ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 15/12/1999

הצגת מנכ"ל חדש למשרד מבקר המדינה, מר רן גלינקא,ופרידה מהמנכ"ל היוצא, מר יאיר הורוביץ; תשתיות לנתב"ג 2000 - עמ' 464 בדוח 49 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ביקורת/16475
הוועדה לענייני ביקורת המדינה – 15.12.99

פרוטוקולים/ביקורת/1647
ירושלים, י"ג בתשרי, תשס"א
12 באוקטובר, 2000

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס'
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
שהתקיימה ביום ד', ו' בטבת התש"ס, 15 בדצמבר 1999, בשעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר עוזי לנדאו
אברהם יחזקאל
יהושע מצא
מוזמנים
אליעזר גולדברג, מבקר המדינה
יאיר הורוביץ, המנכ"ל היוצא של משרד מבקר המדינה
רן גלינקא, המנכ"ל הנכנס של משרד מבקר המדינה
בועז ענר, סמנכ"ל משרד מבקר המדינה
שלומית לביא, עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד
עו"ד אייל גור, עוזר משפטי למבקר המדינה
יוסי הירש, ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה
יורי ריקליס, מנהל ביקורת ראשי, משרד מבקר המדינה
איזי טנקמן, מנהל ביקורת ראשי, משרד מבקר המדינה
מנשה אילני, עוזר ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה
אורי כינרתי, מבקר פנים, מע"ץ
אילנה שפרן, עוזרת בכירה למנהלת מינהל התכנון, משרד הפנים
איילה לב-תמיר, מחוז המרכז, משרד הפנים
מריה כהן, מהנדסת, אגף תכנון תחבורה, משרד התחבורה
עו"ד צביה בלאו, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה
דורית חובב, כלכלנית, משרד התחבורה
חגי ניב, לשכת המבקר, משרד התחבורה
אוריאל רונד, מבקר רשות שדות התעופה
מיכל טוכלר-אהרוני, ממונה על התכנון הסטטוטורי, רכבת ישראל, רשות הנמלים והרכבות
אליה וולקוב, מנהל אגף הנדסה, רכבת ישראל, רשות הנמלים והרכבות
אופיר קרני, אגף התקציבים, משרד האוצר
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
ירדנה מלר-הורביץ
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ


ס ד ר ה י ו ם

1. הצגת מנכ"ל חדש למשרד מבקר המדינה, מר רן גלינקא,
ופרידה מהמנכ"ל היוצא, מר יאיר הורוביץ

2. תשתיות לנתב"ג 2000 – עמ' 464 בדוח 49 של מבקר המדינה


1. הצגת מנכ"ל חדש למשרד מבקר המדינה, מר רן גלינקא,
ופרידה מהמנכ"ל היוצא, מר יאיר הורוביץ

2. תשתיות לנתב"ג 2000 – עמ' 464 בדוח 49 של מבקר המדינה
היו”ר עוזי לנדאו
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לעניני
ביקורת המדינה.
הנושא הראשון הוא תשתיות לנתב"ג 2000 – עמוד 464 בדוח 49 של מבקר המדינה. הנושא השני הוא פרידה מהמנכ"ל היוצא וקבלת פנים למנכ"ל החדש.

הצגת מנכ"ל חדש למשרד מבקר המדינה, מר רן גלינקא,
ופרידה מהמנכ"ל היוצא, מר יאיר הורוביץ
היו”ר עוזי לנדאו
הזדמן לי לעבוד עם המנכ"ל היוצא להכירו שנים
רבות. אני לא זוכר את משרד מבקר המדינה עם מנכ"ל אחר. אני לא רוצה להיסחף, אבל אנחנו מדברים באיש מקצוע, נעים הליכות, ואדם שהוסיף כבוד למשרד, לרמה של הדוחות וליחסים הנוחים של הוועדה עם משרד מבקר המדינה. שיהיה לך בהצלחה.

למנכ"ל החדש, אני רוצה לאחל לך הצלחה בעבודה שהיא קשה והיא אחראית, במשרד שבשונה מיתר משרדי המדינה או מן התרבות ההולכת וקונה לה שביתה לצערי אצלנו, הוא מאופק, הוא שקול, הוא זהיר, הוא עושה את עבודתו ללא משוא פנים. לשמחתי הרבה גם ללא הדלפות. נדמה לי שבמשרד הזה צריך לא רק שאחרים ייקחו דוגמה, אלא את הנורמות האלה מתוך המשרד להשריש החוצה ולשמש כדוגמה. כובד המשא הזה הוא לא פשוט, כי מי שנכנס לתפקיד מנכ"ל יצטרך להמשיך את המסורת הזאת ולקדם אותה.

אני רוצה לאחל לך הצלחה. אני מקווה לשיתוף פעולה.
אליעזר גולדברג
לפני שעה קלה במשרד מבקר המדינה אכן העביר
המנכ"ל היוצא, עורך-דין יאיר הורוביץ, את שרביט המנכ"ל למנכ"ל הנכנס, מר רן גלינקא. כפי שאמרת אדוני היושב-ראש, אין צורך להציג את מר הורוביץ. אם אינני טועה, כמעט לא הייתה ישיבה אחת של הוועדה שהוא נעדר ממנה. הוא מוכר לוועדה הנכבדה, לחברי הוועדה. במשך למעלה מ14- שנה הוא משרת בתפקיד. מר הורוביץ השאיר את רישומו, טביעות אצבעותיו גם על המינהל וגם על הדוחות, ושירת את המשרד, אפשר להגיד גם את העם, באמונה.

אני שב וחוזר ואומר את הדברים גם בפורום זה. תודתי ותודת המשרד כולו נתונה לך מר הורוביץ והצלחה בעתיד בכל אשר תעשה ובכל אשר תפנה.

למנכ"ל החדש, מר רן גלינקא. אני עוד לא יכול לומר שהוא השתתף בכל הישיבות, אני לא יכול עוד לומר שהוא השאיר את רישומו, אבל אני בטוח שאכן ילך גם הוא בדרך הזאת של התרומה הרבה למשרד ולאיכות הביקורת. מר רן גלינקא גם לוחם וגם איש ארגון והשילוב הזה, של אולי ספרא וסייפא, הוא ודאי ישאיר את רישומו על עבודתו במשרד ואני מאחל לך מר גלינקא הצלחה בתפקיד החדש. אלה הן ברכות נוספות על כל הברכות שברכנו אותך במשרד.
יהושע מצא
אני יכול לומר שזכיתי לומר דברי ברכה בשנת
1985 כשהמנכ"ל נכנס לתפקידו כמנכ"ל משרד מבקר המדינה, והנה אני זוכר לומר לו דברי ברכה על יציאתו ממשרד מבקר המדינה. בכל התקופה הזאת של 14 שנה, אכן צדקת אדוני היושב-ראש, מבקר המדינה, המשרד, המנכ"ל, עם כל הסערות שהיו בכנסת הזאת, זו הייתה אחת הוועדות שהתנהלה במלוא כובד המשקל והיא ראויה לברכה בכל התקופה הזאת שעמד בראשה עורך-דין הורוביץ.

אני מאחל למנכ"ל החדש אותה דוגמה של אחריות ועבודה יסודית כפי שזה נעשה עד כה, תוך ידיעה לנווט בסערות הגדולות שהכנסת הזאת מתנהלת בהן.
יאיר הורוביץ
השירות האחרון שאני עושה הוא למעט את מספר
עורכי-הדין במשרד וכנראה שגם זה משהו.
אני יכול להסתכל לאחור בתחושה צנועה של סיפוק על הישגים שהגיע אליהם המשרד ושסייעתי כמיטב היכולת להגיע אליהם, אבל לא רק מבט לאחור על ההישגים שהיו למשרד אלא גם תחושה של ביטחון, של הפסגות הבאות שמחכות למשרד בהנהגתו של מבקר המדינה ושל המנכ"ל הנכנס. אני מאחל להם ולוועדה המשך פעילות כל כך טוב כמו שאפיין את כל שנות העבודה בוועדה הזאת, הן למבקר המדינה, הן למשרד מבקר המדינה, הן לסמכויות שניתנו לו מכוח החוק בכנסת, וכל שעושה המשרד, הוא עושה במסגרת היעדים והתפקידים והסמכויות שניתנו לו כאשר הוא זוכה לאמון הציבור. אני מודה על האמון שניתן לי על-ידי מבקר המדינה ועל-ידי מבקר המדינה במשך כל השנים. תודתי לכם.
היו”ר עוזי לנדאו
אני מאחל למר גלינקא שימתין שנים רבות עד
שגם הוא יישא מלים כמו אלה.


תשתיות לנתב"ג 2000 – עמ' 464 בדוח 49 של מבקר המדינה
היו”ר עוזי לנדאו
ברשותכם, אני מבקש לפנות לנושא השני שעל
סדר היום – תשתית נתב"ג 2000.
כדי להכיר את האנשים, אני רוצה לקרוא את רשימת המוזמנים. מר יוסי קופ ממע"ץ?
אורי כינרתי
הוא לא יכול היה להגיע.
היו”ר עוזי לנדאו
מר קופ לא הגיע. אני מבין שבפגישות במשרד
אתה צריך לשבת מול מר יוסי קופ, אבל אם צריך להסביר מדוע לא עברו הליכי חקיקה למיניהם או הליכים סטטוטוריים למיניהם, מי צריך להסביר את זה ממע"ץ?
אורי כינרתי
אני מניח שזה לא אני.
היו”ר עוזי לנדאו
חבר הכנסת יחזקאל היה בזמנו יושב-ראש ועדת
הכלכלה שעסקה בנושא נתב"ג 2000. יש לי שאלה. כאשר היו אנשי שדות התעופה מגיעים לדיון, מי היו האנשים שמגיעים לדיון?
אברהם יחזקאל
לא הייתי מקיים ישיבה בלי מנכ"ל.
היו”ר עוזי לנדאו
וכאשר אנשי משרד התחבורה היו מעורבים בדיון
הזה, מי היה בא?
אברהם יחזקאל
לפחות המנכ"ל.
היו”ר עוזי לנדאו
מאנשי משרד הפנים?
אברהם יחזקאל
זה אני לא זוכר. האנשים שם כל הזמן התחלפו.
היו”ר עוזי לנדאו
מרשות הנמלים והרכבות?
אברהם יחזקאל
אתה שואל אותי כעזר כנגדו?
היו”ר עוזי לנדאו
אנחנו לא נקיים את הישיבה הזאת. אני מבקש
לבדוק איזה דרג נצטרך להביא לכאן לדיון לישיבה מן הסוג הזה, והמשרדים ישמעו מאתנו. תודה רבה.

אדוני המבקר, יש לאדוני משהו להעיר?
אליעזר גולדברג
אין לי אלא להביע את צערי.
היו”ר עוזי לנדאו
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15

קוד המקור של הנתונים