ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/10/2000

הצעה לתיקון חוק מבקר המדינה

פרוטוקול

סדר היום
הצעה לתיקון חוק מבקר המדינה_x000d_
_x000d_
_x000d_
_x000d_
הצעה לתיקון חוק מבקר המדינה

21
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
23.10.2000

פרוטוקולים/ביקורת/1949
ירושלים, ג' בחשון, תשס"א
1 בנובמבר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 88

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
מיום שני כ"ד בתשרי התשס"א (23 באוקטובר 2000), שעה: 12:00
נכחו
חברי הוועדה: עוזי לנדאו - היו"ר
מוזמנים
מר אליעזר גולדברג - מבקר המדינה
רן גלינקא - מנכ"ל משרד מבקר המדינה
שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד
מוטי בס - יועץ משפטי
אייל גור - עוזר משפטי למבקר המדינה


עו"ד סיגל קוגוט - מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים

עוזי ברלינסקי - משרד ראש הממשלה
עקיבא יסרליש - משרד ראש הממשלה
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
ירדנה מלר-הורוביץ
קצרנית
אושרה עצידה
סדר היום
הצעה לתיקון חוק מבקר המדינההצעה לתיקון חוק מבקר המדינה
היו”ר עוזי לנדאו
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הנושא שעל סדר היום הוא הצעה לתיקון חוק מבקר המדינה. מבקר המדינה שלח אליי מכתב במחצית חודש ספטמבר ובו הוא הציע מספר תיקונים לחוק יסוד מבקר המדינה ולחוק מבקר המדינה. קשה לעבוד בתקופת הפגרה וחלק מהתיקונים כנראה יחייבו פרוצדורה מסובכת יותר, כפי שהבנתי, משום שמדובר בשינוי חוק יסוד שעליו אמונה ועדת החוקה, חוק ומשפט. על פי ההערה של המבקר בתשובתו לחוות הדעת המשפטית של היועצת אנה שניידר, ככל הנראה תוכל לקום ועדה משותפת שלהם ושלנו שתוכל לטפל בתיקונים האלה. הייתה הערה שנייה של המבקר לתוספת שאנחנו הוספנו לגבי האנשים שאנחנו נוכל להזמין לדיון במסגרת הבקשה לחוות דעת מבקר המדינה, וזוהי סוגייה קשה.

לקראת תחילת הדיון חשוב לי לקבל דברי מבוא של המבקר לגבי מה שהניע את הגשת ההצעה הזו. אחר כך נשמע את הערות היועצת המשפטית שלנו. אנחנו נשמח לרשום בפרוטוקול את הערות אנשי הממשלה. כללית אני יכול לומר כי הסיבה לפיה ביקשתי לקיים היום ומחר את הדיון בזריזות נובעת מהרצון שלי לקדם את הצעת החוק ולנסות להביאה לקריאה ראשונה על שולחן הכנסת, וכדי לא לעכב את החקיקה. אנחנו נכנסים לכל מיני תהפוכות פוליטיות ואני חושש שמה שלא נעשה עכשיו, לא נעשה, או עלולה להיות סכנה שזה לא יעשה, ולכן חשוב להתחיל את התהליכים האלה. אני אשמח לעשות את מה שאני אצליח לעשות, אבל אני לא יכול להיות אחראי למה שמתרחש מעכשיו במורד הזרם.

כבוד המבקר, בבקשה.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אני הייתי מבקש לפתוח בהערה מקדמית. להיות יתום זה לא טוב, אבל להיות עם מספר אבות זה גם לא טוב. מרבה אבות מרבה דאגה.

אני פניתי ליושב ראש הוועדה כי אני בטוח שזוהי הוועדה שצריכה לתת את דעתה לתיקונים שאני הצעתי. מצד שני גם פניתי לשר רמון שהוא השר שמכהן כיושב ראש ועדת שרים לענייני תיאום, מינהל וביקורת המדינה משום שגם הוא צריך לתת את דעתו לסוגייה הזו. אני לא אכניס את ראשי איך קושרים את כל החוטים, אם צריך לקשור אותם, אני חושב שכן, כדי להביא בסופו של דבר לקידום החקיקה ולחקיקה.

רקע היסטורי קצר. כבר הרבה זמן חשבתי על תיקונים שיש לבצע בחוק היסוד וגם בחוק מבקר המדינה. עוד אני חוכך בדעתי ומקיים התייעצויות במשרדי לגבי טיבן של ההצעות, מה ראוי להציע ומה לא, קיבלתי מכתב מהשר רמון והוא הציע במכתבו לתקן את החוק באופן שתגובת ראש הממשלה לדו"ח תתחלק לשני חלקים: תגובה מיידית על הדברים הכלליים יותר ודיווח יותר פרטני בתגובת ראש הממשלה השנייה. ההסבר היה, ואני חושב שזה הסבר נכון, שבתקופת הזמן של עשרת השבועות מאז הגשת הדו"ח על ידי ועד לתגובה איננו פרק זמן מספיק כדי לתת תגובה רצינית למה שכתוב בדו"ח ולכן הוא העלה את הצעתו לחלק את התגובה לשניים, כללית יותר ופרטנית. לאחר שהוא הגיש לי את המסמך הזה קיימתי גם פגישה עם השר רמון ואמרתי לו שאני מתכונן גם אילמלא כתב לי את הצעת התיקון שלו, להגיש הצעה משלי על התיקונים שנראים לי בחוק היסוד וגם בחוק עצמו, ולכן שלחתי את ההצעה לאחר זמן מה אליך, חבר הכנסת לנדאו, ואל השר רמון.

בתגובה האחרונה של ראש הממשלה, כתב השר רמון, שהוא מקדם את הנושא וזה בקרוב יגיע לידי חקיקה. אתמול קיבלתי ממנו מכתב שאומר: "ברצוני להודות לך על מכתב מהארבעה בספטמבר שאליו צירפת הצעה לתיקון חוק יסוד מבקר המדינה וכן הצעה לתיקון חוק מבקר המדינה-נוסח משולב. אני שמח על ההזדמנות שנתת לי לאמץ את הצעותיך המועילות לתיקונים נוספים על אלה שהצגתי לפניך, וכל ההצעות לתיקונים הנוגעים לעבודת המבקר אימצתי כמעט ככתבן וכלשונן, תוך שמירה על מלוא תוכנן ומטרותיהן. בסעיפים הנוגעים לעבודת הממשלה הכנסתי שינויים אחדים, אחרי התייעצות עם העוסקים במלאכת המעקב אחרי הביקורת ויישום המלצותיה. בכוונתי לפעול למען תעבור ההצעה הכוללת במהרה את כל שלבי הדיון והחקיקה. אני מקווה שנושא חשוב זה יזכה בכנסת לתמיכה מקיר אל קיר". השר רמון לא צירף לי את הצעת השינויים כך שאינני יודע מהם. אולי מר ברלינסקי יוכל להמציא לי אותו.
עוזי ברלניסקי
אני אוכל לתת את הנוסח, אבל אני רק רוצה להעלות את השאלה האם מקובל לדון במליאת ועדת כנסת בנושא של חקיקה, כל עוד לא התקיים הדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה? גם משרד המשפטים העיר לי על כך.
עו”ד סיגל קוגוט
בעניין שעוסק ביחסי ממשלה, כנסת, מבקר, האם לא כדאי לשמוע גם את הזרוע השלישית שרוב התיקונים נוגעים אליה? השאלה הזו לא עולה רק מבחינת ההגינות והפרוצדורה, אלא גם מבחינת המהות.
היו”ר עוזי לנדאו
אין ספק. מהמכתב שקיבלתי מהזרוע השלישית הבנתי שהיא יצאה לשלושה ימים לחו"ל.
עו”ד סיגל קוגוט
זה לא הזרוע השלישית, הזרוע השלישית היא ועדת השרים לחקיקה. אתמול נודע לי על ההצעה ואתמול קיבלתי גם את הנוסח, לכן ביקשתי שזה יובא ביום שני לוועדת השרים לחקיקה בישיבתה הדחופה ביותר.
היו”ר עוזי לנדאו
מסרי לאנשי ועדת השרים לחקיקה שכבודם במקום מונח. הם גם יקבלו כאן שתייה בדיוק כמונו. אנחנו נמשיך את הליכי החקיקה כאן. אנשי ועדת השרים יוכלו להציג את עמדתם במלואה ואנחנו נקשיב להם ונשתכנע.
עו”ד סיגל קוגוט
כל עוד תינתן אפשרות להשמיע אותה לפני שהחוק מאושר בקריאה ראשונה.
היו”ר עוזי לנדאו
בוודאי. אנחנו לא מנהלים את הדיונים האלה במחתרת.
עו”ד סיגל קוגוט
בסדר, אני בסך הכל ביקשתי שעמדת הממשלה תשמע לפני האישור לקריאה ראשונה.
אנה שניידר
אני רוצה להבהיר שלפי תקנון הכנסת ישנם מספר נושאים שוועדות מוועדות הכנסת רשאיות ליזום בהם חקיקה ואחד הנושאים הוא תיקונים לחוק מבקר המדינה, ולכן מתקיים פה הדיון הזה כהכנה לקריאה ראשונה מייד. אין לי ספק שכל טענה מכל כיוון, לרבות הממשלה בוודאי, צריכה להישמע כאן ולהילקח בחשבון. אין פה פגם פרוצדורלי.
עו”ד סיגל קוגוט
לא טענו נגד חוסר סמכות. אני רק רציתי שזה יהיה ברור שאנחנו מבקשים שזה יתאפשר לנו.
היו”ר עוזי לנדאו
אני מציע שאנחנו נדון בחוק עצמו. אנחנו מכינים את הצעת חוק מבקר המדינה, כאשר אני יוצא מתוך הנחה שכל הדברים הקשורים בחוק יסוד מבקר המדינה ידונו במקום אחר. בכל מקרה כדאי שנכין פנייה ליושב ראש הוועדה חוקה חוק ומשפט, ברוח המכתב שכתבת וברוח הדברים שכתב מבקר המדינה, ובו נבקש ממנו להקים יחד איתנו ועדה.
אנה שניידר
אולי הוועדה צריכה להיות בראשותך. זוהי בעצם ההצעה של מבקר המדינה, שהוועדה תהיה בראשותך ולא בראשותו של יושב ראש ועדת חוקה.
היו”ר עוזי לנדאו
בסדר. אני מציע שנעבור לתיקון סעיף 9.
אנה שניידר
אני מציעה שהמבקר יציג את התיקון ומדוע הם ביקשו לתקן.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
זה נמצא בדברי ההסבר. אני מציע לצרף את דברי ההסבר והצעות התיקונים יצורפו כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.
אנה שניידר
זה גם יהיה כמובן חלק בלתי נפרד מההצעה כפי שהיא תובא לקריאה ראשונה. אלו יהיו דברי ההסבר להצעת החוק.
היו”ר עוזי לנדאו
אני מציע לקרוא סעיף סעיף כדי שנבין מה טיבו של כל שינוי.
אנה שניידר
אנחנו מדברים עכשיו על סעיף 1 להצעת החוק, תיקון סעיף 9. סעיף 9 לחוק מבקר המדינה קובע מיהו גוף מבוקר וישנו פירוט של סוגים שונים של גופים שהם נחשבים גופים מבוקרים. בפיסקה (5) כתוב שגוף מבוקר הוא כל מפעל, מוסד קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם. יש כאן הצעה להוסיף גם כל חברה ממשלתית כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות לרשימה הזו בפיסקה (5). בפיסקה (7) ישנו פירוט: "כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שאחד הגופים המנויים בפסקאות (2) (4), (5) ו-(6) משתתפים בהנהלתם, אולם הביקורת על גוף כזה לא תופעל, אלא אם הוועדה או המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו". גם כאן ישנה הצעה להוסיף: "חברת בת ממשלתית כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות שהיא תיחשב לגוף מבוקר, אבל לא באופן אוטומטי תיערך שם ביקורת, אלא אם הוועדה, קרי, הוועדה לביקורת המדינה, או המבקר החליטו על כך, ובמידה שהחליטו". זהו התיקון לסעיף 7.
היו”ר עוזי לנדאו
האם עד היום לא היה אפשר לבצע בדיקות בחברות ממשלתיות? מה נותן התיקון הזה שלא היה קודם?
אנה שניידר
יכול להיות שהכוונה הייתה לומר את הדברים ברחל בתך הקטנה, כי בפיסקה (5) כתוב היום: "גוף שהממשלה משתתפת בהנהלתו" ויכול להיות שזה לא היה מספיק ברור.
היו”ר עוזי לנדאו
השאלה היא האם הפירוט שמפרטים כאן הוא לא בבחינת כל המוסיף גורע? כי ההגדרה: "כל גוף שהממשלה משתתפת בהנהלתו" היא הגדרה רחבה יותר שכוללת בתוכה גם חברה ממשלתית.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אני אקרא את דברי ההסבר משום שאני חושב שזה נוסח בצורה בהירה. לפי ההגדרות שבחוק החברות הממשלתיות, חברה ממשלתית היא חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה, הם בידי המדינה, או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת-בת ממשלתית. חברת-בת ממשלתית הינה חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות, או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה בידי חברה ממשלתית יחד עם חברת-בת ממשלתית.

מה שקורה כאן הוא שיש שוני במבחנים בין שני החוקים, בין חוק המבקר לפי סעיף 9(7), לבין הניסוח של חוק החברות הממשלתיות. זאת אומרת, יש חברות שהן חברות ממשלתיות או חברות-בת ממשלתיות, אך אינן נכללות במסגרת הגופים המבוקרים לפי חוק מבקר המדינה.
היו”ר עוזי לנדאו
האם נתקלתם במקרים כאלה?
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
כן. היו מקרים שנכנסו לחוק החברות הממשלתיות ולא נכנסו לחוק מבקר המדינה.
מוטי בס
המקרה הכי אופייני, אם כי לא היחיד, זה המקרה של חברה נכדה ומעלה שלפי חוק החברות הממשלתיות היא חברת-בת ממשלתית, כי ההגדרה שם היא בקשר אין סופי, בעוד שלפי חוק מבקר המדינה היא מחוץ לטווח שלנו.
היו”ר עוזי לנדאו
כלומר, בחברה נכדה או בחברה נינה, אתם לא רשאים לקיים ביקורת היום?
מוטי בס
אם הממשלה משתתפת בהנהלה אז זה סעיף 9(5), אם חברה ממשלתית משתתפת בהנהלה אז זה סעיף 9(7), אבל מה אם חברת-בת ממשלתית משתתפת בהנהלה?
אנה שניידר
כאן זה בגדר כל המוסיף, מוסיף.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
היו לנו מקרים כאלה בפועל.
היו”ר עוזי לנדאו
האם יש התנגדות של יתר חברי הכנסת לסעיף 1? אם לא, סעיף 1 אושר. אנחנו עוברים סעיף 2.
עו”ד סיגל קוגוט
סליחה, אני לא רוצה לייגע את אדוני, אבל אני אומר את הדברים בסעיף הזה ולא אחזור על כך בסעיפים הבאים. זה לא מסמכותנו למנוע דיון ואפשר לקיים דיון, אבל היועץ המשפטי לממשלה ביקש לאפשר לנו לפני שמאשרים לקריאה ראשונה להתייחס לכל סעיף וסעיף לאחר שנביא את הנוסח לכל הרשויות הנוגעות בדבר את הנוסח. כנציגת משרד המשפטים אני יכולה להביע עמדה רק על סעיף 18, אבל לא על שאר הסעיפים כי עדיין לא דיברתי עם השרים הנוגעים בדבר.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו לא נמתין עד שהממשלה תקבע את עמדתה. אנחנו נזמין אנשי היועץ המשפטי לממשלה ואת אנשי הממשלה להביע את עמדתם בדיונים.
עו”ד סיגל קוגוט
הם צריכים לראות את הנוסח לפני הדיונים. אנחנו קיבלנו את הנוסח מטעם הלשכה המשפטית בכנסת אתמול. אני מבינה שהייתה תקלה כאן, ושהיו מגעים עם השר רמון. המציאות היא שאני הראתי אתמול בלילה ליועץ המשפטי לממשלה את שני הסעיפים הנוגעים אליו והוא פשוט ביקש זמן כדי להגיב עליהם. אני מניחה שרוב הסעיפים לא יתקלו בהתנגדות. אי אפשר היה להשיג שום גורם חוץ מהיועץ המשפטי לממשלה.
אנה שניידר
אני סברתי לתומי שהואיל והשר רמון מעורב כאן אז זה בעצם על דעת הממשלה, אבל מסתבר שזה לא כך, לפחות מהבחינה שפורמלית זה לא הובא לעיון הממשלה.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו קודם כל נזמין את נציגי משרד המשפטים ואת נציגי הממשלה לדיונים האלה. בכל מקום שבו ברור לך שנעשית טעות קשה, כבר במקום הזה למרות שאין עמדת ממשלה תאמרי מה שיש. אני לא יודע אם הייתי ממתין עד שתהיה עמדת ממשלה. מהו זמן סביר עבורכם כדי להשיג את העמדה של הממשלה?
עו”ד סיגל קוגוט
אני ביקשתי שביום שני הבא בוועדת השרים הראשונה שמתכנסת הנוסח הזה יובא, ואז החברות הממשלתיות יראו באופן פורמלי את הסעיף הזה, למשל. אני מניחה שרוב הסעיפים לא יתקלו בהתנגדות, או שיהיו הערות מינוריות שיהיה אפשר בהסכמה להגיע אליהן, חוץ מסעיף 18 שאנחנו מתנגדים לו.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו נשלים את כל הדברים הקשורים בנו ונקיים עוד פגישה אחת עם הנציגים שלכם כדי לשמוע את הערותיכם.
עו”ד סיגל קוגוט
בסדר.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו עוברים לסעיף 2.
אנה שניידר
סעיף 2 מתייחס לסעיף 14 לחוק שדן בדרכי הטיפול בתוצאות הביקורת. בנוסח המקורי של המבקר היה כאן גם תיקון שהתייחס לחוק היסוד והוא הושמט בנוסח שלפניכם לאור כל מה שדובר קודם, ומה שנותר כרגע הוא כך: בסעיף קטן (א) במקום "שר האוצר" יבוא "ראש הממשלה". סעיף קטן (א) קובע היום: "העלתה הביקורת ליקויים שלא הוסברו או פגיעות בחוק, בעקרונות החסכון והיעילות או בטוהר המידות, ימסור מבקר לגוף המבוקר את ממצאי הביקורת ואת דרישותיו לתיקון הליקויים, ואם ראה צורך בכך יביא את העניין לידיעת השר הנוגע בדבר ולידיעת שר האוצר". במקום "שר האוצר" יבוא "ראש הממשלה".
היו”ר עוזי לנדאו
אני רואה בהערת שוליים של סעיף קטן (א) שסמכויות והתפקידים של משרד הכלכלה והתכנון יועברו החל מהראשון באפריל 1996 לראש הממשלה. זאת אומרת, כבר עכשיו זה בידיו.
אנה שניידר
הנוסח כפי שהוא כתוב היום בחוק זה עדיין שר האוצר. בפועל, יכול להיות שהועברו הסמכויות.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
היום ישנה החלטת ממשלה שמעבירה את הסמכות משר הכלכלה לראש הממשלה והמטרה היא לעגן את החלטת הממשלה בחוק.
היו”ר עוזי לנדאו
אני מניח שמשרד המשפטים יתנגד לזה.
עו”ד סיגל קוגוט
משרד המשפטים לא יתנגד לזה, אבל בסעיף הזה אם יהיה כתוב "ראש הממשלה" אז צריך להבהיר את המשמעות. למעשה הסמכות הסטטוטורית היא לראש הממשלה. עדיף לכתוב: ראש הממשלה או שר אחר שקבע לכך ראש הממשלה, כדי שאם ראש הממשלה ירצה להיעזר בשר אחר אז הוא לא יצטרך לפעול לפי חוק יסוד הממשלה ולבוא לאישורי הכנסת. לכן אני מציעה לכתוב: ראש הממשלה או שר אחר שראש הממשלה קבע לכך.
היו”ר עוזי לנדאו
לי זה נראה הגיוני, אלא אם כן אני מחמיץ משהו כאן.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
טכנית, זה נראה הגיוני, אבל לא בכדי אנחנו אמרנו ראש הממשלה. אני חושב שיש משמעות לתת משנה תוקף לתגובה ושראש הממשלה הוא זה שיגיב. כמובן שהוא יכול לעשות זאת באמצעות איש אחר, ולא באופן אישי, אבל לדעתי יש חשיבות שיהיה כתוב בחוק עצמו שראש הממשלה הוא זה שיגיב.
עוזי ברלינסקי
יש כאן עוד בעיה. משייכתב הצעתה של עו"ד קוגוט, עלול להיות בעתיד מסמך שיהיה כתוב עליו הערות שר הדתות, ואני אומר בכוונה שר הדתות, לדו"ח מבקר המדינה, כי הוא יהיה השר שיקבע על ידי ראש הממשלה לעניין ההערות.
היו”ר עוזי לנדאו
אז מה?
עוזי ברלינסקי
אני חושב שזה זילות המסמך וזילות מעמד התשובה?
היו”ר עוזי לנדאו
למה זה זילות המסמך? מה יש לכבודו נגד משרד הדתות?
עוזי ברלינסקי
דומני שמשרד הדתות נמצא היום במצב מסוים ולכן בכוונה לקחתי את הדוגמא הזו. אני שואל האם אין במסמך שייקרא הערות שר הדתות, או הערות שר אחר, משום הורדת רמת מסמך ההתייחסות לדו"ח מבקר המדינה?
היו”ר עוזי לנדאו
אני מתקשה להאמין שראש הממשלה יוכל אישית לעסוק בזה.
עו”ד סיגל קוגוט
בממשלה הקודמת זה היה צחי הנגבי ועכשיו זה חיים רמון.
עוזי ברלינסקי
אבל זה עדיין נקרא הערות ראש הממשלה.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
היום זה נקרא הערות ראש הממשלה. אם יהיה כתוב בחוק שראש הממשלה יכול להעביר את הסמכות לשר אחר, פירושו של דבר שהתגובה עלולה אולי להתפרש לא כתגובה של ראש הממשלה, אלא תגובתו של השר אשר הגיב.
היו”ר עוזי לנדאו
נניח שיהיה כתוב כאן ראש הממשלה וראש הממשלה החליט להאציל מסמכותו ולקבוע שר לדבר הזה. האם זה מונע ממנו לקבוע שר לדבר הזה?
שלומית לביא
יש פרוצדורה.
עו”ד סיגל קוגוט
בסדר, אבל יש צורך באישור הכנסת.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
יכולה הממשלה להחליט שבמקום ראש הממשלה, הסמכות תהיה לשר אחר, אבל אז זו החלטת ממשלה ולא החלטה של ראש הממשלה עצמו.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו נשאיר את זה כרגע כך.
מוטי בס
נדמה לי שהדיון הזה לא שייך לסעיף 14 (א), כי בסעיף 14(א) מדובר על משהו אחר. מדובר על זה שהמבקר רשאי להביא לידיעת ראש הממשלה ממצאים חמורים במיוחד. נדמה לי שבמקרה הזה, איך שלא מסתכלים על זה, צריך לכתוב ראש הממשלה. עניין התגובות מובטח בסעיף אחר.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
גם שם הצעתי לכתוב ראש הממשלה.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו מאשרים זאת כמו שזה.
אנה שניידר
אנחנו עוברים לסעיף קטן (ג). סעיף קטן (ג) אומר היום כך: "העלתה הביקורת שגוף מבוקר נהג בצורה המעלה חשש למעשה פלילי, יביא המבקר את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה: היועץ המשפטי לממשלה יודיע למבקר ולוועדה, תוך ששה חודשים מיום שהועבר אליו העניין, על דרך טיפולו בנושא." ההצעה אומרת למחוק את המילים "שגוף מבוקר נהג בצורה המעלה" ואז ייכתב: העלתה הביקורת חשש למעשה פלילי, בלי קשר לכך אם גוף מסוים נהג כך.
היו”ר עוזי לנדאו
למה אז ניסחו זאת כך?
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אני לא יודע למה אז ניסחו זאת כך, אני יודע מה אני מבקש היום לכתוב. כי יכול להיות שלאו דווקא הגוף נהג לא כשורה, אלא גם אם עובד.
היו”ר עוזי לנדאו
האם זה מנע מכם עד עכשיו את הביקורת?
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
לא. אנחנו מעבירים זאת גם כאשר מדובר בנושא משרה. הנוסח היום הוא שהגוף המבוקר נהג בצורה המעלה חשש למעשה פלילי וזה לא מכסה את המקרים שלא הגוף הוא שביצע את העבירה לכאורה, אלא אדם הקשור לגוף.
מוטי בס
זה מתאים את הניסוח למה שההיגיון והמציאות אומרים. זה בסך הכל התאמת ניסוח.
היו”ר עוזי לנדאו
בסדר. האם יש הערות?
עו”ד סיגל קוגוט
לא, רק היועץ ביקש שבכל זאת תינתן לו אפשרות לעיין בזה ולהגיב.
היו”ר עוזי לנדאו
גם העניין הזה אושר. אנחנו עוברים לסעיף 3.
אנה שניידר
סעיף 3 מתייחס לתיקון סעיף 15 בחוק. סעיף 15 דן בדו"ח המבקר על משרדי הממשלה ומוסדות המדינה. בסעיף קטן (א) כתוב שלא יאוחר מיום 15 בפברואר בכל שנה ימציא המבקר לשר הכלכלה והתכנון, שהיום על פי החלטת הממשלה זה ראש הממשלה, וליושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת לעיון דין וחשבון השנתי שלו. עכשיו מציעים במקום: "לשר הכלכלה והתכנון" יבוא "לראש הממשלה", ובסופו של הסעיף יבוא: "המבקר רשאי להגיש את הדין וחשבון בחלקים."
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
זה בא פשוט כדי לא להגביל במספר החלקים.
היו”ר עוזי לנדאו
בסדר גמור. האם יש הערות?
עו”ד סיגל קוגוט
אני חוזרת על ההערה הקודמת שלי. אני מסכימה עם מוטי שהנושא של לאו דווקא ראש הממשלה הוא יותר רלוונטי פה. גם בחוק הנוכחי כתוב שר הכלכלה והתכנון, וראש הממשלה באמת יכול גם למנות שר אחר לכך. נכון שכאן זה יותר רלוונטי מאשר בסעיף הקודם.
אנה שניידר
זאת אומרת שאת מסכימה שיהיה כתוב "ראש הממשלה".
עו”ד סיגל קוגוט
לא, להיפך. שם אפשר להשאיר זאת רק "ראש הממשלה", אבל במקרה כאן אני באמת חושבת שצריך לאפשר לראש הממשלה כדי שהוא אחר כך לא יצטרך לעבור פרוצדורה על פי חוק יסוד הממשלה, שמחייבת את אישור הכנסת, כי זה סמכות סטטוטורית.
היו”ר עוזי לנדאו
אני דווקא חושב שכדאי להעביר את ראש הממשלה הרבה פרוצדורות על פי חוק יסוד הממשלה. הוא צריך ללמוד את החוק ולנהוג על פיו. זה לא תמיד קורה בימים אלה.
עו”ד סיגל קוגוט
נכון, אבל לפעמים זה מכביד מאוד על הניהול התקין. אם אתה צופה מראש דבר שיתכן שהוא יוכל להיעזר בשר אחר, למה לא להסמיך אותו? אחר כך תיווצר בעיה חוקתית עם חוק יסוד הממשלה לעשות את זה.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו עוברים לפיסקה (2).
אנה שניידר
פיסקה (2) מתייחסת לסעיף קטן (ב) שאומר היום כך: "בדין וחשבון לפי סעיף קטן (א) יסכם המבקר את פעולותיו בשטחי הביקורת שמפורטים כאן". ההצעה היא להוסיף לא רק בדין וחשבון לפי סעיף קטן (א), שזה דין וחשבון השנתי, אלא גם בדין וחשבון לפי סעיף 20. דין וחשבון לפי סעיף 20 זה דין וחשבון על גופים מבוקרים לפי סעיף 9(3), (4), (5), (6), (7), (8) ו- (9). כל הגופים שאינם משרד ממשלתי או מפעל או מוסד של המדינה, אלא גופים אחרים שמפורטים בסעיף 9(3) עד (9).
מוטי בס
לדעתי זהו תיקון של איזשהי טעות טכנית היסטורית בחוק. סעיף 15 (ב) לחוק בנוסחו היום קובע מה צריך לפרט בדו"ח. זה לאו דווקא דו"ח על משרד ממשלתי, אלא כל דו"ח. משום מה בניסוח ייחסו את זה רק לדוחות על משרדי ממשלה, ועכשיו זה כל הדוחות.
היו”ר עוזי לנדאו
סעיף 3 בהצעת חוק מבקר המדינה תיקון, אם אין הערות מאושר כמו שהוא.
אנה שניידר
סעיף 4 מתייחס לסעיף 16. סעיף 16 דן בהערות שר הכלכלה והתכנון והנחה על שולחן הכנסת. שוב, שר הכלכלה והתכנון על פי החלטת ממשלה זה ראש הממשלה. מוצע כאן לעשות תיקון טכני. בכותרת השוליים במקום "הערות שר הכלכלה והתכנון" יבוא "הערות הממשלה".
היו”ר עוזי לנדאו
מדוע לא לכתוב: הערות ראש הממשלה?
אנה שניידר
מוטי, למה באמת כתבתם כאן הערות הממשלה? האם אפשר לכתוב: ראש הממשלה?
עוזי ברלינסקי
זה באמת מפריע מאוד מבחינה סמנטית?
היו”ר עוזי לנדאו
אני יוצא מתוך הנחה מראש שהיועץ המשפטי לממשלה יביע את דעתו גם בנושא הזה.
עו”ד סיגל קוגוט
אני לא אומר זאת כל פעם מחדש.
מוטי בס
ההיגיון הוא שהשר שמעיר את ההערות, אם זה ראש הממשלה, אם זה שר הכלכלה והתכנון, לא מעיר הערות שלו, אלא הוא מעיר את הערות הממשלה. הוא חתום עליהם, הוא מביא אותם בפני הכנסת והציבור, אבל ההערות הן הערות של הממשלה.
היו”ר עוזי לנדאו
אני בעד עקביות מסוימת.
אנה שניידר
אבל אולי צריך לראות את המשך התיקון. בסעיף 16(א) כתוב היום כך: "שר הכלכלה והתכנון יעיר את הערותיו תוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון", ועכשיו מציעים במקום "שר הכלכלה והתכנון יעיר את הערותיו תוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון, יבוא: "הממשלה באמצעות ועדת השרים שהוקמה לפי סעיף 21ג רבתי", שזו אותה ועדת שרים למעקב אחרי הביקורת, "תעיר את הערותיה תוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל ראש הממשלה את הדין וחשבון או כל חלק ממנו." זאת אומרת, המילה "הממשלה" ולא ראש ממשלה היא תיקון מכוון, כי בגוף הסעיף גם מדובר על הממשלה אבל לא על ראש הממשלה.
היו”ר עוזי לנדאו
את אמרת קודם את המילה "רבתי", אז למה קודם אנחנו מתעסקים עם ראש הממשלה, כתובת ספציפית, ועכשיו אנחנו מדברים על החלק של הממשלה?
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
יש להבחין בין מגיש ההערות לבין את מי הוא מייצג כשהוא מגיש את ההערות. אם אנחנו מדברים על הפונקציה שצריכה להגיש את ההערות זה ראש הממשלה. אם אנחנו מדברים על הגוף שבשמו מדבר ראש הממשלה, זאת הממשלה. ולכן זה מוגש לראש הממשלה, ראש הממשלה מגיב על הדו"ח, אבל הוא לא מייצג רק את משרד ראש הממשלה, הוא לא מייצג רק את המשרד אם יש לו משרד נוסף שהוא אחראי עליו. הוא מייצג את הממשלה ולכן ההבחנה בין מי שמגיש את הדו"ח ובין מי שראש הממשלה מייצג בדו"ח. הוא מייצג את הממשלה כולה.
היו”ר עוזי לנדאו
עדיין יש לי קושי מסוים, משום שאם אנחנו רואים בממשלה כתובת, היא אחראית לכל, ואז היא יכולה למנות לאו דווקא את ראש הממשלה. היא יכולה למנות את ראש הממשלה או את מי שראש הממשלה קבע לכך כדי שיטפל בזה. השאלה מיהי הכתובת העיקרית שאיתה נמצא בקשר מבקר המדינה, הממשלה או ראש הממשלה?
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
לא יתכן שהדו"ח יוגש ללא כתובת. צריכה להיות כתובת לאן הדו"ח מוגש. אם יהיה כתוב כי הדו"ח יוגש לממשלה, פירושו של דבר לכל חבר וחבר בממשלה. כדי למנוע זאת וכדי לפשט אנחנו אומרים זה יוגש למשרד ראש הממשלה. אחר כך ראש הממשלה יפיץ בוודאי, כפי שהוא עושה היום, בין השרים כדי שהם יגיבו. אבל הכתובת שאליה אני מפנה את הדו"ח זה משרד ראש הממשלה. הוא מקבל מהמבקר את הדו"ח. כפי שאמרתי קודם הוא מגיב על הדו"ח בשם כל הממשלה.
עוזי ברלינסקי
עלול להיות מצב שבתוך הממשלה יש עמדות שונות לגבי דו"ח מבקר המדינה, ואז בהחלט ראוי היה שייכתב בסופו של דבר מהי העמדה הסופית שקיבלה הממשלה בנושא. לדעתי חשוב מאוד מבחינה מקצועית לכתוב: הערות ראש הממשלה, לא הממשלה. כלומר, בכל מקרה להדגיש את המושג של האחראי הסופי, השורה הסופית, ומה התקבל בסוף. התופעה של חילוקי דיעות בתוך הממשלה היא תופעה מאוד מוכרת, ולעיתים קרובות מאוד מתקבלות החלטות שהן לא תואמות את עמדת השרים שהם חברי הממשלה.
עו”ד סיגל קוגוט
אבל ההחלטות מתקבלות במליאת הממשלה, לא על ידי ראש הממשלה. הרשות המבצעת לפי חוק יסוד הממשלה היא הממשלה והיא מורכבת מראש הממשלה ומשרים. יש תקנון לעבודת הממשלה.
מוטי בס
יש תקנון מה קורה במצבים כאלה.
עוזי ברלינסקי
אני דיברתי על ההיבט הסמנטי ולא על ההיבט התקנוני ולכן אני אומר כי מהבחינה הסמנטית כאשר תיכתב המילה ממשלה, יהיה אפשר להבין כאילו זוהי עמדתו של שר, ולא היא. זו עמדתו של הכלל, וזה לא מתברר מהמילה הזו. לכן אני הערתי את מה שהערתי.
היו”ר עוזי לנדאו
על פי הסעיף בנוסח המוצע אתה מדבר על כך שהממשלה היא האחראית למה שמתרחש. ברגע שהגיע הדו"ח והממשלה קיבלה החלטות לגבי מהי עמדתה לגבי הדו"ח, אז זאת עמדת ממשלה ולא עמדת שר בודד בתוכה. ומרגע שהתקבלה החלטה כל השרים אחראים במידה שווה להחלטה הזו, ומי שזה לא מוצא חן בעיניו רשאי לעזוב את הממשלה. אני לא מכיר שר שעזב את הממשלה בגלל דברים כאלו.
אייל גור
ציון שמה של הממשלה כגוף המוסמך ולא ראש הממשלה, מתיישב בסעיף המוצע עם עיגון ועדת השרים ותפקידיה. כי לפי המבנה הקונסטיטוציוני שלנו, הממשלה יכולה לפעול באמצעות ועדת שרים.
עו”ד סיגל קוגוט
נכון. ראש ממשלה יכול להקים ועדות שרים, אבל הפעולה היא של הממשלה באמצעות ועדות שרים.
אייל גור
עצם הכנסת ועדת השרים לאותו סעיף מחייבת להגיד שהממשלה באמצעות הוועדה מעירה ולא ראש הממשלה באמצעות הוועדה, כי זה תואם את חוק יסוד הממשלה.
אנה שניידר
לכן הנוסח שכתוב הוא בסדר. מציעים לכתוב: הממשלה באמצעות ועדת השרים.
היו"ר עוזי לנדאו
בסדר.
אנה שניידר
סעיף קטן (ב) קובע היום ש"המבקר ביוזמתו או לפי הצעת הוועדה רשאי לקבוע בהתייעצות עם הוועדה כי בשנה מסוימת תהא התקופה הנקובה בסעיף קטן (א)," קרי אותם עשרה שבועות, קצרה יותר, "והחלטה כאמור תתקבל ותימסר לוועדה ולשר הכלכלה והתכנון לא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה שנה". כאן שוב באופן מקביל יש כוונה לתקן במקום "ולשר הכלכלה והתכנון לא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה שנה" יבוא "לראש הממשלה לא יאוחר מהיום שבו מוגש הדין וחשבון כאמור בסעיף 15(א).
מוטי בס
זה בגלל שאפשר להגיש את הדו"ח בחלקים.
היו”ר עוזי לנדאו
אם מדובר בחלקים אז גם התאריכים פחות חשובים במקרה זה. בסדר, לי אין הערות בסעיף 4.
אנה שניידר
סעיף 5 למעשה מוסיף סעיף חדש לחוק סעיף 16א רבתי, הערות הממשלה לדין וחשבון. "(א) הערות הממשלה כאמור בסעיף 16(א) יהיו בנושאים שעליהם החליטה ועדת השרים, וכן יובאו הערותיה המפורטות לדינים וחשבונות שקדמו לדין וחשבון שהונח על שולחן הכנסת. (ב) הערות מפורטות כאמור בסעיף קטן (א) יכללו בין היתר, את הפרטים האמורים בסעיף 21ב(א)", שזה גם סעיף חדש שעוד לא הגענו אליו, "החלטות שקיבלה הממשלה בעקבות הדין-וחשבון, ודיווח על ביצוע החלטות שנתקבלו בעקבות דינים וחשבונות קודמים של מבקר המדינה."
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
על זה דיברתי קודם. עשרת השבועות הן זמן קצר כדי לתת תגובה רצינית ועניינית, ולכן יובאו הערותיה המפורטות לדינים וחשבונות שקדמו לדין וחשבון שהונח על שולחן הכנסת.
עוזי ברלינסקי
לזה אין הערות. חסר פה אלמנט אחד שאולי כדאי לשקול אותו. לגוף מבוקר יש תגובה לדו"ח ביקורת. זו הבמה שבה הגוף המבוקר אומר את מה שהוא אומר, בכפוף לכמה כללים מקצועיים שמכתיבים לו. עלול להיות מצב, תיאורטי , שוועדת השרים לא תתכנס אפילו פעם אחת, אני מציג את המצב הקיצוני ביותר, ואם לא נזכיר גם את תגובות המשרדים, יוצא שלא תהיה כל תגובה פורמלית לדו"ח מבקר המדינה. אני חושב שיש מינימום מסוים שחייבים להקפיד עליו והוא מתן הבמה המקצועית, שהיא כוללת בין היתר הודעות לגבי מה מתכוון הגוף המבוקר לעשות לתיקון הליקויים, אבל זה חייב להיות חלק מהכתוב כאן בסעיף הזה. זה היה לאורך כל השנים, זה לא חידוש.
עקיבא יסרליש
נניח למשל שוועדת השרים דנה בשמונה גופים וישנם עשרים גופים, האם לא יהיה ביטוי בהערות הממשלה לשנים עשר הגופים שעליהם לא דנה ועדת השרים כפי שהיה עד עכשיו? חשוב שיהיה מעקב לא רק אחרי ועדת השרים. אם נסתמך רק על ועדת השרים, לא תהיה במה להרבה גופים.
עוזי ברלינסקי
אנחנו מאוד תומכים במעקב כי זה דבר חשוב ורציני ביותר. זה גם נותן קידום לביצוע של ההחלטות. אבל אי מתן במה בחוק למבוקרים, שיהיה גם כתוב מה יהיה אמור בתוך דבריהם של המבוקרים, אז זה יגרום להחלשה מאוד רצינית של פעילות הממשלה ושל פעילות תיקון הליקויים בכלל. זהו מסמך שבא בשם כל הממשלה. זה לא מסמך של ועדה. הוא בא לייצג את תוכניותיהם של הגופים המבוקרים לתיקון הליקויים ומזה אנחנו יוצאים לדרך לאחר מכן לצורך פעולות המעקב.
עו"ד סיגל קוגוט
כאן למעשה אין תגובות של כולם.
עקיבא איסרליש
להרבה גופים לא תהיה במה אם רק נסתמך על תגובות השרים.
היו”ר עוזי לנדאו
בהשוואה למצב הקיים במה מוסיף סעיף 16א רבתי? למה הוא חשוב?
עוזי ברלינסקי
במצב הקיים אין פירוט מה כוללות הערות ראש הממשלה. נאמר: "יעיר ראש הממשלה הערותיו", נקודה. כאן בפעם הראשונה יש אמירות מקצועיות לגבי מה המסמך הזה יכלול. לגבי החלק הראשון אנחנו חושבים שזה מצוין, גם לגבי ההחלטות החדשות, גם לגבי מעקב אחר החלטות קודמות, כי זה באמת נותן את מרווח הזמן לגבי העבודה המקצועית עם הגופים המבוקרים. עדיין חסר פה האלמנט והוא ההתחייבויות של הגופים המבוקרים, כולל אולי אפילו דיווח מה הם הצליחו לעשות בתקופה הקצרה מאז שהמבקר הניח בפעם הראשונה את המסמך ועד שהוא פורסם. ההמלצה הזו עלולה לגרום להיעדר מסמך.
עקיבא יסרליש
נניח וישנם שמונה החלטות ועשרים גופים מבוקרים, האם שנים עשר גופים לא יקבלו ביטוי בהערות ראש ממשלה בטווח של עשרה שבועות, כי השר הממונה לא הספיק לדון בזה? כך ראש הממשלה יעיר את הערותיו, אנחנו נעיר את ההערות של כל הגופים פלוס את ההחלטות של ועדות השרים.
היו”ר עוזי לנדאו
איפה נכנס העניין של העשרה שבועות?
אנה שניידר
זה נכנס בסעיף 16(א) הקיים.
היו”ר עוזי לנדאו
נניח שסעיף קטן (א) לא היה קיים בסעיף 16א רבתי. האם לא תהיה אפשרות לראש הממשלה למסור את ההערות שלו כפי שהוא מוצא לנכון למסור אותן? אני מנסה להבין מה הדבר המיוחד שיש בסעיף 16א שלא היה קודם.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אני רואה את הייחוד בכך שהיום כשאנחנו מקבלים את תגובות ראש הממשלה, אנחנו מצפים שהתגובות האלה יתייחסו לכל מה שנאמר בדו"ח האחרון. זו הציפייה. היום בא סעיף 16א וזה עיקרו שאומר הציפייה הזו איננה קיימת עוד. כשאני מגיש את הדו"ח, בתגובה על הדו"ח האחרון יהיה פירוט של הפעולות שננקטו לגבי הביקורת בדו"ח שכבר קדם, ונוסף לכך כל אותם דברים שוועדת השרים תחליט לכלול בדו"ח הזה. זה עיקרו של סעיף 16א.
עוזי ברלינסקי
על זה אין ויכוח.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
לגבי ההערה שלך, אני חושב שזה מוצא את ביטויו במילים: "יהיו בנושאים שעליהם החליטה ועדת השרים". אם ועדת השרים תחליט שהיא מגישה בדו"ח את תגובות המשרדים כאשר עוד לא הייתה החלטה לגביהן, אז היא תחליט להביא אותן כפי שהן. למה זה לא כלול במשפט הזה? הערות הממשלה יהיו בנושאים שעליהם החליטה ועדת השרים.
עוזי ברלינסקי
גוף מבוקר שקורא את הסעיף הנוכחי קורא שני דברים: החלטות לגבי דו"ח נוכחי, ודיווחים לגבי ביצוע החלטות מן העבר. הוא לא נכנס לדקויות האחרות. יתחילו כאן סיפורים ארוכים. עמלנו קשה מאוד במשך הרבה מאוד שנים עד שחינכנו את הגופים המבוקרים ללוחות זמנים ולתגובות בהתאם ללוחות הזמנים, ותוכניות עבודה מה הם מתכוונים לעשות כדי לתקן את הליקויים. הכוח שיש לנו להכריח אותם לתקן את הליקויים ולהתחייב על תיקון ליקויים עתידי הוא המסמך שנקרא: הערות ראש הממשלה. משלא ייכתב במפורש, אז הדבר הזה יחליש מאוד את היכולת שלנו באופן מקצועי, להביא את הגופים האלה לידי מאמץ באמת יותר גדול לתקופה זמן קצרה להתארגן, לקבל החלטות, וללכת לשרים. ועדות התיקון או ועדות תיקון הליקויים לא יעסקו בתקופה הזו בעניין הזה. זה לא עניינם. הם יעסקו במהלך העניינים הרגיל שמכתיבים להם בחוק לאחר שהדו"ח יתפרסם, וזה כבר איננו חלק מהעניין שעליו אני מדבר. אנחנו רוצים לפחות לא לקלקל את מה שנעשה עד היום הזה.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אני לא מבין למה זה יקלקל? האם אתה מבקש שהתגובה תהייה מידית אחרי כל דו"ח?
עוזי ברלינסקי
יש להם תקופת זמן של חודשיים לשבת בתוך המשרד ולקבוע אסטרטגיות וכללים ולהודיע לנו מה הם מתכוונים לעשות.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
על זה בדיוק "בכה" כבוד השר רמון. מה הוא בא ואומר? עשרת השבועות לא מספיקים.
עוזי ברלינסקי
לממשלה כוועדת שרים, על זה הוא מדבר.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
גם ועדת השרים וגם התייחסות עניינית לכל דבר. אתם יכולים לפנות למשרדי הממשלה כדי להעיר את הערותיהם אחרי כל דו"ח. ועדת השרים תאמר: אנחנו בדו"ח הזה, בתגובה הזו, מתייחסים לדברים מסוימים שנאמרו בדו"ח האחרון. אנחנו קיבלנו בינתיים את תגובות המשרדים האלה והאלה. לא היה סיפק בידנו לדון בהם. הדיון יתקיים יותר מאוחר, וההחלטות יובאו בתגובה שלאחר מכן. אני לא מבין מה קשה פה.
עוזי ברלינסקי
אדוני המבקר אין חילוקי דיעות בינינו. כל מה שאמר המבקר לרגע זה מקובל עליי. מעבר לזה, באותם דברים שהממשלה כממשלה וועדת שרים לא הספיקה לדון, עדיין יש לנו קצות חוטים שהם אותן התחייבויות משרדיות לעשות א' ב' ג' ד' לתיקון הליקויים. כיום הדברים האלה הם כלי עבודה חשוב ביותר. זה לא מונע מוועדת השרים במהלך הזמן שיבוא לאחר מכן לדון בזה ולקבל החלטות, לשנות ולהוסיף. זה לא עומד בסתירה. זה פשוט כלי נוסף שעומד לרשות העבודה. מרגע שהוא לא יופיע בפנים, הכלי הזה איבד את כוחו ואז נהיה תלויים רק בלוח הזמנים.
היו”ר עוזי לנדאו
מה צריך להופיע?
עוזי ברלינסקי
שבמסמך של הערות ראש הממשלה יופיעו גם תגובות המשרדים אשר יפרטו את המהלכים והצעדים שהם מתכוונים לעשות לתיקון הליקויים עם לוחות זמנים, כפי שהיה עד עכשיו. זה דבר חיובי ביותר.
היו”ר עוזי לנדאו
פשוט דוחים לעתיד את התגובות שלהם, מה הסכנה בכך?
עוזי ברלינסקי
הדחייה היא דחייה, ואנחנו יודעים שמה שנדחה הוא FOR GOOD לעיתים קרובות.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג|
לא, אבל בתגובה שלאחר מכן חייבת להיות התייחסות.
עוזי ברלינסקי
המבקר, אנחנו מאוד ריאלים ולא יקרה כלום. אנחנו מכירים את המצב הזה.
היו”ר עוזי לנדאו
היום המצב הוא שבערך חודשיים לאחר הנוסח הראשוני של הדו"ח מצרף משרד ראש הממשלה את המיטב שהוא היה מסוגל לעשות וזה מתפרסם יחד עם דו"ח מבקר המדינה.
עוזי ברלינסקי
נכון. אם כל המשרדים ידעו שהם לא חייבים לעבוד בקצב כזה אז לא יהיה כלום. אנחנו יודעים שמה שנדחה, לא יהיה. כך יש לנו אמצעי, לוח זמנים שעל פיו אנחנו לוחצים את הגופים המבוקרים לעשות אפילו הצהרות. אנחנו עושים אחר כך בקרה ומעקב אחר קיום ההצהרות וההתחייבויות וזה נותן תוצאות.
היו”ר עוזי לנדאו
רבותיי, יש כאן איזשהו ויכוח יסודי.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אני לא בטוח שהשר רמון מבקש בתקופה הקצרה הזו לכלול גם תגובה שעוד לא הייתה לגביה התייחסות רצינית.
עקיבא יסרליש
אנחנו גם לא נכניס כזה דבר.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
תקופה של עשרה שבועות היא תקופה קצרה מידיי כדי שנוכל להתייחס, לא רק אנחנו כוועדת שרים , אלא גם הגוף עצמו. אבל אם אתם או השר רמון חושבים שצריך להוסיף שהתגובות יכללו גם את העמדות של הגופים המבוקרים, אז בבקשה. אני לא מתנגד לזה. אין כאן ויכוח. אני לא בטוח שזה תואם את עמדתו של השר רמון שהוא זה שאומר לי: עשרה שבועות לא מספיקים.
היו”ר עוזי לנדאו
המקרה הזה לא נוגע רק לשר רמון. באופן כללי, כל שר שהוא בשנתה הראשונה של הממשלה יכול להיות מעוניין בסעיף כזה, כי זה אומר שכשיכינו את התשובות, הם אולי כבר יהיו בעוד שניים שלושה-ארבעה דוחות ואז כבר יהיה שר אחר שיהיה צריך להשיב על הדברים האלה. אני מבין שיש כאן איזשהי פירצה שעלולה לקרוא למשרדים רבים להתחמק מלתת תשובה.
עוזי ברלינסקי
נכון.
היו”ר עוזי לנדאו
רבותיי, אני לא רוצה כרגע לדון בזה. דבר אחר, מי שאומר שאפשר לדחות חלק מהתשובה למועד אחר, צריך באותו זמן גם לומר על מה הוא כן יתן תשובה, בזמן שהערות ראש הממשלה יתפרסמו בדו"ח המבקר.
אנה שניידר
הוא סוברני, "נושאים שעליהם החליטה ועדת השרים". אולי אפשר למחוק את הסעיף הזה בכלל.
היו”ר עוזי לנדאו
אני לא רוצה למחוק את הסעיף הזה , משום שהדברים של המבקר נכונים וגם הדברים של השר רמון נכונים. זאת אומרת שמי שרוצה להשיב באופן יסודי צריך קצת יותר זמן. אני לא רוצה למחוק את הסעיף הזה בבת אחת, אני רוצה להשיב על זה מאוחר יותר.
עוזי ברלינסקי
עד כה השר רמון כבר חתם על שלוש הערות ראש ממשלה. הוא החליט שיהיו בספרים האלה שלושה חלקים. חלק אחד זה החלטות שקיבלה ועדת השרים.
היו”ר עוזי לנדאו
כשנעבור לדיון בכל הסיפור הזה נחזור לזה. עכשיו אני רוצה להתקדם ולראות מה אני יכול להוריד מהשולחן.
אנה שניידר
אדוני היושב ראש, אתה עכשיו לא מאשר את סעיף 5 ואנחנו ממשיכים הלאה.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו ממשיכים הלאה.
אנה שניידר
אנחנו עוברים לסעיף 6. יש בסעיף הזה טעות סופר וההצעה לתיקון סעיף 17 מתייחסת לסעיפים קטנים (א) ו- (ב).
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
סעיף (ג) נשאר.
אנה שניידר
כן. סעיף 17 מדבר על שמירה על בטחון המדינה ויחסי חוץ שלה. זה אותו סעיף החיסויים של הוועדה. סעיף קטן (א) קובע היום ש"תוך עשרת השבועות רשאית הוועדה על פי הצעת המבקר, להחליט שחלקים מסוימים מן הדין וחשבון לא יונחו על שולחן הכנסת, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין לאומיים שלה". סעיף (ב) יבוטל בכלל ובמקום סעיפים (א) ו- (ב) יבוא: "הוועדה רשאית להחליט לאחר התייעצות עם מבקר המדינה שדין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו, אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בינלאומיים שלה". אין כאן הבחנה בין אותו חלק שדן במערכת הביטחון וכו', אלא באופן כללי ישנה הקביעה הזו. לא נוגעים בסעיף קטן (ג) שקיים היום. בנוסח כפי שפה נכתב יצא בטעות שסעיף קטן (ג) גם נמחק. סעיף קטן (ג) "בשים לב לצורך לשמור וכו'", נשאר.
אייל גור
אולי כדאי לקרוא את הסעיף המתוקן בגלל שהייתה טעות סופר.
אנה שניידר
הסעיף המתוקן הוא שבסעיף 17 לחוק העיקרי 1. במקום סעיף קטן (א) יבוא כל מה שכתוב כאן בלי הערת שוליים. 2. סעיף קטן (ב) בטל.
היו”ר עוזי לנדאו
בסעיף כתוב: "הוועדה רשאית להחליט, לאחר התייעצות עם מבקר המדינה וכו'". כשאומרים "הוועדה" הכוונה היא לוועדה במליאתה, נכון?
אנה שניידר
הוועדה במליאתה, כמו שכתוב כאן.
היו”ר עוזי לנדאו
האם היכן שכתוב "ועדה" יכולה לבוא במקומה גם תת-ועדה.
אנה שניידר
כן, אבל זה בחוק הכנסת עם ועדת המשנה, ותת ועדה. זה אותו מנגנון של סעיף 5 לחוק הכנסת.
היו”ר עוזי לנדאו
האם כל פעם צריך להיוועץ מחדש?
אנה שניידר
אני חושבת שהפרשנות הסבירה היא שאם התייעצת פעם אחת, אז למעשה אין צורך לחדש את ההתייעצות.
היו”ר עוזי לנדאו
באותה קדנציה.
מוטי בס
באותו תחום. זאת אומרת, לגבי צבא, לגבי שירותים.
אנה שניידר
כל עוד אתה יושב ראש ועדה לענייני ביקורת המדינה.
היו”ר עוזי לנדאו
הבעיה היא לא אני. נניח שיושב ראש הוועדה הראשון נועץ על כך עם יושב ראש הכנסת והוא אישר לו.
אנה שניידר
ממילא מקימים ועדה מחדש כאשר מתחלפת הקדנציה.
היו”ר עוזי לנדאו
פה אנחנו מדברים על פונקציה. כלומר, שוועדת המשנה הופכת באופן קבוע לעסוק בנושא.
אנה שניידר
אבל עדיין ועדת המשנה צריכה להיות מוקמת כאשר יש קדנציה חדשה של הכנסת, ואז צריך להיוועץ.
היו”ר עוזי לנדאו
הבנתי. תיקון מספר 6 מאושר. אנחנו עוברים לתיקון מספר 7.
אנה שניידר
תיקון מספר 7 מתייחס לסעיף 18 שזה סדרי הדיון בוועדה ובכנסת. סעיף קטן (א) כפי שהוא היום קובע: "הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הוועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור, והיא רשאית להגישם פרקים פרקים". התיקון אומר שבמקום: "הונח דין וחשבון על שולחן הכנסת תדון בו" יבוא "לאחר הנחתו על שולחן הכנסת או פרסומם של דין וחשבון או חוות דעת, תדון בהם הוועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה".
היו”ר עוזי לנדאו
מה ההבדל?
אנה שניידר
קודם כל מרחיבים את זה גם על חוות דעת ועל כל סוגי הדוחות. קודם זה רק דין וחשבון על שולחן הכנסת. "דין וחשבון" הכוונה היא למעשה לדין וחשבון השנתי, וכאן הכוונה היא לכל סוג של דו"ח וגם חוות דעת.

סעיף קטן (ב) אומר כך: "לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה כאמור בסעיף קטן (א), תדון הכנסת בדין וחשבון עם הנחת הדין וחשבון שלאחריו על שולחן הכנסת". התיקון הוא למעשה תיקון טכני והוא אומר במקום "והצעותיה, כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "והצעותיה לדין חשבון כאמור בסעיף 15 (א)", שזה הדין וחשבון השנתי.
אייל גור
זה לא כל כך תיקון טכני. יש דין וחשבון ויש דין וחשבון שלאחריו, ודוחות לפי סעיף 20 אין את זה. יכול להיות דו"ח בודד על חברה ממשלתית, והדין וחשבון שלאחריו אולי יהיה אחרי חמש שנים או עשר שנים. אי אפשר ליצור את המנגנון של הזמן הקצוב שאומר אם הוועדה לא דנה ומגיע תורה של הכנסת בדו"ח הבא, כי בדוחות לפי סעיף 20 אין דבר כזה הדו"ח הבא בצורה כל כך מובנית כמו בדוחות לפי סעיף 15. את ההוראה הזו אפשר לשמר רק לגבי סעיף 15.
אנה שניידר
אתה צריך לזכור שסעיף 15 גם תוקן.

בסעיף קטן (ג) כתוב היום: "סיכומיה והצעותיה של הוועדה לגבי אותם חלקים מן הדין וחשבון שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 17(א) או (ב) וכו'". אין סעיף 17(ב) עכשיו ולכן כאן מתאימים את העניין. זה ממש תיקון טכני.
היו”ר עוזי לנדאו
בסדר, תיקון 7 אושר.
אנה שניידר
בסעיף 18א רבתי יש לנו שני חלקים וזה אותו סעיף שמדבר על התייצבות בפני הוועדה. בהצעה המקורית של המבקר היה בעצם תיקון רק לסעיף קטן (א) שהוא בעצם התאמת הנוסח בלבד. בסעיף קטן (א) במקום "סעיפים 18 ו- 20" יבוא "סעיף 18".

בעקבות הבעיות שהתעוררו בוועדה לגבי זימון אנשים בעיקר לנושא של דיון בבקשה לחוות דעת ממבקר המדינה, הוספתי את סעיף (א1) שמופיע כאן לפניכם, ואני יודעת שישנן הערות של מבקר המדינה לנושא הזה, וגם של משרד המשפטים. אני רוצה להסב את תשומת ליבכם שהנוסח הזה בעצם היה בזמנו בהצעת החוק המקורית והוא לא התקבל, ואני מתכוונת למילים "להזמין כל אדם". אני מודה בכך שזה באמת נוסח מאוד מאוד רחב. אולי יש מקום לצמצם אותו. אני חושבת שהנושא הזה צריך להתקשר בכלל עם דיון בסעיף 21 עצמו. אני מרשה לעצמי לומר שיש לי הרגשה שיש איזשהו שימוש לרעה בסעיף 21, עודף בקשות אל מבקר המדינה לחוות דעת, במיוחד לאור העובדה שסעיף 21 בעצם מחייב את המבקר, אם מבקשים ממנו חוות דעת, גם לתת חוות דעת. אני חושבת שצריך לכרוך את הדיון כאן בשני הדברים. זאת אומרת, גם בסעיף 21 וגם בסעיף 18, התיקון המוצע כאן. אם אתה סבור שאתה לא רוצה לגעת בכלל בסעיף 21 אז אפשר למחוק את התיקון המוצע כאן, או לצמצם אותו מאוד, אבל תיקח בחשבון את הבעיות שאנחנו נתקלים בהן בשטח, שכשאתה מזמין אנשים לצורך הדיון הזה, אין לך את אותה סנקציה שקיימת היום, מה שאנחנו קוראים צו-הבאה, לפי סעיף 18א.
היו”ר עוזי לנדאו
הדיון הזה הוא דיון הרבה יותר יסודי ואני מציע כרגע להניח אותו בצד.
אנה שניידר
אז אפשר לאשר את פיסקה (1) כי זה טכני.
היו”ר עוזי לנדאו
מה הכוונה?
עו”ד סיגל קוגוט
סעיף 8 כולל שני תיקונים. התיקון הראשון הוא לגבי מה שמבקר המדינה ביקש ולאף אחד אין בעיה עם זה. ויש את התיקון השני שהוא הסעיף החדש.
היו”ר עוזי לנדאו
אין לי בעיה לגבי התיקון הראשון. אני רוצה להעיר שתי הערות לגבי התיקון השני. ראשית, התפיסה שלי אומרת שאנחנו לא משתמשים מספיק בבקשה לחוות דעת של מבקר המדינה. אני חושב שדרך הפעלת הוועדה צריכה להיות כזאת שהיא תהיה רלוונטית הרבה יותר לדברים שמתרחשים בזמן אמיתי בשטח. זה אולי הכלי המרכזי להפעלת הוועדה.
אנה שניידר
אבל אתם לא משתמשים בזה שאתם מבקשים מהמבקר, אלא עושים איזשהו דיון מקדמי, וכמעט אף פעם לא קורה כלום. אם כבר מבקשים אז שזה יחייב את המבקר להגיש חוות דעת.
היו”ר עוזי לנדאו
פה אנחנו מגיעים לסוגייה הרבה יותר יסודית והיא מערכת האיזונים והבלמים בין הרשות השופטת, כאילו אנחנו, ובין הרשות המבקרת, מבקר המדינה, ומתי אנחנו נביא את הדברים לידי הכרעה ממשית. לפי זכרוני לא היה אף מקרה מאז שנת 1984 כשהסעיף הזה נוצל לרעה והדיונים התחילו בבקשה לחוות דעת מבקר המדינה, שבהם נכפה על מבקר המדינה להגיש חוות דעת. בדרך כלל הדברים סוכמו או כך שהייתה תחושה שהעניין קיבל את תשומת הלב הפוליטית הראויה לו בויכוח הציבורי, או שמבקר המדינה האזין והייתה לוועדה תחושה שהוא בזמנו החופשי יבצע עבודה, או שהמבקר בא ואמר במפורש, באופן לא פורמלי: אל תקבלו החלטה, אני אדון בזה. הוא אמר שהוא יעשה את הדיון שלו ממש כאן על שולחן הוועדה.
אנה שניידר
אז אולי אפשר לכתוב בסעיף 21 שהמבקר רשאי להכין חוות דעת.
היו”ר עוזי לנדאו
לא. אני חושב שלצורך האיזונים והבלמים חשוב שדווקא המילה "חייב" תהיה רשומה שם. נדמה לי שהניסיון המעשי שהתפתח עם הסעיף הזה הוא כזה שדיון נראה סביר. אני זוכר את הפרשייה של הכנת חוות הדעת בעניין טרנר, והייתה דוגמא של הכנסת חוות דעת בפרשת צאלים ושם החל לשאת את המקל מבקר אחד והוא העביר את המקל למבקר שני. והיו עוד דוגמאות. זה לא הגיע לכלל חיוב פורמלי, אבל זה קיבל את הביטוי שלו.
מוטי בס
במקרה של טרנר לא הייתה החלטה פורמלית, אבל המבקרת אמרה שהיא רואה את עצמה מחויבת, בניגוד לרצונה, להכין חוות דעת, והיא תכין.
אנה שניידר
והיא הכינה. אם כך אז צריך אולי לטפל בנושא של הזמנת האנשים לצורך העניין.
היו”ר עוזי לנדאו
בסדר. בכל מקרה אם הייתה כוונה להרים לי כרטיס צהוב או לרשום לי הערת הזהרה בטאבו כמי שמנצל את זה לרעה, אני מבקש לרשום שאני רואה לי זכות גדולה להשתמש בסעיף הזה כהלכה. אני חושב שהסעיף האחר לגבי איך אפשר יהיה להביא לכאן אנשים הוא סעיף חשוב. כי גם לגבי הפירוש של הסעיף המבקר היה רשאי, או המבקר היה חייב, איך שלא יסתכם הדבר, מערכת היחסים בין הוועדה ובין המבקר, עדיין כאשר מביאים אנשים לכאן ומבקשים לשמוע את דעתם, צריך להיות כלי הרבה יותר יעיל להבאת האנשים לכאן. זה ויכוח יותר גדול ואני מציע לא לקיים אותו ממש ברגע זה.
אנה שניידר
פיסקאות (2) ו-(3) קשורות אחת בשנייה.
היו”ר עוזי לנדאו
אז אנחנו נשאיר את שתי הפיסקאות האלה להמשך הדיון. אנחנו עוברים כרגע לתיקון מספר 9.
עו”ד סיגל קוגוט
אז אנחנו נעיר את הערותינו בהמשך הדיון. יש לנו הערות על הסעיף. נקיים דיון ונעיר בהמשך.
אנה שניידר
סעיף 20 דן כאמור בדו"ח המבקר על גופים מבוקרים אחרים. בסעיף קטן (ד) היום כתוב: "אחרי פירסומם לפי סעיף 27 של דין וחשבון שהומצא לוועדה כאמור בסעיף קטן (ב) או (ג) או של חוות דעת על פי סעיף 21, רשאית הוועדה להניח את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון או לחוות הדעת על שולחן הכנסת ורשאית היא, אם ראתה צורך בכך מחמת חשיבותו המיוחדת של העניין, לבקש את אישור הכנסת לסיכומיה ולהצעותיה." מוצע לכתוב בסעיף הזה, במקום אותו סעיף קטן (ד): "דין וחשבון לפי סעיף זה ניתן לפרסום במועד שיקבע המבקר".
אייל גור
על סעיף (ד) אפשר לוותר כי הוא נכנס כבר באיחוד דיוני הכנסת בסעיף 18. אנחנו מאחדים את דרך הדיון של הוועדה והכנסת לדו"ח שנתי ולדו"ח אחר יקבלו את אותו טיפול. זה בעצם מה שאומר סעיף 18 המתוקן לפי ההצעה שלנו.
אנה שניידר
זה טוב.
היו”ר עוזי לנדאו
עד כה לא נהגתי להניח על שולחן הכנסת שום סיכומים ושום מסקנות. כאן לפחות אני אקבל על זה הרשאה לפי החוק.
עוזי ברלינסקי
אבל אז אדוני היושב ראש אני רוצה לשאול מה לגבי הערות ראש הממשלה? האם גם ראש הממשלה יצטרך מעתה להעיר לגבי אותם גופים שהיום אין הוא מעיר עליהם כאשר הכנסת גם לא הייתה מקבלת לגביהם החלטות, ומעכשיו שהכנסת מקבלת לגביהם החלטות אולי ראוי לשמור על סימטרייה.
היו”ר עוזי לנדאו
מה זאת אומרת?
עוזי ברלינסקי
בדוחות מבקר המדינה נתנו דוגמא של רשות מקומית וראינו את זה הבוקר בדיון שהיה על עיריית יהוד, והיושב ראש ישב בחלק מהדיון. הוזכרו שם בין היתר הגופים הממשלתיים: מינהל מקרקעי ישראל, חברת עמידר, משרד הפנים וגופים אחרים. הם מככבים שם כמבוקרים והם יוצאים נקיים. שום דבר לא נעשה לגביהם שום דבר ברמה של הטיפול הממשלתי, לא ועדת שרים, ולא ועדות לתיקון ליקויים. מדוע? בגלל הגדרה מה כוללות הערות ראש הממשלה. זה לא תקין. אני לפחות מעלה את התהייה שמא צריך יהיה לשמור על סימטרייה משדנה גם ועדת הכנסת בדוחות האלה, האחרים, ומקבלת לגביהם החלטות שאולי גם יקבלו מעמד של החלטות כנסת לאחר מכן, אני מעלה את השאלה שמא היה גם מקום לעשות גזירה שווה לגבי הערות ראש הממשלה שזה הגוף הממשלתי שמטפל בצד של הממשלה באותן חברות וגופים?
היו”ר עוזי לנדאו
ראש הממשלה רשאי לעשות מה שהוא רוצה.
עוזי ברלינסקי
לא, כי היום לפי הגדרה מה כוללות הערות ראש הממשלה, הם לא מופיעים שם, רשויות לא מופיעות. בדוחות של הרשויות יש הרבה מאוד מבוקרים שהם משרדי ממשלה והם יוצאים נקיים מכל העניין. בכלל לא מטפלים בהם. המצב לא טוב.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אם אני מבין אותך נכון, המשמעות היא למהפך שלם בכל הגישה שקיימת היום, שראש הממשלה אם כך יקבל את כל הדוחות של מבקר המדינה, גם את של הרשויות המקומיות וגם של המועצות הדתיות. את הכל, הכל בכל מכל כל, והוא יעיר את הערותיו. האם זאת הכוונה? האם הכוונה היא שכל הדוחות יעברו לתגובתו של ראש הממשלה?
עוזי ברלינסקי
אם אני נשאל ברמה האישית, כי הרי עדיין לא התקבלה עדיין עמדת ממשלה בעניין הזה, אז דעתי האישית היא כן. עמדתי המקצועית תיקבע כמובן בהתאם למה שתחליט הממשלה. אני אומר את עמדתי האישית פה, ואני מדגיש את זה, חד משמעית, כן. כי בדרך הזו יש פירצה רחבה שהולכת ומתרחבת והרבה גופים הופכים להיות חסיני ביקורת בתחום הזה.
היו”ר עוזי לנדאו
למה הולכת ומתרחבת?
עוזי ברלינסקי
כי ככל שמבקר המדינה מרבה ומוציא דוחות על אותם גופי פריפריה, וזאת תופעה טובה מאוד כי הפריפריה הייתה מוזנחת בשנים האחרונות, אבל ככל שהתופעה שגופי הפריפריה המבוקרים הולכת וגדלה, כך יוצא באופן אבסורדי שלא נוגעים בגופים הממשלתיים שאמורים לטפל בתיקון הליקויים. זה לא מצב בריא.
היו”ר עוזי לנדאו
מה שבעצם אתה אומר הוא כך, שבעבר המבקר בכלל לא התעסק איתם.
עוזי ברלניסקי
כמעט שלא.
היו”ר עוזי לנדאו
וכשהוא פתאום מתחיל להתעסק איתם אז הבעיה גדלה.
עוזי ברלינסקי
גם בעבר טענתי אותה טענה. אני מאוד עקבי בגישה הזו. אני אומר שהיום הבעיה היא הרבה יותר קשה. היא לא בעיה קשה, היא בעיה חיובית מאוד בגלל שמבקר המדינה מרבה לבקר את גופי הפריפריה, אבל באופן מעשי אין טיפול ממשלתי מרוכז בתיקון הליקויים.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
ועדת השרים בקושי מסתדרת. אני אעביר את הדוחות על כל חברות קדישא ועל כל המפעלים וההתאגדויות ועל כולם, אבל מי ישתלט על החומר הזה?
עוזי ברלינסקי
המצב כרגע הוא בין אפס לבין משהו שיכול להיות יותר מאפס, אז זה תמיד יהיה יותר טוב. שנית, לא צריכה ועדת השרים עצמה לעסוק בכל התחומים. ישנם גופים מטעם ועדת השרים שיוכלו לעשות חלק מהעבודה, ובוודאי יותר ממה שנעשה היום.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אגב, גם באותם דוחות שלא נכנסים לדוחות השנתיים ואם יש לממשלה נגיעה, הרי אנחנו מעבירים את הפנייה לקבל תגובה.
עוזי ברלינסקי
כן, אבל זה עדיין לא מופיע בתוך הדו"ח השנתי שלכם. אנחנו לא יודעים מזה בכלל. פורמלית אנחנו גם לא יודעים שפניתם ומה הם ענו. אנחנו רואים דו"ח שמבחינת החוק לא מטיל על הממשלה חובת מעקב וטיפול בתיקון הליקויים. זאת השורה התחתונה ולדעתי זוהי לקונה שצריך לטפל בה. זה מצב לא בריא. אנחנו נתקלנו הבוקר במקרה של עיריית יהוד ואני רוצה לומר לכם שזהו מקרה קלאסי. עיריית יהוד עשתה מעשים רעים, ולטעמי הגוף הממשלתי שיש לראות בו מבוקר רציני הוא מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, אבל אנחנו לא נוגעים בהם. אף אחד לא דואג שהם יתקנו את עצמם.
היו”ר עוזי לנדאו
במצב הנוכחי יכול יושב ראש הוועדה לקום ולהשתלח בגסות באיש מינהל מקרקעי ישראל ולומר לו: אדוני אני דורש ממך כך וכך, ובעוד שבועיים תתייצב כאן עם השר שלך ותגיב. פה יש לי קושי אחד. אם מינהל מקרקעי ישראל לא היה מבוקר ראשי בדו"ח, אנחנו לא יכולים גם אם מדובר בדו"ח מבקר המדינה, להביא אותו פה לדיון.
אנה שניידר
בסעיף 18א רבתי כתוב שלצורך הכנת סיכומיה והצעותיה של הוועדה לפי סעיפים 18 ו- 20 ביחס לגוף מבוקר פלוני, רשאי יושב ראש הוועדה להזמין כל אדם שנשא משרה באותו גוף. היום הדיון היה על עיריית יהוד ואפשר היה להביא את מי שנושא משרה בעיריית יהוד, אבל הוא לא יכול להביא לפי סעיף 18א רבתי, שיש מאחוריו סנקציה של עבירה פלילית וכו', נניח עובד של מינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר עוזי לנדאו
ואני מאוד רוצה להביא אותו. זה כבר קרה לי כמה פעמים.
עוזי ברלינסקי
זה מקרה אחד ויש לנו מקרים רבים מאוד.
היו"ר עוזי לנדאו
מר ברלינסקי, אני שמח שהשמעת את דבריך כי זה הקפיץ אותנו לדבר אחר שהוא חשוב.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
ולכן אני כתבתי ליושב ראש הוועדה והצעתי שהסמכות תצמצם רק לנושאי משרה וממלאי תפקידים בגופים מבוקרים. זאת אומרת, לאו דווקא לגבי הדו"ח הספציפי. אם מדובר בנושא משרה בגוף מבוקר, אפשר יהיה לאכוף עליו את ההתייצבות.
היו”ר עוזי לנדאו
גם בנושא חוות דעת.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
בכל דבר.
אנה שניידר
זה אומר שצריך גם לתקן את סעיף 18א.
היו”ר עוזי לנדאו
תרשמי לך ונחזור לחגיגה הזו.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
הייתי מציע וכך כתבתי, לצמצם את התוספת 18א באופן שהסמכות תחול גם בהקשר לבקשת חוות דעת, רק על נושאי משרה וממלאי תפקיד בגופים מבוקרים.
אנה שניידר
אבל זה לא עוזר לנו לעניין מקרה כמו עיריית יהוד.
אנה שניידר
אפשר ללכת לכיוון הזה ולהוסיף גם ב- 18א, כי היום כתוב: "ביחס לגוף מבוקר פלוני", ואז כתוב: "רשאי יושב ראש הוועדה להזמין כל אדם שנשא משרה או מילא תפקיד בגוף המבוקר".
אייל גור
יכול להיות שמחיקת ה' הידיעה שם תפתור את הבעיה.
היו”ר עוזי לנדאו
נכון.
מוטי בס
מבחינתו של מר ברלינסקי יש היגיון בדבריו, אבל נדמה לי שזה עשוי מאוד להפר את האיזון החוקתי בין הממשלה לבין רשויות אחרות שהחוק קובע מה מידת המעורבות של הממשלה בעניינים שלהם, אבל לא מעבר לזה. החוק קובע עד כמה הממשלה יכולה להתערב בניהולן. כאשר אנחנו מוציאים דו"ח על גוף כזה, אנחנו קבענו שהמבוקר העיקרי זה הגוף הזה, סימן שהביקורת, אם יש ביקורת על הממשלה, היא תפלה לעומת העיקר, כי אחרת היינו כוללים את זה בדו"ח על הממשלה. אם ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה תקבל סמכות לגבי גופים כאלה אז דרך ענייני ביקורת המדינה אתה משפיע על דברים אחרים לגמרי, על מידת הניהול של הממשלה את הגופים מהסוג הזה, וזה דבר שצריך מאוד להיזהר ממנו.
היו”ר עוזי לנדאו
מצד שני אתה רואה שמינהל מקרקעי ישראל מנהל מדיניות פגומה שיש לה השפעה קשה, והמבקר עומד עליה, ולמעשה אתה אומר שאף אחד לא יאמר להם כלום.
מוטי בס
ראשית, הוועדה תמיד יכולה. שנית, אם אנחנו נראה שזה הופך לביקורת מהותית על המינהל, אז אנחנו נכלול את זה בדו"ח על המינהל ולא בדו"ח על הרשות המקומית.
אייל גור
גם הממשלה או האגף הבכיר לפיקוח במשרד ראש הממשלה, יכולים להתנדב לעקוב אחר בעיה במשרד הפנים שנתגלתה אגב ביקורת ברשות מקומית.
היו”ר עוזי לנדאו
איך אתה מטפל בזה באופן אפקטיבי? איך אתה גורם לכך שדרך פנס שהאיר מבקר המדינה על מטרה ראשית, פתאום אתה רואה חתול רץ בצד ואתה רוצה לתפוס אותו?
עקיבא יסרליש
יש כמה דוחות כאלה.
היו”ר עוזי לנדאו
אני מניח שהדבר הזה עולה, השאלה היא איך אתה יכול לאכוף ולהביא לכך שהממשלה תטפל בחתול הזה כמו שצריך?
אייל גור
אני חייב לומר כי הדיון הזה הוא עמוק ויסודי, אבל לשאלתך קודם, אדוני היושב ראש, אני לא חושב שהוא מתחייב מהצורך בתיקון סעיף 20. משום שגם לפי המצב המשפטי היום, הכנסת יכולה לדון ולקבל סיכומים והחלטות ביחס לגופים מבוקרים שסעיף 20 דן בהם, אלא ששם יש אם מצאה לנכון, חשיבותו וחיוניותו וכו'. ההצעה של המבקר היא לאחד את ההסדרים ולהוריד את כל ה-"אם מצאה לנכון".
היו”ר עוזי לנדאו
בוא אני אומר לך במה אתה מסבך אותי. אני חשבתי שאני עוד מבין למה הייתי רוצה שיהיה כתוב באיזשהו סעיף: רשאי. בא עוזי ברלינסקי והקפיץ לנו חגיגה חדשה. עכשיו אתה בא ומוסיף עוד משהו. בואו נעשה את זה לאט לאט כדי שאני מבין מה אני עושה, בסדר?
אייל גור
אתה שאלת קודם את מר ברלינסקי אם זה קשור לתיקון סעיף 20? לעניות דעתי אפשר לאשר את התיקון שאנחנו מציעים בסעיף 20(ד) וזה לא מזניח בכלל את הדיון בנקודה של מר ברלינסקי.
היו”ר עוזי לנדאו
הנקודה של מר ברלינסקי היא נקודה שעומדת בפני עצמה והיא יסודית. תרשום אותה בצד. נושא חשוב אחר שעלה הוא את מי אנחנו יכולים להזמין גם עבור חוות דעת וגם בדו"ח ונצטרך לטפל בזה.
אנה שניידר
גם זה לא שייך לסעיף 20.
עקיבא יסרליש
זה אינטרס שלכם שנטפל בזה.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
בסעיף 18א (א) נאמר ברישא: "… רשאי יושב ראש הוועדה להזמין כל אדם שנשא משרה או מילא תפקיד בגוף המבוקר בתקופה שהדין וחשבון של המבקר דן בה, להתייצב בפני הוועדה וכו'…כן רשאי הוא להזמין אדם הנושא משרה או ממלא תפקיד כאמור אותה שעה, או שנשא משרה או שמילא תפקיד כאמור לפני כן, כדי להגיב על האמור בדין וחשבון".
מוטי בס
השאלה היא מה זה "הגוף המבוקר"?
אנה שניידר
לא רק זה. בהמשך כתוב: "או מילא תפקיד כאמור לפני כן", קרי, בגוף המבוקר.
אייל גור
לדעתי מספיק למחוק את האות ה'.
היו”ר עוזי לנדאו
אם נמחוק את האות ה' נבין פי כמה למה הכוונה. כלומר, זה יבהיר לגמרי את הדברים.
אייל גור
כל גוף מבוקר, לאו דווקא הגוף הראשי.
היו”ר עוזי לנדאו
תיקון מספר 9 מאושר.
אייל גור
אנחנו משתמשים בסעיף קטן (ד) ככלי קיבול לנושא אחר לחלוטין. האם עדיף היה אולי לבטל את (ד) ולהוסיף (ה) או שמה שכתוב כאן מתיישב עם הכללים של הניסוח?
אנה שניידר
האמת, אני חושבת שאולי היה עדיף אולי לבטל את (ד) ולהוסיף את סעיף (ה). אנחנו נעשה כך, בסעיף 20 לחוק העיקרי – 1. סעיף קטן (ד) בטל. פיסקה 2 תהיה בסופו יבוא (ה): "דין וחשבון לפי סעיף זה ניתן לפרסום במועד שיקבע המבקר". מי שרואה את התיקון יבין שיש כאן שני נושאים ולא אחד.
אייל גור
סעיף (ה) הזה נובע מההצעה לבטל לחלוטין את סעיף 27. חלק מסעיף 27 מתייתר, וחלק נוסע לסעיפים שונים, כשסעיף (ה) הקטן הזה הוא אחד הביטויים האלה.
אנה שניידר
נכון, וסעיף 27 בטל בעתיד.
אייל גור
כן, כי אחר כך מבטלים את כל סעיף 27.
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו עוברים לתיקון מספר 10 והוא יהיה התיקון האחרון שנעסוק בו.
אייל גור
בדיוק אותו דבר. זה היה תחליף למה שהיה בסעיף 27 ושנותר עדיין חיוני.
אנה שניידר
כאן אין בעיה, כי כאן אנחנו נמצאים בסעיף 21 שאומר: "המבקר חייב בהכנת חוות דעת…", ועכשיו מוסיפים בסוף: "חוות דעת כאמור ניתנת לפירסום במועד שיקבע המבקר". זה יכול לדור בסעיף הזה ואין שום דבר.
מוטי בס
זה יבוא מסעיף 27 שמבוטל. אין פה שום שינוי.
אנה שניידר
לא נוגעים בסעיף 21 כמו שהוא, אלא מוסיפים לו את התוספת הזו של מועד הפרסום לחוות הדעת.
היו”ר עוזי לנדאו
האם יש הערות? אני מבקש כי נציגת משרד המשפטים תרשום לפניה כי פה הוצע להוציא את האות ה'.
עו”ד סיגל קוגוט
רשמתי.
היו”ר עוזי לנדאו
ההערה השנייה היא שאנחנו השארנו את הנושא שהעלה מר ברלינסקי כנושא פתוח לגמרי, וכלל לא דנו בו. אנחנו לא סיכמנו שום דבר לגבי פיסקה (2) שבסעיף 18א. כלומר, דנו בנושא אבל לא סיכמנו שום דבר.
עוזי ברלינסקי
וגם לגבי הערות הגופים המבוקרים.
אנה שניידר
וגם פיסקה (3). זה טכני זה כאילו אני מחילה את ההוראות של צו ההבאה גם על הסעיף החדש.
היו”ר עוזי לנדאו
אלה שני הדברים בהם לא קיבלנו החלטה. הדבר העיקרי שמציק לי או הקושי שנתקלתי בו הוא זה שכשאתה רוצה לעיתים להזמין מישהו הוא אומר: אני לא רוצה לבוא, ואז אין שום סנקציה שניתן לנקוט. פה צריך למצוא את האיזון בין יושב ראש ועדה פרוע שרוצה להזמין את כל העולם לבין זה שלעיתים יש דיונים בהם יהיו האנשים חייבים להגיע והם לא יוכלו לומר שהם לא יכולים לבוא. גם זה דיון כבד שנצטרך כנראה לדון בו. יש פה עוד שאלה, אולי את הסנקציה אפשר להפוך לכבדה יותר.
אנה שניידר
זה כבר סיפור בפני עצמו.
היו”ר עוזי לנדאו
מה עמדתו של המבקר לגבי הכבדת הסנקציה של צו הבאה?
אנה שניידר
זה לא רק צו הבאה. זה בעצם עבירה פלילית. השאלה היא עד כמה אתה יכול להכביד את זה?
היו”ר עוזי לנדאו
יש אנשים שיגידו: בסדר, אז יש לי רישום פלילי, מה קרה? לצערי אנחנו מכירים את הזלזול של חלק מהאנשים. השאלה היא אם על זה אפשר להוסיף עוד איזה פטיש של חמש קילו? כך שאדם ידע שאם מזמנים אותו הוא חייב להגיע.
אנה שניידר
סעיף 18א אומר: "מי שקיבל דרישה להתייצב… ולא עשה כן, ולא הראה טעם צודק לכך, דינו - קנס". משמע, עבירה פלילית.
שלומית לביא
בהצעה הראשונית זה היה עוד יותר חריף.
היו”ר עוזי לנדאו
עד כמה חריף זה היה?
שלומית לביא
אני לא זוכרת. אני יכולה לבדוק.
עוזי ברלינסקי
אדוני היושב ראש, לפני שאתה מסכם את הישיבה יש לי בקשה קטנה. לאור דברי נציגת היועץ המשפטי לממשלה, משיהיה דיון בתחילת השבוע הבא בוועדת שרים לחקיקה, אולי היה ראוי שהישיבה שנקבעה למחר בבוקר לא תתקיים, ותתקיים רק לאחר שוועדת השרים לענייני חקיקה תוציא את המסמך שלה. האם זה לא יהיה יותר אפקטיבי?
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו נמשיך מחר ונקיים את הדיון על מה שמונח לפנינו. לפחות אצלי יתבהרו הדברים. גם אני עדיין לא קיימתי דיון עם הוועדות שלי על מה אני חושב בכל אחד מהנושאים האלה. מחר תהיה לי הזדמנות טובה.
עו”ד סיגל קוגוט
האם אתה מחר תמשיך הלאה?
היו"ר עוזי לנדאו
אני ממשיך הלאה כפי שעשיתי היום בדיוק.
עו"ד סיגל קוגוט
ולא תחזור על הדברים שהשארת פתוחים בינתיים?
היו”ר עוזי לנדאו
נניח שאני אתחיל אפילו כאן בדיון, הנושאים האלה הם נושאים כבדים, ואני לא בטוח שיהיה לנו זמן, אני לא אקבל בהם סיכום סופי. גם בדברים שסיכמנו את דעתנו אם יבואו אנשי הממשלה יבואו ויאמרו שיש לנו פה טעות קשה ושהם רוצים להביע את דעתם, אז אנחנו נחזור לנושאים האלה והם יוכלו להביע את דעתם.
אנה שניידר
אולי אפשר לקבוע שאותם סעיפים שדנים בנושא של תיקון הליקויים לא ידונו מחר, אלא תמשיך בדברים אחרים בהצעה שעוד לא הגעת אליהם.
היו”ר עוזי לנדאו
נעשה פשרה. נתחיל את הדיון במה שאת מציעה ואם הוא יהיה יעיל אז נחזור לדברים שדילגנו עליהם, ואנחנו מקווים שהדיון לא יהיה יעיל, בסדר?

תודה רבה, הישיבה הסתיימה.הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים