בהצטרפות לדבריו של סגן שרת החינוך. באמת נכון, אין שום ספק, שישנם מוסדות תורה שהם מוסדות קדושים במלוא מובן המילה, גם מבחינת אמינות הדיווח, בזה אין שום ספק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גם יעל אמרה את זה.
אמנון דה-הרטוך
אני רוצה לומר שתי הערות שאולי גם מכוונות אל מבקר המדינה, אם הוא יחליט לבדוק סוגייה. אני חושב שראוי להתייחס לשתי נקודות: אחת, סוגיית הגידול החריג, כפי שדובר כאן. צריך לומר שתבחיני משרד הדתות הם תבחינים מאד מיוחדים, לפחות במובן הזה שכשאנחנו מדברים על קבוצות התלמידים שהם מעל גיל 30, התנאי לכניסתו של תלמיד בגיל הזה לישיבה גבוהה או לכולל הוא, שהוא למד ברציפות מגיל 18. במילים אחרות: אדוני סגן השרה, לא יוכל לעולם להיכנס לישיבה שהיא כולל במדינת ישראל, משום שהוא חטא בכך שתקופה מסוימת הוא היה בכנסת.
מעבר לשאלות המשפטיות המעניינות
האם הדבר הזה הוא שוויוני, מדוע אדם ששירת שירות צבאי מקבל עונש בכך שהוא לא יכול ללמוד אחרי גיל 30 – נניח שאם אני אחליט מחר לפרוש ממשרד המשפטים וללמוד בישיבה, אני לא זכאי - מעבר לזה, מבחינה חשבונאית לדבר הזה יש משמעות. למה אני מתכוון? הגידול העיקרי החריג, בעצם, לא יכול להיות בקבוצות מעל גיל 30. מפני שאם אדם למד עד גיל שלושים, הוא ממשיך. אם הוא לא למד עד גיל שלושים – הוא לא יכול כבר להיכנס. לפחות על פי תבחיני משרד הדתות והנחת העבודה היא שהמשרד באמת מעניק תמיכה רק למי שעומד בקריטריונים.

כשאנחנו מדברים, אם כך, על תלמידים בני 18=19, צריך לבדוק מאיפה בא מאגר התלמידים הפוטנציאלי. המאגר הפוטנציאלי בא מתלמידי המתיבתות והישיבות הקטנות. במילים אחרות, כדי לדעת מהו סדר הגודל – לא היחיד, אבל העיקרי – של ההצטרפות לישיבות בגיל 18, צריך פשוט לבדוק מה היה מספר התלמידים שש שנים קודם לכן במתיבתא. ואז, אם ישנו פער עצום – אני לא מדבר על פער כלשהו, משום שיכול להיות שיש תלמידים שמגיעים מחוץ לארץ וכאן נמסר לנו שרוב התלמידים הם אברכים, אז הם לא נכנסים לישיבה גבוהה. ואם בישיבה גבוהה יש קפיצה של עשרה אחוזים בשנה וזה מגיע למספרים של עשרים אלף, צריך לבדוק שש שנים קודם כמה תלמידים היו במתיבתא. ואם שם היו עשרת אלפים צריך להבין איך זה יכול להיות שפתאום, אחרי שש שנים, נולדו עוד עשרת אלפים תלמידים. אז יש אנשים שאולי בגיל 15.5 חוזרים בתשובה, או 17. אבל לפחות לפי כמות התלמידים שחוזרים בתשובה אחרי גיל 18, ישנה ירידה משמעותית במשך השנים ומדובר על כשש מאות תלמידים בשנה, שהם כלל החוזרים בתשובה שמקבלים תמיכה.
אברהם רביץ
חלק גדול מהחוזרים בתשובה לא הולכים לישיבות של חוזרים בתשובה. נכנסים לישיבות רגילות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא מסביר את זה.
אמנון דה-הרטוך
לגבי התלמידים שחוזרים בתשובה זאת שאלה מאד מעניינת. השאלה היא איך, מבחינה משפטית, זה אפשרי, מפני שכפי שציינתי, תנאי הסף למי שרוצה לקבל ללמוד בישיבה מעל גיל 30 זה שהוא למד ברציפות מעל גיל 18. אז אם אדם חזר בתשובה בגיל 35, הוא לא יכול להיכנס.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא יכול להסביר את הקפיצה, לא משנה אם הם לומדים מעל גיל שלושים או לא.
אמנון דה-הרטוך
זה לא יכול להסביר. לכן אני בא ואומר שהסברי גידול טבעי הם הסברים שניתן לנתח אותם, בביקורת המדינה, על פי הנתונים של המתיבתות, הישיבות הקטנות, שש שנים קודם לכן ולראות מה קורה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זו נקודה מאד נכונה.
אמנון דה-הרטוך
זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להתייחס גם לסוגיית הפיקוח. לנו יש דין ודברים והתלבטויות ושיחות עם המשרד לענייני דתות בנושא הפיקוח כבר שנים רבות. התבחינים שמשרד הדתות קבע לנושא, תקפים, ללא שינוי של תג אחד, משנת 1992. אנחנו מגיעים למסקנה במשך שנים שאין שום אפשרות ממשית לפקח על הישיבות במצב שבו כולל יכול להיפתח עם חמישה תלמידים באזור פיתוח עם עשרים וחמישה, או חמישה עשר תלמידים באזור פיתוח. המשמעות היא שיש אלפי מוסדות. אין שום אפשרות, אין כוח אדם במשרד הדתות ואולי גם במשרד האוצר, לפקח על אלפי מוסדות. אני מדבר על ביקורת ראויה, מכובדת.
אברהם רביץ
אלפי מוסדות? אתה לא מרגיש את עצמך מגזים?
יעל אנדורן
אלפיים ומאה.
אמנון דה-הרטוך
אלפיים ומאה.
אברהם רביץ
בסך הכל.
אמנון דה-הרטוך
שניים זה רבים. אלפיים זה אלפי מוסדות.
אברהם רביץ
לא, אבל זה סך כל המוסדות שיש בארץ. לא המוסדות הקיקיוניים.
אמנון דה-הרטוך
לא דיברתי על קיקיוני.
אברהם רביץ
של חמישה, חמישה עשר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא דיבר על כל המוסדות, לא רק הקטנים.
אמנון דה-הרטוך
הרוב של המוסדות הנתמכים הם - - -
הלל קולין
הם לא רלוונטיים לדיון הזה. רלוונטי לדיון הזה זה ישיבות קטנות, ישיבות גבוהות וכוללים ושם אין לך - - -
אמנון דה-הרטוך
על זה אני מדבר.
הלל קולין
אז שם אין לך אלפים. אני לא יודע אם תגיע לאלף וחמש מאות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
עם כוללים זה מאות.
אמנון דה-הרטוך
גם אם רוצים לדבר על כוללים, שזה מאות, אז נדמה לי שזה קרוב לאלף, על כל פנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כוללים זה מספר גדול מאד.
אמנון דה-הרטוך
על כל פנים, אין למשרד הדתות כלים כדי לבדוק את זה. אני רוצה לומר שאנחנו נתקלים בבעיות קשות מאד בנושא הזה, בגלל שיש מספר קטן. למשל, בסוגייה של נוהל הקיזוזים. אם באים ואומרים ששיעור היעדרות של 40% זה בלתי סביר – ואם זה שיעור ההיעדרות הקבוע במוסד, זה באמת בלתי סביר – אז אם יש חמישה תלמידים או שישה, אז יש קושי גם בפן המשפטי, אני חושב, אם שני תלמידים לא מגיעים, לבוא ולומר שזה לא סביר. אולי אחד חולה ואולי השני שומר על ילדו? לעומת זה, כאשר מדובר בישיבה גדולה או רצינית עם כמה עשרות תלמידים, אחוז היעדרות של ארבעים אחוז מאפשר, באופן אמיתי, לנקוט סנקציות. במילים אחרות: ההתנגדות של משרד הדתות בנושא הזה, לא מובנת לנו מבחינה אנליטית וודאי לא מבחינת יעילות הביקורת ויעילות הטיפול באותם מוסדות.

בנושא הזה אני רוצה להעיר שתי הערות: יש סתירה מאד מעניינת בין עמדת משרד הדתות בנושא הזה לבין עמדתו, כפי שהוצגה לבג"ץ התנועה המסורתית, בנוגע לתמיכת משרד הדתות שהיתה אז, במוסדות תרבות שנותנים שיעורי תורה בשעות הערב. אז משרד הדתות נימק את הצורך בדרישות סף גבוהות, בכך שאין לו את הכלים המינהליים המספיקים לפקח. לעומת זה, כשמדובר בישיבות, משרד הדתות עומד בתוקף על כך.
אברהם רביץ
יש הבדל בין שעה ביום לבין שתים עשרה שעות ביום.
אמנון דה-הרטוך
לא, סליחה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא הבדל עקרוני.
אמנון דה-הרטוך
האפשרות לפיקוח היא – זה מבחינת מספר המוסדות הגדול. אם יש מספר מוסדות גדול, אז צריך לשלוח הרבה מפקחים. בא משרד הדתות בנוגע לתרבות חרדית, או לתרבות ואומר: אין לי כוח אדם וזה טיעון שהוא לגיטימי. לעומת זה, בתחום האחר, כל חמישה תלמידים – צריך להדגיש שחמישה תלמידים יכולים לפתוח כולל גם בישוב שיש בו כבר עשרה כוללים. לא יעלה על הדעת לפי משרד הדתות, שבמקרה כזה אולי אותם חמישה יתפזרו בין הכוללים הקיימים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אמנון, אני רוצה להפסיק אותך רגע. הרב רביץ, תשכיל אותי: בתפוצות גם היו כוללים כל כך קטנים?
אברהם רביץ
דווקא בתפוצות. הרי אתה יודע שכתוב שזה שאין בעשרה בטלנים – ובטלנים בצורה החיובית הכוונה כאן - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן, אבל מדבר על הערים הגדולות שיש בהם ישיבות וכל הדברים האלה.
אברהם רביץ
אז אני אומר לך: היום יש תנועה ענקית בארצות הברית – גם ברוסיה, דרך אגב, לשלוח קבוצה קטנה של בעלי משפחות – אברכים – לפתוח מקום תורה באיזושהי עיר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מקום שאין בו.
אברהם רביץ
בדרך כלל, מקום שיש, אני לא מאמין שאפשר לפתוח בו עוד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא אומר שכן. שפותחים.
אמנון דה-הרטוך
זה לא המצב, אדוני סגן השרה. עם כל הכבוד, אנחנו נתקלים בהרבה מאד מקרים כאלה. יותר מזה – יש גם תופעה של הקמת סניפים. ליד מוסד קיים מקימים סניף, כדי להתגבר על כל מיני בעיות, כנראה, של דרישת שנתיים ניסיון.

אני רוצה להעיר כאן עוד איזושהי הערה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הרב רביץ, אני התייחסתי לכך שבמקום קטן שיש הרבה כוללים, פותחים עוד כולל נוסף.
אברהם רביץ
יש תופעה כזאת. למשל, אני מכיר באופן אישי, תופעה של כולל קטן – לא חמישה, עשרה, אבל זה גם כן די קטן – שרוצים ללמוד עם תוכנית לימודים מיוחדת. ללמוד קודשים בשיטת בריסק. אז זה מעולים שבמעולים. איפה אתה תמצא בעיירה קבוצה כזאת? או, למשל, פותחים מכון. בסך הכל זו ישיבה, אבל הם עוסקים קצת יותר במחקר. אז זו גם כן קבוצה קטנה. או, למשל, אם יש אדמו"ר. אדמו"ר רוצה לפתוח והוא עושה מאמץ כדי להשלים – הרי לא חיים מהכסף של משרד הדתות. זו תוספת. אין דבר כזה שאברך שלומד בכולל, כל מה שיש לו זו המלגה של משרד הדתות. אז מי נותן את היתר?
היו"ר אמנון רובינשטיין
צדקה.
אברהם רביץ
כן, אבל צדקה אז ישנו או אדמו"ר או אדם שמתמסר לזה. הוא לא יכול להתמסר כדי לפרנס ארבעים אברכים. קבוצה קטנה הוא יכול. הבעיה של הפיקוח זאת בעיה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בעיה קשה מאד. מה שאומר עו"ד דה-הרטוך זאת אחת הבעיות הכי קשות, לדעתי.
אברהם רביץ
צריך למצוא דרך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם משרד החינוך היה צריך לפקח בשיטה דומה, הוא לא היה מצליח לעשות שום דבר.
יעל אנדורן
למשרד החינוך יש שלושת אלפים מוסדות. כל מוסדות החינוך זה שלושת אלפים, כשאנחנו מדברים על 1.8 מיליון תלמידים. פה יש לנו 2100 עם 222 אלף תלמידים.
אברהם רביץ
אבל כמה מפקחים יש לנו? אין אפילו אחד. אין לנו אפילו אחד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רואה חשבון לא מפקח.
אברהם רביץ
לא, מפקחים קבועים שזאת עבודתם. כמו במשרד החינוך.
יעל אנדורן
אבל תחשוב על הפרופורציות.
אברהם רביץ
אין לנו אפילו מפקח אחד. אנחנו יכולים לשלם למפקח?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הרב רביץ, אם היתה השיטה של משרד החינוך, אז כל מוסד היה מקבל אישור. לזה הוא מתכוון.
יעל אנדורן
היום אין את זה.
אברהם רביץ
גם היום יש אישור. מה זאת אומרת? עד שמקבלים אישור הנשמה יוצאת.
יעל אנדורן
לא, הוא לא יכול להגיד למוסד שפתח: אל תפתח. אם הוא עונה על הקריטריונים של אמנון, חמישה תלמידים - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין לו שיקול דעת. אין מיפוי.
אברהם רביץ
אבל לא קיבלו את הקריטריונים של אמנון - - -
אמנון דה-הרטוך
הקריטריונים האלה קבועים במבחן 1992.
אברהם רביץ
אבל הקריטריונים שמשרד הדתות קיבל, הם חייבים לעמוד בהם, אחרת משרד הדתות לא יאשר להם. לכן זה אורך לפחות חצי שנה ומנהל הכולל צריך לסחוב את זה על שכמו.
אמנון דה-הרטוך
אני רוצה רק לסיים את הנושא. אני באמת רוצה לומר שלדעתנו, בפן המשפטי, אנחנו לא יכולים לבוא ולחייב את משרד הדתות להגדיל את מספר התלמידים. כי מבחינת עיקרון השוויון, זה יכול להיות גם שוויון בלתי יעיל. אני חושב שבפן של הפיקוח על כספי המדינה, שיש כל כך מעט תלמידים שיכולים לפתוח כולל, במיוחד במקום שיש בו כבר עשרה כוללים, זה דבר שאפשר שהוא בלתי סביר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שאם היו קריטריונים, אז גם היה צריך להביא בחשבון את מה שאמר חבר הכנסת רביץ. אם יש סיבה אמיתית שהם לא יוכלו להשתלב בכוללים הרגילים, אז כן. אבל לא סלם מתוך קפריזה.
אברהם רביץ
אני הייתי מבקש שלקראת הישיבה השניה, אם זה לא יותר מדי קשה לכם, להביא לנו לכאן את רשימת המוסדות ומספר התלמידים בכל מוסד. נראה, באמת, אם זה כצעקתה, שיש חמישה לכל מוסד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, זה יותר מדי.
יעל אנדורן
אתה יכול לראות את ההתפלגות. כמה מוסדות יש מעל עשרים וכולי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ההתפלגות. כן.
אלי ליבשיץ
אם אפשר, השאלה היא הרבה יותר פשוטה. השאלה אם זה כצעקתה – אני חושב שהנתונים שמשרד האוצר ומשרד המשפטים הביאו נכונים. לא זאת הנקודה. השאלה היא אם אפשר לפקח או לא.

אני חושב שרואי חשבון חיצוניים זה עדיין לחפש את המטבע מתחת לפנס.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מר ליבשיץ, אני רוצה לומר לך: בכל זאת צריך לקבל את ההתפלגות הזאת, בלי שמות אפילו.
אלי ליבשיץ
אני אומר שאני מקבל אותה מראש, אבל אני אומר שאין ספק שצריך פיקוח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לך את הנתונים?
אלי ליבשיץ
אני אנסה להביא אותם.
אברהם רביץ
דה-הרטוך לא נתן לנו נתון. אולי הוא לא יודע.
אלי ליבשיץ
לא, הוא אמר שעצם האפשרות לפתוח כולל של חמישה אברכים היא פגומה בעיניו. אני אומר ש - - -
אברהם רביץ
בעיני היא לא פגומה. הבעיה היא הפיקוח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
היא פגומה אם יש בה שימוש לרעה.
אלי ליבשיץ
לדעתי אפשר לפקח, אבל לא בשיטה הקיימת. אם מדברים על שיטות פיקוח אני חושב שהן אפשריות.
אמנון דה-הרטוך
אני מבקש רק לומר שעל כל פנים, הניסיון בתשע השנים האחרונות מראה שמשרד הדתות לא מצליח למעשה לפקח, כי גם הדו"ח של רואה החשבון יוסי שטראוס, סגן בכיר לחשב הכללי, שיצא רק השנה, אחרי הביקורות החדשות שמשרד הדתות ערך ואחרי המעבר למחשוב, מצא ישיבות עם דיווחים פיקטיביים של מאות תלמידים, כאשר הנזק המוערך, לדעת רואה החשבון שטראוס היה שמונים מיליון שקלים בשנה. זאת אומרת: דיווחים פיקטיביים של שמונים מיליון שקלים. זה אחרי כל הביקורות של משרד הדתות.
אני רק רוצה לומר לסיום
כאשר יש את הסוגיה של תרבות חרדית במשרד החינוך, היום הזה ממש ותרבות יהודית, הדרישה שקיימת מצד חוגים כאלה ואחרים היא דווקא לדרישות סף גבוהות. הדברים אינם מתיישבים מבחינה לוגית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
טוב, רבותי, אנחנו לא נסכם כרגע. אנחנו צריכים ממשרד הדתות שתי סדרות של נתונים. א', ההתפלגות הזאת של מוסדות גדולים ומוסדות קטנים. בלי שמות. דבר שני – את הבקשה של פריצקי בקשר לעניין של כמה משלמים. אם יש לכם.
אלי ליבשיץ
לא יכולים להיות לנו נתונים.
אברהם רביץ
מה הבקשה של פריצקי?
אלי ליבשיץ
כמה בני חוץ לארץ משלמים למוסדות.
אברהם רביץ
בוא נגיד לרגע שלא רושמים את זה. אז מה זה נוגע אלינו?
אמנון דה-הרטוך
צריכים גם ניהול רישום תקין.
אלי ליבשיץ
זה קשור לרשם העמותות.
אברהם רביץ
אה. אוקי, בבקשה. למה לא?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם אין נתונים, אז אין נתונים.
אלי ליבשיץ
אני רוצה לציין שהנתון שהיושב ראש מבקש הוא נתון שמוסכם. כלומר: אין ספק שיש הרבה מוסדות קטנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר. זה לא אני מבקש, זה חבר הכנסת רביץ ביקש. הוא ביקש, לא אני.
אלי ליבשיץ
אני חושב שהנתון המרכזי הוא שיטות הביקורת ולא הנתון הזה. כי הנתון הזה הוא קיים. יש כוללים של עשרה ושל חמישה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בכל זאת, מה שאמר אמנון זה מאד מאד נכון. כי אם יש לך ריבוי של מוסדות קטנים אין אפשרות – אני אומר לך – כשר חינוך לשעבר. אם במקום ישוב כל אחד היה יכול להקים בית ספר, משרד החינוך לא היה יכול לפקח. משרד החינוך עובד בשיטות של מיפוי ורישוי.
אברהם רביץ
אני רוצה להסביר - סליחה, אדוני היושב ראש – את הרציו מאחורי מוסדות קטנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבין את הרציו.
אברהם רביץ
דבר נוסף. יש כאן ברמת שלמה מספר כוללים קטנים. קטנים לפי החוק. חמישה עשר, נדמה לי, או משהו כזה.
אלי ליבשיץ
עשרה.
אברהם רביץ
ואני שאלתי את ראש הכולל הזה: למה לך את זה? מספר מועט של תלמידים, תתקשר עם עוד מישהו ותעשו ביחד או משהו. למה אתה צריך את זה?

הוא הסביר לי כך וזהו אחד מההסברים שמתרצים שורה שלמה של כוללים קטנים. הרי מה קורה? משרד הדתות, נדמה לי, נותן 700 שקל ומשהו לאברך. אברך לא יכול בשום פנים ואופן לחיות מ-700 שקל. הוא לא ייכנס לכולל שנותן לו את מה שהוא מקבל ממשרד הדתות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז הוא צריך את ההשלמה.
אברהם רביץ
אז מה שקורה, המנהל של הכולל או ראש הכולל, הוא משוגע – במובן החיובי – הוא מכתת את רגליו בעולם, דופק על בתים ומתרים יהודים. גם פה בארץ, מתרימים. יש קופות צדקה שאישה תורמת לפני הדלקת נרות וכל מיני שיטות של הכסף הקטן ופרוטה לפרוטה מצטרפות. ואז הוא יכול לתת לאברך – תלוי, כל אחד עם הכישורים שלו – יש כאלה שיכולים לתת לאברך עוד אלף שקל לחודש ממה שהוא אוסף. או מאתיים או שלוש מאות שקל. יש בשוק כל מיני כאלה.

עכשיו, גם הוא צריך לחיות, כי הוא בעצם עובד, כי הוא הולך ואוסף כספים בכל מיני שיטות. עכשיו, הוא אומר לי: אם יהיו לי יותר ממה שיש לי, אני לא אעמוד בזה. אז אני צריך לתת לכל אברך חמישים שקל נוספים? לא יבואו אלי ולא כלום. לכן, הכישורים שלי זה לאסוף בערך שלושים או ארבעים או חמישים אלף שקל לשנה. זה מה שאני יכול לאסוף.
אמנון דה-הרטוך
שיהיו שני מנהלים שיסעו לאסוף את הכסף.
אברהם רביץ
אז אין שני מנהלים על עשרה, כי הם צריכים גם לתת שיעור.
אמנון דה-הרטוך
לא על עשרה, שלושים או ארבעים. בבקשה.
אברהם רביץ
אבל אין. אז כך עובדים רוב הכוללים הקטנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ההתפלגות היא חשובה, לדעתי.

דבר שני, אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת רביץ: לדעתי אנחנו צריכים להמתין עם זה לראות את הדו"ח הבא של מבקר המדינה. אם הוא מתייחס לזה אז כל הנושא כבר נפתר, אם הוא לא מתייחס לזה, נחזור ונדון.

אבל, יש נקודה אחת שלדעתי כדאי להעלות אותה לדיון ואני רציתי את תגובתך ואת תגובת משרד הדתות. זאת היתה ההצעה ללכת לתקצוב לפי מוסדות וכיתות, מה שהציע פריצקי.
אברהם רביץ
מה דעתך, יעל, על זה?
יעל אנדורן
אני אגיד לך מה דעתי. ברגע שאין מיפוי מרכזי, לבוא לממשלה ולהגיד לה: בואי תתקצבי את המורים והתלמידים, את המוסד הזה, כשאין לה בעצם שום SAY, שום SAY, על איפה יקום המוסד, על כמה תלמידים יהיו בו, בניגוד למערכת החינוך שבה הממשלה, אפילו במערכות החינוך הלא-רשמיות, הממשלה יש לה SAY.
אברהם רביץ
לא, לא. אין לה שום SAY. אפשר לחיות עם SAY כזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בש"ס ובחינוך העצמאי אין SAY.
אברהם רביץ
היא לא מעסיקה את המורים.
יעל אנדורן
זהו, אבל שם היא לא מעסיקה את המורים. בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, שהממשלה מעסיקה את המורים, היא קובעת איפה יקום בית הספר, היא קובעת אזורי רישום ואז זה אחרת. זה יכול להיות פתרון, אבל - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
כשלעצמו זה לא פתרון.
יעל אנדורן
נכון.
אברהם רביץ
דרך אגב, אנחנו היינו מאד שמחים על כך. אז התקציב נשאר על המדינה וזהו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן. אנחנו נקבל את החומר הנוסף, אנחנו נמתין. למבקר המדינה נעביר גם את הפרוטוקול. יש בו לדעתי דברים חשובים שנאמרו, על ידי מר ליבשיץ ועל ידי נציגת האוצר. דברים חשובים לגבי הטיפול.

אני רציתי להפנות את תשומת הלב לדבר אחד ספציפי. זה הדברים שאמרה יעל אנדורן לגבי אי השימוש בסנקציות.
יעל אנדורן
החלטה 291.
היו"ר אמנון רובינשטיין
החלטה 291, למעלה משנתיים. זה, לדעתי, חמור מאד.
אברהם רביץ
זה חוק קנוביץ', אתה זוכר אותו, היית כבר בכנסת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כתבתי נגד אי הפעלתו.

אנחנו נמתין ונראה. אולי מלאכתנו תיעשה בידי המבקר. תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה
12:05.

קוד המקור של הנתונים