ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 05/10/2000

הגשת דו"ח 51א' של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ביקורת/1529

4
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
5.10.00

פרוטוקולים/ביקורת/1529
ירושלים, ו' בתשרי, תשס"א
5 באוקטובר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 87
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום חמישי, ו' בתשרי התשס"א (5.10.2000), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: יורי שטרן – מ"מ היו"ר
משולם נהרי
מוזמנים
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
רן גלינקה – מנכ"ל משרד מבקר המדינה
גב' שלומית לביא – עוזרת למבקר המדינה ודוברת משרד מבקר המדינה
אלוף (מיל.) אביעזר יערי – משרד מבקר המדינה
יהושע רוט – משרד מבקר המדינה
גב' ליאורה שמעוני – משרד מבקר המדינה
עוזי ברלינסקי – משרד ראש הממשלה
משה איתן – משרד ראש הממשלה
עקיבא איסרליש – משרד ראש הממשלה
גב' פנינה סופר – משרד ראש הממשלה
קצרנית
חנה אלטמן
סדר היום
הגשת דו"ח 51א' של מבקר המדינה.

הגשת דו"ח 51א' של מבקר המדינה
יורי שטרן – היו"ר
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

בימים הסוערים האלה אנחנו חייבים להמשיך ולפעול ואני מקווה שהשנה הזאת, שהתחילה מאד לא טוב, תהיה בכל זאת שנה טובה, ושהחתימה שכולנו מחכים לה תהיה עבור כולנו חתימה טובה.

אני מבקש מכבוד מבקר המדינה להציג בפנינו את הדוח.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
אדוני ממלא מקום יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, אני מתכבד להגיש לך את החלק הראשון של הדו"ח השנתי מס' 51א'. בבקשה אדוני.
יורי שטרן – היו"ר
תודה. נתבקשתי על ידי היושב ראש הקבוע של הוועדה, חבר הכנסת עוזי לנדאו, למלא את מקומו בישיבה הזאת לצורך קבלת הדו"ח. הספקתי לדפדף בו קצת ואני מבקש לומר רק מילים ספורות כיוון שאיננו דנים בו עכשיו.

הדוח מתייחס בהרחבה למערכת הביטחון ולמשרד הביטחון. אולי זה צירוף מקרים אבל הייתי אומר שזה צירוף מקרים מוצלח כי הנושאים שנדונים בדו"ח הם: היערכות, מוכנות העורף, ואני, בתפקידי הצנוע בצה"ל, קודם שנבחרתי לכנסת, הייתי חייל בפיקוד העורף ו"אכלתי" את העניינים מבפנים.

הנושאים שהדו"ח מתייחס אליהם הם נושאים שהיום הם יותר מדי אקטואליים. הדו"ח מתייחס לא רק לנושא תקציב הביטחון שהיה אמור להיות במרכז דיוני התקציב – אלא שבנוסף לכך שהוא מתייחס אליו הוא נותן כמה היבטים שמערכת הביטחון תצטרך להתייחס אליהם בכובד ראש כיוון שכאשר מדברים על תקציבים כל כך גדולים וכבוד מבקר המדינה מגלה ליקויים בשימוש במשאבים הגדולים שניתנים למערכת הביטחון – זה חלק אינטגרלי מדיוני התקציב ומהמחשבה איך המימון של המערכת צריך להשתנות.

החלקים שקשורים למוכנות לארועים השונים ולמוכנות העורף הם חלקים קריטיים ואני מקווה שזה שהם הגיעו בזמן מבחינת הדיון הציבורי והמקצועי שהתרחש מסביב להתפתחויות האחרונות ייתן לנו אפשרות לשפר במידת מה את המהלכים.

אני לא יודע אם בהמשך הדו"ח תהיה התייחסות למערכת של ביטחון הפנים אבל ראינו במהלך הימים האחרונים כמה שתי המערכות האלה, של משרד הביטחון ושל המשרד לביטחון פנים, חייבות להיות משולבות, במיוחד בעורף. לצערי הרב הגענו כדי מצב שאנחנו צריכים לראות במשטרה מרכיב בסיסי מאד של הביטחון הלאומי, לא רק של הביטחון האישי ואני מקווה שגם לזה תהיה התייחסות בהמשך.

לא הספקתי לקרוא את הפרטים האחרים של הדו"ח, לדוגמה, החלקים המתייחסים להשכלה הגבוהה או לתאגידים הממשלתיים וכמובן גם לגבי הקטעים האלה כמו הוויכוח סביב הפרטת אל-על ודברים אחרים, מכל מקום האקטואליה בדו"ח חשובה והיא נותנת הזדמנות לשנות דברים לטובה.

אני מצטער על כך שבמשרדים שהדו"ח נוגע אליהם, משרד הביטחון והמשרד לביטחון פנים, משרד החינוך אפילו, אין היום שרים, יש כל מיני קומבינות אחרות, אין שר ביטחון במשרה מלאה, אין שר חינוך במשרה מלאה – דבר שעלול להקשות על ביצוע ההמלצות.

אני מקווה שגם הבעיה הזאת תיפתר בזמן הקרוב בצורה כזאת או אחרת וגם שהפקידות המקצועית של המשרדים הרלוונטיים תדע לטפל בליקויים ובהמלצות גם כאשר אין ראשים למערכות האלה.

אני שוב מביע את צערי על כך שבימים האלה אנחנו צריכים לדבר על הממשלה שגם היא ראויה לדו"ח מיוחד של מבקר המדינה מבחינת ההתארגנות שלה.

אני תולה תקוות רבות בדיונים שאנחנו אמורים לקיים בוועדה לענייני ביקורת המדינה ובוועדת המשנה שלה, כמובן, יתקיימו דיונים גם על החלקים האחרים של הדו"ח ואני בטוח שהיושב ראש הקבוע של הוועדה, חבר הכנסת עוזי לנדאו, יזרז את הדיונים האלה לאור חשיבותם כך שהסקת המסקנות והמעקב אחר יישומן יתבצעו כמה שיותר מהר.

רשות הדיבור לחבר הכנסת משולם נהרי.
משולם נהרי
אני רוצה לומר שלכאורה זה הזמן הטוב ביותר להגיש את דו"ח מבקר המדינה כיוון שאלה הם ימים של חשבון נפש, של חשבון הנפש האישי שכל אדם עושה, והשנה, כשאנחנו נמצאים בימים הנוראים, ימים שכולנו צריכים לעשות בהם חשבון נפש ולחזור בתשובה גם לגבי חשבון הנפש הלאומי אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו עוברים שרשרת של ארועים. המצב, כידוע לכולנו, לא פשוט כלל ועיקר ובכלל, הגענו כדי כך שאנחנו חייבים לעשות את חשבון הנפש.

לפחות לגבי העיתוי אני סבור שזה זמן טוב ואני מקווה שתצא מכך גם התועלת שיש בצדם של ימים של חשבון נפש, שאנשים יחזרו בתשובה ויישמו את הדוח כיוון שזאת בעיית הבעיות. הדו"ח מצביע על כל מיני ליקויים אבל תמיד קיימת בעיה איך ליישם את הדברים לכן אני מקווה שאולי דווקה בימים האלה יהיה יישום יותר טוב שלהם.
יורי שטרן – היו"ר
תודה. כבוד מבקר המדינה, מבחינת הכיסוי של הביקורת למשרד לביטחון פנים אני מבקש לדעת האם בחלק ב' של הדו"ח ייכתב משהו לאור הנסיבות שנוצרו?
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
המשרד לביטחון פנים איננו מצוי אצלנו בחטיבת הביטחון ואילו הדו"ח הזה מדבר רק על מערכת הביטחון.

המשרד לביטחון פנים הוא גוף מבוקר כמו כל גוף מבוקר אחר של משרדי הממשלה ואני מניח שתגיע השעה גם לבדיקת העניין שיושב ראש הוועדה דיבר עליו.

ברשותך, חבר הכנסת יורי שטרן, אני מבקש לומר שבצדק ציינת שבנוסף לחלק על מערכת הביטחון, הדו"ח כולל עוד שני חלקים, חלק שני על מספר חברות ממשלתיות, וחלק שלישי על נושאים שקשורים למוסדות להשכלה גבוהה.

החלק הראשון של הדו"ח נוגע אמנם למערכת הביטחון אבל לא צריך להתעלם גם משני החלקים האחרים.

אני סמוך ובטוח שהוועדה לענייני ביקורת המדינה תקדיש מספיק זמן לכל הנושאים שנכתב עליהם בדו"ח שכן לא די בכך שמבקר המדינה מגיש דו"ח. אם הוא מונח לאחר מכן על המדף – הוא לא השיג את יעדו.

לכלי התקשורת יש מקום להעמיד את הנושאים שצויינו בדו"ח לדיון ציבורי והתפקיד של הוועדה הזאת הוא לרדת לעומק הדברים, לדון בממצאים של הדו"ח מתוך תקווה שכל המערכות, יחד, תבאנה לתיקון הליקויים ואני מקווה שאכן כך יקרה. תודה רבה.
יורי שטרן – היו"ר
תודה לך. העבודה עוד לפנינו.

אני מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.
מבקר המדינה אליעזר גולדברג
ברשותך, אדוני יושב ראש הישיבה, אני רוצה לציין שאלוף במילואים אליעזר יערי, ראש חטיבת הביטחון של המשרד, שכיהן בתפקידו למעלה מעשור שנים, פרש מהתפקיד לפני חודש וזאת הישיבה האחרונה שבה הוא משתתף. הוא בא לכאן באופן מיוחד כדי לקחת חלק בדיונים בדו"חות שהוא היה שותף להם, כאמור, הוא סיים את תפקידו ואני מוצא לנכון, אמרתי זאת קודם, בעת הגשת הדו"ח ליושב ראש הכנסת, ואני אומר זאת גם בהזדמנות הזאת, שאני מודה למר יערי על המסירות, על היוזמה ועל כושר הניתוח שהוא גילה במהלך עבודתו. בהכנת הדו"חות הוא תרם רבות להעלאת קרנה של הביקורת ואני שב ומאחל לו כל טוב והצלחה בכל תפקיד שהוא ימלא בעתיד.
יורי שטרן – היו"ר
אני מצטרף לברכות בשם הוועדה לענייני ביקורת המדינה. אני בטוח שמר יערי יוזמן לישיבות ועדת המשנה שנקיים.

תודה רבה לך, מר יערי; התרשמתי מאד מהיחס המקצועי ומהידע העמוק שהדו"ח משקף בחלק של משרד הביטחון.
אליעזר יערי
תודה.
יורי שטרן – היו"ר
אני מודה לכם. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים