ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 09/02/2001

אמנות והסכמים בין-לאומיים – דיון יזום על-ידי יושבת-ראש הוועדה חברת-הכנסת נעמי בלומנטל.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת קליטה/3014
8
ועדת העלייה והקליטה
09.02.2000

פרוטוקולים/ועדת קליטה/3014
ירושלים, ז' באייר, תשס"א
30 באפריל, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שניפרוטוקול מס' 44
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
שהתקיימה ביום רביעי, ג' באדר א' התש"ס – 9 בפברואר 2000 – שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: נעמי בלומנטל - היו"ר
סופה לנדבר
מיכאל נודלמן
אלכסנדר צינקר
מוזמנים
עו"ד מיכל בוך - משרד החוץ
עו"ד בני רובין - ממונה על יעוץ בחקיקה, משרד המשפטים
שרה כהן - המשרד לקליטת העלייה
לאה מנצורי - המוסד לביטוח לאומי
לאה רוזנברג - המוסד לביטוח לאומי
עו"ד טובה פינקלשטיין – יועצת משפטית, המשרד לקליטת העלייה
איליה דוברישמן - ברית ליקבידטורים מצ'רנוביל
אלכסנדר קלנטירסקי - ברית ליקבידטורים מצ'רנוביל
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
עפרה הירשפלד
סדר היום
אמנות והסכמים בין-לאומיים – דיון יזום על-ידי יושבת-ראש הוועדה
חברת-הכנסת נעמי בלומנטל.

- - - - - - - - - -


אמנות והסכמים בין-לאומיים
היו"ר נעמי בלומנטל
אני פותחת את הישיבה.

מר קלנטירסקי מסר לי מכתב מיום 30 בנובמבר 1992 משר רוסי אל גב' פינקלברג, וזה לשונו: "לאחר שקילת מכתבך בנושא תוקפם האפשרי של הפיצויים וההטבות לגבי אזרחי ישראל שנפגעו בעקבות השתתפותם בנטרול תוצאות התאונה בתחנת הכוח הגרעינית צ'רנוביל, אנו מודיעים –

חוק הפדרציה הרוסית "על הגנה סוציאלית של אזרחים שנחשפו להשפעת קרינה בתחנת הכוח הגרעינית צ'רנוביל", עם השינויים והתוספות מ-18 ביוני 1992, נוגע בפיצויים והטבות לאזרחי מדינות אחרות שנפגעו כתוצאה מאסון צ'רנוביל "שעברו למקום מגורים לשטחי הפדרציה הרוסית" (סעיף 49), כלומר אינו חל על אזרחים זרים המתגוררים מחוץ לרוסיה.

היינו מניחים כי פעילי הארגון הישראלי צ'רנוביל, כאזרחי ישראל שמייצגים ארגון זר, צריכים להציג את השאלות הנ"ל בפני רשויות שלהם בהתאם למנהג המקובל על כולם.

ענייני סיפוק בקשות הדדי לגבי ביטוח וכל מיני אמצעים נוספים להגנה סוציאלית, כולל גם פיצויים לנפגעי אסון צ'רנוביל, במקרה התעניינות הצד הישראלי, יהיו נושא למו"מ בין רוסיה לישראל.

יושב-ראש הוועד הממלכתי לצ'רנוביל – שר רוסיה
ו. ווזניאק"

אני חושבת שנשמע מכם דברים דומים.
אלכסנדר קלנטירסקי
את המכתב הזה נתתי לסגן מנכ"ל משרד החוץ ביום 7 בדצמבר 1992.
היו"ר נעמי בלומנטל
ולא קיבלת תשובה?
אלכסנדר קלנטירסקי
לא קיבלתי תשובה.
וילמה מאור
יש לנו תשובה של משרד החוץ וגם נתתי אותה למר קלנטירסקי.
היו"ר נעמי בלומנטל
בסוף הקדנציה הקודמת היה כאן מר איתן בנצור בפגישה, לא בישיבה, שהשתתפו בה מר קלנטירסקי ואחרים, ואז העברנו את הפנייה שלנו, שבפגישה שתתקיים יעלו את נושא הפיצוי לליקבידטורים. הוא הבטיח שזה מה שיהיה. לאחר-מכן בוטלה נסיעתו של ראש הממשלה דאז לאוקראינה ואי-לכך לא התקיימה הפגישה הזאת.

פניתי שנית למנכ"ל המשרד, כי הנושא עמד עדיין על סדר היום, והוא ענה לנו במכתב שמשרד החוץ מטפל בזה. אנחנו נשמע כעת מעו"ד מיכל בוך אם יש לך מידע נוסף. בבקשה.
עו"ד מיכל בוך
כמו שאמרת, אכן המגעים נמשכים וכבר הרבה שנים מנסים לקדם את הנושא, אבל התשובה נשארת אותה תשובה, בעיקר בגלל המצב הכלכלי. זאת אומרת, לפעמים נותנים לנו תשובות שעל-לפי כל החוקים אין שום זכאות לליקבידטורים בישראל, אבל מסבירים שמבחינה דיפלומטית אין מה לעשות על בסיס הומניטארי כל עוד מצבן של המדינות האלה קשה מאד. אין בכלל שום מוכנות לטפל בזה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אנחנו מדברים על רוסיה, אוקראינה ובלרוס.
סופה לנדבר
אני חושבת שאנחנו צריכים לתת לליקבידטורים הגנה משפטית, בהגדרה בחוק, ושהם יילחמו לבד.
היו"ר נעמי בלומנטל
חברת-הכנסת לנדבר, העלינו את זה בעבר. המדינה לא תבעה בעבר בבית הדין הבין-לאומי אחת מהמדינות האחרות. משרד החוץ טוען: לא עשינו את זה בעבר. גם אם נעשה את זה הפעם, קודם-כל מדובר על סכומי עתק, אולי מיליון שקל עד שאת שוכרת עורך-דין בין-לאומי , וכו', כאשר הסיכוי לקבל משהו הוא קטן. ונניח שהם יתנו קצבאות, כמו שגרמניה למשל נותנת קצבאות לאזרחי מדינת ישראל נפגעים שלה, או שהיא חוקקה חוקים מיוחדים למתן פיצוי. הפיצוי יהיה קטן מאד. אנחנו מדברים על קצבה חודשית ברוסיה או באוקראינה שמסתכמות אולי בעשרות דולרים, ואפילו זה לא. זאת אומרת שבארץ זה אולי 100 – 200 שקל. שנית, הם גם לא משלמים בהרבה מקומות.

אני מעלה את זה שוב ושוב בפני מר קלנטירסקי, ואני מבקשת מכם, נציגי הממשלה, שתאמרו את הטיעון הזה ששמענו בעבר.
עו"ד בני רובין
גברתי אמרה שהסיכוי לקבל תשובה טובה הוא נמוך. אני חושב שהוא לא קיים בכלל.
היו"ר נעמי בלומנטל
באיזה בית דין אפשר היה לתבוע אותם?
עו"ד בני רובין
בשום בית דין.
היו"ר נעמי בלומנטל
נגיד שהם היו בעבר תושבים אזרחי אותן מדינות. מה הסיכוי שלהם לתבוע את מדינת האם שלהם?
עו"ד בני רובין
הם צריכים לתבוע את מדינת האם שלהם בבית משפט של מדינת האם שלהם, ואני מבין שלפי המשפט של אותה מדינה הם לא יכולים לקבל שום דבר. לכן כל הדיבורים האלה על תביעה הם בכלל לא ריאליים. אני לא מבין על מה מדברים.
אלכסנדר קלנטירסקי
סליחה, זה לא נכון. אנשים לא יודעים את החוקים הבין-לאומיים. רוסיה חברה עכשיו באיחוד האירופי, שם יש חוקים בין-לאומיים. יש אמנת וינה ואמנת פריס, שבהן כתוב שאם יש נזק מקרינה, מדינות כאלה צריכות לשלם כל הפיצויים.

בידי תרגום של תביעה שלי שאני נתתי לבית-משפט רוסי. אני הגעתי עד בית-המשפט העליון הרוסי, אבל הם השיבו לי שרק אם אני לא גר ברוסיה, לא רוצים. זה לא נכון. למה? יש כמה חוקים רוסים, שאם אני אזרח רוסיה, לא חשוב איפה אני גר, יש לי שתי אזרחויות.

שר רוסי מבקש משא-ומתן ואין אף פרוטוקול במשרד החוץ. חבר-הכנסת יורי שטרן כתב מכתב לסגן היועץ המשפטי, אהוד קינן, וביקש פרוטוקול, ואין פרוטוקול.

אני דיברתי עכשיו עם חבר פרלמנט רוסי. היה פה שר החוץ איבנוב, והוא אמר שאין בקשות ממשרד החוץ.
היו"ר נעמי בלומנטל
אבל קיבלת את מכתבו של מר בנצור, שבו הוא אומר שמשרד החוץ כן מקיים מגעים.
אלכסנדר קלנטירסקי
מר בנצור כתב שכמה קליינטים קטנים לא רוצים.
היו"ר נעמי בלומנטל
אתה אומר עכשיו ששר החוץ אמר לך שאין בקשות מממשלת ישראל. הם טוענים שיש בקשות מממשלת ישראל. התשובה באמת מאכזבת, אבל בוא נראה איך אנחנו יכולים להתקדם, אם בכלל.
עו"ד טובה פינקלשטיין
בזמנה היתה כאן משלחת מרוסיה. את הדיונים ניהלה דבורה אבינרי, שהיתה בזמנה מנהלת מח' אמנות במוסד לביטוח לאומי, ולא הצליחו להגיע לשום סיכום.
היו"ר נעמי בלומנטל
מתי זה היה?
עו"ד טובה פינקלשטיין
לפני כחמש שנים. ישבנו יומיים תמימים.
היו"ר נעמי בלומנטל
אבל יכול להיות שעכשיו יש התקדמות בקצב של אותן מדינות עם האיחוד האירופאי?
עו"ד מיכל בוך
אם אני יכולה להתייחס לענין האמנות, הנושא נבדק על-ידינו כבר בעבר. נכון ליוני 1998 גם שלוש המדינות האלה וגם מדינת ישראל לא היו צד לאף אחת מהאמנות האלה ואי-אפשר היה להתבסס עליהן.

בקשר לחוקים הפנימיים שמר קלנטירסקי דיבר עליהם הנוגעים לליקבידטורים, אין שום ספק, קיבלנו תשובות חוזרות ונשנות שמדובר רק בתושבים. אין זכאות לליקבידטורים שאינם תושבים.

מבחינת פנסיות אני יודעת שניתנות פנסיות לאנשים שאינם תושבים, כאלה שעזבו.
היו"ר נעמי בלומנטל
יש לי שאלה. אנחנו בכל-זאת רוצים להנחות אתכם לבדוק אפשרויות נוספות, מה שנקרא מחשבות יצירתיות. כי אלה מדינות שבסך-הכל אנחנו ביחסי ידידות אתן. יכול להיות שאפשר לפעול מכיוונים אחרים. לפי ההיגיון, כל אירופה היתה בסכנה, כולל האזורים שלנו כתוצאה מהדליפה בכור בצ'רנוביל. האם אין שום אחריות למדינה שבה זה קורה?

אנחנו מדינה יחסית נאורה והאנשים האלה הגיעו לכאן. אבל נניח שהם היו מגיעים למדינה אחרת. אף אחד לא אחראי לנזק שנגרם להם? נכון, מדינת ישראל לא בהכרח אחראית, אבל מה לגבי המדינות האחרות שהם בגופם הצילו אותן? האם הן לא אחראיות? אין הסכמים בין-לאומיים? איזה שהוא חוק בין-לאומי? אולי הציעו משהו חדש? הרי מחר יכול לקרות דבר כזה בכל מקום אחר בעולם. נראה לי שבכל-זאת צריך היה להימצא משהו.
עו"ד מיכל בוך
האמנות האלה קיימות, אבל כמו שאמרתי, המדינות הסלאביות הן לא צד להן.

בקשר לתאונות עתידיות, גם כן קיימות אמנות שישראל כן צד להן, אבל זה לא רלבנטי. כי בעקבות המקרה בצ'רנוביל כן נעשו דברים ואולי יש יותר מוכנות לגבי העתיד, אבל אף אחד מהדברים האלה לא יכול לעזור לנו בענין הזה.
אלכסנדר קלנטירסקי
אני לא מבין. יש בית-משפט בשטרסבורג ורוסיה חברה באיחוד האירופי. עכשיו יש תשובה מבית המשפט העליון הרוסי, וזה חומר מספיק שאנחנו יכולים להגיש תביעה לבית המשפט בשטרסבורג.
עו"ד מיכל בוך
על בסיס מה?
אלכסנדר קלנטירסקי
שרוסיה צריכה להעביר את כל הפיצויים שלה לארץ שבה אנחנו גרים.
עו"ד בני רובין
אנחנו לא יכולים לתבוע בשטרסבורג.
אלכסנדר קלנטירסקי
לא. אני מבקש רק הגנה משפטית. אם אתם לא רוצים לעשות משא-ומתן עם רוסיה, אני לא בטוח שזאת התשובה הנכונה של משרד החוץ. אבל אם אתם לא רוצים, אנחנו יכולים.
סופה לנדבר
מר קלנטירסקי אומר שאם או כאשר הם יקבלו הגנה משפטית, הם יכולים לפנות לבד.
עו"ד מיכל בוך
לפי החוקים הפנימיים של שלוש המדינות זכאים רק ליקבידטורים שהם תושבים. על בסיס האמנות הבין-לאומיות שאנחנו מכירים, וינה ופריס, גם כן אי-אפשר לתבוע. השאלה היא על איזה בסיס מסתמך מר קלנטירסקי.
אלכסנדר קלנטירסקי
בבית משפט בשטרסבורג כל האנשים בעולם יכולים לתבוע מדינה בתוך אירופה.
עו"ד מיכל בוך
אבל כשאתה תובע אתה צריך להגיד: מגיע לי בגלל חוק זה וזה, או אמנה זאת וזאת.
אלכסנדר קלנטירסקי
בסדר, יש אמנות פריס ווינה. רוסיה צריכה לעשות מה שכתוב באמנות.
עו"ד מיכל בוך
ישראל לא צד לאף אחת מהאמנות האלה.
אלכסנדר קלנטירסקי
לא ישראל, בן-אדם פרטי, ואני כאזרח ישראל מבקש ממשרד החוץ סיוע משפטי. אני כאדם פרטי צריך לשלוח תביעה. אני לא מבקש שמשרד החוץ ישלח תביעה. אני יכול לעשות את זה.
עו"ד מיכל בוך
אבל לא יכולה להיות לך זכות מאמנה שישראל אינה צד לה. ביוני 1998 גם רוסיה לא היתה צד לאמנה. אני יכולה לבדוק עוד פעם מה המצב היום. אני לא יודעת אם השתנה משהו.
אלכסנדר קלנטירסקי
זאת טעות שלך. כל בן-אדם בעולם יכול לשלוח תביעה.
עו"ד מיכל בוך
על-פי הצהרת זכויות האדם האירופית, אזרח ישראלי לא יכול להסתמך על אמנה של האיחוד האירופי.
איליה דוברישמן
אני אזרח ישראלי. משרד החוץ יכול לדבר עם משרד החוץ ברוסיה או באוקראינה בענין שלנו.
עו"ד מיכל בוך
כן, אבל זה לא על בסיס משפטי. לא מצאנו שום בסיס משפטי לזכאות. בסיס הומניטארי בלבד.
אלכסנדר קלנטירסקי
משרד החוץ יכול לשלוח לבית המשפט בהאג.
עו"ד בני רובין
הוא לא יכול. בית המשפט בהאג זה לא דבר שאתה פונה אליו כמו אל בית משפט ישראלי. יש להם כללי סמכות וכללי הסמכות האלה לא חלים בענין הזה.
היו"ר נעמי בלומנטל
למה הם לא חלים בענין הזה?
עו"ד בני רובין
קודם-כל זה בין מדינות וישראל צריכה לאמץ את התביעה הזאת במישור הבין-לאומי. חוץ מזה, הסמכות של בית-משפט בין-לאומי נובעת מההצהרות של המדינות. עד כמה שאני מכיר את ההצהרה שלנו, יש לי ספק גדול אם אנחנו הכפפנו את עצמנו לסמכות של בית הדין. על-כל-פנים, אני כמעט בטוח שרוסיה בוודאי לא הכפיפה את עצמה לסמכות של בית הדין. אנחנו צריכים בסיס לתוכן של התביעה, ואני לא רואה שיש בסיס כזה. אבל גם סמכות בין-לאומית אני לא מאמין שיש.
היו"ר נעמי בלומנטל
אתם בדקתם את הדברים האלה? כי כפי שאמרתי קודם לכן, הם לא בלתי-צודקים. מה קורה לבן-אדם שפעל למען האנושות באיזו שהיא מדינה, שההשלכות הן למען האנושות, ולמעשה אין לו למי לפנות? זאת אומרת, אם אנחנו לא היינו מדינה נאורה במידה מסוימת, הוא אבוד. זה המצב?
עו"ד מיכל בוך
גם הליקבידטורים שנשארו במדינות האחראיות מעבר לכל ספק, מצבם בהחלט לא יותר טוב, ואולי יותר גרוע במדינות מסוימות ממצבם של האנשים שיושבים כאן. היה אסון, מדובר במדינות עניות וזאת בהחלט בעיה. נכון, המדינות לקחו על עצמן אחריות, אבל מבחינה פראקטית זה מאד מוגבל.
היו"ר נעמי בלומנטל
אתם יודעים על מצבם של החברים שלכם בבלרוס, באוקראינה או ברוסיה?
אלכסנדר קלנטירסקי
הם קיבלו והכל בסדר. יש להם חוק הגנה סוציאלית. גם פה יש חוק. ב"נתיב" יש חוק כזה ולפני שלושה חודשים קיבלתי אותו.
היו"ר נעמי בלומנטל
וכמה הם מקבלים?
אלכסנדר קלנטירסקי
הליקבידטורים ברוסיה מקבלים בערך אלף דולר בחודש.
היו"ר נעמי בלומנטל
אנחנו נפנה ל"נתיב" ונשאל מה קיים בחוק ברוסיה וכמה משלמים שם לליקבידטורים.

אני מציעה שכל חברי הכנסת של הוועדה נפנה לשר המשפטים בבקשה שייפגש אתכם ותשמעו מה יש לו לומר לכם. כי המצב הוא שאנחנו לא מתקדמים. פנינו למשרד החוץ, היתה לנו פגישה עם מנכ"ל המשרד מר בנצור ויש לנו התשובה שלו. אני לא רואה מה עוד ניתן לעשות.
אלכסנדר קלנטירסקי
אם לא רוצים, בוודאי לא עושים.
היו"ר נעמי בלומנטל
זה לא ענין של לא רוצים. אני אבקש מהשר ביילין שייפגש אתכם.
אלכסנדר קלנטירסקי
לא עם השר ביילין. שר רוסי אמר שאם יהיה מכתב, אני יכול למסור אותו לידי מר איבנוב, ובעוד שבוע תהיה פגישה בין משרד החוץ הישראלי לבין משרד החוץ הרוסי. אני יכול לעשות את זה.
היו"ר נעמי בלומנטל
מר בנצור בא בזמנו לפגישה. אם אתה מסכים, אנחנו נפנה לשר החוץ ונבקש שהוא ייפגש אתכם.
אלכסנדר קלנטירסקי
בבקשה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אולי הוא ישתכנע לעשות את זה. אם כך, אני מבינה שעדיף לפנות לשר החוץ. אנחנו נפנה לשר החוץ ונראה מה ניתן לקדם בענין.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.- - - - - - - - -

הישיבה הסתיימה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים