ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 20/07/1999

בחירת יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים