ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 08/05/2002

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"א -2001 - פרק השייט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים